Page 1

IES Corbera  de  Llobregat                       Departament  de  Tecnologia  

INSTAL·∙LACIÓ  DE  LINUX  EN  PENDRIVE  BOOTABLE   1. Aneu  a  la  pàgina      http://unetbootin.sourceforge.net/  i  baixeu  el  programa   Unebootin  (Si  esteu  a  Windows,  baixeu  la  versió  de  Windows)        

Cliqueu el  botó   Download  for  Windows  

  2. Aneu  a  la  pàgina  http://www.ubuntu.com/download/ubuntu/download                           3. Seleccioneu  a  la  llista  desplegable  l’opció  Ubuntu  10.04  de  32  bits  i  cliqueu  el   botó  taronja  Start  download  i  espereu  una  bona  estona  fins  que  acabi  de  baixar   el  fitxer  ISO  d’Ubuntu.   Ara  ja  tenim  el  programa  instal·∙lador  i  la  distribució  Ubuntu  al  nostre  ordinador  


IES Corbera  de  Llobregat                       Departament  de  Tecnologia  

4. Executeu  el  programa  UNetbootin  i  sortirà  una  pantalla  com  la  de  la  figura:              

Desplegueu la  llista  i   escolliu  Ubuntu  

1

Desplegueu la  llista  i   escolliu  10.04_Live  

2

       

 

Desplegueu la  llista  i   escolliu  la  unitat  on   estigui  el  pendrive  (D,   E,  F)  

4

Cliqueu al  botó  i  seleccioneu    el   fitxer  d’Ubuntu  descarregat  que   probablement  estigui  a  la  carpeta   Descàrrega  

5. Seguiu  els  passos,  de  l’1  al  4,  per  configurar  correctament  l’UNetbootin.   6. Cliqueu  el  botó  Aceptar.  Espereu  una  bona  estoneta  fins  que  es  carregui  el   sistema  al  pendrive.   7. Porteu  el  pendrive    i  el  vostre  ordinador  el  proper  dia  de  classe.     8. Es  aconsellable  no  intentar  instal·∙lar-­‐lo  sense  la  supervisió  del  professor.    

3

instal·lació ubuntu pendrive  


   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   &#13...

instal·lació ubuntu pendrive  


   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   &#13...