Page 1

ES CLUEDO… z pełną świadomością - TAK str. 39

KWS HERTZ F1 Nowość na Polskim Rynku ! Krótsze FAO szansą dla wielu gospodarstw str. 56

str. 42


Spis treści Nowy Rok - nowe perspektywy................................................... 4 Jaka kukurydza na ziarno, a jaka na kiszonkę .................... 5 Tabela odmian kukurydzy ............................................................. 6 KUKURYDZA - odmiany wczesne RYWAL, AMBROSINI ..................................................................... 7 ES CLUEDO ...................................................................................... 8 PROSNA, EDUARDO ................................................................... 10 KUKURYDZA - odmiany średnio - wczesne LG 30.240, DUMKA ..................................................................... 12 RICARDINIO .................................................................................... 13 LG 30.220, KONKURENT ........................................................... 14 SAN, FABELL .................................................................................. 15 SM HUBAL, DANUBIO ................................................................ 17 LG 32.58, PAULEEN .................................................................... 19 KUKURYDZA - odmiany średnio - późne SUBITO, NIMBA ............................................................................ 20 ROSOMAK, UŁAN ........................................................................ 21 PSZENICA JARA MANDARYNA, TYBALT ............................................................. 24 JĘCZMIEŃ JARY ARGENTO, SOLDO ....................................................................... 27 OWIES BINGO .............................................................................................. 29 PSZENŻYTO JARE DUBLET, SOPOT ........................................................................... 31 ROŚLINY STRĄCZKOWE PORÓWNANIE ŁUBINÓW WĄSKOLISTNYCH POD .......... 35 WZGLĘDEM WYBRANYCH CECH REGENT, TANGO, BATUTA ........................................................ 37 Kukurydza ES CLUEDO… z pełną świadomością - TAK .. 38 Doradca Agrotechniczny w AGROCHEM Puławy............... 40 KWS HERTZ F1 Nowość na Polskim Rynku! ......................... 42 Pszenżyto Avokado ...................................................................... 46 Vademecum RSM i jego logistyka ...................................... 47 Wszystko zaczyna się od wapna ............................................ 52 W jaki sposób poprowadzić ....................................................... 54 tegoroczne plantacje pszenicy? „Krótsze FAO szansą dla wielu gospodarstw” ................... 56 Profesjonalne nawozy dolistne ViTotal Agro .................... 58 Technologia nawożenia dolistnego ....................................... 62 Kukurydza coraz bardziej popularna na części ................ 63 północnej Polski Technologia nawożenia roslin jarych wiosna 2017 ........ 65

2


Szanowni Państwo, Z przyjemnością oddajemy na Państwa ręce najnowszy katalog „Wiosna 2017”. Za oknami zima w pełni, a nasza kadra wykwalifikowanych doradców już rozmyśla aby zapewnić Państwu pewny start we wiosennym sezonie wegetacyjnym. Mimo, że rok rolniczy jest bardzo trudny dla Polskiego Rolnika wierzymy, że współpraca z naszą firmą oraz korzystanie z naszych porad przedstawionych w katalogu „Wiosna 2017” pozwolą znaleźć Państwu najbardziej racjonalne i ekonomiczne rozwiązania w produkcji rolniczej. Mamy nadzieję, że przekazany katalog stanie się dla Państwa merytorycznym drogowskazem przy wyborze wiosennego materiału siewnego, technologii nawożenia i ochrony roślin, co przyczyni się do uzyskania zadowalających efektów końcowych. Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom informujemy, że w sezonie 2017 przy wykorzystaniu nowego elewatora zbożowego w Człuchowie jak i dzięki reaktywacji skupu zbóż w Gronowie Elbląskim, zamierzamy umożliwić Państwu rozliczenia barterowe. Już dziś zapraszamy do kontaktu w celu zawarcia stosownych umów lub do odwiedzenia naszych punktów sprzedaży w okresie żniw. Kończąc pragnę serdecznie podziękować wszystkim osobom i firmom za pomoc i współpracę przy tworzeniu tego katalogu. Życzę Państwu pomyślnego startu w sezonie wiosennym oraz udanej lektury.

Bartłomiej Zarzecki Prezes Zarządu

3

Katalog wiosenny 2017


Nowy Rok - nowe perspektywy Handel płodami rolnymi to oprócz nawozów, środków ochrony roślin i nasion kolejna gałąź działalności firmy Agrochem Puławy Sp. z o.o. Zajmujemy się obrotem krajowym i zagranicznym płodów rolnych takich jak: • zboża konsumpcyjne • zboża paszowe • rzepak • kukurydza • strączkowe (łubin, groch, pelucha, bobik) Od 2016 r. posiadamy własny Elewator Zbożowy w Człuchowie o pojemności około 4000 ton. Zastosowane nowoczesne technologie pozwalają nam na przechowywanie zboża z zachowaniem najwyższej jakości. Przyjmujemy zboża o najlepszych parametrach o co dba automatyczny system poboru prób, nowoczesne laboratorium i doświadczona kadra. W bieżącym roku wznowimy także skup zboża w Gronowie Elbląskim. Firma Agrochem Puławy dołączyła do grona certyfikowanych firm z GMP+, gdzie wspólnie dbamy o zachowanie dobrych praktyk produkcyjnych. Gwarantuje to, że wyprodukowane, składowane i transportowane zboża są bezpieczne dla ludzi i zwierząt. Jesteśmy solidnym partnerem, gwarantującym nie tylko atrakcyjne

4

ceny i szybki odbiór, ale i pewne terminy płatności. Poprzez utworzenie działu zbożowego, umożliwiamy Państwu rozliczanie zakupów towarów (np. Nawozów, środków ochrony roślin, materiału siewnego) w ramach barteru rozliczając się zbożami. Nasza oferta obejmuje: • standardowe umowy zakupu z krótkim bieżącym terminem realizacji • umowę zakupu z możliwością składowania • umowę z wydłużonym terminem realizacji (np. zawieramy umowę w lutym 2017 z terminem realizacji wrzesień 2017) • umowę zakupu z możliwością późniejszego ustalenia ceny

• zakupione zboża i rzepak odbieramy z gospodarstwa własnym transportem. W każdej kwestii służymy Państwu doradztwem agrotechnicznym obejmującym zakontraktowane płody rolne, a także gwarantujemy szybką i sprawna obsługę. Zapraszamy Państwa do współpracy Ilona Rzepa Menadżer Produktu Zboża


Jaka kukurydza na ziarno, a jaka na kiszonkę Kukurydza jest obok pszenicy i ryżu jedną z trzech najważniejszych roślin uprawnych w świecie. 1 kg ziarna kukurydzy zawiera: 70% skrobi, 4% tłuszczu, 9, 5% białka, 3% włókna surowego i 1, 5% popiołu. O wyższej wartości energetycznej ziarna kukurydzy w stosunku do innych zbóż decyduje wyższa zawartość tłuszczu. W połączeniu z niską zawartością włókna surowego i brakiem substancji antyżywieniowych kukurydza jest idealną paszą dla zwierząt monogastrycznych (jednożołądkowych): świń i drobiu. Jednak białko kukurydzy (zeina) jest gorszej jakości niż w innych zbożach, dlatego w mieszankach z kukurydzą konieczny jest dodatek komponentów wysokobiałkowych. Kiszonka z kukurydzy jest podstawową paszą objętościową i wysokoenergetyczną znajdującą zastosowanie w żywieniu zwierząt przeżuwających: bydła mlecznego i opasowego, owiec i kóz. Kiszonka z kukurydzy w żywieniu tych zwierząt dobrze komponuje się z sianokiszonkami, które są również źródłem energii, ale przede wszystkim wysokiej jakości białka. Kukurydza jest rośliną bardzo wydajną. Według Prof. Michalskiego z AR w Poznaniu z 1ha udanej plantacji można zebrać 80-100 kwintali suchego ziarna, wyżywić 2-3 bukaty, odchować 22-28 tuczników lub wyprodukować 13-15 tys. litrów mleka. Można również wyprodukować 3336 l etanolu (przy plonie 80 q/ha). Podstawą sukcesu w produkcji kukurydzy jest dobór odmian mieszańcowych o odpowiedniej wczesności dla danego rejonu uprawy oraz dostosowanych do kierunku użytkowania. Wczesność mieszańców określa się liczbą FAO. Mieszańce wcześniejsze mają mniejszą liczbę FAO, niż mieszańce późniejsze. Szybciej akumulują suchą masę i przy zbiorze mają mniejszą zawartość wody w ziarnie lub w całych roślinach. W Polsce, pod względem wczesności, wyróżniamy mieszańce bardzo wczesne, FAO poniżej 200, wczesne FAO 200-220, średniowczesne FAO 230-250 i średniopóźne FAO 260-300. Mieszańce średniopóźne są przeznaczone do uprawy w najcieplejszych rejonach kraju, w rejonie południowo-zachodnim i południowowschodnim, gdzie w korzystnych latach mogą wydać bardzo dobre plony suchego ziarna lub ogólnej suchej masy w uprawie na kiszonkę. Nie są one zalecane do uprawy w innych rejonach kraju. W tym rejonie oczywiście mogą być uprawiane zarówno mieszańce średniowczesne jak i wczesne, jeśli jest to podyktowane względami organizacyjnymi lub gdy po zbiorze kukurydzy wysiewa się pszenicę ozimą. W rejonie środkowym zaleca się uprawę mieszańców średniowczesnych i wczesnych. W rejonie północnym, o najmniej korzystnych warunkach termicznych, zaleca się uprawę mieszańców bardzo wczesnych i wczesnych. W uprawie na ziarno, która również rozwija się w tym rejonie nie powinno się wysiewać mieszańców późniejszych, niż o liczbie FAO 220. Na kiszonkę, której uprawa w tym rejonie dominuje, dopuszcza się również możliwość uprawy mieszańców średniopóźnych, ale nie powinny to być mieszańce późniejsze, niż FAO 240. Trzeba jednak pamiętać, że większą koncentrację energii w kiszonce zapewniają mieszańce wcześniejsze. Poza tym wybierając mieszaniec do uprawy na kiszonkę należy zwracać uwagę na udział plonu suchej masy kolb w ogólnym plonie suchej masy. Mieszańce wykazują różnice pod względem tej cechy. Wysoki udział kolb w plonie, ponad 50 %, zapewnia produkcję

kiszonki wysokoenergetycznej. Udział kolb w ogólnym plonie suchej masy kiszonki jest zwiększany również przez wyższe cięcie roślin (40 - 50 cm nad ziemią). W polu pozostają wówczas najmniej strawne, dolne części łodyg. Opłacalność uprawy kukurydzy, wynika z różnicy między iloczynem plonu i ceny (przychodu), a poniesionymi kosztami produkcji. Aby ten wynik był korzystny trzeba maksymalizować plony i jednocześnie obniżać koszty produkcji. Według ekspertów zajmujących się ekonomiką uprawy kukurydzy na maksymalny plon ziarna kukurydzy wpływ mają następując czynniki: 1. Wybór odmiany, w 30%, (zależny od rolnika w 100%). 2. Zabieg i uprawowe, w 40%, (zależne od rolnika w 100%). 3. Warunki klimatyczne, w 30%. (zależne od rolnika w 20%, niezależne od rolnika w 80%). Przy wyborze odmiany mieszańcowej uwzględnia się jej potencjał plonowania, wczesność (liczbę FAO) opisaną powyżej, typ hodowlany, typ ziarna, odporność na wyleganie, odporność na stresy biotyczne i abiotyczne, wczesny wigor. Wśród zabiegów uprawowych wymienia się: wybór stanowiska, przedplon, uprawę gleby, uprawę przedsiewną, nawożenie, siew (prędkość, głębokość, gęstość), zwalczanie chwastów, chorób i szkodników. W odniesieniu do warunków klimatycznych, rolnik nie ma wpływu na przebieg pogody, jednak ma wpływ na termin siewu i zbioru. Optymalne cechy odmiany do uprawy na ziarno warunkują: • duży plon ziarna w warunkach umożliwiających tę produkcję, • odpowiednia wczesność (zdolność do rozwoju w niższych temperaturach, możliwość aktywnego dosychania ziarna w polu), • generatywny typ roślin (niezbyt wysoka łodyga, brak skłonności do krzewienia), • odporność na choroby fuzaryjne oraz wyleganie, nawet w przypadku opóźnionego zbioru. Typ ziarna może mieć znaczenie przy wysychaniu w okresie dojrzewania. W okresie ciepłej, pogodnej jesieni lepiej dosychają formy zębokształtne (dent), które również w takich warunkach lepiej plonują. Jednak warunki dojrzewania są nieprzewidywalne, dlatego w Europie Północnej dominują odmiany pochodzące z krzyżowania linii zębokształtnych i szklistych, czyli pośrednie między dent i flint, które lepiej dosychają w warunkach mniej korzystnych. Kierując się wyżej zasygnalizowanymi kryteriami doboru odmian kukurydzy, prezentujemy Państwu w naszym katalogu wybrane odmiany kukurydzy, które naszym zdaniem, opartym na konsultacjach z Hodowcami tych odmian, analizą publikowanych wyników i własnymi obserwacjami, dają największe szanse na osiągniecie sukcesu w uprawie kukurydzy.

ZIARNO

46% SUCHEJ MASY POCHODZI ZE SKROBI

Edward Rachubiński Menadżer Produktu Materiał Siewny

Katalog wiosenny 2017

5


KOMPLEKS GLEBOWY

DRY DOWN

STAY GREEN

TYP ZIARNA

TYP ODMIANY

FAO

HODOWLA

ODMIANA

NR. STRONY

REKOMENDOWANY KIERUNEK UŻYTKOWANIA

ODMIANY WCZESNE 7

Rywal

HR SMOLICE

210

TC

SF

***

***

**

***

**

7

Ambrosini

KWS

220

TC

F/D

***

***

***

***

**

10

Prosna

HR SMOLICE

220

TC

SF/SD

***

***

**

10

Eduardo

SAATBAU

220

SC

F/D/D

***

***

***

średni ***

***

***

toleruje słabszy toleruje słabszy toleruje słabszy

ODMIANY ŚREDNIO-WCZESNE 7

LG 30.240

LG

230

SC

F/D

***

7

DUMKA

HR SMOLICE

230

TC

SD

***

***

***

8

ES CLUEDO - WYŁĄCZNOŚĆ!

EURALIS

220/230

TC

F/D

***

***

***

10

RICARDINIO

KWS

230/240

SC

F/D

***

***

***

11

LG 30.220

LG

230/240

TC

F/D

***

11

KONKURENT

HR SMOLICE

230/240

TC

SF

***

***

***

***

***

**

**

średni

12

SM HUBAL - NOWOŚĆ!

HR SMOLICE

240

TC

SF

***

***

***

***

***

***

***

toleruje słabsze

12

DANUBIO

SAATBAU

240/250

TC

SD

***

***

***

- WYŁĄCZNOŚĆ!

***

***

słaby-średni ***

***

***

***

średni

***

***

średni

***

***

toleruje słabsze

***

średni

***

średni i lepszy

14

SAN

HR SMOLICE

240

TC

SF/SD

***

***

***

średni i lepszy

14

FABELL

SAATBAU

240

TC

F/D

***

***

***

toleruje słabszy

15

LG 32.58

LG

250

SC

F/D

***

15

PAULEEN

LG

250

SC

F/D

***

***

***

średni

***

słaby-średni

***

***

średni

***

***

toleruje słabszy

ODMIANY ŚREDNIO-PÓŹNE 16

SUBITO

SAATEN UNION

250/260

SC

F/D

16

NIMBA

HR SMOLICE

260

TC

SF

17

ROSOMAK

HR SMOLICE

250/260

SC

SF/SD

***

***

17

UŁAN

HR SMOLICE

270

TC

SF

**

***

Legenda:

***

***

***

**

**

toleruje słabszy

***

średni

SC - (ang. Skrót: single cross) - odmiana mieszańcowa pojedyncza uzyskana z krzyżowania dwóch komponentów A x B, jest określana mianem mieszańca pojedynczego TC - (ang. skrót: threeway cross) - odmiana mieszańcowa trójliniowa uzyskana z krzyżowania trzech komponentów, matecznego mieszańca AB i ojcowskiego C (AB x C) F - ziarno typu „Flint” (zaokrąglone, błyszczące) D - ziarno typu „Dent” - podłużne, podobne do końskiego zęba SF - ziarno typu semi flint (pośrednie, zbliżone do ziarna typu flint) SD - ziarno typu semi dent (pośrednie zbliżone do ziarna typu dent) STAY GREEN - cecha utrzymująca zieloność łodyg i liści w okresie dojrzewania, co umożliwia dłuższą akumulację składników pokarmowych i większą koncentrację suchej masy w kolbach. Dzięki temu okres zbioru jest wydłużony, a masa do zakiszania uzyskana z mieszańców typy „stay green” łatwiej się zakisza, dzięki wyższej zawartości wody w liściach i łodygach DRY DOWN - cecha odmiany o szybkim oddawaniu wody (wysychaniu ziarna) na polu. Ułatwiają to min. luźno ułożone liście okrywowe kolby i cieńsza okrywa owocowonasienna ziarniaka. Cecha ta umożliwia zbiory ziarna o niższej wilgotności. Opakowania ( 1 worek = ilość nasion w tys./j.s): DANUBIO, EDUARDO, ROSOMAK - 80 tys nasion/j.s., pozostałe - 50 tys.nasion/j.s.

6


RYWAL FAO 210 Typ odmiany: TC (trójliniowa) Typ ziarna: semi flint Zalety • mniejsze od wzorca porażenie kolb przez grzyby z rodzaju Fusarium o 14%, a także mniejsze porażenie głownią guzowatą, zarówno kolb, jak i łodyg • rekomendowany do uprawy w najzimniejszych rejonach Polski północnej i północno-wschodniej

kiszonka

100 000 roślin/ha na terenie całego kraju

ziarno i CCM

80 000 roślin/ha na terenie całego kraju

KUKURYDZA

Zalecana obsada i rejon uprawy

Wyniki plonowania W doświadczeniach rejestrowych COBORU 2009/2010 na ziarno plonował powyżej wzorca, przy niższej wilgotności ziarna w momencie zbioru o 3 punkty procentowe w stosunku do odmian wzorcowych.

Charakterystyka Z uwagi na swoją wczesność, polecany także do uprawy na kiszonkę w warunkach opóźnionego terminu siewu, przyspieszonego terminu zbioru (siew ozimin, problemy z dzikami, itp.).

Odmiany wczesne

Wymagania glebowe średnie

Doświadczenia rejestrowe w 2010 r. Porażenie kolb Fusarium w % wzorca

AMBROSINI FAO 220 Mistrz gleb mozaikowatych

• 56,1% kolb w plonie i plon 20,5 t/ha SM całych roślin w doświadczeniach PDO COBORU w latach 2011-2014 Cechy agrotechniczne: • na ziarno lub na bogatą w skrobię, wysokoenergetyczną kiszonkę • łączy wysoki potencjał plonowania z dobrą tolerancją na stresy: chłody, suszę, nadmiar wody, wiatry • na wszystkie stanowiska przydatne pod uprawę kukurydzy, w tym na stanowiska problematyczne, zarówno nadmiernie wilgotne, jak i przepuszczalne gleby lekkie

Typ odmiany: TC (trójliniowa) Typ ziarna: SF/SD – flint-dent (pośredni) AMBROSINI wyróżnia się plonowaniem w warunkach stresowych dla uprawy kukurydzy, na glebach zimnych, nadmiernie wilgotnych, również na glebach piaszczystych zagrożonych suszą.

Doświadczenia PDO COBORU i PZPK 2011. Grupa średniowczesna, średnia z 19 miejscowości

Zbierana na kiszonkę zapewnia wysoki plon suchej masy ogólnej i koncentrację energii dzięki wysokiemu udziałowi kolb (ziarna) w plonie.

W uprawie na ziarno: • łączy bardzo wysoki potencjał plonowania z wczesnością dojrzewania ziarna • ziarno wcześnie osiąga dojrzałość fizjologiczną • na tle odmian o podobnej wczesności wyróżnia się odpornością na wyleganie • przydatna dla rejonów termicznie granicznych dla uprawy kukurydzy ziarnowej • 12,56 t/ha suchego ziarna i wilg. podczas zbioru 24,7% w CCA COBORU 2012 i 12,57 t/ha suchego ziarna i wilg. 28% podczas zbioru w CCA COBORU 2014. W uprawie na kiszonkę: • długo zielona roślina o zwartym pokroju i bardzo szerokich liściach • bardzo szybkie gromadzenie skrobi w roślinie zapewnia jej bardzo wysoką zawartość w kiszonce już we wcześniejszych terminach zbioru

Plon ziarna przy 14% wilg. [t/ha]

Zalety:

Kukurydza na ziarno 13,5

RICARDINIO AMBROSSINI

13,0 średnia

12,5

wzorzec średniowczesny

12,0 11,5 28

27

26

25

24

23

22

Wilgotność ziarna podczas zbioru [%]

Katalog wiosenny 2017

7


ES CLUEDO FAO 220/230 Wczesne ziarno, wartościowa kiszonka

KUKURYDZA

Typ odmiany: TC (trójliniowa) Typ ziarna: F/D – flint/dent • wysoko osadzona kolba • roślina średniej wysokości

ES CLUEDO to polecana przez Agrochem Puławy kukurydza do uprawy na wczesne ziarno lub wysokoenergetyczną kiszonkę we wszystkich regionach kraju. Jej wczesność pozwala uzyskać większą koncentrację energii w kiszonce. W uprawie na ziarno, zapewniając wysokie plony, daje również duże usprawnienia organizacyjne prac w gospodarstwie, zwłaszcza gdy po kukurydzy planujemy zasiew pszenicy ozimej. W sezonie 2016 przetestowało ją już wiele gospodarstw rolnych w różnych lokalizacjach. Potwierdzają one, że odmiana ta niesie w sobie duży potencjał plonotwórczy, zarówno w użytkowaniu na ziarno jak i bardzo wartościową kiszonkę. Tworzy wysokie masywne rośliny i dobrze zaziarnione kolby. W załączonej tabeli prezentujemy uzyskane plony z kilku obserwowanych przez nas plantacji ES CLUEDO. Uniwersalny mieszaniec, ziarnowo-kiszonkowy.

ES CLUEDO – plantacja w Gospodar stwie Rolnym Stefana Zygmańskiego, 23.06.2016r. gmina Brusy (pomorsk ie)

Odmiany średnio - wczesne

Zalety: • przydatny do uprawy na ziarno również w północnych regionach Polski, co zostało potwierdzone w warunkach prowokacyjnych dla tego regionu w doświadczeniach rozpoznawczych (COBORU 2014 r.) – patrz mapka poniżej • dobra zdrowotność roślin i odporność na wyleganie • wczesne dojrzewanie ziarna • wysoka tolerancja na sulfonomoczniki • średnio podatny na fusarium kolb ES CLUEDO – plantacja w Gosp odarstwie Rolnym Daniela Starzyńskiego, 27.07.2016 r., gmi na Mar kusy (wa rmiń sko maz ursk ie)

Zalecana obsada kiszonka

95 000 roślin/ha

ziarno

90 000 roślin/ha

Komponenty plonu 14,1

ilość ziaren / rząd

25,3

MTZ

średnia 5.09.2016 r. gmina Buk (wielkopolska)

[dt/ha]

50,5

200

50

150

49 48,5

wzorzec

49,5

ES CLUEDO

51

Źródło: Doświadczenia rozpoznawcze COBORU / PZPK 2014

Plon ogólny suchej masy Doświadczenia rozpoznawcze 2014.

100 50

ES CLUEDO

Udział kolb w plonie ogólnym suchej masy

wzorzec

%

ilość rzędów

Źródło: Doświadczenia rozpoznawcze COBORU / PZPK 2014

W pełn i zaz iarn iona kolb a kuk ury dzy ES CLUEDO , 5.09.2016 r. gmina Buk (wielkopolska)

8


114

119 117,9 dt/ha dt/ha

dt/ha

118,4 dt/ha

KUKURYDZA

Plon ziarna w lokalizacjach. Doświadczenie rozpoznawcze. Warunki prowokcyjne (północ Polski) 2014.

117,9 dt/ha

Doświadczenia w warunkach prowokacyjnych

Szybko do jrzewające , zdrowe zi arno! 5.09 .2016 r. gm (wielkopo ina Buk lska)

Odmiany średnio - wczesne

Wzorzec 119,2 dt/ha ES Cluedo 96% - 115,1 dt/ha dane z 5 lokalizacji Źródło COBORU / PZPK 2014

% wzorca

40,7

40,8

43,5

37,5

39

100

ES CLUEDO

37,8

37

39,5

40,6

39,6

42,7

38

39,3

101

Sulejów

37,7

Smolice

35,7

Rarwino

37

Cicibór

wzorzec

Stacje/ odmiany

średnia

Wrócikowo

Toma-szów Bol.

Kobie- rzyce

Wyniki doświadczeń rozpoznawczych COBORU 2014

Kukurydza na kiszonkę - Wskaźnik koncentracji energii

ES CLUEDO – plantacj a w Gospo Rolnym St darstwie efana Zyg mańskieg gmina B o, 8.09.20 rusy (po 16r. morskie )

Kukurydza na kiszonkę - Udział suchej masy kolb w plonie ogólnym suchej masy, % wzorzec

43,4

52,2

51,7

53,8

53,9

47,9

47,5

50,1

ES CLUEDO

42,3

52,3

50,7

55,1

53,5

51,6

50,6

50,9

102

Wyniki osiągnięte w uprawie kukurydzy ES CLUEDO na kiszonkę i na ziarno w różnych lokalizacjach w sezonie 2016

ES CLUEDO daje gwara ncję sporz ądzenia w ysokoen ergetyczn ej, mocno zaziarnion ej kiszonki .

Nazwa gospodarstwa

Lokalizacja

Kierunek użytkowania

Plon

Uwagi

Gospodarstw Rolne Zygmański Stefan

Czarnowo, gm. Brusy, woj. pomorskie

kiszonka

650 dt/ha

Stanowisko kl. V

Gospodarstwo Rolne Bartczak Marcin

Syberia, gm. Lubowidz, woj. mazowieckie

kiszonka

600 dt/ha

Stanowisko kl. V

Gospodarstwo Rolne Starzyński Daniel

Kępniewo, gm. Markusy, woj. warmińsko-mazurskie

kiszonka

720 dt/ha

Stanowisko kl. III a

Gospodarstwo Rolne Tarnowski Paweł

Graniczna, gm. Chojna, woj. zachodnio-pomorskie

ziarno

140 dt/ha mokrej

Stanowisko kl.IV a Wilgotność 29%

Gospodarstwo Rolne Pustkowiak Grzegorz

Niewierz, gm. Duszniki Wlkp., woj. wielkopolskie

ziarno

136dt/ha mokrej

Stanowisko kl. V-VI Wilgotność 27%- 29%

Katalog wiosenny 2017

9


PROSNA FAO 220 KUKURYDZA

Zalecana obsada i rejon uprawy

kiszonka

100 000 – 110 000 roślin/ha na terenie całego kraju, szczególnie w rejonach mniej sprzyjających klimatycznie

ziarno i CCM

80 000 roślin/ha I i II rejon uprawy kukurydzy

Typ odmiany: TC (trójliniowa) Typ ziarna: semi flint / semi dent Zalety • tolerancyjna na niekorzystne warunki glebowo-klimatyczne • długo utrzymująca się zieloność liści i łodyg (stay green) • dobra odporność na fuzaryjną zgniliznę łodyg – w tej klasie wczesności ma szczególne znaczenie • bardzo dobry wczesny wigor Charakterystyka Rośliny o wysokości ok. 250 cm

Odmiany wczesne

Wymagania glebowe toleruje słabsze

EDUARDO FAO 220 Kukurydza mlekiem płynąca! Zalecana obsada

Typ odmiany: SC (dwuliniowa) Typ ziarna: SD – semi-dent (pośrednia) EDUARDO to uniwersalne rozwiązanie dla gospodarstw, które muszą wyprodukować wysokiej jakości paszę dla bydła, a nadwyżki plonu w ziarnie przeznaczają do sprzedaży.

110

• • • • • • •

kiszonka

90 000 - 95 000 roślin/ha

ziarno

75 000 - 80 000 roślin/ha

odmiana kukurydzy o znakomitym, wczesnym wigorze szybko buduje wysoką, silnie ulistnioną roślinę odmiana o dużej, charakterystycznie zaziarnionej kolby udział suchej masy kolb w plonie ogólnym suchej masy – 108 % wzorca koncentracja energii w kiszonce – 105 % wzorca (COBORU 2010) bardzo dobra odporność na wyleganie jedna z najwyższych zawartości skrobi w ziarnie

Badania rozpoznawcze COBORU 2009 i 2010 r.

108

2009

108%

106 104

105%

104%

2010

102 średnia

100 98 96

10

plon świeżej masy kolb

plon s. masy kolb

udział kolb w plonie ogólnym s. masy

zawartość s. masy

wskaźnik koncentracji energii


Katalog wiosenny 2017

11


LG 30.240 FAO 230 KUKURYDZA

Najwcześniejsza kiszonka!

Zalecana obsada Dobre stanowiska

80 000 - 85 000 roślin/ha

Słabsze stanowiska

75 000 - 80 000 roślin/ha

Typ odmiany: TC (trójliniowa) Typ ziarna: semi dent Odmiana kukurydzy pozwalająca uzyskać czołowe wyniki plonowania zarówno ziarna jak i suchej masy. Rekomendowana do uprawy na kiszonkę dla bydła jak również do produkcji biogazu. Posiada również wysoki potencjał w uprawie na ziarno. Zalety: • Jedna z najwyżej plonujących odmian kiszonkowych w swojej grupie. • Najwcześniejsza odmian LG z przeznaczeniem na kiszonkę. • Wysoki plon ziarna. • Sprawdza się w każdych warunkach uprawy Plon świeżej i suchej masy 5 doświadczeń własnych LG w Polsce 2014

plon suchej masy [t/ha]

Odmiany średnio - wczesne

124

Średnia

122 120 118

KISZONKA

ZIARNO / KISZONKA

ZIARNO

116 114 112

40

42 44

46

48 50

52

54

plon świeżej masy [t/ha]

DUMKA FAO 230 Zalecana obsada

Odprona na wyleganie!

kiszonka

100 000 roślin/ha

ziarno i CCM

80 000 roślin/ha

Rejon uprawy Typ odmiany: TC (trójliniowa) Typ ziarna: semi dent Zalety: • łączy wysoki potencjał plonowania z wczesnością • bardzo dobry wczesny wigor siewek • dobra odporność na wyleganie korzeniowe i łodygowe • niższe porażenie fuzariozą łodygową (w 2007 r. o 5%) • dobra tolerancja na głownię guzowatą kukurydzy Charakterystyka Rośliny wysokie – ok. 260cm Wymagania glebowe średnie

Plonowanie odmiany DUMKA w badaniach rejestrowych w roku 2006 i 2007 r. w % wzorca

12

kiszonka

na terenie całego kraju

ziarno i CCM

I, II i południowa część III rejonu uprawy kukurydzy


Cechy agrotechniczne: • bardzo urodzajna odmiana, doskonale wykorzystuje potencjał produkcyjny gleb urodzajnych, dobrze magazynujących wodę

W uprawie na kiszonkę: • rośliny średniowysokie w typie stay-green • najwyższe noty w zawartości skrobi w kiszonce w badaniach niemieckich • do produkcji wysokojakościowej kiszonki dla najbardziej wydajnych grup zwierząt • wysokie zawartości skrobi w kiszonce w badaniach PDO COBORU 2011 – 2014: średnio 55% plonu suchej masy kolb w ogólnym plonie suchej masy

150

34

33 %

140

31,8 %

32

31,2 %

30

130 120

27 % 26,7 %

27,5 %

110

25 %

25,1 %

24,2 %

100

27,4 % 26,3 %

26,1 % 24 %

28 26 24

23 %

22

90

20

80 Rejestracyjne 2008-2009

CCA 2009

wzorzec

Rozpoznawcze Porejestrowe 2010 2011

Porejestrowe Porejestrowe 2012 2013

RICARDINIO

Rozpoznawcze 2014

wilgotność ziarna podczas zbioru

Wyniki plonowania RICARDINIO w doświadczeniach oficjalnych COBORY 2009-2014

Wilgotność ziarna podczas zbioru [%]

Zalety: W uprawie na ziarno: • rekordowo plonująca średniowczesna odmiana ziarnowa • dobrze sprawdzona: wysokie plonowanie potwierdził w latach 2010-2014 prowadzonych doświadczeń łanowych KWS prowadzonych w warunkach praktyki rolniczej • doskonała omłacalność - bardzo niski udział ziaren uszkodzonych • bardzo sprawne oddawanie wody z ziarna przed zbiorem (szybki dry-down) i podczas suszenia przesądza o najwyższej rentowności produkcji ziarna kukurydzy

Plon ziarna przy 14% wilg. [t/ha]

Kukurydza na ziarno Typ odmiany: SC (dwuliniowa) Typ ziarna: SF/SD – flint-dent (pośredni)

Odmiany średnio - wczesne

Rekordowo plonująca na suche i zdrowe ziarno

KUKURYDZA

RICARDINIO FAO 230-240


LG 30.220 FAO 230-240 KUKURYDZA

Potęga plonowania suchej masy!

Zalecana obsada

Typ odmiany: TC (trójliniowy) Typ ziarna: F/D – flint-dent Odmiana kukurydzy firmy Limagrain z programu LG Animal Nutrition, czyli specjalnie dedykowanym potrzebom żywieniowym krów mlecznych. Dzięki specjalnie dopasowanej genetyce LG 30.220 zapewnia wyprodukowanie kiszonki o wysokiej energii pochodzącej zarówno ze skrobi jak i z włókna, które jest źródłem bezpiecznej energii dla przeżuwaczy.

Dobre stanowiska

90 000 - 95 000 roślin/ha

Słabsze stanowiska

80 000 - 85 000 roślin/ha

Zalety: • Możliwość wczesnego zbioru na kiszonkę już pod koniec sierpnia. • Najwyższa strawność włókna w grupie wczesnej : DINAG 53,3. • Wysokie plony ziarna. • Bardzo dobrze sprawdza się w warunkach chłodnej wiosny.

Plon świeżej i suchej masy 5 doświadczeń własnych LG w Polsce 2014

Odmiany średnio - wczesne

plon suchej masy [t/ha]

124

Średnia

122 120 118 116 114 112 40

42

44

46

48

50

52

54

plon świeżej masy [t/ha]

KISZONKA

ZIARNO / KISZONKA

ZIARNO

KONKURENT FAO 230-240 Wysoko i stabilnie plonuje!

Typ odmiany: TC (trójliniowa) Typ ziarna:semi flint Zalety • odmiana wysoko i stabilnie plonująca, o dobrej odporności na fuzariozę kolb Charakterystyka Wysokie, dobrze ulistnione rośliny oraz 50% pokrewieństwa genetycznego znanej odmiany Opoka wskazują, że Konkurent może być dobrym wyborem do uprawy na kiszonkę.

Plon ziarna w % wzorca w latach 2011-2012 wg badań COBORU

14

Zalecana obsada kiszonka

90 000 – 95 000 roślin/ha

ziarno i CCM

75 000 – 80 000 roślin/ha

Rejon uprawy kiszonka

na terenie całego kraju

ziarno i CCM

I, II i południowa część III rejonu uprawy


SAN FAO 240 Wysoko i stabilnie plonuje!

Typ odmiany: TC (trójliniowa) Typ ziarna: semi flint / semi dent

kiszonka

100 000 roślin/ha

ziarno i CCM

80 000 roślin/ha

KUKURYDZA

Zalecana obsada

Wymagania glebowe: lepsze, średnie

Zalety • łączy zalety mieszańca ziarnowego, na CCM i kiszonkowego • charakteryzuje się odpornością na fuzaryjną zgniliznę łodyg oraz wyleganie korzeniowe • dobry wczesny wigor • odmiana tolerancyjna na głownię guzowatą oraz długo utrzymująca się zieloność liści i łodyg Charakterystyka

Doświadczenia COBORU na kiszonkę

Odmiany średnio - wczesne

Wysokość roślin ok. 270 cm

Doświadczenia COBORU na ziarno w % wzorca

FABELL FAO 240 Potęga masy! Zalecana obsada kiszonka

70 000 – 90 000 roślin/ha

ziarno i CCM

70 000 – 90 000 roślin/ha

Typ odmiany: TC (trójliniowy) Typ ziarna: SD – flint-dent (pośrednia) Masywna odmiana kukurydzy przeznaczona do uprawy na kiszonkę oraz na ziarno w korzystniejszych rejonach uprawy. Wysoki plon zdrowych kolb pozwala uzyskać doskonałe plony ziarna lub rewelacyjne ilości wysokoenergetycznej kiszonki. Przydatna również do produkcji kiszonki kolb (CCM). Zalety: • Masywna kukurydza kiszonkowa o wysokiej wydajności kolb • Znakomicie nadaje się na wysokoenergetyczną kiszonkę • Znakomita zdrowotność kolb

Katalog wiosenny 2017

15


Katalog wiosenny 2017

16


SM HUBAL FAO 240

Typ odmiany: TC (trójliniowy) Typ ziarna: SF – semi flint

KUKURYDZA

Odmiana na medal!

Zalecana obsada

Zalety: • Bardzo dobra sztywność łodygi i odporność na fuzariozy, cechy

kiszonka

85 000 - 95 000 roślin/ha

ziarno

75 000 - 80 000 roślin/ha

bardzo przydatne szczególnie w uprawie na ziarno. • Mocny stay green pozwala na dłuższe pobieranie składników pokarmowych i zwyżkę w plonie, a w uprawie kiszonkowej poprawia strawność odmiany i wydłuża optymalny czas zbioru. w 2014 r. (108,2% wzorca), a w 2014 -2015 średnio 105% wzorca.

RADOSTOWO BIAŁOGARD

wynikiem na ziarno (101% wzorca).

102,6%

CHRZĄSTOWO

• Uniwersalność użytkowania – odmiana uzyskała rejestrację w kierunku uprawy kiszonkowej, ale była również badana z dobrym

RYCHLIKI

101,8%

105,4%

KRZYŻEWO

102,4%

110,3%

ŚREM

109,4%

Odmiany średnio - wczesne

• Najwyższy plon ogólny suchej masy w doświadczeniach rejestrowych

KOŚCIELNA WIEŚ

107,9%

• Plon suchej masy kolb (104% wzorca) gwarantuje uzyskanie wysokoenergetycznej kiszonki.

MASŁOWICE

105,0%

• Dobra odporność na głownię guzowatą. • W doświadczeniach rejestrowych wykazała swoją uniwersalność

PAWŁOWICE

112,5%*

użytkowania. • Toleruje słabsze stanowiska glebowe

SŁUPIA

104,9% PRZECŁAW

Doświadczenia rejestrowane COBORU 2014-2015 Plon ogólny suchej masy (%wzorca)

109,5%

*wynik tylko za 2014

DANUBIO FAO 240/250 Lider na rynku – wygrywa z najlepszymi.

Zalecana obsada

Typ odmiany: TC (trójliniowa) Typ ziarna: SD – semi-dent (pośrednia) DANUBIO to odmiana zarejestrowana w 2013 roku i szeroko spopularyzowana w całej Polsce. Jest to odmiana uniwersalna, która posiada wielu zwolenników tak w uprawie na ziarno jak i na kiszonkę. Zalety: • Odmiana o bardzo dobrym wczesnym wigorze i nadzwyczaj silnym „stay green”, co umożliwia elastyczność w terminie zbioru. • Masywne rośliny Danubio charakteryzują się wysoką odpornością na wyleganie oraz wybitną tolerancją na łamliwość łodyg. • Danubio to nieprzeciętnie bardzo długa, dobrze zaziarniona kolba z bardzo cienką osadką. Wysoki udział szklistej skrobi w ziarnie oraz wysoka gęstość ziarna na poziomie 76 kg/hl pozwalają na uzyskanie wysokiej jakości ziarna handlowego przydatnego również do przemysłu młynarskiego.

kiszonka

80 000 roślin/ha

ziarno

75 000 - 80 000 roślin/ha

• Danubio cechuje się bardzo wysoką odpornością na choroby i szkodniki (głownia kukurydzy, fuzarioza łodyg, omacnica prosowianka). • Odmiana wytrzymała na okresowe niedobory wody i wysokie temperatury co potwierdziła w uprawach bardzo specyficznego 2015 roku. • Udział ziarna w masie kolby – 101% wzorca a udział suchej masy kolb w plonie ogólnym – 105% wzorca (PDO COBORU 2013). • Wysoki udział kolb o bardzo dobrej strukturze zapewnia uzyskanie kiszonki o bardzo wysokiej energetyczności a odpowiednia struktura włókien zapewnia dobrą strawność. • W uprawie na ziarno daje możliwości osiągnięcia wysokich plonów – 102 % wzorca (PDO COBORU 2013) • Danubio polecane jest do uprawy na średnich i lepszych stanowiskach glebowych gdzie bardzo dobrze toleruje wiosenne chłody

Katalog wiosenny 2017

17


PLON ZIARNA DANUBIO COBORU 2013 114 112,6

Plon dt/ha

112

112,6 111,6

111,9

110,5 110,2

110

108,9 108,3 107,9

108,6

108

107,2 105,9

106

106,4

104 102 25

26

27

28

29

30

31

32

Wilgotność %

.2015 r., DANUBIO -06.029 (wielkopolska) uły ot gmina Szam

Plon suchej masy Danubio COBORU 2010-2013 220

Plon dt/ha

215 210 205 200 195 190 2010

2011

wzorzec

ę, Gospodarstwo acja na kiszonk DANUBIO plant 16r. .20 piszka, 22.09 Rolne Marek Ka ie) sk (pomor gmina Stężyca

18

2012

DANUBIO

2013


LG 32.58 FAO 250 Na topie od 5 lat!

Typ odmiany: SC (pojedynczy) Typ ziarna: F/D – flint-dent Kukurydza LG 32.58 wyróżnia się od samych wschodów silnym wigorem wiosennym. Tworzy wysokie rośliny o mocnym ulistnieniu i dobrze wypełnionych kolbach.

Dobre stanowiska

80 000 - 85 000 roślin/ha

Słabsze stanowiska

75 000 - 80 000 roślin/ha

KUKURYDZA

Zalecana obsada

Zalety: • Odmiana uniwersalna. • Rewelacyjny potencjał plonowania ziarna. • Sprawdza się w warunkach stresowych.warunkach glebowych.

Badania PDO COBORU/PZPK 2014 seria ziarnowa- grupa odmian średnio- wczesnych (19 lokalizacji

LG 32.58 wzorzec

Odmiany średnio - wczesne

średni plon ziarna [dt/ha]

123

118

113

26

27

28

29

30

KISZONKA

ZIARNO / KISZONKA

ZIARNO

wilgotność [%]

PAULEEN FAO 250 Potęga plonowania suchej masy!

Zalecana obsada

Typ odmiany: SC (pojedynczy) Typ ziarna: F/D – flint-dent PAULEEN to odmiana kiszonkowa kukurydzy LG, która jest również sprawdzona pod względem wydajności produkcji biogazu. Firma Limagrain oznacza takie odmiany znakiem HGP (High Gas Potentail) – co oznacza że taka odmiana ma potencjał najwyższych plonów metanu z hektara uprawy.

Dobre stanowiska

80 000 - 85 000 roślin/ha

Słabsze stanowiska

70 000 - 85 000 roślin/ha

Zalety: • Bardzo wysoki potencjał plonowania na kiszonkę. • Typowa odmiana przeznaczona na biogaz w Niemczech. • Bardzo dobry efekt Stay Green powiązany z dużą odpornością na wyleganie roślin. • Odmiana sprawdzona i rekomendowana do uprawy w różnych warunkach glebowych.

Plon świeżej masy dt/ha

Badania rozpoznawcze PDOiR/PZPK 2015 seria kiszonkowa- plon świeżej masy dt/ha Grupa odmian średnio- późnych

PAULEEN

57

wzorzec

52

47

42

KISZONKA 33

35

37 SM w %

39

ZIARNO / KISZONKA

ZIARNO

41

Katalog wiosenny 2017

19


SUBITO FAO 250-260 KUKURYDZA

Wybitny mieszaniec w swojej klasie!

• • • • •

Bardzo wysoka wydajność na małym obszarze uprawy Rośliny o bujnym, bardzo wysokim wzroście i ulistnieniu Wysoka wartość pokarmowa Mieszaniec polecany również do produkcji biogazu Sprawdzony w uprawie również na lekkich glebach

Zalecana obsada

Odmiany średnio - późne

Typ odmiany: SC (pojedynczy) Typ ziarna: F/D – flint-dent

SUBITO to mieszaniec pojedynczy kiszonkowo-ziarnowy o bardzo wysokim potencjale plonowania suchej masy. Charakteryzuje się korzystnym udziałem skrobi w suchej masie, co zwiększa wydajność energetyczną w żywieniu bydła. Mieszaniec o dobrej zdrowotności oraz bardzo dobrej wydajności ziarna, szczególnie na glebach lekkich. Na tle innych mieszańców wyróżnia się przede wszystkim: ponadprzeciętnym wzrostem i ulistnieniem, dorodnymi, w pełni zaziarnionymi kolbami oraz wysokim plonem suchej masy i energii z jednostki powierzchni. Zalety te sprawiają, że od wielu lat SUBITO znajduje uznanie w uprawie, stanowiąc wśród dostępnych odmian klasę samą w sobie. • • • •

80 000 roślin/ha

ziarno

80 000 roślin/ha

Niezawodny wzrost początkowy Wybitnie wysoki plon suchej masy Szybkie magazynowanie skrobi równolegle z dojrzewaniem całej rośliny Duża elastyczność terminu zbioru

NIMBA FAO 260 Również na biogaz!

Zalecana obsada kiszonka

Typ odmiany: TC (trójliniowy) Typ ziarna: SF – semi flint

Nimba to mieszaniec o wczesności na pograniczu mieszańców średniowczesnych i średniopóźnych, wychodowany wspólnie z niemiecką firmą Saaten Union. Osiąga wysokość 2,5 m. Odmiana przeznaczona do uprawy na kiszonkę w całym kraju, szczególnie na słabszych stanowiskach. Charakteryzuje się wysokim plonem świeżej, jak i suchej masy. Przewyższa również odmiany wzorcowe zawartością suchej masy w roślinach

20

kiszonka

100 000 – 110 000 roślin/ha


ROSOMAK FAO 250-260 wysokoenergetyczna kiszonka

90 000 roślin/ha

ziarno i CCM

75 000 – 80 000 roślin/ha

KUKURYDZA

Zalecana obsada

Rejon uprawy Typ odmiany: pojedyncza (SC) Typ ziarna: semi flint / semi dent Wymagania glebowe: toleruje słabsze gleby

wysokoenergetyczna kiszonka

I, II i południowa część III rejonu uprawy

ziarno i CCM

I oraz II rejon uprawy

Zalety: • dobra sztywność łodyg i tolerancja na fuzariozę kolb • przystosowana do uprawy na glebach lżejszych oraz rejonach o mniejszej ilości opadów atmosferycznych

Odmiany średnio - późne

Charakterystyka W 2012 roku odmiana była badana w Rumunii i na Ukrainie w warunkach dużego niedoboru opadów deszczu, uzyskując jeden z najwyższych plonów ziarna pośród odmian w swojej grupie wczesności. Plon ziarna w % wzorca w latach 2011-2012 wg badań COBORU

UŁAN FAO 270

Typ odmiany: TC (trójliniowa) Typ ziarna: semi dent Wymagania glebowe: średnie Zalety: • doskonały surowiec do biogazowni • wytwarza bardzo wysokie plony świeżej masy zarówno w sprzyjających, jak i niekorzystnych sezonach (średnio 65,4 t/ha w skali kraju) Charakterystyka Podobnie jak zbliżoną genetycznie odmianę Vitras, Ułana można uprawiać na kiszonkę w całej Polsce, z wyjątkiem północnej części III rejonu uprawy kukurydzy.

Wyniki PDOiR. Grupa średniopóźna, Polska 2011

Wyniki plonowania W doświadczeniach rejestrowych COBORU 2009/2010 na ziarno plonował powyżej wzorca, przy niższej wilgotności ziarna w momencie zbioru o 3 punkty procentowe w stosunku do odmian wzorcowych.

Zalecana obsada kiszonka

od 80 000 roślin/ha na słabszych do 100 000 roślin/ha na dobrych stanowiskach glebowych

Katalog wiosenny 2017

21


ETANA

ŚĆ

TR W AŁ

O

ZI M

4,5

O

Pszenica ozima

Wyjątkowa jakość

Wysoka zimotrwałość

Przydatność do późnego siewu

Dystrybutor w Polsce:

Agrochem Puławy Sp. z o.o. ul. Mickiewicza 5, 77-300 Człuchów tel.: +48 59 834 56 70 fax: +48 59 834 51 76

www.agrochem.eu

Katalog wiosenny 2017

22


PSZENICA JARA Znaczenie gospodarcze pszenicy jest bardzo duże, jest to cenione i powszechnie uprawiane zboże. Ziarno pszenicy wykorzystywane jest do wielu celów. Służy do produkcji mąki, z której powstaje chleb, ale z pszenicy powstaje też wiele innych produktów, jak np. makaron i ciastka. Używane jest także do celów paszowych, a słoma często stanowi surowiec do celów energetycznych. Pszenica jara odgrywa mniejszą rolę w uprawie zbóż niż pszenica ozima ze względu na niższą plenność i zawodność plonów. Uprawa tego gatunku ma jednak duże znaczenie w niektórych rejonach, szczególnie przy nasileniu upraw późno schodzących z pola, po których uprawa pszenicy ozimej staje się ryzykowna. Ponadto może być zasiana na powierzchniach, na których uprawy ozime uległy wymarznięciu. Pszenica jara w porównaniu z ozimą zawiera więcej białka i tłuszczu, a mniej włókna surowego. Odznacza się także większą zawartością glutenu, którego ilość i jakość decyduje o wartości wypiekowej mąki. Z tego powodu ziarno odmian pszenicy jarej posiada bardzo dobrą jakość technologiczną. Przerwa w uprawie pszenicy wynosić powinna minimum 1–2 lat. W przypadku siewu dwóch zbóż po sobie pszenica powinna być

uprawiana w pierwszym roku. Odpowiednio dobrane zmianowanie, z niezbyt wysokim udziałem zbóż (w tym zwłaszcza pszenicy) oraz uprawą międzyplonów, zapewnia ograniczenie presji agrofagów i wysoką produkcyjność pszenicy. Pod pszenicę jarą najlepiej jest wykonać uprawę jesienną np. orkę zimową, dzięki której można utrzymać większą ilość wody. Jest to uzależnione też od rośliny przedplonowej, która limitowana jest terminem zbioru. Ma to wpływ na ewentualne wykonanie zespołu uprawek poprzez zastosowanie odpowiednich agregatów. Na wiosnę zespół uprawek pod pszenicę jarą jest ograniczony zwykle do niewielkiej liczby zabiegów, gdyż czas na uprawę jest z reguły bardzo krótki. Osiągnięcie prawidłowej uprawy wiosennej jest możliwe w przypadku zastosowania odpowiedniego agregatu uprawowego. Orka wiosenna pod pszenicę jarą jest zabiegiem niedopuszczalnym, powoduje znaczny spadek plonów. Pszenica jara krzewi się słabo, z tego względu norma jej wysiewu jest większa niż pszenicy ozimej. Zdecydowana większość odmian pszenicy jarej wymaga wysiewu w granicach 450 szt nasion na

m2. Wystarczająca liczba roślin dla pszenicy jarej po wschodach wynosi od około 400 szt/m2 na dobrych glebach do 450 sz/m2 na słabszych glebach. Terminy siewu pszenicy jarej w zależności od regonu kraju prezentuje poniższa mapka.

15-25.III 5.IV 20.III-30.III 10.IV 25.III-5.IV 15.IV 1-10.III 20.IV optymalny termin siewu dopuszczalny opóźniony termin siewu

Edward Rachubiński Menadżer Produktu Materiał Siewny

Katalog wiosenny 2017

23


MANDARYNA

Pszenica jara

a1 - 64,29 dt/ha a2 - 72,80 dt/ha a1 - 62,62 dt/ha a2 - 68,31 dt/ha

y źn pó

ni ed śr

niska

średnia

5,0 7,0 9,0 8,0 4,0

8,2 7,9

Ch

8,4 7,7 6,8 8,0 8,1 8,2

TYBALT Pszenica jara

a1 - 65,60 dt/ha a2 - 74,26 dt/ha

a1 - 60,14 dt/ha a2 - 68,31 dt/ha

y źn pó

średnia

wysoka

Od

PSZENICA JARA

a1 - 68,75 dt/ha a2 - 75,30 dt/ha

ni ed śr

ny es cz a w y na ł ta ści ści w ła w a u na ie ie ła TZ ka 9° ni ni li ple źb só źb M iał ten iar gan tan la ziw at żó ć li ze wa b lu s z źd źd kło ka wd run za toś ioza za g ść yle ra os e ć ść b d k ł jr z - S ra is or rio wy za to ść to w po oś R t s in do a na to ta rio by k p za ar to am p ug w ar Gę n ro ia Rd pl Se ep ods za rm in Dł ć ć S ś ś a Za w Te m ho zn p Fu n c c t Za no no y ą r a r na M ob p o dp o un ć or Br oś O Ch rn r Te

24

niska

po Od

Wymagania glebowe: średnie Siew nasionami zaprawionymi Termin siewu: możliwie wczesny Ilość wysiewu: przy optymalnym terminie siewu, to 350-400 kiełkujących nasion na 1m2, tj. w zależności od MTZ: 115-160 kg/ha na stanowiskach dobrych i od 155-215 kg/ha na stanowiskach słabych.

a1 - 69,70 dt/ha a1 - 73,14 dt/ha a2 - 74,97 dt/ha a2 - 84,28 dt/ha

Źródło: Wstępne wyniki plonowania zbóż jarych 2016 PDOiR Słupia Wielka, wrzesień 2016

Znakomita zdrowotność. • Pszenica o bardzo dobrych parametrach jakościowych (grupa A). • Od momentu rejestracji w Polsce, jedna z najwyżej plonujących odmian pszenicy jarej (PDO) • Rekomendowana w wielu krajach Europy. • Średnio późna, o krótkiej, sztywnej słomie. • Ziarno grube, dobrze wypełnione o wysokich parametrach jakościowych. • Bardzo dobra odporność na wiele chorób zbóż. • Odmiana przewódkowa – przydatna do siewów późno jesiennych.

wysoka

rn po Od

Wymagania glebowe: średnie do niskich dla uprawy pszenicy Siew nasionami zaprawionymi Termin siewu: możliwie wczesny Ilość wysiewu: przy optymalnym terminie siewu, to 400-450 kiełkujących nasion na 1m2, tj. 170-190 kg/ha.

a1 - 67,40 dt/ha a2 - 72,29 dt/ha

a1 - 68,75 dt/ha a2 - 76,50 dt/ha ny es cz a y na ł ta ści ści w ła w a ła TZ łka nu na ie ie w 9° ni ni li li le źb só ó źb M ia te ar an an la ziw at t p ż ć ze wa a g b s lu zi źd źd kło ka wd un za oś oz za os e ść g ść yle ra kł jrz ść - S ra br Rd ist ori rio wy za to ść to w po t o in do go a ar to s a by k p za am p to ta ri łu w ar Gę n n rm in ro ia Rd pl Se ep ods uza D o S ść ść a Te m Za w zn h p F r o o n c Za y ąc Te rn rn at na M ob po po un ć or Br Od Od oś

PSZENICA JARA

Toleruje wadliwy płodozmian! • Najnowsza, wysokojakościowa odmiana pszenicy jarej hodowli DANKO o bardzo dobrych parametrach jakościowych (grupa E/A). • Charakteryzuje się bardzo dobrą plennością na terenie całego kraju. • Wykazuje bardzo dobrą zdrowotność, szczególnie na mączniaka prawdziwego, choroby podstawy źdźbła i rdzę brunatną. • Odmiana wczesna, o średniej wysokości (95 cm) i bardzo dobrej odporności na wyleganie. • Ziarno o średnim MTZ, z małą ilością pośladu i o najwyższej gęstości w stanie zsypanym. • Wyróżnia się bardzo dobrą wartością technologiczną ziarna. • Sprawdza się również na stanowiskach po zbożach i kukurydzy. • Korzystnie reaguje na nawożenie siarką. • Odmiana przewódkowa.

a1 - 68,31 dt/ha a1 - 76,91 dt/ha a2 - 74,97 dt/ha a2 - 86,00 dt/ha

Źródło: Wstępne wyniki plonowania zbóż jarych 2016 PDOiR Słupia Wielka, wrzesień 2016

6,0 7,0 4,0 7,8 5,0

8,2 7,9 8,4 7,8 7,4 7,6 7,6 8,0

a1 - 68,07 dt/ha a2 - 77,27 dt/ha


TACITUS

ŚĆ

TR W AŁ

O

ZI M

5,5

O

Pszenica ozima

Wysokoplenna jakościówka

Dystrybutor w Polsce:

Agrochem Puławy Sp. z o.o. ul. Mickiewicza 5, 77-300 Człuchów tel.: +48 59 834 56 70 fax: +48 59 834 51 76

www.agrochem.eu

Znakomita zimotrwałość

dobra zdrowotność

krótka, odporna na wyleganie


JĘCZMIEŃ JARY Jęczmień uprawiany jest głównie na cele paszowe i browarne oraz w niewielkim stopniu na kasze. Na cele paszowe można uprawiać wszystkie odmiany jęczmienia jarego w tym i browarne, a jedynym kryterium wyboru jest plenność. Doświadczenia z obydwoma typami użytkowymi wykazują, że niektóre odmiany browarne mogą być konkurencyjne w stosunku do najplenniejszych odmian pastewnych. Jęczmień jary jest zbożem wrażliwym na niskie temperatury we wczesnych fazach rozwojowych i niedobór oraz nadmiar wody. Wykazuje małą zdolność przytłumiania chwastów. Wymaga siewu w dobrze ogrzaną rolę i w początkowym okresie po siewie temperatura poniżej 8ºC hamuje jego rozwój. Umiarkowana wilgotność gleby do końca krzewienia wpływa na lepsze ukorzenienie. Większych opadów wymaga w fazie strzelania w źdźbło, a przede wszystkim w okresie kłoszenia. Nadmiar wody sprzyja wyleganiu, a w okresie formowania i dojrzewania ziarna sprzyja rozwojowi chorób grzybowych. W warunkach dobrych gleb żytnich daje wyższy i o lepszej wartości paszowej plon jak żyto. Z uwagi na słabo rozwinięty system korzeniowy i krótki okres wegetacji, wymagania glebowe tego gatunku są duże. Najwyższe plony uzyskuje się na glebach gliniastych lub pylastych. Zadawalające 26

plony można również uzyskać na glebach lżejszych, ale będących w dobrej kulturze i odpowiednim pH. Jęczmień jest najmniej ze wszystkich zbóż tolerancyjny na zakwaszenie gleby. Zboże to zaleca się uprawiać na glebach kompleksów pszennego bardzo dobrego i dobrego (klasa I do IIIb), żytniego bardzo dobrego (klasa IIIa i IIIb), pszennego górskiego i zbożowego górskiego oraz zbożowo-pastewnego mocnego. Na słabszych glebach, na przykład kompleksu żytniego dobrego (klasa IVa i IVb) należy zwrócić większą uwagę na uregulowanie odczynu gleby i wysoką jej kulturę. Na słabszych glebach, a jest to dla jęczmienia klasa IV, nie powinno się stosować zbyt dużo uproszczeń i zbyt oszczędnych technologii. Gleba powinna mieć uregulowany odczyn (pH powyżej 6,0; do 6,8), powinna zawierać jak najwięcej próchnicy i co najmniej średnią zasobność przyswajalnych form fosforu, potasu i magnezu. Bardzo dobrym przedplonem dla jęczmienia browarnego są buraki i ziemniaki. W przypadku jęczmienia paszowego można uwzględnić większą liczbę przedplonów. Dobrym przedplonem są w tym przypadku rośliny strączkowe i rzepak. Słabymi przedplonami dla jęczmienia są zboża, z wyjątkiem owsa. Podstawową przyczyną unikania przedplonów zbożowych, jest zagrożenie ze strony grzybów

chorobotwórczych. Wiosną należy jak najbardziej ograniczyć uprawki, by zminimalizować straty wody, a jednocześnie zniszczyć kiełkujące chwasty. Zaleca się też wyrównać pole włóką lub broną, zastosować przedsiewne dawki nawozów i przykryć nawozy broną z wałem strunowym. Jęczmień jary wysiewa się w rozstawie 13–15 cm na głębokość 3–4 cm. Obsada ziarniaków powinna wynosić 300400 ziarniaków/m2 dla jęczmienia browarnego, a dla pastewnego 280-370 szt/m2. Jęczmień jary jest mało wrażliwy na przymrozki, które są mniej szkodliwe dla plonu jak opóźniony termin siewu. Terminy siewu jęczmienia jarego w zależności od regionu kraju prezentuje poniższa mapka.

15-30.III. 15.IV 20.III-5.IV. 20.IV. 25.III-10.IV. 25.IV. 30.III-15.IV. 30.IV. optymalny termin siewu dopuszczalny opóźniony termin siewu

Edward Rachubiński Menadżer Produktu Materiał Siewny


a1 - 54,47 dt/ha a2 - 59,10 dt/ha

a1 - 69,89 dt/ha a2 - 77,27 dt/ha a1 - 63,83 dt/ha a2 - 67,41 dt/ha

Idealny w średnio intensywnej uprawie!

niska

SOLDO

średnia

wysoka

4,0 3,0

Źródło: Wstępne wyniki plonowania zbóż jarych 2016 PDOiR Słupia Wielka, wrzesień 2016

Jęczmień jary

y źn pó

ni ed śr

Wymagania glebowe: średnie Termin siewu: początek marca do końca kwietnia Ilość wysiewu: w optymalnym terminie 280 - 320 kiełkujących nasion na 1m2, tj. 120-140 kg/ha.

ny es cz Z a e a a y a a w 9° wy wa nia oza ość ni ani bł MT ałk arn ani leb a t ie ori zi i ze g dź ko g al is bi d z ź e k l at ć os zew m ć zm p ie ść kł r - S raw ć si jęc hos pla oś toś wy en p oj y rt z ś in go s c a a d a u ę n n z to ob ak na as rm in w G s ć Dł i Ry nat or ni Rd Te rm kw Za m oś ch cz a u za ą rn Te a Pl br n M po na ć no Od cja oś em n rn Ci ra po le Od To

• Odmiana typu paszowego o kłosie dwurzędowym. • Odmiana średnio-wczesna. • Charakteryzuje się bardzo dobrą plennością na każdym poziomie intensywności uprawy. • Dobra zdrowotność. Posiada szczególnie wysoką odporność na mączniaka prawdziwego. • Dzięki dużej tolerancji na niedobory wody, sprawdza się w uprawie w latach suchych. • Może być uprawiany na słabszych glebach dzięki dużej odporności na zakwaszenie gleby. • Wysokość roślin ~71 cm.

a1 - 69,60 dt/ha a2 - 78,60 dt/ha

5,9 5,0

8,5 7,1 8,1 8,1 7,7

a1 -65,21 dt/ha a1 - 77,77 dt/ha a2 - 68,03 dt/ha a2 - 86,94 dt/ha a1 - 54,47 dt/ha a2 - 60,28 dt/ha a1 - 69,89 dt/ha a2 - 78,03 dt/ha a1 - 66,46 dt/ha a2 - 75,65 dt/ha

Odmiana paszowa o kłosie dwurzędowym.

ni

y źn pó

ed śr

ny es cz Z a e a a y a a w 9° wy wa nia oza ość ni ani bł MT ałk arn ani leb a t ie ori zi i ze g dź ko g al is bi d z ź e k l at ć os zew m ć zm p ie ść kł r - S raw ć si jęc hos pla oś toś wy en p oj y rt z ś in go s c a a d a u ę n n z to ob ak na as r m in w G s ć Dł i Ry nat or ni Rd Te rm kw Za m oś ch cz a u za ą rn Te a Pl br n M po na ć no oś c ja em rn Ci an po Od

niska

średnia

wysoka

Od

Wymagania glebowe: średnie, toleruje słabsze Termin siewu: początek marca do początku maja Ilość wysiewu: w zależności od terminu wysiewu i stanowiska to 240-260 przy siewie wczesnym i 320 – 370 przy siewie późnym kiełkujących nasion na 1m2, tj. 140-220 kg/ha.

a1 - 73,08 dt/ha a2 - 80,96 dt/ha

r le To

• Odmiana pastewna o kłosie dwurzędowym. • Odmiana średnio-wczesna. • Ponadprzeciętny i stabilny potencjał plonu ziarna o wysokiej jakości. • Średnio-niskie źdźbło i dobra odporność na wyleganie. • Wysoka zdrowotność roślin, szczególnie w odniesieniu do mączniaka oraz rdzy jęczmienia. • Doskonale sprawdza się i wysoko plonuje również na trudnych dla jęczmienia stanowiskach. • Ziarno o szczególnie wysokim MTZ. • Dobre wyrównanie ziarna i niski udział pośladu. • Wysokość roślin – 74 cm.

JĘCZMIEŃ JARY

Jęczmień jary

JĘCZMIEŃ JARY

ARGENTO

a1 -56,51 dt/ha a1 - 82,30 dt/ha a2 - 62,70 dt/ha a2 - 84,44 dt/ha

Źródło: Wstępne wyniki plonowania zbóż jarych 2016 PDOiR Słupia Wielka, wrzesień 2016

5,0 5,0 6,9 5,0

8,7 7,4 7,7 8,0 7,8

Katalog wiosenny 2017

27


OWIES Owies znajduje zastosowanie przede wszystkim jako pasza, poza tym służy też jako surowiec dla przemysłu spożywczego, gdzie wykorzystuje się go do produkcji płatków, kasz i otrębów. Owies charakteryzuje się bowiem bardzo wysoką wartością odżywczą za sprawą posiadania aż dwa razy większej ilości tłuszczu niż inne zboża. Są to w głównej mierze wielonienasycone kwasy tłuszczowe, które oprócz dostarczania energii mają dobroczynny wpływ na nasz organizm. Owies jest również wykorzystywany w przemyśle farmaceutycznym, kosmetycznym i chemicznym, a także do celów dietetycznych i leczniczych. Do tych licznych zastosowań dołączyło niedawno kolejne: wykorzystanie owsa do celów energetycznych. Owies jest zbożem jarym, o krótkim okresie wegetacji oraz silnie rozwiniętym systemie korzeniowym, co uodparnia go na suszę. Pobiera trudniej dostępne składniki pokarmowe z gleby, dlatego prawie nie reaguje na przedplon. Bardzo mocno reaguje na nawożenie azotem. Słabo się krzewi. Nie jest wrażliwy na niskie temperatury i kiełkuje w temperaturze 2-3ºC. Niskie wiosenne temperatury sprzyjają dobremu ukorzenieniu się, dlatego owies powinien być siany jak 28

najwcześniej. Ma ze wszystkich zbóż największe wymagania co do wilgotności gleby. Większych opadów wymaga w fazie strzelania w źdźbło, a przede wszystkim w okresie kłoszenia. Jest rośliną fitosanitarną. Owies ma dość małe wymagania glebowe ze względu na silny system korzeniowy. Może być uprawiany na prawie wszystkich glebach, które są zasobne w wodę, ale nie podmokłe; także na glebach-nowinach. Ze względów ekonomicznych uprawiany jest na glebach słabszych, czyli na glebach kompleksów żytniego dobrego (klasa IVa i IVb) i słabego (klasa IVb i V), zbożowo-pastewnego mocnego (IIIb-IVa) i słabego (IVa-V) oraz wszystkich glebach kompleksów górskich. Nie należy uprawiać go na glebach lekkich i suchych, ze względu na wymagania wodne. Im słabsza gleba, tym stosować mniej uproszczeń i zbyt oszczędnych technologii. Gleba powinna mieć uregulowany odczyn (pH powyżej 5,1), zawierać jak najwięcej próchnicy i co najmniej średnią zasobność przyswajalnych form fosforu, potasu i magnezu. Wiosną jak najbardziej ograniczyć uprawki, by zminimalizować straty wody, a jednocześnie zniszczyć kiełkujące chwasty. Silnie rozwinięty system korzeniowy owsa umożliwia

dobre pobieranie składników pokarmowych i wody z gleby. Zboże to specyficznie reaguje na nawożenie azotem i fosforem. Bardzo dobrze wykorzystuje trudno dostępny azot i fosfor z gleby, a pomimo to bardzo silnie reaguje na nawożenie tymi składnikami. Reakcja ta zależy w dużym stopniu od ilości i rozkładu opadów, dlatego owies wymaga zbilansowanego nawożenia. Ilość wysiewu nasion owsa waha się, w zależności od kompleksu glebowego, terminu siewu, przedplonu, nawożenia i odmiany do 160 do 210 kg/ha, umieszczonych na głębokość 3-5 cm. Zalecana obsada to 400 – 500 roślin /m2. Terminy siewu owsa w zależności od regionu kraju prezentuje poniższa mapka.

15-25.III 5.IV 20.III-30.III 10.IV 25.III-5.IV 15.IV 1-10.III 20.IV optymalny termin siewu dopuszczalny opóźniony termin siewu

Edward Rachubiński Menadżer Produktu Materiał Siewny


Owies zwyczajny jary

64,03 dt/ha 65,31 dt/ha

Najlepszy owies w Polsce!

y źn pó

ni ed śr

ny es cz a a a w ie ła 9° wy wa wa oza ści T Z ka ni ni i i M iał iarn gan źb li o o la ze wa b dz ńc źbł por z źd ka le e ć os ć za e ć y i ś kł rz - S raw źd tos rio oś o ś w w p oj y rt a in go st a a in to d a u ę n ob iak dz Rdz lm rm in w G p ć Dł or R n Te rm Za oś He Se ch ącz rn Te na M ć oś

niska

rn po Od

Wymagania glebowe: niskie Siew nasionami zaprawionymi Termin siewu: możliwie wczesny Ilość wysiewu: przy optymalnym terminie siewu, to 450-500 kiełkujących nasion na 1m2, tj. 190-220 kg/ha.

67,27 dt/ha

średnia

wysoka

po Od

• Odmiana nagrodzona Złotym Medalem targów Polagra-Premiery 2012. • Najplenniejsza odmiana w kraju! • Najwyższa masa 1000 ziaren wśród wszystkich zarejestrowanych odmian (42,9 g). • Najniższy udział łuski wśród wszystkich odmian oplewionych (22,9 %). • Wysoka zawartość tłuszczu i białka w nasionach wpływa na zwiększenie wartości energetycznej paszy. • Bardzo dobra wartość żywieniowa. • Odmiana wczesna – żółtonasienny. • Doskonale nadaje się do mieszanek zbożowych. • Dobra odporność na wyleganie. • Ziarno owsa Bingo cieszy się dużym zainteresowaniem europejskich odbiorców.

65,3 dt/ha

4,0 4,0 6,3

8,4 7,9 7,9 7,6 7,1

OWIES

BINGO

68,85 dt/ha

56,9 dt/ha

Źródło: Wstępne wyniki plonowania zbóż jarych 2016 PDOiR Słupia Wielka, wrzesień 2016


PSZENŻYTO JARE Pszenżyto jare dzięki lepszej zdrowotności, dobrej wartości pokarmowej ziarna i dobrym plonom, uzyskiwanym przy znacznie niższych nakładach i na znacznie słabszych glebach, niż potrzeba do uprawy pszenicy jarej i jęczmienia jarego, może być konkurencyjne w stosunku do innych zbóż jarych. Dlatego w gospodarstwach, w których dominują gleby słabsze, często nadmiernie zakwaszone, a potrzebujemy ziarna na paszę warto sięgnąć po pszenżyto jare. Dobór stanowiska ma bardzo istotny wpływ na plonowanie pszenżyta jarego. Najlepszym przedplonem dla tej formy pszenżyta są rośliny niezbożowe tj. okopowe na oborniku oraz strączkowe na nasiona. Spośród zbóż dobrą wartość przedplonową wykazują kukurydza i owies. Pomimo, że pszenżyto jare jest tolerancyjne na kwaśny odczyn 30

gleby, to jego reakcja na zabieg wapnowania gleb kwaśnych daje pozytywny efekt plonotwórczy. Najkorzystniej jest wapnować pod przedplon. Dawki fosforu i potasu określa się zgodnie z poziomem uzyskiwanych plonów i zawartością przyswajalnych form tych składników w glebie. Średnio stosuje się około 50-90 kg P2O5/ha oraz 70-110 kg K2O/ ha. Nawozy zawierające fosfor i potas najlepiej stosować jest wcześnie wiosną, przed uprawą roli. Efektywność nawożenia azotem zależy od dawki, przedplonu, typu gleby, poziomu plonowania i przebiegu pogody. Dawki większe niż 50 kg N/ha zaleca się stosować w dwóch terminach, około 60% dawki przedsiewnie, a resztę w fazie strzelania w źdźbło. Ważnym kryterium wyboru odmiany oprócz plenności, jest także odporność na choroby. Jeszcze do niedawna uważano pszenżyto

jare za gatunek o dobrej zdrowotności, ostatnio zauważa się wzrost podatności odmian, szczególnie na septoriozy i rdzę brunatną, w wilgotne lata również na mączniaka. Optymalna obsada przy wczesnym siewie powinna się kształtować na glebach lepszych od 450 ziarniaków na m2 (tj. około 180-200 kg/ha) do 550 ziarniaków na m2 (tj. około 230-250 kg/ha) na glebach słabych. Optymalny termin siewu pszenżyta jarego przypada między 20 a 30 marca, zaś dopuszczalny termin to 5 kwiecień. Opóźnienie siewu powoduje niezależnie od odmiany, spadek plonu ziarna głównie przez zmniejszenie krzewienia produkcyjnego roślin. Edward Rachubiński Menadżer Produktu Materiał Siewny


DUBLET

Pszenżyto jare

a1 - 59,00 dt/ha a1 - 60,14 dt/ha a2 - 61,18 dt/ha a2 - 63,11 dt/ha

Źródło: Wstępne wyniki plonowania zbóż jarych 2016 PDOiR Słupia Wielka, wrzesień 2016

a1 - 63,60 dt/ha a2 - 67,71 dt/ha

a1 - 71,60 dt/ha a2 - 76,80 dt/ha a1 - 66,05 dt/ha a2 - 67,82 dt/ha

PSZENŻYTO JARE

a1 - 81,20 dt/ha a2 - 87,47 dt/ha

Wyjątkowa plenność! y źn pó

na

6,0

M

6,1

at un

7,4 7,2 8,7 7,7

Ch

Źródło: Wstępne wyniki plonowania zbóż jarych 2016 PDOiR Słupia Wielka, wrzesień 2016

7,2 8,1 8,2 7,0 7,7

a1 - 63,34 dt/ha a1 - 62,00 dt/ha a2 - 67,17 dt/ha a2 - 72,03 dt/ha a1 - 64,25 dt/ha a2 - 70,50 dt/ha

a1 - 70,88 dt/ha a2 - 77,57 dt/ha a1 - 66,73 dt/ha a2 - 68,50 dt/ha

ni

y źn pó

ed śr

ny es cz i i Z a a a a a e w 9° iwy tna ł ta liśc liśc lew ów bła oza ni ani bł MT iałk arn ani ó ć a p łos dź ori a ze dź g al dz na ż b zi ź ź p e k k os ew w ru za oś oz za ść ść yl kł jrz ść - S pra a b Rd ist tori rio za wy hos to sto w in do m p go z a to rio ta nc by k ar a u l d ł p rm n w Gę n Se ro ia p i R za ds Ry e D n a o S ść a Te m Z Fu po o n ch cz y ą rn at na M ob un or Br Ch r Te

niska

średnia

wysoka

Od

PSZENŻYTO JARE

a1 - 82,01 dt/ha a2 - 86,60 dt/ha

po

ć oś rn

po Od

Wymagania glebowe: gleby lekkie Termin siewu: możliwie wczesny Ilość wysiewu: przy optymalnym terminie siewu, to 450-500 kiełkujących nasion na 1m2, tj. 170-200 kg/ha.

ni

ed śr

ny es cz i i y a a a ł w 9° TZ ka rna nie na ół ta liśc liśc lew ów bła oza ni ni s dź ri źb M ał a la ziw at p ż ć ze wa o a bi zia eg n d ł ś za źd ź po os e Sk aw bru dza sto rio oza a k y ść ść yl s ść kł r z j i o o w t R t pr a to tori ioz taw cho m go in do by k dz ar ęs na r s n la ep łu p o a w rm in G r p S R e za od Ry ć D ni o S ś Te rm Za Fu y p na ch ącz no Te ob or or

5,0

Superplon i sztywność! • Pszenżyto jare Sopot charakteryzuje się rekordową plennością, zarówno w technologii ekstensywnej, jak i intensywnej. • Jest najkrótszym pszenżytem zarejestrowanym w Polsce. • Charakteryzuje się bardzo dobrą odpornością na choroby, szczególnie na mączniaka prawdziwego, rdzę brunatną i żółtą, fuzariozę kłosów, a na septoriozę liści i plew posiada najwyższą odporność spośród pszenżyt jarych. • Sopot wyróżnia się również najwyższą spośród wszystkich pszenżyt jarych odpornością na wyleganie. Doskonale sprawdza się w intensywnej technologii uprawy. • Dzięki najwyższej odporności na choroby podstawy źdźbła jest predysponowany do siewów po przedplonach zbożowych. Idealny po kukurydzy. • Posiada ziarno średniej grubości (około 40 gram), w typie pszenżyta Nagano, o wysokiej zawartości białka. • Odmiana uniwersalna w uprawie. Do siewów wiosennych jak i przewódkowych.

wysoka

Br

Pszenżyto jare

średnia

ć oś rn

SOPOT

po Od

Wymagania glebowe: gleby lekkie Siew nasionami zaprawionymi Termin siewu: możliwie wczesny Ilość wysiewu: przy optymalnym terminie siewu, to 450-500 kiełkujących nasion na 1m2, tj. 170-200 kg/ha.

niska

p Od

• Odmiana wcześnie kłosząca i dojrzewająca. • Wykazuje dużą odporność na choroby, a szczególnie na mączniaka prawdziwego, rdzę żółtą, rynchosporiozę oraz fuzariozę kłosów. • Ziarno duże, dobrze wyrównane, z małą ilością pośladu. • Ziarno wyróżnia się wysoką liczbą opadania i podwyższoną zawartością białka a także dużą gęstością w stanie zsypanym. • Najlepszy przerywnik w monokulturze kukurydzy. • Odmiana posiadająca cechy przewódkowe, nadaje się do siewu alternatywnego (późną jesienią).

5,0 7,0 8,5

7,3 7,9 8,6 7,8 7,0 7,4 7,7 7,6 7,8

Katalog wiosenny 2017

31


Katalog wiosenny 2017

33


ROŚLINY STRĄCZKOWE Rośliny motylkowate mają bardzo duże znaczenie w płodozmianie. Ich głównym zadaniem jest: • wiązanie azotu atmosferycznego przez bakterie współżyjące i udostępnianie go roślinom następczym, • zwiększanie zawartości substancji organicznej w glebie, dzięki dużej masie systemu korzeniowego, • poprawianie właściwości fizycznych gleby w następstwie rozluźniającego działania palowego systemu korzeniowego i dobrego jej ocienienia przez rośliny wieloletnie, • zwiększenia biologicznej aktywności gleby poprzez duże ilości wydzielin korzeniowych oraz resztek pożniwnych bogatych w azot, które stymulują rozwój flory i fauny glebowej, • dostarczanie wysokiej jakości pasz gospodarskich, • ochrona gleby przed erozją wodną i wietrzną, • spulchnianie podglebia i uruchamianie składników pokarmowych z podglebia. Spośród wszystkich gatunków uprawianych w naszym kraju roślin strączkowych największą powierzchnię zajmują uprawy łubinu wąskolistnego i żółtego. Trzecim gatunkiem łubinu przystosowanym do uprawy w naszej strefie klimatycznej jest łubin biały. Jednak mimo dużego potencjału plonotwórczego zajmuje on mały areał uprawy, dlatego jego znaczenie gospodarcze jest niewielkie. Łubiny charakteryzuje znaczny potencjał produkcyjny, zwłaszcza w odniesieniu do plonu białka. Oprócz czynników pogodowych, które w największym stopniu decydują o wielkości i 34

jakości uzyskiwanego plonu, niedostateczna znajomość zasad uprawy znacznie ogranicza ich plonowanie. Dowodem na to są duże różnice między wielkością plonu nasion uzyskiwanego w warunkach doświadczalnych i produkcyjnych. Uzyskanie nowych odmian o zmienionym pokroju morfologicznym, tzw. samokończących, oraz mniej wrażliwych na opóźniony termin siewu, tzw. termoneutralnych, powoduje, że ich wymagania względem niektórych elementów agrotechniki są inne niż starszych odmian tradycyjnych. Dotyczy to między innymi techniki, gęstości i terminu siewu. Łubiny należą do roślin wysiewanych wcześnie, ponieważ kiełkują już w temperaturze 3–4°C i znoszą krótkotrwałe przymrozki do -5°C. W naszej strefie klimatycznej optymalny termin siewu przypada zazwyczaj na koniec marca lub początek kwietnia. Łubiny, podobnie jak i wiele innych gatunków roślin strączkowych, wymagają w krótkim okresie po siewie jarowizacji, czyli przejścia przez okres chłodów występujących wczesną wiosną. Brak jarowizacji, powodowany na przykład znacznym opóźnieniem terminu siewu, zakłóca zegar biologiczny roślin, w konsekwencji czego następuje nadmierny rozwój masy organów wegetatywnych kosztem generatywnych, czyli uzyskujemy duży plon zielonki, a mały nasion. Ponadto rośliny później zakwitają i przedłuża się ich okres dojrzewania. Dlatego bardzo ważne jest dotrzymanie agrotechnicznego terminu siewu łubinu. Znaczne opóźnienie siewu jest wskazane przy uprawie łubinu z przeznaczeniem na zielonkę. Zdarzają się sytuacje, w których wczesny

wysiew nie jest możliwy, na przykład z powodu niekorzystnej pogody w okresie wiosennym, uniemożliwiającej rozpoczęcie prac polowych. Należy wówczas wysiewać te odmiany łubinów, które nie wymagają w ogóle, bądź wymagają krótszego niż odmiany tradycyjne okresu jarowizacji, czyli tzw. odmiany termoneutralne. Uprawę strączkowych powinno się uprawiać na tym samym stanowisku co 4 – 5 lat. Najwyższe wymagania glebowe mają odmiany grochu jadalnego – gleby klasy I do IIIb. Odmiany pastewne grochu z powodzeniem można uprawiać na glebach klasy IIIb, IV a i b. Łubiny mają niższe wymagania glebowe. Wśród nich, łubin żółty można uprawiać na glebach kompleksu żytniego – gleby klasy IVb i V, łubin wąskolistny – gleby klasy IVa i IVb. Nieco wyższe wymagania ma łubin biały – gleby klasy IIIb i IVa. Na glebach, gdzie od wielu lat nie uprawiano strączkowych, należy zaprawić materiał siewny szczepionką bakterii brodawkowatych – Nitraginą. Termin siewu, który ma znaczący wpływ na plon nasion, dla omawianych roślin strączkowych, przypada w okresie siewu owsa i pszenicy jarej – tj. od 2 połowy marca do końca 1 połowy kwietnia. Siew na zielona masę można celowo opóźniać o ok. 10-14 dni. Łubiny siejemy na głębokość 3 – 4 cm, a grochy 6-8 cm. Edward Rachubiński Menadżer Produktu Materiał Siewny


7,6

ROŚLINY STRĄCZKOWE

7,7 18 112 64 7,0 15,9 0,957 31,9 144 8,0 8,0 8,0 69

7,6 7,2 17 111 65 6,7 16,0 1,166 30,3 180 8,3 8,3 8,2 68

8,4 6,8 17 105 60 6,7 15,9 0,022 29,4 148 7,8 7,7 8,9 60

102

93

Karo**

Oskar**

84 94

** odmiany gorzkie

* odmiany samokończące

88 83 Sonet*

8,3 7,4 18 110 61 6,8 14,7 0,017 31,9 135 8,2 8,2 8,4 60 91 89 102 Dalbor

99

8,5 7,5 19 111 61 7,4 15,1 0,016 31,3 148 7,7 7,6 8,3 71 93 93

102

8,1 8,0 19 111 64 6,9 15,6 0,019 31,3 142 7,7 7,4 8,3 66 97 99

8,4 8,1 18 109 60 7,2 15,4 0,012 30,9 142 8,0 7,8 8,4 62

8,4 7,9 19 114 63 6,9 15,8 0,026 32,3 162 7,3

8,2 8,0 18 113 63 6,9

91

Odmiana

Zeus

Plon nasion 2016 (wz.=25,3 dt z ha) (% wz.)

95

Plon nasion 2015 (wz.=28,1 dt z ha) (% wz.)

89

Plon nasion 2014 (wz.=35,0 dt z ha) (% wzorca)

Boruta*

Plon białka 2015 (wz.=719 kg z ha) (% wzorca)

105

Wysokość roślin (cm)

111

(skala 9 st.)

104

Równomierność dojrzewania

100

kwitnienia (skala 9 st.)

Regent*

Wyleganie po zakończeniu

7,4

(skala 9 st.)”

7,5

"Wyleganie przed zbiorem

70

Masa 1000 nasion (g)

110

(% s.m.)”

99

"Zawartość białka ogólnego

107

(% s.m.)

106

Zawartość alkaloidów (suma)

Tango

(% s.m.)

15,3

Zawartość włókna surowego

0,030

(% s.m.)

32,0

PORÓWNANIE ŁUBINÓW WĄSKOLISTNYCH POD WZGLĘDEM WYBRANYCH CECH

Zawartość tłuszczu surowego

156

kwitnienia (liczba dni)

7,2

Liczba dni od siewu do początku

7,4

technicznej (liczba dni)

7,7

Liczba dni od siewu do dojrzałości

69

(liczba dni)

110

Długość fazy kwitnienia

109

(skala 9 st.)

108

Fuzaryjne więdnięcie łubinu

111

(skala 9 st.)

Rumba

Antraknoza

Katalog wiosenny 2017

35


REGENT Łubin wąskolistny

ROŚLINY STRĄCZKOWE

Wczesne i równomierne dojrzewanie • wyniki plonowania PDO: 2015 - 104%, 2014 - 111%, • nr 1 w PDO 2014 w plonie nasion, • odmiana pastewna, drobnonasienna, • rozgałęziające się pędy o zredukowanej długości gwarantują wyższe plony niż inne odmiany samo kończące, a jednocześnie zapewniają bardzo równomierne dojrzewanie, • odmiana bardzo wczesna i niewrażliwa na opóźnienie siewu, przydatna do mieszanek z jęczmieniem, • zalecana do uprawy w całym kraju włącznie z pasem przymorskim i północną częścią Warmii i Mazur, • rośliny o przeciętnej wysokości, bardzo sztywne, strąk odporny na pękanie, • odmiana samokończaca, • nasiona drobne, koloru szarego, o bardzo niskiej zawartości alkaloidów, • wymagana obsada: 110 roślin/m2

TANGO Łubin wąskolistny

Niewrażliwy na suszę • odmiana o wysokiej odporności na Fusarium, antraknozę i szarą plamistość liści, • odznacza się najwyższym potencjałem plonowania wśród łubinów wąskolistnych, • zalecana do uprawy na terenie całego kraju, • wczesna, mało wrażliwa na opóźnienie terminu siewu, • o białych nasionach, słodka, • dobra wartość żywieniowa, • odmiana tradycyjna, termoneutralna.

BATUTA Groch siewny

Najplenniejszy groch w Polsce • odmiana żółtonasienna, wąsolistna, przeznaczona do uprawy na suche nasiona, • bardzo duży plon nasion i białka ogólnego, • rośliny cechują się bardzo dobrą sztywnością w czasie kwitnienia i dobrą przed zbiorem, • odmiana o wysokiej odporności na choroby grzybowe, o małej skłonności do pękania strąków i osypywania się nasion.

Katalog wiosenny 2017

37


Kukurydza ES CLUEDO … z pełną świadomością - TAK Rok temu do naszej oferty sprzedaży zostały włączone nasiona kukurydzy ES CLUEDO. Jak przy każdym nowym produkcie, jako doradcy agrotechniczni przeszliśmy szereg merytorycznych szkoleń, na których omawiane były właściwości i cechy odmiany. Co

najbardziej

pamięci?

zapadło

Odmiana

w

firmy

mojej Euralis,

mieszaniec trójliniowy, o wczesnym dojrzewającym

zdrowym

ziarnie

i

wartościowej kiszonce, FAO 220/230. Kwestia zaufania mojego Klienta jest dla mnie sprawą kluczową, a oferując do sprzedaży produkt podpisuję się pod nim. To z kolei sprawia, że ciąży na mnie pewnego rodzaju odpowiedzialność, która skutkować może utratą zaufania Klienta, a w mojej pracy jest to rzecz chyba najgorsza. Dlatego kiedy ruszałam w teren do moich wieloletnich Klientów, znając ich przyzwyczajenia i częstą niechęć do nowych produktów byłam nastawiona sceptycznie i nie wróżyłam tej odmianie spektakularnego sukcesu. Nie mając wcześniejszych

doświadczeń

z

odmianą ES CLUEDO rekomendowałam ją ostrożnie. Mając

na

współpracę

względzie wielu

wieloletnią

moich

Klientów

zdecydowało się na zakup nowej nieznanej im odmiany. Będąc ciekawą zarekomendowanego produktu przez cały sezon od zasiewu do zbioru byłam z moimi Klientami w nieustannym kontakcie. Również po zakończonym sezonie byłam bardzo ciekawa opinii moich Klientów, które z oczywistych względów miały być wyznacznikiem w dalszej sprzedaży odmiany ES CLUEDO. Postanowiłam moją

ostatnią

przytoczyć

rozmowę,

którą

odbyłam z Klientem, Panem Stefanem (województwo pomorskie).

38


Doradca Agrotechniczny: Panie Stefanie dlaczego zdecydował się Pan na nową odmianę? Rolnik: „Pamiętam nasze pierwsze spotkanie w tej sprawie i ten strach w pani oczach (śmiech) .Wie pani, że stale poszukuję nowości, co roku pojawiają się nowe odmiany, a ja każdego roku zakładam poletka doświadczalne , na których oceniam odmiany na kiszonkę. I tak właśnie do testów włączyłem odmianę Es Cluedo”. Doradca Agrotechniczny: I jak wypadła w testach? Na jakiej klasie była siana? Rolnik: „Odmiana w doświadczeniach wypadła bardzo dobrze, moje grunty wahają się od III do VI klasy, a Es Cluedo została posiana na V klasie”. Doradca Agrotechniczny: ocenia plon?

Jak

Pan

Rolnik: „ Przyzwoity, a nawet zadawalający, pomimo niesprzyjających warunków pogodowych 65t świeżej masy kiszonkowej - kosząc tę kukurydzę napełniałem przyczepę pociętą zielonką na znacznie krótszym odcinku w porównaniu z innymi odmianami”. Byłam bardzo ciekawa, czy opis Pana Stefana będzie choć częściowo

odzwierciedlał wiedzę przekazywaną nam na szkoleniach. Doradca Agrotechniczny: Jakie Pana zdaniem cechy Es Cluedo posiada? Rolnik: „ Wziąłem Es Cluedo „na próbę” jako rekomendowaną odmianę o bardzo wysokiej strawności, odmiana nie zawiodła i potwierdziła swoje walory do uprawy na wysokoenergetyczną kiszonkę- bardzo wysoka strawność włókna i wysoki plon suchej masy. Od samych wschodów dobrze rokowała , miała ona dobry wigor początkowy i dalszy. Ponadto odmianę cechuje szerokie ulistnienie, mocny staygreen, ładnie zaziarnione kolby a także wysoka zdrowotność roślin i odporność na wyleganie”. Jak się okazało, wszystkie cechy , na które zwrócił uwagę mój Klient są zgodne z opisem odmiany.

Większość rozmów, które przeprowadziłam z Klientami po zakończonym sezonie przebiegały w podobnym tonie. Pan Stefan, a także inni moi Klienci, którzy zdecydowali się w ubiegłym roku na zakup odmiany ES CLUEDO, wiedzą już ,że był to dobry wybór. Dla mnie natomiast doświadczenia moich Klientów są bezcenne, ponieważ wyposażona w wiedzę empiryczną mogę śmiało, tym razem już z pełną świadomością rekomendować odmianę ES CLUEDO kolejnym Klientom.

Anna Kijewska Doradca Agrotechniczny

Doradca Agrotechniczny: Czy w następnym sezonie zakupi on właśnie odmianę Es Cluedo? Rolnik: „Bez zastanowienia odpowiadam, Es Cluedo to dobry wybór , jest ona warta polecenia Rolnikom, którzy prowadzą hodowlę krów wysokomlecznych. W kolejnym sezonie z pewnością znów zagości na moich polach”.

Katalog wiosenny 2017

39


Doradca Agrotechniczny w AGROCHEM Puławy – może to idealna praca właśnie dla Ciebie? W AGROCHEM Puławy stawiamy na ludzi. Pracownicy to naszym zdaniem największy kapitał. Jesteśmy firmą, która wciąż intensywnie się rozwija. Inwestujemy nie tylko w rozwój naszej infrastruktury – magazyny, silosy, bazy magazynowe – ale także, a może nawet przede wszystkim – w ludzi. W gronie naszych pracowników najliczniejszą grupą są Doradcy Agrotechniczni. To ich zadaniem jest dotarcie do rolników z ofertą handlową oraz doradztwem. Do dodatkowych obowiązków należy także prowadzenie działań marketingowych oraz organizowanie i prowadzenie szkoleń i pokazów. Zespół naszych doradców to obecnie 40 osób. Wciąż jednak pragniemy się rozwijać i rozszerzać nasz obszar działania, dlatego też poszukujemy nowych kandydatów na stanowiska Doradców Agrotechnicznych. Zastanawiałeś się, czy mógłbyś się spełnić zawodowo na tym stanowisku? Praca Doradcy to na pewno praca bardzo ciekawa, ale i odpowiedzialna. Niezbędne w niej są zdolności interpersonalne, profesjonalizm i wiedza. Dobry Doradca to osoba, która zna się na rolnictwie, która potrafi swoją wiedzę zastosować w praktyce i przekazać ją rolnikom. Ważne jest także pragnienie rozwoju i pogłębiania wiedzy rolniczejznajomości tematu, otwartość na nowinki i umiejętność adaptowania wiedzy do zmieniających się okoliczności. W naszej firmie oferujemy pracownikom możliwość rozwoju i nauki – organizujemy szkolenia zarówno dotyczące wiedzy agrotechnicznej, jak i te doskonalące techniki sprzedaży. Dobrym Doradcą nie będzie osoba, która nie jest zaangażowana w życie wsi, uprawę i hodowlę. Szukamy pracowników, dla których rolnictwo jest pasją. Doradca powinien lubić ludzi i cenić kontakty z nimi. Chcielibyśmy współpracować z osobami dobrze zorganizowanymi, odpowiedzialnym i ambitnymi. Wyznaczanie sobie celów, podnoszenie poprzeczki i dążenie do realizacji ambitnych planów to podstawa sukcesu w tym zawodzie. Nasz Doradca powinien być także osobą pewną siebie oraz świadomą swoich umiejętności. Nie bez znaczenia jest także wiara w produkt

– skuteczność jego działania, jakość i przydatność. Nie szukamy zwykłych sprzedawców, którzy bez przekonania będą wciskać rolnikom obojętnie jakie produkty. Głęboko wierzymy, że asortyment naszej firmy to najlepsze, co możemy zaoferować naszym klientom. Nasze produkty są znane na rynku, sprawdzone i zawsze najwyższej jakości. Nasz Doradca pomaga wybrać najbardziej optymalne produkty dla konkretnego gospodarstwa. Często nie są to pojedyncze produkty ale całe technologie lub kompleksowe rozwiązania, które gwarantują skuteczność stosowania oraz optymalizację kosztową. W dobie postępu technologicznego to niezbędne działanie jeżeli chcemy aby gospodarstwo produkowało dużo i efektywnie. Każdy dzień pracy w roli naszego Doradcy Agrotechnicznego przynosi nowe wyzwania i nowe doznania. Codziennie poznajemy nowych ludzi. Codziennie musimy dopasowywać naszą ofertę do nowych potrzeb. Jednocześnie stajemy się częścią życia naszych klientów. To z nami dzielą się oni swoimi sukcesami, doświadczeniami, a także problemami. Praca doradcy daje możliwość pomocy w rozwiązywaniu niektórych z tych problemów i satysfakcję, jaką niesie ze sobą bycie potrzebnym. Poszukujemy zatem osób aktywnych i zaangażowanych, którym zależy na tym, żeby ich praca miała znaczenie. Jeśli zatem jesteś osobą posiadającą wykształcenie rolnicze, kreatywną, otwartą i dyspozycyjną, jeśli znasz rynek rolniczy, być może posiadasz gospodarstwo rolne lub pomagasz prowadzić gospodarstwo swoim rodzicom lub dziadkom, jeśli chcesz podzielić się swoimi doświadczeniami i wiedzą z innymi rolnikami – zapraszamy – prześlij do nas swoje CV. Gwarantujemy, że pracując z nami nie będziesz się nudził. Dotychczas działaliśmy głównie na terenie województw północno-zachodniej Polski. Obecnie poszerzamy swój zakres działania na tereny województwa wielkopolskiego oraz łódzkiego i dolnośląskiego, dlatego też także w tych rejonach poszukujemy pracowników. Naszym doradcom zapewniamy umowę o pracę, atrakcyjne wynagrodzenie zależne od osiąganych wyników, niezbędne narzędzia pracy oraz pakiet szkoleń. Być może właśnie znalazłeś ofertę wymarzonej pracy – warto spróbować. Warto dołączyć do naszego zespołu. Serdecznie Zapraszamy Beata Judzińska-Sułkowska Regionalny Dyrektor Sprzedaży Krzysztof Wilkiewicz Dyrektor Handlowy

40


HERTZ KWS F1 Rzepak ozimy

NOWOŚĆ!

Wysoki wigor wiosenny

Wysoka zimotrwałość


KWS HERTZ F1 Nowość na Polskim Rynku ! Odmiana rzepaku ozimego HERTZ F1 hodowli KWS jest naszą nowością wprowadzaną na polski rynek na wyłączność firmy Agrochem Puławy Sp. Z o.o. Rzepak ten jest zasiany w wielu lokalizacjach w północnej części Polski ale ja skupię się na plantacji zlokalizowanej w okolicach Kwidzyna w województwie pomorskim, plantacje w innych lokalizacjach wyglądają bardzo podobnie . Na początek kilka słów o samej odmianie, jest to odmiana o podwyższonej odporności na werticiliozę rzepaku oraz cylidrosporiozę roślin kapustnych. Odmiana wczesna o wysokim wigorze początkowym, na stanowiska typowo rzepaczane, o średniej wysokości roślin (164cm) co za tym idzie odporna na wyleganie oraz o wysokiej odporności na wymarzanie. Przechodząc do meritum tego artykułu chciałbym się skupić na ocenie plantacji , zaleceniach wiosennych które będzie trzeba wykonać aby wykorzystać z rośliny cały potencjał plonowania oraz na przebieg pogody jaki był do dnia dzisiejszego i jaki to miało wpływ na roślinę. Rzepak ten jak i większość rzepaków w Polsce zostały posiane zgodnie z terminem agrotechnicznym lub z delikatnym opóźnieniem, było to spowodowane opadami deszczu podczas żniw które przeciągnęły żniwa w czasie. Po zasiewach rzepaki miały idealne warunki do wschodów przez opady deszczu które nam towarzyszyły od sierpnia do początku września co było widać

42

idealnie na polu, dostępność do wody oraz sprzyjająca temperatura i dostępne składniki pokarmowe w glebie goniły roślinę do góry. Gdy rzepak był w fazie 4-6 liści konieczny był zabieg regulujący wzrost roślin, w przypadku plantacji w okolicach Kwidzyna został wykonany zabieg następującymi preparatami: - Dafne 250 EC w dawce 0,3l/ha + Tebusha 250 EW w dawce 0,6l/ha Zabieg ten wstrzymał wzrost roślin na pewien okres ale w fazie 8-10 liści konieczny był kolejny zabieg fungicydowy oraz dożywianie do listne w celu przygotowania rośliny do zimy, w tym celu został wykonany zabieg: -Tebusha 250EW w dawce 0,6l/ha + Vitotal B w dawce 2l/ha + Vitotal Zn w dawce 0,5l/ha + Siarczan Magnezu 5kg/ha Ten zabieg wykonany w odpowiedniej fazie przy sprzyjających warunkach pozwolił roślinie bardzo dobrze przygotować się do zimy, co widać na zdjęciach,


Stożek wzrostu został wciągnięty w szyjkę korzeniową, dzięki temu rzepak będzie bardziej odporny na zimne dni i noce będące podczas zimy.

Warto też wspomnieć, że przez chłodny przebieg pogody rzepaki były mniej narażone na ataki śmietki kapuścianej która zrobiła spustoszenie na plantacjach rok temu.

Katalog wiosenny 2017

43


Przebieg pogody jaki nam towarzyszył od początku października do dnia 22.12.2016r (dzień w którym zostały zrobione zdjęcia), pozwolił rośliną w naturalny sposób się zahartować co za tym idzie roślina nie odczuje szoku gdy temperatura spadnie poniżej -10 stopni Celsjusza tak jak to miało miejsce rok temu. Patrząc na przebieg pogody jaki był w grudniu oraz na początku roku 2017 mamy podobna sytuacje jak w roku poprzednim ale warunki pogodowe są bardziej przychylne dla roślin, tak jak pisałem wcześniej, niska temperatura jaka nam towarzyszyła od początku października pozwoliła roślinie się zahartować, niskie temperatury jakie nam towarzyszą od początku roku 2017r na poziomie -25stopni Celsjusza w powiecie Kwidzyńskim mogą wzbudzić pewne obawy ale pokrywa śnieżna na polach sięgająca nawet do 20cm wysokości powinna załagodzić obawy jakie mogą mieć rolnicy. Pokrywa śnieżna w naturalny sposób tworzy pierzynę na polu co chroni roślinę przed niskimi temperaturami. Aby wykorzystać cały potencjał rzepaku wczesną wiosną zalecamy dawkę nawozu azotowego Saletrosan 26 Makro w ilości 300kg/ha, aby roślina miała składniki pokarmowe na start rośliny wiosną. Dlaczego Saletrosan a nie Saletra? Saletrosan przez skład 7% formy azotanowej i 19% formy amonowej idealnie nadaje się na pierwszą dawkę azotu dla rzepaku, skład ten powoduje, że roślina nie pędzi rośliny do góry tylko idealnie rozbudowuję system

44

korzeniowy, który ma bardzo istotny wpływ do pobierania składników pokarmowych z gleby oraz w lepszy sposób pobiera wodę z gleby, istotną dla wzrostu rośliny. Dodatkowa zawartość 13%S odkazi roślinę od suchej zgnilizny roślin kapustnych po zimie oraz dodam, że niedobór 1kgS blokuje pobieranie 10kg N przez roślinę. Wiosną jako pierwszy zabieg fungicydowy zalecamy zabieg „T0” inaczej oczyszczający, tutaj zalecamy: -Prochloraz 450EC w dawce 1l/ha + Vitotal NPK 20-20-20 w dawce 2kg/ha Po dwóch tygodniach, gdy temperatura jest w okolicach 10 stopni Celsjusza i roślina silnie wystawia stożek wzrostu ku górze zalecamy zabieg T1 aby wstrzymać stożek wzrostu i żeby rzepak mógł się do krzewić, tutaj zalecamy: -Tebusha 250EW w dawce 0,6l/ha --Caryx 240SL w dawce 0,6L Vitotal N34 w dawce 4l/ha Vitotal B w dawce 2l/ha Siarczan Magnezu 5kg/ha Oraz dokładamy zabieg insektycydowy, ja zalecam zabieg układowokontaktowy ponieważ w tym okresie możemy się spodziewać pierwszych nalotów chowacza czterozębnego. Zabieg ten zwalczy obecny nalot oraz zabezpieczy roślinę na najbliższe dwa tygodnie, zalecamy: Neptun 480 EC w dawce 0,6l/ha + Cyperkill Max 500 EC w dawce 0,05l/ha Po dwóch tygodniach jak roślina znajduje się w fazie zwartego zielonego pąka poprawiamy zabieg insektycydowy oraz dożywiamy roślinę, dla ciekawostki dodam że w

Niemczech w tej fazie zalecane jest zastosowanie trineksapaku etylu (w Polsce preparaty takie jak: Moddus 250 EC, Cuadro 250 EC, Optimus 175EC ( w tym przypadku większa dawka)) w dawce 75g trineksapaku etylu na ha w celu idealnego do krzewienia rzepaku oraz wzmocnienia bocznych pędów. Dla własnego doświadczenia wraz z jednym z klientów w roku 2016 postanowiliśmy wypróbować zastosowanie tej substancji na jednym z pól , ku mojemu zdziwieniu zabieg ten miał idealny wpływ na roślinę, boczne pędy które są plonotwórcze stały się silniejsze i dorównały głównemu pędowi. Aby zbadać czy wydajność po zastosowaniu tej substancji była większa postanowiliśmy przeważyć rzepak podczas zbiorów, wydajność rzepaku na polu z zastosowaniem trineksapaku etylu wynosiła 400kg z ha więcej niż na polu kontrolnym z takimi samym stanowiskiem, z tą samą odmianą i prowadzoną tak samo z wyjątkiem zastosowania trineksapaku etylu. W fazie zielonego pąka zalecamy: -azoksystrobinę w dawce 0,3l/ha Cuadro 250EC w dawce 0,3l/ha ( jako rozwiązanie niemieckie, stosowane na plantacjach w Niemczech) Neptun 480EC w dawce 0,6L/ha Cyperkill Max 500EC w dawce 0,05l/ha Vitotal N34 w dawce 4l/ha Vitotal B w dawce 2l/ha Siarczan Magnezu 5kg/ha Poniżej zdjęcia z 2016r gdzie został zastosowany trineksapak etylu i kontrola:


Zbliżając się do kwitnienia rzepaku, zbliżamy się do zabiegu na opadanie opłatka , w tym zabiegu musimy pamiętać o zabiegu insektycydowym na m.in. Słodyszka rzepakowego, który może zmniejszyć nam wydajność nawet o połowę , tutaj zalecamy zabieg na początku kwitnienia: -Amistar Xtra 280Sc w dawce 0,6l/ha Prochloraz 450 EC w dawce 1l/ha Mospilan 20Sp w dawce 120g/ha Sumi-Alpha 050EC w dawce 0,2l/ha Vitotal N34 w dawce 3l/ha Po przekwitnieniu rzepaku zalecamy jeszcze jeden zabieg insektycydowy aby zabezpieczył nam roślinę do samych zbiorów, tutaj zalecamy: -Proteus 110 OD w dawce 0,6l/ha

Paweł Krzemień Doradca Agrotechniczny

Katalog wiosenny 2017

45


Pszenżyto AVOKADO jest jedną z nowych odmian wprowadzonych do sprzedaży w 2016 roku. Odmiana ta charakteryzuje się dużą mtz, dobrą odpornością na wyleganie, dość małą zawartością białka. Pszenżyto Avokado posiada dojrzewanie średnie, dużą zdrowotność (większa na mączniaka, rdze, fuzariozę, mniejszą na pleśń śniegową), odporność na porastanie w kłosie duża, zimotrwałość duża (5.5), plenność bardzo dobra. Dzięki dużemu potencjałowi plonowania oraz dobrej wartości pokarmowej, pszenżyto staje się coraz bardziej konkurencyjne dla innych gatunków zbóż. Pszenżyto ozime cieszy się ogromną popularnością. Pod względem powierzchni uprawy - ok. 1,2 mln ha, plasuje się na 2. miejscu po pszenicy ozimej. Powodem systematycznie rosnącego jego udziału w strukturze zasiewów zbóż są zarówno kryteria środowiskowe, jak i wartość pokarmowa ziarna. Coraz częściej rolnicy decydują się na zabiegi herbicydowe jesienne które mają wiele zalet, ale także wymagają odpowiednich warunków atmosferycznych. Niestety w ostatnich latach przebieg pogody jesienią często utrudniał lub wręcz uniemożliwiał wykonywanie doglebowych zabiegów herbicydowych. Taki przebieg pogody wpływa także na opóźnienie i nierównomierność wschodów chwastów, co w konsekwencji powoduje wykonanie nalistnych zabiegów odchwaszczających późną jesienią, często tuż przed zakończeniem wegetacji przez rośliny uprawne. Późnojesienne stosowanie

46

herbicydów w zbożach ozimych, wymaga od plantatora wykorzystania odpowiedniej oraz selektywnej substancji czynnej, gdyż najczęściej rośliny te są już w zaawansowanej fazie rozwojowej. W większości przypadków herbicydy te opierają się na tych samych substancjach czynnych lub ich mieszaninach, takich jak diflufenikan, chlorotoluron czy chlorosulfuron. Do dyspozycji plantatorów są zatem preparaty, które można zastosować jesienią do fazy początku, pełni i końca krzewienia zbóż oraz do końca wegetacji niezależnie od fazy rozwojowej roślin. Wszystkie z tych środków dopuszczone są do użytku w pszenicy ozimej, natomiast mają możliwość zastosowania w pozostałych zbożach takich jak pszenżyto, żyto, jęczmień. Nie później jak do fazy początku krzewienia zbóż (BBCH 21) możemy zastosować mieszaninę diflufenikanu z izoproturonem, która jest zarejestrowana we wszystkich zbożach ozimych, a która wykorzystywana jest do zwalczania zarówno miotły zbożowej, jak i niektórych chwastów dwuliściennych. Nieco później (do BBCH 23) można aplikować

mieszaninę diflufenikan + penoksulam + florasulam, która również zwalcza miotłę i chwasty dwuliścienne oraz diflufenikan, który ogranicza głównie gatunki dwuliścienne. W fazie pełni krzewienia, do skutecznej eliminacji miotły zbożowej i chwastów dwuliściennych, możemy wykorzystać następujące substancje czynne: diflufenikan + flufenacet, diflufenikan + mezosulfuron metylowy + jodosulfuron metylosodowy oraz pendimetalina + pikolinafen. Skuteczność większości substancji czynnych herbicydów uzależniona jest przeważnie od warunków pogodowych, zatem stosowanie ich w niesprzyjających warunkach pogodowych jest bezzasadne. Należy pamiętać, że podstawą skutecznego ograniczenia niepożądanej roślinności jest dobór właściwego herbicydu do składu gatunkowego chwastów występujących na polu, oraz prawidłowe i terminowe wykonanie oprysku.

Adam Śmiechowski Doradca Agrotechniczny


VADEMECUM

I JEGO LOGISTYKA

Roztwór Saletrzano-Mocznikowy (RSM ®) produkowany od 1990 roku przez Zakłady Azotowe Puławy S.A. należące do Grupy Azoty to wysokoskoncentrowany nawóz azotowy otrzymywany przez zmieszanie w stosunku molowym 1:1 roztworów saletry amonowej i mocznika. Ten wysokiej jakości certyfikowany produkt oferowany jest w kilku rodzajach: 32%N, 30%N, 28%N pozwalających na jego dostosowanie do odpowiednich temperatur zarówno składowania jak i transportu. Dostępne są także zawierające siarkę RSM-S w składzie 26%N+3S i PULASKA 20N+6S, zawierające fosfor RSM+P o formułach 29%N+5%P2O5 oraz 26%N+11% P2O5 oraz roztwór saletrzano-mocznikowy zawierający ważne dla roślin mikroelementy. Ten uniwersalny nawóz nadający się do stosowania we wszystkich rodzajach upraw wykazuje szybkie i długotrwałe działanie z uwagi na swoją płynną formę ograniczającą straty azotu i zarazem korzystnie wpływającą na szybkość jego pobierania przez rośliny, ale przede wszystkim przez zawartość trzech form azotu w swoim składzie: 25% azotu azotanowego, 25% azotu amonowego i 50% azotu amidowego. Płynna formuła zapewniająca roślinom szybki dostęp do azotu szczególnie w warunkach suszy. Możliwość równomiernego rozprowadzenia oraz relatywnie niższa cena czystego składnika sprawia, że stosowanie RSM-u jest rozwiązaniem bardzo efektywnym. Zarówno logistyka jak i możliwości magazynowania nawozów znacznie poprawiły się w ostatnich latach, co dodatkowo zwiększa zainteresowanie tą efektywną technologią nawożenia. Podczas stosowania roztworu saletrzano-mocznikowego należy przestrzegać kilku najważniejszych zasad m.in. • należy wykonywać opryski grubokropliste ( pow. 400µm) lub rozlew na glebę • aplikować na suche rośliny o dobrym turgorze • stosować w dni pochmurne, po oblocie pszczół • temp. powietrza powinna wynosić max. 20 ˚C a wilgotność względna powietrza > 60% • stosowanie optymalnych dawek zgodnych z dobrą praktyką rolniczą Przystosowanie sprzętu do aplikacji

RSM ogranicza się praktycznie do zamontowania odpowiednich rozpylaczy czy węży rozlewowych. Rozpylacze powinny wytwarzać duże, grube krople które będą łatwo staczać się z liści. W tym celu zaleca się stosowanie rozpylaczy wielootworowych, gdzie korektę dawki cieczy dokonujemy poprzez wymianę kryzy dozującej a wysokość prowadzenia belki nad łanem w celu uniknięcia tzw. „ efektu zebry” powinna wynosić min 1 m.

roślin np. w kukurydzy do BBCH 34( faza 4 kolanka) a w pszenicy nawet do BBCH 51. Do najważniejszych zalet tego typu rozpylaczy oprócz wyżej wymienionych należą: • wytwarzanie bardzo dużych kropli ograniczających ryzyko uszkodzenia roślin • elastyczne dawkowanie dzięki dużemu zakresowi ciśnień i prędkości roboczych • b. duży profilowany otwór wylotowy ograniczający zapychanie się rozpylacza • zintegrowany z kryzą dozującą indywidualny filtr wstępny • graniczone zjawisko „samooprysku” belki polowej • wykonany z odpornego na zużycie zbrojonego włóknem szklanym polimeru • optymalny stosunek ceny do jakości rozpylacza

Z mojego doświadczenia optymalnym i efektywnym rozwiązaniem w aplikacji RSM są nowoczesne rozpylacze wachlarzowe typu FD z zintegrowanym systemem dozowania . Produkowane przez firmę Lechrer GmbH emitują poziomy wachlarzowy strumień cieczy skierowany do tyłu jazdy zapewniając równomierny rozkład poprzeczny tym samym pozwalają wyeliminować „ efekt zebry” ( pasy w łanie o zmiennym natężeniu barwy zielonej liści) i prowadzić belkę opryskiwacza nad łanem na wysokości ok. 60cm. Rozpylacze wachlarzowe FD firmy Lechrer rekomendowane są również przez Grupę Azoty Puławy i możliwe do nabycia u naszych doradców. W ofercie niemieckiego producenta znajdują się także solidne węże rozlewowe i zestawy Dropleg stosowane w późniejszych fazach rozwojowych

Katalog wiosenny 2017

47


W ostatnim sezonie zauważyłem też na rynku i wśród Klientów jeszcze jeden typ rozpylaczy: Fastcap™ ESI marki HYPRO. Są to kompaktowe, sześciootworowe rozpylacze wyposażone w dyfuzor gwarantujący wyrównanie strumienia redukując tym samym możliwość uszkadzania plantacji, a także ograniczenie powstawania tzw. „efektu zebry”. Widziałem je w działaniu i mogę powiedzieć, że stanowią odmienny typ od wielootworowych rozpylaczy z kryzą i rozpylaczy wachlarzowych. Zestaw składający się z uszczelki i kołpaka w działaniu charakteryzuje się dużą energią strumienia, co skutecznie aplikuje nawóz na glebę i ogranicza jego pozostawanie na roślinach. Rozpylacz wykonany jest z poliacetalu natomiast dyski dozujące występują w wersji ceramicznej lub poliacetalowej.

Teraz kilka słów o logistyce dostaw. Firma Agrochem Puławy Sp. z o.o. dostarcza zamówiony towar bezpośrednio z GA ZAP Puławy wykorzystując tabor kolejowy lub luzem w autocysternach. Roztwór Saletrzano-Mocznikowy dostępny jest także luzem lub w zbiornikach 1000l Mauser bezpośrednio w bazach magazynowych firmy, a od 2014 roku możliwy jest jego zakup bieżący lub z opcją depozytu i dostawy np. wiosną z nowo powstałej (mogącej pomieścić ok. 6 tyś ton) bazy magazynowej w Człuchowie i pozostałych baz m.in. w Gdańsku czy Chojnie. Dzięki takim rozwiązaniom nasi Klienci otrzymują 48

możliwość zmniejszenia kosztów produkcji ponieważ jesienią można zamówić RSM w niższych cenach, rozwiązujemy problem konieczności posiadania zbiorników magazynowych do przechowywania większych ilości na gospodarstwie a przede wszystkim co najważniejsze w okresie wzmożonego wykorzystania wiosną zapewniamy bezpieczeństwo i komfort dostaw zakontraktowanych ilości w krótkim czasie.

Z uwagi na wiele teorii i mitów dotyczących składowania i rozcieńczania RSM jakie słyszeliśmy podczas pracy w terenie chcielibyśmy Państwu tym razem przybliżyć ten temat i wyjaśnić wszelkie wątpliwości. RSM powinien być przechowywany w szczelnych, zamkniętych zbiornikach z odpowietrzeniem, w temperaturze wyższej od temperatury krystalizacji wynoszącej kolejno: • RSM32%N 0 °C • RSM30%N -9 °C • RSM 28%N -17 °C • RSMS - 7 °C • RSM+micro - 5 °C Zbiorniki powinny być wykonane z materiałów odpornych na korozję, szczególnie nie dopuszcza się stosowania pojemników powstałych z metali kolorowych lub ich stopów. Najczęściej nasi Klienci przechowują nawóz w odpowiednio zabezpieczonych zbiornikach stalowych własnych lub dzierżawionych oraz 1000l paleto-pojemnikach tzw. mauzerach.

Na rynku oraz w naszej ofercie pojawiły się także zbiorniki elastyczne tzw. FlexiTanki i zbiorniki z tworzywa Agrimaster firmy KingSpan. Oprócz możliwości dzierżawy zbiorników stalowych Klienci mogą także zakupić za pośrednictwem Agrochem Puławy taki sam zbiornik stalowy ( a także FlexiTanki i zbiorniki KingSpan). Poniżej przedstawiamy krótką charakterystykę najpopularniejszych zbiorników:

Zbiorniki metalowe to wielkogabarytowe stalowe zamknięte zbiorniki z odpowietrznikiem. To jedyne na rynku zbiorniki spełniające wszystkie wymogi bezpieczeństwa i ochrony środowiska. Wyposażone są w niezbędne do prawidłowej eksploatacji infrastrukturę, m.in.: kwasoodporne zawory, tacę awaryjną, drabinkę, podest obsługowy oraz pełne zabezpieczenia antykorozyjne. Zbiornik ma pojemność 50m3, a obecnie jest możliwość zakupu zbiornika z wewnętrzną przegrodą dzielącą zbiornik na pół. Do dyspozycji posiadamy także zbiorniki pojemności ok. 18 m3. Zbiorniki jedno i dwupłaszczowe z tworzywa, AgriMaster firmy Kingspanoferowane zbiorniki zostały tak zaprojektowane, aby służyły przez wiele lat przy niewielkich nakładach konserwacyjnych. Gwarancją trwałości zbiorników jest zastosowanie wysokiej jakości materiału, który jest odporny na korozję, ekstremalne zmiany temperatury oraz promieniowanie UV. Zbiornik jest lekki i łatwy w transporcie. Puste zbiorniki mogą być przenoszone przy użyciu wózka widłowego. AgriMaster jest objęty 10 letnią gwarancją na szczelność zbiornika dla zbiorników dwupłaszczowych oraz 5 letnią gwarancją dla zbiorników jednopłaszczowych.


Zbiorniki proponowane są w konfiguracji 9m3 +15m3 pozwalającej odebrać dostawę pełnej cysterny 24t RSM-u, gdzie pozostaje jeszcze miejsce pozwalające na rozcieńczenie lub na poprzednio niewykorzystany RSM w zbiorniku.

Paleto - pojemniki 1000l zwane Mauzerami - plastikowe paletopojemniki z wymiennym zaworem kontenera wyposażonym w uniwersalne uszczelki teflonowe i polietylenowe. Ważną zaletą kontenera jest jego relatywnie niska cena, możliwość sprawnego załadunku i transportu np. na pole. Inna zaletą jest możliwość ich wymiany na zasadzie „zbiornik za zbiornik” podczas dostaw z baz logistycznych Agrochem Puławy. Zaopatrzenie się w 19-20 zbiorników tego typu pozwala na dokonywanie zakupów cało samochodowych czyli przyjęcie pełnej cysterny zawierającej ok 24t RSM-u, co przekłada się na niższą-hurtową cenę zakupu. Polecamy to rozwiązanie szczególnie dla gospodarstwa z mniejszym areałem oraz dla zaczynających swoją „przygodę” z nawozami płynnymi. Zbiorniki Flexi - elastyczne zbiorniki wielkogabarytowe wykonane są z wielowarstwowej gumy wzmacnianej tkaniną oraz wulkanizowane, co zapewnia bardzo wysoką odporność na przebicia oraz pęknięcia. Dzięki dwuwarstwowemu pokryciu specjalną odporną powłoką, zbiorniki nie tracą swoich właściwości nawet w najtrudniejszych warunkach. Specjalne zamknięcie w wybranych modelach uniemożliwia dostęp powietrza, co jeszcze lepiej zabezpiecza przed wpływem czynników zewnętrznych. Producent obejmuje zbiorniki 10 letnią gwarancją, ale okres użytkowania takich zbiorników to nawet 25 lat.

Wracając do tematu krystalizacji: proces ten zależy od stężenia azotu całkowitego w roztworze ( im wyższe stężenie %N tym większa podatność na krystalizację w niskich temperaturach) i zachodzi kiedy temperatura spada poniżej wartości granicznej wskazanej wcześniej. Podczas krystalizacji RSM nie zwiększa swojej objętości zatem nie ma obaw o zniszczenie zbiornika magazynowego. Nie ulegają też zmianie właściwości jakościowe produktu, a przede wszystkim nie ulega zmniejszeniu zawartość azotu całkowitego w roztworze. Przy długotrwałym magazynowaniu może nastąpić nieznaczne odparowanie wody z roztworu, wymagające tylko uzupełnienia. Ponowne uzyskanie konsystencji czystego roztworu niezawierającego kryształów osadzających się zazwyczaj na

dnie wymaga tylko mechanicznego mieszania np. za pomocą pompy cyrkulacyjnej, przy założeniu oczywiście, że temperatura roztworu jest wyższa niż minimalna temperatura krystalizacji. Podczas magazynowania RSM w okresie zimowym należy też pamiętać o opróżnieniu z nawozu wszelkiej instalacji i rurociągów przesyłowych oraz pomp, żeby nie doszło do ich uszkodzenia podczas uruchamiania w sytuacji skrystalizowania nawozu. Zarówno podczas rozładunków i załadunków, napełniania opryskiwacza czy właśnie mieszania RSM-u po skrystalizowaniu lub w celu jego rozcieńczenia z wodą niezbędne jest posiadanie pompy. Od kilku lat testuje wszelkiego rodzaju pomocy, żeby móc rzetelnie i profesjonalnie doradzić swoim Klientom jaki produkt wybrać. Z uwagi na właściwości fizykochemiczne RSM-u pompa powinna być specjalistyczna, wytrzymała i przede wszystkim przeznaczona do tego rodzaju zastosowań. Niestety wielokrotnie już miałem do czynienia z pseudo pompami o różnych napędach i konstrukcjach, ale większość z nich po jednym sezonie nadawała się tylko w jedno miejsce... Wreszcie znalazłem optymalne rozwiązanie: kompaktowe, lekkie a co najważniejsze dedykowane dla RSM i agrochemikaliów pompy przetłaczające HYPRO. Prezentowane poniżej wysokowydajne i samozasysające pompy wykazują doskonałą odporność na działanie korozyjne przetłaczanych cieczy. Napędzane są m.in. za pomocą silnika spalinowego, elektrycznego a także poprzez silnik hydrauliczny. Niewielka waga i budowa pozwala także sprawnie je transportować na pole choćby w samochodzie oraz na zainstalowanie ich nawet na opryskiwaczu. Często stanowią też wyposażenie autocystern. Firma Agrochem Puławy jest dystrybutorem pomp dedykowanych do RSM, a wszelkie informacje i szczegóły oferty mogą Państwo uzyskać od swoich Doradców oraz na naszej stronie internetowej www.agrochem.eu .

Katalog wiosenny 2017

49


W celu uniknięcia występowania krystalizacji zalecamy, by w okresie „zimowym” dokonywać zakupu RSM o stężeniu 30%N lub28%N ewentualnie, by przed wiosenną aplikacją rozcieńczyć RSM 32%N wodą z jednoczesnym jego mieszaniem. Jeżeli jest taka możliwość ( mamy miejsce w zbiorniku) zalecamy rozcieńczenie wodą jeszcze przed zimą, co po prostu usprawni nam proces mieszania wiosną przed bezpośrednim zastosowaniem nawozu. W związku z działaniem korozyjnym RSM-u proponujemy aby w miarę możliwości utrzymywać zbiorniki metalowe w stanie napełnionym, ponieważ są wówczas w mniejszym stopniu narażone na działanie korozji niż zbiorniki opróżnione. Rozcieńczanie to kolejna kwestia, która rodzi wiele pytań ze strony użytkowników, dlatego po krótce i jasno przedstawiamy zasady i proporcje otrzymywania RSM® 28% N z roztworów nawozu bardziej skoncentrowanych: Ilość wody (Lw) w litrach potrzebną do rozcieńczenia RSM® 32% N i 30%N do zawartości 28% N, a więc do gęstości 1,28 kg/dm3, oblicza się w sposób następujący:

OBLICZENIA rozcięczania Lw = Lw =

32% N (w litrach) x 0,189 30% N (w litrach) x 0,091

Ilość wody (Kw) w kilogramach potrzebną do rozcieńczenia RSM® 32% N i 30% N do zawartości 28% N, a więc do gęstości 1,28kg/dm3, oblicza się w sposób następujący:

Kw = Kw =

32% N (w kg) x 0,143 30% N (w kg) x 0,071

Wyjaśniając powyższe obliczenia: najczęściej stosowany jest wzór na ilość wody potrzebną do rozcieńczenia RSM-u do wartości 28%N; wówczas aby uzyskać taki produkt należy do 100 litrów RSM 32%N dolać 18,9 litra wody albo na każde 100 litrów RSM 30% N dolać 9,3 litra wody. Z uwagi na fakt, że podczas rozcieńczania nawozów płynnych powinno się je dodawać do wody w celu efektywnego wymieszania najczęściej stosowaną metodą w gospodarstwach jest wlanie do zbiornika odpowiedniej ilości wody przed planowaną dostawą RSM-u. W innym przypadku nawóz w zbiorniku powinien zostać wymieszany przy pomocy pompy- mieszanie warto także wykonać na wiosnę przed planowanym zabiegiem. Mam nadzieję, że udało mi się przedstawić Państwu najważniejsze informacje dotyczące magazynowania i logistyki tego nowoczesnego, relatywnie taniego i wysoce efektywnego nawozu jakim niewątpliwie jest RSM z Puław. W razie pytań i wątpliwości Doradcy Agrochem Puławy pozostają do Państwa dyspozycji.

Łukasz Ladra Doradca Agrotechniczny 50


Wszystko zaczyna się od wapna Wielu rolników nie zdaje sobie sprawy jak ważny jest uregulowany odczyn gleby. Skupiając się na nawożeniu roślin azotem, potasem czy fosforem często zapominamy jak istotną rolę pełni wapnowanie.

Rośliny uprawne nie mają wielkich wymagań względem odczynu – potrzebują gleb o uregulowanym odczynie, optymalnym dla kategorii. W przypadku zakwaszonej gleby, przy pH poniżej 5,0 występuje zaburzenie rozwoju systemu korzeniowego, szczególnie w pionie, a osłabiony i płytki system korzeniowy ogranicza prawidłowe pobieranie wody, co wiążę się z zmniejszonym pobieraniem składników pokarmowych. W rezultacie powoduje to słaby rozwój roślin – przy optymalnym nawożeniu i przy zasobie wody w glebie. Na co trzeba zwrócić uwagę dobierając odpowiedni produkt? Na rynku jest wiele nawozów wapniowych, wapniowomagnezowych w formie tlenkowej lub węglanowej. Wapno tlenkowe objawia się błyskawicznym działaniem. Stosowanie go zaleca się na gleby ciężkie lub w

przypadku bardzo niskiego pH. Wapno węglanowe jest formą naturalnie występującą w przyrodzie. Wolniej działa, ale jest tak samo skuteczne jak wapno tlenkowe. Wapno węglanowe powinno się stosować na glebach lekkich i średnich. Nawozy wapniowo magnezowe zaleca się stosować tam gdzie występuje brak magnezu, ponieważ wapno magnezowe jest najbardziej ekonomicznym źródłem tego mikroelementu. Przy wyborze odpowiedniego produktu warto zwrócić uwagę na drobne zmielenie wapna, ponieważ tylko w takiej postaci można liczyć na dobre działanie. Reasumując podstawowym celem wapnowania jest odkwaszenie gleby, co wpływa na jej urodzajność ponieważ: • zwiększa przyswajalności fosforu, potasu i magnezu,

• ułatwia wchłanianie mikroelementów przez rośliny, • zmniejsza toksyczne działanie glinu i manganu, • ogranicza dostęp do metali ciężkich, • dobrze wpływa na rozwój rozkładu materii organicznej, • wspomaga nawożenie organiczne i mineralne, • polepsza jakość płodów rolnych. Decyzje zakupowe w przypadku nawozów każdorazowo przyprawiają rolników o ból głowy . Dlatego warto skupić się na badaniach gleby pod kątem zasobności w makro i mikroelementy jak i zbadać odczyn gleby, co w dużym stopniu pomoże zaoszczędzić nasz czas i pieniądze!

Anna Szupiluk Doradca Agrotechniczny

52


,

53

Katalog wiosenny 2017


W jaki sposób poprowadzić tegoroczne plantacje pszenicy? Rok 2016 nie rozpieszczał rolników w całej Polsce, szczególnie mocno odczuły to osoby gospodarujące w centralnych regionach kraju. Masowe wymarznięcia zbóż i rzepaku oraz bardzo suche miesiące wiosenno-letnie bardzo dotkliwie odbiły się na poziomie plonowania tych roślin. Nowy rok stawia przed nami jednak nowe wyzwania w uprawie zbóż ozimych, będące konsekwencją zjawisk mających miejsce kilka miesięcy temu. Bardzo suchy wrzesień (8 mm opadumiejscowość Jarochów), spowodował opóźnienia w terminie siewu pszenicy ozimej. Upragniony deszcz w październiku przyniósł jednak ze sobą bardzo duże ochłodzenie, czego konsekwencją był bardzo powolny wzrost roślin. W spoczynek zimowy rośliny zasiane po pierwszych opadach na początku października wejdą w fazie 3-4 liści, natomiast siane późniejpo burakach cukrowych czy kukurydzy nawet w fazach 1-2 liści. Jest to sytuacja diametralnie inna od tych, mających miejsce w ostatnich latach gdy ciepła i długa jesień pozwoliła pszenicy bardzo dobrze się rozkrzewić. Sytuacja niskiej fazy rozwojowej zboża po zimie, zmusza nas do działań mających na celu przede wszystkim przyspieszenie wzrostu roślin oraz ich prawidłowe rokrzewienie. Aby nasze działania były skuteczne, niezbędne jest zwiększenie pierwszej dawki azotu- nawet ponad połowa dawki całkowitej. Niezwykle istotny jest również rodzaj stosowanego nawozu. Zdecydowanie najlepiej sprawdzą się nawozy zawierające w swoim składzie szybko działającą formę azotanową/ saletrzaną np. PULan, Zaksan czy coraz popularniejszy RSM. Na plantacje nieco lepiej rozwinięte dobrym wyborem będzie także Saletrosan 26 lub 30, posiadający w swoim składzie również siarkę, która zwiększa efektywność wykorzystania azotu, a w przypadku

pszenicy wpływa również na jakość zebranego ziarna, co jest niezwykle istotne przy uprawie odmian konsumpcyjnych. Warto pamiętać, że jeśli zastosujemy zbyt małą dawkę azotu na start, poniesionych strat już nie nadrobimy. Możemy wpływać jeszcze na liczbę ziaren w kłosie bądź jakość tych ziaren, jednak jeśli nie osiągniemy prawidłowej obsady to nie wykorzystamy w pełni potencjału naszej uprawy. Wczesną wiosną wskazane jest również przeprowadzenie dokarmiania dolistnego pszenicy ozimej za pomocą oprysku. Można przeprowadzić je np. wodnym roztworem mocznika- w fazie krzewienia w 100 litrach wody możemy rozpuścić około 15-18 kilogramów nawozu Mocznik.pl lub Pulrea. Nie należy zabiegu tego przeprowadzać produktami importowanymi, gdyż ze względu na większą zawartość biuretu mogą powodować przypalenia roślin. Wczesną wiosną problemem są również niskie temperatury, które uniemożliwiają między innymi efektywne pobieranie fosforu, nawet z gleb gdzie zawartość tego składnika jest bardzo wysoka. Niedobór tego pierwiastka powoduje min. właśnie gorsze krzewienie zbóż. W tej sytuacji idealnym wyborem jest zastosowanie wieloskładnikowego nawozu dolistnego zawierającego w swym składzie fosfor, ale również wspomniany azot, potas oraz odpowiednie dla

zbóż mikroelementy. Wymagania te spełniają produkty marki Vitotal Agro 20-20-20 lub 7-43-12. Wspomniane dokarmianie dolistne można połączyć także z preparatem zawierającym chlorek chloromekwatu w dawce ok. 0,4-0,6 litra, który dodatkowo pobudzi rośliny do szybszego, efektywniejszego rozwoju. Mikołaj Koczaski Doradca Agrotechniczny

Fot. 3 Pszenica Hondia siew 1.10.2016 Jarochów woj. Łódzkie

Fot. 4 Pszenica Hondia siew 1.10.2016 Jarochów woj. Łódzkie

Fot. 5 Pszenica Hondia siew 1.10.2016 Jarochów woj. Łódzkie

Fot. 6 Przejazd agregatem uprawowym 29.09.2016 r. Jarochów

Fot. 1 Pszenica Arkadia siew. 4.10.2016 Jarochów

Fot. 2 Pszenica Arkadia siew. 4.10.2016 Jarochów

woj. Łódzkie

woj. Łódzkie

54

Fot. 7 Pszenica Arkadia siew 15.10.2016 r. Jarochów


„KRÓTSZE FAO SZANSĄ DLA WIELU GOSPODARSTW” Rok 2016 dla kukurydzy był stosunkowo dobrym rokiem pod kątem zebranych plonów i to zarówno na kiszonkę jak i na ziarno. Mniej zadowalająca była za to cena kukurydzy w skupach. Jednakże to nie wszystko o czym powinniśmy pamiętać rozliczając ten rok. Mianowicie rozkład opadów był na tyle obfity, że trudno znaleźć odmiany, które odbiegały plonami wśród dostępnych na rynku odmian. Ale czy na pewno pokaźne zaplecze wody to zawsze sukces w uprawie? Otóż wielu rolników zdążyło się szybko przekonać, że nadmiar wody w glebie znacząco opóźnił zbiory. Wilgotność przy zbiorach była tak wysoka, że należało odwlekać w czasie zbiór aby przy i tak niskich cenach skupowych nie ponieść dodatkowych kosztów na suszenie ziarna kukurydzy. Możemy spostrzec zatem, że woda jest owszem jednym z czynników limitujących nasze uprawy, ale w kukurydzy bardzo istotnym jest dobór odmian według ich wczesności o konkretnej liczbie FAO. Wczesność powinna być wybierana bezspornie według ścisłej rejonizacji naszego kraju. W Wielkopolsce i całej Polsce Centralnej mamy rejon II uprawy. Na ziarno, obok mieszańców wczesnych, należy uprawiać mieszańce średnio wczesne o liczbie FAO 240 - 250. Na kiszonkę w rejonie II zaleca się uprawę mieszańców o liczbie FAO od 220 do 250. Mieszańce średnio późne (FAO 260-300) powinny być uprawiane na ziarno i na kiszonkę wyłącznie w najbardziej korzystnych warunkach klimatycznych, tj. w południowo-zachodniej i południowowschodniej Polsce (rejon I), przy czym w uprawie na ziarno raczej nie należy uwzględniać mieszańców o liczbie FAO wyższej niż 270, a także do tego kierunku uprawy wybierać również mieszańce średnio wczesne, o liczbie FAO 240-250. W rejonie Polski Północnej (rejon III) na ziarno powinny być uprawiane mieszańce bardzo wczesne i wczesne (FAO do 200-210), a na kiszonkę również mieszańce wczesne i średnio wczesne, najlepiej o liczbie FAO 220-230. Nieprzestrzeganie tych zasad wiąże się niczym historia z 2004 roku z konsekwencjami wielu niepowodzeń przy zbiorach. Zarówno przy pogodzie bardzo suchej jak i wyjątkowo „mokrym” 56

roku stosowanie się do innych niż zalecane wg liczby FAO odmian może skutkować nie osiągnięciem oczekiwanego plonu a w przypadku opadów niemożliwością ich zebrania przy zbyt wysokiej zawartości wody w s.m. roślin. Oczywiście każdy powie, że mieszańce mają dużą możliwość regeneracji i że wyższe FAO najlepiej o charakterze nasion typu Dent zapewni nam o wiele wyższe plony, jak jednak widać po 2016 roku nie do końca jest to prawdą. Owszem przy sprzyjającym rozkładzie opadów i zakresie temperaturowym oraz szybkim rozpoczęciu wiosny powyższe zdanie miało by uzasadnienie. Z wielu lat praktyki wiemy jednak, że pogoda jest nieprzewidywalna. Zatem Wielkopolska to przede wszystkim FAO z zakresu odmian wczesnych i średnio wczesnych. Dodatkowo, obserwacje pól kukurydzy u moich klientów, pokazały że Ci, którzy zdecydowali się na uprawę kukurydzy o niższym FAO zyskali czas na wcześniejsze zasianie poplonów i zbóż ozimych. Już po zasiewach kukurydzy było widać różnice w wysokości kukurydzy, wybór odmian wczesnych dał bardzo dobry wigor początkowy, ale przede wszystkim to roślina która korzysta szybciej z tego co dostępne w glebie i atmosferze by budować plon wobec wypadkowej sumy efektywnych temperatur. Z moich obserwacji wynika również, że dobrze dobrane odmiany charakteryzowały się znacznie mniejszym stopniem porażenia przez choroby, i do końca zbioru pozostawały w lepszej kondycji. Uprawa kukurydzy o niższym FAO w minionym roku pozwoliło uzyskać zbiory o niższej wilgotności. Dobrze wiemy, że kiedy cena rynkowa nie jest zgodna z naszym oczekiwaniem, należy szukać wszelkich oszczędności, a tego nie zrobimy na etapie zbiorów, a głównie w momencie doboru odmian przed zasiewem.


Wśród odmian, jakie na rejonie Wielkopolski moi rolnicy postanowi posiać, największy udział miały odmiany ES CLUEDO FAO 220/230, AMBROSINI FAO 220, PROSNA FAO 220, DUMKA FAO 230. Z odmian średnio wczesnych dominowały CODIGREEN FAO 240/250, DANUBIO FAO 240/250 oraz odmiany LG 30.260 FAO 250 i LG 30.240 FAO 230 i LG 32.58 o FAO 250.

Pamiętajmy zatem, że wysokie FAO to nie wszystko. Nasz wybór jest uzależniony od tego gdzie uprawiamy kukurydzę i to bez znaczenia czy na ziarno, CCM czy kiszonkę. Ważne aby nie mogąc wpłynąć na pogodę, postawić na odmiany z FAO które są nam dedykowane. Według wielu pozycji naukowych opartych o praktykę wielu lat doświadczeń na poletkach doświadczalnych ale i polach

uprawnych okazuje się, że dobór odmian i ich wczesności to przynajmniej 30% sukcesu w uprawie kukurydzy. Niech ten rok obfituje zatem w dobór odmian zgodnie z przyjętą w Polsce rejonizacją.

Krzysztof Markiewicz Doradca Agrotechniczny

Katalog wiosenny 2017

57


Nawozy dolistne to szybkie i skuteczne dostarczenie składników pokarmowych dla wszystkich roślin uprawnych w tym również kukurydzy. Wysoki potencjał plonowania, ale jednocześnie duże wymagania pokarmowe – to cechy wyróżniające roślinę, jaką jest kukurydza. Z roku na rok obserwuje się wzrost powierzchni plantacji kukurydzy. Roślinę tę uprawia się w dwóch kierunkach tj. na. kiszonkę, czyli paszę - głównie wykorzystywaną w karmieniu bydła, oraz na ziarno - będące podstawą żywienia ludzkości. Wzrost systemu korzeniowego kukurydzy jest początkowo powolny, co ogranicza pobieranie odpowiedniej ilości składników pokarmowych z gleby. Kukurydza jest rośliną szczególnie wrażliwą na występujące wiosną susze i chłody, przez które zmniejsza się dostęp do wymaganych składników pokarmowych. W efekcie często obserwuje się na plantacjach kukurydzy zahamowanie wzrostu i objawy niedoborów ważnych pierwiastków. Brak prawidłowego zbilansowania

makro- i mikroelementów prowadzi do strat w plonie kukurydzy. Ważną zasadą nawożenia dolistnego jest jego stosowanie prewencyjne, a nie objawowe. Tym bardziej, że spadek koncentracji składników w roślinie jest często wizualnie niewidoczny, a mimo tego prowadzi do obniżenia odporności na stresy i choroby. Niezaspokojenie wymagań pokarmowych kukurydzy powoduje zahamowanie wzrostu i zakłócenia formowania organów plonotwórczych.

niedobór azotu

ROZWIĄZANIE

niedobór fosforu

ROZWIĄZANIE

58

Jak w szybki sposób możemy przeciwdziałać niedoborom składników pokarmowych? Rozwiązaniem są nowoczesne nawozy dolistne VITOTAL AGRO, które szybko i skutecznie dostarczają roślinom kluczowe makro i mikroelementy, wspomagając realizowanie potencjału plonotwórczego roślin.


niedobór potasu

ROZWIĄZANIE

Jak zatem przeciwdziałać skutkom suszy i ograniczać negatywny długotrwały brak wody ? ViTotal Agro NPK 7-12-40 oraz ViTotal Agro NPK 0-52-34 wspomagają efektywne gospodarowanie wodą. Nawozy dolistne ViTotal Agro NPK 7-12-40 oraz ViTotal Agro NPK 0-52-34

Długotrwałe i często powtarzające się okresy posuchy występujące w naszym kraju to również spory problem, z którym borykają się rolnicy. Nierzadko obserwujemy poskręcane liście, pozasychane ich końcówki, co jest głównym objawem niedoboru wody w kukurydzy.

zastosowane przed okresem posuchy natychmiast dostarczają roślinom niezbędne składniki pokarmowe. Kukurydza zaopatrzona w potas efektywniej gospodaruje wodą pobraną z gleby i lepiej radzi sobie w warunkach suszy - lepszy turgor i intensywność zabarwienia liści.

objawy braku wody

Wrażliwość kukurydzy na niedobór mikroelementów: Zn

B

Mn

Fe

Mo

Cu

4

3

3

3

1

2

1. bardzo mała wrażliwość, 2. mała wrażliwość, 3. umiarkowana wrażliwość, 4. bardzo duża wrażliwość

Przechodząc do mikroelementów musimy zdawać sobie sprawę z niskich zasobności naszych gleb w te pierwiastki. Coraz więcej resztek pożniwnych jest wynoszonych z pól. Coraz mniej stosowanego nawożenia obornikiem. Monokultura

upraw. To wszystko wpływa na brak mikroelementów dostępnych dla roślin. Należy zadać sobie pytanie skąd roślina ma mieć dostęp do tych składników pokarmowych? Kukurydza najbardziej wrażliwa jest na niedobór cynku i boru, a przy wysokim pH gleby

również manganu. Brak cynku prowadzi do zahamowania wzrostu roślin oraz zakłócenia ich rozwoju generatywnego (opóźnienie wyrzucania wiech i kwitnienia). Niedobór boru powoduje pogorszenie zapylania i w efekcie zaziarnienia kolby.

niedobór cynku

ROZWIĄZANIE

Cynk (Zn) 100 g/l Siarka (SO3) 120 g/l

Katalog wiosenny 2017

59


Przy kompleksowym nawożeniu dolistnym kukurydzy makroi mikroelementami nie możemy zapomnieć o siarce i magnezie. ViTotal

Agro SMg-7 to doskonałe rozwiązanie na profilaktyczne i interwencyjne dostarczenie kukurydzy magnezu i siarki. Nawóz ten stosujemy dolistnie

w całym okresie wegetacji w postaci roztworu wodnego o stężeniu 5% (5 kg nawozu na 100 l wody).

niedobór magnezu

ROZWIĄZANIE

Siedmiowodny siarczan magnezu ViTotal Agro SMG-7 to szybka i całkowita rozpuszczalność o czym przekonało się już bardzo wielu naszych klientów.

Magnez MgO - 16% Siarka SO3 - 32%

Zachęcam do zapoznania się z kompleksową ofertą nawozów dolistnych ViTotal Agro!

Kamil Skrobiszewski Menadżer Produktu Nawozy Dolistne

ZESKANUJ


Profesjonalne nawozy dolistne

61


szybki dostęp makro i mikro elementów potrzebnych wiosną Twoim rośliną Technologia wiosennego nawożenia dolistnego rzepaku ViTotal Agro N 34 ®

ViTotal Agro N 34 ®

ViTotal Agro N 34 ®

4 - 8 l/ha

4 - 8 l/ha

4 - 8 l/ha

ViTotal Agro NPK 13:40:13

ViTotal Agro NPK 20:20:20

ViTotal Agro Max

2 - 4 kg/ha

2 - 4 kg/ha

1 - 2 l/ha

ViTotal Agro Mn

ViTotal Agro SMg - 7

ViTotal Agro SMg - 7

1 -3 l/ha

stężenie 5%

stężenie 5%

ViTotal Agro SMg - 7

ViTotal Agro B

stężenie 5%

1 - 3 l/ha

ViTotal Agro B 1 - 3 l/ha

jesień wiosna

00 10

11

12

16

19

30

50

57

61-69

80

Technologia wiosennego nawożenia dolistnego zbóż

ViTotal Agro N34 ®

ViTotal Agro N34 ®

ViTotal Agro N34 ®

4 - 8 l/ha

4 - 8 l/ha

4 - 8 l/ha

ViTotal Agro NPK 13:40:13

ViTotal Agro NPK 20:20:20

ViTotal Agro NPK 7:12:40

2 - 4 kg/ha

2 - 4 kg/ha

2 - 4 kg/ha

ViTotal Agro Cu

ViTotal Agro Mn

ViTotal Agro Max

1 - 3 l/ha

1 - 3 l/ha

1 - 2 l/ha

ViTotal Agro Zn

ViTotal Agro SMg - 7

ViTotal Agro SMg - 7

1 - 3 l/ha

stężenie 5%

stężenie 5%

ViTotal Agro SMg - 7 stężenie 5% jesień wiosna

09 11 62

13 21

22

29

30

31

32

39

45

49-51

52

59

61-69

71-92


Kukurydza coraz bardziej popularna na części północnej Polski Kukurydza pod względem obszaru zasiewu oraz polonu należy do podstawowych upraw rolniczych obok soi, ryżu i pszenicy na świecie. Również w Polsce jest bardzo ważną uprawą ze względu na jej szerokie przeznaczenie. Może być uprawiana w celach paszowych (kiszonka, ziarno, CCM), konsumpcyjnych (grys) lub też w celach energetycznych na biogaz. Kukurydza należy do roślin ciepło oraz światłolubnych. Ze względu na wytwarzanie dużej masy ma również wysokie zapotrzebowanie na wodę oraz składniki pokarmowe. Zaletą uprawy kukurydzy jest wprowadzanie do płodozmianu kolejnej rośliny i zmniejszenie udziału zbóż w strukturze zasiewów, gdzie jest on w Polsce zbyt wysoki. Roślina ta pozwala na uzyskanie wysokiego dochodu przy stosunkowo niskim nakładzie pracy i środków ochrony, przy czym jest rośliną pozytywnie wpływającą na odchwaszczanie pól, pozytywnie wpływa na strukturę gleby oraz dobrze radzi sobie na glebach słabszych, gdzie możliwość uprawiania innych gatunków roślin jest ograniczona. Dzięki temu że siew odbywa się na przełomie kwietnia i maja, a zbiór trwa od września do końca października rolnik ma lepsze rozłożenie prac polowych. Ze względu na postęp hodowlany powierzchnia zasiewów oraz uzyskiwany plon kukurydzy w Polsce ciągle rośnie. Jeszcze 15 lat temu produkcja krajowa zaspokajała 10-20% potrzeb, w chwili obecnej około 1mln ton ziarna kukurydzy jest eksportowana. Zwiększenie produkcji jest efektem możliwość siania i uzyskiwania

Fot. Daniel Starzyński

satysfakcjonujących plonów nie tylko na kiszonkę, ale również na ziarno w północnej części Polski, a nie jak jeszcze kilkanaście lat temu tylko w Wielkopolsce, Opolszczyźnie, dolnym Śląsku i w województwie Lubuskim. Obszar, na jakim była uprawiana kukurydza w Polsce w roku 2016, wynosi ok 1 mln 100 tys ha, z czego 600 tys. ha było uprawiane na ziarno, a 500 tys. ha z przeznaczeniem na kiszonkę. Największymi producentami ziarna kukurydzy w Polsce są rolnicy z Wielkopolski, Dolnego Śląska oraz Kujaw i Pomorza, a z wykorzystaniem tej rośliny w celach kiszonkarskich rolnicy z Podlasia oraz Mazowsza. Powodem wzrostu takiej popularności uprawy kukurydzy w części północnej Polski jest dostępność odmian od FAO już od 190. Dzięki postępowi hodowlanemu, który umożliwił obniżenie potrzeb cieplnych kukurydzy, bez obaw można wysiewać kukurydzę z przeznaczeniem na ziarno oraz kiszonkę w tej części kraju o FAO 230.

Katalog wiosenny 2017

63


Świetnie radzącą odmianą kukurydzy na północy kraju jest odmiana ES CLUEDO hodowli EURALIS o FAO 220/230. Jest odmianą uniwersalną pozwalająca uzyskać wysoki plon ziarna oraz wysoki plon masy z przeznaczeniem na kiszonkę o dużej zawartości energii. Wczesność odmiany umożliwia szybkie zejście rośliny z pola nawet przy zbiorze na ziarno uzyskując przy tym niskie parametry jego wilgotności w czasie zbioru. Pozwala to na staranne przygotowanie gleby pod rośliny następcze którymi mogą być zboża ozime i zdążenie z wysianiem ich jeszcze w optymalnych terminach siewu, co również znacząco wpływa na oczekiwany poziom ich przyszłych plonów.

Radosław Wódka Doradca Agrotechniczny


TECHNOLOGIA NAWOŻENIA ROŚLIN JARYCH WIOSNA 2017

KUKURYDZA :

uprawa na ziarno przy dwóch wielkościach plonu tj 60 dt/ha oraz 80 dt/ha: Zapotrzebowanie na makroelementy wyrażone w kilogramach kg/ha Roślina

Plon /dt/ha

Azot N/kg

Fosfor P2O5 /kg

Potas K2O/kg

Magnez MgO

Siarka S/kg

Kukurydza

60

100-130

50-70

120-180

30

24

Kukurydza

80

160-200

70-100

180-220

40

32

Propozycja nawożenia pogłównego nawozem NPK Agrochemu Puławy /różne warianty/ Nazwa

Skład

Dawka na 1 ha:

Azot N/kg

Fosfor P2O5 /kg

Potas K2O/kg

Magnez MgO

Siarka S/kg

CORN – plon 60 DT/ ha

N-4;P-10;K-22;SO310;CaO-4;Mgo2,5;Zn-0,2;B-0,1

300

14

80,20

93

8,75

14

CORN- plon 80 DT/ha

N-4;P-10;K-22;SO310;CaO-4;MgO2,5;Zn-0,2;B-0,1

500

20

114,55

132,55

12,5

20

6

N-6; P-20;K-30;S-7

350

21

70

126

0

24,5

6

N-6;P-20;K-30;S-7

450

27

90

162,7

0

31,5

N-6;P-12;K-34;S-10

400

24

110

163,9

0

40

KRZEM

Katalog wiosenny 2017

65


Nawożenie AZOTEM - proponujemy nawóz PULREA/PULGRAN/MOCZNIK PL w dawce: 250 – 350 kg/ha co daje N : 115 – 161 kg/ha. Zapotrzebowanie na mikroelementy w gramach na ha: Roślina

Plon /dt/ha

Mangan Mn /g/

Miedź Cu/g/

Cynk Zn /g/

Żelazo Fe /g/

Molibden Mo /g/

Bor B /g/

Kukurydza

70

450-650

70-85

400-500

-

10

100-150

BURAK CUKROWY: Zapotrzebowanie na makroelementy wyrażone w kilogramach kg/ha Roślina

Plon /dt/ha

Azot N/kg

Fosfor P2O5 /kg

Potas K2O/kg

Magnez MgO

Siarka S/kg

Burak cukrowy

600

120-140

60

200

80

50

Propozycja nawożenia AGROCHEM PUŁAWY SP Z O. O nawozami mineralnymi /uzupełnienie makroskładników/ : Nazwa

PLON 600 DT/ha

KRZEM

6

Skład

Dawka na 1 ha:

Azot N/kg

Fosfor P2O5 /kg

Potas K2O/kg

Magnez MgO

Siarka S/kg

N-4;P-10;K-28;Mg2,5;B-0,1 + KORN KALI 200 kg + SIARCZAN MG GRANULOWANY 100 kg

300+ 200 + 100

12

68

181

58

30

N-6;P-12;K-34;S-10+ KORN KALI 200 KG + SIARCZAN MG GRANULOWANY 100 KG

300+ 200 + 100

18

36

182

50

60

N-6; P-20;K-30;S-7 + KORN KALI 200 kg + SIARCZAN MG GRANULOWANY 100 KG

300+ 200 + 100

18

60

170

35

51

Zapotrzebowanie na mikroelementy w gramach : Roślina

Plon /dt/ha

Mangan Mn /g/

Miedź Cu/g/

Cynk Zn /g/

Żelazo Fe /g/

Molibden Mo /g/

Bor B /g/

Burak cukrowy

600

500-600

80-100

400-500

-

15

600-800

66


ZIEMNIAKI: Zapotrzebowanie na makroelementy w kg/ha : Roślina

Plon /dt/ha

Azot N/kg

Fosfor P2O5 /kg

Potas K2O/kg

Magnez MgO

Siarka S/kg

Ziemniaki

300

120

45

140

18

15

Propozycja nawożenia AGROCHEM PUŁAWY SP Z O. O nawozami mineralnymi /uzupełnienie makroskładników/ : Nazwa

– plon 300 DT/ha

KRZEM

6

Skład

Dawka na 1 ha:

Azot N/kg

Fosfor P2O5 /kg

Potas K2O/kg

Magnez MgO

Siarka S/kg

N-4;P-12;K-20;SO312;CaO-5 + KORN KALI 200 kg

300+ 200 + 100

12

36

140

12

22,4

N-6;P-12;K34;S-10+ KORN KALI 200 KG

300 + 200

18

36

182

12

38

N-6; P-20;K-30;S-7 + KORN KALI 200 kg

300 + 200

18

60

170

12

29

Zapotrzebowanie na mikroelementy w gramach :

Roślina

Plon /dt/ha

Mangan Mn /g/

Miedź Cu/g/

Cynk Zn /g/

Żelazo Fe /g/

Molibden Mo /g/

Bor B /g/

Ziemniaki

300

350

50

200

-

2

150

JĘCZMIEŃ JARY: Zapotrzebowanie na makroelementy w kg/ha : Roślina

Plon /dt/ha

Azot N/kg

Fosfor P2O5 /kg

Potas K2O/kg

Magnez MgO

Siarka S/kg

Jęczmień jary cukrowy

60

130

70

120

30

21

Katalog wiosenny 2017

67


Propozycja nawożenia AGROCHEM PUŁAWY SP ZO.O nawozami mineralnymi /uzupełnienie makroskładników/ : Nazwa

TYTAN

8

Skład

Dawka na 1 ha:

Azot N/kg

Fosfor P2O5 /kg

Potas K2O/kg

Magnez MgO

Siarka S/kg

N-4;P-16;K-18;SO310;CaO-4;

350

14

56

76

-

14

N-6;P-25;K-25;S5;Zn-0,05

300

18

75

75

-

15

N-8;P-24;K-24;S-9

300

24

72

72

-

27

Zapotrzebowanie na mikroelementy w gramach : Roślina Jęczmień jary

Plon /dt/ha

60

Mangan Mn /g/

Miedź Cu/g/

Cynk Zn /g/

Żelazo Fe /g/

Molibden Mo /g/

540

50

480

-

5

Krzysztof Kiestrzyn Menadżer Produktu Nawozy


POTĘGA

URODZAJU

NAWOZY Z PUŁAW To Azot decyduje o Twoim plonie • Stabilna jakość nawozów wynikająca z ponad 50 lat doświadczeń • Różnorodność opakowań dostosowanych do potrzeb odbiorców • Rozwinięta logistyka samochodowa i kolejowa • Polityka cenowa skorelowana z trendami europejskimi • Odpowiedzialność biznesowa • Obsługa po sprzedaży: wizyty u dystrybutorów i rolników, doradztwo fachowe i szkolenia


AZOT NAJWAŻNIEJSZY NA WIOSNĘ! Grupa Azoty Zakłady Azotowe PUŁAWY

mi, nadającymi się do przedsiewnego i po-

glebowych, rodzajów upraw i krótkiego

SA wytwarza nawozy azotowe w formie

głównego nawożenia. Mocznik i saletra są

sezonu wzrostu. Polska jest trzecim co

granulowanej (Pulrea® – mocznik, Pulan® -

najszerzej stosowanymi prostymi nawo-

do wielkości konsumentem saletry amo-

saletra amonowa, Pulsar® - siarczan amo-

zami azotowymi na świecie nadającymi

nowej w Unii Europejskiej. Ze względu na

nu) oraz w formie płynnej (RSM® - roztwór

się pod wszystkie uprawy polowe. Sale-

warunki klimatyczne (krótki okres wegeta-

saletrzano-mocznikowy).

zawarty

tra amonowa jako nawóz jest stosowa-

cji) i strukturę zasiewów, saletra amonowa

w tych nawozach stanowi główny stymu-

na głównie w regionach umiarkowanych

jest jak najbardziej wskazanym i wyjąt-

lator wzrostu roślin uprawnych. Pulrea®,

(Ameryka Północna i Europa), gdzie wy-

kowo popularnym nawozem azotowym

Pulan® i RSM® są nawozami uniwersalny-

stępuje korzystne połączenie warunków

w kraju.

Azot

Grupa Azoty PUŁAWY oferuje szeroki asortyment nawozów azotowych:

Nawozy Grupy Azoty PUŁAWY to:

Efektywność nawożenia azotem

dują intensywny wzrost i rozwój roślin.

• forma stała i płynna,

Azot ma najważniejsze znaczenie spo-

Stosowanie azotu wpływa na wyższy plon

• wysoka zawartość i wszystkie formy

śród wszystkich pobieranych przez rośli-

ziarna, masy zielonej, korzeni, dłuższy

ny uprawne składników pokarmowych.

okres wegetacji, wyższą zawartość i ja-

W celu uzupełnienia azotu w glebie ko-

kość białka. Niedobór azotu hamuje wzrost

nieczne jest coroczne stosowanie nawo-

roślin, co może doprowadzić do znaczne-

zów azotowych. Nawozy azotowe powo-

go zmniejszenia plonu.

azotu (N), • szybkie i powolne działanie, • niska cena czystego składnika N, • sprawdzone w kraju i za granicą, • markowa jakość.

70


Rośliny pobierają azot prawie w całości

fikacji spada, w wyniku czego ilość azotu

• denitryfikacją w postaci wolnego azotu

z gleby poprzez system korzeniowy. Na-

ulegającego przemianom do formy azota-

(odbywa się tylko w warunkach bez-

tomiast dokarmianie dolistne azotem, cho-

nowej będzie niewystarczająca dla zaspo-

tlenowych, które normalnie w glebach

ciaż często praktykowane, nie zastępuje

kojenia wymagań roślin.

uprawnych nie powinny istnieć), • wymywaniem azotanów,

nawożenia doglebowego – przedsiewnego oraz pogłównego. Celem uzyskania

Wybór nawozu azotowego

wysokiego i jakościowo odpowiedniego

Azot jest najbardziej plonotwórczym ma-

plonu konieczne jest doglebowe stosowa-

kroskładnikiem pokarmowym i jako skład-

Straty azotu stosowanego z nawożeniem

nie azotu.

nik łatwo wymywany z gleby powinien być

mineralnym mogą wynosić od 30 do 50%.

Rośliny mogą pobierać azot przez system

stosowany w ilości i w formie, która zosta-

korzeniowy zarówno w formie amonowej

je możliwie szybko pobrana przez rośliny.

jak i azotanowej. Azot z połączeń orga-

• ulatnianiem się amoniaku.

Straty amoniaku następują z mocznika stosowanego przedsiewnie i dlatego też

nicznych może być pobierany w bardzo

Podczas wyboru nawozu azotowego nale-

należy ten nawóz po zastosowaniu na-

małej ilości w postaci amidowej lub amino-

ży wziąć pod uwagę właściwości nawozu,

tychmiast wymieszać z glebą. Wg Kodek-

kwasów (jednak te formy nie mają prak-

jak i gleby, na których będzie stosowany

su Dobrych Praktyk Rolniczych jedynym

tycznie większego znaczenia w odżywia-

(ważny jest odczyn gleby). Na wybór na-

w praktyce sposobem ograniczenia strat

niu roślin). Forma azotanowa i amonowa

wozu azotowego wpływa również termin

azotu z gleby w formie gazowej jest sto-

mogą być traktowane jako równorzędne

stosowania: przedsiewnie czy pogłównie,

sowanie nawozów azotowych w sposób

w żywieniu rośliny, a to, którą formę po-

temperatura otoczenia, wilgotność gle-

dostosowany do aktualnego zapotrzebo-

bierają rośliny zależy od wielu czynników,

by. Najczęściej preferowaną przez rośliny

wania roślin.

przede wszystkim od gatunku rośliny, jej

uprawne formą azotu wydaje się forma

stanu fizjologicznego oraz formy azotu

kombinowana, tj. azotanowo-amonowa,

Wg publikacji „Współczesna problematyka

w zastosowanych nawozach. Duży wpływ

inaczej saletrzano-amonowa (np. Pulan®).

odorów” Wydawnictwo Naukowo-Tech-

na proces pobierania azotu ma także od-

• Forma saletrzano-amonowa stanowi

niczne, Warszawa 2010, straty w postaci

najbardziej uniwersalną formę nawo-

amoniaku NH3 w Polsce wynoszą 10-25%,

zów azotowych.

co odpowiada do 166 tys. ton azotu rocz-

czyn (pH) gleby.

Azot azotanowy - preferowana forma azotu Azot w nawozach może być dostarczony do gleby w formie azotanowej (NO3−),

• W warunkach gleb kwaśnych lepiej po-

nie. Średnie straty gazowego NH3 z nawo-

bierana jest forma saletrzana (azotano-

zów azotowych wynoszą 20%. Dotyczą

wa) – blisko 60% gleb w Polsce to gleby

one głównie mocznika i nawozów z jego

kwaśne.

dodatkiem – mogą one wynosić w skali

amonowej (NH4+) lub amidowej (CO-

• W warunkach gleb obojętnych lepiej

roku do 91 tys. ton azotu. Autorzy publi-

(NH2)2). Forma azotanowa (NO3−) jest pre-

może być pobierana forma amonowa.

kacji zaznaczają, że straty NH3 z mocznika

ferowaną formą azotu pobieraną z gleby

• Forma saletrzana jest typową formą po-

zastosowanego na powierzchnię gleby lub

przez rośliny uprawne. Działanie nawozów

główną, gdyż bardzo wolno pobierana

dolistnie są znacznie większe i w warun-

azotowych zawierających azot również

jest w niskich temperaturach.

kach ekstremalnych mogą dochodzić do 50% dawki azotu.

w formie azotanowej (np. Pulan® i RSM®)

• Forma amonowa jest typową formą

jest szybkie, natomiast pozostałych - wol-

przedsiewną, jest dobrze sorbowana

Z opublikowanej pracy habilitacyjnej A.

niejsze, co spowodowane jest tym, że ro-

oraz lepiej pobierana w niższych tem-

Winiarskiego „Badania nad ograniczeniem

śliny pobierają głównie jony azotanowe,

peraturach.

strat azotu z mocznika poprzez stosowa-

a w mniejszym stopniu jony amonowe.

• Do dawki startowej roślin ozimych zale-

nie inhibitorów urolizy” wyd. IUNG Puławy

Amonowe i amidowe formy azotu ulegają

cane są nawozy szybko działające, np.

1990 r., z porównania strat NH3 z mocz-

w glebie przemianom do azotanów i do-

Pulan® lub RSM®.

nika i saletry amonowej na glebach lek-

piero wtedy mogą być pobierane przez

• Do zasilania wiosennego zbóż zaleca

kich i ciężkich wynika, że straty w przy-

rośliny. Jest to proces wymagający czasu

się azot w formie dobrze rozpuszczalnej

padku mocznika są na poziomie 40-50%,

i dlatego działanie takich nawozów jest

w wodzie (azotanowej i amonowej).

a w przypadku saletry amonowej wynoszą 8-10%.

wolniejsze. Forma mocznikowa (amidowa)

przechodzi w formę azotanową. Jednakże

Straty azotu z nawozów mineralnych mogą być spowodowane:

przy obniżonej temperaturze, przy małej

• immobilizacją azotu, czyli włączeniem

lub zbyt wysokiej wilgotności, aktywność

go w glebową materię organiczną, co

bakterii biorących udział w procesie nitry-

oznacza, że azot pozostaje w glebie,

ulega w glebie przemianie do formy amonowej, a ta z kolei w procesie nitryfikacji

Katalog wiosenny 2017

71


Katalog wiosenny 2017

73


Katalog wiosenny 2017

75


Azot (N)

Nawóz

Fosfor (P₂O₅)

Potas (K₂O)

przyswajalny

przyswajalny

Stosunek P₂O₅: K₂O

Magnez (MgO)

Siarka (SO₃)

inne

przyswajalna

Gęstość nasypowa ton/m³

Nawozy azotowe MOCZNIK.PL

®

N 46

POLIFOSKA® 21 N(MgS) 21-(4-35)

46

0,70-0,78

21

4

35

0,85-0,95

Nawozy kompleksowe – uniwersalne POLIDAP

®

NP(S) 18-46-(5)

POLIDAP® Light NP(S) 14-34-(17)

POLIFOSKA® PLUS NPK(Mg) 5-10-20-(7-9)

POLIFOSKA® 5 NPK(MgS) 5-15-30-(2-7)

POLIFOSKA® KRZEM NPK(S) 6-12-34-(10)

POLIFOSKA® 6 NPK(S) 6-20-30-(7)

POLIFOSKA® TYTAN NPK(S) 6-25-25-(5)

POLIFOSKA® 8 NPK(S) 8-24-24-(9)

18

46

5

0,85-0,95

14

34

17

0,85-0,95

5

10

20

1:2

7

9

5

15

30

1:2

2

7

6

12

34

1:2,8

10

6

20

30

1:1,5

7

6

25

25

1:1

5

8

24

24

1:1

9

+ wersja z 0,2 B

0.98-1,08 0,95-1,05

1 SiO2 (0,5 Si)

0,94-0,99 0,95-1,05

+0,5 Fe +0,05 Zn

0,92-1,02 0,90-1,00

Nawozy kompleksowe – wiosenne POLIMAG® S NPK(MgS) 10-8-15-(5-35) z mikroskładnikami

POLIFOSKA® START NPK(MgS) 12-11-18-(2,7-26) z mikroskładnikami

10

8

15

1:1,9

5

35

+0,1 B, +0,1 Cu, +0,2 Mn, +0,5 Zn

1,00-1,10

12

11

18

1:1,6

2,7

26

+0,15 B, +0,5 Fe, +0,02 Zn

0,92-1,02


Korzyści ze stosowania PRZEPROWADZONE BADANIA WYKAZAŁY KORZYSTNIEJSZE DZIAŁANIE NAWOZÓW PŁYNNYCH NA WZROST I ROZWÓJ BADANYCH ROŚLIN, PRZYROST PLONÓW ORAZ POPRAWĘ JAKOŚCI ZIARNA ZBÓŻ I NASION RZEPAKU W PORÓWNANIU DO NAWOZÓW STAŁYCH, TAKICH JAK MOCZNIK I SALETRA AMONOWA. Azot jest podstawowym czynnikiem plonotwórczym w produkcji roślinnej. Ponad 90% całkowitej ilości azotu występuje w glebie w postaci trudnodostępnych związków organicznych wchodzących w skład glebowej substancji organicznej. Przewaga organicznych form azotu w glebie powoduje, że konieczne jest jego uzupełnianie w okresie wegetacji w formie azotu z nawozów mineralnych. Rośliny pobierają zarówno azot azotanowy jak i amonowy, co zależy od wielu czynników, przede wszystkim od gatunku rośliny, jej stanu fizjologicznego oraz formy azotu w nawozach. Duży wpływ na proces pobierania azotu ma także odczyn (pH) gleby. Zapotrzebowanie większości roślin uprawnych na azot jest duże w całym okresie wegetacji, a niedostateczne zaopatrzenie w ten składnik w krytycznych fazach rozwojowych prowadzi do redukcji plonu zbóż lub nasion rzepaku i pogorszenia ich jakości. Niezwykle istotnym zagadnieniem w produkcji roślinnej jest współdziałanie azotu i siarki polegające na lepszym wykorzystaniu azotu z nawozów

80

mineralnych na skutek dodatku siarki, co jest szczególnie istotne na glebach z niedoborem siarki. Dlatego bardzo ważnym elementem nawożenia roślin jest uzupełnianie niedoborów siarki za pomocą nawozów mineralnych zawierających siarkę w postaci stałej lub płynnej. Istotny wpływ na wielkość, ale i na jakość plonów roślin wywiera także forma i postać nawozów stosowanych w uprawach polowych. W ostatnich latach obserwowany jest bardzo duży wzrost zainteresowania rolników stosowaniem nawozów typu roztwór saletrzano-mocznikowy (RSM®) w uprawach rolniczych, a szczególnie w uprawie zbóż, rzepaku i kukurydzy. Są to bowiem rośliny towarowe przeważające w strukturze zasiewów w większości gospodarstw rolnych w Polsce. Nawóz RSM® zwiera trzy formy azotu: • 50 % azotu mocznikowego (amidowy), • 25 % formy azotanowej, • 25 % formy amonowej. Każda z tych form działa inaczej, tuż po nawożeniu działa forma azotanowa,

trochę wolniej forma amonowa i najdłużej azot amidowy, który w glebie ulega takim przemianom, jak azot zastosowany w moczniku. Przeznaczenie RSM®: • roztwór saletrzanomocznikowy RSM® jest doglebowym nawozem o szybkim i długotrwałym działaniu ze względu na zawartość trzech form azotu. • nawóz może być stosowany na wszystkie rodzaje gleb do przedsiewnego i pogłównego nawożenia zbóż, rzepaku, buraków, ziemniaków, kukurydzy, użytków zielonych oraz upraw warzywniczych i sadowniczych. • RSM® nie jest nawozem nadającym się do dolistnego dokarmiania roślin.


Efekty stosowania RSM®

Badawczej Lipnik należącej do Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Przyrodniczego w Szczecinie) oraz Niemiec i Czech. Z przeprowadzonych badań wynika, że najlepsze efekty produkcyjne uzyskiwano na obiektach nawożonych nawozami płynnymi (tab. 1, rys. 1). Przeprowadzone badania wykazały korzystniejsze działanie nawozów płynnych na wzrost i rozwój badanych roślin, przyrost plonów oraz poprawę jakości ziarna zbóż i nasion rzepaku w porównaniu do nawozów stałych, takich jak mocznik i saletra amonowa.

IUNG-PIB w Puławach od wielu lat prowadzi badania nad porównaniem efektywności działania nawozów azotowych stałych i płynnych typu RSM® bez dodatku i z dodatkiem siarki w uprawach roślin towarowych. W ostatnich latach Instytut koordynuje badania prowadzone w ramach projektu MEGAPROJEKT finansowanego przez Grupę Azoty PUŁAWY na terenie Polski (w Stacjach Doświadczalnych Baborówko i Grabów należących do IUNG-PIB, Zakładzie Doświadczalnym Goczałków należącym do INS, Stacji

Nawóz

Dawka azotu kg N/ha

Kontrola

bez nawożenia

Plon ziarna pszenicy Dawka azotu ozimej t/ha kg N/ha ZD Goczałków

Mocznik Mocznik z siarką (33N, 12S)

3,25

bez nawożenia

Plon suchej masy kukurydzy t/ha RZD Grabów 20,32 22,75

4,93

24,34

5,40 230 kg N/ha

200 kg N/ha

RSM®

5,49

22,22

RSM®S

5,88

24,00

Tabela 1. Przyrost plonu ziarna pszenicy ozimej i zielonej masy kukurydzy t/ha w zależności od formy zastosowanego nawozu azotowego.

Rys. 1. Plony nasion rzepaku ozimego t/ha w zależności od formy zastosowanego nawozu azotowego w Rolniczym Zakładzie Doświadczalnym Grabów

Efektywność nawożenia nawozami typu RSM® jest korzystniejsza od nawożenia nawozami stałymi także ze względu na fakt, że cena jednostkowa azotu w RSM® jest niższa w stosunku do innych nawozów azotowych. Biorąc pod uwagę większe przyrosty plonów roślin oraz niższą cenę jednostkową azotu w RSM® efektywność ekonomiczna nawożenia jest najwyższa właśnie przy nawożeniu tym nawozem.

Dla większości gospodarstw towarowych barierą nie jest już także dostępność wysokiej klasy opryskiwaczy, które są na wyposażeniu gospodarstw i mogą być wykorzystywane na przemian do chemicznej ochrony łanu oraz do jego nawożenia.

Zakład Żywienia Roślin i Nawożenia IUNG – PIB w Puławach

Katalog wiosenny 2017

81


Nowoczesne standardy nawożenia

Płynna formuła na sukces 28% N, 30% N, 32% N

26% N + 3% S

20% N + 6% S

rsm@grupaazoty.com nawozy.eu


Bazy

4

Baza Gronowo Elbląskie

8

Baza Gryfice 1

Baza Człuchów

Baza Stargard

2

Baza Chojna 3

6 7

Legenda: Baza Agrochem Puławy Hurtownie partnerskie

5

Hurtownie Partnerskie 1

Przedsiębiorstwo Usługowo- Handlowe „KARPOL”

2

Przedsiębiorstwo Handlowe AGROFARM Grażyna Fludra ul. Kopczynowska 45 63-023 Sulęcinek tel. 61/286-37-71

3

6

Centrum Zaopatrzenia Rolnictwa GREENWES Maria Wesołowska Janowice 13 87-732 Lubanie tel. 660-794-445

SIMEX Szymon Imała

4

Ułanowo 9 62-270 Kłecko tel. 669-854-475

ul. Podgórna 63A 87-300 Brodnica tel. 56/49-321-02

ul. Wojska Polskiego 9 78-230 Karlino tel. 94/340-93-20

5

„AGROMAX” Składnica Opałowa i Przemysłowa

7

ul. Kartuska 4 83-340 Sierakowice tel. 58/ 681-65-69

P.P.U.H. „MAK” Małgorzata Perkowska ul. Włocławska 2 62-560 Skulsk tel. 693-718-885

Gminna Spółdzielnia „SCh” Sierakowice

8

Iwona Łabuda TRADE Gręblin 4 83-121 Rudno tel. 58/ 536-38-07 tel. 507-110-805

Nasi partnerzy


Agrochem Puławy Sp. z o.o.

Biuro Obsługi Klienta

ul. Mickiewicza 5, 77-300 Człuchów tel.: +48 59 834 56 70 fax: +48 59 834 51 76

Tel. 59 83 45 671 Kom. 605 901 517 e-mail: bok@agrochem.com.pl

Baza Magazynowa Gronowo Elbląskie

Baza Magazynowa Stargard

Baza Magazynowa Gryfice

Baza Magazynowa Chojna

ul. Kolejowa 7 82-335 Gronowo Elbląskie Tel. 55 231 56 06 Kom. 695 910 943

ul. Klonowa 7 73-110 Stargard Tel. 91 577 68 56 Kom. 663 928 025

ul. Fabryczna 2 72-300 Gryfice gryfice@agrochem.com.pl

Czartoryja 4 74-500 Chojna chojna@agrochem.com.pl Kom. 607 508 324

Menadżer Produktu Nawozy

Menadżer Produktu Nawozy Płynne

Menadżer Produktu Materiał Siewny

Krzysztof Kiestrzyn Kom. 695 005 101

Damian Kozłowski Kom. 605 073 080

Edward Rachubiński Kom. 607 800 299

Menadżer Produktu Zboża

Menadżer Produktu Środki Ochrony Roślin

Menadżer Produktu Nawozy Dolistne

Ilona Rzepa Kom. 695 901 518

Eugeniusz Wojnicz Kom. 601 889 059

Kamil Skrobiszewski Kom. 536 566 631

www.agrochem.eu

Katalog wiosna 2017 web  
Katalog wiosna 2017 web  
Advertisement