Page 20

De la creació del Centre d’Interpretació de la Festa de Sitges Joan Duran i Ferrer

Pressident de la Comissió redactora del Centre d’Interpretació de la Festa

L’Agrupació de Balls Populars de Sitges, en estreta col·laboració amb les regidories de Tradicions i Festes i de Cultura de l’Ajuntament de la vila i amb el nostre Consorci del Patrimoni, està endegant un projecte ambiciós i de vital importància per al folklore i l’expressió de cultura popular que ens defineixen com a sitgetans: la creació d’un Centre d’Interpretació de la Festa que reuneixi, en un espai ampli, patrimonialment significatiu i funcional, un discurs museogràfic modern i un espai polivalent dedicat a la pedagogia de la tradició, que, a l’ensems, posin de relleu l’extraordinari valor cultural i d’identitat -tant a nivell material com immaterial- de les nostres manifestacions festeres. La fase de creació del Centre en si serà precedida per un període, d’aproximadament un any, en què una Comissió formada per persones vinculades amb el moviment associatiu de la festa, amb l’estudi de les tradicions i la història de la vila de Sitges, amb la gestió cultural, la pedagogia i la museografia –nomenats, per consens, a proposta dels quatre ens patrons que llisto més amunt- idearà, estructurarà, pressupostarà, dissenyarà i escriurà el projecte en base el qual es materialitzarà el Centre d’Interpretació de la Festa. Per a l’Agrupació de Balls Populars de Sitges, que és l’entitat que, des de l’actual Junta Directiva i des de les Juntes que vaig tenir l’honor de presidir, ha impulsat la creació d’aquest Centre, és un repte majúscul vetllar per l’èxit de la proposta. Perquè, com associació cultural que nasqué per a garantir el manteniment i la difusió del folklore popular de la vila de Sitges, creiem que el gaudi, la comprensió i la valorització de les nostres arrels va més enllà de treure al carrer una bona part dels tradicionals balls que configuren el seguici de les nostres Festes Majors, i que dissenyar 20

un Centre d’Interpretació de les característiques que projectem elevarà a les cotes que li corresponen l’immens valor patrimonial de la nostra Festa. Des de l’entitat, volem remarcar el compromís ferm que l’Ajuntament de Sitges, mitjançant les regidories de Tradicions i Festes i de Cultura, ha explicitat en pro del projecte, i que ve donat per l’interès del consistori de protegir, conservar i donar a conèixer les nostres tradicions i el nostre folklore popular. Per la seva part, el Consorci de Patrimoni de Sitges s’ha implicat, des del principi, en el nostre projecte, i ens honora que sigui així perquè és l’ens titular, responsable i gestor d’elements materials de valor artístic i patrimonial cabdals en la nostra festa, com els Gegants de la Vila, obra de Josep Labarta (1987) i el Drac, obra d’Agustí Ferrer i Pino (1922), així com de la representació de la festa en diverses obres d’art. El Centre d’Interpretació de la Festa de Sitges, que neix, a més, amb la voluntat i l’absolut convenciment d’esdevenir transversal i d’interès per al màxim nombre de sitgetans, sitgetanes i visitants, servirà, n’estem convençuts, per a divulgar, exposar i fer pedagogia de la Festa Major de Sant Bartomeu i la de Santa Tecla, tot posant de relleu el seus elements més característics, fent especial èmfasi en la tradició, els balls populars i la imatgeria pròpia i definitòria del folklore sitgetà, sense oblidar, ans el contrari, tot el corpus artístic, literari i bibliogràfic que aquest ha generat. Tenim, ara sí, una gran oportunitat i compromís entre les mans. I procurarem, amb tota la nostra força, estima, coneixement i generositat, reeixir-hi. I ho farem comptant amb tothom. Colze a colze, treballem-hi! Que Sant Bartomeu i Santa Tecla hi intercedeixin... Bona Festa Major!

FOGALL nº30 any 2013  

Revista de cultura popular de l'Agrupació de Balls Populars de Sitges

Advertisement