Page 1

Svinje - prašiči Garant visokokvalitetna krmila za prašiče pitance


Krmljenje prašičev pitancev

Krmljenje prašičev pitancev V današnji proizvodnji prašičev pitancev so temelji ekonomične proizvodnje: dnevni prirast, izkoristek krme, odstotek mesnatosti cca. 59% in izgube. Na izkoristek krme se v praksi polaga premalo pozornosti. Sprememba za samo 0,1 kg pri izkoriščanju krme spremeni stroške krmljenja za ca. 1,5 Eura ali približno 8,5 kg krme (dopitanje od 85 kg). Pri 1000 pitanih prašičih znaša ta količina 8.500 kg krmila. Prav zaradi tega se izplača natančneje upoštevati izkoristek krmil. Letno število kotitev je bistvenega pomena za prispevek pokrivanja stroškov na mesto pitanja. Bistvo našega programa za prašiče pitance je doseči smiselno kombinacijo navedenih temeljev ekonomične proizvodnje - optimalna prirast živali kombinirana z varnostjo glede na nizko kvoto izpada. V času vhlevljanja priporočamo krmo z zelo visoko vsebnostjo energije v pravilnem razmerju z aminokislinami. Do cca. 65 kg moramo upoštevati intenziteto mladostne rasti, v končni fazi pitanja pa prilagajamo krivuljo krmljenja glede na prirast mesnatosti. Za optimalno mesnatost prašičev pitancev je velikega pomena pravilna energetska oskrba s krmili. Vrednost aminokislin prilagajamo glade na koncentracijo energije v krmilu. Odločilnega pomena je koliko MJ pretvorbene energije dobijo živali v posameznih fazah rasti. Samo na ta način lahko zagotovimo tvorbo velikih količin mesa prašičev pitancev v začetni fazi pitanja tako, da se le-ti v končni fazi pitanja ne zamastijo. Ob močnem padanju krivulje krmljenja se v končni fazi pitanja priporoča kontrola koncentracije surovih vlaknin v mešanici krme (nemir živali).

2

Celoten program pitanja prašičev odgovarja AMA-kvalitetnim standardom in je prilagojen nitratni direktivi - uredbi. Še glede na nitratno uredbo in zdravje živali se posebej priporoča vsaj dvo-fazno pitanje (manjše obremenitve zaradi preseganja količin surovih proteinov).

Prednosti pitanja v fazah: � preprečuje odvečno preskrbo prašičev s hranilnimi in mineralnimi snovmi (surove beljakovine) v poteku pitanja � zmanjšajo se stroški za krmila � zmanjša se izločanje N in P z gnojevko � izboljšuje se klima v hlevu (manj amonija) � prašiči pitanci so manj obremenjeni, s tem se poveča prirast in zdravje živali Velike ekonomske izgube pri pitanju prašičev (pogojene zaradi izpadov in slabega dnevnega prirasta) nastajajo zaradi pomanjklive krmne higiene pri tekočem krmljenju. Posebej za to področje krmljenja Vam nudimo zaokrožen program. Za specifična svetovanja na obratih in kmetijah so Vam na razpolago naši pristojni Garantovi svetovalci v terenski službi.

3


Krmljenje prašičev pitancev Program krmil

gotova krmila

= dopolnila ali beljakovinski koncentrati

= dopolnila ali beljakovinski koncentrati

/ uporaba Vit. E E Opis O mg

Vrsta krmila

sP%

UE MJ

Lizin %

Ca %

P %

Vit. A IE

Vit. D IE

Schweinemast Kompletno krmilo za pitanje

17,0

12,6

0,90

0,85

0,60

10.000

1.000

60

Kompletno krmilo za prašičje pitance. Navodilo za krmljenje: glej v delu receptur. K

16,0

12,4

0,85

0,9

0,6

10.000

1.500

50

Kompletno biološko krmilo za prašičje pitance. K

Schweinemast Beljakovinski dodatek 1 kg osnovni standard

28,0

11,5

1,7

2,2

1,2

30.000

3.000

180

Dopolnilno krmilo h silaži koruznih zrn in žitom. Uporaba: 45 % Kombi in 55 % silže koruznih zrn (35 % vlage) ali D žita. ži Tekoče krmljenje: 14,5 % Kombi, 17 % silaže koruznih zrn in 68,5 % vode. Osnovna standartna metoda: 0,7 kg kg - 1,1 kg Kombi/žival/dan in silaža koruznih zrn.

PorkoMast Beljakovinski dodatek z Amorex-om

30,0

12,0

2,3

2,15

1,05

22.500

2.250

300

Beljakovinski dodatek za prašiče pitance, z visoko koncentracijo Lysin-a in Metonin-a. B Prihrani ca. 10% silaže koruznih zrn. P

Porko Premium Beljakovinski koncentrat z Phytase, 60 dag osnovni standard, z Amorex-om

36,0

12,0

2,8

3,3

1,1

35.000

3.500

400

Koncentrat Soje HP premium razreda. Mnogokrat kopirano ali nikoli doseženo. Uporaba: 25 % h silaži koruznih K zrn zr ( 35 % vlage), pri žitih: 25 %; začetno pitanje:

PorkoKompakt Beljakovinski koncentrat z Phytase, 60 dag osnovni standard, z Amorex-om

36,0

11,4

2,8

2,9

1,0

30.000

3.000

400

Beljakovinski koncentrat prilagojen za pitanje prašičev. Z ustreznim dodatkom uporaben tudi pri plemenskih svinB jah ja in pujskih. Uporaba: glej Porko Premium

AlpenKorn Eiweisskonzentrat Biol. beljek. koncentrat

33,0

13,4

2,3

2,6

1,4

40.000

6.000

220

Polno biološki beljakovinski koncentrat za rejo plemenskih svinj. Pospešuje plodnost in proizvodnjo mleka. P Navodilo za mešanje: glej v delu receptur. N

Porkovit M Extra Mineralno-vit. mešanica, z Phytase

7,0

21

3,5

350.000

55.000

0 5.000

Mineralno-učinkoviska mešanica z Lysin-om in Methionin-om kot mineralno dopolnilo obrokov silaž žit in koruznih M zrn zr - vsebuje sojo. Uporaba: glej v delu receptur.

Porkovit Mais Mineralno-vitaminska mešanica, z Aromex-om

6,0

20,5

6,5

340.000

53.000

0 5.000

Mineralno-vitaminska mešanica z znižano vsebnostjo mineralov in organskih kislin. M Za Z obroke silaž žit in koruznih zrn s sojo. Uporaba: glej v delu receptur.

Schweinemineral Mast Mineralno-vitaminska mešanica

5,0

20

7,0

400.000

65.000

mineralno-vitaminska mešanica z visoko koncentracijo Lysin-a in Methionin-a. U 0 Ugodna 5.000

21,0

7,0

250.000

2.500

AlpenKorn Univerzalno krmilo

Porkovit UNI Mineralno-vitaminska mešanica

0 2.500

Mineralna mešanica za izravnavo morebitnih obstoječih pomanjkanj mineralov. M Uporaba: cca. 3 %. Možna je kombinacija z vsemi Garantovimi koncentrati in mineralnimi mešanicami. U Celoten program je usklajen z nitratno uredbo prilagojen za AMA-standardom kvalitete! Pridržujemo si pravico do sprememb.

4

5


Krmljenje prašičev pitancev

Navodilo za krmljenje pri pitanju prašičev

Garantove tabele za mešanje krmil

Tabela za dodeljevanje SchweinemastKorn-a navodilo za krmljenje (orientacijske kolicine)

ø 25% 75%

ø 25% 75%

ø 45% 55%

Skupna kolicina vlažne krme

Silaža koruznih zrn*

Temelni standart 1,2kg

Skupna količina vlažne krme

Silaža koruznih zrn*

Schweinemast Kombi

Skupna količina vlažne krme

Silaža koruznih zrn*

Porko Premium

Skupna količina vlažne krme

Silaža koruznih zrn*

Porko Kompakt Uni

Specificne individualne mešanice za Vaš obrat, Vam rade volje sestavijo pristojni Garantovi svetovalci v terenski službi.

Živa teža v kg

Na naslednjih straneh najdete različne tabele za mešanje krmil. Navedene mešanice krmil so vzorčne recepture in se uporabljajo na podlagi Garantovih tabel uporabe kompletnih mešanic krmil ali MJ tabel.

Teden pitanja

Količine krmil na žival in dan

ø50% 50%

tekoče krmljenje

8,5% 25%

14%

18%

1

28-32

0,40

1,1

1,5

0,40

1,1

1,5

0,7

0,7

1,4

0,8

0,7

1,5

2

32-36

0,45

1,2

1,7

0,45

1,2

1,7

0,7

0,8

1,5

0,9

0,8

1,7

3

36-40

0,50

1,3

1,8

0,50

1,4

1,9

0,9

0,9

1,8

0,9

0,9

1,8

4

40-44

0,55

1,5

2,1

0,55

1,5

2,1

0,9

1,0

1,9

1,0

0,9

1,9

5

44-49

0,60

1,6

2,2

0,60

1,7

2,3

0,9

1,2

2,1

1,0

1,0

2,0

6

49-54

0,60

1,7

2,3

0,60

1,8

2,4

0,9

1,4

2,3

1,1

1,1

2,2

8,5% 25%

teden pitanja 1

kg žive teže 28-32

kg/žival/dan 1,3

teden pitanja 8

kg žive teže 59-64

kg/žival/dan 2,4

7

54-59

0,65

1,8

2,5

0,65

1,9

2,6

1,0

1,5

2,5

1,2

1,2

2,4

8

59-64

0,65

2,0

2,7

0,65

2,0

2,7

1,0

1,6

2,6

1,3

1,3

2,6

2

32-36

1,5

9

64-69

2,5

9

64-69

0,70

2,2

2,9

0,70

2,2

2,9

1,0

1,8

2,8

1,3

1,4

2,7

3

36-40

1,7

10

69-74

2,6

10

69-74

0,70

2,3

3,0

0,70

2,3

3,0

1,0

1,9

2,9

1,3

1,5

2,8

4

40-44

1,8

11

74-79

2,7

11

74-79

0,70

2,3

3,0

0,70

2,4

3,1

1,1

2,0

3,1

1,3

1,6

2,9

5

44-49

2,0

12

79-84

2,7

12

79-84

0,75

2,5

3,3

0,75

2,5

3,3

1,1

2,1

3,2

1,4

1,7

3,1

6

49-54

2,2

13 bis

84 bis

13

84-89

0,75

2,5

3,3

0,75

2,5

3,3

1,1

2,1

3,2

1,4

1,8

3,2

7

54-59

2,3

konec pitanja

konec pitanja

89konec pit. 0,75

2,5

3,3

0,75

2,5

3,3

1,1

2,2

3,3

1,5

1,8

3,3

2,7-2,8

14

*silaža koruznih zrn: 35 % vlage

6

7


Beležke

3,5

Končno pitanje

3,0

Končno pitanje

3,0

Univerzalno pitanje

3,5

Univerzalno pitanje

3,5

Univerzalno pitanje

3,0

Univerzalno pitanje

3,0

Pitanje s sirotko

18,0 20,0 18,5 19,5 18,0 20,0

1,0

34,5

34,0

45,0

38,0

39,0

36,0

42,0

34,0

43,0

6,1 6,9

Tropine / pogače

44,5

40,0

2,0

77,0 21,0

5,8 1,0

32,0

77,0

5,3

Tekoča krmila

Voda

22,0

Pitanje s sirotko Tekoča krmila

Silaža koruznih zrn (35 % vlage)

Soja 44

20,0

Ječmen

3,5

Začetno pitanje

Koruza / pšenica

Začetno pitanje

Soja HP

Krma za pitanje prašicev v mešalne količine v %

Porkovit Mais ali Schweinemineral Mast

Navodilo za mešanje z Porkovit Mais ali Schweinemineral Mast

1,0

21,5 25,0

65,9

26,2

65,9

2,0

Začetno pitanje

3,5

Začetno pitanje

3,5

Končno pitanje

3,0

Končno pitanje

3,0

Univerzalno pitanje 3,0

1,0

Tekoča krmila

1,0

25,5

20,0

10,5

49,0

20,0

25,0

17,0

35,0

18,0

18,0

42,0

22,0

22,0

32,0

Tropine / pogače

Ječmen

Pšenica

32,0

24,0

77,5 19,0

Koruza

22,0

25,0

17,5

17,5

Tekoča krmila

Voda

Silaža koruznih zrn (35 % vlage)

Soja 44

22,0 22,0

21,0

Univerzalno pitanje 3,0

8

20,5

19,0

Univerzalno pitanje 3,0 Univerzalno pitanje 3,0

Soja HP

Krma za pitanje prašičev dodane količine v %

Porkovit M Extra

Navodilo za mešanje z Porkovit M Extra

2,0

78,0

6,0 6,5

26,0

65,5

26,5

66,0

1,5

9


Krmljenje prašičev pitancev Program specialitet Acid Plus | Kombinacija kislin za prašiče na podlagi mravljične kisline, mlečne kisline in fumarinske kisline za znižanje pH-vrednosti v prebavnem traktu. Uporaba: 4-5 kg/t krme za plemenske svinje in pujske. V tekočem krmilu za prašiče pitance 3 kg/t. Acid Mast | Kombinacija kislin v tekoči obliki za prašiče na podlagi mravljične kisline in mlečne kisline. Uporaba: mokro krmljenje: 1-2 kg/t; za čiščenje vodov za tekoče krmljenje: 2 dni 4-5 kg/t. Bactocell | Dodatek za izboljšanje higiene tekočih krmil oz. za cepljenje tekočih krmil z mlečnokislinskimi bakterijami. Primerno za obnovo mlečnokislinskih bakterij v črevesju po zdravljenju z zdravili: 2 kg/t krme. Nasvet: pri pitanju prašičev s silažo celih zrn: 2 kg/t krme. Pri "not-ven" postopku se uporablja dodatek Bartocell 3 dni z dozo 4 kg/100 prašičev pitancev /dan za obnovo flore mlečnokislinskih bakterij po čiščenju s kislimi ali bazičnimi čistili. Pri kontinuiranem pitanju pričnemo že 2 dneva pred čiščenjem z uporabo dodatka Bartocell. Prima F/S | Energetsko bogato in visoko prebavljivo dietično krmilo za plemenske svinje, pujske in vhlevljene puske za pitanje. Uporaba pri svinjah: Prima F/S se uporablja pri doječih svinjah z dozo 5 % ali 20-40 dag/svinjo/dan. Nasvet: preprečuje premočno izsesavanje pri mladih svinjah. Uporaba pri pujskih: Prima F/S se primeša krmi za odstavljanje v količini 10 % in pri krmi za vzrejo pa 5 %. Nasvet: vhlevljenim puskom za pitanje dajemo 10-14 dni, 0,1 kg Prima F/S na dan/pujska. Beebron | Posebna vitaminska mešanica, uporabna pri agresivnosti in kanibalizmu. Uporaba: 0,25-0,5 % v krmi za svinje in prašiče pitance, 0,5-1,0 % pri krmi za pujske.

10

Raivit SE | Za izboljšanje vitalnosti in mišičnih funkcij pri prašičih. Uporabljamo pri pomanjkanju kvalitetne koruzne silaže, koruzne silaže storžev ali silaže koruznih zrn ter pri znakih pomanjkanja vitamina E (npr. nenadna srčna smrt, motnje pri gibanju itd.). Kombinacija z L-Cartinom zagotavlja visoko varnost. Količine mešavanja: 1 % pri kompletnem krmilu ali 2-3 dag/žival/dan ( tudi pri transpotnih izgubah: krmimo 1 teden pred izdobavo živali). Nasvet: poleti priporočamo uporabo Vitamin E- dodatka 1 dan/teden pri prašičjih pitancih. Toxan Plus | Veže toksične produkte presnove gliv in bakterij, torej zmanjša sprejem toksinov v prebavni trakt. Posebni ekstrakti kvasa ščitijo organizem, jetra in krepijo ITEV imuniteto pri živalih. Količine mešanja: pri nizki kontaminaciji 0,2 % (2 kg/t krme); pri srednji kontaminaciji 0,4 % (4 Kg/t krme); pri močni kontaminaciji 0,6 % (6 kg/t krme); pri tekočem krmilu 0,12 % (1,2 kg/t tekočega krmila). Mineralno vitaminski dodatek Colex | Dodatek vitaminov in mikroelementov, uporabljamo v stresnih situacijah kot so odstavitve in vhlevljanja pri pitanju. Uporaba: 1 % v krmi za pujske, v trajanju cca. 10 do 14 dni. Mineralno vitaminski dodatek S | Dodatek vitaminov in mikroelementov s Salinomicinom, uporabljamo pri dizenterijskih driskah. Uporaba: 4-6 % v krmi za pujske ali krmi za vhlevljanje pri pitanju, v obdobju cca. 10 dni. Stalosan F | Prah za posipavanje v hlevih - vezanje amonija in žveplovodika. Ima zelo dobro dezinfekcijsko delovanje (dizenterija, glistavost) in zmanjšuje pojav muh v hlevu. Uporaba: v prvih 3 dneh dnevno posipavamo 50 gr/m2 v nadaljevanju pa tedensko 50 gr.

11


Beležke

Raiffeisen trgovina d.o.o. Industrijska 8, Slo-2230 Lenart Tel.: 00386 2/7200554, Fax.: 00386 2/7200553 raiffeisen@siol.net www.raiffeisen-trgovina.si

Unser Lagerhaus Warenhandelsges.m.b.H. Südring 240, 9020 Klagenfurt Tel. 0463/38 65-520, Fax 0463/38 65-522 garant@unser-lagerhaus.at www.garant.co.at

Dodatne informacije lahko dobite pri naših strokovnjakih v terenski službi.

Garant in Raiffeisen trgovina d.o.o. Vaša partnerja v prehrani živali!

Brosura Svinje za Web  
Brosura Svinje za Web  

Svinje - prašiči Garant visokokvalitetna krmila za prašiče pitance Krmljenje prašičev pitancev Prednosti pitanja v fazah: � preprečuje odveč...

Advertisement