Page 1

12

Torsdag 24. mai 2012

AGRINOS 1. KVARTAL FORTSATT RØD BUNNLINJE

„„Mexico-inntekter dominerer

I SENTRUM: Thorleif Enger er korrupsjonssiktet i Yara-saken, men fortsatt styreleder i Agrinos, som produserer gjødseltilskudd av rekeskall.  FOTO: EIVIND YGGESETH

Agrinos ser dobling

INDUSTRI: Agrinos har allerede sikret seg salg og

Agrinos

nye ordre som gjør at årets omsetning minst dobles.

SIGURD SVEEN

SIGURD.SVEEN@FINANSAVISEN.NO

Den tidligere konsernsjefen i Yara, Thorleif Enger, sliter for tiden med en korrupsjonssiktelse hengende over seg. Enger er også styreleder i Agrinos, et selskap som har spesialisert seg på å produsere gjødseltilskudd av rekeskall, og der kan kan

trøste seg med langt lysere utsikter. I går slapp Agrinos kvartalstall for første kvartal som viste sterk vekst. Mens selskapet i hele 2011 omsatte for 24,1 millioner dollar, nådde omsetningen i første kvartal 9,4 millioner. Bunnlinjen er også i klar bedring og var bare 200.000 dollar i minus i løpet av årets tre første måneder. – Etter vårt kommersielle gjennombrudd i 2011, fortsetter vi å vise solid vekst. Pr. i dag har vi allerede en kombinasjon av omsetning og ordre som tilsvarer en dobling av inntektene vi hadde i 2011, og jeg forventer at omsetningen vil vokse ytterligere utover i året, sier Agrinos-sjef Tom Einar

(Mill. dollar)

Jensen i en kommentar.

Mexico størst Agrinos har med mikroorganismer og rekeskall som hovedinnsatsfaktorene klart å fremstille et produkt som øker effektiviteten av gjødsel og andre innsatsfaktorer i landbruket. Selskapets gjennombrudd kom i fjor høst, da selskapet inngikk en avtale med meksikanske myndigheter, som vil gi dem en omsetning på 1,6 milliarder kroner årlig i ti år. Selv om Agrinos senere har inngått avtaler i både Brasil og Kina, er det i Mexico mesteparten av omsetningen finner sted. – Hovedtyngden av årets inn-

VEKST: Konsernsjef Tom Einar Jensen i Agrinos oppleversterk vekst. FOTO: AGRINOS

tekter ventes å komme fra Mexico i løpet av andre halvår. Siden det er stordriftsfordeler i vår forretningsmodell, er det også ventet at marginene vil øke parallelt, sier Jensen. – Selv om vi forventer inntektsvekst i Mexico i andre halvdel av året, ser vi for oss at våre øvrige markeder vil øke sin relative andel av inntektsgrunnlaget fremover.

1. kv./12

2011

Driftsinntekter 9,4 24,1 Driftsresultat -2,0 -2,9 Resultat før skatt -0,6 -2,5 Resultat etter skatt -0,2 -2,8 „„ Etablert i 2009, men gjødseltilskuddet er utviklet gjennom 15 års forskning i Mexico og USA. Selskapet er notert på OTC-listen og priset til drøye 1,5 milliarder kroner. „„ Har cirka 200 ansatte og hovedkontor på Lysaker i Bærum. Selskapet har fabrikk i Mexico, salgskontor i Kina, USA, Malaysia, Colombia, Indonesia og Brasil. „„ Med mikroorganismer og rekeskall som hovedinnsatsfaktorene, har Agrinos klart å fremstille et produkt som øker effektiviteten av gjødsel og andre innsatsfaktorer i landbruket.

Agrinos moving forward in Brazil  

2012-03-20 The Norwegian Financial Daily - Agrinos moving forward in Brazil

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you