Page 162

el professor titular de Didàctica de les Ciències Socials

Joan Santacana i Mestre

Calafell

El Dr. Joan Santacana a Brusel·les

E

Joan Santacana a Estocolm, dins el conjunt de l’Skanseni. Al costat, a la piràmide de Waterloo amb Montserrat Jané i Nayra Llonch

Calafell, 1948

studià el Batxillerat a Tarragona i cursà la llicenciatura de Filosofia i Lletres a la Universitat de Barcelona, on es va especialitzar, amb un brillant expedient, en Arqueologia i Història Antiga. El mestratge de J. Maluquer i sobretot de M. Tarradell esdevingueren determinants en la seva formació científica. Es presentà a les oposicions de catedràtic d’ensenyament secundari el 1975 i va aconseguir el número u de la promoció. Va exercir com a catedràtic d’institut a Cullera, l’Hospitalet i Barcelona. Preocupat per l’ensenyament i aprenentatge de la història, va participar en els moviments més innovadors del moment, que adaptaven les experiències didàctiques britàniques en el projecte Història 13/16. En paral·lel va continuar la seva tasca de recerca arqueològica i es va especialitzar en el període de la protohistòria. Durant els anys vuitanta va dirigir l’excavació del castell de la Santa Creu de Calafell, primera fortalesa medieval totalment excavada i estudiada a Catalunya. Durant els anys noranta, juntament amb el Dr. Joan Sanmartí Grego, va dirigir les excavacions del jaciment d’Alorda Park, que seria la ciutadella ibèrica de Calafell. Entre el 1991 i el 1994 es doctorà en Pedagogia i va passar a ser professor titular de la Universitat de Barcelona, a la Facultat de Formació del Professorat. A partir d’aquell moment, les seves capacitats es despleguen de manera creativa en les principals iniciatives que es donen a Catalunya a l’entorn del patrimoni, la història i la seva didàctica. Durant el 1995-1996 col·labora de manera determinant en la definició del projecte del Museu d’Història de Catalunya. D’igual manera, entre els anys 1994 i 1996 dirigeix el projecte de restitució i recreació de la ciutadella

ibèrica de Calafell, una de les primeres experiències d’arqueologia experimental urbana in situ que es dóna a l’occident mediterrani i que esdevindrà el gran referent de la museografia didàctica en protohistòria. Al tombant de segle desplega una important activitat en el camp de la museografia exercint la direcció del grup de recerca de Didàctica del Patrimoni de la Universitat de Barcelona. També impulsa la singular experiència del Taller de Projecte, que va posar en relació la Universitat amb empreses punteres en el camp de la cultura i que ha desenvolupat, sota la seva direcció, més de 200 projectes museogràfics. En Joan Santacana Mestre ha estat, sens dubte, el gran teòric i impulsor de la museografia didàctica i interactiva al nostre país. La seva obra científica i divulgativa esdevé gairebé inabastable, amb més de 500 publicacions entre llibres, quaderns i articles. A banda d’això, és director i membre de comitès de redacció de prestigioses revistes. Amb una dotzena de tesis doctorals dirigides i tasques de direcció en màsters universitaris, ha esdevingut un dels referents de la nova historiografia i la didàctica a Catalunya.

160

Xavier Hernàndez i Cardona Catedràtic de Didàctica de les Ciències Socials Universitat de Barcelona

Personatges Il·lustres de l'Alt Penedès, el Baix Penedès i el Garraf  

llibre patrocinat per abertis autopistas i editat per aias-editorial, sobre els personatges il·lustres de les comarques de l'Alt Penedès, el...

Personatges Il·lustres de l'Alt Penedès, el Baix Penedès i el Garraf  

llibre patrocinat per abertis autopistas i editat per aias-editorial, sobre els personatges il·lustres de les comarques de l'Alt Penedès, el...

Advertisement