Page 1

Sprzedawca: Agnieszka Zielonka

Rachunek nr 1 /2013

ul. Niepowiemjaka 13 00-000 Warszawa NIP: 123-45-67-890

Miejsce wystawienia: Warszawa Data wystawienia: 2013-09-23

Nabywca:

Data sprzedaży: 2013-09-23

mLingua Sp. z o.o.

Forma płatności: Przelew

ul. Stary Rynek 100

Termin płatności: 2013-10-07

61-773 Poznan NIP 778-14-35-103

Lp 1.

2.

3.

Nazwa towaru lub usługi

Cena [zł]

Ilość

JM

Wartość [zł]

Tłumaczenie pisemne POL -> FR Prezentacja OBWE(fr) ppt. 1125 znaków = 1 szt.

45,03

7,53

szt.

339,08

Tłumczenie pisemne POL -> FR Dziennik Urzędowy UE: C 297/12doc. 1125znaków = 1 szt.

45,03

25,38

szt.

1 142,86

45,03

29,41

szt.

1 324,33

Tłumaczenie pisemne POL -> FR Dziennik Urzędowy UE: C 271/104 pdf. 1125 znaków = 1 szt.

45,03

31,12

szt.

1 401,33

Tłumaczenie pisemne POL --> FR Dziennik Urzędowy UE: C 271/144 pdf. 1125 znaków = 1 szt.

45,03

30,12

szt.

1 356,30

45,03

531,65

szt.

23 940,20

Tłumaczenie pisemne POL --> FR Modernizacja europejskich systemów szkolnictwa pdf. 1125 znaków = 1 szt.

4.

5.

6. Tłumaczenie pisemne POL --> FR Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej pdf. 1125 znaków = 1 szt.

Razem:

29 504,10

Sprzedawca zwolniony podmiotowo z podatku VAT (podatku od towarów i usług)

Do zapłaty: 29 504,10 zł Słownie: dwadzieścia dziewięć tysięcy pięćset cztery złote i dziesięć groszy

podpis osoby upoważnionej do odbioru rachunku

podpis osoby upoważnionej do wystawienia rachunku

Nauka wystawiania dokumentów księgowych.

Rachunek  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you