Page 42

Agr tehnica

D D E E R R R 0 0 0 0 2 2 WER P POWE POR

D D E E R R 0 0 2200 PPOOWWEERR www.agrointeligenta.ro

42

NIT ROMÂNIA A DEVENIT DEVERY IA ANE MÂNHI NERY ACHIN AC MRO N MTA TITATI ITOROR ȘI DISTRIBUITOR RIBU DIST OR ȘI AT RTATIM RT PO IMPO IC UNIC UN ! ÎN ROMÂNIA! ÂNIAD ROMTA D ÎNRS RSTA DE VÄDE VÄ

IT IT IT N N N E E E V V V E E D D D A A A IA IA IA N N N Â Â Â M M M O O O R R R Y Y Y R R E E E IN IN IN TITTAITTNITAMNANAMCMAHCAHCH R R R O O O IT IT IT U U U IB IB IB R R R T T T IS IS IS D D D I I I Ș Ș Ș R R R O O O T T T A A A UNUICNUICNIMICIMPIMOPROPTRORT ! ! ! IA IA IA N N N Â Â Â M M M O O O R R R ÎN ÎN ÎN D D D A A A T T T S S S R R R E E E D D D Ä Ä Ä V VV

SEMĂNĂTORILE SEMĂNĂTORILE VÄDERSTAD RAPID VÄDERSTAD RAPID

0-800C/J Rapid Rapid 300-400C/S 300-400C/S - Rapid A 400-800S - Rapid - ARapid 600-800C/JA 400-800S - Rapid A 600

pid esteMulțumită întotMulțumită gamei variate de echipamente gameisivariate sisteme de semănat, de echipamente Rapid este întotsi sisteme de semănat, Rap ția de control deauna deauna alegerea potrivită, alegerea independent de potrivită, structura de culturi. independent Funcția de control de structura de culturi. Func a semințelor al adâncimii al adâncimii si presiunea mare pesi brăzdare presiunea duc la plasareamare optimă a semințelor pe brăzdare duc la plasarea optimă amortizarea chiar si chiar la viteze mari sidela deplasare. viteze Puținele mari piese înde mișcare deplasare. dar și amortizareaPuținele piese în mișcare dar și ența mașinii. șocurilorșocurilor pe toate piesele active pe fac toate să crească piesele durabilitateaactive si rezistențafac mașinii. să crească durabilitatea si rezist

STRADA"UCUREÅ…TI 0ITEÅ…TIKM )LFOV B8&85(¨7, 7HO 0ARCUL)NDUSTRIAL! !UTOSTRADA"UCUREÅ…TI 0ITEÅ…TIKM )LFOV OFlCEB8&85(¨7, 7HO TITANMACHINERYRO 0ARCUL)NDUSTRIAL! !UTO OFlCE TITANMACHINERYRO E"ONŤIDA *UDEŤUL#LUJ CLUJ 7HO 3TR'Ä‹RIINR!,OCALITATE"ONŤIDA *UDEŤUL#LUJ CLUJCLUJ 7HO TITANMACHINERYRO 3TR'Ä‹RIINR!,OCALITAT CLUJ TITANMACHINERYRO ,OCALITATEA,UMINA JUD#ONSTANŤA &2167$1«$ 3TR4ULCEINR  ,OCALITATEA,UMINA JUD#ONSTANŤA 7HO CONSTANTA&2167$1«$ 3TR4ULCEINR  , 7HO TITANMACHINERYRO CONSTANTA TITANMACHINERYRO  #OM0IELEÅ…TI *UDEŤUL$OLJ &5$,29$ 7HO #ALEA"UCUREÅ…TINR #OM0IELEÅ…TI *UDEŤUL$OLJ CRAIOVA&5$,29$ 7HO TITANMACHINERYRO #ALEA"UCUREÅ…TINR CRAIOVA TITANMACHINERYRO  /RADEA *UDEŤUL"IHOR O5$'($ 7HO 3TR-ATEI#ORVIN .R /RADEA *UDEŤUL"IHOR ORADEAO5$'($ 7HO TITANMACHINERYRO 3TR-ATEI#ORVIN .R ORADEA TITANMACHINERYRO NA#ORDUN 2OMAN *UDETUL.EAMT R20$1 7HO 3TR,IBERTATII&. #OMUNA#ORDUN 2OMAN *UDETUL.EAMT ROMANR20$1 7HO TITANMACHINERYRO 3TR,IBERTATII&. #OMUN ROMAN TITANMACHINERYRO LTON ðOSEAUA3LOBOZIA $.! 6/2%2=,$ 7HO #ENTRULDE!FACERI(AMILTON ðOSEAUA3LOBOZIA $.! SLOBOZIA6/2%2=,$ 7HO TITANMACHINERYRO #ENTRULDE!FACERI(AMIL SLOBOZIA TITANMACHINERYRO www.titanmachinery.ro w w w. t i t a n m a c h i n e r y . r o  #OM'HIRODA JUD4IMIÅ… 7,0,¨2$5$ 7HO #ALEA,UGOJULUINR  #OM'HIRODA JUD4IMIÅ… TIMISOARA7,0,¨2$5$ 7HO TITANMACHINERYRO TIMISOARA #ALEA,UGOJULUINR  TITANMACHINERYRO

Revista Agrointeligenta - August 2016  

Revista Agrointeligenta este o publicatia lunara ce se distribuie gratuit cu saptamanalul Capital si catre fermieri prin Posta Romana. Pentr...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you