Page 1

G E O P R


GEOPRO – en egen produktavdeling i Ahlsell, med spesialkompetanse innen totalspektret av GEOSYNTETER Geosyntetiske tjenester:

Geosyntetiske produkter:

Spisskompetanse

Fiberduk

Betongmadrasser

Ideer og løsningsforslag

Veiarmering

Geovoller

Dimensjonering og detaljtegninger

Jordarmering

Bentonittmembraner

Erosjonssikring

Membraner

Geomurer

Gabioner

Asfaltarmering

Siltgardiner

Dreneringsmatter

Varslingsgjerder

Installasjonsveiledning og prosjektoppfølging


GEOTIPPTEX – SORT DUK 3256224 GEOPRO/NGS1

kl. 1 4 x 150 m/rl 600 m2

*3256224*

3256225 GEOPRO/NGS1

kl. 1 5 x 150 m/rl 750 m2

*3256225*

3256232 GEOPRO/NGS2

kl. 2 2 x 100 m/rl 200 m2

*3256232*

3256234 GEOPRO/NGS2

kl. 2 4 x 100 m/rl 400 m2

*3256234*

3256235 GEOPRO/NGS2

kl. 2 5 x 100 m/rl 500 m2

*3256235*

3256244 GEOPRO/NGS3

kl. 3 4 x 100 m/rl 400 m2

*3256244*

3256245 GEOPRO/NGS3

kl. 3 5 x 100 m/rl 500 m2

*3256245*

3256255 GEOPRO/NGS4

kl. 4 5 x 100 m/rl 500 m2

*3256255*

3256265 GEOPRO/NGS5

kl. 5 5 x 100 m/rl 500 m2

*3256265*

3256311 GEOPRO Små rull

kl. 2

1 x 10 m/rl

10 m2

*3256311*

3256313 GEOPRO Små rull

kl. 2

2 x 20 m/rl

40 m2

*3256313*

3256331 GEOPRO VA duk

kl. 2 1 x 100 m/rl 100 m2

*3256331*

2 x 100 m/rl 200 m2

*3256545*

FIBERDUKER Nålefiltede duker Godkjent etter NorGeoSpec i alle klasser (1-5)

3256545 GEOPRO Planteduk

Bruksområde: Separering

TESSILBRENTA – HVIT DUK

Beskyttelse

3256914 HIPERTEX TB1A

4 x 150 m/rl 600 m2

*3256914*

Filtrering

3256915 HIPERTEX TB1A

5 x 150 m/rl 750 m2

*3256915*

Stabilisering

3256622 HIPERTEX TB2A

2 x 120 m/rl 240 m2

*3256622*

3256624 HIPERTEX TB2A

4 x 120 m/rl 480 m2

*3256624*

3256625 HIPERTEX TB2A

5 x 120 m/rl 600 m2

*3256625*

3256634 HIPERTEX TB3A

4 x 120 m/rl 480 m2

*3256634*

3256635 HIPERTEX TB3A

5 x 120 m/rl 600 m2

*3256635*

3256945 HIPERTEX TB4A

5 x 120 m/rl 600 m2

*3256945*

3256655 HIPERTEX TB5A

5 x 80 m/rl

Drenering

Andre typer duk Til mer spesielle anvendelsesområder

Armeringsduk, vevd og strikket Splittfilmduk Monofilamentsduk Planteduk

400 m

2

*3256655*

Beskyttelsesduk Drensmatte Termisk duk

Geopro gir råd når du skal velge riktig bruk av duk til dine prosjekter.


Valg av bruksklasse for geotekstiler for separasjon: Krav til verdier Egenskap

Største toleranse

Bruksklasse 1

2

3

4

5

Minste strekkfasthet (kN/m), Fa, 95

-10 %

6

10

15

20

26

Minste strekktøyning ved maks last (%),εa, 95

-20 %

15

20

25

30

35

Største konustestdiameter (mm)

+20 %

Minste energi-indeks (kN/m), Ra, 95 Minste hastighetsindeks, (10-3 m/s)

-30 %

Største karakteristiske åpningsstørrelse, O90 (mm) Største toleranse for masse per enhetsareal

42

36

27

21

12

1,2

2,1

3,2

4,5

6,5

3

3

3

3

3

0,2

0,2

0,2

0,15

0,15

± 12 %

± 12 %

± 10 %

± 10 %

± 10 %

Største toleranse for statisk gjennomhullingsmotstand

± 10 %

Valg av bruksklasse for geotekstiler for separasjon i vei: Grunnforhold Bløt leire og myr Su ≤ 25 kPa Middels bløt til stiv leire, sand og grus Su > 25 kPa

Øvre nominelle steinstørrelse mot duken

Trafikkmengde ÅDT

D < 63

> 500

3

63 < D < 200 200 < D < 500 4

5

D > 500 5

< 500

3

4

4

5

> 500

2

3

3

4

< 500

2

2

3

3

Riktig bruk av fiberduk klasser: Bruksklasse 1 brukes bare ved midlertidige konstruksjoner.

ÅDT = Antall bilpasseringer pr. døgn.

Avklare hvilke masser som skal ligge mot duken.

Kan en belte over med 10 tonn maskin er undergrunnen ofte bløt middels. Meget bløt er ofte ustabil myr/leire.


Geonett varenummer: Vi lagerfører Geonett av type E’Grid:

3267761

E’Grid 2020L

3,9 x 51,3 m/rl

200 m2

*3267761*

3267762

E’Grid 2020

3,9 x 51,3 m/rl

200 m2

*3267762*

3267763

E’Grid 3030

3,9 x 51,3 m/rl

200 m2

*3267763*

3267764

E’Grid 3030L

3,9 x 51,3 m/rl

200 m2

*3267764*

3267834

E’Grid 50R

1,0 x 25 m/rl

25 m2

*3267834*

Riktig bruk av Geonett: Velgraderte masser 0 – 64 mm, benyttes på 2020/3030 Velgraderte masser 0 – 150 mm, benyttes på 2020L/3030L L nett har rutestørrelse ca. 70 mm ”ikke” L ca. 40 mm 20 kN/m nett ved lettere belastning og ikke for ustabil grunn 30 kN/m nett ved tyngre belastninger og bløt undergrunn Generell overlapp Geonett – 50 cm i begge retninger, nettet legges direkte ned på den ustabile grunnen, gjerne med fiberduk som underlag.

GEONETT

Geonett gjør det mulig å bygge kvalitetskonstruksjoner på bløt og ustabil undergrunn. Fungerer optimalt som armering av veier Geonett låser påførte masser i en stiv rutestruktur Tåler dynamiske belastninger svært godt Øker bæreevnen Forlenger levetiden

For løsningsforslag og dimensjonering – kontakt GEOPRO Henning Sørensen - henning.sorensen@ahlsell.no - + 47 911 84 118


Produkteksempler Vei på bløt myr, hyttefelt Seljestad Alternativ til masseutskiftning Kortere byggetid Oversiktlig økonomi

Kl. 2 duk Geonett 3030 40 cm 0 – 64 knust fjell Geonett 3030 15 cm 0 – 32 knust fjell


Kunstgressbane på ustabil grunn, Bergen Kl. 2 duk Geonett 2020 40 cm 0 – 32 knust fjell Geonett 2020 15 cm 0 – 32 knust fjell

Dugnad på kunstgressbane, Lyngdal stadion Kl. 2 duk Geonett 3030L 40 cm 0 – 120 knust fjell Geonett 2020 20 cm 0 – 32 knust fjell


Veiforsterkning – stort potensial for bruk av Geonett Vanlige situasjoner: Mangelfull oppbygging og vedlikehold resulterer i dårlig bæreevne og svake veiskuldre. Teleløsning og kraftig nedbør reduserer bæreevnen ytterligere. Resultat – krakelering av dekke, oppsprekkinger og sporkjøring.

Fordeler med bruk av Geonett i forsterkning av veier: Lengre levetid Økt bæreevne

GEONETT FORSTERKNING AV VEI

Kortere byggetid Forsterkning av svake veiskuldre gjennom effektiv kantinnspenning Reduksjon av kostnader

Installasjon: Avretting av spor/ujevnheter. Nettet rulles ut, viktig at det legges helt ut til vegskuldrene Kan kappes med motorsag/håndsag Min. 50 cm overlapp Massene påføres ved rygging Komprimering og evt. dekkelegging

Vi fører også andre nettyper: Vevde nett Strikkede nett Sveisde nett

VI HAR LØSNINGENE!


MEMBRANER Plast membraner i HDPE, FPP og EPDM Valg av råstoff og tykkelse er avhengig av prosjektet, krav til motstansdyktighet og type beskyttelsesduk Bentonitt membraner i forskjellige kvaliteter Løsbentonitt i 25 kg setter og “Big Bags” Rene material leveranser og komplett monteringsarbeid og sveising Send oss tegninger/beskrivelser og be om tilbud!


Filter mot spredning av omrørte masser, ofte forrurensede masser i sjø ”Skreddersys” etter lengde og bunnprofil Flyteelement, fleksibel luftslange med ventiler Søkkeelement, innsydd kjetting opptil 1,8 kg/lm. Solide sømmer Mulighet for sammenføying med glidelås, borrelås og maljer Blåser til markering Assistanse ved montering

SILTGARDIN


ARMERT JORD Flere løsningskonsepter – kun fantasien setter begrensninger

Bruk: Vei- og andre skråninger Støttemurer Støyvoller Fasader

Fordeler: Miljøvennlig Støyabsorberende Fleksibelt byggesystem Enkel konstruksjon Rimelige løsninger Taggefri

Kontakt Geopro for løsningsforslag og dimensjoneringer! Henning Sørensen - henning.sorensen@ahlsell.no - + 47 911 84 118


GABIONER Anvendelsesområder: Gabioner har mange anvendelsemuligheter bl.a. som støttemurer, frittstående vegger, mindre terraseringer, romoppdelinger og hagemurer samt utsmykking av bygninger.

Forespørsler: Be om prosjektpriser ut fra tegninger. Opplæring ved annleggsoppstart.

ALLE SKAFFEVARER OG MONTERINGER FØRES SOM SN53 – SKAFFEVARE GEOPRO


EROSJONSSIKRING Halm kokosmatter fra Greenfix Så til med egnet frøblanding Rulle ut mattene, festes med plugger Demper slagregn Spirer igjennom mattene. Hindrer erosjon og skader som tetting av drens system, og visuelt utseende.

3265001

Greenfix T4

2,4 x 42 m/rl

*3265001*

3265051

Greenfix T6

2,4 x 42 m/rl

*3265051*

3265102

Greenfix T9

2,4 x 42 m/rl

*3265102*

3265211

Greenfix Stålplugg

30 cm

*3265211*

3265212

Greenfix Hard tre plugg

30 cm

*3265212*


G E O P R

Kontakt Geopro for løsningsforslag og dimensjoneringer! Henning Sørensen - henning.sorensen@ahlsell.no - + 47 911 84 118

Geopro 2010 va katalog