Page 1

NOTÍCIES AGRUPACIÓ LOCAL PALMA-EEIXAMPLE

Número 5 -- 15 de febrer de 2009

Pla de treball de l’ASP

Jornada de treball per àrees El passat dia 24 de gener va tenir lloc a la seu del partit una jornada de treball conjunta de l’ASP i representants de les quatre agrupacions de Palma. Com sabeu, les secretaries executives de l’ASP són les següents: -- Secretaria d’Acció Electoral: Jesús Mullor Responsables de l’Eixample: Toni Sampol, Tolo Homar i Jesús Vega -- Secretaria de Política Municipal: María Luisa Gracia. Responsables de l’Eixample: Katia Alcover i Sarah Alonso El grup de treball de l’Àrea de Gestió i Planificació. -- Secretaria de Servei a les Persones: Rafi Sánchez. Responsables de l’Eixample: Jaime Sáez i Sergio Gómez -- Secretaria de Gestió i Planificació: Lily Appadoo. Responsables de l’Eixample: Ella mateixa i Maria Antònia Ferrari. -- Secretaria d’Economia i Treball: Enric Ferrer. Responsable de l’Eixample: Eduardo García. Els objectius generals de la jornada eren: -- Establir criteris generals de treball i coordinació entre les secretaries i els responsables de cada Agrupació de Districte. -- Que les Agrupacions de Districte siguin partícips del Pla de Treball de les Secretaries Municipals i elaborar un Pla de Mandat conjunt. -- Conèixer els Plans de Treball de les Agrupacions de Districte en les respectives matèries per evitar duplicitats. -- Identificar els sectors socials de cada àrea. -- Cercar mitjans per crear opinió i transmetre el missatge del Partit a Palma als ciutadans. El grup de treball de l’Àrea de Política Municipal.

Els diferents grups de treball varen elaborar un pla d’actuació amb les línies generals següents: - Per Acció Electoral, es proposa un calendari d’objectius en el qual destaca la creació d’una xarxa de 243 responsables de secció electoral abans del 2011. En la seva primera fase, els objectius d’Eixample arriben paulatinament als 31 responsables. L’objectiu és aconseguir 51 responsables per al 2011. La primera tasca d’aquests responsables serà la de començar una ronda de contactes amb entitats cíviques, per anar ampliant objectius i obrint camps fins arribar, fins i tot, al porta a porta en campanya electoral. - A l’àrea de Política Municipal, els objectius són potenciar els canals existents de comunicaicó i establir-ne altres de nous, informant periòdicament sobre les iniciatives; implantar entre els ciutadans el coneixement del nostre model de ciutat. A partir del mes de març es reprendran les visites a les agrupacions amb regidors.


- A l’àrea de Gestió i Planificació, una de les iniciatives proposades és la de crear un grup d’usuaris dels carril bici. - Quant a l’àrea de Servei a les persones, es van proposar les següents iniciatives: -Una línia de coordinació amb les directives del Partit (PSOE, PSIB i FSM). -Una sèrie de xerrades amb entitats assistencials que seran organitzades per l’Agrupació, coordinades amb els responsables i a les quals assistirà un responsable de l’Administració. -Un pla d’informació a la joventut sobre el Pla El grup de treball de l’Àrea de Servei a les Persones. Bolonya. -Un pla d’informació sobre Igualtat, especialment en referència a la Llei d’Igualtat. -Un pla d’nformació sobre la Llei de Dependència.

En definitiva, els objectius finals del treball conjunt ASP-Agrupacions de Districte són: a) la implantació del partit a les barriades, entre els ciutadans; b) fer una anàlisi del sentir dels ciutadans; i c) fer-los conèixer i defensar la gestió del nostre equip de govern. Per aconseguir aquests objectius pretenem aprofitar la xarxa d’acció electoral, és a dir, els companys responsables de barri amb els seus respectius “equips”, per prendre contacte amb les diferents entitats cíviques (Associacions de Veïnats, Gent Gran, APAs, Agrupacions esportives, culEl grup de treball de l’Àrea d’Economia amb la batlessa turals, etc.). de Palma, Aina Calvo.

Aquests contactes es duran a terme en reunions amb els responsables de l’entitat cívica i la secretària general, el secretari d’organització i el responsable de l’Àrea en qüestió de l’Agrupació de l’Eixample. És primordial acudir a la reunió ben informats sobre les reivindicacions prèvies de l’entitat cívica i sobre les actuacions del consistori o les causes de la falta d’actuacions. Durant aquestes reunions podrem recollir les inquietuds de l’entitat cívica, i per altra part, defensar la gestió de l’equip El grup de treball de l’Àrea d’Acció Electoral. de govern.

Per alta banda, i pel que fa a la comunicació interna amb els afiliats, estam intenant aconseguir una major coordinació i farem arribar a tots els militants, via internet, a part del full de notícies de l’agrupació en si, un resum setmanal amb les actuacions més importants del nostre grup municipal. També tenim intenció de comunicar als afiliats amb antelació qualsevol acte al qual assisteixen la batlessa o algun regidor dins els nostre districte, perquè així, els que vulguin hi puguin assistir.

Notícies05  

El quint nombre...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you