Page 6

un cas real Joan Guim

Gràcies a la reclamació que va fer el Col•legi i/o el Consell tenim sentències favorables a les competències de l’enginyer agrònom que ens serveixen per a defensar els interessos professionals dels nostres col•legiats. Una de les sentències més importants que tenim en relació a la defensa de les competències de l’enginyer agrònom és la que va dictaminar el Tribunal Suprem en relació a un cas d’un projecte de fàbrica d’embotits subscrit per un enginyer industrial. Els fets van començar amb la denegació, per part del Departament d’Agricultura de la Generalitat de Catalunya, a la inscripció al RIAAC d’una fàbrica d’embotits per haver estat posada en marxa d’acord amb un projecte tècnic signat per un enginyer industrial i no per un enginyer agrònom. Aleshores, es van interposar contra aquest acte dos recursos contenciós-administratius, un d’ells per la titular de la fàbrica i altre per l’enginyer industrial, que van ser acumulats pel tribunal d’instància, davant el qual va comparèixer també l’organització col•legial d’Enginyers Industrials de Catalunya.

Defensa professional: servei d'assessorament juridic  

Beneficis Reals per als col·legiats, amb el servei d'assessorament juridic

Defensa professional: servei d'assessorament juridic  

Beneficis Reals per als col·legiats, amb el servei d'assessorament juridic