Page 1

FREDAG 4. NOVEMBER 2011 DAGENS NÆRINGSLIV

32

NYHETER

Børsplaner i det blü ANDREAS NYHEIM OSLO OSLO: Tørke i børsnoteringer rammer inntektene til Oslo Børs. Heller ikke børsens egne noteringsplaner er spikret. – Vi har levert en søknad til Finansdepartementet, men har foreløpig ikke hørt noe. Inntil videre avventer vi derfor prosessen, sier kommunikasjonssjef Per Eikrem. Han informerer om at meglerhusene Pareto og Carnegie er valgt ü hjelpe Oslo Børs med noteringen av børsens holdingselskap. Men før den tid mü büde departementet og Børsens egen generalforsamling samtykke. Konsesjonssøknaden fra Oslo Børs er til behandling og er sendt Finanstilsynet for tilrüding. Søknaden vil bli ferdigbehandlet etter dette, skriver kommunikaa sjonsrüdgiver Eva Karin Rabben i Finansdepartementet til DN. To selskaper ser ut til ü bli notert før jul: Riggselskapet Ocean Rig og fiskeforedlingsbedriften Hofseth Biocare. Det øker ürets noteringer til seks, mot 11 i hele fjor, for hovedbørsen. Likevel holder børsens totale inntekter seg godt og steg de seks prosent sammenlignet med tredje kvartal ifjor. Resultat før skatt har økt fra 76 til 84 millioner kroner i samme periode.

Henter 212 mill. i krisemarked FINANS

I det vanskeligste markedet pü lenge, har gjødelselskapet Agrinos hentet inn over 212 millioner kroner, det meste fra nye investorer. De für en spennende reise, lover Agrinos-sjef Tom RysstJensen. IDA GRIEG RIISNÆS OSLO

D

et er langt mellom selskapene som henter inn penger til ny satsing i disse dager. Agrinos, som har utviklet gjødseltilskuddet HYT, lukket onsdag boken to dager før deadline etter ü ha fütt inn 38 millioner dollar, tilsvarende 210 millioner kroner. Mület var mellom 30 og 40 millioner dollar. Emisjonen priser Agrinos til i underkant av 1,5 milliarder kroner.

– I dette markedet, midt i euro-kampen og den greske tragedien, er vi svÌrt godt fornøyd med ü ha fütt pü plass emisjonen. Det var ogsü gledelig at vi kom inn i øvre skikt av det vi hadde forespeilet, sier Tom Rysst-Jensen. Han kan ennü ikke opplyse hvem som har tegnet seg, men opplyser at en tredjedel kommer fra eksisterende aksjonÌrer, og resten fra nye. Han forteller om bred interesse fra USA og Storbritannia. Den største tegningen kom fra en av de største forvalterne i USA, som ogsü er en av verdens største. Platou var tilrettelegger av kapitalutvidelsen.

Q Bedrift som produserer gjødseltiskudd. Q Etablert i 2009, men gjødseltilskuddet er utviklet gjennom 15 ür i Mexico og USA. Q Har 200 ansatte og hovedkontor pü Lysaker pü grensen til Oslo. Q Fabrikk i Mexico, salgskontor i Kina, USA, Malaysia, Colombia, Indonesia og Brasil. Q Største eiere frem til emisjonen nü var grßnderne Karl Rochin (18,3 prosent), Aaron Powers (14,2) og Ketil Bøhn (12,1), samt Havfonn (12,6) som kontrolleres av styremedlem Morten Bergesen.

Spennende reise – Vi er svÌrt glad for ü ha fütt mange investorer av høy kvalitet og med lang horisont med pü laget. Jeg tror jeg er ganske forsiktig nür jeg sier at de har en veldig spennende reise foran seg, Dette begynner ü bli solide saker, sier Agrinos-sjefen. Han sier at selskapet skal igangsette en aggressiv utrulling av produktene i en rekke

markeder, og peker pü büde USA, flere land i Europa, India og Kina, som alle viser lovende vekst for gjødseltilskuddet. – Først skal vi firedoble kapasiteten ved fabrikken i Mexico, for ü kunne oppfylle de store leveransene vi für der, sier RysstJensen. – Det er utrolig mye som skal gjøres i mange regioner.

AGRINOS

Q

SPENNENDE REISE. Agrinos-sjef Tom RysstJensen lover aksjonĂŚrene sterk vekst og en spennende reise etter ĂĽ ha hentet inn 212 millioner kroner. Foto: Brian Cliff Olguin

52/)6%8.7$8QLNWEHOLJJHQGHOHLOLJKHWSnEU\JJHNDQWHQ7RSSODVVHU 3ULVDQW RPN 2PN FDDYNMÂĄSHVXP )HOOHVXWJ.UPQGI\ULQJVWUÂĄP $GUHVVH 5ROIVEXNWDOOpHQ 9LVQLQJ 6ÂĄQ NO %\JJHnU  %UD3URP NYP %WD NYP (LHIRUP 6HNVMRQ 3DUNHULQJ 7RVWRUHSSODVVHUL JDUDVMHDQOHJJ %DGZF  6RYHURP  *DVVSHLV +DJH +ÂĄ\VWDQGDUG

.RQWDNW 0RELO

0DJQXV6:DWYHGW -DQ)UHGULN%RQGH 

ZZZHNQR )LQQNRGH(. $GYRNDW7RUEMÂĄUQ(N(LHQGRPVPHJOLQJ 7HOHIRQ


DAGENS NÆRINGSLIV FREDAG 4. NOVEMBER 2011

NYHETER

33

Unibuss-sjef holdes i varetekt LINE DUGSTAD OSLO Administrerende direktør Helge Leite i busselskapet Unibuss, som er heleid av Oslo kommune, blir sittende ytterligere to uker i varetekt. Han har allerede vÌrt varetektsfengslet i fire uker, siktet for grov korrupsjon. Politiet mener han har pusset opp sin egen bolig – og sørget for at Unibuss tok regningen. Leite har nektet straffskyld. Ifølge hans forsvarer, John Christian Elden, gür klienten med pü ü sitte to uker til. Han slipper dermed fengslingsmøtet i ting-retten, som var planlagt i dag. – Politiet har varslet behov for forlengelse pü grunn av etterforskningen og vi har samtykket i inntil to uker,

skriver Elden i en sms. Politiadvokat Christian Stenberg ved Oslo politidistrikt regner med at Leite slipper ut om to uker: – Vi regner med at to uker er nok, at det da ikke lenger er bevisforspillelsesfare. Sü langt er ni personer siktet i etter korrupsjonsavsløringene i Unibuss. Fem er siktet i forbindelse med prosjektet pü Leites privatbolig, mens fire kobles til bestikkelser utbetalt av den tyske bussprodusenten MAN – angivelig til ledere i Unibuss som lot dem vinne en anbudskonkurranse. Sklir de to sakskompleksene over i hverandre? – Det er for tidlig ü si, vi avhører fremdeles en rekke personer. Men det ser ut til at det har vÌrt en ukultur i selskapet, sier Stenberg.

370 MILL. TIL REC OSLO: Rec vil motta 370 millioner kroner etter at en av kundene har kansellert en langsiktig waferkontrakt. Ved fremleggelsen av resultatene for tredje kvartal, varslet selskapet at det ville fĂĽ inn rundt 400 millioner kroner i kompensasjon

for kansellerte kontrakter i fjerde kvartal. DN skrev tidligere i uken om kontraktene med Moser Baer og China Sunergy, som opprinnelig var pĂĽ over syv milliarder kroner, men som endte opp med svĂŚrt liten kompensasjon. DN

%$.6/277(76WRUNODVVLVNOHLOLJKHWLDWWUDNWLYEOLQGJDWH3DUNHULQJVOHLH 3ULVDQW RPN 2PN FDDYNMÂĄSHVXP )HOOHVXWJ.UPQG $GUHVVH ,QNRJQLWR7HUUDVVHEHWJ 9LVQLQJ 6ÂĄQ NO 0DQNO %\JJHnU  %UD3URP NYP %WD NYP 7RPW NYPHLHW (LHIRUP 6HNVMRQ 3DUNHULQJ 3DUNHULQJVOHLH 6RYHURP  6WXH 

.RQWDNW 0RELO

0DJQXV6:DWYHGW 

ZZZHNQR )LQQNRGH(. $GYRNDW7RUEMÂĄUQ(N(LHQGRPVPHJOLQJ 7HOHIRQ

Raises 212 million in tough market  

The Norwegian Business Daily - Raises 212 million in tough market

Advertisement