Page 4

DEFENSA PROFESSIONAL servei d’assessorament jurídic

• S’han elaborat informes sobre les competències dels enginyers agrònoms: • Per a realitzar projectes i direccions d’obra d’estabilització de talussos. • En matèria de basses de reg. • Per a la construcció d’abocadors de residus no perillosos. • S’han elaborat certificats que acrediten, davant del Departament d’Indústria, que l’enginyer agrònom és tècnic competent per portar a terme tant els projectes com les direccions d’obra de les instal•lacions per a les indústries agroalimentàries.

Avantatges • Assessorament especialitzat en el terreny de l’activitat de l’enginyer agrònom. • Una visió global dels diferents àmbits, per tal de donar resposta a les necessitats jurídiques de tots els perfils professionals que sorgeixen de l’enginyeria agronòmica. • L’eficiència de les accions de defensa professional i competencial sempre és major quan són exercides des de la força que ens dóna el col•lectiu. Més difícil i més costos econòmicament és fer-ho des de l’individualitat.

Com podeu disposar d’aquest serveis? • A distància. Al portal web del Col•legi (www.agronoms.cat), podeu enviar les vostres consultes des de la secció “Suport i assessorament/ Consultoria professional”. • Presencialment. Podeu demanar hora d’atenció trucant a la seu del Col•legi a Barcelona als telèfons 93 215 26 00 / 93 215 26 04.

Defensa professional: servei d'assessorament juridic  

Beneficis Reals per als col·legiats, amb el servei d'assessorament juridic

Defensa professional: servei d'assessorament juridic  

Beneficis Reals per als col·legiats, amb el servei d'assessorament juridic