a product message image
{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade

Page 8

Meer met minder

Efficiency en duurzaamheid: een prima combinatie Gezonde planten, een gezonde bodem en gezonde dieren: de

Dit resulteert in een lage voederconversie

basis van elk agrarisch bedrijf. Hoe kun je als ondernemer zo

en zo wordt er met zo min mogelijk voer

efficiënt mogelijk produceren en daarbij oog voor het milieu­ aspect houden?

een zo hoog mogelijk resultaat behaald. Agrifirm Feed heeft meerdere concepten ontwikkeld die helpen bij het verlagen van de voederconversie. Een goed

Duurzame oplossingen moeten finan­

zowel voor de wet als voor de maat­

voorbeeld is VIGOR. Het grondstoffen-

cieel rendabel zijn. Dat is één van de

schap­pelijke acceptatie. Het is belangrijk

pakket van dit voer heeft niet alleen een

uitgangs­punten van Agrifirm. Daarom

te blijven innoveren en te werken aan

lage CO2 voetafdruk, maar bevordert

wordt er hard gewerkt aan concepten

nog betere efficiëntie. In de veehouderij

ook de gezondheid van de kippen. Ria

die het ondernemers mogelijk maken

speelt voederconversie daarbij een

Wiltenburg, nutritionist bij Agrifirm Feed:

efficiënter te produceren, financieel

centrale rol, een belangrijk aandachts-

“Omdat VIGOR beter verteerbaar is dan

rendement te behalen én oog te houden

punt binnen de nieuwe voeders en

standaardvoeders, is de benutting van

voor de toekomst en het milieu. Een

concepten van Agrifirm Feed. Binnen

voedingsstoffen beter. Daarnaast zijn

efficiëntere productie betekent immers

akker- en tuinbouw zijn belangrijke

hennen minder gevoelig voor verterings-

dat minder grondstoffen nodig zijn om

thema’s bijvoorbeeld de bodemvrucht-

problemen, wat onder andere leidt tot

minstens hetzelfde resultaat te behalen.

baarheid en een efficiënt gebruik van

minder uitval. Hierdoor gaat de totale

Meer met minder dus.

gewasbeschermings­middelen.

efficiëntie van het koppel omhoog.”

Innoveren

VIGOR

Kernvoer

Het zichtbaar en meetbaar maken van

De uitdaging is om dieren gezond te

Een ander voorbeeld in de pluimvee-

verduurzaming wordt steeds belangrijker,

houden en optimaal te laten presteren.

houderij is Kernvoer, een geconcentreerd

8

schakel in succes augustus 2012

Profile for Agrifirm

Schakel in Succes nr. 4 - augustus 2012  

Schakel in Succes nr. 4 - augustus 2012 Klantenmagazine van Agrifirm voor ondernemende boeren en tuinders.

Schakel in Succes nr. 4 - augustus 2012  

Schakel in Succes nr. 4 - augustus 2012 Klantenmagazine van Agrifirm voor ondernemende boeren en tuinders.

Profile for agrifirm
Advertisement