Page 1

NOTÍCIES AGRUPACIÓ LOCAL PALMA-EEIXAMPLE

Número 29 -- 22 de febrer de 2011

Ambient preelectoral

Línies generals de la gestió del Govern, amb Sarah Alonso Dia 3 de febrer 2011.- Sarah Alonso presenta a la nostra agrupació les línies generals de la gestió del Govern 2007-2011. Accions destacades de Govern 1260 dies de govern --Cada dia 5 noves famílies amb depenents reben una ajuda mitjana de 600 euros al mes. --Cada dia hem creat mes d’una placa de residència per persones grans i discapacitats. --Cada dia hem creat 2 places noves d'Escoletes de 0 a 3 anys. --Cada dia hem creat 11 places escolars noves a escoles públiques. --Cada dia 400 pacients han estrenat un centre de salut nou o reformat. --Cada dia hem llevat mes d’una hectàrea d’urbanitzables en sóls molt valuosos. --Hem gestionat més de 3 habitatges socials nous per dia. --Hem donat 20 ajudes d’accés a l’habitatge per dia. Reactivacio econòmica El Govern del President Antich ha mobilitzat totes les seves energies en la reactivació econòmica de les Illes Balears i la creació de llocs de feina. Tot, en un marc de nou model de creixement amb mes seny, més respectuós amb el medi ambient i que garanteixi la prosperitat per avui, però tambe per demà. Hem de deixar als nostres fills almenys tantes opor-

tunitats de prosperitat com nosaltres vam rebre. Una altra manera de governar Durant aquesta legislatura s’ha consolidat una altra manera de governar basada en la governança, el diàleg i el consens, la transparència, el control dels doblers públics i la participació ciutadana. Una política pública de cohesió social potent i innovadora El nou model de creixement posa en pràctica una política pública potent i innovadora de cohesió social que defensa i potencia la sanitat i educació pública, els serveis socials, el transport públic, la lluita contra el canvi climatic i l'accés a l'habitatge. [Per a més informació, vegeu el document complet que us enviam adjunt.]


Presentació de la candidata, Aina Calvo 5 de febrer de 2011.- Aina Calvo es presenta com a candidata socialista a la batlia de Palma acompanyada de Carme Chacón, ministra de Defensa; de Francesc Antich, Secretari General del PSIB-PSOE; de Francina Armengol, Secretària General del Socialistes de Mallorca i de prop d’un miler de persones, que abarrotaven el poliesportiu Germans Escalas de Palma. Aina Calvo ha demanat «esforç i il·lusió» a tots i totes perquè «guanyar el futur que avui comença novament a ser possible». Calvo ha reiterat que «el camí no ha estat fàcil, però que val la pena», que cada habitant de Palma és una raó perquè valgui la pena. La candidata socialista a la batlia de Palma ha destacat que «els barris avui són més Palma que mai». Gràcies al nou model de ciutat de l’equip de Calvo i a una gestió amb «rigor, serietat i des de el diàleg» Palma és una ciutat més moderna, justa, segura, atractiva i sostenible. Durant aquesta legislatura s’ha fet un gran esforç i s’han creat «més de 2.000 llocs de

feina» i s’ha donat a «més de 7.000 nins i nines classes de reforç gratuïtes». Aina Calvo ha recordat que «en la vida política ni tot val ni tots som iguals» i ha reiterat que el seu es un govern «compromès amb l’honestedat i la gent», que fa feina pel «interès general». Durant l’acte, Aina Calvo ha rebut el suport i l’afecte de totes les persones que han omplert el pavelló Germans Escales que s’ha sentit en la veu de Francina Armengol, Francesc Antich i Carme Chacón. Armengol ha dit d’Aina Calvo que és «la millor batlessa que Palma podria desitjar». Francesc Antich ha posat en valor la feina conjunta dels socialistes i ha avançat que «Balears serà la primera Comunitat Autònoma en sortir de la crisi». El Secretari General del PSIB-PSOE ha promès continuar «lluitant i fent feina per cuidar de la gent». Per la seva banda, la ministra de Defensa, Carme Chacón ha dit que Aina Calvo és «una dona amb garra» i ha destacat la seva feina per augmentar un 47% les ajudes socials.


La gestió del conseller de Salut, Vicenç Thomàs 9 de febrer 2011.- Ens visita el conseller Vicenç Thomàs per explicar-nos la seva gestió al front de la Conselleria de Salut i Consum. --Situació excepcional pel tema econòmic i per la corrupció que s’ha pgut destapar gràcies al nostre govern. --Malgrat el millor finançament de la Comunitat Autònoma (CA) des de l’Estat, la crisi ha fet que comptàssim am 900 milions menys. Per això s’han prioritzat les àrees de Salud, Educació i Serveis Socials (Dependència), amb un 70% del pressupost total. --Salut s’endu el 34% del pressupost de la CA i presenta una gran complexitat per haver de donar assitència sanitària els 365 dies de l’any i comptar amb 14.000 treballadors, 2.000 metges... L’any 2010 s’han efectuat 63.000 intervencions quirúrgiques. --A l’àmbit assistencial s’ha fet molta feina als equipaments d’Atenció Primària amb més de 40 actuacions (20 centres nous) i 110 milions d’euros d’inversió. --A Eivissa, construcció d’un nou hospital amb una inversió de 139 milions d’euros. --Son Espases: s’ha pres l’única decisió possible, perquè no es podia pagar 200 milions d’indemnització i quedar-nos amb les mans buides i després esperar tants d’anys per tenir el nou hospital. Però hem estat el màxim de respectuosos amb l’entorn i el patrimoni fent una llei que anul·la la possible especulació urbanística. --S’ha fet una important política de recursos humans: molts d’interins ara tenen plaça fixa i s’han incorporat 300 professionals.

--També s’ha fet molt feina en prevenció, seguretat alimentària..., prevenció en càncer de mama, vacuna del papil·loma, anticoncepció d’urgència, garantia per a poder interrompre l’embaràs... --Modificació del catàleg de prestacions ortoprotètiques: ara la gent ja no ha d’avançar els doblers. --S’ha tractat el problema de la insularitat amb garanties de qualitat assistencial i de seguretat clínica, amb l’objectiu de reduir la necessitat de desplaçaments, però en els casos imprescindibles, s’ha millorat les prestacions de trasllat, es donen bonos d’hotel... --El gran repte era l’atenció primerenca per garanti un correcte desenvolupament els infants amb un pla per atendre 5.000 nins (coordinant-se Educació+Salut+Assistència social). --Assistència sociosanitària. --En temes de recerca i investigació s’ha fet una aposta de futur amb una institució de recerca i estudis de grau de medicina. --Hem avançat en aplicació de tecnologies d’innovació, amb telemedicina. Això també ajuda a superar els problemes d’insularitat. També som la primera CA que ha implantat la recepta electrònica a tot el territori. Historial clínic digital.


--Malgrat la crisi i que ho hem tengut complicat pel tema econòmic, no s’han llevat prestacions. --El futur passa per treballar en prevenció (ens hem de conscienciar que som responsables de la nostra salut) i per millorar l’atenció a la cronicitat, amb atenció sociosanitària (a domicili o bé a un centre).

--Quant al pàrking, l’adjudicació del PP del 2006 era de 930 places per a ús del personal a 45 euros i 200 places reservades. La concessionària ha de pagar 206.000 euros a l’administració i precisament s’està mirant de redistribuir aquesta quantitat perquè el personal pugui aparcar per 25 euros. Rescatar aquesta situació ens costaria 40 milions d’euros!

La política territorial del Consell de Mallorca, amb M. Lluïsa Dubon 16 de febrer 2011.- Continuam la ronda de xerrades polítiques. Aquesta vegada toca el torn a una consellera de Conell de Mallorca: la responsable de política territorial Maria Lluïsa Dubon. Ens explica que s’ha actuat sobretot en tres fronts: en planejament; en la creació agència de control de la legalitat urbanística: i en estratègia de paisatge: plantejar el territori des de les persones. Una idea important dins aquest apartat és la declaració de la Serra de Tramuntana com a Patrimoni de la Humanitat, cosa que ajuda a transmetre als ciutadans el tema del territori.

--Desclassificació d’Es Guix amb la primera modificació del Pla Territorial. --Amb la segona modificació, i llevant les àrees de reconversió territorial (ART) s’ha complert un dels objectius més importants d’aquesta legislatura. La crisi, en aquest cas, ha ajudat perquè no hi ha una pressió urbanística tan forta. --A Palma s’ha aprovat la modificació territorial del Palau de Congressos i de la Façana Marítima en coordinació amb l’Ajuntament. També s’han resolt temes importants com el pati del CP Costa i Llobera o el futur institut de Son Ferriol; Parc de ses Vies. --A Mallorca, adaptació d’Artà i Calvià al Pla Territorial; a Muro s’ha fet una desclassificació important, a Son Servera, St. Llorenç... --Contenció del creixement en sòl rústic aturant declaracions d’interès general com als camps de golf de Son Real, Son Baco, Porreres, Sa Vinyola... --S’intenta fer urbanisme en positiu, no prohibint, sinó potenciant l’agricultura com a activitat econòmica i com a manteniment


del territori. Així s’ha replantejat alguna possessió, regularitzant la seva situació (Sa Pobla, Banyalbufar...). La Serra de Tramuntana s’ha de mantenir, perquè si no, es fa malbé. Hem de tenir present que l’agricultura manté el paisatge, i aquest, el turisme. S’han donat permisos per tafones (Inca, Selva) i per cellers, accions lligades a l’agricultura. --Pel que fa a l’estratègia de paisatge, s’aplica el conveni europeu de paisatge. Tot el territori és paisatge; la vida del ciutadà transcorre a un territori determinat i alguns no es mouen de la ciutat, que, així, consititueix el seu paisatge, que s’ha de cuidar perquè la gent té dret a tenir qualitat de vida. A Palma, s’ha dignificat l’espai al voltant de la Real (ja que l’hospital era impossible torna-lo enrere), s’ha aturat el procés urbanitzador i s’ha protegit paisatgísticament aquest àmbit.

--Es considera fonamental la participació ciutadana i per això s’ha creat l’oficina de consulta ciutadana. També s’ha creat l’agència disciplinària, per no funcionar només a partir de denúncies. Ara els inspector intenten detectar les irregularitats al principi del procés per solucionar-los tot d’una i no provocar unes grans despeses al ciutadans i a l’administració. --Es tenien unes idees polítiques clares i s’han executat des del primer dia incorporant coneixement tècnic expert. Al final de la xerrada s’ha produït un interessant debat sobre el tema de la Via Connectora en el qual s’ha demanat als nostres representants polítics que considerin l’impacte ambiental i de pressió urbanística que pot produir aquest projecte.

I a més... 16 de febrer 2011.- Els Socialistes de Mallorca reuneixen als coordinadors electorals dels municipis per a preparar la campanya. Cosme Bonet, coordinador electoral de la Federació dels Socialistes de Mallorca, ha explicat als assistents com afectarà a la campanya la modificació de la Llei Orgànica de Règim Electoral. En definitiva, s’elimina totalment la precampanya, prohibint la propaganda electoral i la petició del vot entre el dia 28 de març, quan es convoquen les eleccions, i el

6 de maig, quan comença la campanya. També hi ha fortes restriccions a les despeses.

El Comitè Eelectoral d’Eixample, amb Sarah Alonso al front, ja es troba en plena activitat. Properament els coordinadors de col·legis electorals es posaran en contacte amb tots els militants per cobrir els col·legis i les taules

amb interventors i apoderats. També necessitam voluntaris per a altres tasques durant la campanya. Us pregam que ens contacteu si teniu alguna preferència o si podeu col·laborar des de qualsevol punt de vista. Gràcies!

Agrupació Socialista Palma-Eixample C/ Camp Redó, 9

agrupacio.eixample@gmail.com

Noticies_29  

Butlletí de notícies de l'Agrupació Socialista de Palma Eixample

Noticies_29  

Butlletí de notícies de l'Agrupació Socialista de Palma Eixample