Page 18

plant

www.meststoffen.nl

‘De kunst van bemesten’ Goed bemesten is niet altijd eenvoudig. Het is een kunst om de verschillende soorten meststoffen in de juiste combinatie, op het juiste tijdstip en op de juiste manier toe te passen. Met de nieuwe website www.meststoffen.nl helpt Agrifirm telers om meer rendement uit hun meststoffen te halen. Ton Stoorvogel (Productmanagement meststoffen) vertelt over de visie van Agrifirm op bemesten. Wat maakt bemesten zo

het beste resultaat. Het luistert heel

zijn maatwerk advies te leveren, gericht

gecompliceerd?

nauw om de bemesting zo uit te

op specifieke bedrijfssituaties.”

“Mede door de constant veranderende

voeren dat het gewas het beste uit de

wet- en regelgeving wordt bemesting

verf kan komen. Dat vergt niet alleen

steeds complexer. Het is soms een hele

kennis van de teelten maar ook kennis

goed assortiment meststoffen

kunst om tot de optimale bemesting

van producten en innovaties. Om de

nodig. Hoe wordt dat samengesteld?

te komen. Daarbij moet niet alleen

kennis van bemesting en bemestings-

“We bieden bewust een breed palet

gekeken worden naar de situatie op

producten binnen Agrifirm op een

aan producten en diensten, om telers

het bedrijf maar ook naar de vele

hoog niveau te houden doen wij ieder

optimaal te kunnen bedienen. Denk

verschillende soorten meststoffen,

jaar veel eigen onderzoek. In 2014 zijn

naast korrelmeststoffen bijvoorbeeld

de verschillende toepassingstechnieken

er 25 proeven uitgevoerd in een grote

ook aan vloeibare meststoffen,

en het toepassingstijdstip.”

diversiteit van gewassen en op ver­

bladmeststoffen, bodemverbeteraars

Behalve kennis, is natuurlijk ook een

schillende grondsoorten. Specialisten

en organische mest. Nieuwe producten

Wat is de visie van Agrifirm op

van Agrifirm worden regelmatig

worden pas opgenomen als in

bemesten?

bij­geschoold zodat zij beschikken over

literatuuronderzoek of in eigen proeven

“Bemesting moet altijd gericht zijn op

up to date kennis waarmee zij in staat

in het veld is bewezen dat ze iets

18

schakel in succes december 2014

Profile for Agrifirm

Schakel in Succes nr. 5 – december 2014  

Schakel in Succes nr. 5 – december 2014

Schakel in Succes nr. 5 – december 2014  

Schakel in Succes nr. 5 – december 2014

Profile for agrifirm
Advertisement