( AHD ) Acil Hemşireleri Derneği

( AHD ) Acil Hemşireleri Derneği

İZMİR, Turkey

AHD, ulusal mesleki, bilimsel, etik ve kültürel değerlerin rehberliğinde Ulusal Türk Hemşireler Derneği (THD) ve Uluslararası Hemşireler Birliği’nin (International Council of Nursing-ICN) ilkeleri ile uyumlu Misyon ve Vizyonunu gerçekleştirmek için çalışır.

www.ahemder.org.tr