Page 1

HASZNÁLAT ÉS KARBANTARTÁS

AGROPLUS 310 -> 1001 AGROPLUS 310 -> 5001 AGROPLUS 320 -> 1001 AGROPLUS 320 -> 5001 AGROPLUS 410 -> 1001 AGROPLUS 410 -> 5001 AGROPLUS 420 PROFILINE

307.U.0410.hu.6.02-AGROPLUS 310-1 1

3/18/2010 9:33:14 PM


307.U.0410.hu.6.02-AGROPLUS 310-2 2

3/18/2010 9:33:15 PM


HASZNÁLAT ÉS KARBANTARTÁS

AGROPLUS 310 -> 1001 AGROPLUS 310 -> 5001 AGROPLUS 320 -> 1001 AGROPLUS 320 -> 5001 AGROPLUS 410 -> 1001 AGROPLUS 410 -> 5001 AGROPLUS 420 PROFILINE

307.U.0410.hu.6.02-AGROPLUS 310-1 1

3/18/2010 9:33:15 PM


307.U.0410.hu.6.02-AGROPLUS 310-2 2

3/18/2010 9:33:15 PM


ELŐSZÓ ELŐSZÓ Ebben a fejezetben a traktor működtetését és karbantartását a legáltalánosabb és leggyakoribb konfigurációra ismertetjük. A traktor standard konfigurációja és felszerelése országról országra változhat. Az adott piacon kapható felszereléscsomagokra vonatkozó információért, kérjük, vegye fel a kapcsolatot a legközelebbi márkakereskedővel. Kövesse gondosan a jelen kézikönyvben adott utasításokat. Ha a jelen kézikönyv tartalmát illetően bármilyen tisztázandó kérdése van, kérjük, vegye fel a kapcsolatot valamelyik szervizközpontunkkal, ahol örömmel megadják Önnek a rakodó helyes és biztonságos működtetéséhez és karbantartásához szükséges bármely információt, hogy elkerülhesse a személyi sérülés vagy a károsodás kockázatát. A gyártó elhárít minden felelősséget a jelen kézikönyvben nem előirányzott, de elvégzett műveletek által okozott károkért; vagy bármely olyan kárért, ami a traktor helytelen használatából, a karbantartási műveletek elvégzésének hiányából vagy az előírt műveletek követésének elmulasztásából ered. Ez a Használati és karbantartási kézikönyv a traktor szerves részét képezi. Ezért ezt gondosan meg kell őrizni, és ha egyszer a traktor eladása mellett dönt, kérjük, adja át ezt a kézikönyvet is az új tulajdonosnak.

FONTOS FONTOS Mielőtt bármilyen módosítást végezne a traktoron, mindig konzultáljon a márkakereskedőjével. A gépen végzett bármely jogosulatlan módosítás automatikusan mentesíti a gyártót minden felelősség alól bármely kárt vagy sérülést eredményező esemény esetén. 1. NE kísérelje meg a traktort úgy működtetni, hogy előzőleg nem olvasta el és nem értette meg ennek a kézikönyvnek a tartalmát. A vásárlónak és a felhasználónak a felelőssége, hogy elolvassák ezt a Használati és karbantartási kézikönyvet, és hogy kövessék a benne foglalt biztonsági ajánlásokat, üzemeltetési és karbantartási utasításokat. 2. Győződjön meg arról, hogy megismerte-e a jelen kézikönyvben és a traktoron lévő figyelmeztető feliratokban szereplő valamennyi biztonsági utasítást. Ha valamelyik utasítást nem érti meg, vegye fel a kapcsolatot hivatalos márkakereskedőjével, hogy további tisztázást kapjon. 3. Ha a traktort kölcsönbe vagy bérbe adják bárkinek, akkor a tulajdonos felelőssége biztosítani, hogy bármelyik jövőbeli felhasználó olvassa el és teljesen értse meg a Használati és karbantartási kézikönyvet, mielőtt a traktort használná, és hogy megkapjon minden vonatkozó utasítást a jármű biztonságos és helyes használatához. 4. A kezelő felelős elvégezni a traktor napi ellenőrzését és karbantartását, és köteles gondoskodni arról, hogy bármely alkatrész legyen megjavítva vagy kicserélve, amikor annak folyamatos használata a traktort veszélyessé teszi, vagy amikor azok más alkatrészek károsodását vagy idő előtti kopását okozhatják. SOHA ne kíséreljen meg javításokat vagy beállításokat végezni, ha arra nincs kellő képesítése. 5. Az alkatrészek cseréjénél fontos, hogy csak eredeti alkatrészeket használjon. A NEM eredeti alkatrészek használata, a gyártói garancia érvénytelenítése mellett, a traktor súlyos károsodását okozhatja. 6. Ezt a traktort különböző mezőgazdasági alkalmazásokban való használatra terveztük. A traktornak bármely nem rendeltetésszerű alkalmazását helytelen használatnak tekintjük. A gyártó nem vállal semmilyen felelősséget bármely kárért vagy sérülésérét, amit a traktor helytelen használata eredményezett.

Figyelmeztetések Mivel a gyártási eljárás módosulhat a jelen kézikönyv kinyomtatását követően, előfordulhat, hogy a jelen kézikönyvben szereplő utasítások, illusztrációk, specifikációk és egyéb információk nem felelnek meg pontosan az Ön traktorának. A gyártó mindenkor fenntartja a jogot arra, hogy a terméken bármikor, értesítés nélkül, módosításokat végezzen.

I

307.U.0410.hu.6.02-AGROPLUS 310-I I

3/18/2010 9:33:15 PM


ELŐSZÓ A traktor átadása a vevőnek ●

Győződjön meg arról, hogy a vevő tudatában van-e a Használati és karbantartási kézikönyvben foglalt fontos biztonsági utasításoknak.

Jelezze az ügyfélnek az érvényben lévő szabványok betartásának fontosságát, mindenekelőtt a pótkocsikkal végzett műveletek sebessége és a fékrendszerek tekintetében.

Nyújtson részletes magyarázatot a kézikönyvben a kezelőszervek, a sebességváltó, a digitális kijelző használatára, valamint utasításokat a traktor karbantartására, indítására, leállítására és az olyan alkatrészek használatára, mint az emelőberendezés és az elülső és hátsó TLT.

Az új traktor tulajdonosának figyelmébe A terepen szerzett gyakorlati tapasztalat alapvető az Ön új traktorának sikeréhez, a tervezést és a kivitelezést illetően egyaránt. A traktorainkat hosszú évek óta használják az alkalmazások legszélesebb tartományában, minden lehetséges körülmény között. Azonban még a legjobb termékek is kellő gondozást és karbantartást igényelnek a felhasználótól. A traktorából kihozható legjobb teljesítmény elérése érdekében olvassa el gondosan ezt a kézikönyvet, mielőtt bármilyen munka vagy karbantartás elvégzését megkezdené. Győződjön meg arról, hogy megértette traktoron lévő összes figyelmeztetést és a jelen kézikönyvben szereplő valamennyi biztonsági utasítást. Tartsa ezt a kézikönyvet kéznél, hogy elérhető legyen, ha bármilyen probléma vagy kérdése felmerülne. Ne kíséreljen meg bármilyen javítást vagy beállítást végezni, amíg nem értette meg teljesen a helyes eljárást és a velejáró tennivalókat. Ha bármely további információra vagy segítségre volna szüksége, mindig konzultáljon a márkakereskedőjével. Ezt a kézikönyvet azzal a céllal készítettük, hogy segítséget nyújtsunk a tulajdonosnak és/vagy a kezelőnek a traktor működtetésével és karbantartásával kapcsolatos valamennyi művelet elvégzéséhez. Ezt a kézikönyvet az alábbi fő fejezetekre osztottuk fel: ●

Bevezetés

Azonosítás

Biztonság

Ismerkedés a traktorral

A traktor használata

A traktor parkolása

Rutinkarbantartás

Traktor hibaelhárítása

Kerekek

Elektromos rendszer

Műszaki adatok

A különböző fejezetek által tárgyalt témák mutatója a kézikönyv elején található. Betűrendes tárgymutató a kézikönyv végén található. A kézikönyvben szereplő, balra, jobbra, előre és hátra utalások a vezetőülésből látható irányokat jelentik. Következésképpen, a traktor jobb és bal oldala a vezetőülés jobb és bal oldalának felel meg.

II

307.U.0410.hu.6.02-AGROPLUS 310-II II

3/18/2010 9:33:15 PM


TARTALOMJEGYZÉK Előszó FONTOS Figyelmeztetések A traktor átadása a vevőnek Az új traktor tulajdonosának figyelmébe

I I I II II

1 - AZONOSÍTÁS 1.1 - A modell sorozatszámainak listája 1.2 - Azonosítótáblák 1.2.1 - Traktorazonosító tábla 1.2.2 - Traktor sorozatszáma 1.2.3 - Motor száma 1.2.4 - Motorazonosító tábla 1.2.5 - Vezetőfülke/ROPS azonosító tábla 1.3 - Eredeti pótalkatrészek 1.3.1 - Kérjük, a csere alkatrészek megrendelésekor adja meg az alábbi információkat: 1.4 - Garancia 1.4.1 - Szállítás és beszerelés 1.4.2 - Garanciális eljárás 1.4.3 - Szállítás 1.4.4 - Garancia utáni segítségnyújtás

1-2 1-3 1-3 1-3 1-4 1-4 1-4 1-5 1-5 1-6 1-6 1-7 1-7 1-7

2 - BIZTONSÁG 2.1 - Bevezetés 2.2 - Gyakorlati tanács a biztonságos munkavégzésre 2.2.1 - Védje a környezetet 2.3 - Általános biztonsági szabályok 2.4 - Baleset-megelõzés és biztonság 2.4.1 - Biztonsági ruházat és felszerelés 2.4.2 - Zajártalom 2.4.3 - Védelmi és biztonsági eszközök 2.4.4 - A traktor és a munkagépek ellenőrzése 2.4.5 - A traktorra fel- és arról leszállás 2.4.6 - A traktor tárolása 2.4.7 - A traktor tisztítása 2.5 - Működtetés 2.5.1 - Indítás 2.5.2 - A jelzőfények ellenőrzése 2.5.3 - Indítófolyadékok 2.5.4 - Segédberendezés 2.5.5 - Vontatási biztonság 2.5.6 - Vezetés közúton 2.5.7 - Felborulás 2.6 - Karbantartás

2-2 2-3 2-3 2-4 2-7 2-7 2-7 2-8 2-8 2-9 2-10 2-10 2-12 2-12 2-12 2-13 2-13 2-14 2-14 2-15 2-17 III

307.U.0410.hu.6.02-AGROPLUS 310-III III

3/18/2010 9:33:15 PM


TARTALOMJEGYZÉK 2.7 - ROPS (Borulás ellen védő szerkezet) 2.7.1 - ROPS-FOPS-OPS 2.7.2 - Veszélyes anyagok használata 2.8 - Biztonsági kabin 2.8.1 - Vészkijáratok 2.8.2 - ROPS-FOPS-OPS 2.8.3 - Veszélyes anyagok használata 2.9 - A traktor leszerelése és hulladékba helyezése 2.9.1 - A traktor üzemen kívül helyezése 2.9.2 - A traktor leszerelése és hulladékba helyezése 2.10 - Biztonsági matricák 2.10.1 - Ragasztott biztonsági figyelmeztető matricák

2-19 2-19 2-20 2-21 2-21 2-21 2-22 2-24 2-24 2-24 2-25 2-25

3 - ISMERKEDÉS A TRAKTORRAL 3.1 - A traktor külső nézete 3.1.1 - Bukórúddal szerelt traktor külső nézete 3.1.2 - Biztonsági kabinnal felszerelt traktor külső nézete 3.2 - Hozzáférés a vezetőüléshez 3.2.1 - Bejutás a vezetőhelyre platós és bukórudas (ROPS) traktorok esetén 3.2.2 - Bejutás a vezetőhelyre kabinos traktor esetén 3.3 - Ülés 3.3.1 - Kezelőülések 3.3.2 - “GRAMMER MSG83/7L” ülés mechanikus felfüggesztéssel és PVC-kárpitozással 3.3.3 - GRAMMER MSG83/7L” ülés mechanikus felfüggesztéssel és szövetkárpitozással 3.3.4 - “GRAMMER MSG83/721” ülés mechanikus felfüggesztéssel és PVC-kárpitozással 3.3.5 - GRAMMER MSG83/721” ülés mechanikus felfüggesztéssel és szövetkárpitozással 3.3.6 - GRAMMER MSG93/721 ülés pneumatikus felfüggesztéssel és szövetkárpitozással 3.3.7 - Biztonsági öv 3.4 - Kormánykerék 3.4.1 - Kormánykerék 3.5 - Visszapillantó tükörrel 3.5.1 - Külső visszapillantó tükrök biztonsági bukórúddal felszerelt traktorokhoz 3.5.2 - Külső visszapillantó tükrök 3.6 - Műszerek és traktor-kezelőszervek 3.6.1 - Műszerek és traktor-kezelőszervek 3.6.2 - Műszerpanel 3.6.3 - Konzolkapcsolók 3.6.4 - Hosszúszárú kapcsoló a kormánykeréken 3.6.5 - Jobb oldali konzol 3.6.6 - Vezérlőkapcsolók a kabin tetőburkolatában - jobb oldali 3.6.7 - Vezérlőkapcsolók a kabin tetőburkolatában - bal oldali 3.6.8 - Szellőzőrendszer 3.6.9 - Fűtőrendszer 3.6.10 - Légkondicionáló rendszer 3.6.11 - Kabinlégszűrők

3-2 3-2 3-3 3-5 3-5 3-5 3-7 3-7 3-7 3-9 3-11 3-14 3-17 3-19 3-21 3-21 3-22 3-22 3-22 3-24 3-24 3-27 3-37 3-39 3-41 3-43 3-45 3-46 3-49 3-51 3-52

IV

307.U.0410.hu.6.02-AGROPLUS 310-IV IV

3/18/2010 9:33:16 PM


TARTALOMJEGYZÉK 3.6.12 - Vezetőfülke 3.6.13 - Felborulás ellen védő (ROPS) szerkezet 3.6.14 - Elakadásjelző háromszög 3.6.15 - Kerékék 3.6.16 - Szerszámláda 3.7 - Egyéb kezelőszervek 3.7.1 - Pedálos kapcsolók 3.7.2 - Kuplungpedál 3.7.3 - Fékpedál 3.7.4 - Parkoló fékkar 3.7.5 - Gázpedál 3.7.6 - Elektronikus kézigázkar 3.7.7 - Sebességváltó kezelőszervek mechanikus irányváltós traktorokhoz 3.7.8 - Sebességváltó kezelőszervek hidraulikus irányváltós traktorokhoz

3-53 3-58 3-59 3-60 3-60 3-61 3-61 3-61 3-61 3-62 3-63 3-63 3-64 3-65

4 - A RAKODÓGÉP HASZNÁLATA 4.1 - Bevezetés 4.1.1 - Motor - első 50 üzemóra 4.2 - A motor beindítása és leállítása 4.2.1 - A motor beindítása 4.2.2 - A motor leállítása 4.2.3 - Turbótöltés a turbótöltő használatával 4.3 - Sebességváltó 4.3.1 - Sebességváltó 4.3.2 - Mechanikus irányváltó 4.3.3 - Hidraulikus irányváltó 4.3.4 - Stop és Go parancs 4.4 - Elsőkerék-meghajtás - Differenciálzár 4.4.1 - Elsőkerék-hajtás bekapcsolása 4.4.2 - Elülső és hátsó differenciálzár 4.5 - Fékrendszer 4.5.1 - Fékek, “FÉKEKET SZÉTVÁLASZTÓ” szelep 4.5.2 - Hidraulikus pótkocsifék 4.6 - Hátsó TLT 4.6.1 - Teljesítményleadó funkció 4.6.2 - Hátsó TLT 4.6.3 - Szántóföldi fordulatszámú TLT tengely 4.7 - Elülső TLT 4.7.1 - Elülső teljesítményleadó tengely (1000 f/p) 4.8 - Hátsó hidraulikus emelőszerkezet 4.8.1 - Hidraulikus emelő 4.8.2 - TEHERÉRZÉKELŐS mechanikusan vezérelt hátsó emelő 4.8.3 - Elektrohidraulikusan vezérelt hátsó emelő 4.9 - Hidraulikus elülső emelő

4-2 4-2 4-3 4-3 4-6 4-6 4-7 4-7 4-12 4-12 4-13 4-15 4-15 4-15 4-17 4-17 4-18 4-20 4-20 4-21 4-23 4-25 4-25 4-26 4-26 4-26 4-30 4-35 V

307.U.0410.hu.6.02-AGROPLUS 310-V V

3/18/2010 9:33:16 PM


TARTALOMJEGYZÉK 4.9.1 - Elülső emelőszerkezet 4-35 4.10 - 3 pont kapcsolószerkezet 4-38 4.10.1 - 3 pont kapcsolószerkezet 4-38 4.11 - Hidraulikarendszer 4-42 4.11.1 - Hidraulikarendszer 4-42 4.11.2 - Kihelyezett vezérlőszelep 4-42 4.11.3 - A kihelyezett vezérlőszelep típusai 4-45 4.11.4 - Kihelyezett szelep kezelőszervei 4-45 4.11.5 - Egyezőség a kapcsolókarok és a hátsó hidraulikus csatlakozók között 4-47 4.11.6 - A munkagépen lévő csatlakozókat és munkahengereket összekötő hidraulikus körben áramló olaj viselkedése 4-47 4.12 - Vontatási eszközök 4-54 4.12.1 - Vontatási eszközök 4-54 4.12.2 - “A” kategóriájú vonórúd 4-55 4.12.3 - “B” kategóriájú kifúrt vonórúd 4-55 4.12.4 - “C” kategóriájú vontatási kapcsolószerkezet 4-56 4.12.5 - “C” kategóriájú CUNA vontatási függesztőszerkezet 4-56 4.12.6 - CUNA vontatási kapcsolószerkezet (“D2” kategória) 4-57 4.12.7 - “CEE” vontatási kapcsolószerkezet 4-58 4.12.8 - EEC kézi vontatási függesztőszerkezet 4-60 4.12.9 - EEC félautomatikus vontatási függesztőszerkezet 4-61 4.12.10 - Mechanikus PICK-UP vonóhorog és vonórúd 4-62 4.12.11 - “Francia” változatú vontatási függesztőszerkezet 4-64 4.12.12 - Elülső vonófej 4-64

5 - A TRAKTOR TÁROLÁSA 5.1 - Hosszú idejű garazsírozás előtti műveletek 5.2 - A traktor előkészítése használatra hosszú idejű tárolás után

5-2 5-3

6 - KARBANTARTÁSI MŰVELETEK 6.1 - Karbantartási műveletek 6.1.1 - Karbantartás intervallumok 6.2 - Folyadékok/kenőanyagok és feltöltési mennyiségek 6.3 - Karbantartási intervallumok 6.4 - Karbantartási és ellenőrzési táblázat 6.5 - Hozzáférés a motortérhez 6.5.1 - Hozzáférés a motortérhez 6.6 - Napi beavatkozás 6.6.1 - A traktor általános ellenőrzése 6.6.2 - A motorolajszint ellenőrzése 6.6.3 - A hűtőfolyadékszint ellenőrzése 6.6.4 - Az üzemanyagszint ellenőrzése 6.6.5 - Az elektromos rendszer ellenőrzése 6.7 - Karbantartás minden 50 üzemóra után

6-2 6-3 6-4 6-7 6-8 6-10 6-10 6-11 6-11 6-11 6-12 6-12 6-14 6-15

VI

307.U.0410.hu.6.02-AGROPLUS 310-VI VI

3/18/2010 9:33:16 PM


TARTALOMJEGYZÉK 6.7.1 - A sebességváltó olajszintjének ellenőrzése 6.7.2 - A hátsó híd zsírozása 6.7.3 - Az elülső híd zsírozása (2WD) 6.7.4 - Az elülső híd zsírozása (4WD) 6.7.5 - A kuplung- és fékolajtartály szintellenőrzése 6.7.6 - Az akkumulátor ellenőrzése 6.7.7 - A hátsó 3 pont rudazat zsírozása 6.7.8 - Kerekek és gumiabroncsok ellenőrzése 6.8 - Karbantartás a 100. üzemóránál - 1. szerviz 6.8.1 - A féktávolság ellenőrzése 6.8.2 - Motorszíjfeszesség ellenőrzése 6.8.3 - A motorolaj cseréje 6.8.4 - A motor olajszűrő betétjének cseréje 6.8.5 - Ellenőrizze, hogy a radiátor/hűtők tiszták-e 6.8.6 - Az üzemanyagszűrő cseréje 6.8.7 - A kézifék kar ellenőrzése 6.8.8 - Az ablakmosó rendszer ellenőrzése 6.8.9 - A szellőzőrendszer szűrőinek tisztítása 6.8.10 - Olajcsövek ellenőrzése - Hidrosztatikus szervokormány 6.9 - Karbantartás minden 300 üzemóra után 6.9.1 - Az elülső híd olajszint-ellenőrzése (4WD) 6.10 - Karbantartás minden 600 üzemóra után 6.10.1 - A motorszelephézagok és üzemanyag-befecskendezők beállítása 6.10.2 - A sebességváltó olajszűrőjének cseréje 6.10.3 - A differenciálzár-rendszer ellenőrzése. 6.10.4 - A biztonsági fék szelepes fékrendszerének ellenőrzése 6.11 - Karbantartás minden 1200 órában vagy legalább egyszer évente 6.11.1 - Az üzemanyag-adagoló karbantartása 6.11.2 - A motor légszűrőjének tisztítása - A légszűrőbetét és a belső biztonsági betét cseréje 6.11.3 - Az indítómotor karbantartása 6.11.4 - A hidraulikus fékrendszer légtelenítése 6.11.5 - Elülső kerékagycsapágyak (2WD) 6.11.6 - Kabin fűtőrendszerének karbantartása 6.11.7 - A vezetőfülke-légkondicionáló rendszer karbantartása 6.11.8 - A tengelykapcsoló hidraulikus körének légtelenítése 6.12 - Karbantartás minden 1200 órában vagy legalább kétévente 6.12.1 - A hűtőfolyadék cseréje és a kör átöblítése 6.12.2 - A sebességváltó-olaj cseréje és a szívókörben lévő szűrő tisztítása 6.12.3 - Az elülső kerékagy olajcseréje (2WD) 6.12.4 - Az elülső híd olajcseréje (4WD) 6.13 - Általános karbantartás 6.13.1 - Az üzemanyagrendszer légtelenítése 6.13.2 - A hidraulikus szervokormányrendszer hidraulikus áramkörének légtelenítése

6-15 6-16 6-16 6-17 6-18 6-19 6-20 6-20 6-22 6-22 6-22 6-23 6-25 6-26 6-28 6-29 6-30 6-30 6-31 6-33 6-33 6-35 6-35 6-35 6-37 6-37 6-38 6-38 6-38 6-42 6-42 6-44 6-44 6-45 6-47 6-49 6-49 6-50 6-52 6-53 6-56 6-56 6-57

VII

307.U.0410.hu.6.02-AGROPLUS 310-VII VII

3/18/2010 9:33:16 PM


TARTALOMJEGYZÉK 7 - HIBAELHÁRÍTÁS 7.1 - A traktor vontatása 7.1.1 - Vontatás járó motorral 7.1.2 - Vontatás kikapcsolt motorral 7.2 - A traktor biztonságos szállítása 7.3 - A traktor megemelése 7.4 - Motor hibaelhárítása 7.5 - Sebességváltó hibaelhárítása 7.6 - Elülső és hátsó TLT hibakeresése 7.7 - Elsőkerék-meghajtás hibakeresése 7.8 - Fékek hibaelhárítása 7.9 - Emelő hibaelhárítása 7.10 - Hidraulikarendszer hibakeresése 7.11 - Hidraulikus útszelepek hibaelhárítása 7.12 - Kabin hibaelhárítása 7.13 - Elektromos rendszer hibakeresése 7.14 - Traktor hibaelhárítása 7.15 - Sebességváltó és hidraulikus irányváltó riasztások 7.15.1 - Riasztások kijelzése 7.16 - Műszerfal riasztások 7.16.1 - Riasztások kijelzése

7-2 7-2 7-3 7-4 7-5 7-6 7-8 7-9 7-10 7-11 7-12 7-13 7-14 7-15 7-16 7-17 7-18 7-18 7-20 7-20

8 - KEREKEK 8.1 - Bevezetés 8.1.1 - Általános tudnivalók a gumiabroncsokkal kapcsolatban 8.1.2 - Gumidefektek 8.2 - Gumiabroncs-kombinációk 8.2.1 - Megengedhető gumiabroncs-kombinációk 8.3 - Nyomtávszámítás 8.3.1 - Minimum nyomtáv 8.3.2 - Nyomtávbeállítás 8.3.3 - Az elülső sárhányók beszabályozása (2WD) 8.3.4 - Az elülső sárhányók beszabályozása 8.4 - Pótsúlyok 8.4.1 - A ballasztsúlyok kezelése 8.4.2 - Traktorpótsúly 8.4.3 - Elülső pótsúly öntöttvas tömbökkel 8.4.4 - Elülső egydarabos pótsúlytömb 8.4.5 - Pótsúly vízzel töltött gumiabroncsokhoz

8-2 8-2 8-4 8-6 8-6 8-8 8-8 8-8 8-13 8-13 8-15 8-15 8-16 8-16 8-17 8-17

9 - ELEKTROMOS RENDSZER 9.1 - Akkumulátor

9-2 VIII

307.U.0410.hu.6.02-AGROPLUS 310-VIII VIII

3/18/2010 9:33:16 PM


TARTALOMJEGYZÉK 9.1.1 - Akkumulátor 9.2 - Biztosítékdoboz 9.2.1 - Biztosítékdoboz 9.2.2 - Jelmagyarázat a biztosíték és relé szimbólumokhoz 9.3 - Lámpák országúti használatra 9.3.1 - Lámpák országúti használatra 9.3.2 - Fényszóró beállítása 9.3.3 - Közúti lámpák - észak-amerikai változat 9.4 - Munkalámpák 9.4.1 - Munkalámpák platós traktorokhoz 9.4.2 - Munkalámpák kabinos traktorokhoz 9.4.3 - Belső világítás 9.5 - Tartozékok 9.5.1 - Kiegészítő elektronikus alkatrészek és/vagy felszerelések telepítése 9.5.2 - Elektromos csatlakozó aljzatok

9-2 9-4 9-4 9-6 9-12 9-12 9-15 9-16 9-20 9-20 9-22 9-25 9-28 9-28 9-28

10 - MŰSZAKI ADATOK 10.1 - Megfelelőségi nyilatkozat 10.2 - Műszaki adatok 10.2.1 - Műszaki adatok 10.2.2 - Üzemanyag - műszaki jellemzők 10.2.3 - Biodízel üzemanyag műszaki jellemzői 10.2.4 - Hűtőfolyadék 10.2.5 - Zajszint 10.2.6 - A kezelő pozíciójára átvitt vibráció 10.3 - Méretek és súlyok 10.3.1 - A traktor méretei és súlyai 10.4 - Munkagép-csatolási ábrák 10.4.1 - Munkagép-csatlakoztató lyukak rajza

10-2 10-4 10-4 10-9 10-12 10-13 10-14 10-15 10-17 10-17 10-24 10-24

IX

307.U.0410.hu.6.02-AGROPLUS 310-IX IX

3/18/2010 9:33:16 PM


TARTALOMJEGYZÉK

SZÁNDÉKOSAN ÜRESEN HAGYOTT OLDAL

X

307.U.0410.hu.6.02-AGROPLUS 310-X X

3/18/2010 9:33:16 PM


1 2 3 4 5 10

9

8

7

6

1 - AZONOSÍTÁS

307.U.0410.hu.6.02-AGROPLUS 310-1-1 1-1

3/18/2010 9:33:16 PM


AZONOSÍTÁS

1

1.1 - A MODELL SOROZATSZÁMAINAK LISTÁJA Ez a Használati és karbantartási útmutató az alábbi modelleket foglalja magában:

Táblázat1 - Műszaki adatok AGROPLUS 310 -> 5001

AGROPLUS 320 -> 1001

AGROPLUS 320 -> 5001

1001

5001

1001

5001

Vontatás

4WD

4WD

4WD

4WD

Plató/ROPS (borulás elleni védőszerkezet)

O

O

O

O

Biztonsági kabin

O

O

O

O

AGROPLUS 410 -> 1001

AGROPLUS 410 -> 5001

AGROPLUS 420 PROFILINE

Azonosító sorozatszám

1001

5001

1001

Vontatás

2WD-4WD

2WD-4WD

4WD

2

AGROPLUS 310 -> 1001

VÁLTOZATOK Azonosító sorozatszám

3

Táblázat1 - Műszaki adatok

4 VÁLTOZATOK

5

Plató/ROPS (borulás elleni védőszerkezet)

O

O

Biztonsági kabin

O

O

X

X - Standard O - Opcionális

6

A jogosított márkakereskedőnek kötelessége, hogy megadja a szükséges műszaki segítséget a saját szervizközpontján keresztül, és hogy a szakszemélyzetével biztosítsa a traktor a maximális teljesítményét. Az alábbi üres helyre írja be az Ön traktorának azonosító adatait.

7 8

Traktor modellje:

Traktor sorozatszáma:

Motor modellje:

Motor sorozatszáma:

A vásárlás dátuma:

Márkakereskedő neve:

A márkakereskedő telefonszáma:

9 10 1-2

307.U.0410.hu.6.02-AGROPLUS 310-1-2 1-2

3/18/2010 9:33:16 PM


1

AZONOSÍTÁS 1.2 - AZONOSÍTÓTÁBLÁK 1.2.1 - Traktorazonosító tábla

2

A traktor sorozatszáma a műszerpanel jobb oldalán elhelyezett alumíniumtáblán van beütve. 1. Traktor típusa 2. Traktor sorozatszáma Type: Homologation number:

1

Max total weight

from

to

Kg

Max weight on the front axle

from

to

Kg

from

to

Kg

Max weight on the rear axle

2

3

Identification number:

Max weight of the trailer Kg

- max trailed weight with independent brakes:

Kg

- max trailed weight with inertial brakes:

Kg

- max trailed weight with interloked brakes (idraul or pneum.):

Kg

Ábra1

4

- max trailed weight not braked:

1. A traktor megnevezése 2. A gyártás éve SAME DEUTZ-FAHR ITALIA S.p.A.

5

Viale F. Cassani, 15 24047 TREVIGLIO (BG) - ITALY

DESIGNATION OF THE MACHINERY

1 YEAR OF CONSTRUCTION

Ábra2

6

2

1.2.2 - Traktor sorozatszáma

8

7

A traktor sorozatszáma az elülső alváz jobb oldalán van beütve.

10

9

Ábra3

1-3

307.U.0410.hu.6.02-AGROPLUS 310-1-3 1-3

3/18/2010 9:33:16 PM


AZONOSÍTÁS

1

1.2.3 - Motor száma A motor sorozatszáma a motorblokk jobb oldalán van beütve.

2 3 Ábra4

1.2.4 - Motorazonosító tábla

4

A motorazonosító tábla a motorblokk bal oldalára van felerősítve. 1. Gyártó üzem

1

3

2

2. Motor műszaki adatai 3. U.S. EPA szabályozási év

5

4. Motor száma 5. Motor típusa 5

6. Motorteljesítményt jóváhagyó testület

6

4

8

10

7

9

7. Kibocsátások jóváhagyása Ábra5

6

8. ECE jóváhagyás (teljesítmény) 9. EPA családszám 10. A gyártás éve

7

1.2.5 - Vezetőfülke/ROPS azonosító tábla Vezetőfülke/ROPS azonosító tábla rögzítve van: ●

a vezetőfülke jobb oldalán

a borulás elleni védőszerkezet (ROPS) talapzatán

8

Ez az ábra az alábbi információt emeli ki: 1

1. Gyártó 2. Kabin/ROPS típusa

Made by SAME DEUTZ-FAHR ITALIA S.p.A. TREVIGLIO ITALY

3. Jóváhagyási szám

APPROVAZIONE/APPROVAL

9

4. O.C.D.E. jóváhagyási szám.

2 CAB or SAFETY FRAME CABINA o TELAIO DI PROTEZIONE

FOR TRACTORS PER TRATTORI

O.C.D.E. REPORT

5. Traktormodell 4

3

5

10

Ábra6

1-4

307.U.0410.hu.6.02-AGROPLUS 310-1-4 1-4

3/18/2010 9:33:16 PM


1

AZONOSÍTÁS 1.3 - EREDETI PÓTALKATRÉSZEK A csere alkatrészek megrendelésekor fontos, hogy a felhasználó a traktor pontos modelljét és sorszámát, a motor típusát és a motor sorszámát meghatározó összes információt közölje. Ezek az információk azért is fontosak, hogy a kapott műszaki kiszolgálás a lehető legjobb legyen.

Traktor sorozatszáma

Motor modellje

Motor sorozatszáma

A vásárlás dátuma

Márkakereskedő neve

A márkakereskedő telefonszáma

3

Traktormodell

4

2

Az alábbi üres helyre írja be traktorának azonosító adatait:

FONTOS:

1.3.1 - Kérjük, a csere alkatrészek megrendelésekor adja meg az alábbi információkat:

5

Az EREDETI ALKATRÉSZEK használata biztosítja, hogy fennmaradjon a traktor tökéletes üzemi hatékonysága, továbbá hogy a működtetési költségeket a minimálisra lehessen szorítani.

1. A traktor és a motor sorszáma (az utóbbit akkor, ha a csere alkatrész a motorhoz tartozik).

Az EREDETITŐL ELTÉRŐ alkatrészek használata vagy az alkatrészek helytelen beszerelése automatikusan érvényteleníti a traktorra vonatkozó garanciát.

6

2. Alkatrész neve és alkatrész száma:

Az alkatrész-katalógus nem szerepel a használati és karbantartási kézikönyvben, ehelyett a segélyszervizt szolgáltató márkakereskedő kezeli

10

9

8

Ha tájékozódni kíván a sorszámokról (a traktor és a motor sorszámairól), lapozza fel az adott szakasz “Azonosító táblák” című fejezetét.

7

FONTOS:

1-5

307.U.0410.hu.6.02-AGROPLUS 310-1-5 1-5

3/18/2010 9:33:17 PM


AZONOSÍTÁS

1

1.4 - GARANCIA 1.4.1 - Szállítás és beszerelés

2

A márkakereskedőnek a traktor kiszállítása után bizonyos feladatokat el kell végeznie az ügyfél számára. Teljes körű ellenőrzést kell végezni annak biztosítása érdekében, hogy a traktort azonnal használatba lehessen venni. be kell mutatnia a biztonsági szabályokat és részletes magyarázattal kell szolgálnia a “Használat és karbantartás” kézikönyvben megadott utasításokra, a traktor vezérlő folyamataira, karbantartási eljárásaira, elindítására és leállítására, továbbá az összes berendezés - így az emelő és a TLT használatára vonatkozóan. A traktort a későbbiekben használó összes személynek részt kell vennie betanításon. MEGJEGYZÉS

3

A gyártó semmiféle felelősséget nem vállal abból eredő kárigényekért, hogy az általa jóvá nem hagyott alkatrészeket, munkagépeket vagy csatlakozásokat szerelnek be, illetve engedély nélküli módosításokat vagy cseréket hajtanak végre.

4

A traktorra - ellenkező értelmű előírás híján - 12 hónapos garancia vonatkozik a végfelhasználónak történő leszállítást napjától kezdve. A garancia magában foglalja a hibás alkatrészek cseréjét és az ehhez kapcsolódó munkadíjat, de nem tartozik bele az a költség, amely a traktor végfelhasználótól a márkakereskedőhöz/importőrhöz és/vagy az engedélyezett műhelybe történő vagy ezzel ellentétes irányú leszállításával jár.

5

A garancia csak akkor érvényes, ha a traktort a gyártó utasításainak megfelelően használták, és nem alakították át. A garancia azonnal érvényét veszti, amint a SAME DEUTZ-FAHR szükséges engedélyével nem rendelkező személyek módosításokat és/vagy javításokat hajtanak végre rajta. A garancia az alábbi helyzetben is érvénytelenné válik:

6 7

Nem tartják be és hajtják végre a karbantartási programokat, valamint a gyártó által előírt kötelező szervizeket;

A SAME DEUTZ-FAHR engedélye nélkül elvégzett átalakítások;

Nem eredeti pótalkatrészekkel elvégzett javítások és karbantartási munkák;

A traktor helytelen használata;

Munkagépek helytelen használata, illetve munkagépek helytelen felszerelése;

A SAME DEUTZ-FAHR által előírt és ajánlott specifikációtól eltérő tulajdonságokkal rendelkező kenőanyagok/üzemanyagok használata.

A SAME DEUTZ-FAHR nem vonható felelősségre a traktor olyan sérülései miatt, amelyek a traktorhoz csatlakoztatott egyéb berendezések helytelen használatából vagy hibás működéséből erednek.

8

A garancia kizárólag a traktor sérüléseire és/vagy hibás működésére vonatkozik. A felhasználók nem jogosultak semmilyen kártérítésre kiesett termelés vagy a traktorhoz csatolt munkagépeken bekövetkezett feltételezett vagy dokumentált károk esetén. A garancia érvénye alóli kizárás esetei:

9 10

Minden fogyóanyag, illetve a normál elhasználódásnak és kopásnak kitett anyagok (pl. akkumulátorok, kuplung-/féktárcsák, kenőanyagok, szűrők, szíjak, üzemanyagok…);

Minden fogyóanyag, pl. az olaj és folyadékok;

Az időszakos karbantartási programban leírt és a “Használati és karbantartási kézikönyvben” ábrázolt műveletek betartásának/ elvégzésének a hiányából eredő károk és/vagy működésképtelenség;

Engedély nélküli műhelyek vagy munkatársak által elvégzett helytelen javításokkal okozott károk;

Kiesett termelés és/vagy elmarad termény miatti károk;

A garancia alapján elvégzett javítások miatt a traktor üzemi leállása alatt cseretraktorok bérléséből eredő költségek;

Minden típusú üveg, ablakok (ajtók, hátsó ablak, szélvédő) törése. 1-6

307.U.0410.hu.6.02-AGROPLUS 310-1-6 1-6

3/18/2010 9:33:17 PM


1

AZONOSÍTÁS 1.4.2 - Garanciális eljárás

haladéktalanul vegye fel a kapcsolatot a traktort forgalmazó márkakereskedővel, adja meg neki a traktor modell- és sorozatszámát. A végfelhasználó köteles a traktorral kapcsolatos minden meghibásodást az adott meghibásodás legelső észlelésétől számított legkésőbb 8 napon belül bejelenteni - a garancia érvényének elvesztése terhe mellett.

adjon meg a lehető legtöbb adatot a márkakereskedőnek. A márkakereskedőnek tehát tisztában kell lennie az üzemórák számával, a traktorral végzett munkák típusával, valamint a probléma tüneteivel. Ne feledje, hogy a szabványos karbantartási műveletekre, így például a fékek/a kuplung összeállítására és beállítására, a kiszolgáló anyagok (olaj, üzemanyagok és fagyásgátló folyadékok) ellátására nem vonatkozik a garancia.

3

2

A hibás működés kiküszöbölése érdekében alapvető fontosságú, hogy a traktort rendszeres karbantartás mellett rendeltetésszerűen használják. Ha a szavatossági érvényességének ideje alatt mégis hibás működés fordul elő, be kell tartani az alábbi eljárást:

Kizárólag azt a márkakereskedőt terheli a garancia terhe, akitől Ön a traktort vásárolta, ennélfogva határozottan azt ajánljuk, hogy az összes szükségessé váló karbantartást és javítást a márkakereskedővel végeztesse el. Amennyiben a traktort egy másik helyszínre viszik át, tájékoztassa erről a márkakereskedőt, hogy a garanciális felelősséget át lehessen adni a traktor új használati helyéhez legközelebb eső márkakereskedőnek.

4

1.4.3 - Szállítás

Amennyiben az új márkakereskedővel semmilyen megállapodást nem kötnek, az új márkakereskedő minden szolgáltatást a szokásos árain fog nyújtani.

5

1.4.4 - Garancia utáni segítségnyújtás

10

9

8

7

A SAME DEUTZ-FAHR csoport által megbízott szerelők és márkakereskedők teljes körű képzést kapnak, továbbá állandóan friss információkat a traktorokról, a szervizelési eljárásokról, valamint a modern diagnosztikai műszerek és berendezések használatáról. Rendszeresen küldenek nekik szervizelési közlönyöket és meg van nekik az összes vonatkozó szerelési kézikönyv, valamint mindazok a szükséges műszaki információk, amelyeknek a segítségével biztosítani lehet, hogy a javításokat és a szervizelést a legmagasabb színvonalon végezzék el.

6

A traktorból akkor tudja a legjobbat kihozni, ha a garanciális időszak lejárta után is tovább folytatja a rendszeres karbantartási ellenőrzéseket és szervizelést. Forduljon a márkakereskedőhöz az összes jelentősebb szervizelési tevékenységgel: egy képzett szerelőnek a betervezett szervizek közötti időben is ellenőrzést kell folytatnia a traktoron.

1-7

307.U.0410.hu.6.02-AGROPLUS 310-1-7 1-7

3/18/2010 9:33:17 PM


AZONOSÍTÁS

1 2 3 4 5 SZÁNDÉKOSAN ÜRESEN HAGYOTT OLDAL 6 7 8 9 10 1-8

307.U.0410.hu.6.02-AGROPLUS 310-1-8 1-8

3/18/2010 9:33:17 PM


1 2 3 4 5 10

9

8

7

6

2 - BIZTONSÁG

307.U.0410.hu.6.02-AGROPLUS 310-2-1 2-1

3/18/2010 9:33:17 PM


BIZTONSÁG

1

2.1 - BEVEZETÉS

2

Az alább bemutatott szimbólum a Veszély, Figyelmeztetés vagy Vigyázat szavakkal társítva a jelen kézikönyvben és a traktorra rögzített matricákon a lehetséges kockázat mértékét jelzi. A Veszély, Figyelmeztetés vagy Vigyázat felszólítások figyelmen kívül hagyása súlyos sérülést vagy halált eredményezhet. Ezeket a megfelelő biztonsági utasításokkal társított felszólításokat általában egy keretbe foglalva közöljük. NE hagyja figyelmen kívül ezeket az utasításokat; a biztonságát kockáztatja!

3 4

Ábra7 VESZÉLY Súlyos károsodás, sérülés vagy halál fenyegető kockázatát jelzi.

5 FONTOS Súlyos károsodás, sérülés vagy halál fenyegető kockázatát jelzi.

6 VIGYÁZAT Kisebb vagy mérsékelt károsodás lehetséges kockázatát jelzi. Ez a szó figyelmeztetésként is szolgál olyan cselekedek ellen, amelyek veszélyes helyzethez vezethetnek.

7

Győződjön meg arról, hogy mindenki, aki a traktort használja, figyelmesen elolvasta ezt a kézikönyvet, és teljesen megértette a munka biztonságos elvégzéséhez szükséges eljárásokat. Tartsa be a jelen kézikönyvben és a traktoron lévő figyelmeztetésekben szereplő valamennyi biztonsági utasítást. Használja a traktort biztonságos és felelősségteljes módon.

8

Ha ez a szimbólum megjelenik, mindenkor azt jelzi, hogy: Vigyázat! Legyen óvatos! Az Ön biztonsága veszélyben van. A traktor használatára vonatkozó utasításokat minden személynek oda kell adni az első használatot megelőzően és legalább egyszer évente azután.

9 10 2-2

307.U.0410.hu.6.02-AGROPLUS 310-2-2 2-2

3/18/2010 9:33:17 PM


1

BIZTONSÁG 2.2 - GYAKORLATI TANÁCS A BIZTONSÁGOS MUNKAVÉGZÉSRE

Győződjön meg arról, hogy valamennyi személy, akivel Ön a traktort működtetni kívánja, rendelkezik gyakorlati tapasztalattal a kezelőszervek működtetését illetően, és hogy ezek a személyek megismerték a jelen kézikönyvben a karbantartásra és a biztonsági rendelkezésekre vonatkozóan közölt információt.

3

Nem lehet előre látni valamennyi lehetséges veszélyes helyzetet. Ezért a jelen kézikönyvben közölt biztonsági óvintézkedések és veszélyre figyelmeztetések egymagukban nem garantálhatják a teljes biztonságot. Ha Ön azt választja, hogy a traktor működtetését és/vagy karbantartását az ajánlástól eltérő módon végzi, akkor az Ön felelőssége biztosítani, hogy ezzel nem kockáztatja a saját és mások biztonságát. Győződjön meg arról, hogy a traktor nem sérül, vagy nem válik veszélyessé az Ön által választott használat/ karbantartás miatt.

4

A jelen kézikönyvben közölt biztonsági információ nem váltja fel a nemzeti vagy helyi törvényekben előírt biztonsági szabványokat vagy a biztosítási megállapodásokban előírt feltételeket. Ezért ellenőrizze, hogy a traktor fel van-e szerelve a helyi törvényekben és rendelkezésekben előírt megfelelő berendezésekkel.

2

A traktor használata előtt olvassa el végig ezt a kézikönyvet; győződjön meg arról, hogy megértette valamennyi kezelőszerv működését. Valamennyi vezérlőrendszernek és eszköznek megvannak a maguk korlátjai, ezért győződjön meg arról, hogy Ön ismeri a traktor jellemzőit a sebességvezérlés, fékezés, kormányzás, stabilitás és teherbírás tekintetében, mielőtt a traktort üzembe helyezi.

Győződjön meg arról, hogy valamennyi kezelő elolvasta és megértette a jelen kézikönyv tartalmát. Ezeknek az ajánlásoknak a figyelmen kívül hagyása súlyos sérülést vagy halált eredményezhet.

5

NE engedje meg illetéktelen vagy jogosulatlan személyeknek, vagy 16 év alatti fiatalkorúaknak a traktor működtetését. Számos országban a traktor vezetését speciális vezetői engedélyhez kötik.

2.2.1 - Védje a környezetet

7

6

A kutak, vízfolyások és a talaj szennyezése törvénysértő. A fáradt olajat, oldószereket stb. a megfelelő hulladéklerakókban kell elhelyezni. Kétség esetén, vagy ha további információra van szüksége, vegye fel a kapcsolatot a márkakereskedőjével vagy a helyi hatóságokkal.

10

9

8

Ábra8

2-3

307.U.0410.hu.6.02-AGROPLUS 310-2-3 2-3

3/18/2010 9:33:17 PM


BIZTONSÁG

1

2.3 - ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK

2 3

A jelen Használati és karbantartási kézikönyvben szereplő utasítások mellett, figyelembe kell vennie valamennyi általános biztonsági és balesetmegelőzési szabályt is.

Közúton vezetésnél mindig tartsa be a közlekedési (KRESZ) szabályokat.

A munka megkezdése előtt először ismerkedjen meg valamennyi kezelőszervvel és műszerrel, továbbá azok funkcióival. Túl késő lehet ezt a munkavégzés alatt megtenni.

A traktor biztonsági bukórúddal vagy fülkével van felszerelve a kezelő védelmére.

A motor beindítása előtt ellenőrizze, hogy a traktor valamennyi kezelőszerve üres helyzetben legyen.

Mindig csatolja be a biztonsági övet. Ha a traktor lehajtható bukórúddal van felszerelve, akkor a biztonsági övet NEM szabad becsatolni, amikor a bukórúd leengedett helyzetben van.

Ellenőrizze a biztonsági öv kellő feszességét. Győződjön meg arról, hogy a biztonsági öv nincs-e megcsavarodva vagy beszorulva az ülés keretébe, mielőtt rögzíti.

Ellenőrizze gyakran a biztonsági öv állapotát; ha sérült vagy kopott, ki KELL cserélni.

4

5

Ábra9 ●

CSAK akkor indítsa be a motort, amikor a kezelőülésben ül.

6 7

Ábra10 ●

SOHA ne indítsa be a motort az indítómotor-csatlakozások rövidre zárásával, hogy elkerülje a traktor hirtelen és váratlan mozgását. VESZÉLY

8

Győződjön meg arról, hogy a gumiburkolat fel van-e szerelve az indítómotor-relére.

9 Ábra11

10

A munka megkezdése előtt ellenőrizze, hogy a traktor/munkagép működési területe szabad legyen (pl. személyek, gyermekek jelenléte stb. szempontjából). Biztosítsa, hogy mindig jó kilátása legyen a gépről.

Győződjön meg arról, hogy elegendő szabad hely van-e a traktor körül a fülke, a búkórúd és a munkagépek számára.

2-4

307.U.0410.hu.6.02-AGROPLUS 310-2-4 2-4

3/18/2010 9:33:17 PM


Ne végezzen hegesztést vagy melegítést a festett alkatrészeken. Ebből mérgező gázok keletkezhetnek. Az alkatrész felmelegítése előtt először távolítsa el a festéket csiszolással. Ezeket a műveleteket mindig csak jól szellőztetett területeken szabad végezni.

2

Soha ne indítsa be a motort zárt helyen. Gondoskodjon a terület megfelelő szellőztetéséről.

Tankolás előtt állítsa le a motort, és vegye ki a gyújtáskulcsot. SOHA ne végezzen tankolást, amíg a motor még forró.

SOHA ne tankoljon nyílt láng vagy szikra jelenlétében: A dízel üzemanyag nagyon gyúlékony. Azonnal törölje fel az esetlegesen melléfolyt üzemanyagot. Ne dohányozzon a traktor tankolása közben.

NE töltse teljesen tele az üzemanyagtartályt; mindig hagyjon helyet az üzemanyag tágulására.

5

4

Ábra12

3

1

BIZTONSÁG

Viseljen szorosan zárt ruházatot. Kerülje a zakó, laza ing vagy nyakkendő viselését.

Csak bizonyos specifikus modelleken (és ahol a helyi jogszabályok megengedik) a traktor fel van szerelve egy jóváhagyott külön üléssel egy utas részére. Ha ilyen nincs felszerelve, akkor utasok szállítása TILOS.

Az utasülés lehetővé teszi az utas számára a kényelmes utazást biztonságos körülmények között. Az utasülést gyermekek NEM használhatják.

NE engedjen senkit ráülni a bukórúdra vagy a lökhárítókra.

6

Ábra13

A vezetőülés elhagyása előtt ne feledje el lesüllyeszteni a 3 pont emelőszerkezetet és/vagy a traktorra csatolt bármely munkagépet. Tegye az összes kezelőszervet üres állásba, húzza be a kéziféket, állítsa le a motort, kapcsolja a sebességváltót az első fokozatba (a mechanikus sebességváltóval felszerelt traktorokon), vegye ki a gyújtáskapcsolót, és fordítsa az akkumulátor föld kapcsolóját “ki” állásba (ha van).

10

9

8

NE engedjen senkit felmászni a munkagépre vagy más berendezésre, beleértve a pótkocsit is bizonyos aratógépek kivételével, amelyeket kifejezetten úgy terveztek, hogy rajtuk egy vagy több személy tartózkodjon az aratási műveletek alatt (nem szállítás céljából).

7

FONTOS

2-5

307.U.0410.hu.6.02-AGROPLUS 310-2-5 2-5

3/18/2010 9:33:18 PM


BIZTONSÁG

1

A traktor működése közben ne engedjen senkit a hajtótengely, a horgok, a lengő vonórúd, az összekötőkarok, a TLT-tengely, az emelőhengerek, hajtószíjak, szíjtárcsák vagy bármely más mozgó alkatrész közelébe. Győződjön meg arról, hogy valamennyi védőfelszerelés és védőkorlát helyesen van-e felszerelve a helyére.

2

VESZÉLY A kardántengelyen és a teljesítményleadó tengelyen végzett bármilyen karbantartási munkához kapcsolja ki a TLT-tengelyt, állítsa le a motort, és a vegye ki a gyújtáskulcsot.

3

Ábra14 ●

A traktoron fel lehet szerelve radar is a menetsebesség mérésére. Ez a radar csak alacsony intenzitású rádióhullámokat bocsát ki; mindenesetre tanácsos SZABADON TARTANI a sugárzási zónát, amikor a radar működik.

4 RA DA R

5 Ábra15 ●

6

Tartson minden hőforrást kellően távol a nyomás alatt lévő folyadékokat tartalmazó csövektől és tömlőktől. A nyomás alatti csövek és tömlők felmelegítése gyúlékony folyadékok kifröccsenését és ez által Önnek és a közelben tartózkodó személyeknek súlyos égési sérülését okozhatja.

7 Ábra16 ●

8

Kerülje a rovarirtó anyagokkal való érintkezést. A traktorfülkék, ha vannak felszerelve, NEM nyújtanak védelmet a veszélyes rovarirtó szerek belégzése ellen. Kérjük, kövesse aprólékos gondossággal a gyártónak a rovarirtó szerek használatára és kezelésére vonatkozó utasításait. Mindig viselje a szükséges személyi védőfelszerelést (légzőkészülék, maszk stb.), még a fülkében is.

9 10 2-6

307.U.0410.hu.6.02-AGROPLUS 310-2-6 2-6

3/18/2010 9:33:18 PM


1

BIZTONSÁG 2.4 - BALESET-MEGELÕZÉS ÉS BIZTONSÁG A jelen kézikönyvben bizonyos ábrákon a gépet vagy a gép alkatrészeit védőberendezés vagy burkolatok nélkül ábrázoljuk. Soha ne használja a traktort, ha ezek a burkolatok vagy védőfelszerelések nincsenek a megfelelő helyzetükbe felszerelve. Ha ezeket a burkolatokat vagy védőfelszereléseket a traktor javítása céljából el kell távolítani, azokat vissza KELL szerelni a traktor indítása előtt.

2

FONTOS

2.4.1 - Biztonsági ruházat és felszerelés

3

Viseljen az adott feladathoz megfelelõ védõöltözetet és biztonsági felszerelést.

Kemény fejvédõ sisak

Védõszemüveg vagy védõ álarc

Védõkesztyû (neoprén vegyi termékekhez, bõr a nehéz munkához)

Fülvédõk

Légzõkészülék vagy szûrõs álarc

Vízálló ruházat

Fényvisszaverõ ruházat

Biztonsági lábbeli

5

4

Szerelje fel magát az alábbiakkal:

Ábra17

7

6

Biztonsági okokból ajánlatos tûzoltó készüléket és elsõsegélykészletet is tartani a traktorban.

NE viseljen laza ruházatot, ékszereket, láncokat vagy egyéb kiegészítőket. MINDIG kösse le a hosszú hajat, mert különben beakadhat a kapcsolókarokba vagy a traktor egyéb alkatrészeibe. Ne viseljen fejhallgatót rádió vagy zene hallgatására, miközben a traktort mûködteti.

8

Ábra18

A traktor és a hozzá csatlakoztatott bármilyen munkagép zajforrást képez, amelynek intenzitása és frekvenciája megfelelõ mûszer segítségével mérhetõ.

9

2.4.2 - Zajártalom

a túlzott és/vagy tartós zajnak kitettség súlyos károsodást okozhat, nemcsak a hallásban de az egészség általános állapotában is. Minél nagyobb a zajszint (dbA), és minél hosszabb a kitettség tartama, annál nagyobb a kockázat. Mindezeknek a tényezőknek a kombinációját a személyi zajártalomszint (LEP) értékével lehet kifejezni.

Ezért Önnek ismernie kell a traktor által keltett zaj szintjét. További információért tekintse meg a “Műszaki adatok” fejezetet a jelen Használati és karbantartási útmutatóban.

10

A traktort használó személyeknek tudniuk kell, hogy:

2-7

307.U.0410.hu.6.02-AGROPLUS 310-2-7 2-7

3/18/2010 9:33:18 PM


BIZTONSÁG

1

A fülvédő használata lényeges, amikor a zajszint meghalad egy bizonyos értéket, és/vagy amikor a traktort hosszabb ideig működteti. Az a pont, amelynél intézkedést kell tenni, általában az, amikor a személyi kitettség szintje eléri vagy meghaladja a 85 db(A) értéket. Különféle hallásvédő eszközök kaphatók, melyek között szerepelnek a fülvédők, füldugók és sisakok.

2.4.3 - Védelmi és biztonsági eszközök

2

Gondoskodjon arról, hogy a traktor biztonsági eszközei a helyükön és kellően rögzítve legyenek. Győződjön meg arról, hogy valamennyi burkolat, védőfelszerelés és biztonsági jelzés az előírásoknak megfelelően helyesen felszerelve és jó állapotban legyen. Ezek közül némely eszközök SZÜKSÉGESEK, és a helyi rendelkezésektől függően kötelezőek lehetnek a traktor biztonságos működtetéséhez.

3

NE távolítsa el, és ne válassza le a biztonsági eszközök egyikét sem. A vezető és a közelben lévő személyek biztonságának fokozására ellenőrizze, hogy a traktor fel van-e szerelve:

4

Biztonsági övekkel

TLT-tengelyburkolattal

Visszapillantó tükörrel

Lassan mozgó jármű (SMV) jelzéssel, kiegészítő biztonsági korlátokkal, kiegészítő lámpákkal és matricákkal.

Elakadásjelző háromszöggel.

5

2.4.4 - A traktor és a munkagépek ellenőrzése

6

A munka megkezdése előtt ellenőrizze át a traktort, és győződjön meg arról, hogy valamennyi eszköz a helyén és jó üzemképes állapotban van-e.

Ellenőrizze, nincsenek-e laza, törött vagy hiányzó alkatrészek.

Vizsgálja meg a biztonsági bukórudat/kabint és a biztonsági övet sérülések jeleit keresve.

A sérült védőeszközöket és a sérült/kopott biztonsági öveket KI KELL cserélni.

Győződjön meg arról, hogy munkagépek és szerelvények helyesen vannak-e felszerelve, és TLT-hajtású munkagépek esetében, hogy a TLT-tengely fordulatszáma megfelelő-e a munkagép forgási sebességéhez.

Ellenőrizze a gumiabroncsok felfújási nyomását és a gumiabroncsokat vágások vagy kidudorodások szempontjából. A kopott vagy sérült gumiabroncsokat azonnal ki kell cserélni.

Ellenőrizze a motorolajszintet, és ha szükséges, töltsön utána olajat.

7

FONTOS Soha ne töltsön rá a már meglévőtől eltérő típusú (minőségű vagy viszkozitású) olajat.

8 Végezze el a jelen Használati és karbantartási útmutató “Karbantartás” fejezetében közölt valamennyi beállítási és karbantartási műveletet.

Ellenőrizze az üzemi fék és a rögzítőfékek hatékonyságát. Ha szükséges, állítsa be a kézifék drótkötelét, vagy vegye fel a kapcsolatot az Ön jogosított szervizközpontjával.

Ellenőrizze, hogy a TLT-tengely pajzsa és burkolata fel van-e szerelve, amikor a TLT NINCS használatban.

Ellenőrizze, hogy a forgó alkatrészek fölött valamennyi védőburkolat a helyén és jó állapotban van-e.

Ellenőrizze a traktor és a munkagép hidraulikus rendszereit. Bármely szivárgást vagy sérült alkatrészt meg kell javítani vagy ki KELL cserélni.

9

10

2-8

307.U.0410.hu.6.02-AGROPLUS 310-2-8 2-8

3/18/2010 9:33:18 PM


FONTOS Ha nyomás alatti üzemanyag vagy olaj csapódik a bőrére vagy a szemébe, az súlyos sérülést, vakságot vagy akár halált is okozhat. Előfordulhat, hogy a magasnyomású folyadék-szivárgások nem láthatók. A szivárgások keresésére használjon fadarabot vagy kartonpapírt; Soha ne használja erre a célra a kezét! A szeme védelmére viseljen védőszemüveget. Ha bármilyen folyadék behatol a bőrébe, kérjen azonnali ellátást az ilyen sajátos problémákban jártas orvostól. Az üzemanyag- vagy hidraulikus körök nyomás alá helyezése előtt ellenőrizze, hogy a csatlakozások szorosak-e, és hogy a tömlők, csőcsatlakozások stb. nem sérültek-e. Az üzemanyag- vagy a hidraulikus körök bármely alkatrészének szétkapcsolása előtt győződjön meg arról, hogy a kör nyomásmentesítése megtörtént-e.

Győződjön meg arról, hogy a tömlők helyesen vannak-e felszerelve, és hogy kereszteződnek-e.

Ellenőrizze a motor hűtőrendszerét, és ha szükséges, töltsön utána hűtőfolyadékot.

3

2

1

BIZTONSÁG

Ne vegye le a hűtősapkát, amíg a motor még forró. A radiátor nyomás alatt van, amikor forró, és ha kinyitja, a forrásban lévő folyadék és gőz kiszabadulhat, és súlyos sérülést okozhat Önnek és a közelben lévő embereknek. A hűtősapka levétele előtt állítsa le a motort, és várjon, amíg az áramkör lehűl.

4

FONTOS

2.4.5 - A traktorra fel- és arról leszállás

5

A traktorra lassan másszon fel vagy arról le, a traktorral szemben állva, a korlátokat és a fellépőket használva.

7

6

A leesés elkerülésére mindig legyen három ponton érintkezése, (mindkét kezét a fogantyúkon és egyik lábát egy hágcsófokon, vagy egyik kezét a fogantyún és mindkét lábát a hágcsófokokon tartva).

NE használja a kezelőszerveket fogantyúként.

NE másszon fel a pedálok használatával.

NE kíséreljen meg a traktorra felmászni vagy arról lemászni, amíg a traktor mozgásban van; várjon, amíg teljesen leáll.

SOHA ne ugorjon le a traktorról, hacsak nem vészhelyzet áll fenn.

8

Ábra19

Végezze el az alábbi műveleteket, mielőtt elhagyja a traktort: Húzza be a rögzítőféket.

Helyezze valamennyi kezelőszervet üres állásba (ne feledje kikapcsolni a TLT-t).

Süllyessze le a 3 pont kapcsolószerkezetet és a traktorra kapcsolt bármilyen munkagépet a talajra.

Állítsa le a motort.

Kapcsoljon első fokozatba a mechanikus sebességváltós traktorokon; a hidraulikus sebességváltós traktoroknál mindig helyezzen ékeket a kerekek alá.

Vegye ki az indítókulcsot.

10

9

2-9

307.U.0410.hu.6.02-AGROPLUS 310-2-9 2-9

3/18/2010 9:33:18 PM


BIZTONSÁG

1

Szálljon le a traktorról.

2.4.6 - A traktor tárolása A traktort különbözőképpen kell parkolni a terepviszonyoktól és a motor üzemi állapotától függően.

2

Parkolás leállított motorral;

Parkolás járó motorral;

A traktor parkolása meredek lejtőkön.

Ügyeljen a mozgó alkatrészekre, amikor leszáll a traktorról.

3 4 Ábra20

5

A traktor parkolása leállított motorral

6

Húzza be a rögzítőféket;

Állítsa valamennyi kezelőszervet üres helyzetbe;

Süllyessze le a 3 pont kapcsolószerkezetet és a traktorra kapcsolt bármilyen munkagépet a talajra;

Állítsa le a motort;

Kapcsoljon első fokozatba a mechanikus sebességváltós traktorokon.

Parkolás járó motorral

7

Ellenőrizze, hogy senki nincs a traktor közelében;

Álljon a traktorral vízszintes talajra;

Húzza be a rögzítőféket;

Állítsa valamennyi kezelőszervet üres helyzetbe.

8

A traktor parkolása meredek lejtőkön A traktor lejtőn való parkolásához kövesse az előzőekben leírt eljárást, a helyzettől függően. Ha a traktort meredek lejtőn kell leparkolni, akárcsak rövid időre is, akkor helyezzen féktuskókat a hátsó kerekek alá az elmozdulás megakadályozására. Minden esetre ajánlott, hogy ne parkolja le a traktort lejtős terepen.

9

A féktuskókat rendszerint a hátsó kerekek alá kell tenni, a feladatot egy második személynek kell elvégeznie, akinek mindenkor a traktor mellett kell állnia. Ha nem áll rendelkezésre segítő erre a célra, akkor a vezetőnek, mielőtt leszáll a traktorról teljesen be kell húznia a rögzítőféket, ellenőriznie kell, hogy a traktor nem mozdul, azután a traktor mellett állva óvatosan el kell helyeznie az ékeket.

10

2.4.7 - A traktor tisztítása ●

Tartsa tisztán a motorháztető és a vezetőülés alatti területet. 2-10

307.U.0410.hu.6.02-AGROPLUS 310-2-10 2-10

3/18/2010 9:33:19 PM


Tisztítsa meg a fellépőket, a pedálokat és a vezetőülés padlóját. Tisztítson le minden olaj és zsírszennyeződést. Kefélje le port és a sarat. A téli hónapokban távolítsa el a havat és jeget.

Vegye ki az összes szerszámot, láncot és horgot.

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

BIZTONSÁG

2-11

307.U.0410.hu.6.02-AGROPLUS 310-2-11 2-11

3/18/2010 9:33:19 PM


BIZTONSÁG

1

2.5 - MŰKÖDTETÉS NE használja a traktort alkohol vagy kábítószerek hatása alatt.

A jármű sebességét MINDIG igazítsa a talajviszonyokhoz. Kerülje az éles fordulásokat lejtőn felfelé, lefelé vagy keresztben haladásnál. Ne hajtson vagy forduljon nagy sebességgel bekapcsolt differenciálzárral. Lejtőn vezetésnél soha ne nyomja ki a kuplungot, és ne váltson sebességet.

Pótkocsik és/vagy munkagépek csatlakoztatását csak az előírt módon végezze. A traktor működése, kormányzási és fékezési jellemzői eltérőek, amikor munkagépek vagy pótkocsik vannak rácsatlakoztatva, vagy amikor pótsúly van felszerelve. Ellenőrizze, hogy a kormányzási és fékezési jellemzők megfelelőek-e.

A motor beindítása előtt ellenőrizze, hogy a traktor valamennyi kezelőszerve üres helyzetben legyen. Ez arra szolgál, hogy megelőzze a jármű véletlen mozgását vagy a TLT-tengelyről meghajtott munkagépek megindulását.

Csak akkor indítsa be a motort, amikor a kezelőülésben ül.

CSAK akkor működtesse a kezelőszerveket, amikor a kezelőülésben ül.

Haladjon az úttest szélén, és engedje előzni a gyorsabban mozgó járműveket. Kanyarodás előtt használja az irányjelzőt, és lassítson. Gondoskodjon arról, hogy a traktoron valamennyi lámpa tiszta legyen.

Győződjön meg arról, hogy a vontatott pótkocsi súlya fékezés nélkül NEM HALADJA meg a traktor súlyát. A traktor megállításához szükséges távolság a sebességgel nő, miként a vontatott teher tehetetlensége is, főleg lejtőkön.

A 3 pont kapcsolószerkezetet csak munkagépek csatlakoztatására terveztük; ne használja azt vontatási kapcsolószerkezetként. Vontatási célra használja a hátsó vontatási kapcsolószerkezetet (az elülső horog csak vészhelyzetben használható). A hátsó vontatási kapcsolószerkezetet SOHA nem szabad a hátsó hídnál magasabb helyzetbe állítani.

A vezetési sebességet úgy kell megválasztani, hogy a traktor stabilitásának abszolút ellenőrzését mindenkor fenn lehessen tartani. Amennyire lehetséges, kerülje a traktor működtetését árkok, töltések és lyukak közelében. Csökkentse a sebességet kanyarodásnál, lejtőn keresztbe haladásnál és durva, csúszós és sáros talajon vezetésnél.

Biztonsági okokból, jó gyakorlat egy megfelelően alacsony fokozatba kapcsolni, mielőtt egy lejtőre hajtana.

NE használjon éteralapú termékeket a motor hidegindításához. Kövesse a “Hidegindítás” bekezdésben adott utasításokat.

2

3 4 5 6

2.5.1 - Indítás

7

Kövesse lelkiismeretesen a jelen Használati és Karbantartási kézikönyv “A traktor használata” fejezetében javasolt eljárásokat. A “Traktor használata” című fejezetben ismertetjük az eljárást a normál indításhoz, a hidegindításhoz és a motor vészhelyzeti indításához egy második akkumulátorral. Minden esetben, a motor indítása előtt:

8

állítsa be az ülést az Ön igényeinek megfelelően

kapcsolja be a biztonsági övet

húzza be a rögzítőféket

tegye az összes kart “üres” állásba

mechanikus emelővel felszerelt traktorok esetén ellenőrizze a karok helyzetét

9

A fent jelzett intézkedések mellett fordítson különös figyelmet a jelzőfények jelzéseire és az indítási folyadékok használatára.

2.5.2 - A jelzőfények ellenőrzése Indítás után, ellenőrizze az összes jelzőfényt és a műszereket. Ellenőrizze, hogy minden tökéletesen működik-e.

10

Ha a traktor nem reagál tökéletesen valamelyik kezelőszervre, akkor NE használja azt, amíg a hiba kijavítása meg nem történik.

2-12

307.U.0410.hu.6.02-AGROPLUS 310-2-12 2-12

3/18/2010 9:33:19 PM


1

BIZTONSÁG 2.5.3 - Indítófolyadékok

2

Hideg éghajlatra a traktort fel lehet szerelni hidegindítóval; az erre vonatkozó használati utasítások az “Indítás” című fejezetben találhatók.

3

ST A R TI NG F LUI D

Ábra21

NE használjon indítófolyadékot a traktor indításának segítésére, amikor hidegindító (termostarter) van csatlakoztatva az elektromos rendszerhez. Ha éter kerül érintkezése a termostarterrel, az robbanást okozhat, és ezzel károsodhat a motor, és/vagy súlyos sérülés keletkezhet.

4

VESZÉLY

Munkagépeket és pótkocsikat csak a megfelelő kapcsolószerkezetekkel vagy vonórudakkal szabad a traktorhoz csatlakoztatni. Munkagépek vagy pótkocsik vontatására csak a hátsó vontatási kapcsolószerkezetet szabad használni (az elülső kapcsolószerkezet csak vészhelyzetben használható). A hátsó vontatási kapcsolószerkezetet soha nem szabad a hátsó hídnál magasabb helyzetbe állítani. A 3 pont függesztőszerkezetet csak alkalmas munkagépekkel használja; ne használja azt vonórúdként.

6

FONTOS

5

2.5.4 - Segédberendezés

A traktor álló helyzetében a TLT-tengelyről meghajtott munkagépek használatával járó alkalmazásokban mindig tegye a sebességváltót üres állásba, és ékelje ki a traktor kerekeit és magát a munkagépet is. A biztonságos munkafolyamatokra vonatkozó információért tekintse meg a jelen kézikönyv biztonsági részében “A traktor parkolása” című fejezetet.

NE használjon olyan TLT-hajtótengelyhosszabbításokat vagy -adaptereket, amelyekkel a hajtótengely vagy a kardáncsukló túlnyúlik a TLT védőburkolatán.

Csak a traktorgyártó által engedélyezett szerelvényeket és munkagépeket használjon.

8

7

Ne álljon a traktor és a munkagép közé, és másokat se engedjen oda, hacsak a motor nincs leállítva és a kulcs kihúzva a gyújtáskapcsolóból, a rögzítőfék behúzva, a jármű sebességbe kapcsolva és valamennyi szerelvény vagy munkagép a talajra süllyesztve.

VESZÉLY

Ellenőrizze, hogy a 3 pont kapcsolószerkezet helyesen van-e csatlakoztatva (lásd “A 3 pont kapcsolószerkezet” fejezetben, A traktor használata” cím alatt), annak biztosítására, hogy elegendő számú menet legyen csatlakoztatva a menetes csatlakozókban.

Kérjük, mindig kövesse a gyártónak a vegyszerek tárolására és kezelésére vonatkozó utasításait. Ugyancsak kövesse a gyártóknak a vegyi termékek alkalmazására tervezett munkagépekre vonatkozó utasításait is.

A szerelvények vagy munkagépek használata előtt olvassa el figyelmesen a vonatkozó Használati utasítást, és tartsa be annak biztonsági utasításait.

10

9

NE kísérelje meg a hidraulikus csatlakozásokat szétkapcsolni vagy a munkagépen beállítást végezni, amíg a motor és a TLT forog. Ennek megtétele súlyos sérüléshez vagy halálhoz is vezethet.

2-13

307.U.0410.hu.6.02-AGROPLUS 310-2-13 2-13

3/18/2010 9:33:19 PM


BIZTONSÁG

1

FONTOS

2

Az elülső (villás vagy markolókanalas) rakodót fel kell szerelni egy terhet (kerek bálák, drótkerítéstekercsek, huzal stb.) rögzítő eszközzel, hogy a teher, amikor fel van emelve, ne tudjon legurulni az emelőkarokról a vezetőülésre ezzel a vezető összezúzását okozva. A nem kellően rögzített tárgyak és terhek leeshetnek, és a traktor közelében lévő személyek sérülését okozhatják. NE terhelje túl a csatolt vagy vontatott munkagépet. Használja a megfelelő pótsúlyt a traktor stabilitásának fenntartására.

Használja a biztonsági láncot a munkagépek szállításánál, hogy megelőzze azok lekapcsolódását a vonórúdról. A megfelelő adapterek használatával kapcsolja a láncot a vontatási kapcsolószerkezet tartójához vagy a traktor egy másik rögzítési pontjához. A lánc csak olyan laza legyen, hogy lehetővé tegye a kanyarodást. Használjon a vontatott munkagép súlyához alkalmas méretű és szilárdságú láncot.

Győződjön meg arról, hogy mindegyik vontatható munkagép fel van-e szerelve a traktorhoz csatlakoztatására szolgáló biztonsági lánccal.

3

4

2.5.5 - Vontatási biztonság A maximum vontatható terhelésekre vonatkozó adatok a “Maximum vontatható terhek” cím alatt találhatók a Műszaki adatok fejezetben. A sebességet tartsa megfelelő értéken, figyelembe véve a vontatott teher súlyát és a lejtését, emlékezve arra, hogy a féktávolságok nagyobbak lesznek, mint csak a traktorral. Fékes vagy fék nélküli vontatott terhek - amelyek túl nehezek a traktornak, vagy amelyeket túl nagy sebességgel vontatnak - okozhatják azt, hogy a kezelő elveszti az ellenőrzést a traktor felett.

Mindig vegye figyelembe a munkagépek teljes súlyát és azok terhelését is.

5

FONTOS

6

Amikor pótkocsik vannak a traktorra ráakasztva, mielőtt elhagyja a vezetőülést, ne feledje valamennyi kezelőszervet üres állásba tenni, a kéziféket behúzni, a motort leállítani, első fokozatba kapcsolni (ha a traktornak mechanikus sebességváltója van), és a kulcsot a gyújtáskapcsolóból kivenni. Ha a traktort nem vízszintes talajon parkolja, MINDIG helyezzen ékeket a kerekek alá a traktoron és a pótkocsin egyaránt. A biztonságos munkafolyamatokra vonatkozó információért tekintse meg a jelen kézikönyv biztonsági részében “A traktor parkolása” című fejezetet.

7

8

Amikor pótkocsik vannak a traktorra ráakasztva, mielőtt elhagyja a vezetőülést, ne feledje valamennyi kezelőszervet üres állásba tenni, a kéziféket behúzni, a motort leállítani, első fokozatba kapcsolni (mechanikus sebességváltó esetén), és a gyújtáskulcsot kivenni. MINDIG ékelje ki mind a traktor, mind a pótkocsi kerekeit. A meghibásodott traktor szállításának legjobb módja, ha az elvontatását egy platós teherautón végzik. A traktort mindig rögzítse láncokkal a teherautóhoz. Mielőtt a traktort platós teherautón vagy vasúti teherkocsin szállítaná, gondoskodjon arról, hogy a motorháztető, az ajtók, a nyitható tető (ha van) és az ablakok mind legyenek bezárva és biztonságosan rögzítve. Soha ne vontassa a traktort 10 km/óra feletti sebességgel. A kezelő üljön a vezetőülésen a traktor kormányzásához és fékezéséhez.

2.5.6 - Vezetés közúton Tartsa be a KRESZ előírásait, beleértve a sebességkorlátozásra, a lámpák helyes használatára, az elakadásjelző lámpák használatára és a lassan mozgó járművekre figyelmeztető jelzésekre vonatkozó szabályokat.

Amikor a traktort az úton vezeti, helyezze be a két fékpedált egymással összekötő csapszeget. Ez biztosítja a hatékony, egyenletes fékezést mindkét oldalon.

Győződjön meg arról, hogy van-e elegendő űrszelvény-magasság, mielőtt áthalad elektromos vezetékek, hidak stb. alatt.

Emeljen minden munkagépet a legalacsonyabb szállítási helyzetébe, és azután rögzítse abban a helyzetben.

Kapcsolja ki a TLT-tengelyt és a differenciálzárat.

Használja a megfelelő csapszeget a vontatási kapcsolószerkezethez, és rögzítse azt sasszeggel.

9

10

2-14

307.U.0410.hu.6.02-AGROPLUS 310-2-14 2-14

3/18/2010 9:33:19 PM


Tisztítsa meg a közúti használathoz szükséges lámpákat, elöl és hátul, és győződjön meg arról, hogy azok üzemképesek-e.

Az SMV (lassan mozgó jármű) jelzést, a forgó villogót, a villogó lámpákat vagy egyéb láthatósági felszerelést a KRESZ kötelező szabályainak megfelelően kell használni.

Rögzítse a lengő vontatási kapcsolószerkezetet fix helyzetbe a biztonsági reteszek segítségével. Ha a KRESZ előírja, erősítse a megfelelő biztonsági figyelmeztetéseket a teherre.

NE használjon munkalámpákat a közúton vezetés alatt.

Gondoskodjon arról, hogy a teher ne akadályozza a veszélyre figyelmeztető lámpákat vagy egyéb lámpákat.

Az SMV$ figyelmeztetést láthatóan kell elhelyezni a traktor hátulján.

Vezessen különösen óvatosan a hófödte vagy jeges utakon.

2

Győződjön meg arról, hogy valamennyi szükséges körvonaljelzés és vészjelző lámpa a helyén van (ha ezt a helyi rendelkezések előírják), és ezek üzemképesek.

3

1

BIZTONSÁG

4

2.5.7 - Felborulás FONTOS NE kapcsolja ki a kuplungot, vagy ne váltson sebességet, miután megkezdte a lejtőn lefelé haladást.

5

FONTOS

Biztonsági okokból a traktor fel van szerelve felborulás védelmi (ROPS) rendszerrel, nem lehajtható bukórúd vagy kabin és biztonsági övek formájában.

6

Soha ne vontasson munkagépeket, azokat a 3 pont rudazat felső összekötőjéhez csatolva. Ez a traktor hátrafelé felborulását okozhatja.

8

7

Felborulás esetén markolja meg erősen a kormánykereket, és ne próbálja meg elhagyni a járművet, amíg az nem áll meg teljesen. Ha nem lehetséges kinyitni a kabinajtókat, hagyja el a kabint a vészkijáraton keresztül, amint a matricák jelzik.

Ábra22

A traktor felborulási lehetőségének elkerülésére az alábbi óvintézkedéseket kell megtenni: Állítsa be a nyomtávot a végzett feladathoz megfelelően.

Ha a traktoron elülső emelő van felszerelve, tartsa a markolókanalat és a terhet a lehető legalacsonyabban.

Az elülső rakodós traktort lejtőn lefelé hátramenetben és lejtőn felfelé előremenetben kell vezetni.

Durva terepen mérsékelje a sebességet, nehogy elveszítse az ellenőrzést a kormányzás felett.

A felborulást megelőzendő, a traktort mindig körültekintően és biztonságos sebességgel vezesse, különösen laza talajon, árkok, vagy lejtők keresztezésekor és éles kanyarodásnál.

NE végezzen éles kanyarodást nagy sebességgel.

Meredek lejtőkön végzett munkánál különösen nagy körültekintéssel járjon el.

10

9

2-15

307.U.0410.hu.6.02-AGROPLUS 310-2-15 2-15

3/18/2010 9:33:19 PM


BIZTONSÁG

1

A lejtőkön mindig egyenesen vezessen felfelé vagy lefelé, mivel a lejtőkön keresztbe haladás a traktor felborulását okozhatja.

2 3

Ábra23

4 5

Hegyre (lejtőn) felfelé vagy lefelé haladásnál tartsa a munkagépet a lehető legközelebb a talajhoz.

A terheletlen traktort vagy a hátul szerelt munkagéppel ellátott traktort emelkedőn felfelé hátramenetben és lejtőn lefelé haladva előremenetben vezesse.

NE vezessen a lejtőn lefelé szabadonfutó kerekekkel, kinyomott kuplunggal vagy üresbe kapcsolt sebességváltóval.

Nagy vonóerőt igénylő feladatokhoz kapcsolja be az összkerékhajtást (4WD), ha van.

Csak a traktor teljesítményéhez megfelelő terheket szabad vontatni; lásd a Műszaki adatok fejezetben.

Amikor terhet szállítási sebességgel vagy szántóföldön vontat , reteszelje a vonórudat a középső helyzetben, és használja a biztonsági láncot.

SOHA ne vontasson a 3 pont csatlakozószerkezet felső rudazatára vagy a hátsó kerekek közepénél bármely magasabb pontra csatlakoztatva.

Mindig használja a gyártó által jóváhagyott vontatási kapcsolószerkezetet és a megfelelő rögzítő csapszegeket.

Használjon elülső pótsúlyokat a traktor stabilitásának növelésére, nehéz terhek vontatásához vagy nehéz hátul szerelt munkagépek ellensúlyozására.

Ha a traktor nehéz teherhez vagy fix tárgyhoz van csatlakoztatva, akkor a kuplung helytelen használata a traktor felborulását okozhatja.

Ha a traktor eleje elkezd emelkedni, csökkentse a sebességet, és ha szükséges, nyomja ki a kuplungot azonnal.

Csökkentse a sebességet, amikor laza vagy csúszós talajon végez munkát, vagy ha az előre nem látható veszélyeket ágak vagy levelek rejthetik el.

NE használja a traktort állatok terelésére.

6

7 8 9 10

2-16

307.U.0410.hu.6.02-AGROPLUS 310-2-16 2-16

3/18/2010 9:33:19 PM


1

BIZTONSÁG 2.6 - KARBANTARTÁS NE végezzen semmilyen karbantartást a traktoron járó motor mellett, vagy amíg a motor forró, vagy a traktor mozgásban van.

3

2

Javítások vagy beállítások végzése elõtt konzultáljon a márkakereskedõjével, és ha szükséges, végeztesse el a munkát szakemberekkel.

A munkagépet és/vagy a traktort alkalmas fatömbökkel vagy állványokkal kell alátámasztani. NE használjon hidraulikus emelõket.

Mielõtt beállítási és/vagy karbantartási mûveleteket végezne az elektromos rendszeren, válassza le a kábelt az akkumulátor negatív (-) pólusáról.

Az akkumulátor kapcsainak helytelen csatlakoztatása, vagy az akkumulátornak az akkumulátortöltõhöz való helytelen csatlakoztatása az elektromos rendszer károsodását vagy akár az akkumulátor felrobbanását is okozhatja. SOHA ne csatlakoztassa az akkumulátor kapcsait egymáshoz. Az akkumulátorban lévő savas elektrolit nagyon korrozív, és égéseket, vagy a szembe jutva, még vakságot is okozhat. Zárt térben mérgezõ. Soha ne dohányozzon, vagy ne engedje meg nyílt láng használatát a közelben, amikor az akkumulátoron elektrolitfeltöltést vagy utántöltést végez. Az akkumulátoron végzett mûveletekhez mindig viseljen biztonsági védõszemüveget.

6

5

4

Ábra24

Rendszeresen ellenõrizze a fékeket; tartsa a fékfolyadéktartályt feltöltve. Gondoskodjon arról, hogy a fékek mindig tökéletesen legyenek beállítva, fõleg pótkocsivontatásánál.

SOHA ne használja a kezét olaj- vagy üzemanyag-szivárgás megállapítására. Használjon erre a célra fadarabot vagy kartonpapírt. A nyomás alatti körök bármelyik alkatrészének szétkapcsolása elõtt engedje ki a nyomást. Ha motorolaj, hidraulikafolyadék vagy bármilyen folyadék egy nyomás alatti körbõl behatol az Ön bõrébe, AZONNAL kérjen orvosi ellátást.

9

8

7

Ábra25

Mielõtt bármilyen hegesztési vagy javítási munkát végezne a keréken vagy az abroncson, elõször MINDIG vegye le a gumiabroncsot. Minden esetben, ha Ön nem rendelkezik a munka elvégzéséhez szükséges felszereléssel vagy gyakorlattal, vegye fel a kapcsolatot a márkakereskedõjével.

10

Ábra26

2-17

307.U.0410.hu.6.02-AGROPLUS 310-2-17 2-17

3/18/2010 9:33:20 PM


BIZTONSÁG

1

Rendszeresen ellenõrizze valamennyi anya és csavar, fõleg a kerék- és abroncsanyák meghúzását. A meghúzást az elõírt nyomatékra végezze (a meghúzási nyomaték értékei a Karbantartási fejezetben találhatók).

2 3 4 5 6 7 8 9 10 2-18

307.U.0410.hu.6.02-AGROPLUS 310-2-18 2-18

3/18/2010 9:33:20 PM


1

BIZTONSÁG 2.7 - ROPS (BORULÁS ELLEN VÉDŐ SZERKEZET) Kutatási és statisztikai tanulmányok kimutatták, hogy a biztonsági bukórudak alkalmazása és a biztonsági övek használata drasztikusan lecsökkentette a baleseti sérülések számát (és majdnem teljesen kiküszöbölte a halálos sérüléseket), amelyek akkor keletkeztek, amikor a traktor a vezető hibájának eredményeképpen felborult.

E szabály alól kivételt csak az “alacsony” traktorok képeznek, amikor azokat korlátozott magasságú területeken (pl. gyümölcsösökben, gépszínekben stb.) használnak. Az ilyen típusú traktorok összehajtható bukórudakkal vannak felszerelve, amelyeket ideiglenesen le lehet süllyeszteni. A biztonsági övet CSAK ilyen feltételek mellett nem kell bekötni.

Ábra27

4

3

2

Napjainkban, valamennyi traktort fel kell szerelni a nemzetközi OCDE szabványok szerint jóváhagyott biztonsági bukórudakkal vagy biztonsági kabinnal. Azonban ezeknek a biztonsági eszközöknek a jelenléte egymagában nem elég a teljes védelem garantálására, ha a kezelő nem biztosítja azok megfelelő használatát. A biztonsági öv egy másik fontos biztonsági eszköz, amit viselni kell, amikor a traktor mozgásban van, kivéve az alább leírt esetet.

Amikor az összehajtható bukórúddal felszerelt traktort olyan helyzetben használják, ahol a bukórudat le kell süllyeszteni, a biztonsági övet csak addig nem kell használni, amíg a bukórúd a lesüllyesztett helyzetben van. Ez lehetővé teszi a kezelőnek, hogy kiugorjon a traktorból, amikor az felborulni készül. Azonban a biztonsági övet használni kell, amikor a traktort a bukórúd felemelt helyzetében használják.

5

FONTOS

A biztonsági bukórúd által nyújtott védelem mértéke csökken, ha az eszköz sérült, vagy módosított. Ha a bukórúd olyan balesetben vett részt, amelyben a traktor felborult, vagy amit bármi módon módosítottak, azt azonnal ki kell cserélni.

6

FONTOS

A biztonsági bukórudat, a vezetőülést és a biztonsági rendszer valamennyi rögzítését alaposan ellenőrizni kell bármiféle baleset után, és bármely sérült alkatrészt ki kell cserélni. TILOS a biztonsági szerkezeten javítást vagy hegesztést végezni. SOHA NE végezzen semmilyen módosítást a biztonsági kabinon. Például, szigorúan tilos az ROPS-en lyukat fúrni vagy hegesztést végezni tartozékok felszerelése céljából.

7

Fontos:

8

2.7.1 - ROPS-FOPS-OPS ROPS ROPS (Borulás ellen védő szerkezet) azonosítja a traktoron a kezelő kockázatának elkerülése vagy korlátozása céljára felszerelt védőszerkezetet a traktor normál üzemben bekövetkező felborulása esetére.

9

FOPS

10

FOPS (Leeső tárgyak ellen védő szerkezet) azonosítja a traktoron a kezelő kockázatának elkerülése vagy korlátozása céljára felszerelt védőszerkezetet a traktor normál üzemében bekövetkező leeső tárgyak esetére.

2-19

307.U.0410.hu.6.02-AGROPLUS 310-2-19 2-19

3/18/2010 9:33:20 PM


BIZTONSÁG

1

VESZÉLY Ez a traktor nincs felszerelve FOPS szerkezettel. Ha a munkát olyan területen kell végezni, ahol fennáll a fentről leeső tárgyak kockázata, konzultáljon a márkakereskedőjével arról, hogy a traktor felszerelhető-e megfelelő védőszerkezettel.

2 OPS (Kezelői jelenlétet érzékelő rendszer) OPS (Kezelői jelenlétet érzékelő rendszer) azonosítja a traktoron a kezelő sérülési kockázatának elkerülése vagy korlátozása céljára felszerelt védőszerkezetet a kezelői munkahely területére behatoló tárgyak által okozott sérülés esetére.

3

VESZÉLY Ez a traktor nincs felszerelve OPS szerkezettel. Ha a munkát olyan területen kell végezni, ahol fennáll tárgyaknak a kezelői munkaterületre behatolásának kockázata, konzultáljon a márkakereskedőjével arról, hogy a traktor felszerelhető-e megfelelő védőszerkezettel.

4

2.7.2 - Veszélyes anyagok használata VESZÉLY

5

Az ROPS szerkezettel felszerelt traktor nem nyújt semmiféle védelmet a veszélyes anyagok használata esetére. Használja az adott feladathoz és a vonatkozó anyagokhoz alkalmas valamennyi személyi védőfelszerelést a törvényi követelményeknek megfelelően. Ha a vegyi anyag gyártójának a veszélyes anyagok (például rovarirtók) használatára vonatkozó utasításai előírják a személyi védőfelszerelések használatát, akkor az említett védőfelszereléseket használni kell a termék permetezésénél is.

6 7 8 9 10 2-20

307.U.0410.hu.6.02-AGROPLUS 310-2-20 2-20

3/18/2010 9:33:20 PM


1

BIZTONSÁG 2.8 - BIZTONSÁGI KABIN Kutatási és statisztikai tanulmányok kimutatták, hogy a biztonsági kabinok alkalmazása és a biztonsági övek használata drasztikusan lecsökkentette a baleseti sérülések számát (és majdnem teljesen kiküszöbölte a halálos sérüléseket), amelyek akkor keletkeztek, amikor a traktor a vezető hibájának eredményeképpen felborult.

Ábra28

4

3

2

Napjainkban, valamennyi traktort fel kell szerelni a nemzetközi OCDE szabványok szerint jóváhagyott biztonsági kabinnal. Azonban ezeknek a biztonsági eszközöknek a jelenléte egymagában nem elég a teljes védelem garantálására, ha a kezelő nem biztosítja azok megfelelő használatát. A biztonsági öv egy másik fontos biztonsági eszköz, amit viselni kell, amikor a traktor mozgásban van, kivéve az alább leírt esetet.

FONTOS

Fontos: A biztonsági kabint, a vezetőülést és a biztonsági rendszer valamennyi rögzítését alaposan ellenőrizni kell bármiféle baleset után, és bármely sérült alkatrészt ki kell cserélni. TILOS a biztonsági szerkezeten javítást vagy hegesztést végezni. SOHA NE végezzen semmilyen módosítást a biztonsági kabinon. Például, szigorúan tilos a kabinon lyukat fúrni vagy hegesztést végezni tartozékok felszerelése céljából.

6

5

A biztonsági kabin által nyújtott védelem mértéke csökken, ha az eszköz sérült, vagy módosított. Az olyan kabint, ami balesetet szenvedett, amikor a traktor felborult, vagy amit bármi módon módosítottak, azonnal ki kell cserélni.

A biztonsági kabint arra terveztük, hogy védelmet nyújtson abban az esetben, ha a traktor felborul, de csak csökkent védelmet nyújt, ha a traktort olyan környezetben használják, ahol nehéz tárgyak leesésének kockázata áll fenn (például, bányákban, építkezési helyszíneken stb.). Ilyen esetekre a törvény előírja a Leeső Tárgyak Ellen Védő Szerkezetek (FOPS) néven ismert speciális védőeszközök alkalmazását, ami ezen a traktoron NINCS felszerelve.

7

FONTOS

2.8.1 - Vészkijáratok

Hátsó ablaktábla (minden traktoron)

Elülső ablak (a nyitható elülső ablakos változatoknál).

8

Ha a kijárás a kabinajtókon gátolva van (egy balesetet vagy felborulást követően), az ajánlott biztonsági kijáratok az alábbiak:

9

2.8.2 - ROPS-FOPS-OPS ROPS

10

ROPS (Borulás ellen védő szerkezet) azonosítja a traktoron a kezelő kockázatának elkerülése vagy korlátozása céljára felszerelt védőszerkezetet a traktor normál üzemben bekövetkező felborulása esetére.

2-21

307.U.0410.hu.6.02-AGROPLUS 310-2-21 2-21

3/18/2010 9:33:20 PM


BIZTONSÁG

1

FOPS FOPS (Leeső tárgyak ellen védő szerkezet) azonosítja a traktoron a kezelő kockázatának elkerülése vagy korlátozása céljára felszerelt védőszerkezetet a traktor normál üzemében bekövetkező leeső tárgyak esetére. VESZÉLY

2

Alap konfigurációban ez a traktor nincs felszerelve FOPS szerkezettel. Ha a munkát olyan területen kell végezni, ahol fennáll a fentről leeső tárgyak kockázata, konzultáljon a márkakereskedőjével arról, hogy a traktor felszerelhető-e megfelelő védőszerkezettel.

3

OPS (Kezelői jelenlétet érzékelő rendszer) OPS (Kezelői jelenlétet érzékelő rendszer) azonosítja a traktoron a kezelő személyi sérülési kockázatának elkerülése vagy korlátozása céljára felszerelt védőszerkezetet a kezelői munkahely területére behatoló tárgyak által okozott sérülés esetére. VESZÉLY

4

Alap konfigurációban ez a traktor nincs felszerelve OPS szerkezettel. Ha a munkát olyan területen kell végezni, ahol fennáll tárgyaknak a kezelői munkaterületre behatolásának kockázata, konzultáljon a márkakereskedőjével arról, hogy a traktor felszerelhető-e megfelelő védőszerkezettel.

2.8.3 - Veszélyes anyagok használata

5

Az EN 15695-1 európai szabvány alkalmazható a mezőgazdasági vagy erdőgazdasági traktorok és az önjáró permetezőgépek kabinjaira. A szabvány célja veszélyes anyagok használata esetén a kabinok osztályozása a kezelő számára nyújtott védelem foka szerint.

6

A traktorkabinok, bár zártak, nem nyújtanak védelmet a veszélyes anyagok belégzése ellen. Ha a gyártó utasításai az ilyen anyagok használatához személyi védőfelszerelés használatát ajánlják, viselje a védőfelszerelést még a kabinban is. Kerülje a rovarirtó anyagokkal való érintkezést. A traktorkabinok nem nyújtanak védelmet a veszélyes rovarirtó szerek belégzése ellen. Kérjük, kövesse aprólékos gondossággal a gyártónak a rovarirtó szerek használatára és kezelésére vonatkozó utasításait. Mindig viselje a szükséges személyi védőfelszerelést (légzőkészülék, maszk stb.), még a fülkében is. VESZÉLY

7

Használja az adott feladathoz és a vonatkozó anyagokhoz alkalmas valamennyi személyi védőfelszerelést az Ön országában hatályos törvényi követelményeknek megfelelően. A kabinok 4 kategóriába vannak sorolva a nyújtott védelemnek megfelelően:

8

1. kategória: Ez a kabin nem nyújt védelmet a veszélyes anyagok ellen.

2. kategória: A kabin kizárólag por ellen nyújt védelmet.

3. kategória: A kabin por és aeroszol ellen nyújt védelmet.

4. kategória: A kabin por, aeroszol és vegyi párák ellen nyújt védelmet.

9

Szakkifejezések és meghatározások: ●

Por: Általános kifejezés finom részecskék meghatározására.

Aeroszol: Szilárdanyag-szuszpenzió, folyadék vagy szilárd és folyékony részecskék gáznemű közegben.

Pára: Olyan anyag gáznemű fázisa, amelynek folyadék vagy szilárd állapota stabil 20 °C hőmérsékleten és 1 bar nyomáson.

10

A traktorok e sorozatán felszerelt kabinok besorolási kategóriáját az alábbiakban ismertetjük.

2-22

307.U.0410.hu.6.02-AGROPLUS 310-2-22 2-22

3/18/2010 9:33:21 PM


1

BIZTONSÁG

ROPS

(borulás

AGROPLUS 310 -> 5001

AGROPLUS 320 -> 1001

AGROPLUS 320 -> 5001

2

2

2

2

AGROPLUS 410 -> 1001

AGROPLUS 410 -> 5001

AGROPLUS 420 PROFILINE

2

2

2

elleni

KABIN - veszélyes anyagok elleni védelmi kategória

2

14 - Fülke / védőszerkezet)

AGROPLUS 310 -> 1001

10

9

8

7

6

5

4

KABIN - veszélyes anyagok elleni védelmi kategória

3

14 - Fülke / ROPS (borulás elleni védőszerkezet)

2-23

307.U.0410.hu.6.02-AGROPLUS 310-2-23 2-23

3/18/2010 9:33:21 PM


BIZTONSÁG

1

2.9 - A TRAKTOR LESZERELÉSE ÉS HULLADÉKBA HELYEZÉSE 2.9.1 - A traktor üzemen kívül helyezése

2

Amikor a traktor működésképtelenné válik, vigye el megfelelő helyre, ahol használaton kívül lehet tárolni, és tegyen rá jól látható tájékoztatót, amely közli a traktor üzemen kívüli státuszát.

2.9.2 - A traktor leszerelése és hulladékba helyezése A traktor tartalmaz:

3

Folyadékokat (hidraulikus rendszer, hűtőrendszer stb.);

Gázt (légkondicionáló rendszer, akkumulátorok stb.).

Savat (akkumulátorok);

Nehéz gépelemeket;

4

VIGYÁZAT A traktort kizárólag engedéllyel rendelkező, képesített vállalatok szedhetik szét.

Amennyiben új traktort kíván vásárolni, közvetlenül a márkakereskedőnek vigye el a régit.

5

Egyes országokban a jogszabályok kimondják, hogy a traktort (rendszámtáblával, naplóval, valamint a tulajdonosi bizonylattal vagy kiegészítő dokumentációval együtt) átvevő szervezetnek a traktor bizományba adása idején átvételi igazolást kell kibocsátania, amely a traktor bizományba adását követően minden fajta felelősség (büntetések, balesetek stb.) alól mentesíti a felhasználót. A dokumentumnak a bontó engedélyének az adatait is tartalmaznia kell.

6

A traktor acél-, alumínium- és műanyag elemekből áll: ennélfogva az anyagok nagy része újrahasznosítható, így a selejtezési eljárásnak az anyagok rendszerezését is magában kell foglalnia a későbbi ismételt felhasználás vagy szelektív hulladékba helyezés megkönnyítése érdekében. FONTOS A traktor anyagai közül egyik sem mérgező vagy káros, így óvintézkedések nélkül kezelhetők.

7 FONTOS A kenőanyagokat és üzemanyagokat a környezetvédelmi jogszabályok szerint kell hulladékba helyezni.

8 FONTOS Kizárólag megfelelő szerszámokat és emelő berendezéseket használjon, mégpedig a vonatkozó jogszabályok és rendelkezések szerint.

9 10 2-24

307.U.0410.hu.6.02-AGROPLUS 310-2-24 2-24

3/18/2010 9:33:21 PM


1

BIZTONSÁG 2.10 - BIZTONSÁGI MATRICÁK

2

2.10.1 - Ragasztott biztonsági figyelmeztető matricák

1 5 8

3

12 7

4

11

9 7 12

6

5

3

4

7

12 6

2

9

8

6 12

10

Ábra29

2-25

307.U.0410.hu.6.02-AGROPLUS 310-2-25 2-25

3/18/2010 9:33:21 PM


BIZTONSÁG

1 10

2

8 12 7

9

3 3

4

7 12 11

5 10 4

6

12 6 5

2

7

6 12

1

8 Ábra30 FONTOS

9

MINDIG tartsa a biztonsági címkéket tisztán és olvasható állapotban. Cserélje ki a hiányzó vagy sérült, vagy festékkel eltörölt címkéket. Új címkék beszerezhetők az Ön márkakereskedőjétől. A biztonsági címkék helyei és a címkék alkatrészkódjai a megrendeléshez a jelen fejezetben találhatók. Ha a biztonsági címke kicserélt alkatrészen van, gondoskodjon arról, hogy azonos címke kerüljön az új alkatrészre is. Ne használjon üzemanyagot vagy oldószereket stb. a biztonsági címkék tisztítására. Erre a célra használjon tiszta rongyot és szappanos vizet.

10

A biztonsági matricák helye

2-26

307.U.0410.hu.6.02-AGROPLUS 310-2-26 2-26

3/18/2010 9:33:21 PM


1

BIZTONSÁG 1. Elhelyezés: Bal oldali oszlopon (platós traktoron), a jobb oldali elülső alsó ablakon (kabinos traktoron) CÍM

SZÖVEG

KÉP

2.9939.272.0

-

A működtetést megelőzően olvassa el és tartsa be a használati utasításokat és a biztonsági óvintézkedéseket.

3

2

KÓD

2.9939.272.0

2. Elhelyezés: a TLT-védőburkolatok felett. SZÖVEG

KÉP

2.9939.274.0

-

Legyen nagyon óvatos, amikor a TLT-t használja. Olvassa el a felhasználói és karbantartási kézikönyvben közölt utasításokat

4

CÍM

5

KÓD

6

2.9939.274.0

3. Elhelyezés: az indítómotor mágneskapcsolóján.

2.9939.295.0

SZÖVEG

KÉP

-

Ne másszon fel a traktorra, amíg mozgásban van Az elektromos rendszereken végzett munkánál tegyen meg minden megfelelő óvintézkedést Vegye le a negatív kábeleket az akkumulátorokról, mielőtt a mágneskapcsoló burkolatát eltávolítja, és az elektromos rendszer karbantartását megkezdi. Olvassa el a felhasználói és karbantartási kézikönyvben közölt utasításokat

7

CÍM

2.9939.295.0

8

KÓD

4. Elhelyezés: Jobb oldali sárhányón (platós traktoron), a vezetőülés jobb oldali ablakán, az oszlophoz közel (kabinos traktoron) CÍM

SZÖVEG

KÉP

2.9939.296.0

-

Mindig csatolja be a biztonsági övet. Olvassa el a felhasználói és karbantartási kézikönyvben közölt utasításokat

10

9

KÓD

2.9939.296.0

2-27

307.U.0410.hu.6.02-AGROPLUS 310-2-27 2-27

3/18/2010 9:33:21 PM


BIZTONSÁG

1

5. Elhelyezés: a fék- és kuplungolajtartályon

2

KÓD

CÍM

SZÖVEG

2.9939.297.0

-

A fékfolyadék utántöltése előtt tekintse meg a használati és karbantartási kézikönyvet

KÉP

2.9939.297.0

6. Elhelyezés: A jobb oldali és bal oldali hátsó sárhányókon. CÍM

SZÖVEG

2.9939.271.0

VESZÉLY

Álljon távol, amikor a kezelőszerveket használja a 3 pont függesztőszerkezet mozgatásához.

KÉP

3

KÓD

2.9939.271.0

4

7. Elhelyezés: a motor hűtőradiátorának jobb és bal oldalán. CÍM

SZÖVEG

2.9939.273.0

VESZÉLY

Tartsa a kezét távol a ventilátortól és a szíjaktól, amikor a motor jár.

KÉP

5

KÓD

6 2.9939.273.0

8. Elhelyezés: A motorhűtőkör táguló tartályán.

7

KÓD

8

2.9939.280.0

CÍM

SZÖVEG

VESZÉLY

Ne vegye le a táguló tartály sapkáját, amíg a motor forró, mert az áramkör nyomás alatt van, és ez a kezelő sérülését okozhatja. Olvassa el a felhasználói és karbantartási kézikönyvben közölt utasításokat.

KÉP

2.9939.280.0

9 10 2-28

307.U.0410.hu.6.02-AGROPLUS 310-2-28 2-28

3/18/2010 9:33:22 PM


1

BIZTONSÁG 9. Elhelyezés: Motorhűtő rendszer radiátora. CÍM

SZÖVEG

KÉP

2.9939.329.0

Figyelmeztetések

Tekintse meg a használati és karbantartási kézikönyvet a hűtőrendszerben használandó folyadék típusának megállapításához.

3

2

KÓD

2.9939.329.0

4

10. Elhelyezés: Az elülső és hátsó tetőablakokon. CÍM

SZÖVEG

KÉP

2.9939.450.0

-

A vészkijáratot jelzi, amit abban az esetben kell használni, amikor a kabint nem lehet az ajtókon keresztül elhagyni.

5

KÓD

2.9939.450.0

11. Elhelyezés: A motorháztető elülső rácsán.

2.9939.465.0

SZÖVEG

KÉP

-

Vigyázat, általános veszély! Legyen óvatos a mozgó alkatrészeknél - nyírási veszély! Óvakodjon a forró alkatrészektől! Egyes alkatrészek nagyon magas hőmérsékletet érhetnek el. Égési kockázat!

6

CÍM

12. Elhelyezés: A motorhűtő radiátor jobb és bal oldalán, a bal és jobb oldali panelokon és a hátsó vezérlőszelepeken. CÍM

SZÖVEG

KÉP

2.9939.449.0

VESZÉLY

Veszély - nagyon forró alkatrészek! Égési veszély érintés esetén

9

8

KÓD

7

KÓD

10

2.9939.449.0

2-29

307.U.0410.hu.6.02-AGROPLUS 310-2-29 2-29

3/18/2010 9:33:22 PM


BIZTONSÁG

1 2 3 4 5 SZÁNDÉKOSAN ÜRESEN HAGYOTT OLDAL 6 7 8 9 10 2-30

307.U.0410.hu.6.02-AGROPLUS 310-2-30 2-30

3/18/2010 9:33:22 PM


1 2 3 4 5 10

9

8

7

6

3 - ISMERKEDÉS A TRAKTORRAL

307.U.0410.hu.6.02-AGROPLUS 310-3-1 3-1

3/18/2010 9:33:22 PM


ISMERKEDÉS A TRAKTORRAL

1

3.1 - A TRAKTOR KÜLSŐ NÉZETE 3.1.1 - Bukórúddal szerelt traktor külső nézete

2 3 4 5 Ábra31 - Biztonsági bukórúddal felszerelt négykerék-meghajtású traktor elölnézete

6 7 8 9 10

Ábra32 - Biztonsági bukórúddal felszerelt négykerék-meghajtású traktor hátulnézete

3-2

307.U.0410.hu.6.02-AGROPLUS 310-3-2 3-2

3/18/2010 9:33:22 PM


Ábra33 - Biztonsági bukórúddal felszerelt kétkerék-meghajtású traktor elölnézete

5

4

3

2

1

ISMERKEDÉS A TRAKTORRAL

9

8

7

6

3.1.2 - Biztonsági kabinnal felszerelt traktor külső nézete

10

Ábra34 - Standard kabinnal felszerelt négykerék-meghajtású traktor elölnézete

3-3

307.U.0410.hu.6.02-AGROPLUS 310-3-3 3-3

3/18/2010 9:33:23 PM


ISMERKEDÉS A TRAKTORRAL

1 2 3 4 5

Ábra35 - Standard kabinnal felszerelt négykerék-meghajtású traktor hátulnézete

6 7 8 9 Ábra36 - Tetőablakos biztonsági kabinnal felszerelt négykerék-meghajtású traktor elölnézete

10 3-4

307.U.0410.hu.6.02-AGROPLUS 310-3-4 3-4

3/18/2010 9:33:23 PM


1

ISMERKEDÉS A TRAKTORRAL 3.2 - HOZZÁFÉRÉS A VEZETŐÜLÉSHEZ 3.2.1 - Bejutás a vezetőhelyre platós és bukórudas (ROPS) traktorok esetén

2

Fellépők és korlát A vezetőhelyre bejutást lépcsők (1) biztosítják két csúszásmentes lépcsőfokkal és a fellépő előtt elhelyezett korláttal (2).

3

2

Ábra37

4

1

3.2.2 - Bejutás a vezetőhelyre kabinos traktor esetén

2

2

6

A vezetőhelyre bejutást széles lépcsők (1) teszik lehetővé két vagy három csúszásmentes lépcsőfokkal és két korláttal (2), melyek egyike az ajtón és a másik a zár mellett van elhelyezve.

5

Fellépők és korlát

Ábra38

7

1

Külső zár

8

A kulccsal működő zárakkal felszerelt széles ajtók könnyű bejutást biztosítanak a kabinba. Fordítsa a kulcsot jobbra az ajtó zárásához, és balra az ajtó nyitásához. Kettős zárású kilincsek segítenek megakadályozni az ajtók véletlen nyitását.

1

9

Ha nincs kulccsal bezárva, nyomja meg az (1) gombot az ajtóknak kívülről kinyitásához.

10

Ábra39

3-5

307.U.0410.hu.6.02-AGROPLUS 310-3-5 3-5

3/18/2010 9:33:23 PM


ISMERKEDÉS A TRAKTORRAL

1

Belső zár Az ajtók nyitását belülről a kezelő melletti ajtózáron elhelyezett kar (2) kifelé mozgatásával lehet elérni.

2

2

3 Ábra40

4 5 6 7 8 9 10 3-6

307.U.0410.hu.6.02-AGROPLUS 310-3-6 3-6

3/18/2010 9:33:23 PM


1

ISMERKEDÉS A TRAKTORRAL 3.3 - ÜLÉS 3.3.1 - Kezelőülések ●

MSG83/7L ülés mechanikus felfüggesztéssel és PVC-kárpitozással, platós és borulás elleni védőszerkezettel (ROPS) felszerelt traktorokhoz.

MSG83/7L ülés mechanikus felfüggesztéssel és szövetkárpitozással, kabinnal felszerelt traktorokhoz.

MSG93/721 ülés pneumatikus felfüggesztéssel és szövetkárpitozással, kabinnal felszerelt traktorokhoz.

3

Az alábbi vezetőülések a hidraulikus irányváltóval felszerelt traktorokhoz kaphatók:

2

A mechanikus irányváltóval felszerelt traktorokhoz az alábbi vezetőülések kaphatók:

MSG83/721 ülés mechanikus felfüggesztéssel és PVC-kárpitozással, platós és borulás elleni védőszerkezettel (ROPS) felszerelt traktorokhoz.

MSG83/721” ülés mechanikus felfüggesztéssel és szövetkárpitozással, kabinnal felszerelt traktorokhoz.

MSG93/721 ülés pneumatikus felfüggesztéssel és szövetkárpitozással, kabinnal felszerelt traktorokhoz.

4

3.3.2 - “GRAMMER MSG83/7L” ülés mechanikus felfüggesztéssel és PVC-kárpitozással VESZÉLY

5

Soha ne állítson az ülés helyzetén, amíg a traktor mozgásban van.

10

9

8

7

Az ülést be lehet állítani a kívánt magasságra és előre/hátra helyzetbe; ezért tökéletesen beállítható a vezető súlyához és termetéhez.

6

A kényelmes vezetőülés körvonala anatómiailag van kialakítva, és csúszásmentes anyaggal van kárpitozva.

3-7

307.U.0410.hu.6.02-AGROPLUS 310-3-7 3-7

3/18/2010 9:33:23 PM


ISMERKEDÉS A TRAKTORRAL

1 2 3 1

2

4 4 3

5

Ábra41 - “GRAMMER MSG83/7L” ülés Kar az ülés előre/hátra helyzetének beállítására 1. 2. Ülésrugó-szilárdság beállító karja 3. Magasságbeállító forgatógomb 4. Ülésszilárdság-beállítás jelzője

6 Ülésbeállítások 1 Ülés előre/hátra beállítás

7

Húzza a kart (1) felfelé az ülés előre vagy hátra mozgatásához, a vezető termetéhez és személyi igényeihez igazítva. 1

8 Ábra42

9 10 3-8

307.U.0410.hu.6.02-AGROPLUS 310-3-8 3-8

3/18/2010 9:33:23 PM


1

ISMERKEDÉS A TRAKTORRAL 2 Ülésrugó-szilárdság beállítása Mozdítsa a kart (2) az óramutató járásával megegyező vagy ellentétes irányban a szilárdságnak a vezető súlyához igazított növelésére vagy csökkentésére. A jelző (5) az ülésszilárdság beállítási szintjét mutatja.

2

2

Ábra43

3

5

3 Magasságállítás

4

Forgassa a forgatógombot (3) a 0 helyzetből a 3-as helyzetbe az ülés emeléséhez és süllyesztéséhez. A választott helyzetet a forgatógomb mellett lévő sárga jelző mutatja.

5

3

Ábra44

3.3.3 - GRAMMER MSG83/7L” ülés mechanikus felfüggesztéssel és szövetkárpitozással

6

VESZÉLY Soha ne állítson az ülés helyzetén, amíg a traktor mozgásban van.

10

9

8

Az ülést be lehet állítani a kívánt magasságra és előre/hátra helyzetbe; ezért tökéletesen beállítható a vezető súlyához és termetéhez.

7

A kényelmes vezetőülés körvonala anatómiailag van kialakítva, és csúszásmentes anyaggal van kárpitozva.

3-9

307.U.0410.hu.6.02-AGROPLUS 310-3-9 3-9

3/18/2010 9:33:24 PM


ISMERKEDÉS A TRAKTORRAL

1 2 3 1

2

4 4 3

5

Ábra45 - “GRAMMER MSG83/7L” ülés 1. 2. 3. 4.

Kar az ülés előre/hátra helyzetének beállítására Ülésrugó-szilárdság beállító karja Magasságbeállító forgatógomb Ülésszilárdság-beállítás jelzője

6 Ülésbeállítások 1 Ülés előre/hátra beállítás

7

Húzza a kart (1) felfelé az ülés előre vagy hátra mozgatásához, a vezető termetéhez és személyi igényeihez igazítva. 1

8 Ábra46

9 10 3-10

307.U.0410.hu.6.02-AGROPLUS 310-3-10 3-10

3/18/2010 9:33:24 PM


1

ISMERKEDÉS A TRAKTORRAL 2 Ülésrugó-szilárdság beállítása Mozdítsa a kart (2) az óramutató járásával megegyező vagy ellentétes irányban a szilárdságnak a vezető súlyához igazított növelésére vagy csökkentésére. A jelző (4) az ülésszilárdság beállítási szintjét mutatja.

2

2

Ábra47

3

4

3 Magasságállítás

4

Forgassa a forgatógombot (3) a 0 helyzetből a 3-as helyzetbe az ülés emeléséhez és süllyesztéséhez. A választott helyzetet a forgatógomb mellett lévő sárga jelző mutatja.

5

3

Ábra48

6

3.3.4 - “GRAMMER MSG83/721” ülés mechanikus felfüggesztéssel és PVCkárpitozással VESZÉLY

A kényelmes vezetőülés körvonala anatómiailag van kialakítva, és csúszásmentes anyaggal van kárpitozva.

10

9

8

Az ülést be lehet állítani a kívánt magasságra, előre/hátra helyzetbe és háttámladőlésre; ezért tökéletesen beállítható a vezető súlyához és termetéhez.

7

Soha ne állítson az ülés helyzetén, amíg a traktor mozgásban van.

3-11

307.U.0410.hu.6.02-AGROPLUS 310-3-11 3-11

3/18/2010 9:33:24 PM


ISMERKEDÉS A TRAKTORRAL

1 7

6

2 6

3 4

1

2

4 3 5

5

Ábra49 - “GRAMMER MSG83/721” ülés

6

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Kar az ülés előre/hátra helyzetének beállítására Ülésrugó-szilárdság beállító karja Magasságbeállító forgatógomb Kar az ülés szögének beállításához Ülésszilárdság-beállítás jelzője Állítható kartámaszok Fejtámasz FONTOS

7

A berregő körülbelül 10 másodpercig szól, ha a motort úgy állítják le, hogy előtte nem húzták be a rögzítőféket. A riasztás akkor is megszólal, ha a vezető elhagyja az ülését, mialatt a motor még jár.

Ülésbeállítások

8

1 Ülés előre/hátra beállítás Húzza a kart (1) felfelé az ülés előre vagy hátra mozgatásához, a vezető termetéhez és személyi igényeihez igazítva. 1

9 10

Ábra50

3-12

307.U.0410.hu.6.02-AGROPLUS 310-3-12 3-12

3/18/2010 9:33:24 PM


1

ISMERKEDÉS A TRAKTORRAL 2 Ülésrugó-szilárdság beállítása Mozdítsa a kart (2) az óramutató járásával megegyező vagy ellentétes irányban a szilárdságnak a vezető súlyához igazított növelésére vagy csökkentésére. A jelző (5) az ülésszilárdság beállítási szintjét mutatja.

2

2

Ábra51

3

5

3 Magasságállítás

4

Forgassa a forgatógombot (3) a 0 helyzetből a 3-as helyzetbe az ülés emeléséhez és süllyesztéséhez. A választott helyzetet a forgatógomb mellett lévő sárga jelző mutatja.

5

3

Ábra52

4 Az ülés szögének beállítása

6

A háttámla szögének változtatásához húzza felfelé a kart (4) a vezető igényeinek megfelelően.

7

4

Ábra53

5 Az oldalsó kartámaszok beállítása

8

Húzza kartámaszokat (6) felfelé azok függőleges helyzetben való reteszelésére a vezető személyi igényeinek megfelelően. 6

9

6

10

Ábra54

3-13

307.U.0410.hu.6.02-AGROPLUS 310-3-13 3-13

3/18/2010 9:33:25 PM


ISMERKEDÉS A TRAKTORRAL

1

6 A fejtámasz beállítása

7

Húzza a fejtámaszt (7) felfelé a magasságának beállításához. A fejtámasz teljes eltávolításához húzza a fejtámaszt felfelé, azután oldja ki a reteszelőfüleket.

2 3

Ábra55

3.3.5 - GRAMMER szövetkárpitozással

MSG83/721”

ülés

mechanikus

felfüggesztéssel

és

4

VESZÉLY Soha ne állítson az ülés helyzetén, amíg a traktor mozgásban van.

A kényelmes vezetőülés körvonala anatómiailag van kialakítva, és csúszásmentes anyaggal van kárpitozva.

5

Az ülést be lehet állítani a kívánt magasságra, előre/hátra helyzetbe és háttámladőlésre; ezért tökéletesen beállítható a vezető súlyához és termetéhez. 7

6

6

6

7 4

8

1

2

3 5

9 Ábra56 - “GRAMMER MSG83/721” ülés

10

1. 2. 3. 4. 5.

Kar az ülés előre/hátra helyzetének beállítására Ülésrugó-szilárdság beállító karja Magasságbeállító forgatógomb Kar az ülés szögének beállításához Ülésszilárdság-beállítás jelzője 3-14

307.U.0410.hu.6.02-AGROPLUS 310-3-14 3-14

3/18/2010 9:33:25 PM


1

ISMERKEDÉS A TRAKTORRAL

7

2

6

3

6

4

1

4

2

3

5

5

Ábra56 - “GRAMMER MSG83/721” ülés Állítható kartámaszok 6. 7. Fejtámasz

A berregő figyelmeztető hang körülbelül 10 másodpercig szól, ha a motort úgy állítják le, hogy előtte nem húzták be a rögzítőféket. A riasztás akkor is megszólal, ha a vezető elhagyja az ülését, mialatt a motor még jár.

6

FONTOS

7

Ülésbeállítások 1 Ülés előre/hátra beállítás Húzza a kart (1) felfelé az ülés előre vagy hátra mozgatásához, a vezető termetéhez és személyi igényeihez igazítva.

10

Ábra57

9

8

1

3-15

307.U.0410.hu.6.02-AGROPLUS 310-3-15 3-15

3/18/2010 9:33:25 PM


ISMERKEDÉS A TRAKTORRAL

1

2 Ülésrugó-szilárdság beállítása Mozdítsa a kart (2) az óramutató járásával megegyező vagy ellentétes irányban a szilárdságnak a vezető súlyához igazított növelésére vagy csökkentésére. A jelző (5) az ülésszilárdság beállítási szintjét mutatja.

2

2 5

3

Ábra58

3 Magasságállítás Forgassa a forgatógombot (3) a 0 helyzetből a 3-as helyzetbe az ülés emeléséhez és süllyesztéséhez. A választott helyzetet a forgatógomb mellett lévő sárga jelző mutatja.

4 3

5 Ábra59

4 Az ülés szögének beállítása A háttámla szögének változtatásához húzza felfelé a kart (4) a vezető igényeinek megfelelően.

6 4

7 Ábra60

5 Az oldalsó kartámaszok beállítása

8

Húzza kartámaszokat (6) felfelé azok függőleges helyzetben való reteszelésére a vezető személyi igényeinek megfelelően. 6 6

9 Ábra61

10 3-16

307.U.0410.hu.6.02-AGROPLUS 310-3-16 3-16

3/18/2010 9:33:25 PM


1

ISMERKEDÉS A TRAKTORRAL 6 A fejtámasz beállítása

7

Ábra62

3.3.6 - GRAMMER szövetkárpitozással

MSG93/721

ülés

pneumatikus

felfüggesztéssel

3

2

Húzza a fejtámaszt (7) felfelé a magasságának beállításához. A fejtámasz teljes eltávolításához húzza a fejtámaszt felfelé, azután oldja ki a reteszelőfüleket.

és

4

VESZÉLY

A tágasra méretezett ülés pneumatikus felfüggesztése úgy van kialakítva, hogy köröskörül jó támasztékot nyújtson, és csúszásmentes anyaggal van kárpitozva. Az ülés automatikusan önmagát beszabályozza a kezelő súlyához, plusz beállításokat végez az előre/hátra helyzetre, a háttámla szögére és a deréktámaszra; ezért tökéletesen beállítható a vezető súlyához és termetéhez.

5

Soha ne állítson az ülés helyzetén, amíg a traktor mozgásban van.

10

9

8

7

A rendszer tartalmaz egy, az ülés alapjában elhelyezett kompresszort, ami automatikusan beállítja a rugózást a kezelő súlyának megfelelően.

6

Az ülés elektropneumatikus rugózással van felszerelve, hogy még nagy sebességgel vagy durva talajon utazásnál is maximális kényelmet biztosítson; a kezelő egy légpárnán utazik, ami megvédi őt minden zökkenéstől és rázkódástól.

3-17

307.U.0410.hu.6.02-AGROPLUS 310-3-17 3-17

3/18/2010 9:33:25 PM


ISMERKEDÉS A TRAKTORRAL

1 2

5

5

5

3 6

1

4

2 1 3

5

3

4

Ábra63 - A pneumatikus felfüggesztéssel szerelt GRAMMER MSG93/721 ülés képe

6

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Kar hosszirányú beállításhoz Kar a háttámla szögének beállításához Kar az ülés magasságának beállításához, szintén a kezelő súlyának megfelelően Súlybeállítás-jelző Felhajtható kartámasz Forgatógomb a háttámla deréktámaszának beállítására

7

FONTOS A berregő körülbelül 10 másodpercig szól, ha a motort úgy állítják le, hogy előtte nem húzták be a rögzítőféket. A riasztás akkor is megszólal, ha a vezető elhagyja az ülését, mialatt a motor még jár.

8

Ülésbeállítások 1 Hosszanti beállítás Húzza fel a kart (1) az ülés előre vagy hátra mozgatásához, a vezető termetéhez és személyi igényeihez igazítva.

9 1

10

Ábra64

3-18

307.U.0410.hu.6.02-AGROPLUS 310-3-18 3-18

3/18/2010 9:33:26 PM


1

ISMERKEDÉS A TRAKTORRAL 2 A háttámla szögének beállítása A háttámla szögének beállításához húzza felfelé a kart (2) a vezető igényeinek megfelelően.

Ábra65

3

2

2

3 Az ülés magasságának beállítása szintén a kezelő súlyának megfelelően

4

Tolja a kart (3) felfelé a kompresszor indításához, ami felemeli az ülést a kívánt magasságba. Húzza a kart a levegőnek a lökésgátlóból való kiengedéséhez, és süllyessze le az ülést a kívánt helyzetbe. A választott helyzetet a forgatógomb mellett lévő jelző (4) mutatja. 3

5

4

Ábra66

4 A háttámla deréktámaszának beállítása Forgassa a forgatógombot (5) a deréktámasz mélységének növelésére vagy csökkentésére.

7

6

5

Ábra67

3.3.7 - Biztonsági öv

8

A biztonsági öv állítható. A motor beindítása előtt végezze el az alábbi beállításokat. A biztonsági öv becsatolásához dugja be a tolólemezt (1Í) a résbe (2). A biztonsági öv kioldásához nyomja meg a gombot (3).

9

1

3

Ábra68

10

2

3-19

307.U.0410.hu.6.02-AGROPLUS 310-3-19 3-19

3/18/2010 9:33:26 PM


ISMERKEDÉS A TRAKTORRAL

1

A biztonsági öv hosszát az alábbi módon lehet beállítani: ●

Húzza meg a végét (4) az öv rövidítéséhez

2 4

3

Ábra69 ●

Húzza meg a végét (5) az öv hosszabbításához

4

5

5 Ábra70

VIGYÁZAT

6

Mindig csatolja be a biztonsági övet. A biztonsági öv használata csökkenti a súlyos sérülés kockázatát baleset esetén.

7 8 9 10 3-20

307.U.0410.hu.6.02-AGROPLUS 310-3-20 3-20

3/18/2010 9:33:26 PM


1

ISMERKEDÉS A TRAKTORRAL 3.4 - KORMÁNYKERÉK 3.4.1 - Kormánykerék

2

Beállítás VESZÉLY

3

Soha ne állítson a kormánykeréken, amíg a traktor mozgásban van. Ellenőrizze, hogy a kormánykerék fixen rögzítve van, mielőtt vezetni kezd. A kormánykerék teleszkópos kivitelű, ami a dőlés és magasság beállítását egyaránt lehetővé teszi. A magasság beállításához fordítsa el az (1) gombot az óramutató járásával ellenkező irányban a kormányoszlop kireteszeléséhez, mozdítsa a kormánykereket a kívánt magasságra, azután reteszelje a kormányoszlopot a gombnak az óramutató járásával egyező irányban forgatásával.

5

4

1

Ábra71

6

A kormánykerék dőlésszögének állításához húzza le a (2) kart a kormányoszlop kioldásához; ekkor állítsa be a kormánykerék szögét hosszirányban, azután rögzítse a kormányoszlopot újra a karnak lefelé tolásával.

7

2

10

9

8

Ábra72

3-21

307.U.0410.hu.6.02-AGROPLUS 310-3-21 3-21

3/18/2010 9:33:26 PM


ISMERKEDÉS A TRAKTORRAL

1

3.5 - VISSZAPILLANTÓ TÜKÖRREL 3.5.1 - Külső visszapillantó tükrök biztonsági bukórúddal felszerelt traktorokhoz Nehéz manőverek végzésénél a maximum biztonsághoz létfontosságú, hogy a visszapillantó tükrök helyesen legyenek beállítva.

2

Helyezze úgy a tükröt, hogy tisztán láthassa a traktor és a munkagép oldalát a vezetőülésből. Függőleges beállítás Döntse a tükröt kézzel, hogy a legjobb kilátást nyerje a vezetőülésből.

3 4 Ábra73

A tükörkarok forognak a forgócsapjaik körül, és befordíthatók a traktor felé a jármű teljes szélességének csökkentésére.

5

Elfordítás közben a tükörkarok áthaladnak az előre beállított közbenső helyzeteken.

6 Ábra74

3.5.2 - Külső visszapillantó tükrök

7

Nehéz manőverek végzésénél a maximum biztonsághoz létfontosságú, hogy a visszapillantó tükrök helyesen legyenek beállítva. Állítsa be mindkét visszapillantó tükröt. Helyezze úgy a tükröt, hogy tisztán láthassa a traktor és a munkagép oldalát a vezetőülésből. Vízszintes beállítás

8

Lazítsa meg a forgatógombot (1), és állítsa be a kar hosszát. A beszabályozás után húzza meg a forgatógombot.

1

9 Ábra75

10 3-22

307.U.0410.hu.6.02-AGROPLUS 310-3-22 3-22

3/18/2010 9:33:27 PM


1

ISMERKEDÉS A TRAKTORRAL Függőleges beállítás

Ábra76

3

2

Döntse a tükröt kézzel, hogy a legjobb kilátást nyerje a vezetőülésből.

A tükörkarok forognak a forgócsapjaik körül, és befordíthatók a traktor felé a jármű teljes szélességének csökkentésére.

5

4

Elfordítás közben a tükörkarok áthaladnak az előre beállított közbenső helyzeteken.

Ábra77

10

9

8

7

Ha egyik vagy mindkét visszapillantó tükör véletlenül behajlik (pl. egy ütés eredményeként), állítsa le azonnal a traktort, és igazítsa vissza a tükrö(ke)t a helyes pozícióba.

6

VIGYÁZAT

3-23

307.U.0410.hu.6.02-AGROPLUS 310-3-23 3-23

3/18/2010 9:33:27 PM


ISMERKEDÉS A TRAKTORRAL

1

3.6 - MŰSZEREK ÉS TRAKTOR-KEZELŐSZERVEK 3.6.1 - Műszerek és traktor-kezelőszervek FONTOS

2

A mechanikus irányváltós változatú traktort fel lehet szerelni akár mechanikus, akár elektronikus emelővel Az ábrán bemutatott traktor mechanikus irányváltós és mechanikus emelős változatú.

3

2

1

9

3

5 6

4

7 3 4

14 4

5

17

4

10 4

12 1

2

8 3

16

6

13

15

11

7 Ábra78 - Mechanikus irányváltóval és mechanikus emelővel felszerelt traktorok kezelőszerveinek panorámanézete

8 9 10

1. Műszerpanel 2. Kormánykerék 3. Kezelőszervek a műszerfalon 4. Pedálos kapcsolók 5. Kezelőszerv tompított/távolsági fényszórókhoz/irányjelzőkhöz/kürthöz 6. Indítókapcsoló 7. Irányváltó vezérlőkar 8. Fokozat-tartományváltó kar 9. Tartományválasztó kar 10. Differenciálzár-vezérlő 11. 540/750/1000/Syncro TLT-választó 12. TLT-kuplungvezérlő 13. Elsőkerékmeghajtás-vezérlő nyomógomb 14. Emelő kezelőszervek 15. Kihelyezett szelep kezelőszervei 3-24

307.U.0410.hu.6.02-AGROPLUS 310-3-24 3-24

3/18/2010 9:33:27 PM


1

ISMERKEDÉS A TRAKTORRAL

2

1

9

2

3

5 6 7 3 4 4 17

4

3

14 10 4

12 1

2

8 3

4

16

15

13

Ábra78 - Mechanikus irányváltóval és mechanikus emelővel felszerelt traktorok kezelőszerveinek panorámanézete Elektronikus kézigázkar 16. 17. Parkoló fékkar

6

5

11

10

9

8

A traktort fel lehet szerelni akár mechanikus, akár elektronikus emelővel Az ábrán bemutatott traktor hidraulikus irányváltós és elektronikus emelős változatú.

7

FONTOS

3-25

307.U.0410.hu.6.02-AGROPLUS 310-3-25 3-25

3/18/2010 9:33:27 PM


ISMERKEDÉS A TRAKTORRAL

1 2

1 5

3 9

7

2

6

3 4

14

3

4 17

4

10 4

12 1

2

8 3

4

16

13

15

11

5 6

Ábra79 - Hidraulikus irányváltóval és elektronikus emelővel felszerelt traktorok kezelőszerveinek panorámanézete

7 8 9

1. Műszerpanel 2. Kormánykerék 3. Kezelőszervek a műszerfalon 4. Pedálos kapcsolók 5. Kezelőszerv tompított/távolsági fényszórókhoz/irányjelzőkhöz/kürthöz 6. Indítókapcsoló 7. Irányváltó vezérlőkar 8. Fokozat-tartományváltó kar 9. Tartományválasztó kar 10. Differenciálzár-vezérlő 11. 540/750/1000/Syncro TLT-választó 12. TLT-kuplungvezérlő 13. Elsőkerékmeghajtás-vezérlő nyomógomb 14. Emelő kezelőszervek 15. Kihelyezett szelep kezelőszervei 16. Elektronikus kézigázkar 17. Parkoló fékkar

10 3-26

307.U.0410.hu.6.02-AGROPLUS 310-3-26 3-26

3/18/2010 9:33:27 PM


1

ISMERKEDÉS A TRAKTORRAL 3.6.2 - Műszerpanel 6

1

6 6

2

6

6

6 16

14 P

18

STOP

12

20

8

24

Km/h mph rpm

MEM

SBA

ft m

6

3

22

10

26

AM

PM

4

1/min rpm 1/min rpm

FRONT

SYNCRO

ECO

540

%

t

%

1000

5

REAR

l/h

7

4

8

11

2

3

10

9

5

6

Ábra80 - A műszerpanel nézete

8

7

6

1. Fordulatszámláló 2. Összes üzemóra számlálója 3. TLT-fordulatszám jelzője 4. Üzemanyagszint jelzője 5. Hűtőfolyadék hőmérője 6. Jelzőfények 7. Vezérlő nyomógombok 8. Digitális óra 9. Üzemóra-számláló/Riasztásjelző 10. Irányváltó állapot kijelzője (csak hidraulikus irányváltóval felszerelt traktorokhoz) 11. Sebességmérő FONTOS:

9

Előfordulhat, hogy az alább ismertetett jelzőfények némelyike nem található meg a traktoron.

Fordulatszámláló A motor-fordulatszámmérő a motor forgási sebességét mutatja percenkénti fordulatszám (f/p) értékben.

10

A műszerfalon egy analóg fordulatszámmérő van felszerelve.

3-27

307.U.0410.hu.6.02-AGROPLUS 310-3-27 3-27

3/18/2010 9:33:27 PM


ISMERKEDÉS A TRAKTORRAL

1

Analóg fordulatszámláló 16

14

18

12

20 22

10

2

8

24

6

26

3

Ábra81

Összes üzemóra számlálója A középen lévő kijelzők második sávja a motor összes üzemóráját mutatja.

4

Km/h mph rpm

1/min rpm

5

1/min rpm SYNCRO

ECO

540

1000

Ábra82

6

TLT-fordulatszám jelzője A kijelző harmadik sávján a TLT-fordulatszám látható. Az elülső TLT kiválasztása bekapcsolja a kijelzőn lévő figyelmeztető jelzőfényeket, és amikor a teljesítményleadó tengely forogni kezd, megjeleníti annak forgási sebességét a kijelzőn.

Km/h mph rpm ft m

7

1/min rpm FRONT

1/min rpm SYNCRO

ECO

540

1000

8

Ábra83

9

A kijelző negyedik sávján a hátsó TLT fordulatszáma látható. Bekapcsolás/ kikapcsolás vezérlő A hátsó TLT kiválasztása bekapcsolja a kijelzőn lévő figyelmeztető jelzőfényeket, és amikor a teljesítményleadó tengely forogni kezd, megjeleníti annak forgási sebességét a kijelzőn. A jelzőfény kigyullad a kijelző alján, és jelzi a használatban lévő TLT típusát, SYNCRO/ECO/540/1000.

Km/h mph rpm ft m 1/min rpm 1/min rpm

10

REAR

SYNCRO

ECO

540

1000

Ábra84

3-28

307.U.0410.hu.6.02-AGROPLUS 310-3-28 3-28

3/18/2010 9:33:28 PM


1

ISMERKEDÉS A TRAKTORRAL Üzemanyagszint jelzője Ez a műszer az üzemanyagtartályban lévő üzemanyag szintjét mutatja.

3

2

Amikor a mutató a skála piros részébe lép, azt jelzi, hogy “ALACSONY AZ ÜZEMANYAGSZINT”; ezt a jelzést az oldalt elhelyezett figyelmeztető jelzőfény is megjeleníti.

Ábra85

AGROPLUS 310 -> 5001

AGROPLUS 320 -> 1001

AGROPLUS 320 -> 5001

90

90

90

90

AGROPLUS 410 -> 1001

AGROPLUS 410 -> 5001

AGROPLUS 420 PROFILINE

90

90

90

4

AGROPLUS 310 -> 1001

13 - Üzemanyagtartály

5

Tartály úrtartalma l.

13 - Üzemanyagtartály Tartály úrtartalma l.

Soha ne járassa a motort az üzemanyagtartály teljes kiürüléséig. Ha a motor azért áll le, mert a traktorból kifogyott az üzemanyag, akkor az üzemanyag-befecskendező rendszer légtelenítése szükségessé válik.

6

VIGYÁZAT

7

Hűtőfolyadék hőmérője A számlap a motor hűtőfolyadékának hőmérsékletét jelzi.

A kék zóna vége = 60°C

A piros zóna kezdete = 100°C

A piros zóna vége = 120°C

8

A színes zónák a különféle hűtőfolyadék-hőmérséklettartományokat jelzik:

Ábra86

9

Amikor a mutató belép a piros zónába, akkor egy jelzőfény kigyullad.

FONTOS

10

Ha a mutató a skála piros részébe lép, azonnal állítsa le a motort.

3-29

307.U.0410.hu.6.02-AGROPLUS 310-3-29 3-29

3/18/2010 9:33:28 PM


ISMERKEDÉS A TRAKTORRAL

1

Jelzőfények 10 8

11

9

12 15

2

6

16

STOP

P

17

3

18

4 24

3

7

1

23

19

13 14

26 MEM

5

20

SBA

25 21

2

4

22

5

Ábra87

6 7 8 9 10

1. Traktor oldallámpáinak bekapcsolása - Zöld BE - Az oldallámpák és a tompított fényszóró használatát jelzi. 2. Távolsági fényszóró - Kék BE - A távolsági fényszóró használatát jelzi 3. Irányjelzők és vészjelző villogó lámpák BE - Zöld Villognak az irányjelzők vagy az elakadásjelző lámpák működése alatt. 4. Első pótkocsi irányjelzői és vészjelző villogó lámpái BE - Zöld Villognak az irányjelzők vagy az elakadásjelző lámpák működése alatt. 5. Második pótkocsi irányjelzői és vészjelző villogó lámpái BE - Zöld Villognak az irányjelzők vagy az elakadásjelző lámpák működése alatt. 6. Alacsony fékfolyadékszint jelzőfény - Piros BE - Azt jelzi, hogy a fékfolyadék a minimum szint alatt van. 7. Pótkocsifékrendszer alacsony nyomása - Piros BE - A pótkocsifékrendszerben a hidraulikaolaj elégtelen nyomását jelzi. 8. Rögzítőfék behúzva - Piros BE - Azt jelzi, hogy a rögzítőfék be van húzva. 9. Elégtelen töltés a generátortól - Piros BE - Indítókulcs BE állásban KI - A motor beindítása után GYÚJTÁS RÁADVA, A MOTOR JÁR: ellenőrizze, hogy a generátor hajtószíja nem szakadt-e; máskülönben vegye fel a kapcsolatot egy jogosított szervizközponttal. 10. RIASZTÁS figyelmeztető jelzőfény - Narancssárga BE - A traktor hibás működési állapotát jelzi. Amikor ez a figyelmeztető jelzőfény világít, a berregő szaggatottan szól. Ebben a helyzetben a felhasználó befejezheti a munkát, és a lehető leghamarabb felkereshet egy a gyártó által jogosított szervizközpontot. 11. RIASZTÁS figyelmeztető jelzőfény - Piros BE - A traktor hibás működési állapotát jelzi. Amikor ez a figyelmeztető jelzőfény világít, a berregő folyamatosan szól. Ebben a helyzetben a felhasználónak azonnal le kell állítani a motort, és fel kell venni a kapcsolatot egy a gyártó által jogosított szervizközponttal. 12. Eltömődött szűrő vagy sebességváltó alacsony olajnyomása - Piros 3-30

307.U.0410.hu.6.02-AGROPLUS 310-3-30 3-30

3/18/2010 9:33:28 PM


1

ISMERKEDÉS A TRAKTORRAL

10

12 15

6

16

STOP

P

2

8

11

9

17

3

18

4 24 7

1

23

19

13 14

26

5

3

MEM

20

SBA

25 21

2

4

22

6 7 8 9 10

BE - Cserélje ki a sebességváltó olajszűrőjét MEGJEGYZÉS. Télen a figyelmeztető jelzőfény hosszabb ideig világíthat, amíg az olaj felmelegszik. 13. Eltömődött légtisztító - Piros BE - A légtisztító eltömődött: tisztítsa meg. 14. Eltömődött hidraulika-olajszűrő - Piros BE - Cserélje ki az olajszűrőket. 15. Alacsony motorolajnyomás - Piros BE - Indítókulcs BE állásban KI - A motor beindítása után GYÚJTÁS RÁADVA, A MOTOR JÁR: vegye fel a kapcsolatot egy jogosított szervizközponttal 16. Sebességváltó olajnyomása - Sárga BE - A kör alacsony olajnyomását jelzi. 17. Differenciálzár bekapcsolva - Narancssárga BE - A differenciálzárak működését jelzi, ami megakadályozza a kormányzást 18. Összkerékhajtás bekapcsolva - Narancssárga BE - Az elülsőkerék-hajtás működését jelzi 19. Motor előmelegítése - Sárga BE - A motor előmelegítési fázisát mutatja 20. NYÚL tartomány bekapcsolva jelzőfény - Zöld BE - Sebességválasztó gyors állásban (nyúl szimbólum) 21. TEKNŐSBÉKA tartomány bekapcsolva jelzőfény - Zöld BE - Közepes sebességtartomány választása (teknősbéka szimbólum) 22. CSIGA tartomány bekapcsolva jelzőfény - Zöld BE - Sebességválasztó lassú állásban (csiga szimbólum) 23. Sebességváltó-olaj - Sárga BE - A sebességváltó olajnyomását jelzi 24. Szakadt szíj riasztás - Piros BE - A ventilátorszíj elszakadását jelzi 25. Motorfordulatszám-memória gomb - Narancssárga BE - Azt jelzi, hogy a motor működését a memóriában tárolt fordulatszám irányítja. 26. Az ASM/SBA rendszer működése - Piros

5

Ábra87

3-31

307.U.0410.hu.6.02-AGROPLUS 310-3-31 3-31

3/18/2010 9:33:28 PM


ISMERKEDÉS A TRAKTORRAL

1 10 8

11

9

12 15

6

16

STOP

2

P

17

3

18

4 24 7

1

23

19

13 14

26

3

MEM

5

20

SBA

25 21

2

22

4 Ábra87

5

BE Az ASM/SBA rendszer működését jelzi FONTOS Ha a motor beindítása után ég a motor alacsony olajnyomás jelzőfénye, akkor kapcsolja ki a motort.

6 Paraméterek beállítása a vezérlőgombokkal A műszerfalon két gomb (1-2) van bizonyos paraméterek beállítására és bizonyos jelzések megjelenítésének beállítására. 8

7

Ha megnyomja az (1-2) gombokat néhány pillanatig, amíg egy sípjel hallhatóvá válik, Ön sorra beállíthatja az alábbi funkciókat:

8

Óra

Kerékállandó

A műszerfal-megvilágítás fényereje

6

FRONT

1

REAR

2

Ábra88

9 10 3-32

307.U.0410.hu.6.02-AGROPLUS 310-3-32 3-32

3/18/2010 9:33:29 PM


1

ISMERKEDÉS A TRAKTORRAL Digitális óra Az óra 12 órás ciklusos, és a nap megfelelő részét a kijelző a felső sorában jeleníti meg. AM - Délelőtti idő (reggel)

PM - Délutáni idő

2

AM

3

PM

Ábra89

Az idő megváltoztatásához kövesse az alábbi eljárást: Nyomja meg mindkét gombot (1-2) az óra állításának engedélyezéséhez.

Nyomja meg váltakozva az (1) gombot az órák vagy a percek választásához (a választást a megfelelő számjegyek villogása jelzi).

Nyomja meg a (2) gombot az órák/percek módosításához.

Tartsa lenyomva az (1) gombot, amíg sípjelet nem hall, majd engedje el a gombot.

PM

4

5

PM

Ábra90

Amikor ezt a beállítást végzi, a kijelzőn AM betűk láthatók a 0-12 közötti órák jelzésére, vagy PM betűk a 12-24 közötti órák jelzésére.

6

FONTOS

Kerékállandó

7

FONTOS Ezt a műveletet csak akkor kell elvégezni, amikor valamelyik jogosított műhelyünk megváltoztatja a hátsó gumiabroncsok méretét.

Röviden nyomja meg a (2) gombot a választott számjegynek egy egységgel növelésére.

Röviden nyomja meg az (1) gombot egyik számjegyről a következőre átlépéshez.

Tartsa lenyomva az (1) gombot ismét, amíg sípjelet nem hall, majd engedje el a gombot.

8

A “kerékállandó” funkció felismerése után kövesse az alábbi eljárást:

9

A felszerelt gumiabroncs típusának figyelembe vételével, írja be a megfelelő értéket a táblázatból.

Táblázat2 100 MÉTERENKÉNTI IMPULZUSOK SZÁMA

85 LE 16.9 R 30” 16.9 R 34”

GUMIABRONCS

100 MÉTERENKÉNTI IMPULZUSOK SZÁMA

100 LE 5429 5168

13,6 R 38” 420/85 R 38”

4671 4348

10

GUMIABRONCS

3-33

307.U.0410.hu.6.02-AGROPLUS 310-3-33 3-33

3/18/2010 9:33:29 PM


ISMERKEDÉS A TRAKTORRAL

1

GUMIABRONCS

100 MÉTERENKÉNTI IMPULZUSOK SZÁMA

85 LE

GUMIABRONCS

100 MÉTERENKÉNTI IMPULZUSOK SZÁMA

100 LE

2 3

420/85 R 30” 480/70 R 34” 420/85 R 34” 18,4 R 30” 540/65 R 34” 480/70 R 34” 13,6 R 30” 540/65 R 30” 460/85 R 30” -

5429 5429 5064 5277 5064 5064 5098 5429 5277 -

420/85 R 34” 520/70 R 34” 460/85 R 34” 18,4 R 34” 520/70 R 34” 16.9 R 38” 340/85 R 38” 16.9 R 34” 540/65 R 34” 480/70 R 34” 14,9 R 38” 460/85 R 34”

4

A műszerfal jobb oldalán elhelyezett adattábla azt közli, hogy a kerékállandó tekintetében a motorvezérlő egység átprogramozását kizárólag csak a gyártó által jogosított szakműhelyek végezhetik.

5

Az adattábla kódja 2.9939.087.0 (ha ez az adattábla megsérül, azt pótalkatrészként lehet megrendelni).

4640 4489 4489 4489 4489 4348 4671 3735 4640 4640 4518 4489

WARNING SHOULD YOU REPLACE THE ORIGINAL TYRES WITH NEW ONES OF DIFFERENT SIZE,A NEW SETTING OF ENGINE SWITCH BOARD MUST BE DONE BY AN AUTHORIZED DEALER OF

SWITCH BOARD MUST BE DONE WORKSHOP ONLY. IN CASO DI SOSTITUZIONE DEI PNEUMATICI ORIGINALI CON NUOVI DI MISURA DIVERSA, DEVE ESSERE RIPROGRAMMATA LA CENTRALINA DEL MOTORE ESCLUSIVAMENTE PRESSO UN CONCESSIONARIO O UN'OFFICINA AUTORIZZATA. 2.9939.087.0

6

Ábra91

FONTOS: A kerékállandóval végzett barkácsolás részben megváltoztatja a fordulatszámláló-leolvasás hitelességét.

7

Ezután tartsa lenyomva az (1) gombot, amíg sípjelet nem hall, ami azt jelzi, hogy Ön átlépett a következő funkcióba. A műszerfalmegvilágítás “fényereje”.

A műszerfal-megvilágítás fényereje

8

Ebbe a funkcióba belépve a kijelzőn LUM felirat látható, amit egy villogó betű követ a választott fényerő-beállítás jelzésére. A betűk jelentése:

H M L

9

H - (Magas): Nagy fényerő

M - (Közepes): Közepes fényerő

L - (Alacsony): Kis fényerő

10

Ábra92

A fényerő megváltoztatásához kövesse az alábbi eljárást:

3-34

307.U.0410.hu.6.02-AGROPLUS 310-3-34 3-34

3/18/2010 9:33:29 PM


Röviden nyomja meg a (2) gombot a kívánt fényerőnek a lehetséges (nagy - közepes - kicsi) fényerők közüli kiválasztásához.

Tartsa lenyomva az (1) gombot, amíg sípjelet nem hall, majd engedje el a gombot.

2

Üzemóra-számláló/Riasztáskijelző

1

ISMERKEDÉS A TRAKTORRAL

Üzemóra-számláló Ez a kijelző a traktornak az utolsó nullázás óta teljesített összes üzemóráinak számát mutatja.

3

Ezt a funkciót a homokóra szimbólum jelzi a kijelzőn. Az üzemóra-számláló nullázásához nyomja meg röviden a (2) gombot.

%

t

%

4

l/h

Ábra93

5

FONTOS A teljes üzemóra számértéke elvész, ha leválasztják az akkumulátorkábelt.

Riasztások kijelzése

6

A traktorriasztások jelzése az alábbiak szerint történik: ●

egy betű és egy szám jelenik meg a műszerfal jobb oldalán lévő kijelzőn;

egy riasztásra figyelmeztető jelzőfény kigyullad a műszerfalon; egy berregő megszólal.

7

A kijelzett betű azt mutatja, hogy melyik elektronikus egységben keletkezett a riasztás. 1. A kijelzőn megjelenő betű (csak

hidraulikus

irányváltóval

2

felszerelt

8

1.1.T: Sebességváltó traktorokhoz)

1

1.2.I: Műszer (műszerfal)

10

Ábra94

9

2. A riasztás száma

3-35

307.U.0410.hu.6.02-AGROPLUS 310-3-35 3-35

3/18/2010 9:33:30 PM


ISMERKEDÉS A TRAKTORRAL

1

A világító figyelmeztető jelzőfény típusa a riasztás súlyosságát jelzi: ●

Nagyon súlyos riasztás (1)

1

2

A berregő folyamatosan szól. Közepes súlyosságú riasztás (2)

STOP

2

A berregő szakaszosan szól. FONTOS:

3

A csekély súlyosságú riasztások kijelzése nem történik figyelmeztető jelzőfény vagy berregő kíséretében; helyette az ilyen riasztást egy betű és egy szám jelzi a kijelzőn.

Ábra95

FONTOS: A riasztások törlésével kapcsolatos információért vegye fel a kapcsolatot egy jogosított szervizközponttal.

4 Egyéb funkciók A kijelzett funkciók az alábbiak:

5

1. Az aktuális üzemanyag-fogyasztást jelzi;

1

2

3

4

2. A megmunkált területet jelzi; 3. A motor teljesítményleadását jelzi százalékban; 4. A kerékcsúszási százalékot jelzi.

l/h

%

t

%

6 Ábra96

7

Irányváltó állapot kijelzője ●

Csak hidraulikus irányváltóval felszerelt traktorokhoz

A két jelzőfény a választott irányt mutatja. 1. (A felső lámpa világít - előremenet bekapcsolva)

1

8

2. (Az alsó lámpa világít - hátramenet bekapcsolva)

3 l/h

3. Irány nincs bekapcsolva

%

t

%

2

9 Ábra97

10 3-36

307.U.0410.hu.6.02-AGROPLUS 310-3-36 3-36

3/18/2010 9:33:30 PM


1

ISMERKEDÉS A TRAKTORRAL Sebességmérő A traktor sebessége a kijelző legfelső sávjában látható.

Km/h mph

Az érték “km/h” (km/óra) vagy “mph” (mérföld/óra) formában jelenik meg, a rendeltetési piachoz rendelt gyári beállítástól függően.

2

ft m 1/min rpm

SYNCRO

ECO

540

3

1/min rpm 1000

Ábra98

3.6.3 - Konzolkapcsolók 9

2. Fényszórókapcsoló

8

1

5

Vezérlőkapcsoló munkalámpákhoz a kabin mindkét oldalán (csak tetőablakkal szerelt kabinos traktorokhoz)

7

5

3. Hátsó munkalámpa vezérlőkapcsolója (csak platóval és bukórúddal /ROPS/ felszerelt traktorokhoz)

4

1. STOP & GO vezérlés

4. Forgó villogólámpa kapcsoló (platós és biztonsági bukórudas traktorokhoz) 5. Elakadásjelző lámpa kapcsolója

2

3

4

6. Indítókapcsoló

6

6

Ábra99

7. Elülső TLT vezérlőkapcsolója 8. Szivargyújtó 9. Előmelegítés vezérlő nyomógombja

7

Indítókapcsoló A kapcsolónak három állása van: Elektromos áramkör letiltva: - (STOP állás) A motor leállításához fordítsa az indítókulcsot a STOP állásba. Ekkor a kulcs kivehető ebben az állásban.

8

STOP

Elektromos áramkör engedélyezve: - (BE állás)

10

9

A generátortöltés és a motorolajnyomás figyelmeztető jelzőfényei a műszerfalon kigyulladnak.

3-37

307.U.0410.hu.6.02-AGROPLUS 310-3-37 3-37

3/18/2010 9:33:30 PM


ISMERKEDÉS A TRAKTORRAL

1

A motor beindítása: - (START állás) Megforgatja az indítómotort. Amint a motor beindult, engedje el a kulcsot, ami ekkor automatikusan visszatér a BE állásba.

2 FONTOS A motor indítása előtt győződjön meg arról, hogy a terület kellően szellőztetett-e. Ne járassa a motort zárt területen. A kipufogógáz fulladást okozhat.

3

Fényszórókapcsoló Ennek a billenőkapcsolónak (1) három állása van a fényszórók vezérléséhez közúton vezetésnél: 2

0. állás - Lámpák kikapcsolva, villogó engedélyezése (a kormányoszlopon lévő kar működtetésével).

1. állás - Oldallámpák bekapcsolva, villogó engedélyezése (a kormányoszlopon lévő kar működtetésével). Amikor a fényszórók be vannak kapcsolva, akkor a műszerfalon lévő megfelelő zöld jelzőfény kigyullad. Az irányjelző lámpa szimbóluma azonos a kapcsolón láthatóval, ami borostyánsárga fénnyel világít.

2. állás - Tompított fényszórók bekapcsolva, villogó engedélyezése (a kormányoszlopon lévő kar felfelé húzásával).

1

4

0

5

FONTOS: A lámpákat akkor is lehet működtetni, amikor a motor ki van kapcsolva. A figyelmeztető berregő megszólal, ha a kulcsot kivesszük, amikor a lámpák be vannak kapcsolva.

6 Munkalámpák kapcsoló Hátsó munkalámpák

7

Csak platóval és bukórúddal (ROPS) szerelt traktorokhoz

Nyomja meg a kapcsoló felső részét a napfénytető alatt elhelyezett hátsó munkalámpák bekapcsolásához; nyomja meg a kapcsoló alsó részét a munkalámpák kikapcsolásához. Amikor a lámpák be vannak kapcsolva, akkor a kapcsolón lévő szimbólum sárga fénnyel világít.

8

Munkalámpák a kabin oldalainál ●

csak tetőablakos kabinnal szerelt traktorokhoz

9

Nyomja meg a kapcsoló felső részét a kabin mindkét oldalán elhelyezett munkalámpák bekapcsolásához. Nyomja meg a kapcsoló alsó részét a lámpák kikapcsolásához. Amikor a lámpák be vannak kapcsolva, akkor a kapcsolón lévő szimbólum sárga fénnyel világít.

10 3-38

307.U.0410.hu.6.02-AGROPLUS 310-3-38 3-38

3/18/2010 9:33:30 PM


1

ISMERKEDÉS A TRAKTORRAL Narancssárga forgó villogó kapcsolója

2

Nyomja meg a kapcsoló felső részét a forgó villogó lámpa bekapcsolásához; Nyomja meg a kapcsoló alsó részét a forgó villogó lámpa kikapcsolásához. Amikor a lámpák be vannak kapcsolva, akkor a kapcsolón lévő szimbólum sárga fénnyel világít.

A vészjelző lámpa ennek a kapcsolónak a megnyomásával működik. Ez a kapcsoló az összes irányjelző lámpa egyidejű villogását okozza. A kapcsoló fel van szerelve egy jelzőlámpával, ami akkor világít, amikor a vészjelző lámpák be vannak kapcsolva. Ez a kapcsoló aktiválva lehet még akkor is, ha a motort leállítják, és a kulcsot kiveszik.

4

3.6.4 - Hosszúszárú kapcsoló a kormánykeréken

3

Elakadásjelző lámpa kapcsolója

A mechanikus irányváltóval felszerelt traktorokon a kormánykerékre szerelt kapcsoló működteti: 1. az irányjelzőket, a fényszórókat, a fényszóró-villogatást és a kürtöt

6

5

1

Ábra100

A hidraulikus irányváltóval felszerelt traktorokon a kormánykerékre szerelt kapcsoló működteti: 2

7

1. az irányjelzőket, a fényszórókat, a fényszóró-villogatást és a kürtöt

1

8

2. Hidraulikus irányváltó

Ábra101

Kormányoszlop-kapcsoló Irányjelzők

Narancssárga forgó villogó

Fényszórók váltása a tompított és a távolsági között

Kürt működtetése

10

9

A kormányoszlop-kapcsoló egy kar, amit az alábbiak kapcsolására használunk:

3-39

307.U.0410.hu.6.02-AGROPLUS 310-3-39 3-39

3/18/2010 9:33:30 PM


ISMERKEDÉS A TRAKTORRAL

1

Irányjelzők Tolja előre kart a jobb oldali irányjelző működtetésére. Húzza a kart hátra a bal oldali irányjelző működtetésére.

2 3 Ábra102

Lámpakapcsoló

4

A lámpák kikapcsolt vagy bekapcsolt állapotában tolja a kart felfelé, a távolsági fényszórók felvillantására.

5 Ábra103

6

Felkapcsolt tompított fényszóróknál tolja a kart lefelé a távolsági fényszórók bekapcsolásához és viszont.

7 8

Ábra104

9 10 3-40

307.U.0410.hu.6.02-AGROPLUS 310-3-40 3-40

3/18/2010 9:33:31 PM


1

ISMERKEDÉS A TRAKTORRAL Kürt

3

2

Nyomja meg a kar végét a kürt megszólaltatásához.

Ábra105

Bajuszkapcsoló a kormánykeréken Csak hidraulikus irányváltóval felszerelt traktorokhoz

4

A hidraulikus irányváltó bekapcsolókarnak az alábbi állásai vannak: 0. pozíció: Meghajtás NINCS bekapcsolva

1. pozíció: ELŐRE irány bekapcsolva

2. pozíció: HÁTRA irány bekapcsolva

A kar működtetéséhez oldja ki a kormánykerék felé húzva, majd tolja előre vagy hátra, amint szükséges.

1

0

5

2

6

Ábra106

3.6.5 - Jobb oldali konzol

10

9

8

A könnyen azonosítható kapcsolók a jobb oldali konzolon úgy vannak elrendezve, hogy a legfontosabbak vannak a legközelebb a kezelőhöz.

7

Jobb oldali konzol mechanikus emelővel felszerelt traktorokhoz

3-41

307.U.0410.hu.6.02-AGROPLUS 310-3-41 3-41

3/18/2010 9:33:31 PM


ISMERKEDÉS A TRAKTORRAL

1 1 2

2 1

2

4

2

3 3 5 7 6

4 Ábra107 - A vezető jobb oldalán lévő kezelőszervek nézete

5

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Hátsó emelő kezelőszervek Kihelyezett hidraulikus szelep vezérlőkarjai Kézigázkar Motorfordulatszám-memória gomb Differenciálzár-vezérlő Szabályozószelep Négykerék meghajtás kapcsoló

6 Jobb oldali konzol elektronikus emelővel felszerelt traktorokhoz A könnyen azonosítható kapcsolók a jobb oldali konzolon úgy vannak elrendezve, hogy a legfontosabbak vannak a legközelebb a kezelőhöz.

7 8 9 10 3-42

307.U.0410.hu.6.02-AGROPLUS 310-3-42 3-42

3/18/2010 9:33:31 PM


1

ISMERKEDÉS A TRAKTORRAL

2

2

1

4 2

3

1

1 2 6 3

4

7

5

Ábra108 - A vezető jobb oldalán lévő kezelőszervek nézete

5

Hátsó emelő kezelőszervek Kihelyezett hidraulikus szelep vezérlőkarjai Kézigázkar Motorfordulatszám-memória gomb Differenciálzár-vezérlő Szabályozószelep Négykerék meghajtás kapcsoló

6

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

3.6.6 - Vezérlőkapcsolók a kabin tetőburkolatában - jobb oldali csak tetőablakos kabinnal szerelt traktorokhoz

A könnyen azonosítható kapcsolók úgy vannak elrendezve elöl a kabintető jobb oldalán, hogy a legfontosabbak vannak a legközelebb a vezetőhöz. 1. Ablakmosó kapcsoló szivattyúkapcsolója

7

2. Elülső munkalámpák kapcsolója 3. Hátsó munkalámpák kapcsolója

8

4. Ablaktörlő kapcsolója 5. Hátsó ablaktörlő és mosószivattyú kapcsolója 1 2

3

4 5

6

10

Ábra109

9

6. Narancssárga forgó villogó kapcsolója

3-43

307.U.0410.hu.6.02-AGROPLUS 310-3-43 3-43

3/18/2010 9:33:32 PM


ISMERKEDÉS A TRAKTORRAL

1

Ablakmosó kapcsoló szivattyúkapcsolója Vezérlőkapcsoló a mosószivattyú működtetéséhez. A szivattyú a kapcsoló kioldásáig folyamatosan működik.

2

Az ablaktörlő a mosóval együttesen működik, és a kapcsoló kioldása után még további 5 másodpercig jár.

Elülső munkalámpák kapcsolója

3

Beépített zöld figyelmeztető jelzőlámpával van felszerelve, ami a kabin tetején elhelyezett elülső munkalámpák működését jelzi.

4

Hátsó munkalámpák kapcsolója Beépített zöld figyelmeztető jelzőlámpával van felszerelve, ami a kabin tetején elhelyezett hátsó munkalámpák működését jelzi.

5 Ablaktörlő kapcsolója Vezérlőkapcsoló az ablaktörlő-kapcsoló működtetéséhez. 1

6

A kapcsolónak három állása van:

0

0. helyzet - Ablaktörlő kikapcsolva

1. helyzet - Ablaktörlő bekapcsolva, szakaszos törlés

2. helyzet - Ablaktörlő bekapcsolva, folyamatos törlés

2

7

Hátsó ablaktörlő és mosószivattyú kapcsolója Vezérlőkapcsoló a hátsó ablaktörlő működtetéséhez. 2

A kapcsolónak három állása van:

1

8

0. helyzet - Hátsó ablaktörlő kikapcsolva

1. helyzet - Hátsó ablaktörlő bekapcsolva

2. helyzet - Hátsó ablaktörlő bekapcsolva és hátsó ablakmosó-szivattyú bekapcsolva

0

Narancssárga forgó villogó kapcsolója

9

Beépített borostyánsárga figyelmeztető jelzőlámpával van felszerelve, ami a narancssárga forgó villogó működését jelzi.

10 3-44

307.U.0410.hu.6.02-AGROPLUS 310-3-44 3-44

3/18/2010 9:33:32 PM


1

ISMERKEDÉS A TRAKTORRAL 3.6.7 - Vezérlőkapcsolók a kabin tetőburkolatában - bal oldali ●

csak standard kabintetővel szerelt traktorokhoz

1. Narancssárga forgó villogó kapcsolója

1

2

2

A könnyen azonosítható kapcsolók úgy vannak elrendezve elöl a kabintető bal oldalán, hogy a legfontosabbak vannak a legközelebb a vezetőhöz. 3

2. Hátsó munkalámpák kapcsolója 3. Elülső munkalámpák kapcsolója

3

4. Hátsó ablaktörlő és mosószivattyú kapcsolója (ha van) 5. Ablakmosó kapcsoló szivattyúkapcsolója 6. Ablaktörlő kapcsolója 5

6

Ábra110

4

4

Narancssárga forgó villogó kapcsolója

5

Beépített sárga figyelmeztető jelzőlámpával van felszerelve, ami a narancssárga forgó villogó működését jelzi.

7

Beépített zöld figyelmeztető jelzőlámpával van felszerelve, ami a kabin tetején elhelyezett hátsó munkalámpák működését jelzi.

6

Hátsó munkalámpák kapcsolója

Elülső munkalámpák kapcsolója

8

Beépített zöld figyelmeztető jelzőlámpával van felszerelve, ami a kabin tetején elhelyezett elülső munkalámpák működését jelzi.

Beépített borostyánsárga figyelmeztető jelzőlámpával van felszerelve, ami a hátsó ablaktörlő és mosószivattyú működését jelzi. A kapcsolónak három állása van: ●

0. helyzet - Hátsó ablaktörlő kikapcsolva

1. helyzet - Hátsó ablaktörlő bekapcsolva

2. helyzet - Hátsó ablakmosó szivattyú bekapcsolva.

10

0 1 2

9

Hátsó ablaktörlő és mosószivattyú

3-45

307.U.0410.hu.6.02-AGROPLUS 310-3-45 3-45

3/18/2010 9:33:32 PM


ISMERKEDÉS A TRAKTORRAL

1

Ablakmosó kapcsoló szivattyúkapcsolója Beépített borostyánsárga figyelmeztető jelzőlámpával van felszerelve, ami az ablakmosó szivattyú működését jelzi.

2 Ablaktörlő kapcsolója Beépített borostyánsárga figyelmeztető jelzőlámpával van felszerelve, ami az ablaktörlő működését jelzi.

3

0 1 2

A kapcsolónak három állása van: ●

0. helyzet - Ablaktörlő kikapcsolva

1. helyzet - Ablaktörlő bekapcsolva, normál törlés

2. helyzet - Ablaktörlő bekapcsolva, gyors törlés

4 3.6.8 - Szellőzőrendszer A szellőzőrendszer indítására és beállítására fordítsa a ventilátorválasztót a kívánt fordulatszámra.

5

Amikor a szellőzőrendszer működik, akkor egy kis nyomás keletkezik a kabin belsejében. Ez biztosítja, hogy ilyenkor a környezeti levegő kizárólag csak az elülső rács mögött elhelyezett szűrőn keresztül tud bejutni. A ventilátorválasztó kapcsoló akkor is működtethető, amikor a gyújtáskulcs egyszerűen csak be van dugva a gyújtáskapcsolóba. A légáram a szellőző nyílások megfelelő elhelyezésével meg van osztva, és irányítva van.

Szellőzés kapcsolók

6

csak standard kabintetővel szerelt traktorokhoz

A kabinszellőzés kapcsolója (1) a tetőborítás középső részén elöl van elhelyezve. Ennek a kapcsolónak a következő állásai vannak:

7

0. pozíció: Fúvóventilátor kikapcsolva

1. pozíció: Fúvóventilátor minimum fordulatszámon

2. pozíció: Fúvóventilátor közepes fordulatszámon

3. pozíció: Fúvóventilátor maximum fordulatszámon

1

8

Ábra111 ●

csak tetőablakos kabinnal szerelt traktorokhoz

A kabinszellőzés kapcsolója (1) a kabin tetőborításának jobb oldalán elöl van elhelyezve.

1

9

Ennek a kapcsolónak a következő állásai vannak:

10

0. pozíció: Fúvóventilátor kikapcsolva

1. pozíció: Fúvóventilátor minimum fordulatszámon

2. pozíció: Fúvóventilátor közepes fordulatszámon

3. pozíció: Fúvóventilátor közepes-magas fordulatszámon

4. pozíció: Fúvóventilátor maximum fordulatszámon

Ábra112

3-46

307.U.0410.hu.6.02-AGROPLUS 310-3-46 3-46

3/18/2010 9:33:32 PM


Levegőkivezetés és visszaáramoltató szellőzőnyílások standard kabintetővel szerelt traktorok esetén

1

ISMERKEDÉS A TRAKTORRAL

Friss levegő beszívása a kabintetőbe (a tető hátsó részén) beépített szűrőn keresztül történik, és az elosztása a kabin belső részeibe irányítható és szabályozható kivezető szellőzőnyílásokon át valósul meg.

2

A kivezető szellőzőnyílások elhelyezése az alábbi:

Ábra113

4

3

Hat kivezető szellőzőnyílás a kabin tetőborításának középső részén elöl van elhelyezve

Ábra114

6

5

A szélvédő páramentesítéséhez a légáram elosztása a műszerkonzol felső részén végigmenő résen át történik; gyors páramentesítéshez, ideiglenesen zárja le az összes többi szellőzőnyílást.

Egy-egy visszaáramoltató szellőzőnyílás van elhelyezve a kabintető hátuljának mindegyik oldalán..

8

7

Visszaáramoltató szellőzőnyílás teljesen zárva: friss külső levegő beszívása kizárólag az elülső rácson keresztül történik, a tető hátsó részének belsejében elhelyezett papírszűrőn át. Visszaáramoltató szellőzőnyílás teljesen vagy részben nyitva: a levegő részleges visszaáramoltatását biztosítja a kabinba.

Ábra115

Friss levegő beszívása a kabintetőbe (a tető mindkét oldalán) beépített szűrőn keresztül történik, és az elosztása a kabin belső részeibe irányítható és szabályozható kivezető szellőzőnyílásokon át valósul meg.

9

Levegőkivezetés és visszaáramoltató szellőzőnyílások tetőablakkal szerelt traktorokhoz

10

A kivezető szellőzőnyílások elhelyezése az alábbi:

3-47

307.U.0410.hu.6.02-AGROPLUS 310-3-47 3-47

3/18/2010 9:33:33 PM


ISMERKEDÉS A TRAKTORRAL

1

Hat (oldalanként három) kivezető szellőzőnyílás a kabin tetőborításának elején van elhelyezve.

2 3

Ábra116

A szélvédő páramentesítéséhez a légáram elosztása a kabin tetőborításának elején lévő két résen, a szélvédő és a napellenző között történik; gyors páramentesítéshez, ideiglenesen zárja le az összes többi szellőzőnyílást.

4 5 Ábra117

Négy szellőzőnyílás (oldalanként kettő) a konzolon, a vezetőülés mentén van elhelyezve.

6 7 Ábra118

Két (oldalanként egy) szellőzőnyílás a kabin hátulján, a kabintartóoszlopok mellett van elhelyezve.

8 9 Ábra119

10 3-48

307.U.0410.hu.6.02-AGROPLUS 310-3-48 3-48

3/18/2010 9:33:33 PM


1

ISMERKEDÉS A TRAKTORRAL Egy-egy visszaáramoltató szellőzőnyílás van elhelyezve a kabintető hátuljának mindegyik oldalán..

Visszaáramoltató szellőzőnyílás teljesen zárva; a levegő beszívása teljesen a kabinon kívülről történik.

Visszaáramoltató szellőzőnyílás teljesen vagy részben nyitva; a levegő részleges visszaáramoltatását biztosítja a kabinba.

2

A levegő visszaáramoltatáshoz használja az arra szolgáló kart (1):

Ábra120

3

1

3.6.9 - Fűtőrendszer

A rendszer bekapcsolását és beállítását a kabin tetőborítása előtt elhelyezett kapcsoló (standard tető esetén), vagy a jobb oldalon elöl elhelyezett kapcsoló segítségével végezhetjük.

4

Rendszer-kezelőszervek

A kabin gyors bemelegítéséhez forgassa a kapcsológombot a maximum állásba, és állítsa a ventilátort maximális sebességre. A szélvédő gyors páramentesítéséhez egyszerűen fordítsa a gombot (2) a maximum állásba, állítsa a ventilátor gombot (1) maximum fordulatszámra, és zárja le az elülső kivezető szellőzőnyílásokat.

5

Fordítsa el a kapcsológombot (2) a fűtőrendszer aktiválásához, és állítsa be a hőmérsékletet; állítsa a ventilátort a kívánt fordulatszámra a választókapcsoló (1) segítségével.

Ily módon a meleg levegő áramlása közvetlenül a szélvédő alatt elhelyezett rés felé irányul.

6

Amint elérte a kívánt hőmérsékletet, állítsa be a rendszert, ahogy szükséges. Csak standard kabintetővel szerelt traktorokhoz 1. Szellőzéskapcsoló 2. Fűtéskapcsoló

1

Ábra121

8

7

2

Csak tetőablakkal szerelt traktorokhoz 1

1. Szellőzéskapcsoló

9

2. Fűtéskapcsoló

Ábra122

10

2

3-49

307.U.0410.hu.6.02-AGROPLUS 310-3-49 3-49

3/18/2010 9:33:33 PM


ISMERKEDÉS A TRAKTORRAL

1

A fűtőrendszer használata Javaslatok a fűtőrendszer használatához

2 3

A motor beindítása előtt gondoskodjon arról, hogy a szellőzőrendszer legyen kikapcsolva (egyszerűen kapcsolja ki a szellőző ventilátort), hogy elkerülje a traktor akkumulátorának túlterhelését.

Ha a szellőzőrendszer hosszabb ideig teljes teljesítménnyel működött, akkor a hirtelen kikapcsolás helyett járassa legalább 20 másodpercig minimum fordulatszámon.

A rendszert bekapcsolva azonnal érezni kell légáramlást a szellőzőnyílásokból. Ha nem így lenne, kapcsolja ki a rendszert, és határolja be a hibát.

Ne használja a fűtőrendszert különösen poros körülmények között.

A fűtőrendszer konfigurálása A fűtőrendszer két egységből áll:

4

Szellőzőegység (1) és fűtőradiátormátrix (2), a kabin tetőborításának belsejében elhelyezve.

A fűtést a motorhűtő elosztója (3) táplálja. Ha a rendszer nem működik, ellenőrizze a biztosítékot a kabin tetőborításában elhelyezett kapocslécen.

Csak standard kabintetővel szerelt traktorokhoz 1

1. Fúvóventilátor

5

2. Fűtőradiátormátrix

4

2

6

5

3. Motorhűtő folyadék elosztója 3

4. Légtisztító 5. Irányítható kivezető szellőzőnyílások

6

6. Levegő-visszaáramoltató szellőzőnyílások Ábra123

Csak tetőablakkal szerelt traktorokhoz

7

1. Fúvóventilátor 5

2. Fűtőmátrix

2

4 6

3. Motorhűtő folyadék elosztója

1

3

4. Légtisztító

8

5. Irányítható kivezető szellőzőnyílások 6. Levegő-visszaáramoltató szellőzőnyílások Ábra124

9

FONTOS MUNKAVÉGZÉS POROS KÖRNYEZETBEN: Ha szükséges, megnövelheti a kabin nyomását a por bejutásának megakadályozására. Ilyen esetekben tanácsos bezárni a levegőt visszaáramoltató szellőzőnyílásokat.

10 3-50

307.U.0410.hu.6.02-AGROPLUS 310-3-50 3-50

3/18/2010 9:33:33 PM


1

ISMERKEDÉS A TRAKTORRAL 3.6.10 - Légkondicionáló rendszer Rendszer-kezelőszervek

2

FONTOS A légkondicionáló rendszerben lévő hűtőfolyadék fagyási sérüléseket okozhat.

Ha a légkondicionáló rendszer csővezetékén szivárgás jelei láthatók, ne közelítsen azokhoz nyílt lánggal, mert a hűtőgáz gyúlékony, és az égése nagyon mérgező anyagokat produkál.

3

VESZÉLY

A rendszer bekapcsolását és beállítását a kabin tetőborítása előtt elhelyezett kapcsoló (standard tető esetén), vagy a jobb oldalon elöl elhelyezett kapcsoló segítségével végezhetjük.

4

Csak standard kabintetővel szerelt traktorokhoz 1. Szellőzés kapcsolók 2. Légkondicionáló kapcsoló

2

1

A vezetőfülke gyors lehűtéséhez forgassa a forgatógombot (2) a maximum állásba, és állítsa a ventilátort maximális sebességre.

Ábra125

Csak tetőablakkal szerelt traktorokhoz

6

5

Kapcsolja be a ventilátor választókapcsolóját (1) a szellőzőrendszer indítására, és használja a forgatógombot (2) a hőmérséklet beszabályozására.

1

1. Ventilátor és fűtésszabályozás 2. Hőmérséklet-szabályozás

7

A rendszer bekapcsolásához nyomja meg a gombot (1), és végezze el a szabályozást a kapcsolóval (2). Kapcsolja be a ventilátorválasztót (1) a szellőzőrendszer indításához. 2

Ábra126

8

A vezetőfülke gyors lehűtéséhez forgassa a forgatógombot (2) a maximum állásba, és állítsa a ventilátort maximális sebességre.

Nyissa ki teljesen az állítható szellőzőnyílásokat;

Először fordítsa el a szellőzés kapcsológombját, azután kapcsolja be a légkondicionálót a kapcsológomb megnyomásával;

Ha a traktor hosszabb ideig a napon volt, nyissa ki az ajtókat néhány percig, hogy a meleg levegő eltávozhasson a vezetőfülkéből.

Csukja be az ajtókat és állítsa be a visszaáramoltatás vezérlőt úgy, hogy légáram elvétel történjen a kabin belsejéből.

Amint elérte a kívánt hőmérsékletet, állítsa be a szellőző rendszert és a levegő visszaáramoltatás vezérlőt amint szükséges.

Néhány percnyi működés után a szárító szűrő tetején lévő kémlelő ablaknak tisztának, és légbuborékoktól mentesnek kell lenni. Ha nem így lenne, kapcsolja ki a rendszert, és konzultáljon a szakszemélyzettel.

10

9

A vezetőfülke belsejének lehűtéséhez kövesse az alábbi eljárást:

3-51

307.U.0410.hu.6.02-AGROPLUS 310-3-51 3-51

3/18/2010 9:33:34 PM


ISMERKEDÉS A TRAKTORRAL

1

FONTOS Poros környezetekben végzett munka esetén meg kell növelni a vezetőfülke nyomását a por bejutásának megakadályozására; ilyen esetekben tanácsos bezárni a levegőt visszaáramoltató szellőzőnyílásokat.

2

3.6.11 - Kabinlégszűrők A kabin levegőszűrőket arra terveztük, hogy kiszűrjék a port, azonban a nem nyújtanak védelmet a permetezőgépeknél alkalmazott rovarirtó szerekkel kibocsátott vegyi párák ellen.

3

Az elhasznált szűrők ártalmatlanítása során tartsa be a káros anyagokkal szennyezett betétek elhelyezésére vonatkozó helyi előírásokat. FONTOS

4

A kabinszellőző rendszer szűrője mindig “papír” típusú legyen; Kizárólag veszélyes anyagokkal (például rovarirtó szerek permetezésénél) végzendő munkát megelőzően ezt a szűrőt ki kell cserélni a művelet típusához megfelelő speciális szűrőre. Ha a kabin nem képes fenntartani a szükséges légnyomást, végezze el az alábbi ellenőrzéseket az ok megállapítására:

5

Állítsa a fúvó ventilátor maximum fordulatszámra és csukja be a kabin ajtókat a hátsó fedélzeti nyílást és az ablakokat. Ha a traktor fel van szerelve tető nyílászáróval, ellenőrizze annak helyes zárását.

Ellenőrizze, hogy a légszűrők nincsenek-e eltömődve vagy elzáródva.

Ellenőrizze a tömítések állapotát a kabin ajtók és ablakok körül.

Ellenőrizze a nyílásokat a kabin külsejébe átmenő karoknál / összekötő rudaknál.

Ha a fenti ellenőrzésekkel nem lehet megállapítani a hiba okát, vegye fel a kapcsolatot egy jogosított szerviz központtal.

6

Speciális szűrők FONTOS

7

Káros anyagokkal végzendő munkát megelőzően a külső kabinlégszűrőket (és a belsőket is, ha vannak felszerelve), ki kell cserélni speciális (például, aktív szén) szűrőkre. FONTOS A káros anyagok elleni védelem tekintetében a vegyi anyag gyártója által nyújtott információt kell követni.

8 FONTOS A rovarirtó szereknek hosszú ideig tartó kitettség sérülést vagy halált eredményezhet. A kabinszűrők cseréjéhez kizárólag eredeti betéteket használjon.

9

FONTOS: Ezek a szűrők soha nem nyújtanak teljes védelmet a mérgező szerek ellen.

10 3-52

307.U.0410.hu.6.02-AGROPLUS 310-3-52 3-52

3/18/2010 9:33:34 PM


1

ISMERKEDÉS A TRAKTORRAL FONTOS:

Vegyi anyagok permetezésénél a kabin belsejét csekély nyomás alá lehet helyezni. A kabinszellőztetés működtetésével a kabin belső nyomása megnő a külső légnyomáshoz képest; ez a nyomáskülönbség segít megakadályozni a káros pára behatolását. Azonban erősen javasoljuk Önnek, hogy pontosan tartsa be a vegyi anyag gyártója által nyújtott biztonsági utasításokat.

2

A speciális szűrők kiszerelése és visszaszerelése a normál szűrőkkel azonos módon történik.

A szűrőt minden használat után ki kell venni, és vissza kell helyezni az eredeti csomagolásába, és a standard porszűrőt kell beszerelni. A szénszűrő csomagolását gondosan le kell zárni, hogy a szűrő hatékony állapotban maradjon.

Ennek a szűrőnek a hasznos élettartama nem több mint 200 óra, és a maximum élettartama 36 hónap a csomagolás első felnyitásának időpontjától számítva (a gyártás dátuma a szűrőn van feltüntetve).

Ezt a szűrőt ki kell venni a traktornak a rovarirtó-permetezésen kívüli, a gyártó által jelzett bármely más alkalmazása esetén, mert a por nagyon rövid idő alatt eltömíti a szűrőelemet.

Ne mossa vagy ne tisztítsa a szűrőt sűrített levegővel.

Az elhasznált szűrőket specializált hulladéklerakó központokban kell elhelyezni.

4

A szűrők cseréjéhez használja az összes szükséges személyi védőfelszerelést; a standard porszűrőt csak akkor cserélje ki speciális szűrővel, ha ez szükséges az elvégzendő művelethez.

5

3

Tanács a biztonságos munkavégzéshez:

VESZÉLY Cserélje az aktívszén-szűrőt 200 üzemóra vagy 36 hónap után. Ha mérgező anyagok szaga válik észrevehetővé a fülke belsejében, akkor azonnal cserélje ki a szűrőt, és ellenőrizze a tömítést.

6

VIGYÁZAT Rovarirtó szerek permetezésénél mindig kövesse a vegyi termékek gyártójának a termék alkalmazására és a permetezésre használt munkagépre vonatkozó utasításait.

7

3.6.12 - Vezetőfülke Hátsó ablaktábla

8

A vezetőfülke hátsó ablaktábláját két különböző helyzetbe lehet nyitni az összecsukható és meghosszabbítható fogantyú segítségével. A hátsó ablaktábla részleges nyitása Markolja meg a fogantyút (1), emelje meg és tolja kifelé úgy, hogy a fogantyút (2) a tartóhoz rögzítve tartja.

9

1

Ábra127

10

2

3-53

307.U.0410.hu.6.02-AGROPLUS 310-3-53 3-53

3/18/2010 9:33:34 PM


ISMERKEDÉS A TRAKTORRAL

1

A hátsó ablaktábla teljes nyitása Markolja meg a fogantyút (1), emelje meg, azután tolja kifelé; ekkor akassza ki a fogantyút (2) a tartóból. 1

2 2

3

Ábra128

A hátsó ablaktábla zárása Markolja meg a fogantyút (1) egyik kezével, és húzza befelé a másik kezével a fogantyút (2) a tartóhoz rögzítve. Ezután tolja a fogantyút (1) lefelé.

4 1

2

5 Ábra129

Nyitható elülső ablak

6

A traktor egy nyitható elülső ablakkal van felszerelve. A nyitáshoz fordítsa el a kart (1) az óramutató járásával ellenkező irányban. Az ablakot ekkor előre lehet tolni olyan helyzetbe, ahol két gázrugó megtartja. 1

7 Ábra130

8

Nyitható tetőablak A vezetőfülketetőn egy nagy ablak van, ami jobb kilátást tesz lehetővé az elülső rakodó működtetéséhez.

9

A tetőablak nyitása a szellőzést biztosítja; egy csúszó napellenző viszont védi a vezetőfülkét a közvetlen napsugárzástól.

10 Ábra131

3-54

307.U.0410.hu.6.02-AGROPLUS 310-3-54 3-54

3/18/2010 9:33:34 PM


1

ISMERKEDÉS A TRAKTORRAL

Ábra132

3

2

A tetőablak nyitásához először csúsztassa a napellenzőt teljesen vissza. Markolja mag a fogantyút, és fordítsa el az óramutató járásával egyező irányban, hogy kikapcsolódjon a fogantyú biztonsági retesze, majd tolja a fogantyút felfelé.

Napellenző roló

5

4

Húzza a napellenző rolót lefelé a kívánt mértékben; a roló automatikusan reteszelődik abban a helyzetben. Húzza meg a kioldó reteszt, és erre a napellenző roló automatikusan feltekerődik.

Ábra133

6

Vezetőfülke-világítás Csak standard kabintetővel szerelt traktorokhoz

A belső világítólámpa elöl a kabin tetőborításának bal oldalán van elhelyezve.

Ábra134 ●

8

7

Bekapcsoláshoz nyomja meg az átlátszó burkolatot.

Csak tetőablakkal szerelt traktorokhoz

A belső világítólámpa a kabin tetőborításának bal oldalán van elhelyezve.

10

9

Bekapcsoláshoz nyomja meg az átlátszó burkolatot.

Ábra135

3-55

307.U.0410.hu.6.02-AGROPLUS 310-3-55 3-55

3/18/2010 9:33:35 PM


ISMERKEDÉS A TRAKTORRAL

1

A kezelőszerveket megvilágító lámpák A tetőborítás jobb oldalán lévő lámpát (1) a kapcsolóval (2) lehet bekapcsolni. Ennek a lámpának a bekapcsolásával a vezetőülés jobb oldalán lévő vezérlőpult nyer megvilágítást.

1

2 2

3 Ábra136

Kábelbevezető nyílás külső munkagépvezérlő kábeleknek a vezetőfülkébe bevezetésére

4

A kabin jobb oldalán hátul egy kis felhajtható fedél található, amelyen keresztül a külső munkagépek vezérlőkábeleit be lehet vezetni a kabinba. A fedél felnyitásához először nyissa ki a hátsó ablaktáblát, majd csavarja ki a záróreteszt (1), és billentse a fedelet (2) hátrafelé. 1 2

5 Ábra137

6

Zárja le a fedelet, amint a munkagépvezérlő kábelek bevezetése a kabinba megtörtént.

7 8

Ábra138

Rádió-előkészítés A rádió egy opcionális jellemző.

9 10 3-56

307.U.0410.hu.6.02-AGROPLUS 310-3-56 3-56

3/18/2010 9:33:35 PM


1

ISMERKEDÉS A TRAKTORRAL Csak standard kabintetővel szerelt traktorokhoz

Ábra139 ●

3

2

A rádió háza a kabin tetőborításának jobb oldalán elöl van elhelyezve.

Csak tetőablakkal szerelt traktorokhoz

5

4

A rádió háza a kabin tetőborításának bal oldalán van elhelyezve.

Ábra140

Hangszórók rádióhoz Csak standard kabintetővel szerelt traktorokhoz

6

7

A traktoron két (oldalanként egy) hangszóró van felszerelve a traktoron, a kabin hátulján.

Ábra141

Csak tetőablakkal szerelt traktorokhoz

8

Ábra142

10

9

A traktoron két (oldalanként egy) hangszóró van felszerelve a traktoron, a kabin hátulján.

3-57

307.U.0410.hu.6.02-AGROPLUS 310-3-57 3-57

3/18/2010 9:33:35 PM


ISMERKEDÉS A TRAKTORRAL

1

Szivargyújtó A szivargyújtó (1) a műszerfalon van elhelyezve. a szivargyújtó aljzata használható 12 V-os csatlakozóként is.

2

1

3 Ábra143

Tárolórekesz

4

A tárolórekesz (1) a traktor jobb oldalán van elhelyezve, a kiegészítő hidraulikus vezérlőszelepkarok mögött. A tárolórekesz használható palack- és doboztartóként is. 1

5 Ábra144

6 3.6.13 - Felborulás ellen védő (ROPS) szerkezet A traktor az alábbi típusú biztonsági bukórúddal lehet felszerelve:

7

Fix biztonsági bukórúd

Felhajtható biztonsági bukórúd

Fix biztonsági bukórúd A fix biztonsági bukórúd védő ponyvatetővel van felszerelve.

8 9 Ábra145

10 3-58

307.U.0410.hu.6.02-AGROPLUS 310-3-58 3-58

3/18/2010 9:33:36 PM


1

ISMERKEDÉS A TRAKTORRAL Felhajtható biztonsági bukórúd

Amikor az összehajtható bukórúddal felszerelt traktort olyan helyzetben használják, ahol a bukórudat le kell süllyeszteni, a biztonsági övet csak addig nem kell használni, amíg a bukórúd a lesüllyesztett helyzetben van. Ez lehetővé teszi a kezelőnek, hogy kiugorjon a traktorból, amikor az felborulni készül. Azonban a biztonsági övet használni kell, amikor a traktort a bukórúd felemelt helyzetében használják.

2

FONTOS

Ez a biztonsági bukórúd lehajtható hátra olyan terményekkel végzett munkánál, amelyek magasságkorlátozásokat tesznek szükségessé.

Vegye ki a zárócsapokat (2) a csapszegeket (1) biztosítva.

Vegye ki a csapszegeket (1).

3

A bukórúd leengedéséhez kövesse az alábbi eljárást:

4

2 1

2

5

1

Ábra146 ●

Hajtsa az ROPS (borulás ellen védő) szerkezeteket a traktor hátulja felé.

Dugja be az előzetesen eltávolított csapszegeket a lyukakba (3).

Szerelje vissza a zárócsapokat.

3

7

6

3

Ábra147

3.6.14 - Elakadásjelző háromszög

9

8

Az elakadásjelző háromszög (1) a traktor hátulján van elhelyezve, a bal oldali sárhányón.

Ábra148

10

1

3-59

307.U.0410.hu.6.02-AGROPLUS 310-3-59 3-59

3/18/2010 9:33:36 PM


ISMERKEDÉS A TRAKTORRAL

1

3.6.15 - Kerékék FONTOS:

2

Ha meredek - több mint 15 fokos - (33%-os emelkedésű) lejtőn kell parkolni, akkor helyezzen féktuskókat a hátsó kerekek alá a traktor rögzítésére. Minden esetre ajánlott, hogy ne állítsa le a traktort meredek lejtőn. A kerékék a traktor hátulján van elhelyezve, a jobb oldali sárhányón. A kerékéket az alábbi helyzetekben kell használni:

3

Amikor a traktort lejtőn parkolja

Amikor javításokat vagy karbantartást végez.

4 Ábra149

A féktuskókat a kerekek alá kell helyezni az ábrán látható módon.

5 6 Ábra150

3.6.16 - Szerszámláda

7

A szerszámláda (1) a traktor jobb oldalán felül van elhelyezve, a fellépők hátuljánál. A szerszámos láda kinyitásához oldja ki a reteszt (2):

1

8 2

9

Ábra151

10 3-60

307.U.0410.hu.6.02-AGROPLUS 310-3-60 3-60

3/18/2010 9:33:36 PM


1

ISMERKEDÉS A TRAKTORRAL 3.7 - EGYÉB KEZELŐSZERVEK 3.7.1 - Pedálos kapcsolók

2

Pedálos kapcsolók 1. Kuplungpedál 2. Bal oldali fékpedál 4

3. Jobb oldali fékpedál

5

3

4. Fékpedál-összekötő retesz 5. Gázpedál 1

2

3

4

Ábra152

3.7.2 - Kuplungpedál Ne pihentesse lábát a kuplungpedálon, vagy ne tartsa a pedált részlegesen benyomva vezetés közben, mert ez a kuplungtárcsák korai elkopását okozhatja.

5

VIGYÁZAT

VIGYÁZAT

6

Lejtőn lefelé vezetésnél ne nyomja meg a kuplungpedált, vagy ne tegye a sebességváltót üres állásba.

VIGYÁZAT

7

Kerülje a kuplungpedál benyomva tartását, amikor a traktor álló helyzetben van. Válassza az üres állást még akkor is, ha csak rövid időkre áll meg. A kuplung akkor kapcsolódik szét, amikor megnyomja a vezetőülés bal oldalán lévő kuplungpedált. Ha a kuplungot szét kívánja kapcsolni, először csökkentse le a motor fordulatszámát, azután teljesen nyomja be a kuplungpedált.

8

Amikor sebességváltás után a kuplungpedál kienged, adjon megfelelően gázt a gázpedállal, hogy megelőzze a hirtelen rángatást a traktor mozgásában.

Ábra153

9

Amint kiengedte a kuplungpedált, vegye le róla a lábát, mert a pedálon még egy kis nyomás is a kuplungtárcsa idő előtti kopását eredményezheti.

3.7.3 - Fékpedál Lejtőn lefelé vezetésnél, különösen munkagép vagy pótkocsi vontatásánál kerülje a fékek hosszas használatát alacsonyabb sebességfokozatba kapcsolással és a motor fékezőhatásának kihasználásával.

10

FONTOS

3-61

307.U.0410.hu.6.02-AGROPLUS 310-3-61 3-61

3/18/2010 9:33:36 PM


ISMERKEDÉS A TRAKTORRAL

1

FONTOS Ne fékezzen csak az egyik fékpedál használatával, amikor: - a differenciálzár be van kapcsolva; - haladás nagy sebességnél; - pótkocsi vontatása.

2

Az üzemi fékek hidrosztatikusan működtetett nedves tárcsafékek. A traktor az osztómű előtt a hátsó híd tengelyén elhelyezett két hátsó fékkel és a kerékagyakon elhelyezett két elülső fékkel van felszerelve. 1

A fékpedálok megnyomásával az elülső és hátsó fékek egyszerre működnek.

3

Ha kioldja a két pedált összekötő reteszt (1), akkor a jobb oldali fékek (3) a bal oldali fékektől (2) elkülönítve működtethetők. 1. A két fékpedált összekötő retesz 2

2. Bal oldali fékpedál 3. Jobb oldali fékpedál

3

4

Ábra154

3.7.4 - Parkoló fékkar VIGYÁZAT

5

Húzza be a rögzítőféket, miután leállította a motort, és mielőtt elhagyná a vezetőülést. A biztonságos munkafolyamatokra vonatkozó információért tekintse meg a jelen kézikönyv biztonsági részében “A traktor parkolása” című fejezetet. VIGYÁZAT A rögzítőfék működtetéséhez a kart mindig teljesen fel kell húzni.

6 A rögzítőféket, ami teljesen független az üzemi fékektől, a fékkarok felfelé húzásával lehet működtetni. A fék kézi kiengedéséhez nyomja a kar végén lévő gombot, azután tolja le a kart.

7 8 Ábra155

A rögzítőfék behúzott állapotában a műszerfalon figyelmeztető lámpa világít.

9

P A traktor parkolása

10

A traktort különbözőképpen kell parkolni a terepviszonyoktól és a motor üzemi állapotától függően: ●

Parkolás leállított motorral;

3-62

307.U.0410.hu.6.02-AGROPLUS 310-3-62 3-62

3/18/2010 9:33:37 PM


Parkolás járó motorral;

A traktor parkolása meredek lejtőkön.

1

ISMERKEDÉS A TRAKTORRAL

Parkolás leállított motorral Húzza be a kéziféket.

Állítsa valamennyi kezelőszervet üres helyzetbe;

Süllyessze le a 3 pont kapcsolószerkezetet és a traktorra kapcsolt bármilyen munkagépet a talajra;

Állítsa le a motort;

Kapcsoljon első fokozatba a mechanikus sebességváltós traktorokon.

3

2

Ellenőrizze, hogy senki nincs a traktor közelében;

Álljon a traktorral vízszintes talajra;

Húzza be a kéziféket.

Állítsa valamennyi kezelőszervet üres helyzetbe.

4

Parkolás járó motorral

5

A traktor parkolása meredek lejtőkön A traktor lejtőn való parkolásához kövesse az előzőekben leírt eljárást, a helyzettől függően.

A féktuskókat rendszerint a hátsó kerekek alá kell tenni, a feladatot egy második személynek kell elvégeznie, akinek mindenkor a traktor mellett kell állnia. Ha nem áll rendelkezésre segítő erre a célra, akkor a vezetőnek, mielőtt leszáll a traktorról teljesen be kell húznia a rögzítőféket, ellenőriznie kell, hogy a traktor nem mozdul, azután a traktor mellett állva óvatosan el kell helyeznie az ékeket.

6

Ha a traktort meredek lejtőn kell leparkolni, akárcsak rövid időre is, akkor helyezzen féktuskókat a hátsó kerekek alá az elmozdulás megakadályozására. Minden esetre ajánlott, hogy ne parkolja le a traktort lejtős terepen.

3.7.5 - Gázpedál

Ábra156

9

8

7

Ezt a pedált a motor fordulatszámának változtatására használjuk.

3.7.6 - Elektronikus kézigázkar VIGYÁZAT

10

Közúton vezetésnél csak a gázpedált és soha ne a kézigázt használja.

3-63

307.U.0410.hu.6.02-AGROPLUS 310-3-63 3-63

3/18/2010 9:33:37 PM


ISMERKEDÉS A TRAKTORRAL

1

Mechanikus emelővel felszerelt traktorokhoz 1. Mechanikus kézigázkar 2. Beosztásos skála

2

3

1

3. Motorfordulatszám-memória gomb

2 3

Ábra157

Elektronikus emelővel felszerelt traktorokhoz 1. Mechanikus kézigázkar

3

2. Beosztásos skála

4

3. Motorfordulatszám-memória gomb

2

1

5 Ábra158

A kézigáz-vezérlő egy kart (1) tartalmaz, ami a kezelő jobb oldalán van elhelyezve, és amit a motor fordulatszámának növelésére vagy csökkentésére használhatunk . A kar mellett egy beosztásos skála (2) található, ami a motor fordulatszámát jelzi.

6

Tolja a kart (1) előre a motor fordulatszámának növelésére, és húzza vissza a kart (1) a motor fordulatszámának csökkentésére. A kar meghatározza a motor minimum fordulatszámát. A gomb (3) lehetővé teszi az aktuálisan beállított motor fordulatszámának a memóriába való elmentését. A műszerfalon a megfelelő jelzőfény világít, jelezve, hogy az érték elmentése megtörtént.

7

Ennek a gombnak az ismételt megnyomásával az elmentett érték visszahívható.

3.7.7 - Sebességváltó kezelőszervek mechanikus irányváltós traktorokhoz VIGYÁZAT

8

Soha ne hagyja a traktort felügyelet nélkül, amikor a motor jár, hacsak ez nem feltétlenül szükséges. Ebben az esetben tegye az összes sebességváltó kart “üres” állásba, és húzza be teljesen a rögzítőféket. A biztonságos munkafolyamatokra vonatkozó információért tekintse meg a jelen kézikönyv biztonsági részében “A traktor parkolása” című fejezetet.

9

A sebességváltó különféle egységekből áll:

10

5 fokozatú sebességváltó;

3 fokozatú tartomány-sebességváltó (L - M - V ) Lassú (L), Közepes (M) és Gyors (V) fokozatokkal

Mechanikus irányváltó kar előre- és hátramenethez

Lassító a mechanikus irányváltókaron elhelyezett kapcsolóval

H-M-L egység 3 sebességtartománnyal.

3-64

307.U.0410.hu.6.02-AGROPLUS 310-3-64 3-64

3/18/2010 9:33:37 PM


1

ISMERKEDÉS A TRAKTORRAL 1. Fő sebességváltó kar 2. Fokozat-tartományváltó kar 3. Irányváltás/lassítás vezérlő kar

2

2 1

Ábra159

3

3

3.7.8 - Sebességváltó kezelőszervek hidraulikus irányváltós traktorokhoz Soha ne hagyja a traktort felügyelet nélkül, amikor a motor jár, hacsak ez nem feltétlenül szükséges. Ebben az esetben tegye az összes sebességváltó kart “üres” állásba, és húzza be teljesen a rögzítőféket. A biztonságos munkafolyamatokra vonatkozó információért tekintse meg a jelen kézikönyv biztonsági részében “A traktor parkolása” című fejezetet.

4

VIGYÁZAT

5 fokozatú sebességváltó

3 fokozatú tartomány-sebességváltó (L - M - V ) Lassú (L), Közepes (M) és Gyors (V) fokozatokkal

Lassítás

Elektrohidraulikus irányváltó, a kormánykerék alatti kezelőszervvel, ami az előre és hátrameneti fokozatokat működteti

H-M-L egység 3 sebességtartománnyal.

6

5

A sebességváltó különféle egységekből áll:

1. Fő sebességváltó kar 2. Fokozat-tartományváltó kar

7

3. Lassításvezérlő kar 2 1

8

3

10

9

Ábra160

3-65

307.U.0410.hu.6.02-AGROPLUS 310-3-65 3-65

3/18/2010 9:33:38 PM


ISMERKEDÉS A TRAKTORRAL

1

1. Irányváltó kar

1

2 3

Ábra161

4 5 6 7 8 9 10 3-66

307.U.0410.hu.6.02-AGROPLUS 310-3-66 3-66

3/18/2010 9:33:38 PM


1 2 3 4 5 10

9

8

7

6

4 - A RAKODÓGÉP HASZNÁLATA

307.U.0410.hu.6.02-AGROPLUS 310-4-1 4-1

3/18/2010 9:33:38 PM


A RAKODÓGÉP HASZNÁLATA

1

4.1 - BEVEZETÉS 4.1.1 - Motor - első 50 üzemóra

2

A próbateremben alkalmazott szigorú tesztelésnek köszönhetően a traktort teljes motorteljesítménnyel, használatra készen szállítjuk a vásárlóhoz. Azonban, az első 50 üzemórában ne használja a traktort teljes terheléssel hosszabb ideig, hogy a dugattyúgyűrűk kellően hozzáidomuljanak a hengerekhez, és a különféle mozgó alkatrészek tökéletesen beágyazódjanak.

3

Ebben az időszakban potenciálisan káros a motort hosszabb ideig üresjáratban futtatni, illetve magas fordulatszámon terheletlenül járatni; ez azt eredményezeti, hogy a motoralkatrészek másképpen ágyazódnak be, mint ami maximum hatékonyságot biztosíthatna a motor teljes élettartamára.

4

A gyártó egy biztonsági fojtást alkalmaz a motorfordulatszám szabályozóján, és ez biztosítja, hogy a traktor kimenő teljesítménye nem haladja meg a közölt és engedélyezett értéket. Ennek a fojtásnak bármely barkácsolása a fordulatszám-szabályozón azonnali hatállyal érvényteleníti a traktor teljes garanciáját. A gép használatának első óráiban az alábbi eljárásokat kell betartani:

5

Mindegyik beindításnál hagyja a motort néhány percig alacsony fordulatszámon járni;

Ne használja a traktort folyamatosan alacsony fordulatszámon vagy magas fordulatszámon kis terheléssel;

Az első 20 üzemóra alatt ne használja a motort túlzottan nagy terheléssel; használja a traktort fokozatosan hosszabb teljes terhelési viszonyok mellett;

Leállítás előtt hagyja a motort néhány percig üresjárati fordulatszámon járni.

6 7 8 9 10 4-2

307.U.0410.hu.6.02-AGROPLUS 310-4-2 4-2

3/18/2010 9:33:38 PM


1

A RAKODÓGÉP HASZNÁLATA 4.2 - A MOTOR BEINDÍTÁSA ÉS LEÁLLÍTÁSA 4.2.1 - A motor beindítása

2

A gyújtáskapcsoló elfordítása előtt: 1. Üljön le a vezetőülésbe, mert a motor indítása csak ilyen helyzetben lehetséges. 2. Kapcsolja ki az akkumulátorról táplált összes elektromos berendezést (lámpák, irányjelzők, ventilátor, ablaktörlők, fűtés és légkondicionálás). 3. Húzza be a kéziféket.

3

4. Mozdítsa a fokozat- és a tartománykarokat azok üres állásába. 5. Mozdítsa az irányváltó kart üres állásba, hogy megjelenjen a jel az indításhoz.

7. Ellenőrizze a vezérlőkarok helyzetét (emelő teljesen leengedve), az emelőkarok véletlen mozgásának elkerülésére a beindítása eljárás alatt, amit a karok véletlen elmozdítása okozott a motor kikapcsolt állapotában.

4

6. Mozdítsa a hátsó TLT és az elülső TLT (ha van) kezelőszerveit a kikapcsolt helyzetbe. A TLT-kuplungvezérlés is fel van szerelve egy biztonsági eszközzel a motor beindításának megakadályozására, ha a TLT be van kapcsolva.

A hidegindító folyadékok igen gyúlékonyak. Amikor hidegindító folyadékokat használ, tartsa azokat távol minden lehetséges szikra forrásától (akkumulátorok, csatlakozások stb.). Ezeket a folyadékokat hűvös helyen kell tárolni.

5

FONTOS

Az indítókulcs helyzetét az alábbi rövidítések jelzik. LEÁLLÁS: Motor kikapcsolva.

6

STOP

7

BE: Előmelegítési fázis.

8

INDÍTÁS: A motor beindítása:

Ezek a traktorok elektronikus eszközökkel vannak felszerelve a motor indításának és a traktor parkolásának biztonságos műveletté tételére.

9

Eljárás a motor indításához

Ebben a helyzetben a generátor működését, a motorkenőolaj alacsony nyomását, a sebességváltó kenőolajának alacsony nyomását jelző piros jelzőfények és az előmelegítő rendszer sárga figyelmeztető fénye égve maradnak.

10

Dugja be a kulcsot az indítókapcsolóba, és fordítsa a BE szimbólumra. Erre a műszerfalon lévő összes figyelmeztető jelzőfény röviden világít lámpavizsgálat céljára (ezt a vizsgálatot egy berregő jelzi).

4-3

307.U.0410.hu.6.02-AGROPLUS 310-4-3 4-3

3/18/2010 9:33:38 PM


A RAKODÓGÉP HASZNÁLATA

1

Az elektronikus előmelegítő rendszer sárga figyelmeztető lámpája két különböző módon világíthat: 1. Egy rövid felvillanással, ami azt jelzi, hogy a motort be lehet indítani (ha a hűtőfolyadék hőmérséklete magasabb, mint 5 °C), az előmelegítő rendszer működtetése nélkül.

2

2. Folyamatos villogással, ami azt jelzi, hogy az előmelegítő rendszer bekapcsolása elektronikusan megtörtént (ha a hűtőfolyadék hőmérséklete alacsonyabb, mint 5 °C).

Indítás előmelegítés nélkül

3

Nyomja le a kuplungpedált, és kapcsolja a sebességváltó és az irányváltó kart üres állásba.

Indítsa be a motort a kulcsnak START állásba fordításával, és gyorsítson, amint szükséges.

Amint a motor beindult, engedje el a kulcsot, ami ekkor automatikusan visszatér a BE állásba.

Indítás előmelegítéssel

4

Nyomja le a kuplungpedált, és kapcsolja a sebességváltót és az irányváltót üres állásba.

A sárga jelzőlámpa állandó fénnyel világít annak jelzésére, hogy az előmelegítő rendszer bekapcsolása elektronikusan megtörtént. Amikor ez a jelzőlámpa kialszik, indítsa be a motort a kulcsnak a START állásba fordításával, és gyorsítson, amint szükséges.

Amint a motor beindult, engedje el a kulcsot, ami ekkor automatikusan visszatér BE állásba.

5

A motor hidegindítása VIGYÁZAT A motornak alacsony környezeti hőmérsékleten való indítása után ne járassa a motort 1800 f/p fordulatszám felett, amíg nem éri el az optimális üzemi hőmérsékletet.

6

A dízelmotorokat kizárólag a rendszerint kereskedelmi forgalomban kapható dízel üzemanyaggal szabad feltankolni, ami megfelel az alkalmazható szabványok követelményeinek. Télen, amikor a hőmérséklet 0 °C alá csökken, fontos, hogy olyan dízel üzemanyagot használjon, ami lehetővé teszi a motor tökéletes működését -20 °C-ig.

7

Ha nyári dízel üzemanyagot használ alacsony hőmérsékleteken, akkor az üzemanyagban lévő paraffinmolekulák lerakódnak a szűrőkben, amik ezáltal eltömődnek, és megakadályozzák az üzemanyag eljutását a befecskendező szivattyúhoz. Egyes piacokon kaphatók dízel üzemanyagok olyan speciális adalékokkal, amelyek alkalmassá teszik az üzemanyagot még -20 °C alatti hőmérsékletekhez is.

8

FONTOS NE használjon éteralapú termékeket a motor hidegindításához.

9 10 4-4

307.U.0410.hu.6.02-AGROPLUS 310-4-4 4-4

3/18/2010 9:33:38 PM


Y +32

0

+23

-5

1

+14 - 10

1 = nyári dízel üzemanyag

2 = téli dízel üzemanyag

- 4 - 20

X = hozzáadandó kerozin

- 13 - 25

Y = környezeti hőmérséklet, °C-ban

- 22 - 30

+ 5 - 15

°F

°C

0

10

20

30

40

2

2

50

60 %

X

Ábra162

3

Ha nem kapható téli dízel üzemanyag (vagy ha azt használnak, de a hőmérséklet -20 °C alatti), akkor kerozint (paraffinolajat) lehet adagolni a diagramban látható százalékokban.

1

A RAKODÓGÉP HASZNÁLATA

Először a kerozin, azután a dízelolajat öntse az üzemanyagba, és két anyagot csak a tankban keverje össze. További információt kérjen egy hivatalos műhelytől, a márkakereskedőjétől vagy az üzemanyag viszonteladóitól.

4

A motor szükséghelyzeti indítása második akkumulátor használatával VESZÉLY

5

Győződjön meg arról, hogy az akkumulátor kapcsai helyesen vannak-e csatlakoztatva. Rövidzár veszély!

VESZÉLY Soha ne indítsa a motort az indítómotor kapcsainak rövidre zárásával, mert a traktor hirtelen elindulhat, és ennek következtében a kezelő súlyos sérülését okozhatja.

6

FONTOS Erre a célra használhat egy másik traktorban lévő akkumulátort; Csak azonos névleges feszültségű és azonos cellaszámú akkumulátorokat szabad összekapcsolni.

Gondoskodjon arról, hogy a két jármű ne érjen egymáshoz.

Kapcsoljon ki minden szükségtelen elektromos berendezést.

Tegye a fő sebességváltó kart üres állásba.

Gondoskodjon arról, hogy a segítségre szoruló akkumulátor megfelelően legyen a jármű alvázára csatlakoztatva, hogy a sapkái biztonságosan legyenek rögzítve, és hogy az elektrolit szintje helyes legyen.

8

7

A kábelek összekapcsolása előtt vegye figyelembe az alábbi utasításokat:

Csatlakoztassa az adott kábel kapcsait a kimerült akkumulátor (1) pozitív pólusához, azután a segédakkumulátor (2) pozitív pólusához.

Csatlakoztassa a második kábel kapcsait a segédakkumulátor (3) negatív pólusához, azután a kimerült akkumulátorral (4) rendelkező traktor földelő kábelének fémkapcsához.

Ha a segédakkumulátor egy másik traktorban van, először indítsa be a motort és a maximális motor fordulatszám negyedéig gyorsítsa fel.

Indítsa a kimerült akkumulátoros traktort a normál eljárás alkalmazásával.

Amint a motor beindult, válassza szét a kábel kapcsait a csatlakoztatás fordított sorrendjében: először válassza le a (4) jelű, majd a (3), (2) és végül az (1) jelű kapcsot.

10

9

A két akkumulátor összekapcsolásához kövesse az alábbi eljárást:

4-5

307.U.0410.hu.6.02-AGROPLUS 310-4-5 4-5

3/18/2010 9:33:38 PM


A RAKODÓGÉP HASZNÁLATA

1

Ha a motor nem indul be, várjon 15 - 20 másodpercig, hogy az indítómotor megálljon, majd maximum 3-4-szer ismételje meg az eljárást Ha a traktor továbbra sem indul be, keressen problémát a motorban vagy az elektromos rendszerben (indítómotor stb.). Az ábrán a segédkábelekkel összekötött akkumulátorok láthatók 1. A segítségre szoruló akkumulátor pozitív pólusa

+

2

2

2. A segédakkumulátor pozitív pólusa 3. A segédakkumulátor negatív pólusa

+

1

-

4. A segítségre szoruló akkumulátor traktora indítókábelének földelt kapcsa 3

3

4

Ábra163

4.2.2 - A motor leállítása

4

A motor leállítása előtt kövesse az alábbi eljárást:

5

Ha a motor nagyon forró (különösen, ha a motor turbótöltéses), akkor hagyja üresjáratban néhány percig, mielőtt leállítaná.

Tegye a váltókart üres állásba, és húzza be a rögzítőféket.

Fordítsa a gyújtáskapcsolót (1) STOP helyzetbe.

1

6

Ábra164

4.2.3 - Turbótöltés a turbótöltő használatával A turbótöltő feladata, hogy nagyobb mennyiségű levegőt szállítson a hengerekhez; ez lehetővé teszi az üzemanyag-áramlási sebesség arányos módon való megnövelését is a motor teljesítményének megnövelése céljából.

7

A nagyon egyszerű és racionális kivitelű turbótöltő egység egy turbinából és egy kompresszorból áll. A turbinát a motor kipufogógáza hajtja (ez részben a gáz mozgási energiáját hasznosítja, ami különben szétszóródik), a turbina hajtja a kompresszort, ami a légtisztítón keresztül a henger szívótorkába beszívott levegő sűrítésére szolgál.

8

A következő üzemeltetési utasításokat a motor, különösen pedig a turbófeltöltő serülésének elkerülése érdekében szigorúan figyelembe kell venni:

9

A motor indításakor soha nem nyomja le teljesen a gázpedál, amikor a motor még hideg. Járassa a motort üresjárati fordulatszámon 1-2 percig, hogy az olaj fokozatosan melegedhessen fel, és hogy biztosítsa a turbina tökéletes kenését (a turbófeltöltő kenését a motorolaj végzi).

Néhány órás erős igénybevétel után, mielőtt leállítaná, hagyja a motort üresjárati fordulatszámon járni kb. 2 percig; ezzel megelőzhető, hogy a turbó teljes fordulatszámon járjon kellő olajozás nélkül.

10 4-6

307.U.0410.hu.6.02-AGROPLUS 310-4-6 4-6

3/18/2010 9:33:39 PM


1

A RAKODÓGÉP HASZNÁLATA 4.3 - SEBESSÉGVÁLTÓ 4.3.1 - Sebességváltó

Csiga = LASSÚ sebességtartományok

Teknősbéka = KÖZEPES sebességtartományok

Nyúl = GYORS sebességtartományok

Csiga az irányváltó karon = LASSÍTÓ tartományok

A = ELŐRE irány bekapcsolva

RM = HÁTRA irány bekapcsolva

3

2

A tartománnyal és az irányváltó kezelőszervvel kapcsolatos rövidítéseknek és jelzőlámpáknak az alábbi jelentéseik vannak:

4

H-M-L vezérlés: CSIGA

5

H-M-L vezérlés: TEKNŐSBÉKA

6

H-M-L vezérlés: NYÚL

5 fokozatú sebességváltó;

Háromfokozatú csökkentő egység (Csiga - Teknősbéka - Nyúl) biztosítja a különféle sebességtartományokat;

Lassító fokozat, ami “minicsökkentés” tartományt biztosít az előbbiekben említett tartományok mellett;

mechanikus irányváltó, ami az előre- vagy hátrameneti fokozatokat működteti, vagy hidraulikus irányváltó a kormányoszlopon felszerelt kezelőszervvel, ami az előre és hátrameneti fokozatokat működteti;

elektrohidraulikus H-M-L sebességváltó három sebességgel (csiga, teknősbéka, nyúl), ami megháromszorozza egyaránt az előre-, valamint a hátrameneti fokozatok számát.

9

Sebességváltó-konfiguráció mechanikus irányváltós traktorokhoz

8

7

A sebességváltó különféle egységekből áll:

10

A lehetséges sebességváltó konfigurációkat az alábbiakban soroljuk fel:

4-7

307.U.0410.hu.6.02-AGROPLUS 310-4-7 4-7

3/18/2010 9:33:39 PM


A RAKODÓGÉP HASZNÁLATA

1

30 előremeneti + 15 hátrameneti fokozat ●

5 fokozat

3 tartomány

Mechanikus irányváltó + Lassító

H

2 4

2

1 3 5

CR

L

R

3

Ábra165

45 előremeneti + 45 hátrameneti fokozat

4

5 fokozat

3 tartomány

Mechanikus irányváltó

+

2 4

H-M-L

-

1 3 5

CR

5 Ábra166

Sebességváltó-konfiguráció hidraulikus irányváltós traktorokhoz A lehetséges sebességváltó konfigurációkat az alábbiakban soroljuk fel:

6

30 előremeneti + 15 hátrameneti fokozat

7

5 fokozat

3 tartomány

Visszakapcsolás

Hidraulikus irányváltó

2 4 1 3 5

CR

8

Ábra167

45 előremeneti + 45 hátrameneti fokozat

9

5 fokozat

3 tartomány

Hidraulikus irányváltó

+

2 4

H-M-L

-

1 3 5

CR

10

Ábra168

4-8

307.U.0410.hu.6.02-AGROPLUS 310-4-8 4-8

3/18/2010 9:33:39 PM


1

A RAKODÓGÉP HASZNÁLATA Fő sebességváltó kar Az áttételi arány megváltoztatásához a fő fokozatválasztó kart akkor használja, amikor a traktor mozgásban van. ●

H-M-L vezérlés nélküli traktorokhoz

2

A traktor 5 fokozatú sebességváltóval (1) van felszerelve.

3

1

Ábra169

H-M-L vezérléses traktorokhoz

4

A traktor 5 fokozatú sebességváltóval (1) van felszerelve.

5

1

6

Ábra170

Fokozat-tartományváltó kar Az elvégzendő munkához megfelelő sebességtartomány kiválasztásához használja a tartomány kart.

A mászó fokozati kart csak akkor szabad működtetni, amikor a traktor álló helyzetben van, és a kuplungpedál teljesen be van nyomva.

7

VIGYÁZAT

A traktor 3 sebességtartományú sebességváltó karral (1) van felszerelve.

9

8

1

10

Ábra171

4-9

307.U.0410.hu.6.02-AGROPLUS 310-4-9 4-9

3/18/2010 9:33:39 PM


A RAKODÓGÉP HASZNÁLATA

1

H-M-L vezérlő nyomógombok A H-M-L kezelőszervek három nyomógombot tartalmaznak

2

Nyomja meg a nyomógombot (1) a három (Csiga - Teknősbéka + Nyúl) tartományon át felfelé váltásra.

Nyomja meg a nyomógombot (2) a három (Csiga - Teknősbéka + Nyúl) tartományon át lefelé váltásra.

1

2

3 Ábra172

A választott arányt a műszerfalon a hozzá tartozó jelzőlámpa kigyulladása jeleníti meg.

4 5 Ábra173

Példa a H-M-L sebességváltó használatára

6

A tényleges traktorsebességek eltérőek lehetnek, a táblázatot csak példának kell tekinteni.

Táblázat3 ELŐREMENETI SEBESSÉG KM/ÓRÁBAN, A MOTOR 2100 PERCENKÉNTI FORDULATSZÁMA MELLETT, 420/70-30 VÁLTOZATÚ HÁTSÓ GUMIABRONCSOKKAL - 40 KM/ÓRÁS VÁLTOZAT

7

A MUNKA FŐ TÍPUSAI

45 FWD (ELŐRE) + 45 REV (HÁTRA) FOKOZA-

TLT-munka - Aratási munka - Udvari munka

8 9 10

1 SLW (lassú) 2 SLW (lassú) 3 SLW (lassú) 4 SLW (lassú) 5 SLW (lassú) Primer és szekunder 1 MED (közepes) művelés - Kaszálás 2 MED (közepes) 3 MED (közepes) 4 MED (közepes) 5 MED (közepes) Gyors szekunder művelési 1 FAST (gyors) és aratási munka - Szál2 FAST (gyors) lítás és mezők közötti 3 FAST (gyors) átvitel 4 FAST (gyors) 5 FAST (gyors)

ELŐREMENETI SEBESSÉG L (CSIGA)

M (TEKNŐSBÉKA)

H (NYÚL)

0.19 0.28 0.41 0.61 0.90 1.21 1.77 2.63 3.88 5.72 6.68 9.74 14.49 22.34 31.51

0.23 0.33 0.50 0.73 1.08 1.45 2.12 3.16 4.65 6.87 8.02 11.39 17.38 25.61 37.81

0.28 0.40 0.60 0.89 1.31 1.76 2.57 3.33 5.64 8.30 9.72 14.18 21.07 31.04 40.00

A H-M-L vezérlés használata a munkához azt biztosítja, hogy az erő a motortól a sebességváltóba megszakítás nélkül tud eljutni, ami 4-10

307.U.0410.hu.6.02-AGROPLUS 310-4-10 4-10

3/18/2010 9:33:40 PM


1

A RAKODÓGÉP HASZNÁLATA egy jelentős növekedést eredményez a napi termelésben, és jelentős idő-, és üzemanyag-megtakarítást hoz létre.

Automatikus kuplung gomb a sebességváltó karon ●

Hidraulikus irányváltóval felszerelt traktorokhoz

1

3

Ebben az esetben a vezető megnyomja a gombot, és mozgatja a kart, kiválasztva a kívánt fokozatot a gombot lenyomva tartva, azután a kívánt helyzetben elengedi a gombot.

2

A rendszer lehetővé teszi a sebességváltást a vezető számára a kuplungpedál megnyomása nélkül, helyette a sebességváltó karon lévő gomb (1) megnyomásával.

A kuplung a gomb megnyomásával azonnal kikapcsol. A gomb elengedésére a nyomás módosul, hogy megfeleljen az adott időben bekapcsolt fokozatnak.

Előremeneti sebesség választása ●

Indítsa be a motort.

Válasszon tartományt a rendelkezésre állók közül, és válassza ki a kívánt sebességet.

A traktor menetsebességének kiválasztása függ a terep típusától, az alkalmazott munkagéptől, a végzendő munka típusától stb.

Ne használjon túlzottan magas fokozatokat, mivel ez túlterhelheti a motort.

5

4

Ábra174

Ha a fordulatszám növekedése helyett a motor lassulni kezd, akkor feltételezhető, hogy a motor túlterhelt. Ebben az esetben kapcsoljon egy alacsonyabb fokozatra.

6

Egyszerű módszerként annak ellenőrzésére, hogy a motor túlterhelt-e vagy sem, kövesse az alábbi eljárást: tartsa a gázpedált a mozgási távolságának kb. 1-énél, azután hirtelen gyorsítson a motor maximum fordulatszámára.

A fokozat helyes megválasztásához tekintse meg a műszaki adatok fejezetben közölt sebességtáblázatokat.

A kívánt sebességtartomány kiválasztásához a traktor álló helyzetében nyomja ki a kuplungot, és működtesse a tartományváltó kart.

7

Ugyanazon tartományban egy sebességről egy másikra váltáshoz csak a fokozatváltó kart használja a kuplung kioldása után.

Gyorsító áttétel

8

FONTOS: A traktoroknak ebben a tartományában valamennyi sebességváltó gyorsító áttétellel van felszerelve.

A sebesség elektronikusan 40 km/h értékre van állítva. Ne feledje el módosítani a kerékállandót a műszerfalon, amikor az előzőleg felszerelt gumiabroncsokhoz képest eltérő méretű gumiabroncsokat szerel fel.

9

FONTOS:

A traktor elektronikus vezérlőegysége a traktor menetsebességére vonatkozó információt a sebességváltóban elhelyezett érzékelőktől kapja, és számos motorfordulatszámot kezel a maximum alatti motorfordulatszám és csökkentett üzemanyag-fogyasztás melletti maximum sebesség (40 km/h) garantálására.

10

Ez a sebességfokozat-konfiguráció garantálja a 40 km/h elérését az 5. fokozatban, és a gyors sebességtartomány kiválasztásával a gazdaságos (a maximumnál alacsonyabb) motorfordulatszám megvalósítását.

4-11

307.U.0410.hu.6.02-AGROPLUS 310-4-11 4-11

3/18/2010 9:33:40 PM


A RAKODÓGÉP HASZNÁLATA

1 2

Egy H-M-L és GYORSÍTÓ sebességváltóval felszerelt hajtóműves traktor, ami az 5. fokozatban halad a magas (HIGH) tartományban 40 km/h sebességgel, emelkedőhöz érve nem kényszeríti a vezetőt arra, hogy a MAGAS (HIGH) tartományról a KÖZEPES (MEDIUM) tartományra váltson, mivel a GYORSÍTÓ (OVERSPEED) rendszer lehetővé teszi a 40 km/órás sebesség fenntartását a motor fordulatszámának megnövelésével, ezzel több erőt biztosítva a megnőtt energiaigény kielégítésére.

40Km/h

5a - High

40Km/h

engine < 2200 rpm

5a - High

engine 2200 rpm

3

Ábra175

A motor járatása a maximum teljesítményhez tartozó fordulatszámnál alacsonyabb fordulatszámon és a maximum nyomatékhoz közelebb lehetővé teszi az alacsonyabb üzemanyag fogyasztás és a nagyobb felhasználói kényelem elérését, mivel így kisebb a motorzaj, valamint a szállítási munkáknál jellemző sebességváltó-rezgés és -rezonancia.

4

4.3.2 - Mechanikus irányváltó Az irányváltó kar a vezető jobb oldalán, a padlón van elhelyezve; ez bekapcsol egy fogaskerékpárt az előremenethez, vagy egy fogaskerékpárt irányváltó fogaskerékkel a hátramenethez.

5 6 Ábra176

4.3.3 - Hidraulikus irányváltó Hidraulikus irányváltó esetén az előremeneti sebességek azonosak a hátrameneti sebességekkel.

7

A hidraulikus irányváltó egy olajba merülő kettős kuplungot tartalmaz, ami lehetővé teszi az előre- és hátrameneti fokozatok kapcsolását a kuplungpedál használata nélkül. Az irányváltó kapcsolókar a bal oldalon van a kormánykerék alatt. Előremenethez a kart előre kell mozdítani.

8

Hátramenethez a kart hátrafelé kell mozdítani. A HIDRAULIKUS IRÁNYVÁLTÓ kapcsolókarnak három állása van, és a működtetéshez a kart tengelyirányban meg kell nyomni a kormánykerék felé. 0. pozíció: Sebességváltó ÜRES helyzetben

1

9

1. pozíció: ELŐRE irány bekapcsolva 2. pozíció: HÁTRA irány bekapcsolva

0

2

10

Ábra177

4-12

307.U.0410.hu.6.02-AGROPLUS 310-4-12 4-12

3/18/2010 9:33:40 PM


A hidraulikus irányváltó lehetővé teszi a menetirány megváltoztatását a traktor mozgása közben, a kuplungpedál benyomása nélkül. Biztonsági okokból az előre és hátra fokozatokat csak kisebb, mint 10 km/óra sebességeknél lehet kapcsolni. Ha tévedésből Ön 10 km/óra feletti sebességnél működtetné a HIDRAULIKUS IRÁNYVÁLTÓ kart, akkor a menetirányváltás nem jön létre, amíg a sebesség nem csökken 10 km/óra alá, és egyidejűleg vizuális hibajelzés jelenik meg a kijelzőn, és megszólal a berregő.

2

FONTOS:

1

A RAKODÓGÉP HASZNÁLATA

Védelmi és biztonsági eszközök a traktoron A traktor véletlen elindítását megakadályozó elektronikus rendszer két érzékelővel csatlakozik a rögzítőfékhez és a vezetőüléshez.

3

A hidraulikus irányváltóval nincs kapcsolat a kerekek és a motor között. Ezért lényeges a traktort lejtőn parkolásnál a rögzítőfékkel és lehetőleg a kerekek alá helyezett ékekkel rögzíteni.

Ha a rögzítőfék nincs behúzva, és a vezető nem ül a vezetőülésen, és ha a vezető működteti az irányváltó kart, akkor az elektronikus vezérlőegység nem fogadja el az utasítást, és a berregő 10 másodpercig szól, és a traktor üres állásban marad.

4

FONTOS:

Ha az irányváltó kart véletlenül működteti, amikor a vezető nem ül a vezetőülésen, akkor az elektronikus vezérlőegység nem fogadja el az utasítást, és a berregő 10 másodpercig szól, a traktor pedig üres állásban marad.

2 1

3

l/h

%

t

6

Ha a felhasználó véletlenül végez irányváltást, a szükséges biztonsági feltételek betartása nélkül (például, a kuplungpedál megnyomása és fokozatbekapcsolás nélkül), akkor a műszerfal jelzi ezeket a körülményeket a berregő hangjával, és --N-- (1) üzenetsor villogásával és az irányjelzők bekapcsolásával (2) és az N betű (3) megjelenítésével.

5

FONTOS:

%

7

2

Ábra178

4.3.4 - Stop és Go parancs

8

FONTOS: A STOP és GO parancsok csak a hidraulikus irányváltóval felszerelt traktorokhoz kaphatók.

9

FONTOS: A rendszer aktiválása előtt a fékpedálokat a hozzájuk tartozó zárral egymáshoz kell rögzíteni.

Olyan szélsőséges munkakörülmények kötött, mint a meredek emelkedők vagy akadályok és/vagy töltések, a rendszert ki kell kapcsolni, és a manőverek alatt a kezelő közvetlen vezérlése szükséges.

10

FONTOS:

4-13

307.U.0410.hu.6.02-AGROPLUS 310-4-13 4-13

3/18/2010 9:33:40 PM


A RAKODÓGÉP HASZNÁLATA

1

A STOP és GO rendszer lehetővé teszi a traktor ideiglenes leállítását bekapcsolt sebességfokozat mellett csupán a fékpedálok használatával a kuplungpedál benyomása nélkül (traktor készenlétben). A fékpedálok kiengedésével a traktor helyreállítja a mozgást az elektronikusan vezérelt elindulási modulációval bekapcsolt iránynak és fokozatnak megfelelően.

2

Ennek a rendszernek egyik gyakorlati alkalmazása a rakodólapáttal vagy villákkal végzett munkák, amikor arra kényszerülünk, hogy a munkát “fékekkel és kuplunggal” végezzük a helyes megközelítési mozgások eléréséhez. Az elektronikus vezérlőegység feldolgozza az érzékelők információit, és 3 stratégiát fogad el a rendszer használatára:

3

A jármű elindulási manőverének megszakítása (fékpedálok benyomva, irányváltó kar bekapcsolva);

A megfordítási manőver ideiglenes megszakítása;

A traktor mozgásának ideiglenes megszakítása.

A STOP és GO rendszer aktiválása a műszerfalon lévő nyomógomb (1) megnyomásával történik, és az aktiválást egy beépített lámpa jelzi. Az inaktiváláshoz nyomja meg ismét a nyomógombot.

4

1

5 Ábra179

Minden esetben a rendszer automatikusan kikapcsol, amikor a traktor sebessége túllépi a 15 km/h értéket.

6 7 8 9 10 4-14

307.U.0410.hu.6.02-AGROPLUS 310-4-14 4-14

3/18/2010 9:33:41 PM


1

A RAKODÓGÉP HASZNÁLATA 4.4 - ELSŐKERÉK-MEGHAJTÁS - DIFFERENCIÁLZÁR Az elülsőkerék-meghajtás bekapcsolása az állandóan bekapcsolt hátsókerék-meghajtás mellett megnöveli a szállítási teljesítményt meredek utakon vagy durva terepen végzett szállításnál, vagy amikor megnövelt vonóerő szükséges.

2

4.4.1 - Elsőkerék-hajtás bekapcsolása

FONTOS

3

Az összkerékmeghajtás használatát országúti szállításhoz csak akkor javasoljuk, ha megnövelt vonóerőre van szükség. Ezzel megelőzhető a gumiabroncsok szükségtelen kopása. FONTOS Az elsőkerék-meghajtás bekapcsolása és kikapcsolása csak akkor lehetséges, ha a traktor teljesen áll.

4

A vezérlés elektrohidraulikus. Az elülsőkerék-meghajtáshoz nyomja meg a nyomógombot (1), ami benyomva marad, és a benne lévő beépített jelzőlámpa világítani kezd.

1

Ábra180

7

Az összkerékmeghajtás bekapcsolását egy figyelmeztető jelzőfény jelzi a műszerfalon.

6

5

A differenciálzár kioldásához nyomja meg ismét az (1) nyomógombot, ami ekkor visszatér a nyugalmi helyzetébe, és a jelzőfény kialszik.

4.4.2 - Elülső és hátsó differenciálzár Ne kapcsolja be a differenciálzárat az alábbi körülmények között: 15 km/óra feletti sebességnél - körbe kanyarodásnál - egyik fékpedál benyomása esetén.

8

FONTOS

Soha ne kapcsolja be a differenciálzárakat, amíg a kerék túlzottan csúszik; Ebben a helyzetben mindig nyomja meg a kuplungpedált a differenciálzárak bekapcsolása előtt.

9

FONTOS

NE hajtson közúton vagy nagy sebességgel, amikor a differenciálzár be van kapcsolva. Ez megnehezítheti a kormányzást, és így balesetet, sérülést és károkat okozhat.

10

FONTOS

A traktor mindig fel van szerelve hátsó differenciálzárral; az elülső differenciálzár opcionális. 4-15

307.U.0410.hu.6.02-AGROPLUS 310-4-15 4-15

3/18/2010 9:33:41 PM


A RAKODÓGÉP HASZNÁLATA

1

A differenciálzárakat csak egyenesen haladásnál szabad bekapcsolni, és mielőtt a kerekek túlzottan csúszni kezdenének. A vezérlés elektrohidraulikus. A differenciálok zárásához nyomja meg a nyomógombot (1), ami benyomva marad, és a benne lévő beépített jelzőlámpa világítani kezd.

2

A differenciálzár kioldásához nyomja meg ismét az (1) nyomógombot, ami ekkor visszatér a nyugalmi helyzetébe, és a jelzőfény kialszik. 1

3 Ábra181

A differenciálzárak bekapcsolását a műszerfalon a megfelelő jelzőfény kigyulladása jelzi.

4 5 6 7 8 9 10 4-16

307.U.0410.hu.6.02-AGROPLUS 310-4-16 4-16

3/18/2010 9:33:41 PM


1

A RAKODÓGÉP HASZNÁLATA 4.5 - FÉKRENDSZER 4.5.1 - Fékek, “FÉKEKET SZÉTVÁLASZTÓ” szelep Közúton szállításnál mindig reteszelje a két fékpedált egymáshoz. Ez biztosítja a hatékony, egyenletes fékezést mindkét oldalon és a maximális fékhatást. Az éles kanyarokat alacsony sebességgel kell venni.

2

FONTOS

3

Ez az eszköz csak a hátsó kerekek fékezését engedélyezi, amikor a fékpedálok külön vannak működtetve. Ez megakadályozza az első kerék megcsúszását a külön fékezés alatt, és így segít elkerülni a termény károsodását, mivel az első kerék nincs fékezve. Ennek a szelepnek a szabályozásával különféle fékhatásokat lehet elérni. Összkerékfékezés

5

4

Amikor mindkét fékpedál egyszerre van működtetve (a pedálok egymáshoz vannak reteszelve). Ez igen ajánlott szállításokhoz, szántóföldek közötti áthelyezésekhez, és lejtőkön végzett munkához.

Ábra182

Fékezés csak a két belső keréken

Ábra183

Fékezés csak a hátsó belső keréken

8

7

6

Minimum fordulási rádiusz eléréséhez szűk helyeken és az idő csökkentésére a táblavégi manőverezésnél.

Ábra184

10

9

A megmunkált talajon minimális fordulási sugár elérésére.

4-17

307.U.0410.hu.6.02-AGROPLUS 310-4-17 4-17

3/18/2010 9:33:41 PM


A RAKODÓGÉP HASZNÁLATA

1

A fent leírt fékezési műveletek megválasztása a szelep helyzetének megfelelően történik, amint az alábbi ábrán látható. ●

A - Szelephelyzet

2 3

B - Fékpedál

b1 - Bal

b2 - Jobb

b3 - Reteszelt

BE - Fékezés egy keréken

KI - Oldalsó fékezés

ON B

OFF

A ON

OFF

b1

b2

b3

Ábra185

“Fékszétválasztó” szelep 1. Fékszelep (jobb oldalán a kabin alatt)

1

2. Kapcsológomb.

2

4 5 Ábra186

4.5.2 - Hidraulikus pótkocsifék

6

FONTOS A traktort a pótkocsihoz megfelelően csatlakoztatott pótkocsi-fékrendszerrel kell felszerelni.

A traktor felszerelhető opcionális hidraulikus pótkocsi-fékrendszerrel.

7

Az ehhez szükséges olajat a traktor fő hidraulikaköréből vesszük specifikus útszelep segítségével. Ezt az útszelepet egy, a traktor hidrosztatikus vezérléséhez hidraulikusan csatlakoztatott szelep működteti. A biztonsági fékkel ellátott pótkocsiknál a rendszer egy specifikus vezérlőszeleppel van felszerelve. Ennek a vezérlőszelepnek van egy BE-KI kapcsolója, ami lehetővé teszi a szelep hidraulikus csatlakoztatását (BE helyzet); vagy kizárását (KI helyzet).

8

A kulcsot a gyújtáskapcsolóba helyezve, amikor a kapcsoló KI állásban van, egy figyelmeztető jelzőfény világít a műszerfalon. Ugyanez a jelzőfény világít annak jelzésére is, ha a nyomás nem elegendő a pótkocsi fékjének működtetéséhez. A vezérlőszelep a kézifékhez is csatlakoztatva van úgy, hogy a pótkocsifék akkor is működjön, amikor a kéziféket behúzzák. FONTOS

9

A fékrendszer beszabályozásához vegye fel a kapcsolatot az Ön jogosított Same szervizközpontjával.

10 4-18

307.U.0410.hu.6.02-AGROPLUS 310-4-18 4-18

3/18/2010 9:33:41 PM


1

A RAKODÓGÉP HASZNÁLATA Hidraulikus vezérlőszelep a pótkocsi fékrendszeréhez 1. Hidraulikus vezérlőszelep pótkocsihoz 2. A vezérlőszelep kézi vezérlése

2

1

10

9

8

7

6

5

4

Ábra187

3

2

4-19

307.U.0410.hu.6.02-AGROPLUS 310-4-19 4-19

3/18/2010 9:33:42 PM


A RAKODÓGÉP HASZNÁLATA

1

4.6 - HÁTSÓ TLT 4.6.1 - Teljesítményleadó funkció Ezt a traktort az alábbi típusú TLT-vel lehet felszerelni:

2

3

Hátsó TLT ❍

540/750 f/p TLT

540/750 f/p TLT, szántóföldi fordulatszámú TLT

540/750/1000 f/p TLT

Elülső teljesítményleadó tengely (1000 f/p) FONTOS Ne működtesse a TLT-t az előírt feletti motorfordulatszámon. A túlzottan magas fordulatszám a munkagép károsodását okozhatja, és sérüléseket idézhet elő.

4 VIGYÁZAT Bizonyos TLT-hajtású munkagépek, mint például forgó kaszák, szénabálázók, cséphadarók stb. használata esetén a munkagépet fel kell szerelni egy szabadonfutó kerékkuplunggal a TLT-fék károsodásának megakadályozására.

5

VIGYÁZAT

6

A traktorról leszerelés előtt mindig kapcsolja ki a TLT-t, süllyessze le a munkagépet a talajra, tegye a sebességváltó kapcsolókat üres állásba, húzza be a rögzítőféket, állítsa le a motort, kapcsoljon első fokozatba (mechanikus sebességváltó esetén), és vegye ki a kulcsot a gyújtáskapcsolóból. A biztonságos munkafolyamatokra vonatkozó információért tekintse meg a jelen kézikönyv biztonsági részében “A traktor parkolása” című fejezetet. VESZÉLY

7

A TLT kikapcsolása előtt várjon, amíg a csatolt munkagép leáll, mert különben a munkagép tehetetlensége a TLT károsodását okozhatja. A géphez közelíteni és karbantartást végezni csak akkor szabad, amikor a TLT kikapcsolása és a motor leállítása megtörtént. VESZÉLY

8

Biztonsági okokból, a TLT-tengely burkolatát soha nem szabad eltávolítani. A tengely biztonsági sapkáját csak a TLTtengelynek a munkagépek hajtótengelyéhez csatlakoztatásához szabad levenni, leállított motor mellett. Javasoljuk, hogy ezt a sapkát mindig helyezze vissza a motor álló helyzetében, amikor a TLT-tengely nincs használva. VESZÉLY

9

A TLT meghajtó tengelyének csatlakoztatásához vagy leválasztásához, állítsa le a motort, és húzza be a rögzítőféket. A biztonságos munkafolyamatokra vonatkozó információért tekintse meg a jelen kézikönyv biztonsági részében “A traktor parkolása” című fejezetet. VESZÉLY

10

A meghajtó tengelynek a TLT kimeneti tengelyéről való lekapcsolása után mindig csavarja vissza a sapkát a kimeneti tengelyre.

4-20

307.U.0410.hu.6.02-AGROPLUS 310-4-20 4-20

3/18/2010 9:33:42 PM


1

A RAKODÓGÉP HASZNÁLATA VESZÉLY

2

A TLT kimeneti tengelyt csak akkor cserélje, amikor a motort kikapcsolta, és a kulcsot kivette az indítókapcsolóból.

FONTOS Ha a traktoron karos TLT-kuplungkapcsoló van felszerelve, akkor mindig biztosítsa, hogy a kar ÜRES állásban legyen, mielőtt a kulcsot elfordítja a motor indításához. Különben a motor nem indul.

3

VESZÉLY TLT-vel végzett munka alatt senki nem lehet a teljesítményleadó tengely vagy a hajtótengely közelében.

5

A traktor álló helyzetében TLT-tengelyről meghajtott munkagépek (például, öntözőszivattyú) használatával járó alkalmazásokban mindig tegye a sebességváltót “üres” állásba, húzza be teljesen a rögzítőféket, és tegyen támasztékokat a traktor kerekei alá. A biztonságos munkafolyamatokra vonatkozó információért tekintse meg a jelen kézikönyv biztonsági részében “A traktor parkolása” című fejezetet.

4

VIGYÁZAT

4.6.2 - Hátsó TLT VIGYÁZAT

6

A TLT-t csak akkor kapcsolja be, amikor használni kívánja. A munka befejeztével mindig kapcsolja ki.

A traktor felszerelhető 2 vagy 3 sebességes hátsó TLT-tengellyel: 540 f/p, 750 f/p és 1000 f/p.

540 f/p - 750 f/p

540 f/p - 750 f/p - Syncro

540 f/p - 750 f/p - 1000 f/p

7

A hátsó TLT lehetséges kombinációi:

válassza ki a kívánt TLT-fordulatszámot (540-750-1000 ford./perc);

Kapcsolja be a TLT-t.

8

Eljárás a TLT bekapcsolásához:

Csökkentse a motor fordulatszámát alapjáratra;

Várjon, amíg a munkagép majdnem teljesen megáll;

Kapcsolja ki a TLT-t;

Tegye a TLT sebességváltó karját üres állásba.

10

9

Eljárás a TLT kikapcsolásához:

4-21

307.U.0410.hu.6.02-AGROPLUS 310-4-21 4-21

3/18/2010 9:33:42 PM


A RAKODÓGÉP HASZNÁLATA

1

Hátsó TLT-kuplung bekapcsolás/kikapcsolás vezérlése A hátsó TLT bekapcsolásához nyomja meg az elektrohidraulikus vezérlő nyomógombot (1) a műszerfalon; a nyomógomb a benyomott helyzetben marad, és a beépített jelzőlámpa világít.

1

2 3 Ábra188

FONTOS:

4

Az éppen végzett munka befejeztével, a teljesítmény elvétel kikapcsolása előtt, vegye vissza a gázt a motorról üresjárati fordulatszámra, és várjon, amíg a munkagép fordulatszáma lecsökken, majd nyomja meg a kapcsolót a TLTkuplung kikapcsolására. Ez megóvja a TLT-féket a veszélyes túlmelegedéstől, amikor a meghajtás a tehetetlenség folytán visszakerül a munkagépről a tengelyre.

5

A talajról működtetett TLT-kapcsolók A hátsó TLT bekapcsolható a hátsó (jobb és bal) sárhányón elhelyezett két nyomógomb (1) bármelyikének a megnyomásával is csakúgy, mint a kezelő jobb oldalán elhelyezett főkapcsolóval.

6 1

7

Ábra189

Hátsó TLT fordulatszám-választója VIGYÁZAT

8

Minden egyes működtetés végén tegye a TLT-kuplungkapcsolót üres állásba, és váltsa vissza a TLT-sebességválasztót üres helyzetbe. A TLT fordulatszáma az alábbi módokon választható:

9 10 4-22

307.U.0410.hu.6.02-AGROPLUS 310-4-22 4-22

3/18/2010 9:33:42 PM


1

A RAKODÓGÉP HASZNÁLATA

1

Ábra190

3

2

A vezetőülés bal oldalán elhelyezett kar (1) működtetésével, a kar mellett lévő matricák jelzéseinek követésével.

A traktor hátulján elhelyezett választókar (1) működtetésével, a matricák jelzéseinek követésével.

4

FONTOS: A TLT-fordulatszámválasztó kart csak akkor használja, amikor a motor ki van kapcsolva.

5

1

Ábra191

A hátsó TLT aktiválását a műszerfalon a hozzá tartozó jelzőlámpa kigyulladása mutatja. A TLT-fordulatszámválasztó táblán lévő jelzések az alábbiak: 1 540

OFF

6

1. 540 f/p - 750 f/p

750

2. 540 f/p - 750 f/p - Syncro SYNCRO

OFF

540

750

1000

OFF

540

750

7

2

P.T.O.

3. 540 f/p - 750 f/p - 1000 f/p

3

Ábra192

8

4.6.3 - Szántóföldi fordulatszámú TLT tengely A TLT szántóföldi sebességű használatánál emlékezzen arra, hogy a traktor hátrafelé vezetésénél a TLT-tengely forgásiránya szintén megfordul. Ezért bizonyos munkagépek esetén ajánlatos a TLT-t kikapcsolni a hátramenetbe kapcsolás előtt, hogy elkerüljük a munkagép károsodását.

9

VIGYÁZAT

A szántóföldi fordulatszámú TLT-hez ugyanazt a kimeneti tengelyt használjuk, mint az 540-750 ford./perc fordulatszámú TLT-hez.

10

A szinkronizált TLT bekapcsolásához kövesse az alábbi eljárást:

4-23

307.U.0410.hu.6.02-AGROPLUS 310-4-23 4-23

3/18/2010 9:33:42 PM


A RAKODÓGÉP HASZNÁLATA

1

Mozdítsa a választókart (1) szántóföldi fordulatszám állásba; ilyen pozícióban a hátsó TLT kimeneti tengely sebessége a hátsó kerekek forgási sebességével arányos.

2

1

3

Ábra193

A traktor hátulján elhelyezett kapcsoló (1) használatával a Szinkron TLT funkció választása is lehetséges.

4 1

5 Ábra194

A szinkronizált TLT bekapcsolását egy figyelmeztető jelzőfény jelzi a műszerfalon.

6 7 8 9 10 4-24

307.U.0410.hu.6.02-AGROPLUS 310-4-24 4-24

3/18/2010 9:33:43 PM


1

A RAKODÓGÉP HASZNÁLATA 4.7 - ELÜLSŐ TLT Kívánságra a traktor felszerelhető egy elülső TLT tengellyel, ami közvetlenül van meghajtva a főtengelyről egy sebességváltón és egy kuplungon keresztül, ami képes a motor teljes teljesítményének átvitelére.

2

4.7.1 - Elülső teljesítményleadó tengely (1000 f/p)

Az elülső TLT a hátsó TLT-től teljesen függetlenül működik.

3

Az elülső TLT bekapcsolásához nyomja meg az elektrohidraulikus vezérlő nyomógombot (1) a műszerfalon; a nyomógomb a benyomott helyzetben marad, és a beépített jelzőlámpa világít. Az elülső TLT aktiválását a műszerfalon a hozzá tartozó jelzőlámpa kigyulladása mutatja.

4

1

10

9

8

7

6

5

Ábra195

4-25

307.U.0410.hu.6.02-AGROPLUS 310-4-25 4-25

3/18/2010 9:33:43 PM


A RAKODÓGÉP HASZNÁLATA

1

4.8 - HÁTSÓ HIDRAULIKUS EMELŐSZERKEZET 4.8.1 - Hidraulikus emelő FONTOS

2

A hidraulikus emelő használata előtt győződjön meg arról, hogy senki nem tartózkodik a munkagép közelében.

FONTOS

3

Mindig süllyessze le a munkagépet a talajra, amikor a traktor nem üzemel, vagy amikor karbantartást, javítást vagy beállítást végeznek rajta. FONTOS

4

Soha ne vontasson munkagépeket az alsó összekötőkhöz csatolva. Munkagépek vontatását csak jóváhagyott vonórudak vagy vontató kapcsolószerkezetek használatával végezze. A traktor más pontjára csatlakoztatott vontatás a traktor felborulását okozhatja. FONTOS

5

Ne álljon a traktor és a munkagép közé, és másokat se engedjen oda, hacsak a motor nincs leállítva és a kulcs kihúzva a gyújtáskapcsolóból, a rögzítőfék behúzva, a jármű sebességbe kapcsolva és valamennyi szerelvény vagy munkagép a talajra süllyesztve. FONTOS

6

Ha a traktor fel van szerelve hátsó mechanikus emelővel, a motor beindítása előtt ellenőrizze a vezérlőkarok helyzetét (emelő teljesen leengedve), az emelőkarok véletlen mozgásának elkerülésére a beindítási eljárás alatt, amit a karok véletlen elmozdítása okozott a motor kikapcsolt állapotában. A traktorra az alábbi típusú emelőszerkezeteket lehet felszerelni:

7

hidraulikus hátsó emelő terhelésérzékelő mechanikus vezérléssel;

elektrohidraulikusan vezérelt hátsó emelő;

a hidraulikus vezérlőszelep kivezetéséhez csatlakoztatott hidraulikus elülső emelő.

4.8.2 - TEHERÉRZÉKELŐS mechanikusan vezérelt hátsó emelő

8 Emelési diagram A felszerelt munkagépek, a félig felszerelt munkagépek és a vontatott munkagépek vezérlésére szolgáló hátsó emelőegység az alábbiakból áll:

9

a TLT-ház fölött elhelyezett hidraulikaegység;

3-pont kapcsolószerkezetet, amelyhez az emelendő munkagépek vannak csatlakoztatva.

A mechanikusan vezérelt hidraulikus emelőegységnek az alábbi funkciói vannak:

10

automatikus munkagép-helyzetvezérlés;

automatikus erőszabályozás;

vegyes erő/helyzet szabályozás;

4-26

307.U.0410.hu.6.02-AGROPLUS 310-4-26 4-26

3/18/2010 9:33:43 PM


1

A RAKODÓGÉP HASZNÁLATA Úszó helyzet;

a munkagép-süllyesztési sebesség automatikus vezérlése “Valvematic” rendszerrel;

gyors talajfogás;

külső munkagépek hidraulikus vezérlése.

2

Emelési alkatrészek rajza (3 pont kapcsolószerkezet)

5 1 2

2. Felső összekötő 7

3. Emelőrúd

10

3

4. Alsó összekötők

6

5. Felső emelőkarok

4

3

1. Emelőburkolat

6. Szintező doboz 8

Ábra196

8. A felső összekötőt a 8-as lyukba dugva az emelési kapacitás megnő

4

9

7. Érzékelő eszköz

9. A felső összekötőt a 9-es lyukba dugva az emelési kapacitás megnő 10. II-es kategória - 510 mm

5

Emelő kezelőszervek VESZÉLY

6

Mechanikusan vezérelt emelővel felszerelt traktorokon, ha a kezelőszerveket kikapcsolt motornál működteti, az emelő azonnal mozgatja a karokat, amint a motort beindítja.

emelésvezérlő kar, a műszerfalon a vezető jobb oldalán;

mélységvezérlő kar, a műszerfalon a vezető jobb oldalán;

7

Az emelési kezelőszervek az alábbiakból állnak:

Emelésvezérlő kar (1-es kar)

8

Ez a kar vezérli az emelőkarok forgását és így az alsó összekötők magasságát.

9

1

Ábra197

sárga szektor, a munkagép emeléséhez vagy süllyesztéséhez;

Sárga/zöld szektor - a munkagép kívánt munkamagasságának beállításához, helyzetvezérléses és vegyes erő/ helyzet vezérléses alkalmazásokban;

10

A vezérlőkar körnegyed különféle funkciójú színezett szektorokra van osztva:

4-27

307.U.0410.hu.6.02-AGROPLUS 310-4-27 4-27

3/18/2010 9:33:43 PM


A RAKODÓGÉP HASZNÁLATA

1

kék szektor - úszó helyzet, ami lehetővé teszi, hogy a munkagép kövesse a talaj profilját.

A vezérlőkar körnegyeden egy ütközőcsavar van felszerelve, ami lehetővé teszi, hogy a kar ismételten pontosan ugyanazon munkahelyzetbe térjen vissza.

2

Mélységvezérlő kar (2-es kar) Ez a kar a felső összekötő meghosszabbítását eredményezi, ami lehetővé teszi a kívánt munkamélység automatikus vezérlését annak az ellenállásnak megfelelően, amellyel a munkagép a talajban találkozik.

2

3

Ennek a karnak a működési tartományát a zöld szakasz és a 0-12 közötti számok jelzik a beosztásos skálán. A vezérlőkar körnegyeden egy ütközőcsavar van felszerelve, ami lehetővé teszi, hogy a kar ismételten pontosan ugyanazon munkahelyzetbe térjen vissza.

4

Ábra198

Az emelőkarok helyzete különböző munkakörülmények között

5

1

2

12 11

10

9

8

7

3

6

5

4

2

3

1

0

6 4

5

6

7

8

7

Ábra199 - Vezérlőkarszektorok

8

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Maximum erőszabályozás Vezérlés - zöld szektor Minimum erőszabályozás Süllyesztés ÚSZÓ - kék szektor Vegyes vezérlés Helyzet - sárga szektor Emelés

Munkagép süllyesztés/emelés

9

A munkagép emeléséhez húzza az 1-es kart vissza (a sárga szektorban), amíg eléri a kívánt magasságot.

A munkagép süllyesztéséhez tolja az 1-es kart előre, egészen a sárga szektor végéhez.

A 2-es kart a szektorának 12. számú állásába kell helyezni.

10

Áthelyezés felemelt munkagéppel ●

Az 1-es kart teljesen hátra kell húzni.

A 2-es kart a szektorának 12. számú állásába kell helyezni. 4-28

307.U.0410.hu.6.02-AGROPLUS 310-4-28 4-28

3/18/2010 9:33:43 PM


1

A RAKODÓGÉP HASZNÁLATA Helyzetvezérléses üzemmódok (forgó boronák, kultivátorok, trágyaszórók stb.) A 2-es kart a szektorának 12. számú állásába kell helyezni.

Mozgassa az 1-es kart a sárga mezőben, amíg eléri a kívánt munkahelyzetet; állítsa be az ütközőcsavart úgy, hogy visszatérhessen ugyanabba a munkahelyzetbe a következő menetekben.

Erőszabályozós üzemmódok (ekék, merev villás kultivátorok, árokásók stb.) Mozdítsa a szektorban a 2-es kart a 4-es vagy 5-ös számú helyzetbe.

Tolja az 1-es kart a kék “ÚSZÓ” szektorba, hogy a munkagép gyorsan tudjon talajt érni.

Húzza az 1-es kart a zöld szektorban a kék szektor határáig.

Tolja a 2-es kart előre, hogy elérje a kívánt munkamélységet, és állítsa úgy az ütköző csavart, hogy a következő meneteket azonos munkamélységben lehessen végezni.

A barázda végénél egyszerűen húzza az 1-es kart teljesen vissza. A következő barázda kezdetén tolja az 1-es kart a kék “ÚSZÓ” szektorba, és hagyja ott, amíg a munkagép eléri a kívánt munkamélységet, amely pontnál a kart azonnal vissza kell vinni a zöld szektorba.

Műveletek munkagépekkel, amelyek a talajban vagy annak felszínén dolgoznak vegyes erő/helyzet vezérléssel ●

Változó konzisztenciájú talajban végzett munkánál, annak megakadályozására, hogy a munkagép a kívánt munkamélység alá süllyedjen a lazább talajokban, állítsa az emelésvezérlő kart vegyes erő/helyzet vezérlésre.

A vegyes vezérlés megvalósításához kezdje meg a munkát, és helyezze a karokat az “erőszabályozós műveletek”-hez ábrázolt módon, majd mozdítsa az 1-es kart hátrafelé a szektorban (sárga zölddel szegmens), amíg a munkagép elkezd emelkedni. Most mozdítsa a kart kissé (1-2 mm) előre, hogy rögzítse a munkagépet az aktuális helyzetben.

5

4

3

2

Ahhoz, hogy a munkagép kövesse a talaj profilját, tolja az 1-es kart a kék “ÚSZÓ” szektorba.

A 2-es kar 6-os és 12-es számú állások között bármelyikben lehet.

Mindegyik menet kezdetén és végén csak az 1-es kart használja a munkagép emelésére és süllyesztésére.

6

Úszóvezérléses műveletek (pl. vetőgép)

Külső vezérlés munkagépek kapcsolására

7

Ezt a kezelőszervet csak munkagép csatlakoztatására szabad használni. Ennek a kezelőszervnek a használatához markolja meg a gombot (1), húzza ki a teleszkópos tengelyt lefelé hajtva, a bevágásba (2) illesztéshez.

1

2

10

Ábra200

9

8

Fordítsa a kapcsolót jobbra vagy balra az emelőkaroknak körülbelül 8-10 cmes emeléséhez vagy süllyesztéséhez, a munkagépek fokozatos illesztésére a kapcsoláshoz.

4-29

307.U.0410.hu.6.02-AGROPLUS 310-4-29 4-29

3/18/2010 9:33:44 PM


A RAKODÓGÉP HASZNÁLATA

1

4.8.3 - Elektrohidraulikusan vezérelt hátsó emelő Emelési diagram

2

A felszerelt munkagépek, a félig felszerelt munkagépek és a vontatott munkagépek vezérlésére szolgáló hátsó emelőegység az alábbiakból áll: ●

a TLT-ház fölött elhelyezett hidraulikaegység;

3-pont kapcsolószerkezetet, amelyhez az emelendő munkagépek vannak csatlakoztatva.

Az elektrohidraulikusan vezérelt emelő hidraulikus egységnek az alábbi funkciói vannak:

3 4

Helyzetvezérlés;

Erőszabályozás;

vegyes erő/helyzet szabályozás;

Úszó helyzet;

Süllyesztési sebesség vezérlője;

maximális emelési magasság korlátozás;

külső munkagépek hidraulikus vezérlése.

Emelési alkatrészek rajza (3 pont kapcsolószerkezet)

5

1. Emelőburkolat

5 1 2

2. Felső összekötő 7

3. Emelőrúd

10

3

6

4. Alsó összekötők

6

5. Felső emelőkarok

4

6. Szintező doboz 9

7. Érzékelő eszköz 8. A felső összekötőt a 8-as lyukba dugva az emelési kapacitás megnő

8

Ábra201

7

9. A felső összekötőt a 9-es lyukba dugva az emelési kapacitás megnő 10. II-es kategória - 510 mm

Emelő kezelőszervek

8

VESZÉLY Mechanikusan vezérelt emelővel felszerelt traktorokon, ha a kezelőszerveket kikapcsolt motornál működteti, az emelő azonnal mozgatja a karokat, amint a motort beindítja. Az emelési kezelőszervek az alábbiakból állnak:

9

emelésvezérlő konzol, a műszerfalon a kezelő jobb oldalán;

vészhelyzeti manuális kezelőszervek. FONTOS

10

Az emelő mindig blokkolódik, amikor a motor beindul.

4-30

307.U.0410.hu.6.02-AGROPLUS 310-4-30 4-30

3/18/2010 9:33:44 PM


1

A RAKODÓGÉP HASZNÁLATA Emelő kezelőszervek a kezelő jobb oldalán levő konzolon Vezérlő konzol 1. Munkamélység-vezérlő gomb 2. Emelés/Süllyesztés vezérlő kapcsoló beépített Retesz és Riasztás jelzőlámpával

2

2

1 3

3. Leeresztési sebesség szabályozó 4. Erő/kerékcsúszás vegyes vezérlőgomb 5

5. Maximum emelési magasság vezérlőgomb

2

3

4

Ábra202

A gombnak (1) van egy beosztásos skálája (2), ami lehetővé teszi a munkamélység pontos beállítását.

8

6

2

4

Munkamélység vezérlés

A gomb balra fordítása leengedi az emelőt, míg a jobbra fordítása felemeli.

1

Ha a gombot teljesen balra fordítja, akkor az emelő LEBEGÉS pozícióba kerül.

4

5

Ebben a pozícióban az összes vezérlő funkció ki van kapcsolva, ami lehetővé teszi a munkagép szabad mozgását a talaj vonalát követve.

2

AT FLO

6

Ábra203

Leeresztési sebesség szabályozó Ez a vezérlő szolgál annak a sebességnek a beállítására, amellyel az emelőkarok süllyesztése vagy emelése történik.

7

Fordítsa a gombot balra (teknősbéka jel) az emelő mozgás megakadályozására, akkor is amikor a motor ki van kapcsolva. Fordítsa a gombot jobbra (nyúl jel) a maximális emelési és leeresztési sebességhez.

8

Az emelés és süllyesztés sebessége folyamatosan szabályozható e két helyzet között. A programozott felfelé/lefelé sebesség csak akkor aktív, amikor az emelőkarok süllyesztése vagy emelése nem “vezérlés” üzemmódban történik.

10

9

Ábra204

4-31

307.U.0410.hu.6.02-AGROPLUS 310-4-31 4-31

3/18/2010 9:33:44 PM


A RAKODÓGÉP HASZNÁLATA

1

Vezérlés típusának kiválasztása Ezzel a kezelőszervvel lehet az emelő vezérlésének a típusát kiválasztani:

3

2

1. Helyzet vezérlés, ebben a pozícióban a felszerelt munkagép munkamagasságát lehet a munkamélység vezérlő gombbal vezérelni és fenntartani. 2. Erőszabályozás, ebben a pozícióban a munkagép megemelkedi, amikor a talaj ellenállás nő, és leereszkedik, amikor a talaj ellenállása csökken.

1 2

3. Vegyes vezérlés: ez a helyzet állandó beállítást tesz lehetővé a helyzet vagy a vonóerő alapján, amely a talajfajtától függ.

3 Ábra205

Fordítsa a gombot teljesen jobbra a hátsó emelő pozícióvezérlés üzemmódjához. Fordítsa a gombot teljesen balra a hátsó emelő kontúrkövetés vezérlés üzemmódjához.

4

Maximális emelési magasság vezérlés Ezzel a kezelőszervvel lehet beállítani a maximális magasságot, ameddig az emelő karokat fel lehet emelni.

5

Ez a beállítás mind “vezérlés” üzemmódban érvényes, mind pedig amikor a munkagép emelője fel van emelve. Fordítsa a gombot teljesen balra, hogy a lehető legalacsonyabb maximális magasságot állítsa be; amikor a gomb teljesen jobbra van fordítva, akkor a karokat a mechanikus rendszer által lehetővé tett legnagyobb magasságba lehet emelni.

6 Ábra206

Emelés/Süllyesztés vezérlő kapcsoló beépített Retesz és Riasztás jelzőlámpával

7

A billenőkapcsoló az emelő emelésére és süllyesztésére, valamint az emelő biztonsági reteszének kioldására szolgál.

8 9

Ábra207

Emelésvezérlő kapcsoló Ha az “emelés” kapcsolót legalább 0,2 másodpercig nyomva tartja, akkor az emelő felemelkedik a maximum magasságig vagy a beállított korlátozott magasságáig.

10

Süllyesztés Ha a Süllyesztésvezérlő kapcsolót 0,2 másodpercnél rövidebb ideig tartja nyomva, akkor a “Vezérlés” üzemmód aktiválódik. 4-32

307.U.0410.hu.6.02-AGROPLUS 310-4-32 4-32

3/18/2010 9:33:44 PM


Abban a pillanatban, amikor a kapcsolót elengedi, a rendszer kilép az “Úszó” üzemmódból, és automatikusan belép a “Vezérlés” üzemmódba.

2

Ha a “süllyesztés” kapcsolót nyomva tartja, akkor az “Úszó” üzemmód aktiválódik. Ebben az esetben a munkagép süllyesztése a süllyesztési sebesség vezérlőgombjával történik, és a “süllyesztés” mágnesszelep addig marad aktiválva, amíg a kapcsolót nyomva tartja.

1

A RAKODÓGÉP HASZNÁLATA

Emelőreteszelés és -kioldás vezérlő Ez a művelet a kezelőtábla aktiválására vagy hatástalanítására szolgál.

3

Az aktiválást a reteszelés lámpa világítása jelzi. Amikor a traktor indul, a rendszer mindig reteszelve van;

A rendszerretesz aktiválásához tartsa a retesz gombot 3 másodpercig nyomva, amíg a lámpa folyamatosan nem világít; a lámpa gyorsan villog a 3 másodperces időtartam alatt. Amikor a retesz aktiválva van, a rudazat azonnal felemelkedik a magasságvezérlő gombbal meghatározott maximum emelési magasságra. Ettől a ponttól kezdve a beállításvezérlő gombok helyzetének bármilyen változtatása (beleértve a maximum magasság állítógombját is) nincs hatással az emelő helyzetére.

5

Emelő állapot jelzőlámpa Ha a lámpa folyamatosan világít, akkor a rendszer “reteszelt” állapotban van.

Ha a lámpa kialszik, akkor a rendszer normál módon működik.

Ha a lámpa villog, akkor a rendszer riasztás állapotban van.

6

Ez a lámpa tájékoztatja a kezelőt az emelő állapotáról. ●

4

A rendszer kireteszeléséhez tartsa a reteszelés gombot 3 másodpercig nyomva, amíg a vonatkozó jelzőlámpa kialszik; a lámpa gyorsan villog a 3 másodperces időtartam alatt.

Külső vezérlés munkagépek kapcsolására Ezeket a kezelőszerveket csak akkor szabad használni, amikor munkagépek vannak a rudazatra csatlakoztatva.

7

Ahhoz, hogy ezt a vezérlőt használni lehessen, az emelőt előbb ki kell reteszelni. A vezérlőszervek az alábbi nyomógombokból állnak: 1. Emelés

8

2. LEERESZTÉS vezérlés

1

Ábra208

9

2

Vészhelyzeti manuális kezelőszervek

Ezt a műveletet csak végszükségben szabad elvégezni, ha a motor alacsony fordulatszámon megy.

10

VIGYÁZAT

4-33

307.U.0410.hu.6.02-AGROPLUS 310-4-33 4-33

3/18/2010 9:33:44 PM


A RAKODÓGÉP HASZNÁLATA

1

A hidraulikus vezérlőszelep elektromágneses szelepeinek a vezérlőszervei az emelő házán helyezkednek el. Az elektronikus rendszer hibája esetében még lehetséges vezérelni az emelőt ezekkel a nyomógombokkal. FONTOS

2

Engedje el a nyomógombot, mielőtt az emelőkarok elérik a maximum emelési magasságot, mivel az automatikus helyzetérzékelő és a biztonsági kapcsoló e művelet alatt le van tiltva. A vezérlőszervek az alábbi nyomógombokból állnak: 1. Emelés

3

2. LEERESZTÉS vezérlés 2

1

4 Ábra209

5 6 7 8 9 10 4-34

307.U.0410.hu.6.02-AGROPLUS 310-4-34 4-34

3/18/2010 9:33:45 PM


1

A RAKODÓGÉP HASZNÁLATA 4.9 - HIDRAULIKUS ELÜLSŐ EMELŐ 4.9.1 - Elülső emelőszerkezet

2

Az elülső emelő az alábbi alkotórészekből áll: 1. Emelőhengerek 2. Állítható hosszúságú felső összekötő

2

3. Alsó összekötők

1

3

1

3

3

A traktorra felszerelhető egy opcionális elülső emelőszerkezet. Ezt az emelőt két kettős működésű hidraulikus munkahenger működteti, amelyek vezérlését a vezető jobb oldalán elhelyezett kiegészítő szervizszelep vezérlőkarja látja el.

4

Ábra210

Az emelőhengerek egyszeres működésűek, és a csatolt munkagépnek az előre beállított munkamagasságban tartását teszik lehetővé.

5

A hidraulikus lezáró szelep (1), ami az elülső emelőhöz menő hidraulikus áramlást vezérli, a traktor bal oldalán van elhelyezve.

6

1

Ábra211

7

1. Szelep nyit 1

8

2. Szelep zárva

Ábra212

Amikor ez a szelep nyitva van, és a kihelyezett szelep vezérlőkarja (3) vissza van húzva az emelési helyzetbe (PIROS), akkor az olajáram eljut az elülső emelőhöz is.

9

2

A hátsó hidraulikus vezetékek használatához, amelyekhez az elülső emelő csatlakozik, először zárja el a lezáró szelepet (1).

10

Az útszelep vezérlőkarjának előre mozdítása az ürítési helyzetbe (SÁRGA), süllyesztést eredményez.

4-35

307.U.0410.hu.6.02-AGROPLUS 310-4-35 4-35

3/18/2010 9:33:45 PM


A RAKODÓGÉP HASZNÁLATA

1

FONTOS: Az elülső hidraulikus emelő használatánál nem szabad semmiféle munkagépet a hátsó … számú csatlakozóra csatlakoztatni. n. 3. Különben az elülső emelő minden egyes működtetésénél a hátsó munkagép is működne. Ha használni kell a hátsó 3-as számú hidraulikus vezetékeket, először zárja el a lezáró szelepet.

2 4 3

3 5

7

4 1

2

6

5 Ábra213 - Az elülső emelő működési diagramja

6 7

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Kihelyezett szelep vezérlőkarja (3-as kar) Kihelyezett vezérlőszelep Hidraulikus csatlakozók Gomb Emelőhengerek Nyomóvezeték Visszatérő vezeték VIGYÁZAT

8

Minden elülső emelővel és TLT-vel felszerelt, és nem megerősített elülső gumiabroncsokkal szerelt traktoron, biztonsági okokból, fokozottan javasoljuk, hogy ne lépje túl a 25 km/h sebességet, amikor az elülső emelőn súlyos terhet szállít.

9 10 4-36

307.U.0410.hu.6.02-AGROPLUS 310-4-36 4-36

3/18/2010 9:33:45 PM


1

A RAKODÓGÉP HASZNÁLATA Felső emelőkarok Az emelőkarokat különböző módokon lehet az elülső emelőhöz csatlakoztatni: Behúzott helyzet (emelő nincs használva) - dugja be a rögzítő csapszegeket az 1 és 2 jelű lyukakba.

Munka helyzet - dugja be a rögzítő csapszegeket az 1 és 3 jelű lyukakba.

3

1

2

3

3

10

9

8

7

6

5

4

Ábra214

4-37

307.U.0410.hu.6.02-AGROPLUS 310-4-37 4-37

3/18/2010 9:33:45 PM


A RAKODÓGÉP HASZNÁLATA

1

4.10 - 3 PONT KAPCSOLÓSZERKEZET 4.10.1 - 3 pont kapcsolószerkezet A traktor 3-pont kapcsolószerkezete szolgál a traktornak a hidraulikus emelővel működtetett munkagépekhez csatlakoztatására.

2

FONTOS A hátsó hídhoz vagy a lengő vonórúd vagy a hátsó kerekek bármely pontja fölötti akasztás a traktor felborulását okozhatja.

3

MEGJEGYZÉS A 3 pont emelőszerkezet felső összekötője hosszának beszabályozásánál ügyeljen arra, hogy az ne váljon szét, és biztosítsa, hogy a feszítőcsavar menetes végén elegendő hossz legyen becsavarva a feszítőcsavar házába, hogy az munka közben ellenálljon az alkalmazott vonóerőnek.

4

Erre a traktorra, ha megfelelően van beállítva, I-es és II-es kategóriájú munkagépeket lehet csatlakoztatni. Az alsó összekötők és a felső összekötő gyorscsatlakozó végekkel vannak felszerelve, ami a munkagép gyors és könnyű csatlakoztatását teszi lehetővé. A felső összekötő és az emelőrudak hossza fogantyúval felszerelt menetes hüvelyek segítségével állítható.

5

3-pont kapcsolószerkezeten többféle beállítás végezhető: ●

Az emelőrudak kézi beállítása

A felső összekötő kézi beállítása

A teleszkópos stabilizátorok beállítása

6 1

7

2

2

3

3

8 4 4

9 5 5

10

Ábra215 - 3 pont kapcsolószerkezet 1. Felső összekötő 2. Emelőkar 4-38

307.U.0410.hu.6.02-AGROPLUS 310-4-38 4-38

3/18/2010 9:33:45 PM


1

A RAKODÓGÉP HASZNÁLATA

2

1

2

2

3

3

3

4

4

4

5

5

5

Ábra215 - 3 pont kapcsolószerkezet

6

Emelőrúd 3. 4. Stabilizátor 5. Alsó összekötő

Az emelőrudak kézi beállítása Az emelőrudak szabályozásával meg lehet változtatni a munkagépek harántszögét.

A 3 pont emelőszerkezet rudazatával végzett munkánál tartsa szabadon az emelőkarok és bármely csatolt munkagép működési rádiuszának területét. Ezzel elkerülhető a helytelen manőverezés esetén keletkező sérülés kockázata.

7

FONTOS

Mindig ellenőrizze, hogy a munkagép súlya összeegyeztethető-e a traktor tengelyeire megengedett maximum terheléssel.

8

VIGYÁZAT

Az emelőrudak beállítása az alábbi módon történik:

forgassa a fogantyút (1) az óramutató járásával egyező irányban a rúd meghosszabbításához, és az ellenkező irányban a rúd rövidítéséhez.

1

4

Az emelőrudak lerögzíthetők az alsó összekötőkhöz egy fix forgócsap (3) vagy egy rés (4) segítségével. A rés (4) használata elősegíti a munkagépek csatlakoztatását, továbbá lehetővé teszi, hogy a szélesebb munkagépek szabadon követhessék a talaj profilját bizonyos alkalmazásokhoz.

9

Akassza ki a fogantyút (1) a kapocsból (2);

2

3

10

Ábra216

4-39

307.U.0410.hu.6.02-AGROPLUS 310-4-39 4-39

3/18/2010 9:33:46 PM


A RAKODÓGÉP HASZNÁLATA

1

A felső összekötő kézi beállítása Ez a beállítás szolgál a munkagép helyes szögének helyezésére a talajhoz képest. A felső összekötő rövidítése megnöveli a szöget; A felső összekötő hosszabbítása csökkenti a szöget. A felső összekötő beállítása az alábbi módon történik:

2 3

Akassza ki a felső összekötőt (2) a rögzítőkonzolból (1);

Forgassa a zárókereket (3) az óramutató járásával ellenkező irányban a felső összekötő kioldásoz;

Forgassa a felső összekötőt, hogy elérje a kívánt hosszt;

Forgassa a zárókereket (3) az óramutató járásával egyező irányban a felső összekötő zárásához;

Akassza be a felső összekötőt a rögzítőkonzolba (1).

1

3 2

Ábra217

4

Rendszerint, amikor az alsó összekötők vízszintes helyzetben vannak, akkor a felső összekötőnek egy szöget zár be a legfelső hátsó véggel A távolság az alsó összekötők és a felső összekötő között soha nem lehet kevesebb, mint 460 mm az I-es kategóriájú munkagépekhez, és 540 mm a II-es kategóriájú munkagépekhez.

460 I cat. 540 II cat.

5 Ábra218

6 A teleszkópos stabilizátorok beállítása FONTOS

7

Soha ne lépjen be a traktor és a munkagép közötti területre, amikor a traktor mozgásban van. A traktor leállítása előtt mindig süllyessze le a munkagépet. A teleszkópos stabilizátorok a munkagép oldalirányú mozgásának megakadályozására vagy korlátozására szolgálnak. A megengedett mozgás mértéke függ attól a helyzettől, amelybe a zárócsap be van dugva:

8

Merev, mozgás nélkül - dugja be a zárócsapot az 1 jelű lyukba;

Korlátozott mozgás - dugja be a zárócsapot a 2 jelű lyukba;

A hüvely középső lyukát (3) a hüvely forgatására használjuk, egy rúd bedugásával

2

3

1

9 Ábra219

10

A stabilizátorokat le kell zárni (a zárócsapnak az 1 jelű lyukba helyezésével) a munkagép szállítása alatt, és amikor talajegyengető lapáttal, exkavátorral, hengerrel, vetőgéppel, fúróval és egyéb hasonló munkagéppel végez munkát. A stabilizátoroknak egy csekély mozgást kell engedni (a zárócsapnak a 2 jelű lyukba helyezésével), amikor ekével, boronával, 4-40

307.U.0410.hu.6.02-AGROPLUS 310-4-40 4-40

3/18/2010 9:33:46 PM


árokásó géppel, kultivátorokkal és hasonló munkagépekkel végez munkát; pl. “erőszabályozásos” üzemmódban végzett munkánál.

1

A RAKODÓGÉP HASZNÁLATA

10

9

8

7

6

5

4

3

2

A stabilizátorok hosszának szabályozásához vegye ki a zárócsapot, és forgassa a menetes összekötő hüvelyt.

4-41

307.U.0410.hu.6.02-AGROPLUS 310-4-41 4-41

3/18/2010 9:33:46 PM


A RAKODÓGÉP HASZNÁLATA

1

4.11 - HIDRAULIKARENDSZER 4.11.1 - Hidraulikarendszer MEGJEGYZÉS

2

Ha a szivattyú zajossá válik, amikor a hidraulikus rendszer forró, akkor a hidraulikus olajszűrő piszkos lehet. Ebben az esetben cserélje ki azonnal az olajszűrőt. A traktoron lévő minden hidraulikus eszköz (a kuplung és a fékek kivételével, amelyeknek saját hidrosztatikus rendszerük van) egy közös hidraulikus rendszerről működik.

3

Az olajnyomást két hidraulikus szivattyú biztosítja, amelyek meghajtása a motorról állandóan be van kapcsolva. A szivattyúk a sebességváltó bal oldalán vannak elhelyezve. A rendszer konfigurálása az alábbi: A hidrosztatikus szervokormányt, a hidraulikus vezérléseket, a sebességváltó olajozását és a H-M- egységet tápláló 14 cm3es, 35 l/perc kapacitású (vagy hidraulikus irányváltós változatnál 16 cm3-es, 41,3 l/perc kapacitású) szivattyú.

22,5 cm3-es 54 l/perc kapacitású szivattyú szállítja az olajnyomást a pótkocsi hidraulikus fékszelephez, a kihelyezett vezérlőszelepekhez, a stabilizátorokhoz és az elülső és hátsó hidraulikus emelőkhöz.

4

4.11.2 - Kihelyezett vezérlőszelep

5

A kihelyezett vezérlőszelep egy kapcsolókarral felszerelt eszköz, ami olajat küld egy nyomóágból egy elkerülő csatlakozóra, ami lehetővé teszi hidraulikus kosokkal és motorokkal felszerelt külső munkagépek vezérlését valamennyi alkalmazás üzemi követelményeinek kielégítésével. A kihelyezett vezérlőszelepnek három típusa van:

6

KETTŐS MŰKÖDÉSŰ

EGYSZERES MŰKÖDÉSŰRE átalakítható KETTŐS MŰKÖDÉSŰ. FONTOS

7 8

Ha nyomás alatti üzemanyag vagy olaj csapódik a bőrére vagy a szemébe, az súlyos sérülést, vakságot vagy akár halált is okozhat. Előfordulhat, hogy a magasnyomású folyadék-szivárgások nem láthatók. A szivárgások keresésére használjon fadarabot vagy kartonpapírt; Soha ne használja erre a célra a kezét! A szeme védelmére viseljen védőszemüveget. Ha bármilyen folyadék behatol a bőrébe, kérjen azonnali ellátást az ilyen sajátos problémákban jártas orvostól. Ábra220

FONTOS

9

Ne álljon vagy ne haladjon hidraulikusan megtámasztott terhek alatt.

10 4-42

307.U.0410.hu.6.02-AGROPLUS 310-4-42 4-42

3/18/2010 9:33:46 PM


1

A RAKODÓGÉP HASZNÁLATA Kettős működésű vezérlőszelep Amikor a vezérlőkart elmozdítjuk egy irányban, akkor a vezérlőszelep orsója átvált, hogy nyomás alatti olajat engedjen átfolyni egy csatlakozón keresztül és visszafolyni egy másik csatlakozón keresztül.

1

0

2

2

Amikor a vezérlőkart az ellenkező irányba mozdítjuk, akkor az olaj áramlási iránya megfordul.

1 - kivezető

0 - üres

2 - kivezető

3

A kapcsolókarnak 3 állása van:

Ábra221

Egyszeres működésűre átalakítható kettős működésű vezérlőszelep

Detent +N.R.

1

1

FLOAT

5

Kick-out

A vezérlőkarnak két állása van: ●

1 - kivezető

0 - üres és nyomó Ábra222

6

Átalakítás egyszeres működésűre Fordítsa a csavart (1) úgy, hogy a vezérlőszelep egy nyílása állandóan csatlakozzon a tartály visszavezető csővezetékéhez. Ily módon, a másik nyílás egyaránt használható nyomó és visszavezető funkcióra.

Ennek a kettős működésű vezérlőszelepnek van egy további állása is, ami lehetővé teszi a vezérlőszelep mindkét csatlakozójának egyidejű csatlakoztatását a visszatérő vezetékhez. Ez lehetővé teszi, hogy a csatolt munkagép szabadon követhesse a talaj profilját.

7

Kettős működésű kihelyezett vezérlőszelep ÚSZÓ állással

1

0

Float

0 - üres

2 - visszatérő

ÚSZÓ ÜZEMMÓD

Ábra223

10

1 - kivezető

8

A kapcsolókarnak 4 állása van: ●

2

9

Egyszeres működésű üzemmódban a vezérlőszelep egy a kimenetre csatlakoztatott cső segítségével van a működtetőhöz csatlakoztatva, ami ezért nyomó és visszavezető szelepként funkcionál (amikor a vezérlőkar “terheletlen” helyzetben van).

4

Ez olyan vezérlőszelep, mint az előző változatú, amit egy speciális csavar segítségével át lehet alakítani kettős működésűről egyszeres működésűre.

4-43

307.U.0410.hu.6.02-AGROPLUS 310-4-43 4-43

3/18/2010 9:33:46 PM


A RAKODÓGÉP HASZNÁLATA

1

RÖGZÍTŐ eszköz Ez egy mechanikus rögzítő, ami bekapcsolja a vezérlőszelep orsóját (ami a kart a helyzetében tartja), amikor az orsó eléri a löketének a végét. Ezt az eszközt csak kézzel lehet kioldani a vezérlőkar működtetésével.

1

0

2

2

Ha az orsó nincs felszerelve RÖGZÍTŐVEL, akkor a vezérlőkar mindig visszatér az ÜRES helyzetbe, amikor a kezelő elengedi.

Detent

A kapcsolókarnak 4 állása van:

3

1 - kivezető

0 - üres

2 - visszatérő

RÖGZÍTŐ

Ábra224

KIOLDÓ eszköz

4

Ez egy mechanikus rögzítő, ami bekapcsolja a vezérlőszelep orsóját (ami a kart a helyzetében tartja), amikor az orsó eléri a löketének a végét. Ez az eszköz automatikusan kiold, amikor a nyomás eléri a rugóval kalibrált értéket, és a vezérlőkar automatikusan visszatér az üres helyzetbe.

1

0

2

Kick-out

A kapcsolókarnak 4 állása van:

5

1 - kivezető

0 - üres

2 - visszatérő

KIOLDÓ

6

Ábra225

Visszacsapó szelep (torlócsappantyú)

7

Mechanikusan működtetett visszacsapó szelep, ami megakadályozza a szivárgást a vezérlőszelep orsója után, és így megakadályozza a hidraulikus munkahengerek nem kívánatos mozgását.

1

0

2

NR

8 Ábra226

9 10 4-44

307.U.0410.hu.6.02-AGROPLUS 310-4-44 4-44

3/18/2010 9:33:47 PM


1

A RAKODÓGÉP HASZNÁLATA ÁRAMLÁSMEGOSZTÓ

2

Lehetővé teszi az olajáramlási sebesség szabályozását, tekintet nélkül a KIOLDÓ (KICK-OUT) eszközzel felszerelt vezérlőszelep első elemén lévő nyomásra.

3

Flow divider Ábra227

4.11.3 - A kihelyezett vezérlőszelep típusai

4

A traktor különféle típusú (6 utas) kihelyezett vezérlőszelepekkel lehet felszerelve. 6 utas kihelyezett vezérlőszelep áramlásosztóval

5

1. Kettős működésű kihelyezett vezérlőszelep kikapcsolóval 1 2

4. Túlnyomáscsökkentő szelep 3

+

-

+

-

+

6. Olaj-visszaáramlás

7

7. Hidraulikus csatlakozó RSM3 zárószeleppel

Ábra228

8. Áramlásvezérlő szelep 6 utas kihelyezett vezérlőszelep

5 7

1. Kettős működésű kihelyezett vezérlőszelep kikapcsoló és úszó helyzettel 1

-

+

3. Kettős működésű kihelyezett vezérlőszelep kikapcsoló és úszó helyzettel

2

-

+

3

-

+

4. Túlnyomáscsökkentő szelep

7

4

2. Kettős működésű kihelyezett vezérlőszelep kikapcsoló és úszó helyzettel

5. Lenmag

6

6

7

7

6. Olaj-visszaáramlás

8

5. Lenmag

-

5

4

2. Kettős működésű vezérlőszelep zárócsappal 3. Kettős működésű kihelyezett vezérlőszelep kikapcsoló és úszó helyzettel

8

6

7. Hidraulikus csatlakozó RSM3 zárószeleppel

Ábra229

9

4.11.4 - Kihelyezett szelep kezelőszervei FONTOS

10

A hidraulikus vezérlőszelepkarokat vissza kell helyeznie az üres állásukba, amint a külső nyomófejek elérik a löketük határát, hogy elkerülje a hidraulikus körben a maximum nyomás fenntartását a szükségesnél hosszabb ideig, mivel ez veszélyesen túlterhelheti a rendszert.

4-45

307.U.0410.hu.6.02-AGROPLUS 310-4-45 4-45

3/18/2010 9:33:47 PM


A RAKODÓGÉP HASZNÁLATA

1

A kihelyezett vezérlőszelep kézi kezelőszervei három kart tartalmaznak.

2 3

Ábra230

Ezek a vezérlőkarok a vezető jobb oldalán vannak elhelyezve, és a karoknak három vagy négy állása van: 1. ÜRES

4

Mozdítsa a kart a kvadráns ütközőjének KÖZÉPSŐ HELYZETÉBE, az emelő munkahengerbe szállított olaj és az emelő munkahengerből visszatérő olaj áramlásának leállítására. 2. EMELÉS Mozdítsa a kart HÁTRAFELÉ a munkahenger kitolásához és a munkagép emeléséhez. 3. SÜLLYESZTÉS

5

Mozdítsa a kart ELŐRE a munkahenger behúzásához és a munkagép lesüllyesztéséhez. Kettős működésű vezérlőszelep esetén a munkagép-süllyesztési művelet vezérlése hidraulikusan történik, míg az egyszeres működésű szelep esetén a süllyesztési műveletet a munkagép súlya határozza meg, ami az olajat kiüríti a munkahengerből 4. ÚSZÓ ÜZEMMÓD: Mozdítsa a kart előre a süllyesztési ponton túl, hogy a munkahenger szabadon tudjon mozogni, és a munkagép szabadon követhesse a talaj profilját.

6

A vezérlőkar csak akkor lehet kioldott helyzetben, ha a vezérlőszelep elzáró eszközzel van felszerelve. A többi kart rugó téríti vissza az ÜRES állásba. VIGYÁZAT

7

Valamennyi szelepkar fel van szerelve egy reteszelő eszközzel, ami akkor aktiválható a véletlen működtetés elkerülése céljából, ha a szelepek nincsenek használva.

2

A reteszelő eszköz bekapcsolásához kövesse az alábbi eljárást:

8

Mozdítsa a szelepkart (1) az üres állásba;

Billentse fel a reteszelő eszközt (2).

1

Ábra231

9 10 4-46

307.U.0410.hu.6.02-AGROPLUS 310-4-46 4-46

3/18/2010 9:33:47 PM


1

A RAKODÓGÉP HASZNÁLATA Áramlásmegosztó A 6 utas kihelyezett szelepnek van egy ÁRAMLÁSMEGOSZTÓ forgatógombja (1), ami lehetővé teszi az olajáramlási sebesség szabályozását 7 és 47 l/perc között a KIKAPCSOLÓ eszközzel felszerelt 2 utas kihelyezett szelephez.

2

Ez a vezérlés meghatározza a kihelyezett szelep által működtetett munkahenger sebességét.

1

Forgassa a gombot az óramutató járásával ellenkező irányba (+) az olaj áramlási sebességének növeléséhez.

3

Forgassa a gombot az óramutató járásával megegyező irányba (-) az olaj áramlási sebességének csökkentéséhez. Ábra232

5

5

4

4.11.5 - Egyezőség a kapcsolókarok és a hátsó hidraulikus csatlakozók között 2

5

1 3

5

6 6

6

6

4

Kapcsolókar az 1-es szervizcsatlakozó párhoz Kapcsolókar az 2-es szervizcsatlakozó párhoz Kapcsolókar az 3-es szervizcsatlakozó párhoz Kihelyezett vezérlőszelep Olajtápvezetékek Olajvisszatérő vezetékek

8

1. 2. 3. 4. 5. 6.

7

Ábra233 - Egyezőség a kapcsolókarok és a hidraulikus csatlakozók között

4.11.6 - A munkagépen lévő csatlakozókat és munkahengereket összekötő hidraulikus körben áramló olaj viselkedése

9

A kapcsolókarok és a hidraulikus csatlakozók közötti egyezőséget a kapcsolókar mellett jelzett számokkal (1 - 3 közötti számok a maximum konfigurációs 6 utas vezérlőszelepek esetében) lehet azonosítani.

Kettős működésű vezérlőszelepekhez A vezérlőkar hátramozgatása (vezérlőkar száma + szimbólum világít) az olajnyomást az azonos számú szervizcsatlakozóra irányítja (a szám + a szimbólum szintén világít). A munkagéphez csatlakoztatott hengerből visszatérő olaj lefolyhat a tartályba az azonos

10

Kettős működésű vezérlőszelep

4-47

307.U.0410.hu.6.02-AGROPLUS 310-4-47 4-47

3/18/2010 9:33:48 PM


A RAKODÓGÉP HASZNÁLATA

1

számú szervizcsatlakozón keresztül (- szimbólum). Viszont, ha a vezérlőkart előrefelé toljuk a “-” szimbólumhoz, akkor az olajnyomás a karral azonos számú és a “-” szimbólummal jelölt szolgáltatási csatlakozóra jut. A munkagéphengerből visszatérő olaj lefolyhat a tartályba a karral azonos számú és a “+” szimbólummal jelölt csatlakozón keresztül.

2

A - Olajnyomás hengerhez - EMELÉS

B - Olajnyomás hengerhez - SÜLLYESZTÉS

A

B

3 +

-

Ábra234

4 FONTOS

5

Járjon el nagyon óvatosan, amikor munkagépek felcsatolást vagy lecsatolását végzi. Használjon kellően erős állványokat; kerülje a cementblokkok vagy téglák használatát. Ne engedjen senkit a traktor közelébe.

6

Ábra235

A kettős működésű munkahenger csatlakoztatási példája és működése A megfordítható eke átfordítása

7

Az olajáramlás iránya a vezérlőkar emelési helyzetében, szimbólum +

2

+

8

1

Ábra236

9 10 4-48

307.U.0410.hu.6.02-AGROPLUS 310-4-48 4-48

3/18/2010 9:33:48 PM


1

A RAKODÓGÉP HASZNÁLATA

Ábra237

3

2

Tömlők csatlakoztatása a hidraulikus szolgáltatás csatlakozóihoz

5

4

Ásógépek, lapátok és rakodók esetében a vezérlőkarnak úszó helyzetbe mozdítása lehetővé teszi a munkahenger szabad mozgását, és így a markolókanál követheti a terep profilját.

Ábra238

A vezérlőszelep átalakítása kettős működésűről egyszeres működésűre

7

1

1

10

9

Ábra239

8

-

Forgassa el a vezérlőszelepen elhelyezett csavart (1) körülbelül három fordulattal az óramutató járásával egyező irányban a vezérlőszelepnek kettős működésűről egyszeres működésűre átalakításához. A szelep kettős működésének helyreállításához fordítsa meg az eljárást.

-

6

Csak 4 utas vezérlőszelepekhez

-

4-49

307.U.0410.hu.6.02-AGROPLUS 310-4-49 4-49

3/18/2010 9:33:48 PM


A RAKODÓGÉP HASZNÁLATA

1

Egyszeres működésű vezérlőszelep A vezérlőkart hátra tolva a “+” szimbólumhoz, az olajnyomás a karral azonos számú és a “+” szimbólummal jelölt szolgáltatási csatlakozóra jut.

2

A vezérlőkart előrefelé tolva a “-” szimbólumhoz, a munkagéphengerből visszatérő olaj lefolyhat a tartályba a karral azonos számú és a “+” szimbólummal jelölt szolgáltatási csatlakozón keresztül.

+

-

3 Ábra240

Példa az egyszeres működésű munkahenger csatlakoztatására

4

Hidraulikusan billenthető platós pótkocsi A hengercsövet (1) a vezérlőszelep szolgáltatási csatlakoztatójához kell csatlakoztatni A pótkocsi megemeléséhez mozdítsa a vezérlőkart hátrafelé (vezérlőkar száma a + szimbólumon)

1

5

A pótkocsi leengedéséhez mozdítsa a vezérlőkart előre (vezérlőkar száma a szimbólumon)

Ábra241

6

FONTOS: A lebegés pozíciót arra is lehet használni, hogy a pótkocsi bukó részét leeresszük, amikor a dugattyú egyszeres működésű hengerként üzemel. Ebben az esetben lényeges, hogy a vezérlőszelepet először egyszeres működésűre kell átalakítani.

7

FONTOS: Ezeken a traktorokon a kihelyezett vezérlőszelepet tápláló hidraulikus áramkör táplálja a hidraulikus emelőt is. Ezért nem lehet egyidejűleg működtetni a kiegészítő vezérlőszelepet és az emelőt.

8

Munkagép csatlakoztatása a hidraulikus szervizcsatlakozókhoz FONTOS:

9

A hidraulikus csatlakozóknak 1/2”-os hüvelyes szerelvényei vannak, ami lehetővé teszi a munkagép tömlőn lévő dugaszos szerelvénynek nyomás alatti csatlakoztatását. A csatlakozókat úgy terveztük, hogy automatikusan lekapcsolódjanak, ha véletlen rándulás éri azokat.

G=1/2

10 Ábra242

4-50

307.U.0410.hu.6.02-AGROPLUS 310-4-50 4-50

3/18/2010 9:33:48 PM


1

A RAKODÓGÉP HASZNÁLATA FONTOS:

Ábra243

3

2

Ellenőrizze, hogy az összekötő tömlők elég hosszúak-e a traktor és a munkagép akadálytalan mozgatásához. A tömlő leválasztásához helyezze vissza az elosztó kezelőszerveket üres helyzetbe, hogy minden maradéknyomás eltávozzon a rendszerből, majd válassza szét a szerelvényeket, és húzza ki a tömlőt.

A munkagépek hidraulikus szerelvényeinek a traktor hidraulikus csatlakozóihoz való csatlakoztatásánál kövesse gondosan a traktor tábláin lévő utasításokat, vagy tartsa be a jelen kézikönyvben közölt utasításokat. A helytelen csatlakoztatás megfordíthatja a munkagép emelési és süllyesztési irányait, ezzel súlyos sérülés kockázatát okozva.

4

VESZÉLY

VESZÉLY

5

NE kísérelje meg a hidraulikus csatlakozásokat szétkapcsolni vagy a munkagépen beállítást végezni, amíg a motor és a TLT forog. Ennek megtétele súlyos sérüléshez vagy halálhoz is vezethet. MEGJEGYZÉS

6

A hidraulikus csatlakozókat tartsa tisztán, és a védősapkáikat tartsa felszerelve.

MEGJEGYZÉS Ügyeljen arra, hogy ne keverjen össze különféle típusú olajokat. Biztosítsa a legnagyobb tisztaságot, amikor munkagép és traktor hidraulikus csatlakoztatását végzi. A használaton kívüli csatlakozókat fedje le védősapkával.

10

9

A munkagép tömlőinek a szervizcsatlakozókhoz való csatlakoztatása előtt állítsa le a motort, és ellenőrizze a csatlakozó szerelvények tisztaságát. A tömlők ellenőrzése és a motor beindítása után ellenőrizze, hogy a hidraulikarendszer helyesen működik-e. Majd, miután néhányszor működtette a munkahengereket a nyomás kiegyenlítésére (a vezérlőkart a süllyesztési helyzetbe, majd az emelési helyzetbe, azután vissza az üres helyzetbe mozgatva), ellenőrizze az erőátviteli olajszintet a munkahengerek kitolt (emelési) és behúzott (süllyesztési) helyzetében egyaránt. Az erőátviteli olajat soha nem szabad engedni, hogy a minimum szint alá csökkenjen (kitolt munkahengerek mellett), és a szint nem haladhatja meg nagyon a maximum szintet, mivel ugyanaz az olaj táplálja a külső hidraulikus szolgáltatásokat és az erőátvitelt.

8

7

FONTOS:

4-51

307.U.0410.hu.6.02-AGROPLUS 310-4-51 4-51

3/18/2010 9:33:49 PM


A RAKODÓGÉP HASZNÁLATA

1

Az állandó olajáramlást igénylő hidraulikus eszközök működése (pl. hidraulikus motorok)

2

2 1

3 Ábra244

Ezeket az eszközöket a KICK-OUT (kirúgó) vagy (ELZÁRÓ) eszközzel felszerelt 3-as számú kettős működésű vezérlőszelep használatával kell működtetni.

4

A vezérlőszelephez csatlakoztatást úgy kell létrehozni, hogy a nyomóági vezetéket (1) a megfelelő “-” jelű szervizcsatlakozóhoz, míg a visszatérő vezetéket (2) a “+” jelű szervizcsatlakozóhoz csatlakoztatjuk A motor működtetéséhez a vezérlőkart előre kell tolni (süllyesztési helyzet = - jel). Az olajáramlás leállításához először mozdítsa a vezérlőkart ÚSZÓ helyzetbe, amíg a motor lelassul, és teljesen leáll. (Az ÚSZÓ és az ELZÁRÓ eszközök csak a 6 utas vezérlőszelepen vannak összeszerelve

5

Ezután mozdítsa a vezérlőkart az üres állásba. Figyelmeztetés:

6

Ne mozdítsa a vezérlőkart azonnal az üres állásba, mivel a fellépő ellennyomás károsíthatja a tömlőket, ha a motor nincs felszerelve biztonsági szelepekkel. Szereljen fel egy olajhőmérséklet-érzékelőt, és ha szükséges, egy olajhűtőt is. A maximum megengedhető hőmérséklet 110 °C (230 °F).

Szabad olaj-visszaáramlás

7

A külső munkagépekből, mint például a hidraulikus motorokból visszafolyó olaj szabad kifolyású visszatérő vezetéken (1) halad át és visszakerül a sebességváltóba.

1

8 9

Ábra245

10 4-52

307.U.0410.hu.6.02-AGROPLUS 310-4-52 4-52

3/18/2010 9:33:49 PM


1

A RAKODÓGÉP HASZNÁLATA Olajcseppgyűjtők a hátsó hidraulikus szervizcsatlakozókhoz A külső munkagépeknek a csatlakozókra felcsatolásánál és leválasztásánál kis mennyiségű olaj kifolyhat a tömlőkből.

2

Annak megakadályozására, hogy az olaj a szervizcsatlakozók alatti talajra jusson, egy csövet helyeztünk fel, ami levezeti az olajat a cseppgyűjtőbe. Ezt az olajat a cseppgyűjtőnek a szerelvényéből kiemelésével lehet visszanyerni. Ellenőrizze időnként, hogy a sapka biztonságosan van-e rögzítve.

3

FONTOS: Újrafelhasználás előtt az olajat át kell szűrni.

10

9

8

7

6

5

4

Ábra246

4-53

307.U.0410.hu.6.02-AGROPLUS 310-4-53 4-53

3/18/2010 9:33:49 PM


A RAKODÓGÉP HASZNÁLATA

1

4.12 - VONTATÁSI ESZKÖZÖK 4.12.1 - Vontatási eszközök VIGYÁZAT

2

A traktorra szerelt valamennyi munkagépet szilárdan és a gyártó utasításainak megfelelően kell rögzíteni. Csak engedélyezett eszközöket használjon. VIGYÁZAT

3

Soha ne használja az elülső vontatóhorgot nagy vonóerőt igénylő munkához.

VIGYÁZAT

4

A vontatott pótkocsi súlya fékek nélkül nem haladhatja meg a traktor súlyát.

VIGYÁZAT Súlyos (a traktor súlyát meghaladó) terhek szállításánál tartsa a sebességet 15 km/h alatt.

5 FONTOS

6

Soha ne vontasson munkagépeket, azokat a 3 pont rudazat felső összekötőjéhez csatolva. Ez a traktor hátrafelé felborulását okozhatja. VIGYÁZAT Vontatásnál mindig rögzítse a vonócsapot egy biztonsági kapoccsal rendelkező alkalmas reteszelőcsappal, hogy megakadályozza a vonócsap kicsúszását a függesztőszerkezetből.

7 FONTOS:

8

A függesztőszerkezet maximális megengedhető terhelése (egytengelyes pótkocsikhoz), a függesztőszerkezet megengedhető maximális magassága országúti használatra (egy- vagy többtengelyes pótkocsikhoz) és a maximális vontatott teher adatok a traktor regisztrálási dokumentumában vannak feltüntetve. Az itt említett üzemeltetési határértékek figyelmen kívül hagyásából eredő bármilyen problémáért a felhasználó viseli a felelősséget. A traktort az alábbi hátsó vontatási eszközökkel lehet felszerelni:

9 10

A” kategóriájú vonórúd

B” kategóriájú kifúrt vonórúd

C” kategóriájú vontatási függesztőszerkezet

“C” kategóriájú CUNA vontatási függesztőszerkezet

CUNA vontatási kapcsolószerkezet (“D2” kategória)

EEC vontatási függesztőszerkezet

EEC kézi vontatási függesztőszerkezet

EEC félautomatikus vontatási függesztőszerkezet 4-54

307.U.0410.hu.6.02-AGROPLUS 310-4-54 4-54

3/18/2010 9:33:49 PM


Mechanikus PICK-UP vonóhorog és vonórúd

Francia” változatú vontatási függesztőszerkezet

1

A RAKODÓGÉP HASZNÁLATA

A traktort az alábbi elülső vontatási eszközökkel lehet felszerelni: Vontatási függesztőszerkezet

2

4.12.2 - “A” kategóriájú vonórúd FONTOS

3

Ne engedjen senkit a vonórúdon vagy az alsó összekötőkön állni, amikor a traktor mozgásban van.

A lengő típusú vonórudat általában mezőgazdasági munkagépek és egynél több tengelyes pótkocsik vontatására használjuk, következésképpen alacsony függőleges terheléssel.

4

A pótkocsi-felcsatolás megkönnyítésére a vonórúd egy vízszintesen állítható lengőrudat tartalmaz. Ezt a rudat át lehet fordítani a talajtól mért magasság beállítására is. A traktorhoz rögzítés rendszerint a sebességváltó alatt történik a lyuk (1) (a vonórúd végén lévő lyukak egyikének) segítségével.

2

Változatként a másik lyuk felhasználásával a vonórudat meg lehet hosszabbítani 5 centiméterrel.

5

2

1

6

A rúd vízszintes helyzetének beállításához vegye ki a csapokat (2), helyezze a rudat a kívánt helyzetbe, majd helyezze vissza a csapokat.

Ábra247

4.12.3 - “B” kategóriájú kifúrt vonórúd

7

FONTOS

A II-es kategóriájú vonórúd az alsó összekötőkhöz van csatlakoztatva, és bizonyos alkalmazásokban specifikus felszerelések használatánál lehet hasznos. A vonórúd rögzítése a traktorhoz az alábbi módon történik: helyezze fel a gömbcsuklókat (1) a vonórúdra (2);

Dugja be a zárócsapokat (3) a vonórúdba, és rögzítse a sasszegekkel;

Csatolja a vonórudat az alsó összekötőkhöz.

3 1 3

9

8

Ne engedjen senkit a vonórúdon vagy az alsó összekötőkön állni, amikor a traktor mozgásban van.

1

Ábra248

10

2

4-55

307.U.0410.hu.6.02-AGROPLUS 310-4-55 4-55

3/18/2010 9:33:49 PM


A RAKODÓGÉP HASZNÁLATA

1

4.12.4 - “C” kategóriájú vontatási kapcsolószerkezet A vontatási kapcsolószerkezet használható mezőgazdasági munkagépek, vagy egy- vagy többtengelyes országúti pótkocsik vontatására.

2

FONTOS: A függesztőszerkezet maximális megengedhető terhelése (egytengelyes pótkocsikhoz), a függesztőszerkezet megengedhető maximális magassága országúti használatra (egy- vagy többtengelyes pótkocsikhoz) és a maximális vontatott teher adatok a traktor regisztrálási dokumentumában vannak feltüntetve. Az itt említett üzemeltetési határértékek figyelmen kívül hagyásából eredő bármilyen problémáért a felhasználó viseli a felelősséget.

3

A “C” osztályú vontatási kapcsolószerkezetet két zárócsappal (2) van a tartókonzolokhoz (1) rögzítve. A kapcsolószerkezetet a helyezőcsapok (3) kivételével és a kívánt helyzetbe visszadugásával lehet a kívánt magasságba állítani.

3

1

3

2

4 2

1

5

Ábra249

4.12.5 - “C” kategóriájú CUNA vontatási függesztőszerkezet A vontatási kapcsolószerkezet használható mezőgazdasági munkagépek, vagy egy- vagy többtengelyes országúti pótkocsik vontatására.

6

FONTOS:

7

A függesztőszerkezet maximális megengedhető terhelése (egytengelyes pótkocsikhoz), a függesztőszerkezet megengedhető maximális magassága országúti használatra (egy- vagy többtengelyes pótkocsikhoz) és a maximális vontatott teher adatok a traktor regisztrálási dokumentumában vannak feltüntetve. Az itt említett üzemeltetési határértékek figyelmen kívül hagyásából eredő bármilyen problémáért a felhasználó viseli a felelősséget.

A vontatási kapcsolószerkezet csatlakoztatása és kioldása Csatlakoztatás

8

Fordítsa a biztonsági rögzítőt (1) felfelé;

Vegye ki a csapot (2) a fogantyút (3) használva.

3 1

Kioldás

9

Helyezze be a csapot (2);

Fordítsa a biztonsági rögzítőt (1) lefelé, ellenőrizve annak biztonságos zárását. 2

Ábra250

10 4-56

307.U.0410.hu.6.02-AGROPLUS 310-4-56 4-56

3/18/2010 9:33:50 PM


1

A RAKODÓGÉP HASZNÁLATA A vontatási kapcsolószerkezet magasságának beállítása A vontatási kapcsolószerkezetek fel vannak szerelve egy magasságbeállító eszközzel.

1

Markolja meg a kapcsolószerkezetet.

Húzza a rögzítőkart (1) felfelé a csapoknak a vezetőkből való szétválasztására.

Mozgassa a kapcsolószerkezetet a kívánt magasságra, és tolja reteszelő kart lefelé, hogy a csapok visszakapcsolódjanak a reteszelő lyukakba.

3

2

A kapcsolószerkezet magasságának állításához kövesse az alábbi eljárást:

Ábra251

A vontatási kapcsolószerkezet használható mezőgazdasági munkagépek, vagy egy- vagy többtengelyes országúti pótkocsik vontatására.

4

4.12.6 - CUNA vontatási kapcsolószerkezet (“D2” kategória)

A függesztőszerkezet maximális megengedhető terhelése (egytengelyes pótkocsikhoz), a függesztőszerkezet megengedhető maximális magassága országúti használatra (egy- vagy többtengelyes pótkocsikhoz) és a maximális vontatott teher adatok a traktor regisztrálási dokumentumában vannak feltüntetve. Az itt említett üzemeltetési határértékek figyelmen kívül hagyásából eredő bármilyen problémáért a felhasználó viseli a felelősséget.

5

FONTOS:

Csatlakoztatás ●

Fordítsa a biztonsági rögzítőt (1) felfelé;

Vegye ki a csapot (2) a fogantyút (3) használva.

1

3

6

A vontatási kapcsolószerkezet csatlakoztatása és kioldása

Helyezze be a csapot (2);

Fordítsa a biztonsági rögzítőt (1) lefelé, ellenőrizve annak biztonságos zárását.

7

Kioldás

10

9

Ábra252

8

2

4-57

307.U.0410.hu.6.02-AGROPLUS 310-4-57 4-57

3/18/2010 9:33:50 PM


A RAKODÓGÉP HASZNÁLATA

1

A vontatási kapcsolószerkezet magasságának beállítása A vontatási kapcsolószerkezetek fel vannak szerelve egy magasságbeállító eszközzel.

1

A kapcsolószerkezet magasságának állításához kövesse az alábbi eljárást:

2

Markolja meg a kapcsolószerkezetet.

Húzza a rögzítőkart (1) felfelé a csapoknak a vezetőkből való szétválasztására.

Mozgassa a kapcsolószerkezetet a kívánt magasságra, és tolja reteszelő kart lefelé, hogy a csapok visszakapcsolódjanak a reteszelő lyukakba.

3

Ábra253

4.12.7 - “CEE” vontatási kapcsolószerkezet

4

A vontatási kapcsolószerkezet használható mezőgazdasági munkagépek, vagy egy- vagy többtengelyes országúti pótkocsik vontatására. FONTOS:

5

A függesztőszerkezet maximális megengedhető terhelése (egytengelyes pótkocsikhoz), a függesztőszerkezet megengedhető maximális magassága országúti használatra (egy- vagy többtengelyes pótkocsikhoz) és a maximális vontatott teher adatok a traktor regisztrálási dokumentumában vannak feltüntetve. Az itt említett üzemeltetési határértékek figyelmen kívül hagyásából eredő bármilyen problémáért a felhasználó viseli a felelősséget. A CEE vontatási kapcsolószerkezet két változatban kapható:

6

32 mm átmérőjű zárócsaplyukkal

38 mm átmérőjű zárócsaplyukkal

A vontatási kapcsolószerkezet magasságának beállítása A kapcsolószerkezet fel van szerelve egy magasságbeállító eszközzel.

7

A kapcsolószerkezet magasságának állításához kövesse az alábbi eljárást:

8

Markolja meg a kapcsolószerkezetet.

Húzza a kart (1) jobbra a csapoknak a vezetőkből való szétválasztására.

Állítsa a kapcsolószerkezetet a kívánt magasságra, és engedje el a kart (1), hogy a csapok visszatérhessenek a reteszelő lyukakba.

1

Ábra254

9

A vontatási kapcsolószerkezet csatlakoztatása és kioldása Csatlakoztatás VIGYÁZAT:

10

Végtagok zúzódásának kockázata

4-58

307.U.0410.hu.6.02-AGROPLUS 310-4-58 4-58

3/18/2010 9:33:50 PM


1

A RAKODÓGÉP HASZNÁLATA Emelje fel a kart (1) felfelé tolva, amíg a helyére záródik. Az összekötő csap (2) felemelkedik, és az összekötő kar (3) az új helyzetbe mozdul (felfelé fordul). 1

2

3

Ábra255

4 1 2

4

Tolasson a traktorral lassan, amíg a vonórúdszem belép a kapcsolószerkezetbe, zárja a kart (1), és lesüllyeszti a kart (2). Az összekötő kar (3) leereszkedik, és zárja a vonórúdszemet a helyén. Ugyanakkor a biztonsági csap (4) becsúszik a házába.

3

2

5

3

Ábra256

Ellenőrizze, hogy a kapcsolószerkezet sikeresen csatlakozott-e; Győződjön meg arról, hogy a kioldókar lesüllyedt-e, hogy az összekötő csap biztonságosan tudjon zárni.

6

FONTOS:

Ha a kapcsolószerkezet nem rögzítődött tökéletesen, próbáljon meg a traktorral vagy a pótkocsival előre és hátra mozdulni, körülbelül 50 centimétert úgy, hogy a szem a helyes pozícióba kerüljön, és a kapcsolószerkezet ezáltal biztonságosan rögzítsen. Változatként állítsa be az összekötő kart.

7

FONTOS:

Kioldás

8

FONTOS:

10

9

Ellenőrizze, hogy a pótkocsifék be van-e húzva.

4-59

307.U.0410.hu.6.02-AGROPLUS 310-4-59 4-59

3/18/2010 9:33:50 PM


A RAKODÓGÉP HASZNÁLATA

1

Emelje fel a kioldókart (1), amíg a helyére záródik.

1

2 3

Ábra257

FONTOS:

4

Ne használjon karokat vagy hosszabbítókat a kioldókar karjának a meghosszabbítására. Ha a kioldókart nehéz működtetni, mozdítsa meg kissé a traktort vagy a pótkocsit, hogy enyhüljön a vonórúdszem által az összekötő csapra gyakorolt nyomás. Hajtson a traktorral előre, amíg a vonórúdszem kijut a kapcsolószerkezetből.

5

Biztonsági okokból ajánlatos a vontatási kapcsolószerkezetet mindenkor zárva tartania; ennek eléréséhez fordítsa az összekötő kart (1) a megfelelő irányba, amint az ábrán látható.

1

6 Ábra258

4.12.8 - EEC kézi vontatási függesztőszerkezet

7

A vontatási kapcsolószerkezet használható mezőgazdasági munkagépek, vagy egy- vagy többtengelyes országúti pótkocsik vontatására. FONTOS:

8

A függesztőszerkezet maximális megengedhető terhelése (egytengelyes pótkocsikhoz), a függesztőszerkezet megengedhető maximális magassága országúti használatra (egy- vagy többtengelyes pótkocsikhoz) és a maximális vontatott teher adatok a traktor regisztrálási dokumentumában vannak feltüntetve. Az itt említett üzemeltetési határértékek figyelmen kívül hagyásából eredő bármilyen problémáért a felhasználó viseli a felelősséget.

9 10 4-60

307.U.0410.hu.6.02-AGROPLUS 310-4-60 4-60

3/18/2010 9:33:51 PM


1

A RAKODÓGÉP HASZNÁLATA A vontatási kapcsolószerkezet csatlakoztatása és kioldása Csatlakoztatás Vegye ki a kapcsolószerkezet alatt elhelyezett biztonsági rögzítőt.

Távolítsa el a csapot (1) a fogantyút (2) használva.

2

2

Kioldás Helyezze be a csapot (2).

Dugja be a biztonsági rögzítőt, ellenőrizve annak biztonságos zárását.

1

3

Ábra259

A vontatási kapcsolószerkezetek fel vannak szerelve egy magasságbeállító eszközzel.

4

A vontatási kapcsolószerkezet magasságának beállítása 1

Markolja meg a kapcsolószerkezetet.

Húzza a rögzítőkart (1) felfelé a csapoknak a vezetőkből való szétválasztására.

Mozgassa a kapcsolószerkezetet a kívánt magasságra, és tolja reteszelő kart lefelé, hogy a csapok visszakapcsolódjanak a reteszelő lyukakba.

5

A kapcsolószerkezet magasságának állításához kövesse az alábbi eljárást:

6

Ábra260

4.12.9 - EEC félautomatikus vontatási függesztőszerkezet A vontatási kapcsolószerkezet használható mezőgazdasági munkagépek, vagy egy- vagy többtengelyes országúti pótkocsik vontatására.

7

FONTOS:

10

9

8

A függesztőszerkezet maximális megengedhető terhelése (egytengelyes pótkocsikhoz), a függesztőszerkezet megengedhető maximális magassága országúti használatra (egy- vagy többtengelyes pótkocsikhoz) és a maximális vontatott teher adatok a traktor regisztrálási dokumentumában vannak feltüntetve. Az itt említett üzemeltetési határértékek figyelmen kívül hagyásából eredő bármilyen problémáért a felhasználó viseli a felelősséget.

4-61

307.U.0410.hu.6.02-AGROPLUS 310-4-61 4-61

3/18/2010 9:33:51 PM


A RAKODÓGÉP HASZNÁLATA

1

A vontatási kapcsolószerkezet csatlakoztatása és kioldása Csatlakoztatás

2

Kioldáshoz fordítsa a biztonsági kart(1) lefelé;

Húzza vissza a kart a csatlakoztatott csapszeggel.

1

Kioldás ●

Dugja be a kart;

Záráshoz fordítsa a biztonsági kart (1) felfelé.

3 Ábra261

A vontatási kapcsolószerkezet magasságának beállítása

4

A vontatási kapcsolószerkezetek fel vannak szerelve egy magasságbeállító eszközzel. A kapcsolószerkezet magasságának állításához kövesse az alábbi eljárást: Markolja meg a kapcsolószerkezetet.

Húzza a rögzítőkart (1) felfelé a csapoknak a vezetőkből való szétválasztására.

Mozgassa a kapcsolószerkezetet a kívánt magasságra, és tolja reteszelő kart lefelé, hogy a csapok visszakapcsolódjanak a reteszelő lyukakba.

5

1

Ábra262

6 4.12.10 - Mechanikus PICK-UP vonóhorog és vonórúd A felvevő (pick-up) kapcsolószerkezet lehetővé teszi a pótkocsinak a traktorhoz kapcsolását anélkül, hogy a vezető elhagyná a vezetőülést.

7

A kapcsolószerkezet az alsó összekötőkhöz csatlakozik a 3 pont emelőszerkezet használatának megzavarása nélkül, emelőkarok (1) és konzolok (2) segítségével úgy, hogy lesüllyeszthető a szükséges magasságra a pótkocsi kapcsolásához, és azután felemelhető a normál munkahelyzetbe a szállításhoz. Ezt a fajta kapcsolószerkezetet általában egytengelyes pótkocsiknak a traktorhoz csatlakoztatására használjuk.

2 2

1 1

8 Ábra263

MEGJEGYZÉS:

9

A vontatási kapcsolószerkezetre nehezedő maximum megengedett teher 30 000 N = 3000 kg.

MEGJEGYZÉS:

10

A vonórúdra megengedett maximum teher 15 000 N = 1500 kg és 30 000 N = 3000 kg között van.

4-62

307.U.0410.hu.6.02-AGROPLUS 310-4-62 4-62

3/18/2010 9:33:51 PM


1

A RAKODÓGÉP HASZNÁLATA VIGYÁZAT

2

Súlyos (a traktor súlyát meghaladó) terhek szállításánál tartsa a sebességet 15 km/h alatt.

VIGYÁZAT A traktorra szerelt valamennyi munkagépet szilárdan és a gyártó utasításainak megfelelően kell rögzíteni. Csak engedélyezett eszközöket használjon.

3

Vontatási függesztőszerkezet A vontatási kapcsolószerkezet zárása és nyitása A vontatási kapcsolószerkezetet felemelt helyzetben lehet zárni két horoggal (1). 1

5

4

1

Ábra264

Emelje fel teljesen a hátsó emelőt

Mozdítsa a kart az (1)-es állásba

Süllyessze le a hátsó emelőt

1

6

A kapcsolószerkezet zárásához: 2

Mozdítsa a kart az (2)-es állásba

Emelje fel teljesen a hátsó emelőt

Ellenőrizze a horgokat.

7

A kapcsolószerkezet nyitásához

Ábra265

8

Mindkét horog legyen teljesen bedugva.

Áttérés felszedő kapcsolószerkezetről vonórúdra Lazítsa meg a csavarokat (1)

Távolítsa el a vontatási kapcsolószerkezetet (2), és forgassa el 180 fokkal

Amint a vontatási kapcsolószerkezet eltávolítása megtörtént, a vonórúd (3) használatra igénybe vehető.

Szerelje vissza és húzza meg a csavarokat (1)

1 1

9

1 1

Az összeszerelést különféle helyzetekben lehet elvégezni

10

2 3

Ábra266

4-63

307.U.0410.hu.6.02-AGROPLUS 310-4-63 4-63

3/18/2010 9:33:52 PM


A RAKODÓGÉP HASZNÁLATA

1

4.12.11 - “Francia” változatú vontatási függesztőszerkezet A vontatási kapcsolószerkezet használható mezőgazdasági munkagépek, vagy egy- vagy többtengelyes országúti pótkocsik vontatására.

2

FONTOS: A függesztőszerkezet maximális megengedhető terhelése (egytengelyes pótkocsikhoz), a függesztőszerkezet megengedhető maximális magassága országúti használatra (egy- vagy többtengelyes pótkocsikhoz) és a maximális vontatott teher adatok a traktor regisztrálási dokumentumában vannak feltüntetve. Az itt említett üzemeltetési határértékek figyelmen kívül hagyásából eredő bármilyen problémáért a felhasználó viseli a felelősséget.

3

A “Francia” változatú vontatási kapcsolószerkezet az alábbi részekből áll: 1

1. Állítható magasságú vontatási kapcsolószerkezet 2. Fix vonófejes “Piton Fix” vontatási kapcsolószerkezet 3. Vonórúd

4 3 2

5

Ábra267

A vontatási kapcsolószerkezet rögzítéséhez és a magasságának beállításához kövesse az alábbi eljárást:

6

Markolja meg a kapcsolószerkezetet.

Húzza a fogantyút (1) a csapoknak (2) a vezetőkből való szétválasztására.

Állítsa a kapcsolószerkezetet a kívánt magasságra, és engedje el a fogantyút, hogy a csapok visszatérhessenek a reteszelő lyukakba.

1 2 2

7

Ábra268

4.12.12 - Elülső vonófej VIGYÁZAT

8

Soha ne használja az elülső vontatóhorgot nagy vonóerőt igénylő munkához.

9 10 4-64

307.U.0410.hu.6.02-AGROPLUS 310-4-64 4-64

3/18/2010 9:33:52 PM


1

A RAKODÓGÉP HASZNÁLATA Csak eredeti csapokat (1) használjon. Használat közben mindig ellenőrizze, hogy a biztonsági pecek (2) biztonságosan zár-e a helyén.

2

1

10

9

8

7

6

5

4

Ábra269

3

2

4-65

307.U.0410.hu.6.02-AGROPLUS 310-4-65 4-65

3/18/2010 9:33:52 PM


A RAKODÓGÉP HASZNÁLATA

1 2 3 4 5 SZÁNDÉKOSAN ÜRESEN HAGYOTT OLDAL 6 7 8 9 10 4-66

307.U.0410.hu.6.02-AGROPLUS 310-4-66 4-66

3/18/2010 9:33:52 PM


1 2 3 4 5 10

9

8

7

6

5 - A TRAKTOR TÁROLÁSA

307.U.0410.hu.6.02-AGROPLUS 310-5-1 5-1

3/18/2010 9:33:52 PM


A TRAKTOR TÁROLÁSA

1

5.1 - HOSSZÚ IDEJŰ GARAZSÍROZÁS ELŐTTI MŰVELETEK Példa: A tél kezdetén Ha a traktort nem használja hosszabb ideig, javasoljuk az alábbi műveletek elvégzését, hogy megelőzze bizonyos lényeges alkatrészek károsodását a tárolás alatt.

2 3 4 5

Járassa a motort, amíg felmelegszik, engedje le az olajat a motorból, és cserélje ki a szűrőket. Töltsön be előírt minőségű friss olajat.

Töltse utána a hűtőrendszer radiátorát az előírt fagyálló és korróziógátló hűtőfolyadékkal.

Töltse fel az üzemanyagtartályt teljesen, hogy megakadályozza kondenzáció képződését a tank belsejében.

Indítsa be a motort, és ellenőrizze az üzemanyag-ellátó és befecskendező rendszerek megfelelő működését.

Ellenőrizze, hogy a dízel üzemanyagszűrők tiszták-e.

Lazítsa meg kissé az üzemanyagtartály sapkáját és a radiátorsapkát, hogy a hozzájuk tartozó tömítések ne legyenek összenyomva.

Tisztítsa ki a légszűrő elemet. Olajozza meg a traktort a karbantartási táblázatban lévő előírás szerint.

Vegye ki az akkumulátort a traktorból, és tisztítsa meg a két (pozitív/negatív) pólust.

Az akkumulátort fel kell tölteni, és azt követően hűvös, száraz helyen kell tárolni.

Fedje le a kipufogócsövet műanyag zacskóval, és rögzítse ragasztószalaggal. A traktor legyen tökéletesen tiszta; Javítsa ki a festés bármilyen sérülését, hogy megakadályozza a rozsdásodást.

A csupasz fémfelületeket vonja be zsírral, hogy megakadályozza a rozsdásodást. FONTOS:

6

A traktort egy alkalmas garázsban kell tárolni, és nem szabad túlzott porosodásnak kitenni. Ha a traktort a szabadban kell tárolni, takarja le ponyvával.

7 8 9 10 5-2

307.U.0410.hu.6.02-AGROPLUS 310-5-2 5-2

3/18/2010 9:33:52 PM


1

A TRAKTOR TÁROLÁSA 5.2 - A TRAKTOR ELŐKÉSZÍTÉSE HASZNÁLATRA HOSSZÚ IDEJŰ TÁROLÁS UTÁN Vegye le a traktort a kerékállványokról (ha vannak).

Vegye le a ponyvaburkolatot (ha van).

Vegye le a burkolatot a kipufogóról.

Töltse fel és szerelje be az akkumulátort (kövesse a jelen kézikönyvben közölt biztonsági utasításokat).

Indítsa be a motort, és hagyja néhány percig alacsony fordulatszámon járni.

Ne gyorsítson, amíg a motor járása nem egyenletes.

Végezze el a jelen kézikönyvben a munkaszezon kezdetére előírt valamennyi műveletet; A traktor ezután készen áll az üzembe helyezésre.

10

9

8

7

6

5

4

3

2

5-3

307.U.0410.hu.6.02-AGROPLUS 310-5-3 5-3

3/18/2010 9:33:53 PM


A TRAKTOR TÁROLÁSA

1 2 3 4 5 SZÁNDÉKOSAN ÜRESEN HAGYOTT OLDAL 6 7 8 9 10 5-4

307.U.0410.hu.6.02-AGROPLUS 310-5-4 5-4

3/18/2010 9:33:53 PM


1 2 3 4 5 10

9

8

7

6

6 - KARBANTARTÁSI MŰVELETEK

307.U.0410.hu.6.02-AGROPLUS 310-6-1 6-1

3/18/2010 9:33:53 PM


KARBANTARTÁSI MŰVELETEK

1

6.1 - KARBANTARTÁSI MŰVELETEK

2

A kézikönyvnek ez a fejezete a traktor kenésével és általános karbantartásával foglalkozik. Ha bármilyen kétsége van a traktor kenésével és karbantartásával kapcsolatosan, konzultáljon a márkakereskedőjével. A karbantartási műveletek gyakoriságára vonatkozó részletek, a betöltendő kenőanyagok minőségi és mennyiségi adatai a “Folyadékok / Kenőanyagok és betöltési mennyiségek” című táblázatban találhatók. FONTOS Valamennyi karbantartási művelethez, amelyeket 1500 mm-nél magasabban kell végezni, használjon alkalmas emelvényt, hogy a munkát biztonságosan lehessen végezni.

3

FONTOS

4

A jelen kézikönyvben bizonyos ábrákon a gépet vagy a gép alkatrészeit védőberendezés vagy burkolatok nélkül ábrázoljuk. Soha ne használja a traktort, ha ezek a burkolatok vagy védőfelszerelések nincsenek a megfelelő helyzetükbe felszerelve. Ha ezeket a burkolatokat vagy védőfelszereléseket a traktor javítása céljából el kell távolítani, azokat vissza KELL szerelni a traktor indítása előtt. VESZÉLY Soha ne indítsa a motort az indítómotor kapcsainak rövidre zárásával, mert a traktor hirtelen elindulhat, és ennek következtében a kezelő súlyos sérülését okozhatja.

5 VIGYÁZAT Mindig viseljen megfelelő ruházatot; viseljen füldugókat és védőkesztyűket, amikor szükséges.

6

FONTOS A felhasználó biztonságának védelmére olvassa el a jelen kézikönyv elején lévő biztonsági utasításokat.

7

FONTOS Bizonyos éghajlati viszonyok között és fával, fűvel vagy mezőgazdasági növényekkel fedett területen a belső égésű motor tűzveszélyt képez. Ez a traktor nincs felszerelve szikragátló eszközökkel a kipufogócsövön. VIGYÁZAT

8 A traktor jó üzemképes állapotban tartásához a karbantartási műveleteket az előírt időközökben el kell végezni. A rutin karbantartás hiánya szükségtelen üzemzavarokhoz vezethet, és csökkentheti a jármű élettartamát. VESZÉLY

9

Csak akkor indítsa a motort a kulccsal, amikor a vezetőülésben ül. Ne próbálja a motort az indítómotor kapcsainak rövidre zárásával indítani. A traktor mozgásba jöhet, ha megkerüli a sebességváltó kart, vagy a kuplung biztonsági áramköreit. Ez a traktor közelében lévő személyek súlyos sérülését vagy halálát okozhatja. Gondoskodjon arról, hogy a burkolat mindig legyen felszerelve az indítómotor mágneskapcsolójára.

10 6-2

307.U.0410.hu.6.02-AGROPLUS 310-6-2 6-2

3/18/2010 9:33:53 PM


1

KARBANTARTÁSI MŰVELETEK VIGYÁZAT

2

A traktor indítása előtt ellenőrizze, hogy annak vezetése és működtetése biztonságos-e akár közterületen is.

VESZÉLY A látása károsodásának elkerülésére ne tegye ki szemét a radarsugárzás hatásának annak hatókörzetében, amikor a radar működik. A radar érzékelőjének karbantartását csak akkor végezze, amikor a radar ki van kapcsolva.

3

FONTOS A motor indítása előtt győződjön meg arról, hogy a terület kellően szellőztetett-e. Ne járassa a motort zárt területen. A kipufogógáz fulladást okozhat.

4

6.1.1 - Karbantartás intervallumok A javasolt karbantartási intervallumok normál üzemi körülményekre vonatkoznak. Ha a traktor rendkívül nagy terhelést jelentő munkát végez, vagy ha poros környezetben használják, akkor az ütemezett karbantartás gyakoriságát meg kell növelni.

10

9

8

7

6

5

Szigorúan tartsa be a javasolt karbantartási intervallumukat, és csak a javasolt kenőanyagokat és folyadékokat használja.

6-3

307.U.0410.hu.6.02-AGROPLUS 310-6-3 6-3

3/18/2010 9:33:53 PM


KARBANTARTÁSI MŰVELETEK

1

6.2 - FOLYADÉKOK/KENŐANYAGOK ÉS FELTÖLTÉSI MENNYISÉGEK VIGYÁZAT

2

Mindig vegye figyelembe a környezetvédelmi rendelkezéseket. Bármely folyadék (olaj, dízel, hűtőfolyadék) vagy szűrők, és akkumulátorok ártalmatlanítását az alkalmazható rendelkezéseknek megfelelően kell végezni. Az ajánlottaktól eltérő bármilyen más kenőanyagok használata a traktor súlyos károsodását okozhatja. A traktor szervizelésének az ajánlott karbantartási időközökben és az előírt kenőanyagok használatának elmulasztása a gyártó garanciájának érvénytelenítését eredményezi.

3

Vigyázat:

4 5

Gondoskodjon arról, hogy a kenőanyagok tárolására használt tartályok tökéletesen tiszták legyenek. A tölcséreket és mérőpoharakat lefedve kell tartani, hogy megakadályozzuk a por lerakódását rajtuk.

Tisztítsa meg a kenésre kerülő alkatrészek melletti területeket.

Az alkatrészek zsírozását akkor végezze, amikor melegek, hogy a zsír könnyebben szétterüljön rajtuk.

Tisztítson meg minden dugót és sapkát, mielőtt visszaszerelné azokat.

Minden műveletet az adott utasításoknak és az alkalmazható biztonsági rendelkezéseknek megfelelően végezzen.

Karbantartást csak a motor kikapcsolt állapotában, kivett indítókulccsal és behúzott rögzítőfékkel végezzen.

A motor járása közben csak olyan munkát szabad végezni, ami kifejezetten elő van írva az utasításokban.

Az üzemanyagtartály űrtartalma a “Műszaki adatok” fejezetben található

A táblázat traktorok kenőanyagait és betöltési mennyiségeit (literben) mutatja ebben a tartományban.

Táblázat4 - Műszaki adatok

6

AGROPLUS 310 -> 1001

AGROPLUS 310 -> 5001

AGROPLUS 320 -> 1001

AGROPLUS 320 -> 5001

X

X

X

X

7*

7*

7*

7*

Fagyálló folyadék: DF FREEZE fagyálló (használatra 12 kész)

12

12

12

41

41

41

X

X

X

A0 - Zsírzási pontok Zsír: DF GREASE EP2

7

B0 - Motor Motorolaj: [1] DF Special Engine oil 15W-40 (ACEA E7; API CJ-4/CI-4+/CI-4/CH-4/CG-4/CF-4/CF; Deutz DQC 3-05) [2] DF Extra Engine OIL 10W-40 (ACEA E4; Deutz DQC 4-05)

8

D0 - Sebességváltó

9

Hajtóműolaj: DF UTTO (API GL 4, JDM-20C, M1143, 41 ZF TE-ML03E, 05F)

E0 - Hátsó híd Fék- és kuplungfolyadék: SDF FÉKOLAJ (MB 236.6; X ZF TE-ML 03D-04D-09A-11A-14A-17C;)

10

F0 - Elülső híd

6-4

307.U.0410.hu.6.02-AGROPLUS 310-6-4 6-4

3/18/2010 9:33:53 PM


1

KARBANTARTÁSI MŰVELETEK AGROPLUS 310 -> 5001

AGROPLUS 320 -> 1001

AGROPLUS 320 -> 5001

Elülső híd olaja: DF UTTO (API GL 4, JDM-20C, M1143, ZF TE-ML03E, 05F)

6

6

6

6

Olaj az osztóművekhez: DF UTTO (API GL 4, JDM20C, M1143, ZF TE-ML03E, 05F)

1,5x2

1,5x2

1,5x2

1,5x2

X

X

X

X

AGROPLUS 410 -> 1001

AGROPLUS 410 -> 5001

AGROPLUS 420 PROFILINE

X

X

X

Motorolaj: [1] DF Special Engine oil 15W-40 (ACEA E7; API CJ-4/CI-4+/CI4/CH-4/CG-4/CF-4/CF; Deutz DQC 3-05) [2] DF Extra Engine OIL 10W-40 (ACEA E4; Deutz DQC 4-05)

11*

11*

11*

Fagyálló folyadék: DF FREEZE fagyálló (használatra kész)

13

13

13

41

41

41

X

X

X

Elülső híd olaja: DF UTTO (API GL 4, JDM-20C, M1143, ZF TE-ML03E, 05F)

6

6

6

Olaj az osztóművekhez: DF UTTO (API GL 4, JDM-20C, M1143, ZF TEML03E, 05F)

1,5x2

1,5x2

1,5x2

X

X

X

2

AGROPLUS 310 -> 1001

Elülső TLT-olaj: DF UTTO (API GL 4, JDM-20C, M1143, ZF TE-ML03E, 05F)

3

M0 - Elülső TLT

Táblázat4 - Műszaki adatok

Zsír: DF GREASE EP2

4

A0 - Zsírzási pontok

5

B0 - Motor

Hajtóműolaj: DF UTTO (API GL 4, JDM-20C, M1143, ZF TE-ML03E, 05F)

6

D0 - Sebességváltó

E0 - Hátsó híd Fék- és kuplungfolyadék: SDF FÉKOLAJ (MB 236.6; ZF TE-ML 03D-04D09A-11A-14A-17C;)

7

F0 - Elülső híd

Elülső TLT-olaj: DF UTTO (API GL 4, JDM-20C, M1143, ZF TE-ML03E, 05F)

8

M0 - Elülső TLT

(*) szűrővel + 1 liter

9

[1] - Minimum specifikáció a motorolajra [2] - Ajánlott specifikáció a motorolajra A fagyálló folyadék használatára vonatkozó hígítási százalékok, jellemzők, előírások és biztonsági figyelmeztetések a következő oldalon találhatók:

10

Lásd a következő bekezdést: 10.2.4 - Hűtőfolyadék - oldal 10-13

6-5

307.U.0410.hu.6.02-AGROPLUS 310-6-5 6-5

3/18/2010 9:33:53 PM


KARBANTARTÁSI MŰVELETEK

1

VIGYÁZAT Az ilyen típusú probléma elkerülése végett ne cserélje le az ásványi olajat [1] szintetikus olajra [2].

2 3 4 5 6 7 8 9 10 6-6

307.U.0410.hu.6.02-AGROPLUS 310-6-6 6-6

3/18/2010 9:33:54 PM


1

KARBANTARTÁSI MŰVELETEK 6.3 - KARBANTARTÁSI INTERVALLUMOK Az ajánlott karbantartási intervallumokat az alábbiakban ismertetjük.

A karbantartási szám megfelel a karbantartási és garancia füzetben közölteknek.

2

FONTOS

A további elvégzendő műveletek ismertetése a Karbantartási és ellenőrzési táblázatban található.

3

FONTOS

ELVÉGZENDŐ MŰVELETEK

1° 2° 3° 4° 5° 6° 7° 8° 9° 10°

100 300 600 900 1200 1500 1800 2100 2400 2700

Végezze el a minden 100 üzemórához megadott műveleteket Végezze el a minden 50 és 300 üzemórához megadott műveleteket Végezze el a minden 50, 300 és 600 üzemórához megadott műveleteket Végezze el a minden 50 és 300 üzemórához megadott műveleteket Végezze el a minden 50, 300, 600 és 1200 üzemórához megadott műveleteket Végezze el a minden 50 és 300 üzemórához megadott műveleteket Végezze el a minden 50, 300 és 600 üzemórához megadott műveleteket Végezze el a minden 50 és 300 üzemórához megadott műveleteket Végezze el a minden 50, 300, 600 és 1200 üzemórához megadott műveleteket Végezze el a minden 50 és 300 üzemórához megadott műveleteket

5

INTERVALLUM (ÓRA)

10

9

8

7

6

SZERVIZ

4

Táblázat5

6-7

307.U.0410.hu.6.02-AGROPLUS 310-6-7 6-7

3/18/2010 9:33:54 PM


KARBANTARTÁSI MŰVELETEK

1

6.4 - KARBANTARTÁSI ÉS ELLENŐRZÉSI TÁBLÁZAT Táblázat6

2

KARBANTARTÁST IGÉNYLŐ TÉTELEK

Minden 10

A traktor általános ellenőrzése (1. megjegyzés) Motorolajszint Hűtőfolyadék Üzemanyagszint Üzemanyagszűrő X Világítás Sebességváltó/hátsó híd olajszintje Hátsó híd (2) X 2WD elülső híd (2) X 4WD elülső híd (2) X Kuplung- és fékfolyadéktartály szintje (3. megjegyzés) Akkumulátor Hátsó 3 pont rudazat X Kerekek és gumiabroncsok Féktávolság Motorhajtó szíjak) feszítése Motorolaj (2. megjegyzés) Motorolaj szűrőbetétje Tisztítsa meg a radiátort/hűtőket Üzemanyagszűrő Parkolófék-kar Ablakmosó rendszer Légkondicionáló rendszer szűrői Olajcsövek - Hidrosztatikus szervokormányzás Először végezze el a minden 50 üzemórához megadott műveleteket Féktávolság Motorolaj (2. megjegyzés) (6. megjegyzés) (7. megjegyzés) Motor olajszűrő betétje (6. megjegyzés) (7. megjegyzés) Tisztítsa meg a radiátort/hűtőket Parkolófék-kar Elülső híd/osztómű olajszintje Ablakmosó rendszer Olajcsövek - Hidrosztatikus szervokormányzás

3

GYAKORISÁG ÓRÁKBAN

Minden 50

4 5

A 100. üzemóránál (1. szerviz)

6 7

Minden 300

TEENDŐ ZSÍR

VÍZLEERESZTÉS

TISZTÍTÁS

CSERE

REFERENCIA 6-11

X X X

6-11 6-12 6-12 6-12 6-14 6-15 6-16 6-16 6-17 6-18

X X

X X X X X X X X X X X X X

X

8

X

9

X X X X

6-19 6-20 6-20 6-22 6-22 6-23 6-25 6-26 6-28 6-29 6-30 6-30 6-31

X

6-22 6-23

X

6-25 6-26 6-29 6-33 6-30 6-31

10 6-8

307.U.0410.hu.6.02-AGROPLUS 310-6-8 6-8

3/18/2010 9:33:54 PM


GYAKORISÁG ÓRÁKBAN

KARBANTARTÁST IGÉNYLŐ TÉTELEK

TEENDŐ ZSÍR

VÍZLEERESZTÉS

TISZTÍTÁS

Minden 600

6-22 6-28 6-35

2

X X

6-37 6-38 6-38

4

X

3

6-37 6-35

6-49 6-50 6-52 6-53

X

6-38 6-38

5 7

X X X X

6

X

6-42 6-42 6-44 6-30 6-44 6-45 6-47

6-56 6-57

1. MEGJEGYZÉS - Végezzen ellenőrzést szivárgás, a tömlőknek más alkatrészekkel érintkezése, laza csavarok vagy törmelék felgyülemlése szempontjából.

8

Először végezze el a minden 50 üzemórához és minden 300 üzemórához megadott műveleteket Motorhajtó szíjak) feszítése X Üzemanyagszűrő A sebességváltó, a hidrosztatikus szervokormány, az emelőegység és az irányváltó szelepek olajszűrői (3. megjegyzés és 4. megjegyzés) Differenciálzár-rendszer X A motorszelephézagok és üzemanyagX befecskendezők beállítása Fékrendszer biztonsági fékszeleppel X Üzemanyag-befecskendező szivattyú X Minden 1200 Légszűrőbetét (5. megjegyzés) vagy 6 órában vagy alkalommal történő tisztítás után legalább Indítómotor X egyszer Elülső és hátsó hidraulikus fékkör X évente Elülső kerékagycsapágyak (2WD) Légkondicionáló rendszer szűrői X Kabinfűtő rendszer X Kabin-légkondicionáló rendszer X Hidraulikus kuplungkör (2. megjegyzés X és 5. megjegyzés) Hűtőfolyadék (2. megjegyzés) Minden 1200 Sebességváltó-olaj (2. megjegyzés) órában vagy Elülsőhíd-olaj (2WD) (2. megjegyzés) legalább Elsőhíd/osztómű olaj (2. megjegyzés) kétévente egyszer Általános Motorlégtisztító tisztítása (3. megjegyzés) X karbantartás Légszűrő belső biztonsági betétje vagy a főbetét 3 alkalommal történő tisztítása után Az üzemanyag-ellátó rendszer légteX lenítése A hidraulikus szervokormányrendszer X hidraulikus áramkörének légtelenítése

CSERE

REFERENCIA

1

KARBANTARTÁSI MŰVELETEK

2. MEGJEGYZÉS - A megfelelő terméktípusok a “Folyadékok és kenőanyagok és betöltési mennyiségek” című táblázatban találhatók.

9

Használat előtt szüntesse meg a szivárgásokat, ellenőrizze a tömlők rögzítését, és húzza meg a laza csavarokat.

3. MEGJEGYZÉS - Amikor a figyelmeztető jelzőfény világít. 4. MEGJEGYZÉS - Mindig, amikor olajat cserél.

6. MEGJEGYZÉS - Az olajcsere-időközöket meg kell felezni, ha a felhasznált dízel üzemanyag 0,5%-nál több ként tartalmaz.

10

5. MEGJEGYZÉS - Legalább egyszer évente

7. MEGJEGYZÉS - Az olajcsere-időközöket meg kell felezni BIODÍZEL (B100) üzemanyag használata esetén. 6-9

307.U.0410.hu.6.02-AGROPLUS 310-6-9 6-9

3/18/2010 9:33:54 PM


KARBANTARTÁSI MŰVELETEK

1

6.5 - HOZZÁFÉRÉS A MOTORTÉRHEZ 6.5.1 - Hozzáférés a motortérhez

2

A motorháztető felemelése VESZÉLY A motorháztető nyitásánál és zárásánál, és amikor a motorháztető nyitva van, ügyeljen a mozgó alkatrészekre: nyírási veszély.

3

VESZÉLY Amikor a motorháztető nyitva van, maradjon távol a forró alkatrészektől. A motor egyes részei nagyon magas hőmérsékletet érhetnek el. Égési kockázat!

4

Nyomja meg az elülső rács alatt elhelyezett gombot (1) a motorháztető reteszének kioldásához. Emelje fel a motorháztetőt, ami teljes mértékben kinyílik.

1

A motorháztető zárásához nyomja lefelé, amíg nem érzi a retesz bekapcsolódását.

5 6

Ábra270

7 8 9 10 6-10

307.U.0410.hu.6.02-AGROPLUS 310-6-10 6-10

3/18/2010 9:33:54 PM


1

KARBANTARTÁSI MŰVELETEK 6.6 - NAPI BEAVATKOZÁS 6.6.1 - A traktor általános ellenőrzése Várja meg a motor lehűlését, mielőtt megérintené. Karbantartási műveletek alatt húzza be a rögzítőféket, és ékelje ki a kerekeket. A munka befejeztével helyezze vissza az oldallapokat, a motorháztetőt és az összes levett védőkorlátot vagy burkolatot.

2

FONTOS

3

A munka megkezdése előtt ellenőrizze a traktor külsejét olajszivárgások vagy egyéb hibák jeleit keresve. Tisztítson le minden sarat, szalmát, faleveleket stb. a traktorról. Ha szükséges, vegye fel a kapcsolatot a márkakereskedőjével, és javíttasson ki bármely hibát, amint megállapította a probléma forrását.

4

6.6.2 - A motorolajszint ellenőrzése FONTOS

5

A fáradt olajat gyűjtse össze és tárolja megfelelő tartályokban, mielőtt a jogosított gyűjtőközpontba vinné.

FONTOS Soha ne töltsön rá a már meglévőtől eltérő típusú (minőségű vagy viszkozitású) olajat.

6

VESZÉLY Amikor a motor forró, akkor fennáll a megégés kockázata; karbantartás, ellenőrzések vagy beállítások végzése előtt várjon, amíg a motor lehűl.

7

MEGJEGYZÉS

Az olajszint ellenőrzése előtt járassa a motort néhány percig, majd állítsa le a motort, és körülbelül egy perc után ellenőrizze az olajszintet. Az olajszint ellenőrzéséhez húzza ki a nívópálcát (1), törölje le egy foszlánymentes ronggyal, majd dugja vissza és húzza ki még egyszer az olajszint ellenőrzésére.

1

3

Ábra271

10

9

Az olajszint akkor helyes, ha az olaj a nívópálca két bevágása (2) és (3) között látható.

2

8

Olajcseréhez vagy az olajszint ellenőrzéséhez a traktort mindig vízszintes talajon parkolja le.

6-11

307.U.0410.hu.6.02-AGROPLUS 310-6-11 6-11

3/18/2010 9:33:54 PM


KARBANTARTÁSI MŰVELETEK

1

Ha szükséges, töltsön utána az előírt minőségű olajból a betöltőn (1) keresztül, a nívópálca felső bevágásáig.

2

1

3

Ábra272

6.6.3 - A hűtőfolyadékszint ellenőrzése VIGYÁZAT

4

Mindig vegye figyelembe a környezetvédelmi rendelkezéseket. Bármely folyadék (olaj, dízel, hűtőfolyadék) vagy szűrők, és akkumulátorok ártalmatlanítását az alkalmazható rendelkezéseknek megfelelően kell végezni. Nyissa fel a motorháztetőt. Ellenőrizze a hűtőfolyadék szintjét a tartályban (1).

5

Ha a hűtőfolyadékszint alacsony: 1. Várjon, amíg a motor lehűl.

2

2. Töltse fel a szintet azonos típusú folyadékkal, mint ami már a tartályban van, a betöltő lyukon keresztül, a sapka (2) levétele után.

6 1

Ábra273

7

MEGJEGYZÉS: A hűtőkör nyomás alatt működik: a nyomást a hűtősapka szabályozza, amit ezért soha nem szabad levenni, amíg a motor még meleg. A nyomást a hűtősapka első állásába fordításával lehet kiengedni, és a sapkát azután lehet teljesen eltávolítani.

8

6.6.4 - Az üzemanyagszint ellenőrzése Mindig ellenőrizze, hogy elegendő üzemanyag legyen a tartályban, amit soha nem szabad hagyni kiszáradni. Kizárólag csak elismert márkájú, 0,5 százaléknál kisebb kéntartalmú dízel üzemanyagot használjon.

9

Ha ezt a szintet túllépi, akkor a karbantartási táblázatokban jelzett olajcsere-intervallumokat meg kell felezni. VIGYÁZAT Tartsa be a biztonsági rendelkezéseket az üzemanyagnak tartályokban tárolásánál.

10 6-12

307.U.0410.hu.6.02-AGROPLUS 310-6-12 6-12

3/18/2010 9:33:54 PM


1

KARBANTARTÁSI MŰVELETEK VESZÉLY

2

Ügyeljen arra, hogy ne okozzon veszélyes szikrákat, amikor dízel üzemanyag vagy gyúlékony anyagraktárak közelében dolgozik.

Az üzemanyag feltöltése a munkanap végén VIGYÁZAT

3

Tankolásnál állítsa le a motort, és tisztítsa le a traktorra fröccsent dízel üzemanyagot.

VIGYÁZAT

4

Soha ne járassa a motort az üzemanyagtartály teljes kiürüléséig. Ha a motor azért áll le, mert a traktorból kifogyott az üzemanyag, akkor az üzemanyag-befecskendező rendszer légtelenítése szükségessé válik. FONTOS

5

Soha ne tankoljon dízelt nyílt láng jelenlétében vagy zárt helyeken. Ne dohányozzon a traktor tankolása közben, és előtte mindig állítsa le a motort.

Ábra274

7

6

A munkanap végén az üzemanyagtartályt mindig töltse tele a kondenzáció keletkezésének megelőzésére az éjszaka folyamán.

Víz leeresztése az üzemanyag szűrőből MEGJEGYZÉS:

2

9

Engedje le a vizet az üzemanyagszűrőből a szűrőedény (2) alján lévő csavar (1) kinyitásával, és hagyja a vízzel kevert üzemanyagot kifolyni; zárja el a szelepet, amint vízmentes üzemanyag nem jelenik meg.

8

Mindig engedje le a vizet az üzemanyagszűrőből, mielőtt a traktort működtetni kezdené a téli szezon után.

1

10

Ábra275

6-13

307.U.0410.hu.6.02-AGROPLUS 310-6-13 6-13

3/18/2010 9:33:55 PM


KARBANTARTÁSI MŰVELETEK

1

Víz leeresztése az üzemanyag-előszűrőből Ehhez kövesse az alábbi eljárást:

2

Helyezzen egy alkalmas edényt az előszűrő (1) alá.

Lazítsa meg a csavart (3), és várjon, amíg a víz lefolyik az edényből (2).

Húzza meg újra a csavart (3).

1 2

3

3 Ábra276

Üzemanyag-emelő szivattyú

4

FONTOS

5

Ha nyomás alatti üzemanyag vagy olaj csapódik a bőrére vagy a szemébe, az súlyos sérülést, vakságot vagy akár halált is okozhat. Előfordulhat, hogy a magasnyomású folyadék-szivárgások nem láthatók. A szivárgások keresésére használjon fadarabot vagy kartonpapírt; soha ne használja a csupasz kezét. A szeme védelmére viseljen védőszemüveget. Ha bármilyen folyadék behatol a bőrébe, kérjen azonnali ellátást az ilyen sajátos problémákban jártas orvostól. Az emelőszivattyú a motor jobb oldalán, elöl van elhelyezve. A szivattyú kézzel működtethető a tetejére gyakorolt erős nyomással, amint a nyíl mutatja.

6 7 Ábra277

6.6.5 - Az elektromos rendszer ellenőrzése

8

Ellenőrizze, hogy a fényszórók, az irányjelzők, oldallámpák stb. mind tökéletesen működnek-e.

9 10 6-14

307.U.0410.hu.6.02-AGROPLUS 310-6-14 6-14

3/18/2010 9:33:55 PM


1

KARBANTARTÁSI MŰVELETEK 6.7 - KARBANTARTÁS MINDEN 50 ÜZEMÓRA UTÁN 6.7.1 - A sebességváltó olajszintjének ellenőrzése

2

VESZÉLY Legyen óvatos a fáradt olaj leeresztésénél: a forró olaj súlyos égést okozhat.

3

FONTOS Soha ne töltsön rá a már meglévőtől eltérő típusú (minőségű vagy viszkozitású) olajat.

Álljon a traktorral vízszintes talajra.

Az ellenőrzés előtt legalább 5 percig a motor legyen leállítva, és a rögzítőfék behúzva.

A hátsó emelőt le kell süllyeszteni.

Állítsa a kihelyezett hidraulikus szelepvezérlő karokat üres helyzetbe.

4

Az olajszint helyes ellenőrzéshez hozza a traktort az alábbi helyzetbe:

5

Az olajszint a kerek kémlelőablakon (1) át könnyen ellenőrizhető.

6

1

Ábra278

7

Ha szükség van az olajszint utántöltésére, kövesse az alábbi eljárást: Ha szükséges, végezzen olajutántöltést a Kenőanyagok táblázatban jelzett olajjal az előírt mennyiségben, amíg a szint eléri a lyuk szélét, majd helyezze vissza, és húzza meg a dugót (1).

Indítsa be a motort, és hagyja üresjáratban járni néhány percig, majd állítsa le a motort, és ellenőrizze újra az olajszintet.

Az olajszint utántöltése után zárja le az olajbetöltő nyílást a nívópálca megfelelő dugójával.

8

1

Ábra279

10

9

1. Sebességváltó olajbetöltő dugója

6-15

307.U.0410.hu.6.02-AGROPLUS 310-6-15 6-15

3/18/2010 9:33:55 PM


KARBANTARTÁSI MŰVELETEK

1

6.7.2 - A hátsó híd zsírozása Zsírozza meg a féltengely-csapágyakat (oldalanként egy, amint az ábrán látható). Préseljen be zsírt a zsírzógombokon keresztül zsírzópisztollyal.

2 3 Ábra280

6.7.3 - Az elülső híd zsírozása (2WD)

4

A forgócsap persely zsírozása Préseljen be zsírt a zsírzógombokon keresztül zsírzópisztollyal.

5 6 Ábra281

A kormányorsók zsírozása

7

Préseljen be zsírt a zsírzógombokon keresztül zsírzópisztollyal.

8 Ábra282

9 10 6-16

307.U.0410.hu.6.02-AGROPLUS 310-6-16 6-16

3/18/2010 9:33:56 PM


1

KARBANTARTÁSI MŰVELETEK 6.7.4 - Az elülső híd zsírozása (4WD) A kormánymunkahengerek zsírozása

3

2

Préseljen be zsírt a zsírzó gombokon (munkahengerenként 2) keresztül, zsírzópisztollyal. A zsírzógombok a kormánymunkahenger forgócsapjain vannak elhelyezve.

4

Ábra283

A kormánycsukló csapágyainak zsírozása

6

5

Préseljen be zsírt a 2 zsírzógombon keresztül a kormánycsukló mindegyik oldalán, zsírzópisztollyal.

Ábra284

8

7

A zsírzógombok a lengőcsapokon vannak elhelyezve.

10

9

Ábra285

6-17

307.U.0410.hu.6.02-AGROPLUS 310-6-17 6-17

3/18/2010 9:33:56 PM


KARBANTARTÁSI MŰVELETEK

1

Az elülső híd hátsó forgó konzoljának zsírozása Préseljen be zsírt a zsírzógombokon keresztül, zsírzópisztollyal.

2 3 Ábra286

Az elülső híd elülső forgó konzoljának zsírozása

4

Préseljen be zsírt a zsírzógombokon keresztül, zsírzópisztollyal.

5 Ábra287

6 6.7.5 - A kuplung- és fékolajtartály szintellenőrzése A kuplungtartály olajszint-ellenőrzése

7

FONTOS

8

Ha nyomás alatti üzemanyag vagy olaj csapódik a bőrére vagy a szemébe, az súlyos sérülést, vakságot vagy akár halált is okozhat. Előfordulhat, hogy a magasnyomású folyadék-szivárgások nem láthatók. A szivárgások keresésére használjon fadarabot vagy kartonpapírt; Soha ne használja erre a célra a kezét! A szeme védelmére viseljen védőszemüveget. Ha bármilyen folyadék behatol a bőrébe, kérjen azonnali ellátást az ilyen sajátos problémákban jártas orvostól. FONTOS Soha ne töltsön rá a már meglévőtől eltérő típusú (minőségű vagy viszkozitású) olajat.

9 FONTOS Az akkumulátor nyomás alatti gázt és olajat tartalmaz. Valamennyi javításhoz először olvassa el a gyártó kézikönyvében megadott utasításokat.

10 6-18

307.U.0410.hu.6.02-AGROPLUS 310-6-18 6-18

3/18/2010 9:33:56 PM


1

KARBANTARTÁSI MŰVELETEK MEGJEGYZÉS Olajcseréhez vagy az olajszint ellenőrzéséhez a traktort mindig vízszintes talajon parkolja le.

2

A hidrosztatikus kuplungvezérlő rendszer szükségtelenné tesz minden kuplungpedál-beállítást. A szint ellenőrzéséhez:

Csavarja ki a dugót (1), és ellenőrizze, hogy az olajszint eléri-e a MAX szint jelzését (2); ha nem, töltse fel az ajánlott minőségű olajjal.

1 2

3

Álljon a traktorral vízszintes talajra.

Ábra288

4

A tartályban lévő olajszintet egy a műszerfalon lévő figyelmeztető jelzőfény ellenőrzi.

5

Ha a figyelmeztető lámpa világít töltsön utána folyadékot a MAX bevágás szintjének az eléréséig.

A kuplung hibás működése esetén vegye fel a kapcsolatot a szervizközponttal.

6

A fékolajtartály szintellenőrzése A fékolajtartály azonos a kuplungkörhöz használt tartállyal. Végezze el a “Kuplungtartály olajszint-ellenőrzése” címszó alatt ismertetett eljárást.

7

6.7.6 - Az akkumulátor ellenőrzése FONTOS

8

Az akkumulátor kapcsai és némely alkatrészei ólmot vagy ólomvegyületeket tartalmaznak. Ezeket az anyagokat bizonyos országokban rákkeltőnek, születési hibák és a szaporító rendszer károsítójának tekintik. Az akkumulátor kezelése után mosson gondosan kezet. FONTOS Az akkumulátortöltési vagy utántöltési műveletekhez viseljen biztonsági védőszemüveget.

9

FONTOS

10

Az akkumulátor töltéséhez csak 12 voltos töltőket használjon.

6-19

307.U.0410.hu.6.02-AGROPLUS 310-6-19 6-19

3/18/2010 9:33:56 PM


KARBANTARTÁSI MŰVELETEK

1

VESZÉLY Az akkumulátorból kijutó gázok nagyon robbanékonyak. Soha ne okozzon szikrázást, és ne engedjen nyílt lángot az akkumulátor közelébe jutni. Az akkumulátorokat jól szellőztetett helyen kell tárolni és tölteni. Ügyeljen arra, hogy az akkusav-elektrolit ne kerüljön érintkezésbe a szemével vagy a ruházatával.

2 VIGYÁZAT Mielőtt bármilyen javítási munkát végezne a gép elektromos rendszerén, mindig válassza le az akkumulátort. Válassza le az akkumulátort és valamennyi elektronikus vezérlőegységet, amikor bármely hegesztést kell végezni a traktoron vagy a traktorhoz csatlakoztatott bármely berendezésen.

3

Az akkumulátor nem igényel semmilyen speciális karbantartást. MAX

Ellenőrizze, hogy az akkumulátor savszintje a MIN és MAX jelek között van-e.

MIN

A téli szezon kezdetén ellenőrizze az akkumulátor töltöttségi szintjét. Végezzen utántöltést, ha szükséges.

4 5

Ábra289

6.7.7 - A hátsó 3 pont rudazat zsírozása FONTOS:

6

A 3 pont emelőszerkezet felső összekötője hosszának beszabályozásánál ügyeljen arra, hogy az ne váljon szét, és biztosítsa, hogy a feszítőcsavar menetes végén elegendő hossz legyen becsavarva a feszítőcsavar házába, hogy az munka közben ellenálljon az alkalmazott vonóerőnek.

7

Amint a karbantartási táblázatban látható, a két oldalsó stabilizátor (2) két összekötő rúdját (1) kell zsírozni. Préseljen be zsírt a zsírzógombokon keresztül zsírzópisztollyal. 1

1

2

8

2

Ábra290

9

6.7.8 - Kerekek és gumiabroncsok ellenőrzése FONTOS

10

Kerékcsere-műveletekhez és bizonyos karbantartási és javítási munkákhoz a traktor fel kell emelni a talajról, és speciális biztonsági állványra kell helyezni. Rendszeresen ellenőrizze a gumiabroncsok állapotát. Cserélje ki a gumiabroncsokat, ha szükséges. A gumiabroncsokat a gyártó által előírt nyomásra kell felfújni a használati viszonyoknak megfelelően. 6-20

307.U.0410.hu.6.02-AGROPLUS 310-6-20 6-20

3/18/2010 9:33:57 PM


1

KARBANTARTÁSI MŰVELETEK

10

9

8

7

6

5

4

3

2

A kerekek rögzítésénél vegye figyelembe a javasolt meghúzási nyomatékokat.

6-21

307.U.0410.hu.6.02-AGROPLUS 310-6-21 6-21

3/18/2010 9:33:57 PM


KARBANTARTÁSI MŰVELETEK

1

6.8 - KARBANTARTÁS A 100. ÜZEMÓRÁNÁL - 1. SZERVIZ 6.8.1 - A féktávolság ellenőrzése VIGYÁZAT

2

Ellenőrizze rendszeresen a fékfolyadék szintjét.

A felhasználónak működtetni kell a fékeket a fékhatás ellenőrzésére.

3

Ha a fékek rosszul működnek, hívjon jogosított szervizközpontot.

6.8.2 - Motorszíjfeszesség ellenőrzése A hajtószíj feszesség beállításhoz kövesse az alábbi eljárást:

4

FONTOS Bármilyen karbantartási vagy javítási munka előtt állítsa le a motort, és vegye ki a kulcsot gyújtáskapcsolóból.

VIGYÁZAT

5

Ellenőrizze a szíjakat a teljes hosszuk mentén. Ha sérült, a szíjat azonnal ki kell cserélni.

VIGYÁZAT

6

Ha a ventilátorszerelvények szíja (vagy szíjai) sérültek, akkor ne indítsa a motort semmilyen okból, mert a hűtőrendszer nem fog működni. FONTOS:

7

A feszítés ellenőrzéséhez először vegye le a burkolatot; ezt a műveletet az után kell elvégezni, hogy a motort leállította és hagyta lehűlni.

Motor hajtószíja A motor elölnézete

8

1

1. Ventilátor szíjtárcsája

4

5

2. Generátor szíjtárcsája 3. Főtengely szíjtárcsája

2

4. Ellenanya

9

5. Szíjfeszesség-beállító csavar 3

Ábra291

10

A beszabályozáshoz kövesse az alábbi eljárást: ●

Lazítsa meg az ellenanyát (4);

6-22

307.U.0410.hu.6.02-AGROPLUS 310-6-22 6-22

3/18/2010 9:33:57 PM


Forgassa az állító csavart (5) a szíj kívánt feszességének beállítására.

Húzza meg az ellenanyát (4);

1

KARBANTARTÁSI MŰVELETEK

A feszesség akkor helyes, ha a szíjat a közepén a hüvelykujjával megnyomva a szíj behajlása 15-20 mm.

2

Ha a behajlás nincs az előírt tartományon belül, akkor ismételje meg a beállítási műveleteket a helyes érték eléréséig.

Légkondicionáló kompresszor hajtószíja A motor elölnézete

4

3

1. Főtengely szíjtárcsája

3. Ellenanya

3

2. Légkondicionáló kompresszor szíjtárcsája 2

4. Szíjfeszesség-beállító csavar

4

1

Ábra292

Lazítsa meg az ellenanyát (3);

Forgassa az állító csavart (4) a szíj kívánt feszességének beállítására.

Húzza meg az ellenanyát (3);

5

A beszabályozáshoz kövesse az alábbi eljárást:

A feszesség akkor helyes, ha a szíjat a közepén a hüvelykujjával megnyomva a szíj behajlása 15-20 mm.

6

Ha nem ez a helyzet, akkor ismételje meg a beállítást, amíg a behajlás nem kerül az előírt tartományba.

6.8.3 - A motorolaj cseréje FONTOS

7

A fáradt olajat gyűjtse össze és tárolja megfelelő tartályokban, mielőtt a jogosított gyűjtőközpontba vinné.

Az akkumulátor nyomás alatti gázt és olajat tartalmaz. Valamennyi javításhoz először olvassa el a gyártó kézikönyvében megadott utasításokat.

8

FONTOS

Eljárás a motor olajcseréjéhez 1 Álljon a traktorral vízszintes talajra, és várjon, amíg a motor lehűl.

10

9

2 Tegyen egy alkalmas edényt az olajteknő jobb oldalán lévő leeresztő dugó (1) alá.

6-23

307.U.0410.hu.6.02-AGROPLUS 310-6-23 6-23

3/18/2010 9:33:57 PM


KARBANTARTÁSI MŰVELETEK

1

3 Csavarja ki a leeresztődugót (1) az olajteknőből. VESZÉLY

2

Legyen óvatos a fáradt olaj leeresztésénél: a forró olaj súlyos égést okozhat.

1

3

Ábra293

4 Amikor az összes olaj leürült az olajteknőből, ellenőrizze a leeresztő dugó tömítését, és ha szükséges, cserélje ki újjal, mielőtt a leeresztő dugót visszacsavarná.

4 5 Ábra294

5 Öntsön előírt minőségű olajat az olajteknőbe az olajbetöltő nyíláson (1) át, amíg a szint a nívópálcán lévő bevágások (2) - (3) között nem lesz.

6

Indítsa be a motort, és hagyja üresjáraton járni néhány percig, és ellenőrizze a leeresztő dugó tömítését.

1

2

3

7 Ábra295

6 Állítsa le a motort, várjon amíg lehűl, és ellenőrizze ismét az olajszintet, és ha szükséges, töltse utána az olajat a betöltőnyíláson (1) át.

1

8

FONTOS Soha ne töltsön rá a már meglévőtől eltérő típusú (minőségű vagy viszkozitású) olajat.

9 Ábra296

10 6-24

307.U.0410.hu.6.02-AGROPLUS 310-6-24 6-24

3/18/2010 9:33:57 PM


1

KARBANTARTÁSI MŰVELETEK 6.8.4 - A motor olajszűrő betétjének cseréje Az akkumulátor nyomás alatti gázt és olajat tartalmaz. Valamennyi javításhoz először olvassa el a gyártó kézikönyvében megadott utasításokat.

2

FONTOS

FONTOS

3

A fáradt olajat gyűjtse össze és tárolja megfelelő tartályokban, mielőtt a jogosított gyűjtőközpontba vinné.

VESZÉLY

4

Legyen óvatos a fáradt olaj leeresztésénél: a forró olaj súlyos égést okozhat.

Eljárás a motor olajszűrő betétjének cseréjéhez 1 Álljon a traktorral vízszintes talajra. 2 Helyezzen egy alkalmas edényt a szűrő alá.

5

3 Csavarozza le a betétet (1). VIGYÁZAT Mindig vegye figyelembe a környezetvédelmi rendelkezéseket. Bármely folyadék (olaj, dízel, hűtőfolyadék) vagy szűrők, és akkumulátorok ártalmatlanítását az alkalmazható rendelkezéseknek megfelelően kell végezni.

6

1

7

Ábra297

Ábra298

9

8

4 Alkalmazza az új szűrőbetét-tömítésre a sebességváltóhoz használt olajjal azonos minőségű olajat.

10

5 Csavarja fel az új betétet kézzel.

6-25

307.U.0410.hu.6.02-AGROPLUS 310-6-25 6-25

3/18/2010 9:33:58 PM


KARBANTARTÁSI MŰVELETEK

1

6 Indítsa be a motort, és hagyja üresjáratban járni néhány percig, és ellenőrizze a tömítéseket szivárgás szempontjából. Állítsa le a motort, és várjon, amíg lehűl, majd ellenőrizze ismét az olajszintet, és ha szükséges, töltse utána az olajat.

2

1

3

2

FONTOS Soha ne töltsön rá a már meglévőtől eltérő típusú (minőségű vagy viszkozitású) olajat.

3

Ábra299

6.8.5 - Ellenőrizze, hogy a radiátor/hűtők tiszták-e FONTOS

4

Az akkumulátor nyomás alatti gázt és olajat tartalmaz. Valamennyi javításhoz először olvassa el a gyártó kézikönyvében megadott utasításokat. FONTOS:

5

A tisztítás hiánya az olajozott alkatrészek túlmelegedését okozhatja.

FONTOS: A traktor tisztításakor mindig vegye figyelembe a vonatkozó környezetvédelmi rendelkezéseket.

6 A 60 lóerős, közbenső hűtő nélküli traktor elején elhelyezett hűtőegység 1. Motorhűtő rendszer radiátora

1

3

2. Sebességváltó olajhűtője

7

3. Rácsozat a radiátor tisztításához 2

8 Ábra300

9 10 6-26

307.U.0410.hu.6.02-AGROPLUS 310-6-26 6-26

3/18/2010 9:33:58 PM


1

KARBANTARTÁSI MŰVELETEK A 80 - 90 - 100 lóerős, közbenső hűtő nélküli traktorok elején elhelyezett hűtőegység 1. Motorhűtő rendszer radiátora

4

1

3. Töltőlevegő hűtése

2

2. Sebességváltó olajhűtője 3

4. Rácsozat a radiátor tisztításához

Ábra301

3

2

Motorhűtő rendszer radiátora Ha ugyanakkor a motort is tisztítani kívánja, védje a légszűrőt, a generátort és az indítómotort. Miután az összes leszerelt alkatrészt visszaszerelte, járassa a motort néhány percig, hogy felmelegedjen, és a még nedves részek megszáradjanak.

4

A hűtőket lehet tisztítani sűrítettlevegő-sugárral, vagy ha szükséges, gőzsugárral (max. 6 bar nyomással) vagy vízsugárral.

Sebességváltó olajhűtője A hűtőt sűrítettlevegő-sugárral lehet tisztítani, vagy ha szükséges, gőzsugárral (max. 6 bar nyomáson) vagy alkalmas tisztítószerrel.

5

A sebességváltó és a hidraulikus szolgáltatások olajhűtője a motor vízhűtője előtt van elhelyezve.

Tisztítás tisztítószerekkel

6

Tisztítószerekkel végzett tisztításhoz válasszon olyan kereskedelmi termékeket, amelyek oldják az olajat. A tisztítószer/víz oldat szórópisztollyal vagy ecseteléssel alkalmazható. Az oldat felvitele után várjon néhány percig, majd végezzen öblítést tiszta vízzel.

Ez a tisztítási módszer csak poreltávolításra alkalmas. A motortér rácsozatának és a vezetőfülkeszűrők feletti védőrácsoknak a tisztítását mindig a légsugarat a normál levegő beáramlással ellenkező irányba irányítva végezze.

7

Tisztítás sűrített levegővel

Az elülső hűtőrács tisztítása A motor hűtőrendszerének helyes működéséhez a radiátor előtti motorhűtő rácsot mindig tisztán kell tartani.

8

A hűtőrács tisztítását a radiátor tisztítása után kell elvégezni. A rács (1) kivételéhez egyszerűen fogja meg a fogantyút (2) és húzza felfelé. A hűtőrácsot (1) sűrítettlevegő-fúvással, és ha szükséges, gőzsugárral (nem nagyobb, mint 6 bar nyomással) vagy vízsugárral kell tisztítani. 1

Ábra302

10

9

2

6-27

307.U.0410.hu.6.02-AGROPLUS 310-6-27 6-27

3/18/2010 9:33:58 PM


KARBANTARTÁSI MŰVELETEK

1

6.8.6 - Az üzemanyagszűrő cseréje VIGYÁZAT

2

Mindig vegye figyelembe a környezetvédelmi rendelkezéseket. Bármely folyadék (olaj, dízel, hűtőfolyadék) vagy szűrők, és akkumulátorok ártalmatlanítását az alkalmazható rendelkezéseknek megfelelően kell végezni. FONTOS

3

Ha nyomás alatti üzemanyag vagy olaj csapódik a bőrére vagy a szemébe, az súlyos sérülést, vakságot vagy akár halált is okozhat. Előfordulhat, hogy a magasnyomású folyadék-szivárgások nem láthatók. A szivárgások keresésére használjon fadarabot vagy kartonpapírt; soha ne használja a csupasz kezét. A szeme védelmére viseljen védőszemüveget. Ha bármilyen folyadék behatol a bőrébe, kérjen azonnali ellátást az ilyen sajátos problémákban jártas orvostól. FONTOS

4

Soha ne tankoljon dízelt nyílt láng jelenlétében vagy zárt helyeken. Ne dohányozzon a traktor tankolása közben, és előtte mindig állítsa le a motort. VESZÉLY

5

Ügyeljen arra, hogy ne okozzon veszélyes szikrákat, amikor dízel üzemanyag vagy gyúlékony anyagraktárak közelében dolgozik. VIGYÁZAT

6

Soha ne járassa a motort az üzemanyagtartály teljes kiürüléséig. Ha a motor azért áll le, mert a traktorból kifogyott az üzemanyag, akkor az üzemanyag-befecskendező rendszer légtelenítése szükségessé válik. VIGYÁZAT Tartsa be a biztonsági rendelkezéseket az üzemanyagnak tartályokban tárolásánál.

7 Az üzemanyagszűrő cseréje 1. Rögzítőcsavar 1

2. Üzemanyagszűrő

8 2

9 Ábra303

10

Eljárás az üzemanyagszűrő cseréjéhez ●

Álljon a traktorral vízszintes talajra.

Helyezzen egy alkalmas edényt a szűrő (2) alá. 6-28

307.U.0410.hu.6.02-AGROPLUS 310-6-28 6-28

3/18/2010 9:33:59 PM


Hajtsa ki a csavart (1), és vegye ki a betétet a szűrőházból.

Szerelje be az új elemet, és húzza meg a rögzítőcsavart.

1

KARBANTARTÁSI MŰVELETEK

2

FONTOS: Az üzemanyagszűrő visszaszerelése előtt gondoskodjon arról, hogy az legyen megtöltve üzemanyaggal.

3

6.8.7 - A kézifék kar ellenőrzése VIGYÁZAT A rögzítőfék működtetéséhez a kart mindig teljesen fel kell húzni.

5

4

A kar (1) mozgási útja körülbelül 150 mm legyen; Ha ettől eltérő, vegye fel a kapcsolatot egy jogosított szervizközponttal az összekötőrúd beállítása céljából.

Ábra304

6

1

FONTOS

10

9

8

A műszerfalon figyelmeztető jelzőfény világít, amikor a tartályban alacsony a fékfolyadékszint.

7

Ha meredek - több mint 15 fokos - (33%-os emelkedésű) lejtőn kell parkolni, akkor helyezzen féktuskókat a hátsó kerekek alá a traktor rögzítésére. Mindenesetre ajánlott, hogy ne állítsa le a traktort meredek lejtőn.

6-29

307.U.0410.hu.6.02-AGROPLUS 310-6-29 6-29

3/18/2010 9:33:59 PM


KARBANTARTÁSI MŰVELETEK

1

6.8.8 - Az ablakmosó rendszer ellenőrzése Időnként töltse fel a szűrőn (1) keresztül a bal oldalon hátul elhelyezett tartályt. 1

2 3 Ábra305

Tisztítsa meg az eltömődött szélvédőmosó fúvókákat egy tűvel. Ha szükséges, állítsa be a mosófolyadék sugarainak irányát úgy, hogy a permet a szélvédőt a törlőlapát által leírt ív tetején találja el.

4

Télen ajánlatos megfelelő fagyálló folyadékot vagy metilalkoholt hozzáadni a szélvédőmosó folyadékhoz. FONTOS: Fontos, hogy valamennyi kabinablak mindenkor tiszta legyen. A visszapillantó tükröket mindig tisztán kell tartani, és helyesen kell beállítani.

5 6.8.9 - A szellőzőrendszer szűrőinek tisztítása FONTOS

6

A fülke szellőzőrendszerének szűrője mindig “papír” típusú legyen, és “aktívszén-szűrőre” kicserélni csak rovarirtós permetezés esetén szabad. VESZÉLY

7

Cserélje az aktívszén-szűrőt 200 üzemóra vagy 36 hónap után. Ha mérgező anyagok szaga válik észrevehetővé a fülke belsejében, akkor azonnal cserélje ki a szűrőt, és ellenőrizze a tömítést. VIGYÁZAT Mindig vegye figyelembe a környezetvédelmi rendelkezéseket. Bármely folyadék (olaj, dízel, hűtőfolyadék) vagy szűrők, és akkumulátorok ártalmatlanítását az alkalmazható rendelkezéseknek megfelelően kell végezni.

8 ●

csak standard kabintetővel szerelt traktorokhoz

A szűrőkhöz hozzáférés céljából döntse a tető hátulján kívül elhelyezett védőrácsot (1) lefelé.

2

9

Ezután forgassa a rögzítőgombokat (2), mindegyik oldalon egyet, és vegye ki a szűrőt (3). 3

1

10

Ábra306

6-30

307.U.0410.hu.6.02-AGROPLUS 310-6-30 6-30

3/18/2010 9:33:59 PM


1

KARBANTARTÁSI MŰVELETEK csak tetőablakos kabinnal szerelt traktorokhoz

A szűrőhöz (2) hozzáférés céljából szükség van arra, hogy levegye a védőburkolatot (1) a fészkéből kiszabadítva, és a biztonsági reteszt (3) kihúzva a nyíl irányában, azután húzza ki a szűrőt (2).

2

2

1

Ábra307

3

3

Tisztítsa meg a szűrőket az alábbiak szerint: Fújjon sűrített levegőt (maximum 6 bar nyomáson) a szűrőn keresztül a normál légáramlással ellenkező irányban az össze por teljes eltávolítása céljából.

Mossa át a szűrőt víz és tisztítószer 40 oC hőmérsékletű oldatában körülbelül 15 percig.

Öblítsen folyó vízzel.

Hagyja a szűrőt megszáradni környezeti hőmérsékleten.

A szűrő visszaszerelésekor ügyeljen, hogy a szűrő elérje a szűrőház felső és alsó széleit.

4

5

FONTOS: A szűrőt ki kell cserélni ha sérült, és minden esetben 6 tisztítási ciklus után.

6

Az “aktív szén légszűrő” tisztítása A kiszerelési és visszaszerelési műveletekhez kövesse a normál szűrőkhöz előírt eljárást. Jegyezze meg, hogy ezek a szűrők soha nem nyújtanak teljes védelmet a mérgező szerek ellen. Ezeket a szűrőket minden használat után ki kell venni, és normál szűrőre kell kicserélni.

7

Az aktivált szénszűrők kicseréléséhez használjon védőkesztyűt. Az elhasznált szűrőket specializált hulladéklerakó központokban kell elhelyezni. Minden esetben vegye figyelembe a gyártónak az elhasznált szűrők kezelésére vonatkozó utasításait.

8

6.8.10 - Olajcsövek ellenőrzése - Hidrosztatikus szervokormány Ha nyomás alatti üzemanyag vagy olaj csapódik a bőrére vagy a szemébe, az súlyos sérülést, vakságot vagy akár halált is okozhat. Előfordulhat, hogy a magasnyomású folyadék-szivárgások nem láthatók. A szivárgások keresésére használjon fadarabot vagy kartonpapírt; Soha ne használja erre a célra a kezét! A szeme védelmére viseljen védőszemüveget. Ha bármilyen folyadék behatol a bőrébe, kérjen azonnali ellátást az ilyen sajátos problémákban jártas orvostól.

9

FONTOS

Soha ne töltsön rá a már meglévőtől eltérő típusú (minőségű vagy viszkozitású) olajat.

10

FONTOS

6-31

307.U.0410.hu.6.02-AGROPLUS 310-6-31 6-31

3/18/2010 9:33:59 PM


KARBANTARTÁSI MŰVELETEK

1

FONTOS Az akkumulátor nyomás alatti gázt és olajat tartalmaz. Valamennyi javításhoz először olvassa el a gyártó kézikönyvében megadott utasításokat.

2

Ellenőrizze a csöveket repedések vagy törések szempontjából, valamint a csőszerelvények és a vezérlőszelep körüli szivárgás szempontjából. Amikor a szűrő eltömődött figyelmeztető jelzőfény világítani kezd: cserélje ki a szűrőt a “Hidrosztatikus kormány szűrőcseréje” című fejezetben adott utasításoknak megfelelően.

3 4 5 6 7 8 9 10 6-32

307.U.0410.hu.6.02-AGROPLUS 310-6-32 6-32

3/18/2010 9:33:59 PM


1

KARBANTARTÁSI MŰVELETEK 6.9 - KARBANTARTÁS MINDEN 300 ÜZEMÓRA UTÁN 6.9.1 - Az elülső híd olajszint-ellenőrzése (4WD)

2

A differenciál olajszint-ellenőrzése (4WD) FONTOS

3

Soha ne töltsön rá a már meglévőtől eltérő típusú (minőségű vagy viszkozitású) olajat.

FONTOS

FONTOS Ha nyomás alatti üzemanyag vagy olaj csapódik a bőrére vagy a szemébe, az súlyos sérülést, vakságot vagy akár halált is okozhat. Előfordulhat, hogy a magasnyomású folyadék-szivárgások nem láthatók. A szivárgások keresésére használjon fadarabot vagy kartonpapírt; Soha ne használja erre a célra a kezét! A szeme védelmére viseljen védőszemüveget. Ha bármilyen folyadék behatol a bőrébe, kérjen azonnali ellátást az ilyen sajátos problémákban jártas orvostól.

5

4

A fáradt olajat gyűjtse össze és tárolja megfelelő tartályokban, mielőtt a jogosított gyűjtőközpontba vinné.

MEGJEGYZÉS

6

Olajcseréhez vagy az olajszint ellenőrzéséhez a traktort mindig vízszintes talajon parkolja le.

10

9

Ábra308

8

7

Vegye ki az olajbetöltő/szintellenőrző dugót az olajszint -ellenőrzéséhez. Az olajszint érjen a lyuk alsó széléig. Ha szükséges, töltse fel a szintet olaj beöntésével a betöltő/szintellenőrző lyukon keresztül.

6-33

307.U.0410.hu.6.02-AGROPLUS 310-6-33 6-33

3/18/2010 9:34:00 PM


KARBANTARTÁSI MŰVELETEK

1

Ellenőrizze az oldalsó osztóművek és a bolygókerekes csökkentő egység olajszintjét (4WD) Csavarja ki a dugót (1), és ellenőrizze, hogy szintje eléri-e a lyuk alsó szélét (2). Ez a lyuk használható az olajszint utántöltésére és olajcsere alkalmából az egység olajjal feltöltésére is.

2 1

3 Ábra309

4 5 6 7 8 9 10 6-34

307.U.0410.hu.6.02-AGROPLUS 310-6-34 6-34

3/18/2010 9:34:00 PM


1

KARBANTARTÁSI MŰVELETEK 6.10 - KARBANTARTÁS MINDEN 600 ÜZEMÓRA UTÁN 6.10.1 - A motorszelephézagok és üzemanyag-befecskendezők beállítása

2

Szelephézagok beállítása VESZÉLY

3

Amikor a motor forró, akkor fennáll a megégés kockázata; karbantartás, ellenőrzések vagy beállítások végzése előtt várjon, amíg a motor lehűl. Ezt a karbantartási műveletet jogosított szervizközponttal kell végeztetni.

Üzemanyag-befecskendezők

Mindig vegye figyelembe a környezetvédelmi rendelkezéseket. Bármely folyadék (olaj, dízel, hűtőfolyadék) vagy szűrők, és akkumulátorok ártalmatlanítását az alkalmazható rendelkezéseknek megfelelően kell végezni.

4

VIGYÁZAT

6

Ha nyomás alatti üzemanyag vagy olaj csapódik a bőrére vagy a szemébe, az súlyos sérülést, vakságot vagy akár halált is okozhat. Előfordulhat, hogy a magasnyomású folyadék-szivárgások nem láthatók. A szivárgások keresésére használjon fadarabot vagy kartonpapírt; Soha ne használja erre a célra a kezét! A szeme védelmére viseljen védőszemüveget. Ha bármilyen folyadék behatol a bőrébe, kérjen azonnali ellátást az ilyen sajátos problémákban jártas orvostól.

5

FONTOS

FONTOS Ne dohányozzon, vagy ne engedje meg nyílt láng használatát a közelben, amikor tankol, vagy az üzemanyagbefecskendező rendszer karbantartását végzi.

7

Ezt a karbantartási műveletet jogosított szervizközponttal kell végeztetni.

6.10.2 - A sebességváltó olajszűrőjének cseréje VESZÉLY

8

Legyen óvatos a fáradt olaj leeresztésénél: a forró olaj súlyos égést okozhat.

FONTOS

9

A fáradt olajat gyűjtse össze és tárolja megfelelő tartályokban, mielőtt a jogosított gyűjtőközpontba vinné.

Az akkumulátor nyomás alatti gázt és olajat tartalmaz. Valamennyi javításhoz először olvassa el a gyártó kézikönyvében megadott utasításokat.

10

FONTOS

6-35

307.U.0410.hu.6.02-AGROPLUS 310-6-35 6-35

3/18/2010 9:34:00 PM


KARBANTARTÁSI MŰVELETEK

1

FONTOS

2

Ha nyomás alatti üzemanyag vagy olaj csapódik a bőrére vagy a szemébe, az súlyos sérülést, vakságot vagy akár halált is okozhat. Előfordulhat, hogy a magasnyomású folyadék-szivárgások nem láthatók. A szivárgások keresésére használjon fadarabot vagy kartonpapírt; Soha ne használja erre a célra a kezét! A szeme védelmére viseljen védőszemüveget. Ha bármilyen folyadék behatol a bőrébe, kérjen azonnali ellátást az ilyen sajátos problémákban jártas orvostól. A traktor fel van szerelve egy 22 mikronos szűrővel, ami a hidraulikus szivattyú nyomókörében van felszerelve, a traktor jobb oldalán, és cserélhető betéttel rendelkezik.

3

1. Az olajtápvezetéken felszerelt szűrő

1

4 Ábra310

5

FONTOS:

6

Ha a figyelmeztető jelzőfény világít, amikor az olaj meleg, és a motor normál üzemi fordulatszámon jár, akkor a sebességváltó olajszűrői eltömődtek. Azonban teljesen helyénvaló, ha a figyelmeztető jelzőfény világít néhány percig a motor indítása után.

7

Ábra311

Eljárás a szűrő cseréhez 1 Álljon a traktorral vízszintes talajra.

8

2 Helyezzen egy alkalmas edényt a szűrő alá. 3 Csavarozza le a betétet.

9 10

Ábra312

6-36

307.U.0410.hu.6.02-AGROPLUS 310-6-36 6-36

3/18/2010 9:34:00 PM


1

KARBANTARTÁSI MŰVELETEK 4 Cserélje ki a szűrőelemet újjal (1). Kenje meg az új szűrőbetét tömítéseit (2) a sebességváltóhoz használt olajjal azonos minőségű olajjal.

1 2

Ábra313

3

2

2

5

4

5 Csavarja fel a betétet kézzel.

Ábra314

6 A motort beindítva végezzen ellenőrzést a betét tömítése körül szivárgások szempontjából.

6

7 Ellenőrizze a sebességváltó olajszintjét.

6.10.3 - A differenciálzár-rendszer ellenőrzése. Ezt az ellenőrzést a kezelő végzi el. Vizsgálja meg a kezelőszerveket és azt, hogy a differenciálzár bekapcsolása és kikapcsolása helyesen történik-e meg.

7

6.10.4 - A biztonsági fék szelepes fékrendszerének ellenőrzése FONTOS

8

A fáradt olajat gyűjtse össze és tárolja megfelelő tartályokban, mielőtt a jogosított gyűjtőközpontba vinné.

FONTOS Az akkumulátor nyomás alatti gázt és olajat tartalmaz. Valamennyi javításhoz először olvassa el a gyártó kézikönyvében megadott utasításokat.

Ha nyomás alatti üzemanyag vagy olaj csapódik a bőrére vagy a szemébe, az súlyos sérülést, vakságot vagy akár halált is okozhat. Előfordulhat, hogy a magasnyomású folyadék-szivárgások nem láthatók. A szivárgások keresésére használjon fadarabot vagy kartonpapírt; Soha ne használja erre a célra a kezét! A szeme védelmére viseljen védőszemüveget. Ha bármilyen folyadék behatol a bőrébe, kérjen azonnali ellátást az ilyen sajátos problémákban jártas orvostól.

10

9

FONTOS

Ezt a karbantartási műveletet jogosított szervizközponttal kell végeztetni. 6-37

307.U.0410.hu.6.02-AGROPLUS 310-6-37 6-37

3/18/2010 9:34:00 PM


KARBANTARTÁSI MŰVELETEK

1

6.11 - KARBANTARTÁS MINDEN 1200 ÓRÁBAN VAGY LEGALÁBB EGYSZER ÉVENTE 6.11.1 - Az üzemanyag-adagoló karbantartása

2

FONTOS Ne dohányozzon, vagy ne engedje meg nyílt láng használatát a közelben, amikor tankol, vagy az üzemanyagbefecskendező rendszer karbantartását végzi.

3

FONTOS

4

Ha nyomás alatti üzemanyag vagy olaj csapódik a bőrére vagy a szemébe, az súlyos sérülést, vakságot vagy akár halált is okozhat. Előfordulhat, hogy a magasnyomású folyadék-szivárgások nem láthatók. A szivárgások keresésére használjon fadarabot vagy kartonpapírt; Soha ne használja erre a célra a kezét! A szeme védelmére viseljen védőszemüveget. Ha bármilyen folyadék behatol a bőrébe, kérjen azonnali ellátást az ilyen sajátos problémákban jártas orvostól. Ezt a karbantartási műveletet jogosított szervizközponttal kell végeztetni.

5

6.11.2 - A motor légszűrőjének tisztítása - A légszűrőbetét és a belső biztonsági betét cseréje A levegő szűrését két, tokkal védett és műanyag hengerben az elülső radiátorok előtt elhelyezett, redőzött papírszűrő végzi. VIGYÁZAT

6

Mindig vegye figyelembe a környezetvédelmi rendelkezéseket. Bármely folyadék (olaj, dízel, hűtőfolyadék) vagy szűrők, és akkumulátorok ártalmatlanítását az alkalmazható rendelkezéseknek megfelelően kell végezni. FONTOS: A belső elem olyan kialakítású, hogy megakadályozza a szilárd részecskék bejutását a szívótorokba, és soha nem szabad tisztítani. Cserélni azonban kell, a fő elem 3-szori tisztítása után.

7 FONTOS: Ellenőrizze rendszeresen a légszűrő porkivető szelepének hatékonyságát.

8

FONTOS: Ellenőrizze rendszeresen, hogy a motor levegőtisztító háza és eleme nincs-e megsérülve. Ne mossa vagy kefélje az elemet.

9

FONTOS: Ellenőrizze rendszeresen a légtisztító ház és szűrőelem állapotát.

10 6-38

307.U.0410.hu.6.02-AGROPLUS 310-6-38 6-38

3/18/2010 9:34:01 PM


1

KARBANTARTÁSI MŰVELETEK FONTOS:

2

Ne használja a traktort a fő szűrőelem felszerelése nélkül.

FONTOS:

3

Soha ne használjon benzint, olajat, kerozint vagy oldószereket az elem tisztításához. Soha ne kísérelje meg az elem tisztítását kipufogógáz átfújásával végezni. Soha ne adjon olajat a száraz szűrőhöz. Soha ne használjon olyan elemet, amelyen sérülés jelei láthatók.

Eljárás a légszűrő szétszereléséhez 1 Húzza a szűrőfedelet kioldó csúszkát (1) kifelé

5

4

1

Ábra315

2

Csak porleválasztóval felszerelt traktorokhoz

6

Szerelje le a porleválasztó (2) csőidomot annak lefelé húzásával

7

2

Ábra316

3 Fordítsa a szűrőburkolatot (3) az óramutató járásával ellenkező irányban , hogy ki tudja venni

9

8

3

10

Ábra317

6-39

307.U.0410.hu.6.02-AGROPLUS 310-6-39 6-39

3/18/2010 9:34:01 PM


KARBANTARTÁSI MŰVELETEK

1

4 Vegye le a szűrő burkolatát (4)

2 4

3

Ábra318

5 Húzza ki a szűrő fő elemét (5) 5

4 5 Ábra319

6 Ha szükséges (a fő szűrő 3-szori tisztítása után), vegye ki a biztonsági elemet (6) és cserélje ki Ezt az elemet soha nem szabad tisztítani, csak cserélni lehet

6

6

7 Ábra320

7 Szerelje vissza az elemeket a tartóba a fenti műveletek fordított sorrendben való elvégzésével Szerelje vissza a szűrő burkolatát és rögzítse

8 A száraz légszűrő tisztítása Amikor az eltömődött légszűrő figyelmeztető jelzőfénye világítani kezd, tisztítsa meg a szűrőelemet, hogy megelőzze a motor teljesítményvesztését, vagy ami még rosszabb, a motor károsodását.

9

FONTOS: Gondoskodjon arról, hogy a figyelmeztető jelzőfény mindig helyesen működjön. Ennek a működésnek az ellenőrzéséhez indítsa be a motort, és ideiglenesen takarja el a légszűrő szívócsövet (ezt ne a kezével végezze). A szűrőelemnek mindig tökéletes üzemképes állapotban kell lenni; ha nem így lenne, tisztítsa vagy mossa ki.

10

A motor légszűrőjének tisztítása sűrített levegővel Ezt a tisztítási módszert akkor használja, ha a szűrő porral van eltömődve. Irányítsa a sűrített levegő (maximum 6,8 bar nyomású) 6-40

307.U.0410.hu.6.02-AGROPLUS 310-6-40 6-40

3/18/2010 9:34:01 PM


1

KARBANTARTÁSI MŰVELETEK sugarát az elem belsejétől kifelé, a sugarat a papírredők mentén mozgatva , amíg az összes por eltávozik.

Ezt a tisztítási módszert főleg akkor javasoljuk, amikor a szűrőelem olajos anyaggal van eltömődve. A módszer az elemnek tiszta vízzel való mosásából áll. Mossa az elemet tiszta (maximum 2,9 bar nyomású), az elem belsejétől kifelé irányított vízsugárral. Hagyja az elemet száradni pormentes környezetben 24 óráig.

2

A motor légszűrő mosása vízben

Eljárás a szűrő mosásához

4

3

1 A szűrőelem mosása

Ábra321

6

5

2 A szűrőelem tisztítása sűrített levegővel

maradó

szennyeződések

eltávolítása

vízsugár

10

Ábra323

9

8

3 A szűrőelemen segítségével

7

Ábra322

6-41

307.U.0410.hu.6.02-AGROPLUS 310-6-41 6-41

3/18/2010 9:34:01 PM


KARBANTARTÁSI MŰVELETEK

1

4 A papírelem ellenőrzése lyukak vagy szakadások szempontjából lámpa segítségével.

2 3

Ábra324

Az elem visszaszerelése

4

Törölje át a légszűrő házát egy száraz ronggyal, és ellenőrizze, hogy az elem nem deformálódott-e. Tartson egy lámpát a papírelem belsejébe a papírszövet ellenőrzésére lyukak vagy szakadások szempontjából. Ha nem áll rendelkezésre alkalmas fényforrás, egyszerűen ellenőrizze a szűrőelemet a redőzött papír külső felületének megfigyelésével. A szűrőelemet 6-szori tisztítás után kell kicserélni, hacsak bármilyen kisebb lyuk vagy szakadás nem észlelhető rajta hamarabb, mely esetben azonnal ki kell cserélni. A belső biztonsági elemet soha nem szabad tisztítani. Cserélni azonban kell, a fő elem 3-szori tisztítása után.

5

6.11.3 - Az indítómotor karbantartása Ezt a karbantartási műveletet jogosított szervizközponttal kell végeztetni. VESZÉLY

6

Soha ne indítsa a motort az indítómotor kapcsainak rövidre zárásával, mert a traktor hirtelen elindulhat, és ennek következtében a kezelő súlyos sérülését okozhatja.

6.11.4 - A hidraulikus fékrendszer légtelenítése

7

VIGYÁZAT Mindig vegye figyelembe a környezetvédelmi rendelkezéseket. Bármely folyadék (olaj, dízel, hűtőfolyadék) vagy szűrők, és akkumulátorok ártalmatlanítását az alkalmazható rendelkezéseknek megfelelően kell végezni. FONTOS

8

Az akkumulátor nyomás alatti gázt és olajat tartalmaz. Valamennyi javításhoz először olvassa el a gyártó kézikönyvében megadott utasításokat. MEGJEGYZÉS

9

Olajcseréhez vagy az olajszint ellenőrzéséhez a traktort mindig vízszintes talajon parkolja le.

Gyenge fékhatás esetén vegye fel a kapcsolatot egy jogosított szervizközponttal, vagy ellenőrizze a hidraulikus kör légtelenítését az alábbiak szerint:

10 6-42

307.U.0410.hu.6.02-AGROPLUS 310-6-42 6-42

3/18/2010 9:34:02 PM


1

KARBANTARTÁSI MŰVELETEK

Ábra325

3

2

Válassza szét a két fékpedált az összekötőcsavar kiszerelésével.

Állítsa a “FÉKEK SZÉTVÁLASZTÁSA” szelepkapcsolót (1) KI állásba.

5

4

1

Ábra326

Működtesse a jobb oldali fékpedált többször, gyors egymásutánban;

6

majd, a pedált teljesen benyomva, kissé csavarja ki és rögtön zárja vissza a hátsó jobb oldali fék légtelenítő csavarját. Ismételje ezt az eljárást annyiszor, ahogy szükséges ahhoz, hogy tiszta, légbuborékmentes hidraulikafolyadék jelenjen meg a légtelenítő csavarból. FONTOS

7

Ha nyomás alatti üzemanyag vagy olaj csapódik a bőrére vagy a szemébe, az súlyos sérülést, vakságot vagy akár halált is okozhat. Előfordulhat, hogy a magasnyomású folyadék-szivárgások nem láthatók. A szivárgások keresésére használjon fadarabot vagy kartonpapírt; Soha ne használja erre a célra a kezét! A szeme védelmére viseljen védőszemüveget. Ha bármilyen folyadék behatol a bőrébe, kérjen azonnali ellátást az ilyen sajátos problémákban jártas orvostól.

8

Ábra327

10

9

Ismételje meg ezt az eljárást az elülső jobb oldali fék légtelenítő csavarjánál.

Ábra328

6-43

307.U.0410.hu.6.02-AGROPLUS 310-6-43 6-43

3/18/2010 9:34:02 PM


KARBANTARTÁSI MŰVELETEK

1

Hasonlóképpen járjon el az elülső bal oldali féknél és a hátsó bal oldali féknél, a hozzájuk tartozó légtelenítő csavarok meglazításával.

6.11.5 - Elülső kerékagycsapágyak (2WD)

2

VIGYÁZAT Mindig vegye figyelembe a környezetvédelmi rendelkezéseket. Bármely folyadék (olaj, dízel, hűtőfolyadék) vagy szűrők, és akkumulátorok ártalmatlanítását az alkalmazható rendelkezéseknek megfelelően kell végezni.

3

Vegye ki a csapágyakat, mossa ki dízelolajban, azután szerelje vissza, az agyat félig megtömve zsírral.

4 Ábra329

5

6.11.6 - Kabin fűtőrendszerének karbantartása A fűtőegységhez hozzáférés céljából vegye le a maszkot (1) (csak standard tetővel felszerelt kabin esetén), miután levette:

3 4

6

a napellenzőt (2)

a szellőzés, fűtés, és ha van, a légkondicionálás kezelőszerveit (3)

4

6

Ezután vegye ki a (4) jelű csavarokat, a napellenző mögötti csavarokat (5) és a (6) jelű csavarokat

6 6

7

Ezután mozdítsa el az elülső maszkot (1) lefelé, ügyelve az elektromos csatlakozásokra.

5

1

5

2

5

Ábra330

A fűtőegységhez hozzáférés céljából vegye le a maszkot (1) (csak tetőablakkal felszerelt kabin esetén), miután levette:

8

a konzolt (2) kivéve a csavarokat (3), ismételje meg a műveletet a tető másik oldalán is.

9

A konzolt (4) kivéve a csavarokat (5), ismételje meg a műveletet a tető másik oldalán is.

a konzolt (6) kivéve a csavarokat (7), ismételje meg a műveletet a tető másik oldalán is.

1 7

2 7

4

5

3

6

FONTOS:

3

Ábra331

10

Fordítson nagy gondot arra, hogy ne sérüljön meg a tetőrekesz a túlzott meghajlítástól. A rendszer bekapcsolásánál mindig ügyeljen arra, hogy a beszívócsatornák és a szellőzőnyílások ne legyenek eltorlaszolva.

6-44

307.U.0410.hu.6.02-AGROPLUS 310-6-44 6-44

3/18/2010 9:34:02 PM


1

KARBANTARTÁSI MŰVELETEK FONTOS: Ne végezzen semmiféle munkát a rendszeren, amikor a motor jár.

2

A rendszer a meleg levegő előállítására a motortól nyert hőt hasznosítja. A fűtőrendszert át kell öblíteni a motorhűtő rendszerrel együtt, amikor a hűtőfolyadékot kicserélik. Időszakosan ellenőrizze a fűtés tápvezetékeit és a visszatérő vezetékeket szivárgások szempontjából.

3

6.11.7 - A vezetőfülke-légkondicionáló rendszer karbantartása FONTOS

4

A légkondicionáló rendszerben lévő hűtőfolyadék fagyási sérüléseket okozhat.

VESZÉLY Ha a légkondicionáló rendszer csővezetékén szivárgás jelei láthatók, ne közelítsen azokhoz nyílt lánggal, mert a hűtőgáz gyúlékony, és az égése nagyon mérgező anyagokat produkál.

5

VIGYÁZAT A légkondicionáló rendszer minden javítását jogosított szakszervizben kell elvégeztetni.

Egy elpárologtató, egy a tetőn (középen) elhelyezett elektromos ventilátorral felszerelt kondenzátoregység és egy a motor jobb oldalán lévő, a motorral hajtott kompresszor.

A kondenzátor egységhez hozzáférés céljából lazítsa meg a forgatógombot (1), és döntse a védőburkolatot (2) felfelé.

2

6

A rendszer alkotórészei:

1

7

1. Rögzítőgomb

8

2. Burkolat

10

9

Ábra332

6-45

307.U.0410.hu.6.02-AGROPLUS 310-6-45 6-45

3/18/2010 9:34:02 PM


KARBANTARTÁSI MŰVELETEK

1

A tartályszárító-szűrő (3) a hátsó részen van elhelyezve. 3

2 3

Ábra333

Légkondicionáló rendszer ellenőrzése ●

Elvégzendő minden munkaév kezdetén, szakműhelyben

4

A hűtőkörben lévő bármely levegő vagy víz lerontja a rendszer hatékonyságát: ●

A levegő szükségtelenül összenyomódik, és nem végez semmiféle hűtőhatást.

A körben lévő nedvesség hajlamos a lefagyásra a kör hideg szakaszaiban, ami a hűtési hatásfok leromlását okozó eldugulásokat hoz létre.

5

A légkondicionáló rendszer hatékonyságát a folyadék figyelésével lehet ellenőrizni a tartályszárító fölött elhelyezett kémlelőablakon keresztül. Az ellenőrző ablakban látható hűtőfolyadéknak átlátszónak és buborékmentesnek kell lennie.

6 Ábra334

7

FONTOS: Ellenőrizze a hajtószíj feszességét. Ellenőrizze, hogy a kompresszor szilárdan van-e rögzítve a traktorhoz, és hogy a szíjtárcsák tökéletesen egy vonalban vannak-e.

8

FONTOS: Ha a szárító szűrő vagy a légkondicionáló egység kiszerelése szükségessé válik, azonnal dugózza le a bemenő és kimenő csövek végeit a por vagy nedvesség bejutásának megakadályozására.

9

Légkondicionáló kompresszor A kompresszort biztonságosan kell a traktorhoz rögzíteni. A hűtőfolyadékkör nyomás alatt van, és ezért soha nem szabad megnyitni. Azonban, bizonyos biztonsági óvintézkedésekre szükség van a hűtőfolyadék kezelésénél:

10

Kerülje a bőrrel való érintkezést, mivel az a fagydaganatokhoz hasonló sérüléseket okozhat.

kerülje az anyagnak a szemekkel való érintkezését; ha hűtőfolyadék jutott a szemébe, kérjen azonnal orvosi ellátást.

6-46

307.U.0410.hu.6.02-AGROPLUS 310-6-46 6-46

3/18/2010 9:34:03 PM


Közvetlenül a hűtőkörön vagy annak közelségében szigorúan tilos bármilyen hegesztést végezni. A hűtőfolyadékot nem szabad 80 °C-nál magasabb hőmérséklet hatásának kitenni.

1

KARBANTARTÁSI MŰVELETEK

Szelep a légkondicionáló kör töltéséhez és karbantartásához

2

A rendszer újratöltését szakszervizben kell elvégezni.

3

A légkondicionáló rendszer feltöltő szelepei (1) a motor jobb oldalán vannak elhelyezve, a kompresszor szomszédságában.

4

Ábra335

6.11.8 - A tengelykapcsoló hidraulikus körének légtelenítése Mindig vegye figyelembe a környezetvédelmi rendelkezéseket. Bármely folyadék (olaj, dízel, hűtőfolyadék) vagy szűrők, és akkumulátorok ártalmatlanítását az alkalmazható rendelkezéseknek megfelelően kell végezni.

5

VIGYÁZAT

FONTOS

6

Soha ne töltsön rá a már meglévőtől eltérő típusú (minőségű vagy viszkozitású) olajat.

FONTOS

7

Az akkumulátor nyomás alatti gázt és olajat tartalmaz. Valamennyi javításhoz először olvassa el a gyártó kézikönyvében megadott utasításokat. MEGJEGYZÉS

A kuplung hibás működése esetén vegye fel a kapcsolatot egy jogosított szervizközponttal, vagy végezzen ellenőrzést a hidraulikus áramkörben levegő szempontjából.

8

Olajcseréhez vagy az olajszint ellenőrzéséhez a traktort mindig vízszintes talajon parkolja le.

9

Vegye le a porvédő sapkát, kissé csavarja ki, és rögtön zárja vissza a légtelenítő csavart (1), a kuplungpedál lenyomása közben.

10

1

Ábra336

6-47

307.U.0410.hu.6.02-AGROPLUS 310-6-47 6-47

3/18/2010 9:34:03 PM


KARBANTARTÁSI MŰVELETEK

1

Ismételje ezt az eljárást annyiszor, ahogy szükséges ahhoz, hogy tiszta, légbuborékmentes hidraulikafolyadék jelenjen meg a légtelenítő csavarból.

2 3 4 5 6 7 8 9 10 6-48

307.U.0410.hu.6.02-AGROPLUS 310-6-48 6-48

3/18/2010 9:34:03 PM


6.12 - KARBANTARTÁS MINDEN 1200 ÓRÁBAN VAGY LEGALÁBB KÉTÉVENTE

1

KARBANTARTÁSI MŰVELETEK

6.12.1 - A hűtőfolyadék cseréje és a kör átöblítése

2

A hűtőkör öblítéséhez használjon specifikus tisztítószert. FONTOS

3

Ne vegye le a hűtősapkát, amíg a motor még forró. A radiátor nyomás alatt van, amikor forró, és ha kinyitja, a forrásban lévő folyadék és gőz kiszabadulhat, és súlyos sérülést okozhat Önnek és a közelben lévő embereknek. A hűtősapka levétele előtt állítsa le a motort, és várjon, amíg az áramkör lehűl.

Eljárás a hűtőfolyadék cseréjéhez és a kör átöblítéséhez 1 Álljon a traktorral vízszintes talajra. A motort állítsa le, és várjon, amíg a hűtőfolyadék kihűl.

4

2 Nyissa a sapkát (2) a táguló kamrán (1).

5

2

Ábra337

3 Helyezzen egy alkalmas edényt a hűtőradiátor alá.

6

1

Ürítse le a radiátort a jobb oldalon alul lévő leeresztő dugó eltávolításával. VIGYÁZAT

Ábra338

8

7

Mindig vegye figyelembe a környezetvédelmi rendelkezéseket. Bármely folyadék (olaj, dízel, hűtőfolyadék) vagy szűrők, és akkumulátorok ártalmatlanítását az alkalmazható rendelkezéseknek megfelelően kell végezni.

4 Szerelje vissza a leeresztő dugót, és töltse fel az áramkört tisztítószerkeverékkel a táguló tartályon (1) lévő betöltőnyíláson (2) át.

9

2

Ábra339

10

1

6-49

307.U.0410.hu.6.02-AGROPLUS 310-6-49 6-49

3/18/2010 9:34:03 PM


KARBANTARTÁSI MŰVELETEK

1

5 Indítsa be a motort, és járassa üresjárati fordulatszámon körülbelül másfél órán át. Ha a traktor fel van szerelve kabinfűtéssel, akkor azt maximum fűtésre kell állítani, hogy a tisztítószer átjárja ezt az áramkört is. FONTOS:

2

A motor járása közben ellenőrizze, hogy a tisztítószer-keverék szintje nem csökkent-e a minimum jel alá a tágulótartályban. 6 Állítsa le a motort, ürítse le a rendszert, azután töltse fel vízzel; Ezután indítsa be újra a motort, hozza fel kb. ... fordulatszámra, 1000 f/p. és hagyja járni 5 percig; 7 Ezután ürítse le újra a rendszert;

3

8 Töltse fel a rendszert hűtőfolyadékkal, járassa a motort néhány percig, azután pótolja a hiányt, ha szükséges.

6.12.2 - A sebességváltó-olaj cseréje és a szívókörben lévő szűrő tisztítása FONTOS

4

Az akkumulátor nyomás alatti gázt és olajat tartalmaz. Valamennyi javításhoz először olvassa el a gyártó kézikönyvében megadott utasításokat. FONTOS

5

Soha ne töltsön rá a már meglévőtől eltérő típusú (minőségű vagy viszkozitású) olajat.

FONTOS:

6

A fáradt olaj és a használt szűrők ártalmatlanítását az alkalmazható rendelkezéseknek megfelelően kell végezni. NE ENGEDJEN le fáradt olajat a talajba vagy a szennyvízelvezető csatornákba, vagy tömítetlen tartályokba. Tisztelje a környezetet. FONTOS:

7

Ugyanakkor cserélje ki a szűrőt is.

Eljárás az olaj cseréjéhez és a szűrő tisztításához 1 Álljon a traktorral vízszintes talajra.

8

2 Nyissa ki a dugót az emelő házának a tetején (lásd “A sebességváltó olajszint-ellenőrzése” cím alatt). FONTOS

9

Ha nyomás alatti üzemanyag vagy olaj csapódik a bőrére vagy a szemébe, az súlyos sérülést, vakságot vagy akár halált is okozhat. Előfordulhat, hogy a magasnyomású folyadék-szivárgások nem láthatók. A szivárgások keresésére használjon fadarabot vagy kartonpapírt; Soha ne használja erre a célra a kezét! A szeme védelmére viseljen védőszemüveget. Ha bármilyen folyadék behatol a bőrébe, kérjen azonnali ellátást az ilyen sajátos problémákban jártas orvostól.

10 6-50

307.U.0410.hu.6.02-AGROPLUS 310-6-50 6-50

3/18/2010 9:34:04 PM


1

KARBANTARTÁSI MŰVELETEK 3 Vegye ki a sebességváltó alatt elhelyezett leeresztő dugót (1), miután egy alkalmas edényt helyezett a leeresztő nyílás alá. VESZÉLY

2

Legyen óvatos a fáradt olaj leeresztésénél: a forró olaj súlyos égést okozhat.

Ábra340

3

1

Tegyen egy a sebességváltóban maradó olaj felfogására alkalmas edényt a szűrő alá.

4

4 A traktor fel van szerelve egy 90 mikron szűrési finomságú szűrővel és szitával, ami a traktor bal oldalán a sebességváltó belsejében van elhelyezve, és az olajbeömlő csőhöz van csatlakoztatva. 1

A hozzáféréshez ki kell venni a szűrő burkolatát (1) rögzítő csavart (2), azután le kell venni a szűrőt (3). A szűrő tisztításához használjon dízel üzemanyagot.

2

5

Szárítsa meg alaposan a visszaszerelés előtt. Ábra341

5 Szerelje be és húzza meg a leeresztő dugót (1), vegye ki a betöltő dugót (2), és töltse fel a sebességváltót olajjal az emelő fedelén lévő lyukon keresztül, amíg az olaj eléri a kémlelőablakon (3) látható szintet.

6

2

3

7

1

Ábra342

6 A betöltés után csavarja be az olajbetöltő dugót, és járassa a motort néhány percig.

A traktor fel van szerelve egy sebességváltóolaj-hűtővel. Az olajhűtő karbantartásához olvassa el az “Ellenőrizze a radiátor/ olajhűtők tisztaságát” című fejezetet.

8

7 Ellenőrizze az olajszintet a kémlelő ablakon (4) keresztül, és ha szükséges, töltsön utána olajat.

10

Az olajszintet mindig a hátsó és elülső emelők (ha van felszerelve) teljesen lesüllyesztett állapotában kell ellenőrizni.

9

MEGJEGYZÉS:

6-51

307.U.0410.hu.6.02-AGROPLUS 310-6-51 6-51

3/18/2010 9:34:04 PM


KARBANTARTÁSI MŰVELETEK

1

6.12.3 - Az elülső kerékagy olajcseréje (2WD) Olajcsere VIGYÁZAT

2

Mindig vegye figyelembe a környezetvédelmi rendelkezéseket. Bármely folyadék (olaj, dízel, hűtőfolyadék) vagy szűrők, és akkumulátorok ártalmatlanítását az alkalmazható rendelkezéseknek megfelelően kell végezni. VESZÉLY

3

Legyen óvatos a fáradt olaj leeresztésénél: a forró olaj súlyos égést okozhat.

FONTOS

4

A fáradt olajat gyűjtse össze és tárolja megfelelő tartályokban, mielőtt a jogosított gyűjtőközpontba vinné.

FONTOS

5

Az akkumulátor nyomás alatti gázt és olajat tartalmaz. Valamennyi javításhoz először olvassa el a gyártó kézikönyvében megadott utasításokat. FONTOS

6

Ha nyomás alatti üzemanyag vagy olaj csapódik a bőrére vagy a szemébe, az súlyos sérülést, vakságot vagy akár halált is okozhat. Előfordulhat, hogy a magasnyomású folyadék-szivárgások nem láthatók. A szivárgások keresésére használjon fadarabot vagy kartonpapírt; soha ne használja a csupasz kezét. A szeme védelmére viseljen védőszemüveget. Ha bármilyen folyadék behatol a bőrébe, kérjen azonnali ellátást az ilyen sajátos problémákban jártas orvostól. Engedje le az olajat az agy alján lévő leeresztőlyukon keresztül.

7 8 Ábra343

9 10 6-52

307.U.0410.hu.6.02-AGROPLUS 310-6-52 6-52

3/18/2010 9:34:04 PM


1

KARBANTARTÁSI MŰVELETEK Töltsön be olajat a lyukon keresztül, amint az ábrán látható, amíg a szint eléri a lyuk alsó szélét. FONTOS

Ábra344

3

2

Soha ne töltsön rá a már meglévőtől eltérő típusú (minőségű vagy viszkozitású) olajat.

A légzőnyílás tisztítása

5

4

Tisztítsa meg a légzőszelepet, amikor az olajcserét végzi.

Ábra345

6

6.12.4 - Az elülső híd olajcseréje (4WD) A differenciálolaj és az osztóművek olajának cseréje

Mindig vegye figyelembe a környezetvédelmi rendelkezéseket. Bármely folyadék (olaj, dízel, hűtőfolyadék) vagy szűrők, és akkumulátorok ártalmatlanítását az alkalmazható rendelkezéseknek megfelelően kell végezni.

7

VIGYÁZAT

VESZÉLY

8

Legyen óvatos a fáradt olaj leeresztésénél: a forró olaj súlyos égést okozhat.

FONTOS

9

A fáradt olajat gyűjtse össze és tárolja megfelelő tartályokban, mielőtt a jogosított gyűjtőközpontba vinné.

Az akkumulátor nyomás alatti gázt és olajat tartalmaz. Valamennyi javításhoz először olvassa el a gyártó kézikönyvében megadott utasításokat.

10

FONTOS

6-53

307.U.0410.hu.6.02-AGROPLUS 310-6-53 6-53

3/18/2010 9:34:04 PM


KARBANTARTÁSI MŰVELETEK

1

FONTOS

2

Ha nyomás alatti üzemanyag vagy olaj csapódik a bőrére vagy a szemébe, az súlyos sérülést, vakságot vagy akár halált is okozhat. Előfordulhat, hogy a magasnyomású folyadék-szivárgások nem láthatók. A szivárgások keresésére használjon fadarabot vagy kartonpapírt; soha ne használja a csupasz kezét. A szeme védelmére viseljen védőszemüveget. Ha bármilyen folyadék behatol a bőrébe, kérjen azonnali ellátást az ilyen sajátos problémákban jártas orvostól. Engedje le a fáradt olajat a híd középső házán középen elhelyezett leeresztő lyukon (1) át.

3 1

4 Ábra346

Töltsön friss olajat a jobb oldalon lévő betöltő lyukon (2) keresztül, amíg az olaj eléri a lyuk alsó szélét.

5

2

FONTOS Soha ne töltsön rá a már meglévőtől eltérő típusú (minőségű vagy viszkozitású) olajat.

6 Ábra347

7

Az osztóművek olajcseréje Engedje le az olajat az osztómű alján lévő leeresztő lyukon (3) keresztül.

8 3

9

Ábra348

10 6-54

307.U.0410.hu.6.02-AGROPLUS 310-6-54 6-54

3/18/2010 9:34:05 PM


1

KARBANTARTÁSI MŰVELETEK Töltsön friss olajat a betöltő lyukon (4) keresztül, amíg az olaj eléri a lyuk alsó szélét. FONTOS

2

Soha ne töltsön rá a már meglévőtől eltérő típusú (minőségű vagy viszkozitású) olajat.

10

9

8

7

6

5

4

Ábra349

3

4

6-55

307.U.0410.hu.6.02-AGROPLUS 310-6-55 6-55

3/18/2010 9:34:05 PM


KARBANTARTÁSI MŰVELETEK

1

6.13 - ÁLTALÁNOS KARBANTARTÁS 6.13.1 - Az üzemanyagrendszer légtelenítése Ezt a műveletet akkor kell elvégezni, amikor levegő jutott az üzemanyagkörökbe (a befecskendező szivattyúk előtt).

2

FONTOS Az akkumulátor nyomás alatti gázt és olajat tartalmaz. Valamennyi javításhoz először olvassa el a gyártó kézikönyvében megadott utasításokat.

3

FONTOS

4

Ha nyomás alatti üzemanyag vagy olaj csapódik a bőrére vagy a szemébe, az súlyos sérülést, vakságot vagy akár halált is okozhat. Előfordulhat, hogy a magasnyomású folyadék-szivárgások nem láthatók. A szivárgások keresésére használjon fadarabot vagy kartonpapírt; soha ne használja a csupasz kezét. A szeme védelmére viseljen védőszemüveget. Ha bármilyen folyadék behatol a bőrébe, kérjen azonnali ellátást az ilyen sajátos problémákban jártas orvostól. VIGYÁZAT Soha ne járassa a motort az üzemanyagtartály teljes kiürüléséig. Ha a motor azért áll le, mert a traktorból kifogyott az üzemanyag, akkor az üzemanyag-befecskendező rendszer légtelenítése szükségessé válik.

5 FONTOS Ne dohányozzon, vagy ne engedje meg nyílt láng használatát a közelben, amikor tankol, vagy az üzemanyagbefecskendező rendszer karbantartását végzi.

6

Ennek okai lehetnek: ●

az alkatrészek szétszerelése

az üzemanyagtartály teljes kiürülése

a csövek és szerelvények rossz tömítése.

7

Ilyen körülmények mellett lehet, hogy a motor nem indul tökéletesen, vagy leáll, miután beindult. FONTOS

8

Semmi esetre se lazítsa meg az üzemanyag-vezetékek és a befecskendezők csőkötéseit, mivel ezeket a speciális vörösréz tömítésekhez beállított specifikus meghúzási nyomatékkal kell meghúzni, amely tömítéseket minden alkalommal ki kell cserélni, amikor a szerelvények megbontására került sor. A rendszer légtelenítésére lazítsa meg az üzemanyagszűrő (2) tetején elhelyezett csavart (1), és működtesse az emelő szivattyút (3) kézzel, amíg a kifolyó üzemanyag nem lesz levegőbuborékoktól mentes.

1

9 2

10 Ábra350

6-56

307.U.0410.hu.6.02-AGROPLUS 310-6-56 6-56

3/18/2010 9:34:05 PM


1

KARBANTARTÁSI MŰVELETEK A vezérmű burkolatára szerelt üzemanyag-emelő szivattyú (3) rendszerint nem igényel semmilyen karbantartást.

Ábra351

3

2

3

Az üzemanyagszivattyú-karon némi ellenállást kell érezni, amikor kézzel működteti. Ha nem így lenne, forgassa át az indítómotort a szivattyú feltöltési helyzetének meghatározásához (a bütykök a bütyköstengelyen a felső holtponton legyenek).

4

FONTOS

6.13.2 - A hidraulikus szervokormányrendszer hidraulikus áramkörének légtelenítése

Ábra352

1

Ábra353

9

8

Húzza meg a csőcsatlakozókat, és töltse fel a sebességváltó olajat a betöltő (1) nyíláson keresztül, ami a traktor hátulján lévő emelőburkolaton található.

7

6

5

Ha szükséges, légtelenítse a kormánykört a hengeren lévő két hollandi csőkötés meglazításával, és forgassa a kormánykereket mindkét irányban (járó motor mellett), amíg buborékmentes olaj nem jön ki a csőcsatlakozókból.

FONTOS:

10

Csupán néhány perces olaj nélküli működés is a szivattyú berágódását okozhatja.

6-57

307.U.0410.hu.6.02-AGROPLUS 310-6-57 6-57

3/18/2010 9:34:05 PM


KARBANTARTÁSI MŰVELETEK

1 2 3 4 5 SZÁNDÉKOSAN ÜRESEN HAGYOTT OLDAL 6 7 8 9 10 6-58

307.U.0410.hu.6.02-AGROPLUS 310-6-58 6-58

3/18/2010 9:34:06 PM


1 2 3 4 5 10

9

8

7

6

7 - HIBAELHÁRÍTÁS

307.U.0410.hu.6.02-AGROPLUS 310-7-1 7-1

3/18/2010 9:34:06 PM


HIBAELHÁRÍTÁS

1

7.1 - A TRAKTOR VONTATÁSA

2 3 4 Ábra354 A traktort csak rövid szakaszokon lehet vontatni, például egy épületből bentről kívülre.

5

Egy meghibásodott traktort csak azon az abszolút minimális távolságon szabad csak vontatni, amelyre a potenciálisan veszélyes körülmények között az eltávolításához szükség van. Tartsa be a KRESZ-ben a vontatási műveletekkel kapcsolatos országos jogszabályok vonatkozásában előírt összes jogi rendelkezést. FONTOS

6

Javasoljuk, hogy hosszabb távolság esetén használjon egy alacsony autómentőt a traktor szállításához. Tartsa be a közúti szállításra a szélesség és a magasság tekintetében vonatkozó rendelkezéseket. Ellenőrizze, hogy az autómentő megfelel a szállításra kerülő traktor súlyának. FONTOS

7

Egy kezelőnek a traktor vontatása közben mindig ott kell lennie a traktort vezérlő panelnél.

VESZÉLY SOHA ne engedje meg másoknak, hogy vontatás közben elfoglalják a traktor kezelői posztját.

8 7.1.1 - Vontatás járó motorral Járó motorral csak akkor lehet végezni vontatást, ha biztosítva van a sebességváltó kényszerkenése:

9

Motor fordulatszám 1200 és 1300 fordulat/perc között.

A maximális vontatási sebesség 8 km/h

A maximális vontatási távolság 1 km

A traktor vontatásához kizárólag a gyártó által jóváhagyott és az elülső vontatóhorogra feltett szabvány rudat szabad használni.

10

Ügyeljen rá, hogy megfelelő pecket használjon a vontatóhoroghoz, és ne felejtse azt a lezáró csapjával rögzíteni. Tisztítsa meg a közúti használathoz szükséges lámpákat, elöl és hátul, és győződjön meg arról, hogy azok üzemképesek-e. 7-2

307.U.0410.hu.6.02-AGROPLUS 310-7-2 7-2

3/18/2010 9:34:06 PM


1

HIBAELHÁRÍTÁS A vontatás megkezdése előtt ellenőrizze az alábbi feltételeket: Minden munkagép akasszon le a traktorról;

Az összekötő bilincs segítségével zárja le együtt a két fékpedált;

Kapcsolja ki a TLT-tengelyt és a differenciálzárakat;

Állítsa üresbe az ingázást szabályozó kart és a sebességváltó kart;

Állítsa a sebességszabályozó kart “gyors” pozícióba;

Állítsa üresbe a kapaszkodó kart;

Tegye ki az SMV jelet (lassan haladó jármű), és kapcsolja be a forgó jelzőlámpát és a veszélyjelző lámpákat.

3

2

VIGYÁZAT

Közútra való áttérés közben tartsa be az alábbi utasításokat: ●

Mielőtt rátérne az útra, várja meg, hogy gyérüljön a forgalom. Jelzőtábla nélküli kereszteződések közelében különösen óvatosan járjon el. Lassítson le addig, amíg tisztán be nem tudja tekinteni mindkét irányt.

Maradjon a sávjában, és vezessen az útszegélyhez a lehető legközelebb. Ha a traktor mögött feltorlódik a forgalom, a lehető leghamarabb húzódjon le egy kitérőbe, hogy elengedje a forgalmat.

A traktor megállításakor (minden körülmények között) használja a kéziféket.

A vezetési sebességet MINDIG úgy kell megválasztani, hogy a traktor stabilitásának abszolút ellenőrzését minden körülmények között fenn lehessen tartani

6

VESZÉLY

5

4

Kapcsolja be a veszélyjelző lámpákat és a forgó figyelmeztető lámpákat. Tegyen fel megfelelő kiírásokat arról, hogy a traktor vontatás alatt van. Tartsa be a vonatkozó országos rendelkezéseket. Tartsa be a helyi biztonsági rendelkezéseket.

Soha ne próbálja meg kötéllel (így akár acélkötéllel) vontatni a traktort, mert ha a kötél elszakad, komoly sérüléseket idézhet elő.

7

7.1.2 - Vontatás kikapcsolt motorral FONTOS

10

9

Ha leállítja a motort, és üzemen kívül helyezi a sebességváltó kényszerkenési rendszerét, a traktort csak akkor szabad vontatni, ha a biztonság forog veszélyben.

8

Ha leállítja a motort, és üzemen kívül helyezi a sebességváltó kényszerkenési rendszerét, a traktor csak szállítóra rakva vihető el a szervizbe.

7-3

307.U.0410.hu.6.02-AGROPLUS 310-7-3 7-3

3/18/2010 9:34:06 PM


HIBAELHÁRÍTÁS

1

7.2 - A TRAKTOR BIZTONSÁGOS SZÁLLÍTÁSA VESZÉLY Ne lépjen be a rakodási területre addig, amíg a traktort szállító járműre emelik.

2 A traktort olyan vízszintes és szilárd talajon emelje rá és emelje le a szállítóról, ahol a kereket stabilan rögzíteni lehet. Használjon megfelelő szögben beállított és megfelelő súlyú, megfelelően stabil rámpákat. Az autómentő alját tisztán kell tartani, nem lehet rajta salak, olaj vagy más csúszós anyag.

3

A traktor fel- vagy lerakása előtt ellenőrizze, hogy be van-e húzva a szállítójármű kéziféke, és hogy a kerekek ki vannak-e ékelve. Alkalmazzon egy jelzéseket adó segítséget, aki biztonságos pozícióból szemmel tartja a rámpákat, a rakodási felületet, a traktort, valamint a kezelőt. Ideális esetben a traktort egy speciálisan kiképzett kezelőnek kellene fel és lerakodnia a szállítójárműről. Előfordulhat, hogy a traktor kezelője nem rendelkezik elégséges tapasztalatokkal.

4

A traktort a négy gumiabronccsal együtt rakja fel a teherautó platóra vagy vontatóra. Miután megtörtént a traktor felrakása, az alábbiak szerint járjon el:

5 6

Ügyeljen rá, hogy a motorháztető, az ajtók, az elülső és a hátulsó felnyitható ajtó (ha van ilyen) rögzítve legyen.

Zárolja a traktort a kézifék behúzásával és más olyan eszköz rögzítésével, mint a PARKOLÓZÁR, PARKOLÓFÉK, ha vannak ilyenek. Amennyiben a traktoron van mechanikus váltó, tegye egyes fokozatba. Helyezze az ékeket a négy kerék alá.

Rögzítse a traktort láncokkal vagy hevederekkel.

Ne kapcsolja a hevedereket vagy a láncokat a kormányzás hidraulikus hengereihez, illetve az elülső tengelyhez vagy a traktor más olyan elemeihez, amelyek megsérülhetnek.

A turbótöltővel felszerelt modelleken fedje le a kipufogócső kimenetét azért, hogy a forgórész a szél hatására ne kezdjen el forogni, mert ez kárt okozhat az - ilyen körülmények között kenésben nem részesülő - csapágyakban.

7 8 9 10 7-4

307.U.0410.hu.6.02-AGROPLUS 310-7-4 7-4

3/18/2010 9:34:07 PM


1

HIBAELHÁRÍTÁS 7.3 - A TRAKTOR MEGEMELÉSE Használjon a traktor súlyának megfelelő kapacitású emelő szerkezetet (az összes felszerelt tartozék súlyát is beleszámítva) A traktor megemelése előtt ellenőrizze, hogy az ajtók, a fülke, a felnyitható ajtók szorosan rögzítve vannak-e.

10

9

8

7

6

5

4

3

2

Az emelés folyamata közben maradjon a traktortól biztonságos távolságban.

7-5

307.U.0410.hu.6.02-AGROPLUS 310-7-5 7-5

3/18/2010 9:34:07 PM


HIBAELHÁRÍTÁS

1

7.4 - MOTOR HIBAELHÁRÍTÁSA Ebben a fejezetben a traktor motorjával kapcsolatos lehetséges hibákat, azok okait és a probléma megoldását szolgáló tennivalókat ismertetjük.

Táblázat7

2

PROBLÉMA

LEHETSÉGES OK

Motor nem vagy nehezen indul

Helytelen indítási eljárás. Üzemanyagszint alacsony, vagy kifogyott. Levegő az üzemanyag-ellátó csövekben. Alacsony környezeti hőmérséklet. Üzemanyagrendszer szennyeződött.

JAVÍTÁSI TENNIVALÓ

3

Tekintse át az indítási eljárást. Ellenőrizze az üzemanyagszintet. Légtelenítse az üzemanyag-ellátó rendszert. Használja a hidegindítót. Tisztítsa meg és légtelenítse az üzemanyagrendszert. Nem megfelelő motorolaj-viszkozitás. Használjon megfelelő viszkozitású olajat. Eltömődött üzemanyagszűrő(k). Cserélje ki a szűrőt. Adagoló működési hibája. Konzultáljon a hivatalos márkakereskedővel. Hibás üzemanyag-szivattyú. Ellenőrizze a szivattyú helyes működését. Az üzemanyag nem alkalmas az üzemi Használjon a hőmérsékleti viszonyokhoz hőmérséklethez. megfelelő üzemanyagot. Akkumulátorleválasztó kapcsoló bekapcsolva. Kapcsolja ki az eszközt. Alacsony indítómotor-fordulatszám. Ellenőrizze az indítómotort és az akkumulátort. Rossz üzemanyagtípus. Ürítse le a tankot és a rendszert teljesen. Vegye fel a kapcsolatot az üzemanyag-szállítóval. Eltömődött üzemanyagszűrő(k). Cserélje ki a szűrőt. Üzemanyagrendszer szennyeződött. Tisztítsa meg és légtelenítse az üzemanyagrendszert. Eltömődött üzemanyagsapka szellőzője. Mossa ki a sapkát dízelolajban, és ellenőrizze a szellőző tisztaságát. Adagoló működési hibája. Konzultáljon a hivatalos márkakereskedővel. Az adagoló időzítés és a szinkronizálás Konzultáljon a hivatalos márkakereskedővel. helytelen beállítása Alacsony motorolajszint. Töltse fel az olajat szükség szerint. Motor túl van terhelve. Kapcsoljon alacsonyabb fokozatba, csökkentse a vontatási terhet. Légszűrő eltömődött. Tisztítsa ki a légszűrőt. Eltömődött üzemanyagszűrő(k). Cserélje ki a szűrőt. Nem megfelelő üzemanyag. Használjon megfelelő minőségű üzemanyagot. Helytelen motorszelephézag. Konzultáljon a hivatalos márkakereskedővel. Adagoló működési hibája. Konzultáljon a hivatalos márkakereskedővel. Adagoló működési hibája. Konzultáljon a hivatalos márkakereskedővel. A gyors üresjárati fordulatszám túl alacsonyra Konzultáljon a hivatalos márkakereskedővel. állítva. Levegőszivárgás a szívó- vagy kipufogóeloEllenőrizze és állítsa be, vagy vegye fel a sztóban. kapcsolatot egy jogosított márkakereskedővel. Turbótöltő működési hibája. Konzultáljon a hivatalos márkakereskedővel. Helytelen munkagép-beállítás. Lásd a munkagép kezelési útmutatóját. A tápvezeték eltömődött. Konzultáljon a hivatalos márkakereskedővel. Levegős az üzemanyag-ellátó rendszer. Légtelenítse az üzemanyag-ellátó rendszert.

4 5 Motor egyenetlenül jár és/vagy leáll

6 A motor kopog

7

Gyenge a motor

8 9 10 7-6

307.U.0410.hu.6.02-AGROPLUS 310-7-6 7-6

3/18/2010 9:34:07 PM


Hibás túlnyomásos dugó a radiátoron. Hűtőrendszer eltömődött. Laza vagy kopott ventilátorszíj.

Motor üzemi hőmérséklete alacsony Alacsony motorolajnyomás

Motor olajfogyasztása túl magas

Üzemanyag-fogyasztás túl magas

Hőmérséklet-jeladó vagy -mérő működési hibája. A borításon lévő rácsok eltömődtek. Termosztát működési hibája. Hőmérséklet-érzékelő vagy műszerhiba. Alacsony olajszint. Nem megfelelő olajminőség vagy viszkozitás. Az olajszivattyú meghibásodott. Az olajnyomás-érzékelő meghibásodott. Nem megfelelő olajminőség vagy viszkozitás. Turbótöltő működési hibája. Külső olajszivárgás. Motorolajszint túl magas. A szelepvezetékek vagy tömítések kopottak. Porbeszívás. Turbótöltő működési hibája. Motor túl van terhelve. Légszűrő eltömődött. Nem megfelelő üzemanyag.

A motor fehér füstöt bocsát ki

Előmelegítő rendszer hibája. Turbótöltő működési hibája. Adagoló működési hibája.

Tisztítsa meg. Cserélje ki a termosztáto(ka)t. Konzultáljon a hivatalos márkakereskedővel. Töltse fel az olajat szükség szerint. Engedje le és cserélje le az olajat megfelelőre. Konzultáljon a hivatalos márkakereskedővel. Konzultáljon a hivatalos márkakereskedővel. Engedje le és cserélje le az olajat megfelelőre. Konzultáljon a hivatalos márkakereskedővel. Konzultáljon a hivatalos márkakereskedővel. Csökkentse az olajszintet, amint szükséges. Konzultáljon a hivatalos márkakereskedővel. Ellenőrizze a levegőbeszívó rendszert, a szűrőt és elosztókat. Konzultáljon a hivatalos márkakereskedővel. Kapcsoljon alacsonyabb fokozatba, csökkentse a vontatási terhet. Tisztítsa ki a légszűrőt. Használjon megfelelő minőségű üzemanyagot. Konzultáljon a hivatalos márkakereskedővel. Konzultáljon a hivatalos márkakereskedővel. Lásd a munkagép kezelési útmutatóját. Konzultáljon a hivatalos márkakereskedővel. Ellenőrizze és állítsa be, vagy vegye fel a kapcsolatot egy jogosított márkakereskedővel. Konzultáljon a hivatalos márkakereskedővel. Használjon megfelelő minőségű üzemanyagot. Ellenőrizze az előmelegítő rendszert. Konzultáljon a hivatalos márkakereskedővel. Konzultáljon a hivatalos márkakereskedővel.

10

A motor fehér füstöt bocsát ki

Helytelen motorszelephézag. Adagoló működési hibája. Helytelen munkagép-beállítás. Adagoló működési hibája. Levegőszivárgás a szívó- vagy kipufogóelosztóban. Motor előgyújtása elállítódott. Nem megfelelő üzemanyag.

Kapcsoljon alacsonyabb fokozatba, csökkentse a vontatási terhet. Cserélje ki a dugót. Konzultáljon a hivatalos márkakereskedővel. Ellenőrizze a szíj feszességét, és cserélje ki, ha elkopott. Konzultáljon a hivatalos márkakereskedővel.

3

Hibás termosztát(ok). Szennyezett vagy eltömődött hűtőradiátorbordák. Motor túl van terhelve.

4

Ellenőrizze, hogy vannak-e szivárgások a hűtőrendszerben. Konzultáljon a hivatalos márkakereskedővel. Tisztítsa meg.

5

Alacsony hűtőközeg szint.

6

A motor túlmelegszik

7

JAVÍTÁSI TENNIVALÓ

8

LEHETSÉGES OK

9

PROBLÉMA

2

1

HIBAELHÁRÍTÁS

7-7

307.U.0410.hu.6.02-AGROPLUS 310-7-7 7-7

3/18/2010 9:34:07 PM


HIBAELHÁRÍTÁS

1

7.5 - SEBESSÉGVÁLTÓ HIBAELHÁRÍTÁSA Ebben a fejezetben a traktor sebességváltójával kapcsolatos lehetséges hibákat, azok okait és a probléma megoldását szolgáló tennivalókat ismertetjük.

Táblázat8

2 3

PROBLÉMA

LEHETSÉGES OK

JAVÍTÁSI TENNIVALÓ

A sebességváltó üzemi hőmérséklete túl magas

Olajszint túl magas. A sebességváltó olajhűtője eltömődött vagy piszkos (ahol alkalmazható). Nem megfelelő olajminőség vagy viszkozitás. Alacsony olajszint.

Ellenőrizze az olajszintet. Tisztítsa meg.

Zajos sebességváltó

Nem megfelelő olajminőség vagy viszkozitás. Kopott csapágyak vagy törött alkatrészek. A kuplung nem kapcsolódik szét teljesen. A külső vezérlőrudazat rosszul van beállítva, vagy kopott.

Nehézség a fokozatok kapcsolásában

4 5

A traktor nem mozdul

Kuplungpedállal nehezen szabályozható a működés

6 Sebességváltó kiugrik a fokozatból, vagy nem lehet bekapcsolni a fokozatba

7 8

Alacsony olajnyomás a szolgáltatásokhoz és a sebességváltó olajozásához Irányváltó kuplung kapcsolása hirtelen és túlmodulált A kuplung csikorog a bekapcsoláskor

9 Az automatikus (Powershift) sebességváltások durvák, rángatóak, vagy a traktor leáll

A fokozatválasztó villák vagy a szinkronizáló elemek kopottak. Levegős a kuplungvezérlő rendszer. Ellenőrizze, hogy valamennyi kezelőszerv helyesen van-e beállítva.. A hibakód jelzi a hiba eredetét (az elektronikusan vezérelt sebességváltós változatoknál). A sebességváltó tengelykapcsolók feltöltési ideje rosszul van beállítva (a hidraulikus irányváltós változatoknál). A vezérlőmechanizmus hibás működése. Kopott szinkronizáló elemek/csatlakozók. A sebességváltó rudazat helytelenül van beállítva. A külső vezérlőrudazat rosszul van beállítva, vagy kopott. A fokozatválasztó villák vagy a szinkronizáló elemek kopottak. Kopott csapágyak. Eltömődött a sebességváltó olajszűrője. Nem megfelelő olajminőség vagy viszkozitás. Az olajszivattyú működésképtelen/hibás. A kuplung kapcsolódását be kell állítani.

Engedje le és cserélje le az olajat megfelelőre. Ellenőrizze az olajszintet, és ha szükséges, töltsön utána olajat. Engedje le és cserélje le az olajat megfelelőre. Konzultáljon a hivatalos márkakereskedővel. Konzultáljon a hivatalos márkakereskedővel. Állítsa be a rudazatot, cserélje ki a kopott alkatrészeket, vagy keressen fel egy jogosított márkakereskedőt. Konzultáljon a hivatalos márkakereskedővel. Konzultáljon a hivatalos márkakereskedővel. Konzultáljon a hivatalos márkakereskedővel. Konzultáljon a hivatalos márkakereskedővel. Konzultáljon a hivatalos márkakereskedővel.

Konzultáljon a hivatalos márkakereskedővel. Konzultáljon a hivatalos márkakereskedővel.

Állítsa be a rudazatot, cserélje ki a kopott alkatrészeket, vagy keressen fel egy jogosított márkakereskedőt. Konzultáljon a hivatalos márkakereskedővel. Konzultáljon a hivatalos márkakereskedővel. Cserélje ki a szűrőt. Engedje le és cserélje le az olajat megfelelőre. Konzultáljon a hivatalos márkakereskedővel. Konzultáljon a hivatalos márkakereskedővel.

Korlátozott csikorgás a fémes kerámia kuplun- gtárcsa normális hangjának tekinthető. Hirtelen, éles csikorgó zaj. Konzultáljon a hivatalos márkakereskedővel. A Powershift sebességváltót be kell állítani. Konzultáljon a hivatalos márkakereskedővel.

10 7-8

307.U.0410.hu.6.02-AGROPLUS 310-7-8 7-8

3/18/2010 9:34:07 PM


1

HIBAELHÁRÍTÁS 7.6 - ELÜLSŐ ÉS HÁTSÓ TLT HIBAKERESÉSE Ebben a fejezetben a traktor elülső és hátsó TLT-jével kapcsolatos lehetséges hibákat, azok okait és a probléma megoldását szolgáló tennivalókat ismertetjük.

LEHETSÉGES OK

JAVÍTÁSI TENNIVALÓ

A kuplung csúszik

Ellenőrizze a kuplungot kapcsoló eszközt.

A kuplung nem kapcsolódik szét.

A kuplungtárcsák lehetséges kopása. A TLT nem áll le, amikor lekapcsolják.

A kuplungot kapcsoló eszköz nagyjavítása. Konzultáljon a hivatalos márkakereskedővel. A kuplungszerelvény nagyjavítása. A kuplungot kapcsoló eszköz nagyjavítása. Konzultáljon a hivatalos márkakereskedővel. A TLT-fékberendezés nagyjavítása. Konzultáljon a hivatalos márkakereskedővel. A kuplungot kapcsoló eszköz nagyjavítása. Konzultáljon a hivatalos márkakereskedővel. A kuplungszerelvény nagyjavítása.

Ellenőrizze a kuplungot kapcsoló eszközt.

10

9

8

7

6

5

A dugattyú beragadt a házban, vagy a dugattyú teljes löketet végez.

4

PROBLÉMA

3

2

Táblázat9

7-9

307.U.0410.hu.6.02-AGROPLUS 310-7-9 7-9

3/18/2010 9:34:07 PM


HIBAELHÁRÍTÁS

1

7.7 - ELSŐKERÉK-MEGHAJTÁS HIBAKERESÉSE Ebben a fejezetben a traktor elsőkerék-meghajtásával kapcsolatos lehetséges hibákat, azok okait és a probléma megoldását szolgáló tennivalókat ismertetjük.

Táblázat10

2

PROBLÉMA

LEHETSÉGES OK

JAVÍTÁSI TENNIVALÓ

A kardáncsukló keresztcsapjainak túlzott kopása Gumiabroncs korai elkopása

Olajszivárgások.

Cserélje ki a hibás tömítéseket.

3

Helytelen gumiabroncsnyomás Kerékösszetartás. Gördülési vagy mechanikus arány. Keréklengés.

4

Ellenőrizze a gumiabroncsok nyomását. Konzultáljon a hivatalos márkakereskedővel. Konzultáljon a hivatalos márkakereskedővel. Ellenőrizze a kormánycsuklókat kopás szempontjából, és cserélje ki, ha szükséges. Konzultáljon a hivatalos márkakereskedővel. Az elsőkerék-meghajtás folyamatos használa- Kerülje az elsőkerék-meghajtás használatát, ta országúti szállítás alatt. amikor lehetséges.

5 6 7 8 9 10 7-10

307.U.0410.hu.6.02-AGROPLUS 310-7-10 7-10

3/18/2010 9:34:07 PM


1

HIBAELHÁRÍTÁS 7.8 - FÉKEK HIBAELHÁRÍTÁSA Ebben a fejezetben a traktor fékeivel kapcsolatos lehetséges hibákat, azok okait és a probléma megoldását szolgáló tennivalókat ismertetjük.

LEHETSÉGES OK

JAVÍTÁSI TENNIVALÓ

Fékpedál úthossza túl nagy

Szivárgás a féklégtelenítő szelepből. Olajszivárgás a csövekből. Féktárcsák kopottak. Levegős a rendszer.

Konzultáljon a hivatalos márkakereskedővel. Konzultáljon a hivatalos márkakereskedővel. Konzultáljon a hivatalos márkakereskedővel. Légtelenítse a rendszert. Konzultáljon a hivatalos márkakereskedővel. Konzultáljon a hivatalos márkakereskedővel. Tisztítsa meg vagy cserélje ki a levegőszelepet. Konzultáljon a hivatalos márkakereskedővel. Konzultáljon a hivatalos márkakereskedővel. Konzultáljon a hivatalos márkakereskedővel.

Fékmunkahenger-tömítés hibás. Sebességváltó levegőszelepe eltömődött.

10

9

8

7

6

5

A fékpedál lemegy

Szivárgás a vezérlőrendszerben. Szivárgás a szivattyúvezérlő rendszerben.

4

PROBLÉMA

3

2

Táblázat11

7-11

307.U.0410.hu.6.02-AGROPLUS 310-7-11 7-11

3/18/2010 9:34:07 PM


HIBAELHÁRÍTÁS

1

7.9 - EMELŐ HIBAELHÁRÍTÁSA Ebben a fejezetben a traktor emelőjével kapcsolatos lehetséges hibákat, azok okait és a probléma megoldását szolgáló tennivalókat ismertetjük.

Táblázat12

2

PROBLÉMA

LEHETSÉGES OK

Az emelő nem mozog a vezérlőkar mozgatásakor

Nincs olajáram/nyomás a hidraulikakörökben. A kapcsoló helytelen használata.

3 4

Az emelő külső vezérlése nem működik

Az emelő nem emelkedik fel teljesen, vagy lassan emelkedik

5

Az emelő lassan süllyed. Az emelő lassan reagál a terhelésváltozásokra az erőszabályozós üzemmódban

6 Az emelő reagálása túl érzékeny az erőszabályozós üzemmódban A munkagép nem éri el a kívánt munkamélységet.

7

A traktor parkolása és a motor leállítása után az emelő túl gyorsan süllyed

JAVÍTÁSI TENNIVALÓ

Konzultáljon a hivatalos márkakereskedővel. Tekintse át az emelő használatára vonatkozó eljárást. A hibakód jelzi a hiba eredetét (az elektronikus Konzultáljon a hivatalos márkakereskedővel. emelős változatoknál). Az emelési magasságot határoló kapcsoló Állítsa be az emelési magasságot határoló helytelen beállítása. kapcsolót. Hiba az emelési helyzetet érzékelő áramkör- Konzultáljon a hivatalos márkakereskedővel. ben. A külső vezérlő kapcsoló(k) meghibásodtak Konzultáljon a hivatalos márkakereskedővel. (az elektronikus emelős változatoknál). A kapcsolórudazat rosszul van beállítva vagy Konzultáljon a hivatalos márkakereskedővel. meghibásodott. Az emelési magasságot határoló kapcsoló Állítsa be az emelési magasságot határoló helytelen beállítása. kapcsolót. Túlzott terhelés az emelőn. Csökkentse a terhelést. A süllyesztési sebesség kapcsolójának helyte- Állítsa be a süllyesztési sebesség kapcsolóját. len beállítása. A helyzet/erő szabályozás vezérlése helyteÁllítsa be helyzet/erő szabályozás vezérlését. lenül van beállítva. A süllyesztési sebesség túl lassú. Állítsa be a süllyesztési sebesség kapcsolóját. A munkagép nincs beállítva helyesen. Konzultáljon a hivatalos márkakereskedővel. A helyzet/erő szabályozás vezérlése helyteÁllítsa be helyzet/erő szabályozás vezérlését. lenül van beállítva. Az emelőrudak túl rövidek. Állítsa be az emelőrudakat. A munkagép nem hatol be a talajba. Lásd a munkagép kezelési útmutatóját. Belső szivárgás az áramkörben. Konzultáljon a hivatalos márkakereskedővel.

8 9 10 7-12

307.U.0410.hu.6.02-AGROPLUS 310-7-12 7-12

3/18/2010 9:34:07 PM


1

HIBAELHÁRÍTÁS 7.10 - HIDRAULIKARENDSZER HIBAKERESÉSE Ebben a fejezetben a traktor hidraulikarendszerével kapcsolatos lehetséges hibákat, azok okait és a probléma megoldását szolgáló tennivalókat ismertetjük.

LEHETSÉGES OK

JAVÍTÁSI TENNIVALÓ

A hidraulikarendszer nem működik

A hibakód jelzi a hiba eredetét. Hidraulika-olajszint nagyon alacsony. Eltömődött hidraulikus szűrő(k).

Konzultáljon a hivatalos márkakereskedővel. Töltse fel az olajat szükség szerint. Tisztítsa, és ha szükséges, cserélje ki az olajszűrő(ke)t. Konzultáljon a hivatalos márkakereskedővel. Ellenőrizze és állítsa be az olajszintet, amint szükséges. Tisztítsa meg. Ellenőrizze a vezérlőkarok helyzetét.

A hidraulikaolaj túlmelegszik

Belső szivárgás. Nem megfelelő hidraulika-olajszint.

Konzultáljon a hivatalos márkakereskedővel. Konzultáljon a hivatalos márkakereskedővel.

10

9

8

7

6

5

Hidraulika-olajhűtő eltömődött. Kihelyezett szelep aktiválva, nincs üres helyzetben. A hidraulikus terhelés nem alkalmas a traktorhoz. Nagynyomású belső átfújás.

4

PROBLÉMA

3

2

Táblázat13

7-13

307.U.0410.hu.6.02-AGROPLUS 310-7-13 7-13

3/18/2010 9:34:08 PM


HIBAELHÁRÍTÁS

1

7.11 - HIDRAULIKUS ÚTSZELEPEK HIBAELHÁRÍTÁSA Ebben a fejezetben a traktor hidraulikus útszelepeivel kapcsolatos lehetséges hibákat, azok okait és a probléma megoldását szolgáló tennivalókat ismertetjük.

Táblázat14

2 3

PROBLÉMA

LEHETSÉGES OK

JAVÍTÁSI TENNIVALÓ

A kiegészítő útszelep lekapcsolása túl hamar bekövetkezik

Túl magas a csatlakoztatott munkagépekhez szállított olaj nyomása. A lezárási idő rosszul van beállítva. Az útszelep mechanikus hibája. Az áramlásszabályozó helytelen beállítása (ahol alkalmazható). A tömlők helytelenül vannak csatlakoztatva. A teher nagyobb, mint a rendszer teherbírása.

Konzultáljon a hivatalos márkakereskedővel.

A kihelyezett szeleppel vezérelt munkagép hengere túl lassan működik

4 5

A kihelyezett szeleppel vezérelt munkahenger mozgása túl gyors vagy túl lassú A távvezérelt munkahenger mozgási iránya megfordult A tömlők nem illeszkednek A hidraulikus útszelep karja nem old ki

Állítsa be az időt helyesen. Konzultáljon a hivatalos márkakereskedővel. Állítsa be az áramlásszabályozót.

A tömlők helytelen felszerelése.

Csatlakoztassa a tömlőket helyesen. Csökkentse a terhelést, vagy használjon a kapacitásnak megfelelő munkahengert (kérdezzen egy jogosított márkakereskedőt). Állítsa be az összekötő rudakat, vagy kérdezzen meg egy jogosított márkakereskedőt. Állítsa be az áramlási sebességet (ha lehetséges). Cserélje fel a tömlők szerelvényeit.

Helytelen tömlődugasz-szerelvények felszerelése. A karmechanizmus elromlott.

Cserélje ki a szerelvényeket ISO szabványosra. Konzultáljon a hivatalos márkakereskedővel.

A kiegészítő útszelepek vezérlőkarjának korlátozott mozgása. Helytelen áramlási sebesség.

6 7 8 9 10 7-14

307.U.0410.hu.6.02-AGROPLUS 310-7-14 7-14

3/18/2010 9:34:08 PM


1

HIBAELHÁRÍTÁS 7.12 - KABIN HIBAELHÁRÍTÁSA Ebben a fejezetben a traktor kabinjával kapcsolatos lehetséges hibákat, azok okait és a probléma megoldását szolgáló tennivalókat ismertetjük.

JAVÍTÁSI TENNIVALÓ

Por jut be a kabinba

Elégtelen tömítés a szűrőbetét (vagy betétek) körül. A szűrő hibás vagy hiányzik. Eltömődött szűrő(k). A tömítések sérültek az ajtó, ablakok vagy a nyitható tető kerületén. Túl sok légveszteség. A ventilátor légárama túl gyenge. Eltömődött szűrő(k). A párologtató vagy a fűtőegység eltömődött. Fűtés bekapcsolva. A hajtószíj csúszik, kopott vagy sérült.

Ellenőrizze a tömítések állapotát.

Alacsony nyomóáram A légkondicionáló nem állít elő hideg levegőt.

3

Küszöbölje ki a levegőszivárgásokat. Konzultáljon a hivatalos márkakereskedővel. Tisztítsa meg vagy cserélje ki a szűrőket. Konzultáljon a hivatalos márkakereskedővel. Ellenőrizze a fűtéskapcsolókat. Ellenőrizze a hajtószíj állapotát. Konzultáljon a hivatalos márkakereskedővel. Konzultáljon a hivatalos márkakereskedővel. Tisztítsa meg a kondenzátort. Konzultáljon a hivatalos márkakereskedővel. Konzultáljon a hivatalos márkakereskedővel. Cserélje ki a biztosítékot. Cserélje ki a biztosítékot.

10

9

8

7

6

A fűtés nem működik Az ülésfelfüggesztés nem működik A rádió nem működik

Alacsony hűtőközeg szint. Kondenzátor eltömődött. Kompresszor beszorult. A kapcsoló elromlott. Hibás biztosíték. Hibás biztosíték.

Cserélje ki a szűrőt. Tisztítsa meg vagy cserélje ki a szűrőket. Cserélje ki a tömítés(eke)t.

4

LEHETSÉGES OK

5

PROBLÉMA

2

Táblázat15

7-15

307.U.0410.hu.6.02-AGROPLUS 310-7-15 7-15

3/18/2010 9:34:08 PM


HIBAELHÁRÍTÁS

1

7.13 - ELEKTROMOS RENDSZER HIBAKERESÉSE Ebben a fejezetben a traktor elektromos rendszerével kapcsolatos lehetséges hibákat, azok okait és a probléma megoldását szolgáló tennivalókat ismertetjük.

Táblázat16

2

LEHETSÉGES OK

JAVÍTÁSI TENNIVALÓ

Lassú beindulási sebesség - a motor meghajtása túl lassú

Az akkumulátorpólusok csatlakozása korrodált vagy laza. Alacsony akkumulátorfeszültség. Nem megfelelő motorolaj-viszkozitás.

Az indítómotor nem működik

Az akkumulátor vagy az indítómotor csatlakozásai korrodáltak vagy lazák. Az akkumulátor teljesen lemerült. Indítójel-kapcsoló (vagy kapcsolók) leoldott(ak). Hibás biztosíték. Vezérlőkarok rossz helyzetben

A generátor figyelmeztető lámpa világít, amikor a motor jár

Alacsony alapjárati fordulatszám. Szakadt vagy laza hajtószíj. Generátor működési hibája.

Az akkumulátor nem veszi fel a töltést.

Generátor működési hibája.

Tisztítsa meg és húzza meg a csatlakozásokat. Konzultáljon a hivatalos márkakereskedővel. Használjon a környezeti hőmérséklethez megfelelő viszkozitású olajat. Tisztítsa meg és húzza meg a csatlakozásokat. Töltse fel vagy cserélje ki az akkumulátort. Futtassa le újra az indítási eljárást. Konzultáljon a hivatalos márkakereskedővel. Cserélje ki a biztosítékot. Futtassa le újra az indítási eljárást. Konzultáljon a hivatalos márkakereskedővel. Növelje a motor alapjárati fordulatszámát. Ellenőrizze, vagy cserélje a szíjat. Vizsgáltassa át a generátort, egy jogosított márkakereskedővel. Vizsgáltassa át a generátort, egy jogosított márkakereskedővel. Tisztítsa meg és húzza meg a csatlakozásokat. Ellenőrizze a hajtószíjat. Cserélje ki a szíjat, ha szükséges. Konzultáljon a hivatalos márkakereskedővel. Cserélje ki a biztosítékot.

3

PROBLÉMA

4 5

Laza vagy korrodált akkumulátorcsatlakozók.

6

Laza vagy kopott hajtószíj.

7

A világítási rendszer nem működik, miközben az elektromos rendszer többi része igen. Az egész elektromos rendszer nem működik

Ventilátor elromlott

Akkumulátor működési hibája. Hibás biztosíték. Az akkumulátorpólusok csatlakozása korrodált vagy laza. Akkumulátorleválasztó kapcsoló szétkapcsolt. Az akkumulátor szulfátos vagy elhasználódott. Hibás biztosíték. A ventilátor nem működik.

8

Tisztítsa meg és húzza meg a csatlakozásokat. Aktiválja újra a kapcsolót. Ellenőrizze az elektrolitszintet és a fajsúlyt. Cserélje ki a biztosítékot. Ellenőrizze az ventilátor összes biztosítékát. Konzultáljon a hivatalos márkakereskedővel.

9 10 7-16

307.U.0410.hu.6.02-AGROPLUS 310-7-16 7-16

3/18/2010 9:34:08 PM


1

HIBAELHÁRÍTÁS 7.14 - TRAKTOR HIBAELHÁRÍTÁSA Ebben a fejezetben a traktorral kapcsolatos lehetséges hibákat, azok okait és a probléma megoldását szolgáló tennivalókat ismertetjük.

PROBLÉMA

LEHETSÉGES OK

JAVÍTÁSI TENNIVALÓ

A traktor leng vagy rángat

Helytelen mennyiségű víz a gumiabroncsokban (ha van). Lehetséges, hogy ovális az abroncs

Ellenőrizze a szintet. Konzultáljon a hivatalos márkakereskedővel. Ellenőrizze a gumiabroncs központosságát. Konzultáljon a hivatalos márkakereskedővel. Ellenőrizze a súlyelosztást. Konzultáljon a hivatalos márkakereskedővel.

10

9

8

7

6

5

4

Helytelen súlyelosztás a traktoron.

3

2

Táblázat17

7-17

307.U.0410.hu.6.02-AGROPLUS 310-7-17 7-17

3/18/2010 9:34:08 PM


HIBAELHÁRÍTÁS

1

7.15 - SEBESSÉGVÁLTÓ ÉS HIDRAULIKUS IRÁNYVÁLTÓ RIASZTÁSOK VIGYÁZAT

2

Ha riasztási üzenet jelenik meg a kijelzőn, állítsa le a traktort, és vegye fel a kapcsolatot a helyi márkakereskedőjével vagy egy helyi jogosított szakműhellyel. FONTOS: Az alább felsorolt riasztások némelyike lehet, hogy nem jelenik meg a kijelzőn, minthogy azok nincsenek engedélyezve az Ön traktorának berendezéséhez.

3 7.15.1 - Riasztások kijelzése A traktorriasztások jelzése az alábbiak szerint történik:

4

egy betű és egy szám jelenik meg a műszerfal jobb oldalán lévő kijelzőn;

egy riasztásra figyelmeztető jelzőfény kigyullad a műszerfalon;

egy berregő megszólal.

A kijelzett betű azt mutatja, hogy melyik elektronikus egységben keletkezett a riasztás.

5

6

A kijelzőn (1) megjelenő betű ❍

T: Sebességváltó traktorokhoz)

I: Műszer (műszerfal)

1

(csak

hidraulikus

irányváltóval

2

felszerelt

Riasztási szám (2)

Ábra355

A világító figyelmeztető jelzőfény típusa a riasztás súlyosságát jelzi:

7

Nagyon súlyos riasztás (1)

1

2

A berregő folyamatosan szól. Közepes súlyosságú riasztás (2)

STOP

A berregő szakaszosan szól.

8

FONTOS: A csekély súlyosságú riasztások kijelzése nem történik figyelmeztető jelzőfény vagy berregő kíséretében; helyette az ilyen riasztást egy betű és egy szám jelzi a kijelzőn.

Ábra356

9

Az alábbi táblázatban felsoroljuk a vezérlőegységek által jelzett valamennyi lehetséges riasztást és a hozzájuk tartozó kódokat.

10 7-18

307.U.0410.hu.6.02-AGROPLUS 310-7-18 7-18

3/18/2010 9:34:08 PM


Magas Alacsony Közepes Közepes Közepes Közepes Közepes Közepes Közepes Közepes Közepes Közepes Magas Magas Magas Magas Közepes Magas Magas Magas Magas Magas Magas Magas Magas Magas Magas Magas Magas Közepes Közepes

3

Üzembe helyezés befejezetlen A kuplung nincs kalibrálva Hőmérséklet-érzékelő szétkapcsolva vagy zárlata a 12 V-hoz Hőmérséklet-érzékelő zárlata testhez Ülésérzékelő szétkapcsolva vagy zárlata a GND-hez Ülésérzékelő zárlata 12 V-hoz Ülésérzékelő (jelszint érvénytelen) Keréksebesség-érzékelő szétkapcsolva Keréksebesség-érzékelő zárlata 12 V-hoz Irányváltó kimenetisebesség-érzékelő szétkapcsolva Irányváltó kimenetisebesség-érzékelő zárlata testhez vagy 12 V-hoz Kuplungpedál-potenciométer hiba Kuplungpedál-potenciométer szétkapcsolva vagy zárlata a testhez Kuplungpedál-potenciométer zárlata a +12 V-hoz 5 V érzékelő áramellátási hiba Kuplungpedál-potenciométer helytelen kalibrálási adaa Kuplungkomfort gomb hiba Proporcionális SV szétkapcsolva Proporcionális SV zárlata testhez ELŐRE meneti SV szétkapcsolva ELŐRE meneti SV zárlata testhez HÁTRA meneti SV szétkapcsolva HÁTRA meneti SV zárlata testhez Irányváltó kar hiba 12 V tápegység hiba Proporcionális SV zárlata +12 V-hoz ELŐRE meneti SV zárlata +12 V-hoz HÁTRA meneti SV zárlata +12 V-hoz EEPROM ellenőrző összeg hiba CAN időtúllépés üzenetet küldött a műszer CAN vagy TCU hálózati hiba

4

T9 T 10 T 12 T 13 T 15 T 16 T 17 T 47 T 48 T 50 T 51 T 64 T 65 T 66 T 67 T 70 T 73 T 76 T 77 T 79 T 80 T 82 T 83 T 85 T 93 T 94 T 95 T 96 T 99 T 101 T 102

5

PRIORITÁS

6

MEGHIBÁSODÁS

10

9

8

RIASZTÁSI KÓD

7

Táblázat18

2

1

HIBAELHÁRÍTÁS

7-19

307.U.0410.hu.6.02-AGROPLUS 310-7-19 7-19

3/18/2010 9:34:08 PM


HIBAELHÁRÍTÁS

1

7.16 - MŰSZERFAL RIASZTÁSOK VIGYÁZAT

2

Ha riasztási üzenet jelenik meg a kijelzőn, állítsa le a traktort, és vegye fel a kapcsolatot a helyi márkakereskedőjével vagy egy helyi jogosított szakműhellyel. FONTOS: Az alább felsorolt riasztások némelyike lehet, hogy nem jelenik meg a kijelzőn, minthogy azok nincsenek engedélyezve az Ön traktorának berendezéséhez.

3 7.16.1 - Riasztások kijelzése A traktorriasztások jelzése az alábbiak szerint történik:

4

egy betű és egy szám jelenik meg a műszerfal jobb oldalán lévő kijelzőn;

egy riasztásra figyelmeztető jelzőfény kigyullad a műszerfalon;

egy berregő megszólal.

A kijelzett betű azt mutatja, hogy melyik elektronikus egységben keletkezett a riasztás.

5

6

A kijelzőn (1) megjelenő betű ❍

T: Sebességváltó traktorokhoz)

I: Műszer (műszerfal)

1

(csak

hidraulikus

irányváltóval

2

felszerelt

Riasztási szám (2)

Ábra357

A világító figyelmeztető jelzőfény típusa a riasztás súlyosságát jelzi:

7

Nagyon súlyos riasztás (1)

1

2

A berregő folyamatosan szól. Közepes súlyosságú riasztás (2)

STOP

A berregő szakaszosan szól.

8

FONTOS: A csekély súlyosságú riasztások kijelzése nem történik figyelmeztető jelzőfény vagy berregő kíséretében; helyette az ilyen riasztást egy betű és egy szám jelzi a kijelzőn.

Ábra358

9

Az alábbi táblázatban felsoroljuk a vezérlőegységek által jelzett valamennyi lehetséges riasztást és a hozzájuk tartozó kódokat.

10 7-20

307.U.0410.hu.6.02-AGROPLUS 310-7-20 7-20

3/18/2010 9:34:08 PM


PRIORITÁS

I 18 I 19 I 20 I 21 I 22 I 23 I 24 I 25 I 26 I 32 I 33 I 34 I 35 I 36 I 37 I 38 I 39 I 40

Hőmérséklet-érzékelő zárlata testhez Hőmérséklet-érzékelő zárlata akkumulátorhoz Üzemanyagszint-érzékelő zárlata akkumulátorhoz 1. Fekvenciaérzékelő nincs csatlakoztatva 2. Fekvenciaérzékelő nincs csatlakoztatva 0. Teljesítménykimenet nincs csatlakoztatva 0. Teljesítménykimenet zárlata testhez 0. Teljesítménykimenet zárlata akkumulátorhoz 0. Teljesítménykimenet zárlata akkumulátorhoz, vagy szakadás 1. Teljesítménykimenet nincs csatlakoztatva 1. Teljesítménykimenet zárlata testhez 1. Teljesítménykimenet zárlata testhez 1. Teljesítménykimenet zárlata akkumulátorhoz, vagy szakadás Relézárlat (előmelegítési funkció) Relé meghibásodása Ülésérzékelő zárlata testhez (GND) Ülésérzékelő zárlata Vcc-hez Ülésérzékelő tartományon kívül

Alacsony Alacsony Alacsony Alacsony Alacsony Alacsony Alacsony Alacsony Alacsony Alacsony Alacsony Alacsony Alacsony Közepes Alacsony Közepes Közepes Közepes

3

MEGHIBÁSODÁS

10

9

8

7

6

5

RIASZTÁSI KÓD

4

Táblázat19

2

1

HIBAELHÁRÍTÁS

7-21

307.U.0410.hu.6.02-AGROPLUS 310-7-21 7-21

3/18/2010 9:34:08 PM


HIBAELHÁRÍTÁS

1 2 3 4 5 SZÁNDÉKOSAN ÜRESEN HAGYOTT OLDAL 6 7 8 9 10 7-22

307.U.0410.hu.6.02-AGROPLUS 310-7-22 7-22

3/18/2010 9:34:09 PM


1 2 3 4 5 10

9

8

7

6

8 - KEREKEK

307.U.0410.hu.6.02-AGROPLUS 310-8-1 8-1

3/18/2010 9:34:09 PM


KEREKEK

1

8.1 - BEVEZETÉS 8.1.1 - Általános tudnivalók a gumiabroncsokkal kapcsolatban

2

Alternatív gumiabroncsok Ha a traktor alternatív gumiabroncsokkal van felszerelve, ügyeljen a megengedhető terhelési és a sebességi előírásokra! Az alternatív gumiabroncsokra és a velük kapcsolatos típusengedélyre, terhelhetőségre, felfújási nyomásra, nyomtávra stb. vonatkozó információt mindig kérje a legközelebbi márkakereskedőtől a nagyon nagy számú különböző típusú gumiabroncsokra! FONTOS

3 4

A gumiabroncs-cserélési műveletek veszélyesek lehetnek, ezért azokat képesített szakszemélyzetnek kell végezni speciális berendezés használatával, a gumiabroncsok és a kerekek gyártója által közölt utasításoknak megfelelően. A helytelenül felszerelt gumiabroncsok és kerekek károsodást okozhatnak, és a gumiabroncs felrobbanását okozhatják súlyos sérülés vagy halál kockázatának következményével. Ne szereljen fel vagy ne használjon sérült gumiabroncsokat vagy kerekeket.

Helyes eljárás a gumiabroncs felszereléséhez

5

A gumiabroncsokat mindig az előre menet irányának megfelelően kell tájolni; a nyomtávot a peremhez hegesztett abroncsok esetében a keréknek balról jobbra és viszont fordításával lehet megváltoztatni, mindig biztosítva, hogy a gumiabroncs futófelületén lévő “V” ékek az előrehaladás irányába mutassanak, amint az ábrán látható.

6 Ábra359

FONTOS

7 8

A gumiabroncsok cseréjét csak szakképzett személyeknek engedje meg. A gumiabroncs meghibásodását rendszerint helytelen használat, helytelen felfújási nyomás, túlterhelés vagy a maximum megengedett sebesség túllépése eredményezi. Kövesse a gyártó utasításait, és ellenőrizze gyakran a felfújási nyomást. Ne végezzen semmilyen hegesztést az abroncson vagy a peremen a gumiabroncsok előzetes levétele nélkül: a hő az abroncs szétrobbanását okozhatja. Ne használjon gyúlékony anyagokat javítási műveleteknél. Ne végezzen gumiabroncs ellenőrzést, illetve ne ütögesse az abroncsot anélkül, hogy azt előzőleg leeresztené. FONTOS

9

Mindig ellenőrizze, hogy a gumiabroncs helyesen elhelyezkedett-e mindkét oldalon. Ha nem, engedje ki a levegőt teljesen, kenje meg a fészket a kerékabroncson, és fújja fel újra a gumiabroncsot. Ne növelje a nyomást a gumiabroncsnak a kerékabroncson elhelyezkedéséhez. Ezt megtenni rendkívül veszélyes, és súlyos vagy akár halálos sérüléshez vezethet.

A kormányzási szög beállítása

10

Az első kerekek cseréjénél minden alkalommal ellenőrizze a kormányzási szöget.

8-2

307.U.0410.hu.6.02-AGROPLUS 310-8-2 8-2

3/18/2010 9:34:09 PM


1

KEREKEK Ehhez kövesse az alábbi eljárást:

Rögzítse a traktort keréktuskók használatával.

Emelje meg a traktor elejét.

Forgassa a kormánykereket teljesen balra ütközésig, azután jobbra vagy fordítva, és fordítsa a hidat a maximum kilengési helyzetébe.

1

1 1

2

Húzza be a kéziféket.

1

1 Ábra360

3

Amikor az elülső híd a maximum kilengési helyzetében van, és a kerekek a maximum kormányzási szögre vannak forgatva, nem lehet ütközés a sárhányók és a motorháztető között.

4

Szükség esetén állítsa be a kormányzási szöget az állító csavarok (1) segítségével.

Felfújási nyomás

Tartsa a gumiabroncsokat az előírt nyomáson. A felfújási nyomást a gumiabroncsok által tartott teherrel és az üzemi körülményeknek megfelelően kell kiszámítani és beállítani (konzultáljon a gumiabroncs gyártójával a terhelésnyomás értékekről).

5

VESZÉLY

FONTOS

6

Soha ne fújja fel a gumiabroncsokat 2,5 bar nyomás fölé.

A gumiabroncsokon végzett bármilyen művelet végzésénél ne lépjen arra a területre, amelyen az abroncs és a perem kirepülhet robbanás esetén. Mindig használjon fém elválasztó rekeszeket vagy gumiabroncs-rögzítőket az abroncsokon és a peremen, mert bizonyos körülmények között az abroncs és a perem röppályája robbanás esetén váratlanul megváltozhat, SÚLYOS SÉRÜLÉS VAGY HALÁL VESZÉLYÉT OKOZVA.

7

FONTOS

Radiál gumiabroncs felfújási nyomása

8

FONTOS

9

A gumiabroncsnak a kerékabroncsban helyes elhelyezkedéséhez a felfújási nyomás soha ne legyen több, mint 2 bar (29 psi). Ha a gumiabroncs nem ül be helyesen a kerékabroncsba, engedje ki belőle a levegőt, és ismételje meg a műveletet. Nagyobb felfújási nyomás a gumiabroncs/kerékabroncs szétrobbanását okozhatja. A gumiabroncsok felfújásához javasoljuk valamennyi megfelelő védőeszköz használatát. FONTOS

10

Az ajánlott felfújási nyomás 80 százalékánál kisebb nyomásra felfújt gumiabroncs a használat alatt belsőleg károsodhat, és az optimális nyomásra felfújva szétrobbanhat, ami SÚLYOS SÉRÜLÉSI VESZÉLYT VAGY HALÁLT okozhat.

8-3

307.U.0410.hu.6.02-AGROPLUS 310-8-3 8-3

3/18/2010 9:34:09 PM


KEREKEK

1

FONTOS Mezőgazdasági földeken, maximális talajfogást igénylő körülmények között végzett munkánál a hátsó kerekek felfújási nyomását csökkenteni lehet. A gumiabroncsok nyomásának csökkentése előtt ellenőrizze a gyártó által előírt minimum nyomást.

2

Gumiabroncsok a nem hajtó első kerekeken: 2,3 bar; Gumiabroncsok a hajtó első kerekeken: 1,4 bar; Hátsó gumiabroncsok: 1,6 bar.

3

Szokásos gumiabroncs-felfújási nyomás Gumiabroncsok a nem hajtó első kerekeken: 3,0 bar; 16” - 30” gumiabroncsok: 2,0 bar; 32” - 48” gumiabroncsok: 2,2 bar.

4

FONTOS Ha a traktor ilyenfajta gumiabroncsokkal van felszerelve, akkor a nyomást gyakrabban kell ellenőrizni és helyreállítani, mint a karbantartási táblázatban megadott érték.

5

8.1.2 - Gumidefektek Ezt a traktort két különböző típusú gumiabronccsal lehet felszerelni:

6

Radiál gumiabroncsok (amelyeket a gumiabroncs referencia jelölésében “R” betű azonosít). Ezek a gumiabroncsok tömlő nélküliek lehetnek (“Tubeless” jelöléssel).

Valamennyi hagyományos gumiabroncsnak van belső tömlője.

Ha a gumiabroncs részlegesen leengedett, állítsa le a traktort azonnal, hacsak nem városi úton vezet, amely esetben álljon le a legközelebbi félreállási lehetőségnél, mielőtt megkezdi a gumiabroncs-javítási műveletet. VESZÉLY

7

Ne próbáljon tovább menni teljesen leengedett gumiabronccsal. Ez a művelet a gumiabroncs javíthatatlan károsodását okozza, és a traktor feletti uralom elvesztését eredményezheti. A végső döntést arról, hogy a gumiabroncs javítható-e vagy cserélni kell, egy kellően szakképzett gumiabroncs-szakembernek kell meghozni.

8

FONTOS: Minden gumiabroncs-javítási műveletet csak speciális műhelyben, szakképzett személyzet végezhet.

9

Gondoskodjon arról, hogy valamennyi szükséges szerszám rendelkezésre álljon, mielőtt leveszi a traktor kerekét; Kövesse az alábbi utasításokat a biztonságos művelethez:

10

Állítsa le a traktort stabil és vízszintes talajon, forgalomtól mentes területen, azután ékelje ki a kerekeket, és kapcsolja be a rögzítőféket.

Helyezzen emelőt a traktor alá, szilárd fatuskót rakva az emelő és a talaj közé.

Működtesse az emelőt, és emelje fel a traktort eléggé ahhoz, hogy levegye a terhelést a leszerelendő kerékről; teljesen hajtsa ki a tőcsavarokat, és vegye le a kereket.

8-4

307.U.0410.hu.6.02-AGROPLUS 310-8-4 8-4

3/18/2010 9:34:10 PM


1

KEREKEK FONTOS:

10

9

8

7

6

5

4

3

2

Soha ne hagyja a traktort felügyelet nélkül levett kerékkel. Ne engedjen illetéktelen személyeket a traktor közelébe.

8-5

307.U.0410.hu.6.02-AGROPLUS 310-8-5 8-5

3/18/2010 9:34:10 PM


KEREKEK

1

8.2 - GUMIABRONCS-KOMBINÁCIÓK 8.2.1 - Megengedhető gumiabroncs-kombinációk

2

4 kerék hajtású traktorokhoz Táblázat20 AZONOSÍTÁS

3

1 2 3

4

4 5 6

5

7 8

6

9 10

ELÜLSŐ

60

80

90

100

ALAPNYOMTÁV

SZÉLESSÉG (1)

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1560 1502 1560 1502 1560 1602 1566 1492 1566 1502 1560 1502 1500 1498 1460 1400 1666 1602 1566 1502

1965 2005 1935 1941 1999 2180 1901 1865 1901 2005 1959 2005 1835 1937 1800 1808 2065 2180 1850 1931

HÁTSÓ 405/70 R 20” 480/70 R 30” 360/70 R 20” 420/70 R 30” 420/70 R 20” 540/65 R 28” 320/70 R 24” 13.6 R 36” 320/70 R 24” 480/70 R 30” 380/70 R 20” 480/70 R 30” 320/70 R 20” 420/70 R 28” 320/85 R 20” 380/85 R 30” 380/70 R 20” 540/65 R 30” 11.2 R 24” 16.9 R 30”

Minden egyes piac számára csak a homologizált gumiabroncs-kombinációk kaphatók.

7

(1) - Ez a szélesség a standard nyomtávval számított értékre vonatkozik. Az érték változhat a gumiabroncs gyártmányától és a felfújási nyomásától függően. Azonosító: Az első oszlopban lévő 1, 2, 3 stb. számok a következő oldalakon lévő táblázatokra utalnak. FONTOS:

8

Városi utakra a törvény előírja, hogy a traktor maximális szélessége nem lehet nagyobb, mint X + 800. (Az X távolság a traktor oldallámpáinak helyzetére vonatkozik). FONTOS

9

Csak az elülső és hátsó kerekek közötti áttételi viszonynak megfelelő, engedélyezett gumiabroncs-kombinációkat használjon. Nem engedélyezett gumiabroncs-kombinációk használata a gumiabroncs gyors kopásához vezethet. A helytelen gumiabroncs-kombinációk által okozott túlterhelés a tengelyeket és az áttételeket is károsíthatja.

10 8-6

307.U.0410.hu.6.02-AGROPLUS 310-8-6 8-6

3/18/2010 9:34:10 PM


1

KEREKEK 2 kerék hajtású traktorokhoz

ELÜLSŐ

90

ALAPNYOMTÁV

SZÉLESSÉG (1)

X

1347 1394 1347 1502

1570 1767 1570 2005

HÁTSÓ

X

10

9

8

7

6

5

4

3

7.50 - 18” 480/70 R 30” 7.50 - 18” 340/85 R 36” (13.6 R 36”)

2

Táblázat21

8-7

307.U.0410.hu.6.02-AGROPLUS 310-8-7 8-7

3/18/2010 9:34:10 PM


KEREKEK

1

8.3 - NYOMTÁVSZÁMÍTÁS 8.3.1 - Minimum nyomtáv

2

Hátsó nyomtáv A gumiabroncsok szélességétől függően előfordulhat, hogy nem lehet az itt felsorolt összes nyomtávot használni, mert a gumiabroncsok ütközhetnek a sárhányókkal. Válasszon olyan nyomtávot, ami elegendő hézagot biztosít a sárhányó és a gumiabroncs között.

Elülső nyomtáv

3

Amikor a minimum nyomtávbeállítást használja, és a traktor széles gumiabroncsokkal van felszerelve, akkor a kormányzási szög nagyon korlátozott lesz. Ellenőrizze, hogy elegendő-e a hézag a motorburkolat és a sárhányók között. Ennek elvégzéséhez emelje meg a traktort, azután emelje és süllyessze a kormányzott elülső kereket; lendítse ki a hidat, és ellenőrizze, hogy nincs-e összeütközés.

4

Elülsőhíd-nyomtáv (kerekek nélkül) ●

4WD traktorokon: 1500 mm

2WD traktorokhoz: 1387 mm

5 X

6

Ábra361

Hátsóhíd-nyomtáv (kerekek nélkül)

7

A hátsó híd szélessége a kabinos traktorokon 920 mm

A hátsó híd szélessége a platós traktorokon 940 mm

8

X

Ábra362

9

8.3.2 - Nyomtávbeállítás A nyomtáv megváltoztatása

10

A nyomtáv szabályozható, hogy a traktor alkalmas lehessen különféle kapásnövények sortávolságához vagy különféle munkagépek használatára, pl. eke stb. A traktor kapható fix nyomtávú kerekekkel vagy állítható nyomtávú kerekekkel. A felszerelt gumiabroncsok típusától függően, választani lehet a kapható 8 féle nyomtáv-kombinációból 8-8

307.U.0410.hu.6.02-AGROPLUS 310-8-8 8-8

3/18/2010 9:34:10 PM


Az irányjelzőkkel, a helyzetjelző lámpákkal, a hátsó oldallámpákkal és a felső fényszórókkal megvilágított terület külső széle és a gumiabroncsok külső széle közötti távolság nem lehet nagyobb, mint 400 mm; ez egy nemzetközileg érvényes szabály.

1

KEREKEK

A nyomtáv bármely állítása vagy a kerekek cseréje után, mindig húzza meg az anyákat és csavarokat az alábbi meghúzási nyomatékokkal: 2WD Első kerekek ❍

4WD Első kerekek ❍

3

M20x1.5x25 csavarok - 56 kgm (550 Nm)

M20x1.5x25 csavarok - 56 kgm (550 Nm)

Hátsó kerekek ❍

Anya M20x1,5 - 56 kgm (550 Nm)

Minden 50 üzemóra után az első és a hátsó kerekek valamennyi csavarját és anyáját újból meg kell húzni a fent előírt nyomatékokkal.

4

2

A jármű regisztrálási dokumentumában szereplő, a városi és vidéki közutakon való használatra vonatkozó maximum nyomtávokat be kell tartani.

Amikor sűrített levegővel dolgozik a gumiabroncsnak a kerékabroncsra helyezéséhez, mindig használjon kellő hosszúságú hosszabbító vezetéket, ami lehetővé teszi, hogy Ön a gumiabroncsok mellé álljon. Ezeket a műveleteket csak szakképzett személyzet végezheti.

5

A kerekek cseréje előtt gondoskodjon arról, hogy a traktor ne tudjon elmozdulni, és használjon alkalmas támasztékokat.

FONTOS

6

A kerekek cseréjéhez vagy karbantartási és javítási műveletek végzéséhez a traktor emelését és alátámasztását csak specifikus berendezéssel végezze.

Változtatható nyomtávok Ez a fajta beállítás csak akkor lehetséges, amikor olyan kerekek vannak felszerelve a traktoron, amelyek abroncsa a vájatba van csavarozva.

7

1. Fül 2. Abroncs 3. Fülszélesség

1

2

3

3

8

4. Tárcsa

4

9

Ábra363

A fül (1) az abroncs (2) középvonalához képest (és ezért a gumiabroncshoz képest) eltolva van az abroncshoz rögzítve. A fület úgy lehet szerelni, hogy érintkezzen az abronccsal (4) a két oldal bármelyikén, ami két nyomtávot tesz lehetővé.

Ez azt jelenti, hogy az abroncs (2) és a tárcsa (4) felszerelésének 4 lehetséges módja van. A keréktárcsa-szerelvényt ezután fel lehet tenni az agyra (vagy a hátsóhíd-tengelyre) a bemélyített oldalával befelé vagy kifelé, a kerék középvonala és a kerékagyon lévő abroncs érintkező felülete és a hídtengely pereme közötti távolság 8 különféle beállításának

10

További két nyomtávot lehet elérni, ha megfordítjuk az abroncs (2) helyzetét a tárcsához (1) képest.

8-9

307.U.0410.hu.6.02-AGROPLUS 310-8-9 8-9

3/18/2010 9:34:10 PM


KEREKEK

1

megvalósításához. Ezért 8 nyomtáv beállítására van lehetőség.

Lehetséges tárcsa/abroncs helyzetek elülső kerekekhez Az ábrán 8 különféle mód látható, amellyel az abroncs és a tárcsa felszerelhető a 8 elülső nyomtáv megvalósításához.

2 1

3

2

4

5

6

7

8

3 4 Ábra364

5

Abroncsvájat helyzet ábra hátsó kerekekhez Az ábrán 8 különféle mód látható, amellyel az abroncs és a tárcsa felszerelhető a 8 hátsó nyomtáv megvalósításához.

6

1

2

3

4

5

6

7

8

7 8

Ábra365 FONTOS Amikor szükség van a nyomtáv kibővítésére, kerülje a traktor túlterhelését.

9 10 8-10

307.U.0410.hu.6.02-AGROPLUS 310-8-10 8-10

3/18/2010 9:34:11 PM


1

KEREKEK Állítható abronccsal megvalósítható nyomtávok számítása Táblázat22

NYOMTÁV

1

ELÜLSŐ 405/70R20” 2

3

405/70R20” 480/70R30” Valamennyi méret milliméterben van megadva

HÁTSÓ 480/70R30”

4

5

6

7

8

1502

1598

1560 1700

1660 1800

1754 1902

2

1. KOMBINÁCIÓ

NYOMTÁV

1

ELÜLSŐ 360/70R20” 2

3

360/70R20” 420/70R30” Valamennyi méret milliméterben van megadva

HÁTSÓ 420/70R30”

4

5

6

7

8

1502

1598

1560 1700

1660 1800

1754 1902

4

2. KOMBINÁCIÓ

3

Táblázat23

Táblázat24

NYOMTÁV

1

ELÜLSŐ 420/70R20” 2

HÁTSÓ 540/65R28”

3

4

5

6

7

8

420/70R20” 540/65R28” Valamennyi méret milliméterben van megadva

-

1602

1560 1698

1660 1802

1754 1898

5

3. KOMBINÁCIÓ

Táblázat25

1

2

3

4

5

6

7

8

1492

1566 1614

1660 1708

1760 1808

1854 1902

7

320/70R24” 13.6R36” Valamennyi méret milliméterben van megadva

HÁTSÓ 13.6R36”

Táblázat26 5. KOMBINÁCIÓ NYOMTÁV

1

ELÜLSŐ 320/70R24” 2

3

320/70R24” 480/70R30” Valamennyi méret milliméterben van megadva

HÁTSÓ 480/70R30”

4

5

6

7

8

1502

1566 1602

1660 1700

1760 1802

1854 1900

8

NYOMTÁV

ELÜLSŐ 320/70R24”

6

4. KOMBINÁCIÓ

Táblázat27

NYOMTÁV

1

ELÜLSŐ 380/70R20” 2

3

4

5

6

7

8

1502

1598

1560 1700

1660 1800

1754 1902

10

380/70R20” 480/70R30” Valamennyi méret milliméterben van megadva

HÁTSÓ 480/70R30”

9

6. KOMBINÁCIÓ

8-11

307.U.0410.hu.6.02-AGROPLUS 310-8-11 8-11

3/18/2010 9:34:11 PM


KEREKEK

1

Táblázat28 7. KOMBINÁCIÓ NYOMTÁV

1

ELÜLSŐ 320/70R20” 2

3

2

320/70R20” 420/70R28” Valamennyi méret milliméterben van megadva

HÁTSÓ 420/70R28”

4

5

6

7

8

1500 1498

1520 1602

1614 1698

1606 1802

1700 1898

Táblázat29 8. KOMBINÁCIÓ

3

NYOMTÁV

1

ELÜLSŐ 320/85R20” 2

3

320/85R20” 1460 380/85R30” 1400 Valamennyi méret milliméterben van megadva

HÁTSÓ 380/85R30”

4

5

6

7

8

1554 1502

1466 1598

1560 1700

1660 1800

1754 1902

4

Táblázat30 9. KOMBINÁCIÓ NYOMTÁV

1

ELÜLSŐ 380/70R20” 2

HÁTSÓ 540/65R30”

5

3

4

5

6

7

8

380/70R20” 540/65R30” Valamennyi méret milliméterben van megadva

-

1602

1698

1666 1802

1754 1898

Táblázat31 10. KOMBINÁCIÓ

6

NYOMTÁV

1

ELÜLSŐ 11.2 R 24” 2

3

11.2 R 24” 16.9R30” Valamennyi méret milliméterben van megadva

HÁTSÓ 16.9R30”

4

5

6

7

8

1502

1566 1598

1660 1700

1760 1800

1854 1902

7

FONTOS: Ha a traktor pneumatikus vegyes fékrendszerrel van felszerelve, akkor a nyomtávváltoztatást úgy kell végezni, hogy körülbelül 3 cm rés legyen minden oldalon a fékrendszer-légtartályok és a kerékabroncs belseje között.

Elülső keréknyomtáv-beállítás 2 kerék hajtású traktorokhoz

8

A nyomtávot a kerékagy befelé és kifelé mozdításával lehet változtatni. FONTOS:

9

A traktor egyensúlyának megtartásához mindkét kereket egyformán kell beállítani. A beszabályozáshoz kövesse az alábbi eljárást:

10

Vegye ki az agyat a tengelyhez erősítő rögzítőcsapot;

Állítsa be a nyomtávot a kívánt szélességnek megfelelően;

Helyezze vissza a rögzítőcsapot.

Az ábrán az egyes lyukakhoz tartozó nyomtávbeállítások láthatók.

1400 1500 1600 1700 1800 100*

Ábra366

8-12

307.U.0410.hu.6.02-AGROPLUS 310-8-12 8-12

3/18/2010 9:34:11 PM


1

KEREKEK 8.3.3 - Az elülső sárhányók beszabályozása (2WD) Szabályozza be a sárhányót a nyomtávállításnak megfelelően úgy, hogy a sárhányó a gumiabroncs felett középen legyen elhelyezve.

2

A sárhányó elülső széle függőleges legyen a gumiabroncs közepe felett. A sárhányón az alábbi állítási lehetőségek vannak: ●

Magasságállítás;

Sárhányóburkolat állítása.

3

VIGYÁZAT: A sárhányók beállítása után ellenőrizze, hogy nincs-e ütközés a sárhányók és a traktor oldallapjai között a híd kilengésének valamennyi állapotában

4

Sárhányómagasság állítása Lazítsa meg a rögzítőcsavarokat (1), és oldja ki a konzolt (2). Állítsa be a konzol magasságát.

5

Húzza meg újra a rögzítőcsavarokat.

Ábra367

6

2

1

Sárhányóburkolat beállítása. Lazítsa meg a rögzítő anyát (1) a sárhányóburkolat (2) kioldásához.

2

7

Állítsa be a burkolat helyzetét. Húzza meg újra a rögzítőanyát. 1

8

1

Ábra368

9

8.3.4 - Az elülső sárhányók beszabályozása Szabályozza be a sárhányót a nyomtávállításnak megfelelően úgy, hogy a sárhányó a gumiabroncs felett középen legyen elhelyezve. A sárhányó és a gumiabroncs közötti távolság körülbelül 60 mm legyen.

10

A sárhányó elülső széle függőleges legyen a gumiabroncs közepe felett.

8-13

307.U.0410.hu.6.02-AGROPLUS 310-8-13 8-13

3/18/2010 9:34:11 PM


KEREKEK

1

Ezt a traktort az alábbi három méretben lehet elülső sárhányókkal felszerelni: ●

355 mm széles

410 mm széles

470 mm széles

2

A sárhányón az alábbi állítási lehetőségek vannak: ●

Magasságállítás;

Sárhányóburkolat állítása.

3

VIGYÁZAT: A sárhányók beállítása után ellenőrizze, hogy nincs-e ütközés a sárhányók és a traktor oldallapjai között a híd kilengésének valamennyi állapotában

4

Sárhányómagasság állítása Lazítsa meg a rögzítőcsavarokat (1), és oldja ki a konzolt (2). Állítsa be a konzol magasságát. 2

Húzza meg újra a rögzítőcsavarokat.

5 1 1

6

Ábra369

Sárhányóburkolat beállítása. Lazítsa meg a rögzítő anyát (1) a sárhányóburkolat (2) kioldásához.

7

Állítsa be a burkolat helyzetét. Húzza meg újra a rögzítőanyát. 1 2

8 1

Ábra370

9 10 8-14

307.U.0410.hu.6.02-AGROPLUS 310-8-14 8-14

3/18/2010 9:34:12 PM


1

KEREKEK 8.4 - PÓTSÚLYOK 8.4.1 - A ballasztsúlyok kezelése

2

VESZÉLY Azt javasoljuk, hogy a ballasztsúlyok kezelése során használjon megfelelő biztonsági berendezéseket.

A törvényes előírások követelményeinek megfelelően a felemelhető súly férfiak esetében 30 kg, nők esetében pedig 20 kg.

Öntöttvas “bőrönd” téglákkal;

Csavarokkal rögzített öntöttvas téglákkal;

Közbenső lemezek;

Monolit téglákkal;

Kerékhez való fémtárcsákkal;

4

3

A traktort különböző típusú ballasztokkal lehet felszerelni:

A különböző típusú ballasztsúlyok felszerelési módszerei:

5

Öntöttvas “bőrönd” téglák Ezt a fajta ballasztot egy kezelő is fel tudja szerelni. A ballasztot telepítéskor helyezze az elülső támasztékra.

Ellenőrizze mindegyik tégla súlyát. Amennyiben a súly meghaladja az emelésre váró teher maximális értékét (férfiak esetében 30 kg, nők esetében 20 kg), használjon megfelelő mechanikus emelőberendezéseket.

6

VESZÉLY

Csavarokkal rögzített öntöttvas téglák

7

Ezt a fajta ballasztot legalább két kezelőnek kell behelyeznie, az egyiknek emelnie kell és pozícióban kell tartania a téglákat, a másiknak pedig csavarokkal rögzítenie kell őket. VESZÉLY

8

Ellenőrizze mindegyik tégla súlyát. Amennyiben a súly meghaladja az emelésre váró teher maximális értékét (férfiak esetében 30 kg, nők esetében 20 kg), használjon megfelelő mechanikus emelőberendezéseket.

Közbenső lemezek A köztes lemezeket legalább két kezelőnek kell behelyeznie, az egyiknek emelnie kell és pozícióban kell tartania a lemezt, a másiknak pedig csavarokkal rögzítenie kell.

Monolit téglák Egyetlen téglát legalább két kezelőnek kell behelyeznie, mégpedig az alábbiak szerint eljárva: ●

10

Ellenőrizze a köztes lemezek súlyát. Amennyiben a súly meghaladja az emelésre váró teher maximális értékét (férfiak esetében 30 kg, nők esetében 20 kg), használjon megfelelő mechanikus emelőberendezéseket.

9

VESZÉLY

le kell engedni az elülső emelőkarokat; 8-15

307.U.0410.hu.6.02-AGROPLUS 310-8-15 8-15

3/18/2010 9:34:12 PM


KEREKEK

1

a traktort lassan a tégla felé kell vezetni;

lassan fel kell emelni az emelőkarokat egészen addig, amíg a horog be nem akad az oldalsó rögzítő peckekbe;

a felső csatlakozást rá kell kötni a monolit tégla felső peckére.

2

FONTOS: A tégla levételekor a fenti eljárást fordított sorrendben kell elvégezni.

3

Kerékhez való fémtárcsák A fémtárcsákat legalább két kezelőnek kell behelyeznie, az egyiknek emelnie kell és pozícióban kell tartania a tárcsákat, a másiknak pedig csavarokkal rögzítenie kell őket. VESZÉLY

4

Ellenőrizze mindegyik tégla súlyát. Amennyiben a súly meghaladja az emelésre váró teher maximális értékét (férfiak esetében 30 kg, nők esetében 20 kg), használjon megfelelő mechanikus emelőberendezéseket.

8.4.2 - Traktorpótsúly

5

Elülső pótsúly FONTOS

6

A kiegyensúlyozatlan traktor felborulhat, és sérülést vagy halált okozhat. Győződjön meg arról, hogy az elülső pótsúlytartó, a pótsúlyok és a kerekek súlya, valamint a rajtuk lévő pótsúly megfelelnek-e a gyártó előírásainak. NE adjon pótsúlyt a traktor túlterhelésének kompenzálására; helyette csökkentse a terhelést. A traktor működtetésénél mindig tartsa valamennyi testrészét a vezetési pozíció korlátjai között. Az elülső pótsúly igény esetén 2 különféle változatban szállítható:

7

Pótsúlytartó öntöttvas tömbökkel (2-8 tömb, melyek súlya egyenként 40 kg, összesen 320 kg)

250 kg-os egydarabos pótsúlytömb (csak elülső emelős traktorhoz)

Pótsúly kerekekhez A kerekek pótsúlyozását az alábbiak szerint lehet végezni: ●

víz bevezetése a gumiabroncsokba

8 8.4.3 - Elülső pótsúly öntöttvas tömbökkel Ez a fajta pótsúly tartalmaz egy pótsúlytartót is, amelyre az öntöttvas tömböket rögzíteni lehet. A tömbök száma kettőtől nyolcig változhat, amint szükséges.

9

Mindegyik öntöttvas tömb súlya 40 kg, így maximum 320 kg pótsúly terhet lehet alkalmazni.

10 8-16

307.U.0410.hu.6.02-AGROPLUS 310-8-16 8-16

3/18/2010 9:34:12 PM


1

KEREKEK 1. Elülső pótsúly 2. Pótsúlytartó

5

4

6

3. Pótsúlyköteg-összekötő rúd 3

2

4. Pótsúlyrögzítő csap 5. Pótsúlyösszekötő csap 6. Tartó felakasztó csapja

1

Ábra371

3

2

8.4.4 - Elülső egydarabos pótsúlytömb A traktor működése közben ajánlatos, hogy a pótsúly a legmagasabb helyzetbe legyen állítva (a hidraulikus munkahengerek teljesen visszahúzva) úgy, hogy ezzel a traktor súlypontja változatlan maradjon, és biztosítva legyen a kerekek optimális kapaszkodása a talajon.

6

7

5

Ez a pótsúly típus egy darab 250 kg-os tömbből áll, amit az elülső 3 pont kapcsolószerkezetére kell felszerelni. 1. Egydarabos pótsúlytömb

2

2. Kapcsolási pont az elülső emelőszerkezet felső rudazatán 3. Biztonsági csap

1

4 3

6

4. Kapcsolási pont az elülső emelőszerkezetet összekötő karokon 5. Vészhelyzeti vonócsap

4

FONTOS

5

6. Rúd Ábra372

7. Rugós csapszeg

7

8.4.5 - Pótsúly vízzel töltött gumiabroncsokhoz A pótsúly a gumiabroncsokba bevezetett vízből áll. FONTOS

8

A folyadék mennyisége a gumiabroncsban nem haladhatja meg a gumiabroncs térfogatának 75 százalékát.

A víz befagyásának és a gumiabroncsok károsodásának megelőzésére neutralizált kalcium-klorid oldat nyeréséhez használjon adalékokat.

9

Az oldat elkészítéséhez kövesse az alábbi eljárást: töltsön egy edénybe annyi vizet, amennyit be akar tölteni a gumiabroncsokba;

lassan öntse a kalcium-kloridot (kb. 30 kg minden 100 liter vízhez), folyamatosan keverve;

a gumiabroncsok feltöltése után mossa le a használt felszerelést bőséges tiszta vízzel.

10

8-17

307.U.0410.hu.6.02-AGROPLUS 310-8-17 8-17

3/18/2010 9:34:12 PM


KEREKEK

1

FONTOS Ne öntsön vizet a koncentrált kalcium-kloridba, mivel ez heves vegyi reakciót okozhat.

2

VIGYÁZAT A traktor pótsúlyozásánál terhelje az elülső hidat úgy, hogy biztonságos kormányzást nyerjen (az elülső hídon lévő terhelés nem lehet kevesebb, mint a traktor súlyának 20 százaléka).

3

FONTOS Jegyezze meg, hogy a kormányzást, a fékezést és általában a teljesítményt nagymértékben befolyásolják a traktorhoz kapcsolt munkagépek/pótkocsik vagy az alkalmazott pótsúlyok. FONTOS

4

A fagyálló oldatot nem lehet használni -20 oC alatti hőmérsékleteken.

Töltse fel a gumiabroncsokat a víz befecskendezésére és kivételére szolgáló speciális adapter segítségével.

5 6 Ábra373

7

A gumiabroncsok feltöltése vízzel. A víznek a gumiabroncsba bevezetéséhez kövesse az alábbi eljárást:

8 9

Emelje fel a traktort a talajról.

Forgassa a kereket úgy, hogy a szelep a legmagasabb helyzetbe kerüljön.

Csavarja ki a szelep belső részét.

Szerelje a pótsúly vízbetöltő adapterét a szelepre.

Csatlakoztassa a víztömlőt, és töltse be a vizet, amíg el nem kezd kifolyni a szelep alján lévő légzőnyíláson.

Vegye le az adaptert, és csavarja be a szelep belső részét.

Fújja fel a gumiabroncsot levegővel az előírt nyomásra.

1

2 1 2

Ábra374

1. LEVEGŐ 2. VÍZ

10 8-18

307.U.0410.hu.6.02-AGROPLUS 310-8-18 8-18

3/18/2010 9:34:12 PM


1

KEREKEK VIGYÁZAT

2

A fagyálló oldat keverésénél és a gumiabroncsok felfújásánál lényeges, hogy viseljen biztonsági védőszemüveget és védőöltözetet. A kalcium-kloridot öntse a vízbe, és nem fordítva.

A víz leeresztése a gumiabroncsból Emelje fel a traktort a talajról.

Forgassa a kereket úgy, hogy a szelep a legalacsonyabb helyzetbe kerüljön.

Csavarja ki a szelep belső részét és engedje a vizet kifolyni.

Csavarja fel a speciális adaptert a szelepre.

Fújja fel a gumiabroncsot.

A nyomás kiszorítja az összes maradék vizet a légzőnyíláson keresztül.

Vegye le az adaptert, és csavarja be a szelep belső részét.

Fújja fel a gumiabroncsot levegővel az előírt nyomásra.

2 1

1 2

4

3

A víznek a gumiabroncsból leeresztéséhez kövesse az alábbi eljárást:

Ábra375

5

1. LEVEGŐ

10

9

8

7

6

2. VÍZ

8-19

307.U.0410.hu.6.02-AGROPLUS 310-8-19 8-19

3/18/2010 9:34:13 PM


KEREKEK

1 2 3 4 5 SZÁNDÉKOSAN ÜRESEN HAGYOTT OLDAL 6 7 8 9 10 8-20

307.U.0410.hu.6.02-AGROPLUS 310-8-20 8-20

3/18/2010 9:34:13 PM


1 2 3 4 5 10

9

8

7

6

9 - ELEKTROMOS RENDSZER

307.U.0410.hu.6.02-AGROPLUS 310-9-1 9-1

3/18/2010 9:34:13 PM


ELEKTROMOS RENDSZER

1

9.1 - AKKUMULÁTOR 9.1.1 - Akkumulátor

2

A traktor kis karbantartási igényű akkumulátorral van felszerelve. Ezért, normál használati viszonyok között az akkumulátort nem kell elektrolittel utántölteni. Mindazonáltal, időnként szükséges ellenőrizni, hogy az elektrolit szintje az akkumulátoron lévő MIN és MAX jelek között van-e. A téli szezon kezdetén ellenőrizze az akkumulátor töltöttségi szintjét. Töltse fel az akkumulátort, ha szükséges. FONTOS

3

Az akkumulátor kapcsai és némely alkatrészei ólmot vagy ólomvegyületeket tartalmaznak. Ezeket az anyagokat bizonyos országokban rákkeltőnek, születési hibák és a szaporító rendszer károsítójának tekintik. Az akkumulátor kezelése után mosson gondosan kezet.

Hozzáférés az akkumulátorhoz

4

Az akkumulátor helye a traktoron: ●

A hűtőegység előtt lévő rekesz.

Az akkumulátor eléréséhez kövesse az alábbi eljárást: ●

1

Nyissa ki a motorháztetőt a gomb (1) megnyomásával

5 6 Ábra376

Az akkumulátor az elülső motortérben van elhelyezve.

7 8 Ábra377

FONTOS

9

Az akkumulátor töltéséhez csak 12 voltos töltőket használjon.

10 9-2

307.U.0410.hu.6.02-AGROPLUS 310-9-2 9-2

3/18/2010 9:34:13 PM


1

ELEKTROMOS RENDSZER Az akkumulátor kivétele és beszerelése FONTOS

2

Az akkumulátortöltési vagy utántöltési műveletekhez viseljen biztonsági védőszemüveget.

Mielőtt bármilyen javítási munkát végezne a gép elektromos rendszerén, mindig válassza le az akkumulátort. Válassza le az akkumulátort és valamennyi elektronikus vezérlőegységet, amikor bármely hegesztést kell végezni a traktoron vagy a traktorhoz csatlakoztatott bármely berendezésen.

3

VIGYÁZAT

Az akkumulátorból kijutó gázok nagyon robbanékonyak. Soha ne okozzon szikrázást, és ne engedjen nyílt lángot az akkumulátor közelébe jutni. Az akkumulátorokat jól szellőztetett helyen kell tárolni és tölteni. Ügyeljen arra, hogy az akkusav-elektrolit ne kerüljön érintkezésbe a szemével vagy a ruházatával.

4

VESZÉLY

először válassza le a földelővezetéket a negatív kapocsról;

Ezután válassza le a pozitív vezetéket a pozitív kapocsról;

Lazítsa meg az akkumulátorrögzítő konzolokat felerősítő négy csavart;

Vegye ki az akkumulátort a tartójából.

5

Az akkumulátor kivételéhez kövesse az alábbi eljárást:

Rögzítse az akkumulátort a tartójához;

Húzza meg az akkumulátorrögzítő konzolokat felerősítő négy csavart;

csatlakoztassa a pozitív vezetéket a pozitív kapocshoz;

Csatlakoztassa a földelő vezetéket a negatív kapocshoz.

10

9

8

7

6

Az akkumulátor beszereléséhez kövesse az alábbi eljárást:

9-3

307.U.0410.hu.6.02-AGROPLUS 310-9-3 9-3

3/18/2010 9:34:14 PM


ELEKTROMOS RENDSZER

1

9.2 - BIZTOSÍTÉKDOBOZ 9.2.1 - Biztosítékdoboz

2

A biztosítékdobozhoz hozzáférés céljából vegye le a műszerfal bal oldalán lévő burkolatot. A biztosítékok és relék ellenőrzése vagy kicserélése előtt mindig kapcsolja ki az elektromos áramot az indítókapcsolónál. Ha szükséges, nézze meg a biztosítékdoboz burkolatán belül elhelyezett huzalozási rajzot.

3 Ábra378

4

Kiégett biztosíték kicserélése előtt: ●

válassza le az áramellátást

küszöbölje ki a biztosíték kiégését okozó hibát

cserélje ki a kiégett biztosítékot.

5

Biztosítékdoboz rajza

15

10A

1

30

15

10A

10A MU5

30

40A MF4

10A FT 1-2-3

15A

USA 12V 30

TETTO/ROOF

MU6

15A

20A

FC11-12-13 FC14-15

E.C.U.PTO

10A

10A

TETTO/ROOF

RD5

RELAY RD6

RD2

MU1

20A

EU/ USA

1

MU2

20A

10A

MU3

10A

40A MF5

10A STOP

FC7-8-9-10

12V 15

RELAY RD3

USA

15A

30A

+12VCC 15

20A

FC7-8-9-10

RD6

30

15

RD3

30A

10A

5A

15

15 CABINE

10A

FAN SPEED 1-2V

6

15A

MU4

2

+12VCC 15

RELAY RD2

7

30A

10A

10A

RD1

COMPRESSOR

10A

10A

FT-5-6-7-8

58 CABINE

10A

15 CABINE

5A 10A

RD4

R1B

MF1

TETTO/ROOF RD4 30A FT 5-6-7-8 MF2

30A

10A

FC11-12-13 FC14-15

START

TETTO/ROOF SPEED 3-4V

MF3

2

1

8 Ábra379 - Biztosítékdoboz rajza 1. Biztosítékterület 2. Reléterület

9

Kabin-biztosítékdoboz A kabinos traktor fel van szerelve egy olyan biztosítékdobozzal is, ami a kabin elektromos rendszerét védő biztosítékokat tartalmazza.

10 9-4

307.U.0410.hu.6.02-AGROPLUS 310-9-4 9-4

3/18/2010 9:34:14 PM


1

ELEKTROMOS RENDSZER csak standard kabintetővel szerelt traktorokhoz

30A

7.5A

7.5A

7.5A

2

5A

10A

10A 10A

Ábra380 ●

3

RADIO

FREON

A biztosítékdoboz a kabin bal oldalán felül van elhelyezve, közel a munkalámpák kapcsolóihoz és az elülső/hátsó ablaktörlő-kapcsolókhoz.

csak tetőablakos kabinnal szerelt traktorokhoz

4 5

10 A

10 A

7.5 A

7.5 A

20 A

30 A

5A

10 A

RADIO

A biztosítékdoboz a kabin jobb oldalán felül van elhelyezve, közel a szellőzés kapcsolóihoz.

Ábra381

A biztosítékok a motortérben vannak elhelyezve

A motor jobb oldalán vannak elhelyezve Emelje fel a motorháztetőt hozzáférés céljából.

6

Fűtő relé és elektromos rendszer csatlakozások 3 3

1. Elektromos vezetékek

7

2. Fűtés relé 1

3. Midi biztosíték (50 A) kabinhuzalozáshoz és platóhuzalozáshoz.

10

9

Ábra382

8

2

9-5

307.U.0410.hu.6.02-AGROPLUS 310-9-5 9-5

3/18/2010 9:34:14 PM


ELEKTROMOS RENDSZER

1

Midi biztosíték az indítómotor vezetékén A motor bal oldalán az indítómotor közelében elhelyezve. 1. 125 amperes relé

2 1

3 Ábra383

9.2.2 - Jelmagyarázat a biztosíték és relé szimbólumokhoz

4

Jelmagyarázat a fő biztosítékdoboz és biztosíték szimbólumokhoz Munkalámpák 15A

5 Elektropneumatikus ülésszabályozás 10A

6 12 voltos pótkocsitáplálás (csak USA változatoknál) 15A

USA 12V 15

7 Légkondicionáló kompresszor

8

10A COMPRESSOR

12 voltos kabin-áramellátás

9

5A

58 CABINE

10 9-6

307.U.0410.hu.6.02-AGROPLUS 310-9-6 9-6

3/18/2010 9:34:14 PM


1

ELEKTROMOS RENDSZER Helyzetjelző lámpák

2

10A

Szivargyújtó 15

3

10A

12 voltos DIN 2 érintkezős aljzat 15

4

5A

Féklámpa

5

10A STOP

Irányjelzők EU/ USA

6

10A

Távolsági fényszórók

7

10A

Tompított fényszórók

8

10A

TLT ECU E.C.U.PTO

9

10A

+ 12 voltos elektronikus emelőszerkezet

10

10A

9-7

307.U.0410.hu.6.02-AGROPLUS 310-9-7 9-7

3/18/2010 9:34:15 PM


ELEKTROMOS RENDSZER

1

Elektronikus motorvezérlő egység ECU 15A

2

Irányváltó (kulcskapcsolású) 10A

15

3 Műszerfal-áramellátás (kulcskapcsolású) 10A

15

4 12 voltos pótkocsitáplálás (csak USA változatoknál) 15A

USA

12V 30

5 Narancssárga forgó villogó 10A

6 Irányváltó (közvetlen) 10A

30

7 Műszerfal-áramellátás (közvetlen) 10A

30

8 Önindító kulcsos kapcsoló

9

40A

Maxibiztosíték kabintetőhöz

10

40A MF5

TETTO/ROOF FT 1-2-3

9-8

307.U.0410.hu.6.02-AGROPLUS 310-9-8 9-8

3/18/2010 9:34:15 PM


1

ELEKTROMOS RENDSZER Biztosíték RD3 RELÉHEZ RELAY RD3 FC7-8-9-10

2

30A

2 érintkezős aljzat (12 V) 30A

3

30

Vészhelyzet

4

20A

Kormányoszlop-kapcsoló - lámpák bekapcsolása

5

20A

Biztosíték RD6 RELÉHEZ TETTO/ROOF RELAY RD6

6

20A

Biztosíték RD2 RELÉHEZ RELAY RD2 FC11-12-13 FC14-15

7

30A

Biztosíték RD4 RELÉHEZ TETTO/ROOF RD4 FT 5-6-7-8

8

30A

Tető és ventilátor biztosíték

9

TETTO/ROOF SPEED 3-4V

10

30A

9-9

307.U.0410.hu.6.02-AGROPLUS 310-9-9 9-9

3/18/2010 9:34:16 PM


ELEKTROMOS RENDSZER

1

Jelmagyarázat a kabin-biztosítékdoboz és biztosíték szimbólumokhoz Jelmagyarázat: (csak standard kabintetővel szerelt traktorokhoz) 1. Narancssárga forgó villogó

2

10A

5A

3

4

30A

7.5A

5

6

7

8

FREON

2. Rádió RADIO

2

1

3. Légkondicionálás 4. Szellőző/fűtő rendszer

7.5A

7.5A

10A 10A

5. Ablaktörlő

3

6. Hátsó ablaktörlő 7. Elülső munkalámpák Ábra384

8. Hátsó munkalámpák 3

4

5

6

7

20 A

7.5 A

7.5 A

10 A

2

30 A

1

5A

8

2. Rádió 3. Légkondicionálás 4. Szellőző/fűtő rendszer

10 A

RADIO

4

1. Narancssárga forgó villogó

10 A

Jelmagyarázat: csak tetőablakos kabinnal szerelt traktorokhoz

5

5. Ablaktörlő 6. Hátsó ablaktörlő 7. Elülső munkalámpák Ábra385

8. Hátsó munkalámpák

6

Jelmagyarázat a relé szimbólumokhoz Relé - Motorindító kapcsoló

R1B

START

7 Relé - Előmelegítés

RD1

8 Relé - F 11-12-13-14-15 védelem RD2

9

FC11-12-13 FC14-15 +12VCC 15

Relé - F 7-8-9-10 védelem

RD3 87

10

FC7-8-9-10 +12VCC 15 30

9-10

307.U.0410.hu.6.02-AGROPLUS 310-9-10 9-10

3/18/2010 9:34:16 PM


1

ELEKTROMOS RENDSZER Relé - Kabin- és ventilátorvédelem

RD6

15 CABINE

2

FAN SPEED 1-2V

Relé - F 5-6-7-8 védelem

RD4

15 CABINE

3

FT-5-6-7-8

A biztosítékdoboz vezetékeinek színe

V - zöld S - rózsaszín A - világoskék G - sárga

Z - lila R - piros B - fehér H - szürke

10

9

8

7

6

5

M - barna N - fekete C - narancssárga L - kék

4

Táblázat32

9-11

307.U.0410.hu.6.02-AGROPLUS 310-9-11 9-11

3/18/2010 9:34:16 PM


ELEKTROMOS RENDSZER

1

9.3 - LÁMPÁK ORSZÁGÚTI HASZNÁLATRA 9.3.1 - Lámpák országúti használatra FONTOS:

2

Tisztítsa meg a lámpákat kívülről vízzel vagy specifikus kereskedelmi termékekkel.

FONTOS

3

Kerülje a fényszóró belső felületének érintését. Győződjön meg arról, hogy nem került-e idegen anyag a fényszóró belsejébe. Országúti használatra a traktor az alábbi lámpákkal van felszerelve:

4

2 elülső lámpa (tompított és távolsági fényszóró) az előlapon

2 oldallámpákból és irányjelzőkből álló lámpacsoport a kabin oldalain

2 lámpacsoport hátul a sárhányók felett VIGYÁZAT

5

Elöl felszerelt munkagépekkel közúton éjszaka végzett vezetésnél, a fényszórók nem adnak elegendő világítást, ezért szükség van a kiegészítő vezetési lámpák bekapcsolására. MEGJEGYZÉS Kapcsolja ki az elülső és hátsó lámpákat, mielőtt azok tisztítását végezné.

6 Elülső lámpák

7

A fényszórókban két izzószálas H4 12 V 60/55 W típusú izzók vannak országúti használatra. 1. Tompított és távolsági fényszórók 1

1

8 Ábra386

9

Az izzó kicserélése FONTOS: Izzócserénél csak az eredetileg felszerelttel azonos típusú és specifikációjú izzót szereljen be.

10 9-12

307.U.0410.hu.6.02-AGROPLUS 310-9-12 9-12

3/18/2010 9:34:17 PM


1

ELEKTROMOS RENDSZER Az izzócseréhez kövesse az alábbi eljárást:

Vegye le az izzó csatlakozóját (1);

Vegye le a gumi védőburkolatot (2);

Forgassa el kissé a rögzítőrugót (3), ami az izzót (4) tartja a helyén, és vegye ki az izzót a fényszóróból;

Vegye ki a régi izzót, és szerelje be az új izzót úgy, hogy a helyezőcsapok egybeessenek a fényszórókoronában (5) lévő bevágásokkal;

Fordítsa a rögzítőrugót (3), hogy reteszeljen;

Helyezze vissza a gumisapkát (2), és győződjön meg arról, hogy szorosan illeszkedjen a fényszóró széléhez;

Csatlakoztassa vissza a huzalos csatlakozót (1) az izzó kapcsaihoz;

Szerelje vissza az elülső hűtőrácsot.

4 3

2

1

2

5

Ábra387

3

Vegye le az elülső hűtőrácsot;

4

FONTOS

5

Kerülje a fényszóró belső felületének érintését. Győződjön meg arról, hogy nem került-e idegen anyag a fényszóró belsejébe.

Oldallámpák és oldalsó irányjelzők

Oldallámpa (1) DIN 72601-R5W 12 V 5 W-os izzóval

Irányjelző (2) DIN 72601-P21 12 V 21 W-os izzóval

2

7

6

Az oldallámpák és irányjelzők két külön izzót tartalmaznak közös tokba szerelve, a traktor mindegyik oldalán.

1

Ábra388

8

Az izzó kicserélése FONTOS:

10

9

Izzócserénél csak az eredetileg felszerelttel azonos típusú és specifikációjú izzót szereljen be.

9-13

307.U.0410.hu.6.02-AGROPLUS 310-9-13 9-13

3/18/2010 9:34:17 PM


ELEKTROMOS RENDSZER

1

Az izzócseréhez kövesse az alábbi eljárást: Csavarhúzóval lazítsa meg és vegye ki az átlátszó sárga-fehér lencsét (2) rögzítő két csavart (1);

Óvatosan, erőltetés nélkül vegye ki a lencséket, hogy hozzáférjen az izzókhoz;

2

3

Enyhén nyomja le a kicserélendő izzót (3), és ugyanakkor fordítsa el az óramutató járásával ellenkező irányban ütközésig;

Óvatosan tolja be az új izzót, és forgassa az óramutató járásával egyező irányban, amíg a helyén záródik;

Szerelje vissza a lencséket és rögzítse a két csavarral.

3

1 1 3 2

Ábra389

FONTOS Kerülje a fényszóró belső felületének érintését. Győződjön meg arról, hogy nem került-e idegen anyag a fényszóró belsejébe.

4 Hátsó lámpák A hátsó lámpák három külön izzót tartalmaznak közös tokba szerelve, a traktor mindegyik sárhányóján.

5

Oldallámpa (1) C11 5 W-os izzóval

Féklámpa (2) 25-1 21 W-os égővel

Oldallámpa (3) 25-1 21 W-os égővel

2

3 1

6 Ábra390

7

Az izzó kicserélése FONTOS: Izzócserénél csak az eredetileg felszerelttel azonos típusú és specifikációjú izzót szereljen be.

8

Az izzócseréhez kövesse az alábbi eljárást: ●

9 10

Óvatosan, erőltetés nélkül vegye ki a lencséket, hogy hozzáférjen az izzókhoz;

Enyhén nyomja le a kicserélendő izzót (3), és ugyanakkor fordítsa el az óramutató járásával ellenkező irányban ütközésig;

Óvatosan tolja be az új izzót, és forgassa az óramutató járásával egyező irányban, amíg a helyén záródik;

Szerelje vissza a lencséket és rögzítse a két csavarral.

3

3

Csavarhúzóval lazítsa meg és vegye ki az átlátszó sárga-piros lemezt (2) rögzítő két csavart (1);

3

1

2 1

Ábra391

9-14

307.U.0410.hu.6.02-AGROPLUS 310-9-14 9-14

3/18/2010 9:34:17 PM


1

ELEKTROMOS RENDSZER 9.3.2 - Fényszóró beállítása

5

4

A fényszóró irányának beállításához a traktort normál közúti szállítási állapotban, az előírt nyomásra felfújt gumiabroncsokkal és az első kerekeket egyenesen előreállítva, le kell parkolni vízszintes talajon 10 méter távolságban a függőleges faltól, a tompított fényszórókat bekapcsolva.

3

Az ábra a traktornak olyan országok közútjain való használatára vonatkozik, ahol jobbra hajtás van érvényben. Ha viszont a traktort a bal oldalon kell vezetni, akkor az ábrán lévő falon sötétszürkével jelölt területnek az ábrán lévővel szimmetrikusnak kell lenni (vagyis az a pont, ahol a sötétszürke terület belép a megvilágított területbe, mindig az út széle felé irányuljon).

2

FIGYELMEZTETÉS

A 1

6

H 1

7

m 10 x=

h=0.10m

H

● ● ● ●

1 - A fényszórók közepének megfelelő pontok a falon A - Fényszórók közötti távolság H - A fényszórók magassága h - Távolság a fénynyaláb közepétől a vízszintes tengelyig x - Távolság a fényszórók és a fal között

9

8

Ábra392 - Ábra a fényszórók közúton vezetéshez történő beállításához

Forgassa az ábrán nyilakkal jelzett állítócsavarokat a fénynyalábnak függőleges vagy vízszintes irányban való mozgatásához.

A fényszórók közepének megfelelő pontok meghatározásához a falon hozza a traktort a falhoz bekapcsolt tompított fényszórókkal, jelölje meg a közepeket (1) a falon, azután tolasson vissza a faltól 10 méteres távolságra.

10

FIGYELMEZTETÉS

9-15

307.U.0410.hu.6.02-AGROPLUS 310-9-15 9-15

3/18/2010 9:34:17 PM


ELEKTROMOS RENDSZER

1

Fényszóró vízszintes beállítása A fényszórókat bekapcsolva, a fénynyalábok közepei az ábrán jelzett “A” távolságban legyenek egymástól.

Fényszóró függőleges beállítása

2

A fényszórókat bekapcsolva a világos és sötét zónákat elhatároló vonalak 10 centiméterre legyenek egymástól, amint az ábrán látható “h” távolság mutatja.

9.3.3 - Közúti lámpák - észak-amerikai változat

3

FONTOS: Tisztítsa meg a lámpákat kívülről vízzel vagy specifikus kereskedelmi termékekkel.

FONTOS

4

Kerülje a fényszóró belső felületének érintését. Győződjön meg arról, hogy nem került-e idegen anyag a fényszóró belsejébe. Országúti használatra a traktor az alábbi lámpákkal van felszerelve:

5

2 elülső lámpa (tompított fényszórók) az elülső rácson

2 elülső lámpa (tompított fényszórók) az elülső rácson (ezek egyes modelleknél egybe vannak építve a tompított lámpákkal)

2 irányjelzőkből álló lámpacsoport az oldalakon

2 lámpacsoport hátul a sárhányók felett

6

VIGYÁZAT Elöl felszerelt munkagépekkel közúton éjszaka végzett vezetésnél, a fényszórók nem adnak elegendő világítást, ezért szükség van a kiegészítő vezetési lámpák bekapcsolására. MEGJEGYZÉS

7

Kapcsolja ki az elülső és hátsó lámpákat, mielőtt azok tisztítását végezné.

FONTOS

8

A fényszóróizzók cseréjének leírása a “Közúti lámpák” fejezetben található.

9 10 9-16

307.U.0410.hu.6.02-AGROPLUS 310-9-16 9-16

3/18/2010 9:34:18 PM


1

ELEKTROMOS RENDSZER Oldalsó irányjelzők platós traktorokhoz Az irányjelzők egy házba tokozott izzót tartalmaznak a traktor mindegyik oldalán. Izzótípus: DIN 72601-P25-1 12 V 21 W

3

2

Ábra393

Izzócsere

4

FONTOS: Izzócserénél csak az eredetileg felszerelttel azonos típusú és specifikációjú izzót szereljen be.

Óvatosan, erőltetés nélkül vegye ki a lencséket, hogy hozzáférjen az izzókhoz;

Enyhén nyomja le a kicserélendő izzót (3), és ugyanakkor fordítsa el az óramutató járásával ellenkező irányban ütközésig;

Óvatosan tolja be az új izzót, és forgassa az óramutató járásával egyező irányban, amíg a helyén záródik;

Szerelje vissza a lencséket és rögzítse a két csavarral.

2

3

6

Csavarhúzóval, lazítsa meg és vegye ki a narancssárga színű lencséket (2) rögzítő két csavart (1);

1

1

Ábra394

7

5

Az izzócseréhez kövesse az alábbi eljárást:

FONTOS

8

Kerülje a fényszóró belső felületének érintését. Győződjön meg arról, hogy nem került-e idegen anyag a fényszóró belsejébe.

Oldalsó irányjelzők biztonsági fülkés traktorokhoz Az irányjelzők egy házba tokozott izzót tartalmaznak a traktor mindegyik oldalán. Izzótípus: DIN 72601-P25-1 12 V 21 W

Ábra395

10

9

9-17

307.U.0410.hu.6.02-AGROPLUS 310-9-17 9-17

3/18/2010 9:34:18 PM


ELEKTROMOS RENDSZER

1

Izzócsere FONTOS: Izzócserénél csak az eredetileg felszerelttel azonos típusú és specifikációjú izzót szereljen be.

2 Az izzócseréhez kövesse az alábbi eljárást:

3

Csavarhúzóval, lazítsa meg és vegye ki a narancssárga színű lencséket (2) rögzítő két csavart (1);

Óvatosan, erőltetés nélkül vegye ki a lencséket, hogy hozzáférjen az izzókhoz;

Enyhén nyomja le a kicserélendő izzót (3), és ugyanakkor fordítsa el az óramutató járásával ellenkező irányban ütközésig;

Óvatosan tolja be az új izzót, és forgassa az óramutató járásával egyező irányban, amíg a helyén záródik;

Szerelje vissza a lencséket és rögzítse a két csavarral.

4

2

3

1

1

Ábra396

FONTOS

5

Kerülje a fényszóró belső felületének érintését. Győződjön meg arról, hogy nem került-e idegen anyag a fényszóró belsejébe.

Hátsó lámpák

6

A hátsó lámpák a traktor mindkét sárhányóján elhelyezett két lámpacsoportból állnak. ●

A traktor fékezését jelző féklámpa (STOP) (2) DIN 72601-P25-2 12 V 21 W-os izzóval

Irányjelző (1) DIN 72601-P25-1 típusú, 12 V, 21 W-os izzóval

Reflektor

1

2

7 3

Ábra397

8

Izzócsere FONTOS: Izzócserénél csak az eredetileg felszerelttel azonos típusú és specifikációjú izzót szereljen be.

9 10 9-18

307.U.0410.hu.6.02-AGROPLUS 310-9-18 9-18

3/18/2010 9:34:18 PM


1

ELEKTROMOS RENDSZER Az izzócseréhez kövesse az alábbi eljárást:

Óvatosan, erőltetés nélkül vegye ki a lencséket, hogy hozzáférjen az izzókhoz;

Enyhén nyomja le a kicserélendő izzót (3), és ugyanakkor fordítsa el az óramutató járásával ellenkező irányban ütközésig; Óvatosan tolja be az új izzót, és forgassa az óramutató járásával egyező irányban, amíg a helyén záródik;

Szerelje vissza a lencséket és rögzítse a két csavarral.

3

1

1

Ábra398

10

9

8

7

6

5

4

2

2

Csavarhúzóval, lazítsa meg és vegye ki a lencséket (2) rögzítő két csavart (1);

3

9-19

307.U.0410.hu.6.02-AGROPLUS 310-9-19 9-19

3/18/2010 9:34:18 PM


ELEKTROMOS RENDSZER

1

9.4 - MUNKALÁMPÁK 9.4.1 - Munkalámpák platós traktorokhoz A traktor az alábbi típusú biztonsági bukórúddal lehet felszerelve:

2

Rögzített biztonsági bukórúd, a bukórúd tetejére szerelt munkalámpákkal;

Lehajtható biztonsági bukórúd, a platóra szerelt munkalámpákkal; FONTOS

3

Kerülje a fényszóró belső felületének érintését. Győződjön meg arról, hogy nem került-e idegen anyag a fényszóró belsejébe. VIGYÁZAT

4

A biztonsági lámpákat mindig használni kell a közutakon haladásnál. Alkalmazzon fényvisszaverő szalagot és fényszórókat a traktoron, amint szükséges. FONTOS Közúton vezetésnél a munkalámpák használata nem megengedett.

5 Munkalámpák rögzített bukórúddal A bukórúdon lévő munkalámpák DIN 72601-H3 12V 55 W típusú izzólámpákkal vannak felszerelve.

6 7 Ábra399

MEGJEGYZÉS

8

Kapcsolja ki az elülső és hátsó lámpákat, mielőtt azok tisztítását végezné.

Az izzó kicserélése

9

FONTOS: Izzócserénél csak az eredetileg felszerelttel azonos típusú és specifikációjú izzót szereljen be.

10 9-20

307.U.0410.hu.6.02-AGROPLUS 310-9-20 9-20

3/18/2010 9:34:19 PM


1

ELEKTROMOS RENDSZER Az izzócseréhez kövesse az alábbi eljárást:

Csavarhúzóval hajtsa ki a védősapkát (2) rögzítő két oldalsó csavart (1), hogy hozzáférjen az izzóhoz;

Vegye le az izzó csatlakozóját (3);

Forgassa el kissé a rögzítőrugót (4), ami az izzót (5) tartja a helyén, és vegye ki az izzót a fényszóróból; Kösse ki az égőhöz közvetlenül csatlakozó vezetéket;

Vegye ki a régi izzót, és szerelje be az új izzót úgy, hogy a helyezőcsapok egybeessenek a fényszórókoronában (6) lévő bevágásokkal; Csatlakoztassa a vezetéket az izzóhoz;

Fordítsa a rögzítőrugót (4), hogy reteszeljen;

Csatlakoztassa vissza a huzalos csatlakozót (3) az izzó kapcsaihoz;

Szerelje vissza a fedelet, és rögzítse a két csavarral.

2

2

1

5 3 4

6

Ábra400

3

Tisztítsa meg gondosan a lámpaegység külsejét, hogy elkerülje annak kockázatát, hogy piszok kerüljön a fényszóróba az izzócsere alatt;

4

Kerülje a fényszóró belső felületének érintését. Győződjön meg arról, hogy nem került-e idegen anyag a fényszóró belsejébe.

5

FONTOS

Munkalámpák lehajtható bukórúddal A traktor hátulján elhelyezett munkalámpa (1) elfordítható a kívánt irány felé.

6

Ez a lámpa DIN 72601-H3 12 V 55 W-os izzóval van felszerelve.

7

1

A munkalámpa működtetése az alábbi módon történik: ●

Nyomja meg a műszerfalon elhelyezett kapcsolót (2) a működtetés engedélyezéséhez;

Nyomja meg a munkalámpán elhelyezett kapcsolót (1) a lámpa bekapcsolásához;.

8

Ábra401 2

1

9

A munkalámpát kikapcsolni a műszerfalon lévő kapcsoló (2) megnyomásával lehet; magán a lámpán lévő kapcsoló (1) működtetése nem szükséges.

10

Ábra402

9-21

307.U.0410.hu.6.02-AGROPLUS 310-9-21 9-21

3/18/2010 9:34:19 PM


ELEKTROMOS RENDSZER

1

MEGJEGYZÉS Kapcsolja ki az elülső és hátsó lámpákat, mielőtt azok tisztítását végezné.

2

Az izzó kicserélése FONTOS: Izzócserénél csak az eredetileg felszerelttel azonos típusú és specifikációjú izzót szereljen be.

3 FONTOS Kerülje a fényszóró belső felületének érintését. Győződjön meg arról, hogy nem került-e idegen anyag a fényszóró belsejébe.

4

Az izzócseréhez kövesse az alábbi eljárást: Tisztítsa meg gondosan a lámpaegység külsejét, hogy elkerülje annak kockázatát, hogy piszok kerüljön a fényszóróba az izzócsere alatt;

Csavarja le az anyát (1), és vegye ki az átlátszó sapkát (2), hogy hozzáférjen az izzóhoz;

Fordítsa el az izzót (3), és húzza ki a tartóból

Szerelje be az új izzót;

Helyezze vissza a sapkát, és húzza meg a gyűrűs anyát.

5

3

2

1

6

Ábra403

9.4.2 - Munkalámpák kabinos traktorokhoz FONTOS

7

Kerülje a fényszóró belső felületének érintését. Győződjön meg arról, hogy nem került-e idegen anyag a fényszóró belsejébe. A traktor az alábbi munkalámpákkal van felszerelve:

8

2 elülső munkalámpa a traktor oldalainál (opcionális, csak tetőablakkal szerelt kabinokhoz)

2 elülső munkalámpa a kabin tetején

2 hátsó munkalámpa a kabin tetején

Munkalámpák a kabin oldalainál

9

Opcionális, csak tetőablakos kabinnal szerelt traktorokhoz

10 9-22

307.U.0410.hu.6.02-AGROPLUS 310-9-22 9-22

3/18/2010 9:34:19 PM


1

ELEKTROMOS RENDSZER

Ábra404

3

2

A traktor oldalain lévő munkalámpák DIN 72601-H3 12 V 55 W típusú izzólámpákkal vannak felszerelve.

Elülső munkalámpák a kabin tetején A traktor oldalain lévő munkalámpák DIN 72601-H3 12 V 55 W típusú izzólámpákkal vannak felszerelve.

5

4

csak standard kabintetővel szerelt traktorokhoz

6

Ábra405

Ábra406

8

7

csak tetőablakos kabinnal szerelt traktorokhoz

Hátsó munkalámpák a kabin tetején

10

9

A traktor oldalain lévő munkalámpák DIN 72601-H3 12 V 55 W típusú izzólámpákkal vannak felszerelve.

9-23

307.U.0410.hu.6.02-AGROPLUS 310-9-23 9-23

3/18/2010 9:34:19 PM


ELEKTROMOS RENDSZER

1

csak standard kabintetővel szerelt traktorokhoz

2 3

Ábra407

csak tetőablakos kabinnal szerelt traktorokhoz

4 5 Ábra408

Az izzó kicserélése

6

FONTOS: Izzócserénél csak az eredetileg felszerelttel azonos típusú és specifikációjú izzót szereljen be.

Ez az eljárás az égőcserékhez az alábbi munkalámpákra érvényes:

7

Munkalámpák a kabin oldalainál

elülső munkalámpák a kabin tetején

hátsó munkalámpák a kabin tetején

Az izzócseréhez kövesse az alábbi eljárást:

8

Tisztítsa meg gondosan a lámpaegység külsejét, hogy elkerülje annak kockázatát, hogy piszok kerüljön a fényszóróba az izzócsere alatt;

Csavarhúzóval hajtsa ki a védősapkát (2) rögzítő két oldalsó csavart (1), hogy hozzáférjen az izzóhoz;

9

Vegye le az izzó csatlakozóját (3);

Forgassa el kissé a rögzítőrugót (4), ami az izzót (5) tartja a helyén, és vegye ki az izzót a fényszóróból; Kösse ki az égőhöz közvetlenül csatlakozó vezetéket; Vegye ki a régi izzót, és szerelje be az új izzót úgy, hogy a helyezőcsapok egybeessenek a fényszórókoronában (6) lévő bevágásokkal; Csatlakoztassa a vezetéket az izzóhoz;

Fordítsa a rögzítőrugót (3), hogy reteszeljen;

10

2

1

5 3 4

6

Ábra409

9-24

307.U.0410.hu.6.02-AGROPLUS 310-9-24 9-24

3/18/2010 9:34:20 PM


Csatlakoztassa vissza a huzalos csatlakozót (1) az izzó kapcsaihoz;

Szerelje vissza a fedelet, és rögzítse a két csavarral.

2

1

2

1

ELEKTROMOS RENDSZER

5 3

6

Ábra409

3

4

FONTOS

4

Kerülje a fényszóró belső felületének érintését. Győződjön meg arról, hogy nem került-e idegen anyag a fényszóró belsejébe.

9.4.3 - Belső világítás A tetőablakos traktor kabinvilágítása a tetőborítás jobb oldalán van felszerelve; és van még egy második lámpa is a jobb oldalon, a kezelő jobb oldalán lévő konzol kezelőszerveinek a megvilágítására.

5

A standard tetős traktor kabinvilágítása elöl a tetőborítás jobb oldalán van felszerelve.

Belső világítás

7

6

Belső világítás (standard tetős kabin esetén)

Ábra410

Ábra411

10

9

8

Belső világítás (tetőablakos kabin esetén)

9-25

307.U.0410.hu.6.02-AGROPLUS 310-9-25 9-25

3/18/2010 9:34:20 PM


ELEKTROMOS RENDSZER

1

Izzócsere 1

FONTOS: Izzócserénél csak az eredetileg felszerelt lámpával azonos típusú és specifikációjú égőt szereljen be.

2 FONTOS: A tetőablakos kabinnal felszerelt traktoroknál az eljárás azonos, mint a standard tetős kabinnal felszerelt traktorhoz ismertetett eljárás.

3

2 Vegye le a lámpaszerelvény (1) házát, annak kifelé húzásával. 1

4 5

Ábra412

3 Cserélje ki az izzót (2). A belső világítás lámpái 12 V 5 W-os izzókkal vannak felszerelve 1

6 7 Ábra413

4 Helyezze vissza a lámpaszerelvényt a fészkébe.

8

A kezelőszerveket megvilágító lámpák A vezetőülés jobb oldalán lévő lámpa fényerejét vezérli. 1. Világítólámpa 1

2. Vezérlőkapcsoló

9

2

10

Ábra414

9-26

307.U.0410.hu.6.02-AGROPLUS 310-9-26 9-26

3/18/2010 9:34:20 PM


1

ELEKTROMOS RENDSZER A kezelő jobb oldalán lévő műszerfallámpa fényerővezérlőjének kicserélése FONTOS:

2

Izzócserénél csak az eredetileg felszerelt lámpával azonos típusú és specifikációjú égőt szereljen be.

A belső világítás lámpái 12 V R 10 W-os izzókkal vannak felszerelve

Csavarhúzó segítségével emelje ki a teljes belső világítólámpa-szerelvényt a kabintetőben lévő fészkéből.

Cserélje ki az izzót.

Szerelje vissza a belső lámpaszerelvényt a kabintetőbe.

4

3

Az izzócseréhez kövesse az alábbi eljárást:

10

9

8

7

6

5

Ábra415

9-27

307.U.0410.hu.6.02-AGROPLUS 310-9-27 9-27

3/18/2010 9:34:21 PM


ELEKTROMOS RENDSZER

1

9.5 - TARTOZÉKOK 9.5.1 - Kiegészítő elektronikus alkatrészek és/vagy felszerelések telepítése

2

A traktor olyan elektronikus alkatrészekkel és alkotóelemekkel van felszerelve, amelyek működését más berendezéstől érkező elektromágneses kisugárzások megzavarhatják. Ezek a kisugárzások veszélyt jelenthetnek az emberek számára, ha nem követik az alábbi biztonsági irányelveket. Olyan kiegészítő elektromos vagy elektronikus alkatrészek telepítése esetén, amelyek a traktor elektromos rendszeréhez vannak csatlakoztatva, a felhasználó felelős ellenőrizni, hogy az ilyen szerelvény nem hoz létre olyan kisugárzásokat, amelyek zavarják a traktor meglévő elektronikus vagy egyéb alkatrészeinek a működését.

3

Ez a probléma főleg a az alábbi típusú berendezésekkel kapcsolatos: ●

Rádió

CB rádióvevő

Mobil telefon (ETACS, GSM stb.)

4

Különösen vegye számításba, hogy a telepített kiegészítő elektromos vagy elektronikus komponensek meg kell, hogy feleljenek a 77/322 MOD 2001/3 irányelvek megfelelő érvényes változatának, és hogy ezek a komponensek viseljék a CE jelölést. A kiegészítő mobil telekommunikációs eszközök (pl. rádió, telefon) telepítésével kapcsolatban az alábbi kiegészítő ajánlásokat kell figyelembe venni:

5 6

Csak olyan berendezést szabad felszerelni, amelyek engedélyezése összhangban van az Ön országában alkalmazható rendelkezésekkel (pl.: a BZT engedély Németországban.

Biztosítsa, hogy az eszközök szilárdan rögzítve legyenek.

Hordozható vagy mobil berendezés használata a jármű belsejében csak akkor megengedett, ha az a jármű külsejéhez szilárdan rögzített antennához van csatlakoztatva.

A rádióadás alkatrészeit a jármű elektronikus alkatrészeitől elkülönítve kell felszerelni.

Az antennát szakszerű módon kell felszerelni, és jó érintkezésnek kell lenni az antenna és a jármű földelési pontja között. A huzalozás, valamint a telepítés és a maximum áramfelvétel feleljen meg az alkalmazható követelményeknek.

9.5.2 - Elektromos csatlakozó aljzatok

7 Pótkocsi elektromos csatlakozó aljzata A pótkocsi elektromos csatlakozó aljzat egy 7 érintkezős aljzat.

8

Standard változatú elektromos csatlakozó aljzat Az egyes érintkezők funkcióját az alábbiakban ismertetjük: 1. Bal oldali irányjelző 2. Nincs használva

9

3. Test 6

4. Jobb oldali irányjelző 5. Jobb oldali helyzetjelző lámpa és rendszámtábla-lámpa

1

7 5

6. Féklámpa

2

3 4

10

7. Bal oldali helyzetjelző lámpa Ábra416

9-28

307.U.0410.hu.6.02-AGROPLUS 310-9-28 9-28

3/18/2010 9:34:21 PM


1

ELEKTROMOS RENDSZER Észak-amerikai változatú elektromos csatlakozó aljzat Az egyes érintkezők funkcióját az alábbiakban ismertetjük: 1. Test

1 2

6

2

2. Munkalámpák 3. Hátsólámpa és bal oldali irányjelző 4. Féklámpa

7

5. Hátsólámpa és jobb oldali irányjelző

3

5 4

3

6. Hátsó helyzetjelző lámpák 7. Elektromos csatlakozó aljzat

Ábra417

2 érintkezős aljzat forgó villogóhoz (biztonsági bukó rudas változat) és 2 érintkezős áramellátó aljzat

4

A vezetőülés bal oldalán került elhelyezésre. 1. 3 érintkezős aljzat - Ez a csatlakozóaljzat használható külső munkagépek csatlakoztatására.

1

5

2. 2 érintkezős aljzat - Ez a csatlakozóaljzat használható kézilámpák stb. csatlakoztatására.

2

6

Ábra418

Diagnosztikai aljzat Hozzáférés az aljzathoz a műszerfal bal oldalán lévő zárófedélen keresztül. A burkolat nyitásához vegye ki a rögzítőcsavarokat.

7

1. Diagnosztikai aljzat

8

1

10

9

Ábra419

9-29

307.U.0410.hu.6.02-AGROPLUS 310-9-29 9-29

3/18/2010 9:34:21 PM


ELEKTROMOS RENDSZER

1 2 3 4 5 SZÁNDÉKOSAN ÜRESEN HAGYOTT OLDAL 6 7 8 9 10 9-30

307.U.0410.hu.6.02-AGROPLUS 310-9-30 9-30

3/18/2010 9:34:21 PM


1 2 3 4 5 10

9

8

7

6

10 - M키SZAKI ADATOK

307.U.0410.hu.6.02-AGROPLUS 310-10-1 10-1

3/18/2010 9:34:21 PM


MŰSZAKI ADATOK

1

10.1 - MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

2 1

3 4 2

3

4

5 6 7 8 Ábra420

9

A megfelelőségi nyilatkozatban megadott adatokat az alábbi lista tartalmazza: 1. Gyártó 2. Traktor típusa 3. Traktormodell 4. Traktor sorozatszáma

10 10-2

307.U.0410.hu.6.02-AGROPLUS 310-10-2 10-2

3/18/2010 9:34:21 PM


2

1

MŰSZAKI ADATOK

3

4

8

7

6

5

2

4

3

1

Ábra421

10

9

A megfelelőségi nyilatkozatban megadott adatokat az alábbi lista tartalmazza: 1. Gyártó 2. Traktor típusa 3. Traktormodell 4. Traktor sorozatszáma

10-3

307.U.0410.hu.6.02-AGROPLUS 310-10-3 10-3

3/18/2010 9:34:22 PM


MŰSZAKI ADATOK

1

10.2 - MŰSZAKI ADATOK 10.2.1 - Műszaki adatok X - Standard O - Opcionális

2

Táblázat33 - Műszaki adatok AGROPLUS 310 -> 1001

AGROPLUS 310 -> 5001

AGROPLUS 320 -> 1001

AGROPLUS 320 -> 5001

Motor modellje

SDF 1000.3 WT EURO III

SDF 1000.3 WT EURO III

SDF 1000.3 WTI EURO III

SDF 1000.3 WTI EURO III

Hengerek száma / Hengerűrtartalom, cm3

3 / 3000

3 / 3000

3 / 3000

3 / 3000

Turbótöltéses szívás

X

X X

X

01 - Motor

3 Turbó közbenső hűtős beszívás

4

Maximum jóváhagyott teljesítmény KW/LE

46/62

46/62

60/82

60/82

Maximum nyomaték Nm/kgm

240

240

310

310

Maximum nyomaték, fordulatszám (ford./perc)

1600

1600

1600

1600

Nyomatéknövelés

22

22

15

15

Minimum fordulatszám

700-750

5

Maximum teljesítményhez tartozó motorfordulatszám 2200

700-750

700-750

700-750

2200

2200

2200

6 7 8

Maximum fordulatszám, f/p

2410-2430

2410-2430

2410-2430

2410-2430

Elektronikus motorfordulatszám-szabályozó

X

X

X

X

Folyadék lehűtve

X

X

X

X

Olajhűtő

X

X

X

X

Üzemanyaghűtő

X

X

X

X

Légtisztító porkivetővel

X

X

X

X

Gépháztető alatti hangtompító függőleges kipufogócsővel

X

X

X

X

Gépháztető alatti hangtompító vízszintes kipufogócsővel

O

O

O

O

Hidrosztatikusan vezérelt kuplung

X

X

X

X

Átmérő hüvelykben

11

11

12

12

Lemezek száma

1

1

1

1

Szinterelt anyag

X

02 - Kuplung

X

03 - Sebességváltó 5 fokozatú sebességváltó

X

X

X

X

9

3 tartomány

X

X

X

X

Visszakapcsolás

O

O

O

O

Elektrohidraulikus 3 fokozatú sebességváltó

O

O

O

O

Szinkronizált irányváltó

X

X

10

Elektrohidraulikusan vezérelt irányváltó

X

Kényszerített kenés

X

X

X X

X

Olajhűtő

X

X

X

X

04 - Hátsó TLT

10-4

307.U.0410.hu.6.02-AGROPLUS 310-10-4 10-4

3/18/2010 9:34:22 PM


1

MŰSZAKI ADATOK AGROPLUS 310 -> 5001

AGROPLUS 320 -> 1001

AGROPLUS 320 -> 5001

X

X

X

X

Átmérő (mm)

106

106

106

106

Grafitos anyag

X

X

X

X

1” 3/8

1” 3/8

1” 3/8

1” 3/8

TLT-tengely bordái

6/’21

6/’21

6/’21

6/’21

TLT 540 - f/p:

1967

1967

1967

1967

TLT 1000 - f/p:

2043

2043

2043

2043

PTO 1000ECO - f/p:

1560

1560

1560

1560

Motorfordulatszám / 540 TLT-fordulatarány

3,6429

3,6429

3,6429

3,6429

Motorfordulatszám/TLT-fordulatszám arány 540ECO

2,8889

2,8889

2,8889

2,8889

Motorfordulatszám / 1000 TLT-fordulatarány

2,0435

2,0435

2,0435

2,0435

Kapcsoló a sárhányón

X

X

X

X

TLT-tengelyfordulat per kerékfordulat

9,45

9,45

9,45

9,45

Elülső TLT

O

O

O

O

Olajfürdős, többtárcsás kuplung elektrohidraulikus vezérléssel

X

X

X

X

Átmérő (mm)

106

106

106

106

Grafitos anyag

X

X

X

X

Tengelyátmérő

1” 3/8

1” 3/8

1” 3/8

1” 3/8

TLT-tengely bordái

6/’21

6/’21

6/’21

6/’21

Az elülső és hátsó differenciálzár elektrohidraulikus vezérlése

X

X

X

X

Áttételi arány: elsőkerék-fordulatszám mindegyik hátsókerék-fordulatszámhoz

1,383

1,383

1,383

1,383

Kormányzási szög / 2WD fordulási rádiusz

70/3060

70/3060

70/3060

70/3060

Kormányzási szög / 4WD fordulási rádiusz

55°/3060

55°/3060

55°/3060

55°/3060

Rögzített elülső sárhányók

X

X

X

X

Együttes fékezés mind a négy keréken (4WD)

X

X

X

X

Az elülső tárcsák átmérője

224

224

224

224

A hátsó tárcsák átmérője milliméterben

224

224

224

224

Rögzítőfék

X

X

X

X

Hidraulikus pótkocsifékszelep

O

O

O

O

X

X

X

X

Mechanikusan vezérelt hátsó emelő

X

X

X

X

Mechanikusan vezérelt hátsó emelő, maximum emelési kapacitás kiegészítő nyomófejek nélkül

3000

3000

3000

3000

3

Tengelyátmérő

4

Olajfürdős, többtárcsás kuplung elektrohidraulikus vezérléssel

2

AGROPLUS 310 -> 1001

7

6

06 -Elülső híd

5

05 - Elülső TLT

Hidrosztatikus, döntve állítható teleszkópos kormánykerékkel

9

08 - Kormánymű

8

07 - Fékek

10

09 - Hátsó hidraulikus emelő

10-5

307.U.0410.hu.6.02-AGROPLUS 310-10-5 10-5

3/18/2010 9:34:22 PM


MŰSZAKI ADATOK

1 2

AGROPLUS 310 -> 1001

AGROPLUS 310 -> 5001

AGROPLUS 320 -> 1001

AGROPLUS 320 -> 5001

Mechanikusan vezérelt hátsó emelő, maximum emelési kapacitás kiegészítő nyomófejekkel

3600

3600

3600

3600

Elektronikusan vezérelt hátsó emelő, maximum emelési kapacitás kiegészítő nyomófejek nélkül

3000

3000

3000

3000

Elektronikusan vezérelt hátsó emelő, maximum emelési kapacitás kiegészítő nyomófejekkel

3600

3600

3600

3600

Jobb oldali emelőrúd és mechanikus felső összekötő X

X

X

X

Hidraulikus jobb oldali emelőrúd és felső összekötő

O

O

O

O

3

Automatikus függesztőszerkezet-összekötő karok

X

X

X

X

Sárhányóra szerelt kapcsolók

X

X

X

X

Mechanikus elülső emelő összehajtható összekötő karokkal

O

O

O

O

Maximum emelési kapacitás, kg

1750

1750

1750

1750

Gyorscsatolók

X

X

X

X

A szivattyú szállítási teljesítménye maximum fordula41/54 tszámon, l/perc

35/54

41/54

35/54

Kihelyezett vezérlőszelepek - az utak maximum száma.

6

6

6

6

Üzemi nyomás [bar]

190

190

190

190

Feszültség [V]

12

12

12

12

Akkumulátor, standard [V/Ah/A]

12/100/450

12/100/450

12/88/580

12/88/580

Generátor [V/Ah]

12 / 65

12 / 65

12 / 65

12 / 65

10 - Elülső emelőszerkezet

4

11 - Kihelyezett vezérlőszelepek

5

12 - Elektromos rendszer

6 7

Indítómotor [V/kW]

12 / 3

12 / 3

12 / 3

12 / 3

Kiegészítő elektromos aljzat

X

X

X

X

90

90

90

90

Plató ROPS (borulás elleni védőszerkezet) kerettel

X

X

X

X

Héjszerkezetű fülke

O

O

O

O

Szellőzés és fűtés

O

O

O

O

Légkondicionálás

O

O

O

O

Maximum zajszint - BUKÓRUDAS db(A):

85

85

85

85

Maximum zajszint - FÜLKE nyitott ajtókkal (tetőablak 80 és hátsó ablak nyitva) db(A):

80

80

80

13 - Üzemanyagtartály Tartály úrtartalma l.

14 - Fülke / védőszerkezet)

ROPS

(borulás

elleni

8 9

Maximum zajszint - KABINOS zárt ajtókkal db(A):

78

78

78

78

KABIN - veszélyes anyagok elleni védelmi kategória

2

2

2

2

10

Táblázat33 - Műszaki adatok

10-6

307.U.0410.hu.6.02-AGROPLUS 310-10-6 10-6

3/18/2010 9:34:22 PM


1

MŰSZAKI ADATOK AGROPLUS 410 -> 1001

AGROPLUS 410 -> 5001

AGROPLUS 420 PROFILINE

Motor modellje

SDF 1000.4 WTI EURO III

SDF 1000.4 WTI EURO III

SDF 1000.4 WTI EURO III

Hengerek száma / Hengerűrtartalom, cm3

4 / 4000

4 / 4000

3 / 3000

Turbó közbenső hűtős beszívás

X

X

X

Maximum jóváhagyott teljesítmény KW/LE

63/85

63/85

710/965

Maximum nyomaték Nm/kgm

345

345

373

Maximum nyomaték, fordulatszám (ford./perc)

1600

1600

1600

Nyomatéknövelés

31

31

23

Minimum fordulatszám

700-750

700-750

700-750

Maximum teljesítményhez tartozó motorfordulatszám

2200

2200

220

Maximum fordulatszám, f/p

2410-2430

2410-2430

2410-2430

Elektronikus motorfordulatszám-szabályozó

X

X

X

Folyadék lehűtve

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Légtisztító porkivetővel

X

X

X

Gépháztető alatti hangtompító függőleges kipufogócsővel

X

X

X

Gépháztető alatti hangtompító vízszintes kipufogócsővel

O

O

O

Hidrosztatikusan vezérelt kuplung

X

X

X

Átmérő hüvelykben

12

12

12

Lemezek száma

1

1

1

5 fokozatú sebességváltó

X

X

X

3 tartomány

X

X

X

3 4 5

Olajhűtő Üzemanyaghűtő

2

01 - Motor

6

02 - Kuplung

Visszakapcsolás

O

O

O

Elektrohidraulikus 3 fokozatú sebességváltó

O

O

O

X

Elektrohidraulikusan vezérelt irányváltó

X

X

Kényszerített kenés

X

X

X

Olajhűtő

X

X

X

X

X

X

Átmérő (mm)

106

106

106

Grafitos anyag

X

X

X

8

Szinkronizált irányváltó

7

03 - Sebességváltó

Tengelyátmérő

1” 3/8

1” 3/8

1” 3/8

TLT-tengely bordái

6/’21

6/’21

6/’21

TLT 540 - f/p:

1967

1967

1967

TLT 1000 - f/p:

2043

2043

2043

PTO 1000ECO - f/p:

1560

1560

1560

Motorfordulatszám / 540 TLT-fordulatarány

3,6429

3,6429

3,6429

Motorfordulatszám/TLT-fordulatszám arány 540ECO

2,8889

2,8889

2,8889

10

Olajfürdős, többtárcsás kuplung elektrohidraulikus vezérléssel

9

04 - Hátsó TLT

10-7

307.U.0410.hu.6.02-AGROPLUS 310-10-7 10-7

3/18/2010 9:34:22 PM


MŰSZAKI ADATOK

1 Motorfordulatszám / 1000 TLT-fordulatarány

AGROPLUS 410 -> 1001

AGROPLUS 410 -> 5001

AGROPLUS 420 PROFILINE

2,0435

2,0435

2,0435

2

Kapcsoló a sárhányón

X

X

X

TLT-tengelyfordulat per kerékfordulat

9,45

9,45

9,45

05 - Elülső TLT

3

Elülső TLT

O

O

O

Olajfürdős, többtárcsás kuplung elektrohidraulikus vezérléssel

X

X

X

Átmérő (mm)

106

106

106

Grafitos anyag

X

X

X

Tengelyátmérő

1” 3/8

1” 3/8

1” 3/8

TLT-tengely bordái

6/’21

6/’21

6/’21

Az elülső és hátsó differenciálzár elektrohidraulikus vezérlése

X

X

X

Áttételi arány: elsőkerék-fordulatszám mindegyik hátsókerék-fordulatszámhoz

1,383

1,383

1,383

Kormányzási szög / 2WD fordulási rádiusz

70/3060

70/3060

70/3060

Kormányzási szög / 4WD fordulási rádiusz

55°/3060

55°/3060

55°/3060

Rögzített elülső sárhányók

X

X

X

Együttes fékezés mind a négy keréken (4WD)

X

X

X

Az elülső tárcsák átmérője

224

224

224

A hátsó tárcsák átmérője milliméterben

224

224

224

Rögzítőfék

X

X

X

Hidraulikus pótkocsifékszelep

O

O

O

X

X

X

06 -Elülső híd

4 5

07 - Fékek

6

08 - Kormánymű Hidrosztatikus, döntve állítható teleszkópos kormánykerékkel

7

09 - Hátsó hidraulikus emelő

8 9

Mechanikusan vezérelt hátsó emelő

X

X

X

Mechanikusan vezérelt hátsó emelő, maximum emelési kapacitás kiegészítő nyomófejek nélkül

3000

3000

3000

Mechanikusan vezérelt hátsó emelő, maximum emelési kapacitás kiegészítő nyomófejekkel

3600

3600

3600

Elektronikusan vezérelt hátsó emelő, maximum emelési kapacitás kiegészítő nyomófejek nélkül

3000

3000

3000

Elektronikusan vezérelt hátsó emelő, maximum emelési kapacitás kiegészítő nyomófejekkel

3600

3600

3600

Jobb oldali emelőrúd és mechanikus felső összekötő

X

X

X

Hidraulikus jobb oldali emelőrúd és felső összekötő

O

O

O

Automatikus függesztőszerkezet-összekötő karok

X

X

X

Sárhányóra szerelt kapcsolók

X

X

X

10

10 - Elülső emelőszerkezet Mechanikus elülső emelő összehajtható összekötő karokkal

O

O

O

Maximum emelési kapacitás, kg

1750

1750

1750

10-8

307.U.0410.hu.6.02-AGROPLUS 310-10-8 10-8

3/18/2010 9:34:23 PM


1

MŰSZAKI ADATOK AGROPLUS 410 -> 1001

AGROPLUS 410 -> 5001

AGROPLUS 420 PROFILINE

X

X

X

A szivattyú szállítási teljesítménye maximum fordulatszámon, l/perc

41/54

35/54

41/54

Kihelyezett vezérlőszelepek - az utak maximum száma.

6

6

6

Üzemi nyomás [bar]

190

190

190

Gyorscsatolók

2

11 - Kihelyezett vezérlőszelepek

12

12

12

Akkumulátor, standard [V/Ah/A]

12/100/450

12/100/450

12/88/580

Generátor [V/Ah]

12 / 65

12 / 65

12 / 65

Indítómotor [V/kW]

12 / 3

12 / 3

12 / 3

Kiegészítő elektromos aljzat

X

X

X

90

90

90

Plató ROPS (borulás elleni védőszerkezet) kerettel

X

X

X

Héjszerkezetű fülke

O

O

O

4

Feszültség [V]

3

12 - Elektromos rendszer

13 - Üzemanyagtartály Tartály úrtartalma l.

O

O

O

Légkondicionálás

O

O

O

Maximum zajszint - BUKÓRUDAS db(A):

85

85

85

Maximum zajszint - FÜLKE nyitott ajtókkal (tetőablak és hátsó ablak nyitva) 80 db(A):

80

80

Maximum zajszint - KABINOS zárt ajtókkal db(A):

78

78

78

KABIN - veszélyes anyagok elleni védelmi kategória

2

2

2

6

Szellőzés és fűtés

5

14 - Fülke / ROPS (borulás elleni védőszerkezet)

7

10.2.2 - Üzemanyag - műszaki jellemzők Az SDF Csoport traktoraihoz használt motorokat minimum 45 cetán számú üzemanyaggal való használatra terveztük.

A - Európai dízel üzemanyag járművekhez: EN 590 (1. mell.)

B - US Dízel üzemanyag terepjáró alkalmazásokhoz: ASTM D 975 Grade - No 1-D (2. mell.)

8

A motorok használata az alábbi üzemanyagokkal engedélyezett:

A közölt minimum cetánszámnál alacsonyabb cetánszámú üzemanyagok használata indítási nehézségekhez és jelentős fehérfüstkibocsátáshoz vezethet, különösen alacsony környezeti hőmérsékleteknél. Az alábbi specifikáció szerinti dízel üzemanyagok engedélyezettek és használhatók:

9

Táblázat34 ÜZEMANYAGOK

10

EN 590 1. Melléklet ASTM megnevezés: D 975 Grade-No 1-D és Grade Low Sulphur (alacsony kéntartal- 2. melléklet mú) No. 1-D / 2-D

10-9

307.U.0410.hu.6.02-AGROPLUS 310-10-9 10-9

3/18/2010 9:34:23 PM


MŰSZAKI ADATOK

1

Magas kéntartalmú üzemanyagok Csak kereskedelmi forgalomban kapható 0,5 százaléknál kisebb kéntartalmú üzemanyagot használjon. Ha az ajánlott kéntartalom értékét túllépi, akkor a karbantartási táblázatokban jelzett olajcsere-intervallumokat meg kell felezni.

2

Téli üzemelés dízel üzemanyaggal Kerozin hozzáadása a dízel üzemanyaghoz

3

A motorok téli üzemelése speciális igényeket támaszt a hidegben való viselkedéssel (a szűrhetőségi hőmérséklet-határértékkel) szemben. Az üzemanyagtöltő állomásokon az évszakoknak megfelelő üzemanyagok kaphatók. Ha csak nyári dízel üzemanyag kapható, kerozint (paraffinolajat) lehet keverni a dízel üzemanyagba legfeljebb 30% mértékig, amint az ábrán látható, az áramlási képesség biztosítására.

+32

0

+23

-5

1

+14 - 10 + 5 - 15 - 4 - 20

2

B

A - 13 - 25 - 22 - 30 °F

°C

0

10

20

30

40

50

60 %

4 Ábra422

Az USA piacon kapható ASTM D 975 1-D/2-D szabvány szerinti üzemanyaghoz kerozin nem keverhető. A 1-1 Kerozin keverése nyári dízel üzemanyaggal

5

A keverés a motor tankjában történik: Először töltse be a megfelelő mennyiségű paraffint, azután adja hozzá a dízel üzemanyagot. Normál benzin bekeverése biztonsági és műszaki okok (a befecskendezőrendszer üregesedése) miatt nem megengedett. Sarkvidéki éghajlathoz -44 °C-ig kaphatók dízel üzemanyagok. A dízel üzemanyaghoz folyósító adalékok használata lehetséges. A megfelelő adalék megválasztása és a szükséges adagolási és keverési eljárás alkalmazása az üzemanyag-szállítóval egyetértésben történjen.

6

Üzemanyag-adalékok Üzemanyag-adalékok használata nem megengedett. Ez alól kivételt képeznek a fent említett áramlásjavító szerek. A nem megfelelő adalékok használata a garancia elvesztéséhez vezet.

7

1. mell.: Üzemanyag-előírások (minimum követelmények): Dízel üzemanyag az EN 590:2004 szabvány szerint Táblázat35 TULAJDONSÁGOK

EGYSÉGEK

8

EN 590:2004 HATÁRÉRTÉKEK

VIZSGÁLATI MÓDSZEREK

CETÁNSZÁM

LEGALÁBB 51

EN ISO 5165:1998

CETÁNINDEX

LEGALÁBB 46

EN ISO 4264:1996

9 10

Fajsúly 15 °C-on

kg/m3

820 - 845

Aromás szénhidrogének Kéntartalom

súly% mg/kg

Lobbanáspont Kokszmaradék (10% desztillációs maradékból) Hamutartalom Víztartalom

°C súly%

EN ISO 3675:1998 EN ISO 12185:1996/ C1:2001 max. 11 EN 12916:2000 max. 350 (2004. 12. 31-ig) EN ISO 20846 EN ISO 20847 EN ISO vagy 50,00 20884 EN ISO 20846/EN ISO 20884 legalább 55 EN ISO 2719:2002 max. 0,30 EN ISO 10370:1995

súly% mg/kg

max. 0,01 max. 200

EN ISO 6245:2002 EN ISO 12937:2000

10-10

307.U.0410.hu.6.02-AGROPLUS 310-10-10 10-10

3/18/2010 9:34:23 PM


CETÁNSZÁM

LEGALÁBB 51

EN ISO 5165:1998

CETÁNINDEX

LEGALÁBB 46

EN ISO 4264:1996

mg/kg A korrózió mértéke

max. 24 1. osztály

EN 12662:1998 EN ISO 2160:1998

g/m3 μm

max. 25 max. 460

EN ISO 12205:1996 EN ISO 12156-1:2000

mm2/s

2,00 - 4,50

EN ISO 3104:1996 EN ISO 3405:2000

Térfogat % Térfogat % % °C

max. 65 legalább 85 360

Térfogat %

5

°C °C °C °C

max. 0 max. -10 max. -20 max. -10

Teljes maradék Korróziós hatás vörösrézre (3 óra, 50 °C-on) Oxidációs stabilitás Kenhetőség “kopásnyom átmérő” (wsd 1.4) 60 °C-on Viszkozitás 40 °C-on Desztilláció kompenzálva 250 °C hőmérsékleten kompenzálva 350 °C hőmérsékleten 95 % tf. kompenzálva ilyen hőmérsékleten: Zsírsav metil-észter tartalom (FAME) Szűrhetőségi határ (CFPP) * 15.04. 30,09-ig 01.10., legfeljebb 15.11. 16.11., legfeljebb 28.02. 01.03., legfeljebb 14.04.

2

VIZSGÁLATI MÓDSZEREK

3

EN 590:2004 HATÁRÉRTÉKEK

4

EGYSÉGEK

EN 14078:2003 EN 116:1997

5

TULAJDONSÁGOK

1

MŰSZAKI ADATOK

* Az adatok a Német Szövetségi Köztársaságra vonatkoznak. A nemzeti rendelkezések ettől eltérhetnek. ** Ez a specifikáció vonatkozik a NATO F-54 üzemanyagra is

6

2. mell.: Üzemanyag-előírások (minimum követelmények) az ASTM D 975 szabvány szerint Táblázat36

Viszkozitás 40 °C-on Hamu Kén Minőség No. 1/2-D Alacsony kéntartalmú No. 1/2-D Vörösréz-korrózió Cetánszám Kokszmaradék Ramsbottom módszer szerint 10% desztillációs maradékból Szűrhetőségi határ

GRADE NO. 2-D ALACSONY KÉNTARTALMÚ MINŐSÉG NO. 1-D

kg/m3 °C Térf. % °C °C mm2/s súly%

max. 860* legalább 38 max. 0,05 max. 288 1,3 - 2,4 max. 0,01

max. 860* legalább 52 max. 0,05 legalább 282 max. 338 1,9 - 4,1 max. 0,01

súly%

súly%

max. 0,50 max. 0,05 3. sz. legalább 40 0,15

max. 0,50 max. 0,05 3. sz. legalább 40 0,35

°C

**

A korrózió mértéke

7

GRADE NO. 1-D ALACSONY KÉNTARTALMÚ MINŐSÉG NO. 1-D

VIZSGÁLATI MÓDSZEREK

ASTM D 93 ASTM D 2709 ASTM D 86

8

HATÁR

ASTM D 44 ASTM D 482 ASTM D 129 ASTM D 2622 ASTM D 130 ASTM D 613 ASTM D 524 max. 338

9

Fajsúly 15 °C-on Lobbanáspont Víz és lerakódások Desztillációs tartomány 90 % térfogat esetén

MÉRTÉKEGYSÉGEK

10

TULAJDONSÁGOK

Dízel üzemanyag az ASTM D 975-02 megnevezés szerint 10-11

307.U.0410.hu.6.02-AGROPLUS 310-10-11 10-11

3/18/2010 9:34:23 PM


MŰSZAKI ADATOK

1

* Minimum SDFG követelmény ** Változik az évszaknak és a régiónak megfelelően.

10.2.3 - Biodízel üzemanyag műszaki jellemzői

2

Az 1000 W sorozatú motorok használata az alábbi BIODÍZEL üzemanyaggal engedélyezett: ●

Biodiesel (FAME - EN 14214): Ennek az üzemanyagnak a használata csak akkor megengedett, ha keverve van hagyományos dízel (EN 590 szabványos) üzemanyaggal, nem nagyobb, mint 5% tömegszázalékban (kb. 2)

Az 1000 W sorozatú motorokat nagyobb, mint 42 cetánszámú üzemanyagokkal való üzemelésre terveztük.

3

A 42-nél alacsonyabb cetánszámú üzemanyagok használata indítási nehézségekhez és jelentős fehérfüst-kibocsátáshoz vezethet, különösen alacsony környezeti hőmérsékleteknél (-10 °C körül). Az SDF 1000 W sorozatú motorokhoz valamennyi fent említett típusú üzemanyagot lehet használni bármely szabályozás vagy módosítás szükségessége nélkül, azonos szervizintervallumok fenntartásával és bármilyen garanciakorlátozás nélkül, a teljesítmény észrevehető csökkenése nélkül.

4

3. mell.: Üzemanyag-specifikáció (minimum követelmények), zsírsav metil-észter (FAME) értékek dízel motorokhoz az EN 14214 szabvány szerint Táblázat37

5 6 7 8 9 10

TULAJDONSÁGOK

MÉRTÉKEGYSÉGEK

HATÁRÉRTÉKEK EN 14214:2003

VIZSGÁLATI MÓDSZEREK

Észtertartalom Fajsúly 15 °C-on

súly% kg/m3

legalább 96,5 860 - 900

Viszkozitás 40 °C-on Lobbanáspont Kéntartalom

mm2/s °C mg/kg

3.5 - 5.0 legalább 120 max. 10.0

Kokszmaradék (10% desztillációs maradékból) Cetánszám Hamutartalom (szulfát) Víztartalom Teljes maradék Korróziós hatás vörösrézre (3 óra, 50 °C-on) Oxidációs stabilitás Savszám Jódszám Linolénsav-metilészter tartalom Zsírsav-metilészter tartalom 4 kettős kötésben Metanoltartalom Monoglicerid-tartalom Diglicerid-tartalom Triglicerid-tartalom Szabadglicerin-tartalom Összes glicerin tartalom Alkálifém-tartalom (Na+K) Alkáliföldfém-tartalom

súly%

max. 0.30

EN 14103 EN ISO 3675:1998 EN ISO 12185:1996/ C1:2001 EN ISO 3104:1998/C2:1999 prEN ISO 3679:2002 prEN ISO 20846:2002 prEN ISO 20884:2002 EN ISO 10370:1995

súly% mg/kg mg/kg A korrózió mértéke

legalább 51 max. 0.02 max. 500 max. 24 1. osztály

EN ISO 51165:1998 ISO 3987:1994 EN ISO 12937:2000 EN ISO 12662:1998 EN ISO 2160:1998

Órák mg KOH/g gr jód/100gr súly% súly%

legalább 6 max. 0.5 max. 120 max. 12.0 max. 1

EN 14112 EN 14104 EN 14111 EN 14103

súly% súly% súly% súly% súly% súly% mg/kg mg/kg

max. 0.20 max. 0.80 max. 0.20 max. 0.20 max. 0.020 max. 0.25 max. 5.0 max. 5.0

EN 14110 EN 14105 EN 14105 EN 14105 EN 14105 EN 14106 EN 14105 EN 14108 EN 14109 EN 14108:2002

10-12

307.U.0410.hu.6.02-AGROPLUS 310-10-12 10-12

3/18/2010 9:34:23 PM


MÉRTÉKEGYSÉGEK

HATÁRÉRTÉKEK EN 14214:2003

VIZSGÁLATI MÓDSZEREK

Foszfortartalom Szűrhetőségi határ (CFPP) * 15.04. 30,09-ig

mg/kg

max. 10.0

EN 14107 EN 116:1997

°C

max. 0

2

TULAJDONSÁGOK

1

MŰSZAKI ADATOK

* Az adatok a Német Szövetségi Köztársaságra vonatkoznak. A nemzeti rendelkezések ettől eltérhetnek.

10.2.4 - Hűtőfolyadék

3

Védő folyadék és fagyálló Használjon megfelelő típusú hűtőfolyadékot, hogy elkerülje a motor károsodását.

4

A fagyálló a kenőanyag táblázatban van feltüntetve. Ennek a folyadéknak a vizes oldatai fagyállóként és hűtőközegként működnek és, megakadályozzák a motor hűtőrendszer fém alkatrészeinek korrózióját is. A fagyálló folyadék nem tartalmaz nitriteket, aminokat vagy foszfátokat (NAP-mentes) A hűtőrendszert időszakonként ellenőrizni kell.

Jellemzők és teljesítmény ❍

Optimalizálja a hőátadást ❍

Csökkenti a fagyáspontot ❍

Nagyon alacsony környezeti hatás. Fejlett korróziógátlási technológia a motor alkatrészeinek hatékony védelmére.

Kemény víz stabilitás ❍

Csökkenti a túlmelegedés kockázatát zord körülmények között.

NAP-mentes ❍

Megakadályozza a hűtőrendszer alkatrészek meghibásodásával okozott költséges javítások szükségességét.

Növeli a forráspontot ❍

6

Csökkenti a motor felmelegedéséhez szükséges időt, ezáltal javítva a teljesítményt és a hatásfokot.

7

Csökkenti a hűtőrendszer alkatrészeinek korai károsodását és az ebből eredő csere szükségességét. Fenntartja a hűtőrendszer hatékonyságát azáltal, hogy megakadályozza a lerakódások és a vízkőképződés kialakulását.

5

Korrózió védelem

Fenntartja az optimális jellemzőket még akkor is, ha csapvízzel hígítjuk.

Hosszú élettartamra kialakítva ❍

8

Használatra kész; csökkenti a hígítási hibák lehetőségét.

Műszaki adatok

9

Ez a hűtőfolyadék kielégíti a legújabb nemzetközi szabványokat.

Táblázat38

10

BS 6580 (1992) AFNORNFR 15-601 (1991) ASTM D 3306

A főbb gyártók jóváhagyták, vagy a termék kielégíti azok előírásait.

10-13

307.U.0410.hu.6.02-AGROPLUS 310-10-13 10-13

3/18/2010 9:34:23 PM


MŰSZAKI ADATOK

1

Táblázat39

2

KHD MAN Mercedes Benz Scania Volvo Deutsche Bundeswehr

megfelel a H-LV 0161 0188BS 6580 (1992) előírásainak 324 NF 325.0 ; DBL 7700.00 megfelel a TB 1451 előírásainak megfelel az 1286083 előírásainak TK-BA2-3-6850-008

Jellemző fizikai és vegyi tulajdonságok

3

Táblázat40

4 5

Megjelenés szín Fajsúly 20 oC esetén ASTM D 1122 szerint Viszkozitás 20 °C esetén DIN 51 562 szerint Forráspont ASTM D 1120 pH ASTM D 1287 Vízzel keverhetőség Keverhetőség kemény vízzel Keverhetőség más fagyállókkal Fagyáspont ASTM D 1177 Dermedéspont DIN 51 583 Fagyvédelem (a fagyvédelem szintjét a fagyáspont és a dermedési pont közötti számtani átlag kiszámításával nyerjük. Gumiduzzadás 80 °C / 168 h - SBR és EPDM (50% vízben)

Átlátszó folyadék Kék/zöld 1120 - 1124 g/cm3 3.8-4.8 mm2/s >150 °C >8 Teljesen keverhető Nincs kicsapódás Keverhető más kereskedelmi forgalomban kapható termékekkel -40 °C < -45 °C -41,5 oC hőmérsékletig 0 - 3% eredmény, hasonló a tiszta vízzel nyert eredménnyel

6

FONTOS A -35 °C alatti hőmérsékletek tekintetében forduljon engedéllyel rendelkező szervizközponthoz.

7

Biztonsági információ A folyadék gátolt mono- etilénglikolt tartalmaz és a “lenyelve ártalmas” kategóriába van besorolva. Nincs gyúlékony kategóriába sorolva, de ég, ha meggyújtják. A koncentrált fagyálló folyadék 25 ppm súlyrésznyi hatóanyagot tartalmaz, ami keserű ízt kölcsönöz a folyadéknak, ami elrettentésre szolgál a véletlen lenyelés ellen. Ez a hatóanyag csak a koncentrált termékben hatásos. Higított formában 25-30 ppm súlyegység hozzáadása szükséges azonos hatás eléréséhez.

8

10.2.5 - Zajszint A traktor jóváhagyása a vonatkozó EK irányelvek alapján történik. A megnövekedett zajszintek elkerülése érdekében az alábbiak szerint járjon el:

9 10

minden karbantartási műveletet vagy javítást követően megfelelően szerelje vissza az összes hangtompító lemezt és anyagot;

ne végezzen olyan módosításokat a traktoron, amelyek a zajkibocsátási szintek növekedéséhez vezethet.

Figyeljen minden rendellenes zajra vagy vibrációra; amint rendellenes zajt vagy vibrációt észlel, parkolja le a traktort biztonságos helyzetben, majd hajtsa végre a leállítási folyamatot. Tájékoztassa a karbantartó személyzetet a felmerült helyzetről. Kerülje a hosszantartó üzemelést.

A kezelő által a 77/311/EGK sz. Európai irányelvben leírt tesztelési módszernek megfelelően észlelt maximális zajszint a következő: 10-14

307.U.0410.hu.6.02-AGROPLUS 310-10-14 10-14

3/18/2010 9:34:23 PM


1

MŰSZAKI ADATOK

ROPS

(borulás

AGROPLUS 310 -> 5001

AGROPLUS 320 -> 1001

AGROPLUS 320 -> 5001

85

85

85

85

AGROPLUS 410 -> 1001

AGROPLUS 410 -> 5001

AGROPLUS 420 PROFILINE

85

85

85

AGROPLUS 310 -> 5001

AGROPLUS 320 -> 1001

AGROPLUS 320 -> 5001

80

80

80

AGROPLUS 410 -> 1001

AGROPLUS 410 -> 5001

AGROPLUS 420 PROFILINE

80

80

elleni

Maximum zajszint - BUKÓRUDAS db(A):

2

14 - Fülke / védőszerkezet)

AGROPLUS 310 -> 1001

Maximum zajszint - BUKÓRUDAS db(A): AGROPLUS 310 -> 1001

Maximum zajszint - FÜLKE nyitott ajtókkal (tetőablak 80 és hátsó ablak nyitva) db(A):

4

elleni

5

(borulás

14 - Fülke / ROPS (borulás elleni védőszerkezet) Maximum zajszint - FÜLKE nyitott ajtókkal (tetőablak és hátsó ablak nyitva) 80 db(A):

14 - Fülke / védőszerkezet)

ROPS

(borulás

AGROPLUS 310 -> 1001

AGROPLUS 310 -> 5001

AGROPLUS 320 -> 1001

AGROPLUS 320 -> 5001

78

78

78

78

AGROPLUS 410 -> 1001

AGROPLUS 410 -> 5001

AGROPLUS 420 PROFILINE

78

78

78

6

ROPS

elleni

Maximum zajszint - KABINOS zárt ajtókkal db(A):

7

14 - Fülke / védőszerkezet)

3

14 - Fülke / ROPS (borulás elleni védőszerkezet)

Maximum zajszint - KABINOS zárt ajtókkal db(A):

8

14 - Fülke / ROPS (borulás elleni védőszerkezet)

a gyártó által megadott értékek. A gyártó nem tudja befolyásolni a traktor különböző üzemi helyzetekben keletkező hang kibocsátási szintjeit.

Ha a zajszint a traktor folyamatos üzemelése közben eléri vagy meghaladja a 85 dB(A)-t, a felhasználónak megfelelő óvintézkedéseket kell hoznia (fülvédők, füldugók, sisak).

9

FONTOS

A traktor által a TELJES TESTRE átvitt mechanikus vibráció mennyiségére utaló érték az UNI ISO 2631-1:2008 szerint. Az említett értéket a vibráció általi érintettség kockázatának a felméréséhez használják, de nem képes lefedni a traktor összes lehetséges használati körülményeit, hiszen a traktorhoz nem mindig kapcsolódó paraméterektől (terep, munkagépek stb.) függően is

10

10.2.6 - A kezelő pozíciójára átvitt vibráció

10-15

307.U.0410.hu.6.02-AGROPLUS 310-10-15 10-15

3/18/2010 9:34:24 PM


MŰSZAKI ADATOK

1

változhat. Amennyiben a kockázatfelmérést nem lehet kimerítőnek értékelni, vagy ha a kockázat esetleg meghaladja a 2002/44/EK sz. irányelvben meghatározott értékeket, egy vibrációmérő használatát írják elő. Az egész testre átvitt vibráció minimálisra csökkentése érdekében a legjobb gyakorlatot kimerítő alábbi szabályokat kell betartani:

2 3

használja a traktor és a szóban forgó feladat számára legmegfelelőbb munkagépet;

állítsa be az ülést a saját súlyának és alakjának megfelelően;

időszakosan ellenőrizze a fülke felfüggesztések állapotát, és sérülés esetén állítsa helyre őket;

ellenőrizze a keréknyomásokat;

használja az elülső tengelyfelfüggesztéseket, ha felszereltek ilyeneket;

az átvitel során állítsa be úgy a traktor sebességét, hogy minimálisra tudja csökkenteni a vibráció szintjét.

Az ülés jóváhagyási folyamata során a 78/764/EGK sz. irányelv (és 1999/57/EK sz. módosítása) alapján nyert ülésvibrációs értékeket az alábbi táblázat mutatja be.

4

Táblázat41 - Műszaki adatok AGROPLUS 310 -> 1001

AGROPLUS 310 -> 5001

AGROPLUS 320 -> 1001

AGROPLUS 320 -> 5001

Rezgés

5 6

Grammer MSG 83/7L ülés - Vezető súlya, kg (Rezgés, m/s2)

55 (1,13) / 98 (1,00) 55 (1,13) / 98 (1,00) 55 (1,13) / 98 (1,00) 55 (1,13) / 98 (1,00)

Grammer MSG 83/721 ülés - Vezető súlya, kg (Rezgés, m/s2)

55 (1,13) / 98 (1,00) 55 (1,13) / 98 (1,00) 55 (1,13) / 98 (1,00) 55 (1,13) / 98 (1,00)

Grammer MSG 93/721 ülés - Vezető súlya, kg (Rezgés, m/s2)

55 (1,21) / 98 (1,05) 55 (1,21) / 98 (1,05) 55 (1,21) / 98 (1,05) 55 (1,21) / 98 (1,05)

Táblázat41 - Műszaki adatok AGROPLUS 410 -> 1001

AGROPLUS 410 -> 5001

AGROPLUS 420 PROFILINE

7

Rezgés Grammer MSG 83/7L ülés - Vezető súlya, kg (Rezgés, m/s2)

55 (1,13) / 98 (1,00) 55 (1,13) / 98 (1,00) 55 (1,13) / 98 (1,00)

Grammer MSG 83/721 ülés - Vezető súlya, kg (Rezgés, m/s2)

55 (1,13) / 98 (1,00) 55 (1,13) / 98 (1,00) 55 (1,13) / 98 (1,00)

Grammer MSG 93/721 ülés - Vezető súlya, kg (Rezgés, m/s2)

55 (1,21) / 98 (1,05) 55 (1,21) / 98 (1,05) 55 (1,21) / 98 (1,05)

8 9 10 10-16

307.U.0410.hu.6.02-AGROPLUS 310-10-16 10-16

3/18/2010 9:34:24 PM


1

MŰSZAKI ADATOK 10.3 - MÉRETEK ÉS SÚLYOK 10.3.1 - A traktor méretei és súlyai

2

Kabinnal szerelt traktorok méretei VESZÉLY

3

Nehéz munkagépek felszerelése esetén győződjön meg arról, hogy a teljes (traktor + teher) súly 20 százaléka a terheletlen hídon legyen. Ne lépje túl a maximum megengedett tengelyterheléseket.

E-F

5

C

4

D

B

6

G-H

A

I

Ábra423 - Kabinnal szerelt traktorok méretei

7

Táblázat42 - Műszaki adatok AGROPLUS 310 -> 1001

AGROPLUS 310 -> 5001

AGROPLUS 320 -> 1001

AGROPLUS 320 -> 5001

Elülső gumiabroncsokkal

320/70R24

320/70R24

320/70R24

320/70R24

Hátsó gumiabroncsokkal

480/70R30

480/70R30

480/70R30

480/70R30

Megengedett összsúly az elülső hídon

2300

2300

2300

2300

Megengedett összsúly a hátsó hídon

3300

3300

3300

3300

Megengedett összsúly

5200

5200

5200

5200

2100

2100

2100

2100

8

Gumiabroncsok

9

Megengedett összsúly

Tengelytávolság (A) mm Hosszúság (B) mm

3430

3430

3560

3560

Magasság (C) (mm)

2455

2455

2455

2455

Min. - max. szélesség (D)

1920-2320

1920-2320

2070-2330

2070-2330

10

Méretek

10-17

307.U.0410.hu.6.02-AGROPLUS 310-10-17 10-17

3/18/2010 9:34:24 PM


MŰSZAKI ADATOK

1 Talajtávolság (F) mm

AGROPLUS 310 -> 1001

AGROPLUS 310 -> 5001

AGROPLUS 320 -> 1001

AGROPLUS 320 -> 5001

360

360

390

390

2

Elülső nyomtáv (H) mm

1166-1854

1166-1854

1166-1854

1166-1854

Hátsó nyomtáv (l) mm

1502-1900

1502-1900

1502-1900

1502-1900

Terheletlen súly 1410

1410

1420

1420

Terheletlen súly a hátsó hídon, kg. max.

1820

1820

1820

1820

Terheletlen összsúly, kg max.

3230

3230

3240

3240

AGROPLUS 410 -> 1001

AGROPLUS 410 -> 5001

AGROPLUS 420 PROFILINE

3

Terheletlen súly az első hídon, kg. max.

Táblázat42 - Műszaki adatok

4

Gumiabroncsok

5

2WD elülső gumiabroncsokkal

7.50-18

7.50-18

Elülső gumiabroncsokkal

320/70R24

320/70R24

320/70R24

Hátsó gumiabroncsokkal

480/70R30

480/70R30

480/70R30

2WD - Megengedett összsúly az elülső hídon

1400

1400

2WD - Megengedett összsúly a hátsó hídon

3200

3200

2WD - Megengedett összsúly

4500

4500

Megengedett összsúly

6

Megengedett összsúly az elülső hídon

2300

2300

2300

Megengedett összsúly a hátsó hídon

3300

3300

3300

Megengedett összsúly

5200

5200

5200

Méretek

7

2WD tengelytávolság (A), mm

2280

2280

Tengelytávolság (A) mm

2230

2230

2230

Hosszúság (B) mm

3560

3560

3560

Magasság (C) (mm)

2455

2455

2455

Min. - max. szélesség (D)

2070-2330

2070-2330

2070-2330

2WD Talajtávolság (E) mm

375

8

Talajtávolság (F) mm

390

390

2WD elülső nyomtáv (G), mm

1387-1560

1387-1560

390

Elülső nyomtáv (H) mm

1166-1854

1166-1854

1166-1854

Hátsó nyomtáv (l) mm

1502-1900

1502-1900

1502-1900

Terheletlen súly

9

2WD - Terheletlen súly az elülső hídon, max. kg.

1250

1250

2WD - Terheletlen súly a hátsó hídon, kg max.

1910

1910

2WD - Terheletlen összsúly, max. kg.

3160

3160

Terheletlen súly az első hídon, kg. max.

1440

1440

1440

10

Terheletlen súly a hátsó hídon, kg. max.

1970

1970

1970

Terheletlen összsúly, kg max.

3410

3410

3410

10-18

307.U.0410.hu.6.02-AGROPLUS 310-10-18 10-18

3/18/2010 9:34:24 PM


1

MŰSZAKI ADATOK

2

Platóval és bukórúddal szerelt traktorok méretei

A

G-H

B

I

4

E-F

3

C

D

5

Ábra424 - Platóval és bukórúddal szerelt traktorok méretei Táblázat43 - Műszaki adatok AGROPLUS 310 -> 1001

AGROPLUS 310 -> 5001

AGROPLUS 320 -> 1001

AGROPLUS 320 -> 5001

6

Gumiabroncsok Elülső gumiabroncsokkal

320/70R24

320/70R24

320/70R24

320/70R24

Hátsó gumiabroncsokkal

480/70R30

480/70R30

480/70R30

480/70R30

Megengedett összsúly az elülső hídon

2300

2300

2300

2300

Megengedett összsúly a hátsó hídon

3300

3300

3300

3300

Megengedett összsúly

5200

5200

5200

5200

2100

2100

2100

2100

7

Megengedett összsúly

Hosszúság (B) mm

3430

3430

3560

3560

Magasság (C) (mm)

2440

2440

2440

2440

Min. - max. szélesség (D)

1920-2320

1920-2320

2070-2330

2070-2330

Talajtávolság (F) mm

390

390

390

390

Elülső nyomtáv (H) mm

1166-1854

1166-1854

1166-1854

1166-1854

Hátsó nyomtáv (l) mm

1502-1900

1502-1900

1502-1900

1502-1900

1340

1340

1350

1350

9

Tengelytávolság (A) mm

8

Méretek

Terheletlen súly az első hídon, kg. max. Terheletlen súly a hátsó hídon, kg. max.

1730

1730

1730

1730

Terheletlen összsúly, kg max.

3070

3070

3080

3080

10

Terheletlen súly

Táblázat43 - Műszaki adatok 10-19

307.U.0410.hu.6.02-AGROPLUS 310-10-19 10-19

3/18/2010 9:34:24 PM


MŰSZAKI ADATOK

1 AGROPLUS 410 -> 1001

AGROPLUS 410 -> 5001

7.50-18

7.50-18

AGROPLUS 420 PROFILINE

Gumiabroncsok

2

2WD elülső gumiabroncsokkal Elülső gumiabroncsokkal

320/70R24

320/70R24

Hátsó gumiabroncsokkal

480/70R30

480/70R30

Megengedett összsúly

3

2WD - Megengedett összsúly az elülső hídon

1400

1400

2WD - Megengedett összsúly a hátsó hídon

3200

3200

2WD - Megengedett összsúly

4500

4500

4 5

Megengedett összsúly az elülső hídon

2300

2300

Megengedett összsúly a hátsó hídon

3300

3300

Megengedett összsúly

5200

5200

2WD tengelytávolság (A), mm

2280

2280

Tengelytávolság (A) mm

2230

2230

Hosszúság (B) mm

3560

3560

Magasság (C) (mm)

2440

2440

Min. - max. szélesség (D)

2070-2330

2070-2330

390

390

Méretek

2WD Talajtávolság (E) mm

375

Talajtávolság (F) mm

6

2WD elülső nyomtáv (G), mm

1387-1560

1387-1560

Elülső nyomtáv (H) mm

1166-1854

1166-1854

Hátsó nyomtáv (l) mm

1502-1900

1502-1900

1200

1200

Terheletlen súly 2WD - Terheletlen súly az elülső hídon, max. kg.

7

2WD - Terheletlen súly az elülső hídon, max. kg.

1800

1800

2WD - Terheletlen összsúly, max. kg.

3000

3000

Terheletlen súly az első hídon, kg. max.

1370

1370

Terheletlen súly a hátsó hídon, kg. max.

1880

1880

Terheletlen összsúly, kg max.

3250

3250

8

Traktorsebességek (40 km/h GYORSÍTÓ áttétellel) Sebességek H-M-L vezérléses traktorokhoz FONTOS

9

A mechanikus irányváltó áttétel sebességei egyenlők a hidraulikus irányváltó áttétel sebességeivel.

45 előre /45 hátra - 5 fokozat x 3 tartomány (Lassú/Közepes/Gyors + H-M-L + irányváltó

10 10-20

307.U.0410.hu.6.02-AGROPLUS 310-10-20 10-20

3/18/2010 9:34:25 PM


1

MŰSZAKI ADATOK Táblázat44

A km/óra értéknek mérföld/óra értékre átszámításához szorozzon 0,6214-gyel

2 3 4 5

-0.180 -0.216 -0.261 -0.262 -0.314 -0.381 -0.389 -0.467 -0.566 -0.573 -0.688 -0.834 -0.846 1.015 1.134 1.231 1.361 1.650 1.653 1.984 2.405 2.458 2.949 3.575 3.620 4.344 5.266 5.345 6.242 6.413 7.490 7.774 9.079 9.098 10.918 13.233 13.523 16.227 19.669 19.920 23.904 28.974 29.408 35.289 40.000

6

0.203 0.244 0.296 0.296 0.356 0.431 0.441 0.529 0.641 0.649 0.779 0.944 0.958 1.150 1.284 1.393 1.541 1.868 1.872 1.246 2.723 2.782 3.339 4.047 4.099 4.918 5.961 6.051 7.066 7.261 6.480 6.801 10.278 10.300 12.360 14.981 15.310 18.371 22.268 22.552 27.062 32.802 33.293 39.951 40.000

7

HÁTRAMENETI FOKOZATOK

8

ELŐREMENETI FOKOZATOK

9

1 SLW - L 1 SLW - M 1 SLW - H 2 SLW - L 2 SLW - M 2 SLW - H 3 SLW - L 3 SLW - M 3 SLW - H 4 SLW - L 4 SLW - M 4 SLW - H 5 SLW - L 5 SLW - M 1 MED - L 5 SLW - H 1 MED - M 1 MED - H 2 MED - L 2 MED - M 2 MED - H 3 MED - L 3 MED - M 3 MED - H 4 MED - L 4 MED - M 4 MED - H 5 MED - L 1 FST - L 5 MED - M 1 FST - M 5 MED - H 1 FST - H 2 FST - L 2 FST - M 2 FST - H 3 FST - L 3 FST - M 3 FST - H 4 FST - L 4 FST - M 4 FST - H 5 FST - L 5 FST - M 5 FST - H

HÁTSÓ GUMIABRONCSOK 480/70R30

10

FOKOZATOK

10-21

307.U.0410.hu.6.02-AGROPLUS 310-10-21 10-21

3/18/2010 9:34:25 PM


MŰSZAKI ADATOK

1

Traktorsebességek (40 km/h GYORSÍTÓ áttétellel) Sebességek lassító funkciós traktorokhoz FONTOS

2

A mechanikus irányváltó áttétel sebességei egyenlők a hidraulikus irányváltó áttétel sebességeivel.

30 előre /15 hátra - 5 fokozat x 3 tartomány (Kúszó/Lassú/Gyors + lassító + irányváltó

3

Táblázat45 FOKOZATOK

HÁTSÓ GUMIABRONCSOK 480/70R30

4 5 6 7 8 9

1 L - Undr 1 SLW (lassú) 2 L - Undr 2 SLW (lassú) 3 L - Undr 3 SLW (lassú) 4 L - Undr 4 SLW (lassú) 5 SLW - Undr 5 SLW (lassú) 1 MED - Undr 1 MED (közepes) 2 MED - Undr 2 MED (közepes) 3 MED - Undr 3 MED (közepes) 4 MED - Undr 4 MED (közepes) 5 MED - Undr 1 V - Undr 5 MED (közepes) 1 FAST (gyors) 2 V - Undr 2 FAST (gyors) 3 V - Undr 3 FAST (gyors) 4 V - Undr 4 FAST (gyors) 5 FST - Undr 5 FAST (gyors)

ELŐREMENETI FOKOZATOK

HÁTRAMENETI FOKOZATOK

0.244 0.296 0.356 0.431 0.529 0.641 0.779 0.944 1.150 1.393 1.541 1.868 2.246 2.273 3.339 4.047 4.918 5.961 7.261 6.480 6.801 10.278 12.360 14.981 18.371 22.268 27.062 32.802 39.951 40.000

-0.261 -0.381 -0.566 -0.834 1.231 1.658 2.405 3.575 5.266 7.774 9.079 13.233 19.669 28.974 40.000

A km/óra értéknek mérföld/óra értékre átszámításához szorozzon 0,6214-gyel

Sebességátszámítási táblázat

10

A sebesség értékek a hátsó gumiabroncsok méretétől függenek. A különféle gumiabroncsok sebességének számításához egyszerűen szorozza meg a közölt sebességértékeket az alábbi tényezőkkel: 10-22

307.U.0410.hu.6.02-AGROPLUS 310-10-22 10-22

3/18/2010 9:34:25 PM


1

MŰSZAKI ADATOK Táblázat46 GUMIABRONCSOK

REFERENCIA GUMIABRONCSOK 480/70R30

3

2

0.964 0.964 1.035 0.928 0.964 0.964 1 1

10

9

8

7

6

5

4

420/70R30 5400/65R28 13.6R36 420/70R28 380/85R30 14.9R30 540/65R30 16.9R30

10-23

307.U.0410.hu.6.02-AGROPLUS 310-10-23 10-23

3/18/2010 9:34:25 PM


MŰSZAKI ADATOK

1

10.4 - MUNKAGÉP-CSATOLÁSI ÁBRÁK 10.4.1 - Munkagép-csatlakoztató lyukak rajza

2

Munkagépek csatlakoztatása a traktorhoz Az alkalmazások lehetséges legszélesebb körű teljes kihasználásához a traktor szerkezeti vázát úgy terveztük, hogy lehetővé tegye mezőgazdasági vagy félipari munkagépek szilárd és biztonságos felszerelését; ez maximális sokoldalúságot biztosít a traktornak a működtetési szituációk széles tartományában. A különösen nehéz alkalmazások esetében vegye fel a kapcsolatot a jogosított szervizközponttal az alkalmasság ellenőrzésére.

3

Lehetséges, hogy némely gumiabroncsok, amelyeket a traktorra felszerelünk, nem alkalmasak a kérdéses alkalmazásra. A munkagép csatlakoztatása előtt ellenőrizze, hogy a gumiabroncsok képesek-e megtartani a kívánt terhet. Ellenőrizze a gumiabroncsok oldalfalán lévő jelzéseket, és olvassa el a gumiabroncs gyártójának terhelési táblázatait.

4

Csavarméretek Táblázat47

5 6

ELHELYEZÉS

SZÁMA

TÍPUS

A A* B C D E F G H I * - Elülső emelős változat

12 8 2+2 2+2 2+2 3+3 4+4 4+4 12 4

M14 x 2 x 28 M14 x 2 x 28 M14 x 2 x 28 M14 x 2 x 28 M16 x 2 x 28 M16 x 2 x 28 M16 x 2 x 32 M16 x 2 x 32 M16 x 2 x 28 M16 x 2 x 28

7 8 9 10 10-24

307.U.0410.hu.6.02-AGROPLUS 310-10-24 10-24

3/18/2010 9:34:25 PM


1

MŰSZAKI ADATOK Munkagép-csatlakoztató lyukak rajza 3 hengeres traktorokhoz (60-80 LE)

70

2

15

160

105

128

15

70

240 120

ENGINE 20

C0

145

1212

B0

360

0 = = 0 = = 0 = =

1272

3

D0 E0

A0

F0 317 0

AXLE

28

2645 2738.5

F0

228

80

WHEEL

98

2114 2164

156

1372

100

80

42

H0

I0

G0

4

168

G0

312

382

95

416

450

E0

G0

452

95

I0

382

0 = =

0 = =

0 = =

440

570 0 = =

F0

112

= = D0

100

5

= = 0

1272

360

0 = =

240

7

70

15

105

160

20

ENGINE

15

70

128

C0

B0

145

1212

0 = =

6

Ábra425 - Munkagép-csatlakoztató lyukak rajza 3 hengeres traktorokhoz, (60-80 LE elülső emelő nélkül)

D0 E0

A0

F0

2738.5

0

F0

228

28

80

WHEEL 317

AXLE

98

2114 2164 2673.5

156

1372

100

I0

H0

8

80

42

112

168

G0

G0

382

312

95

416

F0

G0

9

E0

382

95

I0

452

0 = =

0 = =

430 0 = =

570 0 = =

450

= = D0

100 = = 0

10

Ábra426 - Munkagép-csatlakoztató lyukak rajza 3 hengeres traktorokhoz, (60-80 LE elülső emelővel)

10-25

307.U.0410.hu.6.02-AGROPLUS 310-10-25 10-25

3/18/2010 9:34:25 PM


MŰSZAKI ADATOK

1

Munkagép-csatlakoztató lyukak rajza 4 hengeres traktorokhoz (90-100 LE)

70

15

160

105

128

15

70

240 120

ENGINE 20

C0

145

2

1212

B0

360

0 = = 0 = = 0 = =

1272

D0

0

80

317

2775 2868.5

F0

228 0 = =

F0 WHEEL AXLE

98

2244 2294

156

A0

1372

28

3

E0

100

80

42

168

H0

I0

G0

382

312

95

G0

E0

G0

452

95

I0

382

0 = =

0 = =

440 0 = =

570 0 = =

4

416

F0

112

450

= = D0

100

5

= = 0

Ábra427 - Munkagép-csatlakoztató lyukak rajza 3 hengeres traktorokhoz, (90-100 LE elülső emelő nélkül)

6

1272

240

70

15

105

160

20

15

7

70

360

0 = = ENGINE

128

C0

B0

145

1212

0 = =

D0 E0

A0

F0

80

168

G0

I0

H0

G0

382

312

95

416

F0

9

E0

G0

382

95

I0

452

0 = =

0 = =

430 0 = =

28

100

D0

450

8 570 0 = =

F0

228

42

0 = =

112

2868.5

WHEEL AXLE

80

317

98

2114 2164 2803.5

156

1372

100 = = 0

Ábra428 - Munkagép-csatlakoztató lyukak rajza 4 hengeres traktorokhoz, (90-100 LE elülső emelővel)

10 10-26

307.U.0410.hu.6.02-AGROPLUS 310-10-26 10-26

3/18/2010 9:34:26 PM


TÁRGYMUTATÓ

“ “A” kategóriájú vonórúd

4-55

“B” kategóriájú kifúrt vonórúd

4-55

“C” kategóriájú CUNA vontatási függesztőszerkezet

4-56

“C” kategóriájú vontatási kapcsolószerkezet

4-56

“CEE” vontatási kapcsolószerkezet

4-58

“Francia” változatú vontatási függesztőszerkezet

4-64

“GRAMMER MSG83/721” ülés mechanikus felfüggesztéssel és PVC-kárpitozással

3-11

“GRAMMER MSG83/7L” ülés mechanikus felfüggesztéssel és PVC-kárpitozással

3-7

1 1. mell.: Üzemanyag-előírások (minimum követelmények): Dízel üzemanyag az EN 590:2004 szabvány szerint

10-10

2 2 érintkezős aljzat forgó villogóhoz (biztonsági bukó rudas változat) és 2 érintkezős áramellátó aljzat 2 kerék hajtású traktorokhoz

9-29 8-7

2. mell.: Üzemanyag-előírások (minimum követelmények) az ASTM D 975 szabvány szerint

10-11

3 3 pont kapcsolószerkezet

4-38, 4-38

3. mell.: Üzemanyag-specifikáció (minimum követelmények), zsírsav metil-észter (FAME) értékek dízel motorokhoz az EN 14214 szabvány szerint

10-12

4 4 kerék hajtású traktorokhoz

8-6

A A ballasztsúlyok kezelése

8-15

A biztonsági fék szelepes fékrendszerének ellenőrzése

6-37

A biztosítékdoboz vezetékeinek színe

9-11

A biztosítékok a motortérben vannak elhelyezve

9-5

A differenciál olajszint-ellenőrzése (4WD)

6-33

A differenciálolaj és az osztóművek olajának cseréje

6-53

A differenciálzár-rendszer ellenőrzése.

6-37

A fékolajtartály szintellenőrzése

6-19

A féktávolság ellenőrzése

6-22

A felső összekötő kézi beállítása

4-40

A forgócsap persely zsírozása

6-16

A fűtőrendszer konfigurálása

3-50

A gumiabroncsok feltöltése vízzel.

8-18

A hátsó 3 pont rudazat zsírozása

6-20

A hátsó híd zsírozása

6-16

A hidraulikus fékrendszer légtelenítése

6-42 I

307.U.0410.hu.6.02-AGROPLUS 310-I I

3/18/2010 9:34:26 PM


TÁRGYMUTATÓ A hidraulikus szervokormányrendszer hidraulikus áramkörének légtelenítése

6-57

A hűtőfolyadék cseréje és a kör átöblítése

6-49

A hűtőfolyadékszint ellenőrzése

6-12

A jelzőfények ellenőrzése

2-12

A kezelő pozíciójára átvitt vibráció

10-15

A kezelőszerveket megvilágító lámpák

3-56, 9-26

A kézifék kar ellenőrzése

6-29

A kihelyezett vezérlőszelep típusai

4-45

A kormánycsukló csapágyainak zsírozása

6-17

A kormánymunkahengerek zsírozása

6-17

A kormányorsók zsírozása

6-16

A kormányzási szög beállítása

8-2

A kuplung- és fékolajtartály szintellenőrzése

6-18

A kuplungtartály olajszint-ellenőrzése

6-18

A légzőnyílás tisztítása

6-53

A modell sorozatszámainak listája

1-2

A motor beindítása

4-3

A motor beindítása és leállítása

4-3

A motor hidegindítása

4-4

A motor leállítása

4-6

A motor légszűrőjének tisztítása - A légszűrőbetét és a belső biztonsági betét cseréje

6-38

A motor olajszűrő betétjének cseréje

6-25

A motor szükséghelyzeti indítása második akkumulátor használatával

4-5

A motorháztető felemelése

6-10

A motorolaj cseréje

6-23

A motorolajszint ellenőrzése

6-11

A motorszelephézagok és üzemanyag-befecskendezők beállítása

6-35

A munkagépen lévő csatlakozókat és munkahengereket összekötő hidraulikus körben áramló olaj viselkedése

4-47

A nyomtáv megváltoztatása

8-8

A sebességváltó olajszintjének ellenőrzése

6-15

A sebességváltó olajszűrőjének cseréje

6-35

A sebességváltó-olaj cseréje és a szívókörben lévő szűrő tisztítása

6-50

A száraz légszűrő tisztítása

6-40

A szellőzőrendszer szűrőinek tisztítása

6-30

A talajról működtetett TLT-kapcsolók

4-22

A teleszkópos stabilizátorok beállítása

4-40

A tengelykapcsoló hidraulikus körének légtelenítése

6-47

A traktor általános ellenőrzése

6-11

A traktor biztonságos szállítása

7-4

A traktor előkészítése használatra hosszú idejű tárolás után

5-3

A traktor és a munkagépek ellenőrzése

2-8

A traktor külső nézete

3-2

A traktor leszerelése és hulladékba helyezése

2-24

A traktor leszerelése és hulladékba helyezése

2-24

II

307.U.0410.hu.6.02-AGROPLUS 310-II II

3/18/2010 9:34:26 PM


TÁRGYMUTATÓ A traktor megemelése

7-5

A traktor méretei és súlyai

10-17

A traktor parkolása

3-62

A traktor parkolása leállított motorral

2-10

A traktor parkolása meredek lejtőkön

2-10

A traktor tárolása

2-10

A traktor tisztítása

2-10

A traktor üzemen kívül helyezése

2-24

A traktor vontatása

7-2

A traktorra fel- és arról leszállás

2-9

A vezetőfülke-légkondicionáló rendszer karbantartása

6-45

A víz leeresztése a gumiabroncsból

8-19

A vontatási kapcsolószerkezet csatlakoztatása és kioldása

4-56, 4-57, 4-58, 4-61, 4-62

A vontatási kapcsolószerkezet magasságának beállítása

4-57, 4-58, 4-58, 4-61, 4-62

Ablakmosó kapcsoló szivattyúkapcsolója

3-44, 3-46

Ablaktörlő kapcsolója

3-44, 3-46

Akkumulátor

9-2, 9-2

Á Általános biztonsági szabályok

2-4

Általános karbantartás

6-56

Általános tudnivalók a gumiabroncsokkal kapcsolatban

8-2

A Alternatív gumiabroncsok

8-2

Á ÁRAMLÁSMEGOSZTÓ

4-45, 4-47

A Automatikus kuplung gomb a sebességváltó karon

4-11

Az “aktív szén légszűrő” tisztítása

6-31

Az ablakmosó rendszer ellenőrzése

6-30

Az akkumulátor ellenőrzése

6-19

Az akkumulátor kivétele és beszerelése

9-3

Az állandó olajáramlást igénylő hidraulikus eszközök működése

4-52

Az elektromos rendszer ellenőrzése

6-14

Az elem visszaszerelése

6-42

Az elülső híd elülső forgó konzoljának zsírozása

6-18

Az elülső híd hátsó forgó konzoljának zsírozása

6-18

Az elülső híd olajcseréje (4WD)

6-53

Az elülső híd olajszint-ellenőrzése (4WD)

6-33

Az elülső híd zsírozása (2WD)

6-16 III

307.U.0410.hu.6.02-AGROPLUS 310-III III

3/18/2010 9:34:26 PM


TÁRGYMUTATÓ Az elülső híd zsírozása (4WD)

6-17

Az elülső hűtőrács tisztítása

6-27

Az elülső kerékagy olajcseréje (2WD)

6-52

Az elülső sárhányók beszabályozása

8-13

Az elülső sárhányók beszabályozása (2WD)

8-13

Az emelőrudak kézi beállítása

4-39

Az indítómotor karbantartása

6-42

Az izzó kicserélése

9-24

Az osztóművek olajcseréje

6-54

Az üzemanyag feltöltése a munkanap végén

6-13

Az üzemanyag-adagoló karbantartása

6-38

Az üzemanyagrendszer légtelenítése

6-56

Az üzemanyagszint ellenőrzése

6-12

Az üzemanyagszűrő cseréje

6-28, 6-28

Azonosítótáblák

1-3

B Bajuszkapcsoló a kormánykeréken

3-41

Baleset-megelõzés és biztonság

2-7

Beállítás

3-21

Bejutás a vezetőhelyre kabinos traktor esetén

3-5

Bejutás a vezetőhelyre platós és bukórudas (ROPS) traktorok esetén

3-5

Belső világítás

9-25, 9-25

Belső zár

3-6

Bevezetés

2-2, 4-2, 8-2

Biodízel üzemanyag műszaki jellemzői

10-12

Biztonsági információ

10-14

Biztonsági kabin

2-21

Biztonsági kabinnal felszerelt traktor külső nézete

3-3

Biztonsági matricák

2-25

Biztonsági öv

3-19

Biztonsági ruházat és felszerelés

2-7

Biztosítékdoboz

9-4, 9-4

Biztosítékdoboz rajza

9-4

Bukórúddal szerelt traktor külső nézete

3-2

C Csavarokkal rögzített öntöttvas téglák

8-15

CUNA vontatási kapcsolószerkezet (“D2” kategória)

4-57

D Diagnosztikai aljzat

9-29

E IV

307.U.0410.hu.6.02-AGROPLUS 310-IV IV

3/18/2010 9:34:26 PM


TÁRGYMUTATÓ EEC félautomatikus vontatási függesztőszerkezet

4-61

EEC kézi vontatási függesztőszerkezet

4-60

Egyéb kezelőszervek

3-61

Egyezőség a kapcsolókarok és a hátsó hidraulikus csatlakozók között

4-47

Egyszeres működésű vezérlőszelep

4-50

Egyszeres működésűre átalakítható kettős működésű vezérlőszelep

4-43

Elakadásjelző háromszög

3-59

Elakadásjelző lámpa kapcsolója

3-39

Elektrohidraulikusan vezérelt hátsó emelő

4-30

Elektromos csatlakozó aljzatok

9-28

Elektromos rendszer hibakeresése

7-16

Elektronikus kézigázkar

3-63

Eljárás a hűtőfolyadék cseréjéhez és a kör átöblítéséhez

6-49

Eljárás a légszűrő szétszereléséhez

6-39

Eljárás a motor indításához

4-3

Eljárás a motor olajcseréjéhez

6-23

Eljárás a motor olajszűrő betétjének cseréjéhez

6-25

Eljárás a szűrő cseréhez

6-36

Eljárás a szűrő mosásához

6-41

Eljárás az olaj cseréjéhez és a szűrő tisztításához

6-50

Ellenőrizze az oldalsó osztóművek és a bolygókerekes csökkentő egység olajszintjét (4WD)

6-34

Ellenőrizze, hogy a radiátor/hűtők tiszták-e

6-26

Előremeneti sebesség választása

4-11

Elsőkerék-hajtás bekapcsolása

4-15

Elsőkerék-meghajtás - Differenciálzár

4-15

Elsőkerék-meghajtás hibakeresése

7-10

Elülső egydarabos pótsúlytömb

8-17

Elülső emelőszerkezet

4-35

Elülső és hátsó differenciálzár

4-15

Elülső és hátsó TLT hibakeresése

7-9

Elülső kerékagycsapágyak (2WD)

6-44

Elülső keréknyomtáv-beállítás 2 kerék hajtású traktorokhoz

8-12

Elülső lámpák

9-12

Elülső munkalámpák a kabin tetején

9-23

Elülső munkalámpák kapcsolója

3-44, 3-45

Elülső nyomtáv

8-8

Elülső pótsúly

8-16

Elülső pótsúly öntöttvas tömbökkel

8-16

Elülső teljesítményleadó tengely (1000 f/p)

4-25

Elülső TLT

4-25

Elülső vonófej

4-64

Elülsőhíd-nyomtáv (kerekek nélkül)

8-8

Emelés/Süllyesztés vezérlő kapcsoló beépített Retesz és Riasztás jelzőlámpával

4-32

Emelési diagram

4-26, 4-30

Emelő hibaelhárítása

7-12 V

307.U.0410.hu.6.02-AGROPLUS 310-V V

3/18/2010 9:34:26 PM


TÁRGYMUTATÓ Emelő kezelőszervek

4-27, 4-30

Emelő kezelőszervek a kezelő jobb oldalán levő konzolon Eredeti pótalkatrészek

4-31 1-5

F Fékek hibaelhárítása

7-11

Fékek, “FÉKEKET SZÉTVÁLASZTÓ” szelep

4-17

Fékpedál

3-61

Fékrendszer

4-17

Felborulás

2-15

Felborulás ellen védő (ROPS) szerkezet

3-58

Felfújási nyomás

8-3

Felhajtható biztonsági bukórúd

3-59

Fellépők és korlát

3-5, 3-5

Felső emelőkarok

4-37

Fényszóró beállítása

9-15

Fényszóró függőleges beállítása

9-16

Fényszóró vízszintes beállítása

9-16

Fényszórókapcsoló

3-38

Fix biztonsági bukórúd

3-58

Fő sebességváltó kar

4-9

Fokozat-tartományváltó kar

4-9

Folyadékok/kenőanyagok és feltöltési mennyiségek FOPS

6-4 2-19, 2-22

Fordulatszámláló

3-27

Fűtőrendszer

3-49

G Garancia

1-6

Garancia utáni segítségnyújtás

1-7

Garanciális eljárás

1-7

Gázpedál

3-63

GRAMMER MSG83/721” ülés mechanikus felfüggesztéssel és szövetkárpitozással

3-14

GRAMMER MSG83/7L” ülés mechanikus felfüggesztéssel és szövetkárpitozással

3-9

GRAMMER MSG93/721 ülés pneumatikus felfüggesztéssel és szövetkárpitozással

3-17

Gumiabroncs-kombinációk

8-6

Gumidefektek

8-4

Gyakorlati tanács a biztonságos munkavégzésre

2-3

Gyorsító áttétel

4-11

H Hangszórók rádióhoz

3-57

Hátsó ablaktábla

3-53

Hátsó ablaktörlő és mosószivattyú

3-45

VI

307.U.0410.hu.6.02-AGROPLUS 310-VI VI

3/18/2010 9:34:27 PM


TÁRGYMUTATÓ Hátsó ablaktörlő és mosószivattyú kapcsolója

3-44

Hátsó hidraulikus emelőszerkezet

4-26

Hátsó lámpák

9-14, 9-18

Hátsó munkalámpák a kabin tetején

9-23

Hátsó munkalámpák kapcsolója

3-44, 3-45

Hátsó nyomtáv

8-8

Hátsó TLT

4-20, 4-21

Hátsó TLT fordulatszám-választója

4-22

Hátsó TLT-kuplung bekapcsolás/kikapcsolás vezérlése

4-22

Hátsóhíd-nyomtáv (kerekek nélkül)

8-8

Helyes eljárás a gumiabroncs felszereléséhez

8-2

Hidraulikarendszer

4-42, 4-42

Hidraulikarendszer hibakeresése

7-13

Hidraulikus elülső emelő

4-35

Hidraulikus emelő

4-26

Hidraulikus irányváltó

4-12

Hidraulikus pótkocsifék

4-18

Hidraulikus útszelepek hibaelhárítása

7-14

H-M-L vezérlő nyomógombok

4-10

Hosszú idejű garazsírozás előtti műveletek

5-2

Hosszúszárú kapcsoló a kormánykeréken

3-39

Hozzáférés a motortérhez

6-10, 6-10

Hozzáférés a vezetőüléshez

3-5

Hozzáférés az akkumulátorhoz

9-2

Hűtőfolyadék

10-13

Hűtőfolyadék hőmérője

3-29

I Indítás

2-12

Indítófolyadékok

2-13

Indítókapcsoló

3-37

Irányváltó állapot kijelzője

3-36

J Jellemző fizikai és vegyi tulajdonságok

10-14

Jelmagyarázat a biztosíték és relé szimbólumokhoz

9-6

Jelmagyarázat a fő biztosítékdoboz és biztosíték szimbólumokhoz

9-6

Jelmagyarázat a kabin-biztosítékdoboz és biztosíték szimbólumokhoz

9-10

Jelmagyarázat a relé szimbólumokhoz

9-10

Jelzőfények

3-30

Jobb oldali konzol

3-41

Jobb oldali konzol elektronikus emelővel felszerelt traktorokhoz

3-42

Jobb oldali konzol mechanikus emelővel felszerelt traktorokhoz

3-41

VII

307.U.0410.hu.6.02-AGROPLUS 310-VII VII

3/18/2010 9:34:27 PM


TÁRGYMUTATÓ

K Kábelbevezető nyílás külső munkagépvezérlő kábeleknek a vezetőfülkébe bevezetésére

3-56

Kabin fűtőrendszerének karbantartása

6-44

Kabin hibaelhárítása

7-15

Kabin-biztosítékdoboz

9-4

Kabinlégszűrők

3-52

Kabinnal szerelt traktorok méretei

10-17

Karbantartás

2-17

Karbantartás a 100. üzemóránál - 1. szerviz

6-22

Karbantartás intervallumok

6-3

Karbantartás minden 1200 órában vagy legalább egyszer évente

6-38

Karbantartás minden 1200 órában vagy legalább kétévente

6-49

Karbantartás minden 300 üzemóra után

6-33

Karbantartás minden 50 üzemóra után

6-15

Karbantartás minden 600 üzemóra után

6-35

Karbantartási és ellenőrzési táblázat

6-8

Karbantartási intervallumok

6-7

Karbantartási műveletek

6-2

Kerékék

3-60

Kerekek és gumiabroncsok ellenőrzése

6-20

Kerékhez való fémtárcsák

8-16

Kérjük, a csere alkatrészek megrendelésekor adja meg az alábbi információkat: Kettős működésű kihelyezett vezérlőszelep ÚSZÓ állással Kettős működésű vezérlőszelep

1-5 4-43 4-43, 4-47

Kezelőülések

3-7

Kiegészítő elektronikus alkatrészek és/vagy felszerelések telepítése

9-28

Kihelyezett szelep kezelőszervei

4-45

Kihelyezett vezérlőszelep

4-42

KIOLDÓ eszköz

4-44

Konzolkapcsolók

3-37

Kormánykerék

3-21, 3-21

Kormányoszlop-kapcsoló

3-39

Közbenső lemezek

8-15

Közúti lámpák - észak-amerikai változat

9-16

Külső visszapillantó tükrök

3-22

Külső visszapillantó tükrök biztonsági bukórúddal felszerelt traktorokhoz

3-22

Külső zár

3-5

Kuplungpedál

3-61

L Lámpák országúti használatra

9-12, 9-12

Leeresztési sebesség szabályozó

4-31

Légkondicionáló kompresszor

6-46

Légkondicionáló kompresszor hajtószíja

6-23

VIII

307.U.0410.hu.6.02-AGROPLUS 310-VIII VIII

3/18/2010 9:34:27 PM


TÁRGYMUTATÓ Légkondicionáló rendszer

3-51

Légkondicionáló rendszer ellenőrzése

6-46

Levegőkivezetés és visszaáramoltató szellőzőnyílások standard kabintetővel szerelt traktorok esetén

3-47

Levegőkivezetés és visszaáramoltató szellőzőnyílások tetőablakkal szerelt traktorokhoz

3-47

M Magas kéntartalmú üzemanyagok

10-10

Maximális emelési magasság vezérlés

4-32

Mechanikus irányváltó

4-12

Mechanikus PICK-UP vonóhorog és vonórúd

4-62

Megengedhető gumiabroncs-kombinációk

8-6

Megfelelőségi nyilatkozat

10-2

Méretek és súlyok

10-17

Minimum nyomtáv

8-8

Monolit téglák

8-15

Motor - első 50 üzemóra

4-2

Motor hajtószíja

6-22

Motor hibaelhárítása

7-6

Motor száma

1-4

Motorazonosító tábla

1-4

Motorhűtő rendszer radiátora

6-27

Motorszíjfeszesség ellenőrzése

6-22

Működtetés

2-12

Munkagép csatlakoztatása a hidraulikus szervizcsatlakozókhoz

4-50

Munkagép-csatlakoztató lyukak rajza

10-24

Munkagép-csatlakoztató lyukak rajza 3 hengeres traktorokhoz (60-80 LE)

10-25

Munkagép-csatlakoztató lyukak rajza 4 hengeres traktorokhoz (90-100 LE)

10-26

Munkagép-csatolási ábrák

10-24

Munkagépek csatlakoztatása a traktorhoz

10-24

Munkalámpák

9-20

Munkalámpák a kabin oldalainál

9-22

Munkalámpák kabinos traktorokhoz

9-22

Munkalámpák kapcsoló

3-38

Munkalámpák lehajtható bukórúddal

9-21

Munkalámpák platós traktorokhoz

9-20

Munkalámpák rögzített bukórúddal

9-20

Munkamélység vezérlés

4-31

Műszaki adatok

10-4, 10-4, 10-13

Műszerek és traktor-kezelőszervek

3-24, 3-24

Műszerfal riasztások

7-20

Műszerpanel

3-27

N Napellenző roló

3-55

Napi beavatkozás

6-11 IX

307.U.0410.hu.6.02-AGROPLUS 310-IX IX

3/18/2010 9:34:27 PM


TÁRGYMUTATÓ Narancssárga forgó villogó kapcsolója

3-39, 3-44, 3-45

Nyitható elülső ablak

3-54

Nyitható tetőablak

3-54

Nyomtávbeállítás

8-8

Nyomtávszámítás

8-8

O Olajcseppgyűjtők a hátsó hidraulikus szervizcsatlakozókhoz

4-53

Olajcsere

6-52

Olajcsövek ellenőrzése - Hidrosztatikus szervokormány

6-31

Oldallámpák és oldalsó irányjelzők

9-13

Oldalsó irányjelzők biztonsági fülkés traktorokhoz

9-17

Oldalsó irányjelzők platós traktorokhoz

9-17

Ö Öntöttvas “bőrönd” téglák

8-15

O OPS (Kezelői jelenlétet érzékelő rendszer)

2-20, 2-22

Ö Összes üzemóra számlálója

3-28

P Paraméterek beállítása a vezérlőgombokkal

3-32

Parkolás járó motorral

2-10

Parkoló fékkar

3-62

Pedálos kapcsolók

3-61

Platóval és bukórúddal szerelt traktorok méretei

10-19

Pótkocsi elektromos csatlakozó aljzata

9-28

Pótsúly kerekekhez

8-16

Pótsúly vízzel töltött gumiabroncsokhoz

8-17

Pótsúlyok

8-15

R Rádió-előkészítés

3-56

Ragasztott biztonsági figyelmeztető matricák

2-25

Rendszer-kezelőszervek

3-49, 3-51

Riasztások kijelzése

7-18, 7-20

RÖGZÍTŐ eszköz

4-44

ROPS

2-19, 2-21

ROPS (Borulás ellen védő szerkezet) ROPS-FOPS-OPS

2-19 2-19, 2-21

X

307.U.0410.hu.6.02-AGROPLUS 310-X X

3/18/2010 9:34:27 PM


TÁRGYMUTATÓ

S Sárhányóburkolat beállítása.

8-13, 8-14

Sárhányómagasság állítása

8-13, 8-14

Sebességátszámítási táblázat

10-22

Sebességmérő

3-37

Sebességváltó

4-7

Sebességváltó

4-7

Sebességváltó és hidraulikus irányváltó riasztások

7-18

Sebességváltó hibaelhárítása

7-8

Sebességváltó kezelőszervek hidraulikus irányváltós traktorokhoz

3-65

Sebességváltó kezelőszervek mechanikus irányváltós traktorokhoz

3-64

Sebességváltó olajhűtője

6-27

Sebességváltó-konfiguráció hidraulikus irányváltós traktorokhoz

4-8

Sebességváltó-konfiguráció mechanikus irányváltós traktorokhoz

4-7

Segédberendezés

2-13

Speciális szűrők

3-52

Stop és Go parancs

4-13

Szabad olaj-visszaáramlás

4-52

Szállítás

1-7

Szállítás és beszerelés

1-6

Szántóföldi fordulatszámú TLT tengely

4-23

Szelep a légkondicionáló kör töltéséhez és karbantartásához

6-47

Szelephézagok beállítása

6-35

Szellőzés kapcsolók

3-46

Szellőzőrendszer

3-46

Szerszámláda

3-60

Szivargyújtó

3-58

T Tárolórekesz

3-58

Tartozékok

9-28

TEHERÉRZÉKELŐS mechanikusan vezérelt hátsó emelő

4-26

Teljesítményleadó funkció

4-20

Tisztítás sűrített levegővel

6-27

Tisztítás tisztítószerekkel

6-27

TLT-fordulatszám jelzője

3-28

Traktor hibaelhárítása

7-17

Traktor sorozatszáma

1-3

Traktorazonosító tábla

1-3

Traktorpótsúly

8-16

Traktorsebességek (40 km/h GYORSÍTÓ áttétellel)

10-20, 10-22

Turbótöltés a turbótöltő használatával

4-6

XI

307.U.0410.hu.6.02-AGROPLUS 310-XI XI

3/18/2010 9:34:27 PM


TÁRGYMUTATÓ

Ü Ülés

3-7

Ülésbeállítások

3-8, 3-10, 3-12, 3-15, 3-18

Üzemanyag - műszaki jellemzők

10-9

Üzemanyag-adalékok

10-10

Üzemanyag-befecskendezők

6-35

Üzemanyag-emelő szivattyú

6-14

Üzemanyagszint jelzője

3-29

Üzemóra-számláló/Riasztáskijelző

3-35

V Változtatható nyomtávok

8-9

Védelmi és biztonsági eszközök

2-8

Védelmi és biztonsági eszközök a traktoron Védje a környezetet

4-13 2-3

Védő folyadék és fagyálló

10-13

Veszélyes anyagok használata

2-20, 2-22

Vészkijáratok

2-21

Vezérlés típusának kiválasztása

4-32

Vezérlőkapcsolók a kabin tetőburkolatában - bal oldali

3-45

Vezérlőkapcsolók a kabin tetőburkolatában - jobb oldali

3-43

Vezetés közúton

2-14

Vezetőfülke

3-53

Vezetőfülke/ROPS azonosító tábla

1-4

Vezetőfülke-világítás

3-55

Visszacsapó szelep (torlócsappantyú)

4-44

Visszapillantó tükörrel

3-22

Víz leeresztése az üzemanyag szűrőből

6-13

Víz leeresztése az üzemanyag-előszűrőből

6-14

Vontatás járó motorral

7-2

Vontatás kikapcsolt motorral

7-3

Vontatási biztonság

2-14

Vontatási eszközök

4-54, 4-54

Vontatási függesztőszerkezet

4-63

Z Zajártalom

2-7

Zajszint

10-14

XII

307.U.0410.hu.6.02-AGROPLUS 310-XII XII

3/18/2010 9:34:27 PM


307.U.0410.hu.6.02-AGROPLUS 310-1 1

3/18/2010 9:34:27 PM


*307.U.0410.hu.6.02*

307.U.0410.hu.6.02-AGROPLUS 310-Sec1:2 Sec1:2

3/18/2010 9:34:27 PM


*307.U.0410.hu.6.02*

SAME DEUTZ-FAHR ITALIA S.p.A. Viale F. Cassani, 15 • 24047 Treviglio (BG) • Italy • Phone + 39.0363.4211 • Fax + 39.0363.421638 www.samedeutz-fahr.com

307.U.0410.hu.6.02-AGROPLUS 310-Sec1:3 Sec1:3

3/18/2010 9:34:27 PM

Agroplus 310 320 410 420  
Agroplus 310 320 410 420  
Advertisement