Page 1

Uge Resumé fra agrocom.dk Uge 10 2018

agrocom.dk's forventninger (2 til 4 mdr.)

Forventet siden

I pris

Pris i dag

Gevinst

Foderhvede ab. gård

Uge 09 2016

Kr. 89,00

Kr. 104,00

17%

Sojaskrå lev. gård

Uge 10 2018

Kr. 302,00

Kr. 292,00

3%

Renten (30 års statsobl.)

Uge 44 2016

0,78%

1,12%

44%

Svinekød (tyske afr.)

Uge 03 2018

€1,30

€1,49

15%

Uge resumé Sojapriserne har mødt teknisk modstand og efter et lille nedadgående gennembrud i denne uge ser det ud til, at udbyttetabet i Argentina nu er en del af priserne. Vi forventer en dyb korrektion, inden priserne igen går i vejret, men vi venter absolut ikke, at priserne skal helt i bund igen. Der er nemlig soja nok, men dog ikke samme rigelige mængder som i 2017. Imens møllehvedepriserne er korrigeret tilbage i denne uge, fortsætter den faste tone på foderkornsmarkedet, hvor majspriserne er motoren i opadgående retning. Priserne på majs er steget med 50 procent i Kina set over det sidste år og det øger efterspørgslen efter majs på verdensmarkedet og samtidig falder majsavlen i Sydamerika. Mest afgørende for danske landmænd er imidlertid marts rådsmødet i den europæiske centralbank ECB. Her blev der sendt signaler om, at der på den ene side ikke bliver lempet yderligere i pengepolitikken, men også at stramninger heller ikke er på bordet. I stedet er ECB åben overfor at fortsætter obligationsopkøbsprogrammet efter september, hvis det bliver nødvendigt. Meldingerne fra ECB lagde let pres på renten og da den amerikanske rente er på vej op, blev renteforskellen imellem USA og Euroland øget med støtte til dollaren til følge. Bryder dollaren over 6,15 kroner, er nedturen slut i denne omgang og i givet fald får det afgørende betydning for priserne på landbrugsprodukter, men også andre råvarer som gødning og energi.

agrocom.dk Aps, Helvegshøjen 14, DK-8800 Viborg Web: www.agrocom.dk, Mail: com@agrocom.dk

Majsen viser vejen

klik her


Uge Resumé fra agrocom.dk Teknisk

hvede

Hvedepriserne basis ab gård i Danmark er brudt ud af det vandrette interval, som de har været i siden høst og dermed vender den korte trend til stigende. Gennembruddet udløser et tidligt købssignal til forbruget frem imod høst. Efterfølgende har vi i denne uge set den klassiske korrektion efter et gennembrud, men tro det eller ej teknikken for de kommende uger peger faktisk imod undersiden 110 kroner svarende til stigninger på en femmer ✓ Købssignaler: Ved brud over kr. 105 og 120 ✓ Salgssignaler: Ved brud under kr. 100 Foderhvedeprisen ab gård er baseret på agrocom.dk´s ”Landmandspriser”. Prisen i grafen er en gennemsnitspris for hele Danmark. Store partier i Vestdanmark kan således koste mere, imens små partier i Østdanmark og oplagte partier i grovvaren koster mindre.

agrocom.dk Aps, Helvegshøjen 14, DK-8800 Viborg Web: www.agrocom.dk, Mail: com@agrocom.dk


Uge Resumé fra agrocom.dk Teknisk

soja

Priserne er brudt over 270 kroner og dermed vender den mellemlange trend til stigende og vi skal nu vente stigninger til cirka 300 kroner i de kommende uger. Bryder priserne også over 310 kroner, vender den lange trend også til stigende og i givet fald er næste mål helt oppe i 350/370 kroner området. På den korte bane skal man teknisk set forvente, at priserne ikke bryder over 310 kroner i første forsøg, men at de korrigerer tilbage til oversiden af 265/270 kroner. I den korrektion skal man kende sin besøgelsestid og dække behovet af. Det korte af det lange er, at den langsigtede top ikke er set endnu, men at den kortsigtede top er tæt på. Afvent derfor køb for nuværende, men vær klar og køb i forbindelse med det næste fald tilbage til 265/275 kroner området ✓ Købssignaler: Ved brud over 270 kroner (udløst) og 310 kroner ✓ Salgssignaler: Ved brud under 260 og 235 kroner Sojaskrå leveret gård er baseret på agrocom.dk´s ”Landmandspriser”. Prisen i grafen er en gennemsnitspris for hele Danmark. Store partier i Vestdanmark kan således koste mindre, imens små partier i Østdanmark koster mere.

agrocom.dk Aps, Helvegshøjen 14, DK-8800 Viborg Web: www.agrocom.dk, Mail: com@agrocom.dk


Ansvarsfraskrivelse (Disclaimer) Informationerne som ”Ugebrevet” bygger på, kommer fra kilder, som agrocom.dk finder pålidelige, men agrocom.dk påtager sig ikke ansvar for deres rigtighed eller for dispositioner foretaget på baggrund af ”Ugebrevets” informationer, analyser og forventninger. Anbefalingerne, analyserne og forventningerne til prisudviklingen, som man finder i Ugebrevet, kan ændres uden varsel. Ugebrevet er til personlig brug for agrocom.dk’s abonnenter og må ikke kopieres samt videre distribueres. Ugebrevet skal anses som et hjælpeværktøj i forbindelse med afdækning af abonnenternes markedsrisiko i deres virksomhed – heding – og der er ikke tale en investeringsanalyse eller investeringsanbefalinger. Man skal være opmærksom på, at risikoen for tab i forbindelse med handel med valuta, optioner og futures er betydelig. Man bør derfor overveje, om man har økonomisk styrke til at bruge den form for instrumenter, inden man afdækker sin markedsrisiko med dem.

agrocom.dk Aps, Helvegshøjen 14, DK-8800 Viborg Web: www.agrocom.dk, Mail: com@agrocom.dk

Det store potentiale der er i handel med futures, optioner og valuta kan både arbejde med dig, men også imod dig. Man skal være opmærksom på, at handel med futures, optioner og valuta i høj grad kræver psykologisk overskud og man bør derfor overveje, om man har psykologisk styrke til at bruge den form for instrumenter, inden man afdækker sin markedsrisiko med dem.

Uge 10 2018  

Uge resumé uge 10 Sojapriserne har mødt teknisk modstand og efter et lille nedadgående gennembrud i denne uge ser det ud til, at

Uge 10 2018  

Uge resumé uge 10 Sojapriserne har mødt teknisk modstand og efter et lille nedadgående gennembrud i denne uge ser det ud til, at

Advertisement