Page 1

drillcon


Nederland en veel andere landen beschikken over een uitgebreid ondergronds netwerk van kabels en leidingen. Deze ondergrondse infrastructuur is onder andere bedoeld voor het transport van vloeistoffen, gassen, elektriciteit en data. Bij uitbreiding en aanpassing van dit netwerk is het niet altijd mogelijk sleuven te graven. Wanneer bestaande infrastructuur of obstakels gekruist moeten worden, is een boring vaak de beste oplossing. Dagelijks voert A.Hak Drillcon met de grootste zorg gestuurde boringen uit in Nederland, Europa en ver daarbuiten. Gezien het grote aantal technieken dat ons daarbij ter beschikking staat, mogen wij ons met recht specialist in sleufloze technieken noemen.

Specialist in sleufloze technieken ALLROUND TOTAALOPLOSSINGEN

ZORGZAAM EN ZORGVULDIG

A.Hak Drillcon realiseert boringen ten behoeve van transportleidingen voor gas, olie, kerosine, warmtetransport, drink- en afvalwater, maar ook voor midden- en hoogspanningskabels, telecomverbindingen, leidingentunnels, aanlandingen, duikers, onderleiders en drainagesystemen. Onze betrokken medewerkers bieden totaaloplossingen: we beginnen bij de plan- en ontwerpfase en zijn pas klaar bij de oplevering van een project.

Door altijd te zoeken naar vernieuwing, bieden wij onze klanten het beste wat er op de markt te vinden is. A.Hak Drillcon is niet voor niets houder van het wereldrecord voor de langste Direct Pipe boring (1.400 meter) en winnaar van de No-Dig Award voor een Direct Pipe boring in de Rotterdamse Europoort onder het Hartelkanaal. Innovatie speelt ook een rol bij ons streven naar ‘zorgzaam en zorgvuldig werken’, onze benaming voor maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). Ons equipement is voorzien van de laatste ontwikkelingen en voldoet aan de eisen voor een schoner milieu. Samen met onze medewerkers, leveranciers en opdrachtgevers maken we dagelijks bewuste keuzes om een betere balans te bereiken tussen people, planet en profit.

DEEL VAN EEN GROTER GEHEEL

A.Hak Drillcon maakt deel uit van A.Hakpark, een familiebedrijf dat is opgebouwd uit meerdere ondernemingen. A.Hakpark houdt zich onder meer bezig met volledige dienstverlening op het gebied van kabels en pijpleidingen. Vanuit onze ervaring in de groep weten we hoe belangrijk het is om soepel en efficiënt samen te werken met andere partijen. Dit geldt uiteraard ook wanneer de opdrachtgever van buiten onze groep komt. Alle bedrijven binnen A.Hakpark opereren zelfstandig, maar de groep biedt wel een solide basis. Daardoor heeft A.Hak Drillcon flink kunnen investeren in state of the art equipement dat past bij onze innovatieve manier van werken.

GEKWALIFICEERD PARTNER

Naast de zorg voor onze omgeving spelen kwaliteit en veiligheid een essentiële rol. Kwaliteit is een voorwaarde voor betrouwbaarheid, de belangrijkste pijler onder onze relatie met opdrachtgevers. Ons streven naar de hoogste kwaliteit vertaalt zich onder meer in betrokkenheid en inzet van onze medewer-


is dan ook trots op haar gemotiveerde en betrokken medewerkers: een goede mix van ervaring en enthousiasme, van jarenlange kennis en een solide basis voor de toekomst. Wij voeren een actief HR-beleid met voor iedereen een uitgebreid opleidingsplan. Dat leverde ons in 2011 de tweede plaats op bij de verkiezing van de Beste Brabantse Werkgever.

MENSENWERK

TECHNIEKEN EN EQUIPEMENT

Hoe innoverend het equipement ook is, het boren blijft mensenwerk. A.Hak Drillcon

 oor Horizontal Directional Drilling (H.D.D.) V beschikt A.Hak Drillcon over meerdere boorrigs die in capaciteit variëren van 3 tot 400 ton trekkracht. Ook kunnen bij de H.D.D.-techniek diverse Pipe Thrusters tot 750 ton worden ingezet. Met meerdere Direct Pipe boorinstallaties, voor diameters tot 56” (Ø 1.422 mm) en de eerdergenoemde Pipe Thrusters, voeren we Direct Pipe boringen uit. Ook bieden we voor de zeer extreme situaties doorontwikkelingen van de Direct Pipe boormethode aan. Voor Micro Tunneling, ook wel schildboren of gesloten front techniek genoemd, beschikken we over installaties geschikt voor alle grondsoorten, met een diameter tot 3.000 mm en zelfs groter. We beschikken over de kennis, de ervaring en het equipement voor (pilot gestuurde) avegaarboringen en raketboringen. We hebben ondersteunend equipement in eigen beheer en beschikken op onze vestiging in Helmond over een eigen werkplaats, magazijn, werf en spare parts beheer. Daarnaast hebben we diverse steunpunten in binnen- en buitenland van waaruit we kunnen opereren. Voor alle boringen kan A.Hak Drillcon zelf de gehele engineering uitvoeren.

boringen van ontwerp tot realisatie

kers, onze open manier van communiceren en het meedenken met onze opdrachtgevers. Dat wij daarbij onze afspraken nakomen en werken binnen de overeengekomen budgetten spreekt bij A.Hak Drillcon voor zich. De kwaliteit van ons werk komt ook tot uiting in onze certificeringen en erkenningen. Op onze website vindt u hiervan een compleet overzicht.


BEZOEKADRES

Engelseweg 159 5705 AD Helmond POSTADRES

A.Hak Drillcon B.V. Postbus 715 5700 AS Helmond +31 (492) 345 600 +31 (492) 345 601 @ drillcon@a-hak.nl T

F

www.a-hakdrillcon.nl

A.Hak Drillcon  

Nederland en veel andere landen beschikken over een uitgebreid ondergronds netwerk van kabels en leidingen. Deze ondergrondse infrastructuur...