Page 1

JÄ—zuitai ir Vilnius


nuotraukos ir tekstai

Vilniaus Šv. Kazimiero bažnyčia • Atstumas nuo Šv. Jonų bažnyčios - 600m, 8 min ėjimo • Atstumas nuo Ignoto bažnyčios – 700m, 9 min ėjimo • Pradėta statyti 1604m. Jėzuitų ordino ir šv. Kazimiero giminaičio Zigmanto Vazos rūpesčiu • Tai pirmoji ir seniausia barokinė bažnyčia Vilniuje • Turi gotikos, renesanso elementų, lotyniško kryžiaus plano, dvibokštė, bazilikinė, trinavė, su kupolu • Yra šešios koplyčios, trys altoriai • Pamaldos vyksta lietuvių ir rusų kalbomis • XVI – XVII a. pamokslai bažnyčioje buvo sakomi sekmadieniais ir šventadieniais


Vilniaus Šv. Ignoto bažnyčia

• Atstumas nuo Kazimiero bažnyčios – 700m, 9 min ėjimo • Atstumas nuo Jonų bažnyčios – 500m, 6 min ėjimo • Pastatyta 1622–1647 m. • Kaip ir Kazimiero bažnyčia, buvo suprojektuota Tomo Žebrausko • bazilikinė, su kupolu ir dviem bokštais abipus presbiterijos • 1925 m. rekonstruota pagal Juliušo Kloso projektą, imituojant ankstyvojo baroko formas • 1939 m. lapkričio mėn. sugrąžinus Vilnių Lietuvai Šv. Ignoto bažnyčioje buvo aukojamos pirmosios mišios Lietuvos kariams.


Vilniaus Šv. Jono Krikštytojo ir Šv. Jono apaštalo ir evangelisto bažnyčia • • • • • • • •

Atstumas nuo Ignoto bažnyčios – 500m, 6 min ėjimo Atstumas nuo Kazimiero bažnyčios - 600m, 8 min ėjimo Jonų bažnyčia originaliai buvo pastatyta gotikinio stiliaus. Bažnyčia dažnai degė, po 1737m. vykusio gaisro buvo paaukštinta varpinė. 1828m. Karolis Podčašinskis perstatė bažnčią į klasicistinę. Nuo 1773m. bažnyčia priklauso universitetui. Yra 10 altorių. 1993m. popiežius Jonas Paulius lankėsi čia.


Pranciškus Ksaveras

Pranciškus Ksaveras buvo misionierių globėjas aukojęs savo gyvenimą tolimose ir nežinomose Rytų šalyse. Jis buvo autentiškas visais amžiais katalikų bažnyčiai gyvybingumo teikusios misionieriškos dvasios įsikūnijimas. Pranciškus Ksaveras gimė ispanijoje, 1506m. balandžio 7d. kilmingoje šeimoje. Vėliau dėl išsilavinimo išvyko į Paryžių kur sutiko Petrą Faverą ir Ignacą Lojolą. Jis buvo vienas iš pirmųju Jėzaus Draugijos narių. 1532-1536m. Pranciškus buvo Dormans-Beauvi kolegijos rektorius. Baigęs darbą kolegijoje kai tik galėdavo, plaukdavo į mažas Indijos vandenyno pakrantėje esančias saleles. Priplaukęs Japoniją, nemokėdamas japonų kalbos, ten subūrė nedidelę krikščionių bendruomenę. Pranciškus Ksaveras mirė nuo plaučių uždegimo 1552m. gruodžio 3d. Vėliau 1622m. buvo kanonizuotas Grigaliaus XV, o 1927m. Pijaus XI paskelbtas užsienio misijų globėju.


Amelija Žakšauskaitė Monika Varanauskaitė Mokytojai: J. Karašauskienė A. Balčiūnaitė K. Januškienė R. Tolvaišienė

Žakšauskaitė ir varanauskaitė jėzuitai ir vilnius  
Žakšauskaitė ir varanauskaitė jėzuitai ir vilnius  
Advertisement