Page 1

A. Ahlstrรถm osakeyhtiรถ

Vuosikertomus 2011


A. Ahlström Osakeyhtiö ...................................................3 Toimitusjohtajan katsaus ................................................ 4 Kiinteistöt ............................................................................6 Metsä .....................................................................................8 Vierastoiminta ..................................................................10 Luontopalvelut .................................................................12 Laskentapalvelut ..............................................................14 Hyväntekeväisyyttä.......................................................... 15 Muutoksen vuodet ..........................................................16 Noormarkun ruukkialue ................................................ 17

2 A. Ahlström Vuosikertomus 2011


Huolehdimme varallisuudesta, perinteistä ja vieraistamme A. Ahlström Osakeyhtiö on Antti Ahlströmin perintöyhtiö. Hoidamme yhtiöön sijoitettua varallisuutta vaalimalla aikaisempien sukupolvien tekemää työtä ja muistoa vastuullisena toimijana yhteiskunnassa. Harjoitamme kiinteistöliiketoimintaa, metsätaloutta ja vierastoimintaa. Kehitämme luonto- ja laskentapalveluja liiketoiminnoiksi. Hoidamme ja kehitämme Noormarkun ruukkialuetta, joka on Ahlströmin suvun perinnekoti.

A. AHLSTRÖM OSAKEYHTIÖ š vanhan A. Ahlström Osakeyhtiön jakautumisessa v. 2001 syntynyt yhtiö š yhtiön juuret ulottuvat vuoteen 1851, jolloin Antti Ahlström aloitti liikemiesuransa š toimialoina kiinteistöliiketoiminta, metsätalous, vierastoiminta, luontopalvelut ja laskentapalvelut š emoyhtiö, jolla on sen kokonaan omistamia tytäryhtiöitä 25 kpl š konsernin liikevaihto vuonna 2011 oli 19.4 milj. € š muut tuotot ovat viime vuosina olleet 2–3 miljoonaa vuodessa š työntekijöitä n. 70

A. Ahlström Vuosikertomus 2011 3


toimitusjohtajan katsaus

Strategian toimeenpanon vuosi

Y

htiötä tulee hoitaa siten, että sen omistaminen on haluttua. Haluttavuuden varmistaa kilpailukykyinen tuotto sijoitetulle pääomalle ja muiden omistamiseen liittyvien, rahassa mittaamattomien arvojen toteutuminen. Yhtiön ja omistajien perusarvot määrittävät kaikkea toimintaamme. Ahlströmin suvun työlleen omistautunut ja ympäristöstään huolehtiva arvopohja on työtämme velvoittava etuoikeus. Noormarkun ruukkialue suvun kotina on näiden arvojen ilmentymä ja sen pitäminen hyvässä kunnossa itseisarvo. Ajanjaksolla 2001–2008 yhtiössämme vahvistettiin tasetta. Nyt elämme uutta aikaa, jota määrittelee operatiivisen liiketoiminnan rakentaminen. Tämä työ edellyttää pitkäjänteisyyttä. Hyvin rakennetulle pohjalle on otollista rakentaa vahvaa liiketoimintaa. Tavoitteemme on tehdä yhtiön omistamisesta ylivertaisen haluttua.

Yhtiö elää vahvaa kasvuvaihetta A. Ahlström Osakeyhtiö elää vahvaa kasvuvaihetta. Kulunut vuosi oli ensimmäinen uuden strategian toimeenpanon ja syventämisen vuosi. Tavoitteenamme on operatiivisen toimintamme uudistaminen ja siihen perustuvan liikevaihdon ja tuloksen kasvattaminen. Kaikki liiketoiminnot täytyy kehittää sellaisiksi, että ne tuovat lisäarvoa. Toimintamme kasvu perustuu ennen kaikkea kiinteistöliiketoiminnan kehittä4 A. Ahlström Vuosikertomus 2011

miseen, mikä tarkoittaa merkittäviä investointeja tulevina vuosina. Pyrkimyksenä on taserakenteessa tehtävä perusteellinen transformaatio, jonka tuloksena sijoitetun pääoman tuotto kasvaa nykyiseen tasoon verrattuna selvästi. Kyse on kiinteistöliiketoiminnalle tunnusomaisesta pitkäjänteisestä työstä. Kaksi merkittävää investointia toteutimme jo vuoden 2011 aikana. Metsätalous on toinen tukipilarimme, jonka varassa toteutamme suunnitellun kasvun. Metsävaramme tulee pitää optimaalisessa kunnossa puuntuottoa silmälläpitäen. Metsätaloudelle voimme rakentaa myös uutta liiketoimintaa. Tähän liittyviä liiketoimintamahdollisuuksia tutkimme ahkerasti viime vuonna. Vieraanvaraisuus on kuulunut yhtiön perusarvoihin koko sen historian ajan. Vierastoimintamme ilmentää tätä yhtiölle keskeistä perusarvoa ja palvelee muita liiketoimintojamme, osakaskuntaamme sekä laajenevaa yksityis- ja yritysasiakkaiden joukkoa. Vierastoiminnan rakentamisessa kannattavaksi liiketoiminnaksi on vielä työtä tehtävänä. Varatuomari eMBA Hannu Leminen on luotsannut yhtiötä 1.1.2009 alkaen.


ä ts

Ki

t in

LIIKETOIMINTOJEN SYNERGIA

töt e is

M e

Vuosi 2011 oli kannattavan kasvun vuosi.

Jarmo Lankinen, Sampo Pankki Aluejohtaja, Länsi-Suomi

int a

m

pa nto Luo

Näemme sen kehittämisessä asettamiin haasteisiin. Tiivismonenlaisia mahdollisuuktimme myös yhteistyötämme sia, erityisesti läheisessä tärkeimpien rahoittajakumpyhteistyössä Luontopalvelupaneidemme kanssa varmisjemme kanssa. taaksemme strategiamme toMetsästys ja muu luonnosteutuksen edellyttämän rahoii lve sa toimiminen on yhtiön alkutuksen. Tähän liittyen teimme sto lut a r ajoista lähtien ollut luonteva osa vakuuskantamme selvitystyötä ja Vie sen toimintaa. Tämän vahvan peuudelleenjärjestelyä. rinteen ja osaamisen varaan olemme Lask entapalvelut Viritimme organisaatioalkaneet rakentaa Luontopalveluja liiketamme kasvukuntoon toiminnaksi ja kehittää siihen liittyvää palveViritimme vuoden 2011 aikana organisaatiotamme stralutarjontaa. Se, mikä on aina ollut kiinteä osa yhtiön tegiamme edellyttämään kasvukuntoon. Tämä näkyi useiperinteitä edustaa nyt yhtä tulevaisuudenalaa Suomessa. den avainhenkilöiden rekrytointeina. Toimintapuitteemme Haasteenamme on löytää meille ominaisin tapa tarjota luontukevat nyt myös näiltä osin hyvin kasvutavoitettamme. topalveluita. Vahva kumppanuusverkostomme on tärkeä toimintamKasvustrategiamme vaatii paljon tukitoiminnoilta. Lasme kasvun varmistaja. Solmimme vuoden 2011 aikana uusia kentapalveluissa keskityimme konsernin taloushallinnon kontakteja ja syvensimme yhteistyötä strategisesti tärkeiden toimintojen ja rakenteiden kehittämiseen. Toiminnolla on kumppaneidemme kanssa, jotka edustavat rahoitus-, rakenerinomaiset valmiudet vastata konsernin kasvustrategian nuttaja-, viestintä-, tutkimus- ja suunnittelijatahoja. Kaiken kaikkiaan vuosi 2011 sujui hyvin. LiikevaihdollisesYhteistyökumppanimme ti ja tuloksellisesti pääsimme hyvään vauhtiin. Suhtaudumme rohkealla mielellä tuleviin toimintavuosiin. Etenemme strate”A. Ahlström Osakeyhtiö on perinteikäs yhtiö ja kuitenkin giamme mukaisesti. Uskomme, että sen johdonmukainen samalla erittäin virkeä yhteistyökumppani. Asiakkaana toteuttaminen pitää liikevaihtomme kasvu-uralla ja näkyy yhtiö on asiantunteva ja vaativa. Ahlströmillä ollaan valoperatiivisten tuottojen kasvuna. miita kuuntelemaan ja pohtimaan esittämiämme ratkaisuehdotuksia. Päätöksenteko on selkeää, samoin kuin sen toteutus. Yhteistyökumppanina yhtiö on luotettava, Noormarkussa huhtikuussa 2012 ja toteuttaa yhdessä sovitut asiat tinkimättömästi.” Hannu Leminen Toimitusjohtaja

A. Ahlström Vuosikertomus 2011 5


Investoimme noin 20 miljoonaa euroa Paccor Finland Oy:n teollisuuskiinteistöön, joka valmistuu loppuvuodesta 2012 Hämeenlinnaan. Haluamme toimia pitkäaikaisena kiinteistönomistajana.

kiinteistöt

Vahva tuottopohja oikeilla valinnoilla

K

iinteistöliiketoimintamme vastaa A. Ahlström Osakeyhtiön kiinteistöomaisuuden hallinnasta ja kehittämisestä. Kiinteistöomaisuutemme rakennetta muutamme tulevien vuosien aikana. Valitsemamme liiketoimintastrategian mukaisesti panostamme kriteerimme täyttäviin kiinteistökohteisiin Etelä-Suomen kasvualueilla. Olemassa olevaa kiinteistökantaa kehitämme ja jalostamme suunnitelmallisesti. Luovumme kiinteistöistä ja alueista, jotka eivät täytä sijoituskriteerejämme.

Liiketoiminnan kehitys vuonna 2011 Joulukuussa 2011 ostimme pakkausvalmistaja Paccor Finland Oy:n teollisuus- ja logistiikkakeskuksen Hämeenlinnassa Moreenin teollisuusalueella kolmostien varrella. Investointi on suuruudeltaan noin 20 miljoonaa euroa. Tavoitteenamme on pitkän ja vakaan kassavirran tuottava sijoitus. Kiinteistö luovutetaan vuokraajalle loppuvuodesta 2012. Pääkaupunkiseudun vetovoimasta hyötyvä kohde Hämeenlinnassa sopii hyvin kiinteistösalkkuumme ja Etelä-Suomen kasvualueille keskittyvään sijoitusstrategiaamme. Toinen merkittävä kiinteistöinvestointimme oli joulukuun lopussa noin 8 miljoonan euron kauppahintaan hankkimamme Kulmalan keskustakiinteistö Lahdessa, yhdellä kaupungin parhaista liikepaikoista. Lahden keskustan kahden pääkadun, Aleksanterinkadun ja Vesijärvenkadun, risteyksessä sijaitsevassa kiinteistössä on liike-, hotelli- ja toimistotiloja sekä asuinhuoneistoja, ja sen vuokrattava pinta-ala on yhteensä noin 6 900 neliömetriä. Sijainniltaan keskeisenä ja perusinvestointitasoltaan kohtuullisena kiinteistö antaa mahdollisuuden jatkojalostukseen, jolloin myös sen tuottotasoa voidaan paran6 A. Ahlström Vuosikertomus 2011

taa. Sijoituskohteen kehityspotentiaalia lisäävät myös Lahden keskustan voimakkaat kehitysnäkymät tulevina vuosina. Noormarkussa korjausinvestointien kohteena oli perinteikäs Vainiola, joka palautui vierastoiminnan käyttöön syksyllä, samoin kuin uudistettu Kolin rantasauna. Vuoden 2011 aikana Varkaudessa valmistui neljä saneerattua kerrostaloa, joiden konseptisuunnittelusta vastasi dSign Oy. Valmistuttuaan vuokra-asunnot menivät kuin kuumille kiville. Vuoden 2012 aikana Varkaudessa valmistuu kolme kerrostaloa edellisten lisäksi. Noormarkun vesivoimaan päätimme investoida lisää rakentamalla Makkarakosken pienvesivoimalaan 1 MWh:n turbiinin, jonka rakennustyöt käynnistyvät vuoden 2012 keväällä. Noormarkun ruukkialue on tämän jälkeen lämmön ja veden lisäksi omavarainen myös sähkön osalta. Yhdessä metsäliiketoimintamme kanssa investoimme Pihlavan Sahan kanavakuivaamoon. Toimintavuonna jatkoimme ja käynnistimme alueellisia suunnitteluprojekteja Karhulassa, Varkaudessa, Riihimäellä ja Iitissä yhteistyössä kunnallisten kehitysyhtiöiden kanssa. Kohteet ovat haasteellisia. Hankkeiden onnistumisen kannal-

”Uudistetun strategiamme mukaisesti keskitämme kiinteistöomistuksemme Etelä-Suomen kasvualueille.”


ta ratkaisevan tärkeää on pitkäjänteinen yhteistyö yksityisten ja julkisten yhteistyötahojemme kanssa. Vuonna 2011 myimme kaiken kaikkiaan noin sata kiinteistökohdetta; tontteja, metsäpalstoja ja asuntoja. Kiinteistöliiketoiminnan liikevaihto oli noin 10,5 miljoonaa euroa, jossa kasvua oli 1,4 miljoonaa euroa. Helsingin arvoalueella Vuorimiehenkatu 5:ssä sijaitsevan asuinkerrostalon huoneistojen myyntiohjelma käynnistyi kertomusvuoden aikana.

Sijoituspolitiikka ja -kohteet Toimimme aktiivisena ja pitkäaikaisena kiinteistöomistajana ja yhteistyökumppanina asiakkaillemme. Pyrimme pitkäaikaisiin asiakassuhteisiin. Investoimme teollisuuteen, logistiikkaan, asuntoihin ja toimistoihin sekä kaupan alan kiinteistöihin. Investointiohjelmamme on laajuudeltaan noin 100 miljoonaa euroa seuraavan viiden vuoden aikana. Riskin ja tuoton suhteen olemme maltillisia. Tavoittelemme kiinteistösalkullemme keskimäärin 7 prosentin nettovuokratuottoa. Nykyinen kiinteistösalkkurakenteemme ei tätä mahdollista, mutta usean vuoden pitkäjänteisellä työllä uskomme saavuttavamme tavoitteen. Keskimääräistä kunnianhimoisempaan tuottotavoitteeseen pyrimme eri riskitason sijoitusten harkitulla yhdistelmällä. Keskitymme Etelä-Suomen kasvukeskuksiin, joissa pääkaupunkiseudun vetovoimaa voidaan hyödyntää tulevassa hintakehityksessä. Kohteita haemme etenkin Pori-TampereLahti-Kouvola-Kotka -linjan eteläpuolelta. Kiinteistöiltä vaadimme kehityspotentiaalia, joka voidaan hyödyntää järkevästi tulevaisuudessa.

Yhteistyökumppanimme ” GSP Group Oy:n tehtävänä on löytää keinoja A. Ahlström Osakeyhtiön kiinteistöomaisuuden arvon kasvattamiseksi. Laadimme asiakkaallemme kiinteistökehitysliiketoimintaan tähtääviä liiketoimintasuunnitelmia ja analysoimme jo olemassa olevien kiinteistökokonaisuuksien riskejä ja mahdollisuuksia. Yhteistyö on näkökulmastamme haastavaa ja mielenkiintoista ja antaa meille molemmille mahdollisuuden olla mukana kehittämässä aluerakentamista ja jalostamassa kansallisvarallisuuttamme.” Ilkka Kilpimaa, toimitusjohtaja, GSP Group Oy

Asiakkaat ja yhteistyökumppanit Kiinteistöhankkeille leimallista on pitkäjänteisyys ja pääomavaltaisuus. Lisäksi ne koskevat useita eri osapuolia. Keskeisiä sidosryhmiämme ovat rahoittajat, kaupungit ja kunnat, alueelliset kehitysyhtiöt, kiinteistökehityskonsultit, -välittäjät sekä kiinteistöjuridiikan asiantuntijat. Olemme osa laajaa verkostoa, joka tuottaa loppukäyttäjille tilaa ja tilapalveluja. Kiinteistöhuollon kumppanimme ovat useimmiten paikallisia toimijoita. Asiakkainamme ovat kiinteistöjemme vuokralaiset, niin yritykset kuin yksityistaloudet. Varmistaaksemme kiinteistöjemme pitkät käyttöajat huollamme niitä säännöllisesti. Näin vältämme korjausvelan ja pidämme hoitokustannukset kohtuullisina. Korjausinvestoineissa painotamme kestäviä ratkaisuja. Kiinteistöjen ympäristöt ja pihat pidämme viihtyisinä nykyaikaisin ratkaisuin.

Tulevaisuuden näkymät Kiinteistömarkkinat Suomessa ovat uudessa vaiheessa. Odotamme uusien kiinnostavien sijoituskohteiden tuloa markkinoille kiinteistösijoittajien realisoidessa sijoituksiaan. Asuntojen yleistä hintakehitystä leimaa kaksijakoisuus: hyvillä paikoilla olevien kiinteistöjen hintataso pysyy vakaana, mutta vähemmän arvostetuilla alueilla hintatason odotetaan laskevan. Jatkamme valitsemallamme strategisella linjalla. Keskitämme kiinteistöomistuksemme Etelä-Suomen kasvualueille. Toimimme aktiivisena ja pitkäaikaisena kiinteistönomistajana ja yhteistyökumppanina asiakkaillemme. dSignin käsialan mukaan saneeratut kerrostaloasunnot Varkaudessa vuokrattiin pikavauhtia.

”Kulmalan keskustakiinteistö Lahdessa ostettiin joulukuun lopussa. Kulmala oli toinen vuoden 2011 merkittävistä kiinteistöinvestoinneistamme”, kertoo toukokuusta 2011 lähtien A. Ahlström Osakeyhtiön kiinteistöjohtajana toiminut Hannu Havanka. A. Ahlström Vuosikertomus 2011 7


”Suurena puuntuottajana tunnemme hyvin asiakkaamme sekä heidän puuntarpeensa. Meillä on myös valmiudet reagoida joustavasti kysynnän nopeisiin muutoksiin.” - Timo Viinamäki, metsäjohtaja

Metsä

Vahvaa ja juurevaa metsävarojen hoitoa

A.

Ahlström on ollut tunnettu metsistään, kestävästä metsätaloudesta ja monipuolisesta puunkäytöstä yli puoli vuosisataa. Yhtiömme on aina edustanut paikkakunnallaan vakaata ja luotettavaa metsätalouden toimijaa. Noin 80 prosenttia metsistämme sijaitsee Länsi-Suomessa.

Toiminnan kehitys vuonna 2011 Alkuvuoden hyvät lumi- ja pakkasolosuhteet olivat metsätalouden kannalta suotuisat. Puunkorjuu onnistui sellaisiltakin alueilta, joille ei lainkaan päästä kosteampina ja leudompina talvina. Talvileimikoita saatiin näin korjattua runsaasti. Riittävän lämmin ja kostea kesä merkitsi hyvää puuston kasvukautta koko maassa, kun taas syksy jatkuvine vesisateineen tarkoitti heikkoja korjuukelejä. Sateista syksyä seurannut tapaninpäivän myrsky koetteli rajusti myös yhtiömme metsiä. Vuonna 2011 ylitimme jonkin verran metsätalouden liikevaihtotavoitteemme. Liikevaihto oli vuonna 2011 6,8 miljoonaa euroa. Myös puunmyynnin kuutiomäärällisen tavoitteen ylitimme saavuttamalla 160 000 kuutiometrin toimitukset, mikä heijastui myönteisesti myös tulopuolella. Tavoitteiden mukainen kauppatapasuhde toteutui niin ikään, puolet puun määrästä ollessa itse toimitettua ja puolet pystykaupoin myytyä, mikä vastaa hyvin metsätalouden liiketoiminta8 A. Ahlström Vuosikertomus 2011

strategiaamme. Tärkeän, pitkäaikaisen yhteistyökumppanimme Pihlavan Sahan kanssa tiivistimme yhteistyötämme. Viime vuosien puutavaramarkkinoiden haasteellisuuden takia sahateollisuus on joutunut sopeuttamaan toimintojaan, Pihlavan Saha yhtenä näistä. Toimituksellisella yhteistyöllä haluamme varmistaa joustavan puukaupan jatkuvuuden. Yhtiömme metsien hyödyntämistä tehostettiin laatimalla energiapuun kasvatus- ja korjuuohjeet. Energiapuuta kasvatetaan muun puuston ohessa, toiminnan selkeän painopisteen ollessa edelleen tukki- ja kuitupuun tuottamisessa. Energiapuun avulla monipuolistamme tarjontaamme uusille puunkäyttäjille, kuten lämpölaitoksille. Vuoden aikana teimme ylläpitäviä investointeja muun muassa metsäteitä kunnostamalla. Tavoitteenamme oli hankkia lisää metsiä, mutta meille sopivia metsätiloja on kaupan niukalti ja hintataso on toimintamme kannalta epämielekäs. Metsävaratietojen päivittäminen eteni vuoden aikana suotuisasti. Runsaasta puolesta metsiemme kokonaispintaalasta on nyt tuoreet metsävaratiedot käytettävissä ja hyödynnettävissä metsänhoidossa. Loppuosan tietojen päivitys jatkuu vuonna 2012.


Yhteistyökumppanimme Toimintatapamme Pyrimme tuottamaan kestävän metsätalouden keinoin mahdollisimman laadukasta ja järeää tukkipuuta sekä kilpailukykyisen määrän kuitu- ja energiapuuta. Tukkileimikot myymme yleensä pystykaupalla, ensiharvennukset ja muut pieniläpimittaisen puuston hakkuut teemme pääosin omana korjuutyönä.

Asiakkaat ja yhteistyökumppanit Asiakkainamme on suuria suomalaisia metsäteollisuusyrityksiä, sahateollisuuden toimijoita sekä energiapuun ostajia. Suuret kemiallisen metsäteollisuuden asiakkaamme ovat merkittäviä kuitupuun käyttäjiä. Tukkipuita ostavat pääasiassa paikalliset sahateollisuusyritykset. Uusiutuvan bioenergian hyödyntämistä edistämään pyrkivä kansallinen energiapolitiikka lisää lähivuosina merkittävästi energiapuun käyttöä. Puukaupan asiakassuhteemme ovat vakaita ja pitkäaikaisia kumppanuuksia. Kasvuhakuisena metsätalouden toimijana tavoitteemme on lisätä varsinkin toimitusasiakkaiden määrää ja varmistaa leimikoiden eri puulajeille riittävä kysyntä. Viime vuonna onnistuimmekin saamaan kaksi uutta toimitusasiakkuutta. Suurena puuntuottajana ja -toimittajana tunnemme hyvin asiakkaamme ja heidän puuntarpeensa. Jatkuvan keskusteluyhteyden ansiosta meillä on valmiudet reagoida nopeasti ja joustavasti kysyntätilanteiden äkillisiinkin muutoksiin. Pystymme myös toimittamaan harvinaisempia ja vähemmän kertyviä puulajeja, kuten haapaa, ja toimimaan puskurivarastona niiden käyttäjille.

”A. Ahlström Osakeyhtiö ja Metsä Group tekevät yhteistyötä erillisellä runkosopimuksella. Metsä Group ostaa puutavaraa pystykaupoilla sekä toimituspuuna suoraan konsernin tuotantolaitoksille toimitettuna. Puukaupan lisäksi teemme yhteistyötä metsänhoidon, puunkorjuun sekä energiapuun hankinnan kehittämiseksi. A. Ahlström on myös Metsäliitto Osuuskunnan jäsenetusopimusasiakas. A. Ahlström Osakeyhtiön metsien sijainti läntisessä Suomessa on Metsä Groupin tuotantolaitosten kannalta hyvä. Hyvin hoidetut metsät tuottavat tarvitsemiamme raaka-aineita. Arvostamme pitkäaikaista kumppanuutta Ahlströmin kanssa, joka osaltaan tuo varmuutta ja ennustettavuutta Metsä Groupin puunhankintaan.” Pekka Kantola, piiripäällikkö, Metsä Group

kaen puun hinnan odotetaan nousevan. Nousun jyrkkyys ja kesto on kuitenkin sidoksissa maailmantalouden ja metsäteollisuuden suhdannekehitykseen. Sahojen ilmoittamat seisokit enteilevät tukkipuun kysynnän osalta vaimeaa talvikautta. Kuitupuuta käyttävässä kemiallisessa metsäteollisuudessa, kuten sellutehtaissa, käyntiasteet sen sijaan ovat hyvät. Myös euron heikentyminen kansainvälisillä valuuttamarkkinoilla vahvistaa sellu- ja paperiteollisuuden vientinäkymiä.

”Kansallinen energiapolitiikka lisää lähivuosina merkittävästi energiapuun käyttöä.” Yhteistyökumppaneitamme ovat etenkin metsäkoneurakoitsijat sekä puutavara-alan kuljetusyrittäjät. Oman konekannan sijaan luotamme korjuussa ja kuljetuksissa sujuvaan yhteistyöhön ammattitaitoisten sopimusurakoitsijoiden kanssa. Urakoitsijasuhteemme ovat pääsääntöisesti pitkäaikaisia. Urakoitsijakantaamme kasvatimme edelleen tarkasteluvuonna. Metsänhoidon saralla yhteistyökumppaneitamme työllistää muun muassa taimikoiden perkaus ja harvennus, samoin kuin jokakeväiset istutustyöt sekä muu suunnitelmallinen metsän uudistaminen.

Vuoden 2012 näkymät Vuodenvaihteen myrskyt muuttivat alkutalven puumarkkinoita laskemalla puun hintaa. Hintojen oletetaan jatkossa pysyvän jonkin verran aiempaa alemmalla tasolla, kunnes myrskyjen vaikutukset on sulatettu. Kesä-heinäkuusta al-

Metsänhoidon yhteistyökumppaneitamme työllistää mm. taimikoiden perkaus ja harvennus, samoin kuin jokakeväiset istutustyöt sekä muu suunnitelmallinen metsän uudistaminen. A. Ahlström Vuosikertomus 2011 9


vierastoiminta

Jukka Luojukosken ja muiden keittiömestareiden reseptit vaihtelevat satakuntalaisesta perinneruoasta kansainväliseen korkeatasoiseen illalliseen.

Yksilöllisiä kokous- ja juhlapalveluja ruukkimiljöössä

V

ierastoimintamme juuret juontavat jo yhtiön perustajan Antti Ahlströmin päiviin 1800-luvulle, jolloin liikekumppaneita ja muita arvovieraita kestittiin alueella juhlavasti. Noormarkun ja Kauttuan hyvin hoidetut ruukkialueet maamme johtavien arkkitehtien piirtämine rakennuksineen sekä monipuolisine majoitus-, ravitsemus- ja kokouspalveluineen tarjoavat kävijöille vaikuttavia elämyksiä kaikkina vuodenaikoina.

Toiminnan kehitys vuonna 2011 Noormarkussa valmistui vuonna 2011 perinteikkään vierastalo Vainiolan mittava peruskorjaus sekä Kolin edustussauna. Noormarkun toimintapuitteet saatiin näin hyvään kuntoon. Kauttualla majoituskapasiteettia kasvatettiin ottamalla arkkitehti Alvar Aallon suunnittelemassa Terassitalossa kolme huoneistoa vierastoiminnan käyttöön. Palveluja Kauttualla laajennettiin ottamalla vastuulle henkilöstöravintola Affena. Vierastoimintamme liikevaihto kasvoi vuonna 2011 noin 70 % edelliseen vuoteen verrattuna toimintojen laajentumisen ja uusien tilojen käyttöönoton ansiosta. Vierastoiminnan liikevaihto oli vuonna 2011 1,7 miljoonaa euroa. Odotettua vilkkaamman loppuvuoden vuoksi vierastoiminnan myyntitavoitteen ylitimme selvästi, mutta tulostavoitteita emme vielä saavuttaneet. 10 A. Ahlström Vuosikertomus 2011

Vierastoiminnan käytössä on nyt korkealuokkaiset tilat ja laitteet. Kokoustilojen käyttöasteen saimme toimintavuonna korkeaksi, mutta majoitustilojen tarjoamaa potentiaalia emme vielä täysin saaneet hyödynnettyä. Toimintavuonna valmistuneiden tilojen myötä pystyimme parantamaan kokousasiakkaiden palvelua. Kokousten suosituin oheispalvelu oli kulttuuri: vierailut Villa Maireassa asiantuntevien Mairea-säätiön oppaiden johdolla sekä käynnit yhtiön historiaa valottavassa Ahlström Voyage -näyttelyssä. Voyagen opastetulla kierroksella vieraili yli 2000 kävijää vuonna 2011. Ruukkikierros tarjoaa vieraille annoksen arkkitehtuuria sekä elämää Noormarkun ruukkialueella ennen ja nyt.

Asiakkaat, henkilöstö ja yhteistyökumppanit Vierastoiminta toimii Noormarkun ja Kauttuan ruukkialueilla. Toiminta on tilauspohjaista lukuun ottamatta molempien ruukkialueiden Klubien lounasruokailuja, jotka ovat avoimia kaikille vierailijoille. Muuten asiakkaamme ovat pääosin yrityksiä ja yhteisöjä. Tiloissamme järjestetyt tilaisuudet ovat tyypillisesti seminaareja, kokouksia, edustustilaisuuksia, juhlaillallisia sekä yhä useammin myös henkilöstön työkykyä ylläpitäviä ohjelmallisia työhyvinvointipäiviä. Yksityishenkilöille järjestäm-


me vuosittain runsaasti erilaisia perhejuhlia. Ahlströmin suvun jäsenten kestitseminen on meille kunnia-asia. Osakkeenomistajillemme Noormarkku on paikka, jossa voi palata lapsuuden maisemiin, suvun vaiheisiin ja omille juurilleen. Hyvä protokollan tuntemus auttaa valtio- ja muiden arvovierailuiden järjestämisessä ja VIP-palvelussa. Yksi vuoden 2011 kohokohtia oli YK:n pääsihteeri Ban Ki-moonin heinäkuinen vierailu, johon osallistui myös tasavallan presidentti Tarja Halonen, presidentti Martti Ahtisaari sekä useita ministereitä. Palvelemiseen vaadittava erikoisosaamisemme periytyy jo ajalta, jolloin Noormarkku toimi koko Ahlström-konsernin kansainvälisenä kokous-, koulutus- ja edustuspaikkana. Henkilöstömme onkin perinteisesti ammattitaitoista ja osaamiseltaan monipuolista. Palveluksessamme on neljä keittiömestaria, joista kolme toimii Noormarkussa ja yksi Kauttualla. Ammattitaitoinen keittiöhenkilökuntamme valmistaa käsityönä ateriakokonaisuudet, jossa maistuvat kokemus, luovuus ja lähialueen puhtaat raaka-aineet. Keittiömme tuo pöytään perinteikkäät herkut metsistä ja tarkoin valituilta lähialueen ruokatuottajilta. Lähiruoka on meille itsestäänselvyys. Yhteistyökumppaneiksemme ovat vuosien mittaan valikoituneet monet luotettavat lähiruoan tuottajat. Juustoja ja lihaa tilaamme paikallisilta toimittajilta,

”Lähiruoka on meille itsestäänselvyys. Suosimme aina paikallisia raaka-aineita.” kutunjuustoa Laviasta, luomulammasta Kullaalta ja Ylämaan karjalihaa Kankaanpäästä. Yhtiön omista metsistä saamme merkittävän osan raakaaineistamme: marjat ja sienet sekä Luontopalvelujemme toimittaman hirvenlihan sekä muun riistalihan, kuten peuran ja riistalinnut. Säkylän Pyhäjärvestä saamme täpläravut rapuillallisillemme. Ruoantoimittajien lisäksi etenkin erilaiset ohjelmapalvelujen tuottajat ovat meille tärkeitä yhteistyökumppaneita.

Tulevaisuuden näkymät Kahden nopean kasvun vuoden jälkeen ennakoimme vuodelle 2012 maltillisempaa kehitystä. Keskitymme toiminnan laadun ja kannattavuuden kohentamiseen, samalla kun haemme kasvua palvelujemme tunnettuuden parantamisella. Tavoitteemme on lisätä kokous-, koulutus- ja edustustilaisuuksien määrää ruukkialueillamme ja saada samalla majoituskapasiteettimme yhä aktiivisempaan käyttöön. Näemme erityisen mielenkiintoisena haasteena kehittää liiketoimintojamme yhteistyössä Luontopalvelujemme kanssa.

Yhteistyökumppanimme ”Olemme toimittaneet A. Ahlströmille Noormarkkuun elintarvikkeita, vihanneksia ja hedelmiä laajemmin vuodesta 2010 lähtien. Lisäksi jo 1980-luvulta alkaen olemme olleet yhteistyössä yhtiön keittiömestareiden kanssa. Toimituksemme tapahtuvat nykyään lähes päivittäin. Yhteistyötämme luonnehtii toistemme ammattitaidon arvostus: haluamme vastata haasteeseen ja toimittaa puhtaita lähellä tuotettuja elintarvikkeita arvoiseensa ympäristöön ja käyttöön.”

Villa Ettin uudistettuja kokoustiloja.

Anssi Immonen, Palvelutukku Immonen

Suunnittelemme asiakkaillemme ohjelman, menun, oheispalvelut ja majoitusratkaisut yksilöllisiksi.” - Tiina Rajala, vierastoiminnan päällikkö A. Ahlström Vuosikertomus 2011 11


12 A. Ahlstrรถm Vuosikertomus 2011


luontopalvelut

Elämyksiä metsästäen, kokemuksia kalastaen

N

oormarkun lähialueiden luonto metsineen ja jokineen tarjoaa monipuoliset mahdollisuudet metsästykseen, kalastukseen ja ohjattuun virkistystoimintaan. Tavoitteemme on tarjota ikimuistoisia elämyksiä puhtaassa suomalaisessa luonnossa.

Luontopalvelujen kehitys vuonna 2011 Luontopalveluille vuosi 2011 oli ensimmäinen kokonainen toimintavuosi. Keskityimme metsästystuotteiden laadunvarmistukseen ja testaamiseen, erityisesti hirvi- ja peurajahtien kehittämiseen. Samalla pyrimme löytämään meille ominaisen tavan toimia. Luontopalvelut herättivät suurta kiinnostusta monissa asiakasryhmissä. Toimintavuoden päätapahtumia olivat seitsemän hirvijahtia. Kauden avauksemme oli perinteiseen tapaan A. Ahlström Osakeyhtiön hallituksen jokasyksyinen hirvijahti. Se on merkkipaalu, josta koko syksyn toiminta alkaa. Toimintavalmiuksiamme paransimme hankkimalla lisää kuljetuskalustoa ja peruskorjaamalla jahtikämppiä. Jahtikämpät ovat entisiä metsäkämppiä, jotka osaltaan edustavat yhtiömme rikasta historiaa. Luontopalvelujen liikevaihto vuonna 2011 oli noin 0,2 miljoonaa euroa ja henkilöstön vahvuus oli 2 henkilöä.

Yhteistyökumppanimme ”Vain harvoin pääsee mukaan tällaiseen miellyttävään ja välittömään yhteistyöhön, jossa on mahdollista muodostaa upeita kaaria menneestä teollisuushistoriasta aina vuoteen 2030 ulottuvaan tulevaisuuden visioon asti. On inspiroivaa ymmärtää ainutlaatuisia lähtökohtia pieteetillä ja arvokkuudella. Satakuntalainen kehittäjäorganisaatio Prizztech Oy on tehnyt tavoitteellisesti A. Ahlström Osakeyhtiön kanssa monimuotoista yhteistyötä jo vuosien ajan, milloin energiatehokkuuden, kestävän kehityksen tai kulttuurimiljöön palvelukonseptien kehittämiseksi. Myös TEKES rahoittajana on halunnut uskoa strategiseen Ruukki 2030 -hankkeeseen, jossa valmistellaan uusia liiketoiminnallisia konsepteja. Niiden avulla etsitään innovatiivisia tapoja tuoda Ahlströmin suvun kulttuuriperintö ja upea luontoympäristö merkittäviksi taas uusille sukupolville.” Kehittämisjohtaja Minna Nore, Prizztech Oy

”Metsästys ja muu luonnossa toimiminen on yhtiön alkuajoista lähtien ollut luonteva osa toimintaamme.” – Ville Pasanen, luontopalvelupäällikkö

Luontomatkailu on yksi Suomen merkittävistä tulevaisuudenaloista. Haasteenamme on löytää meille ominaisin tapa tarjota luontopalveluita.

Asiakkaat ja sidosryhmät Luontopalvelut tarjoaa asiakkailleen korkealaatuisia luontoelämyksiä sekä virkistyspalveluita yhteistyössä yhtiömme metsä- ja vierastoiminnan kanssa. Palvelut toteutamme asiakkaidemme viihtyvyys, tyytyväisyys ja turvallisuus sekä luonnon kestävä käyttö huomioiden pääasiassa omilla, hyvin hoidetuilla metsä- ja vesialueillamme. A. Ahlström Osakeyhtiön osakkeenomistajat ovat tärkeä asiakasryhmämme. Muita asiakkaitamme olivat mm. alueelliset ja valtakunnalliset yritykset, joille vuonna 2011 järjestettiin edustus- ja yritystilaisuuksia luontopalveluilla ryyditettyinä.

Tulevaisuuden näkymät Näemme, että luontomatkailulla on tulevaisuudessa merkittävä liiketoiminnallinen kasvumahdollisuus Suomessa. Talouden yleisestä epävarmuudesta huolimatta odotammekin liikevaihtomme ja tuloksemme kasvavan vuonna 2012. Palvelukonseptiamme kehitämme läheisessä yhteistyössä Vierastoimintamme kanssa. Aiomme panostaa kalastus- ja luontoretkeilyn tuotteistamiseen sekä markkinointiin. Laajentamalla luontopalvelujamme uusiin tuotteisiin ja asiakaskohderyhmiin tasaamme kysyntää eri vuodenaikoina. Kalastuksessa meillä on huomattavia mahdollisuuksia; kalaisia jokia ja järviä on alueellamme runsaasti. Tavoitteenamme on järjestää myös merikalastusretkiä Kotkan Majasaaressa sekä Porin lähistöllä. Lisäksi jatkamme alueellamme olevan riistakannan kasvattamista ja sen elinympäristöjen aktiivista hoitamista. A. Ahlström Vuosikertomus 2011 13


”Toteutimme vuonna 2011 organisaatiomuutoksen, jonka myötä hoidamme A. Ahlström -konsernin taloushallinnon ”yhden luukun” periaatteella.” - Piia Kankeri, hallintopäällikkö

laskentapalvelut

Hallintopalveluita yhdestä luukusta

L

askentapalveluissa vastaamme A. Ahlström -konsernin taloushallinnosta ja toimimme sen kaikkien liiketoimintojen tukena. Kehitämme laskentapalveluja vastaamaan yhtiön uuden strategian asettamia vaatimuksia. Lisäksi tuotamme laskentapalveluja ulkoisille asiakkaillemme.

Toiminnan kehitys vuonna 2011 Konsernin uusi kasvustrategia asetti kasvavia vaatimuksia taloushallinnolle. Vanha toimintatapa osoittautui riittämättömäksi. Tämän johdosta vuosi 2011 oli Laskentapalveluille haasteellinen muutosten ja uusien toimintamallien sisäänajon vuosi. Taloushallinnon uudistaminen on vaatinut paljon henkisiä ja taloudellisia resursseja. Keskityimme konsernin taloushallinnon toimintojen ja rakenteiden kehittämiseen siten, että ne riittävällä tavalla tukevat konsernin kasvustrategian toteuttamista. Kehitimme toimintaamme yhdistämällä taloushallinto-osasto ja laskentapalvelut yhdeksi tulosyksiköksi. Toteutimme organisaatiomuutoksen, jonka myötä hoidamme A. Ahlström -konsernin taloushallinnon ”yhden luukun” periaatteella. Järjestelmien päivitys sekä laite- ja ohjelmistokannan kehittäminen olivat kiinteä osa muutosta. Syksyllä hankimme uusia nykyaikaisia järjestelmiä ja omaksuimme uuden tavan tehdä asioita taloushallinnon tehostamiseksi. Yhdessä Ahlström Capital Oy:n kanssa aloitimme raportoinnin ja lasken14 A. Ahlström Vuosikertomus 2011

takulttuurin kehittämisen. Toimintatapamme muutos osoittautui odotettua työläämmäksi ja kysyi paljon resursseja. Tartuimme tehtävään rivakoin ottein ja saimme muutostyötä paljon tehdyksi. Työn edetessä kohotimme samalla tavoitetasoamme, jonka saavuttamiseksi työskentelemme yhä vuonna 2012. Merkittävin investointimme oli raportointi- ja konsernilaskentajärjestelmän hankinta. Käynnistimme kolmivaiheisen hankkeen ensimmäisen vaiheen, kokonaisuus on valmis alkuvuodesta 2013. Merkittäviä ulkoisia asiakkaitamme vuonna 2011 olivat Ahlström Capital -konserni, Antti Ahlström Perilliset Oy sekä Pihlavan Saha Oy. Laskentapalvelujen liikevaihto vuonna 2011 oli reilut miljoona euroa.

”Kansainvälisen konsernilaskennan osaamista meillä on jo nyt.”


Yhteistyökumppanimme ”Basware on toimittanut ensimmäiset ratkaisunsa A. Ahlström Osakeyhtiön taloushallinnon automatisointiin jo yli vuosikymmen sitten. Aloitimme ostolaskujen ja maksuliikenteen automatisoinnilla. Viimeisin vaihe yhteistyössä on ollut konserniraportointiohjelmiston kehittäminen. Yhteistyö yhtiön kanssa on aina ollut hedelmällistä – projektit ovat sujuneet ammattitaidolla ja vauhdikkaasti. Basware on saanut A. Ahlström Osakeyhtiön talouden palvelukeskukselta arvokkaita kehitysvinkkejä ja ideoita. Yhtiö on aina ollut ensimmäisten kiinnostuneiden joukossa Baswaren esitellessä uusia ratkaisuja talouden prosessien automatisointiin. Valitut ratkaisumme on omaksuttu nopeasti käyttöön.”

Henkilöstön osaaminen avainasemassa Kasvaneet vaatimukset taloushallinnolle näkyivät vuonna 2011 johdon vaihtumisena ja heijastuivat henkilöstön määrään ja organisaatiorakenteeseen. Jo ennestään ammattitaitoiseen taloushallintotiimiimme rekrytoimme uusia osaajia. Nyt koemme, että meillä on monipuolinen ammattilaisten joukko vastaamassa niin oman yhtiömme kuin asiakkaidemmekin vaativiin laskentatarpeisiin. Järjestelmien uudistuessa varmistamme henkilöstömme kehittymisen jatkuvalla lisäkoulutuksella. Uudella toimintamallillamme tavoittelemme myös kykyä nähdä asiakkaittemme taloushallinnon palveluntuottajan näkökulmasta.

Tulevaisuuden näkymät Keskitymme A. Ahlström -konsernin taloushallinnon toimintojen ja rakenteiden kehittämiseen osana konsernin kasvustrategian toteuttamista. Jatkamme myös johdon raportointityökalujen kehittämistä. Työstämme edelleen sisäistä ja ulkoista konsernilaskentaa asiakaslähtöisesti räätälöidyin ratkaisuin. Yksi tärkeä painopisteemme tulee olemaan kiinteistölaskennassa. Kansainvälisen konsernilaskennan osaamista meillä on jo nyt. Tulevaisuuden tavoitteemme on tarjota arvostettuja ja tehokkaita laskentapalveluja kansainvälisesti toimiville konserneille.

Kuva: A.Ahlström Oy historiallinen arkisto

Basware, myyntijohtaja Jaakko Laurila

Eva Ahlström

HYVÄNTEKEVÄISYYTTÄ SUVUN PERINTEITÄ VAALIEN A. Ahlström Osakeyhtiö oli vuoden 2011 UNICEFin pääsponsori Satakunnassa. Sponsoriusvuoden aikana järjestimme viisi hyväntekeväisyystilaisuutta, joiden avulla keräsimme varoja Schools for Africa -koulutusohjelmalle, jolla parannetaan afrikkalaisten lasten koulunkäyntimahdollisuuksia. Vuoden 2011 aikana lahjoitimme varoja hyväntekeväisyyteen myös Eva Ahlströmin Säätiön kautta. Jouluna 2011 muistimme Eva Ahlströmin Säätiön avustuksella tehtävää diakoniatyötä avuntarpeisten perheiden hyväksi Noormarkun seurakunnassa. Eva Ahlströmin säätiö perustettiin suvun naisten toimesta vuonna 2010. Säätiön nimi on huomionosoitus matriarkka Eva Ahlströmille (1848–1920). Eva ja hänen puolisonsa Antti Ahlström antoivat avokätisiä lahjoituksia sairaanhoitoon, koulutukseen ja kulttuuriin sekä tekivät innokkaasti töitä sen eteen, että tulevien sukupolvien suomalaiset, tytöt etenkin, saisivat käydä koulua. Heitä johdatti ajatus, että omaisuus velvoittaa. A. Ahlström Vuosikertomus 2011 15


A. Ahlström Osakeyhtiön muutoksen vuodet

2008- Taseen vahvistamisen aika. 2001 2001

Konserni jakautuu kolmeksi erilliseksi yhtiöksi 31.6.2001.

1982

Vuorineuvos Krister Ahlström yhtiön pääjohtajaksi.

1980- Painopiste siirtyy 1980-luvulla sanoma- ja aikakauslehtipaperista erikoispapereihin.

1963

Italialaisyritys Cartiere Giacomo Bosso S.p.A:n osto tekee yhtiöstä kansainvälistymisen pioneerin Suomessa.

1939

Alvar Aallon suunnittelema Villa Mairea valmistuu, rakennuttajana Walter Ahlströmin tytär Maire ja hänen miehensä Harry Gullichsen.

1931

Walter Ahlströmin kuollessa Suomen suurin teollisuusyritys. Paperi-, lasi- ja metalliteollisuutta. 30 tehdasta ja 5 000 työntekijää. Harry Gullichsen yhtiön pääjohtajaksi.

1908

Perheyhtiö aloittaa A. Ahlström Osakeyhtiönä. Perheen vanhin poika Walter Ahlström pääjohtajaksi.

1896

Liikkeen johtoon nousee vaimo Eva Ahlström, Suomen ensimmäinen naisjohtaja teollisuusyrityksessä.

1870- Antti Ahlström omistaa 4 rautaruukkia ja 15 sahaa ja on Suomen huomattavimpia liikemiehiä. 1896 1870

Antti Ahlström ostaa Noormarkun ruukin.

1851- Antti Ahlström harjoittaa puutavarakauppaa, sahausta ja laivanvarustusta.

16 A. Ahlström Vuosikertomus 2011

Kasvun aika

}

}

Taseen vahvistamisen aika

Uuden strategian luominen.

Teollistumisen Kansainvälistymisen ja kasvun aika aika

2010

Antti ja Eva Ahlströmin aika

2011– Uuden strategian toimeenpano.


Ahlströmin suvun käytössä oleva Isotalo on vuodesta 1882 lähtien kaunistanut ruukkialuetta.

Noormarkun ruukki

Noormarkun ruukkialue on Ahlströmin suvun koti

Y

htiön perustaja Antti Ahlström huusi Noormarkun ruukin haltuunsa huutokaupassa 17.10.1870. Noormarkku on viimeinen Ruotsin vallan aikana Suomeen perustettu rautaruukki, jonka pajassa taonta oli aloitettu vuonna 1807. Noormarkun ruukkialueen arvo oli lähinnä sen metsissä. Itse rautaruukki oli pieni ja ränsistynyt. Ruukkialueeseen kuului lisäksi kaksi sahaa. Kesäkuussa 1872 Antti ja Eva Ahlström asettuivat asumaan Noormarkun ruukkialueen vaatimattomaan vanhaan päärakennuksen, jonne kuukautta myöhemmin heille syntyi Thyra-tytär. Syksyllä 1873 perhe muutti kotinsa ja yrityksensä pääkonttorin Porin kaupunkitaloon. Vuonna 1882 he saattoi-

vat muuttaa arkkitehti Evert Lagerspetzin suunnittelemaan Noormarkun Isotaloon, jonne Antti Ahlström siirsi myös yrityksensä johdon ja pääkonttorin. Antti ja Eva Ahlströmin vanhimman pojan, pääjohtaja Walter Ahlströmin ja hänen vaimonsa Lillin kodiksi rakennettiin Havulinna. Se on siten myös Maire Gullichsenin lapsuudenkoti. Vuonna 1901 valmistunut jugend-tyylinen villa on arkkitehti G. A. Lindbergin suunnittelema. Havulinna on Ahlström-yhtiöiden koulutus- ja edustuskäytössä. Vuonna 1916 ruukkialueelle valmistui Walter Jungin ja Emil Fabritiuksen taidonnäyttönä Pääkonttori, jossa A. Ahlström Osakeyhtiön toimistotilat tänäkin päivänä sijaitsevat. A. Ahlström Vuosikertomus 2011 17


Vierastalo Vainiola uudistettiin vuonna 2011 Alvar Aallon kädenjälkeä vaalien.

Ahlströmin suvun ja yrityksen historiaan voi tutustua Voyagenäyttelyssä.

Talonmies Matti Veneranta pitää hyvää huolta ruukin alueesta.

Vuonna 1916 valmistunut pääkonttori. 18 A. Ahlström Vuosikertomus 2011


Villa Mairean rakennuttivat ruukkialueelle vuonna 1939 pääjohtaja Harry Gullichsen ja hänen vaimonsa Maire.

Arkkitehtuurin helmiä Noormarkun ruukkimiljöössä sijaitsee Isotalon, Havulinnan, Pääkonttorin ja vanhan sahan lisäksi myös muita arkkitehtonisesti arvokkaita rakennuksia. Alvar Aallon suunnittelema Villa Mairea (1939) on kansainvälisestikin yksi modernin asuntoarkkitehtuurin keskeisimpiä helmiä. Villa Mairean rakennuttivat kodikseen pääjohtaja Harry Gullichsen ja hänen vaimonsa Maire. 1890-luvulla valmistunut komea hirsirakenteinen Vainiola uudistettiin vuonna 2011 Alvar Aallon kädenjälkeä vaalien. Vainiola koki täysremontin jo vuonna 1942, jolloin Alvar Aalto suunnitteli talon modernisoinnin. Majoitushuoneita on nyt kahdeksan. Pihapiirissä oleva Liiteri muutettiin samalla saunalliseksi sviitiksi. Vanha metsäkonttori saneerattiin majoitustiloiksi vuonna 2010. Alun perin vuonna 1866 rakennettu Sahala tarjoaa modernit majoitustilat 12 yksilöllisessä huoneessa. Vierastalo Kultala on samaten vuonna 2010 peruskorjattu alun perin 1920-luvulla rakennettu virkailijahuvila. Kultalassa on neljä kodikasta majoitushuonetta, olohuone ja sauna. Ruukkialu-

een tilojen suunnittelussa on arkkitehtien ja sisustussuunnittelijoiden lisäksi ollut mukana Ahlströmin suvun edustajista koostuva Noormarkku-toimikunta. Klubi rakennettiin aikanaan toimimaan kokoontumistilana yhtiön virkailijoille ja heidän perheilleen. Vuonna 2010 peruskorjattu kustavilaishenkinen Klubi toimii arkisin lounasravintolana, mutta on toimivana ja tyylikkäänä tilana saavuttanut keskeisen juhlatalon aseman. Näyttämön ja 220-paikkaisen salin ansiosta Klubi toimii myös kulttuuritapahtumien pitopaikkana. Villa Ett on kodikas kokous- ja juhlatila, joka vasta uusitun kokoustekniikan ansiosta soveltuu yksilöllisiin ja yksityisiin yritystapahtumiin. Suuren suosion saavuttanut vuonna 2011 valmistunut Koli-rantasauna on yksinäänkin vuokrattavissa yksityiskäyttöön. Ahlströmin suvun ja A. Ahlström Osakeyhtiön historiaan voi tutustua Ahlström Voyage -näyttelyssä. Kehitämme vierailukohdetta sekä juhla- ja yritystilaisuuksien pitopaikkaa tässä kulttuurihistoriallisesti varjeltavassa ruukkiympäristössä. Vuonna 2011 remontoitu Kolin sauna on vuokrattavissa yksityiskäyttöön.

A. Ahlström Vuosikertomus 2011 19


A. Ahlström Osakeyhtiö Laviantie 22, 29600 Noormarkku Eteläesplanadi 14, 00130 Helsinki Puh. 010 888 4555 www.a-ahlstrom.fi

A. Ahlström osakeyhtiö Vuosikertomus 2011  

A. Ahlström osakeyhtiö Vuosikertomus 2011