Page 13

Bedrijfsgegevens

> Vet 4,45 %

Van Grinsven VOF

> Eiwit 3,68 %

Erik en Marian van Grinsven

> Gemiddelde levensproductie:

> 215 melkkoeien

> Totale voerkosten per 100 kg

42.801 kg bij afvoer > 2.300.000 kg melk > Hectare grond: 79 > Rollend jaargemiddelde: 10.518 kg melk per koe

meetmelk: 12,42 > Waarvan 7,60 krachtvoer en bijproducten > Voerefficiëntie: 1,56

<

E rik van Grinsven (l) en Agrifirm Feed adviseur Rundvee Cees Oomen beoordelen de mest.

aanschaf van een drogestofmeter. “We

veranderen, zag de veehouder.

van om het nóg beter te willen doen.

meten nu regelmatig het drogestofge-

“Bij het voerhek zagen we kuilen in

“Ik ben nu bezig met het optimaliseren

halte van de maïs en de graskuil. Als je

het rantsoen. Het meel zakte uit het

van het ruwvoer, de bodem verbeteren

een kuil van 70 meter bemonstert,

mengsel en de koeien likten het meel

voor een hogere opbrengst. Daar heb

neem je op slechts drie plaatsen een

ertussen uit. Het gevolg: een wisselen-

ik de laatste tijd veel over geleerd en is

monster. Dus dat houdt in dat op de

de mestsamenstelling. De oplossing

nog veel te leren. Er is nog veel winst te

plaats waar je voert een grote afwijking

was simpel: we hebben water toe­

behalen in het ruwvoer, in de kwaliteit

kan zitten. Dan ben je het rantsoen tot

gevoegd aan het voer, zodat het meel

en de kwantiteit.” Oomen: “Dat klopt.

drie cijfers achter de komma uit aan

meer plakte. Het resultaat was vrij snel

Een goede kuil is en blijft de basis

het rekenen, terwijl het drogestof-

zichtbaar: de mest van de koeien werd

van een gezonde koe. Erik blijft altijd

gehalte zomaar hele procenten af kan

veel homogener. Ik vind deze resultaten

zoeken naar hoe het nog beter kan.

wijken.”

heel opzienbarend. Het zijn simpele

Dat is zijn uitdaging.” “Het is relatief

dingen, maar het werkt wel!”

gemakkelijk om iets op een hoger plan te brengen, het is lastiger om iets op

Homogene mest

Naast de aanpassingen in de voer-

Hoger plan

een hoger plan te houden. Daar werk ik

mengwagen en de droge stofmetingen,

Van Grinsven is tevreden met de resul-

elke dag aan”, sluit Van Grinsven af.

moest er ook aan het voerhek wat

taten, maar dat weerhoudt hem er niet

Boer on Tour naar Engeland Melkvee

In september ging de Boer on Tour voor Young Dairy Farmers naar het zonnige Engeland. Het thema was: ‘Hoe organiseer ik mijn bedrijf en waarin investeer ik bij krappe marges?’. De dagverslagen en foto’s vindt u op www.agrifirm.com/boerontour Geiten

Begin oktober gingen maar liefst 60 geitenhouders richting Engeland. Mooie bedrijven en een goede sfeer in de groep maakte het een zeer geslaagde Boer on Tour Geit. Bekijk de reisverslagen en alle foto’s op www.agrifirm.com/boerontourgeit

schakel in succes december 2014

13

Profile for Agrifirm

Schakel in Succes nr. 5 – december 2014  

Schakel in Succes nr. 5 – december 2014

Schakel in Succes nr. 5 – december 2014  

Schakel in Succes nr. 5 – december 2014

Profile for agrifirm
Advertisement