Page 1

LĂ˜RDAG 4. FEBRUAR 2012 DAGENS NÆRINGSLIV

22

NYHETER

Tegnet pĂĽ fem timer SHIPPING

Det meksikanske gjennombruddet til gjødselprodusenten Agrinos ligger etter skjema, men Agrinos-sjefen er ikke bekymret.

Høegh-familien slapp ü tegne en eneste aksjei kapitalutvidelsen pü 1,2 milliarder kroner i HÜegh LNG. Interessen for ü investere i gassrederiet var sü stor at boken ble stengt etter fem timer.

INDUSTRI IDA GRIEG RIISNÆS OSLO

BJĂ˜RN SEGROV OSLO

B

amerikanske Excelerate Energy som i dag er de største spillerne i markedet for fsru-er. Det utstedes vel 22,6 millioner nye aksjer. I tillegg til DNB Markets var AGB Sundal Collier Norge og Pareto Securities medtilretteleggere. De samme meglerhusene fikk hovedansvaret da rederiet forsøkte ü reise 200 millioner dollar i mai ifjor, r i forkant av børsnoteringen. Da ble det med forsøket, men i slutten t av juni hentet gassrederiet inn 650 millioner kroner. Rederiet Leif HÜegh & Co. sto da for nÌrmere 30 prosent av beløpet. AksjonÌrer som sitter t med fÌrre enn 40.000 aksjer für nü tilbud om ü delta i en etterfølt gende emisjon.

iogjødsel-selskapet g Agrinos inngikk ifjor høst en intensjonsavtale a med meksikanske myndigheter om ü g gjødsle halve Mexico med sin egenutviklede biogjødsel g HYT. Y Det drøyer med ü fü pü plass endelige subsidieordninger, r og a avtalen om levering til Mex Agro pü 20 millioner dollar før t utgangen avv januar ligger etter skjema. Grovt anslütt t er g jødseltilskudd for fire f millioner dollar levert. Men Agrinos-sjef Tom T R RysstJensen sier Agrinos leverte til andre meksikanske bedrifter, r slik at de likevel nüdde mülsetningen om leveranser for 20 millioner dollar under det nye n landbruksprogrammet i Mexico før nyttür t r. – Det er omfattende t ü legge om subsidieprogrammer, r som har r i bÌreeksistert i mange tiür, kraftig retning. Men vi oppfatter t ingen endringer i myndighetenes m ambisjoner eller fremdrift. De markedsfører sitt t nye n bÌrekraftige landbruksprogram Masagro büde nasjonalt og internasjonalt, sier Rysst-J R ensen. – Fra et fugleperspektiv gür det i riktig retning. At det blir noen endringer og at noe skyves k litt, t er en naturlig del av utviklingen, mener han. Intensjonsavtalen a la opp til at Agrinos fra og med i ür og ti ür frem i tid skulle levere gjødseltilg skudd for mellom 800 millioner og 1,6 milliarder kroner ürlig.

bjorn.segrov@dn.no

ida.riisnas@dn.no

K

lokken 22.30 torsdag kveld k var plasseringen pü 1,2 milliarder kroner overtegnet. Kursen K ble satt a til 53 kroner, r fem kroner under sluttt kursen pü Oslo Børs samme dag. – Gassmarkedet er bra og HÜegh har demonstrert at selskapet er istand til ü sikre langsiktig beskjeftigelse til gode rater for sine lagrings- og regassifiseringsskip. Mange ønsker ü vÌre med pü den videre utviklingen i selskapet, sier Bern Blikstad i DNB Markets. Han viser til at store institusjonelle investorer büde i Norge og utlandet tegnet seg – blant dem flere av rederiets eksisterende aksjonÌrer. For fetterne Morten W. og Leif O. Høegh betyr den rettede kapitalutvidelsen før helgen at eierandelen i det børsnoterte gassrederiet faller fra 65,7 til 44,4 prosent med uendret antall aksjer; 30,9 millioner. Det synes styreleder t Morten Høegh er helt greit: – Vi planla ikke ü delta denne gangen, det hadde vi ikke noe behov for. V Ved at nye investorer er kommet inn blir det bedre likviditet k i aksjen, sier han. Tar to til Kapitalutvidelsen ble gjennomg ført kort tid etter t at rederisjef Sveinung Støle hadde offentligf g gjort to kontrakter om henholdsvis ti og inntil 30 ürs

Avtale drøyer

I

FORTSATT A STĂ˜RST. Fetterne Morten W. (midten) og Leif O. Høegh beholder sine 30,9 millioner aksjer i HĂśegh LNG. Til venstre Westye Høegh, far til Morten. Foto:StĂĽle Andersen

Litauen, mens det andre skal brukes til samme formül i Indonesia. Søsterskipene er under bygging pü Hyundai-verftet i Sør-Korea.

,tACD 02+ Kurs fra børsnotering  

ò=EDD:8UC,+#'' ?5C:?8$-#'

    

763 2AC:= ;E?: 2E8 @<D 56Ăł  u;F5:=?? $=@89(G@CĂ&#x2019;FG  

beskjeftigelse for rederiets nybygg. Det ene skal ligge som en fsru (floating storage and regasification unit) i Klaipeda i

Vil vokse videre Med 1,2 milliarder kroner pĂĽ bok vil HĂśegh LNG erklĂŚre sine opsjoner pĂĽ to nybygg til av samme type. IgĂĽr ble det bekreftet at den første opsjonen er benyttet t for levering av skipet i andre kvartal 2014, mens den andre trolig omgjøres g til en fast kontrakt innen utgangen av første kvartal. â&#x20AC;&#x201C; Vi ønsker ĂĽ vokse videre og ser muligheter for det innenfor den nisjen vi har valgt. Der skal vi bli en betydelig aktør, r sier Morten Høegh. Foruten HĂśegh LNG er det John Fredriksens Golar LNG og

Leder Brasil

Regionleder Amerika

Innovasjon Norge skal rekruttere ledere til tre meget spennende stillinger i USA (regionleder Amerika), Rio (leder Brasil) og Beijing (leder Kina). Stillingene byr pü store og interessante utfordringer i krysningspunktet mellom internasjonalt nÌringsliv og samfunnslivet for øvrig. I trüd med Innovasjon Norges overordnede strategi vil du jobbe tett med sentrale aktører og beslutningstagere fra nÌringsliv, offentlig sektor og diplomati büde ute og hjemme. Stillingene har büde strategiske og operative oppgaver som i sum vil gi et variert virksomhetsfelt og et meget bredt kontaktnett. Du vil lede og utvikle Innovasjon Norges virksomhet og organisasjon i ditt marked, og du für hovedansvaret for ü legge til rette for norske virksomheter i deres inter-

Leder Kina

nasjonale satsninger og øvrige aktiviteter i ditt aktuelle omrüde. Videre vil du bidra til ü informere om regionens relevante tjenester og kommersielle muligheter inn mot norsk nÌringsliv. Regionlederstillingen (Amerika) har ansvaret for hele kontinentet (Nord- og Sør-Amerika), mens stillingene i Rio og Beijing har ansvaret for hhv. Brasil og Kina. Aktuelle kandidater er sprüklig sterke og har operativ erfaring fra det aktuelle omrüdet. Videre er god forstüelse for nÌringsliv, samfunnsmodell og nÌringspolitiske spørsmül büde i Norge og i den aktuelle regionen viktig.

Eventuelle spørsmĂĽl om stillingene kan rettes til Visindi AS ved Toril Linnerud tlf. 916 56 097, Atle Ronglan tlf. 966 27 089 eller Hege Furfjord f tlf. 976 91 611. Alle henvendelser behandles konďŹ densielt, om ønskelig ogsĂĽ overfor vĂĽr oppdragsgiver frem til søknadsfristens utløp. Se www.visindi.no for nĂŚrmere detaljer rundt stillingene. Søknad med CV sendes snarest og senest innen 20. februar 2012 via â&#x20AC;?Stillingerâ&#x20AC;? pĂĽ www.visindi.no.

Foto: Shutterstock.com, Erik Jørgensen/Innovasjon Norge

Innovasjon Norge skall fremme bedrift i ts- og samfunnsøkonomisk lønnsom nĂŚringsutvikling v i hele landet og utløse t ulike distrikters og regionsmessige i muligheter t r. Det skal gjøres r gjennom ĂĽ bidra til innovasjon, internasjonalisering og proďŹ lering. Innovasjon Norge har kontorer i alle landets fylker og mer enn 30 kontorer i utlandet. Innovasjon Norge legger i sin rekruttering vekt pĂĽ ĂĽ sikre ett mang gfold med hensyn til kjø nn, alder og kulturell bakgrunn. k

2012-02-04 Dagens Naeringsliv - Agreement delayed  

2012-02-04 Dagens Naeringsliv - Agreement delayed