Page 1

‫وادي الفيض‬ ‫وادي الفيض‬

‫أحمد رشاد‬

‫‪1‬‬


‫شعر شعبي‬ ‫أحمد رشاد‬ ‫الغلفا ‪ :‬الفنان موفق الزين‬ ‫ط‬ ‫طبع بموافقة وزارة العإلما‬ ‫رقم ‪ 45321‬عإاما ‪1999‬‬

‫وادي الفيض‬

‫أحمد رشاد‬

‫‪2‬‬


‫الهأداء‬ ‫صرِر عإلى صناعإةة‬ ‫إلى أمي التي ما زالت ترِ ة‬ ‫طخبز الصاج‬ ‫فيلتهطمهُ الخرون‬

‫وادي الفيض‬

‫أحمد رشاد‬

‫‪3‬‬


‫وجهُ الخير‬ ‫)الحاج أحمد المل(ا‬

‫وادي الفيض‬

‫أحمد رشاد‬

‫‪4‬‬


‫أهألل يا وجهُ الخير يا حلو ملكاك‬ ‫حييكَّ نسل أحرار أنت أملنا‬ ‫خمسين عإاما وعإاما وأحنا برجواك‬ ‫طلمن‬

‫عإلينا‬

‫جيت‬

‫سنين‬

‫مرن‬

‫ددر‬

‫يمشي‬

‫فرحم‬ ‫والخير‬

‫أهألنا‬ ‫وياك‬

‫وراهأن عإز واحنا انتهينا‬

‫دكل الجموع تسير تمشي بمـمـشاك‬

‫وادي الفيض‬

‫أحمد رشاد‬

‫‪5‬‬


‫لكَّ القلوب تهيم بس إلها حدنا‬ ‫رفا الحماما و طار والسلم مسعاك‬ ‫وأن ت‬ ‫ت‬

‫بعون ا‬

‫تنجز حلمنا‬

‫طخذُ المداد عإيون واكتب حلياك‬ ‫لكَّ صفحات طخ ط‬ ‫ط بقلمنا‬

‫القلب‬

‫حي الذُي عإالطيب والطيب سدواك‬ ‫تامر يا شيخ الكل أطل ط‬ ‫ب تمدنا‬ ‫نطبحر‬

‫وراك‬

‫خواضتن‬ ‫سيوفا‬ ‫وادي الفيض‬

‫ادرتجال‬ ‫للدما‬

‫عإالعدوان‬ ‫أحمد رشاد‬

‫طكلنا‬

‫لعيناك‬

‫بيها‬

‫انتحدنا‬

‫إحنا‬

‫بيمناك‬ ‫‪6‬‬


‫واطن ةرد ط‬ ‫ت‬

‫هأاك‬

‫الروح‬

‫بيكَّ انتغنا‬

‫جبير يا سنــجار واشمثكل خطاك‬ ‫الطيبات‬

‫والـ يطلب‬

‫بدو‬

‫يتأينا‬

‫حكيم خصم القول هأذُي مزاياك‬ ‫جميل فطعلكَّ صار للخلق سدنة‬ ‫يشهطد‬

‫لكَّ‬

‫التاريخ‬

‫وا لولك‬

‫ضطعدنا‬ ‫جان إحنا تالي الناس تايهُ ت‬ ‫فهيم تقرى الجاي و اشبطةعد رؤياك‬ ‫غيرك‬

‫طيفوج النار حسيبها جدنة‬

‫غيرك تعثيطر طاح ما ركى مركاك‬ ‫وادي الفيض‬

‫أحمد رشاد‬

‫‪7‬‬


‫عإالي‬

‫مرادك‬

‫دوما خيل وأعإدنة‬

‫صابر مدى الياما ومحيير أعإداك‬ ‫وإحنا‬

‫بعون ا‬

‫مثلكَّ‬

‫صبرنا‬ ‫ط‬

‫يا مطعم الجوعإان بسنين الضناك‬ ‫يا مسقي العطشان صافي عإسلنا‬ ‫سبحان رب الكون مديزك وأعإطاك‬ ‫تكطر شهامة وطيب عإالي جبلنا‬ ‫الركة‬

‫عإز‬

‫الدار هأامت بذُكراك‬

‫تجري منابع جود تسقي نخلنا‬

‫وادي الفيض‬

‫أحمد رشاد‬

‫‪8‬‬


‫غريبين‬

‫وادي الفيض‬

‫أحمد رشاد‬

‫‪9‬‬


‫مــــــــثـــــــل غــــريــــبـــيـــن‬ ‫بــسـوق الـمـديـنة تـصـادفنا‬ ‫ومـــــــــــــــــا تــــعــــارفــــنــــا‬ ‫جــن إحـنـا مــا عإـمر الـتقينا‬ ‫****‬ ‫مــــــــثـــــــل غــــريــــبـــيـــن‬ ‫وادي الفيض‬

‫أحمد رشاد‬

‫‪10‬‬


‫بـــــزحـــــمـــــة الـــــعـــــيــــد‬ ‫اجـتـافـنـا كــاســت بـعـضـهـا‬ ‫مــــــــــا تــــعـــذُرنـــا لـــــــــكَّ‬ ‫حـــــــــــــســـــــــــــافــــــــــــة‬ ‫ول تــســالــمـنـا وحــجــيــنـا‬ ‫***‬ ‫مــــــــثـــــــل غــــريــــبـــيـــن‬ ‫عإـــيــونــا خـــطـــف الــنــظــر‬ ‫شـــيفـــ ط‬ ‫ت حــزنــهــا شــتـــ ط‬ ‫ف‬ ‫قـــالـــت ســـوالـــف مـــطـــر‬ ‫وادي الفيض‬

‫أحمد رشاد‬

‫‪11‬‬


‫جـــــن إلـــهــا مـــييــة عإـــــاما‬ ‫بــــــس تــبــجـي الــحـزيـنـة‬ ‫***‬ ‫مــــــــثـــــــل غــــريــــبـــيـــن‬ ‫وعإــبــرنـا حـــــدود الــطـريـق‬ ‫هأــمــومـنـا تـــركــض ورانـــــا‬ ‫مــــا خــطــر لــيـنـا نـتـمـهـل‬ ‫ول ثـقـلت الـخـطـوات بـيـنا‬ ‫***‬ ‫مــــــــثـــــــل غــــريــــبـــيـــن‬ ‫وادي الفيض‬

‫أحمد رشاد‬

‫‪12‬‬


‫ومـــثــل لــحــظـات الــحــلـم‬ ‫مــــــــــــــــــا تــــــنــــــعـــــرفا‬ ‫مــرتــنــا خـــطـــ ط‬ ‫ف بــعــجــل‬ ‫مــــــــــــــــا تــــنــــمــــســــكَّ‬ ‫هأـــــي لــحـظـة وال اثــنـيـن‬ ‫لــــــــمــــــــن انـــــتـــــهـــــت‬ ‫إحــــنـــا ويــــاهأـــا انــتـهـيـنـا‬ ‫***‬ ‫مــــــــثــــــــل غـــــريـــــبـــــن‬ ‫الــــدرب يــاخـذُنـا بــســواده‬ ‫وادي الفيض‬

‫أحمد رشاد‬

‫‪13‬‬


‫يــرمــيـنـا حــــــد الـــشـــوفا‬ ‫وتــــــــــبـــــــــاعإـــــــــدنـــــــــا‬ ‫ول لـوحـنـا لـبـعـضنا بـأيـديـنا‬ ‫***‬ ‫مــــــــثـــــــل غــــريــــبـــيـــن‬ ‫وجــــوهأــــنــــا تـــقـــابـــلـــت‬ ‫صــــــــــبـــــــــــــــــحـيــــــــة‬ ‫ســــيـــل الـــكــهــر لـــطيـــاما‬ ‫غــ د‬ ‫طــاهأــا مــــــوج الـــحـــزن‬ ‫ســـدبـــاح وقــــــت الــفــيـض‬ ‫وادي الفيض‬

‫أحمد رشاد‬

‫‪14‬‬


‫بــــــس دحــكــنـا ومــشـيـنـا‬ ‫مــــــــثـــــــل غــــريــــبـــيـــن‬ ‫ومــا دريــت إنــي اشـتـهيت‬ ‫أركـــــــــــــــض عإـــــلـــــيــــكَّ‬ ‫بـــشــوق كـــــل مــشــتـاق‬ ‫يــــــــا خــــلــــي وأضــــمـــكَّ‬ ‫و أجــمـعـكَّ مــلــوى الـحـضـن‬ ‫بـــــــــــــســـــــــــــتـــــــــــــان‬ ‫حــــــــــــــــــــــــــــــــذُفا ورود‬ ‫وأقــطــف الــقـداح الـبـخـدك‬ ‫وادي الفيض‬

‫أحمد رشاد‬

‫‪15‬‬


‫واشـــــــــــــــــــمــــــــــــــــــكَّ‬ ‫واشــبــكـكَّ ضـــلــع بــضــلـع‬ ‫كــــل نــقـطـة مــدنـي اطتــةحـطن‬ ‫وأ دنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاما‬ ‫عإــلــديــت شـــمــس تـــمــوز‬ ‫جـــن إحـنـا سـمـنة بـكـيض‬ ‫كـل ما انذُوب تلمني واليمكَّ‬ ‫***‬ ‫مــــــــثـــــــل غــــريــــبـــيـــن‬ ‫ومــــــــــــــــــا دريـــــــــــــــــت‬ ‫وادي الفيض‬

‫أحمد رشاد‬

‫‪16‬‬


‫إنــــي اشـتـهـيـت اطنـتـسـالم‬ ‫وأطـــبــق الــعـشـرة طتــطبــق‬ ‫وأســـــــــــــــــــألــــــــــــــــــكَّ‬ ‫ســــــــــنــــــــــتــــــــــيـــــــــن‬ ‫ما شفتكَّ ول ط ط‬ ‫ب منكَّ خبر‬ ‫***‬ ‫رد ط‬ ‫ت أســـــــــــــــألـــــــــــــــكَّ‬ ‫ويــــــــــــــــن الــــــــوعإـــــــد؟‬ ‫مـــا تـذُكـر اشـجـان الـوعإـد؟‬ ‫قــبــل الـمـغـيـب و نـلـتـقـي‬ ‫وادي الفيض‬

‫أحمد رشاد‬

‫‪17‬‬


‫بـــــس أنـــــت مـــــا جــيــت‬ ‫ورحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت‬ ‫وآنــــــــــــــــي أنـــــتـــــظـــــر‬ ‫***‬ ‫ردت أســـــــــــــــألـــــــــــــــكَّ‬ ‫غـــــتــــــــــ ط‬ ‫ص الــــــــحـــــــرفا‬ ‫كـلـمـاتي ضــاعإـت وانـتـهت‬ ‫ولـسـاني مـن خـوفي تـ تتعيثر‬ ‫ســــــــــنــــــــــتــــــــــيـــــــــن‬ ‫ما شفتكَّ ول ط ط‬ ‫ب منكَّ خبر‬ ‫وادي الفيض‬

‫أحمد رشاد‬

‫‪18‬‬


‫***‬ ‫ردت أســـــــــــــــالـــــــــــــــكَّ‬ ‫ل مـــــــــــــــا أســــــــألـــــــكَّ‬ ‫لــــــــيـــــــش أســـــــألـــــــكَّ؟‬ ‫مـــــــــــــــــن شــــــــفــــــــت‬ ‫زنـــــــــــــــــــد بـــــــــزنـــــــــد‬ ‫مــتــشــابــكــيـن اثــــنـــيـــن‬ ‫وبــعــيـنـكَّ تـــبـــوك الــنــظـر‬ ‫أدركــــــت حـــجــم الــخــطـر‬ ‫ل تـــــــــــــعـــــــــــــتــــــــــــذُر‬ ‫وادي الفيض‬

‫أحمد رشاد‬

‫‪19‬‬


‫وشـنـفعي عإــاد مــن الـعذُر‬ ‫مــبــاركـة هأــــدوما الــعــرس‬ ‫تـــونـــي تـــاعإـــرفا الــخــبــر‬

‫رحلة‬

‫وادي الفيض‬

‫أحمد رشاد‬

‫‪20‬‬


‫سلما و مرحبا شلونج‬ ‫صباح‬

‫الخير‬

‫يا‬

‫بنيية‬

‫دقيقة وحدة من فضلج‬

‫وادي الفيض‬

‫أحمد رشاد‬

‫‪21‬‬


‫تا‬

‫قلج‬

‫قبل‬

‫عإاد‬

‫سنتين‬

‫لمحت‬

‫وشبييا‬

‫مو‬

‫أكثر‬

‫خشوفا‬

‫بريية‬

‫شفتهن عإالنهر يمشن‬ ‫لفن‬

‫عإالروض‬

‫خذُاني‬

‫وادي الفيض‬

‫صبحيية‬

‫الشوق ودياهأن‬

‫صرت‬

‫ناطور‬

‫أعإيبي‬

‫أكربهن‬

‫عإالمديا‬ ‫بدمعي‬

‫شريعة‬

‫وصافية‬

‫غزالة‬

‫منهن‬ ‫أحمد رشاد‬

‫لديا‬ ‫مبينا‬ ‫‪22‬‬


‫هأنوفا‬

‫تقول‬

‫حورية‬

‫رمتني‬

‫بعينها‬

‫وغابت‬

‫سبتني‬

‫عإن قصد نية‬

‫نزفت أنهار من حزني‬ ‫سقيت‬

‫سهول مروية‬

‫نبت‬

‫قيداح‬

‫عإالشفة‬

‫تعيل‬

‫ورود‬

‫شامية‬

‫تردكز‬

‫بالحشا‬

‫رمشهُ‬

‫فشكَّ‬

‫وسهاما‬

‫حربية‬

‫كتمت وما بح ط‬ ‫ت سري‬ ‫وادي الفيض‬

‫أحمد رشاد‬

‫‪23‬‬


‫نصير‬

‫أخافا‬

‫عإاردية‬

‫كواني الشوق وآني أننطر‬ ‫طعين‬

‫يصيح‬

‫بردية‬

‫تقدلب‬

‫عإالجمر‬

‫جبدي‬

‫نار‬

‫جمرية‬

‫يا‬

‫قلبي‬

‫تمدهل‬

‫هأالخشف هأددى‬

‫تبدسم‬

‫غديا‬

‫بسمتهُ‬

‫تثنى‬ ‫يا‬

‫والصبح‬ ‫جتفهُ‬

‫صار‬

‫بدين‬ ‫ليلية‬

‫يمد لي جفوفا من فضة‬ ‫وادي الفيض‬

‫أحمد رشاد‬

‫‪24‬‬


‫أحسها لسمة سحريية‬ ‫شعرت بحالي بس طاير‬ ‫فراشة‬

‫طقمرية‬

‫بروضة‬

‫صفقت جناحي بالعالي‬ ‫فوق‬

‫لفوق‬

‫يا نجم‬ ‫تلدقى‬

‫عإالدية‬

‫سهيل هأا جيتكَّ‬ ‫شوفا‬

‫ما‬

‫بديا‬

‫خذُاني سهيل باحضانهُ‬ ‫سرينا‬

‫برحلة‬

‫جوية‬

‫عإبرن دروب بس تزهأي‬ ‫وادي الفيض‬

‫أحمد رشاد‬

‫‪25‬‬


‫عإجيبة‬ ‫بدى‬

‫وليلة‬

‫خمرية‬

‫الميزان‬

‫يوميلي‬

‫ريدطح‬

‫تف ي‬ ‫ضطل‬

‫شويية‬

‫نثر لي عإالمدى نجومهُ‬ ‫تاطأخذُ‬

‫وحدة‬

‫وردية‬

‫لمع ط‬ ‫ت لي من النجم وحدة‬ ‫وردتي‬

‫وهأذُي‬ ‫أمانة‬

‫وادي الفيض‬

‫شو‬

‫صلج‬

‫هأدي‬ ‫هأينا‬

‫يا وردة‬

‫وساكنة المديا‬

‫غمزتني‬

‫قالت‬

‫وبدلع‬

‫أحمد رشاد‬

‫‪26‬‬


‫رقيقة‬

‫تفيض‬

‫حندية‬

‫إن شفتني عإالرض وردة‬ ‫تراني‬

‫وادي الفيض‬

‫بالسما‬

‫أحمد رشاد‬

‫ثرديا‬

‫‪27‬‬


‫النخوة‬

‫قــــوما اســــرطج واتــحـرك بـيـنـا‬ ‫وادي الفيض‬

‫أحمد رشاد‬

‫‪28‬‬


‫وخــلــيــنـا نـــســـرح عإــالــبــطل‬ ‫نـتـشـابـكَّ لــــكَّ وديــــا الــمــوت‬ ‫ومـــــــــــــــــا نــــخــــشــــاهأــــا‬ ‫جــــــــــــــــــــف بــــــــــجـــــــــف‬ ‫الــــمــــوت يــلــفــنــا بــحــنــيـة‬ ‫ط‬ ‫الــــــــــــــذُل‬ ‫ول نـــــــرضـــــــى‬ ‫***‬ ‫الــســيــف ايـــحـــطز ويــجــرحـنـا‬ ‫وإحــــــــــنـــــــــا نــطــــصطــــــطبــــــر‬ ‫عإــــــــــيـــــــــب أنــــــقوطل لــــــهُ‬ ‫وادي الفيض‬

‫أحمد رشاد‬

‫‪29‬‬


‫بــــــــــــــــــــس هأــــــــــدنـــــــــا‬ ‫عإـــــــــــن دربــــــــــكَّ خــــــــــل‬ ‫***‬ ‫قـــــــــــــــــــوما اســــــــــــــــــرج‬ ‫والــــــخـــــيـــــل الــــــعـــــدنـــــا‬ ‫اشـــــــــقـــــــــد ودتـــــــــنــــــــا‬ ‫مــنـهـا زغــيــرة مـــا نـعـسـدفها‬ ‫الـــــــــــــــــدرب اتــــــعـــــرفـــــهُ‬ ‫هأــــذُي عإــبـييـة ل مــــا اتــجـل‬ ‫***‬ ‫وادي الفيض‬

‫أحمد رشاد‬

‫‪30‬‬


‫بــــــــــنـــــــــت الــــــــــريـــــــــح‬ ‫طتـــــــــشـــــــــطق الـــــــــريــــــــح‬ ‫الــــــــفـــــــارس فـــــــــــــــارس‬ ‫مــهــمـا صــــار ومــهـمـا حــــدل‬ ‫***‬ ‫قـــــــــــــــــــوما اســــــــــــــــــرج‬ ‫يــــــــــا ضــــحـــكـــة بـــــاجـــــر‬ ‫كـــلـــنـــا نـــنـــطــر صـــبـــحــكَّ‬ ‫فــجـرك يـغـسـل وجـــهُ الـلـيل‬ ‫بجفو‬ ‫وادي الفيض‬

‫أحمد رشاد‬

‫‪31‬‬


‫يجلي قلبن صدى وجندزر‬ ‫داوى جـــرحـــن مـــدنــكَّ عإدمـــــل‬ ‫***‬ ‫جــــــــــــــــوى بــــــــصــــــــدري‬ ‫الـــــــــهـــــــــم اتـــــــــجـــــــــذُر‬ ‫مــا مــن سـيـفن عإـندك نـلقى‬ ‫خـطـــــــــطذُ مــــــــــن رمـــــشــــي‬ ‫ســــــــيــــــــف وخــــــنـــــجـــــر‬ ‫راس الــــــــــــكـــــــــــذُلـــــــــــة‬ ‫لـــــــــجــــــــاما لــــــمــــــهـــــرك‬ ‫وادي الفيض‬

‫أحمد رشاد‬

‫‪32‬‬


‫هأـــــــــــــا يــــــــــــا مــــــعــــــيود‬ ‫ل تـــــــــــســــــــــتــــــــــنلدــــــــــا‬ ‫شـــــــــــــــــد إحـــــــــزامــــــــكَّ‬ ‫واطكـــــــــــــــــر ط‬ ‫ب صـــــــــفــــــــكَّ‬ ‫صـــوت ســلحـكَّ خـــل يـتـغـينا‬ ‫***‬ ‫أرفــع راســكَّ واكـشف صـدرك‬ ‫مـثـل الـسـبع بـوسـط الـمحنة‬ ‫نــــــصــــــلــــــة خــــــنــــــجـــــر‬ ‫قـــطــرة دمـــــكَّ بــيـهـا اتــحـنـا‬ ‫وادي الفيض‬

‫أحمد رشاد‬

‫‪33‬‬


‫وإطن فــارقــت وحــــم حــصـانـكَّ‬ ‫رفيــــــــــــــــــ ط‬ ‫ت روحــــــــــــــــــكَّ‬ ‫يــــيم الــعــرش اطتــطحــ ط‬ ‫ط وتــقـعـد‬ ‫عإــصـفـورة ومـسـكـدنها الـجـنـة‬ ‫***‬ ‫هأــــــــا يــــــــا بــــــــن أمـــــــي‬ ‫كـــــــــــــــــــل خـــــــديــــــاتــــــكَّ‬ ‫لـبـسـن ثـــوب الـزفـة مـكـ د‬ ‫صب‬ ‫وقـــفــن عإــالـمـفـرق نــطـردنـكَّ‬ ‫***‬ ‫وادي الفيض‬

‫أحمد رشاد‬

‫‪34‬‬


‫طتـــذُكــر بــمــهـادك يــــا زغــيــر‬ ‫دتــــــذُكــــــر يــــــــــــا مــــــدلـــــل‬ ‫مـــــــــــــــــــــا تــــــــــذُكــــــــــر؟‬ ‫كــل مــا تـبجي شـهد هأـدزنكَّ؟‬ ‫بـرمش الـعين شقد شالدنكَّ؟؟‬ ‫***‬ ‫رســمــن أحـــلما بــكـل لـيـلـة‬ ‫بــــــــــاجـــــــــر تــــــــــرجـــــــــع‬ ‫ويـــــــــــضــــــــــمــــــــــنيــــــــــكَّ‬ ‫أجــــــــبـــــــر خـــــاطـــــرهأـــــن‬ ‫وادي الفيض‬

‫أحمد رشاد‬

‫‪35‬‬


‫بــــــــــــــــــــس نــــــــــوبــــــــــة‬ ‫اتــزهأــر الــدنـيـا لــــو شـافـدنـكَّ‬

‫وادي الفيض‬

‫أحمد رشاد‬

‫‪36‬‬


‫وادي الفيض‬

‫وادي الفيض‬

‫أحمد رشاد‬

‫‪37‬‬


‫نـهـر حـزنـي عإـلـى راس الـقلم يـقطر‬ ‫صــــــحـــــاري والــــعــــمـــر دفــــــتـــــر‬ ‫جـــــــرى ســـيـــل وكـــســـر ســـدنـــا‬ ‫مـــــعـــــد يـــنـــفـــع يـــــلــــو عإـــــدنــــا‬ ‫تــــــــرى طــــيــــر الـــســـعــد وكــــــــر‬ ‫مــــــــــــن بــــعــــدهأــــا ول فــــــرفــــــر‬ ‫***‬ ‫يا هأل بعدك عإلى حلقي جما الخنجر‬ ‫طـــبـــق ســنــتـيـن وآنــــــي انــنــطــر‬ ‫وادي الفيض‬

‫أحمد رشاد‬

‫‪38‬‬


‫عإـــــســـــن بـــالــعــيــد ونـــشـــوفـــكَّ‬ ‫تـــــــــران نـــصـــيـــر لــــــــكَّ مـــجـــنــد‬ ‫ســـــلســــل فـــــضــــة بــســيــوفــكَّ‬ ‫يــــهــــل وجــــهـــكَّ خــــبـــز أســــمـــر‬ ‫صــــبـــاح الــعــيــد مــابــديــن ول نــــــدور‬ ‫شــــبـــهُ مــفــطــوما بــــــس يــشــلــع‬ ‫تـــــــرانــــــي عإـــــــلــــــى صــــــــــــدك‬ ‫طــــــريـــــح فـــــــــــراش جـــاتـــلــنــي‬ ‫عإــــــطـــــش تــــــمـــــوز مــــــايـــــروى‬ ‫وبــــــــرد كــــانـــون بـــــــس يــــقـــرص‬ ‫وادي الفيض‬

‫أحمد رشاد‬

‫‪39‬‬


‫حــــســــافـــة غـــيـــمـــنــا عإــــــاجـــــر‬ ‫شــــجـــرنـــا مــــــــــات بـــالـــحــســرة‬ ‫ول حــــــتـــــى الــــغـــصـــن أزهأــــــــــر‬ ‫***‬ ‫يـهل عإـطرك مـثل ريـح الـهل واشهى‬ ‫ومــــثـــل وضــــــح الــــــدلل فـــاحـــت‬ ‫ارتـــــجــــى الــقــمــقــوما عإــالــمــوقــد‬ ‫بــــجـــى الــمــحـمـاس مــــــن كـــدتـــر‬ ‫عإـــــلمـــــكَّ شـــــايـــــل الـــمـــاشـــة‬ ‫تـــلـــقـــط مــــــــن جــــمــــر قـــلـــبــي‬ ‫وادي الفيض‬

‫أحمد رشاد‬

‫‪40‬‬


‫مــــصــــبــــكَّ بــــالــــهـــوى يــــــكـــــرما‬ ‫اشــتــهـيـت نــــــذُوق لــــــكَّ شـــفـــة‬ ‫رفـــــــعــــــت الــــــجــــــف لــــلــــدلــــة‬ ‫ارتـــــمــــى الـــفــنــجــان واتـــكـــدســر‬ ‫***‬ ‫يــــهــــل صــــوتـــكَّ رزيـــــــز حــــجـــول‬ ‫تــــــوالــــــي الــــلــــيــــل فــــــززنـــــي‬ ‫شـــــــــكــــــــثــــــــر مـــــــــــــنــــــــــــكَّ‬ ‫شـــــفـــــت قـــــســــوة ول تـــــرحــــم‬ ‫عإــــــلـــــدي بـــالـــحـــيــل يــــاظــــالـــم‬ ‫وادي الفيض‬

‫أحمد رشاد‬

‫‪41‬‬


‫يـــــدوما الـــــدوما تــاذيــنـي و لتــــرأفا‬ ‫جــــــــــــمــــــــــــا الــــــلــــــيــــــمـــــون‬ ‫مـــــــن خــــوفـــي انــقــطــع قــلــبــي‬ ‫وانــــــــــــــــــــــــت ســــــــكــــــــيـــــــن‬ ‫عإـــــلـــــى الــجــنــبــيــن حـــــززنـــــي‬ ‫عإـــــــلــــــدي دحــــــــــــق بـــعـــيـــنـــكَّ‬ ‫طـــــــــــــفــــــــــــت نـــــــــــــــــــــــــاري‬ ‫أمـــــــــانة تقــــــــوما بــــــــس وزنــــــــي‬ ‫***‬ ‫يـــــــــــــهــــــــــــل حـــــــــجــــــــيــــــــكَّ‬ ‫وادي الفيض‬

‫أحمد رشاد‬

‫‪42‬‬


‫مــــثــــل دفــــتــــر شــــعـــر عإـــــــذُري‬ ‫عإـــلــى حـــروفــهُ طـــغــى حــســنـكَّ‬ ‫اشــكــثـر مـــــا خـــــذُ غـــــوى مـــنــكَّ‬ ‫اشـــقـــد تــبــاهأــي بـــيـــكَّ رســـمـــهُط‬ ‫اشـــــــــــقـــــــــــد رســـــــمـــــــتـــــــكَّ‬ ‫رحـــــــــــت عإــــــنـــــي و لانـــــدلـــــكَّ‬ ‫صـــــــــــــــرت ودراد عإــــالــــشــــاطـــي‬ ‫أصــــابـــح كـــــــل شـــمـــس تــطــلــع‬ ‫عإــــســـانـــي الــــتـــقـــى بــــظـــلـــكَّ‬ ‫أددور الــــــدنــــــيــــــا وأســــــألــــــهــــــا‬ ‫وادي الفيض‬

‫أحمد رشاد‬

‫‪43‬‬


‫عإــــجــــب ربــــنــــا خــــلـــق مـــثــلــكَّ‬ ‫يــــهــــل أســــمـــكَّ عإـــــــذُب مــــييـــا‬ ‫فــــــراتـــــي والـــــهـــــوى غـــــربـــــي‬ ‫الــــنــــهـــر والـــــســـــور والـــقـــلــعــة‬ ‫تـــقــاســمــتــم نـــــبـــــض قــــلـــبـــي‬ ‫اشــبـقـى لــــي عإــــاد مــــن حــالــي‬ ‫تــــــوالــــــي عإــــــيــــــن رمــــــدانــــــة‬ ‫وبــــــقــــــايــــــا روح مــــــجــــــروحـــــة‬ ‫عإـــــلــــيــــلــــة ودوما مــــــرضــــــانـــــة‬ ‫***‬ ‫وادي الفيض‬

‫أحمد رشاد‬

‫‪44‬‬


‫صــــحـــيـــح الــــغـــربـــي لـــيــنــيســم‬ ‫يــــهــــيــــض حـــــــــــروح مـــلـــتـــمــة‬ ‫وصـــحـــيــح الـــشـــمــس لــيــغــابــت‬ ‫تـــــســـــاوى الـــعـــيـــن والـــظــلــمــة‬ ‫وصــحــيــح إنــــــكَّ عإـــلـــي قـــاســي‬ ‫طــمــعــتـي بــــيـــكَّ بـــــــس ضـــمـــة‬ ‫بـــعـــدهأـــا شـــــمــــا ردت ســـــــــو د‬ ‫ي‬ ‫تـــــــــــرى دنــــــيـــــا د‬ ‫ي مــــاتـــســـوى‬ ‫بــحـسـبـتـي ويــــــاك بــــــس ضـــمــة‬ ‫يـــــــاوادي الـــفــيــض مـــــــا تــــــدري‬ ‫وادي الفيض‬

‫أحمد رشاد‬

‫‪45‬‬


‫عإـــــلـــــى الـــزيـــنــيــن حـــســـرتــنــا‬ ‫يــــــــاوادى الـــفـــيــض وان طــــالــــت‬ ‫مـــــــــــــدى اليــــــــــــاما غـــربـــتـــنـــا‬

‫وادي الفيض‬

‫أحمد رشاد‬

‫‪46‬‬


‫غريبة‬

‫وادي الفيض‬

‫أحمد رشاد‬

‫‪47‬‬


‫يا قــــــــــلـــــــــب‬ ‫بـــــــايــــــدي زرعإـــــــتــــــكَّ‬ ‫و بـعـظـم ضـلـعـي حـرثـتـكَّ‬ ‫خــسـارة وانـكـسر ضـلـعي‬ ‫سـقيتكَّ مـن دمـعي عإيني‬ ‫يـــــــــــــــــا صـــــــــاحــــــــي‬ ‫وادي الفيض‬

‫أحمد رشاد‬

‫‪48‬‬


‫مـــــــا نــــشـــف دمــــعـــي‬ ‫****‬ ‫أحــــــن إلــيــلــة الــمـلـقـى‬ ‫أطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوفا‬ ‫وأغــــــــــــرق بــــدمــــعـــي‬ ‫أحـــوش مــن الـقـمر ضــوك‬ ‫حـــــــــــــســــــــــــافــــــــــــة‬ ‫وانــــطـــفـــى شـــمـــعـــي‬ ‫غــريــبـة يــــا قــلــب مــنــكَّ‬ ‫زرعإــتـكَّ مـــا طــلـع زرعإــي‬ ‫وادي الفيض‬

‫أحمد رشاد‬

‫‪49‬‬


‫***‬ ‫غــريـبـة يــــا قــلــب دقــتـكَّ‬ ‫يـــا حــالـكَّ عإــذُب أحـوالـي‬ ‫هأـــــذُول الـــنــاس مـلـتـمـة‬ ‫تــــــحــــــب… تـــتعـــشتـــطق‬ ‫بـــــــــــــــس تـــــضـــــحـــــكَّ‬ ‫أشــوفــكَّ بـالـحـزن ســـارح‬ ‫تــــــــــــــنـــــــــــــــــــــــــوح‬ ‫ويــــــــا ثـــقــل دمــــعـــكَّ‬ ‫اتـــــــــــــــــــــحـــــــــــــــــــــن‬ ‫وادي الفيض‬

‫أحمد رشاد‬

‫‪50‬‬


‫وتــشــتــهــي الــعــشــقــة‬ ‫كَّ‬ ‫يــا قـلـبي الـعـشق مـو لـ ت‬ ‫يــمــر الــهــوى مـــن يــمـكَّ‬ ‫ل هأــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيزك‬ ‫ل رمــــــــــــى غــــصــــنــــكَّ‬ ‫يـــــا دومكَّ عإـــايــش بــهـمـكَّ‬ ‫غــريــبـة يــــا قــلــب مــنــكَّ‬ ‫***‬ ‫يـــــــــــــــــــا قــــــلــــــبــــــي‬ ‫إنـــــــــت مـــــــــو مـــنـــهــم‬ ‫وادي الفيض‬

‫أحمد رشاد‬

‫‪51‬‬


‫حــمـادة ولـلـعـشق صــحـرا‬ ‫مــــفــــازة تـــــــراب بــــرييــة‬ ‫ك‬ ‫نــــــــــــــــــــســـــــــــــــــــو ت‬ ‫ومـــــــا ســــقـــم زرعإـــــــكَّ‬ ‫ســكــنـت ديـــــار مـنـسـيـة‬ ‫تـــــــرى اليــــــاما تــرمــيــكَّ‬ ‫جـــــمــــا الــــــــدولب دوارة‬ ‫عإـلـى جـمر الـوقت تـصفي‬ ‫وتــــرى الوهأـــاما خـدعإـنـكَّ‬ ‫غــريــبـة يــــا قــلــب مــنــكَّ‬ ‫وادي الفيض‬

‫أحمد رشاد‬

‫‪52‬‬


‫****‬ ‫أهأـــيـــم واتـــبـــع دروبــــــكَّ‬ ‫عإــلــديـا الـــنــوما بـالـحـسـرة‬ ‫واتـــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــهُ‬ ‫خـــــطـــــاي تــســحــبــنـي‬ ‫عإلى خطوط الهوى الحمرة‬ ‫واشــوفــكَّ بـالـحـلم يــمـي‬ ‫يــا جـيتكَّ جـالعرس عإـندي‬ ‫وأحـسـبكَّ عإـالـعرش قـاعإـد‬ ‫يـا تـاجكَّ مــن فــرط جـبـدي‬ ‫وادي الفيض‬

‫أحمد رشاد‬

‫‪53‬‬


‫وأضــمـكَّ عإـالـصـدر بــايـدي‬ ‫أضــديـع ضـلـوعإي بـضـلوعإكَّ‬ ‫وأعإـيش الـعمر بـس أرجـف‬ ‫وأغــــدرق الــثـوب بـدمـوعإـكَّ‬ ‫وأجـــــــدمـــــــع الـــــــريـــــــج‬ ‫هأـــــــــــــــي كـــــلـــــمــــة‬ ‫ألـــدم حــروفـي تـــا ألـفـظها‬ ‫أثـــاري شـفـافي مـشـلولة‬ ‫أحـــــاول أكــتــبـن اســمــكَّ‬ ‫أخــطـط عإــالـورق رســمـكَّ‬ ‫وادي الفيض‬

‫أحمد رشاد‬

‫‪54‬‬


‫يـــجــف الــحــبـر بــاقـلمـي‬ ‫طــلحـي الـــورق جـالـمـديا‬ ‫واغـيـب عإــن الـفكر وأشـرد‬ ‫وأشــــــــــــــــــوفـــــــــــــــــكَّ‬ ‫جــــالـــنـــبـــع صــــــافــــــي‬ ‫وارســــــــــــــــــمـــــــــــــــــكَّ‬ ‫روضـــــــة مــــــن نـــرجـــس‬ ‫واشـــدمـــكَّ يـــــا ورد فـــدتــح‬ ‫ربـــيـــع الــدنــيــا بــعــيـونـكَّ‬ ‫وأتــــــــــــــوه بـــــوجــــهــــكَّ‬ ‫وادي الفيض‬

‫أحمد رشاد‬

‫‪55‬‬


‫وأســــــــــــــــــــــــــــــــــــــرح‬ ‫أددور لــحـالـي مـــا ألـقـانـي‬ ‫شــراكـة الـــروح يـــا خـلـي‬ ‫أثـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاري‬ ‫جــسـمـي مـــن جـسـمـكَّ‬ ‫غــريــبـة يــــا قــلــب مــنــكَّ‬

‫وادي الفيض‬

‫أحمد رشاد‬

‫‪56‬‬


‫وادي الفيض‬

‫أحمد رشاد‬

‫‪57‬‬


‫المعلم‬

‫كـل مـا أقـعد لحالي أقول‬ ‫يــمــكــني ألـــقـــي عإـــــذُر‬ ‫وادي الفيض‬

‫أحمد رشاد‬

‫‪58‬‬


‫أجــمـع عإــيـوب الـجـسـد‬ ‫وأحــسـب أخــطـاء الـعـمر‬ ‫مــدري الـسـبب مــو كـفؤ‬ ‫وبـمـعاشري شـايل غـدر‪.‬‬ ‫يــمــكــن لنــــــي فــقــيـر‬ ‫مــعــلـم وأكـــتــب شــعــر‬ ‫مـــا حـيـلـتي غـيـر الـقـلم‬ ‫دفــــتـــر وجـــــــرة حـــبـــر‬ ‫وشودية مــن كـتب الـنقد‬ ‫والـــتـــراجـــم والـــســـديــر‬ ‫وادي الفيض‬

‫أحمد رشاد‬

‫‪59‬‬


‫وتــالــي دراجــــة قـديـمـة‬ ‫ضـي أمـــور الـدهأـر‬ ‫تـــا أقــ ي‬ ‫ســدواحــة بــــدروب الـبـلـد‬ ‫من الرميلة لشطوط النهر‬ ‫أدخـــــل الـــصــف بــحــزن‬ ‫راســـي مـنـكوث الـشـعر‬ ‫مــن الـهـوى يـطفح طـفح‬ ‫وجــهـي دومـــي مـنـذُعإـر‬ ‫بــدلـتـي وحــيــدة يـتـيـمة‬ ‫تــشـتـكـي كــثــر الــعـصـر‬ ‫وادي الفيض‬

‫أحمد رشاد‬

‫‪60‬‬


‫حـجـولها عإـراضة وقـصيرة‬ ‫مــرقــعـة عإـــــن الــخــصـر‬ ‫جـيـوبـها زغـــار و نـظـيـفة‬ ‫تــنـتـظـر تــالــي الــشـهـر‬ ‫والـمـحاسب مــن الـبخت‬ ‫يــنـفـخ ومــــا ظـــل صــبـر‬ ‫يــجـمـع ويــطـرح ويـجـيـب‬ ‫بــالــخـصـم جـــانـــا أمـــــر‬ ‫عإـــشــرة بـالـمـيـة تــــروح‬ ‫لــمـدة اثـنـا عإـشـر شـهـر‬ ‫وادي الفيض‬

‫أحمد رشاد‬

‫‪61‬‬


‫طـــــارت الــغــلـة بــعــجـل‬ ‫أصـــبــح الـــحــال بــخـطـر‬ ‫مــاعإــمـر نـــوبــة ركـــبــت‬ ‫مـرسـيدس وبـيجو وشـفر‬ ‫ول أظـــــن أنـــــي نــمــت‬ ‫ول غــفـت عإـيـنـي بـقـصر‬ ‫ول لـبـسـت جــوخ وحـريـر‬ ‫ول الـدقـن شـافـت عإـطـر‬ ‫الـــغـــدا كـــســـرة خـــبـــز‬ ‫والــعــشـا كــاســة صــبــر‬ ‫وادي الفيض‬

‫أحمد رشاد‬

‫‪62‬‬


‫أفـــطـــر بــقــولــة كـــريــم‬ ‫يـــدســر عإــلـيـنـا الــعــسـر‬ ‫قــسـمـتـي إنــــي أظــــل‬ ‫مــعـلـم و عإــمــري فــخــر‬

‫وادي الفيض‬

‫أحمد رشاد‬

‫‪63‬‬


‫عإتابات‬

‫وادي الفيض‬

‫أحمد رشاد‬

‫‪64‬‬


‫أحـيـهُ تـقـول مــن هأـجرك وبـرداي‬ ‫أدفـــي الـــروح بـهـدومي وبــرداي‬ ‫يا حجب الشيخ ماظنتي برى داي‬ ‫سـكـن بـالجوفا واهأـرالي الـحشا‬ ‫****‬ ‫هأـبـاري الـبـيض عإـالراحم يـلوحان‬ ‫ويـا قبري لـيش مـطبق لـي لوحان‬ ‫عإشيري الزين عإالمغسل يلو حن‬ ‫تـــردلــي الــــروح وتــزيــح الــغـطـا‬ ‫****‬ ‫وادي الفيض‬

‫أحمد رشاد‬

‫‪65‬‬


‫إن رفعت اللحافا ياخلي ترى عإود‬ ‫ويـانبض الـقلب عإالفرقة ترى عإود‬ ‫حـليب الـنوق بـس تخثر ترى عإود‬ ‫نــبــطـل بــنــوب ونــتــرك الــهــوى‬ ‫****‬ ‫طـبـقت الـسـن عإـالشفة ولمـاي‬ ‫واكـزبـالحيل مــن حــري ول مــاي‬ ‫تـــرانـــي ويــــــاك لزادد ول مـــــاي‬ ‫اطـــعــم الــــروح واسـقـيـهـا غــثــا‬ ‫****‬ ‫وادي الفيض‬

‫أحمد رشاد‬

‫‪66‬‬


‫أل يـا دار )ن(ا صـفت للبوما وغراب‬ ‫اجــنــاب أهأــلـهـا الــيــوما وغــــراب‬ ‫بـعـد عإـزهأـا مـجـدهأا مــال واغـرب‬ ‫غــــدت حــيـطـان سـافـيـهـا غــثــا‬ ‫****‬ ‫زمـــــان الــمــر قـلـبـنـي كــمــا راد‬ ‫وصــــرت لـلـهـم بـالـغـربة كــمـاراد‬ ‫عإــلــدواه اتــــرد لـعـيـونـي كــمــا رد‬ ‫الـقميص الـشوفا مـن بعد العمى‬ ‫****‬ ‫وادي الفيض‬

‫أحمد رشاد‬

‫‪67‬‬


‫كـتـبت الـشـوق لـلـغايب عإـنـاوين‬ ‫يـاقـلـبـي دوما بـالـغـربة عإـــن وون‬ ‫خـذُاك الـبين بـس قـلي عإـنا ويـن‬ ‫ورمــاك شـلـون مـن غـاد الـسراب‬ ‫****‬ ‫لـوانـي الـقـهر مـن عإـنقي ولنـي‬ ‫يـــا صـــم الـصـخـر بـجـيـتو ولنــي‬ ‫تـحسبني شلون ما تدري؟ ولني‬ ‫جــبــل ســنـجـار وجــفــوفا نـــدى‬ ‫****‬ ‫وادي الفيض‬

‫أحمد رشاد‬

‫‪68‬‬


‫عإـلـيهم دوما يـا دمـعي بـس تـهل‬ ‫يـا شـهر الـبين والـفركة بس تهل‬ ‫لجـل مـلقاك يـا غايب بست هأل‬ ‫الــجـمـر رمـــان والـعـلـقم شـــراب‬ ‫****‬ ‫زمــــان الــمــر مـيـلـنـي ول مــــال‬ ‫سـقاني انـهار مـن دفـلى ول مل‬ ‫صــــرت ويــــاه ل عإــــزوة ول مـــال‬ ‫جــبــد مــطـعـون مــــا لــــدوى دوى‬ ‫****‬ ‫وادي الفيض‬

‫أحمد رشاد‬

‫‪69‬‬


‫عإـجـب مـسلوب مـن عإـقلهُ ولراد‬ ‫ألـــــــف مــكــتــوب دزيـــنـــا ول راد‬ ‫ردنــــــا نـــشـــوفا قــصـتـنـا ول راد‬ ‫و دعإــانــا نــتـيـهُ بــديــار الجــنـاب‬

‫وادي الفيض‬

‫أحمد رشاد‬

‫‪70‬‬


‫شيخ الدب‬ ‫)د‪ .‬عبد السلما العجيلي(ا‬

‫وادي الفيض‬

‫أحمد رشاد‬

‫‪71‬‬


‫ددورت كـــل الـمـجـالس سـايـلـت كـــل مــن كـتـب‬ ‫لـلـنهر جـيـت اشـتـكي اسـمـع شـكوتي والـعتب‬ ‫الــتـمـس بــحــر الـقـصـيدة والـبـحـر مــنـي هأـــرب‬ ‫اسـأل طـلحي هأـالورق بـس الـورق هأـدو الـتعب‬ ‫مــن خـطـم اسـمكَّ عإـلدي اشـعلت شـعري لـهب‬ ‫جـــت الـقـوافي جـالـمطر اتـزاحـمت حـبـها غـلـب‬ ‫الـسـويـدا مـعـتـزة بـجـبلها شـامـخة بـنـت الـعـرب‬ ‫نـاعإورة سـموهأا حـماة والـعاصي صـار إلـها نسب‬ ‫هأـذُ ي الـمعرة بـشيخها نـالت مـعالي مـن الرتب‬ ‫وادي الفيض‬

‫أحمد رشاد‬

‫‪72‬‬


‫الــرقــة بــيـكَّ تـفـتـخر عإـجـيـلي يـــا شــيـخ الدب‬ ‫كَّ اســم‬ ‫نــومـان جـانـت مـبـتدى وعإـيـنين هأــطن لــ ت‬ ‫والـساحرة الـبنت الـجميلة نـقشت بـقلبي رسم‬ ‫والـمـقـامـات وســحـرهأـا والــنـفـس حطــطبـهـا نــهـم‬ ‫والــقــنـاديـل اشــعـلـتـهـا لـــيفــن الــدنــيـا اطبــحــلـم‬ ‫والــنـسـا وخــيـلـكَّ ســبـوكـة والـلـيـالـي والـنـجـم‬ ‫بـاسـمة الـيـقطر دمـعـها وعإــذُرا ســودة تـسـتحم‬ ‫مـن دمـعي لغـسل حـزنها بـسيف وتابوت وختم‬ ‫والــمـجـانـيـن وقــصــصـهـم والــعــيــادة تـزدحــم‬ ‫سـبـعين مــدرن بـالحجي وبـالقنطرة فـارس شـهم‬ ‫وادي الفيض‬

‫أحمد رشاد‬

‫‪73‬‬


‫تحسبها كل لحظة ودقيقة ساعإة ملزما محتشم‬ ‫حـفـنة مــن ذكــرى عإـزيـزة مـطـدرزة بـدقـة ووشـم‬ ‫والــعـشـيـات وحــديــثـكَّ داون جـــــروح الــســهـم‬ ‫جــتـنـي دعإــــوة لـلـسـفر تــاشـرد بـدنـيـا الـحـلـم‬ ‫بـكل وادي لزرعإـلكَّ عإـصا مـسبحة وريـشة وقـلم‬ ‫وقـلـوبي انـثـرهأا عإـلـى سـلـكَّ الـمـشاعإر والـنغم‬ ‫دربـكة يـا جـيل انـتهى سـلطان وكـل نـهرك فـهم‬ ‫ســديــاد و الرض اتــعـرفا إن انـــت ســيـد لـلـقـلم‬ ‫اســمــكَّ ونــهـر الــفـرات مـشـعـل الــرقـة وعإــلـم‬

‫وادي الفيض‬

‫أحمد رشاد‬

‫‪74‬‬


‫الفهرس‬ ‫الهأداء ……‪3..…….…….…………….‬‬ ‫وجهُ الخير…‪4.………..…………….….‬‬ ‫غريبين……‪9……..…………………...‬‬ ‫رحلة………………………………‪20..‬‬ ‫النخوة……………………………‪27….‬‬ ‫وادي الفيض …………………………‪36‬‬ ‫غريبة ………………………………‪46‬‬ ‫المعلم………………………………‪56.‬‬ ‫عإتابات………………………………‪62‬‬ ‫شيخ الدب…………………‪69…...…….‬‬

‫وادي الفيض‬

‫أحمد رشاد‬

‫‪75‬‬


‫وادي الفيض‬

‫أحمد رشاد‬

‫‪76‬‬

Profile for ahmadrashad1965

وادي الفيض  

المجموعة الشعرية الأولى للشاعر السوري أحمد رشاد نُشرت ورقيّاُ عام 1999

وادي الفيض  

المجموعة الشعرية الأولى للشاعر السوري أحمد رشاد نُشرت ورقيّاُ عام 1999

Advertisement