Page 1

TshwaneLex

Strona 1 z 1

TshwaneLex - Evaluation - BUY NOW [ A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z ] (Default styles)

Kochanek (noun) 1 MęŜczyzna utrzymujący stosunki seksualne z kobietą bez zawarcia związku małŜeńskiego. Любовник: Ona chciałaby mieć włoskiego kochanka. Она хотелабы, чтобы у нее был

итальянский любовник. Ślub (noun) 1 Zawarcie związku małŜeńskiego przed urzędnikiem stanu cywilnego lub duchownym. Брак, Бракосочетание: Oni juz długo rozmyślają o ślubie cywilnym. Они уже долго думают о гражданском браке.; 2 ZłoŜenie uroczystej przysięgi. Обет, Клятвенное обещание, Клятва, Зарок:

Śluby czystości. Обет безбрачия. Uczynił ślub, Ŝe nie będzie palić. Он дал зарок не курить. MałŜonek (noun) 1 To samo co mąŜ. Супруг: Mój małŜonek wyjechał w delegację. Мой супруг уехал в

командировку. Miłość (noun) 1 Głębokie uczucie do drugiej osoby, silna więź, jaka łączy blizkich sobie ludzi. Любовь:

Miłość to jeden z fundamentalnych tematów w literaturze światowej. Любовь — одна из фундаментальных тем в мировой литературе.; 2 Obiekt czyichś uczuć i pragnień. Любовь: Piłka noŜna to moja prawdziwa miłość. Футбол это моя настоящая любовь.; 3 PoŜycie seksualne. Любовь: Prawdziwa miłość to nie tylko miłość fizyczna, ale, przede wszystkim, głębokie uczucie Истинная любовь - это не только физическая любовь, но, прежде всего, глубокое чувство. Narzeczona (noun) 1 Kobieta w okresie narzeczeństwa. Невеста: Nieoficjalnie dziewczyna zostaje narzeczoną od momentu zgody na propozycję małŜeństwa. Неофициально девушка считается невестой с момента согласия на предложение руки. Narzeczony (noun) 1 MęŜczyzna w okresie narzeczeństwa. Жених: Ona ma narzeczonego i nie spotyka sie juz z innymi chłopcami. У нее есть жених и она уже не встречается с другими мальчиками. Obrączka (noun) 1 Kółko ze szlachetnego metalu noszone na palcu na znak zawarcia małŜeństwa. Обручальное кольцо, Кольцо: Na obrączce nowoŜeńcy tradycyjnie grawerują swoje imiona lub

iniciały, datę ślubu. На обручальном кольце молодожены традиционно гравируют свои имена или инициалы, дату свадьбы.; 2 Kółko, zwykle metalowe, uŜywane do umacniania lub łączenia czegoś. Кольцо, Колечко: Wygodnie jest nosić klucze na kółku. Удобно носить ключи на кольце.; 3 Koliste obramowanie wokół czegoś. Кольцо: Niektóre ptaki mają ciemną obrączkę wokół oczu. У некоторых птиц темное кольцо вокруг глаз. Randka (noun) 1 Umówione spotkanie dwóch osób czujących do siebie sympatię lub zakochanych w sobie.: Pierwsza randka to rodzaj testu, próba zrozumienia, czy będzie wam razem wygodnie. Первое

свидание – это некая проба, попытка понять – комфортно ли вам вдвоем. Wesele (noun) 1 Przyjęcie i zabawa z okazji ślubu. Свадьба: Dowolne współczesne wesele, niezeleŜnie

od tego czy jest niezwykłe, czy standardowe, wyróŜnia się przepychem i rozmachem. Любая современная свадьба, независимо от того, необычная это свадьба или стандартная, отличается пышностью и масштабностью.; 2 daw. Radość, wesołość. Веселье, Радость: Moja córka, to moje jedyne wesele. Моя дочь - мое единственное веселье. Zaręczyć się (verb) 1 ZłoŜyć sobie przyrzeczenie małŜeństwa. Обручиться: Jego córka zaręczyła się potajemnie w ParyŜu. Его дочь тайно обручилась в Париже.

file://C:\Documents and Settings\Marcin\Ustawienia lokalne\temp\tlIA0C.tmp.html

2012-02-12

Słownik polsko-rosyjski  

Słownik o tematyce walentynkowej

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you