Page 7

Kennis bundelen voor ideale jongveestal >

De ideale jongveestal volgens Agrifirm Feed en Agrifirm Exlan, met helemaal links het compartiment voor de jongste kalveren.

Hoe ziet de ideale jongveestal eruit?

je vooral dat het goed loopt. Dat

vergunningen en het bouwtraject.

Om een antwoord te geven op deze

verhoogt je werkplezier. De stal gaat

De jongveespecialist van Agrifirm Feed

vraag sloegen Agrifirm Exlan en

uit van de ideale situatie: wat heb je

begeleidt de veehouder bij de keuzes van

Agrifirm Feed de handen ineen. Het

nodig om de beste stal te bouwen. In

de inrichting van de stal en helpt hem

resultaat: een basisontwerp voor een

de praktijk gebruiken we dit ontwerp

de stal optimaal te gebruiken. Zo zijn

stal die de opfok van jongvee naar een

als een uitgangspunt. Op basis hiervan

we allemaal een schakel in het traject.”

hoger plan tilt.

hebben we al meerdere stallen gerealiseerd. Per stal hebben we wat

Snelle terugverdientijd

“Agrifirm Feed werkt met het concept

aanpassingen gedaan, zodat de stal

De kosten van de ideale jongveestal

OPFOK24, een totaalaanpak voor een

paste bij de wensen van de veehouder.

bedragen zo’n 2000 tot 2500 euro

optimale opfok. Agrifirm Exlan heeft

We kijken samen met de veehouder

per dierplaats, vertelt De Lange.

een jongveestal ontwikkeld die aan-

naar de investeringsmogelijkheden

“Deze kosten worden snel terug-

sluit bij dit concept”, legt Bé Duitman,

en de praktische uitvoerbaarheid.

verdiend omdat een goed opgefokte

specialist Jongvee bij Agrifirm Feed, uit.

Zo maken we een stal op maat die

vaars al snel €600 per jaar extra

Deze stal is ingedeeld in compartimen-

exact past bij het bedrijf.”

opbrengst geeft. Je moet vooral kijken wat je er op termijn mee verdient.”

ten voor de verschillende leeftijdsgroepen (0 - 14 dagen, 14 dagen –

Kennis bundelen

Duitman: “Het is een investering in

4 maanden, 4 - 6 maanden, ouder

In het plan- en realisatietraject werken

de toekomst van je bedrijf.”

dan 6 maanden). Het deel waar de

Agrifirm Exlan en Agrifirm Feed nauw

jongste kalveren staan is mechanisch

samen, vertelt Duitman. “Als specialist

geventileerd en goed geïsoleerd.

Jongvee kom je regelmatig bij de

Verder is er een voerkeuken en een

veehouder op het bedrijf en ken je

hygiënesluis.

zijn wensen en werkwijze. Deze kennis

Bé Duitman Specialist Jongvee Agrifirm Feed

kunnen we gebruiken om de beste Werkplezier

stal te bouwen voor die specifieke

Johan de Lange, Senior adviseur be-

veehouder.” De Lange: “We bundelen

drijfsontwikkeling bij Agrifirm Exlan:

alle kennis die we binnen de Agrifirm-

Johan de Lange

“Een goede jongvee opfok resulteert in

organisatie hebben om de stal te

Senior Adviseur

robuuste vaarzen en een hogere levens-

bouwen. Agrifirm Exlan begeleidt

Bedrijfsontwikkeling

productie. In het quotumloze tijdperk

de veehouder bijvoorbeeld bij het

Agrifirm Exlan

telt iedere koeplaats. Als veehouder wil

ontwerp, met de aanvraag van de

schakel in succes december 2014

7

Profile for Agrifirm

Schakel in Succes nr. 5 – december 2014  

Schakel in Succes nr. 5 – december 2014

Schakel in Succes nr. 5 – december 2014  

Schakel in Succes nr. 5 – december 2014

Profile for agrifirm
Advertisement