Page 1

0"-. Ă˜Ă›Â’ "6 -Ă˜Ă–Ă—Ă– !/! .!/7=H74C4A

Reker rundt etter bønder

GTdeTfe.?^Yh]`6Œ\bc[5UfcbDckYfg[UcddhY`Y_cac[ gUhgYhdfY_Yg_U``c[[^ŒXgY`h]`g_iXX"GbUihhcfgYbYfY df]gYg5[f]bcgh]`Yb\U`ja]``]UfX_fcbYf"Bg_U`XYhgUhgY] ?]bU IG5c[=bX]U"IhZcfXf]b[YbYfcjYfVYj]gYVŒbXYbY" INDUSTRI IDA GRIEG RIISNÆS LYSAKER

E

n oppfinner som døde. En enke som ikke kunne bestemme seg. Finanskrise. Veien lü ikke akkurat üpen, men likevel var de ikke i tvil: – Vi hadde aldri sett et produkt med et sü stort potensial i et sü stort marked. Men det ble ikke utnyttet. Vi sü en sjanse man bare für Ên gang i livet. Vi mütte prøve, sier Kjetil Bøhn. Han har vÌrt med pü flere oppstartsprosjekter, og har til og med skrevet en hündbok for grßndere, men hadde ikke forutsett utfordringene som kom. Den amerikanske oppfinneren som fant ut en blanding av rekeog krepseskall og andre biostoffer

ga klart større avlinger, døde før mulighetene ble realisert. Deretter tok det tid før enken ville selge rettighetene, og sü kom finanskrisen. Men Bøhn og kompanjongen Aaron Powers bestemte seg for ü gü ut av telekom og satse pü gjødseltilskudd for fullt. Har en plan Powers’ bror hadde jobbet for oppfinneren. Han visste at den illeluktende blandingen virket. I Mexico sto produksjonsutstyret, en søppeldynge med rekeskall og tysk-meksikanske Karl Fick, som videreutviklet produktene. – Vi la en plan. Vi er vel ikke halvveis ennü, men i løpet av et par ür er vi klare for børs, sier Bøhn. Fü müneder etter at Thorleif Enger sluttet som sjef i Yara,

%+6-23Ü I Etablert i 2009. Omsetter for 25 millioner kroner i ür. Forventer ü øke til 250 millioner i 2012. I Har 90 ansatte og hovedkontor pü Lysaker. Produksjon i Mexico. I Skal hente inn 180 millioner kroner. I De tre grßnderne eier i dag 60 prosent. Andre eiere er Morten Bergesen (15 %), Thorleif Enger (8 %), Anders Farestveit og Trond Mohn (5 % hver) og Tom Rysst-Jensen (1,4 %).

I Produserer et supplement til tradisjonell mineralgjødsel – HYT – som skal gi større avlinger og mindre behov for kunstgjødsel. I HYT (High Yield Technology) bestĂĽr av tre organiske produkter: HYT EfďŹ ciency, Nutrition og Protection. EfďŹ ciency er en organisk vĂŚskekomponent med ere hundre ulike bakteriekulturer. Nutrition- og Protectionproduktene er basert pĂĽ rekeskall.

gikk han inn som styreleder i Agrinos. Deretter kom Tom Rysst-Jensen fra Hydro inn som administrerende, mens investorer som Trond Mohn og Bergesen-familien gikk inn pĂĽ eiersiden. Alle sĂĽ de potensialet

i behovet for mer bÌrekraftig jordbruk i lys av prognosene om at vi innen 2050 mü mate over to milliarder flere mennesker enn i dag. Ikke minst i Kina er store omrüder overmettet av mineralgjødsel, som innebÌrer at avlingene blir mindre. Best i varme strøk Nü har selskapet nüdd en fase hvor dets produkter skal rulles ut i verdens største markeder, Kina, India og USA. 180 millioner kroner skal hentes inn. Av disse skal dagens eiere bidra med 30 millioner. De tre grßnderne skal ned til rett under 50 prosent. Bøhn er nü ansvarlig for Asia, Powers jobber med forretningsutvikling, mens Fick er teknologidirektør. Selskapet prises før emisjonen til en halv milliard kroner av rüdgiverne Fondsfinans og Platou, basert pü antatt omsetningsvekst i de markedene Agrinos nü har lisenser for salg og er etablert med egen organisasjon. Selv om produktet ikke fungerer like bra overalt, mener Rysst-Jensen ü ha solid dokumentasjon. – Brukerne kan forvente en volumøkning i avlingene pü 25 prosent. Jo dürligere jordsmonnet er, desto bedre uttelling gir vüre produkter. Vi har positiv effekt pü nÌr sagt alle produkter overalt, men det norske klimaet er nok det tøffeste for oss, sier RysstJensen. Hver bonde Gjødselproduktet er forlengst godkjent i Mexico og Colombia, der det har størst utbredelse. For

I !1.+!.”

ML TcL]\MaaWaTWWaAcTLM^Mn Aw2/kGk^AoowW^TnWaco ‘UMnwMLAL`WaWopnMnMaLM LWnM]pin1c`.zoop�MaoMa žpW^UiznM¿cToWA�AaowAn^WT \MpW^ iUa‘UMapMWaaÚåÙ `W^^WcaMn]ncaMn” `m`”I?t`^?^^` ?lm

blomsterproduksjon i Colombia er markedsandelen 50 prosent. Ogsü i Indonesia, Malaysia og Norge har Agrinos fütt godkjentstempel, og i høst ogsü i Kina, der 30 ansatte jobber og produktene nü testes ut pü 600 steder. Neste er India og USA, der selskapet foreløpig kan selge i fem stater. I Kina, India og USA har Agrinos inngütt avtaler med store distributører. – Vi für stadig spørsmül om hvorfor vi ikke har slütt igjennom mer nür vi har sü gode resultater ü vise til. Noe av bakgrunnen er mangel pü systematisk industriell tilnÌrming. Det jobber vi nü intenst med flere steder i verden. I denne bransjen mü du overbevise büde vitenskapelig og lokalt, for jordbruk er lokalt. Bønder er ikke opptatt av om dette fungerer pü tomater i Mexico nür de skal dyrke hvete i Norge. Vi mü overbevise hver eneste bonde, sier Tom Rysst-Jensen. ida.riisnas@dn.no


!/! .!/70"-. Ă˜Ă›Â’ "6 -Ă˜Ă–Ă—Ă–

=H74C4A

!

Absolutt interessant #/#— Mens Agrinos kan vise til avlingsøkninger pü godt over 100 prosent i enkelte varme omrüder, har de første testene i kalde Norge gitt svakere uttelling. Agronom og rüdgiver i Solør Odal Landbruksrüdgivning Otto Sveen mener likevel resultatene for poteter med bruk av Agrinos gjødseltilskudd lover godt. – Testene pü bygg, havre og hvete ga ikke slike resultater som i andre land, men pü potet fikk vi en meravling pü 10-15 prosent. Det er absolutt interessant etter et ürs forsøk. Neste ür skal vi utvide testene og prøve i større skala, slik at vi für et bedre grunnlag, sier Sveen. – Vi har i løpet av sommeren testet vüre produkter pü salat, ulike kornslag og poteter ved en rekke steder i Norge. Det er

ÚÙÙÙ1/1.”TnWaco`GT\Maac`SinMc`SAppMaLMpMopMnW`AaTM `An]MLMnSinkncLr]pMaMI^WnTcL]\MapScnoA^T”MnSnAoA^ApLzn]WaTW A^WScnaWA`MLoA`AnIMWLokAnpaMnMa +/TnWr`.MpAW^”`m`”QkT^`l

naturligvis variasjon i resultatene, men de viser at vi evner ü fü tilsvarende avling med en markant reduksjon i bruk av gjødsel eller en økning i avling med samme bruk av gjødsel, hvilket vi er sÌrdeles godt fornøyd med gitt de klimatiske forutsetninger vi har i Norge. Bruken av vüre produkter mü

optimaliseres til temperatur og jordsmonn, og vi vil til sommeren utvide testingen med henblikk pü ü forbedre resultatene ytterligere gjennom mer og hyppigere bruk av vüre produkter. Mülsetningen er ü vÌre i fullt kommersielt salg i Norge i løpet av 2012, sier Kjetil Bøhn.

11+.)7”\MpW^ iUažpW^UiznM¿cTAnca+cxMnoUAnopcnpnckG oApoWaTMakGnM]Mo]A^^�T\iLoM^”‘7WMnwM^W]]MUA^wwMWoMaaG•`MaW^ikMp AwMpkAnGnMnwW]^AnMScnIino•oWMn iUa”`m`”I?5`^?^^` ?lm

Looking for farmers  

Looking for farmers

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you