Page 1

Formació del projecte EduCAT1x1 al Baix Llobregat (Fase B)

Espai d’acompanyament i formació

Corbera de Llobregat


Formació del projecte EduCAT1x1 al Baix Llobregat (Fase B)

Objectius

•Existència i possible utilització de les aplicacions de la web 2.0 en entorns d'ensenyament i aprenentatge •Conèixer diverses propostes de continguts digitals d'iniciativa editorial. •Conèixer altres tipologies de continguts digitals d'accés lliure.

Continguts

•Materials i plataformes didàctiques ofertats pel Departament •Mostra de materials de llibres i plataformes digitals [oferta editorial]. •Anàlisi dels materials curriculars: pautes i criteris de selecció. •Mostra d'altres materials digitals en l'espai web 2.0

Mòdul 1 Materials Digitals

Mòdul 2 Aula Digital 2

Mòdul 3 Inserció de la PDI

Corbera de Llobregat

Objectius Continguts

Objectius Continguts

•Adquirir coneixements tècnics bàsics per a la gestió d'un aula digital: restauració de sistema, connectivitat wifi, avaries... •Donar a conèixer models de gestió de l'aula mitjançant l'ús dels taulers digitals. •Identificar diverses estratègies d'aprenentatge en el marc digital. •Impulsar canvis metodològics que millorin la comunicació professorat/alumnat i entre l’alumnat, especialment amb l’ús de mètodes actius i cooperatius. •Aspectes tècnics elementals per a la gestió de l'aula digital. •Gestió i possibilitats de l’accés a internet des de l’aula ordinaria •Síntesi d'alguns aspectes i continguts inicials per a començar. •Aspectes metodològics. Nou rol del professorat: estratègies de gestió. Paper de l'alumnat i el nou model d'ensenyament i aprenentatge. •La pissarra convencional, la PD i la PDI: aportacions. •Proposar i analitzar l’ús didàctic de recursos TAC amb la Pissarra Digital. •Repositoris de materials elaborats per fabricants, professorat, .. •Formació, cursos i materials de referència (D206:Ús metodològic de les PDI •Elements que la composen. •Programari específic. •Tipus de taulers.


1

Materials Digitals

Corbera de Llobregat

Que no hauria de ser EduCAT1x1


1

Materials Digitals

Corbera de Llobregat

Què és la Web 2.0? •La Web 2.0 es refereix a una nova generació de Webs basades en la creació de continguts produits i compartir pels propis usuaris •A la Web 2.0 els consumidors d’informació s’han convertit en productors de la informació que ells mateixos consumeixen.

Més informació

http://www.xtec.cat/formaciotic/dvdformacio/materials/td205/index.html


1

Materials Digitals

Corbera de Llobregat


1

Materials Digitals

Corbera de Llobregat


1

Materials Digitals

Corbera de Llobregat

Plataformes didàctiques ofertats pel Departament Phobos, Agora

Intraweb, Moodle

Empúries (en projecte) Es tracta de la primera plataforma que aplegarà els continguts educatius digitals de les diferents editorials que vulguin participar-hi, així com dels materials que dissenyin els propis professors. Aquesta iniciativa suposarà recollir l’extensa varietat de material curricular digital existent i posar-los en una plataforma que estigui a l’abast de l’alumnat i el professorat català. http://www20.gencat.cat/docs/Sala%20de%20Premsa/Documents/Arxius/educacio_premsa.notaPremsa.67.Plataforma1263574261895.pdf

Mostra de materials de llibres i plataformes digitals [oferta editorial].

Teide

http://www.teidedigital.com

DigitalText http://www.digital-text.com Cruïlla

http://www.cruilladigital.cat

Santillana http://www.llibrewebsantillana.cat Edebé

http://www.edebecom/ Criteris de selecció de materials digitals

Mostra d'altres materials digitals en l'espai web 2.0 MUDs (mini unitats didàctiques)

DropBox

Blogs

Google Apps

Wikis

SlideShare

Prestatgeria

Podcast

Recursos Didácticos para la Creación de Contenidos para Entornos de Aprendizaje

CY5X 6JKJ


2

Aula Digital 2

Corbera de Llobregat

Nocions tècniques elementals per a la gestió de l'aula digital.

Connexió WI-FI

Windows Linux

Possible estructuració de la unitat D

Organització carpetes,Matèries, Unitats, etc. Copia seguretat pen

Restauració imatge de l’ordinador

Avaries

Avís des de casa. L’ordinador és de l’alumne Possible recollida/entrega a Consergeria de l'Institut. Ordinador de reposició en préstec temporal.


2

Aula Digital 2

Corbera de Llobregat

Gestió de l’aula Tenir un ordinador a l'aula no vol dir estar tot el dia usant-lo o connectats a Internet: és el professorat qui gestiona les estones que l'alumnat fa ús de l'ordinador. L'ordinador només entra en escena en el moment que ho decideix el professorat El professorat pot controlar la dinàmica de treball de l'alumnat posant-se al seu darrere, i així poder veure les pantalles. Tenir preparades actuacions alternatives o plans B permet evitar els problemes que puguin ocasionar una mala connectivitat o fallades elèctriques. En aquells casos en què han finalitzat les tasques individuals d'aula poden fer tasques d'ajut a companys o companyes. Cal evitar un ús abusiu de les TIC, ja que més TIC no vol dir més assoliment dels aprenentatges.

A la xarxa hi ha molts materials de professionals que poden ser de gran ajuda. De la mateixa manera cal compartir amb els altres docents els materials creats i intentar publicar i publicitar el treball elaborat conjuntament. Quan es pensa en activitats per fer amb els ordinadors, cal partir del treball amb aquelles eines apropiades que ja tenim. A poc a poc anirem coneixent-ne de noves i fent-les servir per al treball a l'aula.

L'ordinador, al centre educatiu, és una eina per fer recerca, comunicar-se i elaborar continguts.


2

Aula Digital 2

Corbera de Llobregat

Organització de l'aula digital Video exemple 1 Video exemple 2 Video exemple 3 Video exemple 4

http://www.youtube.com/watch?v=-0VcxxoOZ30&feature=player_embedded http://www.youtube.com/watch?v=-0VcxxoOZ30&feature=player_embedded http://www.youtube.com/watch?v=baqiW8sOxhY&feature=player_embedded http://www.youtube.com/watch?v=NIqRbyGzSf0&feature=player_embedded

Distribució del mobiliari i de l’alumnat (Possibilitat de moviment i canvis de distribució). De la taula individual a la taula col·lectiva)

Exemple seqüència didàctica bàsica del procés d'Ensenyament-Aprenentatge Explicació introductòria a la PDI . Connexió general a materials concrets Concrecions, aclariments i consignes a PDI Exercicis pràctica individual – Exercicis/activitats en grup Posada en comú a PDI amb participació activa de l'alumne Treball a casa (deures) Prova o examen - Avaluació

Disponibilitat de materials Llibres digitals (accés on line, descàrrega en local Altres activitats on line/xarxa complementàries (edu365, Moodle Agora o propi) Exercicis i activitats complementàries en paper (llibretes, fitxes, dossiers)

Lliurament de feines (Exercicis/resultats a la plataforma editorial, al Moodle, per correu electrònic, per pendrive, en paper)


2

Aula Digital 2

Corbera de Llobregat

Protocol d'ús dels ordinadors (aula, centre i casa) Normativa recollida al RRI. (Ús a l'aula, al centre, recomanacions ús a casa)

Seguretat a la xarxa Internet segur@

Avaluació amb eines i entorns digitals Utilitat inclosa a la plataforma editorial, resum d'intervencions, recull de tasques i consultes a Moodle, lliuraments de treballs

Mini Manual


2

Aula Digital 2

Corbera de Llobregat

Síntesi d'alguns aspectes i continguts inicials per començar Cal facilitar a l'alumnat instruccions concretes (i documentació escrita, p.ex.: petit manual) respecte Normes bàsiques de cura de l'ordinador Personalitzacions, descàrregues, protecció cops, càrrega bateria, ús a casa

Normativa bàsica d'ús de l'ordinador a l'aula i al centre. Precaucions i seguretat Posada en marxa dual de la màquina

Programari disponible instal·lat a l'ordinador. Antivirus Crear una estructura de carpetes a la unitat D: (àrees, temes, tasques, ... segons s'acordi al centre). Còpia de seguretat de fitxers. Disponibilitat d'un pendrive per a l'enregistrament regular d'aquestes còpies Accés a Internet. Precaucions bàsiques (confidencialitat, ...) i procediment a seguir per a la connexió WIFI a l'aula


2

Aula Digital 2

Corbera de Llobregat

Normes bàsiques de cura de l'ordinador (continuació) Accés a la xarxa de centre a espais (Moodle) i carpetes compartides (classe, àrees) Accés als llibres digitals. Usuari i Contrasenya personal. Navegació bàsica per l'entorn. Començar per una àrea: com cercar un tema o unitat?, com fem un exercici? Com descarreguem un resum a l'ordinador?

Possibles avaries i actuacions (reinici, antivirus, restauració imatge) Inici del treball específic amb l'alumnat amb continguts digitals a cada àrea curricular. Consulta i exercitació amb els llibres digitals escollits.

Complementació o enriquiment digital d'aquelles activitats analògiques que dominem.

Podem començar també fent ús d'allò (programa, utilitat, aplicació, ...) que coneixem una mica.

Plantejament de sessions sistemàtiques de treball amb l'alumnat amb continguts específics de tipus tècnic i de funcionament de programes (ex: neteja de fitxers temporals, ordenació de carpetes fitxers, ... fem un índex a un document, creem un full de càlcul, ...). Aquestes sessions podrien organitzar-se a l'hora de tutoria, a Tecnologia, . Activitats amb l'alumnat en d'altres entorns alternatius als llibres digitals (moodle, espais web, aplicacions 2.0, ...


2

Aula Digital 2

Corbera de Llobregat

Enllaços destacats Curs telemàtic 1x1: Gestió de l'Aula Digital. http://www.xtec.cat/formaciotic/dvdformacio/materials/ts1x1/index-2.html Espai web Educat1x1 als SSTT Baix Llobregat http://www.xtec.cat/~a8955419/educat1x1/index.htm Espai web – xarxa Ning http://www.educat1x1.cat/ (cal registre previ) Manual de recursos didàctics per a la creació de continguts per a entorns d'aprenentatge http://cent.uji.es/octeto/files/TACCLESpaans.pdf


3

PDI

Corbera de Llobregat

Pissarra digital interactiva PISSARRA DIGITAL INTERACTIVA: Sistema tecnològic, generalment integrat per un ordinador, un videoprojector i un dispositiu de control de punter, que permet projectar en una superfície interactiva continguts digitals en un format idoni per a la visualització en grup. Es pot interactuar directament sobre la superfície de projecció. Elements que integren la PDI Ordinador multimèdia

Sistema operatiu PC compatible amb el software de la PDI Projector. Característiques, connexió, col·locació Mitjà de connexió. Bluetooth, USB, sèrie, radiofreqüència Pantalla interactiva. Controlable amb punter o el dit Software. Proporcionat pel fabricant. Diversos SO La pissarra digital permet: Escriure i dibuixar des de l'ordinador i amb colors ("funció pissarra" utilitzant un editor de textos) Emmagatzemament de les "pissarres” Visualitzar text, imatge, so... Interactuar: amb programes i persones. Internet, videoconferències. Escriptura directa sobre la pissarra, subratllats... Altres utilitats del software associat.


3

PDI

Corbera de Llobregat

Tipus de PDIs

Promethean, Hitachi Tauler dur de melamina amb una reixeta de metall ficada al seu interior. A partir d’un llàpis especial, el tauler detecta on s’està tocant en la pantalla Connexió USB o infrarrojos

http://www.youtube.com/watch?v=nEaVp0cH8-E


3

PDI

Corbera de Llobregat

eBeam i Mimio Sistema portàtil i utilitzable en qualssevol pissarra blanca. Utilitza un llàpis òptic. Quan el llàpis entra en contacte amb la superfície de la pissarra, envia un senyal ultrasònic i un altre de tipus infrarrojo pel sincronisme.

http://www.youtube.com/watch?v=X7i7lZ_8izc&feature=related


3

PDI

Corbera de Llobregat

SmartBoard És l’única que presenta una superfície sensible al tacte, de manera que es pot utilitzar només amb els dits

http://www.youtube.com/watch?v=MqmrIqWQiAw&feature=related


Projector amb PDI integrada

http://www.youtube.com/watch?v=pmiJ0d07aVw&feature=pyv&ad=3849988429&kw=pdi

1x1Corbera  

formacio, baix