Schakel in Succes nr. 2 - april 2011

Page 18

plant

Online fruitteelttechnische informatie Sinds dit jaar werkt Agrifirm Plant samen met Fruitconsult voor het vaststellen van teelttechnische adviezen over gewasbescherming, teelten en bemestingen. Deze adviezen zijn online beschikbaar voor fruitteeltklanten via Mijn Agrifirm Plant, evenals simulatie­ modellen en adviezen op basis van Rimpro (schurft en fruitmot), Polpro en weersgrafieken. Telers kunnen inloggen met hun Z-login, die ook gebruikt wordt om bijvoorbeeld online bestellingen door te geven. Een Z-login is via Agrifirm

Fruittelers Tijssen vinden hagel­ verzekering te duur en te onzeker

agelnetten H voor stabieler rendement

op te vragen. Inloggen kan op www.agrifirm.com/plant.

De gebroeders Tijssen investeren dit jaar voor een kwart van

Eenmaal ingelogd kunnen bezoekers

hun areaal appels in hagelnetten. In een risicogebied is dat snel

kiezen voor de knop ‘Fruitteelt advies’. Hier staan alle fruitteelt

rendabel. De bouwvergunning is rond, de komende weken gaan

berichten, de meest recente adviezen

ettelijke palen de grond in.

staan als eerste vermeld. Voor de eerste keer in vier jaar had Bertie

Bertie: “Ook Kanzi. Het is ons duurste

Tijssen in Batenburg afgelopen jaar geen

product en alleen de allerbeste kwaliteit

hagelschade. In Bergharen, even verderop,

wordt op de markt gebracht onder de

had zijn broer Wim wel hagelschade:

naam Kanzi. Met hagelschade haal je

voor de zesde keer in tien jaar. “Onze

die kwaliteit niet.”

bedrijven liggen in risicogebied. Onze

18

schakel in succes april 2011

hagelverzekering is daardoor erg duur”,

Drierijenspuit

zegt Wim. De broers hebben daarom

De broers hebben gekozen voor het

besloten om te investeren in hagelnetten.

nieuwe systeem van het Oostenrijkse

“Die bieden een stabieler rendement”,

bedrijf Frustar. Agrifirm Plant is exclusief

stelt Bertie.

leverancier in Nederland. “Bij dit systeem

Vorig jaar al plaatsten ze hagelnetten

overspant het net drie rijen. Dat was een

over 6 hectare Kanzi op het bedrijf in

voorwaarde, omdat we een drierijenspuit

Bergharen, deze maanden zijn ze druk

hebben”, zegt Wim. “Daarnaast vormen

met 8 hectare op het bedrijf in Batenburg.

ze een soort kap, waardoor de hagel niet