Page 1

Formació del projecte EduCAT1x1 al Baix Llobregat (Fase B)

Espai d’acompanyament i formació

Corbera de Llobregat


Formació del projecte EduCAT1x1 al Baix Llobregat (Fase B)

Objectius

•Existència i possible utilització de les aplicacions de la web 2.0 en entorns d'ensenyament i aprenentatge •Conèixer diverses propostes de continguts digitals d'iniciativa editorial. •Conèixer altres tipologies de continguts digitals d'accés lliure.

Continguts

•Materials i plataformes didàctiques ofertats pel Departament •Mostra de materials de llibres i plataformes digitals [oferta editorial]. •Anàlisi dels materials curriculars: pautes i criteris de selecció. •Mostra d'altres materials digitals en l'espai web 2.0

Mòdul 1 Materials Digitals

Mòdul 2 Aula Digital 2

Objectius

Continguts

Mòdul 3 Inserció de la PDI

Corbera de Llobregat

Objectius

Continguts

•Adquirir coneixements tècnics bàsics per a la gestió d'un aula digital: restauració de sistema, connectivitat wifi, avaries... •Donar a conèixer models de gestió de l'aula mitjançant l'ús dels taulers digitals. •Identificar diverses estratègies d'aprenentatge en el marc digital. •Impulsar canvis metodològics que millorin la comunicació professorat/alumnat i entre l’alumnat, especialment amb l’ús de mètodes actius i cooperatius. •Aspectes tècnics elementals per a la gestió de l'aula digital. •Gestió i possibilitats de l’accés a internet des de l’aula ordinaria •Síntesi d'alguns aspectes i continguts inicials per a començar. •Aspectes metodològics. Nou rol del professorat: estratègies de gestió. Paper de l'alumnat i el nou model d'ensenyament i aprenentatge. •La pissarra convencional, la PD i la PDI: aportacions. •Proposar i analitzar l’ús didàctic de recursos TAC amb la Pissarra Digital. •Repositoris de materials elaborats per fabricants, professorat, .. •Formació, cursos i materials de referència (D206:Ús metodològic de les PDI •Elements que la composen. •Programari específic. •Tipus de taulers.


1

Materials Digitals

Corbera de Llobregat

Que no hauria de ser EduCAT1x1


1

Materials Digitals

Corbera de Llobregat

Què és la Web 2.0? •La Web 2.0 es refereix a una nova generació de Webs basades en la creació de continguts produits i compartir pels propis usuaris •A la Web 2.0 els consumidors d’informació s’han convertit en productors de la informació que ells mateixos consumeixen.

Més informació

http://www.xtec.cat/formaciotic/dvdformacio/materials/td205/index.html


1

Materials Digitals

Corbera de Llobregat


1

Materials Digitals

Corbera de Llobregat


1

Materials Digitals

Corbera de Llobregat

Plataformes didàctiques ofertats pel Departament Phobos, Agora

Intraweb, Moodle

Empúries (en projecte) Es tracta de la primera plataforma que aplegarà els continguts educatius digitals de les diferents editorials que vulguin participar-hi, així com dels materials que dissenyin els propis professors. Aquesta iniciativa suposarà recollir l’extensa varietat de material curricular digital existent i posar-los en una plataforma que estigui a l’abast de l’alumnat i el professorat català. http://www20.gencat.cat/docs/Sala%20de%20Premsa/Documents/Arxius/educacio_premsa.notaPremsa.67.Plataforma1263574261895.pdf

Mostra de materials de llibres i plataformes digitals [oferta editorial].

Teide

http://www.teidedigital.com

DigitalText http://www.digital-text.com Cruïlla

http://www.cruilladigital.cat

Santillana http://www.llibrewebsantillana.cat Edebé

http://www.edebecom/ Criteris de selecció de materials digitals

Mostra d'altres materials digitals en l'espai web 2.0 MUDs (mini unitats didàctiques)

DropBox

Blogs

Google Apps

Wikis

SlideShare

Prestatgeria

Podcast

Recursos Didácticos para la Creación de Contenidos para Entornos de Aprendizaje

CY5X 6JKJ


1

Materials Digitals

Corbera de Llobregat

Enllaços a materials

S1X1

Formació telemàtica específica eduCAT1x1 http://www.xtec.cat/formaciotic/dvdformacio/materials/ts1x1/index.html

D203

Ús i dinamització de la intranet http://www.xtec.cat/formaciotic/dvdformacio/materials/td203/index.html

D004

Iniciació al Moodle “en elaboració”

D204

Ús i dinamització de Moodle http://www.xtec.cat/formaciotic/dvdformacio/materials/td204/index.html


1

Materials Digitals

Corbera de Llobregat

Adreces de referència del Projecte EduCAT1x1 •

A la Xarxa Telemàtica Educativa de Catalunya http://www.xtec.cat/innova/projecte1per1/index.htm

Departament d’Educació Generalitat de Catalunya http://www.gencat.cat/educació

Espai d’acompanyament i formació virtual del projecte http://www.educat1x1.cat

SIRE: Server d’Innovació i Recerca Educativa del Departament d’Educació http://xtec.cat/innova/index.htm


Materials Digitals

1

Corbera de Llobregat

IMAE: Innovació en Metodologies per a l’Aprenentatge i l’Ensenyament de la FCRI: Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació

1x1 Equipaments personals i d’aules: http://imae.wikispaces.com/P1x1-Equipament

Ordinadors, Canals de venda I procediments de compra: http://imae.wikispaces.com/P1x1-EQ-PCs+homologats

1x1 Editorials http://imae.wikispaces.com/P1x1-Editorials

1x1 Enllaços ràpids http://imae.wikispaces.com/P1x1-Index

1x1 Preguntes i despostes http://imae.wikispaces.com/P1x1-PiR

1x1 Informacions de darrera hora http://imae.wikispaces.com/P1x1-Estar+al+corrent

1x1Corbera_sessio1  

Formació del projecte EduCAT1x1 al Baix Llobregat (Fase B) Corbera de Llobregat Continguts Continguts Objectius Objectius Objectius Formació...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you