__MAIN_TEXT__

Page 6

6

INTERVIEW

Ondernemers Greet Ruitenberg en Tjerk Hof Bedrijf Melkveebedrijf met 130 koeien en 80 hectare grond in Oldeberkoop (Fr.)

Profile for Agrifirm

Schakel in Succes - nr. 3 september 2015  

Het klantenmagazine van Agrifirm voor veehouders en telers.

Schakel in Succes - nr. 3 september 2015  

Het klantenmagazine van Agrifirm voor veehouders en telers.

Profile for agrifirm