Page 2

DEFENSA PROFESSIONAL servei d’assessorament jurídic

Defensa professional: servei d’assessorament jurídic El nostre Col•legi ens representa com a col•lectiu i exerceix la defensa general de la nostra professió vetllant pels interessos professionals de tots els col•legiats i col•legiades que en formem part.

Representació El Col•legi ens representa davant de: - l’Administració pública: adoptant les mesures necessàries per facilitar l’accés i l’exercici de la professió en la funció pública. - Entitats particulars i organismes oficials vinculats a l’exercici de la professió d’enginyer agrònom: promovent la col•laboració en actuacions que redundin en benefici dels interessos professionals dels col•legiats.

Defensa professional Una de les prioritats del Col•legi és la defensa de les competències de l’enginyer agrònom en qüestions que afecten a tot el col•lectiu, com també davant de casos més específics. El Col•legi disposa d’assessors jurídics especialitzats que vetllen, molt especialment, per aquestes qüestions i a través de l’elaboració d’informes, la interposició de recursos ordinaris o del contenciós-administratiu, la concertació de reunions amb responsables de l’administració pública, etc..., canalitzem tota una sèrie d’actuacions en benefici de la nostra professió.

Defensa professional: servei d'assessorament juridic  

Beneficis Reals per als col·legiats, amb el servei d'assessorament juridic

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you