Page 1

Ahoj. POLčas zia S

www.ahojkomarno.sk l www.sziakomarom.sk

#Timeline Čítajte na strane 15.

ROZHOVOR: KESZEGH BÉLA

I. /2017

11. oldal

VISSZA a természethez

Bezplatný mesačník Komárňanov | Komáromiak ingyenes havilapja

6-7. oldal

– A CSERKÉSZET, AHOGY MA ZAJLIK!

Čítajte na strane 8.-9.

Két lábon járó

színes könyvek

A TETOVÁLÁS...

ZATVORENÉ Nakupovanie v obchodoch počas sviatkov.

MAZDA 3. TERAZ S CENOVÝM ZVÝHODNENÍM.

Kombinovaná spotreba 3,9-5,8 l/100 km, emisie CO2 104-135 g/km.

Novozámocká cesta 3946 945 01 Komárno

REAL-K S. R. O.

tel.: +421 35 7777 452, mobil: +421 907 882 000 e-mail: predajmazda@real-k.sk, www.real-k.sk


LAJK MESIACA JANUÁR Foto: FB, Lenka Barusová

MAROŠ KUDLÍK

Opäť len neveriacky krútime hlavou nad fyzickou silou, ale najmä odvahou Maroša Kudlíka – Komárňana, ktorý všetkých presvedčil, že nič nemusí byť v skutočnosti nemožné. Po tom, ako v lete absolvoval Spartan Race, teda extrémny pretek náročný aj pre čistokrvných športovcov, sa náš„Sparťan bez nohy“ podujal vyskúšať si aj zimnú obdobu tohto preteku. Na Dolnej Morave napokon absolvoval celú trať a úspešne došiel do cieľa, k čomu mu gratulujeme a ďakujeme za výborný príklad odolnosti na cvičisku a bojovnosti na bojisku.

%

%

%

%

%

j a d e r p ý % %V

Detská MóDa gyermek divat

Komáromban a Pozsonyi út 5207 cím alatt található

ponúkame kancelárie na prenájom

pre začínajúcich, stredných a malých podnikateľov v Komárne na Bratislavskej ceste 5207 v budove

PODNIKATEĽSKÉHO INKUBÁTORA.

Kancelárie na prenájom Kiadó irodák

Budova bola realizovaná pomocou Programu cezhraničnej spolupráce Maďarsko- Slovenská Republika 2007-2013 v rámci projektu HUSK/1101/1.1.1/0361. Stavba v zmysle zákona č. Zákon č. 555/2005 o energetickej hospodárnosti budov v platnom znení je zatriedená do energetickej triedy B. Kontakt a bližšie informácie:

E-mail: info@inkubatorkomarno.sk Tel.: 0918 349 853

Ďalšie informácie a kritériá prihlášky nájdete na Jelentkezési feltételek és bővebb információk

www.inkubatorkomarno.sk

VÁLLALKOZÓI INKUBÁTORHÁZ

megnyitja kapuit a kezdő, kis- és középvállalkozók előtt. Az épület a Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 finanszírozásával épült, HUSK/1101/1.1.1/0361 projekt keretén belül. Az épület besorolása az energetikai tanúsítvány alapján B energetikai osztály. Elérhetőség:

E-mail: info@inkubatorkomarno.sk Tel.: 0918 349 853


Kryo-lipo studio

srdečne očakáva svojich stálych aj nových zákazníkov na novej adrese:

Úzka 4621 (letecké pole), Komárno chcete vyzerať mladšie a sviežejšie? Doprajte aj v zimných mesiacoch svojej pleti zdravie a luxus a využite najvhodnejší čas na ošetrenia IPL. l

l fotoomladenie pleti l odstránenie vrások trvalá epilácia tela aj tváre l odstránenie pigmentových škvŕn

O b da ru j s vO j i c h b L í z kyc h darčekOvOu pOukážkOu!

ZA KryolipolÍ ie en án str od tukovych lôžok Zis KryolipolÍ - zsírpárnák eltávolítása l

Fiatalítsa meg az arcbőrét. Itt a tél, eljött az IPL kezelések ideje, használja ki ön is.

arcfiatalítás l ránceltávolítás l tartós szőrtelenítés (arcszőrzet is) l pigment foltok eltávolítása

L e pj e m e g s z e r e t t e i t a j á n d é k u ta L v á n n ya L ! Akcia je platná do 31.1.2017! Az akciónk 2017. január 31-ig érvényes!

otváracia doba: podľa predbežných objednávok

50 m 2

ŠiROKý výbER pRíSluŠENSTva:

púzdra, ochranné sklá, nabíjačky

OC TESCO KOMÁRNO Tel.: 0944 944 033 duntelds | www.duntel.sk

tel.: 0905 461 202


KRÁTKE SPRÁVY

#Timeline Ocenený rodák

6.ročník / 1. číslo Evidenčné číslo: EV 4855/13 ISSN 1339-5742

Vydavateľ: Generation C media, s.r.o., Iža 445, 946 39, ičo: 44 632 436 Adresa redakcie: Tržničné námestie 4810, budova TREND, Komárno E-mail: info@ahojkomarno.sk Náklad: 19 100, Tlač: Navigraf s.r.o., Distribúcia: Slovenská pošta a.s.

Grafika: Generation C media s.r.o.

József Múcska, Pál Moncsi Kreatívny riaditeľ: József Múcska, tel.: 0915 799 653, e-mail: jm@generationc.sk, Obchodný riaditeľ: Ivan Horský, tel.: 0905 605 232, e-mail: horsky@generationc.sk Redaktori: Tomáš Kottra Dráfi Anikó Milány Kincső Prijem inzercie: tel.: 0905 605 232, e-mail: horsky@ahojkomarno.sk

/SziaKomarom /AhojKomarno /AhojKomarno /AhojSzia Copyright: Akékoľvek rozmnožovanie textu a fotografií vrátane údajov v elektronickej podobe len s písomným súhlasom vydavateľa. Vydavateľ nezodpovedá za obsah a informácie uvedené v inzerátoch. Články neprešli jazykovou úpravou.

Zmena v „komvaku“

Rodák z Komárna, vodnopólista a dvojnásobný olympijský víťaz István Gergely si v budove mestskej radnice v Komárne z rúk primátora mesta Lászlóa Stubendeka v uplynulých dňoch prebral ocenenie čestný občan mesta Komárno. Ako TASR informoval hovorca Mestského úradu v Komárne Róbert Králik, titul čestného občana bol Gergelymu udelený na spoločnom slávnostnom zasadnutí zastupiteľstiev miest Komárom a Komárno v apríli minulého roka na základe návrhu poslanca Imre Andruskóa.

V manažmente Vodární a kanalizácií mesta Komárno (KOMVaK), a. s., došlo k postupnej, ale v súčasnosti už kompletnej zmene. Najskôr sa písomne vzdal postu predsedu predstavenstva Zsolt Balogh, neskôr sa svojich funkcií vzdali Viktor Olláry a Ladislav Domonkos. Preto sa v stredu 21. decembra touto skutočnosťou zaoberalo Mestské zastupiteľstvo (MsZ) v Komárne na svojom mimoriadnom 28. zasadnutí. „Zastupiteľstvo zobralo na vedomie vzdanie sa ďalších dvoch členov predstavenstva Viktora Olláryho a Ladislava Domonkosa,“ povedal hovorca Mestského úradu (MsÚ) v Komárne Róbert Králik. Podľa jeho slov po minulotýždňovej prvej zmene, keď sa novým predsedom predstavenstva stal Patrik Ruman, MsZ schválilo návrh na voľbu dvoch nových členov predstavenstva (KOMVaK).

Hurbanovský Grinch Neznámy páchateľ sa počas uplynulého víkendu v čase obeda vlámal do rímsko-katolíckeho kostola v Hurbanove. Ukradol z neho hotovosť z dvoch pokladničiek. V jednej bolo minimálne 300 eur, z druhej zlodej vybral nezistenú sumu peňazí. Páchateľ vošiel cez prvé neuzamknuté dvere do predsiene kostola, kde rozbil sklenenú výplň na ďalších dverách. Tie viedli do vnútorných priestorov. „Následne vysunul kovové západky, ktorými boli dvere zabezpečené a z dreveného stĺpa strhol kovovú pokladničku, v ktorej bola zbierka na vianočnú výzdobu,“ informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Nitre Božena Bruchterová.

Ocenená sestra Všeobecná nemocnica Komárnomá ďalšiu ocenenú osobnosť z radov svojich zamestnancov. Je ňou diplomovaná sestra Melinda Rancsó z jednotky intenzívnej starostlivosti vnútorného lekárstva, ktorá získala Strieborný odznak Slovenskej lekárskej spoločnosti (SLS) za dlhodobú prácu vo výbore Sekcie diabetologických sestier, prednáškovú činnosť a edukáciu pacientov.Melinda Rancsó sa venuje aj odbornej pomoci ľuďom s diagnózou diabetes mellitus, a to prednáškami a edukačnými posedeniami. Spoločne so základnou školou organizuje už niekoľko rokov Dni zdravia pre deti. Dôraz kladie predovšetkým na to, ako predísť cukrovke a ďalším civilizačným ochoreniam.

ODPADY Mestské zastupiteľstvo sa na svojom mimoriadnom 28. zasadnutí zaoberalo upozorneniami komárňanskej okresnej prokuratúry na všeobecne záväzné nariadenie o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Okresná prokuratúra zistila pochybenia spočívajúce v tom, že zo žiadnych materiálov predložených mestom Komárno na preskúmanie, nie je zistiteľné, kedy bol návrh VZN zverejnený jeho vyvesením na úradnej tabuli a na internetovej adrese mesta a či bola dodržaná lehota zverejnenia vyplývajúca zo zákona o obecnom zriadení. Na zasadnutí konanom 15.12.2016 bol prijatý návrh VZN, na základe ktorého dňom jeho účinnosti sa zruší ominózne VZN a v novom už by mali byť zohľadnené nedostatky, na ktoré prokuratúra upozorňovala.

Ďalšia dôchodkyňa naletela na osvedčený trik podvodníkov a prišla o peniaze. V nedeľu 8. januára približne o desiatej hodine zazvonil u pani Karolíny telefón. „Volajúci sa predstavil ako jej synovec Peter a prosil ju o finančnú pomoc. Údajne mal nehodu, je v nemocnici a súrne potrebuje peniaze na opravu auta, po ktoré poslal svoju známu,“ informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Nitre Božena Bruchterová. Dôchodkyňa vyšla von a neznámej žene odovzdala 1500 eur. Ešte v ten istý deň približne o 21.00 h zavolal údajný synovec znovu, že potrebuje ďalšie peniaze a následne volal aj na nasledujúci deň ráno. Dôverčivá žena chcela svojmu príbuznému pomôcť, preto si chýbajúcu časť peňazí požičala od susediek. Vyzbieraných 3000 eur opäť odovzdala tej istej neznámej žene.

Nová sudkyňa

Prezident SR Andrej Kiska dnes na návrh Súdnej rady SR vymenoval 22 sudcov bez časového obmedzenia. Ide o ďalšiu skupinu sudcov, ktorá prešla prísnejším výberom, novozavedeným preverovaním sudcovskej spôsobilosti. Komárňanský okresný sú posilní Monika Czafiková. Všetci menovaní sudcovia zložili do rúk Kisku sľub: „Sľubujem na svoju česť a svedomie, že sa budem spravovať ústavou, ústavnými zákonmi, medzinárodnými zmluvami, ktoré Slovenská republika ratifikovala a boli vyhlásené spôsobom ustanoveným zákonom, a zákonmi, budem vykladať zákony a rozhodovať podľa svojho najlepšieho presvedčenia, nezávisle a nestranne“.

Rómska hliadka

Mesto Komárno a Mestská polícia (MsP) v Komárne plánujú spustiť rómsku občiansku hliadku. Samospráva doteraz takúto hliadku nemala. Na základe podnetov od občanov mestský úrad (MsÚ) pristúpil k takémuto rozhodnutiu. „Boli mnohé sťažnosti zo strany občanov z prvého a druhého sídliska na vyčíňanie neprispôsobivých osôb, na krik, užívanie omamných látok a rôzne menšie delikty, ako sú poškodzovanie áut, krádeže a podobne,“ vysvetlil hovorca MsÚ v Komárne Róbert Králik.

Hasiči asistovali

PRVÉ BÁBO Vo Všeobecnej nemocnici v Komárne sa narodilo prvé dieťa v tomto roku o 7.50 h. Chlapček sa volá Braien, po narodení vážil necelé dva kilogramy a meral 41 centimetrov. Rodičia pochádzajú z Komárna.

NOVÁ DOHODA

Medzi vládami Slovenskej republiky a Maďarska sa môže podpísať nová dohoda o prevádzkovaní, údržbe a rekonštrukcii cestných hraničných mostov a úsekov hraničných ciest na spoločnej hranici. Jej návrh na zasadnutí odsúhlasila vláda.Pôvodná takáto dohoda medzi krajinami je ešte z roku 2007. Odvtedy sa však podľa ministerstva dopravy udialo viacero zmien. Krajiny sa preto dohodli, že vypracujú novú dohodu. Jej základným princípom je určiť, pre ktoré mosty a spoločné úseky ciest na slovensko-maďarskej štátnej hranici zabezpečuje prevádzku, údržbu a rekonštrukciu určená zmluvná strana na vlastné náklady. Náklady na rekonštrukciu mostných objektov pritom znášajú zmluvné strany spoločne, rozdelené medzi sebou v rovnakom pomere.

AhojKomárno.sk

Podvod na dôchodkyni

4

Hasiči z Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Komárne zasahovali v pondelok 2. januára. Po 8. hodine bol nahlásený technický zásah na Bratislavskej ceste v Komárne, v rámci ktorého piati miestni hasiči asistovali záchrannej zdravotnej službe (ZZS) pri vynášaní pacienta z bytu do sanitného vozidla. Podľa informácií ZZS ZaMED, ktorá zásah zabezpečovala, pacienta našli v podkroví rodinného domu, pričom k nemu viedli veľmi strmé schody s úzkym priechodom. Pre túto skutočnosť ZZS potrebovala asistenciu komárňanských hasičov. Následne muža vo veľmi vážnom zdravotnom stave previezli do miestnej nemocnice.


RÖVID HÍREK

#Timeline

Miért van feketelistán Komárom?

NEM MARADNAK EBÉD NÉLKÜL A GYEREKEK Január elején az állam megvonta a komáromi, anyagi szükséghelyzetben (hmotná núdza) élő gyerekek iskolai ebédre vonatkozó támogatását. (Nagyjából 20 euró/gyermek). A támogatás a Európai Szociális Alaptól érkezett a városhoz a Munka-, Szociális- és Családügyi Hivatalon keresztül, és azért maradt el, mert Komárom a Nemzeti Munkafelügyelet feketelistájára került, és ezért még négy évig semmilyen pályázaton nem vehet részt. A pénz megvonása több, mint 300 gyermeket érint. Azonban a gyermekek nem maradnak ebéd nélkül: az iskolák fogják kérvényezni a támogatást. A családok márciustól jutnának hozzá ismét a kérdéses összeghez. Az óvodások esetében a hivatal vállalja át a támogatást (havi 1000 euró). A februári támogatásokat pedig kigazdálkodják a város költségvetéséből.

Komárom már egy éve feketelistára került, még az előző városvezetés adminisztrációs hibájából. 2014ben egy államilag támogatott projekt keretében több szociális terepmunkást is foglalkoztattak néhány hónapig. Két munkás munkaviszonyánk kezdetét fél napos késéssel jelentetták be a Szociális Biztosítóba. Ezzel azonban megsértették a törvényt. A két fő után a város időben kifizette a járulékokat, csupán a bejelentés késett. A Nemzeti Munkafelügyelet szerint azonban Komárom illegálisan alkalmazott két embert.

Gyilkosság történt Gútán 2016. december 16-én gyilkosság áldozata lett M.P. gútai vállalkozó. A 40 éves férfit hátulról lőtték le saját családi házában, a két lövedék a hátát és a fejét érte. A vállalkozó holttestét nővére találta meg. A gyilkosság a Béke utcában történt, amelyet a rendőrök aznap teljesen lezártak. A férfi elvált, egyedül élt a házban. A személyszállítás területén tevékenykedett, autóbuszai Magyarországra szállították az utasokat.

HALÁLOS BALESET A VILLANYTELEPEN Szörnyű baleset történt a komáromi villanytelepen december 13-án. Egy férfi holttestére bukkantak, amely fejjel lefelé lógott a kerítésen. Egy ötven éves, hajléktalan férfi valószínűleg át akarta ugrani a kerítést és közben az egyik lábával beakadt a drótkerítésbe, a másikkal pedig a bokrokba. Az ügy kivizsgálásával megbízott nyomozó emberölés vétsége ügyében folytat vizsgálatot.

Újabb szoborral gazdagodott az Európa udvar Újabb szobrot avattak fel az Európa udvarban pénteken, december 16-án. A gróf Battyányi Lajost ábrázoló mű Benedek György szobrászművész munkája, a talapzatot Litomericzky Nándor építész tervezte. Az első felelős magyar kormány miniszterelnökét ábrázoló alkotás immár az udvar 19. szobra, a Palatinus Polgári Társulás állíttatta. 

Rekordszámú turista látogatta meg az ERŐDÖT A 2016-os év az erőd látogatottsága szempontjából különlegesen eredményes volt. Összesen 12 290 fizető vendéget fogadtak, amíg pl. 2015-ben „csak” 9240-et. Ezen kívül helyt adtak a Nemzeti Matica Napoknak, különféle konferenciáknak, vagy a Komáromi napok keretében szervezett Öreg Vár Napjának. A hazai turistákon kívül külföldiek is látogatást tettek: a legtöbben Csehországból és Magyarországról, de érkeztek turisták a Fülöp-szigetekről, Japánból, Izraelből, Ausztráliából és Kanadából is.

4500 eurót csaltak ki egy 85 éves nénitől

Egy 85 éves, Karolína nevezetű idős nénit január 9-én felhívott egy férfi. Az asszony unokaöccsének adta ki magát, és elhitette a nénivel, hogy autóbalesetet szenvedett, kórházba került, és az autó megjavításához sürgősen anyagi segítségre van szüksége – először 1500, majd pár órával később 3000 eurót csalva ki. Karolína asszony csak később tudta meg, a valódi unokaöccsének semmi baja, nem fekszik kórházban, és egyáltalán nem kért tőle kölcsön semmiféle pénzt. A komáromi bűnügyi rendőrség nyomozást kezdeményezett csalás miatt. A tettes háromtól tíz évig terjedő börtönbüntetést kaphat. 

Korszerű műszert tesztelnek a komáromi kórházban A szédüléssel küzdő betegek egyensúlyzavarainak kivizsgálására szolgáló új, ún. Video Head Impulse Test készüléket tesztelnek decembertől a komáromi kórház szakrendelőjében. A készülék a belső fül egyensúlyközpontjának vizsgálatára szolgál, a lehető legkorszerűbb és legegyszerűbb módon.

Samoobslužná práčovna

Launderette

ÖnkiSzolgáló mosoda

Turista? Žiak? Single? Robotník? My sme perfektné riešenie pre Vás!

Nájdete nás na ulici Meštianskej, Komárno!

Turista? Diák? Szingli? Vendégmunkás? Mi vagyunk a megoldás!

Megtalálnak minket a Polgár utcán!

CENNÍK / ÁRJEGYZÉK

Info: 0948 096 332

Launderette samoobslužná práčovna

otváracie hodiny: Pondelok-Piatok 8.30-18.30 nyitva tartás: Hétfő-Péntek 8.30-18.30

Pranie / Mosás 6 kg 3,00 € Pranie / Mosás 18 kg 6,00 € 3,00 €-tól Sušenie / Szárítás 10-18 kg od

Sobota-nedeľa 8.30-12.30 Szombat-Vasárnap: 8.30-12.30

5

SziaKomárom.sk


Milány Kincső

Két lábon járó

színes könyvek

Manapság egyre kevesebb az olyan ember, akinek nincs tetoválása. Megkérdeztünk néhány komáromit, mit kell tudni a testükön ábrázolt alkotásokról, és vajon amíg elkészült, nagyon fájt-e? Ezáltal segítséget nyújhatunk azoknak, akik hezitálnak a tetováláson, esetleg a megítélésen is változtathatunk, ha közelebbről megismerjük, miért is az önkifejezés ezen formája? G á s p á r Krisztián (Hangya) a vállán és egy, a teljes karján húzódó tetoválást visel. „A tetoválás a személyiség, élettörténés kirajzolása a saját testre. A fájdalom része nem igazán érdekelt, ha már egyszer elhatároztam magam. A székben ülve pár perc után pedig már úgysem olyan rémisztő, a modern tetoválógépekkel minimális a fájdalom.“ Hangya első tetoválása 17 évesen került az alkarjára, és igyekezett úgy megcsináltatni minden darabot, hogy öreg korában se kelljen szégyenkeznie miattuk. „Dél-amerikai indián törzsi motívumok fonják át az egyik karom, közéjük csavarva egy kelta résszel. A másikon

pedig egy varázsló látható. Mindig vonzott az indián, törzsi kultúra. A varázsló a megfejthetetlen, misztikus dolgok iránti érdeklődésemet szimbolizálja. Ez a darab nem a legszebb, viszont egy olyan barátom készítette, aki már sajnos nincs az élők sorában. Emiatt hiába is lenne lehetőségem szebbet csináltatni, ez egy életre szóló emlék marad tőle.“ Mit üzen Hangya azoknak, akik tetoválás előtt állnak? „Tetováltass magadra bármit, amit szeretnél, de gondolj arra is, hogy mindig viselni fogod. Például, ha magadra varratsz egy mesefigurát, 60 évesen nem biztos, hogy kellemes lesz megmutatni. Természetesen utólag ezeket is el lehet takarni, csak nehogy a végén egy nagy fekete kocka, legyen belőle. (nevet) A mai világban már szerencsére nem tekintik extrémnek a tetoválást. Ugyanúgy látni kisgyermekes anyukákon, rendőrökön, banki alkalmazottakon is. Amikor az

én korosztályom kezdte, akkor még ferde szemmel néztek ránk, de szerencsére pozitív kritikát jóval gyakrabban kaptam emiatt.“

Gerčák Viki kisgyermekes anyukaként erősíti a tetovált lányok táborát – hét darab alkotással a testén. „A kezemet egy teljes évig késztették. Az ember sokkal nagyobb fájdalmat is kibír, az én fájdalom küszöböm pedig kifejezetten magas.“ Az első darab 12 év-

A TETOVÁLÁS MÁR A KŐKORSZAKBAN IS DIVAT VOLT

vel ezelőtt, az utolsó két évvel ezelőtt készült. (De nem a legutolsó - hiszen a következő a kisfiáról fog készülni.) „Minden tetkóm fontos, nincs kedvenc. A vízi vilàg és a pillangók a szabadságot jelképezik. Az oldalamon egy angyal van, egy meg nem született baba emlékére. A hátgerincemen kínai motívumok találhatók, a masnis koponya ollóval pedig a fodrász szakmámat mutatja, valamint egy cseresznye cseresznyevirággal az örök fiatalság és szerelem jegyében készült. Hátul a combomon a két masni pedig csak simán sexi.“ (nevet) Viki szerint a fájdalom csak kifogás, elvégre a szülést is kibírjuk. „Divatból nem varratnék, vagy mert Juliskànak is van, akkor én is csináltatok egyet.“ Ha félre is sikerül, egy hozzá értő mesterrel a ros�sz tetkóból is szépet lehet varázsolni. „Szerintem még mindig sokan elítélik a tetovált embereket. Nálunk sokan a külső alapján ítélkeznek. Ugyanakkor sokan mondták azt is, hogy vagány a tetkóm, és a gyerekek is megdícsérik.“ (nevet) „De akadt olyan ismerősöm, aki szerint elcsúfítottam magam. A lényeg, hogy én így érzem jól magam, szeretek más lenni, mint a többiek.“

Smilepoint

már Komáromban is,

Kossuth tér 12, alternatíva udvara.

Kozmetikai fogfehérítés fájdalom és peroxid nélkül gyorsan, azonnali hatással, elérhető áron. Időpontegyetetés szükséges! Smilepoint Komárno tel.: 0907 203 219

SziaKomárom.sk

6


A tetoválást viselni tudni kell! Varga Csilla 3 mester által készített, 12 különböző tetoválással büszkélkedhet, amelyeket 12-nél jóval több alkalommal varrtak fel rá. „A hátamon a régi halászhajó és az írógép a hivatásomat jelképezik – mindkettőnél oldschool verziót választottam, mivel imádom a retro dolgokat. Van három idézet, melyből kettő a saját kézírásom alapján lett mintázva – nem is tudja senki elolvasni.“ (nevet) „A három kedvencem: az ‚Amíg nincs jó nincs vége‘ felirat, egy szivecske alakú lufi

annak jegyében, hogy akiket szeretek, azokhoz bármi áron ragaszkodom, és egy elefánt a családi kötelékek miatt – és mert ő hozza a szerencsémet is. Ezen kívül van egy főnix: egy misztikus szimbólum, aminek jelentése, hogy göröngyös úton, de eléred a célod. Három angyal a csuklómon, egy indián csaj tigrissel a fején, aki harcol és legyőz bármit, végül három csillag az oldalamon. Ez utóbbi volt az első, és azért oda tetettem, merthogy ott el lehet takarni. Végül is, ha nyakig garbóba öltözök, ma is el tudok

„Kiskorom óta lenyűgözött a kézi művészetek többféle ágazata. Mindig is rajzolgattam, graffititiztem, firkálgattam a füzeteim szélére. Rajziskolába is jártam – de nem fogott meg a csoportos foglalkozás.“ Csaba testét 13 tetoválás díszíti, melyeket mindig bővít, hogy az adott testrészt lefedő rajz összeálljon egy egésszé. 15 M E NE ÉS VÉGÜL, D éves kora óta szeretett volna RBAN tetoválásokat, 18 évesen aztán UTOLSÓ SO LÓ megszületett az első latin felEGY TETOVÁ MÉNYÉT irat, „Alea iacta est”, tehát „A MESTER VÉLE . K kocka el van vetve”. „LenyűgöÜ T KÉRDEZ BA A A S C zött a tetoválómester hétközI Y N Á S KALOC RCING napisága, fütyülgetett, örömét IE P & O T T A T SPIRIT JDONOSA lelte abban, amit csinál. ElkápSTUDIO TULA ráztatott az a hasonlóság, ami HÁROM ÉVE átszövi a tetoválást, rajzolást, IK FOGLALKOZ festést.“ A kezdet nehézkesen K indult. Csaba mindent magától TETOVÁLÁSO EL. tanult meg. „Sok dolgot videKÉSZÍTÉSÉV ókból lestem el, majd idővel sok segítőkész tetoválóval

találkoztam, de m i v e l s e n k i sem állt felettem, lassabban ment a fejlődés. Saját hibáimból tanultam.“ Sokfajta technika létezik, mindig akad egy új stílus, kombináció vagy szín. „Tudni kell, hogy a tetoválás során nyílt sebbel dolgozunk. Ha nincs megfelelő higénia, technika, minőségi kellékek és festékek, fertőzés és allergiás reakció is előfordulhat.“ A bőrrák kockázata többé-kevésbé a festéktől függ. Azonban rengeteg teszten mennek át, hogy kiszűrjék a kockázatot. „Nem találkoztam még ehhez hasonlóval és nem is hallottam ilyen esetről, pedig jónéhány tetoválttal, tetoválóval kerültem kapcsolatba. Úgy gondolom, az összefüggés csupán véletlenszerű.“

mindent takarni.“ (nevet) Csilla a tetoválásait festmények, rajzok alapján hozta össze, így máson nem fordulhat elő ugyanaz a tetoválás. „Legfeljebb akkor, ha az enyém alapján mintázzák – mondja nevetve. – Imádom a tetoválásokat, de mindenkit lebeszélek róla. Aki tényleg akarja, azt úgysem tudom lebeszélni, aki pedig bizonytalan, az jobb ha emiatt bele se vág. Ez tényleg olyan, mint a drog. Jó érzéssel mész oda, mert szükséged van rá.“

Sőt! Az újjab kutatások szerint a rendszeres tetoválás erősíti az immunrendszert, mivel az védekezik az idegen anyag ellen. A finn szauna-jeges vízbe mártózás is hasonló elven működik. Legidősebb vendége egy hetven éves néni volt, aki a gyermekei neveit varratta magára – és nem ez volt az utolsó tetoválása, és később a barátnője is csatlakozott. „A nőknek nagyobb a fájdalomtűrő képességük, valamennyire hozzá lehet szokni, de fájni mindig fog. Az emberek nagyrésze egyébkként fájdalmasabbra számít, így kellemesen csalódnak.“

L

I SZERETNÉ

g

Baurin

OVÁLTATN HA TE IS TET

rvis e s u e n m eň a p mail.co

var urdovicmiro@g ý m u o aut 917 098, d 911

Info: 0

OT-T!

TATT IT IR P S A D S KERE

ut á e i n a pulírov 0€/os. auto ,0 od 50

obn svet ova 10,0 lomet 0 €/ ov ks

akc

ia

7

A CIKK PARTNERE: SPIRIT OF COLORS - TATTOO STUDIO Rákócziho 2, 945 01 Komárno tel.: +421 948 281 030 SziaKomárom.sk


KOALIČNÍ POSLANCI PREDKLADAJÚ NÁVRH, KTORÝ DO VEĽKEJ MIERY ZMENÍ NAKUPOVANIE V OBCHODOCH POČAS SVIATKOV. REAKCIE SÚ RÔZNE.

ZATVORENÉ

H

oci sa predsedníctvo tripartity (zástupcovia vlády, odborov a zamestnávateľov) zhodli na tom, že sviatočný predaj môže súčasná koalícia obmedziť zákonom, nie každý z radov zamestnávateľov či zamestnancov je s tým spokojný. Otvorene o tom hovorí nielen časť opozície v zastúpení strany Sloboda a solidarita, ale aj niektorí predajcovia. Jedným podporných argumentov ministerstva i odborov je fakt, že zamestnanci v obchodoch nemôžu byť so svojou rodinou počas voľných dní. Zákon má ale už teraz výnimky, ako napríklad čerpacie stanice a predajne suvenírov. Novela sa tiež netýka širokého segmentu reštaurácií a pohostinstiev a práve pracovníci v tomto segmente by sa mohli cítiť diskriminovaný. Aj preto zvažujú opoziční poslanci v prípade prijatia zákona podanie na ústavný súd.

Zatvorené nevonia Dnes je zakázané, aby obchody otvárali svoje prevádzky a pobočky počas niektorých štátnych sviatkov. Odpoludnie Štedrého dňa, Druhý sviatok vianočný, Nový rok a Veľkonočná nedeľa sú dni, počas ktorých zákon zakazuje predaj v obchodoch. Nový návrh skupiny poslancov by po prijatí Národnou radou Slovenskej republiky mal rozšíriť povinné zatvorenie na všetky štátne sviatky a dni pracovného pokoja (okrem nedieľ) až na 15 dní. Podľa ministra práce, sociálnych vecí a rodiny Jána Richtera došlo v tripartite k „absolútnej zhode.“ Tá je výsledkom kompromisu, keďže už predtým zaznievali najmä z radov odborárov hlasy názory, že by malo byť povinne zatvorené aj v nedeľu. V predajni zdravejedla.sk pracuje denne okrem majiteľa Ivana Galla vždy aj aspoň jedna predavačka. Aj táto prevádzka bude musieť byť počas pätnástich dní vymeraných štátom zatvorená. To sa ale majiteľovi nepáči. Mnohé z jeho tovarov majú totiž kratšiu dobu trvanli-

vosti ako je jeden týždeň. Pečivo či mliečne výrobky by tak zo dňa na deň mohli stratiť úplne svoju hodnotu a putovali by do koša. To ale nie je jediný problém, ktorý tu Ivan Gallo vidí. „Zamestnanci majú každý rok nárok na 25 dní dovolenky, k tomu teraz ďalších 15 dní, to už je mesiac a pol voľna,“ vypočítava podnikateľ s tým, že financie na plat i odvody musí hľadať aj počas týchto dní. Hovorí, že so štátom nariadeným voľnom by problém nemal, keby tieto mzdy a odvody, alebo aspoň časť, štát aj kompenzoval. „Je to naše podnikanie a rozhodnutie či otvoríme, alebo zatvoríme by malo byť na nás aj. Ja pracujem takmer každý, aj počas sviatkov, šesť – sedem dní týždenne. Niekedy dvanásť hodín, inokedy aj sedemnásť. A k tomu všetkému ešte vediem aj kancelársku agendu,“ tvrdí Ivan Gallo, podľa ktorého je to zlá politika nášho štátu, ktorý podobnými nariadeniami berie peniaze iným z vrecka a veselo rozdáva. Obuvník vraj nepredané topánky vytiahne aj po roku, pečivo ale čerstvé vydrží len zopár dní.

kateľom už ani neverí. Z roka na rok sa pritom skôr stretáva s novými prekážkami. Zvyšovanie poplatkov a odvodov, čoraz vyššia administratívna záťaž a samozrejme – nekončiace sa kontroly. Niekedy dokonca aj dvadsaťštyri kontrol počas jedného roka. „Ešte som síce návrh zákona nevidel, s voľnom počas sviatkov ale problém v zásade nemám. Napokon, už teraz sme počas niektorých sviatkov zatvorení,“ objasňuje. Myslí si, že menším predajcom potravín zákon veľký zásah do rozpočtu nespraví. Ľudia sa predzásobia, alebo si dokúpia zásoby neskôr. Problém ale vidí v počte sviatkov. „Som za to, aby zamestnanci trávili viac času so svojimi rodinami, ale 15 sviatočných dní je podľa mňa priveľa, toto číslo by sa mohlo znížiť,“ je presvedčený Z. Kollár. Dodáva, že s malými obchodmi sa ani nesnažia konkurovať veľkým nákupným centrám. „Tam chodia ľudia nakupovať skôr vo veľkom, u nás si kúpia len tie položky, ktoré sa im priebežne minú. Zákazníci nás ale majú radi.“Obaja majitelia predajní s potravinami sa ale zhodujú na tom, že ak si niekto vyberie povolanie v tomto odvetví, musí byť pripravený pracovať aj vtedy, keď iní majú voľno.

Remeslo predavača

Ani samotní zamestnanci v obchodoch nemajú jasno v tom, či by chceli robiť, alebo nie. Štát im totiž garantuje päťdesiatpercentný príplatok, niektorí zamestnávatelia idú pri odmeňovaní zamestnancov aj nad rámec udaný zákonom. Polka dennej výplaty však nie je vždy dosť. „Dostávame príplatok, ale to sa oplatí iba ak sme tu viac hodín. Osem je málo,na tých dvanásť poviem,

Príplatky nestačia

Aj Zoltán Kollár, ktorý prevádzkuje v Komárne obchody s potravinami, hovorí, že v pomoc od štátu podni-

„JE TO NAŠE PODNIKANIE A ROZHODNUTIE ČI OTVORÍME, ALEBO ZATVORÍME BY MALO BYŤ NA NÁS AJ.“ SziaKomárom.sk

8

že sa mi to oplatí,“ tvrdí Renáta z jedného z menších obchodov v Komárne. Deti nemá a tak necíti ešte potrebu byť doma počas každého voľného dňa. Myslí si však, že sa to zmení, až potomkovia prídu. Aj predavač Ladislav, ktorý pracuje v jednom z väčších reťazcov, by radšej mal viac voľna, alebo viac peňazí. V súčasnosti je to podľa neho ťažké rozhodovanie a malo by to byť tak, alebo onak. Celkom iný pohľad má Dionýz Bölcskei, ktorý je majiteľom kníhkupectva Diderot. To totiž svoje dvere otvára počas sviatkov len veľmi zriedka a zatvorený ostáva dokonca aj v nedeľu. „Už desať rokov fungujeme bez toho, aby sme otvorili počas sviatkov. Myslím si, že rovnako sú na tom aj ďalšie prevádzky kníhkupectiev,“ hovorí s tým, že na to má vplyv aj nízky počet ľudí, zdržiavajúci sa v tejto časti centra. Každý tu zatvára už o sedemnástej, kníhkupectvo ostáva otvorené ešte hodinu dlhšie. Práve vtedy sa tu zastavujú tí, ktorí v práci končia o piatej hodine večer. „Ja ako súkromná osoba som radšej počas voľna doma, alebo s niekam s rodinou vyjdeme von. Nemám potrebu v tieto dni nakupovať,“ priznáva.

Maďarský experiment Kníhkupectvá v Komárne neotvárajú okrem predvianočného obdobia ani v nedeľu. Takýmto „ostrým režimom“ sa ešte pred rokom riadili takmer všetky prevádzky a obchody v Maďarsku. Na konci roku 2014 sa poslanci dohodli na tom, že počas nedele by mali byť obchody zatvorené. Po vyše roku sa ale do platnosti vrátila stará prax a 12. apríla 2016 obchody svoje dvere opäť otvorili aj na siedmy deň. U nás sa obchodníci pozerajú na takéto pravidlá skôr skepticky, veď „maďarský model“ nedeľného predaja nevyšiel ani u našich južných susedov. U nás sa o ňom hovorí najmä v kruhoch blízkych cirkvi, nepohrdli by tým ale ani odborári. Podobnú prax ale udržiavajú v komárňanskej tržnici. Podľa manažérky trhoviska Alžbety Antovszkej využívajú predajcovia na ponuku tovarov v sobotu iba dopoludňajšie hodiny, podobne


aj počas niektorých sviatkov.Väčšinou je ale tržnica počas sviatočných dní zatvorená a tak si na zmenu z tri a pol na pätnásť povinne zatvorených dní manažérka nesťažuje a vníma ju pozitívne. „V nedeľu sme už dlhodobo zatvorení úplne. Ak sa pozrieme späť v čase, Nákupné centrum vlastne zaviedlo ‚maďarský model‘ ešte skôr, ako samotní Maďari. Dalo by sa povedať, že sme pre nich boli vzorom,“ uzatvára s nadsázkou.

S nami si oddýchneš, zabavíš sa, ! za a tancuješ si

1 hodina už od

3,00 €

„NAPOKON, UŽ TERAZ SME POČAS NIEKTORÝCH SVIATKOV ZATVORENÍ.“

od 24. januára každý utorok od 18.00 do 19.00

Komárno, Palatínova/nádor utca 12. Galéria la josa szKuKáleKa

9

SziaKomárom.sk


ka

Zimná pre0h€liad vozidla už od 2,0

Odmeranie, prípadné doplnenie chladiacich prevádzkových kvapalín

ANKETA ANKETA ANKETA ANKETA ANKETA ANKETA ANKETA ANKETA ANKETA

VYUŽÍVATE POVIANOČNÉ ZĽAVY, ALEBO STE VŠETKY SVOJE „ÚSPORY“ MINULI NA VIANOČNÉ DARČEKY UŽ POD STROMČEK? Ladislav Urban, gynekológ, pôrodník „Každý rok sa na Vianoce teším. Rád obdarúvam a ešte radšej som v pozícii obdarovaného. Preto ani nečakám na výpredaje a darčeky kupujem ešte pred Vianocami. Úprimnú radosť počas sviatkov ale prežívam nezávisle od toho.“

Horváth Attila, chirurg „Nakoľko na Vianoce nakupujeme darčeky takmer výlučne iba prostredníctvom online obchodov,povianočné zľavy sa nás netýkajú.Po sviatkoch sa skôr zameriavame na kondičnú prípravu na nový rok.“

Eva Plachá, lektorka anglického jazyka „Som tradičný typ a darčeky nenakupujem až po Vianociach v zľave. Všetky sú vždy pekne pod stromčekom. Na druhej strane, som žena a ako takú ma zľavy lákajú. Tým januárovým sa ťažko odoláva!“

Denisa Szucsová, nezamestnaná „Samozrejme, že využívam povianočné zľavy. Veľakrát sú po sviatkoch tak dobré akcie a nízke ceny, ako po celý zvyšok roka nie!“

SziaKomárom.sk

10

Bozsáky Csaba, lodný kapitán

„Keďže ma behanie po preplnených nákupných strediskách vôbec nebaví, na Vianoce žiadne darčeky nekupujem a nevyužívam ani povianočné zľavy.Riešim to tak, že mojej najbližšej rodine v obálkach rozdelím peniaze a každý si kúpi to, čo potrebuje. Ani na nákupy pre seba nevyužívam povianočné zľavy, vždy si kúpim to, čo akurát potrebujem.Viem, že Vianoce by mali byt o inom, ako o rozdávaní peňazí, ale doba sa žiaľbohu zmenila. Som členom skupiny Felvidéki Fradisták a tam iba tu sa realizujem kupovaním darčekov - pre chudobných a detské oddelenie v našej komárňanskej nemocnici.“


EZ TÖRTÉNT KOMÁROMBAN AZ ELMÚLT ÉVBEN

1

LEGFONTOSABB FEJLESZTÉSEK, ELŐRELÉPÉSEK

• Járdafelújítás: több mint egy kilométer járdát újítottak fel, elsősorban önkormányzati, de részben pályázati pénzből. Megújult a temető mellett 558 méter, a Belső körúton 428 méter, a Nádor utcán a nagykéménynél pedig 35 méteres szakasz. • Oktatási intézmények: 336 ezer eurót költöttek az oktatási intézmények karban tartására és bővítésére. A belvárosba költözött a szabadidőközpont, megoldódott a speciális iskola régóta húzódó problémája, de szinte minden iskolában, óvodában és konyhában volt több ezer eurós fejlesztés. • Megújult a megyeháza bejáratának homlokzata. A külső részre 67 ezer eurót, a belső részre idén 126 ezret költött a város. Az idén a külső felújítás folytatódik, így fokozatosan régi fényébe kerül ez a történelmi épület. • Új kerékpártárolók: 100 darab P betű alakú, továbbá a műemlékekhez illő 10 gyűjtő kerékpárparkoló került ki a városban. • Rugalmasabb ügyintézés: Átszerveződött a hivatal, kialakításra került egy központi (akadálymentes) ügyfélkapu, továbbá az összes főosztály a Tiszti pavilon épületébe költözött. Ezzel rugalmasabb és ügyfélbarátabb lett az ügyintézés. • Új szeméttárolók: A város 6 év után vásárolt új, 1100 literes gyűjtőkonténereket a lakótelepekre. 125 darabot cseréltek le. • Olcsóbb lett a gondozószolgálat: A város állami támogatást kapott a gondozószolgálat költségeinek fedezésére, amivel több százezer eurót spórol meg a városi kassza.

• Szebb lett a korcsolyapálya: a környéke 30 ezer eurós fejlesztéssel újult meg. Kicserélték a palánkokat és hatékonyabbá tették a világítást. • Erőd: Több kisebb projekt is megvalósult az erődben, aminek köszönhetően folytatódtak a felújítási munkák. Tavaly az erődbe rekord számú látogató érkezett, 3 ezerrel többen csodálták meg ezt a rendkívüli építményt, mint egy évvel korábban. • Roma lakosság beilleszkedésének segítése: Közösségi központ nyílt a harcsási szociális lakásoknál, mintegy 46 ezer eurós, részben pályázati fejlesztésből. A központ célja az ott élő romák oktatása és beilleszkedésének segítése. • A parkolási rendszer a város irányítása alá került, novembertől a Comorra Servis működteti. Ezzel megváltozott a hatékonyság, szakítva a korábbi arányokkal, a bevétel jelentős része most már a városhoz kerül, amelyet teljes összegben a közlekedési feltételek javítására forgatnak vissza.

hagyta a roma polgári járőrök indítását is, amire 22 100 eurót különítettek el, és előreláthatólag februártól indul. • KOMVaK: Az év másik leggyakrabban visszatérő témája a vízgazdálkodási vállalat, a KOMVaK ügye volt. Az év végére az igazgatótanács másfél éve megválasztott két, illetve egy régi tagja bedobták a törölközőt, az egész vezetés lemondott. Decemberben új háromtagú igazgatótanácsot választott a testület. Az biztos, hogy a cég konszolidációja sok százezer euróba kerül a városnak, ami a fejlesztésektől von el anyagi forrásokat.

erőd felújítási csomag, egy nagy játszótér fejlesztési terv, biciklikölcsönző rendszer, polgárvédelmi elképzelések, Komárom északi és déli része közti közlekedés fejlesztése. • Folyamatban lévő tárgyalások: A városvezetés több nagykövetséggel, gazdasági képviselettel és befektetővel tárgyalt 2016-ban. 7 nyelvű kiadványokkal szólítják meg az érdeklődőket. Kínában is járt a város vezetése, kínai gazdasági vezetők pedig Komáromban mérték fel a fejlesztési lehetőségeket. • Új Duna-híd: Lerakták az új Duna-híd bekötő útjának az alapkövét, remélhetőleg jövőre elindul az építkezés.

3 4 A KÖZELJÖVŐ REMÉNYSÉGEI

• Vége a végtelen szócséplésnek: Új tárgyalási rendet fogadtak el a képviselők, ami esélyt ad arra, hogy gyorsabban és hatékonyabban működjön a városi testület. • Turizmus: A város aktívan működik a Dunamente TDM-ben, ami egy regionális turisztikai szövetség Komárom és Párkány között. 2017-ben a szövetség már állami támogatásra is jogosult, de már versenyben lévő pályázatok formájában több százezres összegek lehívására van esélye. • Közvilágítás: Elindult a közvilágítás teljes felújításának folyamata. Ezzel nem csak egy modern rendszerre válthat a város, hanem a spórolás is jelentős, abból lehet finanszírozni a munkálatokat. • Pályázatok: Több nagyobb pályázati beadvány készült el – más szervezeteken keresztül, mivel a város feketelistán van. Ezek között szerepel egy átfogó

2

AZ ELMÚLT ÉV LEGPAPRIKÁSABB TÉMÁI

• Összeférhetetlen lakosok: A leggyakrabban ragozott témák közé tartozott az I. és II. lakótelepen lakó összeférhetetlen lakosok ügye. A lakosok többször jelen voltak a testületi ülésen. A képviselők végül elutasították a lakótömbök megvásárlását, amely 2,5 millió eurót meghaladó összeget igényelt volna. Az önkormányzat büntetések teljes listájával próbálja a lakótömbök tulajdonosait arra kényszeríteni, hogy rendet rakjanak, de más intézményekkel is szorosan együttműködik. A testület jóvá-

11

MI VÁRHATÓ AZ IDEI ÉVBEN?

• Közel 21 millióból gazdálkodik a város a 2017-ben évben, amelynek jelentős része konkrét feladatokhoz, kötelezettségekhez van kötve. • Szúnyogirtás: több pénzt fogadtak el erre a célra, ami a tavalyi év után igencsak örvendetes • A kukatárolók és a játszóterek felújítására külön pénzcsomagot különítettek el, új kukák vásárlása is be van tervezve és az iskolákban szeretnék hatékonyabbá tenni a szelektálást • A járdafelújításai program tovább folytatódik, 150 ezer eurós összegben • Megvalósulhat a nagy útfelújítási program 2,25 millió euró ös�szegben, aminek köszönhetően sok kilométer városi útszakasz kaphat új felületet. • Az oktatási intézmények javítására 200 ezer eurót hagytak jóvá • Közel 200 ezer euró maradt további fejlesztésekre

SziaKomárom.sk


Milány Kincső Fotó: Ollé Tamás

Fotó: Lengyel Zoltán

természethez

Vissza atermészethez

– A CSERKÉSZET, AHOGY MA ZAJLIK!

Fotó: Lengyel Zoltán

Miért jó cserkésznek lenni? „Célunk, hogy 21 éves korukra a fiatalokból olyan talpraesett és önálló felnőtteket neveljünk ki, akik minden olyan általános dologhoz értenek, ami fontos, és amire életük során szükség lehet – mindezt a magyar kultúra alapjaira, az önkéntességre és a keresztény/keresztyén értékrendre építve tesszük.” Szombatonként másfél órás találkozó keretén belül kapnak lehetőséget a mai világ cserkészei, hogy a pótolhatatlan szülői és az elengedhetetlen iskolai nevelés mellett egy kiegészítő kompetenciafejlesztést és közösségi, egyházi nevelést is kapjanak. SZILÁRD, ALIAS KISMEDVE 1993-ban kezdett bele a varázslatos utazásba Nagymegyeren, a 23. sz. Arany János cserkészcsapatban, ami mai napig tart. A kezdetekben hobbicserkészkedés mára életformává vált, feleségével, Ildikóval közösen szolgálják a közösséget. Szilárd már harmadik ciklusát tölti az SZMCS ügyvezető elnökeként és mondhatni a cserkészet a szabadidejét is teljes mértékben átszövi. „A szövetség vezetése nagyon kemény feladat, ám a mindennapi munka nagyon kis részét teszi ki a gyerekekkel való foglalkozás. Nagy kihívás ez számomra, nem erre voltam felkészülve, naponta új

SziaKomárom.sk

EMLÉKSZEL MÉG, AMIKOR NEM A TV ÉS A SZÁMÍTÓGÉP ZAJA KÍSÉRTE ÁT A NAPJAIDAT? ISMERED AZ ÉRZÉST, MILYEN EGY PATAK CSOBOGÁSÁT, A FÁK SUHOGÁSÁT, VAGY A MADARAK CSIRIPELÉSÉT HALLGATNI ÉS ELMÉLKEDNI? EZEK AZOK A DOLGOK, MELYEKRE MINDIG IDŐT KÉNE SZÁNNI, NÉHA ELVONULNI A VÁROS ZAJÁTÓL, A HITRE KONCENTRÁLNI ÉS PÁR ÓRÁT HETENTE ENNEK JEGYÉBEN ELTÖLTENI. HA SZÁMODRA IS JELENTENEK VALAMIT EZEK A DOLGOK, IRÁNY A CSERKÉSZET! CSÉMI SZILÁRDDAL, A SZLOVÁKIAI MAGYAR CSERKÉSZSZÖVETSÉG ÜGYVEZETŐ ELNÖKÉVEL BESZÉLGETTÜNK! dolgokat tanulok. Ugyanakkor öröm is, hiszen a munkám egyben a hobbim, csak nem könnyű. Munkaidő után jön a rengeteg önkénteskedés, besegíteni a saját csapatomnak, a rendezvényszervezés, a vezetői megbeszélések. Azt vallom: mindenkinek annyi szabadideje van, amennyit csinál magának. Az enyém nagy része ennek ellenére a cserkészetben telik, de én ezt szeretem.”

Hogyan is néz ki egy szombati örsi foglalkozás, mely a cserkészkedés legfontosabb eleme? „Rövid imával kezdünk, utána játszunk, énekelünk, illetve különféle készségeket erősítünk a fiatalokban. Célunk, hogy észrevétlenül, élvezetesen, mesés-játékos módon és semmiképpen se iskolaszagúan tanítsuk a gyerekeket a szabadidejükben. A számítógéphez szokott fiatalok, akik eleinte idegenkedve élik meg ezt a másféle életmódot, megszokják, és később már igénylik a találkozókat. Igyekszünk a lehető legtöbbet a természet közelségében eltölteni, hiszen ez az, ami a mai világ emberének oly sokszor hiányzik.” A cserkészet folyamán kifejezetten ügyelnek a tehetségekre. A konkrét készségek fejlesztése esetenként

egy-egy három-öt hetes projekt, mely Fotó: Kurucz Mária alatt az őrsvezetők felvázolják, milyen kalandokban vesznek majd részt a gyerekek, hogy testi-lelki-szellemi képességeiket erősítsék. Korosztályokra bontva ki lehet választani a fejlesztendő képességet. „A különféle feladatok teljesítése közben a gyerekek észrevétlenül elsajátítják az adott információkat, ez a folyamat pedig önkéntes segítséget nyújtunk a helyi később tudatossá válik.” Egész évben országos és regioná- közösségeknek.” lis, teljes csapatokat megmozgató akciók, emlékműsorok, autóbuszos kirándulások, sportnapok, regös napok, táncházak színezik a cserkészek szabadidős kínálatát, a legjelentősebb ezek közül viszont a nyári nagytábor. Szabad fürdés a folyókban, tavakban, erdei túra, sátorozás, esténként tábortűz, ahol az éjszakai őrködés alkalmával csak a csillagos ég kísér. Közös főzések, vetélkedők, méta-verseny, sátorállítás, árokásás, közös imádság, közös műsorok, közös énekek, egyszóval az egész hasznos, varázslatos, felemelő és tiszta egyszerre. Az idei Szövetségi Nagytáborban az összes felvidéki magyar cserkészcsapat, sőt a Kárpát-medence több határon túli cserkésze is képviselteti majd magát. „A klasszikus nyári táborokban a kalandos programokon kívül népi mesterségeket űzünk, túrázunk, illetve

12

Egy cserkész karrierje a sárga és zöldkendő megszerzése mentén zajlik, az után pedig jöhetnek a vezetőképzés folyamatai. „A próbázás általában játékos akadályverseny keretén belül zajlik, amikor szellemi vetélkedők (pl.: történelmi kérdések) és ügyességi feladatok (pl.: tűzrakás) útján lemérjük a fiatalok tudását. A megfelelő felkészültség után a cserkész jogosult a nyakkendőre.” A próbázáson kívül egyéb kihívásokon is részt vehetnek a kitartóbbak. Legyen az egy 24 órás erdei időtöltés, mely alatt az élmények, érzések lejegyezhetők, egy 100 kilométeres biciklitúra, vagy akár várlátogatás, amikor a lehető legtöbb információt kell begyűjteni, majd prezentálni azt az őrstagok előtt. „A szülők részéről is


rengeteg pozitív visszajelzés. A gyerekek nyitottabbakká, határozottabbakká, bátrabbakká válnak, melyek később egy új munkahely betöltésekor is hasznosak lehetnek. A vezetők önkéntes alapon fektetik energiájukat a gyerekek fejlődésének segítésébe, a szülők pedig ezt igyekeznek viszonozni. Besegítenek a szervezésbe és ott törődnek a vezetőkkel, ahol csak tudnak.”

A cserkészet a világ második legnagyobb szervezete, ezért lehetőség van akár az összes kontinens cserkészszövetségei által szervezett regionális- és világtalálkozók nemzetközi programjain is részt venni. „Anno meghívást kaptam Németországba, hogy segítsek a müncheni cserkészek táborának lebonyolításában. Olyan barátságos fogadtatásban volt részem, mintha csak itthon lennék – ekkor dőlt el bennem, hogy ez az én utam. Magával ragadott, hogy az európai kerület magyar cserkészeivel együtt táborozhatok. Kicsi a világ, hiszen Európa- és világszerte rengeteg külhoni magyar van, akik erősebben tartják magyar identitásukat, mint bárki más. Mindenkinek el kéne mennie olykor egy olyan közegbe, ahol teljesen más magyar emberekkel találkozhat. Rengeteget lehet tőlük tanulni.” A komáromi Jókai Mór Cserkészcsapatban jelenleg főleg 15 év alatti gyerekek vannak, együttműködnek a dél-komáromi Szent László cserkészrajjal is. Marcelházával ápolnak szorosabb kapcsolatot, de a tanyázások és táborozások tekintetében Nádszeg, Bős, Nagymegyer, Esztergom, Kőhídgyarmat községekkel is összedolgoznak. Ha kedved támad kipróbálni a kalandot, vagy szívesen biztosítanál szabadabb látásmódot gyermekednek, keresd az szmcs.sk oldalát és lépjetek be közösségbe!

Családi cserkészkedés? Évente 2-3 alkalommal családostul is kalandozhatsz a cserkészekkel. „Ezeket az összejöveteleket azok a cserkészek szervezik, akik felnőtt korukban is fontosnak tartják cserkész-kapcsolataik ápolását, és ezt gyermekeiknek is szeretnék megmutatni. Táborokat, kirándulásokat, túrákat szerveznek, ahol egy-egy

Madárinfluenza Komáromban – a gazdáknak összeírást kell készíteniük a szárnyasokról

FONTOS

Fotó: Gál Erik

szaunázás, vetélkedő vagy ügyességi játék keretében elbeszélgetnek a világ nagy dolgairól.”

Január 9-én a lándori kanálisban találtak két, majd a kavai kavicsos tónál öt elhullott hattyút. A vadon élő madarak mindegyike madárinfluenzás volt – egészen pontosan H5N8-as típusú vírussal voltak megfertőzve. „A madárinfluenza H5N8-as törzse igen veszélyes az állatállományra, azonban az emberre nem terjed át – felelt kérdésünkre Miholics István, a Komáromi Regionális Állategészségügyi és Élelmezésügyi Felügyelet igazgatója. – Nem azonos a hírhedt H5N1-es vírussal, ami bizonyos esetekben embert is fertőzhet. Ez azonban nem azt jelenti, hogy nem árt az elővigyázatosság, ugyanis ezek a vírusok állandóan változhatnak, átalakulhatnak.”

Mivel a járásban több helyen tapasztaltak madárinfluenzát, az említett hivatal rendelkezései alapján az érintett önkormányzatoknak és az érintett gazdáknak, gazdaságoknak összeírást kell készíteniük a szárnyasokról, fokozni kell a biológiai védekezést (fertőtlenítést), meg kell akadályozni, hogy a baromfi érintkezzen szabadon élő szárnyasokkal, az itatóvizük nem származhat olyan helyről, amelyhez hozzáférhetnek szabadon élő szárnyasok, a jelzett térségből 15 napig tilos elszállítani a szárnyasokat és tilos a madarak vadászata is. Az óvintézkedések Csicsóra, Komáromra, valamint Lándor, Kava, Gyulamajor, Kabátfalu, Kisizsa, Téglagyár, Nagyharcsás és

Gadóc városrészre terjednek ki. Az állategészségügyi felügyelet 2017. január 12-i határozatában elrendelte: az állattartó (baromfi, galamb, háztáji és egyéb szárnyasok tartói) köteles az állattartás tényét írásos formában bejelenteni.

Komárom városa ezért NYOMATÉKOSAN kér minden érintett lakost, hogy minél hamarabb jelentsék be a kért adatokat következő címre: Komárom Város, Fejleszési főosztály, Pevnostný rad 3, 94501 Komárno, vagy e-mailben: ozp@komarno.sk vagy telefonon a 035/2851 354 - es telefonszámon.

MOSTANÁBAN NE ETESSÜK A HATTYÚKAT.

Ha pedig túrázás, séta közben beteg vagy elhullott madárra bukkanánk, NE NYÚLJUNK HOZZÁ, hanem azonnal jelentsük a következő telefonszámon: 035 773 1235-7, 0905 413 189, 0915 984 938 illetve e-mail címen: Riaditel.KN@svps.sk

13

SziaKomárom.sk


POLčas Súčasné vedenie mesta odštartovalo koncom roka druhú polovicu svojho volebného obdobia. Mestské zastupiteľstvo, nový primátor László Stubendek a jeho dvaja zástupcovia Imrich Knirs a Béla Keszegh majú pred sebou ešte dva roky vo verejnej službe. V hodnotení dvojročného obdobia pri kormidle sa primátor L. Stubendek vyjadril, že chod mesta a aktivity jeho vedenia podstatne ovplyvňuje nedostatok finančných zdrojov. Podstatná časť peňazí pritom podľa vedenia ide na sanáciu a riešenie akútnych problé-

Olláry a Ladislav Domonkos. „Preto sa v stredu 21. decembra touto skutočnosťou zaoberalo Mestské zastupiteľstvo v Komárne na svojom mimoriadnom 28. zasadnutí,“ informuje B. Keszegh. Náhradu zastupiteľstvo našlo a zvolilo v osobách Petra Korpása a Bohumíra Kóňu, predsedom predstavenstva sa stal Patrik Ruman. Začiatkom roka tiež Komárnom preletela správa, že mesto nedokáže zabezpečiť jedlo pre deti zo sociálne slabších rodín, ktoré takto doteraz podporovalo. Mládež mohla využívať zariadenia mesta, ktoré im po-

„NAJNEGATÍVNEJŠOU VECOU, S KTOROU SOM SA V UPLYNULÝCH DVOCH ROKOCH STRETOL, BOLO DEDIČSTVO Z PREDCHÁDZAJÚCICH OBDOBÍ.“ mov okresného mesta. „Najnegatívnejšou vecou, s ktorou som sa v uplynulých dvoch rokoch stretol, bolo dedičstvo z predchádzajúcich období. Veľmi často musíme riešiť staré záležitosti, za ktorých vznik my nie sme zodpovední,“ povedal zástupca primátora Béla Keszegh a menoval viaceré problémové oblasti. Medzi nimi sú napríklad zubom času poškodené budovy vo vlastníctve mesta, ale aj rôzne záväzky či problémy v spoločnosti KOMVaK. Deti jedlo dostanú. Práve v spoločnosti KOMVaK sa v posledných dňoch udiala veľká zmena, keď z manažmentu postupne odišli traja poprední predstavitelia a mesto ich na návrh poslancov mestského zastupiteľstva nahradilo novými. Podľa správy Tlačovej agentúry Slovenskej republiky sa najskôr písomne vzdal postu predsedu predstavenstva Zsolt Balogh, neskôr sa svojich funkcií vzdali aj Viktor

AhojKomárno.sk

skytovali obed za jeden až deväťcentov v prípade základoškolákov, obed, olovrant a desiatu dostali zase škôlkari za devätnásť centov. Vedenie mesta však okamžite deklarovalo, že tristoštrnásť detí bez obeda neostane napriek situácii, v ktorej Úrad práce sociálnych vecí a rodiny odmietlo naďalej tento projekt podporovať. Mesto totižprišlo o dotáciu vo výške vyše 55-tisíc eur. „Dôvodom bol priestupok, ktorý sa stal ešte v minulom volebnom období. Mesto Komárno sa tak dostalo na čiernu listinu inšpektorátu práce a úrad odmietol kompenzovaťnašu podporu v hmotnej núdzi,“ vysvetľuje B. Keszegh. Vedenie začalo nepríjemnú situáciu riešiť a výsledkom je spolupráca s úradom práce, kam školy posielajú žiadosti, ale tiežzabezpečenie jedla v predškolských zariadeniach na vlastné náklady- približne 1000 eur. Materské školy totiž nemajú právnu

PRIMÁTOR L. STUBENDEK

JE V POLOVICI SVOJHO VOLEBNÉHO OBDOBIA. VYSPORIADAŤ SA MUSÍ AJ S MÝLKAMI PREDCHÁDZAJÚCICH VEDENÍ. subjektivitu. Mesto sa zároveň snaží dostať z čiernej listiny, ktorá mu môže zamedziťčerpanie aj ďalších financií. Budúcnosť i minulosť. Vedenie mesta sa v uplynulých dvoch rokoch zameralo tak na zvyšovanie kvality života obyvateľov, ako na predĺženie životnosti tunajšej histórie. Zástupca primátora Béla Keszegh spomína viaceré investície, ktoré mesto Komárno aj v spolupráci s rôznymi fondmi a dotáciami uskutočnilo, no zároveň vytyčuje nové ciele do roku 2017. „Na obnovu fasády bývalého Župného domu sme užvynaložili 67-tisíc eur, no bude potrebné v tejto aktivite pokračovať. Interiér prízemia je užprakticky hotový a zrekonštruovaný. Na obnovu Dôstojníckeho pavilónu šlo 45-tisíc eur, vďaka čomu je možné opäť využívať väčšiu časť objektu,“ približuje. Dôležitou položkou boli i budú chodníky. Do nich mesto už spolu s podpornými fondmi investovalo 150-tisíc eur a rovnakú sumu by chodci v Komárne mali pocítiť aj v tomto roku. „Navyše je v hre aj investícia 2,25 milióna eur, vďaka ktorým by sme mohli obnoviť niekoľko kilometrov našich ciest,“ vysvetľuje B.

14

Keszegh. Zelená pre športoviská Dôležitou správou pre Komárňanov je, že peniaze z parkovného už neputujú do súkromných vreciek, ale ostávajú v Komárne. Parkovacia politika totiž prešla pod mestskú spoločnosť Comorra Servis. „S ďalšími úsporami, ktoré zabezpečila napríklad štátna dotácia pre opatrovateľské služby, Komárno ušetrí navyše státisíce eur. Po tom, ako zmodernizujeme verejné osvetlenie, nám v kase ostane ešte viac peňazí, ktoré môžeme použiťna ďalší rozvoj,“ hovorí B. Keszegh. Už v týchto dňoch sa Komárňania môžu s korčuľami na nohách preháňať po ľadovej ploche na mestskom klzisku. To dostalo nové osvetlenie, obnovili sa tiež mantinely a to v hodnote 30-tisíc eur. Investičné projekty čakajú aj na volejbalovú halu a tiež mestská plaváreň na siedmom sídlisku. Vedenie mesta sa tiež môže pochváliť bezbariérovým klientskym centrom na Námestí generála Klapku, všetky mestské odbory sa zase presťahovali do Dôstojníckeho pavilónu.


Az ankét támogatója a

ANKÉT

SPORTCENTER

ANKÉT

ANKÉT

ANKÉT

ANKÉT

MELYIK A KEDVENC

TÉLI SPORTOD? Diósi Viktor, testnevelés tanár Évente 3-5 alkalommal járok síelni, háromszor egy hétre a középiskolás osztályokkal, és évek óta közel 50 fős baráti társasággal is rövidebb turnusokra. A nagyobb síközpontokat kedveljük, ahol több pályából tudunk választani, mint Jasná, Csorba-tó, Tátralomnic, Zuberec, Tále, Ausztriában pedig Gerlitzen, Nassfeld, Semmering, Hochkar, Annaberg és persze ne felejtsük el a magyarországi Eplényt sem. A sífelszerelésemet mindig nagyon átgondoltan, síközpontokban vagy síszaküzletekból válogatom ki. A síelés a kedvenc pihenés és sporttevékenység számomra, ezért minden évben vásárolok valami modern sídolgot, amivel tökéletesítem a felszerelésem. Ezen kívül a korcsolya és a hoki is gyakori téli sport nálam.

Kajanová-Bogárová Nikoleta, családanya Az egész családunk imádja a telet, korizunk, szánkózunk, snowraftingolunk és persze síelünk is. Minden télen legalább egyszer felmegyünk a hegyekbe. A férjemmel snowboardozni szoktunk, a fiunk pedig síelni tanul. A nővéreméket gyakran meglátogatjuk a svájci Mürenben és itthon is igyekszünk mindig más helyszíneket kipróbálni: Skalka, Krahule, Králiky, Donovaly, Veľká Lomnica, Veľká Javorina – utóbbinál rendszeresen chatát bérelünk. Mivel hobbisnowboardozó vagyok, többnyire a kisebb pályákat keressük, hogy mindannyian együtt lehessünk. Saját felszereléssel rendelkezünk, amit elsősorban az internetes webáruházakból szereztem be, de például a síleceket kölcsönözni szoktunk.

Januári ankét támogatója:

Asbóth Attila, jogász Télen is igyekszem a lehető legtöbbet mozogni. Sajnos, az elmúlt évben egy válloperáción estem túl, egyébként évente 4-5 alkalommal van szerencsém síelni járni. Ausztirában többször megfordultam már, az utóbbi években viszont inkább Ócsadra (Oščadnica-Veľká Rača) esett a választás. Az egész 3-4 nap a síelésé – este pedig jöhet az éjszakai siklás. Nagyon kedvelem a reggeli lejtőt, amikor még alig vannak kint, az éjjeli, kivilágított pálya pedig igazán varázslatos. Télen, rideg időben is sok mindent csinálhatunk, amitől jól érezzük magunkat! Korcsolyázni, hokizni is szeretek, sőt, havat lapátolni is – ami ugyan nem sport, mégis kemény mozgás.

Valóová Bernadeta, egyetemi hallgató Évente egy-kétszer járunk síelni a párommal vagy testvéremmel, három-négy napra. Eddig sajnos még csak a szlovákiai pályákra jutottam el: Krahulen, Králikyn, Závažná Poruba - Opalisko, Donovaly, Martinské hole. Ezek közül az utóbbi tetszett leginkább, hosszú és szépen rendben tartott pályákkal rendelkezik. Három éve saját felszerelésem van, persze mindent szépen apránként szereztem be. A jégkorcsolyát is szeretném kipróbálni – csak eddig még mindig elmaradt.

SPORTCENTER

SÍ ÉS SNOWBOARD KÖLCSÖNZŐ

(SÍKÖLCSÖNZÉS MÁR 4,80 €/NAP)

MINDEN AMI A SPORTHOZ KELL - sílecek, snowboardok, sisakok, cipők, sportruházat

SPORTCENTER (Tripl´s mellett), Komenského 2, Komárno, 0917 986 557 „žena netúži ani tak po kráse, ako po tom, aby sa páčila.“

InvestícIa do pletI sa ti vždy vráti.

Buď jednoducho nádherná v každom veku! Z našej ponuky vyBeráme l

povrchové čistenie

l

hĺbkové čistenie pleti

l

farbenie rias

l

farbenie a formovanie oboči

vIZáž l l

denné, večerné a príležitostné líčenie l masáž tváre a dekoltu depilácia nežiaduceho ochlpenia, depilácia intímnych miest

očakávame Vás v príjemnom prostredí s nízkymi cenami! Nám. Kossutha 12, KOMÁRNO, 0907 526 712

1.posch. / emelet (vo dvore „Alternatíva” udvarában)

15

SziaKomárom.sk


SPORTNEWS

Fanúšik komárňanského športu A komáromi sport rajongója

BASKET:

KOMÁRŇANIA NASADLI V RÁMCI SLOVENSKEJ BASKETBALOVEJ LIGY NA VÍŤAZNÚ VLNU. Zverenci trénera Richarda Ďuriša sa po fyzicky i psychicky náročnom decembri postupne dostali do basketbalového laufu, ktorý dovtedy obmedzovali najmä zranenia. „Takéto ťažké obdobie, čo sa týka zranení, komárňanský basketbal dlho nemal a ja si myslím, že máloktorý mančaft čosi podobné postretlo za posledných 5 rokov. Momentálne je taká situácia, že sa dávame zdravotne dohromady. Hráme s tým, čo máme,“ povedal ešte na začiatku decembra manažér klubu MBK Rieker COM-therm Komárno Jozef Paulík pre basketbalový portál Basket.sk. Z tímu vypadli postupne Tomič, Maslík, Cobb i Babineaux. „Obuvníkom“ sa ale po vianočných sviatkoch začalo dariť. Postupne vyhrali nad celkami zo Spiša, Karlovky, Nitry a z Lučenca. Dvojáčik: Sériu výhier ukončili až Levičania, ktorí v polovici januára privítali Komárno ako svojho rivala v domácej súťaži, no aj ako súpera v švrťfinále Alpsko-Jadranského pohára. Domáci celok triumfoval v závere vyrovnaného zápasu 86:80. Komárňania si tak do odvety berú šesťbodové manko. To sa budú pokúšať zmazať v pondelok 30. januára. V Slovenskej basketbalovej lige je Komárno na piatej priečke, avšak má spolu s Prievidzou najmenej odohratých zápasov. Dôležitou udalosťou pre tím v Komárne bol príchod slovenského reprezentanta Borisa Bojanovského. Pre oficiálny web súťaže povedal tréner Ďuriš. „Myslím si, že pôjde o vzájomnú vec. Komárno pomôže Borisovi a Boris pomôže Komárnu. S tým aj išiel do toho. Predsezónne ciele stále platia. Teraz ešte všetci viacej veríme, že sú reálne.“Po úvodných zápasoch sa dá s určitosťou povedať, že prínos mladého Slováka je pre tím citeľný. FUTSAL: V mestskej futsalovej lige odohrali tímy už po 6 či 7 stretnutí a vyzerá to tak, že sa na čele pomaly formuje silná dvojica. Futsalisti z Barracudy sú v súčasnosti na prvom mieste, pričom s impozanstným skóre 50:16 ešte nepustili ani bod. O dva body nižšie bojuje Bauring City s jednou remízou. Na opačnej strane tabuľky je bez jediného bodu jedenásty Aureus.

AhojKomárno.sk

16

Volejbalisti komárňanského tímu VK Spartak UJS už ukončili základnú časť najvyššej súťaže a v nedstavbe sa pobijú o najlepšie umiestnenie ďalšími štyrmi celkami v skupine o 1. – 5. miesto. Tu už odohrali prvý zápas proti silnej Prievidzi, ktorej síce podľahli 0:3, no v závere všetkých setov boli za súperom iba pol kroku či krok. To si pochvaľoval aj tréner Miroslav Palgut. „Chlapcov môžem pochváliť za bojovnosť, pretože sme bojovali v každom sete, ale ťažko sa hrá, keď vždy začíname začiatky setov zo 6:2 alebo 6:1. Potom len celý set doťahujeme. Urobili sme veľmi veľa vlastných, niekedy až juniorských chýb, ktoré nás pripravili o dnešný lepší výsledok," zhodnotil.


SPORTNEWS

17

AhojKomรกrno.sk


Keszegh Béla

Komárom alpolgármestere, bela@keszegh.sk

Miből főzünk 2017-ben? Az elfogadott költségvetés szerint Komárom város az idei évben közel 21 millió euróból gazdálkodik. A csinos összeg hallatán mindenkinek beindulhat a fantáziája, mi mindent lehetne ebből megvalósítani. Lehetne egy felújított strandfürdő, egy átépített uszoda, teljesen megszépülő Poliklinika és még néhány iskola fazonján is igazíthatnánk. Sajnos a helyzet nem ennyire egyszerű, mivel az összeg jelentős része konkrét feladatokhoz van kötve, ami szükséges a város működéséhez. A tervezés során érdemes óvatosnak lenni, hiszen a tervezett bevételek sem mindig garantáltak. Az állam által folyósított pénz (jövedéki adó) várhatóan az idén is emelkedik, csak a korábbi években gondoskodtak arról, hogy ezt előre el is költsék, így nem fordíthatóak teljes összegben fejlesztésre. Hogy lássuk a fontosabb részleteket, megemlíthetjük, hogy az oktatásra két részben közel 3 és fél millió euró van tervezve, amiből elsősorban az iskoláknak, óvodáknak és a művészeti iskolának kell működni. Sajnos az oktatási intézményeink elhanyagolt állapotban vannak. Míg a környező településeken fokozatosan felújították azokat, addig Komáromban ez elmaradt, nem csak a küllemre férne rá javítás, de az energetikai rendszerek hatékonyabbá tétele is várat magára. Tavaly 336 ezret költött a város az intézmények kipofozására, de idén is 200 ezer van tervezve, ami elsősorban a legsürgősebb feladatok elvégzésére elég. Az életkörnyezetre megy a második legnagyobb keretösszeg 2,8 millió eurót meghaladó tételben. Ez az a csomag, amit a lakosok talán a leginkább érzékelnek a mindennapjainkban. Ide tartozik a szemét elhordása, a zöld területek gondozása, az utak téli és nyári karbantartása, de még a szúnyogok irtása is. A vérszívók ellen idén a tavalyi alapösszeg háromszorosával fogunk harcolni. Lakossági jelzésekre reagálva a város külön tervezett pénzt a kerékpárutak melletti területek karbantartására, amely nem minden esetben az önkormányzat feladata lenne, azonban mégis a város lakosait és az ide érkező turistákat szolgálja. Ebben a keretben szerepel még az összefüggő járdaszakaszok javítására szánt 150 ezer euró, a tavalyi több mint egy kilométer után idén folytatódik a munka. Ezt egészíti ki a kátyúzásra szánt összeg, ami a tavalyihoz hasonló. A kátyúzás esetén érdemes tudni, hogy a téli és a nyári útkarbantartás egy csomagot alkot, így ha többet kell költeni a téli úttakarításra, annyival kevesebb marad a nyári munkákra. Nagy összeg (szintén 2,8 millió euró) szerepel még a városi hivatal, az ott biztosított szolgáltatások és az önkormányzat (képviselők, főellenőr) mellett. Sokszor az a gyanú merül föl, hogy a hivatal feléli a költségvetés nagy részét, pedig más városokkal összehasonlítva ez Komáromra nem jellemző. A hivatalnokok fizetése –összehasonlítva más hivatalokkal és a versenyszférával – az átlag alatti, többen dolgoznak minimálbéréért. Ebből adódóan valósul meg az idén az állam által garantált fizetésemelésen felül még egy 5+5 százalékos fizetésemelés, amivel még mindig sok esetben nem érik majd el az átlagot. A közbiztonságra (rendőrség, polgárvédelem, roma járőr) 700 ezret meghaladó ös�szeget költ a város, a rendőrség büdzséje a tavalyihoz képest jelentősen emelkedett, amivel remélhetőleg arányosan nő a hatékonyság is. A sport és kultúra esetén 1,64 milliós összeg van tervezve. Kijelenthetjük, hogy Komáromban a sport- és kulturális támogatások (más hasonló városokhoz mérten) jóval az átlagon felüliek. Mindkét esetben le kell szögezni azt is, hogy a közvetlen támogatáson kívül számtalan közvetett költség van. A sport esetén működtetni a sportcsarnokot, uszodát, röplabdacsarnokot, csónakházat a focipályát a kultúra esetén a VMK-t, a Tiszti pavilont és két kisebb kultúrházat Őrsújfalun és Kaván. A szociális szolgáltatásokra 560 ezret a lakáspolitikára pedig fél milliót tervez a város. A fejlesztési osztály tevékenységére 562 ezret költünk, aminek kapcsán örvendetes, hogy lakosok mindennapjait érintő ügyekben várható emelés. Külön összeg került a kukatárolók és a játszóterek javítására (15-15 ezer euró), de a tavalyi pihenő után idén újra megvalósul a panel program, aminek köszönhetően 25 ezer euró összegben lesznek kisebb munkák a lakótelepi területeken. Sorolhatnánk még a további részleteket, de a lényeg annyi, hogy a 21 milliót lecsupaszítva cirka 200 ezer euró fog jutni a város fejlesztésére. Sajnálatos módon, a vizes cégünk, a KOMVaK mentőöve igencsak húsba vágó ügy számunkra, ami a fejlesztéseket is érinti. Ha a (tavaly megegyezett) szerződésben leírtakat teljesítené a cég, akkor 700 ezer eurót meghaladó összeggel több mehetne fejlesztésre. A valóság viszont az, a városnak kellett a legszorosabbra húzni a nadrágszíjat, hogy a korábbi évek „szakszerű” tevékenysége után most mentsük a város egyik legértékesebb vagyonát. Az idei évet ehhez mérten tervezhetjük. Marad az idei évre is a hatékonyság növelése (közvilágítás felújítása, hőszigeteléssel kapcsolatos projektek, bizonyos tevékenységek átszervezése), a pályázati tevékenység intenzív kihasználása és az előremutató fejlesztések (pl. a nagy útfelújítási tervek) beindítása. Az idei év sem a csoda érkezésének éve lesz, de sok munkával haladunk előre. A befektetők is már gyakrabban kopogtatnak, a sok tárgyalásnak, előkészítő munkának és szakmai anyagnak is érik a gyümölcse.

Univerzálny opravár Komárno

(oproti lekárni, smer žel. stanica)

0918 781 969

Predaj, oPrava, výmena

te potrebuje...navŕtať skrinku či obraz ?

bytových a domových zámkov

bazár a home service

...zložiť nábytok? ...vyčistiť upchaté umývadlo či WC? ...prepraviť rozmernejší tovar?

Prídeme k vám domov opraviť, vymeniť dvere či zámok.

Hodinový manžel

KúPa Predaj servis výmena

Vám všetko rýcHlo a lacno zabezpečí.

Stačí len zavolať a opýtať sa...

nové aj Použité bicyKle Príslušenstvo K bicyKlom

0918 781 969 | 0944 431 356

Akcia na mesiac november

Navijáky DAIWA EXCELER Cena od

88,80 €

DostupNé vo veľkostiach: 1500 88,80 € | 2500 89,60 € | 2506 90,40 € | 3000 92,80 € | 4000 99,20 € Nám. Kossútha 18, 945 01 Komárno

SziaKomárom.sk

Hodinový manžel

Petőfiho 22 Komárno

18

n

tel.: 0905 319 023

n

www.siluruskn.sk


HÓNAP LÁJKJA Pro Voluntarius díjban részesült

CSELEDI JÁNOS Önkéntes munkájáért Pro Voluntarius díjban részesült Cseledi János. A díjat A mi Gútánkért és a Kultúra-Agroturistika-Hagyomány polgári társulások alapították, azzal a céllal, hogy ilyen módon is elismerjék a segítőkész, hétköznapi emberek munkáját. A díjat első ízben a komáromi Cseledi János vehette át, akit minden bizonnyal sokan ismernek a környékünkön. Talán felsorolni is nehéz, hol mindenhol aktivizálja magát. Önzetlenül, ellenszolgáltatás nélkül segít bárhol: kupakokat gyűjt a beteg gyerekeknek, ruhákat a rászorulóknak, ételt oszt a rászorultaknak, ha kell, fenyőgallyakat adományoz a közös városi koszorúhoz. Cseledi Jánost a két polgári társulás vezetői, Kürti Mónika és Marosi Tivadar, valamint Ham Erika és Kósa Miklós meglepetésszerűen lepték meg otthonában január 9-én. A díjazott könnyekkel küszködve, szíves vendéglátás mellett vette át a megérdemelt elismerést.

19

SziaKomárom.sk


Personálna agentúra

ponuka práce

OperátOr výrOby a vOdič vysOkOzdvižnéhO vOzíka

z a m e s t n a n e c k é v ý h O d y, b e n e f i t y

Mzda od 870 do 1000 €/mesiac (v hrubom)

zaškOlenie pre všetkých zamestnancOv | príjemné a čisté pracOvné prOstredie mOžnOsť kariérnehO pOstupu a zvyšOvania kvalifikácie | Odmeny za dObré nápady mesačný a št vrťrOčný dOchádzkOvý bOnus | dOprava zabezpečená z určitých smerOv OchOta pracOvať na 3 smeny | manuálna zručnOsť

životopisy zasielajte na e-mailovú adresu: hrotkova.gyiq@gmail.com, alebo nás zastihnete na tel. číslach:

0917 382 052, 0905 507 197

I. / 2017 AhojSzia  

nezávislý mestský časopis - független városi lap http://www.ahojkomarno.sk http://www.sziakomarom.sk

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you