Page 1


1

a) 40A b) 97,98A c) 48kW, 48kvar, 67,88kVA


2a) 7,32A b) 3,88A c) 194V d) 123,5V


3

a) 3,28 A b) 968,26 W, 2,055kvar, 0,4262 (capacitiu) c) 3,28A, 0A


4

a) 5A b) 70,7V c) 50V d) -250var


5

a) 44,88A b) 26,67kW, 16kvar, 31,093kVA c) 0A


6

a) 2,572A b) 529W, 264,5var c) 200 立


7

a) 2A b) 64,02V c) 40V d) 80var


8

a) 2A b) 64,02V c) 40V d) -80var


9

a) 15,43A b) 26,72A c) 28,57kW d) -14,29kvar e) 0,894


10

a) 8,908A b) 9,52kW c) 4,76kvar d) 0,8944


11

a) 1400W b) 14立 c) 20立 d) 38,24立 i 1,76立


12

a) 15,43A b) 26,72A c) 28,57kW d) 14,28kvar e) 0,894


13


14


15


16


17

Exercicis ampliació c.a  

a) 40A b) 97,98A c) 48kW, 48kvar, 67,88kVA 1 2 a) 3,28 A b) 968,26 W, 2,055kvar, 0,4262 (capacitiu) c) 3,28A, 0A 3 a) 5A b) 70,7V c) 50V d...