Page 1

6200

2500

Tritikálé

2500 1800

Árpa

Búza RePCE Zab

gabo nak utató nonpr ofi t k ft.


Tartalomjegyzék Köszöntő . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Ötven év a búzanemesítés eredményeinek tükrében . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 Őszi búza GK Csillag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 GK Békés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 GK Futár . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 GK Körös, GK Berény . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 GK Kalász, GK Fény . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 GK Rozi, GK Göncöl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 GK Hajnal, GK Vitorlás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 GK Garaboly, GK Ati . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 GK Élet, GK Petur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 GK Szala, GK Kapos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 GK Tisza, Jubilejnaja-50, GK Öthalom, GK Marcal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Őszi búzák betegség ellenállóságának összefoglalója . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Agrotechnikai ajánlások . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Őszi durumbúza GK Bétadur, GK Selyemdur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Őszi Tritikálé, őszi rozs GK Szemes, GK Rege, GK Wibro (rozs) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 Őszi zab, őszi árpa GK Impala (őszi zab), GK Stramm, GK Rezi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 GK Judy, GK Árpád . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 Őszi káposztarepce Nicola (hibrid) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 Finesse (hibrid) GK Gabriella (fajtarepce) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 Information in English

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

Vetőmag-szaporító partnerek elérhetősége . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 Szaktanácsadás, kapcsolatteremtés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 Területi képviselők . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29


Magyar földbe magyar vetőmagot!

Tisztelt Gazdatársak! A Gabonakutató Nonprofit Közhasznú Kft. és annak jogelődjei már 1924 óta szolgálják a magyar mezőgazdaságot. Az elmúlt közel kilenc évtizedben és természetesen napjainkban is a GK Kft. fő feladata, hogy a köztermesztést évről évre az igényeknek és a változó körülményeknek megfelelő, azokhoz jól alkalmazkodó, a gazdálkodást eredményessé tevő újabb és újabb fajtákkal és azok magas biológiai értékű bázis vetőmagjával, továbbá termesztés-technológiával lássa el. Ez a fajtaismertető, amit most Önök a kezükben tartanak, a GK Kft. őszi kalászos és repce fajtáit ismerteti. A GK Kft. búzanemesítése és az azt segítő, azt meggyorsító, eredményesebbé tevő alapkutatások, már több mint ötven éve folynak intézetünk falai között és kísérleti területein. A nemesítés nem egyik napról a másikra hozza az új eredményeket, fajtákat, bármely növényfajról is van szó, de mi a munkánkat töretlenül, folyamatosan végezzük, nem kis mértékben közhasznú feladatként teljesítve azt. Annak ellenére, hogy a határok ma már nyitottak és szabad mozgást biztosítanak a külföldi fajtáknak, büszkén mondhatjuk, hogy a hazai búzatermesztésben még mindig a magyar fajták a meghatározóak. A hazai fajták köztermesztésben betöltött fölényéhez a Szegeden és Táplánszentkereszten nemesített fajták is jelentős mértékben hozzájárulnak, és az eddigi kiváló eredményeik alapján minden reményünk meg van arra, hogy a szegedi előállítású GK Szemes és a GK Rege tritikáléink is hasonló pozíciót érjenek el. Az utóbbi években tapasztalhatók a globális felmelegedés hatásaként jelentkező szélsőséges időjárási viszonyok, ami a rapszodikus, kiegyenlítetlen csapadékviszonyokban (csapadékos, száraz évjáratok, évszakok), enyhébb telekben, a hő-sokkos napok számának növekedésében, ezáltal az abiotikus és közvetve a biotikus stresszek széles skálájának megjelenésében jelentkezik. A szegedi nemesítés szempontjából meghatározó a széles genetikai háttér és az, hogy az ország két földrajzilag, így adottságaiban eltérő helyén folytatjuk

a szelekciót. Ebből adódóan fajtáink sokszínűek, eltérőek és minden körülmények között van olyan, amely megállja a helyét. Nem egy közülük– évjárattól és termőhelytől függetlenül – kiválóan teljesít a szélsőséges időszakokban is úgy, hogy nem veszít termőképességéből, minőségéből (GK Csillag, GK Békés, GK Kalász, GK Kapos, GK Petur). Fajtáink egy csoportja pedig speciális és lokális igények kielégítésére még mindig keresett (GK Élet, GK Fény, GK Ati, GK Garaboly, GK Szala, GK Tisza, GK Marcal). A fiatalabb és új fajtáink, a GK Göncöl, GK Rozi, GK Berény, GK Körös, GK Hajnal, GK Vitorlás és a GK Futár pedig még a bizonyítás stádiumában vannak. A paramétereik alapján hamarosan igazolják kedvező tulajdonságaikat és bízunk abban, hogy nem egy közülük olyan karriert és kort élhet meg, mint a GK Öthalom vagy a Jubilejnaja 50. Az árpafajtáink közül a GK Judy jelentősége évről évre nő, köszönhetően termőképességének. Az őszi típusú GK Impala zabfajtánk pedig a jó regenerálódó és kompenzációs képessége alapján a zordabb teleket követően is biztonsággal termeszthető. Repcefajtáink kiváló alkalmazkodóképességük alapján lettek keresettek (GK Gabriella), kiegészülve az általunk képviselt, nagy termésekre képes, középérésű Finesse, valamint a 2013-ban minősített, korai Nicola hibridekkel. Fajtáink vetőmagjainak forgalmazását a hazai környezetben elsősorban a saját kiépített hálózatunkon keresztül, a külföldi elismertetésben és forgalmazásban pedig külföldi partnereinkkel közösen valósítjuk meg. Az elkövetkezendő gazdasági évre kedvező termesztési viszonyokat, sikeres fajtaválasztást és eredményes gazdálkodást kívánok mindnyájuknak! Szilágyi László ügyvezető igazgató


Öt évtized a Búzanemesítésben A szegedi Magyar Királyi Alföldi Mezőgazdasági Intézet alapkövét 1914-ben rakták le, de a tényleges kutatómunka az 1924. október 26-i megnyitást követően indult meg. Ebben az időszakban fajtakísérletekkel, kender- és rostlen-nemesítéssel, továbbá paprikatermesztéssel, minőség-vizsgálattal és nemesítéssel foglalkoztak. Nem sokkal a háborút követően intézetünk neve és profilja is megváltozott: 1950-től 1969-ig Szegedi (később Délalföldi) Mezőgazdasági Kísérleti Intézet néven működött és a legtöbb szántóföldi növénnyel, így búzával is foglalkozott már. Ezt követően intézményünket még további három alkalommal szervezték át. A névváltozások tükrözték a tartalmi változásokat is: 1970–1997 Gabonatermesztési Kutatóintézet; 1997–2008 Gabonatermesztési Közhasznú Társaság; 2009– Gabonakutató Nonprofit Kft. Nehéz pontosan meghatározni, hogy Szegeden, a Délalföldi Mezőgazdasági Kutató Intézetben mikor kezdődött el a tényleges búzanemesítés. Erre valószínűleg 1955-től került sor, amikor Szegedre került a híres Bánkúti 1201 búzafajta fenntartása egészen a hetvenes évek elejéig. Elődeink, Szülő Ferenc és Bacsa Pál búzával először ugyanis ebben az évben kezdtek foglalkozni, amikor a Bánkúti Növénynemesítő Telepet intézetünkhöz csatolták. Lelley János, számos kitűnő nemesítési tárgyú szakkönyv és több országban használt tankönyv szerzője búzanemesítési programját a Kompoltról magával hozott törzsekkel az újonnan megnyitott kiszombori nemesítő telepen 1965-től kezdte el. Ebből a programból Lelley János és Parádi László munkája által születtek a tipikusan délalföldi „kiszombori” búzafajták, és a beltartalmi minőségéről méltán híres GK Tiszatáj is. Ez a fajta korát megelőzve a prémium minőséget képviselte. Egy későbbi átszervezés alkalmával 1968-ban a Fertődön (Eszterházán) működő búzanemesítési programot szintén a szegedi intézethez csatolták úgy, hogy a nemesítési programot

nem Szegeden, hanem a Vas megyei Táplánszentkereszten folytatták tovább Beke Ferenc vezetésével. Beke Ferenc már sikeres nemesítő volt abban az időben, hiszen kiváló minőségű fajtája a máig híres Fertődi-293 előállításáért Kossuth-díjban részesült. Ebben az évben halálának 25. évfordulóján tisztelettel adózunk emlékének. Az 1970-es évek elején, Szegeden Barabás Zoltán indította el nemesítési programját a szegedi Kecskés István telepen. Az ő és kollégái által létrehozott nemesítési program kisebb-nagyobb átalakításokkal ugyan, de az óta folyamatosan tart és évről évre új kenyérbúza és durumbúza fajtákat ad át a gyakorlat számára. Ebből a programból olyan kiváló és a teljes magyar búzanemesítés számára nagy hatást gyakorló fajták születtek, mint a GK Kincső és a GK Góbé, vagy durum búzából a GK Minaret. A GK Kincső elsősorban a levélbetegségekkel szembeni kiváló multi rezisztenciájával tűnt ki és ez a fajta volt Magyarország legelső szabadalmaztatott növényfajtája. 2013-ban Barabás Zoltán halálának is kerek évfordulója van: tisztelettel emlékezünk ő rá is halálának 20. évfordulóján.

A szegedi búzanemesítők (balról jobbra): Beke Béla, Papp Mária, Csősz Lászlóné, Matuz János, Cseuz László, Fónad Péter, Kertész Zoltán, Petróczi István, Óvári Judit, Kertész Zoltánné, Pauk János, Bóna Lajos, Mesterházy Ákos, Purnhauser László (a képről hiányzik Falusi János, a háttérben Székács Elemér mellszobra látható) Szeged, 2013.

2


Búzanemesítés A kecskési nemesítési programmal párhuzamosan Szegeden, az öthalmi Kalászos Agrotechnikai Osztály vezetője Erdei Péter is elindított egy sikeres búzanemesítési programot, amelyből a szegedi fajták egyik legnagyobb életteljesítményű őszi búzája, a GK Öthalom született. E kecskési, kiszombori, öthalmi és táplánszentkereszti fajták génjei alapozták meg az országos jelentőségű szegedi búzafajták (GK Kata, GK Zombor, GK Pinka, GK Csörnöc, GK Zugoly, GK Élet, GK Kalász, GK Petur, GK Bétadur, GK Garaboly, GK Békés, GK Csillag etc.) sikereit. A lenti ábra bemutatja az elmúlt 20 év legnagyobb területen termesztett szegedi kenyérbúzák arányainak változását. A szegedi búzanemesítés Magyarországon egyedi stratégiát követ: párhuzamosan nagyszámú, egymástól nagyrészt független nemesítési program fut egymás mellett. A programok nagy száma biztosítja a szegedi búza génpool sokszínűségét és nagyfokú genetikai diverzitását. Talán ez a legfőbb oka annak a széles genetikai és formai variabilitásnak és ezen keresztül a nagyfokú alkalmazkodó képességnek, ami a szegedi búzafajtákat jellemzi. Nehéz pontosan definiálni az első „szegedi” búzafajta születésének időpontját, hiszen ma ebbe a csoportba soroljuk a Szeged-Kecskésen nemesített búzafajták mellett az összes Kiszomboron, Öthalmon és Táplánszentkereszten előállított fajtát is (táblázat). Az öt évtized alatt kenyér- és durum búzából több mint 300 fajtajelöltet jelentettünk be és ebből 84 kenyérbúza és 11 durumbúza fajtánk, továbbá közel 70 szabadalom született.

A Gabonakutató Nonprofit Kft-ben és jogelődjeiben előállított és elismerést nyert kenyér- és durumbúza fajták Őszi kenyérbúzák: Elismerés

Őszi kenyérbúzák: Elismerés

GK-F-2

1971

GK Bagoly

2000

GK-F-3

1973

GK Sas

2000

GK Tiszatáj

1977

GK Szivárvány

2000

GK Szeged

1978

GK Szálka

2000

GK Csongor

1980

GK Rába

2000

GK Boglár

1981

GK Csongrád

2001

GK Ságvári

1982

GK Héja

2001

GK Kincső

1983

GK Holló

2001

GK Öthalom

1985

GK Tündér

2001

GK Zombor

1985

GK Ati

2001

GK István

1987

GK Margit

2001

GK Szőke

1987

GK Jutka

2001

GK Örzse

1988

GK Hattyú

2002

GK Bence

1987

GK Cinege

2002

GK Bokros

1990

GK Smaragd

2002

GK Barna

1990

GK Rubintos

2002

GK Csűrös

1991

GK Tisza

2003

GK Kata

1991

GK Kapos

2003

GK Őrség

1991

GK Ledava

2002

GK Olt

1992

GK Piacos

2003

GK Góbé

1992

GK Hargita

2003

GK Délibáb

1992

GK Szala

2005

GK Pinka

1994

GK Békés

2005

GK Csörnöc

1995

GK Hunyad

2005

GK Répce

1995

GK Bán/ Bani

2011

Honosított kenyérbúzák:

Elismerés

Jubilejnaja 50

1970

Szovjetunió (UA)

Bucsányi 20

1983

Csehszlovákia (SK)

GK Zugoly

1993

GK Csillag

2005

Theese

1992

Franciaország

GK Marcal

1995

GK Fény

2006

GK Kende

1996

GK Nap

2006

GK Hattyas

1996

GK Március

2008

Fajta eredete

Honosított tavaszi durumbúzák:

Fajta eredete

Lajtadur

1990

Ausztria

GK Szindbád

1996

GK Göncöl

2009

Semperdur

1998

Ausztria

GK Véka

1996

GK Berény

2010

GK Élet

1996

GK Körös

2010

GK Malmos

1996

GK Rozi

2010

GK Kalász

1996

GK Hajnal

2010

GK Garaboly

1998

Gk Vitorlás

2010

GK Dávid

1998

GK Futár

2011

GK Favorit

1998

Őszi durumbúzák: Elismerés

GK Kunság

1998

GK Mérő

1998

GK Cipó

1998

60%

GK Miska

1998

50%

GK Sára

1998

40%

GK Mura

1998

30%

GK Jászság

1999

GK Verecke

1999

GK Tenger

1999

GK Forrás

1999

GK Petur

1999

GK Tavasz

1996

A legnagyobb területen termesztett fajták aránya a többi szegedi fajtához viszonyítva, 1992-2012

100%

90% 80% 70%

GK Kata 7 11

GK Csillag

GK Góbé

27

8

8

GK Zugoly

20

13 16

12 14 19 54

48

33

GK Élet

GK Garaboly

10

51 35

38

GK Öthalom

GK Petur 10

10

14

13

12

12

15

15

15

14

13

11

GK Békés 21

12

22

31

31 20%

33

30 22

22

20

24

21

GK Kalász

20

16

16

10% 12

9

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

0%

GK Minaret

1980

GK Basa

1980

GK Pannondur

1985

GK Tiszadur

1992

GK Novodur

1993

GK Bétadur

1996

GK Selyemdur

2001

Nemesítés helye: Szeged – Kecskés Szeged – Öthalom Táplánszentkereszt Kiszombor

3


ŐSZI búza

GK Csillag

MSZH növényfajta-oltalom Termesztési és agrotechnikai javaslatok

Jellemzés Korai érésű, tar kalászú, kiváló termőképességű fajta. A jó alkalmazkodó-képességét az elmúlt három év eltérő időjárási viszonyai mellett (csapadékosátlagos-száraz évjárat) kiegyenlített magas hozamaival, jó malomipari értékeinek stabilitásával egyértelműen bizonyította. A fajtára jellemző a kiváló HI (harvest index – szem: szalma arány), ami elsősorban a 2012. évben volt egyértelmű (0,7-0,9). Szalmája évjárattól függően 75-90 cm között változik, megdőlésre kevésbé hajlamos, levelei félig erectek, közepesen szélesek. Termőképessége üzemi szinten 6,5- 8,5 t/ha. A fajta keresettsége, elterjedése évről évre nő, nem csak hazánkban, de Szlovákiában és Romániában is, ami szintén a jó adaptálodó képességére utal.

A GK Csillag agronómiai szempontból kevésbé igényes. Vetésidőre nem érzékeny, de a túl korai vetést (október 10 előtt) kerüljük. Ajánlott vetőmagnorma: 500-550 csíra/m2. Tápanyagigénye előveteménytől függően 150-170 kg/ha NPK (2-1-1). Kórtani szempontból könnyen kezelhető, a legjelentősebb betegségekkel szembeni ellenállósága jó-közepes. Kalászolást követően egyszeri jó hatásspektrumú fungicides védelme átlagos évjáratot figyelembe véve elegendő (rozsda és kalászbetegségek). A forgalomban levő vegyszerekre nem érzékeny. Szár-stabilizátor használata csak indokolt esetben szükséges. Aratása könnyű, jó minőségű, kiváló kombájntisztaságú (pelyvamentes).

GK Csillag fémzárolt vetőmagforgalmának változása 2005-2012 között

Minőség-beltartalom Hl tömeg, kg

80-82

1000 szem tömeg, g

40-43

Esésszám, s

280-320

Szemkeménység „P”

65-70

Nedves sikér, %

30-34

Fehérje, %

12-14

Zeleny érték

55-65

Sütőipari érték (Far.)

B1-A2

W érték, 10 , Joule

180-230

P/L

1,2-1,5

Extenzográfos energia (135’)

80-100

-4

4


ŐSZI búza

GK Békés

MSZH növényfajta-oltalom Termesztési és agrotechnikai javaslatok

Jellemzés Korai érésű szálkás típusú, kiváló minőségű őszi búza. A fajta korreláció-törőnek számít abban a vonatkozásban, hogy a jó-kiváló minőség az ő esetében együtt jár a magas terméshozamokkal is. Termőképessége üzemi adatok alapján 6,5-8,0 t/ha. Magassága 80-90 cm, vegetatív típus, jól bokrosodik. Levelei félig elhajlóak, közepesen szélesek. Szárazságtűrése jó. Kalásza közepesen tömött, éréskor sárga színű, elhajló. Szemtermése éretten acélos, piros, ezerszemtömege 40-45 g. Hektoliter tömege 80-85 kg, az esésszáma 280-350 s. Az extenzográfos és sütőipari értéke, valamint sikér- és fehérjetartalma alapján is kielégíti az MSZ 63-83: 2012. évi szabványban megadott, Prémium kategória által támasztott követelményeket. Szemtermés fizikai és összetételi jellemzői MSz alapján (2012) Határérték Fehérje tartalom, %

14–16

Nedves sikér mennyisége, %

34–36

Hl tömege, kg/100 l

82–85

Esésszám, másodperc Szedimentációs érték, Zeleny

A GK Békés adaptálódó képessége kiváló, amit elterjedése is bizonyít, hiszen a határainkon túl (Románia, Szlovákia) is jelentősen megnőtt a vetésterülete az utóbbi években. Vetésidőre nem érzékeny, az elővetemény szempontjából azonban, ha mód van rá, a kukorica előveteményt kerüljük, illetve jól eldolgozott szármaradvány nélküli talajba vessük. A GK Békés – jól bokrosodó fajta – vetőmagszükséglete 500-550 csíra/m2, ami egy átlagos ezerszemtömeg esetében (42-45 g), fémzárolt vetőmagot alapul véve, 220-250 kg-ot jelent hektáronként. Tápanyag-visszapótlás vonatkozásában, figyelembe véve az előveteményt és annak termésátlagait, ajánlott a 130-160 kg NPK (2:1:1). Mivel egy vegetatív típusú fajtáról van szó, a tavaszi állomány-beállottságot figyelembe véve ajánlott a szárrövidítő alkalmazása. Növényvédelmi szempontból mérsékeltebb kalászés a levélbetegség-ellenállósággal rendelkezik, ajánlott a preventív és esetileg is, minimum a kétszeri fungicides beavatkozás.

300–330 55–65

Labor. lisztből készült tészta reológiai mutatói Farinográf vagy valorigráfos értékek Sütőipari érték

A

Vízfelvétel 14 %-os lisztre

60–65

Stabilitás, perc

10–15

Alveográfos értékek Deformációs munka (W), Joule P/L

280–320 0,8–1

Extenzográfos értékek Energia 135 (E135)

100–150

5


ŐSZI búza

GK Futár

SZTNH növényfajta-oltalom

Jellemzés Korai érésű, tar kalászú, kiváló termőképességű, prémium minőséget adó őszi búza. Magassága 80-90 cm, állóképessége jó. A fajta kiváló alkalmazkodó-képességű, amit jól bizonyít, hogy az állami fajtakísérletekben itthon és 2012-ben Horvátországban és Szerbiában is kiváló hozamokat ért el. Átlagos évjáratot figyelembe véve, az eddigi tapasztalatok alapján a GK Futár termőképessége üzemi méretekben 6,5-8,5 t/ha. Magyarország Horvátország Szerbia 2009-2011 2012 2012 t/ha t/ha t/ha 7, 26 8,47 7,9 A biotikus stresszeket jelentő fontosabb gombabetegséggel szemben a GK Futár ellenálló, illetve kevésbé fogékony (szár- és levélrozsda, illetve kalászbetegségek), így ebből a szempontból a termésbiztonsága az átlagosnál jobb. Szárazságtűrése közepes. Kedvező évjáratot figyelembe véve szemtermése acélos, piros színű, az új magyar búza szabvány /MSZ 6383:2012/ prémium kategória követelményeit kielégíti. Kivonat a MSZ 6383:2012 prémium kategória elvárásaiból

Nyersfehérje tartalom, legalább, %

14

A GK Futár minőségi potenciálja +++

Nedvessikér tartalom, legalább, %

34

+++

Határérték

Hektoliter tömeg, legalább, kg/100 l

80

+++++

Esésszám, legalább, másodperc

300

++++

Szedimentációs érték, Zeleny, legalább

45

+++++

Farinográfos vagy valorigráfos érték Sütőipari érték szerinti minőségi csoport

A

++++

Vízfelvétel 14%-os lisztre, legalább, %

60

+++++

Stabilitás, legalább, perc

10

+++++

280

+++++

1

++++

100

+++++

Alveográfos értékek (ALV) Deformációs munka (W) legalább, 10-10 Joule P/L arány, legfeljebb Extenzográfos érték (EXT) Energia 135 percnél, (E 135’) legalább, cm2 +++++ = nagy valószínűség

Termesztési és agrotechnikai javaslatok

Az ország bármely régiójában biztonsággal termeszthető. Vetésidőre nem érzékeny, ajánlott vetőmagnorma 220-250 kg/ ha. Mivel általános betegség-ellenállósága jó, fungicides kezelést csak szükség esetén igényel. Szárcsökkentő alkalmazása csak indokolt esetben ajánlott. A minőségi (prémium) búza előállítása szempontjából a tápanyag-visszapótlás mértéke előveteménytől függően 130-180 kg/ha (NPK 2:1:1).

6


ŐSZI búza

GK Körös

SZTNH növényfajta-bejelentés

Jellemzés Korai érésű, tar kalászú, kiváló sütőipari minőségű, nagy termésre képes fajta. Szalmája 85-95 cm, megdőlésre közepesen ellenálló, ezért kedvező („erős”) vetésállomány esetén célszerű a szárcsökkentő alkalmazása. Bokrosodása közepes. Üzemi tapasztalatok alapján, átlagos évjáratot figyelembe véve termése 6-8 t/ha. A GK Körös esetében a nemesítési célkitűzések egyik feladata volt a betegségek elleni rezisztencia növelése. Ez a célkitűzés a széles genetikai (kínai, dél-amerikai vonalak) háttérnek köszönhetően a szárrozsda, kalászbetegségek (fuzárium is), a levélfoltosságok esetében sikeres volt. Az egyéb betegségekkel szembeni ellenállósága is átlagos.

Minőség-beltartalom Hl-tömeg, kg 1000 szem tömeg, g

Termesztési és agrotechnikai javaslatok

Esésszám, s Szemtermése

Vetésidőre nem érzékeny, ajánlott csíraszám 500-530 db/m . Tápanyag-visszapótlás szempontjából előveteménytől függően az irányadó mennyiség NPK (2:1:1) 150 kg. Vetése az egész ország területén javasolt. 2

GK Körös sütőipari értéke a 2012. évi posztregisztrációs (GOSZ) kísérletekben Termőhely Eszterágpuszta Tordas Szombathely Bábolna Szarvas

Értékszám 91,9 84,9 73,1 72,2 84,2

Dalmand Eszterág Iregszemcse Somogyszil

4

t/ha

6

30-32 1,5-4,0

Sütőipari besorolás

A1-B1

Extenzográfos energia

100-130

W érték, 10 Joule

180 230

P/L

1,2-1,5

Extenzográfos energia (135’)

80-100

SZTNH növényfajtabejelentés

Jellemzés

Lippó

2

acélos-piros

Sikérterülés, mm

GK Berény

GK Berény termésátlagai a Dél-Dunántúli üzemi kísérletekben 2012-ben

0

40-45 250-300

Nedves-sikér, %

-4

Besorolás A1 A1 A2 A2 A1

80-82

8

10

Korai érésű, szálkás kalászú, a szárazságot jól toleráló fajta. Szalmája 80-90 cm, állóképessége kiváló, így a megdőlés elleni védelem nem szükséges. A közepesnél jobban bokrosodik, vegetatív típus. Termőképessége a száraznak tekinthető 2012-es évjáratban a termőhelytől függően 6,2-8,4 t/ha között ingadozott. Minőségét tekintve egy megbízható malmi búza stabil 32-35 nedvessikér-tartalommal és kis terülékenységi mutatóval. Az összes minőségi paramétere alapján az új magyar szabványnak megfelelően stabilan a malmi I. kategóriába sorolható.

Termesztési és agrotechnikai javaslatok

Általános rezisztenciája jó-közepes, ezért termesztéstechnológiai szempontból a preventív fungicides beavatkozás ajánlott. Vetőmagigénye 500-550 csíra/m2, ami az átlagos 40 g-os ezerszemtömegét véve alapul 220-250 kg/ha-os vetőmagnormának felel meg. Optimális vetési ideje október második fele.

7


ŐSZI búza

GK Kalász

MSZH növényfajta-oltalom Termesztési és agrotechnikai javaslatok

Jellemzés Korai érésű, tar kalászú fajta. A GK Kalász 1996-óta van a köztermesztésben. 2001-től 2008-ig az egyik legnépszerűbb szegedi fajta volt és vezető szerepet töltött be a vetőmag-előállításokban és a köztermesztésben. Népszerűségét évjárattól függetlenül kiegyenlített terméshozamainak (6-8 t/ha) és stabil malmi minőségének köszönheti. Szalmamagassága 80-90 cm. Száraz évjáratokban erőteljesebb csúcsszálkát növeszt, szárazságtűrése jó. Minőségét tekintve a Standard kategóriába sorolható, 30% feletti nedvessikér-tartalommal és egy erős B1-es sütőipari értékkel. Szemei orsó alakúak, acélosak, fajsúlya magas, esésszáma megbízhatóan 80 feletti. Extenzográfos energia értéke 80-120, W értéke 200-280.

GK Fény

A GK Kalász kiváló alkalmazkodóképessége révén az egész ország területén biztonsággal és rentábilisan termeszthető, ezen okoknál fogva jelentős termesztési területe volt Romániában és Szlovákiában is. Horvátországban is minősítésre került. Vetésidőre és előveteményre kevésbé érzékeny. Az ajánlott vetőmagnormája 230-250 kg/ha. Adottságai révén nem egy igényes fajta, minimálisan ajánlott NPK (2:1:1) 120-150 kg/ha. Növényvédelmi szempontból a kalászbetegségekre és levélrozsdával szemben célszerű a preventíven védeni. Lisztharmat- és szárrozsda-ellenállóképessége jó. Malmi minősége évjárattól függetlenül stabil, állandó.

MSZH növényfajta-oltalom Termesztési és agrotechnikai javaslatok

Jellemzés Korai érésű, tar kalászú fajta. A szélsőséges időjárási viszonyokhoz és eltérő talajtípusokhoz jól alkalmazkodik. Kalásza oszlopos, közepesen tömött. A levelei és a kalásztartó szárrész közepesen viaszolt, szárazság esetén ez a jelleg erőteljesebb. Magassága 85-95 cm. Általános betegség-ellenállósága jó-kiváló, ennek eredményeként bio-termesztésre is alkalmas kenyérbúza. Terméshozamai kiegyenlítettek, üzemi méretekben 6,5 t/ha feletti. Minősége általános malmi kategóriájú (standard kategória). 1000 szemtömege 40-45 g, nedves sikér tartalma 32-34 %, sütőipari besorolása B1-A2.

8

A GK Fény az ország bármely területén biztonsággal termeszthető. Vetésidőre nem érzékeny. Vetőmagigénye az 1000 szem tömegtől függően 230-250 kg/ha. Állóképessége jó, szárcsökkentő használata csak indokolt esetben javasolt. Mivel általános rezisztenciája jó, fungicid kezelése okszerűen végzendő.


ŐSZI búza

GK Rozi

SZTNH növényfajta-bejelentés Termesztési és agrotechnikai javaslatok

Jellemzés Korai érésű, szálkás típusú, jó malmi minőségű, bőtermő fajta. A tudatos szelekció eredményeként a GK Rozi fajtánál a szár- és levélrozsda-ellenállóságban, valamint a fuzárium betegségek jó toleranciájában a nemesítési munka sikeres volt. Agronómiai szempontból a fajta jó adaptálódó képességgel rendelkezik, ezáltal az ország bármelyik régiójában sikeresen termeszthető. Magassága 85-95 cm, megdőléssel szembeni ellenállósága jó-közepes. Termőképessége a köztermesztési eredményeket figyelembe véve 6,5-8,5 t/ha. Minőségi paraméterei biztonsággal kielégítik a malmi búza I.-es kategória elvárásait. Esésszáma 230-300 s. Nedves sikér tartalma 33-36 %. Fehérjetartalma 13-14 %. Zeleny értéke 50-60, míg az alveográfos W értéke 200-260. Extenzográfos energiája 135’–nél 75-120.

Vetésidőre nem igényes, a kései vetéseket is jól tolerálja. Az ajánlott vetőmagnorma 220-250 kg /ha. Mivel általános rezisztenciális képességei az átlagosnál jobbak, a fungicides kezelések okszerűen, beavatkozás jelleggel végezhetők. A jó termésszint és minőség biztosítása érdekében a harmonikus tápanyagellátás elengedhetetlen, minimálisan a 100-120 N, 50 K és 50 P biztosítása ajánlott, kijuttatását megosztva, alapban és fejtrágyaként 1: 2 arányban (N). A GK Rozi nedvessikér- és fehérjetartalma a 2012. évi GOSZ kísérletben [%] % 36 33 30 27 24 21 18 15 12 9 6 3 0

35,2 32,7

14,9

nedves sikér % GK Rozi

GK Göncöl

SZTNH növényfajta-oltalom

Jellemzés Korai érésű, szálkás kalászú, kiemelkedő termésekre képes, (6-8 t/ha), jó alkalmazkodó képességű, a fuzáriumos kalászbetegségekkel szemben jó ellenállósággal bíró fajta. Szalmája 85-95 cm, levelei félig elhajlóak, kalásza nagy, közepesen tömött, 18-22 kalászpadkával. Ezer szem tömege 40-45 g. Esésszáma 250-300 s. Nedvessikér-tartalma 33-35 %, sütőipari besorolása B-A. Zeleny értéke 45-60, W értéke 200-270, míg az Extenzográfos energiája 135’-nél 75-120.

14,2

fehérje % kísérleti átlag

Termesztési és agrotechnikai javaslatok

Az egész ország területén és a határainkon túl is biztonsággal termeszthető. Vetésidőre nem érzékeny, jó fuzárium toleranciájának köszönhetően a kukorica előveteményre nem érzékeny. Tápanyagigénye 120-50-50 NPK, 2:1:1 arányban. Szára erős, ezért csak nagyon indokolt esetben szükséges a szárcsökkentő használata. Érése kiegyenlített, nem elhúzódó.

9


ŐSZI búza

GK Hajnal

SZTNH növényfajta-oltalom Termesztési és agrotechnikai javaslatok

Jellemzés Korai érésű, tar kalászú, jó termőképességű, malmi I-es minőségű fajta. A biotikus és abiotikus rezisztenciája jó, amit elsősorban a GK Kincső, mint szülőpartner általánosan kiváló rezisztenciájának köszönheti. A fontosabb gombabetegségeket jól tolerálja (lisztharmat, levél- és szárrozsda, fuzárium). Magassága 80-90 cm, állóképessége jó-közepes. Általános alkalmazkodó képessége jó, az ország bármelyik régiójában biztonsággal, gazdaságosan termeszthető. Szeme acélos, piros színű. Esésszáma 230-300 s. Nedvessikér-tartalma 32-34 %. Zeleny értéke 40-60, sütőipari besorolása B. W értéke 200-250, P/L aránya 1,2-1,5.

Vetésidőre nem érzékeny. Közepes (40 g) ezerszemtömegű vetőmag esetén a vetési normája 220-250 kg/ha, ami 500-550 csíra/m2-nek felel meg. Növényvédelmét az általánosan jó betegség-ellenállóságnak köszönhetően elegendő okszerűen végezni. Szárcsökkentő alkalmazása csak túl erősnek számító állomány esetén szükségszerű. Tápanyagigénye 120-140 kg NPK, 2:1:1 arányban megosztva. Érése kiegyenlítettségének köszönhetően egyöntetű. Betakarítása a könnyű csépelhetőség miatt gyors, malmi tisztaságú. 2012. évi, terméseredmények a GK Hajnal esetében, 10-10 kísérleti hely átlagában, eltérő régiókban t/ha 5.9 5.8 5.7 5.6 5.5 5.4 5.3

GK Vitorlás

SZTNH növényfajtaoltalom

5.2 5.1 5 4.9

DUNÁNTÚL

ALFÖLD KÍSÉRLETI RÉGIÓ

Jellemzés Korai érésű, tar kalászú, az új búzaszabvány követelményeinek megfelelően kielégíti a malmi I-es kategória követelményeit. Bokrosodó képessége átlagos, szára szilárd, megdőlésre kevésbé hajlamos, szalmahossza 85-95 cm. Levelei közepesen elhajlóak, a kalásztartó szárrész és a kalászok erőteljesen viaszoltak. Tar jellegű kalászai a vegetációs idő utolsó szakaszában (virágzás, szemfeltöltődés) fellépő szárazság esetén erőteljesebben megnyilvánuló, csúcsi szálkásodásra hajlamosak.

GK Hajnal

kísérleti átlag

Levélrozsda-ellenállósága jó-közepes, szárrozsdával szemben ellenálló. Egyéb gombabetegségekre közepesen ellenálló, ezért a preventív fungicides védekezés a termésbiztonság fokozása érdekében ajánlott. Általános alkalmazkodóképessége átlagos, az ország bármely régiójában biztonsággal termeszthető. Vetésidőre és előveteményre nem érzékeny, tápanyagigénye átlagos, 120–150 kg NPK.

A GK Vitorlás minőségi paraméterei az MGSZH minősítéskori adatai alapján (2011) Hl tömege, kg Ezer szem tömege, g Esésszáma, s

10

80-82 40-45 250-350

Nedves sikér % Sikérterülés, mm Fehérje %

30-34 2,5-4,0 12-14

Zeleny érték Sütőipari kat. W értéke

40-55 B-A 75-130


ŐSZI búza

GK Garaboly

MSZH növényfajta-oltalom Termesztési és agrotechnikai javaslatok

Jellemzés Korai érésű, szálkás kalászú, magas sikértartalmú fajta. A hazai fajta-szortiment egyik legkorábban érő fajtája. Szára rugalmas, 75-85 cm, állóképessége jó. Kedvező vetési, kelési körülmények esetén kezdeti fejlődése gyors, levelei félig felállóak. Lisztharmat, szárrozsda, sárgarozsda és levélfoltosságokkal szembeni ellenállósága jó-közepes. Levélrozsda és kalászbetegségek (fuzárium, szeptória) vonatkozásában ezekre a betegségekre hajlamosító elővetemény és időjárási körülmények esetén, a fokozott fungicides védekezés ajánlott. Gyengébb sütőipari értékei alapján (B1-B2) az utóbbi években mint kekszgyártásra alkalmas búzát keresik.

GK Ati

A GK Garaboly az ország bármely területén biztonsággal termeszthető. A túl korai vetéseket (október 10 előtt) azonban a gyors kezdeti fejlődése miatt kerüljük (vírusfertőződés veszélye). Bokrosodó képessége jó, ezért a kisebb vetőmagnorma (220-240 kg/ha) használata során is optimális kalászsűrűséget tudunk elérni (400-500 db/m2). Mivel érése korai, az (árpák) időbeni betakarításra ügyeljünk, mert érés idején kapott jelentősebb csapadék (15-20 mm) az esésszámát jelentősen csökkenti. Tápanyagigénye közepes, NPK hatóanyagban kifejezve 2:1:1 arányban 120-140 kg/ha. A tavaszi N fejtrágyát, ha van rá mód, 2 részletben adjuk ki, 1 részt a vegetáció beindulásakor, majd a másik részt kalászhányás idején. Átlagos évjáratot figyelembe véve nedvessikér-tartalma 32- 35%. Termése elsősorban a jó mezőségi talajokon 6.5-8.0 t/ha.

MSZH növényfajta-oltalom

Jellemzés Korai érésű, szálkás kalászú, magas sikér- és fehérjehozamokra képes fajta. Télállósága és szárazságtűrése kiváló. Biotikus stresszek hatására a GK Ati szára és kalásza antociános színeződést mutat, ami sem a termésben, sem minőségben nem okoz veszteséget. Kórtani szempontból átlagos rezisztenciával rendelkezik, átlagos évjáratot figyelembe véve minimum a kétszeri preventív védelem ajánlott. Magassága 80-90 cm, levelei kezdeti fejlődési szakaszban (szárba indulás előtti fázis) felállóak, sötétzöldek. Kalászszíne éréskor lila árnyalatú. Szemtermése hektáronként, átlagos évjáratot figyelembe véve 5.5-7,0 t. Az ország bármely búzaterületén eredményesen termeszthető. Alacsonyabb ezerszemtömege miatt a vetési norma 210-220 kg/ha. Tápanyagigénye 2:1:1 NPK vonatkozásában 120-140 kg/ha.

A GK Ati minőségi paraméterei Szemszíne

piros

Acélosság %

70-90

1000 szem tömege, g Hl tömeg kg/100 l Esésszám, s

36-40 82-85 260-320

Vízfelvevő képessége Nedvessikértartalom, % Zeleny szám, ml W érték 10 -4 Joule Extenzográfos E (135’)

65-70 33-36 55-65 280-320 100-120

11


ŐSZI búza

GK Élet

MSZH növényfajta-oltalom Termesztési és agrotechnikai javaslatok

Jellemzés Korai érésű, tar kalászú, kiváló termőképességű, jó minőségű, kimondottan intenzív típusú fajta. Bokrosodó képessége jó, levelei szélesek, a fajta összbenyomását tekintve erősen vegetatív típus. Szára szilárd, 80-85 cm magas, megdőlésre nem hajlamos. Kalásza oszlopos, éretten félig felálló. A kalásztartó szárrész rövid, így a zászlós levelek magas állásúnak tűnnek, szárölelők. Genetikai terméspotenciálja 10-12 t/ha, ami üzemi méretekben, optimális feltételek esetén közel 9-10 tonnás átlagokban realizálódhat. Nagy termőképessége ellenére minősége stabil malmi 1-es kategóriába sorolható.

GK Petur

Betegség-ellenállóság szempontjából a GK Élet közepesen ellenálló, ezért célszerű az időszerű betegség megjelenését megelőző, preventív fungicides kezelés. Termesztési és agrotechnikai szempontból a kimondottan jó vízgazdálkodású és tápanyag-ellátottságú helyeken hoz kiemelkedő terméseket, de termesztése az egész országban megbízható, biztonságos.

MSZH növényfajta-oltalom Termesztési és agrotechnikai javaslatok

Jellemzés Középérésű, tar kalászú, bőtermő fajta. A több évtizedes sikereket megért GK Öthalom és a Thesee keresztezéséből származik. Kelést követően dinamikusan fejlődik. Levelei félig felállóak, közepesen viaszoltak, a növény színe kékes-zöld tónusú. Szára 85-90 cm erős, megdőlés-ellenállósága jó-kiváló. Kalásza oszlopos, közepesen tömött. Bokrosodó képessége az átlagosnál jobb. Szinkronkalászolású, ami a sarjkalászok főkalász jellegéből adódik. Éréscsoportjában a népszerűségét az évjárattól független, kiszámíthatóan kiegyenlített terméshozamainak (6-8 t/ha) és stabil malmi minőségének köszönheti. A GK Petur tápanyag-reakciója a 2012. évi szegedi kísérletekben 8

6 Termés t/ha

A GK petur minőségi paraméterei 1000 szem tömege, g Hl tömege, kg Esésszám, s Nedves sikér % Extenzográfos energia (135’)

7

5 4 3 2 1 0 GK Petur

Kisérleti átlag

Tápanyagszint: NPK 60-0-0

12

A GK Petur az ország bármely területén biztonsággal termelhető. Vetésidőre és előveteményre nem érzékeny. Ajánlott vetőmagnormája 500-550 csíra/m2. Lisztharmattal, levélfoltosságokkal és sárgarozsdával szemben ellenálló, a fuzáriumos betegségeket jól tolerálja. Szár- és levélrozsdával szemben ajánlott preventíven kezelni. A tápanyag-ellátottság szempontjából igényesebb fajta, amit magasabb terméssel és minőséggel hálál meg, tehát az intenzívebb termesztése kifizetődő. Magas tápanyag-ellátottság mellett sem dől meg, így szárcsökkentő használata csak nagyon erős tavaszi állomány mellett ajánlott. Mivel nagyfokú kiegyenlítettséggel rendelkezik, érése egyöntetű, nem elhúzódó.

60-60-60

120-60-60

180-60-60

180-90-90

40-45 78-82 230-330 28-33 75-125

Zeleny érték Sütőipari besorolás W érték P/L arány

50-65 B-A 200-250 1,2-1,5


ŐSZI búza

GK Szala Termesztési és agrotechnikai javaslatok

Jellemzés Középérésű, szálkás kalászú fajta. Stabil malmi minőségű, sütőipari besorolása B1-A2. Állóképessége kiváló, annak ellenére, hogy szalmája 85-95 cm. Szárszilárdságát a magas műtrágyaszinteken is megtartja. Termőképessége 6,5-8,5 t/ha. Az 2012. évben az üzemi kísérletek egyik legkiemelkedőbb termését adta az alföldi és az észak-keleti régióban. A szárazságot jól tolerálta. Betegségekkel szembeni ellenállósága átlagos, a levél-, szárrozsda és levélfoltosságokkal szemben közepesen ellenálló.

A GK Szala az egész ország területén biztonsággal termeszthető. Fagy- és télállósága kiváló, szárazságtűrése közepesen jó. Adaptálódó képességének köszönhetően kiemelkedő terméseredményeket elsősorban az ország északi, illetve észak-keleti régióiban ért el az elmúlt szélsőséges évjáratokban. Vetésidőre nem érzékeny, a nagyobb műtrágyadózisokat (jelentős termésnövekedés, minőségjavulás) pozitívan reagálja le. Mivel szára rugalmas, szárcsökkentő alkalmazása nem szükséges. Termésbiztonság szempontjából a preventív kezelés ajánlott. Vetésidőre nem érzékeny, vetőmagnormája 230-250 kg/ha.

GK Szala termése üzemi kísérletekben az alföldi és az észak-keleti régióban 2012

7 6 5 t/ha

GK SZALA kísérleti átlag

4 3 2 1 0 Alföld

ÉK-Magyarország

GK Kapos

A GK szala minőségi paraméterei

átlag

MSZH növényfajta-oltalom

Ezerszemtömege, g HL tömege kg/100l Esésszám, s

42-46 Fehérjetartalma, % 80-82 Sütőipari besorolása 300-350 Zeleny érték

Nedves sikér %

32-34

12-14 B1-A2 45-60

Jellemzés A GK Kapos középérésű, szálkás kalászú, több jól adaptálódó fajta keresztezéséből származik (GK T5, Tiszatáj). Átlagosnál jobb bokrosodó képességgel rendelkezik. Szára erős, megdőlésre nem hajlamos. Termőképessége kiváló, kedvező feltételek esetén 6,5-9,0 t/ha. Levélrozsdával szembeni ellenállósága kiváló, az egyéb gombabetegségekkel szemben közepesen ellenálló. Minősége stabil, évjárattól függetlenül jó malmi minőséget garantál. A GK kapos minőségi paraméterei Ezerszemtömege, g HL tömege kg/100l Esésszám, s

42-45 Alveográfos W értéke 78-82 Sütőipari besorolása 300-350 Zeleny érték

Nedves sikér %

32-35

220-250 B1-A2 40-50

A fajta forgalmazását kizárólagossági szerződés keretén belül a KITE Zrt. koordinálja.

13


ŐSZI búza Lokálisan igényelt, adott régiókban még köztermesztésben lévő őszi búzák A nemesítés során az elmúlt évtizedekben minősített fajták közül nem egy országosan meghatározó volt, míg egyes fajták lokálisan, kiváló helyi adaptálódásuk révén a mai napig is keresettek, és jól beilleszkednek az új fajták sorába. Egyes speciális tulajdonságaik miatt ezen fajták termesztői, akik a hosszú évek során, nem nosztalgiából, hanem gazdasági megfontolásból

GK Tisza

Minősítve Típus Hozam, t/ha Termésstabilitás Szeme Hl tömeg, kg Sütőip. érték

– évjárattól függetlenül –, jól ismerve a fajta agronómiáját és azt, hogy mire számíthatnak, szívesen és megelégedéssel illesztik be fajtasorukba. Mivel adaptálódó képességük és a fajták stabilitása hosszú évek óta változatlan, a lokális termesztésük még mindig ökonomikus. Fenntartásuk folyamatos, így a bázismag a szaporítások részére biztosított.

GK Marcal

GK Öthalom

Jubilejnaja 50

GK Tisza

GK Marcal

GK Öthalom

Jubilejnaja 50

2003

1995

1985

1970

korai, szálkás

középérésű, szálkás

korai, tar

középérésű, tar

4,5-7,0

5,5-8,0

6,0-8,0

4,5-7,5

kiváló

kiváló

piros, acélos

világos barna, acélos

piros, acélos

világos barna, acélos

80-85

80-83

80-85

78-83

A1

A2-B1

A1-A2

B1-A2

Nedves sikér, %

32-36

30-34

33-36

30-33

Fehérjetart., %

13-16

12-14

13-16

12-13

átlagos

átlagos

átlagos

átlagos

kevésbé igényes

intenzív

intenzív

kevésbé igényes

kiváló

kiváló

Rezisztencia Agronómia Biotikus stressz-tűrés (talaj, időjárás)

14


ŐSZI búza Tájékoztató jellegű információk Szegeden mért kísérleti adatok alapján, a fajtáink gomba- és vírusbetegségekkel szembeni ellenállóképességéről

Fajta GK Csillag GK Békés GK Kalász GK Futár GK Körös GK Berény GK Göncöl GK Rozi GK Fény GK Hajnal GK Ati GK Élet GK Vitorlás GK Garaboly GK Petur GK Kapos GK Szala GK Tisza GK Öthalom GK Marcal Jubilejnaja 50

GK Bétadur GK Selyemdur

GK Szemes GK Rege

Ellenállóság típusa Védelem

Lisztharmat

Levélrozsda

Szárrozsda

Sárgarozsda

Fuzárium

Levélfoltosságok

Vírus

n.a. üüüü üü üüü üüü üü üüü n.a. üüü üü üüüü üü üü üü üüüü üü üüüü üü üü üüü üü üü üüüü üüüü üü üü üü üü n.a. üüü üü üüü üüüü üüü üüü n.a. üüü ü üüüü ü üü üü n.a. üü üü üüüü üüü üüü üüü n.a. üüü üü üüüü üüü üüü üü n.a. üüü üüüü üüü üüüü üü üüü n.a. üüü üüü üüüü üüü üü üüü üü üü üüüü üü üüü ü ü üü üü ü ü üü üüü üü n.a. üüü üüü üüüü üü üüü üüü üüü üü üüüü üüüü ü üüü üü üüüü üüü ü üüüü üüü ü üüü üüü üüüü ü üüüü ü üüüü ü üü üüü üüü üüü üü üüü üü n.a. n.a. üü üüü üü üü üü üüü üü ü üüüü üü üüü üüü n.a. n.a. üü üüü ü üü üüü ü üü ü üü üü üü üüüü

üüü üüüü

üü üü

üü üüü

üüü üü üüüü üüüü üüüü üüüü üüüü üüü

kiváló jó

növényvédelem: eseti

üü ü

üüüü üüü

üü ü

üüü üü

üü üüü

n.a.

üüü üüü

üüü üüüü

n.a.

n.a.

n.a.

közepes gyenge

növényvédelem: preventív

n.a.: A sárgarozsda természetes megjelenéséről 2001-, a vírus természetes megjelenésről 2007-óta értékelhető adat nem áll rendelkezésre

15


AGROTECHNIKA Búzák és tritikálék NPK-hasznosítása az „aszálycsúcstartó” 2012. évben Fülöpszálláson, meszes réti talajon, 30 éves tartamkísérle-

a GK Szemes őszi tritikálé 5,1 t/ha átlagos eredményével. A kí-

tünk 16 eltérő NPK kezelésében, 10 őszi búza és 2 tritiká-

sérlet csúcsterméseit a „180-90-90” (gyakorlati szempontból

lé fajta szemtermését mértük. A 2011/2012 tenyészidőben

extrém) NPK kezelés adta, amely jól jellemezi fajtáink termő-

288 mm csapadék hullott a területre. A kísérlet főátlaga

képességét szélsőségesen aszályos körülmények között. A faj-

4,16 t/ha, a 30 éve trágyázatlan parcellákon mért átlagos termés

ták között kialakult legnagyobb eltérés ezen a tápanyagszinten

2,3 t/ha volt. Ehhez képest a kisadagú (30 kg/ha) N-trágyá-

2,43 t/ha volt (1. ábra). A tritikálék kiugróan teljesítettek. Szem-

zás 0,51 t/ha terméstöbbletet eredményezett, amelyet a na-

betűnő a GK Rege és GK Szemes jelentős foszfor-reakciója

gyobb (60 és 90 kg/ha) N-adagok sem haladtak meg. A növekvő

kenyérbúzáinkhoz képest. Balról a második oszlopszakasz

N-arányú PK-kezelések (1:1:1, 2:1:1, 3:1:1) között jelentős, több

(60-60-60) az elsőhöz (60-0-0) képest a tritikáléknál 3,7 t/ha,

mint 1 t/ha mértékű különbségek mutatkoztak. A fajták között,

a búzáknál átlagosan csak 2,3 t/ha többletet mutat. A tritikálék

az NPK kezelések átlagában 1,3 t/ha eltérést mértünk, élen

1,4 t/ha előnye jobb tápanyag-hasznosításuk eredménye.

1. ábra Műtrágya kezelések hatása a szemtermésre tartamkísérletben – (Fülöpszállás, 2012. t/ha)

GK Rege Tritikálé átlag GK Szemes GK Petur NPK 60-0-0

GK Fény GK Csillag

60-60-60

GK Körös

120-60-60

GK Berény

180-60-60 180-90-90

Búza átlag GK 2-11 GK Rozi GK Vitorlás GK Békés 1,00

16

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

7,00

8,00


AGROTECHNIKA

búza

1. kép Három évtizede trágyázatlan (0-0-0) parcellák

A foszforhasznosító képesség egyre fontosabb tulajdonság, hi-

A több évtizede folyó műtrágyázási tartamkísérletek alapján

szen a nyersfoszfát készletek csökkenésével a műtrágyaárak

egyértelmű, hogy a tápanyag-visszapótlásnak milyen pozitív

a „csillagokig” nőhetnek. Tritikálé fajtáink fölénye részben a

hozadékai vannak, mind az őszi búzák, mind a tritikálék vonat-

búzákat meghaladó P-hasznosításból ered, ami versenyelőny

kozásában. Mivel a makroelemek visszapótlása esetében az is

lehet a hibrid búzákkal szemben is. Táplálkozási és takarmá-

nagyon fontos, hogy ezeket milyen arányban és milyen mennyi-

nyozási előnyeiket is kalkulálva, a közeljövő nyertesei a piacon

ségben juttatjuk ki, a visszapótlást célszerű nem általánosság-

a tritikálék lehetnek. Az eredmények hangsúlyozzák a talaj tá-

ban, hanem egy-egy adott terület talajvizsgálati eredményeinek

panyagkészlet és a trágyázás szerepét aszályos időszakokban.

és a megelőző évek termésszintjeinek figyelembe vétele mellett

A kísérlet tanulsága: 280 mm csapadékkal is lehet 6 t/ha feletti

okszerűen végezni. Ez annál is inkább fontos, mert szélsőséges

búzát, közel 8 t/ha tritikálét termelni.

éveket figyelembe véve (ld. 2012.) nem elhanyagolható termés-

Az eltérő NPK ellátottság hatására kialakult fejlettséget a ka-

szintet tudunk elérni akkor, amikor a termésátlagaink országo-

lászhányás idején, 2012. május 18-án készült állományképek is

san alacsonyak.

nagyon jól szemléltetik. (1. és 2. kép) 2. kép Aszályos években „No.1” (180-90-90) NPK, 2012.

17


Őszi durumbúza

GK Bétadur

MSZH növényfajta-oltalom Termesztési és agrotechnikai javaslatok

Jellemzés Középérésű, a durumbúzákra jellemzően közepesen tömött, szálkás kalászú, 85-95 cm magas, jó állóképességű fajta. Levelei és kalásza erect állásúak, világoszöld színűek. A GK Bétadur minősítésére 1996-ban, szabadalmaztatására 1997-ben került sor. A fajta már több mint 17 éve van köztermesztésben, ami gyakorlatilag kiváló alkalmazkodó-képességének és stabil minőségének köszönhető. Terméshozamai kiszámíthatóak, üzemi körülmények között, évjárattól függően 4-6,5 t/ha. Az állami fajta kísérletekben már több, mint 15 éve a hivatalos standard. Jó adaptálódó képességét igazolja, hogy Szerbiában és Horvátországban is hivatalos állami listára került, de termesztésben van Romániában és Szlovákiában is. Szemtermése üveges (75-95%), borostyán sárga színű, érett állapotban 20-30 mm eső ellenére is kevésbé lisztesedik, szabvány értéken (60%-os acélosság) marad. A belőle őrölt gríz (szemolina) karotin tartalma magas 8-10 mg/kg. Minolta „b” értéke 24-26. Sikér % 30-34, fehérje % 13-15%. Átlagos esésszáma 300-400 s. A fajta termesztése, a kedvező agronómiai és minőségi tulajdonságainak köszönhetően, napjainkban is a Júlia Malom Kft. által koordinált zárt rendszerben történik.

GK Selyemdur

MSZH növényfajtaoltalom

Jellemzés Középérésű, bőtermő (4,5-7 t/ha), jó minőségű, a Bétadurnál alacsonyabb szalmájú (75-85 cm), későbbi érésű, intenzívebb típus. Termőképessége miatt abban az esetben, ha a Bétadurral együtt termeljük, akkor 1/3 rész GK Selyemdurt vessünk. Az évjárattól függően a két fajta jól kiegészíti egymást (termés és minőség). Agronómiailag, termesztési igénye megegyezik a Bétadurral, a magasabb tápanyag szintet meghálálja. Növénykórtani szempontból a Selyemdurnál is ajánlott az okszerű fungicides kezelés, de a kalászvédelmet preventíven végezzük el a kalászhányást követően,

18

Az egész ország területén biztonsággal termeszthető. Lehetőség szerint kukorica után ne vessük. Az ajánlott vetési idő október közepe. Az optimális csíraszám szabványos, fémzárolt vetőmag esetében, 500-530 csíra/m2. Lisztharmatra, sárgarozsdára és levélrozsdára mérsékelten ellenálló, a kalászbetegségekkel szemben ajánlott a preventív fungicides kezelés. Közepes tápanyagigényű, ami 120-150 kg/ha NPK 2:1:1 arányban való kijuttatását jelenti, úgy, hogy a nitrogént több részletben pótoljuk (1/3 őszi és ha lehetőség van rá, akkor két részletben tavasszal). A betakarításkor, mivel keményszemű (üveges), ügyeljünk a kíméletes beállításra, ne törjük meg a szemet.


őszi Tritikálé, ŐSZI ROZS Az utóbbi évek tritikálé nemesítésének eredményeként több olyan fajta került minősítésre, amelyek szemtermése és beltartalmi mutatói alapján kiválóan alkalmasak arra, hogy a humán célú felhasználásuk is előtérbe kerüljenek. Ma már gyakran találkozunk a búzarozs, illetve durumrozs elnevezéssel is, amely az eddigi „tritikálé” elnevezést hivatott felváltani. Ezek az új elnevezések abból adódnak, hogy a mesterséges módon előállított (fajkeresztezés – búza x rozs), gazdaságilag értékes hexaploid („hibridek” - 2n=42) fajták genomösszetétele tartalmazza a búza és a rozs ABR genomját, de nem található benne a D genom (lásd durumok).

SZTNH növényfajta-bejelentés Termesztési és agrotechnikai javaslatok

Jellemzés Az utóbbi évek egyik legnagyobb termőképességű tritikálé fajtája. A tritikálék között korai érésű. A szalma magassága 100-110 cm, megdőlésre kevésbé hajlamos. Szemtermése – ellentétben az eddig termesztett fajtákkal – sima felületű, kemény (acélos), nem törékeny, tehát sérülésmentesen aratható. Ezerszemtömege 40-45 g, Hl tömege 70-80 kg. Fehérjetartalma 14-16%. GK Szemes terméseredményei őszi búza kísérletekben, 2011-2012, t/ha

2011 Őszi búzák átlag 2012 Őszi búzák átlaga

Lippó Dalmand 8,3 – 7,5 – 7,4 8,3 7,0 7,5

GK Rege

Kocs 9,5 8,1 5,5 5,7

Cegléd Kisújszállás – 5,2 – 5,5 3,3 3,2 3,4 4,9

A GK Szemes az egész ország területén biztonsággal termeszthető. A vetésidőre nem érzékeny, az őszi vetés akadályoztatása esetén kora tavaszi (február, március első fele) vetésre is alkalmas. Fémzárolt vetőmagból az ajánlott vetési norma 200-225 kg/ha. Kezdeti fejlődése gyors, a gombabetegségekre közepesen ellenálló, fungicides kezelése okszerű. Tápanyag-ellátottság szempontjából a talajtípustól és az előveteménytől függően 120-140 kg NPK javasolt 2:1:1 arányban. A tavaszi fejtrágyát (N 2/3) javasolt két részletben kijuttatni. Biológiai termése nagy (szem+szalma), ami alkalmassá teszi silókeverékekben való felhasználásra is. Kimagasló terméseket a jó vízgazdálkodású búzaterületeken lehet vele elérni.

Őszi TRITIKÁLÉ

GK Szemes

MSZH növényfajta-oltalom

Jellemzés

GK Wibro

MSZH növényfajta-oltalom

Jellemzés Kiváló télállóságú rozsfajta. Gyors növekedésű, vetésidőre nem érzékeny, malomipari szempontból is értékes. Magassága 115-130 cm, rozstalajokon termőképessége 3-4,5 t/ha.

19

Őszi rozs

Kimondottan őszi típusú, hexaploid tritikálé, kezdeti fejlődése lassú, sztyeppi jellegű. Vetésidőre nem érzékeny, vetőmagnormája 400-450 csíra/m2 Szalmamagassága 95-105 cm. Állóképessége jó. Kiváló vízhasznosítású, jó szárazságtűrésű fajta. Átlagos termésszintje homoktalajokon 4-5 t/ha, míg kedvezőbb talajadottság mellett 5,5-6 t/ha. Magas cukortartalma és rosttartalma alapján viaszérésben silózásra is alkalmas. Betegségekkel szemben közepes rezisztenciával rendelkezik, növényvédelme okszerű.


Őszi árpa

Őszi zab

őszi zab, őszi árpa

GK Impala

Korai őszi zab (2005) MSZH-FO Termesztési és agrotechnikai javaslatok

Jellemzés A hazai zab fajtaszortiment első őszi típusú fajtája. A korai éréscsoportba tartozik. A gyakorlati eredmények is alátámasztják azt a tényt, hogy a tavaszi fajtákhoz képest termőképessége 20-25%-kal magasabb. Átlagos évjáratokat figyelembe véve 5,5-6 t/ha termésre képes. A fajta erősen vegetatív típusú, az abraktakarmány-termelésen túl kiválóan alkalmas szenázs és silótakarmány készítésére, önmagában és keverékekben (bükköny, borsó) is. Esszenciális aminosavakban gazdag, a tavaszi zabhoz képest a GK Impala fehérjetartalma és főleg fehérjehozama lényegesen nagyobb.

GK Stramm

Fagy- és télállósága közepes, azonban kiváló regenerálódó és bokrosodó képessége révén az esetleges (20-30%) tőhiányt jól kompenzálja. Betegség-ellenállósága jó. Vetésideje október első fele, 160-180 kg/ha-os vetőmagnormával.

Korai, kétsoros őszi árpa (2002) MSZH növényfajta-oltalom Termesztési és agrotechnikai javaslatok

Jellemzés Intenzív típusú, kiváló állóképességű fajta. Termőképessége 5-8 t/ha. A 2006-2008. évi országos fajtakísérletekben egyaránt a legnagyobb termést adta a korai éréscsoportban. Bokrosodó képessége jó, szára erős (70-80cm). Gombabetegségekkel szemben rezisztens, lisztharmattal szembeni ellenállósága közepes, rozsda ellenállósága jó.

GK Rezi

A fagyzugosabb helyek kivételével bárhol termeszthető. Szeptemberi vetése kerülendő, optimális vetésideje október első fele. Ajánlott vetőmagnorma: 500-600 csíra/m2.

Korai, hatsoros őszi árpa (1998) Termesztési és agrotechnikai javaslatok

Jellemzés A hazai ősziárpa-szortiment egyik legkorábbi fajtája. Általános jó rezisztenciális tulajdonságokkal rendelkezik, amelyek közül kiemelkedik kiváló árpa sárga törpeség vírus és lisztharmat ellenállósága. Emiatt bio-termesztésben is sikeresen használható. Kalásza hatsoros, pergésre túlérésben sem hajlamos. termőképessége átlagos körülmények mellett 5-6 t/ha, fehérjetartalma 12-14%.

20

Termesztéstechnológiai szempontból extenzívebb fajta, vetőmag-szükséglete 4-4,5 millió csíra/ha. Bio-termesztésre javasolt fajta.


őszi árpa

GK Judy

Középérésű, kétsoros őszi árpa (2004) MSZH növényfajta-oltalom Termesztési és agrotechnikai javaslatok

Jellemzés Kiváló termőképességgel és agronómiai tulajdonságokkal rendelkezik. Éveken keresztül az országos kísérletekben a legnagyobb termést adta a középérésű csoportban. Kedvező időjárási körülmények között az intenzív termőterületeken közel 9 tonnás termés elérésére képes, még az alföldi termőtájakon is 7 tonnát meghaladó terméssel takarítható be. Állóképessége és télállósága kiemelkedő, gombabetegségekkel szemben ellenálló. Hektoliter-tömege 65-70 kg. Az elmúlt években a vetőmag-előállítási terület nagysága folyamatosan növekszik.

Az ország egész területén biztonsággal vethető. Az átlagosnál jobb termesztési körülményeket kimagasló terméssel honorálja. Optimális vetési ideje október első fele. Javasolt vetőmagnorma: 400-500 csíra/m2.

Őszi árpa fajtaarányok a szemlézett, alkalmas minősítésű területek alapján 4.5 10. helyezés

8. helyezés

6. helyezés

Fajtaarány, %

4.0 4.0% 3.5 3.0

GK Judy

3.3% 3.0%

2.5 2.0

2010

GK Árpád

2011

2012

Középérésű, hatsoros őszi árpa (1991) Termesztési és agrotechnikai javaslatok

Jellemzés Európa egyetlen csupasz őszi árpája, ami gyakorlatilag azt jelenti, hogy pelyvájától hántolás nélkül, könnyen elválasztható, így étkezési célra is kiválóan alkalmas. Pelyva nélküli szemtermésének fehérjetartalma 14% feletti. Kalásza hatsoros, rövid toklász-sertékkel, erekt állású.

Félintenzív típus, az igényesebb tápanyag-visszapótlást és növényvédelmet meghálálja, termőképessége 4,5-6 t/ha. Pergésre nem hajlamos.

21


Őszi káposztarepce

Nicola

Korai hibridrepce Termesztési és agrotechnikai javaslatok

Jellemzés A Gabonakutató által kínált hibridek biztosítékot jelentenek a maximális termés elérésére, ezáltal a jövedelmező termesztésre. 2013-ban két hibridet, köztük egy új, kiváló korai repcét kínálunk. Ebben az évben került elismerésre a Nicola hibrid, mely a korai csoport végén érik, a minősítés éveiben 105 %-kal teljesített a kísérleti átlaghoz viszonyítva. A Nicola kimagasló termése mellett az egyik legnagyobb olajtartalommal is rendelkezik. A vizsgált években olajtartalma 46% felett volt. Terméspotenciálja intenzív években elérte az 5 t/ha-t, de kedvezőtlenebb viszonyok között is 4 t/ha felett teljesített. Növénymagassága 160 cm, télállósága és szárazságtűrése is jó. Koraisága miatt betakarításával az első bevételekhez juthat termelője.

Gombabetegségekkel szemben kiváló ellenállósággal rendelkezik, különösen a Phoma és Sclerotinia toleranciája kiemelkedő. Koraisága rugalmas vetésidőt tesz lehetővé. A NICOLA olajtartalma a regisztrációs kísérletekben 2010-12. 50.00

Olajtartalom [%]

48.45

A Nicola termése nagyüzemi kísérletekben 2012. [kg/ha] Termőhely Zalaegerszeg Dalmand Magyaratád

Nicola 4 702 4 458 4 475

Átlag 3 888 4 279 4 135

40.00

44.53

46.19

20.00

2010

4.5

105.3%

Termés [t/ha]

Nicola St.átlag

3.0

2.5

2.0 2010

2011

2012

3 év átlaga

Hibrid repce vetőmag-előállítás, 2013

22

2011

Nicola

3.5

46.22

44.78

30.00

A NICOLA termése a regisztrációs kísérletekben 2010-12.

4.0

45.69 45.18

42.97

2012

St.átlag

3 év átlaga


Őszi káposztarepce

Finesse

Középérésű hibridrepce Termesztési és agrotechnikai javaslatok

Jellemzés Aki a maximális termés elérésére törekszik, annak a legjobb választás. A Finesse kiemelkedő terméspotenciállal rendelkező és magas olajtartalmú hibrid. Magtermése 2 év átlagában 3,4%-kal haladta meg a középérésű standard hibridek átlagát. Az elmúlt évek üzemi kísérleti átlaga meghaladta a 4,5 t/ha-t. Olajtartalma mindkét vizsgálati évben 45% fölötti eredményt mutat. A maximális termés eléréséhez intenzív termesztési körülményeket igényel. Az éréscsoporton belül korai virágzás és érés jellemzi. Bokrosodó képessége is átlagon felüli. Glükozinolát-tartalma alacsony. A hibridekre jellemző átlagos magassággal, jó állóképességgel rendelkezik.

Rendkívül erős gyökérzete, kiváló kompenzálóképessége a hazai termesztési viszonyok között jól érvényesül. Tavaszi regenerálódása garantálja az állomány gyors fejlődését. Pergésre nem hajlamos. Phoma-val és Sclerotinia-val szembeni ellenállóképessége átlag feletti. A sokak által keresett és szívesen termesztett Finesse középérésű hibridet továbbra is elsősorban az intenzív technológiát alkalmazó partnereinknek ajánljuk. A 2012. évi aszályos időjárásban is termése több helyen meghaladta a 4t/ha-t.

A FINESSE termése őszi káposztarepce üzemi fajtakísérletben, Dalmand, 2012

termés kg/ha

5 000 4 800 4 600

FINESSE

4 400 4 200 3.0% 4.0%

5.0%

6.0%

7.0%

8.0%

9.0%

10.0% 11.0%

4 000 3 800 3 600 3 400 betakarításkori nedv.tartalom %

GK Gabriella Középérésű fajtarepce Jellemzés Éveken keresztül az egyik legnagyobb területen termesztett szegedi fajtarepce. A középérésű csoport elején érik. Télállósága kiváló, regenerálódó- és átlag feletti alkalmazkodóképességének köszönhetően évről-évre bizonyítja versenyképességét az eltérő évjárathatások mellett is. Termőképessége meghaladja a 4 t/hektárt. Olajtartalma 44-46 %. Szára vastag és erős, megjelenése nagyon tetszetős. Glükozinolát-tartalma alacsony, mind élelmiszeripari, mind energetikai felhasználásra alkalmas. Intenzív típusú fajta, meghálálja a jó tápanyag-ellátottságot. Fehérjetartalma éréscsoportjában a legmagasabb. Pergésre nem hajlamos.

23


Cereal Research Non-Profit Ltd. Year of foundation: 1924 Between 1924 and 2008 our company was functioning as a state-owned research institute. Since that time it has been working as a non-profit ltd., which manages state property and keeps the course of innovation in its entity and integrity. The company contributes to the Hungarian crop production with more than 150 registered plant varieties and hybrids of 23 crop species, the total growing area of which covers domestically and abroad exceeds one million hectares annually. Breeding, marketing, seed production and trade is based on a network of more than 200 domestic partners and 50 foreign companies and institutions embracing the research and market sphere. The company’s research activity and novel products (registered varieties and hybrids) were awarded by the Grand Prize of the Hungarian Innovation Foundation, the Prize for Agrarian Innovation of the Ministry of Agriculture and Rural Development (3 times), and the Prize for Innovation of Committee of National Technical Development. On agricultural exhibitions, our commitment to high quality was acknowledged by several prizes and special awards. The international recognition of the company is highlighted by the Prize for Seed of International Exhibition in Canada and the International Trophy for Seed Export. The range of the crop species bred currently at the company is as follows: • winter and spring types of bread and durum wheat, barley, triticale and oats • corn, grain sorghum, silage sorghum and Sudan grass; broomcorn • sunflower, winter rapeseed, soybean, linseed, millet, red clover, Hungarian millet and buckwheat; onions

24

This brochure gives information about the wintertype crops to our customers. Our varieties are tested and grown in a number of countries besides Hungary: – Bread wheat: Romania, Slovakia, Slovenia, Serbia and Turkey – Durum wheat: Romania, Slovakia, Serbia; Croatia – Winter barley: Romania – Spring oats: Romania, Slovakia – Winter rapeseed: Slovakia, Ukraine Crop production was risked by extreme climatic conditions due to global warming during the past decade. Our ultimate goal is to produce new cultivars with high grain yield potential, high bread making and industrial quality and improved level of tolerance to biotic and abiotic stresses. For these goals we established an automatic rain shelter at the nursery of Wheat Department. By this equipment and by the stress diagnostic system we can effectively select for drought tolerant genotypes of cereal species in the field and in our greenhouses under any weather conditions. Selection for resistance to different fungal diseases is going on the phenotype and on the molecular level as well. Marker assisted selection helps our efforts to find the best varieties which are resistant against the most significant diseases. These novel selection methods are organic parts of our cereal breeding system. Each year we produce 2-3 new cereal genotypes for the agricultural production. Our varieties are popular, and cover a significant hectarage (wheat more than 350 000 ha, triticale near to 45 000 ha, durum wheat over 8000 ha) of the cropland of Hungary. Our research work is done consequently and concentrating on the constantly changing demands in order to offer the best varieties and hybrids to our customers from year to year.


25


PARTNEREINK Szaporító partnereink, vetőmag-forgalmazóink (megjelentetési kérelmük alapján) ABM Gramina Kft.

Concordia Integrátor Kft.

KITE Zrt. Bajai alközpont

3000 Hatvan, Bethlen G. u. 2/a.

1119 Budapest, Fehérvári út 89-95.

6500 Baja, Szegedi út

Telefon-fax: 37/340-128

Telefon: 1/456-3400

Telefon: 79/427-895, 427-696, 427-967

E-mail: abmgramina@gmail.com

Fax: 1/456-3480

Fax: 79/427-977

Agrárgazdaság Kft.

E-mail: integrator@concordia.hu

4002 Debrecen, 35-ös útfél 0212/6 hrsz.

Csorvási Gazdák Szövetkezet

Telefon: 52/525-950

5920 Csorvás, Rákóczi u. 34/1.

Fax: 52/525-951

Telefon: 66/258-019, 258-020

E-mail: agrargaz@t-online.hu

Fax: 66/258-021 E-mail: csgsz@csgsz.hu

Agro-Lippó Zrt. 7781 Lippó, 04 hrsz. Telefon: 69/377-020 Fax: 69/577-014 E-mail: agrolippo@agrolippo.hu Balkányi Vetőmag Kft. 4233 Balkány, ÁG lakótelep 30. Telefon: 20/970-9481 Fax: 42/260-415 E-mail: balkanyivetomag@balkanyivetomag.hu Bácsalmási Agráripari Zrt. 6430 Bácsalmás, Backnang u. 2. Telefon: 79/342-144 Fax: 79/342-240 E-mail: bacsagrip@bacsagrip.hu

Dél-Pest Megyei Mezőgazdasági Zrt. 2700 Cegléd, Külső-Kátai u. 98. Telefon: 53/505-920 Fax: 53/505-921 E-mail: postmaster@dpmgrt.hu

KITE Zrt. Bonyhádi alközpont 7150 Bonyhád, Mikes u. 5. Telefon: 74/550-590 Fax: 74/550-595 KITE Zrt. Dabasi alközpont 2370 Dabas, Pf. 45., Zlinszky major Telefon: 29/560-740, 368-973, 368-974 Fax: 29/368-975 KITE Zrt. Derecskei telephely 4130 Derecske, Szováti útfél

Farmer-Agro Kft.

Telefon: 54/423-032, 423-033, 410-101

5600 Békéscsaba, Andrássy 20. D. I. 3.

Fax: 54/548-017

Telefon: 20/95-80-524 Fax: 66/324-148 E-mail: palhursan@gmail.com

KITE Zrt. Dombóvári telephely 7200 Dombóvár, Kórház u. 2/a. Telefon: 74/465-044

Gépfarm Szövetkezet

Fax: 74/566-054

5555 Hunya, Alkotmány u. 19. Telefon: 66/294-233, 30/606-80-95 Fax: 66/294-233 E-mail: gepfarmszov@globonet.hu

Bischofné Hesinger Katalin

Hódagro Zrt.

9934 Felsőjánosfa, Arany J. u. 7. Hrsz.124/2.

6800 Hódmezővásárhely, Tanya 2552.

Telefon: 30/237-4852 Bischof Zoltán

Telefon: 62/579-840

Fax: 94/426-397

Fax: 62/277-614

E-mail: bischofz@freemail.hu

E-mail: info@hodagro.hu

KITE Zrt. Felsőzsolcai alközpont 3561 Felsőzsolca, Ipari Park, Ipari u. 2. Telefon: 46/506-947 Fax: 46/506-060 KITE Zrt. Füzesabonyi alközpont 3390 Füzesabony, Hunyadi u. 2/b. Telefon: 36/343-348, 343-395 Fax: 36/343-367

Bólyi Mezőgazdasági Term. és Ker. Zrt.

Hód-Mezőgazda Zrt.

7754 Bóly, Ady Endre u. 21.

6800 Hódmezővásárhely, Serháztér u. 2.

KITE Zrt. Győrszemerei alközpont

Telefon: 69/570-060

Telefon: 62/535-070

9121 Győrszemere, Pf.5., Tényői úti major

Fax: 69/368-188

Fax: 62/229-298

Telefon: 96/378-811, 551-200

E-mail: vetomag@bolyrt.hu

E-mail: hodmag@hodmgrt.hu

Fax: 96/378-820

26


KITE Zrt. Hegyfalui alközpont

KITE Zrt. Sárbogárdi alközpont és géptelep

NT-Agro Kft.

9631 Hegyfalu, Pf. 3.

7001 Sárbogárd, Pf. 40.

6100 Kiskunfélegyháza, VIII. ker. 04/94 hrsz.

Telefon: 95/340-290

Telefon: 25/467-352, 467-354, 467-355

Telefon: 30/217-5324

Fax: 95/340-291

Fax: 25/467-353

KITE Zrt. Herceghalmi alközpont

KITE Zrt. Szászbereki alközpont és géptelep

2053 Herceghalom, Pf. 10. Telefon: 23/530-517 Fax: 23/530-519 KITE Zrt. Hódmezővásárhelyi alközpont

Fax: 76/998-334 E-mail: ferenc.ignacz@ntkft.hu

5053 Szászberek, Hunyadi u. 1.

Polgári Földker Kft.

Telefon: 56/367-484, 367-485, 367-486

4090 Polgár, Pap-tanya

Fax: 56/367-116

Telefon: 30/228-6990 Fax: 52/391-788

6800 Hódmezővásárhely, Kutasi út 69.

KITE Zrt. Telekgerendási alközpont és géptelep

Telefon: 62/246-681, 244-468, 236-461

5675 Telekgerendás, Külterület 482.

Fax: 62/ 241-031

Telefon: 66/482-579, 482-789, 482-790, 482-791, 482-792

Rákóczi Mezőgazdasági szövetkezet

Fax: 66/482-579/117

Telefon: 66/532-040

KITE Zrt. Kaposvári alközpont 7401 Kaposvár, Pf. 125. Nagykanizsai út Telefon: 82/423-378, 423-379, 423-380 Fax: 82/310-542

KITE Zrt. Zalaszentbalázsi alközpont 8772 Zalaszentbalázs, Pf. 5. Telefon: 93/391-430, 391-431 Fax: 93/391-433

KITE Zrt. Kecskeméti alközpont

E-mail: foldker@bicomix.hu

5674 Kétsoprony, Dózsa Gy. u. 24. Fax: 66/246-042 E-mail: rakoczimg@globonet.hu Semen Vetőmag Kft. 6400 Kiskunhalas, Majsai út 6-8.

6000 Kecskemét, Könyves Kálmán krt. 38.

Kossuth 2006 Zrt.

Telefon: 77/421-353, 30/326-3782

Telefon: 76/481-037

5123 Jászárokszállás, Köztársaság tér 5.

Fax: 77/421-353

Fax: 76/482-599

Telefon: 57/430-133

E-mail: vetomag@halas.hu

Fax: 57/431-017 KITE Zrt. Mezőtúri alközpont 5400 Mezőtúr, Cs. Wágner u. 3. Telefon: 56/352-461 Fax: 56/351-040 KITE Zrt. Nádudvari alközpont és géptelep 4181 Nádudvar, Bem József u. 1. Telefon: 54/480-401, 525-600, 525-683 Fax: 54/525-611 KITE Zrt. Nagykállói alközpont 4320 Nagykálló, Külterület 0648/20 hrsz.

E-mail: kossuthmgsz@vnet.hu Matyó Agrártermelő Zrt. 3400 Mezőkövesd, Szihalmi út 2.

Telekgerendási Földművelők Szövetkezete 5675 Telekgerendás, Tanya 213. Telefon: 66/482-377, 30/ 249-3474

Telefon: 49/412-296

Fax: 66/482-150

Fax: 49/412-012

E-mail: tfszagro@globonet.hu,

E-mail: matyoszov@matyoszov.axelero.net

tfszsipi@globonet.hu

Mezőmag Kft.

Városföldi Magtár Kft.

Székhely: 5561 Békésszentandrás, Fő u. 13.

6033 Városföld, II. körzet 38.

Postacím: 5541 Szarvas, Pf. 9. Telefon-fax: 66/312-376 E-mail: mezomag@net.info.hu

Telefon: 70/453-9001 E-mail: vmagtar@gmail.hu

Telefon: 42/563-008, 563-012 Mezőmag-Agrárház Kft.

Vetőmag és Szárító Kft.

8132 Lepsény, Vasút u. 57.

4466 Tímár, Szabadság u. 2.

KITE Zrt. Pellérdi alközpont

Telefon: 22/585-219

Telefon: 42/720-635

7831 Pellérd, Külterület

Fax: 22/585-229

Fax: 42/576-580

Telefon-fax: 72/587-023, 587-024

E-mail: mezomag@mezomag hu

E-mail: vetomagesszarito@t-online.hu

Fax: 42/563-007

27


Kapcsolat és szaktanácsadás Őszi kalászosokkal kapcsolatosan felmerülő szaporítási lehetőségekkel (Elit, I. fok), licencdíjas szerződésekkel, fajtaoltalmi- és szabadalmi tudnivalókkal, II. fokú vetőmagvak vételével, elérhetőségével kapcsolatos kérdéseikkel keressék a GK Kft. Kereskedelmi Főosztályának és Kalászos Gabona Főosztályának kollégáit: Dr. Beke Béla Telefon: +36 62/435-235/2178 Mobil: +36 30/9 780-628 e-mail: bela.beke@gabonakutato.hu

Dr. Bekéné dr. Süli Aranka Telefon: +36 62/435-235/2110 Mobil: +36 30/5 157-210 Fax: 62/420-101

Süliné Faragó Erzsébet Telefon: 62/435-235/2104 Mobil: 30/9 688-077 Fax: 62/434-163 e-mail: suline@gabonakutato.hu

Egyedi, speciális kérdésekkel kapcsolatos információkat a Kalászos Gabona Főosztályról az alábbiakban felsorolt kollégák nyújtanak. Elérhetőségük, név alapján a GK Kft. központi számán (62/435-235)

Fajtakérdés, fajtafenntartás

Agrotechnika, termesztéstechnológia

Dr. Cseuz László E-mail: laszlo.cseuz@gabonakutato.hu

Dr. Petróczi István E-mail: istvan.petroczi@gabonakutato.hu

Kórtani, rezisztenciális és növény-egészségügyi kérdések Dr. Mesterházy Ákos E-mail: akos.mesterhazy@gabonakutato.hu

Csősz Lászlóné dr. E-mail: laszlone.csosz@gabonakutato.hu

Egyéb Kalászosok Nemesítési Osztály Dr. Bóna Lajos, (tritikálé, őszi árpa, zab) E-mail: lajos.bona@gabonakutato.hu

Őszi káposztarepce Falusi János, repcenemesítő, Táplánszentkereszti Növénynemesítő Állomás Telefon: 94/577-220 E-mail: falusij@gabonakutato.hu

Logisztikai kérdések Ladányi Miklós Mobil: +36 30/9 832-306 Tel.: 62/435-235/2108 Fax: 62/434-163 E-mail: mladanyi@gabonakutato.hu Általános és tájékoztató jellegű információk (kutatás, munkatársak, elérhetőségek, katalógusok, hírek stb.) pedig megtekinthetők a GK Kft honlapján: www. gabonakutato.hu

28


TERÜLETI KÉPVISELŐK A Kereskedelmi Főosztály munkatársai és az Ön körzetében dolgozó területi képviselőnk mindig készséggel állnak rendelkezésére, ha a fajtáink és hibridjeink termesztési értékéről, a vetőmagok beszerzési lehetőségéről kíván információhoz jutni. Gyulai László Pest, Nógrád, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok megye (nyugat) Tel.: +36 20 396 0599 laszlo.gyulai@gabonakutato.hu

Vadvári László Komárom-Esztergom, Fejér, Győr-Moson-Sopron, Vas megye Tel.: +36 30 636-6434 laszlo.vadvari@gabonakutato.hu

Bácsi János Békés, Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok (kelet) Tel.: +36 30 871-0883 janos.bacsi@gabonakutato.hu

Pongrácz Tibor Somogy, Tolna, Baranya megye Tel.: +36 30 655-3543 tibor.pongracz@gabonakutato.hu

Csatordai Lajos Bács-Kiskun, Csongrád megye Tel.: +36 30 587-7486 lajos.csatordai@gabonakutato.hu

Garamszegi Tibor Zala, Veszprém megye Tel.: +36 30 871-0885 tibor.garamszegi@gabonakutato.hu

Nagyné Solymosi Mária Borsod-Abaúj-Zemplén, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Tel.: +36 30 336-1669 maria.solymosi@gabonakutato.hu Nagyné Solymosi Mária

Vadvári László

Gyulai László Bácsi János

Garamszegi Tibor

Csatordai Lajos Pongrácz Tibor


Gabonakutató Nonprofit Kft. 6726 Szeged, Alsó Kikötő sor 9. Telefon: 62/435-235 Telefax: 62/434-163 www.gabonakutato.hu

Gabonakutató Nonprofit Kft. Növénynemesítő Állomása 9761 Táplánszentkereszt, Rumi út 25-27. Telefon: 94/577-220 Telefax: 94/377-178

A katalógus megjelenését támogatta: a TÁMOP-4.1.1 C-12 /1/ KONV. 2012-0014-es pályázat

Gk katalogus 2013osz web  

gabonakutato intezet szeged

Gk katalogus 2013osz web  

gabonakutato intezet szeged

Advertisement