Page 1

UJIAN TOPIKAL TINGKATAN SATU TANAMAN HIASAN Nama : .................................................. A. Pilih jawapan yang paling tepat dan bulatkan. 1 Tanaman berikut boleh dibiakan dengan menggunakan keatan batang A. buluh cina B. paku pakis C. bunga kertas D. lidah buaya 2

Alatan yang ditunjukkan di bawah digunakan untuk

A. B. C. D.

Mengembur tanah Menggaul tanah Menggali lubang menebuk lubang saliran

Ting : .........................

6 Selepas anak pokok dipindahkan ke pasu, medium hendaklah dipadatkan. Langkah ini bertujuan A. akar dapat bersentuhan dengan medium B. medium dapat diisi dengan banyak C. mediam dapat menahan air siraman D. mengelakkan pasu daripada terbalik Aktiviti merumput adalah satu daripada 7 langkah penjagaan tanaman. Rumput rumpai perlu dibuang supaya A. air siraman dapat terus masuk ke dalam medium B. tanaman mendapat nutrien yang secukupnya. C. dapat membaiki saliran dan pengudaraan medium D. mempercepatkan pertumbuhan tunas-tunas baru

Apabila menyediakan keratan batang keras, daun-daun perlulah dibuang untuk A. mengurankan kadar fotosintisis B. mempercepatkan pertumbuhan Antara berikut, cara yang manakah paling akar 8 sesuai untuk aktiviti membuang rumput di C. mengelakan kadar sejatan air yang dalam tapak semaian? cepat A. menggunakan sudip tangan D. mengelakkan daripada serangan B. Mencabut dengan tangan serangga perosak C. memotong dengan sketuar D. menyembur racun rumpai Berdasarkan nisbah medium semaian 4 J.I.P, tanah loam, bahan organik dan pasir Antara berikut manakah langkah yang sungai hendaklan dicampur dengan nisbah 9 tidak benar berkaitan aktiviti menyemai A. 2 : 1 : 1 keratan batang/ B. 2 : 3 : 4 A. Celupkan hujung keratan ke dalam C. 5 : 3 : 2 horman pengakaran D. 7 : 3 : 2 B. Gaulkan nisbah medium semaian 3 :2:1 Apakah tujuan pasir sungai dicampuirkan C. Buat lubang dan tanam keratan 5 dalam medium semaian ? batang dengan jarak yang sesuai A. Membaiki pengudaraan dan saliran di dalam tapak semaian B. Memudahkan pertumbuhan akar D. Padatkan tanah dan dedahkan 3


keratan tanaman C. Mengurang kecederaan batang semasa kerja semaian D. Menyediakan nutrien yang mencukupi untuk proses pengakaran

tapak semaian kepada panas matahari 10 Di antara berikut manakah kelebihan menggunakan baja organik berbanding baja kimia? A. Kelihatan menarik dan tidak berbau busuk B. Dapat membaiki tekstur medium dan mengekalkan kelembapan medium C. Sukar dibeli D. tidak menggalakkan pembiakan rumput rumpai

B. Namakan aktiviti yang ditunjukkan di bawah

2 ...................................................... 1 ........................................................

3 ........................................................

4 .....................................................

C. Namakan alatan yang ditunjukkan di bawah.

1 ........................................................

1 ......................................................

Ujian topikal 1  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you