Page 1

SÓJA

KUKURICA

SLNEČNICA

CIROK

Kde klíči kvalita, rastie výnos

2020

www.candor.sk


HYBRIDY KUKURICE 2020

Legenda:

FAO Hybrid

ES EUROJET str. 4

 vysoká  nízka

1 VJ = 50.000 zŕn

Odolnosť

Registrácia

Typ hybridu

Typ zrna

Využitie

Optimál. hustota (tisíc rastlín/ha)

Výnos zrna

Stay Green

Rajonizácia

80-90

nie

Z

Z, S, BP

75-85

áno

Z

TM

S, BP, Z

75-85

áno

R, K

TC

T

Z, S

75-80

nie

R, K

350

SC

Z

Z, S, CCM, BP

70-75

áno

R, K

380

370

TC

Z

Z, S, CCM, BP

70-75

áno

R, K

EÚ 2017

450

SC

Z

S, CCM, HO

70-80

áno

R, K

EÚ 2016

480

470

SC

Z

Z, S, CCM, BP

65-75

áno

R, K

S

Z

CZ 2014

220

210

SC

T

S, Z, CCM, LKS, BP

260

250

SC

TM

SK 2014

290

290

SC

SK 2017

320

A 2013, BG 2013

360

SK 2017, H 2015, BG 2015

ES BOND

sucho

chlad

PRIPRAVUJEME

ES YETI str. 5

DYNARED str. 10

NOVINKA 2020

ES METHOD str. 6-7

ES MYLORD str. 8-9

SAN ISIDRO RH + str. 10

DEBUSSY str. 11

NOVINKA 2020

IKONY: kukurica vhodná na siláž kukurica vhodná na zrno vhodné ako krmivo pre vtáctvo BIO PLYN

kukurica vhodná na pestovanie do bioplynových staníc

možné použiť v ekologickom poľnohospodárstve dostupné aj nemorené osivo kukurica s vysokým obsahom oleja pukancová kukurica

SMER VYUŽITIA:

TYP HYBRIDU:

S siláž Z zrno CCM drvené zrno s vretenami LKS silážová drť palíc s listami BP bioplyn HO zrno s vyšším obsahom oleja

SC dvojlíniový TC trojlíniový

RAJONIZÁCIA: Z R K

zemiakarska výrobná oblasť repárska výrobná oblasť kukuričná výrobná oblasť

TYP ZRNA: T tvrdý typ (flint) TM tvrdý až mezityp M mezityp MZ mezityp až zub Z konský zub (dent)

TROPICAL DENT Naša spoločnosť ako exkluzívny partner francúzskej šľachtiteľskej spoločnosti Euralis, predstavuje v portfóliu aj hybridy kukurice Tropical Dent. Tieto hybridy vynikajú prevratnou genetikou postavenou na viacerých genofondoch. Vďaka tejto genetickej rozmanitosti sa u hybridov Tropical Dent prejavuje výrazný heterózny efekt a sú teda mimoriadne úrodné, dochádza k výraznému zvýšeniu výnosov, lepšiemu uvoľňovaniu vody zo zrna a väčšej stabilite výkonu.

ROOTS POWER Systém šľachtenia ROOTS POWER, vyvinutý spoločnosťou Euralis, zabezpečuje dlhšie a lepšie rozvetvené korene prenikajúce hlbšie do pôdneho profilu so schopnosťou zachytiť hlavnú vodu a tým lepšiu toleranciu rastliny voči suchu spojenú s účinnejším prijímaním živín. Mohutnejší koreňový systém dokáže efektívne prenikať zhutnenou pôdou a získať tak prístup k hlbším zásobám pôdnej vody. Výrazným prínosom je aj pevnejšie ukotvenie rastliny zabezpečené koreňmi s väčším uhlom vstupu do pôdy poskytujúcimi odolnosť voči poliehaniu a tým pádom väčšiu stabilitu rastliny. Hybridy ROOTS POWER produkujú vyššie a stabilnejšie úrody a profit pre pestovateľa.

OPTICOAT+ Euralis nezabúda ani na optimálnu ochranu. Novinkou je inovatívne moridlo OptiCoat+, ktoré zabezpečuje výživu zinkom a mangánom. Špeciálne zloženie stimuluje mnohé metabolické procesy a zvyšuje prirodzené obranné funkcie rastliny. Schválené aj pre ekologické poľnohospodárstvo.

Poznámky


Š P E C I Á L P R E VÁ S

ES YETI

Najrýchlejší let k výnosom S 220  I  Z 210

Velikán registrovaný pre bioplynové stanice

S 290  I  Z 290

1 VJ = 50.000 zŕn

Registrácia: CZ 2014

Veľmi skorý, univerzálny hybrid s vysokou a stabilnou výkonnosťou. Je vhodný pre pestovanie na kvalitnú siláž v zemiakárskych oblastiach pre svoj vysoký výnos. Hybrid má veľmi rýchly počiatočný vývoj a výbornú odolnosť proti chladu a suchu behom vegetácie. Je vhodný aj pre neskorú sejbu na siláž v priebehu mája, ako aj na následnú sejbu ihneď po raži na senáž. Jeho zrnová a silážna výkonnosť patrí k absolútnej špičke veľmi skorého sortimentu.

RASTLINA INFO

• Špičkový univerzálny hybrid • Vysoká odolnosť voči chladu • Výborná stráviteľnosť

• • • •

1 VJ = 50.000 zŕn

BIO PLYN

ODPORÚČANIA PESTOVATEL’OM

ODPORÚČANIA PESTOVATEL’OM

PREDNOSTI

AKCIA ZINOK

Typ hybridu: dvojlíniový SC Typ zrna: tvrdý Výška rastliny: vysoká Dop. intenzita: stredná

Stredne skorý, silážny a bioplynový hybrid s veľmi vysokou a ročníkovo stabilnou výkonnosťou. Je vhodný pre pestovanie na kvalitnú siláž a v repárskych oblastiach pre svoj špičkový výnos. Vie príjemne prekvapiť aj výnosmi zrna. Hybrid má rýchly počiatočný rast a výbornú odolnosť proti chladu a suchu behom vegetácie. Jedná sa o vysokú, robustnú, výborne olistenú rastlinu, s dobrou odolnosťou proti poliehaniu. V Nemecku je na Listine odporúčaných hybridov pre bioplynové stanice pre svoju vysokú výťažnosť metánu.

VÝNOS A KVALITA

PREDNOSTI

RASTLINA INFO

• • • • •

• Špičkový výnos silážnej hmoty • V Nemecku registrovaný pre bioplyn. stanice • Vhodný do všetkých podmienok

• • • •

Výnos siláže: vysoký Energia siláže: vysoká Zrenie rastliny: rovnomerné Výnos zrna: vysoký Vlhkosť zrna: stredná až nízka

Výsledky reálnych plôch – SILÁŽ

Registrácia: SK 2014

ES EUROJET

AKCIA ZINOK

VÝNOS A KVALITA

Typ hybridu: dvojlíniový SC Typ zrna: tvrdý – medzityp Výška rastliny: vysoká Dop. intenzita: stredná

• • • •

Výnos siláže: veľmi vyoský Energia siláže: veľmi vysoká Zrenie rastliny: Stay Green Výnos zrna: vysoký

Výsledky poloprevádzkových pokusov

Pokusné miesto PD Ludanice

4

Okres

Rok

Výnos t/ha

Topolčany

2019

30

www.candor.sk

Pokusné miesto SKY GROUP SLOVAKIA, s.r.o Selekt a.s., Horné Chlebany PD Močenok TRITICUM s. r. o. PPD Rybany

Okres

Rok

Výnos t/ha

Priemer pokusu %

Topolčany Topolčany Šaľa Nitra Bánovce n. Bebravou

2018 2018 2016 2014 2014

8,84 8,9 10,24 11,62 13,80

105

5

www.candor.sk


ES METHOD

Špičková sila výnosu na poli S 360  I  Z 350

1 VJ = 50.000 zŕn

BIO PLYN

TOP

HYBRID

ME T H

OD

Stredne neskorý hybrid s vysokými a stabilnými výnosmi. Je vhodný pre pestovanie na zrno v teplých repárskych a kukuričných oblastiach. Teplo a sucho znáša veľmi dobre. Hybrid patrí k najnovšej generácii šľachtenia kukurice skupiny Tropical Dent, kde zrno pred zberom veľmi rýchlo uvoľňuje vodu, čo zaručuje veľmi dobrú ekonomiku pestovania. Hybrid má veľmi dynamický počiatočný vývoj. Rastlina má veľmi dobrú odolnosť voči chorobám, je vyššieho vzrastu a dobre odoláva poliehaniu. Výška nasadenia šúľka je stredná, má tenké vreteno, typ zrna je konský zub.

ES

ODPORÚČANIA PESTOVATEL’OM

PREDNOSTI

RASTLINA INFO

VÝNOS A KVALITA

• Vysoké a stabilné výnosy • Rýchle uvoľňovanie vody zo zrna na konci vegetácie • Vhodný i do horších oblastí, odoláva stresu • Excelentné výnosy zrna v suchých rokoch

• Typ hybridu: dvojlíniový SC • Typ zrna: zub • Výška rastliny: stredne vysoká až vysoká • Dop. intenzita: stredná

• • • • •

Výnos siláže: vyšší Energia siláže: vyššia Zrenie rastliny: SG Výnos zrna: vysoký Vlhkosť zrna: nízka

Výsledky poloprevádzkových pokusov – ZRNO Pokusné miesto Selekt a.s., Horné Chlebany Triticum s.r.o. Poľnohospodár Nové Zámky a.s. ZAD Dvory nad Žitavou LÚČNICA, spol. s r.o. MVL Agro PPD Rybany PD Senica AGROLENS spol. s r. o. PD v Zemnom PD SOKOLCE Poľnohospodár Nové Zámky a.s. Poľno Sme s.r.o. AGROLENS spol. s r. o. PD Komoča

Okres

Rok

Výnos t/ha

Priemer pokusu %

Topolčany Nitra Nové Zámky Nové Zámky Nitra Bánovce nad Bebravou Bánovce nad Bebravou Senica Dunajská Streda Nové Zámky Komárno Nové Zámky Nové Zámky Dunajská Streda Nové Zámky

2018 2018 2017 2017 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2015 2015

10,60 11,79 7,22 8,61 14,61 13,74 13,46 12,80 12,53 14,04 13,68 11,84 13,47 9,55 8,11

114 102,3 143 115

Výsledky poloprevádzkových pokusov – SILÁŽ Miesto PD Ludanice PD Ludanice PD Mestečko

Okres

Rok

Výnos t/ha

Topolčany Topolčany Púchov

2018 2019 2018

33 32 42

104 98 107

93 103

Ing. Peter Kovalčík a ES Method, PPD Rybany Hybrid ma zaujal svojimi výsledkami v suchých ročníkoch a vysokou ročníkovou vyrovnanosťou úrod.

Vysoká rastlina so silným staygreen efektom, vhodná aj na siláž, vytvára mohutný šúlok s excelentnou úrodou aj v suchých rokoch.

6

www.candor.sk

7

www.candor.sk

Registrácia: A 2013, BG 2013

ES METHOD

AKCIA ZINOK


ES MYLORD

ES MYLORD

AKCIA ZINOK

Šlachta vo svojej triede

1 VJ = 50.000 zŕn

TOP

HYBRID

ODPORÚČANIA PESTOVATEL’OM Stredne neskorý zrnový hybrid, ktorý ukazuje svoj potenciál aj v siláži. ES Mylord je istotou v suchých podmienkach. Má excelentný profil rezistencie voči chorobám. Presvedčil nás aj o odolnosti voči poliehaniu. Zubová forma zrna s nízkou vlhkosťou je zárukou vynikajúcej ekonomiky pestovania. Hybrid spája inovatívne postupy šľachtenia spoločnosti Euralis. Tropical Dent a Power Roots. Všetky tieto inovatívne riešenia efektívne dopĺňa morenie Opti Coat+. Rastliny vytvárajú mohutný šúľok s tenkým vretenom. Disponuje bohatým koreňovým systémom, ktorý pomáha, vyrovnať sa s nedostatkom vlahy počas vegetácie (Power roots). Rastliny ostávajú zelené až do zberu, dozrievajú rovnomerne, zrno má nízku zberovú vlhkosť (Tropical Dent) a vysokú HTZ.

PREDNOSTI

RASTLINA INFO

• Produktový líder pre suché oblasti • Špičkové výnosy zrna • Všestranný hybrid vhodný aj na produkciu siláže • Vhodný do všetkých podmienok

• • • •

VÝNOS A KVALITA

Typ hybridu: trojlíniový TC Typ zrna: zub Výška rastliny: vysoká Dop. intenzita: vysoká

• • • •

Výnos siláže: veľmi vyoský Energia siláže: veľmi vysoká Zrenie rastliny: Stay Green Výnos zrna: vysoký

Výsledky poloprevádzkových pokusov – ZRNO Pokusné miesto

Okres

Rok

Výnos t/ha

Priemer pokusu %

Topolčany

2018

10,6

115

Okres

Rok

Výnos t/ha

Trnava Bánovce nad Bebravou Partizánske Partizánske Nové Zámky

2018 2018 2018 2018 2018

8,40 10,20 10,00 10,64 12,50

Selekt, Horné Chlebany

Výsledky reálnych plôch – ZRNO Miesto RD Cífer SHR Petreje SHR Peškovič Agrofermat ZPD Dvory nad Žitavou

Ing. Tomáš Mokoš a ES Mylord, Horné Chlebany

Klasy sú veľké, vyplnené, rastlina dozrieva a na konci vegetácie perfektne uvoľňujú vodu zo zrna. ES Mylord dosahuje výšku 2 - 3 m, má aj silážny potenciál, robustné rastliny a silný koreňový systém. Je plastický s rýchlym počiatočným vývojom.

ES Mylord – Horné Chlebany Po presvedčivých výsledkoch z poloprevádzkových pokusov v roku 2018 sme vysiali ES Mylord na reálnu plochu. Ukazuje sa so svojimi parametrami ako dĺžka šúlku, dopelenie, počet šúlkov na rastline, ako veľmi dobrá voľba. Ing. Tomáš Mokoš Horné Chlebany

ES Mylord – Agrodružstvo Kameničná ES Mylord pestujeme prvým rokom. Aj napriek nižšiemu FAO, pre túto oblasť, porast vyzerá vynikajúco. Vidíme ho ako kombinovaný hybrid vhodný aj na siláž. Je to konkurencieschopná kukurica s výborným pomerom cena/výkon. Štefan Ollé Agrodružstvo Kameničná

8

www.candor.sk

Štefan Ollé a ES Mylord, Agrodružstvo Kameničná

9

www.candor.sk

Registrácia: SK 2017, H 2015, BG 2015

S 380  I  Z 370


DYNARED

DEBUSSY

NOVINKA 2020

AKCIA ZINOK

Úspešná špecialitka pre spestrenie Z 320

Skladateľ nadpriemerných úrod S 480  I  Z 470

1 VJ = 50.000 zŕn

Registrácia: SK 2017

ODPORÚČANIA PESTOVATEL’OM Kukurica siata pukancová, odroda Dynared, bola vyšľachtená firmou Topix GbR. Dynared je stredne skorý trojlíniový hybrid kukurice siatej pukancovej. Veľmi vysoké rastliny majú stredný pomer výšky nasadenia šúľka. Rastliny majú stredné až dlhé šúľky, strednej hrúbky, kónicko-cylindrického tvaru, so stredným počtom radov zŕn. Šúľok má silné antokyánového sfarbenia pliev vretena. Odroda má purpurovú farbu korunky zrna. Typ vypukaného zrna je motýľovitý.

PREDNOSTI

RASTLINA INFO

• Ideál na doplnenie portfólia • Kvalitná pukancová kukurica • Veľmi dobrý zdravotný stav a odolnosť voči stresom

• • • •

Typ hybridu: trojlíniový TC Typ zrna: flint Výška rastliny: vysoká Dop. intenzita: stredná až vysoká

NOVINKA 2020

1 VJ = 50.000 zŕn

AKCIA ZINOK

TOP

HYBRID

ODPORÚČANIA PESTOVATEL’OM Neskorý zrnový hybrid excelujúci v strednej až vysokej intenzite. Rastliny sú nižšieho až stredného vzrastu s rýchlym jarným vývojom. Dlhý klas s tenkým vretenom a výborným dopelením dáva predpoklad vysokých úrod. Vyniká tiež vysokou mierou odolnosti voči Helmitosporióze a Fuzáriám. Presvedčivý úrodou.

VÝNOS A KVALITA

PREDNOSTI

RASTLINA INFO

• Zrenie rastliny: rovnomerné • Výnos zrna: vysoký • Vlhkosť zrna: nízka

• Nadpriemerné úrody • Perfektne zvláda vysoké teploty a sucho • Vhodný na všetky typy pôd

• • • •

VÝNOS A KVALITA

Typ hybridu: trojlíniový TC Typ zrna: zub Výška rastliny: nižšia Dop. intenzita: stredná až vysoká

SAN ISIDRO RH + Do žľabu pre náročných

Pokusné miesto

AKCIA ZINOK

PD Zavar PD Senica PoľnoSME Palárikovo TRITICUM s.r.o. Poľnohospodár Nové Zámky

Rok

Výnos t/ha

Priemer pokusu %

Trnava Senica Nové Zámky Nitra Nové Zámky

2018 2018 2018 2018 2018

10,34 9,43 16,41 12,21 14,82

111 126 106 105,1 113,7

Registrácia: EÚ 2017

ODPORÚČANIA PESTOVATEL’OM Stredne neskorý hybrid so zárukou vysokého obsahu oleja. Rastliny sú silné a vysoké so skvelým silážnym výkonom. Siláž je vhodná zvlášť pre vysokoprodukčné dojnice na začiatku laktácie. Pre najlepšie zúročenie vytvorenej energie je ideálny zber pri vlhkosti 30-32 % sušiny – použitie celej rastliny na siláž alebo vlhké zrno. Bonus RH prináša energetickú hodnotu +0,06 a mlieko je bohatšie na nenasýtené mastné kyseliny ako pridanú hodnotu. Hybrid je odolný voči chorobám a odoláva nižším teplotám pri skorej sejbe. Má dobre vyvinutý koreňový systém a vyznačuje sa veľmi dobrým „stay green“.

• Špičkový výnos vysoko kvalitnej siláže • Pridaná energetická hodnota • Vysoký obsah oleja • Mohutná rastlina so silným koreňovým systémom

• • • •

VÝNOS A KVALITA

Typ hybridu: trojlíniový TC Typ zrna: zub Výška rastliny: vysoká Dop. intenzita: stredná

• • • •

Výnos siláže: veľmi vyoský Energia siláže: veľmi vysoká Zrenie rastliny: Stay Green Výnos zrna: vysoký

Výsledky poloprevádzkových pokusov – ZRNO Pokusné miesto Selekt a.s., Horné Chlebany

Okres

Rok

Výnos t/ha

Topolčany

2018

8,40

Výsledky poloprevádzkových pokusov – SILÁŽ Pokusné miesto PD Hrušov PD Ludanice PD Okoč – Sokolec

10

Výnos siláže: stredný až vysoký Energia siláže: vysoká Zrenie rastliny: Stay Green Výnos zrna: nadpriemerný

Okres

S 450

RASTLINA INFO

• • • •

Výsledky poloprevádzkových pokusov – ZRNO

Š P E C I Á L P R E VÁ S

PREDNOSTI

Registrácia: EÚ 2016

Š P E C I Á L P R E VÁ S

Okres

Rok

Výnos t/ha

Priemer pokusu %

Galanta Topolčnany Dunajská Streda

2018 2018 2017

51 36 29,68

115

www.candor.sk

11

www.candor.sk


HYBRIDY SLNEČNICE 2020

Odolnosť/ Výnos:

Využitie

Registrácia

olej 48-49 %

Klasik

BG 2017

S

R, K

70

150

olej 47-48 %

Clearfield

S

R, K

70

150

olej 47-78 %

Clearfield Plus

S-SS

R,K

65-70

150

Hi Ol 88 %

Hi Ol, Clearfield

SK 2010

SN

R, K

65

150

Hi Ol 90 %

Hi Ol

S

R, K

70

150

olej 46 %

SU

S-SS

R, K

70

150

vtáctvo

Clearfield, prúžok

SK 2011

SS

R, K

65

150

X 4407 CL

vtáctvo

Clearfield, prúžok

SN

R, K

65

100

SUNBIRD W

vtáctvo

Klasický WHITE

SS

R, K

65

125

Hybrid

ES SAVANA NOVINKA 2020

ES NOVAMIS CL str. 14

ES JANIS CL PLUS str. 15

ES TEKTONIC HO CL str. 16

LULEO HO str. 17

NOVINKA 2020

ES ARMONICA SU PRIPRAVUJEME

X 4428 CL str. 17

RajoniSkorosť zácia

Optimálna hustota porastu tis/ha

Typ hybridu

Výnos nažiek

VJ

Odolnosť voči poliehaniu

Tolerancia voči chladu

voči suchu

AXANA str. 22

IKONY: slnečnca s vysokou olejnatosťou vhodné ako krmivo pre vtáctvo možné použiť v ekologickom poľnohospodárstve dostupné aj nemorené osivo

Termín sejby

1 VJ = 150.000 nažiek

Odolnosti voči chorobám Pleseň Phomo-psis Sclerotinia slneč-nicová helianthi

HYBRIDY JARNEJ REPKY 2020 Hybrid

 vysoká  nižšia

Pleseň šedá

Fomová hniloba

Poznámky

2 VJ = 1.500.000 klíč. semien (=1,5 ha)

Výsev semien na m2

Výška rastlín

75

stredná

Dobre znáša aj sejbu na konci agrotechnického termínu

Výnos

Obsah oleja

Odolnosť voči chorobám

Odolnosť voči poliehaniu

Poznámky

SKOROSŤ: S skorý SS stredne skorý SN stredne neskorý

RAJONIZÁCIA: Z R K

zemiakarska výrobná oblasť repárska výrobná oblasť kukuričná výrobná oblasť

Herbicídna technológia Clearfield® Plus kombinuje najmodernejšie hybridy slnečnice s najvyššími výnosmi so širokospektrálnym herbicídom. Táto technológia vďaka svojmu pôsobeniu cez pôdu a listy zaručuje elimináciu závislosti od poveternostných vplyvov, čo dodáva pestovateľom slnečnice istotu, že sa vyhnú výpadkom úrody v dôsledku zaburinenia. Jedným z prvkov technológie Clearfield® Plus je slnečnicový hybrid, vyznačujúci ca vysokou mierou tolerancie voči imazamoxu.


ES NOVAMIS CL

ES JANIS CL PLUS

SKORÝ HYBRID

SKORÝ AŽ STREDNE SKORÝ HYBRID

ODPORÚČANIA PESTOVATEL’OM Veľmi skorý hybrid stredného vzrastu vhodný do repárskych oblastí Slovenska, s veľmi dobrým zdravotným stavom, odolnosťou voči hubovým chorobám. Poskytuje vysoké výnosy nažiek s nízkou zberovou vlhkosťou a vysoký obsah oleja. Je určený pre pestovateľskú technológiu Clearfield®, je najskorším hybridom v SR, vhodným pre túto technológiu. Veľmi dobre odoláva suchu, je vhodný pre všetky typy pôd a je vhodný do strednej intenzity pestovania. Výnosovo je rovnocenný najvýkonnejším klasickým hybridom slnečnice.

1 VJ = 150.000 nažiek

TOP

HYBRID

ODPORÚČANIA PESTOVATEL’OM Skorý až stredne skorý hybrid slnečnice vhodný pre systém pestovania Clearfield® Plus. Je nižšieho až stredne vysokého vzrastu. Rastlina má rýchly počiatočný rast, veľmi dobrú odolnosť voči poliehaniu a je odolná voči stresom. Má veľmi dobrý zdravotný stav a vysokú odolnosť na Zárazu pre rasy A-G. Rastlina má vysoký úrodový potenciál. Obsah oleja je na priemernej úrovni 46-47 %.

1 VJ = 150.000 nažiek

PREDNOSTI

RASTLINA INFO

VÝNOS A KVALITA

PREDNOSTI

RASTLINA INFO

VÝNOS A KVALITA

• Vysoký výnos vo všetkých oblastiach • Odolnosť voči chladu • Najskorší Clearfield® systém

• Typ hybridu: dvojlíniový SC • Výška rastliny: stredná • Dop. intenzita: stredná

• Výnos nažiek: vysoký • Olejnatosť: vyššia • Zberová vlhkosť: stredná

• Clearfield® Plus technológia • Potenciál vysokého výnosu • Veľmi dobrý zdravotný stav

• Typ hybridu: dvojlíniový SC • Výška rastliny: nižšia až stredná • Dop. intenzita: stredná až vyššia

• Výnos nažiek: vysoký • Olejnatosť: vyššia • Zberová vlhkosť: stredná

Výsledky poloprevádzkových pokusov

Výsledky poloprevádzkových pokusov

Pokusné miesto

Okres

Rok

Výnos t/ha

Priemer pokusu %

TRITICUM, s. r. o. Agrofermat PD Holice Poľno SME, s.r.o. TT Agro, s.r.o. TRITICUM, s. r. o. TRITICUM, s. r. o. PD Holice PD Šalgovce PD Okoč-Sokolec TRITICUM, s. r. o.

Nitra Partizánske Dunajská Streda Nové Zámky Trnava Nitra Nitra Dunajská Streda Topoľčany Dunajská Streda Nitra

2018 2018 2016 2016 2016 2016 2015 2015 2014 2013 2013

4,59 4,66 4,87 4,37 4,30 4,08 3,27 3,32 3,48 4,16 3,84

106

Okres

Rok

Výnos t/ha

Partizánske Trnava Komárno

2018 2018 2018

3,5 3,6 3,2

Pokusné miesto TRITICUM, s. r. o. Agro-fermat, s.r.o. Agronatur s.r.o. Jasová PD Sokolce TRITICUM, s. r. o.

Okres

Rok

Výnos t/ha

Priemer pokusu %

Nitra Topolčany Nové Zámky KN Nitra

2018 2018 2017 2017 2017

3,77 4,65 3,92 4,01 5,01

107,4 92,8 103,7

Výsledky reálnych plôch Miesto Agro-fermat, s.r.o. PD Košolná-Dlhá AD Kameničná

14

www.candor.sk

15

www.candor.sk

Registrácia: EÚ (BG 2015, RO 2016)

Slnečnica s mnohými plus

Registrácia: EÚ (predpoklad ČR 2014, BG 2013, I 2012)

Spoľahlivo vysoký čistý výnos


Š P E C I Á L P R E VÁ S

LULEO HO Bohatá na olej aj úrody

ES TEKTONIC HO CL More oleja na Vašich poliach

1 VJ = 150.000 nažiek

STREDNE SKORÝ HYBRID

TOP

HYBRID

Registrácia: SK 2010, EÚ (I 2010)

ODPORÚČANIA PESTOVATEL’OM Stredne neskorý hybrid vysokoolejnatej slnečnice. Vhodný do všetkých oblastí pestovania. Veľmi dobre znáša sucho a teplo. Hybrid je vyššieho vzrastu a je vhodnejšie ho pestovať na plochách s vyššiou intenzitou. Pri zbere sa vyznačuje nízkou zberovou vlhkosťou, vysokým výnosom a olejnatosťou. Hybrid je vhodný pre systém pestovania Clearfield®. Pri tomto hybride je rovnako nutná izolačná vzdialenosť cca 150 metrov od klasických typov slnečnice a potrebné je aj oddelené skladovanie nažiek. Tieto požiadavky sú vyvážené významným príplatkom od spracovateľov vo výkupnej cene nažiek.

ODPORÚČANIA PESTOVATEL’OM Stredne skorý hybrid vhodný do všetkých oblastí pestovania slnečnice. Môže sa pochváliť vysokým výnosom oleja aj nažiek. Rastlina je stredne vysoká, má rýchly jarný vývoj. Ide o Hi OL s vysokým obsahom kyseliny olejovej v oleji. Má rovnú hlavu, napoly otočenú dolu.

1 VJ = 150.000 nažiek

PREDNOSTI

RASTLINA INFO

VÝNOS A KVALITA

PREDNOSTI

RASTLINA INFO

VÝNOS A KVALITA

• Hi Ol slnečnica • Vyšší obsah kyseliny olejovej • Clearfield® systém

• Typ hybridu: dvojlíniový SC • Výška rastliny: stredná až vyššia • Dop. intenzita: vyššia

• Výnos nažiek: veľmi vysoký • Olejnatosť: vysoká • Zberová vlhkosť: stredná

• Hi Ol slnečnica • Vysoký obsah kyseliny olejovej • Veľmi dobrá adaptabilita

• Typ hybridu: dvojlíniový SC • Výška rastliny: stredná • Dop. intenzita: stredná až vysoká

• Výnos nažiek: veľmi vysoký • Olejnatosť: vysoká • Zberová vlhkosť: stredná

Výsledky poloprevádzkových pokusov

Š P E C I Á L P R E VÁ S

Pokusné miesto

Okres

Rok

Výnos t/ha

Priemer pokusu %

Agro-fermat, s.r.o. Triticum, s.r.o.

Topolčany Nitra

2018 2018

4,39 4,76

110

Výsledky reálnych plôch Miesto

Okres

Rok

Výnos t/ha

Triticum s.r.o.

Nitra

2019

3,78

XTo pravé 4428 CL pre vtáctvo STREDNE SKORÝ HYBRID

1 VJ = 150.000 nažiek

TOP

HYBRID

Registrácia: SK 2011

ODPORÚČANIA PESTOVATEL’OM Stredne skorý protein hybrid vhodný pre vtáctvo. Vyznačuje sa vysokými výnosmi a nažkou s výraznými bielymi prúžkami. Hybrid sa zaraďuje medzi slnečnice pestované v systéme Clearfield®. Rastlina je stredne vysoká a je vhodná aj pre strednú intenzitu pestovania. Vyznačuje sa vysokými výnosmi a nižšiou olejnatosťou s nižšiou zberovou vlhkosťou a vyšším obsahom proteínov.

PREDNOSTI

RASTLINA INFO

VÝNOS A KVALITA

• Prúžkovaný hybrid pre vtáctvo • Clearfield® systém • Stabilné výnosy

• Typ hybridu: dvojlíniový SC • Výška rastliny: stredná • Dop. intenzita: stredná

• Výnos nažiek: vysoký • Olejnatosť: nízka • Zberová vlhkosť: stredná

Výsledky poloprevádzkových pokusov

16

Registrácia: EÚ

STREDNE NESKORÝ HYBRID

NOVINKA 2020

www.candor.sk

Pokusné miesto

Okres

Rok

Výnos t/ha

Poznámka

PD Košolná-Dlhá SHR Málik

Trnava Piešťany

2018 2018

2,6 2,7

bez fungicídu a desikácie

17

www.candor.sk


CIROK

STYX

DOBRÁ ALTERNATÍVA – VYSOKÝ VÝNOS – NÍZKE NÁKLADY – MINIMÁLNE NÁROKY NA VODU

SILÁŽNY CIROK

CANDOR, s.r.o. spolu so šľachtiteľskou spoločnosťou EURALIS Semences prinášajú úžitok v podobe jedného z najdôležitejších výskumných programov v Európe.

ODPORÚČANIA PESTOVATEL’OM

Spoločnosť Candor, s.r.o. v partnerstve so šľachtiteľskou spoločnosťou EURALIS prináša priebežne nové inovácie v oblastišľachtenia ciroku a tvoria tak hybridy, ktoré spĺňajú všetky požiadavky, potreby pestovateľov a spracovateľov. Práve z tohto dôvodu ponúka EURALIS široké portfólio ciroku vhodného pre všetky klimatické podmienky. Táto plodina je skutočne veľmi dobrou alternatívou ku kukurici. Spomínaný fakt u nás stále nie je dobre známy. Cirok prináša dvojitú výhodu, a to dobrý výnos a nízke náklady na hnojivá, pesticidy a nepomerne nižšie nároky na vlahu. Dnes sme svedkami vzniku nových príležitostí realizácie zrnového ciroku, a to v potravinárstve (múka, krupica, pivo, lieh, na potravinárske účely, atď.), rovnako vo výžive zvierat (prasatá, hydina, dobytok). Aj v mliečnom priemysle tvorí jednu z nízkonákladových alternatív ku kukuričnej siláži. V neposlednom rade je cirok príležitosťou v segmente obnoviteľných zdrojov a v budúcnosti môže znížiť závislosť na zemnom plyne a ponúknuť ekologický zdroj energie.

VYUŽITIE CIROKU NA ZRNO

VYUŽITIE NA PRODUKCIU BIOMASY

Vo výžive ľudí: múka, krupica, pražený cirok, silný alkohol a pivo sa dostávajú do popredia. Pre kŕmne účely: 86 % straviteľnosť sušiny. vysoký obsah proteínov vo vode rozpustné vitamíny vysoká energetická hodnota bez obsahov tanínov

• Cirok Biomass: pri 29 % sušiny je výťažnosť metánu 7690 M3/ha • Miscanthus (Ozdobnica, či Slonia tráva): pri 15 % sušine je výťažnosť metánu 6732 M3/ha • Cirok cukrový: pri 30 % sušiny je výťažnosť viac ako 5016 M3/ha

VYUŽITIE CIROKU NA SILÁŽ Pre kŕmne účely: začlenením ciroku do kŕmnej dávky (od 25 do 100 %) • má dobrú stráviteľnosť • zaisťuje správnu nutričnú vyváženosť krmiva

1 VJ = 1 500 000 klíč. semien (=1,5 ha)

Relatívna zrelosť

STYX str. 19

ES FOEHN str. 19

Skorosť

540 – 580

400 – 450

Využitie

siláž / bioplyn

zrno

Teplota (rovnaké znaky)

Parameter

PLYN

Farba semien

1850

30 % sušina

1860

20 % červená, vlhkosť krémová zrna

IKONY: BIO

hybrid vhodný do bioplynových staníc

zrnový cirok

1 VJ = 1 500 000 klíč. semien (=1,5 ha)

PREDNOSTI

VÝNOS A KVALITA

• • • •

• Výška rastlín: veľmi vysoká (3 až 4 metre) • Stabilita: veľmi dobrá • Zber: v mliečnej až voskovej zrelosti

Vysoký výnos silážnej hmoty Istota dosiahnutia optimálnej sušiny Vysoká, robustná a nepoliehavá rastlina Vhodný aj pre suchšie oblasti

VYUŽITIE CIROKU NA SILÁŽ

VYUŽITIE CIROKU NA PRODUKCIU BIOMASY

• Má dobrú stráviteľnosť • Poskytuje správnu nutričnú vyváženosť krmiva

• Vysoká úroda zelenej hmoty aj v suchých podmienkach • Vysoká výťažnosť metánu

ES FOEHN

žltá

Poznámky

ZRNOVÝ CIROK ODPORÚČANIA PESTOVATEL’OM Stredne skorý, nízky hybrid s vysokou výkonnosťou, určený výhradne pre pestovanie na zrno. Je vhodný pre pestovanie v teplejších intenzívnych podmienkach repárskych a kukuričných oblastí. Vyšaduje veľmi dobré pôdne podmienky a teplé oblasti, kde si zanechá stay green. Má pomalý počiatočný rast a vyššiu intenzitu rastu behom letných mesiacov. Hybrid má veľmi dobrý zdravotný stav.

www.candor.sk

1 VJ = 1 500 000 klíč. semien (=1,5 ha)

PREDNOSTI

VYUŽITIE CIROKU NA ZRNO

• Nízka nepoliehavá rastlina • Vysoký výnos zrna • Istota dozrievania

• • • •

Vysoký obsah proteínov Vitamíny rozpustné vo vode Vysoká energetická hodnota Bez obsahu tanínov

hybrid vhodný na priamu konzumáciu

18

PLYN

Nová zdravá alternatíva

HYBRIDY CIROKU 2020 Hybrid

BIO

19

www.candor.sk

Registrácia: EÚ (AT 2016, BG 2015, FR 2013)

• • • •

Cirok Biomass na produkciu bioplynu: habridy ciroku Biomass majú veľmi vysokú rastlinu (300 – 500) s enormnou úrodou zelenej hmoty a to hlavne v suchých podmienkach.

Stredne skorý, vysoký hybrid s veľmi vysokou výkonnosťou, určený aj na výrobu siláže pre bioplynové stanice. Rastlina hybridu je veľmi vysoká, robustná, bohato olistená, s veľmi dobrou odolnosťou proti poliehaniu. Hybrid je vhodný pre pestovanie v intenzívnejších podmienkach kukuričných a repárskych oblastí. Ideálny na ľažšie až stredné pôdy. Doporučený výsev (18) 20 – 25 zŕn/m² . Doba sejby pri teplote minimálne 12° C , od polovice mája. V súčasnej dobe nie sú známi žiadni škodcovia.

Registrácia: EÚ (F 2017, D 2014)

Najnovšia voľba pre siláž a biomasu


ES COMANDOR

SÓJA

NOVINKA 2020

Špičková kvalita priamo do žľabu 000

Rastúci svetový dopyt po rastlinných proteínoch priniesol nárast plôch osiatych sójou v Európe

ODPORÚČANIA PESTOVATEL’OM

Spoločnosť CANDOR, s.r.o. Vám predstavuje portfólio sóje od skúsených šľachtiteľov. Odrody sú preverené na množstve skúšobných polí vo viacerých krajinách vrátane Slovenska, kde sú zasadené do miestnych klimatických a pôdnych podmienok. Odrody sú rezistentné voči chorobám, poliehaniu a neposlednej rade aj praskaniu luskov. Európsky pestovatelia požadujú stále viac rastlinných bielkovín a tiež požadujú, aby k výžive zvierat boli používané geneticky nemodifikovaná sója a sója bez glyfosátov.

Stredne vysoké rastliny s rýchlym počiatočným vývojom a veľmi dobrou stabilitou. Majú výborný zdravotný stav, odolnosť voči Sclerotinii, vyrózam a poliehaniu. Rastliny tvoria vrcholový strapec, majú bohatý počet luskov a vysoké nasadenie prvého lusku. Odroda je vhodná na potravinárske využitie.

Riešením tejto situácie je používanie certifikovaných osív sóje, ktoré prináša aj tieto výhody:

PREDNOSTI

RASTLINA INFO

• Vysoký obsah proteínov • Vo vode rozpustné vitamíny

• Vynikajúca potravinárska kvalita • Vysoké výnosy i v okrajových oblastiach pestovania • Odolná voči stresom prostredia

• • • • • • • • •

• Vysokú energetickú hodnotu • Neobsahujú taníny

VÝNOS A KVALITA

VÝHODY SÓJE 1. Dá sa veľmi dobre rotovať s obilninami, jej

5. Prispôsobí sa rôznym spôsobom pestovania.

pestovanie totiž naruší cyklus niektorých škodcov: Diabrotica na kukurici a mykotoxíny v obilí.

6. Dá sa využiť rôznymi spôsobmi v oblasti krmív a potravinárstva.

2. Nevyžaduje zvlášť dusík po naočkovaní baktériou

7. Sója má silnú podporu v Európe za účelom dosiahnutia bielkovinovej nezávislosti a tiež

3. Má nízku spotrebu pesticídov pre kontrolu chorôb a škodcov.

ako odpoveď na rastúcu celosvetovú potrebu bielkovín.

TOURMALINE Potenciál v každom smere

4. Má stredné nároky na vlahu, menšie ako kukurica.

HYBRIDY SÓJE 2020 Hybrid

ES COMANDOR str. 21

1 VJ = 150.000 klíč. semien (=1,5 ha)

Skorosť

Farba semien

000

biely pupok

Stredne vysoká rastlina s rýchlym počiatočným vývojom a veľmi dobrou stavilitou. Odroda vhodná pre potravinárske využitie.

000

hnedá

Veľmi ranná sója, silné a odolné rastliny s vysokým potenciálom úrody a obsahu proteínov.

000

hnedá

Rastliny sú robustné a vyhovujú im najviac piesočnaté, ľahké a stredné pôdy. Vysoký úrodový potenciál.

NOVINKA 2020

ES FAVOR PRIPRAVUJEME

TOURMALINE str. 21

veľmi vysoký 20 % 41 %

Charakteristika

IKONY: sója

Poznámky

000 ODPORÚČANIA PESTOVATEL’OM

Registrácia: EÚ 2017

Rhizobium.

• Výnosový potenicál: • Obsah oleja: • Obsah bielkovín:

Skorosť: 000 (veľmi ranná) Kvitnutie: 43 dní Relatívna zrelosť: 125 dní Výška rastliny: 81 cm (stredná) Odolnosť voči chorobám: veľmi dobrá Výška nasadenia prvého struku: 12 cm (veľmi vysoké) Farba semien: bledo hnedá Farba pupku: svetlá HTS: 197 g

Skorý hybrid s odporúčaným výsevkom 70 zŕn/m². Ideálna sejba pre Tourmaline je začiatkom apríla, pri teplote v pôde okolo 10° C. Rastliny sú robustné a vyhovujú im najviac piesočnaté, ľahké a stredné pôdy. Hybrid je najllepšie zaradiť do osevného postupu medzi obilninami, 5 – 6 rokov medzi sójou alebo inými strukovinami.

PREDNOSTI

RASTLINA INFO

• Vysoký výnos • Stabilné úrody • Vysoká odolnosť voči chorobám

• • • •

Skorosť: Vegetácia: Výška rastliny: Odolnosť voči chorobám:

000 (veľmi ranná) 109 dní 103 cm veľmi dobrá

VÝNOS A KVALITA

hybrid vhodný na kŕmne účely

• Olejnatosť: • Obsah proteínu:

21,40 % 41,00 %

Výsledky poloprevádzkových pokusov Pokusné miesto Matex

20

www.candor.sk

21

www.candor.sk

Okres

Rok

Výnos t/ha

Michalovce

2018

3,44


AXANA Silný premožiteľ

POL’NÉ DNI

CANDORU

ODPORÚČANIA PESTOVATEL’OM Skorý reštaurovaný hybrid s veľmi dobrou výkonnosťou, vhodný do oblastí pre pestovanie jarnej repky. Disponuje vysokým a stabilným výnosom a dobrou odolnosťou voči hubovým chorobám. Rastlina má veľmi dobrý počiatočný rast, je stredne vysokého vzrastu s pevnou stonkou a vysokou odolnosťou voči poliehaniu. Obsah oleja je vyšší a obsah GLS je nízky. Odporúčaný výsev je 75 zŕn/m² v agrotechnickom termíne. Dobre znáša aj sejbu na konci agrotechnického termínu.

Registrácia: EÚ (I 2012)

JARNÁ REPKA

PREDNOSTI • Vysoký úrodový potenciál aj pri neskoršej sejbe • Veľmi dobrý zdravotný stav • Stabilné výnosy

Zorganizovali sme veľmi príjemné stretnutia na Poľných dňoch CANDORu. V ich tradícii budeme pokračovať aj v nasledujúcej sezóne. Čakajú nás aj Poľné dni repky aj našich kukuríc. Miesta a termíny konania budú uverejnené na našej webovej stránke a zároveň Vám ich radi ponúknu naši obchodní zástupcovia.

AKCIA ZINOK AKCIA ZINOK

VÍNNA CESTA

CANDORU

Podporíme Vaše výnosy! Za každých odobratých 15 VJ kukurice Vám pribalíme 10 l prípravku nabitého zinkom (NUTRI Zink S) pre kvalitu Vašej úrody!

CANDOR PODPORUJE

Aj v tomto roku podporila naša spoločnosť CANDOR nádejnú športovú kariéru mladého talentu. Erika sa venuje ťažkému a náročnému jazdeckému športu, vytrvalosti. Je to disciplína vyžadujúca tvrdú prácu, rešpekt, odhodlanie, lásku ku koňom a v neposlednom rade finanice. Aj vďaka nám dokázala tento rok v každej súťaži, ktorej sa zúčastnila obsadiť miesto na stupienku víťazov. Najviac si ceníme víťazstvo v medzinárodnej súťaži s dĺžkou 120 km, kde s prehľadom vyhrala a získanú kvalifikáciu na Majstrovstvá sveta juniorov a madých jazdcov 2020.

22

www.candor.sk

Máme radi tradicíe a v minulej sezóne sme založili novú, išlo o nultý ročník„Vínnej cesty CANDORu“. Akcia sa nám nadmieru vydarila. S našimi partnermi sme sa vybrali na východ Slovenska, videli a okoštovali sme krásy Tokaja, preverili sme stav porastov repiek a užili si pár príjemných dní. Ďalší ročník je už v príprave a máte sa na čo tešiť! :)

23

www.candor.sk


Odborno-poradenský tím spoločnosti CANDOR Ing. Henrietta DOLINSKÁ riaditeľka spoločnosti

Ing. Iveta LEGINUSZOVÁ finančný manager

Ing. Vladimír MIKLOVIČ obchodný manager

Ing. Michal JAŠKO obchodný zástupca

Ing. Lenka KOVÁČIKOVÁ predaj a marketing

|  +421 905 711 776

|  dolinska@candor.sk

|  +420 603 895 285

|  leginuszova@candor.sk

|  +421 908 753 851

|  miklovic@candor.sk

|  +421 917 452 477

|  jasko@candor.sk

|  +421 948 383 893

|  kovacikova@candor.sk

CANDOR, s. r. o. Ulica SNP č. 82/86 900 91 Limbach Slovenská republika

+421 948 383 893 candor@candor.sk   Candor

Člen skupiny AGROFINAL GROUP

www.candor.sk

Profile for agrofinalgroup

Jar 2020  

Jar 2020  

Advertisement