Page 1

TÁBOA DE CONTIDOS POR ETAPAS SOBRE O CONCELLO DE MONDARIZ ETAPA

● 3º ciclo Educación primaria ● ESO

● Infantil ● Primaria ● ESO

TEMA A TRABALLAR Os concellos de Mondariz e Mondariz Balneario: ■ A organización política dos concellos ■ Alcalde, concelleiros e outros empregados municipais(servizos sociais, locais, conserxes,barrenderos...). ■ Funcionamento dun concello, dun organismo público. ■ Investigar cando se separaron en dous concellos distintos e por que ■ Diferenzas e semellanzas entre ambos(extensión,nº habitantes, servizos...) ■ Que pasaría se se volvesen xuntar? Vantaxes e desvantaxes. ■ Mondariz nunha fotografía. ■ As matemáticas de Mondariz.

O Carballo da Armada e outras árbores centenarias da contorna ■ Ubicación , historia, antigüedade, procedencia do seu nome, especie... ■ A vida en torno o carballo: festas, tradicións,lendas ■ Historias arredor do carballo ■ Outras árbores centenarias na contorna

DESCRICIÓN DE ACTIVIDADES

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■

Investigar a historia dos dous concellos e as causas da súa  separación Entrevistas cos alcaldes Alcalde por un día Se eu fose alcalde... Vídeos e reportaxes resaltando o máis salientabel de cada concello. Realización de fotografías do concello, e realización dunha descrición literaria da mesma. Confección dun paseo matemático polas dúas vilas, con distintas actividades.

Investigar as orixes do carballo e do seu nome Realizar maquetas do carballo Visitas guiadas Recopilar contos, lendas, cancións relacionadas co carballo ■ Busca de outras árbores centenarias da contorna, e realización dun dossier coa historia de todas as que se atopen.


O mercado de abastos­ os alimentos ■ ■

● Infantil ● Primaria ● ESO

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Historia do edificio,inaguración e razón de ser. Sistema de xestión ,organización, adxudicación de postos, impostos.. Productos que se comercializan Comparación mercado­super A manipulación de alimentos Hixiene e conservación Menús saudables Aproveitamento dos alimentos sobrantes O sistema monetario. Operacións con decimais.

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

■ ■

Mondariz  on­line ■ ■

● 3º Ciclo primaria ● ESO

■ ■ ■

Formación documental dixital Uso de  ferramentas de Internet tipo blogger, google sites, picassa, youtube,issuu, glogster... Navegación segura pola rede Formación documental dixital  

■ ■

Investigar sobre a organización interna do mercado. Elaborar listas de compra Recetarios Talleres de cociña Entrevistas, reportaxes... Análise do tipo de linguaxe que se utiliza no mercado. (Linguaxe culto, vulgar,...) Estudo dos alimentos e os seus nutrintes. Estudo da pirámide alimentaria. Confección de menús con productos do mercado, custo dos mesmos, e estudo da cantidade de nutrintes que se inxiren. Simular un mercado onde os alumnos teñan que resolver problemas reais, calcular porcentaxes, estimar importes... A publicidade: confección de carteis publicitarios nos que se promocione a compra no mercado. O mercado durante a feira dos domingos: orixe da feira. Elaboración dun espazo web sobre Mondariz con links debidamente clasificados a outras webs relacionadas( concello, servizos sociais, colexio, webs de comercios...)que inclúa información sobre historia, xeográfica, servizos, turismo...e sobre todas as actividades de investigación que se vaian realizando ao longo do proxecto. Aprendizaxe de distintas ferramentas de internet para publicar cousas: construción dun blog, dunha páxina web, publicación de fotos, o dereito á imaxe, programas de edición de vídeo, a publicación de imaxes de outros: o copyright e os dereitos de autor. Charla sobre o uso seguro de internet, os perigos da rede. A publicidade na rede.


O colexio ■ ■ ■ ■

● PRIMARIA ● ESO

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Data de construcción O lugar onde se construíu ( O Monte da Perica) Que contan os avós/pais(clases,  mestres...) estructura (dependencias, outros coles coa mesma estructura na zona...) escolas unitarias,implantación ESO ex­alumnos conservación e mantemento organigrama o alumnado transporte e comedor necesidades de mellora A vida do Centro( actividades, saídas, proxectos...)

O castelo de Vilasobroso e outros castelos

veciños ● ● ●

Infantil Primaria ESO

■ ■ ■ ■ ■

Historia Conservación. Ubicación Outros castelos cercanos A vida no tempo  dos castelos: o medievo torneos, bailes, banquetes, feiras...

Elementos arquitectónicos de interés ● ● ●

Infantil Primaria ESO

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Igrexas Cruceiros Petos de ánimas Hórreos Escudos Restos arqueolóxicos Pontes

■ ■

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■

Xornada de portas abertas con exposición dos traballos feitos durante o curso, mercadiños con comida, actuacións de alumnos, pais e profesores, xogos... Elaboración dun album/revista ilustrando a vida do centro dende os seus comezos, con fotos, entrevistas, reportaxes... “Director por un día” Participación das familias nas actividades do proxecto nas que teña cabida.

Visitas guiadas Realización de maquetas Inventar personaxes e historias Organización dunha feira medieval Representacións teatrais Entrevistas, reportaxes Elaboración dunha guía turística en distintos idiomas. Utilización da trigonometría para calcular diferentes medidas do castelo. O libro viaxeiro. Os templarios. A igrexa na época medieval: valor da mesma. Lectura de algún libro relacionado coas igrexas e o medievo: Los pilares de la tierra ou Un mundo sin fin. Visitas guiadas Elaboración dun vídeo recollendo os distintos elementos. Investigar  orixe,  estilo...e  estudar  os  distintos  estilos arquitectónicos que teñen presencia no concello. Realización  de  maquetas  e  réplicas  usando  distintos materiais.


Personaxes históricos ou famosos relacionados con Mondariz:

● ● ●

Infantil Primaria ESO

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Reis condes músicos médicos escritores deportistas mestres

Ubicación e distribución xeográfica ● ● ●

Infantil Primaria ESO

■ ■ ■ ■

Situación no mapa( provincia, comunidade, país..) As parroquias Veciños limítrofes Comunicacións

■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Actividades de ocio e tempo libre

● ● ●

INFANTIL PRIMARIA ESO

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Polideportivo campo de fútbol casa de cultura escola de música os seráns A hípica O golf sendeirismo o balneario praias fluviais

■ ■ ■

■ ■

Investigar que personaxes famosas están relacionadas con Mondariz. Elaboración de reportaxes, murais, revistas. Entrevista a algún famoso que aínda viva. Estudo dos traballos que desempeñan estes famosos, e relación que teñen co concello.

Vídeo recollendo o máis salientable de cada parroquia Elaboración de guías Situación no mapa Visitas guiadas Entrevistas, reportaxes Medios de transporte que podemos usar para chegar a Mondariz Cálculo da superficie das distintas parroquias dentro do concello, e superficie do concello. Realización dun mapa do concello, no que se poñan as cousas máis salientables de cada parroquia.

Elaboración dunha guía turística, en distintos idiomas, coa colaboración de todo o alumnado do Centro       ( debuxos, comentarios, fotos, descricións...). Recopilación das rutas de sendeirismo que pasan polo concello. Aprendizaxe da utilización dun GPS de monte. Elaboración de algunha ruta de sendeirismo, con construción de perfil topográfico, lugares onde parar, etc. Estudo dos parámetros M.I.D.E de establecemento de rutas de sendeirismo, e comprensións das marcas PR­G e GR­G. Estudos das reglas básicas e práctica dos deportes que teñen maior relevancia no concello.  


A fauna e flora ■ ● ● ●

Infantil Primaria ESO

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Estudo da flora autóctona e da que colonizou nos últimos anos o concello. Estudo de liques, flores e árbores. Importancia ecolóxica e económica das árbores. Estudo da fauna, tanto terrestre, como acuática e aérea. Relación do home co medio: os foxos de lobo. Especies en perigo de extinción. Estudo das fórmulas dentarias de roedores, animáis herbívoros e carnívoros. Conservación, prevención de incendios.

A música e o baile tradicional ● ● ●

Infantil Primaria ESO

■ ■ ■ ■

Características musicais tradicionais de Galicia: Muiñeira, Jota, alalá,... Bailes asociados aos distintos ritmos. As cantigas: tipos, en qué momento se utilizaban, traballos asociados á música tradicional. O traballo da recolla musical.

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Recollida de exemplares e confección dun herbario. Observación de aves con prismáticos para clasificalas a partir do seu peteiro e da forma de voo. Recollida de egagrópilas de curuxa para coñecer a fauna de roedores da zona. Observación e análise de pegadas para coñecer os mamíferos da zona. Visita a algún foxo de lobo, e entrevista coas persoas da zona para que nos conten da súa función e utilización. Suxerencia de solución para o problema da extinción das especies. Elaborar e colocar carteis encamiñados a prevención de incendios e a conservación do entorno.   Análise musical dos ritmos tradicionais galegos. Aprendizaxe de distintos bailes. Realización  de  traballo  de  recollida  de  algún  punto   de baile,  ou  de  algunha  cantiga,  e  posterior  aprendizaxe  e transcripción musical. Busca  de  diferentes  pezas  tradicionais  da  zona,  ou cancións  nas  que  apareza  a  zona  de  Mondariz,  e confección  dun  pequeno  manual  de  música  tradicional galega desta zona. Grabación dun CD con bailes da zona.


O Clima ● ● ●

● ● ●

Infantil Primaria ESO

Infantil Primaria ESO

■ ■

O clima de Mondariz. Tipo de clima no que se encadra. Estudo das precipitacións. Influencia da situación do concello (Entre serra do Suído, Serra do Candán e Faro de Avión) no seu clima.

Transporte e servizos

■ ■

■ ■

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

autobuses paradas de taxi bombeiros policía centros de saúde correos comercio local

■ ■

■ ■

Festas, feiras e romarías

■ ■

● ● ●

Infantil Primaria ESO

■ ■ ■ ■

Feira de artesanía de agosto O antroido: as comparsas. Romaría da Franqueira: as promesas, a peregrinación. Patróns das parroquías

Recollida diaria das precipitacións, e medición das mesmas, para analizalas durante todo o curso escolar. Confección de climogramas.

Averiguamos cantas paradas de taxi, e cantas farmacias corresponden por número de habitantes. Área de influencia do centro de saúde. Informarse de a onde hai que dirixirse cando este está pechado. simulacro de incendio: un día cos bombeiros. Investigamos: ○ como se xestionan as urxencias. ○ Se hai un incendio, de onde veñen os bombeiros? ○ como funciona a oficina de correos. ○ Hai algún tipo de asociacionismo do comercio local ou os comerciantes van por libre cada un ao seu?

Busca das festas das distintas parroquias, para saber a que santos se dedica cada unha delas, e cómo se celebra. Realización de algunha peza de artesanía para recaudar diñeiro para excursións. Busca dos artesáns do concello, e estudo do ámbito de traballo de cada un deles. Investigación sobre a evolución e industrialización do traballo: de cómo os traballos artesanais (zoqueiro, carpinteiro, tecelana,...) se industrializaron. Proceso de fabricación de un obxecto. Os materiais. Custos de realización. O valor das horas de traballo.


Lendas, costumes e tradicións ● ● ●

Infantil Primaria ESO

■ ■ ■ ■

As tradicións máis arraigadas no concello. Lendas nas que aparece o concello, ou algunha das súas parroquias. Estructura literaria dun conto ou dunha lenda.

■ ■ ■

Recollida de lendas a persoas maiores, e transcripción das mesmas. Clasificación das lendas atopadas, pola súa temática. Confección dun libro de lendas coas lendas recollidas. Invención de contos, e ilustración deles.

Os nosos maiores ■

● ● ●

Infantil Primaria ESO

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Buscar a persoa máis vella do concello A emigración. A guerra e posguerra. A escola. Bailes. O folclore tradicional. Os contos. Os oficios de antes. Os xogos

■ ■ ■

● ● ●

Infantil Primaria ESO

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

A vida en comunidade   asociacións equipos clubs bandas organizacións

Busca de materiais antigos de escola, para ver como era o antes e o agora da escola, a diferencia dos medios que había, e para facer exposición “unha viaxe á escola dos nosos avós”. Entrevistas, sondaxes para coñecer os xogos aos que xogaban os nosos maiores. Realización dunha guía de xogos anteriores. Posta en práctica dun obradoiro de xogos tradicionais, para unha festividade, como pode ser o magosto ou o antroido. Entrevistas para coñecer os oficios dos nosos avós. Cómo se desenvolvían, canto gañaban, estudo do cambio do valor da moeda de antes a agora... visita dos avos: semana dos avos,conta contos Ver a  diferencia  que  hai  entre  unha asociación, clube,  banda, equipo  de  futbol...  en  canto  ao  seu  regulamento  e   a lexislación que os ampara. Realización  dunha  investigación  para  coñecer  as asociacións,  equipos,  clubes...  que  hai  no  concello   e  a  que se dedican. Ver  que  actividades  organizan  as  asociacións  veciñais,  e  os locais culturais, e ver cómo funcionan.


Os sectores económicos ■ ● ● ●

Infantil Primaria ESO

■ ■ ■ ■ ■

Os sectores da poboación: a que se dedica a poboación de Mondariz, dentro de qué sector está encadrada. Tipos de reparto do terreo: Minifundio. Plantacións rotativas. Os cultivos ecolóxicos. A agricultura e a gandeiría. Factores climático­ambientais, económicos, demográfico­sociais e históricos que inflúen na cultura da subsistencia.

■ ■

Investigación sobre  os  sectores  económicos  do  concello vendo  qué  hai  de  cada  un  deles.  Análise  do  funcionamento das empresas do concello. visita a granxas creación  dun  horto  escolar,  solicitud  de  posto  no  mercado para a venda dos productos.

A auga en Mondariz ■ ■ ■ ● ● ●

Infantil Primaria ESO

Os ríos que discorren por Mondariz. A paisaxe Actividades relacionadas ○ muiños ○ rutas ○ pontes ○ aserradoiros ○ ferreirías ○ praias fluviais... ○ A vida nos ríos ○ A pesca ○ Os pasos dos ríos

Astronomía ● ● ●

Infantil Primaria ESO

■ As estrelas en Mondariz: Estudo da diferencia entre estrelas e planetas, o sistema solar, as Galaxias, e en particular a nosa galaxia, as constelacións e os mapas celestes. ■ Constelacións que se ven dende Mondariz. ■ Orientación polas estrelas.

■ ■ ■ ■ ■

■ ■

Estudo das  diferencias  entre  unha  paisaxe  urbana   e  unha paisaxe rural. Estruturas xeomorfolóxicas. Estudo  do  funcionamento  dos  sistemas  hidráulicos: visita ao aserradoiro dos Carranos, e construción dunha maqueta del. Investigación  sobre  o  proceso  que  hai  que seguir para poñer pasos de pedra nos ríos. As  empresas  que  viven  da  auga,  no  concello:  pranta embotelladora, balneario... Busca  da  ubicación  das  fontes  mineromedicinais  do concello, e análise da auga que conteñen.

Utilización dun mapa celeste. Contactar  coa  Universidade  de  Santiago  para  realizar  (coa axuda  dos  seus  telescopios)  un  obradoiro  de  astronomía  no cole.


Latín ■

● ESO ■ ■

Clasificación en familias e os nomes das especies arbóreas máis abondosas no concello. A historia do concello. Restos romanos: a Ponte de Cernadela. A toponimia do concello.

■ ■ ■

Realización dunha  investigación  sobre  a  toponimia   do concello. Realización dunha guía cos nomes das árbores. Colaboración na realización do herbario.

Épocas históricas que deixaron pegada

● Primaria ● ESO

■ ■

A prehistoria: ○ Petroglifos ○ Mámoas ○ Castro de Troña Ponte romana de Cernadela Castelo de Vilasobroso

Investigación das  distintas  épocas  históricas  e  das  súas manifestacións.

Realización de  gravacións  e  transcripción  textuais  de conversas  coa  xente,  e  recollida  de  vocabulario  específico sobre  os  oficios  predominantes  no  concello:  A  matanza  do porco,  as  súas  partes  e  aproveitamento,  a  agricultura  e gandeiría, tipo de prácticas, a auga.

A lingua en Mondariz ■

● ESO ■

Características dialectais  da  fala  de  Mondariz. Estudo  da  Zona  Lingüística  na  que  se encuadra. Estudo  de  topónimos  e  da  súa  procedencia. Referencia de diferentes sufixos.

Descubrimos Mondariz  

Táboa de contidos e actividades para coñecer o concello de Mondariz

Descubrimos Mondariz  

Táboa de contidos e actividades para coñecer o concello de Mondariz

Advertisement