Page 1

2 2012

2012

ՀԲԱԿՀԲԱԿ-ը որպես Նորագավիթ թաղամասին հարող տարածքում ջերմատների կառուցման և զարգացման ներդրումային ծրագրի կառավարիչ

1


Երևանի գոտու ծրագրի ներդրումների աջակցման մեխանիզմները ՀԲԱԿՀԲԱԿ-ըջերմատնային որպես Նորագավիթ թաղամասին հարողկատարման տարածքում ջերմատների կառուցման

և զարգացման ներդրումային ծրագրի կառավարիչ

«Հայկական բերքի առաջմղման կենտրոն» փակ բաժնետիրական ընկերությունը (ՀԲԱԿ)

պետական-մասնավոր մասնավոր

կազմակերպություն ջերմատնային

է,

որն

համագործակցության իրականացնում

տնտեսությունների

է

զարգացման,

հիման

վրա

ստեղծված

Հայաստանում

ժամանակակից

բուսաբուծական

արտադրանքի

արտադրությունից մինչև սպառող ամբողջ արժեշղթայի զարգացման, զարգացման ջերմատնային տնտեսություններում և հարակից արտադրություններում Հայաստանյան և օտարերկրյա ներդրողների ներգրավման գործունեություն: գործունեություն ՀԲԱԿ-ի խոշոր բաժնետեր է Հայաստանի Հանրապետության կողմից հիմնադրված «Հայաստանի փոքր և միջին ձեռնարկատիրության զարգացման ազգային կենտրոն» հիմնադրամը: Հայաստանում

ժամանակակից

տեխնոլոգիաներով

հագեցած

ջերմատների

զարգացման և ընդլայնման նպատակով ընկերության կողմից մշակված մշակ ծրագրերից է Երևանի ջերմաէլեկտրակայանին հարակից տարածքում ջերմատների կառուցման և զագացման ներդրումային ծրագիրը ծրագիր (Ծրագիր), որը հավանության է արժանացել Հայաստանի Հանրապետության կառավարության կողմից: Ծրագիրը նախատեսում է Հայաստանյան և օտարերկրյա ներդրողների կողմից Երևանի ՋէԿ-ին հարակից հողատարածքում ժամանակակից տեխնոլոլոգիաներին տեխն համապատասխան ապակեպատ կամ պոլիկարբոնատապատ ջերմատների կառուցում` շահագործման

և

սպասարկման

օժանդակ

տնտեսություններով

(սառնարանային,

բերքի

կենտրոն»

տեսակավորման, փաթեթավորման և այլն): Ծրագրի

շրջանակներում

«Հայկական

առաջմղման

փակ

բաժնետիրական ընկերությունը նկերությունը որպես ծրագրի կառավարիչ իրականացնում է հետևյալ գործառույթները` 1.

Նախապատրաստում և քաղաքապետարանին է ներկայացնում ծրագրի

նպատակահարմարության ու արդյունավետության հիմնավորումները, հիմնավորումները

ջերմատնային 2|Page


Երևանի գոտու ծրագրի ներդրումների աջակցման մեխանիզմները ՀԲԱԿՀԲԱԿ-ըջերմատնային որպես Նորագավիթ թաղամասին հարողկատարման տարածքում ջերմատների կառուցման

և զարգացման ներդրումային ծրագրի կառավարիչ

գոտի ստեղծելու նպատակով ներդրողներին հողի ուղղակի վաճառքի ռքի պայմանագրերի նախագծերի փաթեթը, 2.

Կազմակերպում է ջերմատնային գոտու գլխավոր հատակագծի, հատակագծի գոտու

տարածքը ներդրումային հողակտորների բաշխելու, հողակտորները ջերմային

էներգիայի,

բնական

գազի,

ջրի

մատակարարման

էլեկտրական ու և

ջրահեռացման,

ավտոճանապարհների ենթակառուցվածքներով ապահովելու նախագծա-նախահաշվային նախագծա փաստաթղթերի

պատրաստումը պատրաստումը,

թույլտվությունների

ստացումը

և

պետական նշված

մարմիններից

համապատասխան

ենթակառուցվածքների

շինարարության

իրականացումը, 3.

Կազմակերպում է պոտենցիալ ներդրողների ներգրավման հետ կապված

աշխատանքները, նրանց հետ բանակցությունները, ընտրությունը և պայմանագրերի կնքումը, 4.

Իրականացնում է ներդրողների հետ կնքված պայմանագրերի պայմանների

կատարման նկատմամբ հսկողությունը, հսկողությունը 5.

Պատրաստում

է

ջերմատան

կառուցման

համար

անհրաժեշտ

կոնստրուկցիաների ու սարքավորումների սարքավորու ներմուծման ժամանակ առաջացող ԱԱՀ-երի վճարման ժամկետների հետաձգման վերաբերյալ կառավարության որոշման նախագիծը, 6.

Աջակցում

ընտրության,

է

ջերմատների

արտասահմանյան

կոնստրուկցիաների

արտադրողների

հետ

ու

սարքավորումների

պայմանագրերի

կնքման,

ֆինասական կազմակերպություններից պություններից վարկերի ներգրավման և արտաքին շուկաներում արտադրանքի վաճառահանման հարցերում, 7.

Աջակցում

է

պետական

մարմիններից

անհրաժեշտ եշտ

լիցենզիաների

և

թույլտվությունների ստացման հարցերում: հարցերում

8.

Աջակցում

է

ջերմատներին

գոտու

ընդհանուր

ենթակառույցների

շահագործումն ու սպասարկումը կազմակերպելու հարցերում:

3|Page


Երևանի գոտու ծրագրի ներդրումների աջակցման մեխանիզմները ՀԲԱԿՀԲԱԿ-ըջերմատնային որպես Նորագավիթ թաղամասին հարողկատարման տարածքում ջերմատների կառուցման

և զարգացման ներդրումային ծրագրի կառավարիչ

1

4|Page

ՀԲԱԿ-ը որպես ծրագրի կառավարիչ  

ՀԲԱԿ-ը որպես ծրագրի կառավարիչ

ՀԲԱԿ-ը որպես ծրագրի կառավարիչ  

ՀԲԱԿ-ը որպես ծրագրի կառավարիչ