Page 14

feed

Bedrijfsvoering doorgelicht

‘Het loopt beter en ik heb er veel meer plezier in’ <

J oop Langelaan bij zijn vleesvarkens.

In de afgelopen maanden nam vleesvarkenshouder

eindelijk op afgerekend”, legt Agrifirm

Joop Langelaan uit Luttelgeest zijn hele bedrijfsvoering onder

Feed adviseur Varkens Frank Spiekker

de loep. Het leverde hem een beter technisch en financieel resultaat en meer werkplezier op.

uit. Samen met Spiekker besloot Langelaan de schouders eronder te zetten en gestructureerd te werken aan het verbeteren van de resultaten.

Joop Langelaan heeft 1.200

is er veel meer rust in de stal en het

Rust

vleesvarkens en 50 stuks melkvee.

loopt gewoon beter.”

Om de rust bij de varkens terug te brengen, begonnen ze met het

De varkenstak van het bedrijf werd in de afgelopen maanden compleet

AutoFOM

aan­passen van de instellingen van

doorgelicht en geoptimaliseerd. Van

De belangrijkste aanleiding voor de

de computergestuurde droogvoer­

de klimaat- en voerinstellingen tot het

optimalisatieslag waren de AutoFOM

installatie (cdi). “Frank heeft het zo

drinkwater en het voer. Het resultaat

punten, die iets achterbleven bij het

ingesteld dat de computer om 9.30

is een wereld van verschil, vindt Joop

streven. “De scores lagen structureel

gaat voeren. Ik controleer de varkens

Langelaan. “De varkens lopen minder

onder de 100 en dat moest hier

altijd om half zes ’s ochtends en dan

uiteen in groei en ze zijn gezonder.

gewoon beter kunnen. Joop levert zijn

moet er overal nog voer in de bakken

Daardoor is de uitval lager en de

varkens in Duitsland en daar vragen ze

zitten. Ze zitten dus maximaal een paar

classificatie van de varkens, de

toch wat luxere varkens. Dat bepalen

uur zonder voer en dat brengt veel

AutoFOM punten, beter. Bovendien

ze met AutoFOM, daar word je uit­

meer rust in de stal”, vertelt Langelaan.

14

schakel in succes december 2014

Profile for Agrifirm

Schakel in Succes nr. 5 – december 2014  

Schakel in Succes nr. 5 – december 2014

Schakel in Succes nr. 5 – december 2014  

Schakel in Succes nr. 5 – december 2014

Profile for agrifirm
Advertisement