Page 1

2 2012

2012

Նորագավիթ թաղամասին հարող տարածքում ջերմատների կառուցման և զարգացման ներդրումային ծրագրի գլխավոր հատակագիծ

1


ԵրևանիՆորագավիթ ջերմատնայինթաղամասին գոտու ծրագրիհարող ներդրումների կատարման աջակցման մեխանիզմները տարածքում ջերմատների կառուցման և

զարգացման ներդրումային ծրագրի գլխավոր հատակագիծ

2|Page


ԵրևանիՆորագավիթ ջերմատնայինթաղամասին գոտու ծրագրիհարող ներդրումների կատարման աջակցման մեխանիզմները տարածքում ջերմատների կառուցման և

զարգացման ներդրումային ծրագրի գլխավոր հատակագիծ

1

3|Page

Գլխավոր հատակագիծ  

Գլխավոր հատակագիծ

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you