Page 2

Na segunda fase do traballo, desplazarémonos ata o Castelo de Vilasobroso, no que aplicaremos a trigonometría para calcular unha altura de pé accesible, unha altura de pé inaccesible, e unha distancia horizontal inaccesible. Utilizando os aparellos anteriores, e unha cinta métrica, calcularemos: 1) A altura da torre do Menaxe, (altura de pé accesible):

Para facer isto, calcularemos, utilizando o teodolito, o ángulo de elevación da torre, dende onde estamos, a lonxitude da distancia dende onde nos atopamos ata a base da torre, e a altura do teodolito (esta última medida debémola ter en conta nas operacións). Así a situación que temos é:

d a b

c

Para calcular h teremos que facer: tan a = Altura da torre: h = d + b

d ⇒ d = c ⋅ tan a c

A trigonometría no Castelo de Vilasobroso  
A trigonometría no Castelo de Vilasobroso  

Aplicación á realidade dos conceptos de trigonometría traballados na aula. Nivel: 4º ESO

Advertisement