Page 1

agri Vol 45 • No 5

O K T / O C T • N O V ‘16

Highly Commended

FOKUS • FOCUS • Agri SA Kongres/Congress • Meganisasie/Mechanisation • Besproeiing, water & energie/ Irrigation, water & energy


AGRICO Spilpunte & Lineêre Besproeiers

Met uitstaande standaard eienskappe en verskeie opsies:

NUUT: Internetbeheer

Spilpunte word in-huis gegalvaniseer; minimum 100mikron (1.8 keer “Cablesaver” beperk kabel diefstal. die ISO 146 standaard). Dit beteken “Windsaver” masjiene is stabiel en Die kabel loop binne-in die pyp en 80% langer lewensverwagting. vir 4 jaar gewaarborg teen omwaai. word nie maklik bygekom nie.

“Autoflush” spoel die spilpunt wanneer die pomp aankom.

AGRICO naatlose diens: Opmeet, Die AGRICO 3-been senter met sy ontwerp, vervaardiging, aflewering, wye voetspoor is besonder stewig. oprigting en naverkopediens.


agri Inhoud/Contents

28

103

Blink idees en nuwe planne

A

gri SA se 2016-kongres het verskeie sake onder die loep geneem. Meeste hiervan is taai toffies, soos suksesvolle grondhervorming, landelike veiligheid, belegging in die landbou en die geveg om skaars hulpbronne. Wat ‘n mens opval, is dat Suid-Afrika se boere nie net kla nie. Hulle kom met blink idees en nuwe planne vorendag. Dit was weer die geval by vanjaar se kongres. Die vele planne wat op die tafel geplaas is, is inspirerend. Dit te midde van die ergste droogte in dekades. Daar word nie in sak en as gesit nie. Natuurlik is daar gewigtige sake op die spyskaart, sake waarvoor boere moeilik alleen oplossings sal kan vind. Ander rolspelers soos die regering moet by die tafel kom aansit en help om Suid-Afrika se kosskottels vol te hou. Daar word dikwels beweer dat Suid-Afrika se boere van die beste ter wêreld is. Dis was duidelik by vanjaar se kongres. Dit gaan vir boere nie net oor finansiële voortbestaan nie, maar vir ‘n opregte liefde vir die grond en die saak. Daarom sal hulle altyd oorleef ten spyte van moeilike omstandighede. Derick van der Walt

24

57

117

Inhoud Contents 3 Redaksioneel 5 Boekresensies/Book Reviews 7 Stille waters 8 Standpunt/Viewpoint 12 Brokkies/Snippets

73 73 75 78 81 84 84 85 88 89 95

NUUS/NEWS Agri SA vra droogtehulp van regering Donors thanked for drought relief ’n Hoë noot vir droogtehulp Parlement fokus op die droogte Key agricultural economic figures 2014/15 compared to 2015/16 Gee betyds aandag aan aftrede en opvolgbeplanning ’n Boer se nalatenskap: Slaggate om te vermy Selfoon- en internetdienste nou nader aan boere Bill foundations now more solid Land reform: Keep calm and keep on farming GWK honours 2016’s icons of agriculture

103 Women in agriculture celebrated

107 Eskom oorweeg nou ook kleiner stelsels vir sy netwerk

17 43 48

FOKUS/FOCUS Agri SA Kongres/Congress Meganisasie/Mechanisation Besproeiing, water & energie/ Irrigation, water & energy

GEREELD/REGULAR

69 Water 79 Kompetisie/Competition 117 Wyn/Wine 118 Bewaring/Conservation 120 Agri Fauna 121 Uit ‘n ander hoek Highly Commended

agri Vol 45 • No 5

OK T/OC T•NOV ‘16

Redaksioneel Editorial

42

21

Voorblad geborg deur/ Cover sponsored by Senter 360 Bladsye/Pages 54 & 55

FOKUS • FOCUS • Agri SA Kongres/Congress • Meganisasie/Mechanisation • Besproeiing, water & energie/ Irrigation, water & energy

BKB-7863 AgriSA Strip Advert 210x30.indd 1

2016/10/19 16:10

Jou opinie maak saak... Vertel ons waarvan jy hou en wat jy sou verander in Agri. Your opinion is important... Let us know what you like and what you would like to change in Agri. Stuur jou kommentaar en besonderhede aan:/Send your comments and details to: derick@greenpepper.biz/or Privaatsak/Private Bag X180, Centurion 0046 agri OKT/OCT • NOV ‘16 bladsy/page

3


FROM FARM TO TABLE, YOU FEED THE NATION.

OUR APPRECIATION! PANNAR is proud to support farmers in their mission to keep our people nourished and well fed. It’s more than a job. It’s a lifelong commitment on our part and yours to ensure that together we make a valuable contribution to food security in Africa. We’re committed to your success.

Together we farm for the future™

www.pannar.com | infoserve@pannar.co.za

ULTRA-MODERN TECHNOLOGY 2016/CORP/E/002/PLATE/FW

EXCEPTIONAL PRODUCTS AND CROP PACKAGES

PRE-PLANT CARE

OPTIMISING PRODUCTION

SUPERIOR CROP PROTECTION

® Registered trademarks of PANNAR LTD, © 2016 PANNAR LTD


agri Agri (waarby ingelyf Die Boer/The Farmer), word vyf keer per jaar versprei aan lede van Agri SA en ander intekenare. Agri (under which Die Boer/The Farmer is incorporated) is distributed five times a year to Agri SA members and subscribers. Redaksionele komitee/ Editorial committee Omri van Zyl, Johan Pienaar, Christo van der Rheede, Theo Boshoff, Nic Opperman, Kobus Visser, Elize van der Westhuizen, Annelize Crosby, Derick van der Walt & Livhuwani Ngwekhulu Personeel/Staff Uitvoerende redakteur/Executive editor: Derick van der Walt 082 770 5111 derick@greenpepper.biz Advertensiebestuurder/ Advertising manager Mabel Schmahl 082 563 4427 or (012) 997 3407/12 Mabel@agrisa.co.za Senior Sales Executive Riaan Schmahl 074 170 6403 riaan@mesconsultants.co.za Kantooradministrateur en intekenare/ Office administrator and subscribers Thea Liebenberg Medewerkers/Contributors Dr Gerhard Verdoorn, Cassie du Plessis, Dr Gerhard Backeberg & Lehman Lindeque Uitleg/Layout Fréda van Wyk Adres/Address Agri, Privaatsak/Private Bag X180, Centurion, 0046 Blok/Block A, Inkwazi Gebou/Building, Embankmentstraat/Street, Zwartkop, Uitbreiding/Extension 7 Tel: (012) 643 3400 Faks/Fax: (012) 663 3178 E-pos/E-mail: derick@greenpepper.biz Reproduksie en drukwerk/ Reproduction and printing Business Print Centre: (012) 843 7600 Agri SA aanvaar geen verantwoordelikheid vir aansprake wat in advertensies ge­maak word nie en die menings en aan­bevelings van individue of enige ander liggaam of organisasie wat in artikels in Agri verskyn nie. Kopiereg word voorbehou en inhoud mag slegs met die toestemming van die direkteur: Korporatiewe Skakeling gereproduseer word./ Agri SA accepts no responsibility for claims made in advertisements or for opinions and recommendations expressed by individuals or any other body or organisation in articles published in Agri. Copyright is reserved and the content may only be reproduced with the consent of the Director: Corporate Services.

Indien u op Agri wil inteken, skakel/ If you wish to subscribe to Agri contact Thea Liebenberg Tel: (012) 643 3400 Faks/Fax: (012) 663 3178 www.agrisa.co.za Artikels in Agri is ook op aanvraag in ‘n alternatiewe taal beskikbaar/Articles in Agri are also available in an alternative language on request. Sirkulasie/Circulation

agri Boeke/Books

Boekresensies Book Reviews ‘n Boek verniet Agri gee ‘n eksemplaar weg van elk van die boeke wat op bladsy 5 en 7 bespreek word. Stuur ‘n e-pos met jou naam, posadres en telefoonnommer na agricompetitions@gmail.com. Sê ook watter boek jy wil hê (slegs een boek per e-pos, asseblief). Meesterboere: Denkers en doeners Piet van Zyl en Tisha Steyn (Turksvy) In die soeke na riglyne vir boerderysukses het dr Piet van Zyl, bekende boer en akademikus, onderhoude met 19 suksesvolle boere gevoer om uit te vind hoe hulle dink oor alle fasette van boerdery as ‘n besigheid en ‘n lewenswyse. In elk van die hoofstukke is die boer aan die woord en elkeen vertel sy unieke verhaal reguit en ernstig, maar deurvleg met wyshede en humor. Hulle optrede en insigte getuig van deursettingsvermoeë en kreatiewe denke. Navrae: info@turksvy.co.za The New Game Rancher Compiling editors: Pamela and Peter Oberem (Briza Publications) The New Game Rancher is a succinct guide to the complete spectrum of game ranching in South Africa and is illustrated with more than 400 full colour photos, line drawings and illustrations. It is a collection of contributions from zoologists, ecologists, geneticists, veterinarians, academics, conservationists and experienced game ranchers. The book is ideal for anyone with an interest in game farming, both game ranchers and those associated with or interested in the business. Chapter 1 outlines the history and growth of the game business, and the four pillars of game ranching, namely breeding, ecotourism, hunting and meat production. Chapter 2 and Chapter 3 discuss various general aspects of game farming: veld management, planning, nutrition, predator management and capture of game animals. Chapter 4 deals with the main species farmed by game ranchers: these include large, medium

and small antelope, buffalo, zebra, rhino, crocodiles and ostriches, and details the types of management used with each particular group of animals. Chapter 5 deals with diseases, parasites and poisonings of the main game species dealt with in the book. Enquiries: Briza Publications, tel no: (012) 329-3896, fax no: (012) 329-4525, email: books@briza.co.za, website: www.briza.co.za So is dit nou Johan van Wyk (Tafelberg) So is dit nou is vintage Johan van Wyk. Sy stories voer jou weg na ’n Suid-Afrika van ouds vol verbeeldingryke karakters met name soos Daantjie Doodlieg, Bont Schalk en Klein Willem Wolwedans. Terwyl die verlede onthou word, gaan dié tweede versamelbundel ook oor die hede. Van Wyk vertel van vandag se Suid-Afrika – ’n wêreld ver verwyderd van die era van padkafees, Pepsi floats en koue skaapnek uit ’n saalsak. Navrae: nb@nb.co.za Tannie Poppie Kook Weer Poppie Coetzer (Human & Rousseau) “Die Chuck Norris van Suid-Afrikaanse kos” en “almal se ouma” is maar van die talle maniere waarop Tannie Poppie bekend is aan haar duisende aanhangers. Dié gewildste van al die TV-Kokkedore het nou haar tweede kookboek. In Tannie Poppie kook weer deel Suid-Afrika se gewildste kos-ouma al haar gunsteling-versamelresepte. Die klem is op lékker kos. Die boek bied heerlike resep-idees vir liplekkerhoender, brode, smaaklike poedings, lekkernye vir die teetafel en nog vele meer. Dit spog deurgaans met volkleurfoto’s van die geregte en lesers sal hul lippe aflek. Navrae: nb@nb.co.za >>> bladsy 7

Boekwenenrs vorige uitgawe: Guide to the properties and uses of Southern African Wood, JS van Jaarsveld, Trichardtsdal; Koekedoor 2, Sanet Ferreira, Bethlehem; Emily Hobhouse – Geliefde Verraaier, Bennie Conradie, Murraysburg; Koukonap, Nico Cohen, Douglas. agri OKT/OCT • NOV ‘16 bladsy/page

5


agri Promosie/Promotional

agri OKT/OCT • NOV ‘16 bladsy/page

6


agri Stille waters

Stille waters Lees Psalm 23

Hier sal ek bly

H

ere, my oppasser, ek het nog net tekeninge van ’n herder gesien. Romantiese kleursketse in ’n ou storieboek. Bladsye vol daarvan. Maar dit gee my tog ’n goeie prentjie van U wat sorg. U wat my versorg, sodat ek geen gebrek ken nie. U wat my met u eie hande bederf;

<<< bladsy 5 Hanna Maretha Maartens (Lux Verbi) Hanna is kinderloos. Haar man moet seuns hê om sy priesterlike pligte as Leviet voor die Here na te kom, en ná nege jaar trou hy weer. Peninna skenk die lewe aan die een kind ná die ander. Maar Hanna sukkel met Peninna se teenwoordigheid in die huis. Is haar kindersloosheid die Here se straf? Sal Hanna kan vrede maak, met haarself en met Peninna? Sal sy guns kan vind in die oë van die God sodat Hy haar lamp weer aansteek en die donker verdryf? Navrae: nb@nb.co.za Een nag en ‘n bietjie Hester Kruger (Human & Rousseau) Daar was die dag voor die gebeure, en die dag daarná. En dan was daar die nag tydens. Nooit weer sal Margaretha se lewe dieselfde wees nie. Een weeksaand is sy en haar man in hul plaaswoning naby Groblersdal

wat voor al wat leef en beef ongehoorde gasvryheid aan my betoon. Die woordprentjies hier help my verder, Here: Ek verstaan nou meer van die reis waarop U my vergesel. Beter gesê: Ek sien die roete waarlangs U my lei. Die regte paaie, op weg na die rusplek by die water. Hoe goed, hoe troostend om te weet dat U deur die donkerste klowe by my is. Dat ek kan gryp na u stok en u staf en nooit meer bang hoef te wees nie. Hoewel, Here, ek nie mooi verstaan dat U vir my ’n gasheer is nie. Ek bedoel ... hoekom sal U vir my ’n tafel dek? Vir mý? My boonop behandel aangeval en beroof. En tog oorleef hulle dit. Een nag en ’n bietjie is ’n boek wat ons herinner aan wat dit is om mens te wees in dié land: dit laat jou jubel jy woon hier, in hierdie verraderlike, verrassende en onvoorspelbare land. Gebaseer op ware gebeure. Navrae: nb@nb.co.za Jenna en die leesperd Marga Jonker (Tafelberg) Jenna se wêreld tuimel inmekaar nadat sy uitvind dat sy weens ‘n rare siekte vir ‘n lang tyd nie mag perdry nie – dit nadat sy pas tot die

asof ek iets besonders is. Ék? Om watter rede sal U my wil salf? Wie is ék dan dat U my so bederf? Ek weet nie, ek weet nie. Ek is net bly, verstom, oorweldig. Daarom, sal U sien, sit ek met dankbaarheid aan. Buig ek my hoof vir die olie. Sluk ek diep aan die beker, boordensvol. Ja, Here, dit is so dat ek in u huis tuis is. Dit is my plek. En hier sal ek bly, moet U weet. Hier gaan dit nog lekker word! beroemde Meg Kingsley se uitsoek-ruiterkuns se oefengroep verkies is. Kort daarna kry sy werk op Kim se kleinhoewe met die klomp terapieperde: Daar is die massiewe Friesperd Groot Frieda en die vosmerrie Leah. Maar hoe kan ‘n mens se lewe so vinnig verander? Van belowende ruiter tot stalhulp vir terapieperde? Navrae: nb@nb.co.za Storiemuis boek 5 Leon Rousseau (Human & Rousseau) Hierdie splinternuwe reeks bevat pragtige volkleurillu­ strasies en wemel van stories, ryme, liedjies en leersame elemente. Die boek word vergesel deur ‘n oudio-CD met ‘n voorlesing, liedjies en vele meer. In Boek 5 is daar nog syferen letterpret, kleure, vorms, prentstories, geluide, rympies, sowel as heerlike stories. Kom luister, lees en leer saam! Navrae: nb@nb.co.za. agri OKT/OCT • NOV ‘16 bladsy/page

7


agri Standpunt

Onderweg na Hartbeesfontein OMRI VAN ZYL, UITVOERENDE DIREKTEUR: AGRI SA

Gewoonlik skryf ek iets oor die ekonomie, water of mynbou, brood en botter verwante empiriese navorsing. Ons werk hard daaraan om soveel inligting as moontlik aan ons lede te voorsien en volg beide kwalitatiewe en kwantitatiewe prosesse met ons navorsing. Jy moet dooierus vat op dié sake want dis van landsbelang en ontsettend belangrik vir ons lede en vir volhoubare boerdery in Suid-Afrika.

H

ierdie keer gaan en ’n stukkie skryf oor my dag in Hartbeesfontein, my reis soontoe en my observasies en denke. So klim ek in my Hilux, program­meer my GPS en verlaat die stad. Ek ry Krugersdorp om en wonder wat van Paul Kruger se munte geword het, ek kyk na die mynhope, die brak grond wat kaal-kaal die wêreld vol lê. Toe ek verby die teken ry waar daar staan “North West Province” was dit amper asof ’n mens in ’n ander wêreld inry - geen Melrose Arch nie, geen fancy virtuele weelde nie. Die paaie is vol slaggate, die drade nie gespan nie en hier en daar dwaal ’n basterbees doelloos rond. Die wêreld raak al hoe droër en ek dink sommer aan die droogte, al die gesprekke, al die somme, al die onderhoude, ons fonds en die mense wat ons gehelp het. Ek dink aan die mense wat dae en aande omgewerk het vir ons boere, baie keer sonder vergoeding of verligting. Ek dink aan die hoop in boere se oë, trane van dankbaarheid en groot harte. Ons het werklik ’n verskil gemaak op voetsoolvlak, dink ek, en toe ek deur ’n slaggat ry, vloek ek so skeeflangs vir die paaie, vir die drade, vir die vullis, en vir die onvermoë om mens en dier te help in tye van nood. So stop ek in Ventersdorp en gooi diesel by die Engen-vulstasie in en gesels in Afrikaans met ’n vriendelike petroljoggie

wat kla oor die verval van die dorp, misdaad en die polisie wat meer Wimpyburgers eet as al die inwoners van die dorp saam. Ek gaan sit in die Wimpy, die enigste plekkie waar jy kan eet in die omgewing, en sien ’n paar boere wat lekker weglê aan “steak en chips”, “burgers en chips”; en ’n paar koeldranke en ’n bier of wat wegslaan. Ek hoor hulle gesels oor hulle beeste, die veediefstalprobleem en hoe hulle nou-die-aand ’n sindikaat gevang het wat skape steel. Hulle het die diewe netjies oorhandig aan die polisie, en ek kon hoor hoe hulle bottels klink. Ek bestel my gewone “cheese burger en chips” en ’n groen melkskommel. Ek luister so skeef-skeef na hoe die gemeenskap sukkel om die kerkie aan die gang te hou, hoe die skool verval het en dat hulle nou hul kinders na Potchefstroom Gimnasium toe moet stuur. Ná ete se ek tot siens vir my kelnerin en besluit om deur die dorpie te ry. Die ou kerkie lyk maar vervalle en kinders op die skoolgrond speel sokker in die stof. Die tennisbane het sulke kakiebosse wat oral uitgroei en is baie lanklaas gebruik. Ek wonder sommer by myself hoe dit 40 jaar terug hier gelyk het, met die kerkie vol, die boeregemeenskap lewendig, tenniswedstryde tussen dorpies en tannies met wit rokkies wat tee en koeksisters gemaak het vir die koelteboomsit-opvangsessie ná die tyd. Dit was in die tyd toe treine nog gewerk het,

voor paaie deur trokke verniel is en toe ’n mens nog in vrede kon slaap. So ry ek na Hartbeesfontein, en die wêreld, hoewel so droog soos die hel, is so mooi soos die hemel. Ek ry verby troppe buffels en swartwitpense, en lande met spilpunte en wonder sommer of die eksotiese wildborrel gaan bars – nie dat ek hoop enigiets bars nie; ons bars klaar genoeg soos dit is. Ek sien ’n klompie bakkies staan voor ’n lokaal by Hartbeesfontein, ’n mooi klein dorpie met dieselfde kakiebosprobleem as die res van die platteland, maar effe minder vervalle. Ek word welkom geheet deur ’n klompie groot, vriendelike manne met groot glimlagte, wat my nooi na ’n koffietafel met lekker melktert en biltong. Die atmosfeer is gemoedelik en Frik, Jaco en Kobus gesels ’n bietjie oor die boere­ vereniging en sy doen en late. Hulle het ’n patrolliekar aangeskaf met twee manne wat patrolleer. Hulle was juis deel van die klopjag nou-die-aand. Ek en Pierre Vercueil sit en gesels oor besigheid en politiek, en kry elkeen ’n spreekbeurt. Dit is vir my die grootste voorreg om met ons boere te gesels, die hartklop van ons land en plattelandse kultuur, en die manne lag en vra my moeilike vrae. Ek moet op my voete dink want boere is slim en uitgeslape, warm, vriendelike mense. Ek word gebombardeer met vrae oor grond, oor die droogte, die politiek, water en selfs >>> bladsy 19

V E N N OT E I N L A N D E L I K E B E V E I L I G I N G | PA R T N E R S I N R U R A L S A F E T Y Use agricultural fleet code F14911 when purchasing a Nissan vehicle for Nissan SA to contribute to farm safety | Gebruik landbouvlootkode F14911 wanneer ‘n Nissan voertuig aangekoop word vir Nissan SA om ‘n bydrae te maak tot plaasveiligheid

agri OKT/OCT • NOV ‘16 bladsy/page

8


agri Viewpoint

On my way to Hartbeesfontein OMRI VAN ZYL, EXECUTIVE DIRECTOR: AGRI SA

Normally I write something about the economy, water or mining, and bread-and-butter issues that require empirical research. We are working hard to provide our members with as much information as possible and follow both qualitative and quantitative research processes. We have to focus on these matters because they are in the national interest and of utmost importance to our members and also for sustainable farming in South Africa.

T

his time I’m going to write something about my day in Hartbeesfontein, my journey there and my observations and thoughts. I get into my Hilux, program my GPS and leave the city behind, opting for the Krugersdorp route and wondering what had become of Paul Kruger’s gold coins. I look at the mine dumps and notice the brackish landscape stretching as far as the eye can see. When I pass the sign that says “North West Province” it is almost as if I’m entering another world – no Melrose Arch, no fancy virtual luxuries. The roads are rife with potholes, fences sag and here and there a cow saunters aimlessly. The world becomes increasingly dry and I think about the drought – all the conversations, all the sums, all the interviews, our fund and the people who have helped us. I think of the people who worked long days for our farmers, often without payment or relief. I think of the hope in the farmers’ eyes, tears of gratitude and big hearts. We have really made a difference at grassroots level, I think as I hit a pothole. I curse silently at the roads, the fences, the litter, and the inability to help people and animals during these difficult times. I stop in Ventersdorp for fuel and chat to a friendly petrol attendant in Afrikaans. He complains about the decline of the town, escalating crime and the police who eat more Wimpy burgers than all the townspeople collectively. I sit down at a table in the Wimpy, the only eating place in the area, and see a few farmers devouring steak and chips, burgers and chips and a few sodas, a beer or two. I hear them talking about their cattle, the stock-theft problem and how a sheep-theft syndicate had been caught the night before. They had handed the thieves over to the police – and I hear the sound of glasses touching as they toast each other. I order my usual cheese burger and chips and a green milkshake and listen furtively to how the community was

struggling to keep the churches going. How the school had deteriorated and the fact that children now had to be sent to Potchefstroom Gymnasium. After my meal I say goodbye to my waitress and decide to drive through the town. The old church looks dilapidated and children are playing soccer on the dusty school terrain. The tennis courts are overgrown with weeds and have clearly not been used in a long time. I wonder what this place looked like 40 years ago … the church full to capacity, the farming community active, with tennis matches between towns, and elderly ladies privilege for me to be able to talk to our in white dresses sitting in the shade serving farmers – the heart-beat of our country tea and koeksisters and catching up with the and rural culture. They laugh a lot and ask latest gossip. This was the time when trains difficult questions. still worked, before roads had been destroyed I have to think on my feet because by heavy trucks and when people could still farmers are clever and cunning – warm, sleep in peace. friendly people. I’m asked questions about As I drive to land, the drought, Hartbeesfontein I notice politics, water and I have to think on my that although the the Millionaires and feet because farmers area is dry as hell, it’s Billionaires Club, among are clever and cunning beautiful. I drive past other things. These – warm, friendly people. a herd of buffalo and people are tough, but I’m asked questions sable antelope, the fields remain human. They about land, the drought, boasting pivot irrigation, continue to hope, try to politics, water and and wonder whether the understand and try to the Millionaires and exotic game bubble will make plans. And I think burst – not that I hoped Billionaires Club, among to myself – these are our for anything to burst – we people who are suffering, other things. These are already suffering as but will somehow prosper people are tough, but it is. I spot a few bakkies again. remain human. in front of a building in I think of our farmers Hartbeesfontein – a pretty who form the first town with the same khaki-weed problem as line of defence in the value chain, who other rural areas, but somehow less runmust contend with the climate, violence, down. I am welcomed by a group of friendly financing, market trends, poor roads and men with big smiles who invite me to sit at a hundreds of other challenges. I think of coffee table laden with milktart and biltong. how often we are misunderstood, and in The atmosphere is jovial and Frik, my head I start making plans to change Jaco and Kobus talk about the farmers’ perceptions before our country’s new association and its activities. They have normal becomes a field with khaki-bush that acquired a patrol car manned by two men we will never be able to eradicate. who had formed part of a police swoop Our farmers are one of South Africa’s two nights before. Pierre Vercueil and I sit greatest assets, without us our country will and chat about business and politics, each not survive, I said softly to myself when I getting a chance to speak. It is a great stop at home. agri OKT/OCT • NOV ‘16 bladsy/page

9


agri Promosie/Promotional

agri OKT/OCT • NOV ‘16 bladsy/page

10


agri Promosie/Promotional

GoGlobal, the new umbrella brand behind GoReefers GoGlobal is the culmination of over 15 years of immensely hard work, year-on-year client satisfaction and industry-leading innovation. From their ground breaking beginning with the GoReefers Logistics venture providing perishable goods solutions across South Africa and now with the birth of their umbrella brand GoGlobal – the go-to supplier of specialised logistic solutions, international freight and unique business solutions.

W

ith client needs in mind, they’ve constantly worked to go beyond the boundaries of conventional logistics; developing a fully comprehensive modular suite of logistic capabilities to not only meet customer needs, but to stop at nothing to get your produce and cargo to destination. It’s because of this drive over the past fifteen years, that what started as a focus on excellence in perishable logistics, has gone beyond that and grown into a much larger offering. It was the realisation of this growth that led to the creation of the GoGlobal umbrella – the brand that offers solutions at each point in the perishable and general cargo logistics chains while maintaining the same personal link with their clients that they always have – same company, new perspective. The company has always focused on going

beyond their client’s immediate needs and requirements, providing solutions today, for tomorrow’s problems. They created a new cold store facility to service the KwaZulu-Natal region, and took the project beyond merely handling increased volume by creating a one-stop for ambient, sterile, mobile racking and empty container facilities. This provided clients with options unmatched in the market and offers them the opportunity to entirely exclude costs by completing multiple functions on the same site. When clients wanted to keep track of their livelihood, they rose to the challenge, building an all-encompassing software solution, which provides their clients with not only live tracking of their container movements and push notifications to advise exceptions no matter where they are, but the ability to make a booking on the App for anywhere in the world too. Their innovative thinking over the years has

manifested in whatever they do – The first forwarding company to link via EDI, the first to load ambient citrus, the first to load fruit containers from Maputo and the first to manage the cold chain, from pack house level, with Namibian grapes.

“We never stop pushing boundaries. We never stop going beyond.” GoGlobal’s vast freight logistics and unique business solutions experience allows them to truly offer every imaginable service, with the best expertise, the best options and the best process to ensure all goes smoothly. Their clients trust them with their produce and cargo, knowing that they treat it with as much as care they have, from seed to harvest. GoGlobal has everything you need to get your produce and cargo into your customer’s hands – as fresh as if they had picked it themselves.

CALL: +27 12 912 5900 | EMAIL: GOBEYOND@GOGLOBAL.GROUP | WEB: GOGLOBAL.GROUP agri OKT/OCT • NOV ‘16 bladsy/page

11


Snippets Brokkies

agri Brokkies/Snippets

Young professionals learn more about jobs in agriculture Agri SA’s first Farm to Fork Agriculture Action Shop for Young Professionals took place in Centurion in September. The aim was to share information about the agricultural sector and job opportunities in the sector with young professionals. Close to 300 young professionals attended. The day was the initiative of Agri SA’s deputy director, Christo van der Rheede (photo).

BASF partners with the Durban University of Technology (DUT)

Gideon Anderson (president: Mpumalanga Landbou), Johan Pienaar (adjunk- uitvoerende direkteur: Agri SA), Robert Davel (hoofbestuurder: Agri Mpumalanga) en Bettie Heydenreich

Mpumalanga Landbou sê dankie Mpumalanga Landbou het onlangs sy besigheidsvennote bedank vir hulle finansiële bydrae. “Sonder hierdie bydraes sou die organisasie beswaarlik sy verantwoordelikhede teenoor sy lede kon nakom,” sê Gideon Anderson, president van Mpumalanga Landbou. Johan Pienaar, adjunk-uitvoerende direkteur van Agri SA, was die gasspreker en het by die geleentheid sy mening oor verskeie onderwerpe met die gehoor gedeel soos ekonomiese vooruitsigte vir die landbousektor, die jongste stand van sake oor grondhervorming, SEB en arbeidsake. By die geleentheid is daar ook afskeid geneem van Bettie Heydenreich, wat vir lank ‘n staatmaker by Mpumalanga Landbou was. Dave Ford, executive director of the South African Feedlot Association, was re-elected chairman of the Red Meat Industry Forum (RMIF). Tim Davidson, chief executive officer of the National Federation of Meat Traders was re-elected as vice-chairman. Georg Southey, representing the Association of Meat Importers and Exporters of South Africa and Gerhard Schutte, chief executive officer of the Red Meat Producers’ Organisation were re-elected onto the management committee of the RMIF. Andrew Cocks (chairman of the South African Meat Processors Association) and Barry Swart (independent financial advisor to the Red Meat Industry) were re-elected as the levy committee of the RMIF. agri OKT/OCT • NOV ‘16 bladsy/page

12

BASF recently donated three fermentation systems and Erlenmeyer flasks for the cultivation of microorganisms, and useful byproducts, to the Department of Biotechnology and Food Technology at the Durban University of Technology. “The equipment is needed for both undergraduate teaching, as well as for research activities conducted by postgraduate students, and will certainly alleviate the shortage of such equipment in the department. We are absolutely thrilled to receive this donation and we look forward to further initiatives with BASF,” said Professor Kugen Permaul, head of the department.

Receiving the sponsored equipment are from left Sarla Juglal, Doug Shewell, Professor Kugen Permaul and Dr Nokuthula Mchunu, all from DUT.


agri Brokkies/Snippets

Legendary Bok captain now Astral’s brand ambassador Astral Foods appointed rugby legend Wynand Claassen as its brand ambassador. Andy Crocker, managing director of Astral’s Meadow Feeds division, says Claassen is the ideal candidate for brand ambassador. “Wynand is well-known and a revered personality in the rugby and sport fraternities, and will be able to represent the group’s brands across all of Astral’s activities. His leadership capabilities during difficult times, resonates with Astral and we are proud to be part of this association.” In his role as brand ambassador, Claassen will attend and participate in Astral corporate and customer functions and will promote and represent Astral’s major brands.

Wynand Claassen, Chris Schutte and Andy Crocker

Jacques Beukes is

Toyota SA/Agri SA Jongboer van die Jaar Jacques Beukes, ‘n 35-jarige tafeldruifprodusent van De Doorns in die Hexriviervallei (Agri Wes-Kaap se finalis) is as Toyota SA/Agri SA Jongboer van die Jaar aangewys. Hy is getroud met Heleen. Jacques, wat ‘n BCom-graad in Logistiek aan die Universiteit van Stellenbosch behaal het, boer al vir tien jaar op die plaas Modderdrift. Hy is Agri Wes-Kaap se Jacques Beukes streekverteenwoordiger, ‘n direkteur van die Hexvallei Tafeldruiwe Assosiasie en die voorsitter van die Breedevallei-munisipaliteit se produsenteforum. “Jongboere bring baie nuwe idees en energie na die ekonomie. Hulle hou van nuwe ontwikkelings en uitdagings,” sê hy. Jacques sê dat hy baie lief is vir die tafeldruifbedryf. “Ek gaan aanhou belê in hierdie wonderlike bedryf. Daar is elke dag baie uitdagings, maar jy moet dit in geleenthede omskep. Deur hoër standaarde na te streef, plaas jy druk op jou mede-produsente om hulle standaarde ook te lig. Só dra jy by tot ‘n beter Suid-Afrikaanse landboubedryf.” (Meer in ons volgende uitgawe.)

Croplife launches compendium on indoor pests CropLife South Africa (CLSA) launched a new tool to make informed decisions on responsible control of indoor pests possible. Control of Indoor Pests is a guide to the chemical control of certain pests inside and around houses, dwellings, hospitals, hostels, kitchens and buildings. It lists registered pesticides with the pests that they can be used for, as well as the active ingredients and directions for use. The compendium was compiled by Kathy van Zyl for CLSA and is a first for South Africa. It is aimed at homeowners and professional pest control operators. CLSA strongly advises the public to acquire bait stations at hardware stores and apply rodenticides only in bait stations to prevent the poisoning of dogs and children. According to CLSA one of the main reasons for publishing the compendium is to take the guess work out of indoor pest control. “Consumers often buy pesticides that are not registered for domestic use with dire consequences to themselves, their families and their pets. Only products that are registered for domestic use should be used for indoor and perimeter pest control, even though some outlets such as hardware stores and cooperatives sell pesticides for household and agricultural applications,” CLSA said in a media release. The compendium can be ordered by using the order form on the CLSA website at http://croplife.co.za/images/croplife/publications/AVCASABookOrderForm.pdf. agri OKT/OCT • NOV ‘16 bladsy/page

13


agri Brokkies/Snippets

Community project teaches mentally challenged children skills Ester Mere, a label applicator at Monsanto’s plant, Thobontle in Lichtenburg, initiated a project that puts her skills to good use. She creates useful articles from the plastic strips of the labels. Ester, who is a temporary employee, uses the discarded plastic strips from the Monsanto seed bag labels and recycle them into bags and other items. She has passed on her skill to young people in the community. Most of the children participating in the project are mentally challenged and are from disadvantaged households. This valuable after-school activity teaches the children skills and also keeps them from joining gangs. The children sell their products for a small fee and they generate their own pocket money.

This valuable after-school activity teaches the children skills that enable them to earn pocket money.

VinPro steps up soil consultation VinPro now provides even more specialised advice following the addition of soil scientist Johan de Jager to the wine industry organisation’s consultation team. Before joining VinPro Johan was a soil scientist and agriculturist at SGS Nviro Crop in Potchefstroom. Johan de Jager He specialised in soil surveys, but especially soil mapping and feasibility studies throughout South Africa, Namibia, Uganda, Zambia, Botswana and Mozambique. VinPro’s soil scientists provide wine producers with a broad range of tools to enhance precision farming. These include GIS terrain analyses, as well as setting up farm and soil maps, block layouts and surfaces. Soil surveys can also be done to provide guidance with regard to soil preparation and drainage, fertilising and general soil maintenance.

Stakeholders voice demand for policy input on predicting future feed and food availability A recent modelling experiment by researchers at the University of Pretoria (UP) shows that models that ignore the effect of extreme weather events in predicting crop yield could lead to over-predictions and over-confidence in the potential yield of crops. The main effect of weather on crop performance is already captured by existing models. However, the effect of extreme events (cold temperature, high temperature or water deficit) on leaf growth and/or biomass production, pollination, flowering, and seed set are not accounted in existing modelling solutions. An EU-funded Modextreme consortium where Dr Eyob H. Tesfamariam, PhD candidate, Robert Mangani and Dr Abubeker Hassen (all from UP) are partners have developed modified modelling solutions which consider extreme events. The team has been characterising these events and predict these to enable preparedness. The model shows that in Gauteng province, predicted maize yields in the near future (2021 – 2040) and far future (2041 – 2060) may be up to one quarter lower than current estimations done by existing modelling solutions. Although Gauteng contributes a relatively small proportion of maize to the overall national supply of this staple food, the impact could be far more catastrophic in the major maize producing areas. Dr Abubeker Hassen and Dr Eyob Tesfamariam have also been conducting research on the effect of drought on grassland productivity, rain use efficiency and forage quality. The effect of climate change and extreme events needs to be quantified at different levels by taking into consideration their impact on farm input supplies, animal production, farm logistics and farm export. Data from the rain manipulation experiment showed that a 60% reduction in rainfall has resulted in significant change in species composition and up to 50% decrease in forage biomass. In terms of utilisation, a defoliation interval of 60 days generally has resulted in better rain use efficiency compared to 45 days interval. Their results provide deeper understanding of the behaviour of plants under drought conditions and has led to the identification of species that are more drought tolerant under natural environments. Their research also provides insight into the potential changes in the nutrient composition and nutritive value of grasses under drought conditions. This is not only of importance to livestock production but offers insight into the possible behaviour of forage and food crops should climate change lead to increasing bouts of drought. agri OKT/OCT • NOV ‘16 bladsy/page

14


agri Brokkies/Snippets

Meat prices expected to increase up to 15% by December Red meat prices are expected to trend higher by at least 9 to 15 per cent from now until December due to tight supply and increased demand from consumers during the festive season. Currently, red meat prices are relatively stable to strong due to tight supplies as livestock farmers hold on to stock and avoid slaughtering in the hope that pasture conditions will improve should seasonal rains materialise sooner. Paul Makube, senior agricultural economist at FNB, says red meat slaughtering has been substantially higher this year compared to the past three years as a result of the drought. For example, the cumulative sheep slaughter number is currently 111% and 69% higher than the 2015 and 2014 levels respectively. However, despite an increase in slaughtering, we did not experience an oversupply of meat, which would have resulted in lower prices due to exports and a strong demand for our meat in the tourism sector. “In terms of the outlook for beef, we are heading into a seasonal price increase of between R3.40 and R5.70 per kilogram (kg) for Class A beef as braai season returns. Consumers that prefer to braai lamb can Paul Makube expect to pay between R5.60 and R9.40 per kg more for Class A lamb over the festive period,” says Makube. Pork will also benefit from the price gain of red meat. However, there won’t be much of a price movement in poultry due to increasing imports. However, Makube cautions that prices would have to return to normal levels in January post the festive season to avoid resistance from consumers. He says that with rain expected in the coming months, the situation should start improving for livestock farmers that have suffered financial losses as a result of the drought. Forecasts are now projecting neutral conditions for the 2016/17 season, meaning that we should expect normal, instead of above normal rainfall as had been previously estimated. According to Makube, this is good news as the sector will not have to worry about possible damage resulting from floods, torrential rains and heavy winds, often associated with a strong La Niña that was predicted earlier during the past few months. The expected rainfall should be sufficient for herd rebuilding to begin, further helping livestock farmers to reduce costs in the long-term. “By mid-2017, we should see a moderation in grain prices which will lower animal feed costs, resulting in improved margins and profitability levels for farmers that are currently facing losses from the recent drought,” concludes Makube.

Seed Potato Grower of 2016 crowned JP van den Berg of North West was named Seed Potato Grower for 2016 at a gala dinner during the Seed Potato Grower’s forum in Umhlanga, KwaZuluNatal. Bayer is the main sponsor of the event. The other finalists were Frans Engelbrecht (North West) and W & K Boerdery (Western Free State). Three years’ certification data (from registration to control results) were used to determine the winner.

A14888

JP van den Berg and his wife, Linné, Sanette Thiart, managing director, Potato Certification Service, and Hennie van der Westhuizen, business manager: Central, Bayer

Mag jy en jou fa”mielie”vreugde

ervaar hierdie feesseisoen.

Daar is geen groter geskenk as tyd saam met geliefdes nie. Geniet die blaaskansie sodat jy die komende jaar met hernieude energie kan aanpak. Monsanto sien daarna uit om saam met jou die meeste te maak van die geleenthede wat voorlê.

Kersfees ... ’n tyd vir lag en saamwees. Kontak gerus ons kliëntediens by: 011 790-8200 of customercare.sa@monsanto.com Monsanto Technology LLC. Monsanto Suid-Afrika (Edms) Bpk, Posbus 69933, Bryanston, 2021.

A14888 Monsanto Christmas wishes 69x210 AgriSA AFR.indd 1

10/27/16 11:58 AM

agri OKT/OCT • NOV ‘16 bladsy/page

15


agri Promosie/Promotional

IT’S YOUR LAND, MAKE THE MOST OF IT. Owning a new Valley® center pivot is now easier and more affordable than ever. www.valleyirrigation.com/za

With interest rates of up

to PRIME -4% anyone can now own a new Valley center pivot.

• This offer is valid on any complete, new Valley Center Pivot**

• Payment terms of 24-60 months

• The finance is provided by Standard Bank and is available for Standard Bank and non-Standard Bank Clients*

• Client dependant deposit • Annual payments available

• Interest rates of up to Prime -4% (linked to prime rate)*

Contact us today to learn more. Call your nearest Valley dealer OR Valley office at: 010 350 0050 * To qualify for this offer, compliance with all Standard Bank credit criteria is required. Terms and conditions of Standard Bank and Valley apply. ** Offer valid only on a complete center pivot, excluding supplemental equipment.

OFFER VALID UNTIL 16 31 JANUARY 2017. agri OKT/OCT • NOV ‘16 bladsy/page

DA1096


agri Kongres/Congress

Verskeie hoogtepunte kenmerk Agri SA-kongres JOHAN PIENAAR, ADJUNK-UITVOERENDE DIREKTEUR, AGRI SA

Die tema van vanjaar se Agri SA-kongres was “Die dinamika in landbou”. Waarom het ons dit as tema gekies?

V

olgens die soekenjin Google word dit soos volg beskryf: “Dynamics is the motion of bodies under the action of forces”. Na die landbou herlei, kan dit beteken dat die sektor steeds in landsbelang energiek en volhoubaar moet wees, maar ook dat daar verskeie kragte op die sektor inwerk en per saldo wil dit voorkom of die oorwig hiervan na die negatiewe kant toe neig. Wat tydens die kongres as oorhoofse waarneming na vore gekom het, is dat ons nie slegs “business case” in plek moet plaas nie, maar dat daar ook plek is vir ’n “emotional case” om die ingeligtheid en ondersteuning by die breë gemeenskap te monster.

Beter bemarking By herhaling is gesê dat die sektor op verskeie fronte beter bemark moet word, terwyl inligting wat gebruik word vir kritieke aspekte soos grondklassifikasie en omgewingsimpakstudies aan die hoogste standaarde van wetenskaplikheid moet voldoen. Dit is veral nodig binne die konteks van mededingende aansprake op landbougrond in die ekonomie, veral dit wat voortspruit uit mynbou-aktiwiteite. Indien daar koalisies met ander belanghebbendes moet plaasvind om die belang van die landbousektor te beskerm en uit te bou, moet dit as sodanig geskied. “If we need to gather further knowledge we’ll do so and if we need to do something to get our house in order, we’ll do just that,” was van die stellings wat gemaak is. Analoog aan die Titanic is daar ook

gewaarsku dat die groot gevaar van ’n ysberg geleë is in dit wat onder die water verskuil is. Toe die kongresprogram saamgestel is, is daar juis gepoog om die mees kritiese aangeleenthede waarmee die sektor te kampe het, by dié geleentheid te hanteer. Uiteraard moes daar geprioritiseer word en is daar gevolglik op die volgende hooftemas besluit: • Grondhervorming; • Landelike veiligheid; • Belegging in landbou; • Mededingende vraag na landbougrond.

Grondhervorming Verskeie beleidsraamwerke, waaronder die Nasionale Ontwikkelingsplan, die sogenaamde negepuntplan van die regering (die Agricultural Policy Action Plannegepuntplan) en die Phakisa-proses is weer onder die soeklig geplaas. Daar is onder meer gewys op die noodsaak van vennootskappe, die noodsaaklikheid vir reëls waarbinne die gronddebat gevoer moet word, die noodsaak vir doeltreffende beplanning op streeksvlak en daar was ook kontroversiële sienings oor vergoeding en die toepassing van Artikel 25 van die Grondwet, wat met onteiening handel. Ironies genoeg is die feit dat Agri SA by die vorige twee kongresse omvattende voorstelle vir grondhervorming en die finansiering daarvan gemaak het, waarop die regering nie gereageer het nie. Tydens die sessie het die regeringsverteenwoordiger egter weer ’n beroep vir samewerking op Agri SA gedoen.

Jeanne van der Merwe (Landbouweekblad), Carien Kruger (Landbouweekblad) en Annelize Crosby (Agri SA)

Johan Wege (Agri Oos-Kaap) en Francois Smit (Absa)

Johan Pienaar

Landelike veiligheid Die topbevelstruktuur van beide die polisie en die weermag het die kongres bygewoon en daar is ook uit dié oorde ’n beroep op die landbou gedoen om binne gemeenskapsverband deel te neem aan aksies gerig op die beveiliging van landelike gebiede. Vordering op die reserviste-vlak is gerapporteer en tersaaklike kriteria gaan klaarblyklik eersdaags die lig sien, probleme met sektorpolisiëring is uitgewys en Agri SA het ’n inklusiewe veiligheidplan voorgestel wat verder deur die betrokke beleidskomitee binne Agri SA ontwikkel sal word. Daar is ’n beroep gedoen op boere om gevalle van misdaad te rapporteer, aangesien dit bepalend is vir die toedeling van fondse uit die begroting van die onderskeie departemente. Daar is ook verwys na moontlike veediefstalsake wat aangemeld is en uiteindelik geblyk het nie die geval te gewees het nie. Belegging in landbou Investering in die landbou, of die gebrek daaraan, het vir lewendige bespreking gesorg. Daar is gewys op die feit dat daar ’n plafon op investering is, indien daar nie vertikaal uitgebrei kan word nie. Die feit dat die skuldlas in die landbousektor tans op ’n geraamde bedrag van R144 miljard staan, toon uiteraard dat daar steeds belegging is en dat die grondmark dinamies is. Dit bly egter van kardinale belang dat die kollaterale waarde in stand gehou moet word. Dit vereis onder meer beleidsekerheid en eienaarskap van bates soos die beskikking >>> bladsy 19

Willie Jacobs (Agri SA) en Ishmael Sunga (Sacau) agri OKT/OCT • NOV ‘16 bladsy/page

17


agri Promosie/Promotional

Intelex

‘n Kixor oplossing ®

Intelex®, ‘n Kixor ® oplossing, is BASF se revolusionêre nuwe onkruiddoder vir die vooropkomsbeheer van grasen breëblaaronkruide in mielies. Die kombinasie van Kixor ® en dimethenamid-P het ‘n lang, effektiewe nawerking op .onkruide en verseker ‘n hoër opbrengs op jou belegging. agri OKT/OCT • NOV ‘16 bladsy/page

18

®


<<< bladsy 17 oor titelaktes. Deel van die boodskap was dat disinvestering in landbou ook disinvestering in ’n groot deel van die ekonomie sal oplewer, gegewe die skakeling met ander sektore. Investering in die waardeketting is eintlik die pad wat gevolg behoort te word, terwyl die werklike investering in die primêre sektor eintlik in die benutting van tegnologie en verbeterde produktiwiteit gesetel is.

agri Kongres/Congress ONS BEDANK ONS BORGE/WE THANK OUR SPONSORS PLATINUM

DIAMANT/DIAMOND

Mededingende aanspraak op landbougrond Dié bespreking het in hoofsaak gefokus op die wetlike beskerming van landbougrond in verhouding tot ander aansprake daarop, soos byvoorbeeld dié komende uit die mynbousektor. Daar is groot gewag gemaak van die gebrek aan sinergie tussen die onderskeie staatsdepartemente waar dit gaan oor die benutting van natuurlike hulpbronne. Die konsepwetsontwerp op die preservering en ontwikkeling van landbougrond is in diepte bespreek en dit blyk, selfs in die huidige vorm, ’n baie belangrike instrument vir die toekoms te wees om alle vorme van grond, spesifiek hoëpotensiaal-landbougrond, te beskerm. Die moontlikheid van ’n omgewings­ fonds by Agri SA, gerig op navorsing en regsondersteuning, is ook bespreek en affiliasies van Agri SA sal mettertyd die siening in dié verband formuleer. Daar is tydens hierdie sessie ook verwys na omvattende inligting wat benodig word wanneer aspekte soos ontginning van skaliegas onder oorweging is. Elders in Agri word meer omvattend oor dié sake gerapporteer. Die beleidskomitees van Agri SA is getaak om die inligting uit die kongres te evalueer en aanbevelings aan die Algemene Raad te doen.

Dr Theo de Jager (voorsitter Sacau) en Kobus Breytenbach (Vrystaat Landbou)

<<< bladsy 8 oor die Millionaires en Billionaires Club, en so gesels ons voort. Dié mense is taai, maar bly mens, bly glo, bly hoop, probeer verstaan, probeer planne maak. En ek dink net daar by myself dat dit ons mense is wat swaarkry; met wie dit weer sal goed gaan. Ek dink aan ons boere wat die eerste

GOUD/GOLD

SILWER/SILVER

BRONS/BRONZE

Jack Armour (Vrystaat Landbou) en Niël Joubert (Vinpro)

linie van verdediging in die waardeketting is, wat die klimaat, geweld, finansiering, marktendense, slegte paaie en honderde ander uitdagings moet bestuur. Ek dink aan hoe ons dikwels misverstaan word, en in my kop begin ek planne maak van hoe ons verder die persepsies kan verander voor

Cobus van Zyl (Agri Noordwes) en Piet Engelbrecht (Agri Limpopo)

ons land se nuwe normaal een is wat vol kakiebosse staan wat ons nooit weer sal kan uitploeg nie. Ons boere is een van Suid-Afrika se grootste bates, sonder ons sal ons land dit nie maak nie, sê ek saggies vir myself toe ek by die huis stop. agri OKT/OCT • NOV ‘16 bladsy/page

19


agri Kongres/Congress

Regering heg nie genoeg waarde aan voedselsekerheid Agri SA is bekommerd oor die prioriteitorde van landbou en voedselsekerheid op die regering se agenda. “Ons beskou voedselsekerheid as een van die staat se belangrikste verantwoordelikhede en gevolglik is dit noodsaaklik dat beleid en ekonomiese toepassing sodanig geskied dat dit die uitbou van die landbousektor behels en dit nie kniehalter nie,” het Johannes Möller, president van Agri SA, is sy presidentsrede by die kongres gesê.

A

s deel van die Presidensiële Taakspan vir Landbou het ons ons mening oor ’n verskeidenheid aangeleenthede gegee. Dit het verskeie sessies ingesluit met 60 ander groot rolspelers in die SuidAfrikaanse belastingomgewing, waar ons teen bedrog en korrupsie gemaan het, kommer uitgespreek het oor die omvang van staatsbeheerde organisasies se skuldlas en ook wanadministrasie. “Ons ag die Nasionale Tesourie as ’n sleutelspeler in die ekonomie en meen dat minister Pravin Gordhan ’n staatmaker vir die plaaslike ekonomie is. Ons sal voortgaan om ons te beywer vir die voortgesette ondersteuning van minister Gordhan en sy amptenare in belang van ons land,” het Möller gesê. Met verwysing na die droogte het Möller gesê dit is die ergste droogte sedert die 1980’s. “Ekonome voorsien ’n hewige uit­ werking op die landbougemeenskap en uiter­ aard voedselsekerheid in die land. Senwes

Riaan van der Walt (Shell) en Alfonso van Niekerk (Agri Oos-Kaap)

Livhu Ngwekhulu, Martina Benadé en Greg Smith (Agri SA)

Gerald en Gert Smit (Mpumalanga Landbou) agri OKT/OCT • NOV ‘16 bladsy/page

het die droogterampfonds geïnisi­eer en dit aan Agri SA oorgedra, ’n nie-winsgewende organisasie wat die ontwikke­ling van ’n stabiele, winsgewende landbou-omgewing in die land ten doel het, om produ­sente in hierdie moeilike tyd by te staan. “Die rampfonds het skenkings van baie besorgde individue, instellings en maatskappye ontvang. Die fondse word aangewend om voer te koop, om die vervoer van dié voer te subsidieer en dit tussen produsente in nood te versprei deur produsenteverenigings wat by Agri SA geaffilieer is, in die betrokke droogtegeteisterde gebiede. Gedeeltes van die Noord-Kaap, Vrystaat, Noordwes, Oos-Kaap en die Wes-Kaap staar tans ’n groot krisis in die gesig en Agri SA doen gevolglik weer ’n beroep op maatskappye en die publiek om hul finansiële bydraes aan die Agri SA Droogtefonds voort te sit. “Desperate produsente klop daagliks by Agri SA aan om hulle by te staan. Hulle kan nie langer dierevoeding bekostig nie, boorgate droog op en diere is besig om te

Preline Swart (Graan SA), dr Langa Simela (Absa) en Israel Motlhabane (Graan SA)

20

Johannes Möller

vrek. Plaaswerkers en hul gesinne benodig ook dringend humanitêre hulp. Staan ons asseblief by om ons produsente en hul werkers te help,” volgens Möller. Agri SA het sowat R16 miljoen se skenkings verkry. “Ons ouditeure, Ashton, oudit die proses en uitbetalings deur Agri SA en verseker dat alle oudit- en korporatiewe vereistes nagekom word. “Ons bedank alle skenkers, lede, vrywilligers en ander wat betrokke was – dit was voorwaar ’n reuse suksesstorie. Agri SA was bevoorreg om deel van hierdie tasbare wyse waarop boere en plattelandse gemeenskappe bygestaan is. “Ek wil ook graag die span bedank wat met die regering saamwerk en ook kommersiële belanghebbendes vir die groot poging om dié verdienstelike werk na te vors, uit te voer en ons saak te stel. Dit was die eerste erge droogte sedert onafhanklikheid en ek moet byvoeg dat ons regeringstrukture tot dusver nie lede in nood bygestaan het nie.”

Dawie Maree (FNB) en Naudé Pienaar (Agri Noordwes)

Johan Bothma en Carl Opperman (Agri Wes-Kaap)


agri Kongres/Congress

Agri SA vanjaar betrokke by dié wetgewing Die parlement was sedert Mei tot Augustus in reses ter voorbereiding van die plaaslike regeringverkiesings. Daar is dus nie baie nuwe wetgewing deur die parlement geloods gedurende die eerste helfte van die jaar nie, het Johannes Möller, president van Agri SA, in sy presidentsrede by die kongres gesê. Hy het na die volgende verwys:

Die Onteieningswetsontwerp Dié wet is wel gefinaliseer voordat die parlement in reses gegaan het. Die wets­ontwerp is in 2013 vir openbare kommentaar gepubliseer. Nadat die open­bare kommentaar in die wetsontwerp geïnkorporeer is, het ‘n proses van onderhandeling binne die Nasionale Ekonomiese, Ontwikkelings- en Arbeids­ advies­raad, oftewel Nedlac, gevolg. In Nedlac onderhandel die regering, besigheid, die vakbonde en gemeenskapsverteenwoordigers oor beleid en wetgewing. Agri SA was deel van Besigheid se span in Nedlac wat die onderhandelinge gevoer het. Daar was deurgaans noue samewerking tussen veral Agri SA, Agbiz en die Bankevereniging van Suid-Afrika oor hierdie wetsontwerp. ‘n Groot aantal wysigings is tydens die Nedlac-proses aan die wetsontwerp aangebring. Hierna is die wetsontwerp in die parlement ter tafel gelê en het ‘n proses van openbare verhore gevolg – eers binne die Portefeuljekomitee op Openbare Werke, wat weer daarna wysigings aan die wetsontwerp gemaak het, en daarna in al nege provinsies onder toesig van die Gekose Komitee op Ekonomiese- en Besigheidsontwikkeling. Agri SA en sy affiliasies het tydens elkeen van hierdie prosesse insette gegee. Daar is heelwat wysigings aangebring deur die Portefeuljekomitee, baie daarvan tegnies. Uit Agri SA se oogpunt is daar ‘n aantal positiewe wysigings, byvoorbeeld dat die volle bedrag van vergoeding (nie slegs 80%, soos die wetsontwerp voorheen bepaal het nie) betaalbaar is op die laatste op die datum wat die onteieningsgesag besit neem van die eiendom.

Andries Theron, Ryk Pretorius en Chris Schoonwinkel (Graan SA)

Die wetsontwerp is nou baie duidelik daaroor dat daar volle toegang tot die howe vir alle tipes dispute is en daar is mediasie-bepalings ingebou wat gevolg kan word in ’n poging om ’n goedkoop oplossing vir dispute oor vergoeding te kry. Die Wetsontwerp is op 26 Mei deur die parlement aanvaar. Ná vertoë deur verskeie partye (Agri SA was nie een van hulle nie) het die president die wetsontwerp terugverwys vir advies na die “speaker” van die parlement, klaarblyklik omdat bepaalde prosedures nie gevolg is nie. Agri SA is uit verskeie oorde gekritiseer vir sy benadering in hierdie verband. Voldoende om te sê dat ons ’n senior regsmening in dié verband ingewin het; na ons mening is ons vernaamste besware geïnkorporeer en daar bestaan die risiko dat ons met ‘n veel swakker produk kan eindig. Die beswaar wat veral ook geopper is, is die metodiek wat gevolg kan word by die berekening van vergoeding. Dit is egter ontleen aan die Grondwet en is nie eie aan die onteienings-konsepwet nie. Agri SA is in elk geval van voorneme om as amicus curiae toe te tree na aanleiding van ’n onlangse hofsaak waarvolgens minder as markwaarde bepaal is ten opsigte van ’n plaastransaksie.

Die Raamwerk-wetsontwerp op die Bewaring en Ontwikkeling van Landbougrond Agri SA rig jare lank reeds vertoë vir wetgewing wat die doeltreffende beskerming van landbougrond sal verseker. Uiteindelik het ’n wetsontwerp wat gemik was op sodanige beskerming van die hulpbron in 2013 die lig gesien. Hoewel daar goeie beskerming vir landbougrond in die wetsontwerp ingebou is, was daar kommer oor die feit dat dit

Theo Boshoff (Agri SA), dr Piet Nell (IGKW) en Nic Opperman (Agri SA)

gepoog het om die minister van landbou, bosbou en visserye die voog van alle landbougrond te maak en ook oor ’n klousule wat voorsiening gemaak het daarvoor dat landbougrond onder sekere omstandighede teen minder as markwaarde onteien kan word. Agri SA het regsmenings ingewin oor hierdie aspekte en het omvattende kommentaar op die wetgewing gelewer. Die wetsontwerp is gedurende 2016 oorgeskryf en daar is nie meer sprake van voogdyskap of onteiening teen minder as markwaarde nie. Die nuwe weergawe van die wetsontwerp dien tans voor die Nasionale Ekonomiese, Ontwikkelingsen Arbeidsadviesraad en Agri SA lei die taakspan wat namens Besigheid insette op die wetsontwerp maak.

Die Wetsontwerp op Akwakultuur Dié wet is gedurende Maart 2016 vir openbare kommentaar gepubliseer. Die wetsontwerp poog om die beginsel van lisensiëring in te bring vir die akwakultuurbedryf. Ingevolge die bepalings van die wetsontwerp sal geen persoon akwakultuur kan bedryf indien die persoon nie ’n lisensie van die minister van landbou, bosbou en visserye het nie. Die minister kan allerlei voorwaardes stel vir die toekenning van sodanige lisensies. Dit kan ook ernstige implikasies vir ander bedrywe inhou en kan ’n gevaarlike presedent daarstel. Agri SA het ook regsmenings oor hierdie wetsontwerp ingewin en het saam met Akwakultuur SA sterk hierteen standpunt ingeneem. Agri SA lei ook die Besigheidsafvaardiging in die Nasionale Ekonomiese, Ontwikkelingsen Arbeidsadviesraad wat tans oor die wetsontwerp onderhandel.

Ernst Pringle (Agri Oos-Kaap), SK Makinana (NWKV) en Douglas Stern (Agri Oos-Kaap) agri OKT/OCT • NOV ‘16 bladsy/page

21


agri Promosie/Promotional

agri OKT/OCT • NOV ‘16 bladsy/page

22


agri Promosie/Promotional

agri OKT/OCT • NOV ‘16 bladsy/page

23


agri Kongres/Congress

Hy luister na boere met ’n boer se oor, sê DG Mike Mlengana, direkteur-generaal van die departement van landbou, bosbou en visserye, het by die Agri SA-kongres gesê dat hy as boer die pos van direkteur-generaal aanvaar het omdat hy ’n verskil wil maak.

E

k ken die frustrasies van amptenare wat nie jou navrae beantwoord nie. Ek weet ook dat wanneer ’n boer bel, dit nie oor kleinlikhede gaan nie. As jy bel, het jy ’n krisis, soos tydens droogte en oor sake wat die landelike omgewing drasties raak. Julle bel nie vir die grap nie. Die dinge waaroor julle bel raak jou bestaan en dié van die platteland,” het Mlengana gesê. Om dié rede staan sy deur vir boere oop en hy maak plek in sy oorvol skedule as hulle met hom ’n afspraak wil maak. “Die regering moet weet dat die landbousektor ook vir kos op amptenare se tafels sorg.”

Volgens Mlengana streef hy daarna om amptenare te oortuig dat die boer hulle vriend is. Hy wil ook beter kommunikasie tussen boere en die departement bewerkstellig. “Ek dink nie al die rolspelers verstaan die strategiese waarde van die landbou nie.” Mlengana het gesê dat amptenare wat nie diens lewer nie, vir die departement ’n groot >>> bladsy 25

Mike Mlengana (direkteur-generaal van die departement van landbou, bosbou en visserye) en Johannes Möller (president van Agri SA)

Bly by innovasie of skakel die ligte af As jy nie by innovasie – veral digitale innovasie – gaan bybly nie, kan jy maar oor tien jaar die ligte afskakel.

D

it was die boodskap van Jacques Cilliers, uitvoerende hoof van FNB, by die Agri SA-kongres. Cilliers het die snel veranderde bankomgewing bespreek en gesê banke soos FNB sal alles uithaal om by te bly by innovasie, veral op die gebied van digitalisasie, alle ander tegniese platforms, statistieke en die toegang tot data. “Ons doen elke jaar ’n groot klomp werk om ons diens beter en vinniger te maak. Dit behoort alle sektore te geld soos die landbouomgewing en universiteite.” Hy vermoed laasgenoemde bly nie by nie en steun nog op verouderde tegnologie en stelsels. Cilliers het gesê dat innovasie eendersyds deur die bank se kliënte gedryf word wat beter diens verlang. Andersyds is daar baie

innoverende mense binne die bank wat voortdurend met nuwe planne vorendag kom. FNB stel elke jaar 150 pas gegradu­eerdes aan omdat die bank glo dat hierdie jong mense vir nuwe idees sorg. “Ons moet dinge voortdurend anders doen en FNB Koos van der Ryst (RPO), Jacques Cilliers (FNB) en sorg vir ’n gesonde Harry Prinsloo (voorsitter van Agri SA se Bedryfskamer) balans tussen ervaring en nuwe idees. “Mense aan die spits van organisasies en gee jong mense die geleentheid om te moet oop wees vir nuwe idees, sê hy. “Jy hoef eksperimenteer. Sukses hang af van hoe nie die kundige te wees nie. Luister en kyk vinnig persone in leierskapposisies by nuwe na vars idees. Wees oop vir nuwe tegnologie idees gaan aanpas.”

Vrae oor skaliegasontginning Die bestuur van die eksplorasie en ontwikkeling van minerale bronne, insluitend skaliegas, gaan in die komende jare ’n belangrike fokusgebied van Agri SA wees, het Johannes Möller, president van Agri SA in sy presidentsrede by die kongres gesê.

W

at skaliegas betref, gaan dit boor en produksie insluit waar mynbedrywighede selde of nooit in die verlede voorgekom het. “Nuwe olie- en gasontwikkelinge het veranderinge aan die omgewings- en sosioekonomiese landskap tot gevolg, veral daar waar gasontwikkeling ’n nuwe bedrywigheid is. Met dié veranderinge duik daar vrae op oor die aard van die skaliegasontwikkeling, agri OKT/OCT • NOV ‘16 bladsy/page

24

die moontlike uitwerking op die omgewing en uiteraard die vermoë van die huidige reguleringstruktuur om met dié ontwikkeling te handel,” het Möller gesê. “Afrika se hulpbronryke lande het reusegeleenthede om dié prentjie te verander deur voortgesette groei met sterk menseontwikkeling te kombineer, veral as hulle suksesvol tot die waardetoevoegingsketting van mineraalverwerking en -vervaardiging kan toetree. In lande met beperkte tegniese

en regulatoriese kapasiteit, asook swak beheermaatreëls, kan dit egter korrupsie aanhelp. “Om dié gevaar te vermy, sal die SuidAfrikaanse regering deursigtigheid moet verhoog om toerekenbaarheid en die bemagtiging van landsburgers te versterk. Staatsondernemings en konsessies sal beter bestuur moet word ten einde hulpbrononttrekking en die onderwaardasie van bates >>> bladsy 27


agri Kongres/Congress

Groot skenkings maak landelike gebiede veiliger KOBUS VISSER, DIREKTEUR: KORPORATIEWE SKAKELING, AGRI SA

Die Agri Securitas Trustfonds het tydens vanjaar se Agri SA-kongres verskeie bydraes ontvang vir sy stryd teen landelike misdaad.

D

’n onafhanklike ie eerste bydrae is tydens die maatskappy wat in kongres deur Santam Landbou groenkragoplossings gedoen toe ’n tjek van R250 000 spesialiseer, het aan die Trustfonds oorhandig verlede jaar ’n is. Tydens die oorhandiging ooreenkoms onderteken het Lizé Lambrechts, bestuurshoof van waardeur Sonfin die Santam Landbou, gesê dat boere en Trustfonds se landelike boerderygemeenskappe wat afhanklik is beveiligingspogings van die landbou vir hulle voortbestaan, finansieel sal ondersteun. verskeie uitdagings in die gesig staar soos Tydens die aandfunksie die droogte, verhoogde insetkoste, asook het Sonfin ’n bedrag die negatiewe impak van misdaad op hulle Chris Schutte (besturende direkteur van Sonfin) en Japie Grobler van R158 000 aan die besighede. “Die merkwaardige pogings (voorsitter van die Agri Securitas Trustfonds) Trustfonds oorhandig, van die Trustfonds om die veiligheidsituasie wat voortspruit uit drie van boere, plaaswerkers en hulle families te landelike beveiligingsprojekte ervaar. Alle projekte wat in terme van die ooreenkoms verbeter, is ’n verdienstelike saak, waardeur hulp wat ons van instansies ontvang, maak afgehandel is. Sonfin beskik oor ’n Santam Landbou kan help om landbou vir ’n verskil aan boerderygemeenskappe se omvattende vermoë om doelgemaakte die lang termyn lewensvatbaar te hou. Ons veiligheid en stel die landbousektor in staat sonenergie-oplossings aan kliënte te bied wat glo dat dit belangrik is om ondersteuning te om voort te gaan met landbouproduksie.” in hulle eie kragbehoeftes wil voorsien. bied waar ons kan en daardeur die risiko’s Die Trustfonds was die afgelope tyd “Ons het waardering vir al die instansies wat die voortbestaan van die landbou kan betrokke by die finansiering van veral se betrokkenheid en ondersteuning by die skaad, te help verminder.” kamera- en kommunikasiestelsels, asook werk van die Trustfonds om bydraes te maak Die OFM Sportaand was oor die afgelope beveiligingstoerusting. Die terugvoer wat van tot die bevordering van boerderygemeen­ aantal jare ’n gereelde instelling wat tydens boerderygemeenskappe ontvang word, is dat skappe se veiligheid,” sê Japie Grobler, die Nampo Oesdag aangebied is. Groot die landelike beveiligingsprojekte bepaald voorsitter van die Agri Securitas Trustfonds. finansiële bydraes is ook in dié tydperk aan ’n verskil maak aan die gemeenskappe se “Die Trustfonds het die afgelope tyd ’n die Trustfonds gemaak. Weens die droogte en veiligheid. toename in versoeke vir die finansiering van die uitwerking wat dit op die ekonomie het, is daar deur die vennote van die Sportaand, OFM, NWK, Afgri en Senwes, besluit om nie voort te gaan met die aanbied daarvan nie, maar eerder die borgskap aan die Trustfonds te bewillig. By Agri SA se informele funksie tydens die kongres het die vennote van die Sportaand ’n bedrag van R456 000 aan die Lizé Lambrechts (bestuurshoof van Trustfonds oorhandig. Santam Landbou), Japie Grobler Thinus Prinsloo (Afgri), Nick Efstathiou (OFM), Japie Grobler (voorsitter Die Agri Securitas (voorsitter van die Agri Securitas van die Agri Securitas Trustfonds), Johan Bezuidenhout (NWK) en Trustfonds en Sonfin, Trustfonds) Danie Minnaar (voorsitter van Senwes)

<<< bladsy 24 kopseer is. “Dit is nie dat hulle nie hul werk wil doen nie, hulle weet eenvoudig nie hóé om dit te doen nie.” As voorbeeld het hy verwys na die voorligtingsbeampte wat sy plaas besoek het en nie die verskil tussen ’n Bonsmara en ’n Brahman geken het nie. Hy gee tans aandag aan die profiel van amptenare en of hulle die geskikste

kandidate is vir die poste wat hulle beklee. “Ons sal moet kyk dat amptenare beter opgelei is sodat hulle hul werk kan doen.” Volgens Mlengana was hy verstom dat die departement nie ’n strategie vir kommersiële boere het nie. “Die regering en Daff het baie goeie planne en beleid vir die landbou in plek, maar daar gebeur te min om hieraan uitvoering te gee. Ons gaan alle rolspelers vra om hulle strategieë op die

tafel te sit en dit dan koördineer in ’n enkele strategie. Kommersiële boere moet aan die proses deelneem, anders gaan hulle buite staan. “Boere gaan my eerste prioriteit wees. Die droogte het ons geleer om saam te staan. En in die toekoms gaan ons dit met ander sake ook doen. Ons moet die regte dinge doen in belang van die volgende geslag landbouers.” agri OKT/OCT • NOV ‘16 bladsy/page

25


agri Promosie/Promotional

agri OKT/OCT • NOV ‘16 bladsy/page

26


agri Kongres/Congress

’n Saluut vir dié dieptrappers Drie landbouleiers wat diep voetspore op die landboulandskap laat, is by die kongres vereer. Agri SA se Bedryfskamer het Louw Steytler en Simon Streicher vereer, terwyl Agri SA ’n oorkonde aan Salam Abram oorhandig het. Louw Steytler Louw Steytler het die graanbedryf vir geruime tyd in die Bedryfskamer van Agri SA verteenwoordig. In hierdie hoedanigheid het hy ook in die gesagstrukture van Agri SA, die Algemene Raad en Bestuurskomitee gedien. Hy was voorsitter van die Kommersiële Komitee en was ook vir drie jaar die voorsitter van die Bedryfskamer. Voortspruitend uit die posisies wat Louw beklee het, was hy veral gemoeid met aspekte van ekonomiese en finansiële belang vir die landbousektor. Aspekte wat veral prominensie geniet het, sluit in onderhandelinge oor water- en elektrisiteitspryse, bedinging vir rampondersteuning aan die landbousektor terwyl hy oorhoofs toesig gehou het oor wetgewing, onder meer oor eiendomsbelasting, asook ’n reeks handelsooreenkomste wat in sy termyn baie aktueel was. Louw het hom onderskei as ’n gerespekteerde en toeganklike persoon vir kollegas en personeel van Agri SA.

Louw Steytler

Simon Frederik Streicher Simon Streicher se lang loopbaan in die landbou het by die destydse departement van landbou-ekonomie en -bemarking begin. Hy word later hoofbestuurder van die Oliesaderaad en sluit sy loopbaan af as hoofuitvoerende beampte van die SA Varkvleisprodusente-organisasie ná 17 jaar diens. Hy het die varkbedryf in die Bedryfskamer van Agri SA sedert 1999 verteenwoordig. Simon het hom nie slegs onderskei deur dieresiektes binne die varkbedryf doeltreffend te hanteer nie, maar was ook ’n aktiewe deelnemer aan die Nasionale Dieregesondheidsforum. Die Bedryfskamer gee hiermee erkenning aan hom vir sy kennis en insig van die landbousektor en ook vir sy deurlopende bereidwilligheid om dit met die breër landboufamilie te deel.

Johannes Möller, president van Agri SA, oorhandig die oorkonde aan Salam Abram

<<< bladsy 24 te voorkom. “Die regering sal ook die voordele van minerale rykdom moet versprei deur billike belasting, doeltreffende en verantwoordbare openbare besteding en strategieë om die betrokke bedryf met nasionale markte

Salamuddi (Salam) Abram Salam Abram was acknowledged for his exceptional service to the agricultural sector as a member of Parliament, Harry Prinsloo, voorsitter van Agri SA se Bedryfskamer, where he bravely by Simon en Bets Streicher represented the best interests of the agricultural sector and all farmers. He was also acknowledged for • the invaluable contribution he had made towards agricultural and land reform and rural development policies, legislation and oversight of the responsible government departments; • for his exceptional contribution as parliamentarian and friend of the agricultural sector; • for his insight and the enthusiasm with which he deals with agricultural issues in South Africa, as well as the vast knowledge he brings to the sector as a farmer and a politician. According to the citation he was honoured for “the dignity, humility and integrity with which he performed his task as a member of parliament and the manner in which he lives his values serves as an inspiration and contributes to a positive image of the agricultural sector”. te koppel. Billike belasting is ’n globale uitdaging wat internasionale optrede vereis en nie net tot dialoog beperk word nie. “Daarbenewens moet die maatskaplike en omgewingsuitwerking van die ontginning van natuurlike hulpbronne ook bepaal en bestuur word, sodat die land en sy mense daarby baat en nie daardeur benadeel word

nie. Internasionale en streeksamewerking is belangrik om die skakel tussen konflik en natuurlike hulpbronne te verbreek. Die regte van Suid-Afrikaanse boere staan in die kern hiervan en ons mening is dat ons nie ons omgewing kan uitput en besoedel tot die mate dat dit die volhoubaarheid van landbou in gevaar stel nie,” het Möller gesê. agri OKT/OCT • NOV ‘16 bladsy/page

27


agri Kongres/Congress

Dankie Santam Landbou vir ‘n baie lekker aand Te midde van al die ernstige kongressake wat onder die vergrootglas geplaas is, het die aandfunksie by vanjaar se kongres soos gewoonlik gesorg vir lekker kos, goeie wyn en musiek wat die voete laat jeuk het. Die foto’s is by die geleentheid geneem. Die aand is deur Santam Landbou geborg en die musiek is deur die Klipwerf Boere-orkes verskaf.

Dawie Maree (FNB), Niël Joubert (Vinpro) en Theo Boshoff (Agri SA)

Willem en Anél de Chavonnes Vrugt (Agri Noordwes)

Japie Grobler (Agri Securitas), Johannes en Delene Möller (Agri SA)

Regs is die span van Agri Noord-Wes. Agter: Naudé Pienaar, Boeta du Toit en Ria en Sarel Pretorius. Voor is Kobus en Marieta van Zyl, Pierre Verceuil en Willem de Chavonnes Vrugt

Ann Geldenhuys en Omri van Zyl (Agri SA) Links is Niel Esterhuyse (Santam Landbou), Dan Kriek (Vrystaat Agri), Minki van der Westhuizen (programdirekteur van die funksie) en Christo en Merlyn van der Rheede (Agri SA). Onder is Ronell en Henk van Wyk (Agri Noord-Kaap)

agri OKT/OCT • NOV ‘16 bladsy/page

28


agri Kongres/Congress

Rita en Borrie Erasmus (Vrystaat Landbou), Adri en Michael Botha (Wild SA)

Louis Steyn, Marian van der Westhuizen en Melanie Theron (Agri Noord-Kaap)

Hanlie Kroese en Gerhard Diedericks (Santam Landbou)

Johannes Vermaak en Marius Kleyn (Die Koöperasie)

Bennie en Elmie van Zyl (TLU SA), Kobus en Marietjie Odendaal (Agri Gauteng)

Dr Johan en Delene Burger (Instituut vir Sekerheidstudies), Anneke en Dirk Hanekom (Agri All Africa)

Nicol Smit en Lynette Bezuidenhout (MASDT)

Koos Nel (Old Mutual, Willem en Tina Basson (Agri Gauteng)

Sarie en Pieter Cornelius (AMT), dr Wynand van der Walt en dr Wilna Jansen van Riysen (FoodNCropBio Consulting). Agter is Corita van Wyk (Sanlam)

Chris en Chantelle Schutte, Debbie en Ig du Plessis (Sonfin)

Piet Engelbrecht (Agri Limpopo), Ishmael Sunga (Sacau) en AJ Venter (Old Mutual)

Mariaan en Tinus Prinsloo (Afgri), Marieke Oberholzer (Agri SA) en Lee McGrath. Staande is Walter Visser (SA Suikervereniging) Joggie en Martina Benadé, Hennie Bekker en Phyllis Strydom (almal van Agri SA)

Ellen en Tommy Rudolph (Agri Gauteng) en Eugene en Anneke Roux (Agri SA) agri OKT/OCT • NOV ‘16 bladsy/page

29


agri Promosie/Promotional

Gewasspesifieke blaarvoedings gee jou gewasse daardie ekstra

OEMFF

MIELIE

SONNEBLOM

MIELIE

doeltreffender waterverbruik beter fotosintese verbeterde stresbestuur en verhoogde opbrengs en kwaliteit.

Kynoch se gewasspesifieke OEMFF®-blaarvoedingsreeks vir mielies, sojabone, sonneblom en koring sorg vir spesifieke voedingstowwe wanneer dit die nodigste is. Kynoch – verbeterde doeltreffendheid deur innovasie. 011 317 2000 | info@kynoch.co.za | www.kynoch.co.za Nie handeldrywend in die Wes-Kaap nie. Mielie OEMFF® K8702, Sonneblom OEMFF® K8701, Soja OEMFF® K8700, Koring OEMFF® Vroeg K8917, Koring OEMFF® Vlagblaar K8918. Alle produkte is geregistreer ingevolge Wet 36 van 1947.

Farmisco (Edms) Bpk. h/a Kynoch Fertilizer Reg. Nr. 2009/0092541/07

KORING

beter wortelontwikkeling

SONNEBLOM

SOJA

SONNEBLOM

SOJA

MIELIE

Spesifieke verhoudings van makro-, sekondêre en gecheleerde mikro-elemente in die OEMFF®produkreeks kan lei tot:

SOJA

A14695/ASA

®

KORING


KORING

agri Kongres/Congress

Land reform: What are the main issues for debate and bargaining? The main issues for compromise that role-players will have to debate and bargain on in future to ensure successful land reform, was the theme of a session at the congress.

I

t is one thing to say we have to bargain and compromise, but what are the issues on the table?” asked Brian Whittaker, retired CEO of the Vumelana Development Fund, programme director of the session.

Proper financing Ernst Pringle, chairperson of Agri SA’s Agricultural Development Policy Committee, said that proper financing is crucial. “At the moment the process is open to widespread abuse and corruption.” Another important issue is that beneficiaries should be given ownership so that they can become self-sufficient as quickly as possible, according to Pringle. He also emphasised that proper support systems must be in place to ensure that beneficiaries will be able to support themselves as soon as possible. This support must be provided by organised agriculture, especially the commodity organisations. “All kind of partnerships must be encouraged as they will provide financial and other support. The process must happen from the ground upwards. This will require a workable district land committee system. Government officials implementing government policy must not run the process. The primary objective of these committees must be to ensure that emerging farmers are successfully settled. We must not create government parasites on commercial farms as is currently the case,” Pringle said. South Africa belongs to all Masiphula Mbongwa, advisor to the minister of rural development and land reform, said that South Africa belongs to all as stated in the constitution. “We are

all members of the same family, but we must not be afraid to disagree on land reform. We must however have the same approach to the process and not conflicting approaches as we have now.” Mbongwa stressed that land reform must not hamper production. “In the end, production must at least have stayed the same or must have increased after a land reform transaction. The process must leave us in a better position in terms of production and relations.” He stressed the input from commercial farmers to their developing neighbours and partnerships in various forms.

The right jockey for the right farm Preline Swart, vice-chairman of Grain SA, said that no farmland should be traded without the state’s knowledge. This will ensure that farmers not only sell land to each other. “This will give smaller and developing farmers the opportunity to owe land. It is paramount that the farmer must owe the title deed to the farm. In this way they will be able to become independent and get loans and production credit from banks. “Help the farmers who have already made an effort to help themselves and ensure that the right jockey ends up on the right farm,” Swart said. She also pleaded for good “neighbour­ ship” from commercial farmers. “Help us to develop our people and their dignity. You are successful because you had good training. Share this with us.” The easy and the difficult issues of land reform An enabling regulating framework to make

transformation possible and a supportive bureaucracy is probably the two easy prerequisites for succesful land reform as stated in the Constitution, said Henk Smith, an attorney from the Legal Resource Centre. “A more difficult one is the ability of role-players at local level to ‘richly engage’ with each other, and within systems. Without this commitment we will not be able to bring about the required change,” Smith said. He pointed out that in the South African and African context customary law, common law en statutary law must be able to talk to each other. “We must also acknowledge that we have different knowledge and farming systems. Other bureaucracies and institutions must also share land reform and transformation ideals. “For more than 200 years the majority of South Africans were not allowed the dignity to restitute land. Land was among others stolen by the mining sector. As the constitution clearly and beautifully states land reform is not a balance act between ownership and the fiscus. We must not forget the transformation ideals. “Our white forefathers received their title deeds for free. It may therefore be necessary to have a discount of 20% on restitution transactions. And if transformation ideals are important to our country, there should maybe be another 20% discount,” Smith said. According to Smith it is time to start bargaining about the right issues. “The aim should be fairness and reasonableness,” he said.

The pannel consisted of (from left): Henk Smith, Preline Swart, Masiphula Mbongwa, Brian Whittaker and Ernst Pringle agri OKT/OCT • NOV ‘16 bladsy/page

31


agri Kongres/Congress

Farmers have a critical role to play in rural safety The SAPS has advanced its rural safety strategy, but farmers have a critical role to play. “We have prioritised rural crime, but you have to do your part. Crime is everybody’s business and we have to work together to fight it.”

T

his was the message of Lt Gen Khomotso Phahlane, acting commissioner of police, at the congress. Rural safety was placed under the spotlight at the congress and both the acting commissioner of police, Lt Gen Phahlane, and the head of the South African defence force, Gen Solly Shoke, attended the session. Gen Phahlane said that, if farmers do not report crime, they are doing an injustice to themselves. “Resources are allocated according to the crime statistics, and if you do not report crimes such as stock theft, we do not get a clear picture of the extent of that crime.” He discussed the SAPS’ new “back to basics” approach to policing. “This approach focuses on every member of the SAPS reverting to the established regulatory framework, or simply put, doing the basics of policing, properly and consistently.”

Cases not reported Willie Clack, chairperson of the National Livestock Theft Prevention Forum, said that although livestock theft contribute to the most economic losses in rural communities, on average 70% of livestock theft cases are not reported by the owner but by an employee. Clack said that there is an increasing trend not to report livestock theft. In 2011, 36.3% of stock theft cases were not reported to the police. This figure rose to 67.7% in 2015. Some of the reasons why farmers do not report stock theft cases are a lack of trust in the police (31.8%), owners believe that stock theft is not important enough (30.2%), some owners use other methods (11.8%) and the SAPS was not available (8.8%). Clack said that an international seminar on rural crime in South Africa in cooperation with Unisa is planned for the future. Priority status Dr Johan Burger, senior researcher at the Institute of Security Studies, said that the

Johannes Möller (pesident of Agri SA), Lt Gen Khomotso Phahlane (acting commissioner of police), Omri van Zyl (executive director of Agri SA) and Gen Solly Shoke (head of the South African defence force)

farming community are disproportionally targeted for attacks and murders and its security therefore justifies priority status. “The new police management recognises rural safety as a priority, but the agricultural community will also have to recognise the fact that rising crime levels and public violence are competing for police attention and resources. All people on farms are victims or potential victims of attacks. This is irrespective of race or gender, and therefore it is important that the perception of whites only as victims needs to be addressed. The new rural safety strategy is broader and more general in its scope than its predecessor. Subsequently, the agricultural community will have to function on a more integrated basis within this strategy to also enhance its own safety and security,” Dr Burger said.

Realistic expectations Prof Rudolph Zimm, a professor in policing at Unisa, said that there must be realistic expectations of the contribution of all roleplayers, including the SAPS. Farmers must get involved in CPFs and other community initiatives. “Make sure that everything is done in accordance with the law. Prevent frustrated vigilante reaction. The focus must be on the long-term prevention of crime. We must address the reasons why people get involved in crime,” Zimm said. He pointed out that an effective collaboration between

all role-players is needed. The police must be guided by progressive thinking. There is misapprehension that the SAPS is supposed to do crime combatting alone. International research emphasises the importance of applying policing in a broader concept. Policing includes efforts by police but also all other role-players such as the government, researchers, private security and communities. Policing can only work if the police also understands this concept and if they work actively with other role-players by, for instance, sharing information.”

Complex issue Uys van der Westhuizen, chairperson of Agri Western Cape’s Rural and Safety Committee, said that rural safety is a complex issue and that “this is everybody’s problem”. He quoted a Gabon government official who said that “the rural exodus is a great problem throughout Africa. The young think that they will be happier in town with electricity, running water and bright lights, but when they get there they cannot find work. Then they get very frustrated and turn to banditry, theft and delinquency. The answer is not to stop education, but to educate people to realise the value of village life and to make living in the country more attractive. “The solution lies in the words of president Thabo Mbeki in his state of the >>> page 33

The pannel consisted of (from left): Uys van der Westhuizen, Lt Gen Khomotso Phahlane, Gen Solly Shoke, Willie Clack, Prof Rudolph Zinn and Dr Johan Burger agri OKT/OCT • NOV ‘16 bladsy/page

32


agri Kongres/Congress

Nog genoeg redes om in landbou te belê Hoewel investering in die landbou afneem, is daar nog genoeg redes om wel in dié sektor te belê, het André Schreuder, hoof- uitvoerende beampte van Villa Crop Protection, by die kongres gesê. Schreuder was die programdirekteur van ‘n sessie wat op finansieringsgeleenthede in die landbousektor gefokus het.

A

frika suid van die Sahara het volgens berekenings dieselfde produksie­ potensiaal as die hele Brasilië. Die vraag is hoe ons hierdie geleentheid gaan benut.” Hy het daarop gewys dat investering, innovasie en tegnologie uiters nodig gaan wees om dié potensiaal te ontsluit. “As ons dit nie doen nie, gaan iemand anders die geleentheid benut.” Schreuder het daarop gewys dat teen 2050 daar 70% meer kos as tans geprodu­ seer sal moet word om die wêreldbevolking van 9 miljard te voed. “In Suid-Afrika moet ons ook aan voedselseker­heid dink. As jy ‘n revolusie wil begin, moet jy arm mense sonder kos hê.” Schreuder het gesê dat die landbousektor meer proaktief te werk moet gaan om beleggings vir die sektor te bekom, “eerder as om te wag dat beleggers aan ons deur klop.” Hy het gesê dat dit nie nodig is om die wiel te herontwerp nie. Villa Crop Protection is ‘n klein maatskappy wat gereeld van sy personeel oorsee stuur om daar opleiding te kry. Kundiges word ook gereeld na Suid-Afrika gebring om hulle kennis en ervaring te deel.

Skuldlas te groot Jaco Minnaar, voorsitter van Graan SA, het gesê dat boere se skuldlas en terugbetaling­ vermoë van hulle skuld ‘n groot probleem is. Boere se skuld groei meer as die bruto produksiewaarde van landbou. Insetkoste styg vinniger as wat produsentepryse styg. Dié kosteknyptang veroorsaak dat boere meer skuld moet maak om aan te hou boer. “Boere het in die algemeen nog genoeg

sekuriteit om geld te leen, maar hulle terugbetalingvermoë neem af. Daar word net nie genoeg kontant binne die boerdery gegenereer om skuld terug te betaal nie.” Hy het voorgestel dat daar na alternatiewe finansieringsmodelle gekyk moet word, soos langer terugbetalingstermyne. “Nuwe investering in landbou is noodsaaklik ter wille van voedselsekerheid. Die staat behoort ‘n groter rol te speel om boere te help soos beskerming teen subsidies in ander lande. Ontwikkelende boere kry ook bitter min hulp van die staat. Hulle kan nie uitbrei om verby die punt van klein boere te beweeg nie. Hulle moet meganiseer om dit te doen, maar het nie daarvoor geld nie.” Volgens Minnaar dink boere hulle kan net investeer deur nog grond by te koop. Hulle vergeet dat hulle ook in aandeelhouding in die res van die waardeketting kan belê. “Daar is baie geleenthede. Ons moet net wyer dink.”

Boere se harte dalk nie meer in landbou Willie Jacobs, uitvoerende bestuurder, Korporatiewe Bankwese van die Land Bank, het gesê hy is bekommerd dat boere besig is om uit landbou te beweeg en nie meer in die sektor wil belê nie. Jacobs het gesê hy besef dat boere onseker is of hulle belegging in landbou enige toekomswaarde het. “Maar waar gaan jy jou geld elders belê? “Ons moet maniere vind om sakevertroue in die landbou te herstel en ‘n konsepbewys van wat ons doen op die tafel sit. Daar is baie suksesverhale van boere se suksevolle swartbemagtigingsprojekte. Ons moet dié suksesverhale begin dokumenteer en hulle

verkoop.” Hy het gesê dat daar sekere basiese beginsels rondom kredietverskaffing is soos risiko en terugbetaalvermoë wat banke in ag neem. “Die droogte bied dalk die geleentheid om krities na jou boerdery te kyk en te konsolideer om jou terugbetaalvermoë te versterk. Boere moet ook beter beplanning vir kontantvloei doen. “Die Land Bank wil deel van julle boerderye word, maar kan dit nie sonder julle doen nie. Ons sal in die toekoms egter tegnologie moet betrek. Dit is tyd dat boere en finansiers nader aan mekaar beweeg.”

Transformasie belangrik Jean Crave, direkteur en gesamentlike hoofbeleggingsbeampte van Barak Funds Management, het gesê dat dié internasionale beleggingsfirma, wat hoofsaaklik in 22 lande in Europa en Amerika belê, steeds ook in Suid-Afrika se landbou belê. Hulle kyk veral na landboubesighede wat uitvoergedrewe is. “Suid-Afrika is steeds vir ons ‘n voorkeur­ bestemming weens die land se goeie infrastruktuur en goeie bankwese.” Hy het gesê daar is heelwat druk op staatsdepartemente om transformasie te bewerkstellig. “Daar is heelwat geld vir transformasie beskikbaar en swart­ bemagtigings­­projekte by instansies soos die Land Bank en die IDC. Maak gebruik van hierdie geleenthede terwyl die geld nog beskibaar is. Sien die geleenthede raak en sorg dat die projekte nie net vir vertoon is nie. Kry die oordrag van vaardighede op jou plaas in plek. Dit beteken nie jy oorhandig jou plaas se sleutels nie. Daar is baie boere wat hiermee suksesvol is.”

Die paneellede was (van links): Jaco Minnaar, Willie Jacobs, Jean Craven en André Schreuder

<<< page 32 nation address in 2003: Measures will be taken to ensure that the structures meant to support the security agencies, such as the SANDF commandos and police reservists, are properly regulated to do what they were

set up for. In this regard, in order to ensure security for all in the rural areas including the farmers, government will start in the near future to phase out SANDF commandos, at the same time as we will create in their place a new system whose composition and

ethos accord with the requirements of all rural communities.” General Solly Shoke concluded that the agricultural sector is fundamental to the development of South Africa and therefore government should support the sector. agri OKT/OCT • NOV ‘16 bladsy/page

33


uppe marketing A14916/ASA

agri Promosie/Promotional

… sorg saam vir ’n volhoubare toekoms. Kontak ons gerus by: 011 790-8200 of customercare.sa@monsanto.com DEKALB® en Monsanto is geregistreerde handelsname van Monsanto Technology LLC. Monsanto Suid-Afrika (Edms) Bpk, Posbus 69933, Bryanston, 2021.

U SUKSES

PLANT JO

®

agri OKT/OCT • NOV ‘16 bladsy/page

34


agri Kongres/Congress

Landbou moet stem dik maak oor omgewingsake Suid-Afrika het waarskynlik nie nuwe wetgewing nodig om hulpbronne soos grond te beskerm nie. Die huidige wetgewing is voldoende, maar word bloot net nie toegepas nie.

D

ie landbousektor sal ook sy stem in ’n groter mate moet dik maak sodat beleidmakers die waarde van die sektor in terme van voedselsekerheid moet besef. Dit was die gevolgtrekking van ’n paneel wat die mededingende vraag na landbougrond onder die loep geneem het.

hierteen opgeweeg word.” Landbou se potensiaal vir werkskepping en sy bydrae tot voedselsekerheid behoort baie te tel. “Landbou moet maniere vind om homself in terme van dié plan aan beleid­ makers en besluitnemers te kommunikeer, sodat ingeligte besluite oor die landbou geneem kan word,” het Davies gesê.

Volhoubare perk reeds oorskry Hein Lindeman, wetenskapbestuurder: natuurlike hulpbronne van die direktoraat grondgebruik en bodembestuur van die departement van landbou, bosbou en visserye (Daff), het gesê die nuwe voorgestelde wetgewing het nie ten doel om voorskriftelik vir boere te wees nie, maar gaan oor die volhoubare benutting van hulpbronne. “Dit gaan oor hoe ernstig ons is oor die kerngoed wat ons nodig het om te produseer, soos water en grond. Daar was oor die afgelope jare vele intervensies, maar ons het reeds die volhoubare perk oorskry. As omgewingstelsels inmekaarstort, gaan daar ’n dramatiese impak om die omgewing wees.” Hy het daarop gewys dat landbou reeds aan die agterspeen suig by die toedeel van natuurlike hulpbronne en dat die sektor maniere moet vind om sy strategiese belang harder en duideliker te kommunikeer. “Ons moet dalk op ’n meer emosionele vlak kommunikeer, soos die kampvegters teen die uitroei van renosters.”

Vetoreg Dr Koos Pretorius, voorsitter van die Federation for a Sustainable Environment, het op die rol van munisipaliteite gewys en gesê laasgenoemde is by magte om grond wat vir hersonering geadverteer word, te veto. Sulke grond mag slegs met die toestemming van die minister van landbou gehersoneer word. Hy weet van vier gevalle die afgelope jaar waar die minister sulke aansoeke afgekeur het. “As hoëpotensiaallandbougrond ter sprake is, mag die minister dit doodeenvoudig veto. Die vraag is hoe ons die departement van landbou aanhoudend gemotiveerd gaan hou om hierdie vetoreg deurlopend toe te pas,” het dr Prinsloo gesê. Hy het ook daarop gewys dat Suid-Afrika, soos die res van die wêreld, al hoe meer van steenkool gaan wegbeweeg vir energieopwekking. “Suid-Afrika het net nodig om ’n sekere hoeveelheid steenkool te ontgin. Ons moet dus seker maak dat dié ontginning op die regte plekke gaan geskied.” Hy het ook voorgestel dat, wanneer munisipaliteite grondhersonering goedkeur sonder goeder trou, hulle persoonlik finansieel aanspreeklik gehou moet word.

Konflikterende belange Ellen Davies, ’n navorser van die World Wide Fund for Nature (WWF), het op die konflikterende belange van sektore soos landbou en mynbou op natuurlike hulpbronne gewys en gesê dat die belange nie in isolasie gesien moet word nie. “Die Nasionale Ontwikkelingsplan het ’n duidelike en pragtige visie vir Suid-Afrika. Sektore soos landbou en mynbou se belange moet

Skaliegas Derek Light van Derek Light-prokureurs het gesê landbou moet die hand wat die nuwe direkteur van die departement van landbou, bosbou en visserye die vorige dag by die kongres aan boere uitgehou het, aangryp. “Dis ’n geleentheid. Dit werk nie in die ander staatsdepartemente so nie.

Die omgewingswetgewing is goed en daar is beskerming vir boere. Dit gaan oor politieke wil. Julle moet maniere vind om julle stem te laat hoor.” Light het die omgewing-impastudie na die ontginning van skaliegas in die Karoo bespreek. “Dit is ‘n swak stuk werk. Baie bevindinge is op verouderde data gebaseer. Die verkeerde mense was betrokke.”

Neem myngevaar ernstig op Dr Victor Munnik, ’n navorsingsgenoot van die Universiteit van die Witwatersrand, het gesê die landbousektor moet die bedreiging van steenkoolontginning ernstig opneem. “Die mynbousektor word onregverdig bevoordeel wanneer besluite oor grondgebruik gemaak word. Rehabilitasie van gemynde areas is ’n mite. Dit gebeur nie. Daar is min of geen gevolge vir myne se negatiewe invloed op die omgewing nie.” Hy het boere aangeraai om op alle beskikbare nasionale en plaaslike forums betrokke te raak wanneer besluite in dié verband geneem word. Volgens Munnik is opvangsgebied­ bestuurs­forums belangrik vir die landbou en die sektor se toekoms. Gerhard van der Burgh van BFAP het gesê dat die definisies van wat hoë en marginale grond is herdefinieer moet word, anders gaan die landbousektor verder benadeel word. “Die Vrystaat, wat byvoorbeeld 40% van die land se mielies verbou, word byvoorbeeld as marginale grond beskou. Ons onderskat landbou en die potensiaal van ons landbougrond. Dit is ook nie moontlik op grond van water te skei nie.” ’n Studie deur BFAP het aangedui dat 550 000 ha wat vir kontantgewasverbouing geskik is, reeds aan mynbou afgestaan is of in die proses is om afgestaan te word. “Ons beskik oor genoeg inligting. Ons moet nou ’n saak vir die besigheidswaarde van die sektor uitmaak,” het hy gesê.

Die paneellede was (van links): Gerhard van der Burgh, Derek Light, dr Koos Pretorius, Ellen Davies, dr Victor Munnik, Hein Lindeman en Johannes Möller. Staande agter die podium is dr Gerhard Verdoorn, gespreksleier. agri OKT/OCT • NOV ‘16 bladsy/page

35


agri Kongres/Congress

Agri SA-lede ontvang erkenning Agri SA se provinsiale en bedryfsorganisasies het by die kongres formele lidmaatskapsertifikate ontvang. Sommige bedryfsorganisasies was nie teenwoordig nie en sal by ‘n latere geleentheid hulle sertifikate ontvang. Op die foto’s oorhandig Johannes Möller, president van Agri SA (regs op die foto’s), sertifikate aan: Andy Buchan, Kwanalu

Willem Basson, Agri Gauteng

Piet Engelbrecht, Agri Limpopo

Henk van Wyk, Agri Noord-Kaap

Pierre Vercueil, Agri Noordwes

Douglas Stern, Agri Oos-Kaap

Cornie Swart, Agri Wes-Kaap

Gideon Anderson (links) en en Robert Davel (regs), Mpumalanga Landbou

Henk Vermeulen (links) en Dan Kriek (regs), Vrystaat Landbou

Gideon Anderson (links) en Chris Kleingeld (regs), Droëbone Produsente-organisasie

Jaco Minnaar, Graan SA

Norman Dlamini, Foresty South Africa Medium Growers Group

Roger Krohn, Akwakultuurvereniging van Suid-Afrika

agri OKT/OCT • NOV ‘16 bladsy/page

36


agri Kongres/Congress

Walter Visser, Suid-Afrikaanse Suikervereniging

SK Makinana, Nasionale Wolkwekersvereniging van Suid-Afrika

Koos van der Ryst, Rooivleisprodusenteorganisasie

Andries Greeff, Suid-Afrikaanse Sybokhaarkwekersvereniging

Simon Streicher, SA Varkvleisprodusenteorganisasie

Adri Kitshoff-Botha, Wildbedryf SA

Loubser Coetzee, Suid-Afrikaanse Volstruisbesigheidskamer

Wiehahn Victor, Inmaakprodusente-organisasie

Niël Joubert, Vinpro

Agri SA and home affairs signs MoU EIZE VAN DER WESTHUIZEN, SENIOR MANAGER, LABOUR RELATIONS

In October 2013, Agri SA and the department of home affairs signed an MoU that committed the two entities to work collaboratively to ensure that essential home affairs services are provided to workers and their families residing on farms. The relationship mainly focused on the assistance of Agri SA and the broader agricultural community with the late registration of births.

A

ssistance was provided for many of the projects of the department of home affairs, among others, with the documenting of undocumented foreign workers from Zimbabwe and Lesotho. The department acknowledged the assistance that Agri SA provided with various projects, such as the registration of births. It has also alerted farmers about the Lesotho Special Permit (LSP) and the requirements thereof. This resulted in the signing of a Memorandum of Understanding at Agri SA’s 2016 congress pertaining to all the services provided by the department of home affairs. This will ensure better cooperation between the two organisations.

Johannes Möller, president of Agri SA (left), and Jackson McKay, deputy director general of the department of home affairs agri OKT/OCT • NOV ‘16 bladsy/page

37


How are we going to feed a growing population? Biotechnology crops are amongst the most extensively tested, characterised and regulated food and fiber products ever developed. After more than 20 years of production and more than 2.5 billion hectares worldwide, there have been no adverse effects documented from the food produced from biotechnology crops. In fact, biotech crops (GM-crops) provided a better environment by saving on pesticides and CO2 emissions whilst increasing crop yields substantially.* *Read more about the safety of GM-crops at www.monsanto.com.

Monsanto is committed to improving lives by improving agriculture. Explore our resources reference on social media. Tel: 011 790-8200 | customercare.sa@monsanto.com Monsanto is a registered trademark of Monsanto Technology LLC. Monsanto South Africa (Pty) Ltd, PO Box 69933, Bryanston, 2021.

agri OKT/OCT • NOV ‘16 bladsy/page

38

uppe marketing A14863

agri Promosie/Promotional


agri Kongres/Congress

‘n Diamant is toe wel ‘n meisie se beste vriend Terwyl die manne oor grondsake, landelike veiligheid en investering in die landbou kopgekrap het, het die dames die Cullinan-myn, oos van Pretoria, besoek. Anneke Roux van Agri SA het die foto’s geneem.

Cynthia Mmela en Anneke Roux van Agri SA geniet ‘n heerlike roomys.

Delene Möller, Agri SA se presidentsvrou

Dames op die bussie voordat die uitstappie bo-gronds begin het

Hannie Anderson en Hester Malan

Hannie Anderson, Hester Malan, Christell Venter en Anna van Litsenborgh

Dié knewel is by die Cullinan-myn uitgehaal en die waarde daarvan beloop R12 miljard. Bo: Die dames het ‘n draai gaan maak by Prima Lux Enterprises Juwelierswinkel waar hulle meer te wete gekom het oor diamante en die versorging daarvan.

Cynthia Mmela van Agri SA

Esna Wilken en Lizette Schoonwinkel

agri OKT/OCT • NOV ‘16 bladsy/page

39


agri Kongres/Congress

AGRI SA’S OFFICE BEARERS FOR 2016/2017 PRESIDENT Johannes Möller DEPUTY-PRESIDENT Phenias Gumede DEPUTY-PRESIDENT Dan Kriek CHAIRMAN, GENERAL AFFAIRS CHAMBER Henk van Wyk CHAIRMAN, COMMODITY CHAMBER Harry Prinsloo

Droogte wys op handelsmerk se krag Die droogte het gewys dat Agri SA se handelsmerk besondere krag het en dat die organisasie heelwat bedingingsmag daarmee het, het Omri Van Zyl, uitvoerende direkteur van Agri SA, by die kongres gesê.

D

ie manier waarop ons ons provinsiaal geposisioneer het om droogtehulp te versprei, is ‘n ongelooflike suksesverhaal. Dit het gewys dat ons goed gedoen kan kry,” het Van Zyl gesê. Hy het daarop gewys dat die sowat R16 miljoen wat die organisasie vir droogtehulp ingevorder het, sowat R80 000 se waarde ontsluit het. Altesaam 15 000 boere is gehelp. Van Zyl het Agri SA se organisatoriese strategie bespreek en gesê dat die strategie meer as een element bevat. “Ons wil ons eerstens binne Suid-Afrika posisioneer,

maar ook vestig as die voedselmandjie van Afrika. Ons kyk ook na strategiese vennootskappe met internasionale organisasies soos die World Farmers’ Association en die Wêreldbank.” Volgens Van Zyl is ‘n strategiese sessie met Agri SA se provinsiale organisasies, bedryfsorganisasies en algemene sakekamer gehou waaruit sekere gevolgtrekkings gemaak is. Twee taakspanne is aangestel, een vir bedrywe en een vir algemene sake. Hulle taak is om met ‘n strategiese raamwerk vir die organisasie vorendag te kom. “Ons struktuur sal dan vir die strategie aangepas moet word indien nodig om daaraan uitvoer te gee.”

Die politieke, ekonomiese en sosiaal-maatskaplike Omri van Zyl omstandighede waarin Agri SA hom bevind, is onder meer ontleed om konteks aan die proses te gee. Daar is ook gekyk hoe Agri SA met soortgelyke organisasies in die buiteland vergelyk. Volgens Van Zyl het die organisasie ook uitstekende werk rondom sy kommunikasiestrategie gedoen, veral op die gebied van die sosiale media. Tans is sowat 75% van die dekking wat Agri SA in die media ontvang, in die Engelse media. In die verlede was dit andersom.

Sosiaal-maatskaplike strategie betrek vele sake Christo van der Rheede, adjunk-direkteur van Agri SA, staan aan die spits van Agri SA se sosiaal-maatskaplike strategie en het by die kongres terugvoering oor die jaar se werksaamhede op dié gebied gegee. Hieronder volg van die belangrikste sake.

D

roogtehulp het vanjaar heelwat van Agri SA se tyd in beslag geneem. Sowat 1 300 donateurs is gemobiliseer. Befondsing word aan provinsies oorbetaal wat voerbale of voerpille in samewerking met plaaslike landbouverenigings onder boere versprei.

Arbeid Agri SA is deurentyd by arbeidsake betrokke, waarvan die nasionale minimumloon en die stabilisering van die arbeidmark vanjaar belangrike sake was. Daar was ook kollektiewe onderhandelinge en die industriële aksie-akkoord, die Groenskrif insake internasionale migrasie, die SETAlandskap en ‘n taakspan oor ‘n billike werksprogram. Ander sake soos die landbouvoorsorg­ fonds en opleiding was ook op die agenda. Transformasie Agri SA is ook betrokke by ‘n transformasie­ beleidsraamwerk. Dit sluit sake in soos agri OKT/OCT • NOV ‘16 bladsy/page

40

die AgriSEB-sektorkode, die Nasionale Kleinsakewet en die GEA-hersieningswet. Transformasieprojekte waarby Agri SA betrokke was, sluit in die Sacau Jeug- en Vroueprojek, die Plaas tot Tafel-werkwinkel wat vanjaar die eerste keer plaasgevind het, ‘n graanprojek vir opkomende landbouers, besigheidsopleiding aan landbouers in Soweto, ‘n landbouer-ontwikkelingsvraelys en ‘n projek van die WNNR oor die gebruik van water deur kleinboere. Daar is voorts verskeie ander trans­ formasie­­projekte in die landbou soos: ontwikkelingsprojekte deur bedryfs­organi­ sasie, provinsiale organisasies, agribesig­hede, groot landboumaatskappye en NGO’s, regerings­departmente, die AgriSETA, Land Bank en Phakisa.

Grondhervorming Agri SA is deurlopend met verskeie rolspelers in gesprek oor grondhervorming en die finansiering daarvan soos die ministerie van finansies, Land Bank, kommersiële banke

en agri-besighede. Agri SA het ook vanjaar deelgeneem met die saamstel van vier grondhervorming­ Christo scenario’s. Daar was van der Rheede ook deelname aan verskillende werkgroepe.

Landelike veiligheid Daar was onder meer insette oor die Witskrif vir die nuwe Polisiewet, die Landelike Veiligheidstrategie, die reserviste-beleid, grondbesettings en veediefstal. Daar was vele projekte soos die Agri Securitas Trustfonds en Vrystaat Landbou se veiligheidlessenaar. Bemarking Daar was verskeie bemarkingsprojekte soos die Manna vir die Boere-konsert, die Plaas na Tafel-projek en strategiese vennootskappe met korporatiewe organisasies.


Dankie aan ons adverteerders

agri Kongres/Congress

Agri se adverteerders van die jaar is by kongres aangewys.

Bo agter is van links Karel Lessing (BKB), Natasha Coleman (GSI), Jacqueline Lourens (Valley Irrigation), Tanya Wolfaardt (Rovic Leers), Neil Esterhuizen (Santam), Laureen Stock (UD Trucks), Anette Kriel (KSB Pompe) en Linda van der Merwe (Syngenta). Voor is Riaan en Mabel Schmahl (Agri se advertensiespan), Riaan de Beer van Biomin (Adverteerder van die Jaar) en Magda du Toit (Monsanto). Op die foto regs geniet ons wenners middagete (geborg deur MES Consultants).

agri OKT/OCT â&#x20AC;˘ NOV â&#x20AC;&#x2DC;16 bladsy/page

41


agri Nuus/News

Communities to benefit from farming with the sun SUNfarming, one of the ten major photovoltaic (PV) project developing companies in Germany, has joined powers with the Faculty of Engineering at the North-West University’s (NWU) Potchefstroom campus to launch an initiative that will significantly improve the quality of life of many communities, especially those in rural areas.

R

Cauliflower, lettuce, spinach, cabbage, broccoli and onions are grown in three unique greenhouses. The initial plants, fertiliser and compost were donated by the NWU and SUNfarming. Thereafter, the revenue generated from these products will afford them to be sustainable for many production cycles to come. Several women from Motlalepula Magini, a resident of the Ikageng township, wants to the Ikageng community empower others with the knowledge and skills she is gaining from have been identified SUNfarming and the North-West University. and are being trained and educated on a gardens. The plan is to expand this initiative weekly basis about cultivation methods, further and to soon empower as many as fifty insect control, nutritional values of the women with knowledge and skills.” different crops, root systems and harvesting Since 2004, SUNfarming became techniques. One such a woman is successful as a project developer and Motlalepula Magini. operator of photovoltaic plants. Having “As soon as the vegetables are ready to be initially started as an investment controller, harvested, we will sell it to local supermarkets. SUNfarming gained substantial experience We can use this income to compensate in the design, construction, development and ourselves, buy new plants, fertiliser and operation of large, medium and small scale compost to restart the process again. It is photovoltaic plants. a sustainable solution that not only creates With their experienced team of 100 jobs for us but also offers the opportunity to employees (commercial staff, engineers empower others with the wholesomeness from and electrical engineers) SUNfarming has the earth. It enables us to be less dependent already successfully realised projects for on others,” says Motlalepula. 450 megawatt of capacity worldwide. Peter She adds that they have a responsibility Schrum, founder of SUNfarming, says to to transfer the knowledge they are gaining ensure the realisation of these investments to their children and neighbouring residents. SUNfarming needs partners at universities, “I can already see the excitement about our municipalities and private stakeholders to project. We will soon be taking plants home realise a 20MW Food & Energy plant in each where we will all start our own vegetable major city. He says this project offers sustainable production opportunities for communities like never before. “It can create between 50 and 65 employment opportunities per project, and offers an income opportunity that is a combination of food production and energy generation. As it is combined, the risk factors are reduced significantly. “The benefits for citizens and local government are endless! This project will facilitate broad base community participation with long-term ownership, sustainable Food & Energy production and job security benefits with a strong training component to those SUNfarming and the North-West University have joined hands to erect three modern who need it most,” Schrum adds. Food & Energy plants.

ealising that the need for education, sustainable job creation and food security in African countries are increasing, they have designed an innovative solution to meet the needs of the communities by establishing a Food & Energy Solar Training Centre at North-West University. The Food & Energy solution consists of special agro-solar green-house structures. The first three of its kind have been successfully tested and operated with excellent output on the Potchefstroom campus of the NWU. This is the result of the partnership between SUNfarming and the NWU where continuous training and research on new solutions for the future are being done. SUNfarming also collaborates with the University of Nairobi, Cape Coast University, Ghana, Copperbelt University, Zambia and BIUST University and Botswana in order to realise this project in Africa as well. With this partnership, they have reached out to the local Ikageng community in Potchefstroom by transferring skills to its members and to build them a Food & Energy facility which provides them with energy, sustainable jobs and food. The Food & Energy project, co-financed by the German government, is focusing on the application of technological engineering solutions and taking traditional, small-scale vegetable farming to new heights. According to Prof LJ Grobler, dean of the Faculty of Engineering, this concept enables them to multiply the use from the same available surface area. “We are doubling the value of the surface area as not only agricultural produce is grown, but the solar panels are simultaneously also generating energy.”

agri OKT/OCT • NOV ‘16 bladsy/page

42


agri

FOKUS • FOCUS Meganisasie/Mechanisation

Autonomous tractor gives glimpse of the future of precision farming Case IH unveiled an autonomous concept vehicle at the Farm Progress Show in Boone, Iowa in August. The concept vehicle is a cabless Case IH row crop tractor that can operate autonomously with a wide range of field implements.

I

n many parts of the world finding skilled labour during peak use seasons is a constant challenge for our customers,” said Case IH brand president Andreas Klauser. “While we offer auto-steering and telematics on our equipment today for remote management of farm machinery and employees, this autonomous tractor concept demonstrates how our customers and their employees could remotely monitor and control machines directly. This technology will offer our customers greater operational efficiencies for tasks such as tillage, planting, spraying and harvesting.” Klauser explained that the concept was created to validate the technology and to collect customer feedback regarding their interest and need for future autonomous products for their operations. “It is very exciting for us to explore the possibilities that this technology can provide to our customers. We look forward to getting their input regarding this concept and how it can help them achieve new production efficiencies,” said Klauser. Case IH and CNH Industrial’s Innovation Group based the cabless autonomous concept on an existing Case IH Magnum tractor with reimagined styling. The vehicle was built for a fully interactive interface to allow for remote monitoring of preprogrammed operations. The onboard system automatically accounts for implement widths and plots the most efficient paths depending on the terrain, obstructions and other machines in use in the same field. The remote operator can supervise and adjust pathways via a desktop computer or portable tablet interface. Planter Monitor

• Seed per 100m per row, seed population • Hectares worked and much more • Easy to install and maintain • Fertiliser and turning of axles • Can be applied to most planters • Real tough, rust and water resistant

Although the autonomous concept vehicle was developed in the form of a cabless tractor, Case IH executives explained that combines or other equipment would operate on the same technology.

Through the use of radar, lidar (light imaging, detection, and ranging) and onboard video cameras, the vehicle can sense stationary or moving obstacles in its path and will stop on its own until the operator, notified by audio and visual alerts, assigns a new path. The vehicle will also stop immediately if GPS signal or position data is lost, or if the manual stop button is pushed. Machine tasks can also be modified in real time via remote interface or automatic weather warnings. AFS global product marketing manager, Rob Zemenchik explained that autonomous tractor operation brings together the latest in guidance, telemetry, data sharing, and agronomic management to offer farm managers more control, monitoring capabilities and cost savings. A farm manager can supervise the

activities of multiple machines via a mobile tablet interface while he tends to other tasks or even operates another vehicle,” said Zemenchik. “Multiple autonomous tractors can work as one fleet or simultaneously in multiple sub-fleets assigned to separate fields, each assigned with preprogrammed maps and prescriptions. So you could have one tractor pulling a chisel plow followed closely by another one operating a planter. The opportunities for efficiency are substantial.” Although the autonomous vehicle is presently considered only as a concept tractor, Zemenchik said the technology could function just as well in a standard cabbed tractor where it could use real-time weather and satellite data to optimally apply crop inputs such as nitrogen, herbicides, or fungicides.

Cut losses with PRECISION Plant with VISION

Process Monitor for Air Seeders Proudly Made in South Africa

Tel: 012 345 3193 Fax: 012 345 6763 Web: www.electrolee.co.za Email: info@electrolee.co.za Sales: sales@electrolee.co.za

• Area • Speed • Tacho up to 4 axles • Alarm on each function • Easy to install • Bin / Tank full • Bin / Tank empty

agri OKT/OCT • NOV ‘16 bladsy/page

43


agri

FOKUS • FOCUS Meganisasie/Mechanisation

Modern, durable forklifts LiuGong, the premium brand of forklifts available from CES Forklift, is known for its modern, durable machines and a commitment to superior operator ergonomics and after-sales support.

G

uangxi LiuGong Machinery Co Limited was founded in 1958 and supports its global product lines with a rapidly growing, worldwide network of more than 380 dealers across six continents in over 125 countries. CES Forklift, with offices based in Cape Town, Johannesburg, Durban, George, Port Elizabeth and Mpumalanga joined the group in 2013 and has since shown healthy growth in spite of a challenging economic climate. The launch of the New CPCD25 A-series, 2.5 tonne diesel forklift, earlier this year was met with much excitement in the material handling industry and has proven itself to be a top contender in the market. The challenge in defining any machine with a unique identity stems from the varying specifications that must be adhered to, be it as a result of engineering or regulatory demands. The gradual progression towards the energy-efficient Tier IV Final EU emissions standards has had as much an influence

agri OKT/OCT • NOV ‘16 bladsy/page

44

on the design of machines as it has mechanically. These challenges however, can be offset by the continuous development of new technologies – an area which LiuGong is actively researching and incorporating into its designs.

CPCD25 A-Series • Better looking • Better machine • Better results Value for money, proven operational performance and efficient after-sales service is making the LiuGong range of equipment a serious competitor in the South African market. With the expected increase of the local exchange rate, as well as fuel prices later in the year, you’ll be doing yourself

a disservice if you don’t take advantage of the very reasonably priced New 2016 CPCD25 A-Series, with a fuel consumption of 2.1L/PH. Prices start at @R190 00-00. Contact Willem Grobler at CES Forklift Cape Town on tel no (021) 510 0466/7/8 or visit their showroom at 26 Paarden Eiland Road, Paarden Eiland.


agri

FOKUS • FOCUS Meganisasie/Mechanisation

Kies Kubota vir veelsydigheid “Daar is mos nie ’n beter trekker nie,” sê Derick Calitz van Calitz Boerdery in die Suid-Kaap. Hy praat met groot lof van sy reeks Kubota-trekkers wat alles op die plaas doen.

E

k het van die heel kleinste tot die heel grootste,” gesels Calitz. Die kleintjies, dis nou die B- en L-reeks, word veral met oestyd in die wingerde gebruik. Hulle sleep maklik twee ton druiwe. Die groteres, dis nou die M7040’s, word meesal vir spuitwerk gebruik en dan is daar die M130X wat die grond gelyk moet skraap en die skeurploeg moet sleep. “Wat lekker is, is dat die trekkers skerp kan draai. Enige ander trekker voel soos ’n ossewa teen hulle. Daarby is almal 4 X 4 en lekker smal om in die rye te pas. Die 7040 is maar net 1,3 meter wyd.” Derick is een van die vele tevrede kliënte van Carlu Trekkers, wat reg oorkant die gholflandgoed Fancourt, in George, geleë is. Die eienaar, Lando Minnie, vertel dat Carlu Trekkers al sedert 1 Mei 1974 in bedryf is en dat sy pa in 1983 die eerste Kubotatrekkers begin verkoop het omdat daar so ’n groot aanvraag na kompakte trekkers in die groentebedryf was. Dit was destyds ’n groot bedryf in die Suid-Kaap. Lando sê: “Ons bedien die area vanaf

Joubertina/Stormsrivier in die ooste tot Riversdal/Ladismith/Prins Albert in die weste en Beaufort-Wes in die noorde. Ons gebied het seker die mees uiteenlopende boerdery in die land. Ons kliënte boer met absoluut alles! Dit maak die wye Kubota-reeks perfek vir die gebied.” Lando sê die helderoranje Japanse trekkers se betroubaarheid het deur die jare baie bekend geword. “Daar is byvoorbeeld ’n ou L245 wat steeds gebruik word met reeds sowat 22 000 uur op sonder dat enige groot herstelwerk nodig was.” Die ander groot voordeel wat boere se aandag trek, is die ekonomiese brandstofverbruik. Dewald Strydom van Giraffe Trust sê hulle bespaar baie brandstof vandat hulle die vloot Kubotas aangeskaf het om in die boorde te werk. Bokkie Kritzinger van Tulpieskraal sê die brandstofverbruik het ook aanvanklik hulle belangstelling gewek, maar hulle het uiteindelik baie meer gekry. “Kubota is ‘n goeie trekker. Ná 3 000 uur het ons nog geen ander koste as gewone diens gehad nie en ons kry

uitstekende diens by die handelaar, en ons het regstreekse kontak met die eienaar. Die trekkers is ook gemaklik vir die operateurs. Hulle word nie maklik moeg en maak dan foute nie.” Net so belangrik soos wat diens vir die boer is, so belangrik is die verhouding tussen die handelaar en sy verskaffer. Smith Power is die maatskappy wat Kubota invoer. “Die manier waarop Smith Power ons hanteer, asof ons vriende en vennote is, is baie spesiaal en maak dat ’n mens lus het om met hulle sake te doen,” vertel Lando. Hy sê wat onderdele betref, het Smith Power ’n reuse-voorraad en hulle spog ook met die vinnigste verskaffing van onderdele van alle trekkerfabrikate in Suid-Afika. Lando sê dit is ook nie waar dit ophou nie. Kubota se mense kom tot van Japan af om ondersteuning te gee. “Ons het verlede jaar die hoofingenieur van die M40boordreeks by ons gehad. Hy het saam met ons plase besoek om sy produkte te sien werk en te bepaal hoe en waar dit gebruik word, sodat die trekkers nog verder verbeter kan word.”

agri OKT/OCT • NOV ‘16 bladsy/page

45


agri

FOKUS • FOCUS Meganisasie/Mechanisation

agri OKT/OCT • NOV ‘16 bladsy/page

46


agri

FOKUS • FOCUS Meganisasie/Mechanisation

Rovic Leers will help to mechanise pecan farming MARIUS RAS, GROUP MARKETING DIRECTOR, ROVIC LEERS

T

he objective of mechanising any process is to become a more competitive producer. The three most important areas of mechanisation opportunity in pecan production are: • Harvesting; • Spraying; • Tree structure management.

HARVESTING The objective is quite simply to be able to gather, sort and transport the product to the point of final processing for the market. The value of pecans have become such that theft and losses have become the main loss factors to prevent, and mechanising with the correct equipment offers the solution.

• Shaking This process needs to be quick, effective (not leaving valuable crop hanging in the tree) and not having the risk of driving over the crop lying on the ground – which is another direct loss factor. The COE M7 MONO BOOM Shaker has been designed for large (up to 16 m) pecan trees and has the capacity to strip the tree of all nuts quickly and effectively. No tractor-mounted shaker has this capacity. The standard sweepers in front and behind each wheel assure the minimum of crop being trampled into the ground. If only 5% crop losses due to inefficient shaking and damage to trampled upon crop can be prevented by investing in the COE M7 MONO BOOM shaker, this will translate to preventing a R600 000 crop loss per annum on a 50 hectare farm producing 3 tons/ha!

• Sweeping/blowing The FLORY range of sweepers and blowers are available in both self-propelled and tractor-mounted models – the performance is exactly the same – and the choice of the customer revolves around accessibility under the trees (the self-propelled version has an extremely low profile of 1,4 m) and operator comfort (air conditioning/heating/dust suppression) more than anything else. The FLORY 9685/9610 sweeper is independently floated, following the ground contour for a clean sweep of 8” to 10” width. The drive to the reel is hydrostatic, and the speed can be adjusted to suit material volume and forward speed, supporting the clean sweep, and preventing any crop loss. The FLORY 2500 blower with dual blower outlets and adjustable air flow and direction will assure a clean tree line. The FLORY 78 SERIES AIR CAB sweeper/ blower adds the comfort and tree line accessibility to the features above.

• Harvesting Both the trailed FLORY 860 and the selfpropelled FLORY 8600 harvesters have the exact same harvesting capacities and crop cleaning characteristics. A low velocity, high capacity fan and a three-step cleaning process effectively get rid of pebbles, dirt and sand through the chain and grass and leaves through the suction process. This all adds up to less dust and wear. The hydraulically adjustable hitch for the large capacity tow-behind cart assures optimum manoeuvrability, effectively allowing entering into every row and being ready for harvest within 7–10 m from entrance.

The selection of tow-behind carts available is: - 1180-S : Bottom drop, 2–2,5 ton crop capacity; - 1190-C : Rear discharge, 2–2,5 ton crop capacity; - 1395-C : Rear discharge with stick remover & collection box, 3–3,5 ton crop capacity.

• Transporting The FLORY ST12 shuttle truck is designed to keep your harvesting process 100% continuous – no need to drive out of the orchard with the harvester to unload cart. The unique forward/rearward drive capability linked to the drive in auto unload capacity of the rear discharge FLORY cart allows for on-the-go emptying of the cart and a huge improvement of the daily harvesting capacity.

SPRAYING The development of the CIMA STANDARD and EXTREME PECAN spray heads, with the valued assistance of Elvin Archer and Johan Coetzee, has resulted in an effective spraying solution, spraying to both sides in pecans and reaching heights of up to 16 m in the orchard. Spray volumes of 1 000–1 500 litres/hectare results in an evenly distributed recovery of active ingredient over all tree surfaces. Venturi technology assures consistent flow rates and droplet sizes, minimising loss and the risk of wrong calibrations. The use of ultrasound (optional) results in the spraying of only the trees, not the gaps in between. In young orchards, this will result in huge savings of chemicals, reduced contamination, and more hectares per day per sprayer. >>> page 49

agri OKT/OCT • NOV ‘16 bladsy/page

47


agri

FOKUS • FOCUS Meganisasie/Mechanisation

Ons

vOOrsien OplOssings vir u landbOu tOerusting behOeftes

JHB: 011 672 0847 KZN: 031 569 1200 CPT: 021 981 2197

www.wackerneuson.co.za

232D print Advert_SA Agri.pdf

1

2016/10/17

10:09 AM

MORETHANMACHINES

WORK TOOLS•EQUIPMENT PROTECTION PLAN•CAT® FINANCE Get the 232D Skid Steer Loader plus... Work Tools – Multipurpose work tools for different agricultural applications Equipment protection plan (EPP) – Protect your investment with 60 months / 4000 hrs powertrain plus hydraulics protection plan Cat® Finance – Choose a finance package that meets your business needs

BALE GRAB

C

M

Y

SINGLE OR DUAL BALE SPEARS

CM

Only R17 400 p.m (vat incl.) over 36 months, with a 15% deposit.

MY

CY

CMY

K

Call 010 040 7614 or visit www.barloworld-equipment.com and reserve your Skid Steer Loader today!

MATERIAL HANDLING BUCKET

Ts and Cs apply

BUILT FOR IT.

barloworld-equipment.com © 2016 Caterpillar. All Rights Reserved. CAT, CATERPILLAR, BUILT FOR IT, their respective logos, "Caterpillar Yellow", the "Power Edge" trade dress as well as corporate and product identity used herein, are trademarks of Caterpillar and may not be used without permission.

agri OKT/OCT • NOV ‘16 bladsy/page

48


agri

<<< page 47

TREE STRUCTURE MANAGEMENT The GILLISON GVF rear centrally-mounted topper and hedger allows for optimum operator visibility and safety. It mounts to the normal three point linkage of a tractor and has an independent hydraulic system. The cutter blade length of 5 m and the reaching height of 6,5 m for flat topping of material up to 35 mm diameter make for efficient tree structure management.

The competitive edge of the Rovic Leers solution • COE M7 Mono boom shaker: A clean shake with all the crop harvested and wheel path brushes, resulting in no crop trampled upon, will give extra crop yield per hectare and subsequent better income/ha. • FLORY 9685/9610 sweeper: Independently floated and adjustable sweeper bar speed result in clean sweeping of all the material into the windrow – supporting optimal crop yield for improved income/ha. • FLORY 2500 blower: Dual blower outlets and adjustable air flow and direction, resulting in a clean tree line with all the crop ready for sweeping into the windrow, also supports optimal crop recovery for maximised yields and income/ha.

• FLORY 860/8600 harvester: Low velocity fan and 3-stage cleaning process reduces dust and results in a clean crop delivered to the cart. Operator comfort enhances the efficiency of the harvesting process, resulting in more hectares harvested per day, reducing cost and risk of crop loss due to theft. • FLORY rear discharge carts: Large capacities for less emptying time and more productive harvesting. • FLORY ST12 shuttle truck: Onthe-go emptying of the FLORY cart allows for maximum hectares harvested per day. This reduces the risk of crop loss due to theft and nature, increasing effective income per hectare. • CIMA Venturi pecan sprayer: Proven ability to spray up to 16 m high trees effectively reduces risk of disease and nutrient status stress. This results in a healthier tree producing optimal crop yield per hectare. • CIMA ULTRASOUND: Spraying only the tree, not the gaps. Less chemical used, less contamination, more hectares per day sprayed. These all result in less cost and higher net profits, and at

FOKUS • FOCUS Meganisasie/Mechanisation

the same time reduce environmental contamination. Let’s farm for our children! • GILLISON GVF: Rear centrally-mounted topper and hedger allows for a clear view for the operator on his task, resulting in a safe, effective process. The national Rovic Leers service network, through our independent dealers, will allow you the peace of mind that your capital equipment will receive the most professional service available.

N1 4x4 now also in Montana N1 4x4 now also has a shop in the Montana Value Centre, just off Zambezi Avenue, Montana in Pretoria.

H

ere we keep limited stock of popular service items and parts for your Land Cruiser and Hilux. There is also a delivery service from our Pyramid branch to Montana and therefore we are able to supply you with original, replacement, reconditioned and used spares, according to your requirements. We also have a wide selection of unique shirts, caps, leather belts and boots that you can acquire for yourself or as a gift for a loved one or friend. Come and enjoy a good cup of coffee while our friendly staff assists you.

Shop no 5, Montana Value Centre Tel no: 012 545 0200 agri OKT/OCT • NOV ‘16 bladsy/page

49


agri

FOKUS • FOCUS Besproeiing, water & energie/Irrigation, water & energy

Agrico en Dripco sien toekoms saam Dripco (Edms) Bpk het aangekondig dat sy Wellingtonse besproeiingsbesigheid as ‘n lopende saak aan Agrico (Edms) Bpk verkoop word.

A

grico is ‘n gevestigde, internasio­ nale besproeiings­firma. Die maatskappy vervaardig onder meer spilpunte, PVC-pyp, polietileenpyp, goukoppelpype, kleppe, pompstelle en passtukke in fabrieke in Bellville en Lichtenburg. Die res van die komponente om ‘n besproeiingstelsel volledig te maak, word ingevoer of direk by plaaslike fabrieke gekoop. Agrico se klante word ondersteun deur 26 strategies geleë takke in suidelike Afrika vanwaar klante met oplossings en alle vorme van besproeiingsprodukte bedien word. Dripco is 34 jaar gelede gestig en oor tyd uitgebou tot ‘n leier in kleinhandel­ besproeiing in Wellington en omliggende areas. Die besigheid bemark ‘n volledige reeks besproeiingsoplossings aan leier­ produsente in die Wes-Kaap en die Karoo. Lodie Willemse en sy span van drie ontwerpers sien daarna uit om hulle

besigheid uit te bou met die ondersteuning van Agrico. Hulle glo dat klante baat sal vind by die wye produkreeks, sterk logistiek en mededingende pryse wat Agrico bied. Finansiering sal ook voortaan gebied word op geselekteerde produkreekse, insluitend Agricospilpunte. Die verkryging stel Agrico in staat om ‘n beter diens aan boere in die WesKaap te lewer, sê Walter Andrag, Agrico se uitvoerende hoof. “Dripco se fokus op uitstekende klantediens en tegniese vaardigheid pas perfek by ons strategie

om die standaard te stel vir kundige wateroplossings. Ons verwelkom graag vir Lodie en sy span in die Agrico-familie, en sien uit na ‘n langtermyn-, wedersyds voordelige verhouding. Daar sal geen afleggings wees nie en die fokus bly voortgesette groei.“

Hi-tech local pumps for Russian refinery KSB Pumps and Valves South Africa has won a sizeable contract to supply advanced magnetic drive pumps to a large refinery in Russia, where they will be used to pump potentially hazardous gas oil, Goudron and Mazout products.

T

he locally developed RPHmdp pumps were selected for their ability to completely separate the drive-ends from the wet-ends of the pumps, which are in contact with the dangerous materials being circulated. Instead, KSB’s RPHmdp pumps use separate magnetic drives to power the impellors and so negate the need for the traditionally used Plan 53 pumps. The magnetic drive pumps require significantly less maintenance and are a safer option than the older Plan 53 pumps, which are complicated and require pressure regulated seals on either end of the pump to prevent hazardous liquids from leaking with potentially disastrous consequences. The older pumps also require constant management and maintenance to ensure that they are 100% sealed and operational at all times.

Strict requirements By contrast, KSB Pumps and Valves product manager, Jan van Vuuren, says the 18 locally developed RPHmdp pumps supplied for the project do not require seals and therefore do not need nearly as much

maintenance nor supervision as the old type. “In the case of the Russian Samara Transneft Refinery project, the deal was awarded to KSB Russia on merit of the advanced nature of the pumps, quality construction and the long-term ability of our global group to support and maintain the pumps within a mission critical environment. The pumps also needed to be specially manufactured to withstand extreme operating temperatures of between -70˚C and 380˚C, as well as withstand pressures of up to 40 Bar as per API requirements. “This was vetted by our Russian counterparts who conducted an in-depth inspection of our manufacturing facility to ensure production of the highest quality would be met and that API standards were in place. In addition, KSB Russia representative, Vladimir Dragonman, also needed to be satisfied that the South African operation would be able to provide full back-up and support of the pumps whenever required. Needless to say, we far surpassed his expectations and he went back to Russia more eager than ever to continue with the deal,” says Jan.

Jan van Vuuren of KSB Pumps and Valves

He continues that another key reason why the refinery, one of the largest of its type in the world, chose RPHmdp pumps is due to the pumps’ good track record at a number of petrochemical companies throughout the world (including Sasol) where they are successfully using these pumps in place of the old Plan 53 pumps. In Russia, and globally, the company has also sold hundreds of standard-type RPH pumps to the petrochemical industry and these have proven to be well supported throughout their lifespan by the company. agri OKT/OCT • NOV ‘16 bladsy/page

51


agri

FOKUS • FOCUS Besproeiing, water & energie/Irrigation, water & energy

agri OKT/OCT • NOV ‘16 bladsy/page

52


agri

FOKUS • FOCUS Besproeiing, water & energie/Irrigation, water & energy

Boer winsgewender deur Sensetion-vogbestuur Die onmiddellike beskikbaarheid van belangrike voginligting deur die Dacom Sensetion-vogmeter vergemaklik die besproeiingsboer se lewe aansienlik.

S

ó sê boere wat in die afgelope jaar of twee Sensetion-grondvogsensors op hul plase begin gebruik het. Sensetion is ’n opwindende nuwe ontwikkeling in waterbestuur wat reeds groot sukses in Nederland behaal het en die afgelope 18 maande met groot vrug deur SA besproeiingsboere gebruik word. “Die feit dat ek nie eers op my rekenaar in die kantoor hoef te gaan kyk hoe my gewasse se vogsake daar uitsien nie en boonop nie ingewikkelde grafieke hoef te ontleed nie, is vir my een van die vernaamste lekkertes van die Sensetion,” sê Eric Brown van Konstabel naby Matjiesfontein, wat hoëwaardegewasse onder besproeiing op sy plaas verbou. “Ek kry die inligting onmiddellik op my selfoon en kan vinnige besluite neem oor watertoediening, waar ek ook al is.” Brown het altesaam 13 Sensetioneenhede wat hom help om sy drupbesproei­ ing op 42 hektaar saadgroente en mikro­ besproeiing op 25 hektaar pruime optimaal te bestuur. Die pruime is vir die uitvoermark en die wortel- en uiesaad word vir Klein Karoo geproduseer. Brown is die grootste voorsiener van dié saad aan Klein Karoo. Hy was op soek na betroubare vogmeters toe hy van Sensetion te hore gekom het, sê Brown. “Dit pas my soos ’n handskoen. Dit is ’n kitsoplossing wat sorg dat betroubare voginligting dadelik verkry kan word en besluite daar en dan geneem kan word. Die vogmeters is boonop maklik verskuifbaar.” Duncan Jackson, landboubestuurder van

die departement van korrektiewe dienste by Brandvlei, Worcester, bevestig dat die Sensetion Smart Moist Sensor ’n bondgenoot vir goeie besproeiingsbestuur is. “Ons gebruik die vogmeters baie goed, omdat dit nie moontlik is om voortdurend by elke punt op die plaas aan te doen nie. Die plaas is sowat 10 km by 14 km. Dit help ons om vroegtydig besproeiingsbesluite te neem wat jou oeste kan maak of breek.” Brandvlei gebruik sowat 16 Sensetionsensors op sy koejawel-, perske- en pruimboorde en vyf weidingblokke. “Groot probleme kan ook daarmee voorkom word. Ons het byvoorbeeld vroeër groot skade gehad toe een boord dreineringsverstop geraak het en bome versuip het. As ons toe al die Sensetion gebruik het, kon dié skade voorkom gewees het.” Jackson sê hy het na bestuursoplossings vir hul boorde gesoek toe hy van Dacom se Sensetion te hore gekom het. “Ons gebruik dit van voor die afgelope winter af en is baie opgewonde daaroor. Ek kan dit aanbeveel.” Hul tevredenheid daarmee het daartoe gelei dat Rhomberg Instruments, wat Dacom se plaaslike vennoot is, in November met die res van korrektiewe dienste in die Wes-Kaap sou vergader om dieselfde roete as Brandvlei vir hul plase te volg. Bernard Conradie van Zanddrif in die Koringberg-gebied is nog ’n groot aanhanger van die Sensetion. Hy sê dat hy die volle potensiaal van sy waatlemoen-, spanspeken botterskorsie-aanplantings kan behaal

deur die vogmeters te gebruik. “Om die besproeiingsinligting op my selfoon te kry, is baie nuttig,” sê hy. “Ek kan onmiddellik besluite neem terwyl ek tussen my gewasse staan. Dit is gerieflik en waardevol.” Hugo Vercuiel, besturende direkteur van Rhomberg Instruments, bevestig dat boere opgewonde is oor die Sensetion-vogmeter. “Ons is sowat ’n jaar en ’n half gelede as Dacom se alleen-agent vir Afrika aangestel en kry deurlopend nuwe besproeiingsboere wat dié Nederlandse tegnologie opraap. Ons het in die Wes-Kaap begin maar die produk word nou al selfs in KwaZulu-Natal en ander provinsies gebruik.” Volgens Vercuiel is die Sensetion die nuutste ontwikkeling in waterbestuur vir die landbou. Dit word maklik geïnstalleer en werk doeltreffend deur ’n slim grondvogsensor met ’n toepaslike applikasie (app). Dit beskik oor ’n geïntegreerde data-meganisme wat inligting stoor en met behulp van ’n GPRSsender stuur. Die feit dat elke meter sy eie sonpaneel het wat sy battery deurlopend herlaai, dra by tot die gerief daarvan. Die app voorsien belangrike inligting eenvoudig en maklik, soos mm vog beskikbaar of nodig, die temperatuur van die grond op vogvlak en gee ook ’n aanduiding van hoeveel vog die voorafgaande drie dae gebruik is. Kry meer inligting by Rhomberg Instruments, telefoon 021 905 7041, of besoek die maatskappy se webwerf, www.rhomberginstruments.co.za.

agri OKT/OCT • NOV ‘16 bladsy/page

53


agri

FOKUS • FOCUS Besproeiing, water & energie/Irrigation, water & energy

agri OKT/OCT • NOV ‘16 bladsy/page

54


agri

FOKUS • FOCUS Besproeiing, water & energie/Irrigation, water & energy

agri OKT/OCT • NOV ‘16 bladsy/page

55


agri

FOKUS • FOCUS Besproeiing, water & energie/Irrigation, water & energy

agri OKT/OCT • NOV ‘16 bladsy/page

56


agri

FOKUS • FOCUS Besproeiing, water & energie/Irrigation, water & energy

Reap the benefits of drip technology advances CHRIS MALAN, MANAGER: AGRONOMY, NETAFIM SOUTH AFRICA

Netafim has during the past years developed drippers that deliver 1 litre per hour and less. This was made possible through the use of the TurboNet™ flow path technology, which allows for very low delivery rates, while maintaining clog resistant flow path dimensions.

T

hese drippers allow certain irrigation applications that were not possible before. In the early 1980’s, the introduction of integral pressure compensated drippers did a lot to improve the hydraulic accuracy of drip irrigation systems, especially on difficult topography. However, when using traditional 3.5, 2.3 and 1.6 litre per hour drippers in orchards, especially on sandy and rocky soils, irrigation involve a few short irrigation pulses of less than one hour duration per day. Regardless of using high accuracy pressure compensated drippers, the filling and emptying of the irrigation system can lead to severe over and under irrigation in places. This is further accentuated when operating on undulating terrain. Under such circumstances we can improve the hydraulic application uniformity by using low delivery rate drippers. A further outcome when using low delivery rate drippers is “continuous irrigation”. Netafim has done research under the auspi­ces of Gerhard Mostert and Stephan Schoeman on citrus to investigate the viability of such an approach. The results indicate that many of the difficulties involved in managing drip irrigation in orchards are addressed by this method. “Continuous irrigation” involves decreasing the application rate of the irriga­tion system to balance with the maxi­mum daily water use over the total consumptive period of the crop. This is achieved by using only one irrigation shift. A system flow rate of between 2.5 to 3.5 m³/h/ha according to the climatic crop water demand, with the aim of applying the water within a 14 hour period, using 1.0 and 0.7 litre per hour drippers to prevent irrigation beyond the active root zone. In order to achieve optimal aeration conditions, drippers are spaced so that the outside perimeter of the wetted area under­neath adjacent drippers do not touch. Mostly this is 0.8 to 1.2 metres apart. The crop water demand will follow a typical bell curve over the consumptive period of the

day, while water application will stay constant. This en­tails an oversupply of water early and late in the day with under application during the peak water consumptive period of the day. The wetted soil volume should compensate for this. The general guideline is to use 1 dripper per 2 m² of the canopy area of mature trees. Extraction levels were traditionally used to maintain balanced water and aeration conditions within the root zone of the crop. With continuous irrigation this is achieved through expansion and shrinkage of the wetted area, whilst constantly applying water to a portion of the root zone. Irrigation scheduling involves a two zone strategy whereby daytime irrigation is used to wet the active root zone, while night time irrigation is used to refill the buffer zone when required. As delivery rate decreases the flow path, dimensions of the drippers also decrease. Extra precaution should be taken to ensure longevity of the irrigation system. Always start by analysing the water and the source. Other important hydraulic design parameters are dripper line length, flushing velocity and filtration grade. Special maintenance procedures are put in place to maintain the accuracy of the system. Although the system will operate as one shift it is still important to accommodate variations in soil type, cultivars, topography and drainage. Various mainline options exist but in general valves, automation and fertigation are centralised to the pump house. Apart from the above mentioned motivations for this concept there are the following other advantages: • Reduced management inputs with regard to irrigation scheduling, with less leaching of water and fertiliser on low water holding capacity soils; • Centralised automation and fertigation with reduced dependency on sophisticated automation; • Simplified accommodation of soil and cultivar variation through the use of small block design in combination with pump

Roots due to low flow

Drip irrigation for citrus trees

variable speed drive (VSD) technology; • Reduced capital cost and mainline infrastructure; • Energy tariff restrictions: - Using one shift, the idea is to have one or a maximum of two start times per day, depending on soil conditions and energy tariff restrictions with the complete area being irrigating at the same time. Some of the leading fruit tree producers in South Africa are already reaping the benefits by using this new concept of “continuous drip irrigation”. It opens up a total new field for researchers to get involved and we are confident that it is an introduction to a total new outlook towards irrigation fruit trees. agri OKT/OCT • NOV ‘16 bladsy/page

57


agri

FOKUS • FOCUS Besproeiing, water & energie/Irrigation, water & energy

agri OKT/OCT • NOV ‘16 bladsy/page

58


agri

FOKUS • FOCUS Besproeiing, water & energie/Irrigation, water & energy

Valley se spilpunte is ‘n bekende gesig in Noordwes In Noordwes is Valley se spilpunte ‘n bekende gesig. En die boere is baie tevrede met hierdie staatmakers, sê Jan Geldenhuis en sy neef Koos, wat albei tussen Lichtenburg en Mafikeng boer.

A

nders as sommige ander spilpunte kry die wind Valley se spilpunt nie omgewaai nie. Hy bly staan, kom wat wil,” sê Jan wat reeds sedert 1986 ‘n kliënt van Valley is. Hy besproei sorghum. “Ons moes nog nie eers pype vervang het wat met kalk aangepak is nie.” Koos se Valley-spilpunt staan reeds

sedert 1996. Hy moes al wel hier en daar ‘n onderdeel vervang, maar dis normale “wear and tear”, sê hy. Hy het ook nie klagtes oor Valley se diens nie. “Hulle is daar as jy hulle nodig het.” Koos het ‘n gemengde boerdery wat benewens ‘n beeskomponent, ook mielies,

sorghum, broodkoring en sonneblom insluit. Mielies is die grootste gewas onder besproeiing. Hy sê dat die watertafel in die omgewing tans baie laag is weens die droogte en hy en sy medeboere hoop dat dit gou en genoeg gaan reën. Jan se spilpunt staan op die oomblik stil. Die water op sy plaas het opgedroog. Die tragedie is dat dit weens onwettige watergebruikers in die omgewing is, sê hy. Hy het reeds in 1976 ‘n permit van die destydse departement waterwese ontvang om 210 ha te besproei. “Die departement pas egter nie die wet toe nie en onwettige watergebruik het die afgelope jare skerp toegeneem. Die gevolg is dat ek nie meer water het nie.” Jan sê hy het al oral gekla, maar die klagtes val op dooie ore. “Ek kry absoluut geen reaksie of hulp van die departement nie en die spilpunt moet nou maar staan totdat ek weer water het.” agri OKT/OCT • NOV ‘16 bladsy/page

59


agri

FOKUS • FOCUS Besproeiing, water & energie/Irrigation, water & energy

agri OKT/OCT • NOV ‘16 bladsy/page

62


agri

FOKUS • FOCUS Besproeiing, water & energie/Irrigation, water & energy

Smart and hygienic pumping KSB Pumps and Valves has introduced smart pump solutions for hygienic applications that gives users vital pump information at their fingertips.

K

SB’s PumpMeter is compatible with its Vitachrom and Vitacast pumps and provides all the necessary information about the condition of the pump on its easy-to-read data display. The manufacturer has also optimised PumpMeter so that it can be combined with pumps used in sterile processes in, for example, life sciences applications. Installation of the system also meets the requirements of hygienically demanding processes. All the sensors are mounted as flush with the pipes as possible and are sealed with O-rings. This eliminates dead volumes and results in easier cleaning.

Infinite control “PumpMeter complies with all standard food industry regulations applicable for Vitachrom and Vitacast. It offers total transparency that extends the service life of pumps and helps users identify efficiency potential,” says Hendrik Enslin, KSB Pump and Valves application manager.

“It measures the suction and discharge pressures of your pump and establishes the pump’s operating point based on the differential pressure. It measures whether KSB Pumps and Valves introduced PumpMeter for smart control and status the pump is reporting on its range of hygienic pumps operating in the low-flow or bearings.” overload range. Information can then be He says that an additional benefit is the used to optimise the efficiency of pumps. direct connection to the process control The display offers information on all system, which allows users to have central relevant measured variables and operating access to all relevant data. “Only at the data, operating point and load profile. best efficiency point is your pump handling “It will tell you if you can save energy the fluid as gently as possible and with by using a variable speed system. It also minimum shear force and this is best helps you to extend the service life and achieved with the use of PumpMeter.” increase the reliability of all shaft seals and

KSB

Technology that makes its mark

KSB Pumps and Valves (Pty) Ltd ● www.ksbpumps.co.za

agri OKT/OCT • NOV ‘16 bladsy/page

63


agri

FOKUS • FOCUS Besproeiing, water & energie/Irrigation, water & energy

Perfect solutions for irrigation management

Enquire about Agriplas products at your nearest irrigation dealer

www.agriplas.co.za CAPE TOWN – Head Office

PO Box 696, Brackenfell 7561 Tel: +27OKT/OCT 21 917 7177 • NOV ‘16 agri Fax: +27 21 917 7200

GAUTENG

PO Box 11052, Randhart 1457 Tel: +27 11 908 2204 bladsy/page Fax: +27 11 908 5312

64

MPUMALANGA

Suite 63, Postnet X 11326, Nelspruit 1200 Tel: +27 13 755 3510 Fax: +27 13 755 3505


agri

FOKUS • FOCUS Besproeiing, water & energie/Irrigation, water & energy

SA farmers must embrace the new, water-constrained normal ZHANN MEYER; HEAD: AGRICULTURAL COMMODITIES, GLOBAL COMMODITY FINANCE, NEDBANK CIB

As the impact of an extended period of drought across much of South Africa and the Southern African region continues, the realisation is setting in among both commercial and small-scale farmers that a waterconstrained environment is no longer a short-term challenge; but could in fact become their new normal.

W

hile this realisation is also dawning among agricultural stakeholders across much of the planet, it is a reality that is particularly difficult for farmers in South Africa to deal with. That is because they are already challenged by having to operate in an environment of very low water supply per capita, compared to most other countries, not to mention an extremely low ratio of annual rainfall to annual water run-off. In fact, research done by WWF-SA showed that only about 9% of rainfall actually makes it into our rivers. Since irrigated agriculture already accounts for more than 60% of SA’s total water usage, it is highly unlikely that farming is set to enjoy a higher allocation of this scarce, vital resource anytime soon. In fact, the opposite is probably true. The national government has declared its intention to significantly expand irrigation-based crop farming land use in the country, but no increased allocation in water rights have been specifically earmarked for this purpose. Clearly then, the onus now falls on South Africa’s agriculture sector – and its commercial farmers in particular – to shift the farming mindset from one of water usage to water stewardship, and to proactively embrace more water-friendly technologies, practices and attitudes. The latter is arguably the most important paradigm shift that has to take place in order for agriculture in South Africa to achieve the

levels of sustainability required. In previous eras it has been acceptable for farmers to focus more on the profitability and yield potential of crops than on how thirsty they were. Today, the picture is vastly different, and profit margins have to be carefully balanced with water demand considerations of crops. That’s not to say that farmers with established water-intensive crops such as tree nut or citrus orchards need to pull up their orchards and replace them with waterfriendly alternatives. But where new farms or crops are to be established, indigenous

or water wise crops should now take precedence over high-profit, water intensive options. There is also much that farmers with existing non-water-wise crops can do to lessen their impact and dependence on water. In many cases, achieving this merely requires a willingness to challenge practices that have been passed down for generations. It may also involve some short-term financial investment into water saving technology, but this will almost certainly deliver long-term sustainability returns.

RCL FOODS Animal Feed

gee jou meer as net ’n verskeidenheid van dierevoeding. Jy hoef dus net RCL FOODS Animal Feed te skakel vir al jou voerbenodigdhede.

Sukses is in die sak A14894

A14894 RCL FOODS AF Corp Ad 69x210 AgriSA .indd 1

RCL FOODS: www.rclfoods.com EPOL: +27 (0)31 242-8600 | www.epol.co.za MOLATEK: +27 (0)13 791-1036 | www.molatek.co.za

10/18/16 9:29 AM

agri OKT/OCT • NOV ‘16 bladsy/page

65


l/s

°C m/s

fact

bar

Precise monitoring of water flows and leak detection in irrigation networks WATERFLUX 3070 – technology driven by KROHNE • Electromagnetic water meter with integrated temperature and pressure measurement • Line pressure monitoring for leak detection or pump efficiency control • Multiple power concept for any location • Remote transmission of readings and meter status as option

products

solutions

services

KROHNE South Africa 8 Bushbuck Close, Corporate Park South, Randjiespark, Midrand Tel.: +27 113141391,Fax: +27 113141681, John Alexander, j.alexander@krohne.com, www.za.krohne.com

m3/h


agri

FOKUS • FOCUS Besproeiing, water & energie/Irrigation, water & energy

Atmospheric water generators latest in water producing technology Atmospheric water generators are the latest in water producing technology.

T

hese units use the humidity in the air to produce 99.9% pure water ready for human consumption. They range from the 30l home/office units up to the 10 000l industrial units. These units can be used in sync to create water production plants that produce up to 1 million litres of water per day. The units can also be connected to municipal water to filter it to 99.9% pure water.

Atmospheric water generators are easy to use and can be installed on farms for irrigation purposes and for drinking water for animals. What makes this unique in South Africa is that Talisa has the backing of a well-established electrical company that can also supply and install solar options.

agri OKT/OCT • NOV ‘16 bladsy/page

67


agri Promosie/Promotional

agri OKT/OCT • NOV ‘16 bladsy/page

68


agri

FOKUS • FOCUS Besproeiing, water & energie/Irrigation, water & energy

Dr Gerhard Backeberg

In this series of articles, Agri is in discussion with Dr Gerhard Backeberg, executive manager: water utilisation in agriculture of the WRC, in order to obtain information on water use and what the WRC is doing for investment of funds in water research.

Entrepreneurial development in smallholder farming Many irrigation farmers in South Africa pay an annual research levy to the Water Research Fund (WRF) in respect of water, which is used for irrigation on scheduled land. This fund is dedicated to financing the activities of the Water Research Commission (WRC) to support and undertake research on the use of water for agricultural, industrial and domestic purposes. The levy on irrigation water is, however, not the only source of income for the fund: Levies on water use for urban, industrial and domestic purposes makes by far the biggest contribution. Agri: According to the National Development Plan of 2011, major efforts should be made to expand employment opportunities in agriculture. Is evidence available of how this can be achieved through smallholder irrigation farming? Backeberg: Agriculture makes an important contribution to food security at a household level, particularly for the poorest households. Completed research projects have established that a poorly functioning rural economy with neglected infrastructure, weak market linkages and insufficient agricultural support services, isolate rural households from the mainstream economy. The WRC therefore initiated a research project to determine the current level and potential entrepreneurial spirit amongst homestead food gardeners and smallholder farmers. The project was led by Jonathan Denison of the Umhlaba Consulting Group, and included research team members from the Tshwane University of Technology and the University of Pretoria. The general aim was to review and evaluate appropriate entrepreneurial development paths for expansion and increased productivity of crop production from homestead food gardening to smallholder irrigation farming and improved livelihoods in selected villages and smallholder irrigation schemes in Limpopo. Two types of smallholder farming were identified, namely scheme and independent irrigators. The findings show that irrigation is strongly associated with improved livelihood outcomes

and a strengthened human and financial asset base. The incomes of irrigator households were significantly higher, with all irrigator households above the upper-bound poverty line, whilst homestead gardeners were on or below this line. Irrigator households were also more food secure with greater food diversity than homestead gardener households. Entrepreneurial farmers with varied characteristics, but sharing a business outlook, were identified and categorised as survival entrepreneurs and opportunity entrepre­ neurs. It is important to note that opportunity entrepreneurship is very limited in smallholder irrigation farming. Severe obstacles were found, which were dominated by institutional disincentives such as acquisition of secure land and water use rights. The wholly inadequate, even chaotic, communal landtenure arrangements, combined with high risks related to inadequate irrigation water supply, turn development pathways into somewhat treacherous endeavours. Relocation of promising smallholder farmers onto well-established (medium or large-scale) schemes; fundamental reforms in communal land-tenure systems on smallholder schemes; reform of water institutions; investment in marketing support; and water supply management interventions are all strategies that would have to be pursued in parallel, to achieve productive results. Irrigation can possibly provide the much required and anticipated development opportunities and increased crop production.

However, it will demand substantial political will to totally re-institutionalise the smallholder sector and allocate large budgets for the parallel essential investments that are needed to launch and drive smallholder irrigation development trajectories into the future. It is evident that there are diverse pathways that irrigation farmers have followed to arrive at their present enterprise. The pathways framework developed as part of the project showed 12 possible development trajectories. These can be followed by emerging farmers to eventually practise smallholder irrigated farming as a business in different ways. The cases show that all of these trajectories were present in reality, but it is mainly the location of the farming activity, i.e. scheme or independent irrigators, that dictates the challenges. Smallholder irrigation farming is therefore considered to be a successful development option that can lead towards increased food production and consumption, asset accumulation, and reduced persistent poverty. Over time this can contribute to improvement of household food security and sustained economic development, including creation of additional employment. However, it is clear that a range of deficiencies have to be resolved, before employment through smallholder farming can be achieved. The published WRC report number 2179/1/16 on the requirements for entrepreneurial development of smallholder irrigation in Limpopo, is obtainable at the different addresses below.

Visit the Water Research Commission’s webpage www.wrc.org.za for more information and/or ordering of research reports Tel: 012 330 0340 Fax: 012 331 2565 Email: wrc@wrc.org.za Private Bag X03, Gezina, Pretoria 0031 agri OKT/OCT • NOV ‘16 bladsy/page

69


agri

FOKUS • FOCUS Besproeiing, water & energie/Irrigation, water & energy

agri OKT/OCT • NOV ‘16 bladsy/page

70


agri

FOKUS • FOCUS Besproeiing, water & energie/Irrigation, water & energy

Water tariff dispensation for 2017/18 NIC OPPERMAN, DIRECTOR: NATURAL RESOURCES

Agri SA participated in the national water tariff consultation meeting of the department of water and sanitation (DWS), which was held on 31 August 2016.

its membership and would thus appreciate annual updates to be provided by the department. Overall, we thanked the department for the proposed Irrigation Raw Water Tariffs, which will be subject to an increase of 7% (PPI), except in those cases where irrigation schemes are moving to full cost recovery, where up to 10% will be added effectively, bringing these increases to 17%. Due to the severe drought, we also thanked the department for this substantial concession given the pricing strategy, which allows for annual adjustments to a maximum of 50%, depending on the extent of underrecovery. The proposed Catchment

Management Area Charges to increase by 7% (PPI) was also accepted, however, as was requested above, clarity is seeked on the Vaal and Orange dispensation.

JY KAN ’N VERSKIL MAAK! Sáám kan ons die tegnologie beskerm en die toekoms verseker.

A13112

The following were some of the core issues raised: Although DWS explained the process to develop a water quality strategy and policy process together with the determination of the Resource Water Quality Objectives (RWQO’s), we requested the department to inform us about progress with the particular study (DWS and WRC), especially in relation to the trade-off between water quality and water tariffs. The Government Water Schemes (GWS) in the North West Province (Marico Bosveld, Lindleyspoort and Klein Marico Poort) via Agri SA’s affiliate Agri North West, over time requested that the composition of water tariffs be revisited, which is probably skewed in relation to other comparable irrigation schemes, leading to unaffordable related costs. The efforts to transfer these schemes into water user associations for purposes of self-regulation have also failed thus far. The department undertook to arrange a meeting between the stakeholders before the end of September. The Irrigation Raw Water Tariffs of a number of GWS seemed to be already on full cost recovery, while the proposals indicate 17% increases. These should probably only be subject to 7% increases, whereas in some cases it could be less. The Catchment Management Area charges in the Vaal and Orange of 14% and 17% respectively needs clarification as it exceeds the PPI significantly. It does appear as if calculations with respect to full cost tariffs for 2017/18 in relation to Catchment Management Area Charges significantly increased when compared to similar calculations previously presented for 2016/17, apparently in access of increases in PPI. An explanation for this structural increase in the cost of e.g. Mzimvubu-Tsitsikama was requested. Question begging an answer is whether it was due to relatively higher costs attached to the CMA or higher unit costs as a result of lower water usage. Verification and validation of registered water use are integral towards preventing illegal water consumption, while it is a prerequisite for effective metering and remedial actions if so required. Agri SA needs to communicate progress in this regard to

Rentmeesterskap beteken om die beste tegnologie na die volgende generasie oor te dra. Dit is belangrik om ’n toevlugsarea aan te plant, want dit voorkom die natuurlike opbou van weerstand en beskerm die tegnologie. Oes die voordele van YieldGard® en YieldGard® II-tegnologie en plant jou toevlugsarea aan! Monsanto, YieldGard® en YieldGard® II is geregistreerde handelsname van Monsanto Technology LLC. Monsanto Suid-Afrika (Edms) Bpk, Posbus 69933, Bryanston, 2021.

Tel: +27 11 790-8200 Faks: +27 11 790-8350 www.monsanto.co.za

agri OKT/OCT • NOV ‘16 bladsy/page

71


agri Nuus/News

STRATEGIESE LANDBOUVENNOOTSKAPPE Agri SA en die Agri Securitas Trustfonds het strategiese vennootskappe met die privaatsektor gesluit tot voordeel van lede van die landbousektor. Dié ondernemings maak finansiële bydraes tot Agri SA en die Trustfonds se werksaamhede.

STRATEGIC AGRICULTURAL PARTNERSHIPS Agri SA and the Agri Securitas Trust Fund have concluded strategic partnerships with the private sector to the benefit of members of the agricultural sector. These businesses make a financial contribution to Agri SA and the Trust Fund’s activities. Nissan SA Nissan SA is by die Agri Securitas Trustfonds betrokke en dra by tot die fonds se landelike beveiligingsprojekte. Gebruik die vlootkode, F14911, by u handelaar wanneer ‘n Nissan-voertuig aangekoop word, sodat Nissan SA sy bydrae tot die Trustfonds kan maak. Besoek www.nissan.co.za. l Nissan SA is involved with the Agri Securitas Trust Fund and contributes to the Fund’s rural safety projects. Use the fleet code, F14911, when you visit your dealer to purchase a Nissan vehicle so that Nissan SA can make its contribution to the Trust Fund. Visit www.nissan.co.za.

T&E FinOps Dié maatskappy het die gesinsbeskermingsplan in samewerking met Agri SA ontwikkel, waarin onder meer voorsiening gemaak word vir dood, ongeskiktheid, trauma, hospitaalkontant en passiewe oorlogvoeringvoordele. Kontak Tiens Theron, 082 386 1593. l The company has developed a family protection plan in collaboration with Agri SA which, among other things, makes provision for death, disability, trauma, hospital cash and passive-war benefits. Contact Tiens Theron, 082 386 1593.

CrisisOnCall CrisisOnCall beskik deur middel van verskeie diensverskaffers oor die infrastruktuur om mediese hulp, reismonitering, padbystand en vele meer, aan lede regdeur die land te bied. Kontak deur te sms, coc Agri SA na 33282. l CrisisOnCall, via its various service providers, has the necessary infrastructure to provide medical assistance, travel monitoring, roadside assistance and many other services to members throughout the country. To contact CrisisOnCall, send an sms, coc Agri SA to 33282.

Sonfin Dié maatskappy spesialiseer in groenkragoplossings en bied doelgemaakte oplossings aan kliënte, wat in hulle eie kragbehoeftes wil voorsien. Kontak Chris Schutte met verwysing AgriSec/Sonfin, 087 751 1216. l The company specialises in green energy solutions and can offer custom-made solutions to clients who wish to meet their own energy needs. Contact Chris Schutte, 087 751 1216, and use AgriSec/Sonfin as reference.

AliSom Die ooreenkoms met Vodacom bied deur die maatskappy se “fulfilment partners”, soos AliSom, die landbou toegang tot moderne tegno­logiese oplossings op die sellulêre, satelliet- en dataplatforms. Kontak ES Saayman, 079 985 5445 of e-pos ebuadmin@alisom.co.za l The agreement with Vodacom offers through the company’s “fulfilment partners”, such as AliSom, members of the agriculture sector, access to modern technological solutions on cellular, satellite and data platforms. Contact ES Saayman, 079 985 5445 or email ebuadmin@alisom.co.za.

Sanlam Sanlam maak deur die Agri Securitas Trustfonds ‘n bydrae tot Agri SA se Transformasie Kommunikasie, waardeur gepoog word om die beeld van kommersiële landbou te bevorder. Besoek www.sanlam.co.za. l Sanlam, via the Agri Securitas Trust Fund, makes a contribution to Agri SA’s Transformation Communication, which strives to promote the image of commercial agriculture. Visit www.sanlam.co.za.

agri OKT/OCT • NOV ‘16 bladsy/page

72


agri Nuus/News

Agri SA vra droogtehulp van regering Dit is nou tyd vir die regering om in te gryp met hulpverlening aan kommersiële en kleinskaalse boere, sê Johannes Möller, president van Agri SA.

B

oere in sekere dele van Suid-Afrika sukkel om die huidige seisoen te oorleef en Agri SA is besorg oor hulle toekomstige lewens­ vatbaarheid,” sê Möller. “Agri SA het sy bes gedoen om behoeftige boere landwyd van noodhulp in die vorm van vee- en kuilvoer te voorsien.” Omri van Zyl, uitvoerende hoof van Agri SA, sê as boerderysektor en as landsburgers, belastingbetalers en bydraers tot die ekonomie, verteenwoordig boere ’n belangrike belastingbasis. “Dit is ’n skande dat die kommersiële landbou- en opkomende boeresektore geen hulp van die regering ontvang nie. Tot dusver het ons geen sent van die regering ontvang nie.” Dit blyk dat die regering nie toegerus is om rampe van hierdie omvang te hanteer nie, sê Van Zyl. “Dit is verder kommerwekkend dat die veiligheidsnet vir Suid-Afrikaners sodanig verswak het dat hulpverlening nie moontlik is nie.” Möller sê dat, in teenstelling hiermee het die Tesourie onlangs staatswaarborge ter waarde van nagenoeg R14,4 miljard, met ’n verdere R5 miljard, goedgekeur vir die Suid-Afrikaanse Lugdiens (SAA). Eskom, met staatswaarborge van R466 miljard, het sy voorsieningslimiet bereik in dié verband. Volgens Van Zyl is die landbou­sektor se omset sowat R227 miljard per jaar, met ’n netto belastingbydrae van ongeveer R50 miljard deur die primêre landbousektor net oor die afgelope tien jaar. “Ons bied werk aan meer as 850 000 mense in die sektor en Suid-Afrika is die enigste voedsel­ seker land in sub-Sahara-Afrika. Hoe beskerm jy hierdie bate in tye van ernstige nood? Jy help hulle.” Agri SA het die regering versoek om noodhulp aan boere te verleen in die vorm van óf staatswaarborge óf direkte hulp via die strukture van die Land Bank, agribesighede of spesialedoelvoertuie. “Enige hulp word verwelkom,” sê Van Zyl. “’n Droogte is nie ‘n eenjaar­verskynsel nie. Kontantvloei- en produksie­kredietaangeleenthede sal vir die volgende twee tot drie jaar met ons wees. Ons het ons eie fonds gestig en sal voortgaan om boere in nood by te staan, maar dit behels slegs ‘n druppel in die maatemmer vis-à-vis wat benodig word,” sê Van Zyl.

Volgens Möller kyk Agri SA tans na ‘n langtermynrampfonds vir boere. “Agri SA kan dit nie alleen doen nie en sal finansiële

hulp vanaf die Tesourie, asook ander staatsentiteite, die privaatsektor en enige ander oord benodig.”

Bykomende droogteverligting van R553 miljoen is bewillig deur Mnr. Pravin Gordhan, Minister van Finansies, in sy Medium Termyn begroting. Omri van Zyl se kommentaar hieroor: “Ons is dankbaar vir enige bystand. Ons pleidooi is om boere in produksie te hou en voedselsekerheid te bewerkstellig op ‘n volhoubare manier. Die R212 miljoen geoormerk aan die CASP-program kan baie goed aangewend word mits dit deur die regte kanale gedoen word soos die Land Bank. Kontantvloei en produksiekrediet is die twee grootste bepalende faktore – die geld moet dienooreenkomstig aangewend word anders sal dit nie volhoubaar wees nie.”

Donors thanked for drought relief Agri SA wishes to thank all donors for their contributions to the Agri SA Drought Fund. Donations to the value of R16 million were received, of which R15 500 001 was made available to those provinces worst affected by the drought. PROVINCES WERE ASSISTED AS FOLLOWS: North West: Free State: Limpopo: KwaZulu-Natal: Western Cape: Gauteng: Northern Cape: Eastern Cape:

R3 639 474 R3 439 474 R407 895 R505 263 R2 500 000 R450 000 R3 668 421 R889 474

Provinces such as Limpopo and Mpumalanga are now also adversely affected by the drought and Agri SA is in the process of assisting these provinces with additional funds. Agri also wishes to thank provincial managers, office staff and local farming associations that assisted with the

distribution of feed and other forms of humanitarian aid to farming and farm worker communities. Number of commercial farmers assisted: Number of emerging farmers assisted:

12 921 4 000

All donations and the use thereof are subject to a comprehensive audit and a detailed audit report. “To all donors of cash, feed, humanita­ rian relief, including flour, water and food parcels, and those who made trucks available for transport: you are true heroes. This has enabled us to use every R1 effectively to unlock R5, and in some cases up to R8, in value,” says Christo van der Rheede, Agri SA’s deputy executive director, who oversees the project.

For further donations, visit http://droogterampfonds.co.za/ or contact Agri SA agri OKT/OCT • NOV ‘16 bladsy/page

73


agri Nuus/News

agri OKT/OCT • NOV ‘16 bladsy/page

74


agri Nuus/News

’n Hoë noot vir droogtehulp MELANIE THERON, ORANJERIVIER LANDBOU-UNIE

Dié hoë noot vir droogtehulp het begin met ’n oproep van Laurika Steenkamp, die jeug-ontwikkelings- en opleidingsbestuurder van die Kaapstadse Filharmoniese Jeugorkes, na Christo van der Rheede van Agri SA.

O

ns wil ook graag ’n bydrae maak tot Agri SA se droogtehulpfonds en ons is op pad na die Gariepfees in Kimberley. Ons wil ’n konsert in Upington hou,” was Steenkamp se woorde. Niemand het besef watter groot gebeurte­nis en impak dit op die gemeen­ skap sou hê nie. Die hele dorp was dadelik in rep en roer, want vir Upington was dit ’n eerste. En ons het besluit om ’n uithang­ geleentheid hiervan te maak. Dit sou kaas en wyn wees. Van die saal, tafels, dekor, versnaperings en vele ander benodigdhede is gratis deur mense met ruim harte geskenk. Ons het 270 kaartjies binne tien dae verkoop en almal was baie opgewonde oor die vertoning. Uiteindelik het die groot dag op 2 September aangebreek. Die orkes het vroegoggend vanaf Kimberley in die pad geval, nadat hulle die vorige aand ook ’n vertoning in Kimberley gelewer het. Ons het vir hulle ’n ontspannende middag op die Oranjerivier gereël. Ja, hulle was op die bekende “Sakkie se Arkie.” Teen 13:30 was die orkes in Upington en taamlik skrikkerig om op die snaakse gevaarte te klim, maar toe die enjins eers begin brul en die musiek begin speel, kon ’n mens nie glo dit is dieselfde kinders wat ’n halfuur terug vreemde waters bestyg het nie. Die musikante het met hulle voete in die water gesit, gelag en gesels en selfs die boot gestuur. Pick n Pay het vir die heerlike spys

Wiaan van Rensburg, president van Oranjerivier Landbou-Unie, oorhandig ’n welkome droogtehulptjek aan Johannes Möller, president van Agri SA.

en drank gesorg. Die orkes is ná hierdie opwindende middag na die saal om met voorbereiding vir die aand te begin. Die orkes bestaan uit 60 lede, van wie die jongste lid net 13 jaar oud is. Die dirigent van die orkes is die 25-jarige Chad Hendricks van Retreat, wat vroeër vanjaar aangewys is as die wenner van die derde Len van Zyl-kompetisie vir dirigente. Phillip de Vos was die verteller van die Pieter en die Wolf-sprokie wat met musiek en woorde vertel word. Teen 18:00 het die gaste hul opwagting begin maak. Jy kon die opgewondenheid in die lug ruik. Drie van die orkeslede is ook

boorlinge van die omgewing en hulle familie was natuurlik in die voorste gestoeltes. Die trots op die oupas en oumas se gesigte het ander gaste skoon bewoë gehad. Teen 19:00 het almal hulle sit gekry en daar was nie eens vir ’n verdwaalde NoordKaapse veldmuis plek nie. Toe die eerste note begin speel, kon jy ’n speld hoor val. Dit het gevoel of jy weggevoer word na ’n ander wêreld, die droogte vir die uur vergete. Dit was ’n ongelooflike aand wat baie Upingtonners nooit in hulle lewe sou ervaar het nie as dit nie vir hierdie groep kinders was nie. Die opvoering is afgesluit met “Dance of the Lord” en het ’n staande applous gekry. Jonk en oud was in trane. Ná afloop van die konsert moes die instrumente opgepak word, want die bus se neus het klaar reggestaan Kimberley toe. Ja, hulle het ná hulle optrede teruggery Kimberley toe. Watter onbaatsugtige gebaar was dit nie. Wiaan van Rensburg van Oranjerivier Landbou-unie het ‘n allemintage R55 000 aan Johannes Möller van Agri SA oorhandig, wat tydens die konsert ingesamel is. Hierna is daar lekker gekuier en gesels oor die aand en reeds planne gemaak oor wanneer die Jeugorkes dan nou weer Upington toe kom. agri OKT/OCT • NOV ‘16 bladsy/page

75


agri Promosie/Promotional

Tel: +27 31 311 5100 Fax: +27 31 465 4222 www.durban.gov.za/durbanfreshproducemarket

FRESHNESS FOR THE ZULU KINGDOM agri OKT/OCT • NOV ‘16 bladsy/page

76


agri Promosie/Promotional

Durban Fresh Produce Market continues to increase its turnover Durban Fresh Produce Market has experienced substantial growth in the last ten successive years, moving from a R568 million annual turnover to the current year’s R1,46 billion.

T

here has also been a significant growth of 11,46% in annual tonnage that has been sold at the market over the same period. The market has seen an increase in suppliers, buyers and in the varieties of fresh produce that are on offer on the market trading floors. These accomplishments by Durban Fresh Produce Market can be attributed to good relations between all stakeholders, which have improved over the years, good management of the facilities, ensuring continual supply of fresh produce and commitment to excellent customer service. The market invested over R10 million in various major projects and improvements, which were undertaken during the course of the last financial year to ensure that the facilities are kept in excellent condition.

These include the following: • A complete refurbishment of bulk cold rooms; • An upgrade of the temperature monitoring system for cold rooms on sales floors; • The re-sheeting of the roof in offloading area; • An extension of CCTV cameras; • The procurement of a state of the art floor scrubbing machine (for sales halls). Durban Fresh Produce Market plans to continue on the growth path to ensure the market’s sustainability, whilst ensuring that all stakeholders are provided with excellent service.

agri OKT/OCT • NOV ‘16 bladsy/page

77


agri Nuus/News

Parlement fokus op die droogte ANNELIZE CROSBY, ADVISEUR: REGS- EN GRONDSAKE, PARLEMENTÊRE SKAKELING, AGRI SA

Die Portefeuljekomitee op Landbou, Bosbou en Visserye het van 20 tot 22 September 2016 verskeie voorleggings oor die droogte en die departement van landbou se reaksie op die droogte aangehoor. Terugvoering is ook deur die provinsiale departemente van landbou gegee oor die implementering van die voorlopige toekennings aan hulle, die implementering van die sogenaamde Fetsa Thlala voedselproduksieprogram en die vordering met die daarstel van agriparke.

A

gri SA, Afasa en Graan SA is genooi om toeligting te gee oor die huidige stand van die droogte en die situasie waarin produsente hulle bevind en die hulp wat aan die sektor verleen is in terme van die regering se droogte-reaksieplan. Agri SA het in sy voorlegging eerstens gewys op die belang van die sektor en die bydrae van die sektor tot werkskepping, voedselsekerheid en die ekonomie. Agri SA het daarop gewys dat dit die ergste droogte op rekord is en dat dit reeds gelei het tot ‘n afname van 8,4% in produksie in 2015. Die organisasie het talle versoeke aan die regering gerig vir direkte noodlenigingshulp aan boere, en ook gevra vir die daarstel van ’n waarborgfonds, sagte lenings en rente-subsidies vir landbouers. Meer besonderhede is gegee oor die uitwerking van die droogte op graangewasse, veeboere en ook wat die kontantvloei van

agri OKT/OCT • NOV ‘16 bladsy/page

78

landbouers betref. Kommersiële boere landwyd het egter aangedui dat hulle min tot geen regeringshulp ontvang het nie. Agri SA het self ’n droogte-hulpfonds in die lewe geroep wat gebruik is om water, kos en voer aan boere en gemeenskappe waar die nood die grootste was, te verleen. Die organisasie het gevra vir ’n oudit van regeringshulp vir die droogte en dat die departement van landbou, bosbou en visserye moet openbaar presies waarop hulle die fondse wat geallokeer is vir die droogte bestee het. Graan SA het in sy voorlegging klem gelê op die impak van die droogte op veral mielieprodusente en op die invoer van mielies en mieliepryse. Hulle het aangedui dat mieliepryse na verwagting tot Maart 2017 hoog sal bly. Graan SA het onder meer gevra vir R1 miljard in staatswaarborge vir kleinboere en ’n verdere R1 miljard in waarborge vir kommersiële boere, asook vir oesversekering. Die organisasie het

aangedui dat slegs R180 miljoen van die R4 miljard wat beskikbaar is, in lenings van die Land Bank opgeneem kon word omdat baie boere nie aan die streng kredietvereistes kan voldoen nie. Afasa het gesê dat landbou in SuidAfrika steeds dualisties van aard is met opkomende boere aan die een kant van die spektrum en kommersiële boere aan die ander kant. Aggrey Mahanjana, sekretaris-generaal van Afasa, het gesê dat sowat 3 miljoen kleinskaalse boere deur die droogte geraak word. Hierdie boere het ernstige ekonomiese verliese gely as gevolg van die droogte. Baie van die kleinskaalse boere sal nie in die nuwe seisoen kan plant nie, tensy hulle dringend regeringshulp kry. Hoewel kleinskaalse boere wel hulp ontvang het, skiet die omvang daarvan ver te kort en was die hulpverlening ook ongekoördineerd. Sommige boere het heelwat hulp gekry terwyl ander geen >>> bladsy 79


agri Kompetisie/Competition

Test your knowledge Complete out crossword correctly and win a copy of Die vervolgdes by Jacqueline Leuvennink, Lux Verbi. Mail your answers to agricompetitions@gmail.com, or fax your answers to 086 211 0210 together with your name, address and tel no.

Across 2 6 9 10 12 13 14 15 17 19 21 22 23

... Girandoux, regional director of Biomin (5) Developers of low-delivery drippers (7) Multi-function grain separating machine (5) Current year’s turnover of this produce market was R1.46 billion (6) A common dairy product (4) Old unit of measurement (4) AgriSA deputy director, ... van der Rheede (7) Main sponsor of Seed Potato Grower of 2016 award (5) ...SA, our industry association (4) Soil scientist Johan de Jager joined them recently (6) Rudolph Zimm is their professor in policing (5) Biomin SA’s MD is ... van Rensberg (6) Supermarket group that supports sustainable food garden projects (8)

Down 1

Brand ambassador for Astral Foods, ... Claassen (6) 2 Recipient of BASF’s donation of fermentation system (3) 3 They oversee marine safety (5) 4 Regional sales manager at Romer Labs, Marcus ... (5) 5 They just launched a mycotoxin test kit (6) 7 Publishers of “The New Game Rancher” (5) 8 Venecia ...; overall winner of DAFF’s female entrepreneur award (5) 11 Uncommon (4) 14 They launched a compendium of indoor pests (8) 16 PPECB was founded ... years ago (6) 18 ... Anderson is president of Mpumalanga Landbou (6) 20 Their regulations prescribe two methods to obtain gross mass of packed containers <<< bladsy 78 hulp ontvang het nie. Hulpbronne van die verskillende staatsdepartemente is nie behoorlik gekoördineer nie. Afasa het ook gevra vir subsidies vir plaaswerkersalarisse en vir subsidies om energiekostes te dek, asook vir skuldverminderingsubsidies. Mahanjana het gesê dat die meeste van Afasa se lede nie vir hulp by die Land Bank kwalifiseer nie. Hy het gevra dat kleinboere se skuld afgeskryf moet word. Hy het ook gevra vir ’n gesubsidieerde versekeringskema en voorgestel dat georganiseerde landbou se strukture as diensverskaffers vir droogtehulpverlening gebruik moet word. Hy het laastens gevra vir ’n elektroniese register van kleinboere. Lede van die Portefeuljekomitee het opgemerk dat daar baie sinergie tussen die voorleggings van Agri SA, Afasa en Graan SA was en dat die organisasies soortgelyke oplossings voorgestel het. Daar is egter gevra waarom daar nog

twee nasionale organisasies bestaan, naamlik Agri SA en Afasa. Op dag twee het die nasionale departement van landbou, bosbou en visserye en die LNR ’n voorlegging gemaak. Van die lede van die komitee wou by die departement weet hoe hulle van plan is om die uitdagings wat deur Agri SA, Graan SA en Afasa geopper is, aan te spreek. Die reaksie van die departement was dat hulle in gesprek is met al die rolspelers, insluitend Agri SA en Afasa, en dat hulle gedurende die week van 12 September ’n nasionale werkwinkel met al die rolspelers gehou het en ook in gesprek is met Tesourie oor moontlike verdere hulp. Die LNR het ’n voorlegging gemaak oor klimaatsverandering. In die voorlegging het hulle onder meer gesê dat voorspellings dui op ’n laat en swak La Niña en dat hulle ’n normale reënvalseisoen verwag. Die provinsiale departemente van landbou het ook voorleggings gedoen oor

die implementering van hul onderskeie programme vir voedselsekerheid, opleiding, infrastruktuur-ontwikkeling en droogtehulp. Verskeie van die provinsiale departemente het aangedui dat hulle ’n goeie werkverhouding met Agri SA se provinsiale affiliasies het. Die Oos-Kaapse LUR vir landbou het Agri Oos-Kaap geloof vir die hulp wat hulle verleen het met voer in droogtegeteisterde gebiede, ook in die kommunale gebiede. Die Wes-Kaapse departement van landbou het aangedui dat hulle R5,8 miljoen bestee het op voer vir die vee van kommersiële boere. Die ander provinsies se hulp was toegespits op opkomende boere. Die Land Bank het ook ’n voorlegging gedoen waarin hulle aangedui het dat daar gesprekke aan die gang is tussen die Tesourie, departement landbou en die Land Bank oor die moontlikheid om staatswaarborge te gee asook oor rente- en versekeringsubsidies. ’n Aanbeveling is in dié verband aan die Tesourie gedoen. agri OKT/OCT • NOV ‘16 bladsy/page

79


agri Promosie/Promotional

Stop by Jooste vir jou pompbehoeftes Jooste Suier & Pomp-maatskappy is in 1967 gestig en vervaardig sedertdien boorgatsilinders, forskoppe, druksilinders, vlotterkleppe, handpompe en verwante produkte.

S

edert Jooste Suier & Pomp in die vroëe 1980’s hul silinders begin nommer het, is daar al oor die 118 000 Jooste-silinders aan boere verskaf. Alle onderdele vir die Jooste-produkte is by Jooste Suier & Pomp of hul verspreiders verkrygbaar. Ons gee ons kliënte die versekering dat as ons nie onderdele vir ‘n silinder wat 25 jaar oud of jonger is, kan voorsien nie, sal Jooste Suier & Pomp die kliënt se silinder kosteloos vervang.

agri OKT/OCT • NOV ‘16 bladsy/page

80


agri Nuus/News *

KEY AGRICULTURAL ECONOMIC FIGURES , 2014/15 COMPARED TO 2015/16 MARTINA BENADÉ, AGRI SA

The purpose of these indicators is to determine a broad overview of the financial position of the agricultural sector mainly for 2015/16 in comparison with the previous period. Basic statistics were provided by the Directorate Statistics and Economic Analysis of the Department of Agriculture, Forestry and Fisheries. Item

2014/15 2015/16 % Change

Gross farm income (R million) ¨       Field crops (R million) ¨       Horticultural products (R million) ¨       Animal products (R million)

226 162 55 253 61 067 109 842

237 317 50 319 70 340 116 658

4.9 -8.9 15.2 6.2

Expenditure on intermediate goods and services (R million)

120 227

128 458

6.8

¨       Fuel (R million) ¨       Seed and Plants (R million) ¨       Farm feeds (R million) ¨       Maintenance and repairs (R million) ¨       Labour remuneration (R million) ¨       Interest paid (R million)

10 873 7 382 34 446 16 910 15 940 7 299

11 470 8 121 37 202 17 773 16 822 7 989

5.5 10.0 8.0 5.1 5.5 9.5

     

Net farm income (R million)

78 443

79 819

1.8

Cash flow of farmers (R million)

81 091

82 354

1.6

14.4 38.2 13.2 2.8

   

   

Important cost items (R million)

Producer price index (2010 = 100) ¨       Field crops ¨       Horticultural products ¨       Animal products

147.0 162.7 137.9 144.8

168.1 224.8 156.1 148.9

All farming requisites index (2010 = 100) ¨      Machinery and Implements ¨      Materials for fixed improvements ¨      Intermediate goods Feeds Fuel Seeds Packaging material Fertilisers Maintenance & Repairs

144.7 147.5 134.6 144.8 149.1 137.4 162.0 148.0 126.2 142.6

151.7 157.3 142.5 151.4 157.1 140.0 170.0 154.4 130.0 149.9

4.8 6.6 5.9 4.6 5.4 1.9 4.9 4.3 3.0 5.1

         

1.02 1.12 0.95 1.00

1.11 1.48 1.03 0.98

8.8 32.1 8.4 -2.0

   

127 901

144 074

12.6

Terms of Trade (2010 = 1,00) ¨       Field crops ¨       Horticultural products ¨      Animal products Farming debt (Rmillion) Debt ratio (Liabilities : Assets) %

33%

34%

Weaken

384 287

421 259

9.6

201 257 60 712 122 318

219 363 64 177 137 720

9.0 5.7 12.6

  

SA Exports (agricultural products only) (R million)

82 839

83 022

0.2

SA Imports (agricultural products only) (R million)

62 648

76 511

22.1

127.1 124.0 134.8

134.2 130.5 144.6

5.6 5.2 7.3

  

Value of Farm assets (R million) ¨      Land and fixed improvements (R million) ¨      Implements, motor vehicles and tractors (R million) ¨      Livestock (R million)

Consumer price index (2010 = 100) ¨      All items ¨      All item (excluding food) ¨      Food Source: Directorate: Statistics and Economic Analysis: DAFF

*

agri OKT/OCT • NOV ‘16 bladsy/page

81


agri Promosie/Promotional

agri OKT/OCT • NOV ‘16 bladsy/page

82


agri Promosie/Promotional

Nuwe enjinolieproduk met hoë werkverrigting vir Suid-Afrikaanse mark Chevron Suid-Afrika het ’n nuwe topvlak-dieselenjinolie bekendgestel wat spesifiek ontwerp is om die werk­ verrigting van toerusting in die plaaslike mark te optimaliseer en bedryfskoste in die plaaslike mark te verminder.

D

ie nuwe Caltex Delo® 400 MGX SAE 15W-40 olie, wat met ’n gevorderde, revolusionêre formule spog, sal by die maatskappy se plaaslike smeer­middel­ vervaardigingsaanleg in Durban vervaardig en versprei word. Die aanleg se topvlakbasisoliesentrum, met ’n vervaardiging-, berging- en infrastruktuur­vermoë van wêreldgehalte, lewer ’n sleutel­bydrae tot plaaslike ekonomiese groei. Chevron se wêreldwye bestuurder van kommersiële handelsmerke, Leonard J Badal jr, sê: “Ou én nuwe dieselenjins sal by die verbeterde formule baat. Toerusting en vlooteienaars hoef nou slegs een swaardiensenjinolie te gebruik wat doeltreffende werk­verrigting bied, ongeag of die betrokke enjin se brandstof ’n hoë of lae swaelinhoud het. Die produk is ontwikkel om te help om emissieregulasies na te kom, en voldoen aan die vereistes en werkverrigtingspesifikasies van die plaaslike mark se oorspronklike toerustingvervaardigers (OTV’s).” “Aangesien die Suid-Afrikaanse streek ’n verskeidenheid diesel met ’n hoë en lae swaelinhoud – van 5 000 ppm tot 50 ppm – bied, het ons gevoel dat ons ons topvlakDelo®-produkreeks se unieke pluspunt moet beklemtoon. Die bekendstelling van die Caltex Delo® 400 MGX getuig van Chevron se verbintenis om innoverende produkte aan klante te verskaf wat werkverrigting laat styg, bedryfskoste laat daal en verseker dat hul dieseltoerusting glad bly loop. “Die nuwe produk se werkverrigting is deeglik saam met diesel met ’n hoë én lae swaelinhoud getoets ten opsigte van die vermoë om skadelike sure te neutraliseer en alkaliniteit tydens verlengde dreinerings­ intervalle te handhaaf,” aldus Badal. Chevron benut ISOSYN®-tegnologie om

hul topvlak-produkte te formuleer. Met hul formulerings­ kennis kombineer hulle hoëklas-basis­ olies met hoëwerk­ verrigting-bymiddels om beskerming aan diesel­enjinonder­ dele te verleen. Die produk doen weg met roet en bied slytasiebeskerming en slykoliebeheer om die enjinlewe te verleng en olie­ verbruik te help verminder. Die smeer- en koelmiddels in Caltex se Delo®produkreeks bied beskerming, werkverrigting en waarde-vir-geld uit die boonste rakke. Dit geld vir dieselaangedrewe toerusting, op of van die pad af, in bedrywe wat wissel van handelsvervoer, konstruksie en mynwese, tot landbou en kragopwekking. Die streeksakebestuurder vir verkope in Suider-Afrika, Fabian Magerman, som dit soos volg op: “Ons nuwe produk, wat op veeleisende werkstoestande gemik is, is ’n beduidende verbetering van die Caltex Delo®-handelsmerk. Caltex Delo® 400 MGX het ten doel om ons klante en sakevennote se verwagtings ten opsigte van toerusting in hoë en lae swaelinhoud-omgewings in alle segmente te oortref.” Hy voeg by: “Caltex Delo® met ISOSYN®tegnologie vaar deurlopend beter as

die jongste API- en OTV-spesifikasies. Ons sake­vennote in hierdie mededingende ekonomiese omgewing kan rustig voortgaan in die wete dat daar ’n eenprodukoplossing vir hul toerusting se werktyd, betroubaarheid, verminderde staantyd en die allerbelangrike verlaagde bedryfskoste is.”

agri OKT/OCT • NOV ‘16 bladsy/page

83


agri Nuus/News

Gee betyds aandag aan aftrede en opvolgbeplanning ADV KOBUS ENGELBRECHT, BEMARKINGSHOOF, SANLAM-BESIGHEIDSMARK

’n Mens hoor soms die stelling dat boere nie aftree nie en gevolglik ook nie vir aftrede voorsiening hoef te maak nie. Maar is dit waar? Alle boere se omstandighede is nie dieselfde nie, en daarom moet elke boer sy eie omstandighede in ag neem om oor die geldigheid van hierdie stelling te besin.

A

s ’n boer nie kinders het wat sy boerdery een of ander tyd gaan oorneem nie, sal hy heel waarskynlik besef dat sy gesondheid en/of afnemende lewenskrag hom iewers in die toekoms gaan noop om op te hou boer. Wat dan? Verhuur of verkoop hy sy plaas? Sal die huur of verkoopprys genoeg wees om in sy finansiële behoeftes te voorsien? Sê nou daar is nie ’n huurder of koper op die tydstip wat die boer gedwing word om af te tree nie? Die boer het dalk ’n kind(ers) wat die boerdery by hom gaan oorneem. In so ’n geval is dit belangrik dat die wyse waarop hierdie oorname plaasvind, behoorlik deurdink word. Verkoop die boer sy plaas aan die kind(ers)? Indien meer as een kind betrokke is, op wie se naam word die plaas oorgedra? Watter belastingimplikasies het hierdie transaksie? Hoe gaan die transaksie gefinansier word? Dalk word die grond nie verkoop nie, maar neem die kind(ers) net die boerdery oor. Hoe werk die vergoeding aan die boer dan? Is daar ’n behoorlike kontrak tussen die boer en sy kind(ers)? Wat is die finansiële implikasies van hierdie transaksie? Sal die inkomste uit die plaas genoeg wees vir die boer, sy kind(ers) en hulle gesin(ne)? Uit bogenoemde vrae is dit duidelik dat aftrede en opvolgbeplanning nie iets is wat

kort voor die beplande aftrede gou-gou afgehandel kan word nie. Dit moet lank voor die tyd beplan word. Op dié wyse word verseker dat die regte strukture opgerig word, die nuwe boer toegerus word met die regte vaardighede en dat daar genoeg fondse beskikbaar is om aan die afgetrede boer ’n inkomste tydens sy aftrede te verskaf. Die toekoms in onseker. Huurders en kopers by aftrede, of finansiering vir die boer se kinders om die plaas te koop, is dalk nie beskikbaar nie. Boere kan hierdie onsekerhede vermy deur so vroeg as moontlik vir hulle spesifieke omstandighede

te begin beplan en dan daardie planne in werking te stel. As ’n mens in ag neem dat die oordrag van die boerdery van een geslag na die volgende verreikende gevolge vir die hele familie inhou, is dit ’n aangeleentheid wat met groot sorg aangepak moet word. Heel moontlik beskik die boer en sy familie nie oor die kundigheid om alle vrae te beantwoord nie. Raadpleeg gerus kundige mense, maar onthou: dis jou rykdom en jou familie se toekoms wat hier ter sprake is, en daarom rus die finale verantwoordelikheid by jou.

’n Boer se nalatenskap: Slaggate om te vermy ADV KOBUS ENGELBRECHT, BEMARKINGSHOOF, SANLAM-BESIGHEIDMARK

Wanneer ’n mens jou testament opstel, is dit belangrik om ondubbelsinnige woorde te gebruik.

I

ets wat nou baie eenvoudig en ongekompliseerd voorkom, kan later ’n groot probleem veroorsaak. Ek gaan voorafgaande stelling met die volgende praktiese voorbeeld toelig: Gestel ’n boer besit onder meer ’n plaas en ’n woonhuis op die naaste dorp. Hy bemaak die plaas aan sy seun en die woonhuis aan sy dogter. Omdat daar ’n groot verskil in die waarde van die plaas en die woonhuis is en hy sy kinders gelykop wil laat erf, bemaak hy ook ’n bedrag geld aan sy dogter. Die woonhuis word in die testament bloot as “my agri OKT/OCT • NOV ‘16 bladsy/page

84

woonhuis” beskryf. Nadat die boer sy testament opgestel het, koop hy ’n huis in ’n kusdorp. Die gesin gebruik hierdie huis gedurende vakansies. Die boer pas nie sy testament aan om hierdie laasgenoemde huis spesifiek aan iemand te bemaak nie. Regtens val dié huis nou in die restant van sy boedel. Die boer tree af en hy gaan woon in die huis by die see. Nou kom die boer te sterwe. Die vraag is nou: watter een van hierdie twee huise is sy woonhuis? Watter huis moet die dogter erf?

Die potensiaal vir konflik is nou baie groot, indien die dogter die standpunt sou inneem dat die huis op die kusdorp haar pa se woonhuis was aangesien hy die laaste ruk van sy lewe daar gewoon het, en die seun sê nee, die woonhuis is die huis op die dorp aangesien dit die enigste woonhuis was wat hulle pa besit het toe hy sy testament laat opstel het. So ’n geskil kan uiteindelik in die hof beland, met die gevolglike koste daaraan verbonde, sowel as die onenigheid wat dit in die familie kan veroorsaak. >>> bladsy 83


agri Nuus/News <<< bladsy 82 Die oplossing om hierdie probleem te voorkom is om die ligging van die woonhuis in jou testament te beskryf. Byvoorbeeld: “Ek “Om te verseker dat bemaak my woonhuis geleë jou nalatenskap werklik te Leliestraat 2, Cradock, aan jou wense weerspieël, my dogter.” Op hierdie wyse is dit belangrik dat jou word enige twyfel uit die weg geruim. Onthou ook om jou boedelbeplanning en die testament aan te pas as jy ’n opstel van jou testament woonhuis verkoop en ’n ander met groot sorg gehanteer een koop. word.” Gestel nou jy bemaak jou woonhuis aan jou dogter en jy omskryf dit baie spesifiek. Nou verkoop jy hierdie huis en koop ’n ander huis, maar jy pas nie jou testament aan nie. In jou testament word dus ’n woonhuis wat jy nie meer besit nie aan jou dogter bemaak. Nou ontstaan daar ’n vraag oor opgestel het. Hy bemaak nou in sy testament jou bedoeling. Het jy bedoel dat jou dogter soos volg: “Ek bemaak al my aandele aan die woonhuis wat jy in die plek van die my seun Jan.” Wanneer die boer sterf, besit eerste een gekoop het moet erf of nie? Weer hy egter ’n uitgebreide aandeleportefeulje. ontstaan die moontlikheid van konflik en die Wat was sy bedoeling? Moet Jan net die gepaardgaande koste. Sanlam-aandele erf óf alle aandele? Weer Wysig jou testament dus wanneer jy bates ’n potensiële bron van konflik. koop en verkoop. Die bemaking van kontant kan ook ’n Motorvoertuie en meubels kan baie moontlike uitlegprobleem skep. Gestel die maklik ook die bron van dubbelsinnigheid boer bepaal soos volg in sy testament: “Ek en konflik wees. So ook aandele. Die boer bemaak al my kontant aan my vrou”. Wat het byvoorbeeld ’n aantal Sanlam-aandele presies bedoel hy hiermee? Die kontant besit in die stadium toe hy sy testament

in sy beursie, die kontant in sy kluis, die saldo van sy tjekrekening, spaarrekening, geldmarkrekening of wat? Deur eenvoudig te sê “Ek bemaak R100 000 aan my vrou” en daarvoor voorsiening te maak, sal al hierdie onsekerhede uit die weg geruim word. Om te verseker dat jou nalatenskap werklik jou wense weerspieël, is dit belangrik dat jou boedelbeplanning en die opstel van jou testament met groot sorg gehanteer word.

Selfoon- en internetdienste nou nader aan boere KOBUS VISSER, DIREKTEUR: KORPORATIEWE SKAKELING, AGRI SA

Agri SA en AliSom Communications, ’n nasionale vennoot van Vodacom, het kragte saamgesnoer om selfoon- en internetdienste nader aan boerderygemeenskappe en agri-besighede te bring.

A

liSom bied boere direk toegang tot hierdie dienste sonder dat hulle deur ’n inbelsentrum navrae hoef te doen, op te teken vir nuwe dienste of bestaande pakkette op te gradeer. Die maatskappy help boere met die jongste tegnologie ten opsigte van selfone, data en die internetomgewing. AliSom glo dat landbou ’n kritieke bedryf is wat die ekonomie kan stimuleer en landelike ontwikkeling kan bevorder. Deur die ondertekening van die ooreenkoms met Agri SA sal die maatskappy voortaan tot die Agri Securitas Trust Fonds bydra.

Vir verdere inligting, kontak Niandre Smith by tel no 082 389 5169 of 012 072 0402 of ebuadmin@alisom.co.za. agri OKT/OCT • NOV ‘16 bladsy/page

85


agri Promosie/Promotional

agri OKT/OCT • NOV ‘16 bladsy/page

86


agri Promosie/Promotional

agri OKT/OCT • NOV ‘16 bladsy/page

87


agri Nuus/News

Bill foundations now more solid THEO BOSHOFF, LEGAL OFFICER, AGRI SA

Draft legislation on the preservation and development of agricultural land gains momentum.

W

one in name as the contents seem to have hen the department of been redrafted entirely. The controversial agriculture, forestry and “custodianship” clause has been removed fisheries first published the and replaced with a provision citing the Bill on the Preservation minister as the ‘preserver’ of agricultural and Development of land. The revised wording seems to be Agricultural Land in 2015, it was met with closer aligned with the purpose of the Bill mixed reactions. and steers away from the controversial The Bill seeks to protect agricultural element of land ownership and property law land as a natural resource supporting that has recently been associated with the our country’s food security by regulating custodianship principle. competition for agricultural land. This is In short, the Bill does not deal with undoubtedly an important Bill for agriculture land ownership in any way, and is merely as high potential land is increasingly subject concerned with preserving and protecting to pressure from urbanisation and mining. the land as a natural resource, irrespective Despite its laudable aims, the original Bill of who the owner is. In order to give effect to proved contentious as it sought to instill the this, the Bill no longer refers to expropriation minister as “custodian” of agricultural land but rather proposes to introduce a system of and provided for the expropriation of land protected agricultural areas based on a land that lies idle for three years or more. capability classification system introduced in After the comments were received, the the Bill. department went Non-agricultural back to the drawing “In short, the Bill does not activities within board and came a protected back with a much deal with land ownership agricultural area improved Bill. The in any way, and is merely will either be new Bill merely concerned with preserving prohibited or resembles the old

and protecting the land as a natural resource, irrespective of who the owner is.”

agri OKT/OCT • NOV ‘16 bladsy/page

88

be subjected to permit conditions, and taxes are introduced to discourage the conversion of land zoned for agricultural purposes to alternative land uses such as mining or township development. The Bill will furthermore replace the Subdivision of Agricultural Land Act to provide for a uniform and administratively fair procedure for subdivision. The Bill is certainly some way yet from being finalised, however its foundations seem a lot more solid than the previous draft’s. The land capability classification system, the exact nature and extent of limitations within protected areas as well as the enforcement mechanisms still need to be thrashed out, but a consultation process is underway. The department is currently hosting public consultations in the provinces up until the end of September. After the consultations it will be deliberated at Nedlac, where Agri SA is leading the business delegation. Through this collective effort we hope to achieve a Bill that provides robust legal protection for agricultural land as a natural resource worthy of protection.


agri Nuus/News

Land Reform: Keep calm and keep on farming Choose your organisation carefully and then give it your full support. Do not be swayed by fear mongering, half-truths and politicking. Be informed, be proactive and build relationships. Above all, keep calm and keep on farming.

T

his was the message of Annelize Crosby, advisor legal and land affairs and parliamentary liaison of Agri SA, at the annual general meeting. Crosby, who discussed land reform scenarios, said that it seems that the government has changed focus from pure ideology to implementation with regard to land reform. She believes that government has adopted a more realistic approach. “There are already many success stories with regard to land reform, especially with regard to joint ventures between farmers and farm workers, but we have to centralise all data, case studies and facts. And we must communicate our success stories,” she said. Crosby was part of the Vumelana Advisory Fund, a grouping of many knowledgeable people from a variety of sectors and organisations that developed four possible land reform scenarios for the period until 2030. “No one can predict the future and look into the crystal ball. Each of the four scenarios that we have developed could become reality.” The group identified the following four scenarios: • Connection and capture; • Market power and concentration; • Occupation and confiscation; • Hard bargaining and compromise. Crosby discussed three of the four scenarios.

Connection and capture The connection and capture scenario may follow the losses in the 2016 local government elections. “The ruling party moves to increase its support ahead of the 2019 election. Traditional leaders gain more control of land in communal areas, which indirectly strengthens the ruling party’s support in these areas. The number of new restitution claims exceed expectations and include large pre-1913 claims from royal families and Khoisan communities,” Crosby said. This scenario means that land reform will be largely captured by the wellconnected. “There is a sense that the powerful are entitled to exploit the system for their own benefit. The winners are those who hold power and broker deals. The losers are ordinary people outside the networks of patronage. There will be very little tenure security for rural households and women will remain particularly disadvantaged. The land will be used for the benefit of the few,” Crosby said. Occupation and confiscation “This action is driven by landless people and the idea is that land is a symbol of dispossession under colonialism and Apartheid. The winners are those who occupy the land and have that occupation legitimised for confiscation without compensation. The immediate losers are those whose land is

occupied and confiscated.”

Hard bargaining The hard bargaining and compromise scenario could mean that new leaders bring a new approach, Crosby said. “With reduced support the ruling party may move to share the burden of governance. Building a fair and prosperous country is not just a task of government. All citizens must be enabled to play their part. The minister of rural development and land reform moves to work in partnership with big and small farmers, land reform beneficiaries, civil society and financiers.” Land reform has become a shared responsibility among a wide range of actors, supported by an enabling state committed to pro-poor land and agrarian reform. Lands rights are cleared and partnerships are developing to include small landholders, commercial farmers and active citizens. Different scales of agricultural production are evident around the cities and rural areas. Forty per cent of agricultural land outside the former homelands is black-owned. “Agri SA will continue to be involved in land reform and will do so more proactively,” Crosby assured. “We are also pursuing the establishment of a private development fund to ensure more money for land reform. We will continue to influence policy, legislation and get involved in court action when necessary.” agri OKT/OCT • NOV ‘16 bladsy/page

89


Products with OROWET® Technology agri Promosie/Promotional

Enhances efficacy of insecticides, fungicides, herbicides Improves spreading and coverage Easily Biodegradable

SURFACTANT Controls insects, mites and powdery mildew Low impact on beneficial insects No pre-harvest interval

BIO PESTICIDE Improves efficiency of irrigation Overcome hydrophobic conditions Improves infiltration of water in soil Pivot, drip or micro-irrigation

SOIL CONDITIONER Improves flowering, fruit set, fruit colour Improves crop quality Improves rhizosphere health Certified organic

BIO STIMULANT Grow Sustainably tel: +27 21 850 0667 email: info_sa@oroagri.com

agri OKT/OCT • NOV ‘16 bladsy/page

90

Groei Volhoubaar


agri Promosie/Promotional

OROWET verskaf hernubare olie OROWET-tegnologie bevat koudgeperste lemoenolie wat in gepatenteerde mengsels met verskeie benatters gekombineer word. Die lemoenolie wat ons in ons produkte gebruik, kom van die sitrusbedryf en is ‘n totaal hernubare bron.

D

ie tegnologie het verskeie toepassings, afhangend van die geregistreerde formulasie en konsentrasie van aanwending. Teen laer konsentrasies kan dit gebruik word as ‘n byvoeging om die doeltreffendheid van spuittoedienings te verbeter en die werking van verskeie plaagdoders aan te vul. Teen hoër konsentrasies kan OROWET-tegnologie as kontakplaagdoder teen verskeie insekte, swamme en myte aangewend word. Dié eienskappe stem ooreen met tradisionele minerale-olies, maar as ‘n nuwe generasie tegnologie kan dit suksesvol in die plek van minerale-olie (of selfs ander byvoegmiddels) op verskeie gewasse gebruik word. Geen waarskuwings is nodig soos in die geval van toediening van minerale-olie nie. Verskillende OROWET-formules word tans in Suid-Afrika vervaardig. Dit sluit produkte in wat as benatters geregistreer is, soos WETCIT 50SL en OROSORB, asook ‘n bio-plaagdoder, PREV-AM. Oro Agri SA se benatters is bioafbreekbaar. Die lemoenolie in die produkte ondersteun die benattingsaksie teen lae konsentrasies en laat toe dat die produkte teen ‘n wye reeks konsentrasies aangewend word om verskeie doelwitte te bereik, afhangend van die produsent se probleem. Laer dosisse help met benatting en verspreiding van druppels. Namate die dosis verhoog word, verbeter die doeltreffendheid van insek- en siektebeheer van die tenkmengsel waarin die benatters gebruik word. Hoër dosisse verseker ook doeltreffende penetrasie en kan gebruik word om opname van sistemiese

onkruiddoders aan te help. Residu-afbraakstudies het bewys dat OROWET benatters nie, soos baie ander benatters, oormatige afloop versoorsaak nie. Die bio-plaagdoder PREV-AM het ‘n lae impak op voordelige insekte en geen vooroes-wagperiodes nie. Dit kan baie effektief in ‘n tenkmengsel of as alternatief in bestaande plaagbeheerprogramme op verskeie gewasse aangewend word. Die doeltreffende kontakaksie van PREV-AM maak dit ideaal vir gebruik in geïntegreerde plaagbeheerprogramme teen insekte wat maklik weerstand teen chemikalieë kan ontwikkel soos witvlieg, witluis en myte. Weens die fisiese, uitdrogende werking van die lemoenolie is die produk nie net doeltreffend teen insekte en myte nie, maar beheer dit ook oppervlakkige swamme soos witroes met ‘n uitklopaksie. Deur OROWET-tegnologie effens aan te pas, word dit aangewend as grond­kondisio­ neerder. Produkte soos TRANSFORMERSA en ORO-SOIL is geregistreer om infiltrasie en verspreiding van besproeiingswater in moeilik benatbare of kompakte grond te verbeter. Meer effektiewe gebruik van besproeiingswater verseker dat produsente meer kilogram per liter water kan produseer. ‘n Verdere voordeel is die opheffing van hidrofobisiteit (vetterigheid) in grond wat moeilik water opneem. Water en gepaardgaande voedingstowwe word meer eweredig in die wortelsone versprei. Beter suurstofbalans in die wortelsone verseker beter wortelaktiwiteit. ‘n Nuwe produk in Oro Agri SA se reeks is Cropbiolife. Dit bevat ‘n komplekse samestelling van bio-flavonoïdes en

organiese sure en is nie net organies gesertifiseer nie, maar het ook Wet 36registrasie. Bio-flavonoïdes is sekondêre metaboliete in plante en word verkry uit bitterlemoen-ekstrak. As sekondêre metaboliete in plante vervul bio-flavonoïdes verskeie funksies, waaronder regulering van fotosintese en hormoonaktiwiteit, kleurontwikkeling, kommunikasie tussen plante en hulle omgewing, beide bogronds en in die wortelsfeer. Weens verhoogde worteluitskeidings wat volg op ‘n Cropbiolife-toediening, pas die produk uitstekend in ‘n wortelgesondheids­ program. Plante en hulle wortels is meer aktief, gesonder en kan beter kwaliteitopbrengs lewer. Cropbiolife is geregistreer op verskeie gewasse om blom, vrugset, vrugkleur en vruggrootte te bevorder. Waar dit in langtermynprogramme op meerjarige gewasse soos sitrus en sagtevrugte gebruik word, verbeter die gewasgesondheid en oeskwaliteit van seisoen tot seisoen en dit verminder wisselvalligheid in gewasse wat geneig is om oor te slaan van jaar tot jaar. Die produk is oor ‘n tydperk van agt jaar in Suid-Afrika ontwikkel en die etiket is onlangs uitgebrei na aanleiding van werk wat gedoen is op gewasse soos sagtevrugte, druiwe, sitrus, wintergrane en verskeie groentes, insluitend aartappels, tamaties en uie. Vir meer inligting kan Oro Agri SA gekontak word by tel no (021) 850 0667 of by info_sa@oroagri.com. OROWET, WETCIT, OROSORB, PREV-AM, TRANSFORMER en ORO-SOIL is geregistreerde handelsmerke van Oro Agri SA (Edms) Bpk.

agri OKT/OCT • NOV ‘16 bladsy/page

91


agri Promosie/Promotional

agri OKT/OCT • NOV ‘16 bladsy/page

92


agri Promosie/Promotional

The PPECB expands its offerings

The Perishable Products Export Control Board (PPECB), South Africa’s official certification agency for the export of perishable products, celebrates its 90th year of existence this year. Established in 1926 out of a need for an authority to regulate the export of perishable products, the PPECB was originally mandated to determine which shipping companies would be used for export and which perishable products would enjoy priority when assigning space aboard vessels.

S

ince its establishment the PPECB’s role has changed dramatically, however it remains a key roleplayer in the export of perishable produce from South Africa. Cold chain services provided by the organisation include the inspection and approval of equipment such as containers, specialised reefer vessels and cold stores, overseeing loading processes and en-route temperature management of produce. In addition, the PPECB has officially been appointed as a third party to act on behalf of Samsa to approve shippers using method 2 to verify the gross mass of packed and sealed containers. On 1 July 2016 mandatory amendments to the International Convention for the Safety of Life at Sea (Solas) Chapter V1, Part A, Regulation 2 came into force. This places a responsibility on shippers to provide the verified gross mass of a packed container to the carrier or their terminal representative prior to being loaded on board a ship.

which packing and sealing of the container The Solas regulations prescribe two was completed. Within South Africa the methods by which the shipper may obtain South African Maritime Safety Authority the verified gross mass of a packed (Samsa) is listed as the competent authority. container: Samsa have, however, opted to outsource • Method 1: Upon the conclusion of this function and packing and sealing a accredit third container, the shipper Since its establishment parties to conduct may weigh, or have the PPECB’s role has an assessment arranged that a third changed dramatically, of the shipper’s party weighs the packed however it remains a key documented process container; role-player in the export for verifying the • Method 2: The shipper gross mass of a (or by arrangement of of perishable produce container using the shipper, a third party) from South Africa. Method 2. may weigh all packages In line with the above the PPECB, with a and cargo items, including the mass of national footprint, is able to provide verified pallets, dunnage and other packing and gross mass (VGM) assessment services to securing material to be packed in the shippers across South Africa. container, and add the tare mass of the Since launching the service the PPECB container to the sum of the single masses has issued 121 Certificates of Authorisation using a certified method. to shippers in this regard, with the first The use of method 2 is subject to the certificate being presented to Dole South certification and approval as determined Africa on 9 June 2016. by the competent authority of the state in agri OKT/OCT • NOV ‘16 bladsy/page

93


agri Promosie/Promotional

LinkSeed vir Sukses Met LinkSeed se Top Presteerders, verbou die boer sukses. Noukeurige toewyding in die teelproses verseker ons toegewydheid aan kwaliteit, opbrengs en stabiliteit in elke kultivar. Beplan nou en bestel onmiddelik om telleurstelling te voorkom. Kwaliteit en diens, jou tevredenheid.

Geelmielies

Hoofkantoor +27 (0)33 417 1494 / 6 E-Pos linkseed@linkseed.co.za www.linkseed.co.za

agri OKT/OCT â&#x20AC;˘ NOV â&#x20AC;&#x2DC;16 bladsy/page

94

Kwaliteit en Diens

www.linkseed.co.za

Witmielies

Sojabone


agri Nuus/News

GWK honours 2016’s icons of agriculture GWK, the farmer-owned South African agri-business, has announced the overall winners of its annual GWK Icons, a celebration of leaders in the agricultural industry, held at a finction hosted at Oude Pont Farm near Douglas on 22 October 2016.

T

he annual awards honour the farmers, industry stakeholders, staff and partners of GWK for their efforts and contribution to the industry and the role they play in food production, innovation and economic growth in the sector. GWK Icons salutes innovation in agriculture, acknowledging people who lead the industry into the future by refusing to accept the status quo, and boldly changing the way that they work to build better businesses, create more job opportunities, and most importantly, to grow the food that sustains South Africa’s people. The Icons are awarded in 27 categories, and an overall winner from select categories are chosen by a panel of judges. The programme honoured four overall winners: • Hannes, Vickie and Gerhard Bruwer of Genade Boerdery were named Crop Producers of the Year, in recognition of their overall achievement in several crop categories. This shows their excellent management and skills with precision farming. The whole family is dedicated to the agricultural industry and the focus is on explicit farming. • Koos van der Ryst from the Koopmansfontein area was named Livestock Producer of the Year, in recognition of his excellent farming practices. He supplied more than 1 000 cattle for meat production. • Agri SA was named Landbouweekblad Industry Role Player for 2016, in recognition of the unbelievable way the organisation has assisted and handled the drought relief programme for farmers in

South Africa. • Macsteel, a leading South African steel supplier and distributor, was named GWK’s Supplier of the Year, in recognition of its involvement in the agricultural business in the distribution of steel and fencing of superior quality. “We know that successful farming is all about collaboration and partnerships, whether with other farmers or with suppliers who share Macsteel: Supplier of the Year, accepted by the vision for our future, which is Tony Shalovsky, presented by Callie van der Merwe of why we also acknowledge partners Astra Travel and Pieter Spies, managing director of the GWK Group. such as Macsteel for the meaningful role that they play in the success of the agricultural sector,” said Pieter Spies, managing director of the GWK Group. “Icon winners are industry leaders who focus on producing world-quality goods for the South African and global value chains because they’re passionate about the meaningful difference they can make in the lives of the country’s citizens – whether it’s by being ethical employers, sustainable farmers, or Koos van der Ryst: Livestock producer of the Year, efficient producers. presented by Pieter Spies, managing director of “Current conditions are tough for the GWK Group, and Frank Lawrence, chairman of our farmers, but between economic GWK Board. turbulence and the crippling drought of agriculture,” Spies said. we are all working through, the 2016 The event was made possible with Icons winners have truly shown that they are sponsorships from several companies, ready to overcome the greatest of obstacles. which are trusted partners of the GWK These are the people who excel at what they community, including Valley Irrigation, do, who set new standards and who play a Beefmaster, John Deere, Standard Bank key role in the food value chain. They are and Landbouweekblad. building the future and moving the boundaries

Genade Boerdery: Hannes, Gerhard and Vickie Bruwer: Crop Producer of the Year, presented by Louis Clark, managing director of Valley Irrigation, and Pieter Spies, managing director of the GWK Group.

Agri SA: Industry Role-player of the Year, accepted by Nicol Jansen on behalf of Agri SA and presented by Chris Burgess, editor of Landbouweekblad. agri OKT/OCT • NOV ‘16 bladsy/page

95


agri Promosie/Promotional

Beskerm jou gewas, verseker jou wins.

Koste-effektiewe, omvattende gewasbeskerming, nou gerugsteun deur internasionale kundigheid en ondersteuning aan die Suid-Afrikaanse mark.

• Markleier in Suid-Afrikaanse gewas-

Onkruiddoders Swamdoders Insekdoders Byvoegmiddels Plantgroeireguleerders Blaarvoedingsmiddels

beskermingsprodukte • Meer as 350 produkregistrasies • Bykans 900 navorsings- en ontwikkelingsproewe • ISO akkreditasie Villa Crop Protection het in ‘n nuwe vennootskap met Land O’Lakes, Inc., ‘n Fortune 250 maatskappy van die VSA getree. Land O’Lakes se gewasinsetbesigheid, Winfield Solutions LLC, sal deur middel van hul personeel en produkte, kundigheid en ondersteuning aan bestaande plaaslike bedrywighede bring.

6340

Villa Crop Protection (Pty) Ltd | Reg nr 1992/002474/07 Posbus 10413, Aston Manor, 1630 | Botesweg 65, Glen Marais, Kempton Park, Suid-Afrika Tel: (+27 11) 396 2233 | Tel: (+27 87) 740 3490 | Faks: (+27 86) 677 3175 Kempton Park depot: Friedweg 69, Glen Marais, 1619 Tel: (+27 11) 396 2233 | Tel: (+27 87) 740 3490 | Faks: (+27 11) 396 1943 Kaap depot: Marchandstraat 3, Wellington, 7655 | Tel: (+27 21) 873 6892 | Faks: (+27 21) 873 6173

DEO GLORIA agri OKT/OCT • NOV ‘16 bladsy/page

96

www.villacrop.co.za


agri Promosie/Promotional

Villa beskerm die sade van groei in Suid-Afrika en verder. Villa Crop Protection lewer reeds vir die afgelope 22 jaar ’n aansienlike bydrae tot die Suid-Afrikaanse landbousektor met sy unieke en innoverende benadering tot gewasbeskerming. Deur ’n massiewe belegging in die ontwikkeling van sy produkportefeulje wat ‘n wye reeks van gewasse, insluitend rygewasse asook “permanente” of “uitvoer-” gewasse – soos sitrusvrugte, tafeldruiwe, appels en pere – fasiliteer die maatskappy die voortdurende groei van Suid-Afrika se beduidende landbou-uitvoere. Die landbou-industrie is steeds van kritiese belang in Suid-Afrika, asook verskeie ander Afrika-lande, vanuit ’n werkverskaffings- en voedselsekuriteitoogpunt. Omtrent 80 persent van bewerkbare land in Suid-Afrika word gebruik vir landbouproduksie, wat meer as 97.6 miljoen hektaar beloop. Met die sektor wat nagenoeg 2.5 persent (8.7 biljoen Amerikaanse dollar) tot Suid-Afrika se BBP bydra, is Villa gretig om munt te slaan uit dié marksegment. Die maatskappy belê aansienlik in produkontwikkeling om ’n omvattende oplossing tot gewasbeskerming, in pleks van slegs losstaande produkte, te bied. Villa is vol vertroue in sy vermoë om wins terug in die besigheid te ploeg ten einde markaandeel te verkry, nadat sy omset met 23 persent in die 2013-2014 finansiële jaar verhoog het met volgenoue groei jaar na jaar. “Na raming besit ons tans ’n markaandeel van net oor die 20 persent,” sê Andre Schreuder, Besturende Direkteur van Villa Crop Protection. In Oktober 2015 het Villa ’n eksklusiewe vennootskapsooreenkoms met die VSA-gebaseerde Land O’Lakes gesluit, wat sy groeiplanne in Suid-Afrika en op die res van die kontinent verder versterk, en die VSA$17 biljoen-entiteit se toetrede tot Afrika beteken. Villa kan nou ’n volledige produkportefeulje aan die hele Suid-Afrikaanse landboumark bied, met sleutel-kleinhandelaars dwarsoor die sektor wat verdere

markgroei fasiliteer, asook ’n span van meer as 200 werknemers. Schreuder sê: “Die ooreenkoms beteken dat twee eendersdenkende organisasies twee aanvullende portefeuljes van produkte en dienste wat produktiwiteit in gewasse bevorder, kombineer, om plase in Afrika te help om hul opbrengste volhoubaar te verbeter. Bo en behalwe toegang tot nuwe kapitaal, is die opwindendste aspek van hierdie onderneming die verkryging van toegang tot nuwe kundigheid – wat wissel van kollektiewe produkaankope, vaardigheidsoordrag, die deel van kundigheid op die gebied van produksamestelling, toegang tot besluit-ondersteunende inligtingstegnologie, en kwaliteitsbeheerkundigheid.” Die korttermyn fokus sal wees om die proses te bestuur om die plaaslike registrasie van Land O’Lakes se indrukwekkende reeks Winfield-produkte, wat bymiddels en plantvoedingsprodukte insluit, te bewerkstellig. Schreuder som op: “Hedendaagse landbou word is tegnologie-gedrewe en benodig hoë vlakke van kundigheid, en ons glo dat Villa in die toekoms ’n leier op beide van hierdie gebiede sal word. Teen die einde van 2016 sal ons ’n aansienlik groter teenwoordigheid op die kontinent hê, ’n groter span, groter fasiliteite (9500m2 se nuwe stoorruimte tans in aanbou) en ’n wyer reeks produkte wat geassosieerde industrieë soos vliegbeheeroplossings, knaagdierdoders, ’n huis- en tuinportefeulje, en ’n industriële onkruidbeheerportefeulje insluit.” Villa beoog uiteindelik om sy markaandeel te groei, en voort te gaan om in pas met industrietendense te ontwikkel, ten einde ’n volledige, waardetoevoegende oplossing aan sy klante te bied.

Tel: 011 396 2233 www.villacrop.co.za agri OKT/OCT • NOV ‘16 bladsy/page

97


agri Promosie/Promotional

agri OKT/OCT • NOV ‘16 bladsy/page

98


agri Promosie/Promotional

agri OKT/OCT • NOV ‘16 bladsy/page

99


agri Promosie/Promotional

agri OKT/OCT • NOV ‘16 bladsy/page

100


agri Promosie/Promotional

The Syngenta SmartFarm Summit – showcasing world class innovation for smarter farming Syngenta South Africa hosted its first Proven Technology Summit for local growers from 12 to 16 September.

F

ocusing on the role that technology plays in modern-day agriculture, the aim of this event was to engage with leading growers and their agents on the importance of making smart choices on the farm. According to Antonie Delport, Managing Director of Syngenta SA, the SmartFarm rationale encourages growers to change the way they farm, buy products, apply technology, and invest in crops, ultimately providing them with knowledge and tools for reaping a greater yield. One of the highlights was knowledgesharing by two of Syngenta’s global experts, Ron Wohlhauser: Global Application Technology lead and Dino Sozzi: Global Research & Development Optimisation lead – both from the Basel head-office in Switzerland. In these challenging times growers are still expected to deliver yields of the highest quality. For them, Stefan van Zyl (Business Solutions Manager for Syngenta SA) had but one vital message: a mere change of 1% in each area of your business is the catalyst for greater change overall and a significant increase in profitability. It becomes a question of setting aside a conservative approach to farming by embracing a scientifically tried and tested viewpoint.

SlimBoer – ‘n oes van Slim keuses... Food security and a sustainable agricultural landscape remain key on our country’s agenda. With this in mind, Syngenta in partnership with Radio Sonder Grense (RSG) provided a platform to place our growers on

the pedestal they deserve. SlimBoer was broadcast on RSG every day, with a surprise live cross-over to the summit guests. This allowed our growers to share the real-life challenges they face and how they overcome these every day. The broadcast also allowed South Africans to thank local growers for their efforts in such challenging times. Each day a winner was selected for phoning in and being cognisant of the role of our farmers. Guests were then given a tour of Syngenta’s formulation plant, its latest herbicide packing line, as well as Africa’s first Seedcare Institute in Brits. They were fascinated by the technology showcased and were also given insight into Syngenta’s leading products.

With the right balance between business and networking, and by catering for a SmartFarm mind-set, the Proven Technology Summit had all the ingredients to become the platform for sharing SmartFarm stories ahead of each new planting season.

Dino Sozzi, Global Research and Development Optimisation Lead, Syngenta, addressed delegates on quality formulations, what to look out for, as well as the eventual impact of inferior formulations on profitability.

Syngenta guests had the opportunity to visit the first ever Seedcare Institute on the African continent.

Ron Wohlhauser, Global Application Technology Lead, Syngenta, addressed delegates on the importance of correct application methods and impact on profitability.

The SmartFarm Summit had a daily live cross-over to Amoré Bekker in the RSG radio station studio, where listeners shared their stories on what they would like to thank a farmer for. agri OKT/OCT • NOV ‘16 bladsy/page

101


agri Promosie/Promotional

uppe marketing A14875

Maak staat op suksesvolle onkruidbeheer ... Met die regte kombinasie en gebruik van Roundup Ready®-produkte. Suksesvolle onkruidbeheer in Roundup Ready®-mielies, -katoen en -soja verg bloot die perfekte kombinasie van puik produkte. Soos Monsanto se Roundup PowerMAX® wat deel uitmaak van ’n onoortreflike onkruidbeheerprogram in gewasse.

Roundup PowerMAX®: • Is effektief as enkelproduk of in kombinasie met ander geregistreerde produkte; en • Waarborg gewasveiligheid.

Roundup PowerMAX® plaas jou in beheer. 011 790-8200 | www.monsanto.co.za Kliënte is welkom om ons op ons kliëntediens-telefoonnommer of e-posadres te kontak: 011 790-8200 of customercare.sa@monsanto.com Roundup PowerMAX® bevat glifosaat 540 g/ . Versigtig. Reg. No. L7769 (Wet No. 36 van 1947). Gebruik onkruiddoders op ’n veilige manier. Lees altyd die etiket en produkinligting voor gebruik. Monsanto, Roundup Ready® en Roundup PowerMAX® is geregistreerde handelsmerke van Monsanto Technology LLC. Monsanto Suid-Afrika (Edms) Bpk, Posbus 69933, Bryanston, 2021.

agri OKT/OCT • NOV ‘16 bladsy/page

102


agri Nuus/News

Women in agriculture celebrated LIVHU NGWEKHULU, TRANSFORMATION MANAGER, AGRI SA

The department of agriculture, forestry and fisheries (Daff) hosted the 16th annual Female Entrepreneur Awards (FEA) in Polokwane in August. The awards are presented annually to reward, celebrate and motivate outstanding women in the sector.

A

ccording to Kholofelo Thobejane, director of the department responsible for sector transformation, the awards have come a long way in recent years. “They used to be called the ‘Female Farmer of the Year Awards’, but we changed the name to the ‘Female Entrepreneur Awards (FEA)’. “The mandate of the department changed when forestry and fisheries were added to the department’s responsibilities and the name ‘farmer’ was no longer inclusive.” One of the highlights included the female worker of the year from KZN, graduating to a farmer, and winning the subsistence award in her province, said Thobejane. This shows the awards are making a huge difference in the sector, she believes. The awards have grown since its inception. This is evident by the growing number of sponsors. The award ceremony venue rotates between provinces annually. Seaparo Sekwate, acting MEC of agriculture and rural development in Limpopo, said in his opening address that Limpopo has always been the bread basket of South Africa. “Limpopo has more people involved in agriculture compared to the national average. We also have more households involved in food production than any other province, most of them females. The department in Limpopo will stop at nothing to provide food for the people.” Nyameka Makonya, Total South Africa development manager, representing Total SA as the main sponsor, indicated that Total SA is committed to sustainable development through strategic investment in agriculture. “We encourage our farmers to preserve the planet as they farm. Women are creators of new life and new things and they are at the forefront of sustainable development. They never give up despite all the challenges they face in their businesses and we salute them.” Anusha Teeruth, from Omnia, said the company has been in South Africa for more than 60 years and is playing a huge role in the upliftment of black farmers under the land reform programme. “While we celebrate farmers, we need to acknowledge that we need more women in the value chain of agriculture.”

Limpopo premier Chupu Stanley Mathabatha gave a message of support. He said that the year 2016 was historic in that we are celebrating 60 years since the march of women to the Union Buildings in 1956. “Women produce more than 80% of food on the continent and yet they own virtually no land. They still continue to labour with previous century technology like the hoe. Given access to recent technology, they can improve production by some 30%. This year also marks 21 years since Venecia Janse was the overall winner the Beijing declaration that set the agenda for machinery and credit. Drought affected us recognising women badly this year in Limpopo, however, our rights. Women in rural areas need to have depart­ment nevertheless is winning awards.” access to production asserts such as land,

WOMEN WON AWARDS IN THE FOLLOWING CATEGORIES BEST FEMALE WORKER Lindelwa Elizabeth Mabuya of Abalone Farming in the Western Cape BEST SUBSISTENCE PRODUCER Nthabiseng Kgobokoe of Batswana Farms and Training (Pty) Ltd in the North West Province TOP ENTREPRENEUR SMALLHOLDER Makhosazane Sambo of Inkwezi Vegetables and Poultry Farming Co-op Limited in Mpumalanga TOP ENTREPRENEUR PROCESSING Mabel Cynthia Mothlale of Warrenton Super Chicken in the Northern Cape TOP ENTREPRENEUR COMMERCIAL Caroline de Villiers of Themba Trees in the Western Cape TOP ENTREPRENEUR EXPORT MARKET Venecia Janse of Oudrif Trust No 2 in the Western Cape MINISTERIAL AWARD FOR YOUNG FEMALE ENTREPRENEUR Candice Muriel Bostander of Bankfontein Farming (Pty) Ltd in the Northern Cape MINISTERIAL AWARD FOR DISABLED FEMALE ENTREPRENEUR Philisa Fadana of Woodberry Farm in the Eastern Cape THE OVERALL 2016 DAFF FEA Venecia Janse An award for the province that take the most trouble to nominate women went to Mpumalanga.

agri OKT/OCT • NOV ‘16 bladsy/page

103


agri Promosie/Promotional

OLI VIBRATORS, EFFICIENT DISCHARGE SOLUTIONS

DESIGNED FOR

MILLING

MAX RELIABILITY M O T O V I B R AT O R S

VIBRATOR MOTOR. Attach it to Discharge Chutes, Product Feeders etc.

OLI South Africa (PTY) Ltd. Sales & Enquiries : laetetia.somers@olivibra.com | Phone: +27 (0)11 392 1054 agri OKT/OCT • NOV ‘16 bladsy/page 104 www.olivibra.co.za

MES CONSULTANTS - 082 563 4427

Oli has created a product line of pneumatic vibrators, aerators and electric vibrators specific for flow aids applications


agri Promosie/Promotional

agri OKT/OCT • NOV ‘16 bladsy/page

105


agri Promosie/Promotional

Monsanto Petit Maize research farm extends facilities in line with new research views – to better serve the farming community on the African continent Monsanto is committed to providing a broad range of solutions to help nourish our growing world. We produce seeds for fruit, vegetables and key crops such as corn, soybeans and cotton. These seeds afford the farmers more abundant harvests while utlising water and other vital resources efficiently. We work hard to find sustainable solutions for soil health, assist farmers to use data to improve farming practices while conserving natural resources. We also provide crop protection products to minimise damage from pests and disease. Monsanto’s seeds allow farmers to have successful harvests while conserving vital resources such as water, because practices such as traditional plant breeding, biotechnology crop protection and precision agriculture are carried out. To better facilitate these commitments Monsanto recently upgraded its offices on the Petit research farm near Benoni. During an event held on the 30th of September, these facilities were officially opened. To commemorate the event a cake in the shape of the new building was presented to the guests.

A14878

Michael Graham, Global Breeding Lead Monsanto and Jonathan Jenkins, Monsanto Asia-Africa Breeding Lead attended the official opening and had the privilege of cutting the ribbon to the entrance of the new building and unveiling a plague to commemorate this important occasion.

agri OKT/OCT • NOV ‘16 bladsy/page

106

011 790-8200

www.facebook.com/MonsantoCo

customercare.sa@monsanto.com

www.twitter.com/MonsantoCo

www.monsanto.com

news.monsanto.com/rss

Monsanto is a registered trademark of Monsanto Technology LLC. Monsanto South Africa (Pty) Ltd, PO Box 69933, Bryanston, 2021.


agri Nuus/News

Eskom oorweeg nou ook kleiner stelsels vir sy netwerk In ’n belangrike wending vir boere wat sonkragstelsels op hul plase beoog, het Eskom pas bekend gemaak dat hy nou ook aansoeke sal oorweeg om kleiner stelsels, amptelik bekend as laevolt-verbindings (LV), aan sy kragnetwerk te koppel.

T

ot dusver kon slegs boere met groter sonkragstelsels, oftewel mediumvolt-verbindings (MV), wettig aan die Eskom-netwerk koppel, maar volgens ’n aankondiging op die kragvoorsiener se webblad sal aansoeke vir LV-koppeling van sonplase kleiner as 350 kWp nou ook oorweeg word. Hierdie verwikkeling word in die sonkragbedryf as rigtinggewend bestempel, sê Chris Schutte, direkteur van die sonkragmaatskappy Sonfin. Dit maak die deur oop vir kleiner kragverbruikers om ten minste ook ’n gedeelte van hulle kragverbruik self op te wek, en sodoende minder blootgestel te wees aan Eskom se toekomstige verhogings. Die LV-verbinding kan nou plaasvind terwyl die boer steeds aan die Eskomnetwerk gekoppel bly. Volgens Schutte is die grootste verskil tussen die twee kategorieë dat die terugvoer van krag vir netto meting en om krag op die netwerk te “bank”, nie op LV-verbindings toegelaat gaan word nie. In leketaal beteken dit dat ’n boer met ’n LV-stelsel slegs die hoeveelheid krag moet opwek wat hy normaalweg by die betrokke punt gebruik. Enige surplus-sonkrag gaan verlore, dit kan nie teruggevoer en “gebank” word vir latere gebruik of afgespeel word teen die verbruik by ander punte nie. Die ander beperking is die hoeveelheid LV-sonstelsels wat Eskom op elke gedeelte van die netwerk gaan toelaat. Hiervoor gaan die reël van “first come, first served” geld.

Só doen jy aansoek Veronderstel jy as boer oorweeg dit ernstig om ’n LV-sonkragstelsel met koppeling aan die Eskom-netwerk te laat installeer, watter proses volg jy, wil ons van Schutte weet. “Eerstens stuur jy 12 maande se rekeninge aan Sonfin (info@sonfin.co.za). Gegrond hierop, doen ons vir die boer ’n ontleding op te bepaal of ’n LV-verbinding lewensvatbaar en bekostigbaar gaan wees.” Sonfin stel dan vir die boer ’n beraming op wat aandui hoe groot sy sonstelsel moet wees, sodat die kraglewering van die sonstelsel deur die dag gelykstaande is met sy daaglikse kragverbruik. Die beraming sluit

’n finansiële ontleding in. As dit finansieel sin maak, kan die maatskappy boere met byvoorbeeld vyf of ses punte op hul plaas help om die punte deur middel van ’n interne Chris Schutte, besturende direkteur van Sonfin netwerk met mekaar te die tegniese omvang van die werk; die verbind. Sodoende bespaar die boer ook op tydskaal daaraan verbonde, die datum van aanskakeling, en die terme en netwerkkoste en slegs een sonkragstelsel kan voorwaardes; dan opgerig word om in die gesamentlike • Eskom sal slegs met hul werk begin behoefte van al die punte te voorsien, sodat nadat die kliënt die kwotasie en ander dit finansieel meer sin kan maak. voorwaardes skriftelik aanvaar het. “Dit is ’n integrale deel van ons diens om Die kliënt sal ook ’n “sertifikaat van namens die boer alle Eskom- en Nersavoldoening (CoC)”, afgeteken deur ’n aansoeke te hanteer. Ons vergesel Eskom bevoegde persoon, aan Eskom moet verder tydens enige terreinbesoeke en voorsien; maak seker elke aansoek geniet die nodige • By ontvangs hiervan, asook ná betaling aandag tydens die goedkeuringsproses. van Eskom se tariewe en ondertekening “Verder maak ons ook seker dat daar van die nodige kontrakte, sal Eskom aan Nersa se lisensiëringsvereistes voldoen die sertifikaat vir klein en mikroword. Nersa neem 120 dae om aansoeke kragopwekking uitreik. Dit sal dien as vir lisensies te verwerk en te oorweeg. Die goedkeuring dat die kliënt se stelsel projek is eers afgehandel nadat die nodige aangeskakel kan word; kontraktering tuseen Eskom en die boer Schutte maan boere om nie in die strik te plaasgevind het en die sonstelsel deur loop en te dink dat hulle onmiddellik ná hul Eskom aangeskakel is.” aansoek ingedien is, of Eskom ontvangs Die aansoekvorms vir koppeling aan die daarvan erken het, kan begin om hul netwerk is op Eskom se webwerf beskikbaar. stelsels op te rig nie. Konstruksie kan slegs Breedweg verloop die goedkeuringsproses begin nadat Eskom hul amptelike kwotasie soos volg: en voorwaardes skriftelik aan die boer • Die kliënt voltooi die aansoekvorm so bevestig het én die boer Eskom skriftelik volledig moontlik en dien dit by Eskom in; in kennis gestel het dat hy die kwotasie en • Eskom sal ontvangs daarvan bevestig voorwaardes aanvaar. en die kliënt inlig oor ’n kosteberaming, “Neem ook kennis dat Eskom en indien dit van toepassing is (volgens Nersa steeds wag vir die departement die aansoekvorm nie normaalweg van van energie om die veranderinge aan die toepasing op projekte kleiner as 350kWp lisensieringsregulasies onder artikel 7(1) van nie); die Wet op Elektrisiteitsregulering, Wet 4 van • Eskom voltooi hul ondersoek en voorsien 2006, bekend te maak. Dit is ’n voordeel ’n kwotasie vir die aansluitingswerk, met ’n aanduiding van netwerkbeperkings;

>>> bladsy 109 agri OKT/OCT • NOV ‘16 bladsy/page

107


agri Promosie/Promotional

Multifunctional Almaz replaces several machines The first aerodynamic multifunctional separating machine was invented and first built by Vladimir Kosilov in 2001, in Russia.

H

e is an aeronautical engineer and he worked on his invention for a couple of years, basing it on the principle of placing the source material into generated airflow. This unconventional invention allowed separation of seed and grain without the use of any sieves, therefore the machine is able to replace several machines in the operational line. In one single pass the machine is capable of doing preliminary, primary and secondary cleaning at the same time, sorting grain according to its biological values. The heaviest grain is the most valuable grain, therefore this machine precisely allocates best quality grain, which is most suitable for planting. Such grain will germinate, sprout evenly and mature at the same time, giving 20-30% yield increase.

Vladimir Kosilov

Reliable and very easy to maintain the machine has a motor and a jet generator that delivers the air flow into the separation zone that separates the grain into different fractions: 1st – the heaviest particles, stones; 2nd – seed grain; 3rd – commodity grain; 4th and 5th – feed grain, forage. Separation is based on four criteria: weight, size, roughness, seed geometry. Grain can be of any moisture and any degree of contamination, drying can be achieved up to 2%. The machines range from 4 tons per hour to 100 tons per hour. The Almaz machine is unique in grain cleaning equipment and is extremely simple to run and maintain. There is basically no down time running the machine as basic cleaning is required and there is no changing/ cleaning sieves.

Contact us at almazrsa@gmail.com or give us a call for more information – Allen in Johannesburg, 078 298 4114 and Jaco in Cape Town, 082 771 1056.

Visit our website: www.almazsa.co.za

agri OKT/OCT • NOV ‘16 bladsy/page

108


agri Nuus/News <<< bladsy 107 omdat lisensies dan wegval vir stelsels kleiner as 1MW.” Die algemene gevoel, gegrond op die konsepwetgewing wat reeds in 2011 vir kommentaar uitgereik is, is dat stelsels kleiner as 1 MW slegs by jou diensverskaffer geregistreer moet word en derhalwe die administrasie verminder omdat ’n lisensie nie meer benodig sal word nie. “Tans benodig alle sonstelsels wat aan Eskom se LVnetwerk gekoppel word ’n lisensie of vrystellingsbrief van Nersa.

Meer oor MV-aansluitings Schutte sê mediumvoltverbindings (MV) hou steeds die meeste voordele vir die boer in omdat netto-meting met bank slegs op MV-verbindings toegelaat word. Dit het tot gevolg dat die boer meer selfvoorsienend kan wees met ’n MV-verbinding, vergeleke met ’n LV-verbinding. Die feit dat ’n boer, deur te bank, geen krag verloor wat deur sy sonkragstelsel opgewek word nie, maak die aanvanklike kapitaalbelegging die moeite werd. “MV-verbindings maak dit moontlik vir boere om ’n sonkragstelsel te installeer wat in hul totale behoefte (dag en nag) voorsien. Selfs die ekstra krag wat in die somermaande opgewek word, kan eers in die daaropvolgende winter gebruik word. Op dieselfde beginsel kan vir seisoenale behoeftes voorsiening gemaak word. “Boere wat twee tot tien of selfs meer punte op hul plaas het, kan ’n sonkragstelsel by slegs een punt insit. Hierdie punt word omgeskakel na ’n mediumvoltkonneksie, en al die ander punte word ook omgeskakel na die Ruraflex-tariefstruktuur op een rekening. Die krag word daarna by die een punt gegenereer, en gebruik as krediete vir al die punte gesamentlik om finansieel sin te maak.” Aansoeke vir MV-verbindings volg die sogenaamde IPP-proses (onafhanklike kragprodusent). Volgens Schutte is dié aansoek- en goedkeuringsproses baie tydrowend, maar dit hou beslis voordele vir die boer in deurdat hy vooraf uitvind presies wat dit hom gaan kos om sy stelsel op die MV-netwerk te koppel. Hy wys daarop dat boere onmiddellik sal kan aflei dat die MV-goedkeuringsproses eenvoudig te veel veranderlikes insluit om kanse te waag. Sonfin kry feitlik daagliks oproepe van boere wat reeds met die proses begin het

en wil weet wat aangaan. Boere moet in gedagte hou dat sonstelsels groot kapitale vereistes stel. “Dit sou dus totaal onverantwoordelik van enige verskaffer wees om sonder Eskom-goedkeuring stelsels op te rig. Daarom wil Sonfin graag beklemtoon dat boere moet kennis neem van Eskom se prosesse.” Die belangrikste beperking hier is ook die hoeveelheid kWp-sonstelsels wat Eskom op elke gedeelte van die netwerk gaan toelaat, gegrond op ’n basis van “first come, first served”. Daar is ook ’n paar regulatoriese beperkings wat in aanmerking geneem moet word as dit kom by die bepaling van die grootte van jou stelsel. Sodra die oppervlakte onder sonpanele 1 ha oorskry, word byvoorbeeld ’n basiese impakstudie vereis. Stelsels groter as 1 MW val verder in ’n hoër kategorie, met heelwat meer vereistes rakende beheerstelsels, deurlopende rapportering ensovoort, wat ’n bykomende administratiewe las op die boer gaan plaas. Eskom het reeds in Desember 2013 die prosesse en stelsels goedgekeur en in plek gesit waarvolgens boere wettig krag op Eskom se MV- en groter netwerke kan terugplaas. Dit staan in die omgangstaal as “netto-meting met bank” bekend. ’n Ander belangrike verwikkeling met sonkragstelsels is die wysiging aan Seksie 12B van die Inkomstebelastingwet van 1962. Met ingang Januarie 2016 is die afskrywingsperiode vir sonskragtelsels kleiner

as 1 MW verkort tot een jaar, met ander woorde ’n 100%- toelating in een jaar. Die afskryfperiode vir stelsels groter as 1MW bly onveranderd, met ’n 50%-toelating in jaar een; 30% in jaar twee en 20% in jaar drie. “Die motivering van SARS is baie insiggewend. Dit verwys spesifiek na die rol wat sonkragstelsels kan speel om die druk op die Eskom-netwerk te verlig deurdat die eienaar van die sonstelsel minder afhanklik van die netwerk word. Verder word sonstelsels gunstig beskou in die lig van hul lae omgewingsimpak en waterverbruik,” sê Schutte. Internasionaal het die gebruik van hernubare energie-tegnologie toegeneem, maar Suid-Afrika het agtergebly weens kunsmatige hindernisse. Owerhede het voete gesleep oor sekere regulatoriese aspekte soos netto-meters en netwerk-invoertariewe. Laasgenoemde. kon ’n groot hupstoot in die bedryf vir hernubare energie gewees het. “Die meeste van hierdie struikelblokke is stelselmatig uit die weg geruim, en ons het nou by ’n punt gekom waar dit vir boere moontlik is om die voordele van sonstelsels te benut.”

NAVRAE: Chris Schutte, sel 072 102 6979, e-pos: info@sonfin.co.za, webblad: www.sonfin.co.za Eskom-webblad: http://www.eskom. co.za/Whatweredoing/GAU/Pages/ SmallMicro.aspx agri OKT/OCT • NOV ‘16 bladsy/page

109


TODAY’S FARMERS KNOW MORE THAN JUST FARMING.

A modern farmer faces many challenges and takes on different roles to overcome them. You’re responsible for your farm, your workers, your assets, your home and your family. At Santam we understand just how much a farmer does. That’s why we take an in-depth, scientific approach to protecting your crops and assets on and off the farm. Because we believe you deserve one-of-a-kind insurance. For more information, call your broker or visit www.santam.co.za/products/agriculture. Santam. Insurance good and proper. agri OKT/OCT • NOV ‘16 bladsy/page

110Santam is an authorised financial services provider (licence number 3416).

KINGJAMES 35937

agri Promosie/Promotional


agri Promosie/Promotional

Eerste drie ure ná plant maak of breek mielies PIETER RADEMEYER, HOOFLANDBOUKUNDIGE, PANNAR SAAD

Vir goeie risikobestuur is dit raadsaam om langtermynweervoorspellings, grondtemperatuur, asook algemene verbouingstoestande in ag te neem en op te weeg teenoor die aanvaarde plantdatums wanneer besluit word om te plant. Eweredige ontkieming lê die fondasie vir ‘n suksesvolle oes.

P

rodusente beweeg deesdae weg van die tradisionele aanbevole mielieplanttye met vroeër aanplan­ tings wat al hoe meer gedoen word. In sommige gevalle is die planttye egter so vroeg dat boere baie keer skade ly. Mielies is ‘n warmweergewas en het sy oorsprong in die tropiese gebiede van Sentraal-Amerika. Wanneer mielies in grondtemperature laer as 10˚C geplant word, kan dit gebeur dat die sade twee tot drie weke neem om te ontkiem. Die periode sal bepaal word deur die temperature wat volg, asook die waterhou­ vermoë van die spesifieke grond. Tydens hierdie periode kan daar skade intree. Skade kan as gevolg van onkruid­doders, insekte of siektes plaasvind. Verdere skade kan voorkom indien die grond korsvorming of versuipte toestande onder­vind.

Temperatuur tydens imbibisie Mieliesaad is veral vatbaar vir kouestres tydens imbibisie. Wat is imbibisie? Imbibisie is wanneer water die selle van die saad die eerste keer binnedring – dus die eerste “slukkie” water wat die pit opneem (absorpsie van water deur die saadhuid).

Foto 1: Opgekrulde koleoptiel met baie swak wortelontwikkeling.

Met temperature onder 10˚C kan die selle bars. Hierdie gebarste selle kom gewoonlik voor in die selwande asook in die mitochondria. Dit ontwrig dan die embrio/ endosperm-ensiematiese omskakeling na energie­prosesse, wat aanleiding gee tot nét ‘n geswelde pit. Die graad van skade hier is direk gekoppel aan die temperatuur gedurende imbibisie en saailing­opkoms. Die gevolg hiervan is gewoonlik ‘n afwyking wat geaborteerde groei van die kiemwortel en koleoptiel teweegbring. In baie gevalle sal wortels swak ontwikkel sonder dat ‘n koleoptiel enigsins vorm, of andersom, waar net ‘n koleoptiel vorm sonder dat wortels ontwikkel. Soms gaan die saad dan dood of ander abnormaliteite soos ‘n opgekrulde koleoptiel kan voorkom. (Kyk foto 1.) Dit gee aanleiding tot swak voedingstofopname, abnormale groei, koueskade, skadelike patogene wat plantjies binnedring en gevolglike laer opbrengsprestasie. Indien die temperatuur bokant 10˚C is vir die eerste 48 uur ná plant, sal die mieliesaad normaal ontkiem. Indien die grondtemperatuur onder 10˚C daal ná die imbibisie-periode is dit gewoonlik nie ‘n probleem nie want die pit sal verdere opname deur osmose ondergaan, wat ‘n effens stadiger proses is. Daar kan verwag word dat die pitte normaal sal ontkiem, maar dat dit ‘n bietjie langer sal neem. Die een rede waarom temperatuur so geweldig belangrik tydens imbibisie is, is omdat saad die vermoë het om water baie vinnig op te neem indien dit blootgestel word aan water of vogtige toestande. In Figuur 1 is saad vir drie ure teen 10˚C in water onderdompel. Sade

Figuur 1: Hoeveelheid water opgeneem tydens die eerste drie ure van ’n mieliepit Bron: Pioneer VSA

is met intervalle 30, 60, 120 en 180 minute geweeg om die hoeveelheid water Pieter Rademeyer wat opgeneem was, te bepaal. Hieruit kan gesien word dat die belang­ rik­ste stadium die eerste 30 minute is nadat ‘n pit aan vog blootgestel was; die meeste water word dan reeds opgeneem. Indien dit gepaard sou gaan met ‘n verdere koueperiode in die daaropvolgende 48 uur kan dit die saad doodmaak of abnormale groei kan voorkom.

Stoppel Groot hoeveelhede stoppel op die opper­ vlakte verg hoë bestuursinsette. Stoppel hou opsigself ‘n hoeveelheid water en grond is gewoonlik koeler op ‘n land waarop stoppel voorkom. Dit het die gevolg dat dit die pit van waardevolle hitte-eenhede ontneem wat nodig is om te ontkiem. Die mieliepit benodig nagenoeg 52 grond-hitte-eenhede alvorens die pit sal opkom (Nielsen, 1999). Daar is egter groot uitdagings wanneer dit by geenbewerkinglande kom, veral wat die bestuur daarvan betref. ‘n Paar van die uitdagings is die temperatuur van die grond, weerstand wat die stoppel vir die plantaksie bied en oneweredige plantdiepte wat aanleiding kan gee tot verpotte plantjies. Om die probleem van te veel stoppel te oorkom, word aanbeveel dat boere gebruikmaak van ‘n ry-skoonmaker soos in die geval van “strip till”-bewerking. ‘n Ry-skoonmaker skuif die stoppel op die ry tydens plant sodat daar eintlik op ‘n skoon baan geplant word, wat dan aanleiding gee tot ‘n hoër temperatuur op die ry. (Kyk foto 2.) Sodoende word sade dan nie blootgestel aan kouer temperature nie en die voorkoms van saailingsiektes, lae imbibisietemperatuur en die potensiële skade deur insekte word hierdeur verminder. Saadbehandeling kan die uitwerking hiervan definitief verminder, maar hoe langer die pit neem om te ontkiem, hoe groter is die risiko vir skade. Skade kan selfs met die beste genetika en saadkwaliteit ondervind word. Indien dit koud genoeg is, sal daar skade voorkom. Ligter gronde Ligte tekstuurgronde is meer geneig om groter fluktuasies te wys in terme van agri OKT/OCT • NOV ‘16 bladsy/page

111


agri Promosie/Promotional POULTRY EQUIPMENT DESIGNED TO MAXIMISE YOUR PROFIT

Cumberland provides complete feeding, drinking and ventilation systems for the maximum return on your investment

Quality Price Service

POULTRY EQUIPMENT

SYSTEMS THAT ENSURES PERFOMANCE THE GSI GROUP SA ®

124 Ridge Road, Laser Park, Honeydew, Ext 15, Gauteng P O Box 4012, Honeydew, 2040, South Africa Phone: +27 (011) 794 4455, Ext 214 I Fax: +27 (011) 794 4515 Email: sales@gsiafrica.co.za I Website: www.gsiafrica.co.za

E X PA N D Y O U R O P E R AT I O N MEET GOALS, INCREASE PROFITS AND SAVE TIME. TURN YOUR PLANS INTO A REALITY.

Plan for your future with a complete farm system from GSI

Whether you are planning to farm more hectares or want to increase your marketing flexibility, use our expertise to design a system to meet your specific grain facility needs with the utmost efficiency. 124 Ridge Road, Laser Park, Honeydew, Ext 15, Gauteng PO Box 4012, Honeydew, 2040, Republic of South Africa Phone: +27 (011) 794 4455, Ext 214 | Fax: +27 (011) 794 4515 Email: sales@gsiafrica.co.za | Website: http://www.gsiafrica.co.za/

agri OKT/OCT • NOV ‘16 bladsy/page

112


agri Promosie/Promotional Ander aspekte Grondpatogene soos sommige Pythiumspesies is baie aktief by temperature van 4.5-10˚C. (Kyk foto 4.) Lae temperature beskadig saailinge en bevorder infeksie van hierdie skadelike patogene. Hierdie spesifieke patogeen gee aanleiding tot die voorkoms van die sogenaamde verdwynsiekte. Lae grondtemperatuur gee gewoonlik aanleiding tot swak plantestande. Saadbehandeling gee gewoonlik goeie beheer vir 10 tot 14 dae ná plant. Hou in gedagte dat, indien plante langer as die periode sou neem om op te kom, die beskermingseffek sal afneem en die risiko van skade kan sodoende vergroot. Saailinge wat lank neem om op te kom kan ook aanleiding gee tot ‘n verhoogde kans om kop- en pluimbrand te ontwikkel, aangesien die patogeen die plant deur die Foto 2: ‘n Ry-skoonmaker skep ‘n warmer sone, wat voordelig is vir beter ontkieming. koleoptiel binnedring (Foto 5). Die swam groei net agter die groeipunt van die mielieplant aan en wys eers tydens die blomstadia van die mielieplant. Dit word uitgedruk in die kop en in die pluimweefsel. Hoe langer die plant neem om op te kom, hoe groter is die kans vir die swam om binne in die plant te vestig. Grasdoderskade word gekoppel aan koue, nat toestande. Grasdoders word deur die koleoptiel Foto 3: Die effek van vroegplant op ‘n ligte Foto 4: Pythium op die mieliesaailing van die mielieplant tekstuurgrond met temperatuurwisseling. opgeneem. Hoe langer kom. Dan is die risiko vir skade baie klein. grondtemperatuur. Dit lei gewoonlik tot die plant neem om bogronds te verskyn, hoe ‘n Nag­­temperatuur van ten minste 18˚C ekstra stres tydens ontkieming. (Kyk foto 3.) groter die risiko vir skade. (Kyk foto 6.) is gewoonlik ‘n goeie vertrekpunt hier. Plantdatum Samevatting Dit is belangrik om te weet dat die skade Plantdatum bly en is ‘n kritiese bestuurs­ Wanneer jy vroegplant oorweeg: wat met koue­water-imbibisie voorkom nie faktor en ag moet geslaan word op die • Hou die grondtemperatuur vir ten minste omgekeer kan word nie. Die diagnose is nie risiko wat tydens sub-optimale ontkiemings­ sewe dae dop; altyd maklik nie want dit kom ondergronds toestande ondervind kan word. Baie keer • Kyk na die weervoorspelling vir 48 uur voor, nog lank voordat die gewas opkom. word ‘n oneweredige plantestand verkry ná plant en onthou dat nat gronde Bogrondse skadesimptome wys gewoonlik wanneer daar tydens ‘n koue, nat periode stadiger neem om op te warm; eers weke later. geplant is. • Meet die grond­ Indien daar tydens ‘n koue-periode temperatuur op geplant sou word, is dit raadsaam om lande plantdiepte. Die wat goed gedreineer is en min stoppel beste tyd van die bevat eerste te plant. Kyk na langertermyn­ dag om dit te meet, weervoorspellings, grondtempera­tuur asook is tydens dagbreek algemene verbou­ingstoestande en nie net want dan sal die na die kalender wanneer besluit word om grond op die te plant nie. Temperatuur wissel van jaar tot koudste wees; jaar en is nie ‘n vaste gegewe nie. • Hou die eerste Die potensiaal vir kouewaterskade 48 uur se vermin­­der sodra plante bo die grond wys. Dit temperatuur in vermin­der ook indien die tempera­tuur bokant gedagte – as dit 10˚C is. Onthou 10˚C is die onderste limiet onder 10˚C gaan en daarom is dit raadsaam om eerder nader wees, is die risiko vir Foto 6: Grasdoderskade op die aan die opti­male temperatuur van 25˚C te Foto 5: Kop en pluimbrand mielieplant skade groot. agri OKT/OCT • NOV ‘16 bladsy/page

113


agri Promosie/Promotional

Goeie nuus vir beesboere – bloubosluis­ beheer met Ivomec Gold Vir die Suid-Afrikaanse beesboer is die enkelgasheer-bloubosluis die algemeenste bosluis waarteen hy diere moet dip.

B

loubosluise dra bloedsiektes soos Afrika- en Asiatiese rooiwater en galsiekte oor. Dit kan tot groot produksieverliese en selfs vrektes lei. Die opbou van bloubosluisweerstand teen van die bekende dipmiddels is in sekere dele van die land só erg dat effektiewe bosluisbeheer al hoe moeiliker word. Die goeie nuus is dat Merial se Ivomecreeks produkte steeds doeltreffend in bloubosluis-bestrydingsprogramme gebruik kan word. Boonop maak dié middels (Ivomec Inspuitbaar, Ivomec Super en Ivomec Gold) ook ’n aantal ander uitwendige en inwendige parasiete dood. Dit is veral die Ivomec Goldinspuiting vir beeste met sy lang nawerking (wat bloubosluise vir tot 75 dae beheer), wat deur meer en meer beesboere gebruik word. Alle weidings is tot ’n mindere of meerdere mate met parasiete besmet. Navorsing het bewys dat beeste wat met inwendige parasiete besmet is, lusteloos is en minder vreet, wat produksieverliese tot gevolg het. Daarom is Ivomec Gold ’n produksiemiddel wat produksie bevorder en die boer gemoedsrus gee. Veral langwerkende Ivomec Gold, wat ’n hoë

konsentrasie (3,15%) ivermektien bevat, het homself deeglik as ’n strategiese bestuursmiddel gevestig. Dié produk word in die begin van en tydens die bloubosluistyd gebruik om bloubosluise tot 75 dae lank en rondewurms ses tot sewe weke lank te bestry. Hierdie middel bestry ook bytende en suigende luise, spykerwurms, longwurms en tampans. Die produk is voorts doeltreffend vir die bestryding van vals kneusing (parafilaria). Beesboere wat Ivomec Gold gereeld in hulle bosluisbeheerprogram gebruik, het gou die groot voordele wat doeltreffende beheer van inwendige en uitwendige parasiete inhou, ondervind. Daarom vertrou meer en meer beesprodusente op Ivomec Gold vir uitstekende resultate.

Ivomec Super – drie-in-eenparasietbeheer Die Merial-produk Ivomec Super (inspuitbaar) het ’n drieledige werking. Dit bestry inwendige rondewurms, uitwendige parasiete en is boonop doeltreffend teen volwasse lewerslak. Ivomec Super het homself reeds bewys en beesboere wêreldwyd maak daarop staat. Een inspuiting bestry rondewurms en het ’n nawerking van 21 dae teen bruinmaag-, knoppies- en longwurms. Die nawerking

teen haar- en beesbankrotwurms is 14 dae. Afgesien van die inwendige wurms, bestry ’n enkele inspuiting ook bloubosluise drie weke lank. Ander uitwendige parasiete wat bestry word, is myte en luise, asook spykerwurms (tot twee weke lank). Waar sandtampans ’n probleem is, bestry Ivomec Super dit drie dae lank. Hierdie middel help ook met die beheer van vals kneusings. Boonop beheer Ivomec Super ook volwasse lewerslak. Ivomec Super is ook geregistreer vir gebruik by skape. Hoewel die meeste skaapboere die produk vir sy doeltreffende bestryding van skaapbrandsiekte ken, is dit net so doeltreffend teen rondewurms (soos haarwurm en bruinmaagwurm), volwasse lewerslak asook neuswurm en Australiese jeukmyt.

Vir meer tegniese inligting skakel gerus vir vir dr Hein Hesse van Merial SA (Edms) Bpk, tel no 083 280 8638 Ivomec Gold (reg no G3080, Wet 36 van 1947) bevat 3,15% m/v ivermektien. Ivomec Super-inspuiting vir beeste en skape (reg no G2629, Wet 36 van 1947) bevat 1% m/v ivermektien en 10% m/v klorsulon. Ivomec inspuiting vir beeste en skape (reg no G2329, Wet 36 van 1947) bevat 1% m/v ivermektien.

agri OKT/OCT • NOV ‘16 bladsy/page

115


agri Promosie/Promotional

www.bigboyscooters.co.za

Koop ‘n Monster D460 teen slegs R66,999.00 en ontvang ‘n Big waarde van R9,500.00

Boy 6.5kW kragopwekker ter

GRATIS! Besoek ons webwerf vir meer inligting of skakel 011 794 6399.

R66,999.00 (BTW ingesluit, aflewering uitgesluit)

● PAD- IG WETT

● 460cc DIESEL ENJIN

● 350 KG laaikapasiteit ● Lae onderhoud ● 4-spoed ratkas + trurat ● Handbeheerde wiplaaibak met afslaan kante

B&V’s: BTW ingesluit. Aanbod geldig tot 30 Nov 2016 of terwyl voorraad hou. VIR ALLE NAVRAE OOR DIE PRODUKTE Kontak:- dirk@jonway.co.za Tel:- 011 794 6399 Kya Sands Business Park, 464 Quartz Street, Kya Sands CHECK OUR WEBSITE AND FACEBOOK PAGE FOR NEW PRODUCT RELEASES, NEWS AND MONTHLY SPECIALS.

BIG BOY SCOOTERS HOTLINE: 011 794 6399 · www.bigboyscooters.co.za Guaranteed parts & service, proven best quality in South Africa. Massive range. Dealers countrywide. agri OKT/OCT • NOV ‘16 bladsy/page

116


agri Wyn/Wine Hulle sê jy kan ‘n ou hond geen nuwe truuks leer nie, maar hierdie een het pas ‘n lekker nuwe een geleer. Dit is om nie jou neus op te trek vir soeter tafelwyn nie en dit ‘n kans te gee op die regte tyd en plek – wat beteken yskoud op ‘n warm dag.

Soet plesier met ‘n seebries

vonkel. En my vrou Maryna het nogal geval daarvoor toe ek noem dat dit nog romanties ook kon wees. Ons was aangenaam verras deur die vars frisheid en balans van die wyn met ‘n aromatiese, blomagtige neus, besondere geure van perske en tropiese vrug, veral papaja. Ja, laag op laag geur en kompleksiteit en ‘n lang, skoon nasmaak sonder te veel soetigheid. So cool dat ek skielik gesê het: “Wag ‘n bietjie, kom ons gaan geniet die volgende glas by Skulpiesbaai, ons gunstelinghoekie reg langs die water.” So gedaan, het die volgende glasie nog beter afgegaan en ek het so gees gevang dat ek die bottel in ‘n waterpoeletjie laat lê het om verkoel te bly tydens die res van ons kuiertjie. KWV-wynmaker Kobus van der Merwe het later by my navraag die volgende

agtergrond gegee: “Die Moscato is gemaak van 100% Muscat d’Alexandrie, of Hanepoot soos ons dit ken, en ook dan waarvan die naam afgelei is. Die idee was om ‘n vars, vrugtige, uitgesproke en elegante wyn te produseer en hierdie is ‘n kultivar wat intense geure oplewer, veral blommetjie en koejawel. Hanepoot werk ook baie goed as ‘n semi-soet wyn. “In die geval van die Moscato is die wyn baie gebalanseerd en weerspieël nie die ongeveer 27 gram per liter suiker >>> bladsy 119 agri OKT/OCT • NOV ‘16 bladsy/page

117

Teks en foto‘s: Cassie du Plessis

A

s dit langs die see kan wees, nog beter. Maar daai voorreg is natuurlik nie vir almal beskore nie en ek wil julle ook nie insleep by onwettigheid nie. Dis mos deesdae onwettig om ‘n glasie goeie wyn – selfs ‘n top-MCC – by van die mooiste plekke op aarde te geniet as dit in die openbaar is! En met die voorgenome wette op advertensies en drankgebruik onder die ouderdom van 21, moet ek dalk stilbly voor ek in die tjoekie beland. Maar tussen my en jou: die soeter sy van wyngenot het sommer so in die openbaar met my gebeur. Ek en die mevrou het by familie in die Oos-Kaap gaan kuier en het die gebruiklike Kaapse wyn aangeskaf as geskenke. Dit het ingesluit ‘n kissie soet witwyn, vir smaakvoorkeure wat êrens lê tussen bitter bier en soeter wyn. En met die KWV-naam daarop kon ek nie verkeerd gaan nie. Net een probleem: ons het al anderkant Montagu gery toe ons besef dat al die geskenkwyn in die Paarl agtergelaat is. Plan B was om in Calitzdorp te stop, waar ons toe darem ook wyn met gerekende etikette kon aanskaf soos Boplaas en De Krans. Ons het byvoorbeeld ‘n mooi 2016De Krans Moscato van Muskadel-druiwe raakgeloop, met ‘n ligte vonkel, slegs 8,9% alkohol en 40 gram per liter ressuiker (R45 per bottel). Nou ja, nie lank daarna nie het ons vir ‘n naweek weggebreek na Pearly Beach, anderkant Gansbaai en Hermanus, en die volgende het gebeur. Dit was ‘n sonnige lentemiddag en ons het net klaar afgepak, toe die oomblik aanbreek vir ontspan met ‘n glasie wyn op die stoep, maar ons het geen verkoelde droë witwyn gehad nie. Net een van daardie vergete, soet geskenkwyne – in die vorm van KWV Classical Collection Moscato 2015 – wat op een of ander manier sy pad daarheen gekry het. Wel, Moscato-styl wyn, wat eintlik sy oorsprong in Italië het, het in die jongste jare internasionaal groot mode geword, veral in die VSA. Dié wyn word gemaak van aromatiese muskaat-tipe druiwe, met redelike hoë suiker, lae alkohol en ‘n tikkie


agri Bewaring/Conservation

Die bestuur van veld ná ’n droogte LEHMAN LINDEQUE

lehman.lindeque@gmail.com

Met berigte van die eerste somerreën wat begin val het oor gedeeltes van die binneland en die vooruitsigte (in geloof) dat een van die ergste droogtes die laaste eeu hopelik iets van die verlede is, is dit nodig om te kyk na ’n paar belangrike konsepte rondom die bestuur van natuurlike weidings ná ’n uitgerekte droogte.

S

oos almal weet, reën dit ongelukkig nie gras nie. Dit reën water en daardie vog moet optimaal aangewend word om die groei van plante en die herstel van die veld te verwesentlik, veral ná ‘n lang droogte.

Die impak van droogte op die groei van gras Voordat ons kyk na die bestuur van veld ná ‘n droogte, is dit belangrik om eers te verstaan wat die invloed van ’n langdurige droogte op gras is. Dr Mias van der Westhuizen en prof Hennie Snyman, twee ervare weidingkundiges, het dit mooi soos volg saamgevat: As gevolg van die gebrek aan reën en die aanhoudende benutting van die plante tydens ’n droogte is daar vogtekorte, groeireserwes is uitgeput en groeikragtigheid is laag. Graspolle word kleiner en afsterwing van polle kan ook plaasvind. Die humus op die grond verlaag en kaal kolle ontstaan, wat weer aanleiding kan gee tot gronderosie. Die laer bedekking veroorsaak nie alleen grootskaalse waterafloop nie, maar verdamping is hoër en die grondtemperature styg, wat alles ’n verdere negatiewe uitwerking op die groei van

plante het. Ongelukkig is die hergroei van veld ná droogtes stadiger as normaalweg. Altesaam 80% van die wortels van klimaksgrasse kom in die boonste 200 mm van die grondlaag voor. Hierdie wortels is verantwoordelik vir plantproduksie. Die ander 20% van die wortels wat dieper die grond indring, is verantwoordelik vir plantoorlewing en is net so belangrik, veral tydens droogtes. Die slegte nuus is egter dat, weens die langdurige droogte, die meeste van die oppervlakwortels afgesterf het. Meer reën is gevolglik nodig om die grond tot by die dieper wortels te benat, wat die stadige hergroei verklaar. Ongelukkig is dit nou juis vinnige hergroei wat ons nodig het! Kyk, hier waar ons nou is (einde Oktober 2016) dink ek nie daar is ’n bees, skaap of bok wat nie al gatvol is vir droë, harde grasse nie. Lehman Lindeque: lehman.lindeque@gmail.com

agri OKT/OCT • NOV ‘16 bladsy/page

118

Droogte en veldtoestand Soos dit nou maar in die lewe gaan: wat jy insit is wat jy uitkry. Die voorkoms van kunsmatige droogtes of voertekorte verhoog namate plase se veldtoestand verswak. Dr. Mias Van der Westhuizen het op Glen buite Bloemfontein bevind dat die waarskynlikheid van droogtes by veld in ’n uitstekende toestand byvoorbeeld slegs een uit elke 20 jaar (5%) is, terwyl dit by sub-klimaksveld (veldtoestand van 50%), verhoog na elke tweede jaar (48%). Die hoë waarskynlikheid van droogtes by swak veld is duidelik sigbaar op meentgronde rondom dorpe, waar daar feitlik altyd voertekorte is, selfs in bogemiddelde reënvaljare. Praktiese bestuurswenke • Moenie te gou die veegetalle op die veld vermeerder nie. Gee die veld eers kans om te herstel. Veld is voldoende herstel sodra die plante aktief fotosinteer en nie meer van die groeireserwes

LEHMAN LINDEQUE

“The best time to plan for drought is when it’s raining straight down. It’s not only how much rain you get, it’s how effective it is.”


agri Bewaring/Conservation afhanklik is nie. • Indien aangeplante weiding beskikbaar is, laat die diere eers die aangeplante weiding benut totdat die veld voldoende herstel het. • Indien net veldweiding beskikbaar is, bewei eerste daardie kampe wat die minste deur beweiding benadeel sal word, terwyl die meer kwesbare veld kans gegee moet word om te rus. Gewoonlik het vleie en vlakteveld met dieper gronde meer veerkragtigheid en besit dit ’n beter vermoë om ná afloop van ’n droogte te herstel as berg- en ranteveld en kampe met vlak klipperige grond. • Ideaal gesproke moet diere vir ten minste drie weke ná goeie reën van die veld gehou word om vinniger hergroei te verseker. Indien diere in kleiner kampe of krale tydens die droogte gevoer is, moet hulle vir nog drie weke gevoer word. As alternatief kan een kamp opgeoffer word deur dit vir drie weke te bewei, maar gee later ’n seisoen lank rus aan hierdie kamp. Probeer om tydens hierdie herstelfase voort te gaan om vir die diere aanvullende voeding te verskaf. Moenie die kampe oopgooi en die diere toelaat om na willekeur te vreet nie. • Kampe waarvan die veldtoestand drasties tydens die droogte verswak het, moet spesiale behandeling ontvang. Bewei hulle verkieslik net in die wintermaande met ’n lang groeiseisoen van rus, totdat veldtoestand weer herstel het. • Kampe of dele met groot kaal oppervlaktes kan losgemaak word om afloop te beperk en beter vogindringing <<< bladsy 117 daarin nie (semi-soet is meesal in die omgewing van 10 - 15 g/l). Om hierdie balans te bereik, word die druiwe op ‘n laer suikervlak geoes as met volsoet gefortifiseerde hanepoot. Deur dit vroeër te pars, kry jy ‘n wyn met varsheid, elegansie en ‘n hoër natuurlike suur. “Hanepoot is taamlik skaars en die druiwe is afkomstig hoofsaaklik van die

te verkry. Saad kan terselfdertyd ook ingesaai word, terwyl dit met takke of hooi bedek moet word om ontkieming en saailing­vestiging te verseker. Maak, waar moontlik, verkieslik gebruik van saad van plante wat in die omgewing voorkom om in te saai. • Keer terug na normale weidingspraktyke sodra die veld herstel het. As daar nie ’n goeie weidingstelsel op die plaas is nie, is dit nou ’n goeie tyd om met een te begin. Kies ’n weidingbestuurstelsel wat aangepas is by jou bestuurstyl en hulpbronne en wat voorsiening maak vir genoegsame rus en doeltreffende benutting van die veld. Maak ook voorsiening vir spaarveld tydens die lente- en somermaande (September tot einde Januarie) om toekomstige droogtes te oorbrug; hulle gaan kom! Een van die grootste uitdagings vir vee- en wildboere is om saam te leef en doeltreffend aan te pas by veranderde reënvalpatrone, wat droogtes insluit. Die boer se bestuurstelsel van sy natuurlike hulpbronne moet van so ’n aard wees dat ekosisteme op die plaas hul veerkragtigheid behou, ten spyte van hierdie klimaatBreedekloof-gebied wat bekend is vir goeie gehalte muskaat-druiwe. “Hierdie wyn is op sy beste yskoud op ‘n warm dag of self saam met verskeie ligter disse. Ek’s bly julle het dit so geniet.” Nou ja, volgende keer sal ek dalk KWV se raad volg deur dit as ‘n aperitief, met vars vrugteslaai, salm of selfs speseryagtige Oosterse geregte te geniet. Dis mos bekend dat soeter wyn, selfs gefortifiseerde

uiterstes. Ons het in die eerste gedeelte van hierdie artikel gesien hoe belangrik die interaksie tussen die grond (opname van voedingstowwe), water (hoeveelheid beskikbaar vir plantopname) en plante is (hergroei en die opname van voedingstowwe en vog deur plantwortels in bo- en ondergrond). Die enigste verweer teen droogtes is die toepassing van ’n aangepaste weiveldbestuurstelsel wat inskakel by ’n goeie voervloeibeplanning. Veeladings moet altyd ooreenstem met die toestand en die potensiaal van die veld. Kom ons bestuur ons veld nou ná die droogte oordeelkundig, verseker voldoende en vinnige herstel en handhaaf vandaar hoë vlakke van weidingbestuur om volhoubaarheid te verseker.

Verwysings Du Pisani, L. 2016. Bestuur van veld na ‘n droogte. In Smithfield News, February 5, 2016 www.smithfield.co.za/news Van der Westhuizen, M & Snyman, H. 2016. Praktiese veldbestuursriglyne na krisisdroogtes. In 2016 Nguni Joernaal

hanepoot of muskadel, lekker afgaan met kerriedisse. Ek het hierdie wyn in die eerste plek van KWV in die Paarl gekoop, maar dit is landwyd beskikbaar by Makro, Liquor City en Norman Goodfellows (2016-oesjaar) teen so R50 per bottel. Kyk gerus uit, daar is deesdae ook heelwat ander Moscato-styl wyne in die plaaslike mark – vir ‘n soet, pretensielose verandering. agri OKT/OCT • NOV ‘16 bladsy/page

119


agri Fauna

Die kortpad na totale uitwissing Die Wêreldbewaringsbond (IUCN), asook Cites (Konvensie op Internasionale Handel in Bedreigde Spesies van Fauna en Flora), het pas beide hul internasionale vergaderings agter die rug.

Olifante kan goeie habitat vernietig.

foto’s van lang rye Afrika-mense wat tonne en tonne ivoor vir die sogenaamde jagters gedra het. Verder terug in die geskiedenis weergalm die skote en sae wat die Knysnaolifante, geelhoutreuse en stinkhoutbome op groot skaal geoes het voor dit op skepe na die Britse eilande verskeep is. ’n Mens wonder hoeveel duisend ton ivoor in eetgerei op die eilandkoninkryk rondlê, en die prins maak uitsprake oor ivoorhandel! Dit laat ’n wrang smaak in die mond as edeles, politici en diereregtegroepe nie die ruggraat het om die werklike stroping aan te spreek en hulle visiere elders rig. Interessant is dat daar in Engeland vandag ’n baie sterk en etiese jagkultuur bestaan waarmee ek myself heeltemal kan vereenselwig, maar met die klomp diknekke wat punte probeer oes vir hul ego’s met politieke uitsprake, het ek geen respek nie. As ons in Suid-Afrika ons hande heeltemal van olifante moet afhou en geen volhoubare benutting toelaat nie, is daar een uitweg vir die bosreuse, naamlik totale uitwissing, nie alleen van die olifante nie maar van die habitats wat hulle beset en van die duisende ander spesies wat daardie habitats as leefareas benodig.

Botswana se olifantbevolking het alreeds die Tuliblok in ’n mopaniewoestyn omgeskep. Daar het bitter min vir ander diere oorgebly. In reservate in Suid-Afrika se bosveld het olifante maroelabome verwoes, met die gevolg dat die groot roofvoëls nie meer ’n heenkome het nie. Tog, die anti-gebruiksbrigade fokus op die olifant, maar wat van die steenbok, die muskejaatkat en die voëls wie se lewensarea verwoes word? As gevolg van olifantstropery elders in Afrika word ons nou ook onder druk geplaas om hande van olifante af te hou. Niemand verklaar egter oorlog teen die onversadigbare Oosterse hebsug vir ivoor, renosterhorings en leeubeendere nie. Ons is aan die einde van die wedloop vir baie dieresoorte. Die Sjinese het hulle panda met bitter streng maatreëls van uitwissing gered, maar ons maak geen vordering om ons renosters en olifante se voortbestaan te verseker nie. Dit laat ‘n mens desperaat op een of ander wonderwerk hoop. Wat daardie wonderwerk gaan wees, weet niemand nie, maar dit gaan beslis nie uit die noorde se politieke en adelstandkringe kom nie. Hopelik kom Afrika se eie mense met ’n plan vorendag.

Dr Gerhard H Verdoorn, Griffon Gifinligtingsentrum, nesher@tiscali.co.za 082-446-8946

agri OKT/OCT • NOV ‘16 bladsy/page

120

DR GERHARD H VERDOORN

S

oos te verstane, is die agendas van beide in ’n groot mate deur die benarde situasies van renosters en olifante gedomineer. Die renosterstropery is steeds teen gevaarlike tempo besig om die oerdiere uit te wis, terwyl olifantstropery aan die toeneem is. Afrika se wêreldberoemde gryspapegaaie is ook op pad na uitwissing as gevolg van stropery van wilde voëls in die tropiese woude van Afrika. Dit is asof die lig aan die einde van die tonnel vir ewig vir baie wilde diere reeds uitgedoof is. Ongelukkig is daar geweldig politiekery in die Cites-arena en meer kommerwekkend is dat die diereregte-aktiviste die grootste monde gehad het. Daar was selfs vanaf die Britse monargie ’n ernstige oproep om enige handel in ivoor te verban. ’n Vraag wat opduik, is watter bydrae sulke groepe en die Britse monargie tot die voortbestaan van die bedreigde spesies lewer. Dis alom bekend dat diereregtegroepe finansieel uitstekend vaar met hulle veldtogte teen volhoubare benutting. Wat ’n mens nog meer grief, is dat die vingers na jagters gewys word, terwyl diereregtegroepe en die Britse monargie stilswye handhaaf teen die lande wie se burgers die massiewe strooptogte in Afrika voer. Is dit omdat hulle bang is vir hul handelsvennote of is daar iets anders agter die stilswye? Afrika se wild is reeds in die vorige eeu op groot skaal deur Europeërs uitgewis. Die omstrede film Africa Addio het eksplisiet gewys hoe Westerlinge en Afrikane die wapens op Afrika se wild gebruik en massiewe uitwissing veroorsaak het. Wapentydskrifte uit die laat 1970’s wys


agri Uit ‘n ander hoek

Die Koedoespoort-spook loop weer FRIKKIE KRAAMWINKEL©

My stories begin as letters. My pen is my wonderland. Word water in my hand. In my pen is wonder ink. Stories sing. Stories sink. My stories loop. My stories stop. My pen is my wonder mop. Drink letters. Drink my ink. My pen is blind. My stories blink.

O

m ‘n spook te sien, is ‘n groter rillerervaring as om ‘n spook net te kan hoor. Maar as jy hom werklik sien en tegelyk ook hoor, dan is daar perde. Juis was die spook van Koedoespoort te perd. Diegene wat hom al gesien en gehoor het, soos hy voor die trein tussen Silverton en Pretoria, veral in wintermistigheid in die skerp treinlig op volle galop wegjaag en skote op sy agtervolgers skiet, twyfel nie daaraan dat wat hulle gesien en gehoor het, is wat hulle gesien en gehoor het nie. Hoe hierdie spookstorie inpas by die openingsversie sal algaande duideliker word. Want in my jong dae was daar twee spoke in ons omgewing. Die spook van Donkerhoek en die spook van Koedoes­ poort. Wat ons nie alles gedoen het om hulle in die oog te kry nie, kan ‘n boek oor geskryf word. Maar soos die prediker so lief was om te sê, dit was alles tevergeefs. Tot op ‘n goeie donker nag in die hartjie van die winter toe die yskoue mistigheid dik in Koedoespoort gehang en die trein uit Pretoria die Oosspoor

na Lourenco Marques gevat het. Op sy spoor moes hy verby die spook van Koedoespoort en daarna die spook van Donkerhoek stoom. Ons het die trein en spook voorgelê. Die spook van Koedoespoort het lang­ pad gekom. Ons het die storie oor en oor in ons verbeelding herleef. Dit was met die Anglo-Boereoorlog dat Boere-verkenners met ‘n sekelmaannag in die vrieskoue mistige veld van Koedoespoort meteens ‘n Kakie-verspieder te perd in die dounat ruie olifantsgras voor hulle gewaar het. “Stop! Hands-up!” het hulle gelyk geskree. Asof deur die weerlig getref, het die verspieder sy perd spore gegee en in die wegjaag sy rewolwer leeg geskiet in die rigting vanwaar hy die stemme hoor kom het. Hy was skaars nog sigbaar in die digte mis toe die Boere-verkenners hom met goed gemikte skote uit die saal lig en sy perd in wilde vaart die nagdonkerte in laat spat. Soos blits was die Boereverkenners op die plek waar die Kakie geval het. Maar g’n spoor van hom nie. Hoe hulle ook al gesoek het, was daar nie ‘n teken of ‘n spoor van ‘n mens of ‘n perd nie. Selfs toe hulle later in die daglig verder ondersoek ingestel het, was daar ten lange laaste net een moontlike verklaring – hulle moes ‘n spook gesien het. En tog het hulle vas geglo dat hulle duidelik ‘n perderuiter gesien en die koeëls by hulle verby hoor fluit het soos hy op hulle geskiet het. Hoe kon dit anders gewees het? Dit het met latere mense se soortgelyke ervarings geblyk te klop met ‘n vae oorvertelling uit die Eerste Vryheidsoorlog

in Transvaal toe daar glo, soos vertel word, inderdaad so’n episode in Koedoespoort sou afgespeel en die Engelse verspieder inderwaarheid op die plek gesneuwel het. Op die manier het hy skynbaar met verloop van baie jare die spook van Koedoespoort geword. Vanwaar ons in die randjie bokant die poort stelling ingeneem gehad het kon ons die trein se lokomotief met sy skerp koplig, wat die mis soos ‘n dwaallig probeer deurboor het, mooi sien aankom. In die digte mis het dit kompleet soos ‘n spooktrein gelyk. Dis toe dat die treindrywer skielik die treinfluit waarskuwend hard deur die nagstilte laat skril het. Duidelik kon ons met ons eie oë sien en ons eie ore hoor hoe ‘n perderuiter in die misnewels voor die trein uitjaag en met sy rewolwer op die agtervolgende trein skiet. As hy nie die treinlig uitgeskiet het nie, sou ons nog kon getwyfel het oor wat ons so duidelik gesien en gehoor het. Mens kan tog mos nie iets gesien en gehoor wat jy nie gesien en gehoor het nie? Of hoe? Dit bring ons terug by die versie aan die begin van die verhaal. Sit nou jou Engelse bril op en Engelse tande in en lees weer die versie hardop. Siedaar! Is dit nog wat jy met die eerste oogopslag gesien en gehoor het? Of sien en hoor jy nou spoke? Hierdie vindingryke skepping van Joe Public Ignite Agentskap vir die Bryanston parallel-medium skool om die tweetaligheid van die skool te adverteer, bewys beslis ‘n gesigspunt. Alles wat jy sien en hoor mag nie altyd wees wat jy gedog het dit is nie. Nogal ougat!

agri OKT/OCT • NOV ‘16 bladsy/page

121


agri Promosie/Promotional

Biomin launches handy mycotoxin test kit Biomin South Africa introduced AgraStrip® WATEX, a water-based mycotoxin test kit, to the South African market in September.

T

he AgraStrip® WATEX system is a powerful test system that forms part of the Biomin recommended approach to proactive mycotoxin risk management. “The consumption of feed that is contaminated with low levels of mycotoxins can lead to a series of negative effects on the digestive and immune system of livestock. We know that this can resultantly decrease overall animal performance and drastically impact profitability. The focus for industry today should be on early detection and ongoing proactive management of mycotoxins. This new field test kit will bring reliability and simplicity to technicians and producers,” says managing director of Biomin South Africa Albert van Rensburg. “Produced by Biomin’s sister company Romer Labs, the quantitative mycotoxin test kit enables on-site detection of mycotoxins in commodity samples in less than ten minutes,” Markus Kainz, European regional manager for Romer Labs Austria, said at the launch. The AgraStrip® WATEX test kits are optimised to extract mycotoxins using distilled water in combination with an extraction buffer, rather than a conventional solvent. This and the fact that the same extract can be used to test for multiple mycotoxins make AgraStrip® WATEX the ideal choice for simple, fast and eco-friendly mycotoxin detection. The water extraction functionality offers a big advantage of the AgraStrip® over conventional test kits. In practice, this organic solvent free test kit is safer to use than kits that require flammable, expensive organic solvents such as methanol, which also have to be disposed of as hazardous waste. The quantitative tests, when used with the

Marcus Kainz (regional sales manager, Romer Labs), Albert van Rensburg (managing director of Biomin South Africa) and Denis Giraudoux (regional director, Biomin) at the launch

AgraVision® reader, provide objective results and secure a consistent result documentation. Not only is the test kit easy to use, but it also delivers accurate results in a matter of minutes – eight minutes to be precise, including sample preparation and extraction, and test strip development – making it the fastest time-to-result available on the market. AgraStrip® WATEX test kits are available for aflatoxins (B1, B2, G1, G2), deoxynivalenol and zerealenone and provide a fast, simple and eco-friendly solution for on-site mycotoxin testing. Tests for total fumonisins and ochratoxin A are in the final stages of development. The 3-step test procedure does not require any complicated buffer preparation. The included Whirl-Pak® bags with the integrated filter membranes make the use of additional extract clarification equipment like centrifuges or filters obsolete. This makes the test kit equally suitable for use on-site and in the laboratory. The incubator that controls the ambient test temperature and the dust- and dirt-resistant AgraVision® reader make the AgraStrip® test system very robust and well suited for field mycotoxin testing. AgraStrip® WATEX is a product of Romer Labs, a leading global supplier of diagnostic

This is what the test kit looks like. agri OKT/OCT • NOV ‘16 bladsy/page

122

solutions for food and feed safety and a sister company of Biomin within the Erber Group. With more than 30 years of experience in the field of mycotoxins and a stellar reputation in the global food and feed safety market, Romer Labs offers the most comprehensive portfolio of mycotoxin test kits for the detection of regulated mycotoxins (aflatoxin, ochratoxin, fumonisin, deoxynivalenol, zearalenone, T-2 and ht-2) in agricultural commodities such as raw grains and nuts, grain by-products and feed. Romer Labs has attained USDAGIPSA approval for its total aflatoxins and zearalenone kits, which means that these have successfully undergone verification of their performance as defined by the United States department of agriculture’s grain inspection, packers and stockyards administration. The deoxynivalenol kit has been submitted to Gipsa with an approval still pending. Test kit results have been consistently proven to be: • Accurate, with results comparable with published HPCL methods; • Reproducible, with consistent results obtained in intra- and inter-laboratory settings.

Marcus Kainz demonstrates the test kit.


THE PROFIT CENTER

VISIT GSIAFRICA.CO.ZA STORAGE + CONDITIONING + MATERIAL HANDLING + STRUCTURES

124 Ridge Road, Laser Park, Honeydew, Ext 15, Gauteng P O Box 4012, Honeydew, 2040, South Africa Phone: +27 (011) 794 4455 | Fax: +27 (011) 794 4515 Email: sales@gsiafrica.co.za | Website: www.gsiafrica.co.za

THE PROFIT CENTER

®

Web agri okt 2016  
Web agri okt 2016  
Advertisement