Page 3

2) O ancho do oco entre as dúas alas do Castelo, (distancia inaccesible):

Para facer isto, calcularemos, utilizando unha barra alta de madeira situada xusto nunha das beiras do oco, e o teodolito, o ángulo de elevación que hai xusto dende a outra beira. Despois desplazarémonos cara atrás tanto como poidamos, medindo novamente esta distancia, e volveremos calcular o ángulo de inclinación con respecto á barra de Madeira. Así a situación que temos é:

b

a

c

Para calcular x teremos que facer: ⎫ ⎪ ⎬ ⇒ x ⋅ tan b = (c + x) ⋅ tan a h tan a = ⇒ h = (c + x) ⋅ tan a ⎪ c+x ⎭ tan b =

h ⇒ h = x ⋅ tan b x

A partir de aquí, como c, a e b son coñecidos, só queda despexar x para ter a distancia que buscabamos.

A trigonometría no Castelo de Vilasobroso  

Aplicación á realidade dos conceptos de trigonometría traballados na aula. Nivel: 4º ESO

A trigonometría no Castelo de Vilasobroso  

Aplicación á realidade dos conceptos de trigonometría traballados na aula. Nivel: 4º ESO

Advertisement