Page 1

Serveis de suport a l’activitat professional: el

visat telemàtic

per als col·legiats


Serveis de suport a l’activitat professional: el visat telemàtic

El COEAC treballa per oferir serveis que faciliten l’activitat professional de tots els col•legiats i col•legiades.

Visat El visat en un treball professional és una garantia de qualitat davant del client i l’administració, preserva i garanteix la seguretat de béns i persones per damunt de tot.

El valor del visat: • Acredita la teva identitat, titulació i habilitació legal i professional. • Acredita la teva professionalitat. • Acredita que no estàs inhabilitat, ni administrativament ni judicialment. • Justifica la cobertura de la teva responsabilitat civil professional a través de • • •

la pòlissa col•lectiva del Col•legi. Justifica la responsabilitat civil professional subsidiària del Col•legi. Permet registrar els fulls d’encàrrec professional (amb valor contractual). Garanteix el control documenEvolució del nombre de visats gestionats tal, registre i arxiu dels treper via telemàtica balls professionals. Permet l’elaboració de certificats que acrediten la teva experiència com a professional en relació al teu històric. Acredita l’autenticitat del document per a possibles defenses judicials. Permet la defensa de les competències i atribucions professionals i control de l’intrusisme.


per als col·legiats

Visat telemàtic Mitjançant la plataforma de visat telemàtic els col•legiats disposen, via Internet i de manera immediata, de tota la informació relativa als seus treballs professionals millorant-ne la seva competitivitat. Es tracta d’una aplicació desenvolupada amb les últimes novetats en programació web, amb la implantació dels millors protocols per a la seguretat dels treballs professionals dels nostres col•legiats.

Aquest servei comporta una sèrie d’avantatges: • Millora la gestió del tràmit, fent-lo més còmode, ràpid i segur. • Permet realitzar tots els tràmits relacionats amb el visat dels treballs pro• • • • • • •

fessionals via Internet. Permet la possibilitat d’utilitzar qualsevol navegador d’Internet (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Chrome,...) Permet una capacitat il•limitada dels documents en pdf. Es conserva un arxiu dels treballs visats, amb la possibilitat de fer cerques. Permet l’accés i consulta dels documents en pdf dels treballs visats electrònicament. Permet la descàrrega dels documents en pdf i la impressió en qualsevol moment. Facilita l’accés i consulta de les factures. Facilitarà l’accés per a la tramitació administrativa a través de mitjans electrònics.

L’ús d’aquest servei és gratuït i exclusiu per als col•legiats amb dret a visar.

Com podeu disposar d’aquests serveis? Al portal web del Col•legi, podeu accedir a l’aplicació de visat des de la secció “Exercici de la professió/ Accés al visat electrònic”.


Conegueu un cas real

Nom: Ignasi Grau Roca Núm. col•legiat: 705

El visat telemàtic és una eina informàtica que ens ajuda a optimitzar la gestió i tramitació dels nostres expedients. Des de que l’utilitzem ens estalviem temps i diners. Abans la gestió del visat ens prenia un mínim de tres dies, entre missatgers i edició dels treballs. Qualsevol còpia o modificació dels treballs comportava el mateix retard, ara tot això és gairebé immediat. Alhora el visat ens ha facilitat la migració cap a la signatura digital dels documents, cosa que també agilitza de forma molt important l’edició i estalvia temps: puc autoritzar la firma del document i no necessito estar físicament al despatx per fer-ho, i ja s’envia per visar. A més com que el document digital resultant està degudament protegit i amb el segell de visat en cadascuna de les pàgines, tenim una garantia de qualitat que assegura la integritat documental. Quan la signatura digital estigui més acceptada, el visat telemàtic ens ha de servir de canal per facilitar, a través de mitjans electrònics, trametre els documents a les diferents administracions públiques, sense paper, ni transport. D’aquesta manera es tancarà el cercle i aquest servei ens obrirà la porta perquè els ciutadans i les empreses, els nostres clients, també estalviïn en els seus tràmits amb l’administració. En definitiva és una eina pel futur, per guanyar en eficiència i competitivitat, estalviar diners i alhora ser més respectuosos amb el medi ambient.


Conegueu un cas real

Nom: Francesc Rovira Gras Núm. col•legiat: 897

El visat telemàtic és còmode, pràctic i ràpid El visat telemàtic representa sobretot comoditat, rapidesa i estalvi de temps, afavorint la gestió optimitzada de les tasques. Considero a més, que la base de dades de l’aplicació telemàtica del visat és una bona eina d’arxiu històric, ordenable, consultable i recuperable. Et permet disposar de qualsevol document visat, de manera ràpida i àgil, en qualsevol moment i indret, i tants exemplars com siguin necessaris; destacant-ne l’organització per fases.

Gràcies al visat telemàtic el Francesc i l’Ignasi estalvien temps en la seva activitat diària com a professionals.

Tu com a col•legiat/ada del COEAC també et pots beneficiar de l’avantatge del visat telemàtic. Per accedir a l’aplicació de visat telemàtic has de tenir un permís especial, si encara no el tens i el necessites contacta amb la secretaria tècnica del Col•legi.


Serveis de suport a l’activitat professional: el visat telemàtic

La copisteria en línia,

un servei complementari al visat telemàtic. El COEAC ha signat un conveni amb Artyplan perquè els col•legiats i col•legiades puguin fer comandes a través del servei de copisteria en línia.

Què trobareu en aquest servei? Un sistema àgil i ràpid per fer comandes de còpies de documents, que us evitarà desplaçaments i us permetrà guanyar temps.

Com podeu accedir a aquest servei? Al portal web del COEAC, a la secció “Suport i assessorament/ copisteria en línia” trobareu un formulari per especificar les característiques de la comanda i per enviar els arxius que s’han de reproduir.

El conveni que ha signat el COEAC amb Artyplan ens ha permès accedir al servei de copisteria també sense necessitat de desplaçaments ni missatgers: pots triar a través d’un aplicatiu la tipologia d’edició, l’enquadernació i trametre les còpies des allà on siguis. A més, tenim informació al moment de l’estat de la nostra comanda. Gràcies a aquest servei ens estalviem els missatgers i la feina d’edició al despatx. Hem calculat que el servei de copisteria en línia ens estalvia un 1/3 dels costos d’edició, sense comptar amb les hores perdudes de fer les còpies i enquadernar en el despatx. Ignasi Grau Roca


per als col路legiats


El COEAC vol millorar i potenciar el servei al col·legiat. Volem explorar nous camins que aportin més valor afegit i que es tradueixin en un benefici real per als col·legiat.

Si continuem mantenint-nos cohesionats les oportunitats i avantatges seran més importants per cadascú de nosaltres.

Serveis de suport a l’activitat professional: el visat telemàtic  

Beneficis Reals per als col·legiats, amb el servei de suport a la identitat professional

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you