Page 1

ahots kooperatibista

N28 martxoa 2011

Ederlanen kooperatibismoa: hotsandiko itxurakeria?


N28 martxoa 2011

ahots kooperatibista

02 Greba orokorra eta pakto soziala 04 Lan-absentismoari buruzko proposamen berriarekin lagun-arok gure poltsikotan eskua sartu nahi du. 06 Epaileak atzera bota du Ederlaneko bazkide bati ixurketa bat salatzeagatik enpresak jarritako zigorra. 08 Joseba Ugalderi elkarrizketa 10 Lana eta enplegua kooperatibetan 12 Joku bikoitza eta antisoziala 14 Zer gertatzen da arauak hausten dituzunen? 16 Nork erabakitzen du MONDRAGON-en goi-mailako politika ? 18 Meditazioaren artea

Para contactar con ahots kooperatibista: • Sede social: GARIBAI 14, 4 dcha. 20500 Arrasate • Tel. 943 799243 • email: ahotskoop@euskalnet.net

www.ahotskooperatibista.org

2

Urtarrilaren 27an, ELA, LAB, STEE-EILAS, ESK, EHNE, HIRU eta CNT-ek Greba Orokorra egitera deitu zuten Erkidego Autonomikoan eta Nafarroan (CGT-k Gipuzkoan eta Nafarroan soilik eman zion babesa) pentsioen erreformaren aurka. Egun berean CCOO eta UGT-k, CEOE-CEPYME eta Espainiako Gobernuarekin batera sinatu zuten paktu soziala, pentsioen erreforma izanik paktu horren edukin nagusia. Urtarrilaren 27ko G.O.-aren balorazioa zenbakitan egiteak ez du zentzu handirik. Greba Orokorra izenarekin, 2009ko maiatzean egin zen lehenarekin hasita, krisi honen eta gobernuen politika antisozialen aurka egin diren mobilizaziok, greba moralak izan dira batez ere. Greba morala konbentzimendu batean oinarritzen da: erasoaren aurrean egin beharreko protesta modu bat da, eta horrela da edozein delarik ere jarraipena. Noski, ahaleginak egingo dira jarraipena nabarmena izan dadin, baino jakinda hala ere ez dagoela deialdia egiten duten organizazioen eskutan greba orokorren eragin klasikoak lortzea: jarduera ekonomiko eta hiritarra geldiaraztea. Greba orokor moralen atzean badago konfrontazioko eredu sindikala, hala nola greba orokor demostratiboen atzean, CCOO eta UGT-k antolatzen duten modukoetan, paktu sozialaren eredua dagoen bezala. Azken hauek, ez badute berehalako emaitzarik ematen, segituan baztertzen dira. Hori gertatu da irailaren 29ko GO-aren ondoren. Greba horrek espejismo bat sorrarazi ahal izan du: bi sindikatu horiek konfrontazio jarreraren aldera bira bat ematen hasiak ote ziren, ez greba orokorra gogokoa zutelako, maiatza ezkeroztik Gobernu espainiarrak hartutako norabide neoliberal basatiaren aurrean beste erremediorik ez zutelako baizik. Greba horren ondoren etorri denak, harremanetan berriro hasteak eta edozein preziotan paktu soziala bilatzeak, adierazten du CCOO eta UGT-k ez dutela inolako asmorik beren norabide sindikal paktatzailea aldatzeko. Izan ere gaur gaurkoz (oso presio sindikal eta sozial exkaxarekin eta sindikatu biek gidatzen duten burokraziekiko inolako erantzun kritikorik emateko gai ez den afiliazioarekin) ez daude paktu sozialaren babesatik kanpo jokatzeko prest eta Administrazio Publikoek eskeintzen dien bazka baztertzeko. Txarrean onenaren aitzakiz ogi-apurrekin konformatzen den paktu sozialaren aurrean konfrontazioaren bidearen baliagarria da, Estatu frantsesean joan den urtean egin ziren greba orokor segidan erakutsi den bezala. Eta honetan adierazten da: negoziazio eta paktuarekin haina edo gehiago lortzeaz gain, eskubide-murrizketaren ko-erantzule izatea ekiditen duela. Eta hori funtsezkoa da protesta eta deslegitimazioaren sua mantendu ahal izateko, eta are gehiago, etorkizunean etorri ahal diren eraso berrien aurrean borrokatzen jarraitzeko.


GREBA OROKORRA ETA PAKTO SOZIALA

Kooperatibei dagokionez, nahiko minoritario izan zen ekainaren 29koan ez bezala, lan-uztea erabatekoa izan da lantoki esanguratsuenetan. Aipatu beharreko salbuespenak izan dira Eroski eta Ulma Eraikuntza, lana egin bait zuten. Ederlan S. Coop-en jarrera azpimarratu nahi dugu, izan ere premiazko eskaera bati erantzun beharra aitzaki, grebaren aldeko gehiengoaren botoaren ondoren, gutxieneko zerbitzuak ezarri zituzten: plantilaren % 80 eta 90% (800-900 bazkide). Sinistezina da enpresa kooperatibo batean horrela jokatzea, izaera orokorreko eskubide indibidual eta kolektiboak begiramenik gabe ankapetuz eta gure Estatutu Sozialak larriki urratuz. “Zerbitzu minimoak� ezarri ondoren, eskubidez eta kontzientziaz greba egitea erabaki zutenok zigortuak izan ziren. Jasan behar al dugu kooperatibismoa izatea kapitalismo erreakzionarioenaren abangoardia? Itzuliko gara gai honetara. Segituan azalduko dugu otsailaren 3an, Espainiako Gobernuak, CEOE-CEPYME-k, CCOO eta UGT-k sinatu zuten AKORDIO SOZIAL ETA EKONOMIKOA-ren lehen partearen balorazio laburtua. Parte honetan biltzen da Pentsioen Sistema Publikoaren Erreforma eta Sendotzearen Akordioa. Orohar, bataz besteko pentsioen %20ko murrizketa izango da. Prozesua amaitutakoan pentsio publikoen gastua BPG-ean %3an gutxiagokoa izango da. Sarrerak handitzearen aldeko politika baztertuz, gastuak murriztearen aldeko erabakia hartu da. Sakrifizioa, hala ere, modu desberdinez banatzen da. Adin gehiagoko taldeak, berme handiagoko lan-erregimen batean ibilitakoa, bizitza laboral luzeagokoa, gutxiago jasango du murrizketa. Kolperik gogorrena eta gaitzena belaunaldi gazteenek jasango dute. Sindikatu sinatzaileek bizkarra eman diete horiei. Jubilazio adina luzatzen da 67 urtera. 65 edota 66 urterekin jubilatu ahal izango dira 38,5 urteko kotizazioa dutenek, pentsioaren %100arekin (base erregulatzailearen %80a). Talde hau orokortuko da hurrengo hamarkadetan. Pentsio-murrizketaren eragina %14,4ean kalkulatzen da. Gutxiengoa jubilatuko da 65 urterekin, eta ia erabat baztertua geldituko da gaur egun dagoen enplegu sisteman lana lortu ahal izateko formazio-epealdi luzeak pasa beharrean aurkituko direnentzat. Pentsioaren %100 lortu ahal izateko 38,5 urte akumulatu behar da 65 edo 66 urterekin, edota 37 urte 67rekin. Gaur egungo langileen gehiengoa azken egoera honetan aurkitzen da; %20 soilik jubilatu ahal izango da 65 urterekin pentsio-murrizketarik gabe. Pentsioaren %100 jaso ahal izateko 35 urtetik 37 urtera pasatzearen eraginak %4,56ko murrizketa suposatzen du. Pentsioen kalkulurako oinarritzat hartzen den lanepealdia 15 urtetik 25era luzatzen da, eta progresiboki ezarriko da. Horrek suposatzen duen murrizketa %7koa da. Kotizazio-

hutsune horiek honela baloratuko dira: lehen 24 hilabete gutxieneko kotizazioa bezala; gainontzekoa kotizazio horren erdia bezala; eta azken 24 hilabete, horrela gertatuko balitz, kontutan hartzen den epealdi horretatik kanpo kozitatutakoen kotizazio-oinarriaren arabera. Bost urtero berreikusiko da sistema, kontutan harturik bizitza-itxaropenaren bilakaera, eta murrizketa gehiago egin zitezkeen. Jubilazio aurreratua mantentzen da, bainan aldaketa batzurekin. Krisi garaian jubilazioa 61 urterekin har daiteke, bainan zigor nabarmen batekin. Borondatezkoa izan daiteke 63 urterekin (eta 67 arte) 33 urte kotizatuak edukiz gero, bainan penalizazioa oso handia da, jubilazioaren %62rekin geldituko litzateke eta. Azken hau izango da seguruenik pentsiora iristeko modurik zabalduena. Kotizazio urte-kopuruaren arabera sarituko da bizitza laborala 67 urte arteraino luzatzea. 61urteko jubilazio partzaiala mantentzen da, bainan kotizazioa igoz, bai erreleboa egiten duenaren kasuan eta baita errelebatua izan denarenean. Horrela Gizarte Segurantzako sistemaren baliabideak gutxitzea ekidin nahi dute. Lanbide toxiko, arriskutsu, nekagarri edo osasungabeen kasuan onartzen da legezko adina baina lehenagoko jubilazioa penalizaziorik gabe. Pentsioaren %50 eskuratu ahal izateko 15 urteko aldia mantentzen da. Hau da bizitza laboral laburreko taldeei ez gehiago kaltetzeko erreformaren itxura errukiorra, bainan orohar, lehentasuna ematen zaio zergapetzeari elkartasunari baino. Arian arian nekazal erregimenak, etxe-zerbitzukoa (jadanik 2006ean hitzartua baina bete gabea) eta autonomoenak integratuko dira sisteman, eta horrekin diru-sarrerak handituko dira, babes soziala hobetuko da eta enpresariek ekarpen handiagoak egin beharko dituzte. Haatik, hobekuntza hau kaxkar xamarra da erregimen orokorrean ezarri nahi den murrizketaren alboan. Gutxienekoen osagarriak aurrekontu publikoaren kutxatik aterako dira, eta ez dira kotizazioen baliabidetik kenduko. Kotizazio oinarri-gehienekoak handituko dira. Alde hau positibo bai, baina esanguratsua ez da, eta sistemaren sarrerak hobetzeko balioko du. Emakumeek murriztu dezakete jubilazio adina 67 eta 65 urte artean, seme bakoitzeko 9 hilabete, eta gehienez 2 urte, beren bizitza laborala eten egin izan balute seme-alaben jaiotza edo adopzioagatik. Neurri honen eragina mugatua izango da, emakume askok jarraitu behar izango bait dute lanean pentsiosaria eskuratu ezinez, edo langabezian daudelako. Beka bat jasotzen den aldian (konbenio berezi baten bidez) kotizatu ahal izango da. Beka jaso duenak edo instituzioek ordaindu beharko dute, eta atzera begira lau urteko eragina izango du (duela lau urte bekario izandako batek ordain dezake bi urte arte epe horretako kotizazioen mailan)

Ahots kooperatibista

3


LAN-ABSENTISMOARI BURUZKO PROPOSAM

LAGUN-AROK “Justifikaziorik gabeko� lan-absentismoa gertakari soziologikoa da, pertsonak eta gizarteak lanari buruz duen jarrerarekin lotua. Lan-absentismoaren kausa zuzenak izaten dira: baldintza atsekabeak (baldintza asebeteagorekin lanabsentismoa gutxitzen da), prekarietatea (lan-absentismoak nabarmen gora egiten du). Jarrera egokia sustatzen duen edozerk (integrazioa, asebetetasuna, motibazioa, ordezkaritasuna eta erabakietan parte hartzea...) eragina du lan-absentismoa gutxiagoa izan dadin; aldiz, jarrera horren narriadura eragiten duen orok (promozio falta, lan monotonoak eta errepikakorrak, bizitza pertsonala eta laborala egokitzeko zailtasunak...) lan-absentismoan azaltzen da. Horrela bada, interes sozialaren ikuspuntutik eta kooperatibetako bazkideekiko konpromezutik begiratuta,

4

GURE POLTSIK

lan-absentismoa birplanteatu nahi bada, aipatu faktore horiek hartu beharko lirateke kontutan. Beldur gara lan-absentismoaren inguruan botatzen ari diren proposamenak ez ote datozen bat aipatu dugun logika honekin, ezta kooperatibari dagokion ikuspuntuarekin. Aitzitik, Lagun-Aro osoan lan-absentismoa aztertzen hasi badira, oinarrian, uste dugunez, bi faktore daude: lehenik, Fagor Etxetresna Elektrikoa-ren esperientzia dago (Fagorreko Kontseilu Zuzendariak, bazkide kopuru handi batek eskatutako Batzar estatutario eta legaleanabaidatzeari uko egin ondoren, Lagun-Aroko prestazioen Araudia aldatu gabe orain ezarri nahi diren moduko arauak ezarri bait zuen...); eta, bigarren, kooperatiba kopuru handi batean eman den


SAMEN BERRIAREKIN

SIKOTAN ESKUA SARTU NAHI DU. lehiakortasun eta produktibitate galerari, aurre egin nahi bait zaio kooperatibisten poltsikotik tiraka, batez ere MODekoak. LANERAKO EZINTASUN IRAGANKORRA-ren auziaz Lagun-Aroren proposamenak dioenaren laburpena izan daiteke ondoko hau: Kooperatiben inplikazio handiagoa, bazkideak jarraitu beharreko prozedurak betearazteko. Gomendatzen duten dokumentua deitzen da “Ausentzien Kudeaketarako Prozedura�. Lagun-Arok editatua. Kooperatiba guztietan dago. Arrazoi laborala duten lanuzteetan enpresei gomendatze zaie modu honetako neurriak hartzea: lan-postu egokitzapena, lan-postu aldaketa, etabar... Tamaina handiko eta absentismo-tasa handiko kooperatibetan gaur egungo mediku-taldeak indartzea, hau da, mediku kopurua handitzea. Lanerako Ezintasun Iragankorrean 30 egun baino gehiago dauden bazkideen espedienteak %100ean ikuskatzea. Helburu hau lortzeko mediku inspektore berri bat planteatzen da Lagun-Aron. Denera lau mediku lirateke. Ikuskaritzaren esperientziaren arabera beste mediku inspektore baten beharra aztertu daiteke. Lanerako Ezintasun Iragankorraren Prestazio Ekonomikoa-ri dagokionez funtzionamendu modu hau planteatzen da: a) Prestazioaren kostuaren %50, (lehen hiru egunetako %80) kooperatibaren kargura joango litzateke. Gainontzeko %50a kuota bidez mutualizatuko lirateke. b) Prestazioen Araudian puntu berri bat jaso nahi da, zeinaren arabera lehen hiru egunetako prestazio ekonomikoa ez litzaioke ordainduko baja errepikatuak hartu dituen bazkideari. Ordaintzekotan, Lagun-Aroko Kontseilu Nagusiaren oneritzia beharko luke. Hobari eta Penalizazio Sistemari dagokionez, ondoko funtzionamendu modua planteatzen da: a) Hobariak. Gaur egungo hobarien kalkuloerregimena mantentzen da. Jarduera urte jakin batean bataz beste kalkulaturiko gastura iristen ez diren Kooperatibei, bataz besteko gastu horren eta hurrengo urteko oinarrizko kuotaren murrizketa baten bidez egindako gastuaren arteko diferentzia itzuliko zaie. Gainontzekoa mutualizatuko da. Adibidez: Bataz besteko gastu kalkulatuaren %90-eko kontsumo maila ematen bada, gastua %10ean murriztu da. %5a hobaria litzateke hurrengo urteko kuota murriztuz, eta gainontzeko %5a mutualizatuko litzateke. b) Penalizazioak. Gaur gaurkoz bataz beste kalkulturiko kontsomuaren %100-110 tartean dauden Kooperatibek ez dute penalizaziorik jasotzen. Aipaturiko gastuaren % 110 bainan gorago daudenak behartuak daude gainontzeko hori

estaltzea hurrengo urteko oinarrizko kuotaren igoera baten bidez. Portzentaia %130tik gorakoa bada, gainontzeko guztia kolektibo osoak mutualizatua izaten da. Adibideak: 1. Kontsumo maila bataz besteko gastuaren %124. Penalizazioa %15ekoa gaindikiaren %100aren gainean. 2. Kontsumo maila %130. Penalizazioa %20. Gaindikiaren %100. 3. Kontsumo maila %140. Penalizazioa %20. %130 gaineko %10eko gaindiki hori mutualizatzen da kolektiboa osoan. c) Lagun-Arok planteatzen duen berrikuspenproposamenaren arabera penalizazio %100eko gastua egin den momentutik hasiko litzateke. %100etik %110era tartean penalizazioa gaindikiaren %50ekoa litzateke. %110etik % 130era tartean penalizazioa %75ekoa litzateke %110a gainditzen duen neurrian. Adibideak: 1. Kontsumo maila %110. Penalizazioa %5a, eta gainontzekoa, %5a, mutualizatu egiten da. Gaur egungo sistemarekin alderatuta penalizazioa +%5. 2. Kontsumo maila %124. Penalizazioa %15. Mutualizatu %8,5. Gaur sistemarekin alderatuta penalizazioa + 1,5. 3. Kontsumo maila %134. Penalizazioa %23. Mutualizatua %11. Gaurko sitemarekin alderatuta penalizazioa + %3. Eta bukatzeko, 2011ko apirilatik aurrera kuota %5,50ekoa izatea planteatzen da, eta ez gaur den bezala %4,30koa. Kuotaren puntu bat gehiagok esan nahi du, gutxi gora behera 7 M euro. Lan-absentismoaren auzia kooperatiba askoren gabezia estrukturalak estaltzeko modu gisa hartzeko planteamenduarekin dugun desadostasunak gain, azpimarratu nahi dugu ere zein era alanbikatu eta engainagarriak erabiltzen dituen bigarren mailako kooperatiba Lagun Arok. Komunitateak direla, zeharkako ordezkariak direla, zein arraiori ematen zaion botoa... Jende askok ulertu ere gabe botazioak egin, baja hartzeagatik penalizazio berriaren onarpena presatua... Proposamen berri honi aurre egin behar diogu eta, oraingo kasuan bezala, hain garrantzi handiko gaietan, bazkide guztien Erreferendumaren bidez har daitezela erabakiak. Adin nagusikoak gara eta erabaki nahi dugu. Ahots kooperatibista

5


Epaileak atzera bota du Ederlaneko bazkid

ixurketa bat salatzeaga enpresak jarritako zigo Natura errespetatu eta errespetatu-araztea, eginbehar zibikoa izateaz gain, bada ere gizartea entenditzeko modu bat, partehartze herrikoiaren sistema gisa. San Juan errekara botatako isurkinak salatzea eginbehar zibikoa da. Kooperatibaren, kasu honetan, aurka salaketa jartzea ingurumena denona dela ulertarazteko modu bat da. Nahi bezala mozorroturik ere aidean eta zalantzan gelditzen da Ederlanek ekonomia sozialaz ulertzen duena. Ekonomia soziala eta garapen eutsgarria. Uste al du Ederlanek ez duela naturak mugarik eta ura bezelako balabideak mugarik gabe erabili daitezkeela? Kontseilu Sozialak eta Kontseilu Zuzendariak jakin beharko lukete, korporatibismo gaizki ulertutik urrun, babestu eta defendatu eta txalotu egin behar dela kooperatibismoaren alde soziala. Ausardiaren eta ardura sozialaren izenean, Gorkak txalo bat merezi du. Korporatibismoa konpromezu sozialaren etsaia da. Ahots kooperatibista Apirilaren 22an, demandatzaileak, bere esanen arabera, 112ra abisua eman zion, FIT automozioa (Ederlan, Bergara) Bergarako San Juan auzoko errekara zihoazten uretan hondakin arriskutsu baten isurkinak botatzen ari zela esanez.

2010eko urriaren 4ean Jaurlaritzaren enplegu eta gai sozialetarako Gipuzkoako Lurralde Delegazioaren aurrean legezko kontziliazio ekintza egin zen. Ekintzaren akta jaso zen ABENIKOrik gabe.

2010eko ekainaren 12an diziplina-espedientea ireki zitzaion. 95/Q artikulua erabiliz oso falta larritzat hartua izan zen, demandatzailea “tratu txarretan hitzez eta ekintzez ibilia zelako, integritate moral eta fisikoa, hala nola duintasuna eta izen ona kaltetuz�.

2010eko urriaren 8an Gorka Gonzalezek aurkeztu zuen Fagor Ederlan S. Coop-aren aurka demanda bat. Tramitea onarturik, deialdi egin zen eta alde guztiak azaldu ziren.

2010eko irailaren 1ean eman zitzaioen demandatzaileari zigorraren berri Fagor Ederlaneko Zuzendari Orokorrak sinaturiko karta baten bidez. Zigorra: 5 egun lan eta soldatarik gabe.

2010eko abenduaren 23an egin zen epaiketa. Epaitzen ari zen portaeraren tipifikazioa eta kalifikazioari dagokionez, epaiak diktaminatu zuen eremu laboralean ezarri ahal zitezkeen zigorrak, arau-hauslearentzat larriak badira, soilik jarri ahal izan zitezkeela gertakari inputatuaren, zigorraren eta salatzailearen portaeraren artean proportzio egokia baldin badago. Horrela epaileak mailaz mailako doktrina ontzat eman zuen, arau-urraketaren, arau-hauslearen, abagaduneko baldintzak eta ezartzen den zigorraren larritasunaren artean proportzio egokia bilatuz. Gorka Gonzalez Ozaetak Fagor Ederlan S. Copen aurka aurkeztutako demanda ontzat eman zuen eta horrela, zioen, “baliagabetu behar dut eta baliogabetzen dut 2010eko irailaren 2an demandatzaileari ezarritako zigorra�. Erabaki honen aurka ez dago helegiterik. Krisi ekonomikotan, orohar, klase zapaltzaileek beren arimazko diruzalekeriari ateak irekita utziz, geroz eta ageriago erakusten dute axolagabekeria enpresariala, klase politikoaren, eta erabiltzen dituzten instituzioen heldutasun sozialaren falta. Eta zer esan publikoak diruditen enpresa pribatuei buruz, horietan aurkitzen bait dira, bankuko zenbakiaren forman, aipaturiko klasearen senitartekoak, lagunak eta morroiak! Ez dezala inork pentsa heldugabe sozialak izanik, ez direla ere osorik ustelduak! Lotsagabekeria enpresarialaren uholde honetan osatzen da giro bat, zeinean behin eta berriro moldatzen diran enpresak, etorri berriei xaxatuz, botere egarriz, nagusien alboan lekuren

6


zkide bati

agatik gorra. bat bila dezaten, batere begiratu gabe nondik datorren horren beste ohoratzen duten labeetan dagoena. Adibide argi bat, Fagor Ederlaneko talde ejekutiboaren jokabidea da. Kontseilari sozialeek erakutsi duten ezgaitasunean babestuz honako gauza hauen erantzule dira: • Fagor Ederlanek, nahita, ez du bere instalakuntzak behar bezala zaintzen (edo behintzat agerikoa da utzikeria), ekologiaren ikuspuntutik oso kutsakorrak eta osasun aldetik arriskutsuak diren isurkinak zuzen errekara botaz. • Aipaturiko utzikeria eta horren ondorioak ez zituen ikusi edota ezikusiarena egin zuen Fagor Ederlaneko kalitate sistemak (Segurtasun eta higiene teknikari eta arduradunak, mantenimenduko arduradunak...). • Gorka Gonzalez jaunak behin eta berriro salatu egin zuen eskura zituen barne organismo guztietan, isurkinak, dirudienez begi bistan gertatzen bait ziren. • Salaketa hauek ixilduak izan ziren erakunde sozialetan eta ejekutiboan. Are gehiago salaketen sinisgarritasuna kolokan jarri nahi zen kanpaina baten bidez demandatzailea “iparra” galduriko psikopata ekologista bezala aurkeztuz eta enpresa bera balizko psikopata horren biktima. • Fagor Ederlanek ez zuen ezer egin isurkinen auzia konpontzeko, salatzailearen kontrako gutxiespenezko kanpaina baino. Ez zituen aginduta dauden alarmak aktibatu, biztanlegoak neurri prebentiboak edo babes neurriak har zitzakeen. • Guzti horren ondorioz ertzaintzan salaketa aurkeztu eta ondoren URAK (momentu horretaraino, dirudienez, Fagor Ederlanen praktiketatik urrun) isurkinen analisia egin zuen. Analisian agerian gelditu zen azidoen isurkinak bazirela. Eta, dirudienez, aipaturiko azidoaren tratamendurako instalazioen egoera tamalgarriengatik ematen ziren isurkinak. • Salaketa eskutan izanik, Fagor Ederlanek ez du segundu bat ere galtzen eta hasiera ematen dio salatzailearen aurkako enpresa-terrorismo kanpaina bati: lan bazterketa, jazarpen pertsonala eta irainak, modu erasokorrak eta umiliagarriak erabiliz, besteen artean zuzendaritzatik bertatik. Egoeraren adierazle bezala ditugu kontseilari sozialak demandatzaileari zuzenik esandakoak bere burua eskeiniz boluntario gisa “bere hilobia zulatzen” laguntzeko. • Honekin nahikoa ez, eta kontseilu zuzendariak zigorra jartzen dio zehazten ez duten eta frogatzen ez duten mehatxu batzurengatik. Kontseilu zuzendaria auziaren parte eta aldi berean epaile izanik, aurkezturiko errekurtsoa atzera botatzen du idatzi esanguratsu batekin. Idatzi honek merezi du iruzkinen bat: 1. Kontseilu zuzendariari jakinarazi beharko zaio auzian parte direnez, ez dutela gaitasunik epaile izateko, ez bait da onargarria auzi batean parte eta epaile izatea. Ez bada, noski, harrokerizko agintea erakutsi nahi dela, inori kontuak eman behar ez dizkion aginte modu arbitrarioa, tentsio handia eta

indefentsio erabatekoa sorraraziz. Modu horretan Kontseiluak erakusten du gainontzeko bazkideekiko urruntze bat eta gatazka giroa, kooperaziozkoa baino. 2. Salaketa bat ezin dela anbiguotasunez instruitu, gertakizuna benetan zehaztugabe, eta hutsune hori eritzi subjetiboez eta balizko kalte moralez estaliz. Bainan beti ere oinarrizko gertakizunak zehaztu ezinez eta isurkinen erantzunkizunaz ukituriko hainbat pertsonek esandakoari helduz. 3. Gertakizuna zehazki definitu ondoren, ikusi beharko litzateke gertakizun horiek arau-hausleak direnentz, ez dadila gertatu soposaturiko gertakizun ezezagun horiek (errespeto falta gisa eta beren lanerako konfidantza falta gisa hartuak...) Gorka Gonzalez jaunaren ekintza suposatu horien ondorio izan beharrrean, errekara isuritako azidoaren eraginez azterketa klinikoa merezi duen kolpe psikotikoren baten ondorio direla. Dena den, ez nuke nik xoxik gastatuko analitika hori egiten, suposatzekoa bait da ez direla beraiek gehiegi hurbildu isurkinen eremura. Edozein modutara ez da Gorka, errekara isuri eta frogaturiko azidoa baizik jende horren gaitasuna, honestitatea, erantzunkizuna eta konpromezua zalantzan jartzen duena. Fagor Ederlanekin espazio fisikoa partekatzen duten hiritarrekiko eta bazkideekiko errespetu eta konfidantza falta erakutsi dute. Enpresaren beraren irudia kaltetua atera da. 4. Azkenik azpimarratu nahi dugu kooperatibako barne organoek ezin dutela errugabetasun-presuntzioa baztertu eta frogatu beharra dagoela gertaerak arau-hausle direnentz eta benetan gertatu diren ala ez. 5. Ingurumen-Agiriak jokamolde baten ondorio izan behar dira, eta inolaz ere ez egiten den gauza bakarra. Enpresan bideratzen diren ekintza eta egitasmo guztiak pertsonen seguritate eta osasunaren errespetuz eta indarrean dagoen legedia betez egin behar dira eta ezin dira momentuzko erizpide, desio edo lehentasun pertsonalen araberakoak izan.

Hitz batez, espediente hau magia exkaxeko truko baten emaitza izan dela dirudi. Talde ejekutibo ahalguztidunari aurre egiteko gogo duen edonori beldurrarazteko pentsatua. Magiak, ordea, ez zuen beldurrarazi prozedura zibileko epailea eta honek ez zuen gogoko hartu magia mota hau. Kontseilua eta Fagor Ederlaneko Talde zuzendaritzaren zigorra baliogabetu zuen. Epaiketa prozesuan LKS Consultores enpresako abokatuak aritu dira, dirudienez, Kontseiluaren eta Zuzendaritza Taldearen ordezkapena egiten, bainan aldi berean Fagor Ederlan bazkideen interesen aurka, azken hauek estatutu sozialetako printzipioen aldarrikapenean ezartzen direnak baizik ez bait dira. Bidaiaria

7


Joseba Ugalderi elkarrizketa Elkarrizketa honekin bere ibilbide laboralean kooperatibismoarekiko jarrera kritikoa mantendu duen gizon baten historiari errepasoa emango diogu. Ahalegindu da gizon hau agintean daudenek gehiegikerietara duten joera logiko eta hazkorra murrizten. Lan zaila da hori, eta edozein pertsonaren bizibidea bezala, izan ditu bere gorabeherak. Baino, azken batean, hastapeneko espiritu kritikoa mantenduz jubilazioan sartzea, zerbait da ospatzeko eta txalotzeko. Horrez gain, eta maila pertsonalean, pertsona on baten aurrean gaude, eta gabiltzan denboretan ez da gutxi. Mikel Olabe

8


Ahots. Noiz sartu zinen kooperatiban, zenbat urte egin duzu lan eta zein postu eta enpresetan? 1967 inguruan. Soldauzka aparte utzirik, 41 urte gutxi gora behera. Bete nituen lan postuak izan ziren: makina berdintzaileak, dekoletajea, muntaia, kate-lana, etabar... Denbora gehiena Coprecin egin nuen, Garagarzako sukaldeak egiteko plantan denbora bat, eta azken urtean Fagor Taldearen Zerbitzu Zentraletan Kontseilu Sozialeko lehendakari eta aholkulari gisa. Ahots. Zein kargu eta zein organotan izan zara? Zein izan da zure karrera eta zer nolako iritzi duzu organo horietaz? Copreciko Kontseilu Errektoralean bokala izan nintzen, enpresa bereko Kontseilu Sozialeko Lehendakariordea, Fagor Taldearen Kontseilu Sozialaren Lehendakari eta Lehendakariordea eta organo beraren aholkularia. Urte asko dira parte hartzen, eta batez ere Kontseilu Sozialetan, gehiegi agian. Zeren denbora pasa ahala funtzionamenduaren inertzietara joaten zara egokitzen, bainan, aldiz, bizitzan guztiarekin gertatzen den bezala, aldaketa biziberriemaileak behar dira, gaitasunak hobetzeko, denboraren dedikazioa.... Muga guzti horiekin ere eta organo horiek duten gabeziekin –eta gabezi larriekin ere--, organo horiek beharrezkoak dira, eta orohar, paper positiboa jokatzen dute kolektiboaren eta enpresaren organo zuzendari eta ejekutiboaren artean. Ahots. Uste al duzu Kontseilu Errektoralak, Sozialak eta eginkizun ejekutiboago duten organoak aldatu beharko liratekeela? Zein zentzuan? Denak du aldaketa beharrik. Lerro gutxitan ezin dira denak formulatu. Uste dut, bai, enpresaren beraren ezagutzari dagokionez desberdintasun handia dagoela eta areagotzeko joera nabarmena badagoela. Gizartean oligarkia batek erabaki ahalmena pilatzen badu, erabaki juridiko eta politikoen gainetik jokatuz ere, kooperatibetan organo teknikoak jartzen dira organo sozialen gainetik (Kontseilu Soziala, Kontseilu Errektorala eta Batzarra). Eta azken hauek, kasu gutxi salbu, guztiz formalak bihurtzen dira. Beharrezkoa da marko juridikopolitiko berri bat eratzea, zeinean erabakiorrena izan beharko lukeen antolakuntza teknikoa organo sozialen menpe egotea. Hori gabe, organo sozialetan egin beharreko aldaketaz hitzegitea norbere burua engainatzea baizik ez da. Ahots. Uste al duzu kooperatibismoa, bere hasieratik hona, asko aldatu dela? Zer da, zure ustez, 50 urte kooperatibismoan aritu ondoren globalizazioaren eta “desideologizazioaren” bidean alboratuta utzi duena? Dudarik gabe enpresak askoz ere handiagoak dira, garrantzi handiko eskumenak delegatuak ditugu organo ejekutiboetan, Batzarretako gaien azterketa eta horiei buruzko erabakiak delegazio horiek baldintzatuak daude eta Euskadiko Kooperatiben Legeak, botere kontzentrazioari bidea ematen dio eta horrela, dena legala izanik, Korporazioan talde osorako erabateko ondorioak dituzten erabakiak delegazioz hartzen dira. Merkatuak agintzen du. Iraganean agindu du, gaur egun ere agintzen du eta aurreikus daitekeen garaietan agintzen jarraituko du. Zirkunstantzia horietan, lehentasuna duena ez da partizipazioa, erabakiaren eraginkortasuna eta azkartasuna, etabar baizik, eta gainera joan den denboretan baino indar askoz ere handiagoz. Egia da desideologizazioa eman dela, bainan, orohar, kooperatibaren maila guztietan eman da. Ahots. Zer iritzi duzu kooperatibetan besteen kontura ari diren langileen eta bazkideen benetako partizipazioari buruz (aldarrikapen puztuak alde batera utziz)? Uste dut galdera honi elkarrizketa honen hirugarrenean ematen zaiola erantzuna. Sare juridiko bat dugu, eta nahiz eta gabeziak eduki, demokratikoa da. Bainan Nelson Mandelaren gizonek ere gobernuko salak hartu zituztenean esaten zuten: “Hara hemen estatua! Non dugu boterea! »

Enpresaren ezagutzari dagokionez dagoen desberdintasuna itotzen ari da testu demokratikoaren izaera bera. Ahots. Zer iruditzen zaizu lanaren antolakuntza kooperatibetan? Edozein eresa kapitalistarekin alderatuta, berdina dela. Ahots. Zergatik ari da lan-absentismoa geroz eta handiagoa ematen kooperatibetan? Eragiten duten faktoreak asko izan daitezke. Bainan erabakiorrenak, nire ustez lanaren organizaziorekin loturikoak dira: lan-erritmo handiko lan postuak, lan errepikakorra, monotonoa etabar.... Horrek arazo asko sortzen ditu pertsonengan eta momentu batez edo bestez hori dena agertu behar zen. Uste dut neurri handiko arazo mediko baten aurrean gaudela, eta pikareska garrantzi gutxiagoko faktorea da. Horregatik, arazoari neurri administratiboekin aurre egiteak porrotean bukatu beharko du. Ahots. Fagor Etxekotresna Elektronikoak erabaki du, Batzar Orokorra horretaz erabakia har dezan debekatuz, hiru egun murriztea lan absentismoagatik. Zer iruditzen? Demokratikotzat jotzen al duzu zenbait kasutan Kontseilu Errektoralak bazkideen Batzar burujabeak baino botere gehiago izatea? Euskadiko Kooperatiben Legeak, Batzarrak beste organoei delegaturiko funtzioetan, horrelako erabakiak zilegizkotzat hartzen ditu. Beste gauza bat da politikoki eta demokratikoki desiragarriak diren. Erabaki horien ondorioz deskonfidantza areagotzen da eta kolektiboaren aurrean organoek sinisgarritasuna galtzen dute. Auzia tratatzeko eta erabakitzeko eskaera gure arauen araberako bazkide kopuru nahiko batez planteatua bada, Batzarrak erabaki beharko luke. Ahots. Zeintzuk dira gaur egungo kooperatibismoak, arazo ekonomikoak gaindi, dituen larrienak? Aurreratu dezakezu MONDRAGONeko funtzionamenduan, helburuetan, zuzentzeko lerroren batzuk? Galdera konplexua da edozein egoeratan. Eta oraingo egoera kritikoan, gobernuak merkatuen erasoen aurrean defentsiban dauden unean, egin beharreko aldaketak intuitzeko gai sentitzen ez garenean, problemarik garrantzitsuenak zeintzuk diren aurreratzea are konplexuagoa egiten da. Edozein modutara gogoeta berezi bat eskutuko luke horrek. Ahots. Kooperatibismo ofizialarekiko korronte kritikoak izatea ontzat ematen al duzu? Zer iritzi duzu Bagaraz? Bai, uste dut ona dela iritsi ofizialetik aparteko bestelako iritziak egotea. Batzuk bere bideak dituzte eta irizpide kritikoak ere, bereak behar dituzte. Ez dut Bagararen bilakera jarraitzen, bainan uste dut asmo filosofiko oneko talde bat dela, bainan gizartean zerbait praktiko egin nahi izango balukete, gizarte osoarekin kontatu beharko lukete eta ez soilik parte batekin. Ahots. Baliagarria al da kooperatibismoa gizartea aldatzeko? Bera bakarrik, berez, ezinezkoa. Handiegia asmoa, noizbait izan badu. Ahots. Bukatzeko.... Zein asmo dituzu jubilaziorako? Zer egiteko gogo? Zeure laguna galdu osteko minaren ondoren lortu al duzu zeure bizitza onean jartzen? Hasteko, ez daukat ezer planteatua nire bizitzaren egoera berri honetan mogitzeko. Aurrerago ikusiko dugu beharrezkoa bada. Bizitza zuzentzea bizitza ordenatua izatea esan nahi badu, norberaren arrazonamenduak orekatzea etabar... esan beharko nuke baietz, nahiz eta kostatzen duen, gogorra den. Bizitza zuzentzea ausentzia ez sentitzea bada, hori ez dut lortu, eta ez dut uste lortuko dudanik. Horrekin bizi beharko dut. *2010eko amaieran jubilatu zen arte Fagor Taldearen Kontseilu Sozialaren Aholkularia

9


lana eta enplegua Euskal Herria betidanik izan da kristaua, kontserbadorea gehiago sozialista baino, langile eta burguesa, bainan beti oso langile, saiatua, edozein lan motarekin, nahiz eta gogorra izan, pertsona gisa osatzen gaituen ala ez begiratu gabe. XIX menderarte lana bizirautekoa zen: nekazaritza, arrantza eta ganadua. Oinarrizko premiak asetu eta geratzen zen gutxieneko hori klase dominatzaileak eramaten zuen. Lehenengo kapitalismoak, garraiotan egindako aurrerapenak erabiliz merkataritzan etekinak ateratzen saiatzen zenak, atzerapenez bai, bainan meategiak eta industria eta astean 80 ordu lanean zebilen langile klasea ekarri zituen Euskal Herrira. Lan jardunaren denboraren murrizpena lortzearren ahalegindu zen langileen borroka. Horrela gogorarazten da Maiatzaren lehena bakoitzean. Garai beretsuan, lanean zorte handiagoa zuten batzuk, bere buruari galdetzen hasi ziren ea zergatik egin behar ote ziren hainbeste lan ordu, beraientzat beharrezkoa zena baino gehiago irabaztea suposatzen bait zuen. XX. mendearen hasieran, beste leku batzutan, bere lan-indarra saltzen zuten langileek, horren lan-merkatu injustoaren aurka protestatzeko produkzio baliabideetaz jabetzen ziren bitartean, hemen egoera guztiz desberdina zen. Urrutitik ere bizi izan genuen nola kapitalismoaren modu berri batek, fordismoak, gehitzen zuen langile klasearen erosteko ahalmena. Eta ez zuen horrelakorik egiten inolako berrerospen ekintzaren baten bidez, merkantzia gehiago zirkulazioan jarriz etekinak handitzen zirelako baizik. Soldata igoera hori produktibitatearen baitan ezarri zen. Bainan horrenbesteko espezializazioarekin langileak ezin zuen aztertu benetan zer ari zen egiten, benetan bere beharrei erantzuten ote zion ala ez. Egia esan, langile fordistak sal zitekeen guztia ekoizten zuen, onurarik gabekoa izanik ere. Gizarteak, jabeen gizarteak bihurtu ziren: “beharrak” ondare pribatuekin asetu, publikotasunari aurre eginez (adibidez

kotxea garraio publikoaren ordez). Diseino industrialaren planteamenduan zaharkitzapen programatua sartu zen. Merkantzien eta etekinen zirkulazioa areagotzearren, propio erabili eta botatzeko produktuak sortzen ziren. II. munduko gerraren ondoren, Espainiatik kanpo enplegua hazitzen joan zen BPG igotzen zen neurrian, eta horrela langabezia gutxitzen zen maila estrukturaletaraino. Hazkunde ekonomikoa gauzarik logikoena bihurtu zen, ordurarte deflazioa maiztasunezko fenomenoa izan eta gero. Hemen, ordea, Espainiako beste lurraldeetan bezala, lan alokairuzko gutxi zegoen. Arizmendiarreta apaizak pentsatu zuen gazte batzuk kooperatibetan lanean jartzea, eta denborarekin bere diru-kutxa propioa, bere aseguroak behar izan zuten... Hala ere, 1975 ezkeroztik, munduan, ekonomia errealean lorturiko etekina ez da “nahikoa”, eta orduan sobrako dirua finantzetan inbertitzen hasten da edota langile klaseari alokatzen zaio zorpetzearen bidez esklabizatuz. “Sozialismo errealaren” esperientziak ez ziren 1990 urteraino iritsi. Kapitalismoak erregimen haien enplegu-tasa faltsua edo artifiziala kritikatzen zuen, bainan gaurko krisia iritsi da langabezia tasa are handiagoarekin. Enplegua jadanik ez da hazten BPGrekin batera. Etekinak handitzeko grinak ajusteak eskatzen ditu: soldatetan, enpleguan, diru publikoaren gastu sozialetan... salbu eta banka salbatzeko eta faltsuki sorturiko dirua ez dadin desager. Sektore publikoa gutxiesten da, kudeaketa pribatua hoberentzat hartzen da, nahiz eta produktibitate handiagorekin enplegu gutxiago beharko den. Horrela, geroz eta jende gehiago sistematik baztertzen joan da. Oraingo eta lehenoko beste krisi batzuetan, gure kooperatibek eutsi egin dute enplegu gutxi galduz. Keynesek, 1950etan, aurresan zuen XXI mendeko hastapenetan 15 orduko lan-astea izango gendukeela. Nahikoa lirateke eta “beharrezkoa” zenerako. Zergatik ez da aisialdi denbora handitu? Produkzio-soberakina kontsumo mailak berdintzeko erabili daiteke, edota hazkunde demografikoa sustatzeko, edo inbertitzeko, edo lan-orduak gutxitzeko, edo talde sozial batek harturik talde horren bizitza maila are gorago eramateko. Nahiago izan da ordu estra gehiago sartzea enplegu-tasa handitzea baino, hipoteka eta kredituen esklabu bihurtu bait gara. Gora egin duena kontsumoa da (eta aberatsenen aberastasuna). Lan ordu gehiago sartzen dira, gehiago kontsumi ahal izateko. Kotsumitzen da denbora aurrezteko, gauza gehiago kontsumitzeko denbora izateko (eskeintza geroz eta handiagoa da). Egiten den kontsumoa ez da behar zehatz bat produkto batekin asetzea (hartu eta bukatu da), geroz eta grina gehiago sorrarazten duen kontsumoa baizik. Gehiegi erosten dugu, ia erabiltzen ez ditugun edo konpartitu zitezkeen produktuak erosten ditugu. Bainan planetaren mugek gogora erakarri digute petroleoa amaiezina ez dela, ez dagoela itxasoan arrainen miraririk, ezin duela aideak bidaltzen diogun kutsadura guztia jasan. Eta orain, gazteria langabezian dagoelarik, 67 urte lan egitera behartu nahi gaituzte. Pentsioetarako dirua falta bada,

10


KOOPERATIBETAN

zergatik ez dute pentsio-funtsen desgrabazioa kentzen? Ez da hain txarra izango Segurtasun Sozialaren egoera LagunArok bazkideen Segurtasun Sozialerako kotizazioa handitu duenean, gure pentsio funts pribaturako ekarpena gutxituz. Martxa honetan, pribilejiatu gutxi batzuk beren erosi-ahalmen handia mantenduko dute, gehiengoak lan-zaborra izango du eta gatazka soziala sahiestearren laguntza estuak banatuko dira. Hala ere, ez gara oraindik nahiko gatazkatsuak: orain, lan postuak falta diren honetan, Gema Zabaletak laguntzak murriztu nahi ditu. Zertan arituko dira lanean epe luzeko langabezian dauden langileak, ikasketak egindako pertsonak lan aurkitu ezinez daudenean? Biziraupenerako minimo batzuk bermatzen dizkiguten laguntzak baino areago (hauei uko egin gabe), edota lan alokatuaren banaketa (ia nori tokatzen zaion parterik txarrena) baino, galdetu beharko genioke geure buruari: Zertan ari gara lanean? Zer egiteko? Eta, batez ere, noren onurarako? Zer ekoizten dugu? Behar al dugu? Zergatik lan erreproduktiboa edo zaintzakoa ez dago diruz ordaindua lan merkatuan? Espainian lan-enpleguaren motorra, krisia etorri

arte, eraikuntza izan da: zergatik lehen baserriak belaunaldiz belaundaliz irauten zuten eta orain 50 urtero etxeak bota eta eraki behar diren, etxebizitza hutsik egonik ere? Etxebizitzarako eskubideak etxearen jabe izatea esan nahi al du? Enpleguak sortzeko “beharrakâ€? asmatu beharrik izango ez bagendu!; edozein beharra asetzeko ondare pribatuak beharko ez bagenu!... Ziur aski gutxiago ekoiztu beharko genduke, egunean 3 lan ordurekin aski litzateke. Eta erabilitako lehen gaiak gutxiago lirateke, eta naturaren ustiaketa ez litzateke problema bihurtuko. Kooperatibetan lan-ordainduaren auzia larriagoa da. Kasu honetan, diruren bat lortzeko, behar ez ditugun gauzak kontsumitzeko, automobila eta etxea erosteko, kredituez atrapatuak egoteko, geure lurra akitu eta ustiatzeko, autoesplotazioaz hitzegin daiteke. IĂąigo Antepara Gasteizko desazkunde taldekidea Blog: http//gasteizentransicion.wordpress.com

11


12


JOKU BIKOITZA ETA ANTISOZIALA Euskal mogimendu kooperatiboari buruzko berrien bila sarean nabigatzen ari nintzela, berri bat aurkitu nuen, nondik zetorren eta zer zioen ikusirik harritu ninduena. Ez nintzen izan harrituta gelditu zen bakarra; nire aurkikuntza kontatu nien bazkideak ere harritu ziren. Izan ere, Errege Jaunaren webgune ofizialean zetorren berria! 2010eko maiatzaren 25ekoa zen. Hauxe zen: Asturiasko Printzeak, Bilboko Fundacion Novia Salcedo elkarteak eskeinitako domina bat eman zion Fagor Group-eko lehendakari Fernando Gomez-Acedo jaunari... “beren kultura enpresarialaren alderdi nabarmen gisa gazteen integrazio profesionala sustatzea zela azpimarratuz....” Gehien harritu ninduena izan zen MONDRAGONeko propaganda-sistema argiak nolako hermetismoz jokatu duen berri honen inguruan, guztiz bazterrean utziz. Bitxia gauza bai! Eta hasi nintzen neure buruari galdetzen: Zergatik ote? Erantzuna oso erreza, errezegia, iruditu zitzaidan: ezker abertzaleko euskaldunen hasarrea ez pizteagatik. Mondragoneko zuzendaritzakoak haietakotzat balioetsiak daude, eta sinismen inozo horrekin onura ekonomiko eta sozialak lortzen ari dira. MONDRAGON-eko hainbat ejekutibok darabilten joku bikoitza agerian ikusi zuten Edesa-Fagor Sevillako langileak. Izan ere, metaleko enpresetako ordezkari sindikalak despedituekin elkartasuna adierazteko idatzi bat aurkeztu zuten delegazio komertzialean, bainan arduradunak ez zuen onartu. Eta ez hori bakarrik, piromano sozial gisa jokatuz, nori deitu eta Guardia Zibilaren presentzia eskatu zuen! Euskadin onartu ez; Sevillan, aldiz, langileak erreprimitzeko erabili. Adibide bikaina, hori da koherentzia eta honestitatea! Ezker abertzaleko lagunei eginiko traizio hau ez da mugatzen lerro hauek sorrarazi duten gertakizunetara. Askoz gehiago izan dira Espainiako Erret Etxeko kideekin

mantenduriko harremanak (batzuk argitara atereak, beste batzuk ez), hala nola bestelako agintariekin Euskadin, Espainiako Estatuan eta Estranjerian. Harreman horiek, zenbaitetan, eta euskal mogimendu kooperatiboak mamitu duen partizipazio sozialeko ereduaren etorkizunerako, hipoteka gogor xamarra izan daitezke, eta botere publiko, partido politiko eta organizazio sozialekiko independentzia kolokan jar ditzakete. Harreman horiek (keinuak alde batera eta bestera eginez) lilura sortuarazi ahal izan dute zenbaitetan. Horregatik, hain zuzen, MONDRAGON-ek lausenguak, sariak eta milioikako subentzioak ere, jasotzen ari da, horietakoren bat Europako Batasunak arakatu egin badu ere. SUR.es egunkariak, 2007ko urriaren 13ko edizioan, COLPISA agentziak zabaldutako berri bat eman zuen, eta bertan irakur zitekeen: “Europako Komisioak jopuntuan jarri du agintari frantziarrek Fagor Brand, Fagor Etxetresna Elektrikoak enpresaren filialari, zailtasunekin aurkitzen delako, eman nahi dioten 31 milioi euroko laguntza (…) Fagor Brandt, dirudienez, nekez ari da aurre egiten 22,5 milioi euro eta zerga sistema frantzesaren arabera 2002an irabazitako interesak itzultzeko jarri zaion obligazioari. Izan ere Europako Komisioak 2003ko abenduan Estatu laguntza ilegaltzat hartu zituen diru horiek. Orain abian jarri den araketak argitu nahi du Fagor Brandt-ek erabili ote ditzakeen laguntza berriak 2002ko legez kanpoko laguntzen itzulpena finantziatzeko...” MONDRAGON-EK printzipioz defenditzen duen enpresa-motaren biziraupenerako eta euskal mogimendu kooperatiboaren sortzaileen hastapeneko ideia ez akitzeko, beste erakunde ofizial eta gremialekin mantendu behar dituen lankidetzei buruz ireki beharra dagoen eztabaidarako, nire iritzi hau baliagarria izango dela espero dut. “Kapitalaren burujabetzatik langilearen burujabetzara pasa”, esaten zen bezala.

Antonio Sánchez Acosta T. C.A. de EDESA-FAGOR/Sevilla

13


Zer gertatzen da

arauak

hausten dituzunen? Euskadi Irratian “Hagase la luzâ€? emanaldian Javier Uriz psikologoari egindako elkarrizketaren zati bat aurkezten dugu. Liburu bat argitaratu du Javier Uriz-ek. Hauxe da liburuaren izenburua : ÂŤ Aholkularia. Zer gertatzen da arauak hausten dituzuneanâ€?.

Javier Urizek esaten digu enpresetako buruek ez dutela beti lan atseginik egiten eta jeneralian guztien onurarako egiten dutela (hori da behintzat saltzen digutena), ezarritako helburu batera iristeko asmoz, nahiz eta batzutan langileen parte bat kaltetua atera. Psikologo honek azaltzen du garai batean, aurreko mendeetan, enpresak jerarkiaren ikuspuntutik osatzen joan ziren organismoak zirela. Garai haietan, egitura horiek bi erreferente zituztela: jerarkia militarra eta latifundioak edo meategiak. Izan ere organizazio industrialen sorrera baino lehen horiek ziren lantoki handienak. Larriena da, dioenez, XIX mendetik aurrera mundua aurrera pausu erraldoiak eman dituela, bainan enpresen oinarritako egitura mentalak ez direla aurreratu edo oso atzetik ibili direla. Enpresa pertsonez osatua dago, giza semealabez. Sentimenduak dituzten jendez, beren gaitasunekin beren ekarpenak egin nahi dituztenak.

14


Horregatik psikologia enpresetan sartzea beharrezkoa da, zeren askotan sormenari ateak ixten zaizkio eta horrek frutrazio eta galerak sorrarazten ditu. Javier Urizen ustetan, herri gisa, badugu lehiakortasun arazo garrantzitsu bat, bainan arazoa ez da gauzak lehen baino okerrago egiten ditugulako, lehen bezala egiten ditugulako baizik. Mundua oso azkar dabil aurrera eta gu atzean gelditzen ari gara. Egiturak zurrunak dira, jerarkizatuak, militarrak. Pertsonei, ekimenak bideratzeko, eskeintzen zaizkien ertzak edo posibilitateak oso estuak dira, are batzutan, hutsalak. Pertsona, baimendu zaion baino askoz gehiago egiteko gai da, eta hala ere, egiten zaiona hauxe da: uniformizatu, eta ez soilik arauzko arropa batekin, lana egiteko modu batekin baizik. Hor murrizten dira posibilitateak, pertsonen askatasunak. Esaten zaio: egin ezau hau eta puntu. Jendeak sentimenduak ditu eta horiek mogitzen dute jendea; aldiz, enpresak sentimenduak ukatzen tematzen dira eta horrela motibazio eragilerik handiena alferrik galtzen uzten dute. Prestakuntza mailaz ari dela izugarri hazi dela, esaten du Javier Urizek. Pertsonak askoz gauza gehiago egiteko gai dira, bainan enpresara iristen direnean, dakitenari buruzko oso gutxi uzten zaie egiten. Horrek, alde batetik, frustrazioak sorrarazten ditu, eta bestetik enpresak balio handiko potentziala galtzen du, ekarpen horretatik lor zezakeen errentagarritasuna alferrikan galduz. Gizartea aurreratu da eta aldi berean eskaera sozialak, ekonomikoak eta ordain—sarien mailak. Horrela bada, pertsona bati geroz eta gehiago ordaintzen bazaio eta bere lanean beti gauza bera edo berdintsua egiten ari bada, bere inguruarekiko atzera egiten ari da, bere autobalioespena gutxitzen da eta enpresak produktibitatea galtzen du. Zentzu honetan bi drama ditugu: alde batetik, gehiago egiteko gai den langilearena, dakiena egiteko leku egokia bilatu baina hori egitea uzten ez dion egitura batekin; eta bestetik, onuragarri ez zaion ahalmen bat duen organizazio enpresarialaren drama ekonomikoa. Javier Urizek kontatzen du gaur egun oso modakoa dela dirua prestakuntzan erabiltzea. Zenbat eta prestakuntza gehiago, gehiago egiteko gai izango gara; bainan organizazioan ez badigute betarik ematen gaitasun hori garatzeko, horretan inbertituriko kapitala ez da justifikatua egongo. Gainera frustrazioa, hau da gehiago egiteko gai izanik gehiago egin ezinik egoteak sorrarazten duen frustrazioa, kutsagarria da eta organizazio osoa kutsa dezake. Psikologo aditu honen arabera, enpresa baten zuzendaritzak – eta bereziki giza baliabideen departamenduak—pertsona bakoitzak enpresara dakarren talentua erabili eta hazi dezala sustatzeko

erantzunkizuna eta obligazioa du. Talentua enplegatu bakoitzak eskeintzen du eta, konpentsazioz, bere diru-saria jasotzen du eta talentu hori garatzeko eta aplikatzeko eginbehar morala du. Esaten du Javier Urizek haustura handi bat badagoela zuzendaritzaren eta pertsonalaren gainontzekoaren artean, eta horrela, kolektibo bakoitzak interes desberdinak defenditzen dituela, denok helburu amankomunaren atzetik lanegin beharrean. Badago paperezko enpresa, enpresa ofiziala alde batetik, eta bestetik enpresa erreala. Noski, gauza ez da giza baliabideen kontra jotzea, lagunak eta etsaiak egitea, gauzak diren bezala erakustea baizik. Giza baliabideena alor garrantzitsua da, erantzunkizun handikoa eta etorkizunekoa, bainan landu egin beharra dago. Kasu gehienetan joan den mendean bezala ari dira lanean, bainan ez mende bukaeran hastapenetan baizik, edo gehienez jota, mende erdian. Gure enpresetako akats handienetako bat, Urizek azaltzen duenez, langile bakoitzaren gaitasunak praktikan jartzea eta enpresaren helburuen lortzeari begira jartzea sustatzen duten giza baliabideen departamenduen falta da. Hori egonik, enpresa hobe ibiltzea lortuko dute eta jendea zoriontsuago izango da. Teresa Yusta kazetariak honela amaitzen du elkarrizketa: Entzuten dugunean “lanera lan egitera etortzen dela” esaten, burura etortzen zait: Barkatu, lana egiteaz gain gustora egotea lortzen badugu, aurrerapen handia litzateke. Esan beharrik ez dago Javier Uriz-en liburua, “Aholkularia”, gomendagarria dela. Abentura erakargarri modura kontatzen ditu enpresa baten bideragarritasuna bermatzeko egitasmo estrategikoa egiteko enkargua eman dioten aholkulari gazte baten zailtasunak. Gertatzen zaiona da zailtasun handienak merkatuan ez, zuzendaritzako kideengan baizik aurkitzen dituela. Izan ere gazteak proposatzen duen edozein aldaketa, zuzendaritzakoek beraien estatusentzako mehatxutzat hartzen bait dute. Lan honek erakusten du Javier Urizek duen ezagutza zabala eta esperientzia, hala enpresa munduan nola harreman pertsonalenean.

José Mari Ruiz.

15


Nork erabakitzen du goi-mailako politika? Jasan behar izaten ari garen krisi handi honek agerian jarri du, eta oso argi, demokrazia honen akatsetako batzuk. Frogatu ahal izan dugu hiritarrek aukeratutako ordezkari politikoek, botere demokratikoek, ez dutela egitan agintzen kapitalismoan eta benetan agintzen duena MERKATUA dela (edo merkatuak). Izen eufoniko horren atzean izkutatzen da jendeak aukeratu ez duen botere ekonomikoa. Multinazionalak, bankuak (kapital ekonomiko eta finantziarioa) badute enpresa barrura begira politika bat, bainan badute ere eritzia eta aginte-ahalmena eremu ekonomiko, laboral, sozial eta politikoetako auzietan. Orain berriki frogatu ahal izan dugu gure kooperatiba ere hasia dela maiztasunez agertzen aipatu ditugun botere ekonomiko horien konpainian. Forotan parte hartzen du, sariak jasotzen ditu, laguntzak... Horrela, Asturiasko Printzearen eskutik sari bat jaso du, jende gaztea ekintza eresarialetan integratzeko balizko plan batengatik. Erregea etorri zenekoan hainbeste jende kontra manifestatu ondoren, deigarria egiten da sari honi buruz ezer ez esatea eta kooperatibetako propaganda-aparailuak berri honen publizitaterik ez egitea. Are zailagoa da jakitea balizko plan hori badenentz, zein ibilbide egin duen eta zer nolako emaitzak izan diren. Hala ere, are garrantzi handiagoa du MONDRAGONeko goi-postuetako karguak daramaten martxak, Jaurlaritzak eta Espainiako Gobernuak sorturiko izaera ekonomikoko aholku-batzorde desberdinetan mundu enpresarial, politiko eta finantziarioaren jenderik gorenarekin parte hartuz. Batzorde horien helburua, krisiari irtenbideak proposatzeaz gain, erreforma laboralaren, pentsioen izozketaren edo jubilazio adinaren luzapenaren etabarren inguruan jarrerak zehaztea da. Susmatzeko da ez ote dugun laister xamar ikusiko nola Lagun-Arok “egokitzen� duen pentsioaren zenbatekoarena, Segurtasun Sozialaren

16

Pentsioen Erreforman ezarri den arabera, hau da, oinarrizko kotizazioa azken 20-25 urtera luzatuz. Ziur al daude goi mailako karguak defendatzen duten posizioak bat datozela kooperatibetako kideen gehiengoarekin? Gipuzkoari dagokionez, MONDRAGON Gipuzkoa Aurrera ekimenaren kide da. Talde hori Kutxak, Adegik, Merkataritza Ganbarak, MONDRAGON-ek eta Foru Aldundiak osatua dago, eta gure lurraldearen erronka estrategiko handiei aurre egitea du helburu. Ekonomia sozialeko enpresa batek ez du ezer desberdinik esateko, adibidez, planteatzen ari diren azpiegitura erraldoiei buruz eta proposatzen duten garapenkeriari buruz? Egia da MONDRAGON dela Euskadiko eta Estatuko talde enpresarial handienetako bat eta bere berezitasunagatik (ekonomia sozialeko enpresa) eta bere neurria eta duen enpleguagatik foro horietara deitua izatea normala dela. Foro horietara joan edo ez joan? Ez dut inolako printzipiozko jarrera defenditzen, bainan harridura sorrarazten didana da foro horietan planteatzen eta defendatzen diren lerro estrategikoak Korporazioan bere Osotasunean eztabaidatuak ez izatea. Edo behintzat ordezkapen gehiena duten organo batzutan. Kanpora begira egiten den politikak, internazionalizazioa dela edota batez ere kapitalaren ordezkaritza biltzen duten foro horietan partaide izatea dela, gogoeta sakon bat eskatzen du. Justiziazkoa al da ekonomia sozialeko enpresa batek, kapitalaren desmasiei aurre egiteko sortua, kapitalaren proposamenarekin bategitea txintik atera gabe? Ba al dago diferentziarik? Non kokatu lerroa? Edota MONDRAGON-eko zuzendaritzak pentsatzen al du krisi garaietan alde batera utzi behar dirala ÂŤ erakustaldi Âť sozialak eta funtsean egin behar dena kapitalaren ordezkarien proposamen eta konpainiarekin bat eginik errentagarritasun enpresariala bilatzea dela?


MONDRAGON

-en

Ulertzen dut bai, goi mailako kanpo politika ez dela txantxetako gauza eta eztabaida arautua eskatzen duela. Bainan eztabaida beharrezkoa da jokaeraren ildo nagusiak erabakitzeko eta hori jendeak parte hartuz egin behar da. Gune egokia litzateke Kooperatibetako Batzarra, beti ere benetako partaidetzazko gune bihurtzen bada. Mikel Olabe

17


MEDITAZIOAREN ARTEA* Lana eta kooperatibismoaren inguruko aldizkari batean meditazioaz hitzegitea irudituko litzaioke bati baino gehiagori nahiko esoteriko eta alferrikakoa. Edonork ulertzen du gaur egun gorputza zaindu egin behar dela, paseatu, kirola egin, elikadura zaindu... Bainan oso denbora gutxi hartzen da espiritua zainduz (deitu kontzientzia, psike edo nahi bezala) toxina mentalak uxatzeko. Espiritua da askotan gozarazi edo sufriarazi egiten gaituen gizakiaren zati bat. Komenigarria da ondorengo galderan erreparatzea: kontseilagarria eta posible al da aldatzea? Geroz eta psikologo, neurozientzietan aditu eta filosofo gehiago dira meditazioa baliabide egokitzat hartzen dutena norberaren egoa kontrolatzeko, gu geu eta mundua aldatzeko. Desberdinen mundu honek maitasun eskuzabal gehiago behar du eta sufritzen duenarekiko erruki gehiago. M. O. Zenbat energia erabiltzen duzu zure bizimoduaren kanpo-baldintzak aldatzen? Pentsa al duzu, azken finean espiritua dela munduko esperientzia sortzen duena eta ongizate edo sufrimendutan itzultzen duena? Gauzak perzibitzeko geure modua aldatzen badugu, geure bizitzaren kalitatea aldatzen dugu. Eta hori espirituaren entrenamenduaren bidez, “meditazioa�-aren bidez, lortzen da. Matthieu Ricard jauna, Dalai Lamaren kontseilari pertsonala eta budismoaren enbaxadore handia Frantzian, liburu bitxi honen egilea da. Bertan aurki dezakezu maitasun eskuzabal eta giza gaitasunen garapenean oinarrituriko meditazio unibertsalaren praktikan hastapenak egin nahi dituzten bilatzaile guztientzat gida espiritual eta filosofiko eskuragarriena. Neuroplastizitatearen inguruko azken aurkikuntzak kontuan hartuz, liburu honetan meditazioa aurkezten da konstzientzia maila berrietara heltzeko biderik egokiena bezala. Barne pakea, maitasun eta argitasun bereziak erakarriko dizkizu.

* URANO Editoriala

18


ahots kooperatibista

N28 marzo 2011

多Ederlan, cooperativismo de trompeta y pandereta?


N28 marzo 2011

ahots kooperatibista

02 Huelga general y pacto social 04 Con la nueva propuesta sobre absentismo lagun-aro nos quiere tocar el bolsillo 06 El juez levanta la sanción impuesta a un socio de Ederlan por denunciar un vertido 08 Entrevista a Joseba Ugalde 10 trabajo, empleo en las cooperativas 12 Doble y antisocial juego 14 Romper las reglas 16 Quien decide la alta politica de Mondragón 18 El arte de la meditación

Para contactar con ahots kooperatibista: • Sede social: GARIBAI 14, 4 dcha. 20500 Arrasate • Tel. 943 799243 • email: ahotskoop@euskalnet.net

www.ahotskooperatibista.org

2

El 27 de enero, ELA, LAB, STEE-EILAS, ESK, EHNE, HIRU y CNT llevaban a cabo una HG en la CAPV y Nafarroa (la CGT la apoyaba solo en Gipuzkoa y Nafarroa) en contra de la reforma de las pensiones. CC.OO. y UGT, con la CEOECEPYME y el Gobierno, cerraban, mientras tanto, su pacto social, cuyo contenido fundamental es la reforma de las pensiones. Valorar el resultado de la HG del 27 de enero en números tiene poco sentido. Las movilizaciones que se han venido desarrollando con el nombre de huelgas generales contra esta crisis y contra las políticas antisociales de los gobiernos, desde la primera de mayo de 2009, hay que entenderlas como huelgas morales. Una huelga moral es aquella que se hace con un convencimiento basado en que es la medida de protesta que conviene hacer, sea cual sea el seguimiento que la protesta consiga. Por supuesto que se intentará lograr un seguimiento importante, pero siendo conscientes de que no está en las manos de las organizaciones convocantes lograr los efectos clásicos de huelgas generales que paralizaban la actividad económica y ciudadana. Detrás de las huelgas generales morales está un modelo sindical de confrontación y lucha, igual que detrás de las huelgas generales demostrativas, como las que promueven CC.OO. y UGT, hay un modelo de pacto social. Estas últimas, si no dan un resultado inmediato, son abandonadas rápidamente. Es lo que ha ocurrido tras las HG del 29 de septiembre. Esa huelga pudo provocar el espejismo de que estos dos sindicatos inauguraban un giro hacia posiciones de confrontación, no porque les gustaran en sí mismas, sino porque no les quedaba más remedio dada la orientación neoliberal salvaje del Gobierno español desde el pasado mes de mayo. Lo que ha venido después con la reanudación del diálogo y la búsqueda del pacto social a cualquier precio, expresa que CC.OO. y UGT no tienen voluntad de cambiar nada en su orientación sindical pactista que, hoy por hoy (con muy escasa presión sindical y social y con una afiliación de la que parece haber desaparecido cualquier atisbo de contestación crítica ante las burocracias que dirigen ambos sindicatos) no se ven actuando fuera del paraguas del pacto social y del pesebre correspondiente que les proporcionan las Administraciones Públicas. La validez de una línea de confrontación frente al pacto social dirigido a lograr las migajas del mal menor, como se ha demostrada en la cadena de huelgas generales del año pasado en el Estado francés, tiene el efecto no solo de poder conseguir tanto o más que lo que se consigue en la negociación y el pacto, sino que evita corresponsabilizarse en el recorte de derechos. Lo cual es clave para mantener viva la llama de la protesta y la deslegitimación frente a los recortes de las reformas, y aún más, para seguir luchando en el futuro contra nuevas agresiones que habrán de venir.


HUELGA GENERAL

Y PACTO SOCIAL En cuanto a las cooperativas, a diferencia de la del 29 J que fue muy minoritaria, el paro ha sido total en las empresas más representativas. Como excepciones a resaltar estarían Eroski y Ulma Construcción que trabajaron. No queremos dejar de señalar la actitud de Ederlan S. Coop. que amparándose en la necesidad de cubrir un pedido urgente impone, tras la votación mayoritaria a favor, unos servicios mínimos de entre el 80 y el 90% de la plantilla (entre 800 y 900 socios y socias). Es increíble que una empresa cooperativa actúe de esta forma pisoteando sin contemplaciones derechos individuales y colectivos de orden general y transgrediendo gravemente nuestros Estatutos Sociales. Tras la imposición de los “servicios mínimos” sancionan a quienes, tras la votación mayoritaria a favor, decidieron salir a la huelga por derecho y conciencia. ¿Es posible que tengamos que aguantar que el cooperativismo se atreva a ser la avanzadilla del capitalismo más reaccionario? Volveremos sobre el tema. A continuación incluimos una valoración resumida de la parte primera del ACUERDO SOCIAL Y ECONÓMICO, firmado el 3 de febrero, por el Gobierno, la CEOE-CEPYME, CC.OO. y UGT, que recoge el Acuerdo para la Reforma y Fortalecimiento del Sistema Público de Pensiones. - En términos generales, representa un recorte del 20% de la pensión media, y cuando culmine su implantación, ascenderá a un 3% del PIB menos de gasto en pensiones públicas. Frente a una política de fortalecer los ingresos se ha optado mayormente por la recortar el gasto. - El sacrificio, no obstante, se reparte de manera desigual. El colectivo de mayor edad que fue empleado bajo un régimen de empleo algo más garantista, que cuenta con largas vidas laborales, padecerá en menor medida el recorte. El impacto más brutal y lesivo lo padecerán las generaciones más jóvenes, a las que los sindicatos mayoritarios les han dado la espalda. - Se generaliza la edad legal de jubilación a 67 años. Únicamente el colectivo que acumule 38,5 años de cotización podrá jubilarse a los 65 años o, en su caso, a los 66, con el 100% de la pensión (80% de la base reguladora), un colectivo que se generalizará en las próximas décadas. El impacto de reducción de la pensión se estima, por el retraso de edad legal de jubilación, en más de un 14,4% de recorte. Jubilarse a los 65 años será un hecho muy minoritario, y casi descartable para quienes se vean obligados/as a pasar dilatados periodos de formación para alcanzar las exigencias de empleabilidad del sistema de empleo vigente. - Para conseguir el 100% de la pensión debe acumularse 38,5 años a los 65 o 66 años, o 37 años a los 67. La mayoría de la población actual se encuentra en este último caso; apenas un 20% conseguirá jubilarse a los 65 años sin merma de pensión. El impacto por pasar de 35 años de cotización a 37, para obtener el 100% de la pensión, implica un 4,56% de recorte. - El periodo de cómputo, que se implantará en una transición

gradual, pasa de 15 a 25 años, lo que comporta un 7% de recorte. Los años de ausencia de cotización se valorarán así: los primeros 24 meses como la base de cotización mínima, el resto como la mitad de esa base de cotización mínima, y los últimos 24 meses, si se diese el caso, se valorarán por la base de cotización de años cotizados fuera del periodo de cómputo. - El sistema de revisará cada cinco años en función de la evolución de la esperanza de vida, pudiendo comportar nuevos recortes. - La jubilación anticipada se mantiene pero se modifica. Podrá, en situaciones de crisis, accederse a los 61 años, pero con una sustancial penalización. Será voluntaria a los 63 (y hasta los 67) (con 33 años cotizados), pero con una penalización muy fuerte, al quedarse con apenas el 62% de la pensión. Este último caso será presumiblemente el tipo de acceso mayoritario a la pensión. Se premiará la prolongación de la vida laboral tras los 67 con premios en función de los años de cotización. - Se mantiene la Jubilación Parcial a los 61 años, pero con incrementos de la cotización, tanto de la persona relevista como de la persona relevada para que no comporte drenaje de recursos del sistema de Seguridad Social. - Se admitirá una jubilación sin penalización con edad legal anterior para profesiones tóxicas, peligrosas, penosas o insalubres. - El periodo de carencia se mantiene en 15 años, con el que se puede obtener el 50% de la pensión y se accede a la pensión contributiva. Este aspecto es la parte compasiva de la reforma para no perjudicar a colectivos con cortas biografías laborales, pero en términos generales, frente a un criterio de solidaridad, se prima el principio de contributividad. - Se integrarán progresivamente los regímenes agrario, de servicio doméstico (cosa ya pactada en 2006 pero incumplida) y de autónomos/as, lo que comportará más ingresos al sistema y mayor protección social, y una mayor aportación por parte del empresariado. Sin embargo, esta mejora es insignificante comparada con la brutal agresión del recorte para el régimen general. - Los complementos a mínimos los seguirá aportando el presupuesto público, y no detraerá recursos de las cotizaciones . - Se aumentarán las bases máximas de cotización, aspecto positivo, pero menor, que mejorará los ingresos del sistema. - Las mujeres podrán reducir su edad de jubilación entre 67 y 65 años, a razón de 9 meses por hijo, con un máximo de 2 años, cuando hayan interrumpido su vida laboral por nacimiento o adopción. Su impacto será limitado porque muchas mujeres seguirán trabajando al no poder disfrutar de la prestación de desempleo, o por estar paradas. - Se reconoce la posibilidad de cotizar en los periodos de beca (mediante un convenio especial) que ha de pagar la persona becada o la institución, con efecto retroactivo de 4 años (un/a becario/a que lo fue hace cuatro años puede pagar hasta 2 años una cuantía de cotizaciones por ese periodo).

Ahots kooperatibista

3


con la nueva propuest a sobre a

LAGUN-ARO NOS QUIER El absentismo laboral “no justificado” es un fenómeno sociológico vinculado a la actitud de la persona y de la sociedad ante el trabajo. Causas directas del absentismo suelen ser: condiciones insatisfactorias (cuando son satisfactorias disminuye), precariedad (aumenta sensiblemente el absentismo). Todo lo que propicie una actitud adecuada (integración, satisfacción, motivación, representatividad e influencia real en la toma de decisiones…) redunda en un menor absentismo y todo lo que favorece un deterioro de esta actitud redunda en un mayor absentismo (falta de promoción, tareas monótonas y repetitivas, problemas de la conciliación de vida persona y laboral…). Por lo que quien desde el interés social y compromiso con los y las socias cooperativistas quiera

4

plantearse el absentismo deberá mirar muy mucho todos estos factores. Mucho nos tememos que no es desde esta vertiente lógica y adecuada a la organización cooperativa como se está mirando el absentismo. Muy al contrario, creemos que en la base de abordar el Absentismo a nivel de todo Lagun Aro está la experiencia de Fagor Electrodomésticos (que negándose a debatir en una Asamblea tras la petición estatutaria y legal de un número considerable de socios y socias impone una norma de este estilo desde el Consejo Rector, sin modificar el Reglamento de prestaciones de Lagun Aro que ahora parece necesario…) y la pérdida de competitividad y productividad de un número elevado de


e absentismo

ERE TOCAR EL BOLSILLO cooperativas que se quiere mejorar sus cuentas rascando el bolsillo de las personas cooperativistas, fundamentalmente de MOD. Un resumen de lo que dice la propuesta de LagunAro en materia de INCAPACIDAD TEMPORAL puede ser: Mayor implicación de las Cooperativas para hacer cumplir los procedimientos a seguir por el socio. Recomiendan un documento denominado “Procedimiento de Gestión de las Ausencias”, editado por Lagun-Aro. Lo disponen todas las Cooperativas. En las bajas que se consideren tienen un componente laboral se recomienda a las empresas la adopción de medidas como: adecuación del puesto de trabajo, cambio de puesto, etc. Se recomienda que las cooperativas de elevada dimensión y alta tasa de absentismo refuercen los equipos médicos actuales, es decir, aumentar el número de médicos. Inspeccionar el 100% de los expedientes de socios/ as que superan los 30 días de duración en Incapacidad Temporal. Para alcanzar ese objetivo se plantea incorporar un nuevo médico inspector en Lagun-Aro. Serían cuatro médicos en total. En función de la experiencia resultante de la inspección se podría incorporar otro médico inspector. En relación a la Prestación Económica de Incapacidad Temporal se plantea la siguiente forma de funcionamiento: a)El 50% del coste de la prestación (80%) de los tres primeros días correría a cargo de la cooperativa. El 50% restante se mutualizaría vía cuota. b)Se plantea que el Reglamento de Prestaciones recoja un apartado en el que se permita a las cooperativas el no abono de la prestación económica de esos tres primeros días al socio/a con bajas repetitivas. Tendría que tener el visto bueno del Consejo Rector de Lagun-Aro. En relación al Sistema de Bonificaciones y Penalizaciones se plantea la siguiente forma de funcionamiento: a)Bonificaciones. Se mantiene el régimen de cálculo actual de bonificaciones. Las Cooperativas que no alcancen el gasto medio calculado en el ejercicio que se trate, se les reintegra el 50% de la diferencia entre ese gasto medio y el gasto realizado mediante una reducción de la cuota básica del año siguiente. El resto se mutualiza. Ejemplo: Nivel de consumo al 90% del gasto medio calculado, disminuye el gasto en un 10%. El 5% sería bonificación reduciendo su cuota del año siguiente y el 5% restante se mutualizaría. b)Penalizaciones.En estos momentos las Comunidades que se encuentran en el tramo 100%-110% del consumo medio calculado la penalización es nula. A las Comunidades que desbordan el 110% de la

cuantía del citado gasto medio están obligadas a cubrir el exceso, mediante un incremento de la cuota básica del año siguiente. A partir del porcentaje del 130% del gasto medio el exceso producido es mutualizado por la totalidad del colectivo. Ejemplos: 1.Nivel de consumo del 124% del gasto medio. Penalización del 15% sobre el 100% del exceso. 2.Nivel de consumo 130%. Penalización del 20%. 100% del exceso. 3.Nivel de consumo 140%. Penalización del 20%. El exceso del 10% sobre el 130% se mutualiza entre todo el colectivo. c)La propuesta de revisión que plantea LagunAro sobre el actual sistema consiste en que la penalización comenzaría a aplicarse a partir del 100% del consumible. En el tramo de gasto del 100% al 110%, la penalización sería del 50% del exceso. En el tramo 110%-130% el porcentaje de penalización sería del 75% sobre la cuantía que supere el 110% frente al 100% actual. Ejemplos: 1.Nivel de consumo del 110%. Penalización del 5%, resto 5% se mutualiza. Diferencia de penalización sobre el sistema actual +5%. 2.Nivel de consumo 124%. Penalización del 15%. Se mutualiza el 8,5%. Diferencia de penalización sobre el sistema actual +1,5%. 3.Nivel de consumo 134%. Penalización 23%. Se mutualiza el 11%. Diferencia de penalización sobre el sistema actual +3%. Finalmente se plantea que a partir de Abril del 2011 la cuota podría ser del 5,50% frente al 4,30% actual. Un punto más de cuota supone, más o menos, 7 M euros. Al margen de nuestro desacuerdo de cómo se plantea el Absentismo para taponar algunas carencias casi estructurales en muchas cooperativas, también cabe decir algo sobre como nos engañan en la alambicada forma de tomar decisiones que tiene la cooperativa de segundo grado Lagun Aro. Que si las Comunidades, que si los representantes indirectos que no sabemos que terminan de votar… Votaciones donde, sin que mucha gente se entere, quieren que se llegue a aprobar esta nueva penalización cuando una persona coge baja. Hemos de oponernos a esta nueva propuesta y exigir que la toma de decisiones en cuestiones trascendentales como esta se haga por REFERENDUM entre todos los socios y socias. Somos mayores y queremos decidir. Ahots kooperatibista

5


El juez levanta la sanción impuesta a un so

por denunciar un v Respetar la Naturaleza y hacerla respetar, es además de un deber cívico, una forma de entender la sociedad como un sistema social de participación popular. Denunciar un vertido de ácidos al río San Juan es un deber cívico. Denunciar a la cooperativa es una forma de hacer entender que el Medio Ambiente nos pertenece a todos y a todas. Disfrácese como se disfrace queda en entredicho qué entiende Ederlan por economía social. Por economía social y por desarrollo sostenible. ¿O acaso cree Ederlan que la naturaleza no tienen límites y se puede usar sin límites recursos naturales como el agua? El Consejo Social y el Consejo Rector deben saber que, lejos de corporativismos mal entendidos, hay que apoyar, defender y aplaudir en la práctica la vertiente social del cooperativismo. En nombre de la valentía y la vertiente social, Gorka se merece un aplauso. El corporativismo es enemigo del compromiso social. Ahots kooperatibista El día 22 de Abril según el demandante da aviso al 112, debido a que en su opinión FIT automoción (Ederlan, Bergara) estaba produciendo un vertido de un desecho peligroso en la salida de pluviales al río del barrio San Juan de Bergara. El expediente disciplinar se le abrió el 12 de junio de 2010, catalogada como falta muy grave aplicándole el articulo 95/Q al considerar que el actor había incurrido en “malos tratos de palabra u obra que lesionan la integridad moral física ,así como su dignidad o reputación”. El día 01/09/2010 se le notifica al demandante la carta de sanción firmada por el Director General de Fagor Ederlan, con 5 días de empleo y sueldo. El día 4 de Octubre se celebra un preceptivo acto de conciliación ante la delegación territorial de Guipúzcoa del departamento de empleo y asuntos sociales del

Gobierno Vasco, levantándose la correspondiente acta, SIN AVENENCIA. La demanda se formula el 8 de octubre de 2010 por Gorka González contra Fagor Ederlan S.Coop y admitida a trámite se citó a las partes asistiendo todas. El juicio se celebra el 23/12/2010: En cuanto a la calificación y tipificación de la conducta enjuiciada dictamina que las sanciones que pueden imponerse en el ámbito laboral, por su trascendencia y gravedad para el sujeto infractor, únicamente podrán imponerse cuando exista una adecuada proporcionalidad y adecuación entre el hecho imputado, la sanción y el comportamiento del denunciante. Así los tribunales acogen la doctrina gradualista buscando la necesaria proporción entre la infracción, la persona que la comete, las circunstancias concurrentes y la gravedad de la sanción que se le impone. Que estimando la demanda interpuesta por Gorka González Ozaeta contra Fagor Ederlan S.Coop. debo revocar y revoco la sanción impuesta al demandante en fecha 01/09/2010. Contra esta resolución no cabe recurso alguno. En las crisis económicas en general, las clases gobernantes aprovechan a dar rienda suelta a su codiciosas mentes, dejando más al descubierto la desaprensión empresarial, la falta de madurez social de la clase política y por ende las instituciones en las que literalmente se alojan, por no hablar de las empresas que parecen públicas, pero resultan ser privadas, en cuyas dependencias en forma de numero bancario, se alojan más que presumiblemente los familiares, amigos y esbirros de la mencionada clase, ¡que no vayamos a pensar que su inmadurez social evita en algo el que estén podridos!. Todo este huracán de libertinaje empresarial, es el caldo de cultivo donde se recrean las empresas, azuzando a los advenedizos que las dirigen, que sedientos de poder, buscan hacerse un sitio al calor de sus dueños, sin importarles la procedencia ni el contenido que alimenta los hornos que tanto veneran. Un claro ejemplo, aunque podríamos decir que casi caricaturizan en la práctica a los gurús de tribus ancestrales,

6


un socio de Ederlan

n vertido son protagonizadas por el equipo ejecutivo (rector en la práctica) de Fagor Ederlan S.coop. Que beneficiándose de la ineptitud demostrada de los consejeros sociales posibilitan acciones como esta: • Que Fagor Ederlan descuide sus instalaciones de forma deliberada, (o por lo menos con una dejación popularmente conocida), produciéndose vertidos altamente nocivos para la ecología y peligrosos para la salud pública, directamente al río. • Que dicha dejadez y sus consecuencias pasaron inadvertidas al sistema de calidad de Fagor Ederlan (Responsables y técnicos de seguridad e higiene, responsables de mantenimiento…) • Que el Sr. D. Gorka González denuncio una y otra vez en todos los órganos internos a su alcance, la realidad de los vertidos, ya que al parecer eran evidentes a simple vista. • Que estas denuncias fueron enmudecidas en los órganos sociales y desde el ejecutivo, se trato de enterrar las denuncias y a la credibilidad del denunciante con una campaña en la que se hacían víctimas de un sicópata ecologista que había perdido “el norte”. • Que Fagor Ederlan no hizo absolutamente nada más por solucionar el tema de los vertidos que no fuese la campaña de desprestigio personal hacia el denunciante, y ni si quiera activaron las preceptivas alarmas al objeto de que la población pueda tomar las medidas preventivas o de protección según el caso. • Que todo esto derivo en una denuncia a la ertzaintza, y posterior análisis de los vertidos por parte de URAK (al parecer hasta ese momento ajena a las prácticas de Fagor Ederlan ). Análisis que dieron como resultado vertidos de ácidos. Vertidos que al parecer se producían por el deplorable estado de las instalaciones destinadas al tratamiento de dicho ácido. • Con la denuncia en la mano Fagor Ederlan no pierde un solo instante e inicia todo un despliegue de terrorismo empresarial contra la persona del denunciante, consistente en la exclusión laboral, acoso personal e insultos, siendo las formas agresivas y vejatorias la moneda de uso y fomento practicado desde el ejecutivo entre otros. Sirva de pincelada de dicha situación, los comentarios del consejero social ofreciéndose a él directamente como voluntario para ayudarle a “cavar su fosa”. • No conformes con esto, el consejo rector le sanciona por unas amenazas que no especifican y además no demuestran. Al ser (Consejo rector) juez y parte desestiman el recurso presentado, con un escrito que no tiene desperdicio. Este escrito merece cuando menos algún comentario: 1. Le informo al Consejo Rector, que al ser parte del conflicto, les inhabilita como parte judicial, pues no es de recibo ser juez y parte en un conflicto. A no ser claro esta de que se trate de demostrar una autoridad chulesca y dogmática que no tiene que rendir cuenta de sus actos ni a nada ni a nadie, generando de esta manera una tensión interna ante una situación de total indefensión, mostrando de esta manera el Consejo Rector un distanciamiento y conflicto con el resto del

colectivo de socios, más que actitudes de cooperación. 2. Que una acusación no se puede instruir en base a ambigüedades en las que no se concreta realmente el hecho delictivo, tratando de llenar dicha laguna, con opiniones subjetivas y pretendidos daños morales en base a unos hechos que no se concretan, vertidas por algunas personas involucradas de alguna manera en la responsabilidad de los vertidos. 3. Aun definiendo concretamente el hecho, habría que ver si dichos hechos son realmente constitutivos de delito, no vaya a ser que las personas que perciben (esos supuestos y desconocidos hechos) como falta de respeto y confianza hacia su trabajo etc. resulten ser derivados no por las supuestas acciones del Sr. D. Gorka González, y si por un brote sicótico digno de estudio clínico, quizás provocados por los propios vertidos de ácido al río. Ahora bien yo no gastaría demasiados recursos en dicho estudio, ya que se presupone que ellos no se habrán acercado mucho a la zona de los vertidos. De cualquier manera no es Gorka y si los demostrados vertidos de ácidos al río, los que ponen en entredicho su capacidad y competencia, su honestidad, su responsabilidad y su compromiso, mostrando una falta de respeto y confianza al conjunto de los socios y al conjunto de ciudadanos que comparten espacio físico con Fagor Ederlan, influyendo negativamente en la imagen de estas personas y en deriva en la imagen de la propia empresa. 4. Por último señalar, que los órganos internos cooperativos no pueden violar la presunción de inocencia, y hay que demostrar que los hechos son constitutivo de delito y se han realizado realmente. 5. Que los Certificados Medioambientales, deben ser la consecuencia de una forma de hacer, y no lo único que se haga. Señalar a demás que todos los proyectos y acciones que se aborden en la Empresa, deben ser realizarlos desde el respeto a la seguridad y salud de las personas, cumpliendo la legislación vigente y que no pueden estar sujetos en cada momento a las opiniones, deseos y prioridades personales.

En definitiva, este expediente parece fruto más de un burdo truco de escasa magia, destinado asustar a cualquiera que contradiga al todo poderoso equipo ejecutivo. Magia que no asusto ni gusto al juez de lo civil, que no dudo en desautorizar al Consejo Rector y equipo directivo de Fagor Ederlan en lo concerniente a la sanción, a pesar del pelotón de letrados de LKS Consultores, que al parecer representan exclusivamente al Consejo rector y equipo de dirección, en contra de los intereses de los socios de Fagor Ederlan, intereses que no son otros que los que se establecen en la declaración de principios de sus estatutos sociales. Un viandante

7


Entrevista a Joseba Ugalde* La entrevista puede ayudar a desgranar la historia de un hombre que se ha movido en su trayectoria laboral en una línea crítica al cooperativismo haciendo lo posible para reducir la tendencia lógica y ascendente de los que mandan hacia los desmanes. Esa es una tarea difícil que, como la trayectoria de cualquier persona, ha tenido los lógicos vaivenes. En todo caso, terminar jubilándose manteniendo en lo fundamental el espíritu crítico inicial me parece algo a ensalzar y aplaudir. Más allá de esta vertiente, en el plano más personal, estamos ante una buena persona que, para los tiempos que corren, no es poco. Mikel Olabe

8


Ahots. ¿Cuándo entraste en la cooperativa, cuántos años has trabajado y en qué puestos y empresas? Entorno a 1967, si descontamos la “mili”, unos 41 años. Los puestos de trabajo que ocupé fueron máquinas alisadoras, de decoletaje, de montaje, cadena, etc. Donde más tiempo en Copreci, un tiempo en la planta de cocinas en Garagarza y los últimos años en los Servicios Centrales del Grupo Fagor como presidente del Consejo Social y asesor del mismo. Ahots. Qué cargos y en qué órganos has estado? ¿Cuál es tu recorrido y qué opinas de estos órganos? Ocupé cargo de vocal del Consejo Rector de Copreci, Vicepresidente del Consejo Social de la misma empresa, Presidente y Vicepresidente del Consejo Social del Grupo Fagor y asesor de ese órgano. Son muchos años de participación, especialmente en Consejos Sociales, quizás demasiados, porque con el paso del tiempo te adaptas a las inercias de su funcionamiento, cuando en realidad, como todo en la vida, es necesario realizar cambios que lo dinamicen, mejoren sus competencias, el tiempo de dedicación, etc. Con todas las limitaciones y carencias que las tienen, y fuertes, mi experiencia me dice que son órganos necesarios que juegan, en general, un papel positivo en el marco de la interrelación entre el colectivo y el órgano rector y ejecutivo de la empresa. Ahots. ¿Crees que los Consejos Rectores, Consejos Sociales... y los órganos de perfil más ejecutivo deben cambiar? ¿En qué sentido? Todo necesita cambios. En unas pocas líneas no se pueden formular todas. Lo que sí considero es que hay una tendencia pronunciada hacia una mayor desigualdad en relación al conocimiento de la empresa. Si en la sociedad una oligarquía acumula el poder de decisión, imponiéndose a los límites jurídicos y políticos, en las cooperativas los órganos técnicos se imponen a los órganos sociales, Consejo Social, Consejo Rector y Asamblea, haciendo de éstos, salvo contadas ocasiones, entes meramente formales. Se necesita articular un nuevo marco jurídico-político donde lo decisivo sea la dependencia real del entramado técnico del social. Sin ello, hablar de cambios en los órganos sociales es engañarse a sí mismo. Ahots. ¿Crees que el cooperativismo ha cambiado mucho desde los inicios, qué es lo que ha dejado en el camino de la globalización y la “desideologización” tras 50 años de cooperativismo? Indudablemente las empresas son mucho más grandes, tenemos delegadas competencias de importancia en los órganos ejecutivos, el tratamiento de temas y su decisión en Asamblea están condicionadas por esas delegaciones y la Ley de Cooperativas de Euskadi, donde lo más acusado de su letra es la posibilidad de concentración de poder, y tenemos la Corporación donde se adoptan decisiones por delegación de enorme trascendencia para el conjunto del colectivo. El mercado manda. Ha mandado en el pasado, sigue mandando hoy y va a seguir mandando en el tiempo en que es posible hacer predicciones. En estas circunstancias, lo que prima no es la participación, prima la eficacia y la rapidez en la decisión, etc, pero mucho más acentuado que en tiempos anteriores. La desideologización es cierto que se ha producido pero, en general, en todos los niveles de la cooperativa. Ahots. ¿Qué opinas de la participación real (lejos de infladas proclamas) de los socios, socias y trabajadores por cuenta ajena en las cooperativas? Creo que la pregunta se responde en la tercera de esta entrevista. Tenemos un entramado jurídico, que a pesar de sus carencias, es democrático, pero como exclamaban los hombres de Nelson Mandela cuando ocuparon las dependencias presidenciales en Suráfrica: “¡He, tenemos el estado! ¿Dónde está el poder?” La desigualdad del

conocimiento de la empresa está matando la naturaleza misma del texto democrático. Ahots. ¿Qué opinas de la organización del trabajo en las cooperativas? Que es similar a cualquier organización empresarial capitalista. Ahots. ¿A qué se debe el creciente absentismo en las cooperativas? Los factores pueden ser muchos, pero lo que prima es que la organización del trabajo con puestos de ritmo alto, repetitivo, monótono, etc, genera múltiples problemas en las personas que en algún momento tenían que aflorar. Lo que considero es que estamos ante un problema médico de envergadura, y la picaresca es algo menor. Por tanto, abordar el problema del absentismo con medidas administrativas está condenado al fracaso. Ahots. ¿Qué opinión te merece que Fagor Electrodomésticos haya decidido, prohibiendo que la decisión la tome la Asamblea General, reducir tres días por Absentismo? ¿Crees que es democrático que en determinados casos el Consejo Rector tenga más poder que la Asamblea soberana de socios y socias? La Ley de Cooperativas de Euskadi, en las funciones delegadas a otros órganos por la Asamblea, permite este tipo de decisiones. Otra cosa es que políticamente y democráticamente sea lo deseable. Estas decisiones inciden en el aumento de la desconfianza y la falta de credibilidad de los órganos entre el colectivo. Si la solicitud de tratamiento y decisión, viene planteada por un número de socios y socias suficiente según nuestras normas, la Asamblea tendría que decidir. Ahots. ¿Cuáles son los problemas más importantes, además de los económicos, que tiene el cooperativismo actual? ¿Podrías adelantar algunas líneas de rectificación en el funcionamiento, objetivos... de MONDRAGÓN? Esta pregunta es muy compleja en cualquier situación, en esta época de crisis económica, donde los gobiernos actúan a la defensiva frente al asedio de los mercados, donde no somos capaces de intuir los cambios necesarios, adelantar males son los problemas más importantes se hace más compleja si cabe. En cualquier caso necesitaría una reflexión específica. Ahots. ¿Crees necesaria la existencia de corrientes de opinión críticas con el cooperativismo oficial? ¿Qué opinas de Bagara? Sí, creo que es bueno que haya opiniones distintas a la oficial. Éstas tienen sus conductos, y las críticas tienen que tener las suyas. No sigo el devenir de Bagara, creo que es un grupo con buenas intenciones filosóficas pero si quiere realizar algo práctico en la sociedad tendría que contar con toda ella, no sólo con una parte. Ahots. ¿Puede el cooperativismo servir para transformar la sociedad? Solo, por si mismo, es imposible, viene grande el empeño si alguna vez lo ha tenido. Ahots. Para terminar... ¿Qué expectativas tienes para la jubilación? ¿Qué vas a hacer? ¿Has conseguido encauzar tu vida tras el duelo por la pérdida de tu compañera de toda la vida? En principio no tengo planteada ninguna forma de abordar esta nueva situación de mi vida. Más tarde veremos si es necesario. Si encauzar la vida significa tener una vida ordenada, equilibrar los razonamientos de uno mismo, etc, tendría que decir que sí, aunque la verdad es que cuesta, es durísimo. Si encauzar la vida es no sentir la ausencia, eso no lo tengo conseguido, ni creo que lo consiga. Tendré que vivir con ello. *2010eko amaieran jubilatu zen arte Fagor Taldearen Kontseilu Sozialaren Aholkularia

9


trabajo, empleo en las El pueblo vasco ha sido tradicionalmente cristiano, conservador más que socialista, obrero y burgués, pero siempre emprendedor, muy trabajador, con cualquier trabajo, por duro que sea, nos realice como persona o no. Hasta el S. XIX el trabajo era básicamente de subsistencia; agricultura, pesca y ganadería. Se cubrían necesidades básicas y el poquito sobrante se lo quedaba la clase dominante. El capitalismo primitivo que aprovechaba los avances en el transporte para hacer beneficios con el comercio, trajo al país vasco con retraso minería e industria; clase obrera con jornadas de trabajo semanales de hasta 80 horas. La lucha obrera se centró principalmente en reducir esa jornada laboral, como se recuerda todos los 1 de Mayo. También por aquel entonces algunos/as más afortunado/as en sus trabajos (les sublimes) se empezaron a preguntar el sentido de tantas horas de trabajo, que para ellos/as suponía ganar más de lo necesario. A principios del S. XX, mientras en otros lados los obreros que vendían su fuerza de trabajo se adueñaban de los medios de producción para protestar por un mercado de trabajo injusto, aquí la situación era muy distinta. También vimos desde la lejanía cuando poco después una nueva forma de capitalismo, el fordismo, incrementaba la capacidad de compra de la clase trabajadora. No por ningún acto de redención, sino porque a más circulación de mercancías, más beneficio. Esa subida del salario se condicionó luego a la productividad. Pero tanta especialización no dejó analizar al obrero qué hacía, si realmente estaba dando respuesta a sus necesidades. En realidad el obrero fordista producía todo lo que se pudiera vender, aunque no tuviera utilidad. Se convirtieron en sociedades de propietarios; cubrir “necesidades” con bienes privados, frente a la alternativa pública (p.e. coche frente a transporte público). El diseño

industrial introdujo la obsolescencia programada, bienes de usar y tirar, para aumentar la recirculación de mercancías y así los beneficios. Después de la II guerra mundial el empleo fuera de España creció a medida que lo hacía el PIB, lo cual reducía el paro en los países desarrollados hasta niveles estructurales. El crecimiento económico se convirtió en lo lógico, cuando la deflación había sido frecuente hasta entonces. Aquí por contra, como en el resto de España, el trabajo remunerado escaseaba. Al padre JM Arizmendiarrieta se le ocurrió poner a trabajar a unos jóvenes en cooperativas, que con el tiempo necesitaron su propia caja, sus propios seguros… Sin embargo a partir del 75 en el mundo, el beneficio obtenido con la economía real no es “suficiente”, así que el dinero excedente se empieza a reinvertir sobre sí mismo o se presta a la clase trabajadora para esclavizarla a través del endeudamiento. Las experiencias de “socialismo real” no llegaron a los 90. El capitalismo que critica su empleo falso o artificial, llega a la crisis actual con las mayores tasas de paro. El empleo deja de crecer con el PIB; la avidez de aumentar los beneficios requiere de recortes en los salarios, el empleo… también recortes en el dinero público, siempre que no se use para que no caiga la banca y el dinero generado ficticiamente no desaparezca. Se desprestigia el sector público, la gestión privada es la “mejor”, aunque a mayor productividad cada vez haga falta menos empleo. Con lo que cada vez más gente se ha ido cayendo del sistema. Nuestras cooperativas aguantaron esta y otras crisis perdiendo muy poco empleo. Keynes predijo en los 50 que a principio del S. XXI ya estaríamos en jornadas de trabajo semanales de 15 horas, suficientes para lo que es “necesario”. ¿Por qué no ha aumentado el tiempo de ocio? El excedente se puede utilizar para igualar los niveles de consumo, crecer demográficamente, invertir, reducir la jornada de trabajo, o ser apropiado por un grupo social para obtener un nivel de vida muy superior. Se han preferido las horas extras en vez de más gente empleada, ya que nos hemos convertido en esclavos de hipotecas y créditos. Lo que ha aumentado es el consumo (y la riqueza de los más ricos). Más horas de trabajo para consumir más. Se consume para ahorrar tiempo, para tener tiempo para consumir otras cosas (la oferta cada vez es mayor). No es un consumo para llenar una insatisfacción con un producto y ya está (consumo puro), sino que nos exige más dedicación. Hay sobreadquisición, se compran productos que apenas usamos o que se podrían compartir. Hasta que los límites del planeta nos han recordado que el petróleo no es infinito, no existe el milagro de los peces en el mar, o el aire no puede con toda la contaminación que echamos. Y ahora con la juventud en paro nos proponen currar hasta los 67. Si hace falta dinero para pensiones, por qué no quitan la desgravación de los fondos de pensiones? Tan mala no debe

10

C


COOPERATIVAS

ser la situación de la seguridad social, cuando Lagun Aro ha aumentado la cotización de socios/as a la SS, reduciendo la aportación a nuestro fondo privado de pensiones.

Por qué los caseríos duraban generaciones y ahora hay que tirar y volver a construir cada 50 años, aunque haya casas vacías? El derecho a la vivienda significa tenerla en propiedad?

A este paso, unos/as pocos privilegiados/as mantendrán su alto poder adquisitivo, la mayoría tendrá un trabajo basura, y se repartirán las ayudas justas que eviten la conflictividad social. Sin embargo todavía no somos los suficientemente conflictivos/as; ahora que faltan puestos de trabajo, Gema Zabaleta quiere recortar las ayudas; en qué van a trabajar parados de larga duración, cuando personas con más estudios están en paro?

Si no tuviéramos que inventarnos necesidades para crear empleos, si cada uno/a no necesitáramos nuestros bienes privados, seguro que habría que producir mucho menos, posiblemente con 3 horas diarias de trabajo sería suficiente. Y las materias primas que usaríamos serían muchas menos, con lo que su escasez sea menos problema.

Más allá ayudas que nos garanticen unos mínimos para la subsistencia (que también) o un reparto del trabajo remunerado (a ver a quién le toca la peor parte…), nos deberíamos preguntar: En qué trabajamos? Para hacer qué? Y sobre todo, en beneficio de quién? Qué producimos? Lo necesitamos? Por qué trabajos como el reproductivo y de cuidados no son remunerados por el mercado de trabajo? El que ha sido el motor del empleo en España hasta el pinchazo, la vivienda;

La cuestión del trabajo remunerado en las cooperativas es más sangrante, porque en este caso se puede hablar de autoexplotación para ganar un dinero, para consumir cosas que no necesitamos, para autoexclavizarnos con préstamos para coches y casas, para agotar y maltratar a nuestra tierra.

Iñigo Antepara Gasteizko desazkunde taldekidea Blog: http//gasteizentransicion.wordpress.com

11


12


DOBLE Y ANTISOCIAL

JUEGO

Navegando por la red en busca de noticias relacionadas con el movimiento cooperativo vasco, descubrí una que me lleno de sorpresa por la fuente de procedencia y por el contenido de la misma. Debo decir que no fui el único sorprendido; también lo fueron los socios y las socias con los que compartí mi descubrimiento. Se trataba nada más y nada menos de la página oficial de la Casa de Su Majestad el Rey que publicaba una noticia fechada en Bilbao el 25 de mayo de 2010, en la cual se daba cuenta de la entrega por parte del Príncipe de Asturias al presidente de Fagor Group, D. Fernando Gómez-Acedo, de un galardón ofrecido por la bilbaína Fundación Novia Salcedo, “por favorecer la integración profesional de los jóvenes como parte relevante de su cultura empresarial………..” Lo que más me sorprendió fue el hermetismo observado en el perspicaz aparato de propaganda de MONDRAGÓN en relación a esa noticia, que en todo momento hizo mutis. Esa especial circunstancia me indujo a preguntarme ¿Por qué será? La respuesta se me antojo hartamente fácil; pues para no levantar las iras de los vascos que se reclaman de la izquierda abertzale, que consideran a los directivos de Mondragón como uno más de ellos, desconociendo que de esa ingenua creencia están obteniendo buenos rendimientos económicos y sociales. El doble juego que practican algunos de los ejecutivos de MONDRAGÓN, fue descubierto por los trabajadores de Edesa-Fagor de Sevilla. Así fue porque para sofocar el incendio que inició el pirómano social que tenían al frente de la delegación comercial al negarse a recibir un escrito firmado por representantes sindicales de empresas del ramo del metal en solidaridad con los despedidos, demandaron la intervención de, nada más y nada menos, que de la ¡GUARDIA CIVIL! En Euskadi la repudian; en Sevilla se sirven de ellos para reprimir a los trabajadores. Ejemplarizante ejercicio de coherencia y honestidad.

y autoridades de Euskadi, del Estado español y del Extranjero, que en algunos casos puede suponer una fuerte hipoteca para el futuro del modelo de participación social que encarna el movimiento cooperativo vasco y puede poner en solfa su independencia respecto de los poderes públicos, los partidos políticos y organizaciones sociales. Esos contactos han podido encandilar con sus coqueteos vasquitas y sus devaneos españolistas y economicistas a unos pocos. Precisamente por ello MONDRAGÓN está recibiendo halagos, premios y alguna más que otra millonaria subvención, aunque alguna de ella ha sido investigada por la Unión Europea. El diario el SUR. es en su edición del 13 de octubre de 2007 publicó una noticia facilitada por la agencia COLPISA en la que se podía leer lo siguiente: “La Comisión Europea ha puesto en su punto de mira una ayuda de 31 millones que las autoridades francesas quieren conceder al grupo Fagor Brandt, filial francesa de Fagor Electrodomésticos, que atraviesa por serias dificultades.(…) Fagor Brandt parece estar acusando la obligación que le ha sido impuesta de devolver 22,5 millones de euros e intereses que percibió en 2002 en virtud del código tributario francés, y que fueron declarados ayuda de Estado ilegal por la Comisión Europea en diciembre de 2003. La investigación abierta ahora busca dilucidar si las nuevas ayudas podrían ser utilizadas por Fagor Brandt para financiar la devolución de las ayudas ilegales de 2002”... Espero que ésta opinión mía, sirva como elemento para el debate que debe abrirse en relación al tipo de colaboraciones que debe mantener MONDRAGON con otras instancias oficiales y gremiales, para asegurar la supervivencia del tipo de empresa del que se reclama y no arruinar la primigenia idea de los iniciadores del movimiento cooperativo vasco. Aquello que decía “pasar de la soberanía del capital a la soberanía del trabajo”. Antonio Sánchez Acosta T. C.A. de EDESA-FAGOR/Sevilla

Ciertamente esa traición a sus amistades de la izquierda abertzale no ha quedado reducida al hecho que motivan estas líneas, han sido muchos más los contactos que han mantenido con los miembros de la Casa Real Española (unos publicados y otros no) así como con otras instancias

13


¿Qué ocurre cuando

rompes las

reglas? Extracto de la entrevista hecha en Radio Euskadi en el programa “Hágase la luz” al psicólogo Javier Uriz con motivo de la publicación de su libro: “La consultora ¿Qué ocurre cuando rompes las reglas?”

Nos dice Javier Uriz que los directivos de las empresas actuales realizan un trabajo no siempre agradable, generalmente por el bien común (o al menos eso es lo que se nos vende) con la intención de llegar a un fin marcado, aunque ello conlleve perjudicar a una parte de los trabajadores. Explica este psicólogo, que en los siglos pasados, las empresas eran organismos que se fueron creando desde perspectivas basadas en la jerarquía. En aquellos tiempos estas estructuras tenían dos referentes: la jerarquía militar y los latifundios o las minas, como grandes lugares de trabajo anteriores a la creación de las organizaciones industriales. Lo grave, dice, es que desde el siglo XIX el mundo ha avanzado a pasos agigantados y las estructuras mentales sobre las que están basadas las empresas lo han hecho muchísimo menos. La empresa

14


está formada por personas, por seres humanos, que sienten, que quieren contribuir con sus capacidades; por ello es necesario que la psicología entre en las empresas, porque en muchas ocasiones se cierran las puertas a la creatividad y esto genera frustración y pérdidas. Según Javier, tenemos, como país, un problema importante de competitividad pero no porque hagamos las cosas peor que antes, sino porque seguimos haciéndolas igual. El mundo avanza muy rápido y nosotros nos quedamos atrás. Las estructuras son rígidas, jerarquizadas, militares. Los márgenes o las posibilidades de actuación que se les da a las personas son estrechas, a veces, incluso inexistentes. La persona tiene capacidad de hacer mucho más de aquello que le está permitido, y sin embargo, lo que se hace es: se le uniformiza, y no sólo a través de una ropa reglamentaria, sino mediante la manera de trabajar. Ahí es donde se coartan todas las posibilidades, las libertades de la persona. Se le dice: tú, haz esto y punto. La gente tiene sentimientos y se mueve por ellos; en cambio, las empresas se empeñan en ignorarlos despilfarrando así el principal factor de motivación. Hablando del nivel de formación, dice Javier Uriz, que ha crecido extraordinariamente. Las personas son capaces de hacer muchísimas cosas más, pero cuando llegan a las empresas, se les deja hacer muy poco en relación a lo que saben. Esto lleva, por una parte, a frustraciones, y por otra, la empresa pierde un potencial de gran valor, desperdiciando la rentabilidad que podía obtener de esta aportación. La sociedad ha avanzado al igual que las exigencias sociales, las exigencias económicas y los niveles retributivos. Por lo tanto, si a una persona se le paga cada vez más y en su trabajo está haciendo siempre lo mismo o parecido, con respecto a su entorno la persona retrocede, su autoestima disminuye y la empresa pierde productividad. En este sentido tenemos dos dramas: uno, un trabajador con capacidad de hacer más que encuentra el sitio idóneo para hacerlo pero con una estructura que no se lo permite; y dos, el drama económico de una organización empresarial con un potencial del que no se beneficia. Comenta Javier Uriz que ahora está muy de moda dedicar dinero a formación. Cuanta más formación tengamos más seremos capaces de hacer, pero si en la organización no nos dan la oportunidad de desarrollar esa capacidad, el capital invertido no estará justificado. Además, la frustración por el hecho de ser capaz de hacer más y no poder, es contagiosa y acabará infectando al resto de la organización.

empresa -su departamento de recursos humanos en particular-, tiene la obligación y la responsabilidad de hacer que cada persona aplique y haga crecer el talento que trae a la empresa y ésta recoja los beneficios que se deriven de ello. El talento lo ofrece cada empleado y tiene, como compensación por la retribución que recibe, el deber moral de desarrollarlo y aplicarlo. Dice Javier, que existe una gran ruptura entre la dirección y el resto del personal, lo que hace que cada colectivo defienda intereses distintos, en lugar de trabajar todos por un objetivo común. Está la empresa de papel, la oficial, por un lado, y la empresa real, por otro. Evidentemente, no se trata de ir en contra de recursos humanos, de hacer amigos o enemigos, sino de mostrar las cosas como son. Recursos humanos es un área clave, de gran responsabilidad y futuro, pero que tiene que labrárselo. La mayoría de ellos están trabajando en el siglo pasado, pero no a finales, sino a principios o, como mucho, a mediados. Una de las grandes carencias de nuestras empresas, según explica Uriz, es la falta de unos departamentos de recursos humanos que promuevan el ejercicio de las capacidades de cada trabajador o trabajadora y las enfoquen al logro de los objetivos de la empresa. Como consecuencia, conseguirán que la empresa vaya mejor y que la gente sea más feliz. La periodista Teresa Yusta cierra la entrevista diciendo: Cuando escuchamos decir “al trabajo se viene a trabajar” a mí se me ocurre exclamar: Perdone usted, si además de trabajar logramos estar a gusto, eso sería un gran logro. Sobra decir que el libro de Javier Uriz “La consultora” queda recomendado. En él relata, en forma de aventura atractiva, las dificultades de una joven consultora a la que encargan un proyecto estratégico para asegurar la viabilidad de una empresa. Lo que le ocurre es que la mayor dificultad la encuentra, no en el mercado, sino en los directivos, que ven cualquier cambio que plantea como una amenaza para su estatus. Una obra que muestra el amplio conocimiento y la experiencia con la que Javier cuenta, tanto en el mundo de la empresa como en el de las relaciones personales. José Mari Ruiz.

Según este experto psicólogo, la dirección de una

15


¿Quién decide la

alta política de La gran crisis que nos ha tocado sufrir ha dejado ver con claridad algunos de los defectos de esta democracia. Hemos podido comprobar que quienes han sido elegidos por los ciudadanos y ciudadanas, los poderes democráticos, no mandan realmente en el capitalismo y que quien realmente manda es el MERCADO (o los mercados), eufemismo bajo el que se esconde el poder económico no elegido por la gente. Las multinacionales, los bancos (el capital económico y financiero) tienen una política dirigida al interior de sus empresas pero también tienen opinión y mando en temas de orden económico, laboral, social y político. Recientemente hemos podido comprobar que nuestra corporación cooperativa también está apareciendo con asiduidad en ciertos marcos en compañía de los anteriormente citados poderes económicos. Asiste a estos foros, recibe premios y ayudas… Así, hemos podido saber que de la mano del príncipe de Asturias, Fagor Group, ha recibido un premio por un supuesto plan de integración de las personas jóvenes en la actividad empresarial. Llama la atención que habiendo tanta gente que se manifestó en contra con ocasión de la visita del Rey no haya dicho nada de este premio y que el aparato de propaganda de las cooperativas no lo haya publicitado. Más difícil aún es conocer si existe el citado plan, el recorrido y resultados del mismo. Más relevancia tiene la participación de la cúpula de MONDRAGÓN en los distintos órganos asesores de carácter económico creados tanto por el Gobierno Vasco como el Español acompañados de lo más granado del mundo empresarial, político y financiero. El objetivo de estos órganos es, además de proponer salidas a la crisis, ajustar posiciones frente a la reforma laboral, la congelación de las pensiones o el alargamiento de la edad de jubilación, etc. Pronto

16

veremos cómo, algunas cuestiones como el cálculo de la cuantía de la pensión de Lagun Aro, pasa a hacerse con la base cotización de los últimos 20 o 25 años mimetizando a las modificaciones realizadas en la Reforma de las Pensiones de Seguridad Social. ¿Están seguros los altos dirigentes que sus posicionamientos coinciden con los de la mayoría cooperativista? En el marco de Gipuzkoa, MONDRAGÓN, participa en Gipuzkoa Aurrera. Este grupo formado por Kutxa, Adegi, Cámara de Comercio, MONDRAGÓN y la Diputación Foral tiene el objetivo de impulsar los grandes retos estratégicos de nuestro territorio. ¿Una empresa de economía social no tiene nada distinto que decir sobre por ejemplo las grandes infraestructuras que se plantean y el desarrollismo que proponen? Es cierto que MONDRAGÓN es uno de los grupos empresariales más importantes de Euskadi y del Estado y que tanto por su especificidad (empresa de economía social) como por su dimensión y empleabilidad pueda ser llamado a estos foros. Uno no defiende ninguna posición principista en el terreno de asistir o no a dichos foros, lo que más llama la atención es que las líneas estratégicas que se planteen en los mismos no sean discutidas en el Conjunto de la Corporación o por lo menos en alguno de sus órganos más representativos. La política exterior, llámese internacionalización, llámese relación con foros mixtos cuya representación es mayoritariamente del capital necesita una vuelta y una profunda reflexión. ¿Es justo que las empresas de economía social, que fueron creadas para huir de los desmanes del capital, hagan piña con las propuestas del capital sin rechistar? ¿Cuál debe ser la línea de diferenciación? ¿Acaso piensa la dirección de MONDRAGÓN que en épocas de crisis hay que dejarse de alardes sociales


MONDRAGÓN? y dedicarse fundamentalmente a la rentabilidad empresarial buscando la compañía y las propuestas de los representantes del capital? Entiendo que decidir la alta política exterior no es un tema menor y que exige un debate reglado. Debate donde se decidan las líneas maestras y en el que participe la gente. Un marco podría ser el Congreso Cooperativo siempre y cuando éste se convierta en un órgano de verdadera participación. Mikel Olabe

17


EL ARTE DE LA MEDITACIÓN* Hablar de meditación en una revista dedicada al mundo del trabajo y al cooperativismo puede parecer a alguna gente, además de esotérico, inútil. Cualquiera entiende, hoy día, que hay que cuidar el cuerpo para los que paseamos, hacemos ejercicio, cuidamos la alimentación… Sin embargo, se dedica demasiado poco tiempo al cuidado del espíritu (llámese conciencia, psique o como cada cual prefiera) para eliminar las toxinas mentales. El espíritu es la parte del ser humano que, muchas veces, hace gozar o sufrir. Es conveniente contemplar la siguiente pregunta: ¿Es aconsejable y posible cambiar? La meditación es un instrumento que cada vez más psicólogos, expertos en neurociencia y filósofos considera un buen método para controlar el ego y para transformarnos y trasformar el mundo. Un mundo de desiguales que necesita más amor altruista y más compasión hacia quien más sufre. M. O. ¿Cuánta energía dedicas a cambiar las condiciones externas de tu existencia? ¿Has pensado que, a fin de cuentas, es el espíritu el que crea la experiencia del mundo y la traduce en forma de bienestar o sufrimiento? Si modificamos nuestra forma de percibir las cosas, transformamos nuestra calidad de vida. Y eso se consigue a través de un entrenamiento del espíritu que llamamos “meditación”. Esta pequeña joya de Matthieu Ricard, gran embajador del budismo en Francia y asesor personal del Dalai Lama, constituye la guía espiritual y filosófica más accesible para todos aquellos buscadores y buscadoras que desean iniciarse en la práctica de una meditación universal, basada en el amor altruista y el desarrollo de las cualidades humanas. Avalada por los últimos descubrimientos en neuroplasticidad, la meditación se revela en este libro como el camino más auténtico para acceder a nuevos niveles de consciencia que te proporcionarán una paz interior, un amor y una lucidez privilegiados. * Editorial URANO

18

ahots 28  

Ederlanen kooperatibismoa: hotsandiko itxurakeria?

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you