Page 3

Sumari 04 Pòrtic

19 Llarga vida al Fogall

06 El nostre ADN

20 De la creació del Centre d’Interpretació de la Festa de Sitges

10 Informacions breus 13 Entrevista a Mª Àngels Camps 14 Reportatge: D’Espurnes i Fogalls 17 El Fogall: la iniciativa que va voler ser un pas endavant

21 Vint-i-un anys d’aventures i desventures dels cap-grossos modernistes 23 El trident del Garraf 25 De la gralla a l’audiència

FOGALL Revista de cultura popular Núm. 30 Festa Major de Sitges Agost de 2013 Edita Agrupació de Balls Populars de Sitges www.agrupasitges.cat info@agrupasitges.cat Amb el suport de:

Adreça Palau del Rei Moro c/ d’en Bosc, 10-12, 08870 Sitges Tel. 93 894 73 75 Coordina Xavier Salmerón i Carbonell

27 Fem cultura, reivindiquem Independència 29 Com ha canviat el conte! 30 Justificació de la Festa 32 Il·lustració: La Festa Major pels núvols i dels núvols! 33 Programa d’actes oficial de Festa Major i Santa Tecla 2013

Hi han col·laborat Pepi Martínez i Font Josep Maria Esteban i Pérez Joan Duran i Ferrer Oscar Ortiz i Mirabent Àngels Parés i Corretger Miquel Marzal i Ortiz Núria Corretgé Igea Teresa Prió i Vilaplana Joan Ignasi Gómez Joan Tutusaus i Martí Dani Picas i Ribalta Rita Marzoa i Font Florenci Salesas i Pla Bienve Moya-Domènech

Fotografies Arxiu de l’ABPS Vicenç Morando i Tarrés Sylvia Gómez Ill Dani Morell i Cortés

Il·lustració de portada Xavier Huete i Carreras

El Fogall fa constar que el contingut dels articles publicats reflecteix únicament l’opinió de llurs sotasignats.

Agraïments Maria Junyent i Carbonell Disseny i maquetació Víctor Bregante (www.victorbregante.com) Impressió Impremta L’Eco de Sitges

FOGALL nº30 any 2013  
FOGALL nº30 any 2013  

Revista de cultura popular de l'Agrupació de Balls Populars de Sitges

Advertisement