Page 1

Ahoj. zia S

www.ahojkomarno.sk l www.sziakomarom.sk

XII. /2016

Bezplatný mesačník Komárňanov | Komáromiak ingyenes havilapja

11. oldal

A HÓNAP ARCA

Karácsony

SVANCZÁR RÓBERTÉKNÁL

Čítajte na strane 15.

KUPUJETE vianočné darčeky...? 6.-7. oldal

Jackie Channel

forgatott filmet a komáromi

Kertész Peti Čítajte na strane 8.

e l k y c i b é Zlat


Obsadzujem pOzície

ManažéRov, obchodných zástupcov, adMinistRatívnych pRacovníkov a teleFonistov do novootvorenej kancelárie v Komárne.

Očakávania uchádzačov: bezúhonnosť n časová flexibilita n zvládanie stresu n vysoké pracovné nasadenie n komunikatívnosť n ochota vzdelávať sa a pracovať v tíme, dodržiavanie firemnej kultúry n príjemný vzhľad n emocionálna vyrovnanosť n vek nad 25 rokov

n

Plat od 1.000 € mesačne + dovolenky n firemné akcie Klub prezidenta n Star club n firemná podpora n vzdelávanie na úrovni.

Prax nie je Podmienkou, svojich ľudí si školíme sami! Svoje životopisy zasielajte na adresu:

melinda.forrova@gmail.com Raposová Forroová Melinda, 0905 986 078

Samoobslužná práčovna

Launderette

ÖnkiSzolgáló mosoda

Turista? Žiak? Single? Robotník? My sme perfektné riešenie pre Vás!

Nájdete nás na ulici Meštianskej, Komárno!

Turista? Diák? Szingli? Vendégmunkás? Mi vagyunk a megoldás! AkciA nA noveMber:kg,

12 Poď a vyskúšaj. Pri praní nad dostaneš sušenie zdArMA.

Info: 0948 096 332

noveMberi Akciónk:

Launderette samoobslužná práčovna

Gyere és próbáld ki te is! a szárítás. 12 kg feletti mosásnál inGyeneS

otváracie hodiny: Pondelok-Piatok 8.30-18.30 nyitva tartás: Hétfő-Péntek 8.30-18.30

Megtalálnak minket a Polgár utcán!

Pranie / Mosás 6 kg 3,00 € Pranie / Mosás 18 kg 6,00 € 3,00 €-tól Sušenie / Szárítás 10-18 kg od

Sobota-nedeľa 8.30-12.30 Szombat-Vasárnap: 8.30-12.30

Výstava voskových figurín

Zvláštni ľudia

ZoZnámte sa s veľmi Zvláštnymi ľuďmi

– s osobami, ktorých postihnutie bolo prekliatím, ale aj darom. Od pradávna sa v našej spoločnosti vyskytovali jedinci svojim zovňajškom výrazne vystupujúci z davu. Spoločnosť sa ich stránila, ale zároveň ju priťahovali ich zvláštnosťami. Z postihnutia takých ľudí často pramenila neskutočná sila a odhodlanie vzoprieť sa osudu a predviesť okoliu svoj neobyčajný vzhľad ako dar, chceli byť rešpektovaní a uznávaní. Pracovali v cirkusoch a panoptikách, častokrát sa naučili i neuveriteľným kúskom, ktorými ešte viac podnecovali zvedavosť návštevníkov. Ponúkame Vám jedinečnú možnosť spoznať týchto výnimočných ľudí na vlastné oči. Môžete sa tešiť na ľudí s dvomi hlavami, dvomi tvárami, štyrmi očami, na niekoľko siamských dvojčiat alebo muža s vlčím syndrómom… Podľa dobových zdrojov umelci v petrohradskom antropologickom múzeu vytvorili 25 verných napodobenín z vosku, boli použité lekárske očné a zubné implantáty a do vosku vpichované pravé ľudské vlasy. Aj zásluhou toho pôsobia sochy dokonale živým dojmom. Výstava je vďaka svojej téme unikátom.

Výstava sa koná od 5. 12. 2016 do 18. 12. 2016 – Komárno, OC Lodiar Otváracie hodiny sú denne od 10. 00 do 19. 00.

Vstupné: deti od dovŕšenia 6 rokov 3,00 €; dospelí 4,00 €; dôchodcovia 3,00 €; študenti 3,00 €; školské skupiny pri počte viac ako 10 detí 2,00 €/ os. + doprovod zdarma


A komáromi Madarász Tibor AZ ÉV SZLOVÁK MOTOCROSS BAJNOKA

A komáromi veterán motocross versenyző, Madarász Tibor nyerte a 2016-os év országos bajnokságát saját kategóriájában. Ez azt jelenti, hogy az év során megrendezett 14 bajnoki forduló után, amelyre mindig más helyen került sor, pontozással győzött. Ezzel sikerült legyőznie miavai Miroslav Marônek-ot, aki két évig birtokolta a címet. Tavaly Madarász második lett Marônek mögött. „A tavalyi évad nagy csalódás volt – mondja Madarász Tibor, akinek tizenéves kora óta a motorozás a szenvedélye. – Ugyanis 2015-ben az első futamokat megnyertem, végül azonban az

utolsó versenyeken visszacsúsztam. Idén pont fordítva történt: az áprilisban kezdődő szezonban – majd minden hétvégére jut egy verseny – kezdetben nagyon peches voltam. Kétszer is

besült a motorom, nem tudtam megjavítani, és nulla pontot szereztem. Már le is mondtam az egészről, amikor a nyáron észbe kaptam: hiszen egyre jobbak az eredményeim! Végül az utolsó versenyen, amelyet novemberben rendeztek meg Köbölkúton, két ponttal megelőztem Marônekot!” Madarász Tibor a bátorkeszi Motocross Klub tagja. Autószerelőként saját maga javítja a motorjait, nincs szüksége szerelőre. Mindkét fia követi édesapja nyomdokait: a 28 éves Krisztián negyedik lett a saját kategóriájában. A 13 éves Dominik pedig ha csak teheti, elkíséri a versenyekre édesapját, akire rendkívül büszke. „Azt

azonban nem szeretném, hogy Dominik is elkezdjen motorozni. Ma már túl fejlett a technika, túl gyorsak a motorok, és féltem őt.” Madarász Tibor a december 10én, egy Poprád melletti hotelben vehette át a szlovák bajnoki kupát, ünnepélyes keretek között.

További információk: w w w. v s w e l d i n g c u p. s k w w w. s m f. s k

ŠEKO SHOP OSlavujE

25 rOKOv vO vaŠOm mEStE

Thai masszázs Ajándékozzon pihenést karácsonyra! MAsszázs AjándékutAlványok és kedvezMényes árú 5 AlkAlMAs bérletek vásárolhAtóAk. klApkA GyörGy tér 36., koMároM

info: +421 917 04 44 74 www.rattana.sk

rattanamasaz

EštE v novEmbri 1991 smE v KomárnE na JóKaiho ulici otvorili našu prvú prEdaJňu. tEnto roK tEda oslavuJEmE svoJE

25. výročiE, a to naJmä vďaKa vám! Od prvopočiatku bol a dodnes je našim cieľom mať spokojných zákazníkov, ktorým ponúkame vždy najvýhodnejšie riešenia šité na mieru podľa ich vlastných potrieb. V snahe zabezpečiť našim zákazníkom čo najkomfortnejší nákup, sme v máji 2014 otvorili ŠEKO CENTER, obchodné centrum, ktorého výstavbu sme zverili do rúk lokálnym firmám z Komárna. Našou snahou totiž bolo i je podporovať ľudí z

nášho regiónu. Najkrajšie sviatky v roku chceme osláviť už po 25-krát s našimi zákazníkmi, ktorých si skutočne vážime a patria do našej veľkej firemnej rodiny. A tak už tradične 24. decembra budeme rozdávať hodnotné darčeky.

u naše pozvanie Pre tých, ktorí príjm vanie, na vianočné žrebo ých máme PriPraven h cien! ýc čn mo ni vý vo množst


KRÁTKE SPRÁVY

#Timeline

Nové svetlá

5000 dávok

5.ročník / 12. číslo Evidenčné číslo: EV 4855/13 ISSN 1339-5742

Vydavateľ: Generation C media, s.r.o., Iža 445, 946 39, ičo: 44 632 436 Adresa redakcie: Tržničné námestie 4810, budova TREND, Komárno E-mail: info@ahojkomarno.sk Náklad: 19 100, Tlač: Navigraf s.r.o., Distribúcia: Slovenská pošta a.s. Grafika: Generation C media s.r.o.

József Múcska, Pál Moncsi Kreatívny riaditeľ: József Múcska, tel.: 0915 799 653, e-mail: jm@generationc.sk, Obchodný riaditeľ: Ivan Horský, tel.: 0905 605 232, e-mail: horsky@generationc.sk Redaktori: Tomáš Kottra Dráfi Anikó Milány Kincső Prijem inzercie: tel.: 0905 605 232, e-mail: horsky@ahojkomarno.sk

/SziaKomarom /AhojKomarno /AhojKomarno /AhojSzia Copyright: Akékoľvek rozmnožovanie textu a fotografií vrátane údajov v elektronickej podobe len s písomným súhlasom vydavateľa. Vydavateľ nezodpovedá za obsah a informácie uvedené v inzerátoch. Články neprešli jazykovou úpravou.

mas hrist C y r r e M and a Year! w e N y p Hap

Nitrianski colníci v spolupráci s Kriminálnym úradom Finančnej správy pri kontrole osobného automobilu zistili, že jeho vodič má pri sebe metamfetamín. Okrem toho v reprobedniach v batožinovom priestore vozidla nelegálne prevážal takmer päť litrov ketamínu, ktorý sa zneužíva ako syntetická droga. Na čiernom trhu by mal hodnotu takmer 50.000 eur. Nájdené množstvo ketamínu predstavuje minimálne 4950 obvykle jednorazových dávok drogy s hodnotou na čiernom trhu približne 49.500 eur. Colníci postúpili prípad príslušníkom Policajného zboru SR, ktorí budú ďalej konať vo veci obvinenia z trestného činu nedovolenej výroby omamných a psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov, ich držania a obchodovania s nimi.

Neposlušní taxikári

Zlé cesty Obyvatelia Komárna by najviac financií z budúcoročného mestského rozpočtu nasmerovali do obnovy mestských komunikácií a zriadenia nových parkovísk, najmenej si želajú podporovať z rozpočtu mesta mestské médiá. Vyplýva to z výsledkov ankety k rozpočtu mesta, ktorú zorganizovalo mesto na svojej webovej aj facebookovej stránke.Občania sa mohli k prioritám financovania jednotlivých kapitol mestského rozpočtu a čiastkovým úlohám v rámci jednotlivých kapitol vyjadriť od 17. októbra tohto roka. „Vyplnenie ankety zabralo zhruba päť až 10 minút, zapojilo sa 442 občanov. Dúfame, že výsledky budú vhodným podporným materiálom aj pre poslancov mestského zastupiteľstva,“ informoval hovorca mesta Róbert Králik.

Puklo

Na Dunajskom nábreží na sídlisku VII. v Komárne došlo v pondelok 21. novembra k poškodeniu vodovodného potrubia. V budove bývalého Agrozetu bola obmedzená dodávka pitnej vody, pre obyvateľov v danej lokalite zabezpečila spoločnosť KOMVaK pitnú vodu z cisterny. Spoločnosť pokračuje na odstránení poruchy aj počas dnešného dňa, preto zásobovanie obyvateľov pitnou vodou z cisterny pokračuje aj dnes. Na miesto poškodeného vodovodného potrubia prišli okrem pracovníkov Komárňanských vodární a kanalizácií aj policajti a hasiči.

Ďalšie dotácie Mesto Komárno aj v tomto roku pokračovalo v obnove Župného domu, Starej a Novej pevnosti, najvýznamnejších kultúrnych pamiatok na území mesta. Na obnovu Župného domu poskytlo Ministerstvo kultúry SR sumu 8500 eur, ďalších 460 eur vyčlenilo mesto na architektonicko-historický výskum interiérov a strechy. V rámci programu Obnovme si svoj dom Ministerstvo kultúry SR podporilo sumou 15.000 eur etapovitú obnovu fasády Starej pevnosti. Dotácia spolu s financiami vo výške 2524 eur, ktoré vyčlenilo Mesto Komárno, smerovala do obnovy časti západnej fasády Veľkého nádvoria Starej pevnosti.

Policajti na stope

Nitrianski colníci odhalili v Komárne nelegálnu držbu cigariet. Ako informoval hovorca Colného úradu Nitra Stanislav Pacher, pri vykonávaní daňového dozoru boli odhalené tri osoby, ktoré nevedeli preukázať pôvod a spôsob nadobudnutia 1600 kusov cigariet s obrazovým označením Marlboro, Golden Gate a Laura. Vzniklo tak podozrenie, že za tento tovar nebola odvedená spotrebná daň. Zároveň bolo zistené, že cigarety nie sú označené kontrolnou známkou. Nitrianski colníci preto tovar zabezpečili a uskladnili vo svojom sklade. Únik na spotrebnej dani z tabakových výrobkov bol predbežne vyčíslený vo výške 161,57 eura.

KOMUNITNÉ CENTRUM

Nitrianski colníci odhalili pri kontrolách taxikárov viaceré porušenia zákonov. Celkovo vykonali v okolí Nitry, Topoľčian, Komárna a Želiezoviec osem kontrolných jázd vozidlami taxislužby. Ich cieľom bolo zistiť, či taxikári riadne evidujú prijaté platby od zákazníkov a či im následne vydávajú pokladničný doklad, ktorý spĺňa náležitosti podľa zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice.Výsledok kontrol bol taký, že ani jednému zákazníkovi nebol vydaný pokladničný doklad o prijatej platbe z taxametra. Za nedodržanie zákonnej povinnosti vydať zákazníkovi doklad z taxametra a prijatú tržbu zaevidovať v elektronickej registračnej pokladnici boli uložené pokuty vo výške 1650 eur.

Ja som nešoféroval

Pri dopravnej nehode, ktorá sa stala 11. novembra krátko po pol siedmej medzi Komárnom a Imeľom, utrpelo zranenie šesť ľudí. Vodič osobného motorového vozidla Mitsubishi pri prechádzaní pravotočivou zákrutou v smere svojej jazdy dostal šmyk. Zišiel z cesty a narazil do zvodidiel. Po náraze bolo vozidlo odhodené do priekopy, kde sa prevrátilo. Vodič pri nehode neutrpel zranenie, jeho 42-ročného spolujazdca previezli s ťažkými zraneniami do novozámockej nemocnice. Ďalších päť osôb, ktoré boli vo vozidle, utrpelo ľahké zranenie. Všetci účastníci dopravnej nehody sú maďarskí občania.

Pomôžu hliadky?

Mesto Komárno odovzdalo do užívania komunitné centrum v mestskej časti Veľký Harčáš. Stavba je vyhotovená osadením štyroch typizovaných kontajnerov, ktoré sú napojené na verejný rozvod vody, kanalizácie a elektriny. Jeden kontajner bude slúžiť ako kancelária, jeden ako sanitárny kontajner, v ktorom je umiestnené sociálne zariadenie a umyváreň, samostatné pre ženy a mužov. Zostávajúce dva kontajnery tvoria jednu miestnosť, ktorá bude slúžiť ako samotné komunitné centrum. Celková cena stavby dosiahla 47.433 eur, z toho 11.800 eur poskytlo Ministerstvo vnútra SR, kancelária splnomocnenca pre rómsku komunitu. Mesto Komárno financovalo stavbu sumou 35.633 eur.

AhojKomárno.sk

Mesto Komárno plánuje modernizáciu verejného osvetlenia na svojom území. Jej prípravou sa zaoberali mestskí poslanci na svojom novembrovom zasadnutí. Dôvodom modernizácie je stav verejného osvetlenia, ktorého priemerný vek dosahuje 36 rokov. V prvej polovici tohto roka dostalo mesto Komárno nezávislé štúdie predbežnej realizovateľnosti k posúdeniu výhodnosti modernizácie verejného osvetlenia. Podľa nich je po modernizácii dosiahnuteľná priemerná ročná miera úspory v systéme od 210.000 až do 325.000 eur.

4

Na dvoch problémových sídliskách Komárna bude od januára hliadkovať dvojčlenná pomocná stráž, a to najmä v okolí ulíc Sústružnícka a Zváračská. Rozhodli o tom poslanci mestského zastupiteľstva na ostatnom zasadnutí. Susedia neprispôsobivých občanov prvého a druhého sídliska sa však domnievajú, že hliadky situáciu nevyriešia a budú to zbytočne vyhodené peniaze. Pôvodne totiž chceli dosiahnuť, aby obyvateľov, ktorí im roky znepríjemňujú život hlukom, neporiadkom, a ktorí nie sú schopní prispôsobiť sa, mesto poslalo preč.


#Timeline NYOLC ARANYAT SZERZETT ÚSZÁSBÓL BIELIK KEVIN 2016. december 2-4-e között Alsókubinban rendezték meg a 13-14 éves úszók Rövidpályás Országos Bajnokságát. Bielik Kevin (2002), a Delta klub Komárom úszója 8 versenyszámban állt fel a rajtkőre, és minden alkalommal elsőként ért célba. Emellett egyéni csúcsokat is döntött. Így az összesített éremtáblázatban Kevin az első helyen végzett a fiúk között. Edzője, Knihár Mihály nagyon elégedett a fiú teljesítményével, de még sok munka vár rájuk, hiszen Kevin ezzel az eredménnyel bekerült a junior válogatott csapatába.

RÖVID HÍREK

Bővül a nyitvatartás a rendőrség okmánykiadó osztályán A Komáromi Járási Rendőrkapitányság hivatalos okmánykiadó osztályán 2016. november 28. és december 31. között bővül a nyitvatartás az elektronikus csippel ellátott személyi igazolványok kiadása miatt. A nyitva tartás a következőképpen módosul: hétfő 07:30 – 15:00 kedd 07:30 – 15:00 (12:00 – 15:00 között kizárólag a cégvezetők számára) szerda 07:30 – 17:30 csütörtök 08:00 – 18:00 (08:00 – 18:00 között kizárólag a cégvezetők számára) péntek 07:30 – 14:00 (12:00 – 15:00 között kizárólag a cégvezetők számára)

KÍNAI VENDÉGEK KOMÁROMBAN 2016. december 6-án a kínai nagykövetség gazdasági ügyekért felelős tanácsosa, Wang Jinsong és titkára látogatott Komáromba. Délelőtt Knirs Imre alpolgármester vezetésével megtekintették a gazdasági szempontból fontos helyeket és vállalatokat, majd munkaebéd keretében ismerkedtek a kiemelkedő vállalkozások vezetőivel. Szóba kerültek az üzleti beruházások és lehetőségek is. Ezután a vendégek megtekintették a város büsz- JUHÁSZ GYÖRGY keségét, a várat. Mint ismeretes, a kínai lesz a Selye János Egyetem Jingdezhen testérvárosi kapcsolatokat rektora építene Komárommal. A találkozó egy A Selye János Egyetem Akadémilépés volt ez irányban.

ai Szenátusa valamint akadémiai közössége november 28-án megválasztotta a következő rektort, PaedDr. Juhász György személyében, aki jelenleg az egyetem rektorhelyettese. Juhászt várhatóan januárban nevezi ki hivatalosan Andrej Kiska köztársasági elnök, így februártól követheti a nyolc év után leköszönő Tóth Jánost a rektori székben.

Közösségi központ avatása a Harcsáson Négy konténerből álló építményt avatott fel avatott fel a Harcsáson Ravasz Ábel romaügyi kormánybiztos és Stubendek László polgármester november 24-én. A központot az ott élő roma felnőttek és gyermekek képzésére és integrálására is szeretnék használni. Az építkezés teljes összege 47 432,50 euró volt, ebből 11  800 eurót a belügyminisztérium biztosított, 35  635,50 eurót pedig Komárom városa adott. A Harcsáson mintegy 380 roma lakos él, köztük 180 gyermek.

MEGÚJULT az Öregvár belső homlokzata A Szlovák Köztársaság Kulturális Minisztériuma az „Újítsuk fel házunkat” című program keretében ebben az évben is támogatta a város projektjeit. 15 000 euróval az Öregvár belső homlokzatának felújításához járult hozzá, amelyhez a város 2 500 euró önrészt biztosított. A helyi Darton Kft. helyreállította az Öregvár nyugati homlokzatának egy részét: befalazták a szovjet időszak alatt kibontott falrészeket, helyreállították az ablak- és ajtónyílásokat, eltávolították a nemkívánatos fém és más tárgyakat, homokfújással eltávolították a vörös festéket is.

Csőtörés a hetes lakótelepen November 21-én délután csőtörés történt a VII lakótelepen, a Duna rakparton. A helyszínre érkezett a KOMVaK és a tűzoltóság csapata, lezárták a rakpart egy részét, a forgalmat rendőrök irányították. Egy lakótömbben (a korábban Agrozetnek helyet adó épületben) másnap estig nem volt víz, itt tartálykocsikkal biztosították a vizet az ott lakóknak.

CO HEGESZTő éS GéPLAkATOS MUnkATÁRSAkAT kERESÜnk A SAM - SHIPBUILDING AND MACHINERY a. s., egyike a piacvezető gépészeti termékeket gyártó szlovák vállalatoknak minősítési bizonyítvánnyal és legalább 2 év szakmai tapasztalattal rendelkező CO HEGESZTő szakembereket keres (törzsmunkavállaló vagy magánvállalkozói státuszba) illetve tapasztalt GÉPLAKATOS szakembereket keres hosszútávú együttműködés céljából, komáromi munkavégzési hellyel. Hajógyártásban vagy túlméretes acélszerkezetek hegesztésénél szerzett tapasztalat előny. Géplakatosoknál az érvényes hegesztői minősítés és az anyagok hajlítás vagy gyökérfaragás ismerete, ill. hajógyártásban vagy túlméretes acélszerkezetek hegesztésénél szerzett tapasztalat előny.

Érdeklődni a köVetkező elÉrhetősÉgeken lehet: job@samstroje.sk Vagy +421 917 636 172 számon.

5

SziaKomárom.sk


Milány Kincső

Jackie Channel

forgatott filmet a komáromi

Kertész Peti Két évvel ezelőtt adtunk hírt a komáromi Kertész Péterről (28), aki négy éve költözött Tajvanra és azóta is a keleti végeken próbál szerencsét. Az egykori capoeirás fiatal fiú már akkoriban is nagy erőfeszítéseket tett azért, hogy modellként, kaszkadőrként, színész-statisztaként illetve különféle talk show-k szereplőjeként dolgozhasson, és karrierje törhetetlenül ívelt felfelé. És az iram pedig tovább folytatódik, hiszen nemrégiben Jackie Channel forgatott filmet.

柯子培 – ez lenne Peti kínai neve, amit olvasva így kell kiejteni: KE ZI PEI. „KE a családnevem, PEI a becenevem, a ZI pedig kisfiút jelent. Sokaknak viszont még mindig ‘CAPTAIN’ vagyok, miután az egyik reklámfilmben Chris Evans (az Amerika Kapitány c. film főszereplője) dublőre voltam“ – meséli mosolyogva. Milyen szerepei és nagy pillanatai voltak Petinek az elmúlt két évben? „Hallottam, hogy Jackie Chan Sydney-ben forgat és tudtam, hogy hamarosan Taiwanra érkezik. Castingos kapcsolataimat kihasználva jelentkeztem én is háttérszereplőnek - és végül meg is kaptam a várva várt hívást. Első nekifutásra egy maszkos katona lettem volna egy olyan jelenetben, amelyben Jackie nem is szerepelt. Ezután a helyzet úgy adódott, hogy rendőri szerepre szántak, de erről is lecsúsztam. A következő lehetőségként egy kamaszfiút kellett volna alakítanom – sajnos azonban egy másik szerep miatt szakállat növesztettem. Már úgy tűnt, le kell mondanom erről a filmről, de végül minden a lehető legjobban alakult – a szakállam ellenére benne hagytak a jelenetben, maszk sem takarta az arcom és még Jackie Chan mellett is állhattam. Így látható leszek majd a moziban is. A film címe: Bleeding Steel és jövőre jön ki. Majdnem megállt bennem az ütő, amikor Jackie besétált a stúdióba. Ez volt minden álmom, és nem csak hogy találkozhattam a példaképemmel, de még forgathattunk is együtt. Hát igen, ha a hegy nem megy Mohamedhez, Mohamed megy a hegyhez“ – mondja nevetve. „Tavaly egyébként találkoztam Andrew Garfield-del (A csodálatos Pókember főszereplője), mivel vele is együtt forgattunk, a Silence című filmben, Martin Scorsese rendezésében. Szintén statiszta voltam, de a „pókember“ itt konkrétan engem meg is szólított, hogy igazítsam meg a trikómat. Jackievel beszélgetni ugyan nem volt alkalmam, a kaszkadőr csapatával viszont jó kapcsolatba kerültem, és ez nagyon fontos lépés. Ők is azt taKomáromban a Pozsonyi út 5207 cím alatt található

ponúkame kancelárie na prenájom

pre začínajúcich, stredných a malých podnikateľov v Komárne na Bratislavskej ceste 5207 v budove

PODNIKATEĽSKÉHO INKUBÁTORA.

Kancelárie na prenájom Kiadó irodák

Budova bola realizovaná pomocou Programu cezhraničnej spolupráce Maďarsko- Slovenská Republika 2007-2013 v rámci projektu HUSK/1101/1.1.1/0361. Stavba v zmysle zákona č. Zákon č. 555/2005 o energetickej hospodárnosti budov v platnom znení je zatriedená do energetickej triedy B. Kontakt a bližšie informácie:

E-mail: info@inkubatorkomarno.sk Tel.: 0918 349 853 SziaKomárom.sk

Ďalšie informácie a kritériá prihlášky nájdete na Jelentkezési feltételek és bővebb információk

www.inkubatorkomarno.sk 6

VÁLLALKOZÓI INKUBÁTORHÁZ

megnyitja kapuit a kezdő, kis- és középvállalkozók előtt. Az épület a Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 finanszírozásával épült, HUSK/1101/1.1.1/0361 projekt keretén belül. Az épület besorolása az energetikai tanúsítvány alapján B energetikai osztály. Elérhetőség:

E-mail: info@inkubatorkomarno.sk Tel.: 0918 349 853


A SZAKÁLLAM ELLENÉRE BENNEHAGYTAK A JELENETBEN, MASZK SEM TAKARTA AZ ARCOM ÉS MÉG JACKIE CHAN MELLETT IS ÁLLHATTAM A JELENETBEN.

le, jövőre pedig egy másfél órás filmben gondolkodom, amit a tajvani mozikban lehet majd látni remélhetőleg. Tanulhatnám suliban is a szakmát, viszont fontosabbnak tartom, hogy tapasztalt emberektől sajátítsam el a gyakorlati tudást. Négy éve kint vagyok, de nem vagyok gazdag! Két évig csak tanultam, és egy éve van állandó állásom – angol iskolában tanítok és marketing menedzserként dolgozom. Emellett folyamatban van a saját production company-m megalapítása is, hogy közvetíthessek színészeket, modelleket, ez is egy újabb lépés a producerkedés felé vezető úton. Természetesen hiányoznak a testvéreim és én is nekik, de mindannyian spórolunk a jobb élet reményében. Hiszen én nem csak hogy szeretnék valamit letenni az asztalra, de annak az asztalnak reményeim szerint roskadoznia kell a súly alatt.“ Sok sikert kívánunk Kertész Petinek, aki ambíciózusan hajtja álmait és nem rest értük keményen megküzdeni. Kövessétek őt és karrierje alakulását a Facebookon is, ahol kisfilmjeit, egyéb szerepeit ábrázoló fotókat, videókat láthattok! Hajrá, keleti kalandra fel!

nácsolták, hogy Kínában próbálkozzak, így áprilisban terveim szerint egy hónapot Pekingben fogok tölteni.“ A kaszkadőrködés nem kis veszéllyel jár, azonban tényleg olyan ijesztő, mint amilyennek tűnik? „Épp ellenkezőleg. Még a tapasztalt, hollywoodi kaszkadőrök is napokig gyakorolnak egy forgatás előtt. Kipárnázzák őket, köteleken lógnak. A legtöbb sérülés a legártatlanabb helyzetekből adódik. Ha kiugrasz az ablakon, semmi bajod sem esik, de a lépcsőn bezzeg kificamítod a bokád“ – mondja nevetve. „Viccet félretéve, volt már néhány komolyabb helyzet is. Szeretnék létrehozni egy weboldalt, ahol saját kisfilmjeimet (melyeket én készítek) népszerűsíteném. Legutóbb egy ilyen forgatáson egy fából készült machette (hosszú éles kard) eltörött és a mellkasomba szúródott verekedés közben – szerencsére könnyebben megúsztam. Ugyanennél a videónál viszont még a kamerát tartó rendezőre is rázuhantam az ablakból, sőt, majdnem a tetőről is leestünk. Mondanom sem kell, hogy a jelenetet végül kihagytuk a kisfilmből.“ Peti a jövőben producerkedéssel és rendezéssel is szeretne foglalkozni. „Mindig az volt az álmom, hogy filmekben szerepeljek - de ha eléred a célod, kitűzöl egy másikat, nem igaz? Első lépésként egy kis videót forgattunk

Nehezen megy a tanulás az iskolában? VAN MEGOLDÁS! Korrepetálást vállalunk többek közt szlovák nyelv, fizika, kémia, informatika, matematika és biológia tantárgyakból. Angol, német és spanyol nyelvtanfolyamainkra is jelentkezhet.

Ebben az évben már új helyszínen:

Klapka György út 61., Komárom, proamericana@proamericana.sk

veselÉ vianoce a šťastnÝ novÝ rok Prajeme vám nekonečnú energiu v blízkej aj ďalekej budúcnosti a budeme radi, ak nás navštívite v Komárne v Telekom Centre na Damjanichovej ulici 3 aj v roku 2017. Email: komarno@t-centrum.sk

7 Gemeli inzercie_Dakovacka_Ahoj Komarno 12_16.indd 1

SziaKomárom.sk 6.12.2016 9:41


Zlaté bicykle NA BICYKLOCH I JEDNOKOLKÁCH PREDVÁDZAJÚ KÚSKY, NA KTORÉ BY SME SA NEODVÁŽILI ANI SO ZAISŤOVACÍM LANOM. PETER SAGAN ICH BERIE AKO INŠPIRÁCIU. SNÁĎ SA NEDOLÁME. ŠTYRI DIEVČATÁ, KTORÉ NA BICYKLOCH DOBYLI SRDCIA PO CELOM SLOVENSKU. KOLÁROVSKÁ ŠTVORICA ALICA VINCZEOVÁ, DÓRA SZABÓ, VIKTÓRIA GLOFÁKA HENRIETT DOMIN NIELEN ŽE ZAUJALI V POPULÁRNEJ TELEVÍZNEJ ŠOU ČESKO SLOVENSKO MÁ TALENT, ALE JU ROVNO AJ VYHRALI. A NIELEN TO! UŽ PÁR DNÍ PO VÍŤAZSTVE V „TALENTE“ ODCESTOVALI DO NEMECKA, KDE OBHÁJILI VÝBORNÚ BRONZOVÚ MEDAILU NA MAJSTROVSTVÁCH SVETA V SÁLOVEJ CYKLISTIKE.

novanú cestu do Malajzie, kde sa konali majstrovstvá sveta v sálovej cyklistike. Oplatilo sa oželieť „Talent“, pretože baby si domov svetové priniesli bronzové medaily. Napriek úspechu ale v kútiku duše vedeli, že majú ešte jeden „nedokončený biznis“. „Riešili sme to už minulý rok, keď sme sa dozvedeli, že semifinále šou Česko Slovensko má talent sa prekrýva s majstrovstvami sveta. Dohodli sme sa, že to skúsime budúci rok. Videli sme, že sa to divákom páčilo a chceli sme im toho ukázať omnoho viac,“ prezrádzajú dievčatá. Pochopiteľne ale chceli prísť s niečím iným ako rok pred tým, čo by dokázalo ľudí opäť prekvapiť. A to sa podarilo. Porota i diváci od úžasu otvárali ústa a na konci ich odmenili potleskom postojačky. A porota? „Najviac nás prekvapil ‚zlatý buzzer‘ od Jakuba Prachařa. K tomu ten obrovský potlesk, standingovation od poroty a divákov, bolo to niečo úžasné, slovami nepopísateľné,“ spomínajú na momenty, kedysa na ne priamo na pódiu spustil dážď zo zlatých konfiet. Rozhodnutie poroty ich totiž posunulo priamo do finále, čím sa vyhli semifinálovej kvalifikácii. To sa podarí naozaj málokomu.

Druhý pokus:

Cesta za slávou nebýva jednoduchá a ak áno, tak spravidla čoskoro vyprchá. Toho by sa však nemali obávať „kočky“ z ACT 4 Slovakia, pretože ich cesta jednoduchou isto nebola. Ak aj opomenieme dlhé roky prípravy, súťaží, nácvikov a pádov, výhra v televíznej šou neprišla sama od seba. Už v minuloročnej edícii Česko Slovensko má talent sa ACT 4 Slovakia postavili pred porotu a vzali jej dych. Zaslúžili si obrovský potlesk divákov, uznanie poroty a samozrejme – postup. Dlho sa ale zo semifinálovej miestenky tešiť nemohli, pretože sa program súťaže prekrýval s inou veľmi dôležitou udalosťou. Mladé Kolárovčanky mali totiž naplá-

Na stupienku víťazov:

V nedeľu 27. novembra sa im splnil ich veľký sen, ktorý začali snívať pred vyše rokom.Vo finálovom galavečere sa postavili spolu so svojimi dvojkolesovými tátošmi na pódium a publikom zakrátko opäť dostali do varu. Čechov i Slovákov zaujali natoľko, že sa dostali nielen do záverečnej dvojice, ale šiesty ročník Česko Slovensko má talent aj vyhrali. Vyvrátili tým všetky pochybnosti, či dokážu do tretice ukázať aj niečo nové. „Museli sme sa učiť nové technicky náročnejšie a nebezpečnejšie prvky, ktoré sme predtým nerobili,“ približujú dievčatá.

Inšpirovali Sagana:

Aby ale príprava na finále talentovej šou nebola jednoduchá, musela sa štvorica zároveň chystať aj na majstrovstvá sveta, ktoré sa konali už o týždeň neskôr v Nemecku. „Bolo to veľmi ťažké obdobie. Choreografie boli rozdielne a každá z nich náročná svojim spôsobom. Každý jeden tréning sme museli využiť maximálne a nemohli sme stratiť ani minútu. Väčšinou sme sa polovicu času venovali súťažnej choreografii a druhú polovicu choreografii do ‚Talentu‘. Aj na majstrovstvá sveta sme pridali zopár nových prvkov a celý program bol iný a komplikovanejší ako naša jazda v roku 2015,“ hovoria dievčatá z ACT 4 Slovakia. Kolárovčankám sa napokon podarilo obhájiť výborné tretie miesto na svete a získať bronzovú medailu.

AhojKomárno.sk

8

„Zjedli sme bicykel,“ tvrdil neskromne o Slovákoch vo finálový večer „Talentu“ porotca Jaro Slávik. Narážal pritom na úspechy Petra Sagana a šikovnosť štvorice ACT 4 Slovakia. Práve dvojnásobný majster sveta pozdravil prostredníctvom Facebooku aj naše dievčatá-cyklistky, svoje kolegyne. „Alica Vinczeová, Dóra Szabó, Viktória Glofák a Henriett Domin, blahoželám k neskutočnému výkonu a k získaniu bronzovej medaily na Majstrovstvách sveta v sálovej cyklistike. Celé Slovensko je na Vás hrdé, ste pre nás všetkých obrovskou inšpiráciou! P.S.: Ďakujem za skvelé nápady do nadchádzajúcej sezóny,“ odkázal. Ostáva nám dúfať, že si „Tourminátor“ podobné kúsky poriadne nacvičí a v preteku si neublíži.

Stále je kam točiť:

Je nepopierateľné, že ľuďom pri pohľade na choreografiu štvorice ACT 4 Slovakia behajú zimomriavky po chrbte. Kam ale túto aktivitu zaradiť? Šport, umenie, gymnastika? „My vnímame krasojazdu ako akrobaciu prípadne gymnastiku na bicykli. Myslíme si, že je to spojenie športu a umenia a preto je tento šport taký jedinečný a zaujímavý. Krasojazdu považujeme za najkrajší a najvýnimočnejší šport,“ vyznávajú sa. Aj preto, že ide o jedinečný šport, je medzi ľuďmi vedomosť o ňom málo rozšírená. A to nielen na Slovensku, ale v celom svete je krasojazda na bicykli pomerne neznámym pojmom. I to je dôvod, prečo sa podpora sponzorov zháňa ťažšie ako pri bežnejších aktivitách. „Našimi najväčšími sponzormi sú Slovenský zväz cyklistiky, bez ktorého by sme sa nedostali na medzinárodné zahraničné šampionáty ako sú Majstrovstvá Európy a Majstrovstvá sveta, veľkú podporu máme aj od mesta Kolárovo, ktorému patrí naša veľká vďaka. Samozrejme, máme aj viacero menších sponzorov a podarilo sa nám získať pomoc aj na nákup bicyklov. Pevne veríme, že úspechy ktoré sme teraz dosiahli budú mať pozitívny vplyv aj na financie,“ prezrádzajú. Úspechy na domácej i zahraničnej palubovke by dievčatám určite mohli pomôcť Úspechy štvorice z Kolárova nie sú ale výsledkom tvrdej práce iba týchto dievčat, ale aj ich trénerky Andrei Hajdú. Tá vedie dievčatá počas tréningov a pomáha im s prípravou na súťaže. Keď v roku 1998 zakladala cyklistický klub v Kolárove, zrejme ani nesnívala o úspechoch, na ktoré jej zverenkyne budú raz siahať. „Momentálne je to pre nás vrchol kariéry, jednoznačne zatiaľ najúspešnejší rok. Samozrejme, stále je tu možnosť posunúť sa ešte vyššie,“ sú presvedčené. Nateraz však ostávajú bicykle zaparkované v garáži. „V najbližších dňoch máme naplánovanú pauzu od tréningov. Potrebujeme si oddýchnuť a nabrať nové sily, avšak tesne pred Vianocami nás čakajú ešte vystúpenia. A potom môže začať vianočné maškrtenie!“ uzatvárajú najtalentovanejšie dievčatá roku 2016 a zároveň bronzové medailistky v krasojazde na bicykli.


9

AhojKomรกrno.sk


HÓNAP LÁJKJA

Leginkább a saját környezetünkben kell segítséget nyújtanunk A Felvidéken Élő Fradisták szurkolói klub könyveket, ruházatot, édességet és gyümölcsöt ajándékozott a komáromi kórház gyermekosztályának és az ifjúságfalvi gyermekotthonnak. A másfél hónapon keresztül összegyűjtött ajándékokat Švarba Ferenc, a klub tagja adta át. A jótékonysági akcióhoz Gergely Mihály, a jelenleg edzőként dolgozó, sikeres vízilabdázó is csatlakozott. A fradista szurkolók december folyamán újabb helyszíneket látogatnak meg Szlovákiában és Magyarországon is. „Hisszük, hogy leginkább a saját környezetünkben kell segítséget nyújtanunk” – nyilatkozta Švarba.

Je škola náročná? Máme pre Vás RIEŠENIE! Doučujeme predmety ako fyzika, chémia, informatika, matematika, slovenčina a biológia.

Môžete sa hlásiť aj na jazykové kurzy anglického, nemeckého a španielskeho jazyka.

Tento rok už na novej adrese:

ul. Gen. Klapku 61, Komárno, proamericana@proamericana.sk

g

Baurin

vis r e s u e il.com ň a Pn

re vicmiro@gma a v ý m do autou 98, dur 911 917

Info: 0

0

Ponuka Práce

Hľadáme zamestnanca

na HPP aj na skrátený pracovný pomer. možnosť zárobku až

850 €.

állás ajánlat

munkatársat keresünk

hosszútávú és rövidített munkaviszonyba. kereseti lehetőség

850 €.

HĽADÁME ZVÁRAČOV CO2 A ZÁMOČníkOV DO kOMÁRnA SAM – SHIPBUILDING AND MACHINERY a. s. ako stabilný, slovenský výrobca strojárenskej techniky hľadá samostatných, šikovných ZVÁRAČOV CO2 s praxou min. 2 roky a platnou úradnou skúškou, alebo zahraničným zváračským certifikátom na dlhodobú spoluprácu a zároveň hľadá samostatných, šikovných ZÁMOČNÍKOV s paličským preukazom a základným zváračským kurzom na dlhodobú spoluprácu s miestom výkonu práce v Komárne. Výhodou pre uchádzačov je znalosť v oblasti rovnania teplom a drážkovania zvarov, či prax v oblasti lodiarskej výroby, alebo zostavovania nadrozmerných oceľových konštrukcií. Pre uchádzačov zámočníkov je prax v oblasti lodiarskej výroby, alebo zvarovania nadrozmerných oceľových konštrukcií. Ponúkame prácu na dlhodobú zmluvu (kmeňový zamestnanec alebo živnosť) a zaujímavé odmeňovanie v závislosti od výsledkov pracovných skúšok (skúšobné zváranie).

V prípade záujmu o pracoVnú pozíciu nás kontaktujte: job@samstroje.sk alebo na čísle: +421 917 636 172. SziaKomárom.sk

10


Dráfi Anikó, fotó: Vas Roland

A HÓNAP ARCA

Karácsony SVANCZÁR RÓBERTÉKNÁL

Vajon hogyan zajlik a karácsony napjaink egyik legsikeresebb komáromi „SZERETEM A KARÁCSONYT“ – mondja. Számomra a legfontosab ünnepek közé tartoerőemelőjénél és személyi edzőjénél, Svanczár Róbertnél? Robi fekve- -zik, a család összetartó és megtartó erejét látom nyomásból nem csupán világbajnoki címmel, illetve számos, országos és benne. Igyekszem békességgel készülni rá. Fonnemzetközi díjjal büszkélkedhet, hanem a fiatal Jakubek Ádám személyi tos a számomra, hogy a lakás is megfelelő díszvárja, otthonunkat fokozatosan szépítjük ki a edzőjeként is sikeres. Emellett igazán szép családi életet is él. Feleségé- ben feleségemmel az adventi időszakban. vel, Sandrával és egy éves kislányukkal, Leával alig várják már a ka- Ebből a szempontból hagyománytisztelő ember rácsonyt. vagyok – a saját családomnál is azt követem, amit a gyerekkoromban láttam. A szentestét hármasban fogjuk tölteni – kicsit izgatottan várjuk a feleségemmel, hiszen ez lesz az első karácsony, amit már Leuska is fel tud fogni. Egészen biztosan nem fogjuk elhalmozni fölösleges ajándéktárgyakkal. A karácsonyfát kettesben díszítjük fel, az asztalra zöldségleves és hal kerül, amit én készítek el, mert egyébként imádok főzni. A süteményféléket a feleségem készíti el. A közös vacsora után együtt elénekelünk valamit, és csak ez után jöhet az ajándékok kibontása. Úgy vélem, ha valami szépet szeretnénk kihozni az ünnepekből, mindennek meg kell adni a módját, keretét. Ezt a formát otthonról hozom: gyermekkoromban a vacsora után édesapám elővette a gitárját, és közösen elénekeltünk egy karácsonyi dalt... Édesanyámhoz az első ünnepen látogatunk, ott jön össze a nagy család: nagyszülők, két nővérem és családjaik. Összesen hét unoka állja körül a karácsonyfát! Ilyenkor mindig visszaemlékezem gyermekkorom karácsonyaira, az immár 27 éve elhunyt édesapámra is. A feleségem családjához a második ünnepen látogatunk. Az ünnepek csak akkor tudnak széppé válni, ha mi magunk meg tudjuk tölteni békességgel és szeretettel. Ehhez azonban szükség van a hagyományok tiszteletére is.“

11

SziaKomárom.sk


Milány Kincső

Karácsony

külföldön

- VAJON HOGYAN TÖLTIK AZ ÜNNEPEKET AZOK A KOMÁROMIAK, AKIK IDEGENBEN DOLGOZNAK?

SZÁMOS KOMÁROMI DOLGOZIK KÜLFÖLDÖN. EGYESEK IDŐSZAKOSAN, MÁSOK OTT IS TELEPEDTEK LE. AZ ÜNNEPEK KÖZELEDTÉVEL FELMERÜL A KÉRDÉS: VAJON ITTHON MARADT CSALÁDTAGJAIKKAL TUDJÁK-E TÖLTENI A KARÁCSONYT? HAZA TUDNAK LÁTOGATNI A SZERETET ÜNNEPÉRE, S HA NEM, MIÉRT? Farkas Sabina férjével, Farkas Tamással már jó pár éve kiköltözött Németországba. A december 24-ét is munkával töltik, ezért a hazajövetelt nem egyszerű megoldani. „A férjemnek nincs leállás a gyárban ünnepekkor sem. Ezért többnyire az előző napokban közösen elkeszítjük a sütiket, 24-én délelőtt a férjem és a kislányom feldíszítik a fenyőfát, majd a közös ebéd után Tomi elmegy dolgozni. A Jézuska csak másnap reggel hozza meg az ajándékokat, nagyon tetszik az ébredés utáni meglepetés a gyerekeknek. A gyári műszakozás miatt évközben is egy-két alkalommal járunk haza. Örülünk, hogy találkozhatunk az ismerőseinkkel, de fárasztó is egyben, hiszen mindenkivel találkozni „kell“. A rohanás nagyon megterhelő, főleg a gyerekeknek, így pár nap múlva már alig várjuk, hogy visszainduljunk. A napjaink kint nyugalomban telnek, nincs okunk aggodalomra, hogy lesz-e mit adni a gyerekeknek enni, ami otthon mindennapos problémát jelent. Főleg, hogy összehasonlítva a kinti állapotokkal otthon minden drágább, ugyanakkor rosszabb a minőség. Az internetnek köszönhetően bármikor kapcsolatba tudunk lépni szeretteinkkel, idén pedig karácsonykor  a nővéremék és húgomék is kijönnek hozzánk, úgyhogy alig várjuk, hogy együtt legyen a család.“

„žena netúži ani tak po kráse, ako po tom, aby sa páčila.“

InvestícIa do pletI sa ti vždy vráti.

Buď jednoducho nádherná v každom veku! Z našej ponuky vyBeráme l

povrchové čistenie

l

hĺbkové čistenie pleti

l

farbenie rias

l

farbenie a formovanie oboči

vIZáž l l

denné, večerné a príležitostné líčenie l masáž tváre a dekoltu depilácia nežiaduceho ochlpenia, depilácia intímnych miest

očakávame Vás v príjemnom prostredí s nízkymi cenami!

Nám. Kossutha 12, KOMÁRNO, 0907 526 712

1.posch. / emelet (vo dvore „Alternatíva” udvarában)

SziaKomárom.sk

12

Belucz Peti és felesége, Andrea (Panda) szezonálisan töltik az idejüket Ausztriában, viszont a karácsony pont az az időszak, ami az ő szakmájukban munkaidőt jelent.  „A visszautazásunk általában a hó mennyiségétől is függ, hiszen mindketten a vendéglátásban dolgozunk a Warth-Schröcken-i síparadicsomban. Télen közvetlen a felvonók


melletti, nyáron pedig egy panoráma étteremben. December elején kezdjük a téli szezont, ami általában április közepéig tart, így a karácsonyt évek óta kettecskén töltjük, illetve a kollégákkal. Megvacsorázunk, megiszunk egy pohár bort, beszélgetünk, sőt tavaly még karácsonyfát is sikerült beszereznünk – egyenesen az erdőből.“ Petiék számára szinte minden ünnep munkával telik, hiszen a karácsonyt, szilvesztert, húsvétot az emberek nagy része kirándulással tölti.  „Több ezren jönnek az ünnepekre pihenni. Amíg tart a  szezon, nem járunk haza, mert 800 km-re vagyunk Komáromtól, és 7-ből 6 napot dolgozunk. Már több éve járjuk Európát, dolgoztunk több országban, feleségemmel viszont családcentrikusak vagyunk, ezért szeretnénk közelebb lenni az itthoniakhoz. A jövőnket ennek függvényében szeretnénk majd alakítani. Nagyon szeretjük Komáromot, a Vág parton kerékpározni, a kis csárdába egy jó rántott sajtot enni, és a hetényi Gólya csárdát is rendszeresen látogatjuk. Több helyen viszont egyelőre nem látok pozitív változást, és vendéglátósként szomorúan tapasztalom, hogy a kiszolgálás nem megfelelő. Se pörgés, se életkedv, se jómodor. Sajnálom, ha ez a kevés fizetésnek köszönhető, de nekünk sincsenek csak kedves vendégeink, mégis megadjuk az illemet. A munkahelyünkön tudják, hogy számíthatnak ránk, ezért is várnak vissza minket szezonról szezonra. Sokakhoz hasonlóan mi is bevállaltuk, hogy távol a családunktól dolgozzunk. Kívánunk mindenkinek kellemes ünnepeket, figyeljünk a családra, egymásra és találjuk meg a boldogságot.“

Vendégh Viktória és Piszton Norbi családjukkal Nagy-Britannia egy Lo n d o n h o z közeli, csodálatos kis falucskában élnek. „Egyszerre élvezhetjük az őrületes, de csábos fővárosi nyüzsit és a végtelen nyugalmat, a tenger illatát és a forró kávé zamatát. Ami pedig a karácsonyt illeti, senki sem foghatja a britekre, hogy hidegvérűek, ha a  szeretet ünnepéről van szó.“ Fényben úszó terek, csillogó kirakatok és zenétől hangos vásárok. Rögtön a Halloween után megkezdődik kint is a  karácsonyi hangulat.  „A  bejárati ajtókat és ablakokat fenyőággal, gyertyával, dióval és mogyoróval dekoráljuk, a  kandallót és a házat is kívül-belül kidíszítjük és már novemberben szembe jön az első, széles vigyorral megáldott Mikulás az utcákon.“  December 24-ét az angol családok leginkább barátok körében töltik, és ez a nap náluk nem is ünnepnap. Este a gyapjú zoknik a  helyükre kerülnek, amit karácsony éjjelén Santa Claus megtölt apró ajándékokkal.  „A szenteste fogalma Angliában nem ismert, az emberek 25-én reggel mennek templomba, és bontják ki az ajándékokat, de mi ebben tartjuk a  hazai hagyományokat és már 24-én átadjuk az ajándékokat.“  Ebédre gesztenyével töltött pulyka, zöldségköret, krumplipüré, des�szertnek karácsonyi puding és a bejglihez hasonlítható mince pie a  menü.  „26-án a  személyzet részesül ajándékban, ami pedig a  képeslapokat illeti, mai napig küldözgetnek a  rokonoknak, sőt a  munkatársak még egymásnak

is adnak egyet. Összességében mi a családunkkal betartjuk saját hagyományainkat, de próbálunk alkalmazkodni az angol szokásokhoz is.“  Viktóriáék szerettek volna gyermekeiknek színesebb világot mutatni és tágasabb kapukat nyitni a  jövőbe, ezért választották a külföldi életet. „Kirándulások tömkelege, nyugodtabb anyagi háttér, gyerekeknek és felnőtteknek millió foglalkozás, csúcs fesztiválok, a  faluban pedig kedves, segítőkész emberek jellemzik a környezetünket – egy-

13

szerűen imádom, nagyon szerencsésnek érzem magam! A család és a jó barátok hiányát érezzük ugyan és a gyönyörű Magas Tátra is hiányzik. Ennek ellenére, úgy érzem megtaláltuk a második otthonunkat.“

Fennállásának 25. évFordulóját

ünnepli a Šeko sHop

1991 novemberében Komáromban, a JóKai utcában nyílt meg az első üzletünK. idén ünnepelJüK fennállásunK 25. évfordulóJát,

elsősorban ÖnÖKneK KÖszÖnhetően! Kezdetektől fogva az volt a célunk, hogy vásárlóink elégedettek legyenek, akiknek mindig a legjobb megoldást kínáljuk személyes igényeik kielégítésére. Hogy vásárlóink a lehető legkényelmesebben tudjanak vásárolni, 2014 májusában megnyitottuk ŠEKO CENTER üzletközpontunkat, amelynek megépítését helyi vállalkozó kezére bíztuk. Ezzel is igyekeztünk elősegíteni saját régiónk fejlődését. A legszebb ünnepeket immár 25.

alkalommal szeretnénk megünnepelni vásárlóinkkal, akiket igazán tisztelünk, és akik cégünk nagy családjába tartoznak. Így, immár hagyományosan, december 24-én értékes ajándékokat osztunk szét.

elfogadják meghívá Azok között, akik ra, nk ásu sol sor yi sunkat karácson Ajándékot sz ámos értékes ! készítettünk elő

SziaKomárom.sk


Kryo-lipo studio

srdečne očakáva svojich stálych aj nových zákazníkov na novej adrese:

Úzka 4621 (letecké pole), Komárno Chcete vyzerať mladšie a sviežejšie?

(Do konca decembra -30% na vybrané ošetrenia IPL)

Doprajte aj v zimných mesiacoch svojej pleti zdravie a luxus a využite najvhodnejší čas na ošetrenia IPL. l

l fotoomladenie pleti l odstránenie vrások trvalá epilácia tela aj tváre l odstránenie pigmentových škvŕn

Obdaruj svojich blízkych pod stromček vianočnou darčekovou poukážkou teraz so zľavou -30%!

Fiatalítsa meg az arcbőrét.

(December végéig -30% kedvezmény az egyes IPL kezelésekre)

Itt a tél, eljött az IPL kezelések ideje, használja ki ön is. ZA KryolipolÍ - odstránenie tukovych lôžok Zis KryolipolÍ k ná ár írp zs eltávolítása

l

arcfiatalítás l ránceltávolítás l tartós szőrtelenítés (arcszőrzet is) l pigment foltok eltávolítása

Ajándékozzon szeretteinek kárácsonyi

szépség utalványt most 30% kedvezménnyel! Akcia je platná do 31.12.2016! Az akciónk 2016. december 31-ig érvényes!

otváracia doba: podľa predbežných objednávok

tel.: 0905 461 202

Personálna agentúra

ponuka práce

OperátOr výrOby a vOdič vysOkOzdvižnéhO vOzíka

z a m e s t n a n e c k é v ý h O d y, b e n e f i t y

Mzda od 870 do 1000 €/mesiac (v hrubom)

zaškOlenie pre všetkých zamestnancOv | príjemné a čisté pracOvné prOstredie mOžnOsť kariérnehO pOstupu a zvyšOvania kvalifikácie | Odmeny za dObré nápady mesačný a št vrťrOčný dOchádzkOvý bOnus | dOprava zabezpečená z určitých smerOv OchOta pracOvať na 3 smeny | manuálna zručnOsť

životopisy zasielajte na e-mailovú adresu: hrotkova.gyiq@gmail.com, alebo nás zastihnete na tel. číslach:

0917 382 052, 0905 507 197

AhojKomárno.sk

14


ANKETA

ANKETA

ANKETA

ANKETA

ANKETA

ANKETA

ANKETA

ANKETA

ANKETA

Partnerom decembrovej ankety je Kníhkupectvo Diderot.

KUPUJETE VIANOČNÉ DARČEKY, alebo preferujete darovanie hotovosti či darčekového poukazu? Monika Salayová, ekonómka Počítam s tým, že by sa darček obdarovanému nemusel páčiť, alebo hodiť. Vždy sa pri nákupe uistím, že tovar je možné po Vianociach vrátiť alebo vymeniť. Ešte sa mi to ale nestalo, lebo sa snažím kupovať také darčeky, ktoré nikto nebude musieť vymieňať. Mám schopnosť odhadnúť, po čom ľudia túžia a čo im urobí obrovskú radosť. Poukážky ma nelákajú, je to neosobné, radšej kúpim, či vytvorím niečo do čoho vložím aj kus seba, aby ten obdarovaný mal pocit, že darček je určený len pre neho odo mňa.

Balážová Zuzana, administratívna pracovníčka Vymýšľaniu a kúpe darčekov venujem veľa času, snažím sa kupovať vecné dary, ktoré darovaného naozaj potešia. Väčšinou kupujem knižky, tie v našej rodine určite pod stromčekom nemôžu chýbať. A ak niekoho neviem obdarovať konkrétnym darom, tak siaham po darčekovom poukaze.

Vojto Geleta – Bé Cii, osobný tréner Pri nákupe vianočných darčekov automaticky rátam s tým, že nebude sedieť, takže už vopred pátram po tom, čo by obdarovaná osoba potrebovala. Neláka ma vôbec darovaťnákupné poukážky, radšej kupujem darčeky sám podľa toho, čo by obdarovaný podľa mňa chcel.

Tomáš Fekete, živnostník Vianočné darčeky kupujem striktne iba svojim deťom, lebo u nich presne viem, čo potrebujú a čo ich poteší. Ostatným radšej dávam peniaze, nech si sami vyberú, čo potrebujú, poukazy nedarujem.

Lýdia Šebenová, predajca Pre mňa už viac rokov nie sú Vianoce o kupovaní darčekov celej rodine, ale ide naozaj už skôr o to, stráviť čas spolu niekoľko dní, bez naháňania sa, bez práce, vyzváňania telefónu a iných bežnýchpovinností. Darčeky kupujem iba neteri a synovcovi, ktorí ale píšu list Ježiskovi, takže tam sa nedá pomýliť, tam sú dané samozrejme presné údaje o darčeku (smiech). Inak ale v priebehu roka pri príležitosti narodeninových sviatkov a podobne, radšej darujem nákupné poukážky do konkrétnych obchodov, podľa záujmov toho, komu to kupujem.

Partner decembrovej ankety:

Kníhkupectvo DIDEROT plné úžasných kníh. Kniha - darček, ktorý poteší každého.

Najnovšie bestsellery, prekrásne detské knihy a knižné poukážky si určite nájdu nového majiteľa.

Palatínová 41 (vedľa budovy Trend), Komárno, 035/ 7701 152, www.diderot.sk

LAJK MESIACA DECEMBER pneumatiky • aL.DiSky • tLmiČe • BRZDy • GeOmetRia

né Odmeranie, prípad ich doplnenie chladiac apalín prevádzkových kv

VŠADEPRÍTOMNÁ VIANOČNÁ CHARITA

a k d a i l h e r p á Zimn €

Znie to ako klišé – idú Vianoce, treba sa podeliť s menej šťastnými. Pravda je taká, že práve počas najkrajších sviatkov v roku sa objavuje najviac darcov a dobrovoľníkov, ktorí chcú prispieť hmotne alebo svojimi silami k tomu, aby spravili Vianočné sviatky krajšími iným. Oceňujeme teda každého, kto si spomenul počas predvianočného zhonu aj na iných ľudí a podal im pomocnú ruku. Menovať je náročné, pretože isto nevieme o každom, no aspoň z dostupných informácií sú nám známi Mikulášski motorkári, ktorí sa už tradične objavili v prestrojení na detskom oddelení nemocnice v Komárne a deťom na Mikuláša rozdali radosť i balíčky. Ďalší lajk posielame do Black Crossgymu , kde už po tretí rok zbierajú financie pre detské oddelenie. Obrovský lajk samozrejme patrí Zoltánovi Kollárovi a združeniu PORTE, ktoré nielen v zime pomáha ľuďom bez domova a sociálne slabým rodinám.

0 vozidla už od 2,0 Členstvo v sieti

novozámocká cesta, za autosalónom hyundai vjazd oproti čerpacej st. Slovnaft tel.: 0917 095 476

15

AhojKomárno.sk


Az ankét támogatója a Teodóra móda

ANKÉT ANKÉT ANKÉT FONTOS SZÁMODRA,

hogy te is díszbe öltözz a karácsonyfa alá? Nem vagyunk egyformák: egyesek szeretnek kiöltözni a családi ünnepekre is, úgy érzik, ezzel megtisztelik az ünnepet és szeretteiket is. Mások inkább a kényelmes, otthonias viseletet részesítik előnyben, mondván, nem ezen múlik. Mindkét variáció teljesen rendben van – a lényeg, hogy jól érezzük magunkat a bőrünkben. Te melyik típusba tartozol?

FRESH DöNER

street food

0917 550 550 ROZVOZ ZDARMA

CSABA, VILLANYSZERELŐ Mi csak egy picit vesszük ünnepélyesebbre a figurát, pl. kötött pulcsi, de semmi extra. A család, az erős és sérthetetlen összetartás a fontos – hiszen az ő támogatásukkal tudunk helytállni a megterhelő mindennapokban. Igaz a mondás, hogy nem a ruha teszi az embert. Az őszinteség sokkal többet jelent, mint az a pénz, amit a megjelenésre költünk. Sokan úgy vélik, hogy a ruha fontos. Holott sokszor szebb és egészségesebb szavakat hallunk olyan emberektől, akik felett ránézésre ítélkezünk. TERKA, FOTÓS Természetesen nagyon szeretem a karácsonyt és mindig nagy örömmel várom. Az öltözködésre alapvetően mindig próbálok odafigyelni, az ünnepekkor ez különösen így van. Általában igyekszem ünnepélyessé tenni a megjelenésem. A sminket általában én készítem el otthon, de fodrászhoz is el szoktam menni a karácsonyt megelőző napokban. A család férfitagjai pedig akkor teszik rendbe magukat e téren, amikor gondolnak egyet. ISTVÁN, SZÍNMŰVÉSZHALLGATÓ Szenteste hagyományosan a nagymamámnál vacsorázik együtt a család. Nem a ruha teszi az embert, de mindig elegánsan vagyunk felöltözve, úgy ahogy az az alkalomhoz illik. Ahogy a lelkünket, úgy a külsőnket is ünneplőbe öltöztetjük ilyenkor. Ezenkívül az éjféli misén is mindig részt veszek, ministrálok. Az egyik legfelemelőbb dolog közösségben, együtt ünnepelni a Messiás eljövetelét! TÜNDE, KERTÉSZMÉRNÖK Karácsony első estéjén szűk családi körben szoktunk ünnepelni. Ennek okán a megszokott otthoni ruhámban vagyok. A sminkem és a hajam is olyan, mint amilyet a hétköznapokban viselek. A külsőm helyett a családommal és a fa díszítésével foglalkozom – az utóbbi minden évben az én feladatom. Úgy gondolom ennek az ünnepnek a szeretetről, az egymásra figyelésről kellene szólnia, nem pedig a külsőségekről. PÉTER, CUKRÁSZ Nem szoktunk különösebb ünnepi viseletbe öltözni karácsonykor. Kényelmesen, otthoni ruhában készülődünk – a mézes zserbót és a marlenkát például rendszeresen én készítem – vacsorázunk, majd megajándékozzuk egymást. Az ünnep ezen az estén az összetartozásból fakad, illetve a kölcsönös örömszerzésben mutatkozik meg. A karácsonyi vendégjárás idején természetesen megadjuk a módját, azonban ettől függetlenül nem jellemző. Elvégre az ember érezze magát jól a bőrében, és ha ez nekünk a megszokott, hétköznapi öltözetünkben megy, akkor miért feszengenénk öltönyben?

depilácia Gélové necht y Objednávky:

0907 662 888

Morávek Ildikó

PilateSchola mozgáselemzés tartásjavítás mozgásfejlesztés

0908 749 111

Decemberi ankét támogatója:

Palatínova ulica č. 7, Komárno l Nádor utca 7, Komárno OTVÁRACIA DOBA Po-Pi 9.00-17.30, So 9.00-12.00 NYITVA TARTÁS Hé-Pé 9.00-17.30,Szo 9.00-12.00

SZÉLES VÁLASZTÉKBAN kínálunk férfi, női ruhákat és kiegészítőket minden alkalomra. Várjük Önöket sok akcióval és

-30%

r Nový zimNý tova Új téli áru

KARÁCSONYI KEDVEZMÉNYEKKEL. Megtalál minket: Eötvös utca (TREND épület mellett, VÚB bank mögött), Komárom, Tel.: 0907 450 025, Teodóra Móda

SziaKomárom.sk

Na viac ako 500 produktov több miNt 500 termékre

16


g Baurin

Ň AUTOUMYVÁRE SERVIS NEU SAD, Komárno P spol. s.r.o., areál

is v r e s u pne

ň a miro@gmail.com e r a v ý vic , durdo 8 auto09u1m 9 0 7 1 91 Ochráňte svOje Info:

autO pred mrazmi!

védje autóját a fagy ellen!

teflon visszal a tél nem fog ki az ön autóján!

T@L Car

Teraz iba Most csak

20,00 €

Akciónk csak az év végéig érvényes!

s teflónový voskom vás neprekvapia žiadne mrazy.

Akcia trvá len do konca roka 2016.

TESCO Komárno Bratislavská cesta 0944 044 033

17

SziaKomárom.sk


ČIERNY POLROK ŽLÝCH VLAKOV PROBLÉMY S BEZPEČNOSŤOU NA ŽELEZNIČNEJ TRATI BY SÚKROMNÝ PREPRAVCA CHCEL RIEŠIŤ, MUSÍ VŠAK O TOM DISKUTOVAŤ S MINISTERSTVOM A ŽELEZNIČNOU SPOLOČNOSŤOU, KTORÁ TRAŤ PREVÁDZKUJE. REGIÓNOM JUHOZÁPADNÉHO SLOVENSKA OTRIASLI ZA POSLEDNÝ POLROK TRI NEŠŤASTNÉ SPRÁVY O NEHODÁCH NA ŽELEZNIČNÝCH PRIECESTIACH. VO VŠETKÝCH TROCH PRÍPADOCH IŠLO O TRAŤ MEDZI KOMÁRNOM A BRATISLAVOU, KDE TRI NÁKLADNÉ AUTOMOBILY VOŠLI NA ŽELEZNIČNÉ PRIECESTIE A SKRÍŽILI CESTU VLAKOVEJ SÚPRAVE SPOLOČNOSTI REGIO JET.

Zrážky z mája, septembra a novembra 2016 majú bilanciu viac zranených a dve obete. V májovom prípade išlo o vodiča kamiónu, v októbri zas skonal rušňovodič, ktorý podľahol ťažkým zraneniam takmer mesiac po nehode. Do dôchodku mu chýbali posledné dva mesiace. Doprava hustne: K prvej májovej nehode došlo pri obci Dolný Štál, druhá septembrová sa udiala neďaleko vlakovej stanice Veľký Meder, naposledy sa vlak s nákladiakom zrazil v novembri pri obci Zemianska Olča. Ani jedno z týchto priecestí nemá nainštalované závory, v Zemianskej Olči chýba aj svetelné značenie. Toho, že železničná trať na viacerých miestach nie je dostatočne chránená, si je vedomá aj spoločnosť RegioJet, ktorá tu prevádzkuje štátom dotované spojenie medzi mestami Komárno, Dunajská Streda a Bratislava. „Trať ako takú nemôžeme označiť za bezpečnú, hoci zodpovedá všetkým predpisom. Nebezpečné je ale chovanie vodičov, najmä nákladných vozidiel. Naše vlaky na viacerých úsekoch jazdia rýchlosťou až osemdesiat kilometrov za hodinu a to je situácia, z ktorej treba

vychádzať,“ tvrdí Aleš Ondrůj, hovorca spoločnosti RegioJet. Dodáva, že trať pretínajú mnohé cesty, na ktorých je vysoká hustota premávky a pre ďalší priemyselný i rezidenčný rozvoj sa bude doprava zrejme ešte viac zhusťovať. Podľa hovorcu je potrebné zahájiť spoločnú diskusiu medzi prepravcami, Ministersvom dopravy a regionálneho rozvoja a Železnicami Slovenskej republiky, ktoré prevádzkujú železničnú infraštruktúru v krajine. „Musíme dospieť ku krokom, ktoré by zvýšili prevenciu pred nezákonným a nezodpovedným jednaním účastníkom cestnej premávky.“ Pripomína, že posledné tri nehody viedli k zraneniam, obetiam na životoch, ale tiež v škodám vo výške 3 miliónoch eur tak na dopravných prostriedkoch, ako aj samotnej železničnej infraštruktúre. Riziková trať: Podľa štatistiky spoločnosti RegioJet sa za posledných šesť mesiacov udiala až desatina železničných nehôd práve na trati medzi Bratislavou a Komárnom. Tri spomínané nešťastia si vyžiadali dvoch mŕtvych a približne šesť desiatok zranených. „Preto chceme, aby sa ohľadom bezpečnosti na tejto trati jednalo. Predpokladáme, že iniciatívna bude železničná spoločnosť aj Ministerstvo dopravy,“ hovorí Aleš Ondrůj. Samotná spoločnosť nateraz môže iba vybaviť svojich rušňovodičov informáciami, ako sa správne zachovať v rizikových situáciach. „Strojvedúci majú vo všeobecnosti povinnosť venovať maximálnu opatrnosť pri riadení vlaku počas celej jazdy. Podobne i na rizikových miestach ako sú železničné priechody,“ hovorí a dodáva, že svoje vlaky vybavia kamerami, ktoré budú snímať trať pred vlakom tak, aby mala spoločnosť dodatočne k dispozícii záznam z jazdy. Mohlo by sa tak ozrejmiť ako prípadným nehodám prišlo a či sa ostatní účastníci premávky nechovajú na trati nebezpečne, alebo nezákonne.

17.12.2016

zdobenie medovníkov mézeskalács díszítés

18.12.2016.

výroba vianočných ozdôb karácsonyi díszek készítése

AhojKomárno.sk

18


Lexus 3R sa teraz oplatí! Kvalitná pohovKa, viac farebných kombinácií, rozkladacia AUTOMAT, úložný priestor, kovové nohy, látka mikro/bavlna. Sedačka: 198 x 100 x 90 cm Sedacia plocha: 198 x 153 cm

-25%

entom prajeme li k m ši na m ý tk še V ých sviatkov čn no a vi ie it ež pr né príjem 2017! a šťastný nový rok

335 €

259 € Cena po zľave je platná do vyčerpania zásob!

Nám. Kossutha č. 5. Komárno 035 7700 155 • 0905 659 584

www.nabytokpriskin.sk

NákupNé ceNtrum (tržNica) Nám. kossutha, komárno Bevásárló közpoNt (vásárcsarNok) kossuth tér, komárom tel.: 035/77 016 42, www.nck.sk

Otváracia doba v mesiaci december Decemberi nyitva tartás 10.12.2016 11.12.2016 17.12.2016 18.12.2016 24.12.2016 25.12.2016 26.12.2016 31.12.2016 01.01.2017

strieborná sobota strieborná nedeľa zlatá sobota zlatá nedeľa Štedrý deň I. sviatok vianočný II. sviatok vianočný Silvester Nový rok

ezüst szombat ezüst vasánap arany szombat arany vasárnap Szenteste Karácsony I. ünnepe Karácsony II. ünnepe Szilveszter Újév

Mikuláš navštívi Nck v dň och

6.00 - 14.00 9.00 – 14.00 6.00 – 14.00 9.00 – 14.00 6.00 – 11.00 zatvorené / zárva zatvorené / zárva 6.00 – 12.00 zatvorené / zárva

21.-23. 12.20 16 v čase 15.00-1 7.30

Mikulás meglátogatja a be vásárló központot

2016.12.21-2 3. 15.00-17.30 ó rakor

Ďakujeme Vám za dôveru, ktorú ste prejavili v uplynulom roku! Prajeme Vám Veselé Vianoce a Šťastný Nový Rok.

MJPSTUDIO.COM

MJP STUDIO TEAM

19

Köszönjük a belénk fektetett bizalmat az elmúlt esztendőben! Kellemes Karácsonyi ünnepeket és sikerekben gazdag Boldog új évet kívánunk.

AhojKomárno.sk


SPORTNEWS

Fanúšik komárňanského športu A komáromi sport rajongója

ZVERENCI TRÉNERA RICHARDA ĎURIŠA SÍCE PORÁŽAJÚ CELKY AKO SPIŠSKÁ NOVÁ VES, HANDLOVÁ, SVIT ČI LEVICE, V STRENTUTIACH PROTI ŠTVORKE ŤAHAJÚ ZA KRATŠÍ KONIEC. NAPOSLEDY PODĽAHLI DOMA SILNÉMU INTERU BRATISLAVA, KTORÝ SA ROZOHRAL KU SKVELÝM VÝKONOM A ZO ŠESTNÁSTICH ZÁPASOV MÁ IBA DVE PREHRY. ĎALŠIE NEZDARY ZAZNAMENALI KOMÁRŇANIA S PRIEVIDZOU, KTORÁ ICH VYŠKOLILA A PO JENDOZNAČNOM PRIEBEHU TRIUMFOVALA 106:80, DOMÁCU PALUBOVKU SI MBK NEUSTRÁŽILO ANI V ZÁPASE S LEVICAMI, KTORÉ PRED TÝM KOMÁRNU NEDAROVALI VÝHRU NA DOMÁCEJ PÔDE. NATERAZ TAK KOMÁRŇANANIA OSTÁVAJÚ NA 7. PRIEČKE, KTORÁ NEZABEZPEČUJE VO „VYRAĎOVAČKÁCH“ VÝHODU DOMÁCEHO PROSTREDIA.

Ďalšie zápasy MBK:

18. kolo 14.12.2016 18:00 MBK Rieker COM-therm Komárno - MBK Handlová

BASKET:

KOMÁRŇANIA SA V NAŠEJ NAJVYŠŠEJ BASKETBALOVEJ LIGE AJ NAĎALEJ BORIA S VIACERÝMI PROBLÉMAMI. NATERAZ SA IM NEDARÍ PORAZIŤ NIKOHO ZO SILNEJŠÍCH SÚPEROV.

19. kolo 21.12.2016 18:00 BK Iskra Svit- MBK Rieker COM-therm Komárno 20. kolo 28.12.2016 18:00 MBK Rieker COM-therm Komárno- BK 04 AC LB Spišská Nová Ves 21. kolo 30.12.2016 18:00 MBK Rieker COM-therm Komárno - VŠEMvs Karlovka Bratislava

Kellemes Karácsonyi Ünnepket és Boldog Újévet kívánunk a város minden lakosának!

Zamestnanci spoločnosti COM-therm

A COM-therm hőszolgáltató vállalat dolgozói

www.comtherm.sk Prevádzka spoločnosti: Működési területünk: Palatínova 39 945 01 Komárno

Náš spoľahlivý dodávateľ zemného plynu Megbízható partnerünk a földgázszolgáltatásban

AhojKomárno.sk

ŠESTNÁSŤROČNÝ STREDOŠKOLÁK SOŠOaS KOMÁRNO EDGÁR RÁKÓCZI SA STAL PO DRAMATICKOM SÚBOJI MAJSTROM V KATEGÓRII JUNIOR A TAKTIEŽ MAJSTROM V KATEGÓRII S4 (DOSPELÝ, SÉRIOVÉ ŠPORTOVÉ AUTÁ OD 1,6 DO 2,0 LITROV). MLADÝ LICENCOVANÝ PRETEKÁR ABSOLVOVAL ŠESŤ PRETEKOV Z CELKOVÝCH SIEDMYCH A TO AJ NA TAKÝCH OKRUHOCH, AKO SÚ HUNGARORING A KAKUCS RING. NA BUDÚCI ROK SA MLADÝ PRETEKÁR ZNOVA POKÚSI OBHÁJIŤ MAJSTROVSKÝ TITUL VO SVOJEJ KATEGÓRII.

22. kolo 04.01.2017 18:00 MBK SPU Nitra - MBK Rieker COM-therm Komárno

Všetkým obyvateľom mesta želáme Veselé Vianoce a šťastný Nový rok!

Sídlo spoločnosti: Cégünk székhelye: Miletičova 55 821 09 Bratislava

AUTOMOTO:

20


SPORTNEWS

VOLEJ: Volejbalisti VK Spartak UJS Komárno sú zatiaľ za svojimi predsezónnymi očakávaniami. Aj preto sa z klubu musel porúčať tréner Daniel Oravec. „Spoločne stanovené ciele na začiatku sezóny sa zatiaľ nepodarili naplniť a tak sa po vzájomnej dohode a taktiež zo zdravotných dôvodov dnešným dňom skončila spolupráca medzi uznávaným odborníkom a tímom z juhu Slovenska,“ uviedol vo svojom stanovisku klub. Daniel Oravec bol s klubom po tri sezóny v najvyššej súťaži a do histórie komárňanského volejbalu sa nesporne zapísal veľkými písmenami. Klub totiž doviedol k výhre v Slovenskom pohári, ktorú Spartakovci takmer korunovali aj úspechom v ligovom finále. V ďalšom ročníku bolo Komárno štvrté, no v tejto sezóne to už v Komárne tak neklapalo. Jeho posledným zápasom bolo stretnutie 12. kola s Myjavou, ktoré Komárňania prehrali na paluboke súpera hladko 0:3 a s výkonom Komárňanov nebolo spokojné ani vedenie a ani samotný tréner. V ďalšom pokračovaní mužskej najvyššej súťaže poviedol tím dovtedajší asistent trénera Robin Pělucha a hneď vo svojom prvom zápase si pripísal dôležitú výhru pomerom 3:2 nad VK Prievidza, s ktorým momentálne súperí pred vstupom do play-off o najlepšiu štvorku. „V tomto zápase sa však chalani našťastie zomkli, predviedli sme kolektívny výkon, ktorý vyústil do nášho víťazstva,“ konštatoval po zápase dočasný lodivod Komárna. Top tréner v Komárne: Na nového trénera sme nemuseli čakať dlho. Klub VK Spartak UJS Komárno sa stal skúsený 51-ročný Miroslav Palgut. Ide o veĺmi zaujímavú akvizíciu, keďže je tento kouč zároveň lodivodom slovenskej mužskej reprezentácie. Do začiatku decembra bol M. Palgut zároveň trénerom poľského celku BBTS Bielsko-Biala. „Viacero slovenských hráčov poznám, sú tu tiež zahraniční hráči, ktorých musím čo najskôr spoznať a čo najrýchlejšie sa so všetkými dostať na jednu vlnu. Moje ciele sú jasné - urobiť medailu a dostať sa čo najvyššie,“ povedal po príchode tréner Miroslav Palgut. Premiéru si odbil v zápase s Prešovom, ktorému ale Komárňania podľahli 0:3, ďalšie súťažné stretnutie s Nitrou zas prehral VK Spartak UJS Komárno 1:3. Do konca základnej časti ostávajú už iba zápasy 18. kola, potom nasleduje nadstavba. ĎALŠIE ZÁPASY SPARTAKA: 18. KOLO 17.12.2016 18:00 VKM STARÁ ĽUBOVŇA - VK SPARTAK UJS KOMÁRNO

FUTSAL:

Zatiaľ čo komárňanskí futbalisti z KFC Komárno zimujú na veľmi príjemnom prvom mieste v tabuľke 3. ligy (jarnú časť štartujú 5. marca 2017 v Lednických Rovných), v mestskej športovej hale odštartovali zápasy Mestskej futsalovej ligy. Po úvodných dvoch hracích víkendoch, kedy tímy odohrali tri kolá. Keďže ale sa tento rok prihlásilo 11 celkov, nie každý z účastníkov má rovnaký počet odohratých stretnutí. Skvelým spôsobom však odštartoval tím Baracuda, ktorý so stopercentnou úspešnosťou a skóre 30:7 zatiaľ vedie tabuľku. Bez prehry sú nateraz aj dvojzápasoví Bauring City a nováčik Csoda Bal, ktorý ukazuje v úvode ligy skvelú formu.

ROKY SERVIS

ZA 99€

21

AhojKomárno.sk


Keszegh Béla

Mit akarnak a komáromiak?

Akcia na mesiac november

Navijáky DAIWA EXCELER Cena od

Nagyon nehéz egy városi költségvetés összeállításánál minden komáromi elképzeléseinek megfelelni, azonban a többség javaslatai nagyon fontosak. Ennek kapcsán született egy online kérdőív, ahol a lakosok fejthették ki véleményüket. A kétnyelvű kérdéssorra 442-en válaszoltak, ami ilyen kérdőíveknél már egy elfogadható mennyiség. Az is örvendetes, hogy a lakosok ilyen formában közvetíthetik meglátásaikat, amire korábban ritkán volt példa. A válaszadók demográfiai összetétele viszonylag jól leköveti a lakosságot, akár a férfiak-nők, magyarok-szlovákok, vagy egyes korcsoportok arányában. Internetes kérdőív ellenére korántsem csak a fiatalabbak voltak aktívak, hiszen a válaszadók 20 százaléka negyven, 21 százaléka ötven, 11 százaléka pedig hatvan évnél idősebb volt. Viszonylag arányosan válaszoltak az egyes városrészekben lakók, de a külterületeken élők is bekapcsolódtak.

88,80 €

DostupNé vo veľkostiach: 1500 88,80 € | 2500 89,60 € | 2506 90,40 € | 3000 92,80 € | 4000 99,20 € Nám. Kossútha 18, 945 01 Komárno

n

tel.: 0905 319 023

n

www.siluruskn.sk

A válaszadók öt témakörben mondhattak véleményt, továbbá egy másik részben súlyozhatták az egyes témakörök közti prioritásokat. Talán nem meglepő, hogy a legtöbben a városi infrastruktúrát sorolták a legsürgősebb tennivalók köré, de ugyancsak kiemelték az életkörnyezet javítását, továbbá a városi ingatlanok fejlesztését. A városhoz tartozó épületek esetén toronymagasan a Poliklinika megoldása szerepel, de ugyancsak sokan sürgetnék a városi iskolák és óvodák rendbe tételét (összesen közel 20 intézmény). Szintén több szavazatot kapott a termálfürdő és az erőd kezelése. Ami az életkörnyezet témáját illeti, ott a legtöbben a „városi zöldre” költenének többet, azaz intenzívebb fűnyírást, fametszést és vágást sürgetnek. Az elmúlt néhány évben ez az összeg emelkedett, de még mindig nagy a lemaradás, különösen a fák metszése terén. A válság utáni években a folyamatos metszések elmaradtak (ezen lehetett spórolni), így most sokkal több a tennivaló. Ugyancsak sokan kérnék a csatornarendszer felújítását, aminek okai között biztosan szerepel a július végi özönvíz. Sajnos korábban a csatornarendszer felújítása nem volt folyamatos, a rendszer fokozatosan romlott, így most a leggyakrabban inkább kármentés zajlik. A vízgazdálkodási cégünk körül több problémás ügy felmerült, így most a városnak kell nagy ös�szegekkel konszolidálni a céget, amit bizony más fejlesztések rovására megy. A közbiztonság terén a legnagyobb arányban a közvilágítás felújítását sürgetik, amivel kapcsolatosan jó hír, hogy az ehhez kötődő szándékot a városi testület elfogadta. Közel 3960 lámpaoszlop van Komáromban, a lámpafejeket ugyan részlegesen már cserélték, de elavult a rendszer. A felújítás egy nagy spórolással járó „okos”, jól szabályozható hálózatot eredményezne, ahol a megspórolásokból lehetne törleszteni a fejlesztésre szánt összeget. Egy átfogó audit után akár jövő év második felében jöhet a megvalósítás. A biztonság esetén a lakosok még kiemelték a kisebb, városi körforgalmak építését is. A következő témacsokor az infrastruktúra volt, ahol szinte minden téren nagyon fontosnak látják a komáromiak a fejlesztéseket. A válaszok rekordja is itt született, a válaszadók 90 százaléka legfontosabbnak vagy fontosnak ítélte a munkahelyteremtő infrastrukturális fejlesztések megvalósítását. Ugyancsak top prioritásnak gondolják az összefüggő útszakaszok javítását, ami kapcsán jó hír, hogy jövőre 2,25 millió eurós tételben több útszakasz felújítása várható. Az ehhez kötődő több hónapos közbeszerzés már elindult, több előkészítő tárgyalás is lezajlott, hogy az utak alatt található mérnöki hálózatokat is rendbe rakják a szolgáltatók. A lakosok kérik még a járdák felújítását is, amiből 67 kilométernyi van Komáromban. Ezen a téren hosszú ideig nem történt semmi, vagy minimális előrelépés, idén viszont 1 kilométernyi járda teljes felülete meg lett javítva, és a tervek szerint ez a folyamat folytatódna. A sport és a kultúra terén - egy állandó kérdésre válaszolva - a lakók az élsport és a tömegsport támogatását is hasonlóan elfogadhatónak találják. Hasonlóan gondolkodnak a kulturális rendezvényekről és a fesztiválokról, amelyek fontossága ugyan elmarad az infrastrukturális kérdésektől, de a többség lényegesnek tartja. A költségvetés kapcsán a legnagyobb kihívás az, hogy kevés az osztanivaló. A közel 21 milliós költségvetés nagy része kötve van intézmények és szolgáltatások fenntartására, így a valóban „mozgatható rész” ennek töredéke. Az állam által folyósított összegek növekedtek, csakhogy sok esetben régi elmaradások megoldására el is mennek ezek a pénzek. Ehhez jönnek a külső, pályázati pénzek, ahol most jelenleg is 5 nagyobb és több kisebb összegű beadvány van játékban. A másik oldalon pedig ismert az a tény, hogy a város fejlesztési terve (PHSR) közel 500 millió értékű fejlesztést vázol fel, így érzékelhető, hogy még mennyi munka vár ránk. Ezért is fontos, hogy az önkormányzat a lakosokkal közösen jól határozza meg a prioritásokat, hogy ha két év alatt nem is teszünk csodát, de magabiztos lépésekkel haladjunk előre.

Hodinový manžel

Univerzálny opravár Komárno Petőfiho 22, KN (oproti lekárni, smer žel. stanica)

te potrebuje ...navŕtať skrinku či obraz ?

...zložiť nábytok? ...vyčistiť upchaté umývadlo či WC? ...prepraviť rozmernejší tovar?

Hodinový manžel

Vám všetko rýcHlo a lacno zabezpečí.

Stačí len zavolať a opýtať sa...

0918 781 969 | 0944 431 356

SziaKomárom.sk

Komárom alpolgármestere, bela@keszegh.sk

0918 781 969

Predaj, oPrava, výmeNa bytových a domových zámkov

bazár a home service Prídeme k vám domov opraviť, vymeniť dvere či zámok.

KúPa Predaj servis výmeNa Nové aj Použité bicyKle PríslušeNstvo K bicyKlom

22


poskytujeme nadštandardnÚ starostlivosť v Celom odbore gynekológia-pôrodníCtvo l

l

l

l

ZabeZpečujeme komplexnosť diagnostiku problému v ambulancii, a v prípade potreby operačná terapia v nemocnici preventívne prehliadky žien nad 18 rokov raz ročne, vrátane palpačného vyšetrenia s následným ultrazvukovým vyšetrením - ultrazvukové gynekologické vyšetrenie s možnosťou farebného Dopplerovského vyšetrenia prenatálna starostlivosť pre ženy s fyziologickou a rizikovou tehotnosťou, základný sonografický skríning v každom trimestri gravidity - 4D vyšetrenie plodu (real-time 3D) vyšetrenia prsníkov, s doporučením ultrazvukového vyšetrenia, resp. mamografického vyšetrenia prsníkov, samovyšetrovanie prsníkov, poučenie a inštruktáž pacientiek.

noVinka!

GynGen detekuje Vaše Vrodené dispozície pre tzv. civilizačné ochorenia dnešnej doby.

KARDIOVASKULÁRNE OCHORENIA l l

Ambulancia gynekológie a pôrodníctva

Trombóza l Ateroskleróza l Hypertenzia (vysoký krvný tlak) Infarkt myokardu l Cievna mozgová príhoda

Senný trh 1, Komárno

NÁDOROVÉ OCHORENIA l

Rakovina prsníka a vaječníkov (*poznámka.: Testovanie BRCA1,2 je vykonávané len u žien nad 18 rokov)

METABOLICKÉ OCHORENIA l

0907 470 907 l 035 77 25 920 prolife.urban@gmail.com

Diabetes II. typu (cukrovka)

l

Obezita

l

Osteoporóza (rednutie a lámavosť kostí) Možnosť objednať sa bez čakania enka cez portál eČas a.sk nk se ca www.e

GynGen Vám pomôže zvoliť vhodnosť užívania hormonálnej antikonCepCie či substitÚCie pre Váš organizmus. GynGen naviac zhodnotí vaše dispozície k zápalovým ochoreniam.

23

SziaKomárom.sk


Každý záKazníK, Ktorý do 24.decembra natanKuje pohonné hmoty na našej čerpacej stanici, dostane od nás: l Zľavu 2 centy na liter (pri hotovostnej platbe)

vianočné prekvapenie (ak natankujete viac ako 30 litrov pohonných hmôt)

pre každého kto navštívi a natankuje na našej čerpacej stanici do 24. decembra 2016. Valamennyi ügyfelünKre, aKi december 24-ig nálunK tanKol az alábbi aKcióK VárnaK: l 2 cent árengedmény a literenkénti árból (készpénzes fizetésnél)

karácsonyi meglepetés (30 liter üzemanyag vásárlása esetén)

minden ügyfelünknek aki 2016 december 24-ig nálunk tankol.

XII. / 2016 AhojSzia  

nezávislý mestský časopis - független városi lap http://www.ahojkomarno.sk http://www.sziakomarom.sk