__MAIN_TEXT__

Page 1

ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ

ARAMA KONFERANSI 25 Mart 2017


İÇİNDEKİLER 1. Rektörün Mesajı………………………………………………………………………………3 2. AGÜ Sümer Kampüsü……………………………………………………………………….4 3. AGÜ Mimarlık Fakültesi Arama Konferansı Süreci……………………………………….4 4. AGÜ Mimarlık Fakültesi Olarak Neden Böyle bir Toplantıya İhtiyaç Duyuyoruz?.........5 5. AGÜ Mimarlık Fakültesi Sayısal Veriler……………………………………………………8 6. Arama Konferansı Akış Programı…………………………………………………………14 7. Arama Konferansı Katılımcı Özgeçmişleri…………………………………………...…..15 8. Arama Konferansı Katılımcı İletişim Listesi………………………………………………29

2


REKTÖRÜN MESAJI Değerli AGÜ Dostları, Abdullah Gül Üniversitesi uluslararası alanda rekabet edebilen evrensel normlarda bir dünya üniversitesi olma yolunda hızla ilerlemektedir. Ülkemizin saygın işadamları ve sanayicilerinin oluşturduğu vakfının da (AGÜV) desteğiyle, kaliteli akademisyenler ile nitelikli öğrencileri biraraya getirmektedir. 2013 yılından bugüne kadar ülkemizde örneğine az rastlanan bir planlama ve tasarım sürecinden geçmektedir. Bu kapsamda üniversitemiz yüzlerce bilim insanı, iş ve sanayi dünyası, kamu ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin de katılımı ile ortak akıl yürütülerek gerçekleştirilen çok sayıda konferans, atölye çalışması ve çalıştaylarıyla yeni bir üniversite modeli geliştirmektedir. 3. Nesil üniversite modeli olarak da bilinen bu Ar-Ge çalışmamız Kalkınma Bakanlığı tarafından da desteklenmektedir. Bu model ile topluma hizmet odaklı bir üniversite sisteminin yeni süreç, kurum, yöntem, yapı ve mekanizmalarıyla birlikte tasarlanması hedeflenmektedir. AGÜ’de, öğrenen odaklı bir eğitim modeli benimsenmiştir. Öğrenme süreci bilgi aktarımı yoluyla değil, aktif öğrenme yoluyla gerçekleştirilmektedir. Öğrencilerde öğrenme sorumluluğunun oluşturulduğu açık öğrenme ortamları sayesinde yaparak, uygulayarak tasarlayarak yani yaşayarak öğrenme ilkeleri doğrultusunda, aldıkları eğitimi gelecekte etkin bir şekilde kullanabilme becerileri geliştirilmektedir. Araştırmaları toplum yararına dönüştürmeye odaklanan bir üniversite olan AGÜ’de eğitim ile bütünleşik nitelikli bilimsel çalışmalar yürütülmektedir. Bilgiyi değere dönüştürme ve topluma fayda sağlama yaklaşımından yola çıkan akademisyenler disiplinlerarası araştırma projelerinde farklı küresel sorumluluk alanlarında kuramsal ve uygulamalı çalışmalara odaklanmıştır. Beceri odaklı dil eğitimi veren öncü üniversitelerden biri olan AGÜ’de en fazla 20 kişilik sınıflarda %100 İngilizce eğitim yapılmaktadır. Bu nitelikli öğrencilere yurt dışı eğitimi, staj olanakları ve iş yaşamı deneyimi sunulmaktadır. Öğrencilerin küresel rekabet ortamına hazır ve donanımlı olarak hayata atılmaları hedeflenmektedir. Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk ve en büyük sanayi tesislerinden biri olan kültürel miras niteliğindeki Sümer Bez Fabrikasının eğitim kampüsüne dönüştürülmesiyle Türkiye’nin en büyük endüstriyel miras dönüşüm projesi gerçekleştirlmiştir. Halen restorasyonları devam eden fabrika binaları ve dünya çapında ödüllü mimari projeleriyle bu alanda da AGÜ öncü bir kurum olmuştur. Kısa sürede sayısız başarıya imza atmış olan Abdullah Gül Üniversitesi ülkemizin geleceğini şekillendirecek bir kurum olma yolunda hızla ilerlemekte ve aldığı desteklerle hızla büyümektedir. Bu vizyon ve hedefler çerçevesinde AGÜ Mimarlık Fakültesi’nin yeniden şekillendirilerek tasarlanması amacıyla düzenlenen Arama Konferansı üniversitemiz için büyük önem taşımaktadır. Ortak akıl üreterek sağlanacak değerli katkılarla AGÜ Mimarlık Fakültesi ülkemizde alanında öncü ve fark yaratan bir sisteme dönüşecektir. Bu kapsamda bilgi ve tecrübeleri ile sağlayacağı katkılar için değerli katılımcılara teşekkür eder saygılarımı sunarım.

Prof. Dr. İhsan SABUNCUOĞLU Rektör

3


AGÜ SÜMER KAMPÜSÜ

AGÜ MİMARLIK FAKÜLTESİ ARAMA KONFERANSI SÜRECİ AGÜ Mimarlık Bölümü Vizyonu Üçüncü nesil üniversite yaklaşımıyla geleceği şekillendirecek mimarlar yetiştirmek.

AGÜ Mimarlık Bölümü Misyonu AGÜ Mimarlık Bölümü, küresel sorunlar ve sorumluluklar konusunda bilgi ve uygulama deneyimine sahip, farklı tasarım ölçekleri ve alanları arasındaki ilişkileri kavrayan ve bunları eşgüdümlü kullanabilen disiplinlerarası tasarım ve araştırma yapan mimarlar yetiştirmeyi kendine ilke edinmiştir.

TARİHÇE AGÜ Mimarlık Bölümü, ulusal ve uluslararası deneyimleri ve yayınları ile alanında isim yapmış akademik kadrosu ve kurumsal bağlantıları ile uygulama ağırlıklı ve yurtdışı staj olanakları sunan bir eğitim programı kapsamında, farkındalıkları yüksek, alanında öncü ve yeniliklere açık bireyler yetiştirecek olan bir mimarlık okuludur. Tasarım, mimarlık tarihi ve kuramı, yapı ve yapım ile koruma-restorasyon başta olmak üzere mimarlık temel alanı ve bilişim, çevre, ileri malzeme, kültür-sanat yönetimi gibi yakın ilişkide

4


olduğu bir çok farklı disiplin alanında araştırma ve proje odaklı çalışmalara dayanan uygulamalı bir eğitim sürdürmeyi hedeflemektedir: Eğitim sürecinin, sanat ve tarih eleştirisi üzerinden; malzeme ve mekansal deneyime odaklanan deneysel bir süreçlerden oluşması amaçlanmaktadır. Maket, malzeme, belgeleme ve yapı fiziği gibi laboratuvarlarda, deneysel araştırmaya dayalı bir mimarlık eğitimi verilmesi önemsenmektedir. Bu hedeflerle, özgün bir müfredat yapısı oluşturulmuştur. Mimarlık Bölümümüz, Abdullah Gül Üniversitesi bünyesinde, uluslararası akademik ortaklık anlaşmasını ilk imzalamış akademik birimidir. Ekim 2012’de başlayan yazışmalara bağlı olarak, Amerika Birleşik Devletleri’nin Illinois eyaleti Chicago şehrinde bulunan IIT (Illinois Institute of Technology) ile Ocak 2013’de ziyaret edilerek, karşılıklı müzakere süreci başlatılmış ve 27 Mayıs 2013 tarihinde, kurumun ilk uluslararası akademik iş birliği anlaşması imzalanmıştır. Anlaşmaya göre, AGÜ ve IIT’de bulunan mimarlık okulları arasında, karşılıklılık ilkesine dayalı, lisans ve lisansüstü öğrenci değişimi, öğretim üyesi değişimi ve ortak akademik çalışma imkanı bulunmaktadır. ABD ve Avrupa'nın önde gelen mimarlık okulları ile de akademik işbirliği görüşmeleri sürmektedir. 2012 başında kurulan Abdullah Gül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, akademik kadrosu, eğitim sistemi, eğitim programları ve öğrencilerine sağladığı olanaklar ile kısa sürede Türkiye’de ve dünyada önde gelen mimarlık okulları arasına girmeyi hedeflemektedir. Bununla birlikte, sempozyum, konferans, çalıştay, sergi gibi bilimsel ve kültürel etkinlikler ile başta konumlandığı Kayseri’de olmak üzere- mimarlık ortamını zenginleştirmeyi önemsemektedir.

AGÜ MİMARLIK FAKÜLTESİ OLARAK neden böyle bir toplantıya ihtiyaç duyuyoruz? AGÜ Mimarlık Fakültesi olarak Eğitim, Araştırma ve Topluma Fayda eksenlerini bütünselleştirecek bir stratejik planlamanın hazırlanmasını ve buna ilişkin çözümlerin bulunması için bir Arama Konferansı yapmayı amaçlıyoruz. AGÜ Mimarlık Bölümü’nün Vizyonu, Üçüncü Nesil üniversite yaklaşımıyla geleceği şekillendirecek mimarlar yetiştirmektir. AGÜ Mimarlık Bölümü Misyonu ise, küresel sorunlar ve sorumluluklar konusunda bilgi ve uygulama deneyimine sahip, farklı tasarım ölçekleri ve alanları arasındaki ilişkileri kavrayan ve bunları eşgüdümlü kullanabilen disiplinlerarası tasarım ve araştırma yapan mimarlar yetiştirmeyi kendine ilke edinmiştir. Disiplinlerarası yapıya sahip Mimarlık, sadece mekan üretimiyle değil, mekan kullanım pratikleriyle de ilgili ve ilişkili bir alan. Tam da bu nedenle bu alan, pozitif bilimler ve beşeri bilimler alanlarının bir buluşma ortamı... Disiplinlerarası yapıya sahip bir Mimarlık Okulu, mekan, insan ve yapılı çevrenin ilişkilerini okuyabilecek ve eleştirel gözle gördüğü sorunlara çözümler tasarlayabilen yaratıcı, sorgulayıcı, çok yönlü ve duyarlı insanların yetişmesi için gelecek 10 yılda nasıl bir eğitim, araştırma ve toplumla ilişkiler ortam sunabilir?

5


Nasıl bir Eğitim Anlayışı? Bu kurumu Türkiye’deki yaklaşık 130 Bölüm arasında farklı ve özgün kılacak eğitim ve araştırma ortamı nasıl olmalıdır? Hangi özgün eğitim/araştırma ve Toplumsal fayda eksenleri ile farklı bir kurum kimliği kazanılabilir? 10 yıl sonrasının Türkiye’sinde ve dünyada nasıl bir yer edinilebilir? Tasarım ve Mimarlık Mesleğine nasıl bir katkı sağlayabilir? Tasarım ve mimarlık eğitimine nasıl bir farklılık ve özgünlük kazandırabilir? 10 yıl sonrasının dünyasında çok boyutlu, çok dilli ve çok ölçekli trans-disipliner tasarım ortamı nasıl sağlanabilir? Çok yönlü düşünebilen, karmaşa ve muğlaklıkla başedebilen, sorunu yeniden tanımlayabilen bir tasarımcı nasıl yetiştirilebilir? Etik değerlere sahip, eleştirel düşünceye hakim geleceğin tasarımcısını/mimarının, stüdyonun demokratik tartışma geleneği ve çok sesli ortamında gelişimine nasıl daha iyi destek olabiliriz? Diğer bir deyişle nasıl bir tasarımcı / mimar kimliği hedeflenebilir? Tasarım stüdyosu pedagojik açıdan nasıl bir kimliğe sahip olabilir? Genç tasarımcı/mimar adayının kendini inşa etme sürecini nasıl daha fazla zenginleştirebiliriz? Eğitim ortamının bilgi üretimini yükseltebilecek ve üretilen bilgiyi toplumsal ve ekolojik yararlar doğrultusunda kullanabilmek amacıyla nasıl bir yol izlenebilir? Diğer bilgi alanlarıyla bir araya gelme ve paylaşımda bulunma, birlikte üretebilme ortamını yaratabilmek için neler yapılabilir? Alternatif tasarım/mimarlık yapma biçimleri, eğitim ve araştırma sürecinin nasıl parçası olabilir? Farklı disiplinler, stüdyo ortamı ile nasıl entegre edilebilir? Farklı disiplinlerle birlikte çalışma alışkanlığı nasıl kazandırılabilir? Farklı disiplinlerin tasarım problemini çözmedeki rolü nasıl netleştirilebilir? Eğitime ve araştırmaya nasıl entegre edilebilir? Güncel teknolojik uygulamalar eğitime nasıl entegre edilebilir? Eğitimde motivasyon kaynağı olarak kullanılabilir mi? Tasarım eğitiminde ve araştırmada sistematik düşünme/problem çözme becerisi, problem ile sistemi yeniden tanımlama gücü ve yetisi nasıl kazandırılabilir? 130 Bölüm arasındaki yerimizi nasıl ve neye göre değerlendirebiliriz? Değerlendirme kriterlerimiz neler olabilir? Kurumun Gelecekteki Mezun Profili Kurum, çok katmanlı nitelikleri nasıl bir ortamda ve nasıl bir yaklaşımla mezuna kazandırabilir? Bu genç mezun mimarın kimliği ve toplumdaki yeri nedir? Nasıl bir özgün mimar kimliği/ nasıl bir mezun kimliği ile kent, bölge, ulus ve uluslararası ölçekte fark yaratılabilir?

6


Yalnız yüzde birin değil, tüm toplumun yararını gözeten mimar profilinin eğitimi nasıl gerçekleştirilebilir? Kurum, Kent için, Bölge İnsanı için, Toplum için Nasıl bir misyon üstlenebilir? Kurum kent ile, çevresindeki kentli ile, Bölge ile, Bölge insanı ile nasıl işbirliği ve iletişim içinde olabilir? Kent için ne tür projeler üretilebilir? Dünya ile nasıl entegre olunabilir? 10 yıl sonra Kent için, toplum için Kurum olarak nerede durabiliriz? Toplum yararına ne tür projeler ve araştırmalar geliştirebiliriz? Ne tür projelerin / araştırmaların geliştirilmesine önderlik edebiliriz? Kentin ve Yerel halkın tasarım ve araştırma ihtiyaçları eğitim programına / stüdyo ortamına ve araştırmaya nasıl entegre edilebilir? Kent ve bölge ölçeğinde etkili yapı ve inşaat sektörü paydaşları eğitim ve araştırma etkinliklerine nasıl entegre edilebilir? Kurumun uluslararası araştırma kuruluşları ile ilişkileri nasıl geliştirilebilir? Bu ilişkiler aracılığıyla yerel gereksinimlere çözümler üretilebilir mi? Uzun vadeli bu stratejik sorular çerçevesinde, Mimarlık Fakültesi, ortak akıl yaratmayı amaçlayan geniş katılımlı bir arama konferansıyla bir planlama metodolojisi ve yaklaşımı oluşturmayı hedeflemektedir. Bu çerçevede Fakültemizin gelecek 10 yılı için düşler kurmak, sizlerin katkılarınızla stratejik kararlar almak ve taktikler geliştirmek için 25 Mart 2017 tarihindeki AGÜ Sümer Kampüsü’nde buluşacağız. Katılımınız, eleştirel yorumlarınız ve değerli katkılarınız için şimdiden teşekkür ederiz. AGÜ Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyeleri ve Elemanları

7


AGÜ Mimarlık Bölümü Sayısal Veriler AGÜ Mimarlık Bölümü Öğrenci Tercih Profilleri

AGÜ Mimarlık Bölümü 2013 Öğrenci Puan Aralığı 6 5 4 3 2 1 5 bin

6 bin

7 bin

8 bin

9bin

10bin

11bin

12bin

13bin

14bin

15bin

16bin

17bin

18bin

19bin

20bin

AGÜ Mimarlık Bölümü 2013 Öğrencilerin Geldikleri İller Öğrenci Geldiği İl Sayısı 3’şer Öğrenci 1’er Öğrenci

Ankara, Kayseri Aksaray, Balıkesir, Düzce, Erzurum, Mersin, Niğde, Sivas, Yalova

2013 ÖSYS Devlet Üniversiteleri Mimarlık Okulları Başarı Sıralaması Üniversite Adı

Programın Adı

Puan Türü

En Düşük Kontenjan Puan

En Yüksek Puan

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ)

Mimarlik(Ingilizce)

MF-4

52

474,50617

523,70524

Ortadoğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ)

Mimarlik(Ingilizce)

MF-4

77

460,20650

531,87475

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ)

Mimarlik

MF-4

108

457,10780

489,54068

Mimar SinanGüzel SanatlarÜniversitesi

Mimarlik

MF-4

98

441,85895

473,88873

Yıldız Teknik Üniversitesi

Mimarlik(Ingilizce)

MF-4

41

441,48372

457,06807

Abdullah Gül Üniversitesi

Mimarlik(Ingilizce)

MF-4

16

434,61037

464,05930

Yıldız Teknik Üniversitesi

Mimarlik

MF-4

139

434,22143

456,65646

Gazi Üniversitesi

Mimarlik

MF-4

77

425,41616

449,40336

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü

Mimarlik(Ingilizce)

MF-4

47

423,72608

443,44854

Dokuz Eylül Üniversitesi

Mimarlik

MF-4

82

419,52952

444,86008

2013 ÖSYS Mimarlık Okulları Başarı Sıralaması Üniversite Adı

Programın Adı

Puan Türü

En Düşük Kontenjan Puan

En Yüksek Puan

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi

Mimarlik(Ingilizce) (TamBurslu)

MF-4

5

477,32795

492,33756

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ)

Mimarlik(Ingilizce)

MF-4

52

474,50617

523,70524

Ortadoğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ)

Mimarlik(Ingilizce)

MF-4

77

460,20650

531,87475

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ)

Mimarlik

MF-4

108

457,10780

489,54068

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi

Mimarlik(TamBurslu)

MF-4

5

456,74779

469,05488

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi

Mimarlik(Ingilizce) (%50Burslu)

MF-4

10

446,12704

458,22203

Mimar SinanGüzel SanatlarÜniversitesi

Mimarlik

MF-4

98

441,85895

473,88873

Yıldız Teknik Üniversitesi

Mimarlik(Ingilizce)

MF-4

41

441,48372

457,06807

Abdullah Gül Üniversitesi

Mimarlik(Ingilizce)

MF-4

16

434,61037

464,05930

Yıldız Teknik Üniversitesi

Mimarlik

MF-4

139

434,22143

456,65646

Bahçeşehir Üniversitesi

Mimarlik(Ingilizce) (TamBurslu)

MF-4

8

433,59593

454,56703

Özyeğin Üniversitesi

Mimarlik(TamBurslu)

MF-4

7

433,26332

475,05658

İstanbul Bilgi Üniversitesi

Mimarlik(Ingilizce) (TamBurslu)

MF-4

10

433,24575

443,58042

İzmir Ekonomi Üniversitesi

Mimarlik(Ingilizce) (TamBurslu)

MF-4

6

432,37592

454,32413

TED Üniversitesi

Mimarlik(Ingilizce) (TamBurslu)

MF-4

4

431,15190

439,57025

8


AGÜ Mimarlık Bölümü 2014 Öğrenci Puan Aralığı 6 5 4 3 2 1 5 bin

6 bin

7 bin

8 bin

9bin

10bin

11bin

12bin

13bin

14bin

15bin

16bin

17bin

18bin

19bin

20bin

AGÜ Mimarlık Bölümü 2014 Öğrencilerin Geldikleri İller Öğrenci Geldiği İl Sayısı 2’şer Öğrenci 1’er Öğrenci

Kayseri, Konya Aksaray, Batman, Diyarbakır, Elazığ, İstanbul, İzmir, Mardin, Muğla, Yozgat

2014 ÖSYS Devlet Üniversiteleri Mimarlık Okulları Başarı Sıralaması Üniversite Adı

Programın Adı

Puan Türü

En Düşük Kontenjan Puan

En Yüksek Puan

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ)

Mimarlik(Ingilizce)

MF-4

52

481,59423

520,37005

Ortadoğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ)

Mimarlik(Ingilizce)

MF-4

77

465,27791

529,64154

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ)

Mimarlik

MF-4

108

461,85648

521,74729

Yıldız Teknik Üniversitesi

Mimarlik(Ingilizce)

MF-4

41

450,1275

459,96066

Mimar SinanGüzel SanatlarÜniversitesi

Mimarlik

MF-4

98

446,83882

462,63455

Abdullah Gül Üniversitesi

Mimarlik(Ingilizce)

MF-4

16

445,1563

488,62536

Yıldız Teknik Üniversitesi

Mimarlik

MF-4

139

441,21385

460,66856

Gazi Üniversitesi

Mimarlik

MF-4

77

432,32429

451,93291

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü

Mimarlik(Ingilizce)

MF-4

47

431,74897

451,13352

Dokuz Eylül Üniversitesi

Mimarlik

MF-4

82

426,85753

465,55839

2014 ÖSYS Mimarlık Okulları Başarı Sıralaması Üniversite Adı

Programın Adı

Puan Türü

En Düşük Kontenjan Puan

En Yüksek Puan

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi

Mimarlik(Ingilizce) (TamBurslu)

MF-4

5

487,09638

501,68285

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ)

Mimarlik(Ingilizce)

MF-4

52

481,59423

520,37005

Ortadoğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ)

Mimarlik(Ingilizce)

MF-4

77

465,27791

529,64154

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi

Mimarlik(TamBurslu)

MF-4

5

462,55379

473,33408

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ)

Mimarlik

MF-4

108

461,85648

521,74729

Yıldız Teknik Üniversitesi

Mimarlik(Ingilizce)

MF-4

41

450,1275

459,96066

Mimar SinanGüzel SanatlarÜniversitesi

Mimarlik

MF-4

98

446,83882

462,63455

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi

Mimarlik(Ingilizce) (%50Burslu)

MF-4

10

446,23345

474,27558

Abdullah Gül Üniversitesi

Mimarlik(Ingilizce)

MF-4

16

445,15630

488,62536

İstanbul Bilgi Üniversitesi

Mimarlik(Ingilizce) (TamBurslu)

MF-4

10

442,98189

459,85104

Özyeğin Üniversitesi

Mimarlik(İngilizce) (TamBurslu)

MF-4

6

441,88075

470,68806

Yıldız Teknik Üniversitesi

Mimarlik

MF-4

139

441,21385

460,66856

Bahçeşehir Üniversitesi

Mimarlik(Ingilizce) (TamBurslu)

MF-4

8

441,19329

448,73900

Özyeğin Üniversitesi

Mimarlik (TamBurslu)

MF-4

8

438,67654

441,91906

İzmir Ekonomi Üniversitesi

Mimarlik(Ingilizce) (TamBurslu)

MF-4

6

438,63249

457,15466

TED Üniversitesi

Mimarlik(Ingilizce) (TamBurslu)

MF-4

4

437,61630

454,46658

9


AGÜ Mimarlık Bölümü 2015 Öğrenci Puan Aralığı 6 5 4 3 2 1 5 bin

6 bin

7 bin

8 bin

9bin

10bin

11bin

12bin

13bin

14bin

15bin

16bin

17bin

18bin

19bin

20bin

AGÜ Mimarlık Bölümü 2015 Öğrencilerin Geldikleri İller Öğrenci Geldiği İl Sayısı 5’şer Öğrenci 2’er Öğrenci 1’er Öğrenci

Kayseri Malatya Adana, Erzurum, Gaziantep, Karabük, Kırıkkale Konya, Sivas

2015 ÖSYS Devlet Üniversiteleri Mimarlık Okulları Başarı Sıralaması Üniversite Adı

Programın Adı

Puan Türü

En Düşük Kontenjan Puan

En Yüksek Puan

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ)

Mimarlik(Ingilizce)

MF-4

52

481,59423

520,37005

Ortadoğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ)

Mimarlik(Ingilizce)

MF-4

77

465,27791

529,64154

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ)

Mimarlik

MF-4

108

461,85648

521,74729

Yıldız Teknik Üniversitesi

Mimarlik(Ingilizce)

MF-4

41

450,1275

459,96066

Mimar SinanGüzel SanatlarÜniversitesi

Mimarlik

MF-4

98

446,83882

462,63455

Abdullah Gül Üniversitesi

Mimarlik(Ingilizce)

MF-4

16

445,1563

488,62536

Yıldız Teknik Üniversitesi

Mimarlik

MF-4

139

441,21385

460,66856

Gazi Üniversitesi

Mimarlik

MF-4

77

432,32429

451,93291

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü

Mimarlik(Ingilizce)

MF-4

47

431,74897

451,13352

Dokuz Eylül Üniversitesi

Mimarlik

MF-4

82

426,85753

465,55839

2015 ÖSYS Mimarlık Okulları Başarı Sıralaması Üniversite Adı

Programın Adı

Puan Türü

En Düşük Kontenjan Puan

En Yüksek Puan

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi

Mimarlik(Ingilizce) (TamBurslu)

MF-4

5

487,09638

501,68285

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ)

Mimarlik(Ingilizce)

MF-4

52

481,59423

520,37005

Ortadoğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ)

Mimarlik(Ingilizce)

MF-4

77

465,27791

529,64154

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi

Mimarlik(TamBurslu)

MF-4

5

462,55379

473,33408

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ)

Mimarlik

MF-4

108

461,85648

521,74729

Yıldız Teknik Üniversitesi

Mimarlik(Ingilizce)

MF-4

41

450,1275

459,96066

Mimar SinanGüzel SanatlarÜniversitesi

Mimarlik

MF-4

98

446,83882

462,63455

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi

Mimarlik(Ingilizce) (%50Burslu)

MF-4

10

446,23345

474,27558

Abdullah Gül Üniversitesi

Mimarlik(Ingilizce)

MF-4

16

445,15630

488,62536

İstanbul Bilgi Üniversitesi

Mimarlik(Ingilizce) (TamBurslu)

MF-4

10

442,98189

459,85104

Özyeğin Üniversitesi

Mimarlik(İngilizce) (TamBurslu)

MF-4

6

441,88075

470,68806

Yıldız Teknik Üniversitesi

Mimarlik

MF-4

139

441,21385

460,66856

Bahçeşehir Üniversitesi

Mimarlik(Ingilizce) (TamBurslu)

MF-4

8

441,19329

448,73900

Özyeğin Üniversitesi

Mimarlik (TamBurslu)

MF-4

8

438,67654

441,91906

İzmir Ekonomi Üniversitesi

Mimarlik(Ingilizce) (TamBurslu)

MF-4

6

438,63249

457,15466

TED Üniversitesi

Mimarlik(Ingilizce) (TamBurslu)

MF-4

4

437,61630

454,46658

10


AGÜ Mimarlık Bölümü 2016 Öğrenci Puan Aralığı 6 5 4 3 2 1 5 bin

6 bin

7 bin

8 bin

9bin

10bin

11bin

12bin

13bin

14bin

15bin

16bin

17bin

18bin

19bin

20bin

AGÜ Mimarlık Bölümü 2016 Öğrencilerin Geldikleri İller Öğrenci Geldiği İl Sayısı 6’şar Öğrenci 2’er Öğrenci 1’er Öğrenci

Kayseri Konya, Malatya Adana, Ağrı, Balıkesir, Çorum, Diyarbakır, Elazığ, Eskişehir, Mersin, Nevşehir, Sivas

2016 ÖSYS Devlet Üniversiteleri Mimarlık Okulları Başarı Sıralaması Üniversite Adı

Programın Adı

Puan Türü

En Düşük Kontenjan Puan

En Yüksek Puan

İstanbul Teknik Üniversitesi

Mimarlık (İngilizce)

MF-4

60

482.2

525.5

Ortadoğu Teknik Üniversitesi

Mimarlık (İngilizce)

MF-4

90

472.9

520

İstanbul Teknik Üniversitesi

Mimarlık

MF-4

110

467.0

526.9

Yıldız Teknik Üniversitesi

Mimarlık (İngilizce)

MF-4

50

458.2

466.5

Abdullah Gül Üniversitesi

Mimarlık (İngilizce)

MF-4

20

453.9

498.5

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi

Mimarlık

MF-4

110

449.5

466.7

Yıldız Teknik Üniversitesi

Mimarlık

MF-4

140

446.8

466.7

Gazi Üniversitesi

Mimarlık

MF-4

100

437.1

463.5

İzmir Yüksek Teknoloji Üniversitesi

Mimarlık (İngilizce)

MF-4

80

436.9

465.5

Dokuz Eylül Üniversitesi

Mimarlık

MF-4

100

432.8

454.9

2016 ÖSYS Mimarlık Okulları Başarı Sıralaması Üniversite Adı

Programın Adı

Puan Türü

En Düşük Kontenjan Puan

En Yüksek Puan

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi

Mimarlik(Ingilizce) (TamBurslu)

MF-4

6

507.5

528.5

İstanbul Teknik Üniversitesi

Mimarlik(Ingilizce)

MF-4

60

482.2

525.5

Ortadoğu Teknik Üniversitesi

Mimarlik(Ingilizce)

MF-4

90

472.9

520

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi

Mimarlik(TamBurslu)

MF-4

5

471.2

499.6

İstanbul Teknik Üniversitesi

Mimarlik

MF-4

110

467.0

526.9

Yıldız Teknik Üniversitesi

Mimarlik(Ingilizce)

MF-4

50

458.2

466.5

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi

Mimarlik

MF-4

5

457.4

465.0

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi

Mimarlik(Ingilizce) (%50Burslu)

MF-4

15

454.8

476.8

Abdullah Gül Üniversitesi

Mimarlik(Ingilizce)

MF-4

20

453.9

498.5

İstanbul Bilgi Üniversitesi

Mimarlik(Ingilizce) (TamBurslu)

MF-4

10

453.8

465.3

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi

Mimarlik(İngilizce) (TamBurslu)

MF-4

110

449.5

466.7

Yıldız Teknik Üniversitesi

Mimarlik

MF-4

140

446.8

466.7

Özyeğin Üniversitesi

Mimarlik(Ingilizce) (TamBurslu)

MF-4

8

446.5

459.5

TED Üniversitesi

Mimarlik (TamBurslu)

MF-4

10

444.9

464.0

Özyeğin Üniversitesi

Mimarlik (TamBurslu)

MF-4

8

441.89

451.2

Yeditepe Üniversitesi

Mimarlik(Ingilizce) (TamBurslu)

MF-4

9

441.8

494.4

11


2016 ÖSYS Sonuçlarına Göre AGÜ Bölümlerinin Devlet Üniversiteleri Arasındaki Konumu

12


13


ARAMA KONFERANSI AKIŞ PLANI SCHEDULE OF THE SEARCH CONFERENCE 24 Mart Cuma / 24 March Friday 17:00-18:00 AGÜ Sümer Kampüsü ve Cumhurbaşkanlığı Müze Gezisi Visit to the AGU Sumer Campus and Presidency Museum 20:00 Akşam yemeği @ Novotel Dinner @ Novotel 25 Mart Cumartesi / 25 March Saturday @ AGÜ Sümer Kampüsü / AGU Sümer Campus 08:30 Otelden Hareket (IBIS Hotel) Departure from the hotel (IBIS Hotel) 09:00-09:15 Rektör Prof.Dr. İhsan Sabuncuoğlu’nun sunumu Speech of the rector, Prof. Dr. İhsan Sabuncuoğlu 09:15-11:00 Çalıştay 1 Workshop 1 11:00-11:15 Kahve Arası Coffee break 11:15-13:00 Çalıştay 2 Workshop 2 13:00-14:00 Öğle Yemeği @ AGÜ Yemek Salonu Lunch @ AGU Dining Hall 14:00-16:00 Çalıştay 3 Workshop 3 16:00-16:15 Kahve arası Coffee break 16:15-19:00 Çalıştay 4 Workshop 4 19:00-20:00 Akşam yemeği @ AGÜ Yemek Salonu Dinner @ AGU Dining Hall 20:00 – 22:30 Çalıştay 5 Workshop 5 26 Mart Pazar / 26 March Sunday 10:00 Otelden Hareket (IBIS Hotel) Departure from the hotel (IBIS Hotel) 10:00-12:30 Kent Gezisi City Sightseeing 12:30- 13:30 Öğle Yemeği @ Kaşıkla Lokantası Lunch @ Kaşıkla Restaurant

14


ARAMA KONFERANSI KATILIMCILAR Ahmet Erdem TOZOĞLU Dr. Ahmet Erdem Tozoğlu İç Mimarlık ve çevre Tasarımı alanında lisans derecesini Bilkent Üniversitesi’nden (2005), Mimarlık Tarihi alanında yüksek lisans (2007) ve doktora derecelerini (2013) Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nden aldı. Halen Abdullah Gül Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Ondokuzuncu yüzyılda mimarlık ve kent; mimarlık, kent ve modernleşme; yirminci yüzyıl Türkiye’sinde mimarlık, Osmanlı Mimarlığı, Mimarlıkta tarihyazım, ve birinci sınıf tasarım stüdyosu araştırma ve ilgi alanları arasındadır. Ali DUR Mimar , tasarımcı ve araştırmacı. İTÜ Mimarlık Bölümü’nden mezun olduktan sonra eğitimine The Cooper Union’da mimarlık yüksek lisansı ile devam etmiştir. Ali, 2008 yılı Archiprix Türkiye birincilik ödülü sahibidir. McKenzie Wark ve Paul Miller (Dj Spooky) ile gerçekleştirdiği çalışması olan New New Babylon (2011), CAA Konferansı, New Museum (NY) ‘un düzenlediği The Festival of Ideas for The New City ve özel bir gösterim/panel etkinliği ile Cabinet Brooklyn’de sergilenmiştir. Halen İstanbul ve dışında çeşitli kurumlarda tasarım stüdyosu dersleri vermekte, üzerinde çalıştığı yayınlar, projeler, düzenlediği sergi ve atölyeler ile araştırmalarını sürdürmektedir. 2014 yılı itibariyle tüm bu farklı formlara bürünmüş araştırmalarını kurduğu DURSTUDIO altında toplamıştır. Ali O. İLHAN Ali O. İlhan doktora derecesini sayısal sosyoloji alanında Washington State Üniversitesi’nden almıştır (2013). Lisans (2003) ve yüksek lisans (2007) eğitimini ise İstanbul Teknik Üniversitesi Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü’nde tamamlamıştır. Akademik çalışmalarımdan önce Arcelik A.Ş. ve Can Yalman Tasarım’da endüstriyel tasarımcı olarak görev yapmıştır. Yakın zamanlı araştırmalarında Amerika Birleşik Devletleri’nde disiplinlerin ve interdisiplinlerin yükseliş ve düşüşlerine etki eden faktörleri analiz etmekte olup, bu çalışma için 1970-2012 yılları arasını kapsayan özgün bir veri tabanı kullanmaktadır. Bu çalışmanın yansıra, boylamsal / hiyerarşik veri analizi, sosyal ağ analizi, bilim ve teknoloji çalışmaları, eğitim sosyolojisi, disiplinerlik, interdisiplinerlik ve tasarım disiplinlerinin sosyolojisi alanlarında araştırmalar yürütmektedir. Ali VATANSEVER 1981 İstanbul’da doğdu. İ.T.Ü. Endüstri Ürünleri Tasarımı eğitiminin ardından Bilgi Üniversitesi’nde Sinema-TV ve Fulbright bursiyeri olarak Rochester Institute of Technology’de Film Yapımı yüksek lisans programlarını tamamladı. Halen Koç Üniversitesi Medya ve Görsel Sanatlar bölümünde sinema dersleri vermekte; çeşitli üniversitelerde sinema ve mimarlık ekseninde atölye çalışmaları yürütmektedir. Kurucularından olduğu Terminal Film’de yönetmen ve fotoğrafçı olarak çalışmaktadır. Yönetmenliğini yaptığı ilk uzun metraj filmi “El Yazısı” 2012 yılında vizyona girmiş; yurtiçi ve yurtdışında birçok festivale katılmıştır. Halen, ikinci uzun metraj filmi olan “Saf” üzerine çalışmalarını sürdürmektedir. Ali, İstanbul Hepimizin Girişimi ve World Building Institute üyesidir. Alişan ÇIRAKOĞLU Alişan Çırakoğlu 1975 yılında Çorum’da doğdu. 1996 Yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümünden Mezun oldu. 1999 yılında aynı üniversiteden yüksek mimar derecesini aldı. Ankara ve İstanbul’da çeşitli mimarlık ofislerinde çalıştı. 2002 yılında Çırakoğlu Mimarlık Ltd.’i kurdu. Ulusal mimarlık yarışmalarında üçü birincilik olmak üzere çeşitli ödül ve mansiyonlar aldı. 2008 yılında Arkitera Mimarlık Merkezi yılın genç mimarı

15


ödülüne layık görüldü. 2012 Ulusal Mimarlık Ödülleri ve Sergisinde seçici kurul üyeliği yaptı. Çeşitli proje yarışmalarında ve bitirme projelerinde jüri üyesi olarak görev aldı. 2014 Ulusal Mimarlık Ödüllerinde proje dalında başarı ödülü kazandı. Şu anda Çırakoğlu Mimarlık Limited Şirketi'nin yöneticisi olarak çalışmakta, aynı zamanda Bilgi Üniversitesi Mimarlık Fakültesinde yarı zamanlı öğretim üyeliği yapmaktadır. Aslı ÖZBAY Aslı Özbay, Mimarlık lisansını Mimar Sinan Üniversitesi’nde – Restorasyon yüksek lisans çalışmasını ODTÜ’de tamamladı. 1987-1990’da Mimarlar Odası yayın sekreterliği, 19901992’de YEM Ankara Bölge Md, 1992-1996’da Mimarlar Odası Genel Sekreter Yardımcılığı ve yayın sekreterliği, 1996-1997’de Vanlı Mimarlık Vakfı Genel Sekreterliği, 1997-2010 TH-İdil Mimarlık Proje Yöneticiliği yaptı. 2010’dan beri Argos Yapı Genel Müdürü olarak görev yapıyor. Arzu ERDEM Arzu Erdem, mimarlık lisans, yüksek lisans ve doktora çalışmalarını İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nde tamamlamıştır. İstanbul Teknik Üniversitesi’nde öğretim üyesi olarak uzun yıllar görev yapmış olan Erdem , Abdullah Gül Üniversitesi’nde dekan olarak görev yapmıştır. Ulusal ve uluslararası çalıştaylarda, yarışmalarda ve konferanslarda davetli konuşmacı ve jüri üyesi olarak bulunmuştur. Mimari tasarım; kuram ve eleştiri; disiplinlerarası etkileşimler; tasarım süreç, strateji ve araçları; bilişim teknolojileri ve mimarlık arakesitinde güncel açılımlar üzerine çalışmalar yapmaya devam etmektedir. Asım Mustafa AYTEN Asim Mustafa Ayten 1968 yılında İzmir Karşıyaka’da doğmuştur. İlk, orta ve lise tahsilini Ankara’da tamamladıktan sonra, 1985 yılında ODTÜ Mimarlık fakültesine girmiş ve 1991 yılında mezun olmustur.1992-1996 yılları arasında Kültür Bakanlığı’nda şehir plancısı olarak çalıştıktan sonra Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler fakültesinden Kamu yönetimi doktora derecesi almıştır.1996 yılından itibaren akademisyen olarak görevini sürdürmektedir. İlgilendiği alanlar kentleşme ve çevre politikası, kentsel koruma ve yenileme, sağlıklı kentler ve planlama ile imar hukukudur. Aslıhan TAVİL TÜ Mimarlık Bölümü’nden 1986 yılında mezun olan Tavil, yüksek lisans ve doktora öğrenimini İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Yapı Bilgisi Programı’nda tamamlayarak, “Opak Yüzeylerde Güneş Işınımı Etkisinin Yüzey Pürüzlülüğü İle Değişimi” başlıklı doktora çalışması ile 1996 yılında “Doktor” ünvanını alarak akademik hayatına İTÜ’de devam etmiş ve 2014 yılında profesör unvanını almıştır. 2003-2004 yılları arasında TÜBİTAK NATO B2 bursu ile misafir araştırmacı olarak bulunduğu University of California, Lawrence Berkeley National Laboratory’de “Energy and Visual Performance Appraisal of Electrochromic Windows Integrated With Overhangs In Different Climates” başlıklı araştırma projesini tamamlamıştır. 2012 - 2013 yıllarında Fulbright bursu ile misafir öğretim üyesi olarak gittiği ABD Roger Williams University, School of Architecture’da lisans ve yüksek lisans dersleri vermiştir. Halen İTÜ Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü’nde akademik görevini sürdürmekte; yapısal tasarım, bina performans değerlendirme ve yapı/yapım teknolojileri konularında lisans, yüksek lisans ve doktora dersleri vermektedir. Sürdürülebilir yapı teknolojileri, cephe ve pencere sistemleri konularında çalışan Dr. Tavil’in bu konularda ulusal/uluslararası makale, bildiri ve araştırmaları bulunmaktadır. Ayrıca, Türkiye yürütücüsü olduğum “Re-use of Modernist Buidings (RMB) – Design Tools for Sustainable Transformations” başlıklı Avrupa Birliği projesi de devam etmektedir.

16


Asutan SARP YALÇIN Yrd. Doç. Dr. Asutan SARP YALÇIN 1998 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü’nden mezun olmuştur. Yüksek lisans ve doktora derecelerini, sırasıyla 2000 ve 2007 yıllarında Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Anabilim Dalı Yapı Programı’ndan almıştır. Abdullah Gül Üniversitesi Mimarlık Bölümü’ne 2013 yılında katılana dek özel sektörde mimar olarak çalışmıştır. Akademik çalışmaları, yapı, çevresi ve kullanıcıları arasındaki ilişkileri insan sağlığı çerçevesinde araştıran “yapı biyolojisi” disiplini üzerinde odaklanmaktadır. Halen Abdullah Gül Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nde “Yapı Malzemesi ve Davranışı”, “Yapı Eleman ve Bileşenleri”, “Yapı Biyolojisi”, “Sağlıklı Yapılar” derslerini yürütmektedir. Atacan AKGÜN Atacan Akgün lisans eğitimini 2010 yılında İ.T.Ü. Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü’nde tamamlamıştır. ‘Yüklenici İnşaat Firmalarında Hakediş Düzenlemeleri ve Bina Enformasyon Modellemesi (BIM) Uygulamaları’ başlıklı tezi ile 2016 yılında İ.T.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü Proje ve Yapım Yönetimi Yüksek Lisans Programı’ndan mezun olan Akgün, aynı üniversitede Proje ve Yapım Yönetimi Doktora Programı’nda eğitimine devam etmektedir. Lisans eğitimi sırasında ve sonrasında farklı ölçek ve kapsamda projelerde görev alan Akgün, 2016 yılı Ocak ayı itibariyle Erciyes Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Yapı Anabilim Dalı’nda araştırma görevlisi olarak çalışmalarına devam etmektedir. Atilla YÜCEL İstanbullu mimar ve öğretim üyesi. İTÜ Mimarlık Fakültesi’nden mezun oldu. Doktorasını ve akademik unvanlarını aynı kurumdan aldı. Roma Mimarlık Fakültesi’nde araştırma, İstanbul Teknik Üniversitesi, Trakya Üniversitesi, İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde kadrolu öğretim üyeliği yaptı. Halen Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi öğretim üyesi. Türkiye ‘de ve yurt dışında ders, araştırma, sergi, konferans, sempozyum katılımları, jüri üyeliği ve benzeri etkinlikleri oldu. Uluslararası Mimarlar Birliği UIA, Uluslararası Yapı Konseyi CIB, Ağa Han Mimarlık Ödülü AKAA, Birleşmiş Milletler Habitat kuruluşları aktivitelerine etkin olarak katıldı. Birleşmiş Milletler UNDP – GAP İdaresi ve İTÜ ortaklığı çerçevesinde Mardin Kentsel Rehabilitasyon projesini yönetti (2000-2003). Uluslararası ve ulusal programlarda, akademik ve mesleki jüri üyeliklerinde bulundu. Konut, Koruma, Mimarlık Kuramı ve Eleştirisi, Kent İncelemeleri üzerine bilimsel ve mesleki yayının müellifi. Türkiye ve yurt dışı proje ve uygulamalarını kapsayan mimari tasarım çalışmalarını 1983 yılında kurduğu Mimarlık Araştırmaları Stüdyosu’nda, “MArS-Mimarlar” kurumsal kimliği çerçevesinde sürdürmektedir. Bu çerçevedeki projeleri ulusal ve uluslararası meslek dergilerinde, proje arşiv ve seçkilerinde yayımlandı. Bu projelerden bazıları MO Ulusal Mimarlık Ödülleri, SMD Mimarlık Ödülleri, TKB Ödülleri çerçevesinde ödüllendirildi. Ayşen CİRAVOĞLU Ayşen Ciravoğlu YTÜ Mimarlık Fakültesi'nde mimari tasarım alanında öğretim ve araştırma çalışmaları yapmaktadır. Halen sözü geçen kurumda doçent kadrosunda görevlidir. Ciravoğlu, lisans eğitimini 1998 yılında YTÜ’de, yüksek lisans eğitimini ise 2001 yılında İTÜ’de tamamlamıştır. Doktora çalışmasını ise 2006 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi’nde Sürdürülebilirlik Düşüncesi-Mimarlık Etkileşimine Alternatif Bir Bakış: “Yer”in Çevre Bilincine Etkisi adlı araştırmayla bitirmiştir. Yüksek lisans tezinin de konusu olan “Mimari Tasarım Eğitiminde Formel ve Enformel Çalışmalar Üzerine” başlıklı makalesiyle 2003 yılında EAAE (European Association for Architectural Education-Mimarlık Eğitimi Birliği) Ödülünü almıştır. Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi, MİMED (Mimarlık Eğitimi Derneği), MİV (Mimarlık

17


Vakfı Enstitüsü) ve ICUS (International Center for Urban Studies-Uluslararası Kentsel Çalışmalar Merkezi) yönetim kurulu üyeliği yapmış/yapmakta olan Ayşen Ciravoğlu Mimarlar Odası tarafından yayımlanan Mimarlık ve mimar.ist dergilerinin de yayın kurullarında yer almaktadır. Tasarım ve kent üzerine pek çok ulusal/uluslararası, formel/enformel etkinlikte bulunmakta olan Ciravoğlu’nun araştırmaları sürdürülebilir mimarlık, mimarlık eğitimi, mimari tasarım ve mimarlıkta eleştiri alanlarında yoğunlaşmaktadır. Beniamino POLIMENI Beniamino Polimeni, 2004’te Reggio Calabria Akdeniz Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nden yüksek lisans derecesini almıştır. 2004-2006 yılları arasında Cenova’da Mimarlık Mirası ve Peyzaj üzerinde uzmanlaşmış programda yer almıştır. 2007’den günümüze kadar çeşitli mimarlık firmalarına bina koruma üzerine danışmanlık yapmaktadır. 2008 yılında National Association of Young Architects tarafından düzenlenen yarışmada dijital mimarlık alanında ödüle layık görülmüştür ve Torino’da düzenlenen XXII UIA Dünya Mimarlık Kngresi’nde sergilenmiştir. 2010 yılında doktora derecesini almıştır. 2012 yılında post doktorasını M.I.T, Maghreb’in Ibadi bölgesindeki verneküler mimarlık üzerine araştırmaları üzerinde yapmıştır. 2014’ten itibaren AGÜ Mimarlık Fakültesi’nde ifade teknikleri ve dijital alanlarda dersler vermekte aynı zamanda da stüdyo derslerinde de yer almaktadır. Berin F. GÜR Lisans eğitimini 1989’da Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Mimarlık Bölümü’nde tamamlayan Gür, aynı üniversite ve bölümden 1991’da yüksek lisans, 1999’da doktora derecelerini aldı. Yunan Devleti Burslar Kurumu’nun Doktora Sonrası Araştırma Bursuyla 2000-2001 yılları arasında Atina Ulusal Teknik Üniversitesi’nde doktora sonrası araştırmasını yaptı. 1992-2013 yılları arasında ODTÜ Mimarlık Bölümü’nde çalışan Gür, 2013 yılından itibaren TED Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nde çalışmaktadır. Mimari tasarım stüdyolarında eğitim veren Gür’ün mimari biçim analizi ve kuramı, mimari öncülleri okumak ve çağdaş mimarlık söylemleri konularında seçmeli dersleri vardır. Mimari tasarım süreçleri; mimarlık eleştirisi; mimari tasarım eğitimi; ideolojiler ve mimarlık; ideolojiler ve kentsel mekânın üretimi; küreselleşme-yerelleşme süreçleri ve kentsel mekân konularında yurt dışı ve yurt içi kitap ve dergilerde basılmış yayınları, ve ayrıca bu alanlarda lisansüstü tez yürütücülükleri bulunmaktadır. Buket METİN Dr. Buket Metin Mimarlık Lisans (2008), Yüksek Lisans (2010) ve Doktora (2017) eğitimlerini İstanbul Teknik Üniversitesi’nde tamamlamıştır. Doktora çalışmaları sırasında Delft Teknik Üniversitesi’nde misafir araştırmacı olarak bulunmuştur. Gebze Teknik Üniversitesi (20112012) ve İstanbul Teknik Üniversitesi (2012-2017) Mimarlık Bölümlerinde araştırma görevlisi olarak çalışmış, lisans ve yüksek lisans düzeyinde yapı ve yapım teknolojileri ile ilişkili teorik dersler ve stüdyolarda görev almıştır. Çeşitli tasarım ve uygulama projelerinin yanı sıra bina yapım sürecinin çevresel performansı, mimarlıkta yapı ve yapım teknolojileri, performansa dayalı mimari detay tasarımı ve binalarda enerji etkin yenileme konularında araştırmaları ve yayınları bulunmaktadır. Burak ASİLİSKENDER Doç. Dr. Burak Asiliskender, Mimarlık lisans eğitimini YTÜ’de, Bina Bilgisi yüksek lisans ve Mimari Tasarım doktora çalışmalarını ise İTÜ’de tamamladı. 1999-2011’de Erciyes Üniversitesi ile 2011-2012’de Mardin Artuklu Üniversitesi’nin ardından 2012 yılından beri, AGÜ Mimarlık Bölüm Başkanı olarak çalışıyor. 2000-2011’de TOL Mimarlık Kültürü Dergisi’nin editörlüğünü yaptı. Erken Cumhuriyet dönemi modernleşme ve sanayileşmesi,

18


kimlik, yer ve mekan üzerine makale, bildirileri ve derleme kitaplar yayınladı. Mimari tasarım ve kuramı, 20. yüzyıl mimarlığı, aidiyet-kimlik, kent tarihi, kentleşme ve Kayseri üzerine araştırma yapmakta ve dersler vermektedir. Kerkenes ve Kültepe kazıları ekip üyesi ve AGÜ Büyük Ambar Projesi müellifidir. Coşkun Çağlar ARMAĞAN Y. Mimar Coşkun Çağlar Armağan, lisans çalışmalarını Anadolu Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nde ve yüksek lisans çalışmalarını İTÜ Mimari Tasarım Bölümü’nde tamamlamıştır. Yüksek lisans tezini “Fenomenolojik Yöntem Ve Tektonik Dil: Materyale Duyarlı Tasarım” başlığıyla sunmuştur. Profesyonel meslek hayatını, kurucusu olduğu (Contemporary Creative Architecture) CCA mimarlık ltd firmasında sürdürmektedir. 2016 yılı itibariyle Abdullah Gül Üniversitesi’nde “Architectural Critics Of Materials” dersini vermektedir. Çağdaş yaratıcı mimarlık ve materyale duyarlı tasarım üzerine teori ve pratik çalışmalarına devam ediyor. Demet DİNÇER 2007 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü lisans öğrenimini fakülte ve bölüm birinciliği ile tamamladıktan sonra, yüksek lisans (2010) ve doktora (2016) çalışmalarını İstanbul Teknik Üniversitesi Mimari Tasarım alanında sürdürdü. Yüksek lisans tez araştırması için Delft University of Technology Urban Body Yüksek Lisans Programı`nda öğrenim gördü. Doktora sürecinde Fulbright bursiyeri olarak gittiği Columbia University`de `Inquiring Limits in Architecture` başlıklı tezine dair araştırmalarını tamamladı. Halen İstanbul Kültür Üniversitesinde Yardımcı Doçent olarak stüdyo ve kuram dersleri vermeye devam etmekte, diğer yandan görsel sanatla ilgilenmektedir. Demet MUTMAN Demet MUTMAN Doğu Akdeniz Üniversitesi Mimarlık Bölümü'nde lisans (2000), Uludağ Üniversitesi'nde yüksek lisans (2003) ve İstanbul Teknik Üniversitesi'nde doktorasını (2011) tamamlamıştır. Yüksek Lisans'ta Bursa'daki göçmen mahallelerinde kültür ve mekan etkileşimleri, doktorada ise küçük ölçekli mekansal müdahaleler yolu ile kentsel dönüşüm alternatifleri üzerine tezlerini tamamlamış olan Mutman mimari ve kentsel tasarım alanında alternatif kent okumaları ve Türkiye'de kamusal alan kullanımı üzerine araştırmalara yoğunlaşmakta, kentsel okumalar ve kısa süreli mekansal müdahaleler üzerine çeşitli atölye çalışmaları yürütmekte ve halen Özyeğin Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi'nde tam zamanlı öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. Deniz GÜNER Yıldız Teknik Üniversitesi’nden 1992 yılında mezun olduktan sonra Yüksek Lisans derecesini aynı okuldan, Doktora ünvanını ise “Construction of Time Conception in Architectural Realm; Sigfried Giedion and Space, Time and Architecture” adlı çalışması ile İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü’nden almıştır. Halen Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü’nde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Başlıca çalışma ve ilgi alanları arasında, Modern Mimarlık Tarihyazımı, Modern Mimarlık Mirası, İzmir Kent Tarihi ve Çağdaş Türkiye Mimarlığı gibi konuların yanı sıra mimari fotoğraf, Akdeniz çalışmaları gibi disiplinlerarası alanlar da yer almaktadır. Dilek CİNDOĞLU Dilek CİNDOĞLU, AGÜ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekanı. Sosyoloji Profesörü. Türkiye’deki çalışma hayatı, göç sosyolojisi, siyaset sosyolojisi, ve gündelik hayat sosyolojisi konularını toplumsal cinsiyet eşitsizlikleri açısından çalışan, New York’da Colombia Üniversite’sinde ziyaretçi öğretim üyesi (2010-2011), Miami Üniversitesi’ inde Fulbright’ın

19


‘Müslüman Dünyasına Doğrudan Erişim’ isimli ödülünü alan Cindoglu, 2003 yazında New York Üniversitesi’nde Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları Merkezi’nde ve 2002 yazında Oxford, St. Anthony’s College’da üst düzey ziyaretçi öğretim görevlisi olarak, 1998-1999 yılları arasında Wisconsin Üniversitesinde Kadın Çalışmaları Araştırma Merkezi’nde Fulbright bursu ile bulundu. Boğaziçi Üniversitesinde lisans ve yüksek lisansını, New York Eyalet Üniversitesinde doktorasını tamamladı. Araştırmaları TÜBİTAK, KSGGM, AAK gibi ulusal, ve IDRC , Ford Foundation, Dünya Bankası, ILO-IPEC, EU gibi uluslararası kuruluşlar tarafında desteklenen Cindoğlu, Uluslararası Sosyoloji Derneğinin (ISA) Yönetim Kurulu üyesidir. Ebru ÖZAŞIR Mimarlık eğitimini İTÜ'de, yüksek lisans eğitimini Çukurova Üniversitesinde aldı. 2010 yılında Çukurova Üniversitesi Mimarlık Fakültesinde başladığı akademik yaşamını, 2012-2014 yılları arasında İTÜ Mimarlık Fakültesi Kentsel Tasarım Anabilim dalında devam ettirmiş, 2014 yılından beri de AGÜ Mimarlık Fakültesinde devam ettirmektedir. Endüstri yapıları, kamusal mekanlar, kent imgesi konularında yayınları bulunmaktadır. Eda VELİBAŞOĞLU Eda Velibaşoğlu Lisans eğitimini İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nde, Yüksek Lisans eğitimini de İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimler Enstitüsü Mimarlık bölümünde tamamladı. Doktora eğitimine aynı üniversitede devam etmektedir. 1996 yılından beri kurucu ortağı olduğu EV Mimarlık LTD. ŞTİ. de yönetici olarak serbest mimarlık yapmaktadır. 2006 yılından beri TMMOB Mimarlar Odası Kayseri Şubesi Yönetim Kurulu’nda görev yapmaktadır. 2013 yılı Kasım ayından itibaren de Mimarlar Odası Kayseri Şubesi Başkanı olarak görevini sürdürmektedir. Ayrıca 2010-2014 yılları arasında Mimarlar Odası Yarışmalar Komitesi üyeliği yapmıştır. Halen Mimarlar Odası Sürekli Mesleki Gelişim Komisyonu’nda görev almaktadır. 2008 yılından itibaren de Erciyes Üniversitesi Mimarlık Fakültesinde misafir öğretim görevlisi olarak ders yürütmektedir. Ela ÇİL Doç.Dr. Ela Çil, Lisans ve Y.Lisans çalışmalarını YTÜ Mimarlık Bölümünde tamamlamasının ardından University of Michigan, H. Rackham School of Graduate Studies, Mimarlıkta Doktora Çalışmaları Programından 2005’te mezun olmuştur. 2007’den bu yana İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Mimarlık Bölümünde çalışmaktadır. Mimarlık eğitimi; kamusallık, toplumsal cinsiyet, bellek, ve kimlik oluşturma sürecinde mekanın rolü; ve farklı mekansal pratiklerin analizi ve görselleştirilmesi üzerine araştırma projeleri ve yayınları bulunmaktadır. Elbruz KILIÇ Elbruz Kilic 2010 yılında İTÜ Mimarlık Bölümünden mezun oldu. 2013 yılında Pratt Institute'de yüksek lisans tezini mimari tasarım programında tamamladı. Yüksek lisans tezi kapsamında, Autodesk Maya Programında Ters Kinematik (IK) sistemleri kullanarak sirkülasyon yoğunluğuna duyarlı bir yapı tasarladı. İTÜ Mimari Tasarımda Bilişim Programı'nda doktora çalışmalarına devam etmektedir. Mimari tasarımda animasyon, 3 boyutlu modelleme teknikleri, sunum teknikleri, temel tasarım eğitimi, geleneksel ve bilgisayar ortamında el çizimi ve tasarım eğitimindeki yeri başlıca ilgi alanlarıdır. Emre GÖNLÜGÜR Yrd. Doç. Dr. Emre Gönlügür Şehir ve Bölge Planlama alanındaki lisans derecesini ODTÜ’den, Kentsel Tasarım ve sonrasında Mimarlık Tarihi ve Teorisi alanındaki yüksek lisans derecelerini de sırasıyla ODTÜ ve University College London, Bartlett School of Architecture’dan aldı. Doktorasını “American Architecture and the Promise of Modernization in

20


Postwar Turkey” (2014) başlıklı teziyle University of Toronto Sanat Tarihi bölümünde tamamladı. Halen İzmir Ekonomi Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nde temel tasarım stüdyosu ve mimarlık tarihi, sanat tarihi ve kent kuramı alanlarında dersler veriyor. Soğuk Savaş dönemi mimarlık kültürü, görsel kültür ve edebiyatta mimarlık imgesi, mimarlık ve duyguların tarihi, mimarlık bilgisinin farklı kamusal mecraları temel ilgi alanları arasındadır. Erdal AKSUGÜR Prof. Dr. Erdal Aksugür, İTÜ Mimarlık Fakültesi’nden Mimar Yük. Müh. olarak mezuniyetinin ardından “renk-ışık-mekan ilişkisi” alanındaki deneysel doktora çalışmasını yine aynı kurumda 1977’de tamamlamıştır. Karadeniz Teknik Üniversitesi’nde görev yapmış; ABD, Fransa ve Almanya’da eğitim ve laboratuvar çalışmalarına devam etmiştir. 1980 - 2009 arasında King Faisal, Lefke ve Doğu Akdeniz Üniversiteleri’nde öğretim üyesi olarak bulunmuştur. 2012’de Mersin Toros Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nin kurucuları arasında yer almıştır. Halen Bahçeşehir Üniversitesi’nde yarı-zamanlı olarak yapı dersleri vermeye devam etmektedir. Ervin GARİP Doç. Dr. Ervin Garip, mimarlık lisans derecesini 2000 yılında, yüksek lisans derecesini 2003 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi “Bina Bilgisi” programında almıştır. Doktora eğitimi sırasında North Carolina State University College of Design, ABD`de ‘visiting scholar’ olarak görev almış ve Prof. Henry Sanoff`la calışmıştır. Akademik çalışmaları “çevresel psikoloji”, “mekansal dizim”, “mimarlıkta görsel tercih”, “kentsel tasarım”, “mimari tasarım” alanlarındadır. Projeleri çeşitli yarışmalarda ödüller kazanmış, sergilenmiş, ulusal ve uluslararası farklı kurumlar tarafından yayınlanmıştır; 5’i birincilik olmak üzere 24 mimari yarışmada projeleri ödüle laik görülmüştür. Halen İstanbul Kültür Üniversitesi’nde ders vermekte; mimari, iç mimari, ve kentsel tasarım alanlarında proje, çalışma ve araştırmalarını sürdürmekte, ve çeşitli ulusal-uluslararası kongre ve workshoplara katkıda bulunmaktadır. Gregers Tang THOMSEN Gregers Tang Thomsen mimarlık eğitimini Aarhus Mimarlık Okulu’nda (Danimarka) tamamlamıştır. Rem Koolhas ile birlikte OMA’nın Rotterdam ve New York’taki ofislerinde çalışan Thomsen, 2006 yılında İstanbul’da Selva Gürdoğan ile birlikte Superpool’u kurdu. Superpool’da, Açık Kütüphane, Dragos Konut Kuleleri, UAE National Pavilion (54. Venedik Bienali ve 2. İstanbul Tasarım Bienali) gibi projelerin koordinatörlüğünü yapmıştır. 2009-2013 yılları arasında EU FP7 tarafından finanse edilen TailorCrete araştırma projesini yürütmüştür. TEDxReset, MoMA ve Columbia Üniversitesi’nde davetli konuşmacı olarak bulunmuştur. Gülsün TANYELİ Mimarlık eğitimini ve koruma uzmanlığı derecelerini İTÜ'de aldı. Antalya (Pamphylia) Bölgesi Antik kentlerinde kazı ve restorasyon çalışmalarına katıldı. İstanbul Üniversitesi ve Türk Tarih Kurumu'ndaki görevlerinin ardından, 1984'te İTÜ Mimarlık Fakültesi’nde başladığı akademik yaşamını aynı kurumda sürdürmektedir. 1994-2012 yılları arasında Adana ve Nevşehir'de Koruma Kurulları üyeliği, 1996 yılından buyana ICOMOS Türkiye üyesi olan Gülsün Tanyeli'nin yayınları yanı sıra proje ve uygulama çalışmalarında arkeolojik alanlar, anıtsal yapılar ve sanayi tesisleri ağırlıklı yer tutar. Terkos ve Cendere Pompa İstasyonları ile Kadıköy-Hasanpaşa Gazhanesi'nin restorasyon ve yeniden kullanım projelerinin yürütücülüğünü yapmıştır. Proje ve uygulama danışmanlıkları arasında Kayseri Sümer Yerleşkesi’nde Abdullah Gül Cumhurbaşkanlığı Müzesi olarak işlevlendirilen enerji ve buhar santralleri binaları da bulunmaktadır.

21


Han TÜMERTEKİN 1958'de İstanbul'da doğdu. 1982'de İTÜ Mimarlık Fakültesi'nden mezun oldu. 1982-1983 seneleri arasında Bernstein Champetier Vidal ve Gülgönen'in atölyesinde mimar olarak çalıştı. 1988'de İstanbul Üniversitesi'nde tarihsel koruma ve yakın yıllarda İstanbul'daki uygulama örnekleri adlı teziyle yüksek lisans eğitimini tamamladı. 1984'te profesyonel kariyerine başladı. 1986'da "Mimarlar Tasarım ve Danışmanlık Hizmetleri A.Ş’ yi kurdu. 1996'da Archiprix / Türkiye jürisinde görev aldı. 1996'da Yıldız Teknik üniversitesi'nde, 1998'de Uludağ Üniversitesi'nde proje stüdyosu yürütmeye başladı. 1992'den beri çeşitli üniversitelerde konuk jüri üyeliği yapmaktadır. 2004 yılında, B2 Evi ile Ağa Han Mimarlık Ödülü'ne layık görülmüştür. H. Bülend TUNA Orta Doğu Teknik Üniversitesi 1976 mezunu. Serbest mimar olarak; mimari proje, eski yapı yenileme, eski eser restorasyonu, dekorasyon, mimari danışmanlık gibi alanlarda çalıştı. Beşiktaş Meydan Düzenleme Yarışmasında birinci gelen ekipteydi. 1998 – 2004 yılları arasında Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şube Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yaptı. 2004 – 2006 yıllarında Mimarlar Odası 2. Başkanı olarak Merkez Yönetim Kurulu üyesi oldu. 2006 – 2010 yıllarında Mimarlar Odası Genel Başkanlığı görevini yürüttü. Nisan 2010’dan itibaren serbest mimar olarak çalışmalarına devam etmektedir. Nisan 2012 tarihinden itibaren Mimarlık Akreditasyon Kurulu (MiAK) üyeliğini sürdürmektedir. Yazılarını derlediği “Geçmişi Derlemek, Geleceği Kurgulamak” ve “Kentlerimizin Yaşam Kalitesi ve Mimarlık” başlıklı iki kitabı bulunmaktadır. Hikmet ELDEK GÜNER Hikmet Eldek Güner lisans eğitimini Erciyes Üniversitesi (2003) Mimarlık Bölümü’nde tamamladı. yüksek lisans eğitimini (2004-2007) Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde Mimarlık Fakültesi, Restorasyon Ana Bilim Dalı’nda, “Value Assessment For Defining The Conservation Principles For Kayseri Sümerbank Bez Fabrikası” başlıklı tezi ile, doktora eğitimini (2008-2014) Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, Restorasyon Ana Bilim Dalı’nda, “Türkiye’de 1930-55 Yılları Arasında İnşa Edilmiş Modern Yapıların Koru(n)ma Sorunları” başlıklı tezi ile tamamlamıştır. Erciyes Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nde yardımcı doçent olarak görev yapan Hikmet Eldek Güner’in modern mimari miras, 20.yy yapılarının koruma sorunları, restorasyon uygulamaları, kentsel koruma planlaması konularında yayınlanmış çalışmaları bulunmaktadır. Hossein SADRİ Hossein Sadri, mimarlık alanında master eğitimini İran Azad Üniversitesi’nde ve TÜBİTAK bursuyla doktorasını Gazi Üniversitesi’nde tamamladı. İngiltere, Macaristan, Kıbrıs, Türkiye, Azerbaycan ve İran’da eğitim ve araştırma faaliyetlerinde bulundu. 2010 yılından itibaren Girne Amerikan Üniversitesi’nde mimarlık bölüm başkanlığı, fakülte dekanlığı ve rektör yardımcılığı gibi çeşitli sorumluluklar aldı. Kıbrıs Üniversitelerarası Akademik Koordinasyon kurulu üyesidir. Halen tarım okumaktadır. Mekan politikaları ve insan hakları, ekosentrik kentsel tasarım , permakültür ve etik üzerinde çalışmalar yapmaktadır. İpek AKPINAR Doç. Dr. İpek Akpınar, Lisans ve Y. Lisans çalışmalarını İTÜ Mimarlık Bölümü’nde tamamlamasının ardından “Rebuilding Istanbul after Henri Prost’s planning” başlıklı doktorasını University College London, Bartlett School of Graduate Studies’de (2003) tamamladı. The UCL Urban Laboratory ve OCEAN Design Research Association Danışma

22


Kurulu’nda ve The Journal of Architecture Yayın Kurulu’nda yer alıyor. Osmanlı Başkentinden Küreselleşen İstanbul’a: Mimarlık ve Kent (2010) kitabının editörü; Ayışığı Manastırı ve SSM 10. YIL kitaplarının yazarıdır. Halen İTÜ Mimarlık Bölümü’nde mimarlık, kent, kentli, politika, bellek, temsiliyet ilişkileri ekseninde stüdyo ve kuram dersleri vermeye ve araştırmalara devam ediyor. İsmet Erdi SOMUNCUOĞLU Orta Doğu Teknik Üniversitesi İşletme Bölümü’nden mezun olan İsmet Erdi Somuncuoğlu, yüksek lisans eğitimi için Hollanda’da bulunan Leiden Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümü’ne gitmiştir. Yüksek Lisans tezini Çatışma ve Uzlaşı alanında tamamlamıştır. Mezuniyetinin ardından Arama Danışmanlıkta çalışmaya başlayan Somuncuoğlu, akademik tasarım ve kapasite geliştirme hedefli çeşitli projelerde yardımcı danışman olarak çalışmıştır. Halen, Abdullah Gül Üniversitesi’nde yürütülmekte olan Yükseköğretimde Sosyo-Teknik Üniversite Eğitim Modeli Sistem ve Süreç Tasarımı Projesi’nde proje asistanı olarak görev yapmakta ve Yeditepe Üniversitesi’nde doktora çalışmalarını sürdürmektedir Mehmet GÖREN Mimarlık eğitimini 2012 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi’nde tamamladı. Lisans eğitimi ile eş zamanlı olarak çeşitli tasarım ofislerinde çalışmaya başladı. Mimari model yapımına olan ilgisi sayesinde farklı ekip ve ofislerle bir çok yarışmaya katıldı ve dereceler aldı. Mezuniyet sonrası özel sektörde çalışmalarını sürdürdü.2015 yılında AGÜ bünyesine Uzman öğretim elemanı olarak katıldı.Geleneksel ve dijital tekniklerle model üretimi ve parametrik tasarım konularında çalışmalarına ve paylaşımlarına devam etmektedir. Muhammed Ziya PAKÖZ Muhammed Ziya Paköz, 2005 yılında İTÜ Şehir ve Bölge Planlama bölümünde lisans, 2008 yılında İTÜ Bölge Planlama programında yüksek lisans, 2015 yılında İTÜ Şehir ve Bölge Planlama programında doktora derecesini elde etmiştir. Ana çalışma konuları yer seçimi, erişilebilirlik, mobilite, kentsel ulaşım, kentsel turizm ve kültürel etkileşim olan Paköz, çeşitli kamu kuruluşları, belediyeler, kalkınma ajansları ile birlikte yerel kalkınma, kent planlama, yer seçimi konularında yürütülen projelerde görev almıştır. Halihazırda İstanbul, Ankara ve Kayseri’de farklı projelerde danışman ve uzman olarak çalışmalarına devam etmekte ve AGÜ Mimarlık Fakültesi’nde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Nevra SEGGIE Doç. Dr. Fatma Nevra Seggie doktora eğitimini Amerika Birleşik Devletleri’nde Michigan Eyalet Üniversitesi’nin Eğitim Yönetimi bölümünün Yüksek Öğretim, Yetişkin Eğitimi ve Yaşam Boyu Öğrenme programında tamamlamıştır. Yüksek lisansını İngiltere’de Warwick Üniversite’sinde İngilizce Öğretmeni Yetiştirme bölümünün İngilizce Dil Çalışmaları ve Metodları programından almıştır. Lisans programını İstanbul Üniversitesi’nin İngilizce Öğretmenliği bölümünde tamamlamıştır. Dr. Seggie bugüne kadar çeşitli ansiklopedi girişleri, kitap bölümleri ve Higher Education ve Education and Society gibi dergilerde makaleler yayınlamıştır. Kendisi ayrıca çeşitli ulusal ve Association for Study of Higher Education, Comparative & International Education Society ve the Aga Khan University Institute for the Study of Muslim Civilizations gibi uluslararası konferanslarda bir çok sunumlar yapmıştır. Dr. Seggie bir çok sene öğretmen eğitmeni ve İngilizce öğretmeni olarak Türkiye’de değişik lise ve üniversitelerde çalışmıştır. Aralık 2007’den itibaren Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Bölümü öğretim kadrosuna dahil olmuştur. Dr. Seggie’nin ilgi alanları yükseköğretimde demokrasi, laiklik, ve din kavramlarının nasıl kendini gösterdiğinin analizi, eğitim politikaları geliştirme ve analizi, yükseköğretimde müfredat geliştirme, yükseköğretimde cinsiyet ve kimlik

23


konuları ve gelişmekte olan ülkelerdeki eğitim sistemlerinde örgütsel değişim ve liderlik analizidir. Nilüfer BATURAYOĞLU YÖNEY Doç. Dr. Nilüfer Baturayoğlu Yöney, Mimarlık lisans ve Koruma – Onarım yüksek lisans çalışmasını ODTÜ’de, aynı alandaki doktora çalışmasını ise İTÜ’de tamamladı. 2009-2010’da Montreal Quebec Üniversitesi’nde modern mimarlığın korunması konusunda doktora sonrası araştırması yaptı. 1998-2013’te İTÜ Mimarlık Fakültesi’nin ardından, 2013 yılından beri AGÜ Mimarlık Fakültesi’nde çalışıyor. DOCOMOMO_tr sekreteri ve ICOMOS üyesidir. Ders ve araştırma konuları arasında koruma kuramı ve hukuku, miras yönetimi, belgeleme yöntemleri, farklı ölçeklerde koruma-onarım projeleri, yapı malzemeleri ve teknolojileri, Modern Mimarlık ve sanayi mirası yer alır. Kerkenes ve Kültepe kazıları ekip üyesi ve AGÜ Büyük Ambar Projesi müellifidir. Nur URFALIOĞLU Prof. Dr. Nur Urfalıoğlu, Lisans, Y. Lisans ve Doktora çalışmalarını YTÜ Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü ve YTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Rölöve –Restorasyon Programında tamamladı. Osmanlı Başkenti İstanbul’da Çeşmeler(2000), Antalya, Isparta ve Burdur Evlerinde Cephe Biçimlenişi(2010),Türkçe, İngilizce, Fransızca ve Almanca basılmış olan Hüsnü Züber Müze Evi: Yaşayan Müze(1998)adlı kitapların yazarıdır. Ocak 2012–Eylül 2014 arasında Kayseri Abdullah Gül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nde kurucu dekan vekili olarak görev yapmıştır. Halen YTÜ Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü’nde ve lisansüstü programında mimarlık ve sanat tarihi, barınma, konut, mimari bezeme ve İstanbul ile ilgili dersler vermektedir. Onur TEKE 1975 yılında İzmir'de doğdu. Onur, İstanbul'da Yıldız Teknik Üniversitesi'nde mimarlık okudu. 2000-2003 yılları arasında Peter Eisenman ile çalıştıktan sonra, 2003 yılında Renzo Piano Building Workshop'a katıldı. Ortak mimar olarak RPBW bünyesinde, Museum of Contemporary Art, Sarajevo; Isabella Steward Gardner Museum; Tek Ev, Milan; Luna Rossa Team headquarters; ex-Falck alani master plan tasarimi,; Ofis ve residans gokdelen projesi, New York; Whitney Museum of American Art, ve son olarak da avan proje aşamasından başlayıp projenin bitişine dek baş mimar olarak gorev aldığı Kimbell Art Museum projelerinde çalıştı. Onur, 2015 yilindan itibaren kurucusu oldugu TEKE Architects Office Srl. bünyesinde mimarlık yapıyor. Ulusal Mimarlık Sergisi ve Ödülleri 2016 yılı Yapı Dalı Başarı Ödülü’nün sahibidir.2016 yilinda Avrupanin 40 yas alti en iyi 40 mimarindan biri olarak seçildi. Oral GÖKTAŞ İTÜ Mimarlık Fakültesi’nde 2005 yılında lisans, 2009 yılında da yüksek lisans eğitimini tamamladı. 2007 yılında Sevince Bayrak ile birlikte SO?’yu kurdular. Kentleşme ve mimarlık üzerine yaptıkları tasarım ve araştırmalar çeşitli yarışmalarda ödül aldı. 2013 yılında MOMA/PS1 ve İstanbul Modern tarafından düzenlenen Yeni Mimarlık Programı’nı kazanan SO?’nun tasarladığı Göğe Bakma Durağı İstanbul Modern’in bahçesinde inşa edildi. Projeleri Beklenmedik Tepe, Londra Royal Academy of Arts’da uygulandı. Aralık 2015’de Roma MAXXI’de Kayıp Bariyer adlı enstalasyonları uygulandı ve daha sonra MAXXI Kalıcı Mimarlık Koleksiyonu’na seçildi. Halen MEF Üniversitesi Mimarlık Bölümü'nde mimari tasarım stüdyosu yürütmekte.

24


Ozan AVCI Dr. Ozan Avcı lisans, yüksek lisans ve doktora çalışmalarını İTÜ Mimarlık Bölümü’nde tamamlamıştır. Yüksek lisans eğitiminde bir yıl BTU-Cottbus’ta (Almanya) Erasmus öğrencisi olarak, doktora eğitiminde de Fulbright bursuyla misafir araştırmacı olarak bir yıl UPennSchool of Design’da (ABD) bulunmuştur. Ulusal ve uluslararası çok sayıda atölye çalışması organize etmiş ve birçok atölyede de davetli yürütücülük yapmıştır. Betonart dergisinin yayın kurulunda yer almaktadır. Halen İTÜ Mimarlık Bölümü’nde mimari tasarım stüdyosu yürütücülüğü yapmakta, mimarlıkta serbest anlatım teknikleri isimli dersi vermekte, zamanmekan-beden ilişkileri, temsil kuramları, moda tasarımı – mimarlık etkileşimi üzerine araştırmalar yapmaya devam etmektedir. Ozan Önder ÖZENER Yrd.Doç. Dr. Ozan Önder Özener, Mimarlık Lisans ve Bilgisayar Ortamında mimarlık Y. Lisans derecelerini İTÜ Mimarlık Bölümü’nden aldı. Doktorasını 2009 yılında Texas A&M Üniversitesi’nde parametik tasarım ve BIM uygulamaları üzerine yaptığı çalışmalar ile tamamlamıştır. 2010 yılından beri İTÜ Mimarlık Fakültesi’nde öğretim üyesidir ve çok sayıda uluslararası ve ulusal makaleleri, ödüllü yarışma ve uygulama projeleri ile sonuçlanmış ar-ge projeleri bulunmaktadır. İstanbul Kadir Has Üniversitesi’nde stüdyo ve kuram dersleri de veren Özener, çalışmalarına mimarlık pratiği, stüdyo kültürü, tasarımda inovasyon, teknolojimimarlık ilişkileri alanlarında devam etmektedir. Özlem KEVSEROĞLU DURMUŞ Özlem Kevseroğlu Durmuş, İTÜ Peyzaj Mimarlığı’nı 2008 yılında tamamlamasının ardından İTÜ Kentsel Tasarım Yüksek Lisans programını “Endüstriyel Miras Alanlarının Kent Peyzajına Entegrasyonunun Değerlendirilmesi, Sümerbank Kayseri Bez Fabrikası Örneği” adlı tez ile birlikte 2011 yılında tamamladı. 2011-2014 yılları arasında peyzaj mimarlığının uygulama alanında ve Erciyes Üniversitesi’nde yarı zamanlı öğretim görevlisi olarak çalıştıktan sonra 2015 yılında Şehir ve Bölge Planlama doktora programına dahil olan Kevseroğlu doktora tez aşamasında olmakla birlikte kültürel peyzaj, kent-kültür-toplum etkileşimleri, kentsel kimlik, kentsel hafıza konuları üzerine çalışmayı planlamaktadır. 2014 yılından itibaren AGÜ Mimarlık Bölümü’nde Araştırma Görevlisi olarak görev yapmaktadır. Pınar GÖKBAYRAK Y.Mimar, Pınar Gökbayrak. Üsküdar Amerikan Lisesi'nin ardından lisans ve yüksek lisans eğitimlerini İTÜ Mimarlık Bölümü'nde tamamladı. Lisans eğitimi sırasında bir dönem eğitimine Eindhoven Teknik Üniversitesi'nde devam etti. 2004-2012 yılları boyunca Betonart mimarlık dergisinin editörlüğünü yürüttü. Suyun Altında Yerin Üstünde Çağdaş Hollanda Mimarlığı kitabının editörüdür. 2007 yılında Ali Eray ve Burçin Yıldırım ile birlikte PAB Mimarlık’ı kurdu. Osmangazi Üniversitesi’nde lisans, İTÜ’de tezsiz yüksek lisans programında proje yürütücülüğü yaptı. Halen Özyeğin Üniversitesi’nde proje yürütücülüğü yapmakta ve PAB Mimarlık bünyesinde, mimari çalışmalarına devam etmektedir. Ulusal ve uluslararası yarışmalarda ödülleri olup, 2015 yılı Arkitera Genç Mimar Ödülü’nün sahibidir Sait Ali KÖKNAR Kadir Has Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi'nde öğretim üyesi. Mimari tasarım alanında doçent. Tasarım felsefesi, araçları ve tarihine ilişkin araştırmalar yürütüyor. 2012'de İstanbul Tasarım Bienali kapsamında 40 Nasihat Made in ISTANBUL projesinin koordinasyonunda yer aldı; aynı yıl Galeri Işık'ta düzenlenen VÇMD: Mutluluk Fabrikaları sergisinin küratörlüğünü yaptı.

25


Seda Nehir AKGÜN Seda Nehir Akgün lisans eğitimini İTÜ Mimarlık Fakültesi’nde (2011) ve yüksek lisans eğitimini İTÜ Mimarlık Anabilim Dalı Restorasyon Programı’nda tamamlamıştır (2014). 2014 yılında ODTÜ’de Kültürel Mirasın Korunması Programı’nda başladığı doktora eğitimi halen devam etmekte olan Akgün, ulusal mimari proje yarışmalarında öğrencilik döneminde çeşitli ödüller almış, yüksek lisans eğitimi süresince mimarlık ofislerinde deneyim kazanmış, 2014 yılında AGÜ Mimarlık Fakültesi’nde göreve başladıktan sonra ODTÜ’ye araştırma görevlisi olarak görevlendirilmiştir. 2016 Temmuz ayında döndüğü AGÜ Mimarlık Fakültesi’nde araştırma görevlisi olarak çalışmalarına ve araştırmalarına devam etmektedir. Selva GÜRDOĞAN Mimar. 1979’da, İstanbul’da doğdu. İstanbul Teknik Üniversitesi’nde başladığı mimarlık öğrenimini Southern California Institute of Architecture’da birincilikle tamamladı. Halen çalışmayı sürdüğü mimarlık ofisi Superpool’u Gregers Tang Thomsen ile beraber 2006 yılında kurdu. 2013’ten beri Columbia Üniversitesi’nin Mimarlık Fakültesi’ne bağlı kent laboratuvarı Studio-X Istanbul’un yöneticiliğini yapıyor. Semra AYDINLI İTÜ Mimarlık Fakültesinden lisans, yüksek lisans derecelerini aldı ve aynı kurumda doktora tezini tamamladı. İTÜ Mimarlık Fakültesinden 2014 yılında emekli oldu; halen Uluslararası Kıbrıs Üniversitesinde görev yapmakta. Estetik Deneyim, Mimarlık ve Fenomenoloji, Tasarım Kültürü ve Felsefesi, Mimarlık Eğitimi ve Yaratıcılık konularında yayınları bulunmaktadır. Çeşitli uygulama projelerinin yanı sıra mimari proje ve kentsel tasarım yarışmalarında ödülleri ve mansiyonları vardır. USA Clemson Üniversitesi, Londra Westminster Üniversitesi ve Boston Wentworth Institute of Technology, Mimarlık okullarında davetli olarak mimari proje stüdyolarında yürütücü olarak bulunmuş ve yüksek lisans düzeyinde kuramsal dersler vermiştir. Senem ZEYBEKOĞLU SADRİ Senem Zeybekoğlu Sadri, Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü mezunudur. Araştırma görevlisi olarak çalıştığı aynı kurumda master ve doktora eğitimini tamamladı. Fullbright bursuyla Amerika’da State University of New York – Binghamton’da bir sene misafir araştırmacı olarak çalıştı. Amerika, İngiltere, Macaristan, Kıbrıs ve Türkiye’de eğitim ve araştırma faaliyetlerinde bulundu. 2010 yılından itibaren çalıştığı Girne Amerikan Üniversitesi’nde İç Mimarlık bölüm başkanlığı ve enstitü müdürlüğü gibi sorumluluklar aldı. Kıbrıs’ta Anıtlar Yüksek Kurulu üyesidir. Halen tarım okumaktadır. Kentlerin dönüşümü ve kent hakkı, tasarımda çevresel ve insani faktörler, ekosentrik kentsel tasarım ve permakültür alanlarında çalışmaktadır. Sezer BAHTİYAR Sezer Bahtiyar, 1997 yılında İTÜ Mimarlık Fakültesi’nden Yüksek Mimar olarak mezun olduktan sonra mesleki pratiğini yurtiçi ve yurtdışındaki tasarım ofislerinde sürdürmüş, eş zamanlı olarak mesleki eğitimini sürdürülebilirlik alanında devam ettirmiştir. Türkiye’nin önde gelen mimarlık ofislerinden EAA- Emre Arolat Architecture bünyesinde mimar ve firma ortağı olarak on yıldan uzun süre çalışmalarını yürütmüştür. Proje koşullarının anlaşılması/ oluşturulması aşamasından başlayan ve yapının kullanılır hale gelmesine kadar devam eden süreçte, sürecin tüm paydaşlar gözetilerek en iyi şekilde yürütülmesini sağlama sorumluluğunu üstlenmiştir. Mimari proje üretimi ve yönetimine yönelik tecrübesini Architectural Strategies Atelier bünyesinde daha geniş bir ortamla paylaşarak proje ve ekip kalitesini üst düzeye çıkarmak hedefindedir.

26


Şebnem TİMUR Şebnem Timur Öğüt 1974 yılında Ankara'da doğdu. 1994 yılında ODTÜ Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü’nden mezun oldu. 1996'da yüksek lisans, 2001 yılında da doktora derecelerini Bilkent Üniversitesi Grafik Tasarım Bölümü'nden aldı. ODTÜ EÜTB’de araştırma görevlisi olarak çalıştıktan sonra, 2002 yılında TÜBA bursu ile University College London, Antropoloji Bölümü Maddi Kültür Bölümü'nde doktora sonrası araştırmacı olarak bulundu. Halen İTÜ'de öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Araştırma alanları, tasarım kuramları, yöntemleri, göstergebilim, maddi kültür ve görsel kültür çalışmaları ekseninde tasarım ve özellikle kültürel olgular olarak nesnelerdir. Şebnem YÜCEL Doç. Dr. Şebnem Yücel ODTÜ Mimarlık Bölümü’nden mezun olduktan sonra (1993), Y. Lisans çalışmasını University of Cincinnati’de (1998) ve doktorasını Arizona State University’de (2003) “The Routes: Cultural Identity and Architecture of Turkey, 1980-2000” başlıklı doktora tezi ile tamamlamıştır. 4T Tasarım ve Tasarım Tarihi Topluluğu Derneğinin kurucu yönetim kurulu üyesi olan Yücel, İzmir Mimarlar Odası’nın da yönetim kurulunda yer almaktadır. Mimarlıkta kültürel kimlik, batı-dışı modernlik ve temsiliyet konularında uluslararası makaleleri ve kitap bölümleri bulunmaktadır. Son çalışması "Minority Heterotopias: The Cortijos of Izmir" (2016) Architectural Research Quarterly’de yayınlanmıştır. Halen Yaşar Üniversitesi’nde stüdyo, tarih ve kuram dersleri vermektedir. Tunç T. EVCİMEN Matematik Mühendisliği eğitimini Yıldız Teknik Üniversitesi’nde tamamlamıştır. İstanbul Üniversitesi’nde, Organizasyon ve İşletme Politikası dalında yüksek lisans derecesi almıştır. Marmara Üniversitesi, Yönetim ve Organizasyon Ana Bilim Dalında, “Organizasyonel İkililiklerin ve Paradoksların Yönetimi” konusundaki tez çalışmasıyla doktora derecesi almıştır. Boğaziçi Üniversitesinde, İstanbul Teknik Üniversitesinde ve Hava Harp Okulunda lisans ve lisansüstü düzeyde yaratıcılık ve girişimcilik dersleri vermiştir. Yönetim danışmanlığı kapsamında 500’ü aşan özel sektör, kamu kuruluşu ve sivil toplum kuruluşunun organizasyonel gelişim ve strateji projelerini gerçekleştirmiştir. Uğur TANYELİ Uğur Tanyeli 1952’de Ankara'da doğdu. 1970'te girdiği İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Yüksek Mimarlık Bölümü'nden (bugün MSGSÜ Mimarlık Fakültesi) 1976’da mezun olarak, adı geçen kurumun Mimarlık Tarihi Kürsüsü kadrosuna katıldı. 1982'de İTÜ Mimarlık Fakültesi’ne transfer oldu. 1986'da aynı kurumda Doktor unvanını aldı. 1992’den itibaren Anadolu Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi'nin Mimarlık Bölümü'nde çalıştı. 1998’de Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’ne profesör olarak atandı. 2011’de Mardin Artuklu Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi’ne geçti ve 4 yıl boyunca adı geçen fakültenin kurucu dekanlığını yürüttü. Şubat 2015’ten beri İstanbul Bilgi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nde görev yapmakta ve aynı fakültenin dekan vekili olarak çalışmaktadır. 1990 yılından bu yana Arredamento Mimarlık dergisinin yayın koordinatörlüğünü yapar. 1994’te TMMOB Mimarlar Odası’nın “Mesleğe Katkı Ödülü”nü almıştır. Valentina BEATINI Valentina Beatini, Abdullah Gül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nde tasarım ve strüktürel alanda dersler vermektedir. Çalışma alanları arasında kinetik strüktür, origami, grafik statik ve strüktürel sanat yer almaktadır. Valentina Beatini şuan katlanabilir yüzeyler ve yığma duvar strüktürü üzerinde çalışma yapmaktadır. Doktora derecesini Parma Üniversitesi, tasarım ve

27


strüktür alanında yapmıştır, yüksek lisansını Cenova Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nde yapmıştır. Post doktora da İzmir Yüksek Teknoloji Üniversitesi kinetik strüktür üzerinde burs almıştır. Bu doğrultuda çalışmalarına devam etmektedir. Yegan KAHYA İTÜ Mimarlık Fakültesi’nden mimar (1982), İTÜ FBE Mimarlık/Restorasyon Programı’ndan yüksek mimar (1984), İTÜ FBE Mimarlık/Restorasyon Doktora Programı’ndan doktor (1992) ünvanı alarak mezun oluştur. 1992-1993 yılları arasında Münih Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nde uzun süreli, 2013 yılında da Freie Universitaet Berlin’de kısa süreli misafir araştırmacı olarak bulunmuştur. İTÜ Mimarlık Fakültesi’nde 1984 yılından beri öğretim üyesidir. Eğitimin yanı sıra bilimsel araştırma, yayın, mesleki proje ve uygulama çalışmaları gerçekleştirmiştir. Kültür Bakanlığı Kayseri (1997-2007) ve İstanbul 4 No.lu (2012-2014) Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulları ile Yüksek Kurul (2004-2007), UNESCO İstanbul İzleme Komitesi (2006-2009) üyesi olmuş ve İTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdür Yardımcısı (2005-2008), İTÜ Mimarlık Fakültesi Dekan Yardımcısı (2008-2012), ICOMOS Türkiye Başkanı (2011-2014) olarak görev yapmıştır. TMMOB Mimarlar Odası, DOCOMOMO Türkiye, KORDER, Eskiçağ Bilimleri Enstitüsü, MİMED Mimarlık Eğitimi Derneği, MİMAD üyesidir. Z. Yeşim ALEMDAR Lisans eğitimini Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü’nde tamamladıktan sonra bir süre serbest çalışmıştır. 1994’te göreve başladığı Erciyes Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü’nde Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi olarak çalışmıştır. 1998’de Orta Doğu Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Mimari Tasarım Ana Bilim Dalı’nda “Mimarlık Üretimi Ve Mimarlık Yayınları: 1980 Sonrası Türk Mimarlık Yayınları” başlıklı yüksek lisans tezini ve 2010’da İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Mimari Tasarım Ana Bilim Dalı’nda “Mimarlıkta Anlatı Olarak İmge” başlıklı doktora tezini tamamlamıştır. 2012’den beri Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Mimarlık Bölümü’nde Yardımcı Doçent ve Bölüm Başkanı olarak çalışmaktadır. İlgi alanları; mimari tasarım, mimarlık eğitimi, mimari medya, görsel kültür, mimari tasarım süreci ve strüktürel tasarımdır. Zeynep KILIÇ 2010 yılında Uludağ Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'nden dereceyle mezun oldu. 2011 yılında başladığı yüksek lisans çalışmalarıyla eş zamanlı olarak Boğaziçi Üniversitesi'nde iki dönem özel öğrenci olarak Sosyoloji, Antropoloji ve Felsefe derslerine devam etti. "Mimarın İktidarına Eleştirel Bakmak" adlı teziyle 2015 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Mimari Tasarım Programı'nda yüksek lisans derecesini aldı. Hâlihazırda İstanbul Teknik Üniversitesi Mimari Tasarım Programı'nda doktora çalışmalarına devam etmektedir. Mimarlık teorisi, estetik teori ve kültür-toplum-iktidar ilişkileri başlıca ilgi alanlarını oluşturmaktadır.

28


ARAMA KONFERANSI KATILIMCI İLETİŞİM LİSTESİ ARAMA Ekibi Tunc Tekin EVCİMEN

İsmet SOMUNCUOĞLU

Arama Katılımlı Yönetim Danışmanlığı Arama Katılımlı Yönetim Danışmanlığı

tevcimen@aramasearch.com

ismets@aramasearch.com

Farklı Kurumlardan Eğitimci ve Uygulamacılar Uğur TANYELİ Nevra Seggie Deniz GÜNER Hikmet Eldek GÜNER Hossein SADRİ Senem ZEYBEKOĞLU SADRİ Ervin GARİP Demet DİNÇER Arzu ERDEM İpek AKPINAR Aslıhan TAVİL Ozan AVCI Şebnem TİMUR Ozan Önder ÖZENER Yegan KAHYA Gülsün TANYELİ Emre GÖNLÜGÜR Ela ÇİL Sait Ali KÖKNAR Erdal AKSUGÜR Yeşim ALEMDAR Demet MUTMAN Ali İLHAN Berin GÜR

Bilgi Üniversitesi Boğaziçi Üniversitesi Dokuz Eylül Üniversitesi Erciyes Üniversitesi Girne Amerikan Üniversitesi Girne Amerikan Üniversitesi İstanbul Kültür Üniversitesi İstanbul Kültür Üniversitesi İstanbul Teknik Üniversitesi İstanbul Teknik Üniversitesi İstanbul Teknik Üniversitesi İstanbul Teknik Üniversitesi İstanbul Teknik Üniversitesi İstanbul Teknik Üniversitesi İstanbul Teknik Üniversitesi İstanbul Teknik Üniversitesi İzmir Ekonomi Üniversitesi İzmir Yüksek Teknoloji Üniversitesi Kadir Has Üniversitesi Mersin Toros Üniversitesi Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Özyeğin Üniversitesi Özyeğin Üniversitesi TED Üniversitesi

autanyeli@gmail.com nevra.seggie@boun.edu.tr deniz.guner@deu.com.tr hikmeteldek@gmail.com hosadri@gmail.com senem.zeybekoglu@gmail.com

ervingarip@gmail.com demetdincer@gmail.com erdemarz@gmail.com akpinari@gmail.com aslihan.tavil@gmail.com ozan.avci@gmail.com sebnem.timur@gmail.com ozanozener@gmail.com kahyaygn@gmail.com gultanyeli@gmail.com emregonlugur@gmail.com elacil@gmail.com saitali@gmail.com erdalaksugur@gmail.com yesimalemdar@gmail.com demet.mutman@gmail.com ali.ilhan@gmail.com beringur@gmail.com

29


Semra AYDINLI Atilla YÜCEL Şebnem YÜCEL Ayşen CİRAVOĞLU Nur URFALIOĞLU

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Yaşar Üniversitesi Yıldız Teknik Üniversitesi Yıldız Teknik Üniversitesi

saydinli@superonline.com atillayucel@mars-architects.com sebnemyucel@gmail.com aysenc@gmail.com nururfalioglu@msn.com

Buket METİN

Bağımsız

metinbuket@gmail.com

Atacan AKGÜN

Erciyes Üniversitesi

akgunat@gmail.com

Mimarlar/ tasarımcılar / plancılar / kurumlar / Ali DUR

DURSTUDIO

alidurx@gmail.com

Aslı ÖZBAY

ARGOS

asliozbay@gmail.com

Alişan ÇIRAKOĞLU Eda VELİBAŞOĞLU

Çırakoğlu Mimarlık Kayseri Mimarlar Odası

alisan@cirakoglu.com edavelibasoglu@gmail.com

Bülend TUNA

MİAK / MO

bulendtuna@gmail.com

Han TÜMERTEKİN

Mimarlar

han@mimarlar.com

Onur TEKE

TEKE Architects Office

onurteke@gmail.com

Pınar GÖKBAYRAK

PAB

pinargokbayrak@gmail.com

Sezer BAHTİYAR

Sezer Bahtiyar Mimarlık

sezer@architecturalstrategies.c om

Oral GÖKTAŞ

SO?

oral@soistanbul.com

Selva GÜRDOĞAN

Superpool

sgurdogan@superpool.org

Gregers Tang Thomsen

Superpool

gthomsen@superpool.org

Ali Vatansever

Terminal

ali@alivatansever.com

AGÜ Mimarlık Fakültesi Burak ASİLİSKENDER Nilüfer YÖNEY Mustafa Asım AYTEN Ahmet Erdem TOZOĞLU Beniamino POLIMENI Asutan SARP YALÇIN Valentina BEATINI Muhammed Ziya PAKÖZ

Abdullah Gül Üniversitesi Abdullah Gül Üniversitesi Abdullah Gül Üniversitesi Abdullah Gül Üniversitesi Abdullah Gül Üniversitesi Abdullah Gül Üniversitesi Abdullah Gül Üniversitesi Abdullah Gül Üniversitesi

burak.asiliskender@agu.edu.tr nilufer.yoney@gmail.com mustafa.ayten@agu.edu.tr ahmet.tozoglu@agu.edu.tr polimenib@gmail.com asutan.sarp@agu.edu.tr valentina.beatini@agu.edu.tr muhammed.pakoz@agu.edu.tr

30


S. Nehir AKGÜN Özlem KEVSEROĞLU DURMUŞ Zeynep KILIÇ Elbruz KILIÇ Ebru ÖZAŞIR Mehmet GÖREN Coşkun Çağlar ARMAĞAN

Abdullah Gül Üniversitesi Abdullah Gül Üniversitesi Abdullah Gül Üniversitesi Abdullah Gül Üniversitesi Abdullah Gül Üniversitesi Abdullah Gül Üniversitesi Abdullah Gül Üniversitesi

akgunnehir@gmail.com ozlemkevseroglu@gmail.com zeynephkilic@gmail.com elbruzkilic@gmail.com ebru.ozasir@agu.edu.tr mehmet.goren@agu.edu.tr coskunarmagan@gmail.com

AGÜ Rektörlük İhsan SABUNCUOĞLU

Rektör

sabun@agu.edu.tr

Elif AYAN

Özel Kalem Müdürü

elifayan1971@gmail.com

İrfan ALAN

Rektör Yardımcısı

irfan.alan@agu.edu.tr

Dilek CİNDOĞDU

İnsan ve Toplum Bilimleri Fak. Dekanı

dilek.cindoglu@agu.edu.tr

Erk HACIHASANOĞLU

Yönetim Bilimleri Dekanı

erk.hacihasanoglu@agu.edu.tr

Yusuf BARAN

Yaşam ve Doğa Bilimleri Fak. Dekanı

ybaran@gmail.com

Uluslararası Ofis

safiye.calapkorur@agu.edu.tr

AGÜ Diğer Birimler

AGÜ Uluslararası Ofis Safiye ÇALAPKORUR

31

Profile for AGU ARCH

AGU MİMARLIK ARAMA KONFERANSI  

AGU MİMARLIK ARAMA KONFERANSI  

Profile for aguarch
Advertisement